15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002694361 2015-04-07"

Transcript

1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι 07/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Aρ. Πρωτ. ΟΙΚ Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Π ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Πλατεία Δημοκρατίας, Περιστέρι Πληρ. Κ ος Νικολαρέας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου» Ο Αντιδήμαρχος Περιστερίου Λύκος Παναγιώτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές η «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου», οικ. έτους 2015, προϋπολογισμού ,00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3463/2006, Ν. 3801/2009 και Ν. 3852/2010, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27/04/2015, ημέρα Δευτέρα, στο κτίριο του Νέου Δημαρχείου, 3 ος όροφος, στο Τμήμα Πληροφορικής, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας 1-Περιστέρι), από ώρας 12:00 μέχρι την 13:00 που ορίζεται και ως ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής δικαιολογητικών συμμετοχής και προσφορών, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Τα έντυπα του διαγωνισμού μπορούν να παραλαμβάνονται ηλεκτρονικά με σχετικό αίτημα στο Επίσης σε έντυπη μορφή από την παραπάνω διεύθυνση κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα 8.30 έως 14:00. Υπεύθυνος κ.π.νικολαρέας, τηλέφωνα επικοινωνίας , Η παρούσα να δημοσιευθεί μέχρι την στην Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2 Περιστέρι 07/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. ΟΙΚ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Πλατεία Δημοκρατίας, Περιστέρι Πληρ. Κ ος Νικολαρέας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου» Ο Αντιδήμαρχος Περιστερίου Λύκος Παναγιώτης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου», οικ. έτους 2015, προϋπολογισμού ,00, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις των Ν. 3463/2006, Ν. 3801/2009 και Ν. 3852/2010, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ. Το προϋπολογισθέν ποσό βαρύνει την πίστωση με Κ.Α , προϋπολογισμού 2015 Άρθρο 1. Ισχύουσες διατάξεις Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις : -Τις διατάξεις της αριθμ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. -Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/ Την Π1/3305/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, - Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «κύρωση κώδικα Δήμων και κοινοτήτων»,. - Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, σχετικά με την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης. Άρθρο 2. Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: Α) Μελέτη 10/2015 που περιλαμβάνει α) Τεχνική Έκθεση (Περιγραφή). β) Συγγραφή Υποχρεώσεων. γ) Τεχνικές Περιγραφή / Προδιαγραφές. δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. Β) Διακήρυξη δημοπρασίας. Γ) Τιμολόγιο Προσφοράς. Σελ. 1

3 Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1. Τεχνικές προδιαγραφές Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου», περιγράφονται στην μελέτη 10/2015 της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, η οποία συνοδεύει τη παρούσα διακήρυξη. Άρθρο 2. Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο κτίριο του Νέου Δημαρχείου Περιστερίου την _27_ Απριλίου 2015 ημέρα _ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 12:00 μέχρι ώρα 13:00. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορέςκατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Άρθρο 3. Δικαίωμα συμμετοχής Δικαιολογητικά 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: α. φυσικά πρόσωπα, β. νομικά πρόσωπα 2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα κάτωθι δικαιολογητικά εγγράφων τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 7 της ΥΑ 11389/93 πλην της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 2. Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Άρθρο 4. Άλλα δικαιολογητικά Μαζί με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και τα εξής δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση όλων των όρων διακήρυξης και της 10/2015 μελέτης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση (ή σε παράρτημα αυτής), τους όρους της προσφοράς του οι οποίοι είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης ή της 10/2015 μελέτης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 2. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται ανάλογες προμήθειες και έργα των τελευταίων ετών με συνοπτική περιγραφή υλικών και εργασιών, καθώς και οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα (Τιμολόγια ή πρωτόκολλα/βεβαιώσεις παραλαβής). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 1. Σύνταξη των Προσφορών 1) Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις: α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β. Ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. (ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ) γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 2) στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η τεχνική περιγραφή τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, (σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, (σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σελ. 2

4 3) Οι φάκελοι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγο μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 6) Η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, τεχνικά φυλλάδια, σαφή περιγραφή της προτεινόμενης λύσης και ότι άλλο επιθυμεί ο ανάδοχος για να καταδείξει την προσφορά του. Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη κατάλογο των ειδών και ακριβείς ποσότητες τους οι οποίες θα αποτυπωθούν στα σχετικά τιμολόγια. 7) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 8) Κάθε προσφορά επί ποινή απαραδέκτου πρέπει να αφορά το σύνολο της προμήθειας και των υπηρεσιών αυτής, εξαιρουμένων των σημείων σημεία 5.6 του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης (τηλεφωνικές συσκευές) τα οποία μπορεί να προσφερθούν ξεχωριστά. Η Υπηρεσία θα κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά είδος. Άρθρο 2. Προέλευση των προσφερόμενων αγαθών Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να αναφέρουν στις τεχνικές προσφορές τους την χώρα προέλευσης και κατασκευής των βασικών ειδών της προμήθειας. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα κοινοτικής προέλευσης. Άρθρο 3. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης Διευκρινήσεις 1) Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της σχετικής Μελέτης 10/2015 και της παρούσης διακήρυξης, εκτός εάν με υπεύθυνη δήλωσή του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή αξιολογείται από την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού σε σχέση με την συνέχιση του στην διαδικασία του διαγωνισμού. 2) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 3) Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Άρθρο 4. Εναλλακτικές Προσφορές - Αντιπροσφορές Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε λαμβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν κατονομάζονται ρητά από τους προμηθευτές, δε λαμβάνεται υπόψη καμία από αυτές. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Άρθρο 5. Τιμή προσφοράς 1) Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 2) Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3) Ασάφεια ως προς την προσφερόμενη τιμή επιφέρει απόρριψη της προσφοράς. Οι προσφέροντες είναι υποχρεωμένοι να επιμερίζουν το τίμημα της προσφοράς ως εξής : - Την τιμή του είδους απαλλαγμένη από ΦΠΑ. - Το ΦΠΑ που επιβαρύνει την προσφορά Την συνολική προσφερόμενη τιμή Άρθρο 6. Υποβολή προσφορών Οι προσφορές μπορεί : 1) να κατατίθενται απ ευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού, την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα του Διαγωνισμού. 2) να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Δ/νση Προγραμματισμού, Τμήμα ΤΠΕ, Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας 1-Τ.Κ Περιστέρι. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Σελ. 3

5 Άρθρο 7. Εγγυήσεις Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων Άρθρο 8. Χρόνος ισχύος των προσφορών Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 30 ημερών. Ο Υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα γίνει 27/4 /2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και από ώρα 12:00 μέχρι ώρα 13:00 στο κτίριο του Νέου Δημαρχείου (Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας 1-Περιστέρι) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Άρθρο 1. Αξιολόγηση προσφορών Η αρμόδια Επιτροπή αξιολογεί τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφορών. Οι προσφορές που θεωρείται ότι καλύπτουν ή υπερκαλύπτουν τους όρους της μελέτης 10/2015 και της παρούσης διακήρυξης, και οι προσφορές για τις οποίες κατατέθηκαν μεν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές αλλά κρίθηκαν επουσιώδεις και έγιναν αποδεκτές αξιολογούνται σε δεύτερη φάση κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Η κατακύρωση τελικά γίνεται με κριτήριο την συνολικά χαμηλότερη τιμή. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα. Άρθρο 1. Αποτέλεσμα Διαγωνισμού Η επιτροπή αξιολόγησης με γνωμοδότησή της προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει σχετικά προτείνει: 1.Την κατακύρωση του διαγωνισμού, 2. Την κήρυξη του διαγωνισμού ασύμφορου ή άγονου και να προχωρήσει σε επανάληψή του, 3. Την ματαίωση του διαγωνισμού. Άρθρο 2. Κατακύρωση Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. Δ. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Άρθρο 1. Χρόνος παράδοσης Η παραλαβή των προϊόντων και η υλοποίηση του δικτύου ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή ενεργείται μετά από τον έλεγχο και την διαπίστωση καλής λειτουργίας του δικτύου μέσα στο διάστημα αυτό. Εάν κατά την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική) διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών, ή τυχόν επιπλέον υπηρεσίες ολοκλήρωσης του σχεδιασμού. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζομένης προθεσμίας, ο Δήμος Περιστερίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Άρθρο 3. Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή της αξίας θα γίνει ύστερα από προσκόμιση τιμολογίων, των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προμηθευτού. Ο ανάδοχος πληρώνεται επί πιστώσει μετά από την οριστική παραλαβή των προϊόντων. Οι τιμές μονάδων θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της προμήθειας και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται. Άρθρο 4. Φόροι-Τέλη- Κρατήσεις Σελ. 4

6 Ο ανάδοχος και μόνο αυτός επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, ατυχήματα, ζημιές, τέλη, χαρτόσημα, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργεια του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει τον Δήμο. Άρθρο 5. Δαπάνη δημοσίευσης Περίληψη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, βαρύνουν τον (τους) ανάδοχο (ους). Άρθρο 6. Συμφωνητικό Ποινικές ρήτρες Ο ανάδοχος καλείται για υπογραφή της σύμβασης μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Στο συμφωνητικό θα αναγράφεται ο χρόνος εκτέλεσης και η προθεσμία αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του. Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος θα προσκομίσει την εγγυητική καλής εκτέλεσης της προμήθειας η οποία προβλέπεται στην ενότητα Β.7. της παρούσας διακήρυξης, και η οποία θ αναφέρεται στην εμπρόθεσμη εκτέλεση και στην ακριβή τήρηση των όρων της διακήρυξης και της μελέτης καθώς και των όρων της σύμβασης. Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παραδόσεως, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα ίση με το ένα τοις εκατό (1/100), επί της αξίας ανάθεσης χωρίς ΦΠΑ, για κάθε μέρα καθυστερήσεως. Η ποινική ρήτρα επιβάλλεται με απόφαση του κ. Δημάρχου και κρατείται είτε από τις εγγυήσεις καλής εκτελέσεως, είτε από το λογαριασμό του αναδόχου. Επίσης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση παραβάσεως ή αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της διακηρύξεως, της μελέτης, της προσφοράς του, ή του συμφωνητικού. Αν κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος, η εγγύηση καλής εκτελέσεως που κατατέθηκε από αυτόν, καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ του Δήμου. Στην προσφορά αναγράφεται και ο χρόνος εγγυήσεως (που δεν πρέπει να είναι μικρότερος του έτους). Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εκχώρηση ή ενεχυρίαση της απαίτησης του αναδόχου. Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Άρθρο 1. Πληροφόρηση και παραλαβή εντύπων Τα έντυπα του διαγωνισμού θα βρίσκονται και θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου, στο κτίριο Νέου Δημαρχείου Περιστερίου, Δ/νση : Πλ. Δημοκρατίας 1 - Τ.Κ Περιστέρι, υπεύθυνος κ.νικολαρέας, όπου οι προσερχόμενοι μπορούν να προσέρχονται κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα 8.30 έως Επίσης μπορούν να αποσταλούν με σχετικό αίτημα στο Στο ίδιο Τμήμα θα δίνονται πληροφορίες ή διευκρινήσεις αν τυχόν ζητηθούν. Τηλέφωνο επικοινωνίας , Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σελ. 5

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ : 10 / ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την εγκατάσταση συστημάτων που θα ενοποιήσουν την τηλεφωνία στα βασικά κτήρια του Δήμου στα οποία έχει εγκατασταθεί δίκτυο Η/Υ. Ο Δήμος μας έχει σημαντικά κόστη τηλεφωνίας (πάνω από /χρόνο), με κύρια αιτία ότι δεν διαθέτει εσωτερικό ενοποιημένο σύστημα στα βασικά του κτήρια. Λειτουργούν έτσι πάρα πολλές ανεξάρτητες γραμμές με ξεχωριστά πάγια, και υπάρχει χρέωση για επικοινωνία από κτήριο σε κτήριο. Απαιτείται η ενοποίηση του δικτύου στα μεγάλα κτήρια (Νέο Δημαρχείο, Ξυλοτεχνία, Γκαράζ). Για αυτό το έργο χρειάζεται η προμήθεια δύο νέων Τ/Φ κέντρων για Γκαράζ και Ξυλοτεχνία, (τα κέντρα τους είναι έτσι και αλλιώς δεκαετίας 1990 και απαιτούν αντικατάσταση) συμβατών με το κεντρικό Τ/Φ κέντρο του Νέου Δημαρχείου και η διασύνδεση μεταξύ τους μέσω του υπάρχοντος VPN του Δήμου, το οποίο ενώνει δικτυακά τα κτήρια. Με την υλοποίηση του παραπάνω έργου επιθυμητό είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σε όλες τις βασικές υπηρεσίες του Δήμου με κεφαλικό νούμερο το το οποίο λειτουργεί στο Νέο Δημαρχείο, να καταργηθεί το κόστος τηλεφωνίας από κτήριο σε κτήριο, και να μειωθούν τα πάγια τέλη χρήσης. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο Δήμος έχει διάσπαρτες ανεξάρτητες γραμμές με πάγια και διάφορα τηλεφωνικά κέντρα. Εξάιρεση αποτελεί το Νέο Δημαρχείο όπου η εγκατάσταση είναι διαχειρίσιμη αφού υπάρχει μόνο ένα Τ/Φ κέντρο, το Panasonic KX-TDA600 με αριθμοδότηση από , με πολιτική φραγής. Στο κτήριο της Ξυλοτεχνίας και Γκαράζ υπάρχουν παλαιά (δεκαετίας 1990) ΤΦ κέντρα μάρκας Alcatel με αριθμοδότηση και αντίστοιχα, ενώ λειτουργούν και πάρα πολλές ανεξάρτητες γραμμές. Τηλεφωνικά κέντρα υπάρχουν επίσης στο ΚΥΒΕ, μικρά ανεξάρτητα κέντρα σε διάφορα σημεία (κυρίως γραφεία Αντιδημάρχων), ενώ υπάρχουν και εξωκείμενες γραμμές παλιού τύπου στο κτήριο των Ηλεκτρολόγων. Το κόστος επικοινωνιών ανέρχεται σε πάνω από ετησίως ενώ και η συντήρηση όλου αυτού του δικτύου είναι δύσκολα διαχειρίσιμη και απαιτεί επιπλέον κόστος. Σελ 1

8 ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Προβλέπεται η ενοποίηση του δικτύου στα μεγάλα κτήρια (Νέο Δημαρχείο, Ξυλοτεχνία, Γκαράζ). Για αυτό το έργο χρειάζεται η προμήθεια δύο νέων Τ/Φ κέντρων (για Γκαράζ και Ξυλοτεχνία) συμβατών με το κεντρικό Τ/Φ κέντρο Panasonic KX-TDA600 του Νέου Δημαρχείου και η διασύνδεση μεταξύ τους. Oλο το σύστημα θα διασυνδεθεί μέσω του VPN δικτύου του Δήμου (το οποίο υλοποιείται με ασύρματες ζεύξεις μεταξύ των κτηρίων), και όλα τα τηλέφωνα θα επαναριθμοδοτηθούν στο εύρος Θα καταργηθούν όλες οι ανεξάρτητες γραμμές, και σε όλα τα τηλέφωνα θα μπορεί να υπάρξει πολιτική φραγής. Ετσι ο Δήμος θα αποκτήσει ενιαία αριθμοδότηση, δωρεάν επικοινωνία από κτήριο σε κτήριο και θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό τα τηλεφωνικά πάγια και τέλη. ΚΟΣΤΟΣ Το κόστος της παρούσης μπορεί να αποσβεστεί ακόμα και στους πρώτους 12 μήνες λειτουργίας από την κατάργηση των γραμμών με πάγια, την δωρεάν επικοινωνία μεταξύ των κτηρίων και την πολιτική φραγής κινητών που μπορεί να ακολουθηθεί. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ο Δήμος μπορεί να εξασφαλίσει επιπλέον μείωση τελών επικοινωνίας με την αναζήτηση εναλλακτικού παρόχου. Περιστέρι Ο Συντάξας Νικολαρέας Παρασκευάς Μηχανικός Η/Υ Πληροφορικής Σελ 2

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ : 10 / ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Αντικείμενο Η παρούσα αφορά την εγκατάσταση συστημάτων που θα ενοποιήσουν την τηλεφωνία στα βασικά κτήρια του Δήμου στα οποία έχει εγκατασταθεί δίκτυο Η/Υ. O προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και θα βαρύνει τον Κ.Α τρέχοντος προϋπολογισμού Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 3ο: Τρόπος Εκτέλεσης Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. Άρθρο 4ο: Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: Α) Μελέτη 10/2015 που περιλαμβάνει α) Τεχνική Έκθεση (Περιγραφή). β) Συγγραφή Υποχρεώσεων. γ) Τεχνικές Περιγραφή / Προδιαγραφές. δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. Β) Διακήρυξη δημοπρασίας. Γ) Τιμολόγιο Προσφοράς. Αρθρο 5 ο : Ανάδοχος Η προμήθεια εκτός της προμήθειας των τηλεφωνικών συσκευών (σημεία 5 και 6 της παρούσης / σελ. 11) θεωρείται ενιαία και η υλοποίηση της εμπεριέχει υπηρεσίες εγκατάστασης που πρέπει να γίνουν από μία εξειδικευμένη εταιρεία στα συστήματα τηλεπικοινωνίας. Αρθρο 6 ο : Σύμβαση Μετά την ανακήρυξη, ο ανάδοχος (οι ανάδοχοι) καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Αν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Άρθρο 7 o : Έξοδα κρατήσεις εισφορές Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα της σύμβασης, και με κάθε είδους νόμιμες κρατήσεις και φόρους. Ο Δήμος επιβαρύνεται μόνο με τον Φ.Π.Α. που ο προμηθευτής αναγράφει στην προσφορά του ότι επιβαρύνονται τα είδη. Σε περίπτωση ένταξης των ειδών σε ανώτερη από της προσφοράς κλίμακα του Φ.Π.Α., την διαφορά την επιβαρύνεται ο προμηθευτής, και μόνο σε περίπτωση αλλαγής εν τω μεταξύ του καθεστώτος των κρατήσεων ή του Φ.Π.Α. κ.λ.π. θα εφαρμοσθεί η αντίστοιχη για το θέμα νομοθεσία ή οι αντίστοιχες οδηγίες των αρμοδίων Υπουργείων. ΑΡΘΡΟ 8ο: Παράδοση-Προσωρινή και οριστική παραλαβή Η παραλαβή των προϊόντων και η υλοποίηση του δικτύου ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η οριστική παραλαβή ενεργείται μετά από τον έλεγχο και την διαπίστωση καλής λειτουργίας του δικτύου μέσα στο διάστημα αυτό. Εάν κατά την παραλαβή (προσωρινή ή οριστική) διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή την αντικατάσταση των ελαττωματικών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζομένης προθεσμίας, ο Δήμος Περιστερίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Σελ 3

10 Άρθρο 10 o : Ασφάλεια - Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις Οι ανάδοχος ευθύνεται προσωπικώς, αποκλειόμενης κάθε αστικής ή ποινικής ευθύνης του Δήμου, για κάθε ατύχημα του ιδίου ή συνεργατών του. Ο Δήμος οφείλει να παράσχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του και κάθε δυνατή βοήθεια για την ορθή εκτέλεση του τεχνικού έργου. Άρθρο 11 o : Πληρωμές Η πληρωμή της αξίας θα γίνει ύστερα από προσκόμιση τιμολογίων, των αποδεικτικών εξοφλήσεως όλων των κρατήσεων και υποχρεώσεων του προμηθευτού. Ο ανάδοχος πληρώνεται επί πιστώσει μετά από την οριστική παραλαβή των προϊόντων. Οι τιμές μονάδων θα είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια της προμήθειας και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκεινται. Ο Συντάξας & Προϊστάμενος ΤΠΕ Περιστέρι Ε Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Π.Ο.Π Νικολαρέας Παρασκευάς Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής Ματθαίος Κλεάνθης Αρχιτέκτων Μηχανικός Σελ 4

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εγκατάσταση ενοποιημένου τηλεφωνικού δικτύου. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΑΡΙΘΜΟΣ : 10 / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ Α1.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το (τα) προσφερόμενο τηλεφωνικό κέντρο θα πληροί τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα του ΕΤSI και τις συστάσεις της ITU-T. Τα Ευρωπαϊκά πρότυπα υπερισχύουν των διεθνών όταν υπάρχουν. Α2.ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Το προσφερόμενο δίκτυο θα πρέπει να είναι συμβατό με γραμμές PSTN, EURO-ISDN BRA (2B+D), PRA (30B+D) και VOIP για την σύνδεση με τα δίκτυα των παρόχων. Α3.EΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Το προσφερόμενο κέντρο πρέπει να διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εναρμονισμένων πρότυπων κανονισμών (να επισυνάπτεται για το τηλεφωνικό κέντρο με τα παρελκόμενα και τα τερματικά του). Α4.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο κατασκευαστικός οίκος του τηλεφωνικού κέντρου και του λοιπού εξοπλισμού του πρέπει να διασφαλίσει ότι οι μονάδες ανάπτυξης και παραγωγής του διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και περιβαλλοντικής προστασίας ISO και τα προσφερόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία RoHS (EC Directive2002/95/EC on the restriction of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment-EU RoHS Directive). Α5.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το (Τα) προσφερόμενο κέντρο θα είναι τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονης κατασκευής σε τρέχουσα εργοστασιακή γραμμή παραγωγής, ψηφιακό ΤDM/PCM, non-blocking και θα υποστηρίζει το πρωτόκολλο TCP/IP. Ο εξοπλισμός να είναι έτοιμος για να αναρτηθεί σε πλαίσια (RACKS) και η βυσμάτωση των γραμμών και των εσωτερικών θα γίνεται άμεσα και απλά μέσω συνδετών RJ-45 σε ανάλογα πλαίσια ανάπτυξης του εσωτερικού δικτύου δομημένης καλωδίωσης. Ιδιαίτερα στο εσωτερικό δίκτυο του κτιρίου θα πρέπει να παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας ακόμη και μέσω 2- σύρματου δικτύου για οποιοδήποτε τύπο εσωτερικού χρειάζεται, καλύπτοντας τη πλήρη συμβατότητα και προσαρμογή με πιθανό παλαιό υφιστάμενο δίκτυο καλωδίωσης. Επίσης να υποστηρίζει την δυνατότητα εξόδου δύο ή περισσότερων εσωτερικών από το ίδιο port της κάρτας. Α6.AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Το τηλεφωνικό κέντρο πρέπει να είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα Πρότυπα Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής, ώστε να προσαρμόζεται και να μπορεί να υποστηρίζει τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας. Ο κεντρικός του έλεγχος πρέπει να βασίζεται σε ισχυρό επεξεργαστή σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε να μπορεί να αποτελεί την πλατφόρμα για την υποστήριξη των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και ολοκληρωμένων εφαρμογών. Θα πρέπει να αναφέρεται ο χρησιμοποιούμενος επεξεργαστής καθώς και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Το προτεινόμενο κέντρο πρέπει να έχει αρθρωτό υλισμικό (Hardware), δομημένο λογισμικό (Software) εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή κάλυψη, τόσο των σύγχρονων σημερινών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όσο και των μελλοντικών τηλεπικοινωνιακών αναγκών της επιχείρησης. Οι αναβαθμίσεις του λογισμικού με τις εργοστασιακές βελτιώσεις να παρέχονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Να διαθέτει ικανότητα υποστήριξης ανοικτών interfaces και πρωτοκόλλων (TCP/IP, TAPI), εξασφαλίζοντας έτσι τόσο τις σημερινές, όσο και τις μελλοντικές εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις σε εύρος ζώνης. Να διαθέτει άμεσα Σελ 5

12 δυνατότητα σύνδεσης σε δικτυακό περιβάλλον με χρήση τόσο του TCP/IP, όσο και του ΙΡ πρωτοκόλλου και κυρίως να διαθέτει δυνατότητα σύνδεσης στο υπάρχον τοπικό δίκτυο. Α7. EΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΥΤΟΥ Το προτεινόμενο κέντρο πρέπει να έχει και κυτταρική δομή τέτοια, ώστε να επεκτείνεται με την απλή προσθήκη πλακετών ή την απαίτηση αδειών με βήματα των 2 ν κυκλωμάτων. Να προβλέπεται επέκταση του συστήματος χωρίς την απαίτηση προσθήκης ερμαρίου κατά 20% από τις σημερινές ανάγκες, τόσο σε εξωτερικές γραμμές δημοσίου δικτύου, όσο και σε εσωτερικά τηλέφωνα (επιθυμητή η προσθήκη των καρτών επέκτασης των εσωτερικών εν θερμώ). Να διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης γραμμών VoIP με την απλή προσθήκη κάρτας ψηφιακού επεξεργαστή σήματος και επεκτάσεις αυτού με απλή ενεργοποίηση αδειών, είτε για ζεύξη με μορφή Η.323 ή SIP είτε για εσωτερικά IP ή SIP ή IP-Softphones. Α8.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΒΑCK UP) ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΙΩΝ Το προσφερόμενο κέντρο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των προγραμμάτων και των δεδομένων του (back up) σε σκληρό δίσκο ή σε P.C. εκτός του Κέντρου και σε ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης του συστήματος, ώστε αυτά να μπορούν να ξαναφορτωθούν σε περίπτωση απώλειας τους από την μνήμη του συστήματος. Α9.ΡΟΥΤΙΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Το κέντρο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με το κατάλληλο software για την έγκαιρη διάγνωση των βλαβών και την αναγγελία των διαπιστωμένων σφαλμάτων με πολλαπλές επιλογές, όπως εμφάνιση στη συσκευή της τηλεφωνήτριας ή σε οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή συσκευή επιλεγεί, προώθηση σε τοπικό ειδικό υπολογιστή που διαθέτει ικανότητα ελέγχου επικοινωνίας με το σύστημα, με σε καθορισμένη διεύθυνση εντός ή εκτός δικτύου εταιρίας. Το software θα πρέπει να περιλαμβάνει ενσωματωμένες ρουτίνες, οι οποίες να ελέγχουν το κέντρο για τυχόν βλάβες χωρίς να απαιτείται η αγορά του. Α10. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το δίκτυο πρέπει να έχει την δυνατότητα να πληροφορεί τόσο εταιρικό προσωπικό, όσο και το προσωπικό συντήρησης με διαφόρων επιπέδων συναγερμούς, είτε τοπικά εντός εταιρικού δικτύου είτε απομακρυσμένα σε καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση. Α11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τα προγράμματα και τα δεδομένα του προσφερόμενου δικτύου θα πρέπει να προστατεύονται από τοπική ή απομακρυσμένη (ειδικά για επιθέσεις μέσα από το διαδίκτυο) επέμβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων με πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας. Η πρόσβαση στο πρόγραμμα και τα δεδομένα του κέντρου θα πρέπει να γίνεται μέσω κωδικού (password). Να υπάρχουν διακριτά επίπεδα πρόσβασης με διαφορετικούς κωδικούς ασφαλείας (κατάλληλο μήκος κωδικών 6-10 χαρακτήρες) για χρήστη / εγκαταστάτη / διαχειριστή συστήματος. Α12. ΤΗΛΕΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Το προσφερόμενο κέντρο πρέπει να έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα συντήρησης από απόσταση μέσω Modem μέσω γραμμής ISDN ή από γραμμή PSTN με προαιρετική προσθήκη ειδικού modem. Α13. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΤΥΟ Το προσφερόμενο Κέντρο πρέπει να υποστηρίζει τις σηματοδοσίες που υποστηρίζουν τα σύγχρονα ψηφιακά Δημόσια Μεταγωγικά Δίκτυα των παρόχων και ειδικότερα: Απλή Γραμμή PSTN (α/β) (τονική ή παλμική, με αναγνώριση καλούντος) Ψηφιακό κύκλωμα 2ΜΒ με σηματοδοσία CAS-2 BIT Ψηφιακό κύκλωμα EURO-ISDN PRI (30 B+D) TBR4 (NET5) Ψηφιακό κύκλωμα EURO-ISDN BRI (2B+D) TBR3 (NET3) SIP Trunking Α14. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Το προσφερόμενο κέντρο πρέπει να υποστηρίζει κυκλώματα για την σύνδεση: 1. Aπλών τηλεφωνικών συσκευών δισύρματων τονικής ή παλμικής επιλογής 2. Ψηφιακών τηλεφωνικών συσκευών δισύρματων με αυξημένες δυνατότητες για τη λειτουργία Δ/ντού / Γραμματέως και υψηλόβαθμων στελεχών. 3. Τερματικού εξοπλισμού EURO-ISDN BRI (2B+D) με interface Σελ 6

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 24/11/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 148434/1 12 10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11709 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002301015 2014-09-22

14REQ002301015 2014-09-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 478/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα