ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΛyΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Κλειστή σύσκεψη του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) στην Αθήνα στις 13 Δεκεμβρίου 2010, με θέμα την «Ευρωπαϊκή και Ευρω-Ατλαντική Ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων». (Athens Working Group) 94 ΦΕΒΡΟYΑΡΙΟΣ 2011

2 Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής και παρουσίασης των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων της χώρας μας στα πεδία της Άμυνας και της Γεωπολιτικής. Η χρησιμότητα αυτών των οργανισμών και των μελετητικών φορέων είναι προφανής, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Ωστόσο, κρίνουμε σκόπιμο να σημειώσουμε εξ αρχής ότι στο παρόν κείμενο δεν εξετάζονται και δεν αξιολογούνται οι θεωρητικές προσεγγίσεις που τυχόν υποστηρίζουν και ακολουθούν αυτά, ούτε και οι παρεπόμενες «πολιτικές» που τυχόν προτείνουν και εισηγούνται να ασκηθούν και να εφαρμοστούν. Γράφουν οι Ι. Καρκαζής και «Ομάδα Αμυντικών, Ενεργειακών και Γεω-πολιτικών Μελετών» 1 ΦΕΒΡΟYΑΡΙΟΣ

3 Οι ομιλητές ημερίδας του ΕΛΙΑΜΕΠ στις 8 Οκτωβρίου για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά το δημοψήφισμα της 12ης Σεπτεμβρίου 2010 στην Τουρκία. (ΕΛΙΑΜΕΠ) Από την έρευνά μας2 διαπιστώσαμε ότι το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ) κατέχει χρονικά τα πρωτεία ίδρυσης (το 1953) στην Ελλάδα, ενώ στα πρώτα είκοσι έτη λειτούργησε ως παράρτημα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Δεύτερο με μεγάλη χρονική διαφορά (τριάντα έτη) ιδρύθηκε το 1983 το Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών (Ι.Μ.Μ), με πρωτοβουλία του καθηγητή Στέργιου Μπαμπανάση. Ακολούθησε το 1988 το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), ως μια φιλόδοξη και τολμηρή πρόταση του καθηγητή Θάνου Βερέμη, με έμφαση στον τομέα της στρατηγικής και ασφάλειας και επίκεντρο την ευρύτερη γεωγραφική γειτονιά της Ελλάδας. Στη συνέχεια ιδρύθηκαν και λειτούργησαν αρκετά για τα ελληνικά δεδομένα ινστιτούτα και φορείς γεωστρατηγικών αναλύσεων, πολιτικοστρατιωτικών ερευνών και αμυντικών μελετών. Στη συνέχεια του παρόντος κειμένου παρατίθενται και αναλύονται συνοπτικά τα κέντρα και ινστιτούτα αμυντικών και γεωπολιτικών αναλύσεων, μελετών και ερευνών, ενώ παρατίθεται και συγκεντρωτικός πίνακας με τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Α. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων (Defense Analyses Institute) είναι ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ιδρύθηκε το 1996 και άρχισε να λειτουργεί το Διοικείται από επταμελές ΔΣ, το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ). Πρόεδρος 3 του ΔΣ ο κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (τ. Υφυπουργός Εξωτερικών). Διαθέτει Επιστημονικό Συμβούλιο το οποίο συγκρο- τείται με απόφαση του ΥΕΘΑ και αποτελείται κυρίως από έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό εγνωσμένου κύρους. Η χρηματοδότησή του προέρχεται κυρίως από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται από τις εκδόσεις και τη συμμετοχή του σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Οι εκδόσεις του ΙΑΑ περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Την εξαμηνιαία επιθεώρηση: «Defensor Pacis» - (στην αγγλική) Την τετραμηνιαία επιθεώρηση: «Γεωστρατηγική» Τη σειρά: «Θέματα Πολιτικής και Άμυνας» Δύο επίκαιρα έντυπα, το «Ενημερωτικό Έντυπο» και τις «Παρεμβολές», με αναλύσεις θεμάτων πολιτικής, άμυνας, οικονομίας Βιβλία: Το ΙΑΑ έχει εκδώσει αριθμό βιβλίων, σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους Για την εκπλήρωση της αποστολής του το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων παρέχει στον ΥΕΘΑ αναλύσεις, εκτιμήσεις και γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων που άπτονται της εθνικής άμυνας, εκπονεί μελέτες, διεξάγει επιστημονικές έρευνες και συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για θέματα αμυντικής πολιτικής και βιομηχανίας, νέων τεχνολογιών, στρατηγικής ανάλυσης, διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής, διοργανώνει και συμμετέχει, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, ενώ τέλος δημοσιεύει τις ερευνητικές του εργασίες καθώς και άλλες συναφείς μελέτες. Οι εργασίες του ΙΑΑ συντάσσονται από ειδικούς επιστήμονες, αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και επιστημονικά ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Β. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΙΣΤΑΜΕ) Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών Ανδρέας Παπανδρέου (Institute for Strategic and Development Studies A. Papandreou) ιδρύθηκε ως κέντρο σύγχρονης πολιτικής και επιστημονικής έρευνας το Το IΣTAME συστάθηκε ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Επιπρόσθετα, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών και ως Mη Κυβερνητικός Οργανισμός. Καθήκοντα Προέδρου του ΔΣ ασκεί ο Μόσιαλος Ηλίας, Βουλευτής Επικρατείας (Καθηγητής Πολιτικής της Υγείας στο London School of Economics), ενώ άλλα διοικητικά όργανα είναι ο Γενικός Διευθυντής και ο (Διοικητικός) Διευθυντής. Διαθέτει πολυπληθές Επιστημονικό Συμβούλιο με Επιστημονικό Διευθυντή. Από την ίδρυσή του το IΣTAME έχει συστηματικά προχωρήσει σε μια επιστημονικά θεμελιωμένη και τεκμηριωμένη διατύπωση θέσεων και προτάσεων για την ελληνική και τη διεθνή κοινωνία και πολιτεία. Το IΣTAME έχει ως στόχους την πολιτική και επιστημονική τεκμηρίωση, την κοινωνική ανάλυση και έρευνα, την επεξεργασία νέων ιδεών, την κοινωνική διαβούλευση. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, υποστηρίζει την προετοιμασία κειμένων πολιτικής σε σειρά θεμάτων όπως το εθνικό σχέδιο ανάπτυξης, τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, την απασχόληση, την πρόνοια, το νέο μοντέλο διακυβέρνησης, τη διαχείριση και ανάδειξη του δημόσιου χώρου, την ανασυγκρότηση της υπαίθρου, την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας με Ινστιτούτα και επιστημονικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε τομείς κοινού πολιτικού ή επιστημονικού ενδιαφέροντος, κ.τ.λ. 96 ΦΕΒΡΟYΑΡΙΟΣ 2011

4 Γ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΙΔΟΣ) Ιδρύθηκε το 1993 από τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε. Διευθυντής του Ινστιτούτου είναι ο Δρ. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης. Το Ινστιτούτο εποπτεύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ, με Πρόεδρο τον Θεόδωρο Σαραντόπουλο. Το ΙΔΟΣ (Institute for International Economic Relations) εκδίδει συγγραφικό έργο στη σειρά «Βιβλιοθήκη», στη σειρά «Τετράδια» καθώς και την τριμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση Διεθνούς Οικονομίας και Πολιτικής: «ΑΓΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ», από το καλοκαίρι του 1995, αντικείμενο ενασχόλησης της οποίας αποτελούν οι διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Παράλληλα Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ (ΔΙΚΕΜΕΠ) Το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου (International Centre for Black Sea Studies: ICBSS) συγκροτήθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός το Επιτελεί μία διττή λειτουργία: ενεργεί ως ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο κασφατες διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και στην ελληνική επιχειρηματική δράση στο εξωτερικό. Μέρος των βάσεων αυτών έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις: & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΕΛΙΑΜΕΠ) Το ΕΛΙΑΜΕΠ (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy) αποτελεί ένα χώρο έρευνας και επιμόρφωσης για θέματα ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής. Είναι επίσης ένα ανοικτό βήμα διαλόγου και προβληματισμού για έναν κόσμο που αλλάζει με ολοένα και γρηγορότερους ρυθμούς. Συστάθηκε το 1988 από μια φιλόδοξη και τολμηρή πρωτοβουλία Το ΕΛΙΑΜΕΠ (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy) αποτελεί ένα χώρο έρευνας και επιμόρφωσης για θέματα ευρωπαϊκής και εξωτερικής πολιτικής. Οι ομιλητές ημερίδας του ΕΛΙΑΜΕΠ στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 με θέμα «Ο νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων: Υπάρχει ελπίδα για πρόοδο;» (ΕΛΙΑΜΕΠ) με τη δημοσίευση άρθρων που αφορούν σε διεθνή θέματα, σημαίνουσα θέση καταλαμβάνουν εργασίες που εστιάζουν την προσοχή τους στην ελληνική περίπτωση. Ειδικότερα όσον αφορά στο Κέντρο Τεκμηρίωσης του Ινστιτούτου, που ιδρύθηκε το 1993, παρέχει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στους Έλληνες ειδικούς και ερευνητές στον τομέα της διεθνούς οικονομίας και πολιτικής. Περιλαμβάνει μια συλλογή βιβλίων, επιστημονικών άρθρων και ανακοινώσεων καθώς και αποκόμματα από τον ελληνικό και διεθνή Τύπο. Προσφέρει επίσης, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και στο Internet, διευκολύνσεις με CD- ROM και διατηρεί βάση δεδομένων η οποία παρέχει πληροφορίες που αφορούν στις πρό- του καθηγητή Θάνου Βερέμη, με έμφαση στον τομέα της στρατηγικής και ασφάλειας, και επίκεντρο την ευρύτερη γεωγραφική γειτονιά της Ελλάδας. Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου είναι ο καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης και Γενικός Διευθυντής ο Δρ. Θάνος Ντόκος. Για την επίτευξη της αποστολής του διεξάγει έρευνες σε θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης και τις διεθνείς σχέσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις διατλαντικές σχέσεις, την ασφάλεια, τη μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, θέματα χρηστής διακυβέρνησης και κλιματικών αλλαγών. Στις γεωγραφικές περιοχές ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται η ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του Εύξεινου Πόντου, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Συμβάλλει στο δημόσιο και πολιτικό διάλογο για τα παραπάνω θέματα. Παράλληλα παρέχει στους διαμορφωτές πολιτικής, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και αλλού, έγκυρη και ανεξάρτητη πληροφόρηση, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής, εκπαιδεύει επαγγελματίες (μεταξύ άλλων, δημόσιους λειτουργούς, δημοσιογράφους και πανεπιστημιακούς) σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η πρόληψη, διαχείριση και επίλυση συγκρούσεων, η παρακολούθηση των δημοκρατικών εκλογών, η συμβολή σε μια ενισχυμένη κοινωνία πολιτών και ο ρόλος των μέσων μαζικής επικοινωνίας σε κοινωνίες πολιτών, διευρύνει την ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις, ενημερώνει ξένους δημοσιογράφους, διπλωμάτες, ειδικούς αναλυτές και αντιπροσωπείες στρατιωτικών σχολών που επισκέπτονται την Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς συνεργασίες και δίκτυα, καθώς και στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης και των Ευρωατλαντικών σχέσεων. ΦΕΒΡΟYΑΡΙΟΣ

5 Στιγμιότυπο από το 7ο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο του ΕΛΙΑΜΕΠ με θέμα «Οικονομική Διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη και η ΕΕ: Εξάγοντας Μαθήματα από την Κρίση», το οποίο πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιουνίου 2010 στο Σούνιο. (ΕΛΙΑΜΕΠ) ΣΤ. ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΙΜΜ) Το Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών ιδρύθηκε το 1983 με Προεδρικό Διάταγμα. Είναι ένας αυτοτελής, κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός, που τελεί υπό την εποπτεία των Υπ. Πολιτισμού και Υπ. Οικονομικών. Το ΙΜΜ διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Πρόεδρος o ομοτ. Καθηγ. Στ. Μπαμπανάσης), το οποίο πλαισιώνεται από 7μελή Επιστημονική Επιτροπή, (Πρόεδρος o καθ. Αν. Γιαννίτσης, πρώην υπουργός).οι στόχοι του ΙΜΜ περιλαμβάνουν την προώθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας με τις χώρες της Μεσογείου και των Βαλκανίων, τη μείωση του αναπτυξιακού χάσματος ανάμεσα στις βόρειες και τις νότιες μεσογειακές χώρες, την υποβοήθηση του ευρωμεσογειακού διαλόγου, την ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ε. και των μεσογειακών και των βαλκανικών χωρών, και την ανάδειξη του ιδιαίτερου γεωπολιτισμικού ιστού και της κοινής τους ταυτότητας. Επίσης, στο πλαίσιο του ΙΜΜ λειτουργεί το Κέντρο Ανάλυσης Διεθνών Συγκρούσεων που δημιουργήθηκε από το 1996 και λειτουργεί ως εξειδικευμένη επιστημονική-ερευνητική μονάδα του. Σκοπό έχει την μελέτη των διεθνών κρίσεων και περιφερειακών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή ελληνικού γεωπολιτικού εντάρτισης που εστιάζει στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και αποτελεί θεσμικό όργανο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), και δρα ως η αναγνωρισμένη από αυτόν δεξαμενή στοχασμού (think-tank). Κατά συνέπεια, το ΔΙΚΕΜΕΠ, λόγω αυτής της ιδιαίτερης θέσης του, εξειδικεύεται σε θέματα της ευρύτερης περιοχής της Μαύρης Θάλασσας και τις δυναμικές περιφερειακής συνεργασίας που αναπτύσσονται σε αυτή. Έπειτα από συγκεκριμένες οδηγίες προετοιμάζει κείμενα πολιτικής (Υπουργικές Διακηρύξεις, Σχέδια Δράσης, Ενημερωτικά Σημειώματα), συντονίζει τις εργασίες συγκεκριμένων (ad hoc) Ομάδων Εμπειρογνωμόνων σε περιοχές πολιτικής όπως οι σχέσεις ΟΣΕΠ-ΕΕ και σε θέματα Ασφάλειας και Σταθερότητας, ενώ συμμετέχει ενεργά σε μόνιμες Ομάδες Εργασίας του ΟΣΕΠ, (όπως είναι αυτή της Θεσμικής Ανανέωσης και Χρηστής Διακυβέρνησης και της Έρευνας και Τεχνολογίας). Το ΔΙΚΕΜΕΠ τακτικά αναφέρει την πρόοδο των εργασιών του στην Επιτροπή των Υψηλών Αξιωματούχων του ΟΣΕΠ. Το Κέντρο πραγματοποιεί και συγγραφική δραστηριότητα που περιλαμβάνει : Τη σειρά κειμένων πολιτικής Xenophon Papers : σειρά εκτενών πολιτικών μελετών οι οποίες διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα Τα Policy Briefs : σχόλια και αναλύσεις σε επίκαιρα ζητήματα Το Black Sea Monitor : μία ηλεκτρονική επισκόπηση των εξελίξεων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας Συμμετέχει στο Journal of Southeast European and Black Sea Studies, που εκδίδεται από το Taylor & Francis Group, (Routledge, London). διαφέροντος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση προβλημάτων διαχείρισης κρίσεων σε όλες τις φάσεις της, (έγκαιρη αναγνώριση, πρόληψη, παρακολούθηση κλιμάκωσης - αποκλιμάκωσης). Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου είναι ο Δρ. Στέλιος Αλειφαντής. Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έχει δημιουργήσει κατάλληλα εργαλεία προσομοίωσης διαχείρισης διεθνών κρίσεων και διαπραγμάτευσης, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά σεμινάρια σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του οργανισμού προέλευσης των συμμετεχόντων στο σεμινάριο. Μεταξύ των επιστημονικών δραστηριοτήτων του, έχει αναπτύξει τρία βασικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικών εφαρμογών: Πρόγραμμα Μελέτης Διεθνών Περιοχών και Μονάδα Παρακολούθησης Συγκρούσεων, (Area Studies & Conflict Monitoring Unit) Πρόγραμμα «Crisis-Eval» Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Σεμινάρια- Προσομοιώσεις. Ζ. ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ (ΙΜΧΑ) Tο IMXA ιδρύθηκε το Mάρτιο του Λειτούργησε για είκοσι χρόνια ως παράρτημα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Από το 1974 αποτελεί ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο ομοτ. καθηγητής ΑΠΘ Χαράλαμπος Πα- 98 ΦΕΒΡΟYΑΡΙΟΣ 2011

6 παστάθης. Κεντρικός άξονας της δράσης του είναι η προαγωγή της καλύτερης κατανόησης των εξελίξεων που διαμορφώνουν τη σημερινή πραγματικότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η συνεργασία με τη Διεθνή και τη Βαλκανική Επιστημονική Κοινότητα. Tο εκδοτικό έργο του Ιδρύματος περιλαμβάνει 300 περίπου τίτλους επιστημονικών μονογραφιών και τις περιοδικές εκδόσεις «Βαλκανικά Σύμμεικτα» (ελληνόγλωσση) και «Balkan Studies» (ξενόγλωσση). Στο IMXA λειτουργεί η μοναδική στην Ελλάδα, εξειδικευμένη σε βαλκανικά θέματα και πλήρως μηχανογραφημένη βιβλιοθήκη, που διαθέτει περισσότερους από τίτλους και 700 τίτλους περιοδικών εκδόσεων. Υπάρχει επίσης πλούσιο αρχειακό υλικό σε μορφή μικροταινιών, καθώς και συστήματα ανάγνωσης και εκτύπωσής τους. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δραστηριότητα της «Σχολής Βαλκανικών Γλωσσών και Ρωσικής» που λειτουργεί από το 1963, από την οποία έχουν μέχρι σήμερα αποφοιτήσει περισσότεροι από σπουδαστές. Τέλος, από το καλοκαίρι του 1964 και κάθε χρόνο λειτουργεί το «Διεθνές Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού», προσφέροντας σε ξένους φοιτητές και επιστήμονες την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και να γνωρίσουν την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας. Η. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ «Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ» (ΙΔΚΚ) Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του Είναι επιστημονική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δρ. Ιωάννης Μ. Βαρβιτσιώτης (τ. Ευρωβουλευτής, π. Yπουργός), ενώ διαθέτει πολυμελές Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελούμενο από ακαδημαϊκούς. Επιδιώκει τη μελέτη και την ανάλυση κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών θεμά- των. Σκοπός η ενδυνάμωση της δημοκρατίας, η διεύρυνση των ελευθεριών του πολίτη και η ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με στόχο την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Το Ινστιτούτο επιδιώκει σταθερά την ενίσχυση της παρουσίας του στην περιφέρεια. Για το σκοπό αυτό προχώρησε στην ίδρυση Παραρτημάτων (στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Ιωάννινα, στο Αγρίνιο) και Επιτροπών (στη Λαμία, στην Καβάλα και στον Πύργο). Με σκοπό την ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση της νέας Ευρωπαϊκής πραγματικότητας το ΙΔΚΚ, από τον Ιούνιο του 2007, ξεκίνησε τη λειτουργία Παραρτήματος στην πόλη των Βρυξελλών. Το Παράρτημα στεγάζεται στο κτήριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, γεγονός που αναδεικνύει το Ινστιτούτο στο κέντρο των Ευρωπαϊκών οργάνων. Με αυτόν τον τρόπο εντατικοποιείται η διεθνής διάσταση της δράσης του καθώς και η συνεργασία του με τις αντίστοιχες δεξαμενές στοχασμού (think tanks) του εξωτερικού. Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΛΕΣΜΕ) Μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1994, με τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού στον Πειραιά. Τον Αύγουστο του 1997 μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Η οργάνωση και λειτουργία της ΕΛΕΣΜΕ (Hellenic Institute of Strategic Studies: HELISS) βασίζεται στο Καταστατικό της και στον Κανονισμό Οργανώσεως Λειτουργίας, και διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εταιρεία δημιουργήθηκε από εν αποστρατεία Ανώτατα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και έχει διευρυνθεί και με προσωπικότητες από άλλους χώρους, όπως τον Πανεπιστημιακό, Διπλωματικό, Επιχειρηματικό και των Σωμάτων Ασφαλείας. Πρόθεση της Εται- ρείας είναι να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά προς τα συναφή Ιδρύματα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα. Ο γενικός σκοπός της Εταιρείας είναι, η αντιμετώπιση προβλημάτων Στρατηγικού περιεχομένου στον εγγύς προς την πατρίδα μας γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό χώρο. Η Εταιρεία ήδη συνεργάζεται με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Αμύνης και Αιγαίου. Εκδίδει μηνιαίο περιοδικό με τίτλο: «Προβληματισμοί» και διοργανώνει συνέδριο με θέμα: «Στρατηγική». Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΚΕΜ) Το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Hellenic Centre for European Studies) ιδρύθηκε το Είναι Κρατικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Νόμο 1791/88, το ΕΚΕΜ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τετραετή θητεία, του οποίου τα μέλη επιλέγονται και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ένα τουλάχιστον μέλος του ΔΣ επιλέγεται μεταξύ των ανωτέρων ή ανωτάτων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών και ένα τουλάχιστον από τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ. Πρόεδρος ΔΣ & Γενικός Διευθυντής είναι ο καθηγητής (Διεθνολόγος) Παναγιώτης Κουτσουμπέλης. Η εποπτεία του ερευνητικού έργου και των μελετών του γίνεται από Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους. Η πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία καθώς και η διαχείρισή τους έχουν στην εποχή μας εξελιχθεί σε σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης. Το ΕΚΕΜ, αντιλαμβανόμενο τις σύγχρονες ανάγκες, αναπτύσσει εκτεταμένη εκδοτική δραστηριότητα, ελληνική και ξενόγλωσση, η οποία περιλαμβάνει: Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του το Κέντρο Ανάλυσης Διεθνών Συγκρούσεων έχει δημιουργήσει κατάλληλα εργαλεία προσομοίωσης διαχείρισης διεθνών κρίσεων και διαπραγμάτευσης. Κύριος ομιλητής στο 7ο Ετήσιο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο του ΕΛΙΑΜΕΠ ήταν ο Υπουργός Οικονομικών Δρ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου. (ΕΛΙΑΜΕΠ) ΦΕΒΡΟYΑΡΙΟΣ

7 Μονογραφίες Τη διμηνιαία σειρά «Κείμενα Εργασίας», η οποία αποτελεί καρπό της ερευνητικής δραστηριότητας του Κέντρου και παρουσιάζει τεκμηριωμένες αναλύσεις και προτάσεις για επίκαιρα θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής Την επιστημονική επιμέλεια του «Δελτίου Ανάλυσης», της μηνιαίας έκδοσης του Επιστημονικού Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού (ΕΚΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών Οι Πυλώνες ερευνητικής προτεραιότητας του Κέντρου είναι: Το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το Ευρω-Μεσογειακό Παρατηρητήριο οικονομικών και στρατηγικών διαστάσεων του χώρου της εγγύς Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Συντονιστής του Κέντρου είναι ο Σωτήρης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ΙΑ4. Κέντρο Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΚΕΡΕΝΕ) Το Κέντρο δημιουργήθηκε με απόφαση του ΔΣ του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου τον Νοέμβριο του Τον Σεπτέμβριο του 2008 το ΔΣ του ΙΔΙΣ ενέκρινε την επέκταση των δραστηριοτήτων του Κέντρου, το οποίο μετονομάστηκε σε Κέντρο Ρωσίας, Ευρασίας και Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης (ΚΕΡΕΝΕ). Το ΚΕ.ΡΕ.ΝΕ. αποτελείται από στελεχικό δυναμικό 30 επιστημόνων και δόκιμων ερευνητών με επικεφαλής τον κ. Κωνσταντίνο Φίλη. ΙΑ5. Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (ΚΔΠΟ) Το Κέντρο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας (ΚΔΠΟ) αποσκοπεί στη μελέτη των δρώντων, δομών και δυνάμεων που καθορίζουν τη φύση και εξέλιξη της παγκόσμιας πολιτικής οικονομίας. Έμφαση δίδεται στη μελέτη της παγκόσμιας οικονομίας ως προϊόντος διαπραγμάτευσης μεσης Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής). Το Ινστιτούτο διαθέτει σύγχρονο πληροφοριακό κέντρο τεκμηρίωσης. Κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στον αυτοματοποιημένο κατάλογο της βιβλιοθήκης, που εκτός από περιοδικά και βιβλία περιέχει βάσεις δεδομένων σε μορφή CD-ROM. Επιπλέον μέσω του Διαδικτύου το Ινστιτούτο έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δίκτυα της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και σε καταλόγους βιβλιοθηκών, αρχεία, και βάσεις δεδομένων. Η συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι ανοικτής πρόσβασης, δηλαδή οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι τους το υλικό στα ράφια. Στη συλλογή της περιλαμβάνεται του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Το Παρατηρητήριο εκδίδει από το Νοέμβριο 2009 διμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο (Greek Migration News) και έχει συγκροτήσει ομάδα δοκίμων ερευνητών για τα θέματα της μετανάστευσης. ΙΑ3. Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ) Με απόφαση του ΔΣ του ΙΔΙΣ της 18ης Ιανουαρίου 2000, επανενεργοποιήθηκε το Κέντρο Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών του Παντείου και μετονομάσθηκε σε Κέντρο Μεσογειακών και Μεσανατολικών Σπουδών, με στόχο την έρευνα και τη μελέτη των πολιτικών, Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Σπύρος Κουβέλης καλωσορίζει τους παριστάμενους στην 5η Ετήσια Διάλεξη του ΔΙΚΕΜΕΠ στις 24 Νοεμβρίου στην Αθήνα. (ΔΙΚΕΜΕΠ) ΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΙΔΙΣ) Το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Institute of International Relations) είναι το αποτέλεσμα πολύχρονων προσπαθειών για τη δημιουργία ενός φορέα που να συντονίζει το ερευνητικό και επιμορφωτικό έργο των διεθνολόγων του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, δημιουργώντας παράλληλα το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη της συνεργασίας με παρόμοια ιδρύματα στο εξωτερικό. Ιδρύθηκε το 1989 με πρωτοβουλία του καθηγητή Δημήτρη Κώνστα, είναι ένα Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο που ανήκει οργανικά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και συνδέεται με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου, διατηρώντας ευρεία διοικητική και οικονομική αυτονομία. Διοικείται από ΔΣ με Πρόεδρο τον Παναγιώτη Ρουμελιώτη (Καθηγητή Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Οικονομίας, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Πανεπιστημίου). Διευθυντής Ερευνών είναι ο Δημήτρης Καιρίδης,(Ph.D Tufts University - Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Συντονιστής του Κέντρου Ανάλυ- μεταξύ άλλων «Βασική Βιβλιοθήκη Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και Διεθνών Ενόπλων Συρράξεων» ( Δωρεά: International Committee of the Red Cross). Στη συνέχεια καταγράφονται συνοπτικά τα ερευνητικά κέντρα του Ινστιτούτου: ΙΑ1. Κέντρο Ευρω-Ατλαντικών Μελετών (ΚΕΑΜ) Το ΚΕΑΜ είναι ένα επιστημονικό ερευνητικό κέντρο το οποίο ασχολείται με τη μελέτη και ανάλυση των εξελίξεων της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στον ευρωατλαντικό χώρο. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2009, με απόφαση του ΔΣ του ΙΔΙΣ. Συντονιστής του κέντρου είναι ο κος Χ. Παπασωτηρίου, αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. ΙΑ2. Μεσογειακό Παρατηρητήριο Μετανάστευσης (ΜΜΟ) Δημιουργήθηκε το 1998 από τον Martin Baldwin-Edwards (πρ. Queens University Belfast) και την Καθ. Ξανθή Πετρινιώτη (Πάντειο Πανεπιστήμιο). Το 1999 ιδρύθηκε ως μονάδα έρευνας του Ερευνητικού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και το 2009 μεταφέρθηκε και μετεξελίχθηκε σε Ερευνητικό Κέντρο, στα πλαίσια 100 ΦΕΒΡΟYΑΡΙΟΣ 2011

8 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΟΡΦΗ- ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΟΡΦΗ- ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων (ΙΑΑ) Defense Analyses Institute ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, (1996) 2. Ινστιτούτο Στρατηγικών & Αναπτυξιακών Μελετών Α. Παπανδρέου ΙΣΤΑΜΕ, (Institute for Strategic and Development Studies A. Papandreou) Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία επίσημα αναγνωρισμένο και ως Mη - Κυβερνητικός Οργανισμός από το Υπουργείο Εξωτερικών, (1995) 3. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Institute for International Economic Relations Ερευνητικό Κέντρο, (1993) 4. Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (1988) Βαλτετσίου 17 Αθήνα Τηλ.: , Φαξ: Ακαδημίας 4, Αθήνα Τηλ.: , Φαξ: Πανεπιστημίου 16, Αθήνα , Τηλ.: , Φαξ: , Λεωφ. Βασ. Σοφίας 49 Αθήνα Τηλ.: , Φαξ: Ε-mail: 9. Ελληνική Εταιρία Στρατηγικών Μελετών (ΕΛ.Ε.Σ.ΜΕ.) Ηellenic Institute of Strategic Studies (HEL.I.S.S.) Μη κερδοσκοπικός οργανισμός, (1994) 10. Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών - ΕΚΕΜ Hellenic Centre for European Studies Κρατικό ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εξωτερικών, (1988) 11. Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων - ΙΔΙΣ Institute of International Relations Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο που ανήκει οργανικά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1989) 12. Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Αμύνης Ηπείρου 1, Αθήνα , Τηλ.: , , Φαξ: Ξενοφώντος 4 Αθήνα Τηλ.: Φαξ: Χιλλ 3-5, Αθήνα, Τηλ.: Φαξ: Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, Κυψέλη Τκ Τηλεφωνικό Κέντρο : Fax: Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, ΤΚ Κυψέλη, στο κτήριο της Σ.ΕΘ.Α 5. Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου - ΔΙΚΕΜΕΠ International Centre for Black Sea Studies ICBSS Μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο και θεσμικό όργανο του ΟΣΕΠ, (1998) 6. Ινστιτούτο Δημοκρατίας «Κ. Καραμανλής» Επιστημονική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, (1998) 7. ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αυτοτελής, κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός, υπό την εποπτεία των Υπ. Πολιτισμού και Οικονομικών, (1993) 8. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου ΙΜΧΑ ΝΠΙΔ υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, (1953) Ξενοφώντος 4 Αθήνα Τηλ.: Λεωφ. Βασ. Σοφίας 10, Αθήνα Τηλ.: Φαξ: Λυκαβηττού 2, Αθήνα Τηλ.: , , Φαξ: Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 31α Θεσσαλονίκη Τ.Θ Θεσσαλονίκη54014 Τηλ.: Φαξ: Εργαστήριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, Γεωοικονομίας και Γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου 14. Ερευνητικό Ινστιτούτο Διεθνών Ευρωπαϊκών Ατλαντικών και Στρατηγικών Μελετών 15. Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνών & Στρατηγικών Μελετών 16. Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία «Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος» Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου Μιχάλων Χίος Τηλ.: , Φαξ: Υπεύθυνος: Καρκαζής Ιωάννης Κεραμοπούλου 23, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) Fax: (2310) Κριεζώτου 7, Αθήνα Τηλ.: (210) Υπεύθ.: Στοφορόπουλος, Ευθύμιος Εθνικής Αντιστάσεως 20 (Ευαγγελίστρια), Χίος Τηλ.: , Υπεύθυνος: Καρκαζής Ιωάννης ΦΕΒΡΟYΑΡΙΟΣ

9 Ο Βοηθός ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών και Εκτελεστικός Διευθυντής του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των ΗΕ (UNEP) κ. Αχίμ Στάινερ, στην 5η Ετήσια Διάλεξη του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου Πόντου με θέμα «Ευκαιρίες για Μετάβαση σε μια Πράσινη Οικονομία στην Ευρύτερη Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας». (ΔΙΚΕΜΕΠ) ταξύ κρατών, περιφερειών, αγορών, μη κυβερνητικών δρώντων και διεθνών οργανισμών. ΙΑ6. Κέντρο Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης (ΚΕΔΙΑ) Tο ΚΕΔΙΑ, αντιλαμβανόμενο ότι η πληροφόρηση έχει πλέον περάσει σε νέα επίπεδα, τα οποία απαιτούν την όσο το δυνατό ευρύτερη και εξ αποστάσεως διάδοση της πληροφορίας και της ενημέρωσης, ενέταξε το Φεβρουάριο του 2010 στους κόλπους της το e-edc (e-edc. eu), το πρώτο πλήρως ηλεκτρονικό Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης. ΙΒ. Σύνδεσμος Επιτελών Εθνικής Αμύνης Σκοπός του Συνδέσμου είναι η αξιοποίηση των ειδικών γνώσεων και της πείρας των μελών του Συνδέσμου επί θεμάτων εθνικής πολιτικής και αμύνης, που αποκτήθηκαν και κατά την φοίτησή τους στην Σχολή Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ), αλλά και με τον χειρισμό αυτών των θεμάτων σε ανώτατες επιτελικές θέσεις. Τακτικά μέλη του συνδέσμου είναι οι πτυχιούχοι της Σχολής Εθνικής Αμύνης, της Σχολής Αμύνης ΝΑΤΟ ή ισοτίμου σχολής Εθνικής Αμύνης συμμαχικής χώρας. Επίτιμα μέλη του είναι οι εκάστοτε Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και προσωπικότητες οι οποίες προσέφεραν ή προσφέρουν αξιόλογες υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου κα γενικότερα αναπτύσσουν επαινετή δραστηριότητα πάνω σε κάθε τομέα της Εθνικής Αμύνης της χώρας και Επίκουρα μέλη του προσωπικότητες, οι οποίες συνδράμουν αποτελεσματικά τον Σύνδεσμο και μετέχουν στις δραστηριότητες του. ΙΓ. STRATEGY INTERNATIONAL (SI) Αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος έχει σκοπό την προώθηση των πολιτικών και των στρατηγικών επιστημών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Στόχος του είναι η διεξαγωγή διεπιστημονικής και πρωτογενούς έρευνας. Μέλη του SI είναι κορυφαία ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στελέχη της έρευνας. Το SI διεξάγει έρευνα σχετικά με τομείς αιχμής που συμβάλλουν στη διαμόρφωση και το σχηματισμό πολιτικών σε όλο τον κόσμο. Τέτοιοι τομείς περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά) τα ακόλουθα: Έρευνα για τη γεωστρατηγική και γεωπολιτική του 21ου αιώνα Έρευνα για την Πολιτιστική Διπλωματία Έρευνα για την περιβαλλοντική ασφάλεια Ηγεσία μέσω της τεχνολογίας, της καινοτομίας, της διαμεσολάβησης Συνολική εκπαίδευση μέσω του Global Leadership ΙΔ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (GEOPOL) Υπάγεται στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συστάθηκε το 2007 και εδρεύει στη Χίο. Υπεύθυνος του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Ιωάννης Καρκαζής, Υπεύθυνος Επικοινωνίας είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Πέτρος Σιούσιουρας και μέλη αυτού οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Ιωάννης Βιδάκης και Γεώργιος Μπάλτος. Το Εργαστήριο είναι ένας χώρος έρευνας και επιμόρφωσης κυρίως σε θέματα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, γεωπολιτικής και γεωοικονομίας. Στόχος του μεταξύ άλλων είναι να αποτελέσει ένα ανοικτό βήμα προοδευτικού διαλόγου και στρατηγικού στοχασμού για έναν κόσμο που μεταβάλλεται γύρω μας με ολοένα και γρηγορότερους ρυθμούς. Συνεργάζεται με συναφή στον τομέα του ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς όπως τη Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία «Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος» και το Ινστιτούτο Συνεργασίας, Καινοτομίας και Διαμεσολάβησης της Ανατολικής Μεσογείου (EMPIRICUM). Tο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών που εστιάζονται σε θέματα γεω-οικονομίας, γεω-πολιτικής και ασφαλείας στην Ευρώπη και στην Μέση Ανατολή και επίσης την έκδοση των διεθνών επιστημονικών περιοδικών: «Studies in Regional & Urban Planning» σε συνεργασία με την διεθνή επιστημονική εταιρεία «Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος» και «Middle East Forum» σε συνεργασία με το «Eastern Mediterranean Institute for Cooperation, Innovation and Mediation (EMPIRICUM)» Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου εστιάζεται στις ακόλουθες περιοχές : Σχεδίαση και ανάπτυξη εξειδικευμένων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) περιφερειακής ανάλυσης εφοδιασμένων με ψηφιακά εργαλεία επίλυσης προβλημάτων χωροθέτησης μεταφορών, logistics και πολυκριτηριακής ανάλυσης και εφαρμογές αυτών για την εκπόνηση στρατηγικών μελετών για την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή ( Ptolemeos II: Regional Analysis EU and the Balkans, Ptolemeos V: Geo-economic Analysis Europe, Otto II & Theophano Regional Germany ). Σχεδίαση και ανάπτυξη εξειδικευμένων ΓΣΠ για την στρατηγική ανάλυση δικτύων μεταφορών ( Ptolemeos IV: Transport Analysis Turkey, Ptolemeos VI: Transport Networks Risk Assessment Turkey ). Σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων που αφορούν θέματα ασφαλείας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ( Ptolemeos VII: Ballistic ). ΙE. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ» Ιδρύθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1992 ως μη κερδοσκοπική διεθνής επιστημονική εταιρία με έδρα (σήμερα) την Χίο. Στόχοι και πεδία δραστηριότητας αυτής είναι: η ενίσχυση του ακαδημαϊκού ήθους και της ακαδημαικής αριστείας, η προώθηση των αρχών της διεπιστημονικότητας και της δια-περιφερειακότητας στην ακαδημαϊκή έρευνα και στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και επιστημονικών ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης, της Αμερικής και της Μέσης Ανατολής. Πρόεδρος της Εταιρείας είναι ο Καθ. Ιωάννης Καρκαζής (Παν/ μιο Αιγαίου). Το Επιστημονικό Συμβούλιο αυτής (Senate) συγκροτείται από ακαδημαϊκούς και διπλωμάτες από την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αμερική. Περιοχές γνωστικής εστίασης αυτής είναι: ψηφιακά συστήματα υποστήριξης στρατηγικών αποφάσεων, περιφερειακή ανάπτυξη, γεω-οικονομία και γεω-πολιτική, χωροθέτηση και μεταφορές, ασφάλεια και άμυνα. Περιλαμβάνει το Κέντρο Στρατηγικών Μελετών (Center for Strategic Studies) με Διευθυντή τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλη Αγγελή, το Ινστιτούτο Μεσανατολικών Σπουδών «Al Mamun, (Institute of Middle East Studies Al Mamun : IMSAM), με Πρόεδρο τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Νικήτα Νικητάκο και την Ομάδα Αμυντικών, Ενεργειακών και Γεω-πολιτικών Μελετών με Συντονιστή τον Υποψήφιο Διδάκτορα του Παν/μιου Αιγαίου Ιωάννη Βιδάκη. Από την Εταιρεία εκδίδονται τα ακόλουθα διεθνή επιστημονικά περιοδικά: Studies in Regional & Urban Planning, Middle East Forum, Studies in Locational Analysis και Management Sciences and Regional Development. 102 ΦΕΒΡΟYΑΡΙΟΣ 2011

10 Το ακροατήριο της 5ης Ετήσιας Διάλεξης του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Ευξείνου Πόντου. (ΔΙΚΕΜΕΠ) ΙΣΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Δ.Δ.Σ.) Tο Καταστατικό της Εταιρείας (Hellenic Society Of International Law & International Relations) εγκρίθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών το 1982 και δημοσιοποιήθηκε στα τέλη του ίδιου έτους. Τακτικά μέλη της Εταιρίας είναι Έλληνες πολίτες που έχουν να επιδείξουν ιδιαίτερη δραστηριότητα και αξιόλογη προσφορά στην επιστήμη και πράξη του διεθνούς δικαίου και των διεθνών σχέσεων. Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΕΔΔΔΣ η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της είναι διετής. Χρέη Προέδρου ασκεί ο καθηγητής Στυλιανός Περράκης. Με τη θέσπιση του βραβείου «Γ. ΤΕΝΕΚΙ- ΔΗ» η ΕΕΔΔΔΣ βραβεύει νέους επιστήμονες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής τους στους τομείς του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων. Το Ινστιτούτο Διεθνούς Δικαίου (Institute de Droit International-IDI) που ιδρύθηκε το 1873 και του απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης του 1904 με έδρα τη Γενεύη, εξέλεξε κατά την τελευταία τακτική σύνοδο στη Νάπολη της Ιταλίας ως Πρόεδρό του τον διακεκριμένο Ομότιμο Καθηγητή και Ακαδημαϊκό Εμμανουήλ Ρούκουνα (επίτιμο μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων). Πρόσθετα η ΕΕΔΔΣ τιμήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2007 από τον ΟΗΕ με τον τίτλο του «Φίλου των Ηνωμένων Εθνών» (Friend of the United Nations, FUN) για την υποστήριξη των ιδανικών και των αρχών των Ηνωμένων Εθνών και για την προώθηση των στόχων του οργανισμού. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να σημειώσουμε ότι στο παρελθόν η έλλειψη ειδικών ινστιτούτων και κέντρων μελέτης στο εν λόγω πεδίο, καλυπτόταν σε μεγάλο βαθμό από τις γνώσεις και την εμπειρία των πολιτικών, αλλά και την ευρυμάθεια των στρατιωτικών. Απτό παράδειγμα για την Ελλάδα αποτελεί το συγγραφικό έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου που αφορούσε στη μετάφραση του έργου του Θουκυδίδη, την οποία πραγματοποίησε όταν βρέθηκε εκτός κυβερνητικών ευθυνών (η συγκεκριμένη μετάφραση θεωρείται κλασσική στο είδος της, φιλολογικά άψογη και υποδειγματική για τη μελέτη της σύγχρονης ιστορίας). Από μια άλλη οπτική, στην πατρίδα μας μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 70 ο χώρος των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και τα σχετικά με αυτές πεδία και αντικείμενα (διοίκηση προσωπικού, αμυντικές μελέτες, γεωπολιτικές έρευνες, εξοπλιστικές δαπάνες, διαχείριση υλικών, επιλογές οπλικών συστημάτων, κ.α) αποτελούσαν ένα ιδιαίτερο τμήμα του Δημοσίου τομέα, μάλλον απομονωμένο και αποκλειστικά ανατεθειμένο σε έμπειρους αξιωματικούς και σε ορισμένους ειδικούς εμπειρογνώμονες. Για παράδειγμα οι οικονομολόγοι της χώρας μας στα υποδείγματα και στις μελέτες τους θεωρούσαν τις στρατιωτικές δαπάνες ως εξωγενή μεταβλητή, προσδιοριζομένη κυρίως από πολιτικούς παράγοντες και τη διεθνή συγκυρία, αφήνοντας έτσι το χειρισμό τους στους πολιτικούς και στους στρατιωτικούς αναλυτές. Παρατηρείται λοιπόν για πολλά έτη, επιφυλακτικότητα, αναποφασιστικότητα και έλλειψη επιστημονικής έρευνας, παρά την διαχρονικά αυξημένη σπουδαιότητα και το σημαντικό ρόλο του στρατιωτικού τομέα για την Ελλάδα. Διευκρινίζεται, εντούτοις, ότι στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλήφθηκαν οι Σχολές και τα Σταδιοδρομικά Σχολεία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, για τα οποία σχεδιάζεται η συγγραφή ιδιαίτερου άρθρου, λόγω της σημαντικότητας και της ιστορίας τους. Η πληθώρα των ελληνικών ινστιτούτων και ιδρυμάτων που προαναφέρθηκαν μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον των σχετικών επιστημονικών ερευνών στη χώρα μας, ενώ συνοδεύεται και από την ευχή η ακαδημαϊκή παραγωγή να συνδεθεί αποτελεσματικά με τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής μας για την επίτευξη περισσότερης κατά το δυνατό ασφάλειας, ειρηνής και προόδου στην ευρύτερη γεωπολιτικά περιοχή μας. Υποσημειώσεις 1. Καθηγητής στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συντονιστής της Ομάδας Αμυντικών, Ενεργειακών και Γεωπολιτικών Μελετών είναι ο Ιωάννης Βιδάκης (υποψ. διδάκτορας Παν/μιου Αιγαίου) και συμμετέχουν σε αυτή ως ερευνητές οι Γεώργιος Μπάλτος (υποψ. διδάκτορας Παν/ μιου Αιγαίου), Πέτρος Μπουραζάνης και Παναγιώτης Παλαιός. 2. Τα περισσότερα δεδομένα αποτελούν επεξεργασμένα στοιχεία, που έχουν ληφθεί από τις ιστοσελίδες και τους δικτυακούς χώρους που διαθέτουν και ενημερώνουν τα ίδια τα ινστιτούτα καθώς και από τις περιοδικές τους εκδόσεις. Για τυχόν σφάλματα και παραλείψεις στο κείμενο, ευθύνονται αποκλειστικά οι συγγραφείς του παρόντος άρθρου. Οι συγγραφείς δέχονται ευχαρίστως ιδέες και κρίσεις ανατροφοδότησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 3. Προφανώς οι αναφορές σε πρόσωπα που κατέχουν διοικητικές θέσεις ισχύουν μόνο για τη χρονική περίοδο δημοσίευσης του άρθρου. ΦΕΒΡΟYΑΡΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μαθαίνω πριν σπουδάσω 8-2-2016 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ Λέκτορας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ίδρυση: 1990 Το τρίτο κατά σειρά τμήμα που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ανήκει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους για Έλληνες Πολίτες

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους για Έλληνες Πολίτες Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας

Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Γνωριμία με τον Τομέα Οικονομικών της Υγείας Σύντομο Ιστορικό Ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας ιδρύθηκε ως Έδρα Ιατρικής Οικονομίας το 1981 με το υπ αριθμόν Π.Δ. 1233/1981 και άρχισε να λειτουργεί το 1984,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πρόγραμμα EU.WATER

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος.

9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος Χώρος. 1 ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 9ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ενέργεια και Θαλάσσιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Ελπίδας Κεραυνού Παπαηλιού. στην εκδήλωση. Σχεδιάζοντας ξανά την Ευρωπαϊκή μας Πορεία» Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

Χαιρετισμός Ελπίδας Κεραυνού Παπαηλιού. στην εκδήλωση. Σχεδιάζοντας ξανά την Ευρωπαϊκή μας Πορεία» Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαιρετισμός Ελπίδας Κεραυνού Παπαηλιού στην εκδήλωση «Οι Σχέσεις Κύπρου Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Μετάβαση. Σχεδιάζοντας ξανά την Ευρωπαϊκή μας Πορεία» Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2012 Κτήριο Υπηρεσίας Έρευνας Εξοχότατε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνέντευξη Τύπου Του Γραμματέα Προγράμματος ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη με θέμα: «Δομή, στελέχωση και Μεθοδολογία κατάρτισης του Κυβερνητικού Προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002

Βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΔΡΑ UNESCO για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη Βραβεύτηκε από την UNESCO το 2002 Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Διδάκτορες. Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Υποψήφιοι Διδάκτορες. Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Υποψήφιοι Διδάκτορες Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Η έρευνα, σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκός ΤΕΠΑΚ Διοικητικός ΤΕΠΑΚ Φοιτητής ΤΕΠΑΚ Δεν είμαι μέλος της κοινότητας του ΤΕΠΑΚ

Ακαδημαϊκός ΤΕΠΑΚ Διοικητικός ΤΕΠΑΚ Φοιτητής ΤΕΠΑΚ Δεν είμαι μέλος της κοινότητας του ΤΕΠΑΚ 7 responses Πρώτα Μέτρα Accepting responses Οδηγίες Είμαι: (7 responses) QUESTIONS RESPONSES.9% 8.6% Ακαδημαϊκός ΤΕΠΑΚ Διοικητικός ΤΕΠΑΚ Φοιτητής ΤΕΠΑΚ Δεν είμαι μέλος της κοινότητας του ΤΕΠΑΚ 7.%.% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κύριου Κάρολου Παπούλια 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας η πρόληψη συμφέρει όλους 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2010-11 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Ένας νέος θεσμός στήριξης της Επιστημονικής Αριστείας

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας. Ένας νέος θεσμός στήριξης της Επιστημονικής Αριστείας ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Ένας νέος θεσμός στήριξης της Επιστημονικής Αριστείας Ημερίδα για τα 10 χρόνια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC), ΕΙΕ 15.3.2017 Θέματα παρουσίασης:

Διαβάστε περισσότερα

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>>

<<Ο αξιόπιστος συνεργάτης στις επιχειρηµατικές σας σχέσεις µε την Βουλγαρία>> ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Η Βουλγαρία ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Αθήνα, 1/9/2013 Πληροφορίες : Δ.Σ. Διεύθυνση : Ξενοφώντος 15Α T.K. : 105 57 Αθήνα Τηλέφωνο/Φάξ : 210.3229120 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : pess@pess.gr Δικτυακός τόπος : http://www.pess.gr Π Ε. Τ Π Ε Λ Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Υλοποίησης Οριζοντίων Δράσεων και Προγραμμάτων

Υπηρεσία Υλοποίησης Οριζοντίων Δράσεων και Προγραμμάτων Υπηρεσία Υλοποίησης Οριζοντίων Δράσεων και Προγραμμάτων Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Θεσσαλονίκη, 14 Νοεμβρίου 2011 Υπεύθυνος Μονάδας, Δημήτρης Σανόπουλος Εισαγωγή (Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον. Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της

Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον. Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της Η Ιδέα Η κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά είναι απόδειξη σεβασμού, τόσο απέναντι στον εαυτό μας και τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών: ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περίανδρος Βασιλιάς της Κορίνθου (657-629 π.χ.) Ένας από τους επτά

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ» INTELLIGENCE & SECURITY

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ» INTELLIGENCE & SECURITY ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ» INTELLIGENCE & SECURITY Το Δίκτυο Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας & Ανάπτυξης (Δ.Ε.Κ.Α), ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με μέλη στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθερους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τον Εκδημοκρατισμό Πρόσκληση για αίτηση συμμετοχήςστο Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΑΘΗΝΑ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς)

Τεχνοβλαστοί. Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Τεχνοβλαστοί Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης γνώσης (τεχνοβλαστούς) Στο κείμενο αυτό παρουσιάζεται αναμορφωμένο το νέο πλαίσιο συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών σε εταιρείες έντασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΛΙΔΕΚ)» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Επιστημονικό συμβούλιο (ΕΣ) του Ελληνικού Ιδρύματος Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων

Το άρθρο 4 αναφέρεται στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 (Νο 281 / τεύχος 7ο) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βέλγιο Ενημερωτικά δελτία οικονομικών και επιχειρηματικών ειδήσεων, 1-10 & 11-20 Οκτωβρίου 2012 Βουλγαρία 20η Διεθνής Έκθεση για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013

Ελληνική. 2. Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Νεολαία, 2012-2013 Ελληνική Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Α.Π. 32742 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 24/1/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ICT 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα Information & Communication Technologies ΑΘΗΝΑ

ICT 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα Information & Communication Technologies ΑΘΗΝΑ ICT 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 Πρόγραμμα Information & Communication Technologies ΑΘΗΝΑ 25 06 2015 Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα ICT Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης agiovlasitis@ekt.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15

Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15 Μ.Κ.Ο ΑΘΗΝΑ «Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 16-ΑΘΗΝΑ 113 62 Κυψέλη Τηλ.: 210 8215853 Fax : 210 8215853 Email: athina.geitonia.mas2010@gmail.com Αθήνα, 15/01/2014 Αρ. Πρωτ.15 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Η Πράξη αφορά την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ και στο πλαίσιο υλοποίησης της θα πραγματοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

5. Την κληροδότηση στα παιδιά μας μέρος των ωφελειών που θα αποκομίσουμε από την αξιοποίηση των κυπριακών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Χαιρετισμός του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη με θέμα «Η διαμόρφωση του νέου ενεργειακού τοπίου και η γεωστρατηγική σημασία του για την περιοχή», στο συνέδριο του Economist,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης»

«Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση «Προγραμματισμός Δράσεων για την Εφαρμογή των Συστάσεων και την Επίτευξη Συνεχούς Βελτίωσης» Δρ Χριστίνα Μπέστα Γενική Διευθύντρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια Νομικής και μέλος του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ 1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας

Εκπαιδευτική Ημερίδα αξιολόγησης και χρήσης Βιομάζας Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Νοτιοανατολικής Ευρώπης σας προσκαλεί σε Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα