ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Συστήµατος και δοµής φορτίου ιδιαιτερότητες / εξάρτηση από τον καιρό Ιστορικά στοιχεία εξέλιξης φορτίου Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης Σ Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης Προβλεπόµενες Αιχµές Παράγοντες που διαµορφώνουν τη Ζήτηση Πρόβλεψη αιχµής Ανάλυση υφιστάµενου παραγωγικού δυναµικού Ικανότητα ιασυνδέσεων Μέτρα / δράσεις για αντιµετώπιση θερινής αιχµής Σύστηµα Παραγωγής Συντηρήσεις, αναβαθµίσεις, διευθέτηση βλαβών Νέο παραγωγικό δυναµικό Σταθµός συµπαραγωγής της «Αλουµίνιον της Ελλάδος» Ενοικίαση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Νέα µονάδα από το διαγωνισµό του ΕΣΜΗΕ ιαχείριση εισαγωγών (συµβολαιοποιηµένες ποσότητες, συµφωνηµένες εισαγωγές από Τουρκία, έκτακτες εισαγωγές) ιαχείριση υδατικών αποθεµάτων Σύστηµα Μεταφοράς Σηµαντικά έργα Συστήµατος Μεταφοράς που ολοκληρώθηκαν το Έργα αντιστάθµισης αέργου ισχύος Εργασίες συντήρησης Γραµµών Μεταφοράς και Υποσταθµών Αντικατάσταση / αναβάθµιση παλιού εξοπλισµού Επιδιορθώσεις βλαβών διορθωτικές κινήσεις Σύστηµα ιανοµής Έργα ενίσχυσης Υποσταθµών Υψηλής/Μέσης Τάσης Έργα καλωδιακών γραµµών Υ.Τ. και Μ.Τ Αποκατάσταση βλαβών καλωδιακών γραµµών Μέτρα στο επίπεδο Χαµηλής Τάσης (Χ.Τ.) ιαχείριση Ζήτησης και Μέτρα Εξοικονόµησης Νοµοθετικά Μέτρα Νέα ΚΥΑ Πλαίσιο εξοικονόµησης και Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας Λειτουργικά Μέτρα Επάρκεια Ισχύος Απολογισµός...40 Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο i

3 1. Εισαγωγή 1.1 Γενική περιγραφή Συστήµατος και δοµής φορτίου ιδιαιτερότητες / εξάρτηση από τον καιρό Κύριο χαρακτηριστικό του Ελληνικού ιασυνδεδεµένου Συστήµατος είναι η µεγάλη συγκέντρωση σταθµών παραγωγής στο βόρειο τµήµα της χώρας ( υτική Μακεδονία, περιοχή Πτολεµαΐδας), ενώ το κύριο κέντρο κατανάλωσης βρίσκεται στο Νότο (περιοχή Αττικής). εδοµένου ότι και οι διεθνείς διασυνδέσεις µε Βουλγαρία και ΠΓ Μ είναι στο Βορρά, υπάρχει µεγάλη γεωγραφική ανισορροπία µεταξύ παραγωγής και φορτίων. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην ανάγκη µεταφοράς µεγάλων ποσοτήτων ισχύος κατά το γεωγραφικό άξονα Βορρά Νότου, η οποία εξυπηρετείται κυρίως από έναν κεντρικό κορµό 400kV αποτελούµενο από τρεις γραµµές µεταφοράς 400kV διπλού κυκλώµατος. Οι γραµµές αυτές συνδέουν το κύριο κέντρο παραγωγής ( υτική Μακεδονία) µε τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) που βρίσκονται πέριξ της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας. Η µεγάλη γεωγραφική ανισορροπία µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης είχε οδηγήσει στο παρελθόν σε σηµαντικά προβλήµατα τάσεων. Στην κατεύθυνση αντιµετώπισης του προβλήµατος, έχουν ληφθεί κατάλληλα µέτρα, τα οποία αναλύονται στη συνέχεια. Η µέγιστη ζήτηση (αιχµή φορτίου) στο Εθνικό ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς ανήλθε σε MW την 23 η Ιουλίου 2007 (η αντίστοιχη µέγιστη µέση ωριαία αιχµή ήταν MW), που αποτελεί και το ιστορικό µέγιστο µέχρι σήµερα, ενώ τον προηγούµενο χρόνο 2006 ανήλθε στην ίδια περίοδο στα 9961 MW. Το Σύστηµα και τα δύο αυτά έτη αντεπεξήλθε επιτυχώς στις αυξηµένες απαιτήσεις της ζήτησης, διατηρώντας πολύ καλά επίπεδα ποιότητας ισχύος και ιδίως τάσεων. Σε περιόδους υψηλών φορτίων στο παρελθόν, σηµαντικά χαµηλότερων όµως του µεγίστου του 2007 και 2006, προβλήµατα χαµηλών τάσεων είχαν οδηγήσει σε κατάρρευση του Νοτίου Συστήµατος και σε άλλες περιπτώσεις στα όρια της κατάρρευσης. Μία σειρά από µέτρα που συστηµατικά εφαρµόσθηκαν στη συνέχεια και επέτρεψαν την επιτυχή αντιµετώπιση των υψηλών θερινών φορτίων του 2007, διατηρώντας µάλιστα εξαιρετικά επίπεδα τάσεως, είναι τα ακόλουθα: Αντιστάθµιση αέργου ισχύος σε επίπεδο µέσης και υψηλής τάσεως στους Υποσταθµούς του Συστήµατος, της τάξεως των 1100MVar. Παράλληλα σηµαντική αντιστάθµιση σε επίπεδο ιανοµής, σε εγκαταστάσεις καταναλωτών και σε ηµόσια κτίρια. Βελτίωση της συνεκτικότητας µεταξύ του Συστήµατος 400kV και του Συστήµατος 150kV µε την εγκατάσταση οκτώ (8) νέων Αυτοµετασχηµατιστών 400/150 kv συνολικής ονοµαστικής ισχύος 2240 MVA. Κατασκευή 450 περίπου km νέων κυκλωµάτων µεταφοράς, πόντιση υποβρυχίων καλωδίων µήκους 20 km, εννέα νέων Υποσταθµών (Υ/Σ) και σηµαντικών ενισχύσεων σε πολλούς παλαιούς. Βέλτιστη ρύθµιση των Αυτοµετασχηµατιστών του Συστήµατος και της αέργου παραγωγής των µονάδων µε εφαρµογή και συστηµατική χρήση προηγµένων εργαλείων λογισµικού νέας τεχνολογίας. Εγκατάσταση λογισµικού που σε πραγµατικό χρόνο προσδιορίζει τα ασφαλή όρια λειτουργίας του Συστήµατος, καθώς και ειδικών αυτόµατων σχηµάτων προστασίας, που επέτρεψαν την ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος κοντά στα όριά του σε περιπτώσεις εκτάκτων κρισίµων περιστάσεων. Κατά τα προηγούµενα έτη έγιναν σηµαντικές ενισχύσεις στο Σύστηµα Παραγωγής, µε την ένταξη αφενός µονάδων ταχείας εκκίνησης (αεριοστροβίλων) ονοµαστικής ισχύος 148 MW, δύο µεγάλων συµβατικών µονάδων συνδυασµένου κύκλου συνολικής ονοµαστικής ισχύος 780 MW, εκ των οποίων η µία στο Νότο (Λαύριο), καθώς και µισθωµένων µονάδων diesel συνολικής ισχύος 60 MW στην Πελοπόννησο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια λόγω καθυστερήσεων που σηµειώνονται στην Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 1

4 ένταξη νέου παραγωγικού δυναµικού, οι εφεδρείες του Συστήµατος Παραγωγής είναι µειωµένες µε αποτέλεσµα κατά τις περιόδους µεγάλων αιχµών να τίθεται θέµα επάρκειας παραγωγικού δυναµικού, κυρίως υπό συνθήκες συνδυασµένων βλαβών µονάδων παραγωγής. 1.2 Ιστορικά στοιχεία εξέλιξης φορτίου Η καθαρή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (χωρίς το φορτίο άντλησης) στο Σύστηµα ανήλθε κατά το 2007 στις TWh, παρουσιάζοντας αύξηση 3.09% σε σχέση µε το περασµένο έτος (2006). Στον Πιν.1 παρουσιάζεται η εξέλιξη της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστηµα κατά την τελευταία 10-ετία. Πιν. 1: Εξέλιξη της Ετήσιας Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Έτος Φορτίο Ζήτησης ΥΤ (*) (MWh) Eτήσια ποσοστιαία µεταβολή 10-ετία Ισοδύναµη ετήσια µεταβολή 5-ετία % % % % % % 3.7% % % 2.7% % % (*) Θεωρείται η ζήτηση στην Υψηλή Τάση (Υ.Τ.) χωρίς το φορτίο άντλησης 3-ετία % Συνοψίζοντας τα στοιχεία του Πιν.1 παρατηρούµε ότι ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας βαίνει µειούµενος καθώς: Κατά την τελευταία δεκαετία ( ), η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξεως του 3.7% Κατά την τελευταία πενταετία ( ), η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξεως του 2.7% Κατά την τελευταία τριετία ( ), η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξεως του 2.5% Στον Πιν. 2 φαίνεται η εξέλιξη της ετήσιας αιχµής φορτίου στο Σύστηµα κατά την τελευταία 10- ετία. Από το 1993 και µετά οι ετήσιες αιχµές εµφανίζονται κατά τη θερινή περίοδο και κυρίως τον Ιούλιο, γεγονός που συνδέεται άµεσα µε την συνεχώς αυξανόµενη χρήση κλιµατιστικών. Εξαίρεση αποτέλεσαν το 2005 και το 2006, όπου η ετήσια αιχµή καταγράφηκε τον Αύγουστο, εξαιτίας των υψηλών θερµοκρασιών που εµφανίστηκαν κατά τη διάρκεια του µήνα αυτού. εδοµένου ότι κατά το µήνα Αύγουστο σηµειώνεται µετακίνηση του πληθυσµού εκτός των αστικών κέντρων, η εµφάνιση της αιχµής κατά το µήνα αυτό καταδεικνύει την αύξηση της χρήσης κλιµατιστικών και εκτός των αστικών περιοχών. Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 2

5 Πιν. 2: Εξέλιξη της ετήσιας αιχµής φορτίου στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Έτος Ετήσια αιχµή ( 1 ) (MW) ιαφορά από προηγ. έτος (%) (2) (2) (3) 9600 (4) (2) (2) ετία % Ισοδύναµη ετήσια µεταβολή 5-ετία % 3-ετία % ( 1 ) Συµπεριλαµβάνονται οι απώλειες Μεταφοράς ( 2 ) Έγιναν συµφωνηµένες µειώσεις φορτίου καταναλωτών Μ.Τ. και Υ.Τ. και περικοπές αρδευτικών καταναλώσεων (τουλάχιστον 150 MW το 2002, 70 MW το 2003, 165 MW το 2005 και 500 MW το 2007) ( 3 ) Αναφέρεται στην ώρα του Black-Out της 12/7/2004, 12:39 µµ ( 4 ) Εκτίµηση ΕΣΜΗΕ για την αιχµή του 2004 (αν δεν συνέβαινε το Black-Out) Από τα στοιχεία του Πιν. 2 διαπιστώνονται τα ακόλουθα: Κατά την τελευταία δεκαετία ( ), η ετήσια αιχµή αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξεως του 4.7% Κατά την τελευταία πενταετία ( ), η ετήσια αιχµή αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξεως του 5.1% Κατά την τελευταία τριετία ( ), η ετήσια αιχµή αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξεως του 6.5% Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι η αύξηση της ζήτησης ενέργειας παρουσιάζει σταθερή τάση και κανονικότητα, ενώ η διακύµανση της αιχµής τυχαιότητα λόγω της έντονης εξάρτησης από τη θερµοκρασία. Στη συνέχεια παρατίθενται οι καµπύλες διάρκειας φορτίου για τα δύο προηγούµενα έτη. Παρατηρούµε ότι λόγω του παρατεταµένου καύσωνα που σηµειώθηκε κατά το καλοκαίρι του 2007 αυξήθηκε σηµαντικά η διάρκεια των θερινών αιχµών σε σχέση µε το έτος 2006 (π.χ. η διάρκεια των φορτίων άνω των 8500 MW αυξήθηκε από 140 σε 500 ώρες). Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 3

6 Καµπύλη διάρκειας φορτίου (GW) (G W) (Ώρες) (Ώρες) Σχ. 1: Καµπύλη διάρκειας φορτίου έτους 2006 Καµπύλη διάρκειας φορτίου (GW) (G W) (Ώρες) (Ώρες) Σχ.2: Καµπύλη διάρκειας φορτίου έτους 2007 Η Αττική και η Θεσσαλονίκη αποτελούν κρίσιµες περιοχές του Συστήµατος, καθώς συγκεντρώνουν µεγάλο ποσοστό της συνολικής ζήτησης της χώρας (κατά το προηγούµενο έτος συγκέντρωσαν το 45% της συνολικής αιχµής του Συστήµατος), ενώ εµφανίζουν ραγδαία αύξηση της ζήτησης (λόγω της εγκατάστασης νέων κλιµατιστικών), όπως φαίνεται στα σχήµατα 3 και 4. Σηµειώνεται ότι κατά το προηγούµενο έτος η ετήσια αιχµή της Αττικής εµφανίστηκε κατά τη θερινή περίοδο, γεγονός που είχε συµβεί µόνο µία φορά στο παρελθόν (το έτος 2000), όπως φαίνεται στο Σχήµα 5, το οποίο συνδέεται άµεσα µε τη συνεχώς αυξανόµενη χρήση κλιµατιστικών. Για το λόγο προγραµµατίζονται δράσεις ενίσχυσης του καλωδιακού δικτύου ΥΤ (150 kv) στις Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 4

7 περιοχές αυτές, παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζονται ανάπτυξη έργων Γραµµών Μεταφοράς (Γ.Μ.) Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) εντός των αστικών περιοχών. Επίσης, λαµβάνονται µέτρα ενίσχυσης του δικτύου Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) των περιοχών αυτών, η φόρτιση του οποίου κατά τις περιόδους µέγιστης ζήτησης εµφανίζεται ιδιαίτερα υψηλή. Τα µέτρα αυτά αναλύονται στη συνέχεια. Σχ. 3: Εξέλιξη της ετήσιας αιχµής φορτίου της Αττικής κατά την τελευταία 20-ετία Σχ. 4: Εξέλιξη της ετήσιας αιχµής φορτίου της Θεσ/νίκης κατά την τελευταία 10-ετία Κατά τη θερινή περίοδο του 2008, τα φορτία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης εκτιµάται ότι θα κυµανθούν στα ίδια επίπεδα µε αυτά του 2007 ή ελαφρώς αυξηµένα. Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 5

8 Εξέλιξη Θερινής και Χειµερινής Αιχµής Αττικής Σχ. 5: Εξέλιξη χειµερινής και θερινής αιχµής φορτίου ιανοµής της Αττικής κατά την τελευταία 15-ετία 1.3 Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης Σ.. Στα πλαίσια του καλύτερου συντονισµού των εµπλεκόµενων φορέων ( ΕΗ Α.Ε./ ιανοµή, ΕΗ Α.Ε./Μεταφορά, ΕΗ Α.Ε./Παραγωγή και ΕΣΜΗΕ) συστάθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκροτήθηκε αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Κυλιόµενου Σχεδίου ράσης ιαχείρισης της Αιχµής της Ζήτησης. Το αντικείµενο της Επιτροπής είναι το κάτωθι αναφερόµενο: Ενηµερώνεται για την εξέλιξη και διακυµάνσεις του ηλεκτρικού φορτίου της χώρας σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους συντελεστές Παραγωγής, Μεταφοράς και ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας ( ΕΣΜΗΕ Α.Ε., ΕΗ Α.Ε.), Συντονίζει την εφαρµογή των µέτρων που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο ράσης ιαχείρισης της Αιχµής της Ζήτησης, Παρακολουθεί την εξέλιξη των µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας, όπως αυτά περιγράφονται στο Σχέδιο ράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Σ..Ε.Α.), καθώς και τον τρόπο που αυτά επηρεάζουν την εξέλιξη του φορτίου στη χώρα, Παρακολουθεί την εξέλιξη στον τεχνολογικό χώρο της Ενέργειας, ώστε να προτείνει την αναπροσαρµογή των µέτρων του Σχεδίου ράσης, την αφαίρεσή τους ή την προσθήκη νέων αποτελεσµατικότερων µέτρων. Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 6

9 2. Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης Προβλεπόµενες Αιχµές 2.1 Παράγοντες που διαµορφώνουν τη Ζήτηση Οι κύριοι παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα σε µεσο-µακροπρόθεσµη βάση είναι οι εξής: 1. Η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας (µε δείκτη µέτρησης το ΑΕΠ), 2. Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες (κλιµατισµός, χρήση ηλεκτρισµού στις µεταφορές, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.λ.π.) λόγω βελτίωσης βιοτικού επιπέδου, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης συγκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων (π.χ. οικονοµικοί µετανάστες). 3. Η γενικότερη κατάσταση του ενεργειακού τοµέα και της αγοράς ηλεκτρισµού (επίπεδο τιµών ηλεκτρικής ενέργειας, ανταγωνισµός µε Φυσικό Αέριο, κ.λ.π.). 4. Ειδικές συνθήκες (π.χ. υλοποίηση έργων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης). 5. ιάφορα µέτρα εξειδίκευσης πολιτικών όπως εξοικονόµηση ενέργειας, περιβαλλοντικοί περιορισµοί, κ.λ.π. Σηµειώνεται ότι η πρόβλεψη της ετήσιας αιχµής παρουσιάζει µεγάλες αβεβαιότητες (πολύ µεγαλύτερες από την πρόβλεψη της ενέργειας) λόγω της έντονης εξάρτησης από τον καιρό. Παρατίθενται στη συνέχεια προβλέψεις της εξέλιξης της ζήτησης ενέργειας και ισχύος στο Εθνικό ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (Ε Σ) κατά την επόµενη πενταετία ( ) οι οποίες προέρχονται από το ΕΣΜΗΕ και βασίζονται σε: Ιστορικά στοιχεία ζήτησης Ενέργειας και Ισχύος στο Ε Σ ηµοσιευµένες προβλέψεις που έχουν εκπονηθεί από άλλους αρµόδιους φορείς και αφορούν σε: - µεσοπρόθεσµες (χρονικός ορίζοντας 3 ετών) προβλέψεις του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας (ΥΠ.ΕΘ.Ο. 1, ΤτΕ 2 ). - µακροπρόθεσµες (χρονικός ορίζοντας 10 ετών) προβλέψεις ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Ε Σ (ΡΑΕ 3 ). - µεσοπρόθεσµες (χρονικός ορίζοντας 5 ετών) προβλέψεις ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας των πελατών µέσης και χαµηλής τάσης της ΕΗ η οποία αποτελεί τον κύριο Προµηθευτή που δραστηριοποιείται στη χώρα τη στιγµή αυτή, µε µερίδιο αγοράς 99.7% ( ΕΗ/ ιαχειριστής ικτύου 4 ). Στον Πιν. 3 παρουσιάζονται οι προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ της χώρας για την επόµενη πενταετία που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση. Παρουσιάζονται δύο σενάρια, ένα σενάριο βάσης και ένα λιγότερο αισιόδοξο, που προβλέπει µικρότερη ετήσια άνοδο του ΑΕΠ κατά περίπου 0.5%. Η προβλεπόµενη αύξηση του ΑΕΠ για τα έτη 2008 έως και 2010 έχει προκύψει από σχετική έκθεση του ΥΠΕΘΟ. Πιν. 3: Εξέλιξη του ΑΕΠ Σενάριο Αισιόδοξο (4.0) (4.0) Αναφοράς (3.6) (3.6) Πηγή: YΠΕΘΟ, Επικαιροποιηµένο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ( εκ. 2007) 1 Επικαιροποιηµένο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης , ΥΠΕΘΟ, εκέµβριος Έκθεση για τη Νοµισµατική Πολιτική , Τράπεζα της Ελλάδος, Φεβρουάριος Σχέδιο Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού της Ελλάδος ( ), ΡΑΕ, Ιανουάριος Στοιχεία Ζήτησης Ισχύος και Ενέργειας των Υ/Σ ΕΗ για την περίοδο , ΕΗ/ Α Ι, Μάρτιος 2005 Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 7

10 Η πρόβλεψη ζήτησης ενέργειας αντιµετωπίζεται µε τη χρήση σεναρίων (εύλογες υποθέσεις σχετικά µε το τι θα µπορούσε να συµβεί στο µέλλον βασισµένες στην προηγούµενη και τρέχουσα εµπειρία, αλλά και υποθέσεις σχετικά µε το πως οι σχετικές τάσεις µπορεί να εξελιχθούν). ιαµορφώνονται τρία σενάρια εξέλιξης της ζήτησης: ANAΦΟΡΑΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ και ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ. Οι προβλέψεις του ΕΣΜΗΕ σχετικά µε τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα για την περίοδο , συνοψίζονται στον Πιν. 4. Πιν.4: Σενάρια ΕΣΜΗΕ για ζήτηση ενέργειας στο Ε Σ ( ) Σενάριο ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Σενάριο ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σενάριο ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Έτος Ζήτηση (GWh) Ετήσιος ρυθµός αύξησης (%) Ετήσια Αύξηση (GWh) Ζήτηση (GWh) Ετήσιος ρυθµός αύξησης (%) Ετήσια Αύξηση (GWh) Ζήτηση (GWh) Ετήσιος ρυθµός αύξησης (%) Ετήσια Αύξηση (GWh) , , , , , , , , , , , , , , , Πρόβλεψη αιχµής Η πρόβλεψη της αιχµής παρουσιάζει εν γένει πολύ µεγαλύτερη αβεβαιότητα από την πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ζήτηση ισχύος, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες, οπότε εµφανίζεται η µέγιστη ετήσια αιχµή, εξαρτάται πολύ έντονα από τον καιρό και κυρίως από τη θερµοκρασία, αλλά και από τη διάρκεια των περιόδων υψηλών θερµοκρασιών. Η εν λόγω εξάρτηση φαίνεται να εντείνεται συνεχώς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, µε βάση τη µεθοδολογία πρόβλεψης αιχµών που περιγράφεται στη συνέχεια, τα ψυκτικά φορτία λόγω των υψηλών θερµοκρασιών που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια των θερινών αιχµών τα τελευταία έτη ανήλθαν σε 3100 MW για το 2006 και 3700 MW για το Ειδικά για την Αττική, η ΕΗ εκτιµά ότι το φορτίο αυτό ανέρχεται περίπου στα 1750 MW. Για το 2008 εκτιµάται ότι σε συνθήκες καύσωνα, τα ψυκτικά φορτία µπορεί να φτάσουν τα 3900 MW. Η µεθοδολογία πρόβλεψης των µηνιαίων αιχµών στηρίζεται στην υπόθεση ότι για ένα συγκεκριµένο µήνα οι οικονοµικές δραστηριότητες παραµένουν πρακτικά σταθερές για όλες τις εργάσιµες ηµέρες, οπότε είναι φανερό ότι από µέρα σε µέρα η ηµερήσια αιχµή διαφοροποιείται κυρίως λόγω της επίδρασης της θερµοκρασίας. Για κάθε εργάσιµη ηµέρα του µήνα η εµφανιζόµενη αιχµή θεωρείται ως άθροισµα ενός βασικού φορτίου (ανεξάρτητου της θερµοκρασίας) και ενός φορτίου εξαρτώµενου µε τη θερµοκρασία. Ο διαχωρισµός της αιχµής σε εξαρτώµενη και µη εξαρτώµενη από τον καιρό συνιστώσα απαιτεί µια υπόθεση για την επίδραση της θερµοκρασίας στο φορτίο η οποία εκφράζεται µέσω κατάλληλων συναρτήσεων (µοντέλα φορτίου-καιρού). Τα µοντέλα αυτά καθορίζονται συσχετίζοντας ζήτηση µε κατάλληλες καιρικές µεταβλητές. Αφού γίνει διαχωρισµός των δύο αυτών συνιστωσών για τα ιστορικά δεδοµένα, κάθε συνιστώσα προεκβάλλεται χωριστά. Συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα της προεκβολής προκύπτει η πρόβλεψη της κατανοµής της ηµερήσιας αιχµής (µέση τιµή και τυπική απόκλιση) κατά τη διάρκεια ενός µήνα. Με βάση τα αποτελέσµατα της πρόβλεψης, διαµορφώνονται τρία σενάρια εξέλιξης των ετησίων αιχµών για το Ε Σ: ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΑΚΡΑΙΟ και ΗΠΙΟ τα οποία φαίνονται στον Πιν 5. Σηµειώνεται ότι στις τιµές αυτές συµπεριλαµβάνονται και οι απώλειες µεταφοράς. Για τη διαµόρφωση των σεναρίων έχουν ληφθεί οι ακόλουθες υποθέσεις: Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 8

11 Για το Σενάριο ΑΝΑΦΟΡΑΣ έχει θεωρηθεί η µέγιστη αναµενόµενη τιµή µε πιθανότητα µη υπέρβασης 97,7% (2σ). Το σενάριο αυτό αντιστοιχεί σε φυσιολογικά υψηλές θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Για το ΑΚΡΑΙΟ Σενάριο έχει θεωρηθεί η µέγιστη αναµενόµενη τιµή µε πιθανότητα µη υπέρβασης 99,86% (3σ). Το σενάριο αυτό αντιστοιχεί σε συνθήκες παρατεταµένου καύσωνα κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Για το ΗΠΙΟ Σενάριο έχει θεωρηθεί η µέγιστη αναµενόµενη τιµή µε πιθανότητα µη υπέρβασης 90,0% (1,3σ). Το σενάριο αυτό αντιστοιχεί σε ήπιες θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Πιν. 5: Πρόβλεψη ετήσιας αιχµής φορτίου στο Σύστηµα Σενάριο Ήπιο Αναφοράς Ακραίο Έτος (MW) Ανάλυση υφιστάµενου παραγωγικού δυναµικού Στους Πιν. 6-9 αποτυπώνονται βασικά µεγέθη για τις υφιστάµενες µονάδες παραγωγής ανά κατηγορία καυσίµου. Ειδικά για τις πετρελαϊκές µονάδες και τις µονάδες Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) σηµειώνεται η αποµείωση της ικανότητάς τους κατά τη θερινή περίοδο λόγω υψηλών θερµοκρασιών. Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 9

12 Πιν. 6: Βασικά µεγέθη υφιστάµενων Θερµικών Σταθµών Παραγωγής ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Καθαρή Ικανότητα (MW) Εγκατ. Ισχύς (MW) Θέρους Χειµώνα Αγ. Γεώργιος Αγ. Γεώργιος ΜΣΚ Λαυρίου ΙΙΙ ΜΣΚ Λαυρίου IV ΜΣΚ Λαυρίου V ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΕΝΘΕΣ ΗΡΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Λαύριο Λαύριο Αλιβέρι Αλιβέρι ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Αγ. ηµήτριος Αγ. ηµήτριος Αγ. ηµήτριος Αγ. ηµήτριος Αγ. ηµήτριος Αµύνταιο Αµύνταιο Μελίτη Καρδιά Καρδιά Καρδιά Καρδιά Πτολεµαϊδα Πτολεµαϊδα Πτολεµαϊδα Πτολεµαϊδα Λιπτόλ Μεγαλόπολη Μεγαλόπολη Μεγαλόπολη Μεγαλόπολη ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΓΝΙΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΡΜΙΚΗΣ Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 10

13 Πιν. 7: Υφιστάµενοι Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί Παραγωγής Συνδεδεµένοι στο Σύστηµα 1 ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΚΑΤΕ- ΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ (MW) ΕΗ Άγρας Άγρας I, II 2x25 2x25 ΕΗ Ασώµατα Ασώµατα I, II 2x54 2x54 ΕΗ Εδεσσαίος Εδεσσαίος ΕΗ Θησαυρός 2 Θησαυρός Ι-IΙΙ 3x128 3x128 ΕΗ Καστράκι Καστράκι I-IV 4x80 4x80 ΕΗ Κρεµαστά Κρεµαστά I-IV 4x109,3 4x109,3 ΕΗ Λάδωνας Λάδωνας Ι, ΙΙ 2x35 2x35 ΕΗ Πηγές Αώου Πηγές Αώου I, II 2x105 2x105 ΕΗ Πλαστήρας Πλαστήρας I-III 3x43,3 3x43,3 ΕΗ Πλατανόβρυση Πλατανόβρυση Ι, ΙΙ 2x58 2x58 ΕΗ Πολύφυτο Πολύφυτο Ι-IΙΙ 3x125 3x125 ΕΗ Πουρνάρι I Πουρνάρι I, I-III 3x100 3x100 ΕΗ Πουρνάρι II Πουρνάρι IΙ, I-II 2x16 2x16 Πουρνάρι IΙ, III 1,6 1,6 ΕΗ Στράτος Στράτος I, II 2x75 2x75 ΕΗ Σφηκιά 2 Σφηκιά Ι-ΙΙΙ 3x105 3x105 ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 3016,5 3016,5 1 εν αναφέρονται οι Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί που υπάγονται στις διατάξεις του Άρθρου 9 του Ν. 3468/06 2 Αντλητικοί Σταθµοί Πιν. 8: Συγκεντρωτική παρουσίαση Υφιστάµενων Σταθµών Παραγωγής του Άρθρου 9 του Ν. 3468/06 (ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα (Μάϊος 2008) ΕΙ ΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) Αιολικά Πάρκα (Α/Π) 675,565 Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθµοί (ΜΥΗΣ) 141,892 Σταθµοί Βιοαερίου Βιοµάζας (ΣΒΙΟ) 35,273 Μονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) 61,645 Φωτοβολταϊκοί Σταθµοί 1,293 ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΧΥΟΣ 915,668 Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 11

14 Πίν. 9: Αναλυτική παρουσίαση Υφιστάµενων Σταθµών Παραγωγής του Άρθρου 9 του Ν. 3468/06 (ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Επωνυµία ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Θέση ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 12 Εγκ. Ισχύς (MW) Νοµός Περιφέρεια Ηµ/νία Αδειας Λειτουργίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΡΓΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΠΥΡΓΑΡΙ 5,4 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 11/12/2001 WRE HELLAS SA ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΛΟΓΟΘΕΤΗ 3,6 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 10/12/2002 VECTOR ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΕ ΠΑΛΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑ 0,78 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 22/08/2005 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ ΑΕ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ/ ΣΠΑΤΑ 7,8 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 06/12/2000 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ ΚΑΛΙΝΟΥΣΙΖΑ/ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 1,2 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 23/12/2003 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΚΑΜΠΙΑ ΠΑΡΑ ΕΙΣΙΟΥ 3,6 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 04/04/2005 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙ / ΚΑΛΥΒΙΩΝ 1,8 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 16/01/2003 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ/ΣΤΟΥΠΠΑΙΩΝ 4,2 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 16/01/2003 ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ 7,4 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 04/12/2001 ENERGI E2 AE ΤΟΥΡΛΑ / ΜΕΛΙΣΣΩΝΟΣ 9 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 14/07/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΖΑΡΑΚΕΣ 2,5 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 07/08/2001 ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ ΠΥΡΓΟΥΛΟΨH/ΛΙΑΖΑΡΙ 1,5 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 01/02/2000 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΠΕ ΜΟΜΙΛΙ 0,4 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 12/06/2000 ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ ΠΑΡΑ ΕΙΣΙΟΥ 1,8 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 20/06/2003 ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΠΕ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΚΑΤΣΑΡΩΝΙΟΥ 1,2 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 16/01/2003 ΚΑΠΕ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ/ ΛΟΦΟΣ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΥ 3,01 Αττικής Αττικής ΚΑΠΕ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 0,105 Αττικής Αττικής ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ ΚΑΣΤΡΙ 5 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 19/07/2001 ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΓΚΕΡΚΙ ΠΥΡΓΑΡΙ 12 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 25/10/2001 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ Ασπρη Ραχη/ Μισοχώρια (Αντια Β)Κοµήτου 12,6 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 26/08/2003 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ/Μ. ΡΑΧΗ 12,6 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 21/11/2002 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ ΤΣΟΥΚΑΣ 11,4 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 17/02/2000 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΒΕΕ Α210 ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ 12 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 05/06/2000 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΒΕΕ Α 220 ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ 12 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 05/06/2000 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΒΕΕ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ/ΜΥΡΤΙΑ(ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ Β ) ΜΕΣΟΧΩΡΙΩΝ 11,4 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 15/05/2001 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ ΑΒΕΕ ΣΚΟΠΙΕΣ ΖΑΡΑΚΩΝ 9 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 23/10/2001 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΕΣ ΑΒΕΕ ΓΑΘΟΥΜΕΝΟ/ΒΡΑΧΑΚΙ (ΣΚΟΠΙΕΣ Β ) 14,4 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 23/10/2001 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΤΣΙΛΙΚΟΚΑ 10,2 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 02/10/2000 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΤΣΙΚΝΑ/ΠΡΙΝΙΑ/ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ/ ΠΥΡΓΑΡΙ 11,22 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 11/12/2001 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΤΣΟΥΚΑ ΤΣΟΥΓΚΑΡΙ 12 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας 02/10/2000 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΕ ΑΓΡΙΟΚΕΡAΣΙΑ 10 Αρκαδίας Πελοποννήσου ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ 19,5 Ροδόπης Ανατ. Μακεδ & Θράκης 07/04/2003 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΣΩΡΟΣ 11,25 Έβρου Ανατ. Μακεδ & Θράκης 22/07/2003 ΑΡΚΑ ΙΚΑ ΜΕΛΤEΜΙΑ ΑΕ ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ/ΑΝΩ ΣΠΛΗΘΑΡΙΑ 30 Αρκαδίας Πελοποννήσου

15 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΚΕΡΒΕΡΟΣ 31,2 Ροδόπης Ανατ. Μακεδ & Θράκης 13/01/2004 ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ ΓΕΡΑΚΙ 14,25 Ροδόπης Ανατ. Μακεδ & Θράκης 07/04/2003 ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 6,75 Ροδόπης Ανατ. Μακεδ & Θράκης 30/04/2003 ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΕΠΕ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΛΑΙΟΒΟΥΝΑΣ ΕΛΙΚΩΝΟΣ 0,6 Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας 02/02/2004 ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΙΚΩΝΟΣ ΑΕ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΙΚΩΝΟΣ 0,6 Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας 09/12/2003 ΑΙΟΛΙΑ ΑΕ ΠΑΝΩ ΒΡΥΣΗ 2 Αχαΐας υτική Ελλάδας 01/10/2004 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΙΙ ΑΒΕΕ ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 40,3 Ροδόπης Ανατ. Μακεδ & Θράκης 26/04/2005 ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΡΑΧΟΥΛΑ ΠΛΑΚΑΣ 3 Έβρου Ανατ. Μακεδ & Θράκης 29/10/2004 ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ ΜΟΝΟΛΑΤΙ/ ΞΕΡΟΛΙΜΠΑ 13,6 Κεφαλληνίας Ιονίων Νήσων 25/01/2006 ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΙΙ 10,8 Ροδόπης Ανατ. Μακεδ & Θράκης 30/11/2004 ΑΙΟΛΙΚΗ Ι ΥΜΩΝ ΑΕ ΜΑΛΑΒΡΙΑ Ι ΥΜΩΝ 36 Αργολίδας Πελοποννήσου 27/06/2006 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε. Ι ΥΜΟΣ ΛΟΦΟΣ / ΙΧΑΛΟΥ 26 Ροδόπης Ανατ. Μακεδ & Θράκης 19/05/2006 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. ΚΟΡΥΦΗ 17 Σερρών Κεντρικής Μακεδονίας 23/02/2006 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΟΓΟΡΑΧΗΣ ΑΕ ΑΛΟΓΟΡΑΧΗ 17 Μαγνησίας Θεσσαλίας 11/09/2006 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ Α.Ε. ΤΡΑΝΗ ΡΙΖΑ-ΒΡΩΜΟΝΕΡΙ-ΣΚΑΤΖΟΧΕΡΙ 34,85 Αχαΐας υτική Ελλάδας 26/10/2006 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.ΑΧΛΑ ΟΚΑΜΠΟΥ 38 Αργολίδας Πελοποννήσου 12/04/2007 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΒΡΟΥ Α.Ε. ΜΥΤΟΥΛΑ - ΚΕΦΑΛΙ 34,2 Έβρου Ανατ. Μακεδ & Θράκης ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΤΕΒΕ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗ ΚΑΙ ΒΡΕΘΕΛΑ 9 Ευβοίας Στερεάς Ελλάδας ΒΟΡΕΑΣ Α.Ε. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ 2,55 Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας 06/12/2007 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. ΠΕΡ ΙΚΟΒΟΥΝΙ ΕΛΙΚΩΝΑ 24 Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ ΚΑΛΥΒΑ-ΤΟΥΜΠΑ 12 Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ 30 Κεφαλληνίας Ιονίων Νήσων ΣΥΝΟΛΟ 675,565 ΜΥΗΣ ΥΗΣ "Μ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ" ΑΓKΙΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ 0,508 Σερρών Κεντρικής Μακεδονίας 05/01/2004 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΠΙΤΣΚΙΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝ 0,83 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 05/06/2001 ΝΙΟΥ ΒΑΣΕΡΚΡΑΦΤ ΑΕ ΡΕΜΑ ΚΛΟΜΠΟΚΗ 1,3 Ηλείας υτική Ελλάδας 28/07/2001 ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΕΡΙΑ 0,94 Καβάλας Ανατ. Μακεδ & Θράκης 18/07/1996 ΕΥΑΜΒ ΣΑΡΑΚΗΝΟ 0,75 Μαγνησίας Θεσσαλίας 14/07/1999 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΕ ΑΕ ΣΑΡΑΝΤΟΒΡΥΣΕΣ 0,57 Ηµαθίας Κεντρικής Μακεδονίας 11/02/2002 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΑΕ ΚΑΤΩ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ 0,15 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 02/04/1999 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΑΕ ΑΝΩ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ 0,5 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 25/05/2000 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΑΕ ΜΕΣΑΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ 0,06 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 08/10/1999 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 1,4 Ιωαννίνων Ηπείρου 04/08/2006 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΓΚΟΥΡΑ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 0,99 Ιωαννίνων Ηπείρου 05/06/2001 ΜΕΘΟ ΙΟΣ & ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΕ ΣΛΑΤΙΝΟ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 0,22 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 23/08/1999 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΓΚΟΥΡΑ (ΣΜΙΞΗ-ΠΛΑΓΙΑ -ΑΓ.ΤΡΙΑ Α) 4 Άρτας Ηπείρου 15/12/2003 ΥΗΣ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΙΙ ΕΠΕ ΚΡΑΣΟΧΩΡΗΤΙΚΟ 0,9 Σερρών Κεντρικής Μακεδονίας 26/07/2006 ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΤΙΝΤΑ 0,56 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 01/02/1999 ΠΙΝ ΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΕΜΑ ΝΕΡΟΤΡΙΒΗΣ 1,935 Ιωαννίνων Ηπείρου 27/12/2002 ΗΜΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΛΙΦΚΗΣ 0,1 Ιωαννίνων Ηπείρου 30/12/2003 Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 13

16 Υ ΡΟΒΑΤ ΑΕΒΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ποταµός Σµίνος 1 Λακωνίας Πελοποννήσου 30/03/2000 Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΚΑΚΗ ΓΛΑΣΤΡΑ 1,3 Αχαΐας υτική Ελλάδας 26/04/2000 Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΓΚΟΥΡΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙ 0,97 Ιωαννίνων Ηπείρου 02/04/2002 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. ΚΟΙΝ. ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 0,6 Καρδίτσας Θεσσαλίας 09/12/1999 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 0,56 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 18/05/1999 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ ΑΡΚΟΥ ΟΡΕΜΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝ 0,35 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 27/12/2000 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 0,98 Ευρυτανίας Στερεάς Ελλάδας 26/08/2002 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΣΙΒΛΟΥ ΤΣΙΒΛΟΣ 2,82 Αχαΐας υτική Ελλάδας 13/05/1999 ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ 1,95 Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας 04/12/2003 ΑΜΙΑΝΤΙΤ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ ΑΕ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ 1,95 Τρικάλων Θεσσαλίας 29/10/2004 Γ. ΚΑΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ OE ΗΜΗΤΡΑ 0,65 Λάρισας Θεσσαλίας 29/04/2003 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ ΜΠΟΥΛΒΑΡΙΑ ΡΕΜΑ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 0,99 Λάρισας Θεσσαλίας 21/02/2003 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Α.Ε. ΡΟΥΦΡΑΚΤΗΣ 5 Σερρών Κεντρικής Μακεδονίας 26/07/2006 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 1,2 Σερρών Κεντρικής Μακεδονίας 06/10/2003 ΠΟΡΟΪ ΑΕ ΜΕΡΛΙΚΑ 1,827 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 19/06/2006 AMIANTIT ΜΥΗΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ ΑΕ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ 0,85 Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας 30/06/2004 Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΡΕΜΑ ΛΑΓΚΑ ΙΑΝΟ 0,99 Αρκαδίας Πελοποννήσου 26/10/2006 ΕΥ ΑΠ ΕΛΙΚΩΝ 0,65 Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας 24/05/2005 ΕΥ ΑΠ ΚΙΡΦΗ 0,76 Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας 24/05/2005 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΜΥΛΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΗ 7,4 Ιωαννίνων Ηπείρου 24/07/2006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΞΟ ΟΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΛΑΨΙΣΤΑΣ 7,4 Ιωαννίνων Ηπείρου 22/01/2008 Υ ΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΙΝΑΧΟΣ/ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΙΙ 4,5 Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας 29/06/2004 ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ ΑΕ ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΛΟΥΓΚΙΕΣ 1,15 Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας 02/07/2007 ΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ ΡΕΜΑ ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗ 1,9 Φωκίδας Στερεάς Ελλάδας 02/02/2006 ΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ ΡΕΜΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 2,4 Άρτας Ηπείρου 16/12/2005 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε. ΚΕΡΥΝΙΤΗΣ - ΒΑΛΤΟΣ ΚΑΚΟ ΓΕΦΥΡΙ 2,6 Αχαΐας υτική Ελλάδας 30/05/2005 ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε. ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΛΑΜΑ 4,2 Θεσπρωτίας Ηπείρου 14/12/2006 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΕ ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΒΑΘΥΡΕΜΑ 1,3 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 19/12/2006 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ ΡΕΜΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ-ΠΥΡΓΟΣ 0,75 Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ ΡΕΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ 0,975 Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΚΟΥΦΑΛΟΡΕΜΑ ΣΕΛΛΩΝ 1,65 Ευρυτανίας Στερεάς Ελλάδας 12/12/2007 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. ΡΕΜΑ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ 0,84 Φλώρινας υτικής Μακεδονίας 31/10/2006 ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Α.Ε. ΒΟΥΡΚΟΠΟΤΑΜΟ/ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΑΜΟΥΣΗ 2,255 Ιωαννίνων Ηπείρου 01/06/2007 ΕΥ ΑΠ Α.Ε. ΚΑΡΤΑΛΑ 1,2 Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας Γ. ΚΑΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΝΗΜΑ ΛΕΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΛΙΠΕΥΚΗΣ 0,75 Λάρισας Θεσσαλίας ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΒΑΚΟΥΦΙ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 0,919 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 29/03/2006 Υ ΡΟΧΟΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ 7 0,83 Αιτωλοακαρνανίας υτική Ελλάδας 28/11/2006 ΑΛΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ ΧΡΥΣΟΤΟΠΟΣ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΟ 0,47 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 29/12/2006 Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ/ΤΑΣ ΑΛΕΑΣ 2 Αργολίδας Πελοποννήσου ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΓΚΟΥΡΑ-ΚΑΤΩ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 0,7 Ιωαννίνων Ηπείρου 04/08/2006 ΒΟΡΕΙΝΟ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε. ΑΣΠΡΟΡΕΜΑ 4,1 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 16/11/2007 Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΠΟΥΡΝΑΖΗΣ Ο.Ε. ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ 0,633 Ηµαθίας Κεντρικής Μακεδονίας 24/10/2007 Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 14

17 ΗΛΕΚΤΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ-ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΡΕΜΑ ΠΟΡΟΪ (ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΣ) 0,94 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 28/03/2008 LP ENERGY SA ΡΕΜΑ ΚΑΡΑΒΙ ΙΑ 2,46 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 29/06/2007 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΙΣΣΑΒΟΥ Ο.Ε. ΓΚΟΥΡΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ 0,5 Λάρισας Θεσσαλίας ΕΗ Α.Ε./ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 0,92 Ηµαθίας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΜΕΤΟΧΕΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ-WESTERN HOLDINGS S.A. ΡΕΜΑ ΛΟΥΜΝΙΤΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 3,14 Γρεβενών υτικής Μακεδονίας ΕΗ Α.Ε./ Ε/ΓΚΙΩΝΑ ΓΚΙΩΝΑ-ΑΓ. ΣΥΜΕΩΝ 8,5 Φωκίδας Στερεάς Ελλάδας 27/06/2007 ΕΗ Α.Ε./ Ε/ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ.. ΙΑΒΑΤΟΥ-ΜΑΚΡOΧΩΡΙ 10,8 Ηµαθίας Κεντρικής Μακεδονίας 31/12/1998 ΕΗ Α.Ε./ Ε/ΒΕΡΜΙΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΜΙΟ-ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 1,8 Ηµαθίας Κεντρικής Μακεδονίας 31/12/1998 ΕΗ Α.Ε./ Ε/ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΙ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΙ» 6,2 Αιτωλοακαρνανίας υτική Ελλάδας 31/12/1998 ΕΗ Α.Ε./ Ε/ΓΛΑΥΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΓΛΑΥΚΟΣ» 3,7 Αχαΐας υτική Ελλάδας 13/10/2006 ΕΗ Α.Ε./ Ε/ΛΟΥΡΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΟΥΡΟΣ 10,3 Πρέβεζας Ηπείρου 13/10/2006 ΕΗ Α.Ε./ Ε/ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΥ 0,6 Σερρών Κεντρικής Μακεδονίας 14/06/2007 ΣΥΝΟΛΟ 141,892 ΒΙΟΑΕΡΙΟ / ΒΙΟΜΑΖΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ AΕ (ΒΕΑΛ) ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ 13 Αττικής Αττικής 04/07/2001 ΕΥ ΑΠ Κ.Ε.Λ. ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ 7,125 Αττικής Αττικής 20/08/2001 ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙ ΤΑΓΑΡΑ ΩΝ 5,048 Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας 11/01/2007 ΒΙΟΑΕΡΙΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ -Β.Ε.Α.Λ. Α.Ε. ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ 9,5 Αττικής Αττικής 23/03/2007 ΗΜ. ΕΠΙΧ/ΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ Ο ΟΥ Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ, Ν. ΣΜΥΡΝΗ 0,6 Λάρισας Θεσσαλίας ΣΥΝΟΛΟ 35,273 ΣΗΘΥΑ Tate & Lyle Greece AE ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4,5 Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας 13/01/1999 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε (EXALCO) 5o ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ 2,72 Λάρισας Θεσσαλίας 13/06/2000 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΠΑΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ 21,218 Καβάλας Ανατ. Μακεδ & Θράκης 23/10/1997 ΚΑΒΑΛΑ ΟΪΛ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 17,67 Καβάλας Ανατ. Μακεδ & Θράκης 20/12/1996 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΚΟΘΑΛΗ Α.Ε. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 1,131 Καβάλας Ανατ. Μακεδ & Θράκης 28/05/2002 ΓΕΝΕΣΙΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ ΠΥΛΑΙΑ 0,725 Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας 08/12/2004 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΡΑΜΑΣ Α.Ε. ΒΟΤΡΥΣ 4,8 ράµας Ανατ. Μακεδ & Θράκης 09/07/2007 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΛΙΣΙΩΝ 2,716 Αττικής Αττικής 07/06/2005 ΕΛΦΙΚΟ ΑΕΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 1,2 Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας 28/02/2007 ΑΓΚΡΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΦΑΓΕΙΑ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ 4,965 Ηµαθίας Κεντρικής Μακεδονίας 03/04/2008 ΣΥΝΟΛΟ 61,645 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 0,00154 Αττικής Αττικής SOFT CENTER A.E. ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0,0117 Αττικής Αττικής ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 3 - ΚΗΦΙΣΙΑ 0,0021 Αττικής Αττικής 14/02/2008 ΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΓΕΡΑΚΑΡΙ 0,0945 Τρικάλων Θεσσαλίας 31/08/2007 ΚΛΙΜΑΞ Ο.Ε. ΑΛΥΚΕΣ 0,00102 Μαγνησίας Θεσσαλίας 13/09/2007 ΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΓΑΡΕΣ 0,09765 Τρικάλων Θεσσαλίας 01/03/2008 Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 15

18 ΙΩΑΝΝΑ ΙΑΜΑΝΤΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΑΚΚΑΣ 0,0846 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 10/10/2007 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΟΥΓΑ Ο.Ε. ΑΚΟΒΙΤΙΚΑ 0,0198 Μεσσηνίας Πελοποννήσου 09/10/2007 ΑΓΖΙΓΙΟΚΑΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ I ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ (53δ) ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΣΤΗ ΠΙΠΕΡΙΑ 0,02 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 11/10/2007 ΑΓΖΙΓΙΟΚΑΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ II ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΡΙ ΑΙΑΣ 0,02 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας 15/02/2008 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. ΜΑΓΙΚΟ 0,0999 Ξάνθης Ανατ. Μακεδ & Θράκης 09/06/2007 ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ. ΧΙΛΙΑ ΕΝ ΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΚΟ 0,0049 Καρδίτσας Θεσσαλίας 07/12/2007 ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΡΙΛΙ 0,01989 Μεσσηνίας Πελοποννήσου 09/10/2007 Κ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΒΡΥΣΕΛΑ 0,09702 Θεσπρωτίας Ηπείρου 04/10/2007 ΝΤΑΝΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΙΝΟΥ 0,01998 Πιερίας Κεντρικής Μακεδονίας 06/09/2007.Ε.Α. Η.Ζ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥ Η 0,019 Αττικής Αττικής 07/12/2007 ROLLMANN S.A. 3ο χλµ. Ε.Ο. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ 0,01998 Πιερίας Κεντρικής Μακεδονίας 22/10/2007 Κ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑ: ΜΥΡΙΒΗΛΗ 3, ΒΟΥΛΑ 0,00594 Αττικής Αττικής 26/09/2007 Π. ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(1) ΙΘΑΚΗΣ 6-ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 0,0049 Αττικής Αττικής 12/09/2007 ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- Γ. ΣΤΑΜΤΣΗΣ & Σ. ΣΤΑΜΤΣΗΣ ΟΕ ΑΜΠΕΛΙΑ 0,09975 Σερρών Κεντρικής Μακεδονίας 19/12/2007 ΝΑΪΣ Α.Ε. ΚΑΤΣΑΪΤΙΚΑ ΤΟΥ.. ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ 0,0999 Αχαΐας υτική Ελλάδας 21/02/2008 ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟ ΙΟΥ 0,01188 Αργολίδας Πελοποννήσου 02/10/2007 ΗΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΓΚΡΙΜΑΡΙΑ 0,01998 Αργολίδας Πελοποννήσου 11/10/2007 ΠΟΥΤΣΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΜΙΑΣ 0,01995 Αρκαδίας Πελοποννήσου 28/11/2007 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΠΡΟΧΩΜΑ ή ΣΑΛΙΑΣ 0,01995 Αρκαδίας Πελοποννήσου 06/12/2007 ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ Α.Ε. Ο ΟΣ: ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΥ 10 0,0048 Αττικής Αττικής 05/10/2007 ΦΥΡΙΠΠΗΣ Α.Ε. Ο ΟΣ:ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 58- Α.Ι.ΡΕΝΤΗΣ 0,0189 Αττικής Αττικής 19/10/2007 ΙΡΙΣ Α.Ε. ΒΙ.ΠΕ ΡΑΜΑΣ 0,00532 ράµας Ανατ. Μακεδ & Θράκης 05/10/2007 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ε.Π.Ε. ΚΤΙΡΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, ΟΙΚ.Τ.4 ΒΙΠΕ ΣΙΝ ΟΥ 0,09975 Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας 19/12/2007 Α. & Β. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ Ο.Ε... ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ 0,04959 Θεσσαλονίκης Κεντρικής Μακεδονίας 22/01/2008 AMBROSUN Μ.Ε.Π.Ε. ΑΜΜΟΥ ΙΕΣ 0,01995 Σερρών Κεντρικής Μακεδονίας 05/01/2008 ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΙΝ. ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΩΝ ΑΓΡ/ΧΙΟ 59 0,05985 Τρικάλων Θεσσαλίας 01/02/2008 ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ,01989 Αττικής Αττικής 28/02/2008 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ - Κ. & Σ. ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ ΩΡΟΙ ή ΣΤΑΜΠΟΛΕΩΝ ΤΑ ΕΝ ΡΑ 0,09975 Αττικής Αττικής 29/04/2008 ΣΥΝΟΛΟ 1,29363 ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘΥΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε. Βρωµοσυκιά-Γαλατάς.Τροιζήνος 15,3 Πειραιώς Αττικής ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε. Ψηλή Ράχη-Λαµπούσα-Σπασµένη Πλάκα.Τροιζήνος 16,15 Πειραιώς Αττικής ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ Α.Ε. Μουτζούρι Κουπιών.Ζάρακος 4,5 Λακωνίας Πελοποννήσου ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη.Ζάρακος 20,4 Λακωνίας Πελοποννήσου ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΤΟΥΡΛΑ Α.Ε. Τούρλα-Κορδέλιζα Κουπιών.Ζάρακος 8,25 Λακωνίας Πελοποννήσου ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΑΕΒΕ Καλογεροβούνι.Ζάρακα 20,4 Λακωνίας Πελοποννήσου ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ Α.Ε. Ράχη Λούτσας-Γκιώνη Κουπιών-Λαµπόκαµπου.Ζάρακος 9 Λακωνίας Πελοποννήσου Windenergy Investments Hellas - Επενδύσεις Αιολικών Πάρκων ΑΕ Κακό Τσούρµο-Μιχαλορράχη-Κόλλια Ράχη 24 Αρκαδίας Πελοποννήσου Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 16

19 &ΣΙΑ, ΑΡΚΑ ΙΚΟΣ ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΕ.Βαλτετσίου ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΜΗΤΟ ΑΒΕΕ Σπαρτιά-Μαυροβούνι-Σκληρό (Γάτζα).Οπουντίων & Βοιωτίας- 43,7 Ακραιφνίας Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ Α.Ε. Αγία υνατή.πυλαρέων 27,2 Κεφ/νίας Ιονίων Νήσων ΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. Λίθος.Καλαβρύτων 18,9 Αχαΐας υτική Ελλάδας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ A.E. Βουνογιώργης.Πατρέων 13,6 Αχαΐας υτική Ελλάδας ΚΑΛΛΙΣΤΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Τσούκα.Σκυρίτιδας 15 Αρκαδίας Πελοποννήσου ΣΥΝΟΛΟ 236,4 ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ Ελεούσα (φράγµα Αξιού).Χαλκηδόνας 6,6 Θεσ/νίκης Κεντρικής Μακεδονίας ΕΥ ΑΠ Α.Ε. ενωτικό υδραγ. Μαραθώνα θέση Κλειδί.Οινοφύτων 0,59 Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Καρτάλα. ερβενοχωρίων 1,2 Βοιωτίας Στερεάς Ελλάδας ΕΥ ΑΠ Α.Ε. υδαταγωγός Μόρνου, Μάνδρα.Ασπροπύργου 0,63 Αττικής Αττικής Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ Α.Ε. ποτ. Γλαύκος-Ζουπατα, ηµ. ιαµέρισµα Μοίρας (Γλαύκος 1) 5,5 Αχαΐας υτική Ελλάδας ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ Α.Ε. Άσπρη Πέτρα, ηµ. ιαµ.προµάχων.αριδαίας 0,15 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Σωτήρα,Κουφαλόρεµα ιαµερ. Σελλά.Καρπενησίου 1,65 Ευρυτανίας Στερεάς Ελλάδας Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Πλατάνι Αγ.Νικολάου(Ελαφογκρέµι Κ.Αλέας) 2 Αργολίδας Πελοποννήσου Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Λαγκαδιανό.Τροπαίων 1,8 Αρκαδίας Πελοποννήσου ΕΗ Α.Ε./ ΑΥΕ αναρρυθµιστικό φράγµα Αλιάκµονα..Αγίας Βαρβάρας.Βέροιας Ν.Ηµαθίας 0,92 Ηµαθίας Κεντρικής Μακεδονίας Υ ΡΗΛ Α.Ε. Γέφυρα Φλόκα ποτ. Αλφειού.Φολόη 6,594 Ηλείας υτική Ελλάδας ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Ρέµα Τριανταφυλλιάς.Υπάτης 0,975 Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Ρέµα Κρύας Βρύσης-θέση Πύργος.Υπάτης 0,75 Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας Κων/νος Καραγιάννης-Βασίλειος Στεργιόπουλος Ο.Ε. Κυρασλί Τριποτάµου.Βέροιας 0,15 Ηµαθίας Κεντρικής Μακεδονίας ΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ρέµα Περικοπής οικισµού Ασπρόγειας.Αετού 1,36 Φλώρινας υτικής Μακεδονίας ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΑΓ.ΑΝΝΑ ΗΜΟΥ ΕΛΦΩΝ 1,26 Φωκίδας Στερεάς Ελλάδας ΙΕΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ρέµα Κρυοπηγής.Αγνάντων 0,25 Άρτας Ηπείρου ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. φράγµα Πηγής.Αξιούπολης 2 Κιλκίς Κεντρικής Μακεδονίας ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ρέµα Πορόι (Μελισσότοπος).Αριδαίας 0,94 Πέλλας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Α.Ε.(WESTERN HOLDINGS S.A.) ρέµα Λουµνίτσης Κοινότητας Περιβολίου 3,14 Γρεβενών υτικής Μακεδονίας Μ.ΥΗ.Σ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. ποτ. Μανεσαϊκός θέση Πετσάκοι ροσάτο.καλαβρύτων 1,9 Αχαΐας υτική Ελλάδας Μ.ΥΗ.Σ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. ποτ.άνω Ερύµανθος-Παλαιοφυτειά.Λαµπείας 3,33 Ηλείας υτική Ελλάδας Γ. ΚΑΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Μνήµα Λέου ρέµα Καλιπεύκης.Γόννων 0,75 Λαρίσης Θεσσαλίας Υ ΡΟΚΑΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Β.ΜΟΥΣΕΛΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ρέµα Αλέστια.Προυσού 0,163 Ευρυτανίας Στερεάς Ελλάδας Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ποτ. Κερυνίτης πλησίον οικισµού Αγ.Ανδρέα Αιγίου 1,015 Αχαΐας υτική Ελλάδας ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ Ρεµα Κατουνιτσας ηµου Κλεινοβού 2,5 Τρικάλων Θεσσαλίας ΚΙΓΚΟΡΙ ΒΑΘΥΠΕ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ρέµα Γκούρα Μάρε Κοιν.Βαθυπεδίου 0,94 Ιωαννίνων Ηπείρου Υ ΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΦΝΗΣ Ο.Ε. ρέµα Ιτιές ήµου Βίνιανης 0,428 Ευρυτανίας Στερεάς Ελλάδας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΟ ΕΡΙΟΥ Χείµαρροι Πισοδερίου και Κοντόρεµα ήµου Πρεσπών 0,49 Φλώρινας υτικής Μακεδονίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΙΣΣΑΒΟΥ Ο.Ε. Ρέµα Γκούρα-Κόκκινο Νερό.Ευρυµενών 0,5 Λαρίσης Θεσσαλίας ΜΥΗΣ Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 17

20 ΕΝ.ΝΑ Ε.Ε. ίκτυο ΤΟΕΒ - περιοχή Αγ.Θεόδωροι.Νάουσας 0,43 Ηµαθίας Κεντρικής Μακεδονίας ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε. Ρέµα Πιστεριές-..Ρητίνης.Πιερίων 1,14 Πιερίας Κεντρικής Μακεδονίας ΙΕΚΑΤ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανατ. Μακεδονίας & Ρέµα Μούσδα Κοιν.Σιδηρόνερου 1,25 ράµας Α.Ε. Θράκης Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗΣ Ρέµα Ρουστιανίτης.. Λευκάδος ήµου Σπερχειάδος 2,085 Φθιώτιδας Στερεάς Ελλάδας ΕΝΝΕΑ ΒΡΥΣΕΣ Ε.Π.Ε. Ποταµιά - Χάνι ήµου Μαλακασίου 0,976 Τρικάλων Θεσσαλίας ΣΥΝΟΛΟ 56,356 ΒΙΟΑΕΡΙΟ / ΒΙΟΜΑΖΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Α.Ε. Σκαλιστήρι Ανω Λιοσίων 9,692 Αττικής Αττικής ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε. εργοστάσιο εταιρείας, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου 0,16 Θεσ/νίκης Κεντρικής Μακεδονίας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Κάκκαβος.. ιµηνίου - Βόλος 1,72 Μαγνησίας Θεσσαλίας ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χώρο εγκατ. βιολογικής επεξεργασίας λυµάτων Λάρισας 0,6 Λαρίσης Θεσσαλίας ΣΥΝΟΛΟ 12,1 Θερµή Σερρών ΑΕ Νεοχώριον 16,5 Σερρών Κεντρικής Μακεδονίας ΑΓΚΡΙΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Σφαγεία.Αλεξάνδρειας 4,965 Ηµαθίας Κεντρικής Μακεδονίας ΜΠΡΑΙΤ ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Μονοµάτι ήµου Αχαρνών 0,125 Αττικής Αττικής ΣΗΘΥΑ ΣΥΝΟΛΟ 21,590 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΙ - ΑΓ.ΣΠΥΡΙ ΩΝΟΣ 17 ΑΙΓΑΛΕΩ 0,002 Αττικής Αττικής ΗΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΣΜΥΡΝΗΣ 56 ΤΑΥΡΟΣ 0,0119 Αττικής Αττικής SOFT CENTER Α.Ε. ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ SOFT CENTER - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0,00117 Αττικής Αττικής ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑ Ο ΟΣ ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 3 - ΚΗΦΙΣΙΑ 0,0021 Αττικής Αττικής ΕΛΤΑ ΘΕΡΜ Α.Ε. ΒΙΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 0,2 Κιλκίς Κεντρικής Μακεδονίας SUNERGY Α.Ε. ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΥΠ ΑΡ. 50 0,944 Κιλκίς Κεντρικής Μακεδονίας ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΙ ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. (ENERGIES SOLARIES ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 934 ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.) "ΧΑΡΩΠΟ" 0,41 Σερρών Κεντρικής Μακεδονίας ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΓΡΑΜΜΕΝΟ 0,14994 Πρέβεζας Ηπείρου ΤΕΚΟΜ ΑΒΕΤΕ Α' ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ 1,952 Μαγνησίας Θεσσαλίας ΣΥΝΟΛΟ 3,673 Σχέδιο ράσης ιαχείρισης Ζήτησης Αιχµής κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 18

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.997 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Αθήνα, εκέµβριος 2006 Ε ΑΣΣ/ Ε ΣΗΕ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

Επάρκεια Ισχύος. Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής 2013 & Ιουνίου Εξέλιξη της ζήτησης Η/Ε το 2013

Επάρκεια Ισχύος. Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής 2013 & Ιουνίου Εξέλιξη της ζήτησης Η/Ε το 2013 Επάρκεια Ισχύος Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής 213 & 22 14 Ιουνίου 213 Παραδοχές : Εξέλιξη της ζήτησης Η/Ε το 213 Η ετήσια ζήτηση Η/Ε το 213 αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα του 212 (περίπου 53.3 GWh).

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 217 - v1 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΙΟΥΛΙΟΣ 217 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ () 5.47 Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ 3.771

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΓΡΑΦΗΜΑ 1

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΓΡΑΦΗΜΑ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Απρίλιος 2014 2012 2014 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Ιούλιος 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 23 2 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Ανάπτυξη υποδομών Μεταφοράς και Διανομής στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής Γραφείου Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗ Α.Ε. ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ O μακροχρόνιος προγραμματισμός των απαιτουμένων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Σ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ Σ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Οκτώβριος 2 ΠΙΝΑΚΑΣ 23-2 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΙΑΣΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ& ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο. Οκτώβριος 2014

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ& ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο. Οκτώβριος 2014 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ& ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Οκτώβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2017 2027 Αθήνα, Μάιος 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Μάρτιος 2014 2012 2014 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο 9 Ν.3468/2006) & Φ/Β ΣΤΕΓΩΝ 10kW

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο 9 Ν.3468/2006) & Φ/Β ΣΤΕΓΩΝ 10kW ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Νοέµβριος 2014 2012 2014 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Δεκέμβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Ιανουάριος 2014 2012 2014 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Απρίλιος 2009

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Απρίλιος 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Απρίλιος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΗΕ/ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2001 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΣ ΘΕΣΗ ΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2001 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΣΧΥΣ ΘΕΣΗ ΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ PA 0001 51 ΥΠΑΝ 18/6/01 Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ - "Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" Ρ ΑΡΧΕΙΟ Α ΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2001 µ.υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα;

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; Ορόλοςτουςστοενεργειακό σύστηµα τηςχώρας Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ιωάννινα, 2009 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΕ, 20-21 Μαρτίου 1 Ιωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάϊος 2015 Μαϊ-13 Ιουν-13 Ιουλ-13 Αυγ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Ιανουάριος 2015 Ιαν-13 Φεβ-13 Μαρ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Mάρτιος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΗΕ/ ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου Ανδρέας Αδρακτάς Επιχειρησιακός ιευθυντής Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές»

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Ηράκλειο 22&23 Απρίλη 2016 Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Αύγουστος 2015 2013 2015 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η ανάπτυξη των ΑΠΕ: Κυρίαρχο θέμα στις επόμενες δεκαετίες. Είμεθα στην αρχή και πρέπει να θέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διευθύνσεις εμβέλειας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη σχολική χρονιά 2010-2011 Ανατολικού Ολύμπου Πιερίας Ανατ. Θεσ/κης, Δυτ. Θεσ/κης, Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Μάιος 2017

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Μάιος 2017 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : info@lagie.gr ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάιος 2017 2015 2017 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ ιηµερίδα ΤΕΕ/ Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής & υτικής Θεσσαλίας για τις ΑΠΕ και τη θέση τους στο

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ως Έργων Πολλαπλού Σκοπού

Εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ως Έργων Πολλαπλού Σκοπού ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ & Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του ΤΕΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Εκμετάλλευση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών ως Έργων Πολλαπλού Σκοπού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΥΠΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΥΠΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ sed03pin10 Ηµ/νία: 17/10/2007 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - Σελίδα 1 από 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12601 3848 7139 2097 4120 1288 1342 463 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 970 319 582 197 306 94 82 28 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010

H αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δεκέμβριος 2010 Η αγορά εργασίας στο νομό Μεσσηνίας Δελτίο Δεκεμβρίου 2010 Το Νοέμβριο 2010 το Επιμελητήριο Μεσσηνίας ξεκίνησε την έκδοση Δελτίου Τύπου για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην τοπική αγορά εργασίας. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ INVESTING IN ENERGY 2015 Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Γ. Καμπούρης Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ kabouris@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ενεργειακή πολιτική της χώρας στηρίζει και εξυπηρετεί το µείζονα πολιτικό στόχο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βασίζεται σε τρεις κυρίως κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : info@lagie.gr ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Ιούλιος 2017 Ιουλ-15 Αυγ-15 Σεπ-15 Οκτ-15 Νοε-15 Δεκ-15 Ιαν-16

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 86

Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 86 : Ηµ/νία:11/06/2008 sed02pin3 Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΒΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΒΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΒΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΘΗΝΑ 18.04.2007 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. Aβραάμ Mιζάν, Γενικός ιευθυντής ημόσια Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 214-22 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 214-22 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 214 22 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων στην Πελοπόννησο

Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων στην Πελοπόννησο Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύων στην Πελοπόννησο Ε.Α. Λεωνιδάκη Τοµεάρχης Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης ικτύου ΕΗ Α.Ε. Ηµερίδα ΤΕΕ, Πάτρα, 16.02.2009 «ίκτυα, ιασυνδέσεις και Προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ικανότητα Απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής στην Πελοπόννησο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ικανότητα Απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής στην Πελοπόννησο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ικανότητα Απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής στην Πελοπόννησο Πειραιάς Νοέµβριος 2009 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Σκοπός... 1 2. Βασικές παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013.

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ 4343/2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4343 ΦΕΚ Α 146/13.11.2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Συνθήκες Μεγάλης Διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών

Το Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Συνθήκες Μεγάλης Διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Το Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Συνθήκες Μεγάλης Διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Α. Κορωνίδης a.koronidis@admie.gr Ημερίδα Συλλόγου Μηχανικών ΔΕΗ Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 8 Νοεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688

:17/12/ : - ) sed01pin12 : 10:20: , IT0688 Ώρα: 10:20:14 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 140340 68747 57434 28534 81901 39769 1005 444 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 38670 18929 17012 8428 21343 10352

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1999

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1999 Πίνακας1., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Πίνακας 2., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Πίνακας 2., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1998

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1998 Πίνακας1., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2012

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2012 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ a.koronidis@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα

Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα Κ.Α.Π.Ε CRES Παναγιωτόπουλος Μιχαήλ Ειναι έργα αξιοποίησης της Υδραυλικής Ενέργειας Ανάλογα µε την ισχύ χωρίζονται σε Μικρά

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Σεπτέμβριος 2015 2013 2015 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29-12-23 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23 (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 05 MAIOY 2008. Τεχνολογία Νοµός ήµος/κοιν. Θέση

ΡΑΕ ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: 05 MAIOY 2008. Τεχνολογία Νοµός ήµος/κοιν. Θέση Α -00001 6/Φ20.012/9881 29/5/2001 ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΡΑ-00037 514 0,99 ΜΙΚΡΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΓΚΟΥΡΑ ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Α -00002 6/Φ20.010/7993 29/5/2001 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. ΑΕ ΡΑ-00125 67 0,83

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των Περιφερειών και των Νοµών της Ζώνης IV. Ο δείκτης θεωρείται ότι εκφράζει το ΑΕΠ που είναι προσπελάσιµο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

240,00 130,35 337,48 340,75 83,70 41,00 215,50 52,90

240,00 130,35 337,48 340,75 83,70 41,00 215,50 52,90 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Ιούνιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΛΑΓΗΕ/ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

«Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.. 189/95 (ΦΕΚ

«Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.. 189/95 (ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος Τµήµα Β Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Υ/Σ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Μ/Σ 1 & Μ/Σ 2 Υ/Σ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Υ/Σ ΑΜΦΙΣΣΑ Υ/Σ ΛΕΥΚΑ ΚΥΤ ΙΣΤΟΜΟΥ Υ/Σ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ. Μ/Σ1 βρέθηκε κουνάβι

Υ/Σ ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Μ/Σ 1 & Μ/Σ 2 Υ/Σ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Υ/Σ ΑΜΦΙΣΣΑ Υ/Σ ΛΕΥΚΑ ΚΥΤ ΙΣΤΟΜΟΥ Υ/Σ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ. Μ/Σ1 βρέθηκε κουνάβι 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 01/04/2014 6:43:00 01/04/2014 8:10:00 ΚΥΤ ΙΣΤΟΜΟΥ Ρ80 Υ/Σ ΗΡΩΝ Ρ10 Υ/Σ ΑΡΓΟΣ Ι Ρ120 Υ/Σ ΤΡΙΠΟΛΗ Ρ10 ΚΥΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 0 0 1 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Οικίσκοι 0 0 0 0 0 Θέσεις 216 0 0 105 321 Μονάδες 1 1 2 0 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ Οικίσκοι 0 0 0 0 0 Θέσεις 303 195

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Part1_6_FINAL.doc 24-1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : info@lagie.gr ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Σεπτέμβριος 2017 2015 2017 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ

Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ Ενεργειακή στρατηγική και εθνικός σχεδιασµός σε συστήµατα ΑΠΕ Κ. Τίγκας ΚΑΠΕ, ντής Τεκµηρίωσης και ιάδοσης Πληροφοριών Στόχοι Ενεργειακής Πολιτικής Ασφάλεια εφοδιασµού ιαφοροποίηση ενεργειακών πηγών Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα