Α ΑΜ : 15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α ΑΜ : 15PROC002610655"

Transcript

1 Α ΑΜ : 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ: 17943/ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡOI ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ, ΚΕΚΠΑ- ΙΕΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΜΒ) ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΈΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,78 (Συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και δικαιώµατος προαίρεσης 10% για τα καύσιµα) Τόπος διεξαγωγής ηµαρχιακό Κατάστηµα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1 Ιανουάριος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - 2 -

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α ΑΜ: Αρ. πρωτ.: ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προµήθειας υγρών καυσίµων, κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη) και πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες του ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, της.ε.υ.α.μ.β., του.ο.ε.π.α.π. Η.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Κ.Π.Α..Ι.Ε.Κ., της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, και λιπαντικών του ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ & της.ε.υ.α.μ. ΒΟΛΟΥ, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων εφτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτών ( ,78 ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και του δικαιώµατος προαίρεσης 10% (για τα υγρά καύσιµα) διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύµβασης, που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε : α) τις διατάξεις Π.. 60/2007 ( ΦΕΚ Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005», όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήµερα ισχύει, β) Της αριθµ /93 Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως τυχόν έχει τροποποιηθεί και σήµερα ισχύει, και γ) τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Α) 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «περί κύρωσης του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/ , τ. Α ). 3. Της 2/2037/ Εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ..Α. µε την οποία καθορίστηκαν τα σχετικά µε την εφαρµογή του Ν. 3463/ Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α/85/ ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση οδηγίας 2009/ΕΚ». 5. Τις διατάξεις του Π..60/07 (ΦΕΚ 64 Α) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005»

4 6. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30/04/2004 (L134) µε υποχρέωση ενσωµάτωσης έως τις 31/01/ Τον Κανονισµό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/ Τις διατάξεις της αριθµ /93 (ΦΕΚ 185 τ. Β ) Υπ. Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ). 9. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 10. Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Π1/358/ (ΦΕΚ 92/τ. Β / ), όπως τροποποιήθηκε µε την Π1/667/ (ΦΕΚ 448/Β / ) του Υπουργείου Ανάπτυξης «Εξαίρεση προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη χορηγητών προµηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π)». 11. Τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1251/2011 της Επιτροπής για τα κατώτατα όρια εφαρµογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. 12. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/ Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3548/07 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 14. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» κι άλλες διατάξεις». 15. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παραγρ.13 του Ν. 2386/96 (ΦΕΚ 43Α) «Ρυθµίσεις θεµάτων εθνικών κληροδοτηµάτων, δηµοσίων και ανταλλαξίµων κτηµάτων και άλλες διατάξεις» για την παρακράτηση φόρου στην προµήθεια υγρών καυσίµων. 16.Την εγκύκλιο µε αριθµ /11/ του Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, µε την οποία έγινε αποδεκτή η αριθµ. 204/10 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 17. Την εγκύκλιο του Υπ. Ανάπτυξης Π1/1105/ «Εφαρµογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών». 18. Το άρθρο 4 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 240/ τεύχος Α, που κυρώθηκε µε τον Νόµο 4111/ Την Εγκύκλιο αρ. 3/11543/ του Υπουργείου Εσωτερικών «ανάδειξης προµηθευτών-χορηγητών προµηθειών των ήµων, των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσµων ΟΤΑ α και β βαθµού». 20. Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α). 21. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 22. Του Ν. 2362/95 περί «ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κι άλλες διατάξεις». 23. Η Κ.Υ.Α. αρ (ΦΕΚ /Β /1016/ ) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 24. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α / ) περί «ικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία», όπως ισχύει σήµερα (Ν. 4055/2012). 25. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 4205/ Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74Α ) ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών ηµόσιου Τοµέα-Τροποποίηση διατάξεων του Π.. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις - 4 -

5 27. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/ ). 28. Το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/ ΤΕΥΧΟΣ Α ). όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήµερα ισχύουν, Β)1. Την µε αριθµό 69/2015 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου Βόλου σχετικά µε την έγκριση διενέργειας της προµήθειας υγρών καυσίµων και λιπαντικών και την εκκίνηση του συγκεκριµένου διαγωνισµού. 2. Την µε αριθµό 40/2015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία έγινε πολυετής δέσµευση για την προµήθεια υγρών καυσίµων κίνησης και θέρµανσης και λιπαντικών, για τις ανάγκες του ήµου Βόλου για τα έτη Την µε αριθµό 47/21015 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές µε τον ενδεικτικό προϋπολογισµό, και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού των αναφεροµένων προµηθειών. 4.Την µε αρ.3/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης (ν. π. ι. δ.) Κ. Ε. Κ. Π. Α.. Ι. Ε. Κ. του ήµου Βόλου, µε αριθµό Α Α: ΨΩΑΧΟΚΨΩ-22Υ, µε την οποία έγινε η έγκριση προϋπολογισµού για ένα έτος για την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης και εξόδων κίνησης µεταφορικών µέσων της επιχείρησης και την διενέργεια διαγωνισµού από τον ήµο Βόλου. 5.Την µε αρ. 11/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του (ν. π. δ. δ.). Ο. Ε. Π. Α. Π. Η. ΠΕ. ΘΕ. του ήµου Βόλου, µε την οποία εγκρίνονται ο ενδεικτικός προϋπολογισµός, οι γενικοί όροι-τεχνική περιγραφή και η διενέργεια διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων θέρµανσης και κίνησης διάρκειας ενός (1) έτους ( ). 6. Την µε αρ. 14/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της δηµοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης (ν. π. ι. δ.). Ε. Υ. Α. Μ. Βόλου, µε την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, η διενέργεια διαγωνισµού και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την προµήθεια υγρών καυσίµων, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 2015 και τον αντίστοιχο του Την µε αρ. 15/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της δηµοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης (ν. π. ι. δ.). Ε. Α. Υ. Μ. Βόλου, µε την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, η διενέργεια διαγωνισµού και η διάθεση της σχετικής πίστωσης, για την προµήθεια λιπαντικών και ειδών προστασίας κινητήρων των οχηµάτων και µηχανηµάτων, που θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του 2015 και τον αντίστοιχο του Την µε αρ. 8/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της (ν. π. δ. δ.) Σχολικής Επιτροπής Α /θµιας Εκπαίδευσης του ήµου Βόλου, µε την οποία καθορίζεται η αναγκαία ποσότητα πετρελαίου θέρµανσης των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του ήµου Βόλου και πετρελαίου κίνησης των λεωφορείων των ειδικών σχολείων του ήµου Βόλου για ένα (1) έτος, εγκρίνεται η διενέργεια της προµήθειας µε διαδικασία διαγωνισµού που θα διενεργηθεί από τον ήµο Βόλου και θα βαρύνει τους Κ.Α για το έτος 2015 και τους αντίστοιχους του Την µε αρ. 5/2015 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της (ν. π. δ. δ.) Σχολικής Επιτροπής Β /θµιας Εκπαίδευσης του ήµου Βόλου, µε την οποία καθορίζεται η αναγκαία ποσότητα πετρελαίου θέρµανσης για ένα (1) έτος, που χρειάζονται τα γυµνάσια και λύκεια του ήµου Βόλου, εγκρίνεται η διενέργεια της προµήθειας µε διαδικασία διαγωνισµού που θα διενεργηθεί από τον ήµο Βόλου και θα βαρύνει τους Κ.Α για το έτος 2015 και τους αντίστοιχους του Τη σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία θα συγκροτήσει την κατά νόµο, αρµόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, γνωµοδότησης κι αξιολόγησης των προσφορών για το έτος Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε ο ήµος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων, για την εκτέλεση της προµήθειας, το οποίο έλαβε Αριθµό ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α ΑΜ) 15REQ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε τίτλο «Προµήθεια υγρών καυσίµων, κίνησης (πετρέλαιο κίνησης και αµόλυβδη βενζίνη), και πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες του ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, της.ε.υ.α.μ.β., του.ο.ε.π.α.π. Η.ΠΕ.ΘΕ., της Κ.Ε.Κ.Π.Α..Ι.Ε.Κ., της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, και - 5 -

6 λιπαντικών του ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ & της.ε.υ.α.μ. ΒΟΛΟΥ, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων εικοσιενός χιλιάδων εφτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εβδοµήντα οχτώ λεπτών ( ,78 ) µε ΦΠΑ διάρκειας ενός (1) έτους, από την υπογραφή της σύµβασης». Κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται σύµφωνα µε τα παρακάτω: το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης τιµής χονδρικής πώλησης πετρελαίου κίνησης (diesel), για τα οχήµατα του ήµου Βόλου την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου, της /νσης Ανάπτυξης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε συνεργασία µε το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νοµό Μαγνησίας. το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης, µέσης τιµής λιανικής πώλησης των υπόλοιπων κατηγοριών καυσίµων (πετρέλαιο κίνησης (diesel) των Νοµικών Προσώπων του ήµου και των Σχολικών Επιτροπών, Πετρέλαιο θέρµανσης και Απλή Αµόλυβδη Βενζίνη) την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου, της /νσης Ανάπτυξης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία µε το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νοµό Μαγνησίας. την χαµηλότερη τιµή, σε ευρώ, στο σύνολο της προµήθειας της κάθε οµάδας λιπαντικών. ΑΡΘΡΟ 1ο : Αναθέτουσα Αρχή Αντικείµενο του διαγωνισµού Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισµού είναι ο ήµος Βόλου και τα νοµικά του πρόσωπα (ο ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ, η ΚΕΚΠΑ- ΙΕΚ, η ΕΥΑΜ Βόλου, η Σχολική Επιτροπή Α /θµιας Εκπαίδευσης και η Σχολική Επιτροπή Β /θµιας Εκπαίδευσης) Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη µειοδότη ή µειοδοτών για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για την κίνηση και λειτουργία των οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων και γενικά µηχανών, καθώς και πετρελαίου θέρµανσης για την θέρµανση των εγκαταστάσεων, µε τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 2ο : Αντικείµενο ανάθεσης Αντικείµενο ανάθεσης είναι η προµήθεια υγρών καυσίµων, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης (diesel), αµόλυβδη βενζίνη και λιπαντικά για τα οχήµατα, µηχανηµάτων έργων, και γενικά µηχανών, και πετρέλαιο θέρµανσης για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του δήµου Βόλου και των νοµικών προσώπων του. Αναλυτικότερα η προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών περιλαµβάνει, σύµφωνα και µε την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης, τα εξής: Είδος Πετρέλαιο κίνησης (χοντρική) Πετρέλαιο κίνησης (λιανική) Κωδ. Αρ. CPV Ποσότητες σε λίτρα Καθαρή αξία Φ.Π.Α. Προαίρεση 10% Συνολική Ενδεικτικού απάνη ( ) , , , , , , , , ,07-6 -

7 Πετρέλαιο θέρµανσης (λιανική) Βενζίνη αµόλυβδη (απλή) (λιανική) Λιπαντικά ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Λιπαντικά ΕΥΑΜΒ , , , , , , , , , ,16 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) ,00 (λόγω πληθώρας , ,86 ειδών) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ) 7.128,70 (λόγω πληθώρας 1.639, ,30 ειδών) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ , , , ,78 Αναλυτικά οι ανάγκες του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του είναι: ΚΑΥΣΙΜΑ 1. ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μ/Μ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΞΙΑ ΦΠΑ 1 Πετρέλαιο κίνησης ΛΙΤΡΑ 0, ,18 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,18 ΦΠΑ 23% ,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,20 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% ,02 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,22 ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ Α/Α 1 ΕΙ ΟΣ Βενζίνη Αµόλυβδη Απλή ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΛΙΤΡΟ ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,471 (1,196 χωρίς ΦΠΑ) ,00 2 Πετρέλαιο ,951 (0,773 χωρίς ΦΠΑ) ,00-7 -

8 θέρµανσης ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,00 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% ,80 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,80 2. ΕΥΑΜΒ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΛΙΤΡΟ ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 Πετρέλαιο κίνησης ,80 1,216 (0,989 χωρίς ΦΠΑ) , Πετρέλαιο θέρµανσης Βενζίνη αµόλυβδη (απλή) ,951 (0,773 χωρίς ΦΠΑ) 3.307, ,16 1,471 (1,196 χωρίς ΦΠΑ) ,56 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,98 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% 9.810,80 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,78 3. ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΛΙΤΡΟ ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 Πετρέλαιο κίνησης ,216 (0,989 χωρίς ΦΠΑ) , Πετρέλαιο θέρµανσης Βενζίνη αµόλυβδη (απλή) ,951 (0,773 χωρίς ΦΠΑ) , ,471 (1,196 χωρίς ΦΠΑ) ,86 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,87 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% 4.482,98-8 -

9 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,85 4.ΚΕΚΠΑ- ΙΕΚ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΛΙΤΡΟ ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 Πετρέλαιο κίνησης ,216 (0,989 χωρίς ΦΠΑ) , Πετρέλαιο θέρµανσης Βενζίνη αµόλυβδη (απλή) ,951 (0,773 χωρίς ΦΠΑ) , ,471 (1,196 χωρίς ΦΠΑ) ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,50 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% 5.669,15 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,65 5. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΛΙΤΡΟ ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 2 Πετρέλαιο κίνησης Πετρέλαιο θέρµανσης ,216 (0,989 χωρίς ΦΠΑ) , ,951 (0,773 χωρίς ΦΠΑ) ,20 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,20 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% ,72 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,92-9 -

10 6. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ ΛΙΤΡΟ ΤΙΜΗ / ΛΙΤΡΟ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 Πετρέλαιο θέρµανσης ,951 (0,773 χωρίς ΦΠΑ) ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,00 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% 3.233,40 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,40 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 1. ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,00 ΦΠΑ 23% ,86 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,86 2. ΕΥΑΜΒ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 7.128,70 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 7.128,70 ΦΠΑ 23% 1.639,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.768,

11 Συγκεκριµένα οι οµάδες των προµηθειών αναλύονται ως εξής: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ) ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΑ Α 1. Πετρέλαιο κίνησης για τα οχήµατα του ήµου Βόλου Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) χωρίς ΦΠΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα , ,18 ΣΥΝΟΛΟ ,18 ΦΠΑ 23% ,02 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,20 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% ,02 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,22 Συνολικός προϋπολογισµός Οµάδος 1: ,22 ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΑ Α 2. Πετρέλαιο κίνησης λοιπών οχηµάτων για την ΕΥΑΜΒ, την ΚΕΚΠΑ- ΙΕΚ, το ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ και για τη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) µε ΦΠΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρα ,80 1, ,60 ΣΥΝΟΛΟ ,60 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% ,46 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,07 Συνολικός προϋπολογισµός Οµάδος 2: ,07 ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΑ Α 3. Βενζίνη αµόλυβδη (απλή) για τα οχήµατα του ήµου Βόλου, την ΕΥΑΜΒ την ΚΕΚΠΑ- ΙΕΚ, το ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ και την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) µε ΦΠΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Βενζίνη αµόλυβδη (απλή) Λίτρα ,16 1, ,42 ΣΥΝΟΛΟ ,42 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% ,74 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,16 Συνολικός προϋπολογισµός Οµάδος 3: ,

12 ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΟΜΑ Α 4. Πετρέλαιο θέρµανσης για τον ήµο Βόλου για την ΚΕΚΠΑ- ΙΕΚ, το ΟΕΠΑΠ- ΗΠΕΘΕ, την ΕΥΑΜΒ, την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ και την ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α/Α Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) µε ΦΠΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1 Πετρέλαιο θέρµανσης Λίτρα ,00 0, ,53 ΣΥΝΟΛΟ ,53 ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% ,65 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,18 Συνολικός προϋπολογισµός Οµάδος 4: ,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ (ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ) ΟΜΑ Α 5. Για τις υπηρεσίες του ήµου ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ( ) 1 Λιπαντικό ISO 46 Λίτρο , , Λιπαντικό SAE 5W30 για πετρελαιοκινητήρες Λιπαντικό SAE 10W40 για βενζινοκινητήρες Λιπαντικό SAE 10W40 για πετρελαιοκινητήρες Λίτρο ,00 Λίτρο Λίτρο Λιπαντικό SAE 15W40 Λίτρο ,50 Λιπαντικό SAE Λίτρο 200 6,50 20W50 Λιπαντικό 2Τ Λίτρο 200 4,50 Λιπαντικό ΑΤF Λίτρο 200 6,00 Βαλβολίνη SAE 75W80 Συνθετική βαλβολίνη SAE 75W80 Βαλβολίνη SAE 80W90 Βαλβολίνη για JCB- 3CX : 2.400, , , , ,00 Λίτρο 100 4,00 Λίτρο , ,00 900, ,00 400, , ,00 Λίτρο 200 4,50 900,

13 α) HD API-GL-5 Λίτρο 100 4,50 β) HP PLUS API- Λίτρο 100 4,00 GL-4 γ) TD-4, EL 4118 Λίτρο 100 5,00 450,00 400,00 500,00 13 ΓΡΑΣΣΟ Χιλιόγραµµα 200 6, ,00 14 ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ Λίτρο W80/341/Ζ4 που να ικανοποιεί προδιαγραφές MAN 341 τύπου Ζ4 15 Λιπαντικό SAE Λίτρο 40 5,50 5W30 για 220,00 βενζινοκινητήρες 16 Λάδι αλυσίδας, Λίτρο 100 3,00 αλυσοπρίονου SAΕ 300, Λάδι λιπαντικό Λίτρο 40 5,30 υδραυλικών φρένου 212,00 10 W 30 Συνολικός προϋπολογισµός Οµάδος 5: ,86 ΟΜΑ Α 6..Ε.Υ.Α.Μ.Β ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,86 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ α/α Τύπος Ποσότητα Συσκευασία Τεµ Τιµή Μονάδας ( ) ,86 Μερικό Σύνολο ( ) Λιπαντικά Πετρελαιοκινητήρων 1 10W-40 Diesel 200 L Βαρέλι 200 L 1 577,00 577, W-50 Diesel 200 L Βαρέλι 200 L 1 452,00 452, W-50 Diesel 100 L οχεία 20 L 5 45,00 225,00 Λιπαντικά Βενζινοκινητήρων 4 15W L οχεία 4 L 12,5 9,04 113,00 Λιπαντικά για δίχρονους κινητήρες 5 Λιπαντικό µίξης 10 L οχεία 1 L 10 4,50 45,00 Λιπαντικά πολλαπλών εφαρµογών 6 15W L οχεία 20 L 10 54,00 540, W L οχεία 20 L 2 52,00 104,00 Λιπαντικά οδοντοτών τροχών (Βαλβολίνες) 8 SAE 75W L οχεία 5 L 8 30,00 240,00 9 SAE 85W L οχεία 20 L 4 109,00 436,00 10 SAE 85W L οχεία 20 L 3 105,00 315,00 11 SAE L οχεία 20 L 1 60,00 60,00 Λιπαντικά υδραυλικών συστηµάτων 12 ISO L οχεία 20 L 2 70,00 140,00 13 ISO L οχεία 20 L 5 55,00 275,00 Λιπαντικά κυκλοφοριακών συστηµάτων (συµπιεστών αέρα) 14 ISO VG L οχεία 20 L 5 38,00 190,00 15 ISO VG L οχεία 20 L 5 38,50 192,

14 Λιπαντικά βιοµηχανικών µειωτήρων-εδράνων-κλειστών συστηµάτων γραναζοκιβωτίων 16 DIN CLP L Βαρέλι 200 L 1 382,00 382,00 Λιπαντικά - Γράσα 17 οχεία Kgr NLPGI 00 Kgr 2 162,00 324,00 18 οχεία Kgr NLPGI 01 Kgr 2 112,10 224,20 19 NLPGI Kgr οχεία 20 Kgr 2 376,00 752,00 20 οχεία Kgr NLPGI 03 Kgr 2 49,00 98,00 21 οχεία Kgr Γράσο Ρουλεµάν Kgr 1 80,00 80,00 ιάφορα λιπαντικά - αντιψυκτικά 22 Αντιψυκτικό-αντιπηκτικό 200 L Βαρέλι 200 L 1 287,00 287,00 Λιπαντικό συστήµατος 23 διεύθυνσης 20 L οχεία 20 L 1 175,00 175,00 24 SAE 20W 20 L οχεία 5 L 4 38,00 152,00 25 SAE L Βαρέλι 200 L 1 750,00 750,00 ΣΥΝΟΛΟ 7.128,70 ΦΠΑ 23% 1.639,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.768,30 Συνολικός προϋπολογισµός Οµάδος 6: 8.768,30 ΑΡΘΡΟ 3ο :Ενδεικτικός προϋπολογισµός προµήθειας Ο συνολικός προϋπολογισµός αυτού του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου τριακοσίων εικοσιενός χιλιάδων εφτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εβδοµήντα οχτώ λεπτών, ( ,78 ) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, και του δικαιώµατος προαίρεσης 10% (αφορά µόνο τα υγρά καύσιµα) Οι διαγωνιζόµενοι µε τις προσφορές τους δεν µπορούν να υπερβούν το ποσό του προϋπολογισµού της κάθε οµάδας λιπαντικών. Τέτοιες προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Η χρηµατοδότηση για την προµήθεια των παραπάνω ειδών θα γίνει από ιδίους πόρους για τον ήµο Βόλου και των Νοµικών Προσώπων του, και θα βαρύνει τους παρακάτω κωδικούς αριθµούς των προϋπολογισµών έτους 2015 στο σκέλος των εξόδων κάθε φορέα, και τους αντίστοιχους του 2016 και συγκεκριµένα ως εξής : - Για το ήµο Βόλου : στους Κ.Α , , , , , , , , , και για τα υγρά καύσιµα κίνησης [βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης (diesel)], στους Κ.Α , , , , για το πετρέλαιο θέρµανσης, ενώ για τα λιπαντικά στους Κ.Α , , , , , , , , , και Για την Κοινωφελή Επιχείρηση Κ. Ε. Κ. Π. Α.. Ι. Ε. Κ. ήµου Βόλου στους Κ.Α.: , Για την ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης. Ε. Υ. Α. Μ. Βόλου στους Κ.Α. : και και τους αντίστοιχους του 2016 όσον αφορά τα υγρά καύσιµα και τον Κ.Α. : και τον αντίστοιχο του 2016 όσον αφορά τα λιπαντικά

15 - Για το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου. Ο. Ε. Π. Α. Π. Η. ΠΕ. ΘΕ. ήµου Βόλου στους Κ.Α. : , , , , , , , και Η διάθεση των σχετικών πιστώσεων και η ανάληψη των υποχρεώσεων αφορά τους παραπάνω κωδικούς του προϋπολογισµού έτους 2015 και τους αντίστοιχους του 2016, του ήµου Βόλου και όλων των παραπάνω νοµικών προσώπων του. -Οι ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ λόγω του ειδικού καθεστώτος από το οποίο αυτές διέπονται, δεν τηρούν προϋπολογισµό, και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν Κ. Α., σχετική µνεία γίνεται και στο πρόσφατο έγγραφο αρ / του ΥΠ. ΕΣ. ΑΡΘΡΟ 4 ο :Τόπος και Χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 4.01.Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήµατος, ύστερα από συντετµηµένη προθεσµία σαράντα (40) ηµερών, (µε βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 32 του Π. 60/2007 περ. 5 και 6), από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δηµοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013. ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ιαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν σχετικά µε την ανωτέρω προµήθεια από το Γραφείο Προµηθειών (κ. Καντόλα Ζηνοβία) Πλατεία Ρήγα Φεραίου και στο τηλέφωνο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 17 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 5ο: Προσφερόµενη τιµή - Ποσοστό έκπτωσης Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: Α) Για το πετρέλαιο κίνησης (diesel) για τα οχήµατα του ήµου Βόλου, ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης τιµής χονδρικής πώλησης την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου της /νσης Ανάπτυξης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία µε το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νοµό Μαγνησίας

16 Β) Για τις υπόλοιπες κατηγορίες καυσίµων (πετρέλαιο κίνησης (diesel) των Νοµικών Προσώπων του ήµου και των Σχολικών Επιτροπών, Πετρέλαιο θέρµανσης και Απλή Αµόλυβδη Βενζίνη) ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης µέσης τιµής λιανικής πώλησης την ηµέρα παράδοσης, όπως αυτή θα προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών του Τµήµατος Εµπορίου της /νσης Ανάπτυξης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνεργασία µε το Παρατηρητήριο Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νοµό Μαγνησίας. Γ) Για τα λιπαντικά την χαµηλότερη τιµή, σε ευρώ, στο σύνολο της προµήθειας της κάθε οµάδας λιπαντικών Τα ανωτέρω δελτία (µέσης χονδρικής-µέσης λιανικής τιµής) θα κοινοποιούνται από τη /νση Εµπορίου στον ανάδοχο την ηµέρα έκδοσης τους. Η τιµολόγηση των καυσίµων θα γίνεται µε βάση τη µέση τιµή της ηµέρας παράδοσης ή της αµέσως προηγούµενης εφόσον δεν υπάρχει ελτίο Τιµών της συγκεκριµένης ηµέρας. Εφόσον κατά την ώρα και ηµέρα παράδοσης η προµηθεύτρια εταιρεία δεν έχει στη διάθεση της το αντίστοιχο ελτίο Τιµών, οφείλει να εκδώσει δελτία αποστολής για την ποσότητα και το είδος που παραδόθηκε, και στη συνέχεια να τιµολογήσει µε βάση το ελτίο Τιµών που θα της αποστείλει η ιεύθυνση Εµπορίου Προσφορά που υποβάλλεται σε ευρώ σε σταθερές τιµές αναφορικά µε τα υγρά καύσιµα ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο πέραν αυτού που περιγράφεται στην παράγραφο 5.01, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα τoυ κάθε τµήµατος ή της κάθε οµάδας ή του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προµηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην επιτροπή του διαγωνισµού, τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν απ αυτή, για να εκτιµηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς. Οι διευκρινίσεις αυτές µπορεί ενδεικτικά να αναφέρονται: - στον οικονοµικό χαρακτήρα της µεθόδου παραγωγής των προϊόντων, - στις τεχνικές λύσεις που επελέγησαν, ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των προϊόντων Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για µία ή περισσότερες οµάδες των υπό προµήθεια ειδών, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε οµάδας εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για µέρος µόνο των ποσοτήτων του κάθε είδους υγρών καυσίµων και του κάθε είδους λιπαντικών εν θα λαµβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίνεται για µέρος µόνο των ειδών, της κάθε οµάδας των λιπαντικών Προσφορές που δίνουν τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος ή θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες Το ποσοστό έκπτωσης παραµένει σταθερό και αµετάβλητο καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, σε ότι αφορά τα υγρά καύσιµα, και η προσφερθείσα χαµηλότερη τιµή που αφορά τα λιπαντικά. ΑΡΘΡΟ 6ο : Τρόπος υποβολής προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα Διακήρυξης:149

Διαβάστε περισσότερα

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη:

CPV : 45246410-0. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ { /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ} Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Παροχή Υπηρεσιών: «Καθαρισµός ρεµάτων Κεντρικού ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τοµέα, Βόρειου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 33 /2014 Πληροφορίες: Μερέτη Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 90.000 (με Φ.Π.Α.) (84.507,00 + 5.493,00 Φ.Π.Α)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 90.000 (με Φ.Π.Α.) (84.507,00 + 5.493,00 Φ.Π.Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Λεωφ. Αμαλίας 12 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δημήτριος Οικονόμου Τηλ: 210-3736146 Φαξ:210-3736145

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002823700 2015-06-04

15PROC002823700 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 04-06-2015 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Δ11/Ε/15600/12840 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2.

Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.) µέχρι 31.12.2014 προµηθειών που εντάσσονται σε συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα». 2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΒΙΞΕ7ΛΚ-ΧΥ8 Ηράκλειο, 28/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 40379 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 130.000 (με Φ.Π.Α.) (122.065,73 + 7.934,27 Φ.Π.Α)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 130.000 (με Φ.Π.Α.) (122.065,73 + 7.934,27 Φ.Π.Α) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Λεωφ. Αμαλίας 12 105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Δημ. Οικονόμου Αυγ. Μαρούλης Τηλ: 210-3736146,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα