Περιεχόμενα Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα... 1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ... 4 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 8 ..."

Transcript

1 ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.) «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ» ΑΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 203 Περιεχόμενα Περιεχόμενα.... Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

2 . Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.. Η επιχείρηση είναι ανώνυµη εταιρεία ταχυµεταφορών (courier) µε την επωνυµία ««ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και µε το διακριτικό τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ», νοµίµως συσταθείσα τον εκέµβριο του 998 µε αρ. ΜΑΕ 4835/02/Β/98/53/05 και αριθµό ΓΕΜΗ Εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη επί της Λεωφόρου Κηφισού αρ 4 (ΑΦΜ ΦΑΕ Πειραιά, τηλέφωνο , fax , Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» είναι εφοδιασµένη µε την προβλεπόµενη κατά την κείµενη νοµοθεσία γενική άδεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) µε αριθµό και πιστοποιηµένη κατά ISO 900 : Ως κύριο σκοπό της η εταιρεία σύµφωνα µε το καταστατικό της έχει : α) τη διεξαγωγή επιχειρήσεως ταχείας µεταφοράς (COURIER) εγγράφων, αξιών, δεµάτων και µικροδεµάτων οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό µε κάθε µεταφορικό µέσο, δια ξηράς, θαλάσσης ή αέρος και η παροχή συναφών διευκολύνσεων. Τη διεξαγωγή επιχειρήσεως µεταφορών πάσης φύσεως και δια παντός µέσου, β) την τυποποίηση και συσκευασία µικρών αντικειµένων, γ) τη διενέργεια δραστηριότητας logistics, δηλαδή τη διαχείριση αποθήκης πελατών της εταιρείας, την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση εµπορευµάτων των πελατών, τη διενέργεια παραγγελιών για λογαριασµό των πελατών, τη διαχείριση εµπορευµατικού αποθέµατος (stock) των πελατών, την παρακολούθηση και ταξινόµηση τιµολογίων προµηθευτών, τη συνεργασία µε τα λογιστήρια των πελατών για τον τόπο, χρόνο, τρόπο παράδοσης των εµπορευµάτων, την εξόφληση τιµολογίων και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια συµπεριλαµβάνεται στη δραστηριότητα logistics, δ) τις επιχειρήσεις πρακτορεύσεων αυτοκινήτων και µεταφορικών εταιριών, αεροπορικών εταιριών, τις ναυτικές πρακτορεύσεις και συναφείς εργασίες, ήτοι ναυλώσεις και εκµεταλλεύσεις αυτοκινήτων και πλοίων, προµήθεια εφοδίων, εκτελωνισµούς εµπορευµάτων, ε) την αντιπροσώπευση στην Ελλάδα ξένων και ελληνικών οίκων και επιχειρήσεων συναφών µε τους σκοπούς της εταιρείας και η συνεργασία µε αυτές µε οποιαδήποτε µορφή και άλλα σύµφωνα µε το ισχύον καταστατικό της..3. Το ίκτυο. Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» ασκεί τη δραστηριότητά της σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και στο εξωτερικό. Για την ανάπτυξη του αντικειµένου της 2

3 δραστηριότητάς της η εταιρεία µας διατηρεί δίκτυο 285 καταστηµάτων και 4 υποκαταστηµάτων σε όλη την Ελληνική Επικράτεια..4. Βασικά οικονοµικά µεγέθη επιχείρησης : Ο µηνιαίος κύκλος εργασιών της εταιρείας, η οποία είναι µία από τις µεγαλύτερες στην Ελλάδα, ανέρχεται σε ποσό πάνω από ιαθέσιµα µεταφορικά µέσα : Η εταιρεία διαθέτει 450 Φ.Ι.Χ., 60 Φ..Χ. και.800 δίκυκλα. Έχει προβεί στις απαραίτητες συµβάσεις µε αεροπορικές, ακτοπλοϊκές και χερσαίες εταιρείες, προκειµένου να διεξαγάγει τις µεταφορές της κατά το όσο το δυνατόν συντοµότερο χρονικό διάστηµα και µε τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια..6. Είδος παρεχόµενων υπηρεσιών : Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες ταχυµεταφοράς εγγράφων δεµάτων κλπ, σύµφωνα µε τον αναφερόµενο στο ισχύον καταστατικό σκοπό της, ως αναφέρεται και στην παράγραφο.2., αλλά και σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται και παρακάτω στο υπό στοιχ. 3 κεφάλαιο. 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2.. Παροχή Ποιοτικών Υπηρεσιών : Για την εταιρεία µας η παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις επιθυµίες και τις ανάγκες του συναλλασσόµενου µε εµάς καταναλωτικού κοινού είναι πρωταρχικός στόχος. Για το λόγο αυτό η εταιρεία µας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να επιτυγχάνει τη διαρκή εξέλιξη και βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών τις. Ειδικότερα, βελτιώνουµε συνέχεια τους χρόνους εντός των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες µας, τα συστήµατα παρακολούθησης των µεταφεροµένων αντικειµένων και τέλος ελέγχουµε συνεχώς το κόστος των παρεχοµένων υπηρεσιών. Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 900 : 2008, καθηµερινά και αδιάλειπτα παρακολουθούνται οι διενεργούµενες εργασίες και τίθενται διαρκώς νέοι στόχοι που αποβλέπουν στην ασφαλή ποιοτική παροχή σύγχρονων υπηρεσιών. Με τη συνδροµή της τεχνολογίας αιχµής αναβαθµίζονται διαρκώς οι υπηρεσίες και εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών µέσα σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Το προσωπικό και τα στελέχη της εταιρείας εκπαιδεύονται για την προσαρµογή τους στις ολοένα αυξανόµενες ανάγκες που δηµιουργούνται στο χώρο των ταχυµεταφορών και προκειµένου να ανταποκρίνονται στις επιθυµίες των πελατών µας 2.2. Ειδικότερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης : Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» κατέχει σηµαντικό µερίδιο στην αγορά των ταχυµεταφορών. Μέσω αυτής διακινούνται πάνω από φάκελοι & δέµατα µηνιαία. 3

4 Η εταιρεία απασχολεί περίπου 442 εργαζόµενους στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις, στα υποκαταστήµατα και στα Κέντρα ιαλογής της, ενώ πάνω από άτοµα απασχολούνται στα καταστήµατα του δικτύου της. ιατηρεί 7 κέντρα διαλογής συνολικά και ειδικότερα έκτασης περίπου τ.µ. στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (Λ. Κηφισού 4) όπου βρίσκεται και το κοµβικό κέντρο διαλογής Αττικής και έκτασης περίπου.00 τ.µ. στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όπου βρίσκεται το κοµβικό κέντρο διαλογής Θεσσαλονίκης καθώς και έκτασης περίπου 800 τ.µ. σε επτά περιφερειακά κέντρα διαλογής πανελλαδικά. Επίσης διαθέτει περισσότερους από 6 άξονες (χερσαίους - θαλάσσιους). 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.. Υπηρεσίες : Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» παρέχει υπηρεσίες ταχυµεταφοράς ταχυδροµικών αντικειµένων µε προορισµό το εσωτερικό και το εξωτερικό, ταχυµεταφορές δεµάτων εσωτερικού και εξωτερικού βάρους έως 20 κιλών µε ή χωρίς εµπορική αξία, διακίνησης διαφηµιστικών αντικειµένων χωρίς διεύθυνση, προετοιµασίας ταχυδροµικών αντικειµένων, ανταλλαγής εγγράφων, αγοράς, αντικαταβολών ακόµα και µε τηλεφωνική-ηλεκτρονική εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόµενου στο ΣΥ. Ε.ΤΑ. ως «αποστολέα». Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» διεκπεραιώνει αποστολές µε χρέωση στον παραλήπτη και σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αµοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗΣ» αναλαµβάνει ο αποστολέας. Οι υπηρεσίες παρέχονται σε όλη την Ελλάδα υπό το καθεστώς Γενικής Άδειας της ΕΕΤΤ. Τα διακινούµενα από την «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» αντικείµενα επιδίδονται ανάλογα µε την εντολή του χρήστη και το είδος της αποστολής. Συνήθης χρόνος επίδοσης είναι το επόµενο της παράδοσης της αποστολής 24ωρο. Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» διαθέτει υποδοµή και δυνατότητα επίδοσης ακόµα και αυθηµερόν. Το είδος και τα όρια βάρους των ταχυδροµικών αντικειµένων που διακινεί η επιχείρηση ορίζονται στην ισχύουσα νοµοθεσία. 3.2.Ειδικότερα οι παρεχόµενες υπηρεσίες και τα επιµέρους χαρακτηριστικά αυτών είναι οι εξής : 3.2.Α. Υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος ΣΥ. Ε.ΤΑ. Συνοδευτικό ελτίο Ταχυµεταφοράς 4

5 Α. Εσωτερικό (εντός Ελλάδος) - Υπηρεσία αυθηµερόν εντός πόλης ιεκπεραίωση αποστολών µε παραλαβή παράδοση εντός µιας έως τεσσάρων ωρών. - Εντός πόλης µε παράδοση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. - Από πόλη σε πόλη µε παράδοση την επόµενη εργάσιµη ηµέρα ή το αργότερο εντός 72 ωρών όπου παρατηρούνται µεταφορικές ιδιαιτερότητες (αποµακρυσµένοι προορισµοί) - Υπηρεσία µαζικών διανοµών Παρέχεται σε όλο το δίκτυο. Αφορά την οικονοµική διακίνηση µαζικών αποστολών µε επιβεβαιωµένη παράδοση σε χρόνο από 4 έως 5 εργάσιµες ηµέρες, ή κατά τους όρους της συµφωνίας µε τον πελάτη. Β. Εξωτερικό (εκτός Ελλάδος) - ιεκπεραίωση αποστολών προς τον υπόλοιπο κόσµο, µέσω αποκλειστικών συνεργασιών µε τα µεγαλύτερα διεθνή δίκτυα. - υνατότητα παροχής δύο υπηρεσιών:. Express (προς όλο τον κόσµο µε παράδοση σε έως 3 εργάσιµες). 2. Economy (προς Ευρωπαϊκή Ένωση µε παράδοση σε 3 4 εργάσιµες). 3.2.Β. Άλλες Ταχυδροµικές Υπηρεσίες α) Υπηρεσία αγορών για λογαριασµό τρίτων Με τηλεφωνική κλήση αγορά αντικειµένων και παράδοση βάσει οδηγιών του πελάτη. β) Υπηρεσία αντικαταβολών Αποστολές επί αντικαταβολή σύµφωνα µε τις οδηγίες του πελάτη. Aπόδοση των εισπραττοµένων αξιών εντός 3-4 εργασίµων ηµερών από την ηµέρα παράδοσης. γ) Υπηρεσία σε ηµέρες αργιών / Κυριακών ή εκτός ωραρίου ιεκπεραίωση αποστολών κατά τις µη εργάσιµες ηµέρες και ώρες. δ) Υπηρεσία αποστολών ειδικής µεταχείρισης ιεκπεραίωση αποστολών µε λήψη και διαβίβαση αριθµού πρωτοκόλλου, 5

6 θεωρηµένων αντιγράφων, αποδείξεων κ.λ.π. ε) Υπηρεσία αυθηµερόν από πόλη σε πόλη Αποστολές για αυθηµερόν επίδοση αντικειµένων από Πόλεις εντός ικτύου µας σε Πόλεις εντός ικτύου µας. στ) Υπηρεσία παραδόσεως Σαββάτου ζ) Υπηρεσία παραλαβής διακηρύξεων η) Υπηρεσία κατάθεσης δικαιολογητικών διαγωνισµών Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα βεβαιωµένης επίδοσης της αποστολής καθώς και ασφάλισης αυτών - αυτόµατης ασφάλισης βάσει των Γενικών Όρων Ανάληψης Μεταφοράς και ασφάλισης µέσω της συνεργαζόµενης µε τη «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» ασφαλιστικής εταιρείας, βάσει της δηλούµενης από τον αποστολέα αξίας, µε επιβάρυνση 0,6% επί της δηλούµενης αξίας του αντικειµένου για προορισµούς εσωτερικού και % επί της δηλούµενης αξίας του αντικειµένου για προορισµούς εξωτερικού. Όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας µας, που παρέχονται σε όλη τη χώρα, µε αναλυτική χρέωση καθεµίας από αυτές δηµοσιεύονται στον αναλυτικό τιµοκατάλογο που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Ι του παρόντος του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα ως αναφέρεται και κατωτέρω υπο στοιχ. κεφαλαίου 4 µε τίτλο Χρέωση Παρεχόµενων Υπηρεσιών Παραλαβή και επίδοση ταχυδροµικών αντικειµένων ταχυµεταφορών Κατά την παραλαβή των ταχυδροµικών αντικειµένων από το χώρο του αποστολέα ή από το κατάστηµα σε περίπτωση που ο αποστολέας έχει επιλέξει να έρθει για να παραδώσει το αντικείµενο, η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» έχει την υποχρέωση να ενηµερώνει το χρήστη : α) για τις προδιαγραφές της υπηρεσίας που επιλέγει και πιο συγκεκριµένα για τη χρέωση, το χρόνο και τρόπο επίδοσης, β) για την ύπαρξη της ατοµικής σύµβασης την οποία και οφείλει να του παραδώσει,γ) ότι το ΣΥ. Ε.ΤΑ. δεν αποτελεί φορολογικό στοιχείο, δ) για τον τρόπο χορήγησης της απόδειξης ή του τιµολογίου παροχής υπηρεσιών σε φυσική ή ηλεκτρονική µορφή και βάσει των προϋποθέσεων που θέτει το Υπουργείο Οικονοµικών. Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» : α) έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον αποστολέα να ανοίξει µπροστά του το δέµα ή το φάκελο και να ελέγξει το περιεχόµενο αυτού. β) έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον αποστολέα έως δύο επίσηµα έγγραφα ταυτοποίησης 6

7 προσώπου (όπως ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωµα οδήγησης, στρατιωτική ταυτότητα, άδεια παραµονής) γ) πρέπει να αρνηθεί την αποστολή του ταχυδροµικού αντικειµένου σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτό είναι επικίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια και να ενηµερώσει ανάλογα τις αρµόδιες αρχές συµπεριλαµβανοµένης και της Ε.Ε.Τ.Τ.. δ) έχει την υποχρέωση επίδοσης του ταχυδροµικού αντικειµένου στη διεύθυνση του παραλήπτη στον ίδιο ή σε σύνοικο πρόσωπο, σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη. ε) οφείλει να καταγράφει στο ΣΥ. Ε.Τ.Α. ενδεχόµενες απαιτήσεις του αποστολέα για ειδικούς τρόπους επίδοσης (όπως ενδεικτικά η αυθηµερόν επίδοση ή η επίδοση σε διάστηµα συγκεκριµένων ωρών ή η επίδοση σε µη εργάσιµη ηµέρα). Η εταιρεία δεν αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση αποστολών για τις οποίες ο αποστολέας ή ο παραλήπτης επιθυµούν να ανοιχθεί το ταχυδροµικό αντικείµενο προ της ολοκλήρωσης της διαδικασίας παράδοσης και προ της απόδοσης στην εταιρεία του ποσού της αντικαταβολής και των µεταφορικών σε περίπτωση χρέωσης παραλήπτη. Σε περίπτωση αποστολής µε αντικαταβολή, ο παραλήπτης υποχρεούται να παραλάβει αυτή και να καταβάλει το ποσό της αντικαταβολής και τα µεταφορικά σε περίπτωση χρέωσης παραλήπτη. Τυχόν επιφυλάξεις του µπορούν να εκφραστούν ως και κατωτέρω αναφέρονται. Ο χρήστης/αποστολέας: α) δηλώνει εάν το αντικείµενο είναι εύθραυστο ή εάν έχει ειδική αξία ή ειδικές απαιτήσεις µεταφοράς και η εταιρεία δύναται να ζητήσει την καταβολή πρόσθετων τελών. β) έχει τη δυνατότητα τηλεφωνικώς ή εγγράφως (π.χ. µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού µηνύµατος) και εντός χρονικού ορίου και διαδικασιών που ορίζονται από την επιχείρηση ταχυµεταφορών, να αλλάζει τη διεύθυνση επίδοσης του αντικειµένου, αναλαµβάνοντας τυχόν πρόσθετη χρέωση, σε περίπτωση διαφορετικής περιοχής εξυπηρέτησης, βάσει του τιµοκαταλόγου της επιχείρησης ταχυµεταφορών. γ) ενηµερώνεται για τα στοιχεία επίδοσης (ηµέρα και ώρα παράδοσης, ονοµατεπώνυµο ατόµου που παρέλαβε κ.τ.λ. από την ιστοσελίδα της επιχείρησης ή από εκπρόσωπο της εταιρείας µετά από σχετική ερώτηση του, µέσω τηλεφώνου, , κ.τ.λ.) Ο χρήστης / παραλήπτης: α) έχει τη δυνατότητα να παραλάβει µε επιφύλαξη το ταχυδροµικό αντικείµενο, καταγράφοντάς τους σχετικούς λόγους της επιφύλαξης στο ΣΥ. Ε.ΤΑ. Ειδικώς, σε περιπτώσεις που η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» έχει εισάγει την ηλεκτρονική υπογραφή επιβεβαίωσης παραλαβής από τον παραλήπτη, θα πρέπει να µεριµνήσει, είτε για ηλεκτρονική καταγραφή της παραλαβής µε επιφύλαξη είτε για σχετική έγγραφη µνεία παραλαβής µε επιφύλαξη, ως περιγράφεται ανωτέρω, επί του έντυπου ΣΥ. Ε.ΤΑ. Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» είναι υποχρεωµένη να ενηµερώσει σχετικά τον καταναλωτή/παραλήπτη που επιθυµεί να παραλάβει µε επιφύλαξη, και ο 7

8 υπάλληλος της επιχείρησης να διεκπεραιώσει το σχετικό αίτηµα, παρουσία του παραλήπτη. Η δήλωση επιφύλαξης µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε διάστηµα µιας () ηµέρας από την παραλαβή του ταχυδροµικού αντικειµένου από τον παραλήπτη. β) έχει τη δυνατότητα, τηλεφωνικώς ή εγγράφως (π.χ. µέσω τηλεοµοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού µηνύµατος), και εντός χρονικού ορίου και διαδικασιών που ορίζονται από την εταιρεία να αλλάζει τη διεύθυνση επίδοσης του αντικειµένου αναλαµβάνοντας τυχόν πρόσθετη χρέωση, σε περίπτωση διαφορετικής περιοχής εξυπηρέτησης, βάσει του τιµοκαταλόγου της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗΣ» Χρόνος επίδοσης ταχυδροµικών αντικειµένων Συνήθης χρόνος επίδοσης των ταχυδροµικών αντικειµένων είναι η επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την αποστολή Παρακολούθηση και εντοπισµός ταχυδροµικών αντικειµένων Η εταιρεία τηρεί σύµφωνα µε το νόµο Ειδικό Σύστηµα Παρακολούθησης και Εντοπισµού των ταχυδροµικών αντικειµένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. 2 ). Το σύστηµα αυτό λειτουργεί µε τη χρήση εξειδικευµένου λογισµικού, περιλαµβάνει δε και πληροφορίες που ενδεχοµένως έχουν ανταλλαγεί µεταξύ των υπεύθυνων για τη διακίνηση κάθε αποστολής καταστηµάτων. Στο Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. αναφέρονται τα χαρακτηριστικά κάθε αποστολής και ειδικότερα : ο αριθµός του εκδοθέντος Συνοδευτικού ελτίου Ταχυµεταφοράς, η ηµεροµηνία ανάθεσης της αποστολής και η ηµεροµηνία παράδοσης παραλαβής της, όνοµα αποστολέα-παραλήπτη, το βάρος της, την υπηρεσία η οποία ζητήθηκε, ποιος είναι ο υπεύθυνος για την εξόφληση της αξίας του κοµίστρου (χρέωση αποστολέα ή παραλήπτη) και επίσης τα στάδια που µεσολαβούν από την ανάθεση της αποστολής µέχρι και την τελική παράδοσή της στον παραλήπτη της (πχ αναχώρηση από το κατάστηµα παραλαβής, άφιξη σε κέντρο διαλογής κατανοµή σε κατάστηµα παράδοσης αναχώρηση από κέντρο διαλογής- κατανοµή σε ταχυµεταφορέα, παράδοση και στοιχεία παραλήπτη ή αιτία µη παράδοσης. Η εταιρεία για την διακίνηση των αποστολών της χρησιµοποιεί ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές blackberry οι οποίες µέσω δορυφορικής σύνδεσης ενηµερώνουν άµεσα το ως άνω ηλεκτρονικό σύστηµα της εταιρείας για την πορεία έκαστης αποστολής. Η πορεία και η παράδοση της αποστολής εµφαίνεται και στη σχετική ιστοσελίδα της εταιρείας Σε περίπτωση ζηµίας ή µη παράδοσης της αποστολής για τον οποιοδήποτε λόγο στη συγκεκριµένη ιστοσελίδα παραπέµπεται ο ενδιαφερόµενος (και µόνο αν αυτός είναι ο αποστολέας ή ο παραλήπτης της 2 Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. Ειδικό σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού των Ταχυδρομικών Αντικειμένων. 8

9 αποστολής) προς επικοινωνία µε το αρµόδιο κατάστηµα προκειµένου να παρασχεθούν προς αυτόν λεπτοµέρειες σχετικά µε την αποστολή που τον ενδιαφέρει. Μέσω του ΕΣΠΕΤΑ επίσης παρακολουθείται η ορθή εκτέλεση των παρεχόµενων από την εταιρεία υπηρεσιών. 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» καταρτίζει κατάλογο των παρεχόµενων υπηρεσιών της µε αναλυτική χρέωση καθεµιάς απ αυτές. Οι χρήστες των υπηρεσιών της µπορούν να λάβουν γνώση του καταλόγου σε όλα τα καταστήµατα του δικτύου σηµεία εξυπηρέτησης της επιχείρησης, µέσω του τηλεφωνικού κέντρου αλλά και στη σχετική ιστοσελίδα της εταιρείας. Ο κατάλογος αποτυπώνεται στο σχετικό Παράρτηµα Ι του ΧΥΚ και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του. Το ελάχιστο περιεχόµενο του τιµοκαταλόγου συµπεριλαµβάνει τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 του Κώδικα εοντολογίας Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (Αρ. Απόφασης 687/328/ ΦΕΚ Τεύχος Β' αρ 874/ ) Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» έχει τη δυνατότητα να αναµορφώνει ή αναπροσαρµόζει τις χρεώσεις της για κάθε παρεχόµενη υπηρεσία σύµφωνα µε τις ανάγκες της. Ο τιµοκατάλογος ανανεώνεται κατά διαστήµατα ώστε να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών της αγοράς και των απαιτήσεων των καταναλωτών. Κάθε νέα ανάρτηση / δηµοσίευση τιµοκαταλόγου αναιρεί τους προηγούµενη, καθιστά δε την προηγούµενη ανίσχυρη για όσες υπηρεσίες αναλαµβάνονται µετά την νέα δηµοσιοποίηση και την ενηµέρωση των πελατών. Ο εκάστοτε ισχύων τιµοκατάλογος υπηρεσιών είναι αναρτηµένος, όχι µόνο στα καταστήµατα της εταιρείας, αλλά και στην ιστοσελίδα της εταιρείας σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στον ανωτέρω Κώδικα εοντολογίας Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών, ενώ πληροφορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες και τις αντίστοιχες χρεώσεις παρέχονται από την ανωτέρω ιστοσελίδα της εταιρείας, από το τηλεφωνικό της κέντρο, αλλά και από τα καταστήµατα του δικτύου της. 5. ΜΗ ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 9

10 Από την επιχείρηση δεν γίνονται αποδεκτά προς διακίνηση όσα αντικείµενα απαγορεύονται γενικά από την ισχύουσα νοµοθεσία, όσα αναφέρονται στην ατοµική σύµβαση, τα µη κατάλληλα συσκευασµένα, και σε περιπτώσεις άρνησης κατάθεσης επαρκών στοιχείων αποστολέα ή παραλήπτη. Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» δεν αναλαµβάνει την διεκπεραίωση και µεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειµένων: Εύθραυστα αντικείµενα µη επαρκώς συσκευασµένα, Χρήµατα σε µετρητά, Συνάλλαγµα, Χρυσό σε ράβδους, Κοσµήµατα, Πολύτιµα Μέταλλα, Πολύτιµους Λίθους, Βιοµηχανικούς Άνθρακες και ιαµάντια, Αρχαιότητες - Έργα Τέχνης - Προσωπική Αλληλογραφία, Λαχεία, Μετοχές, Οµόλογα, Αλλοιώσιµα Τρόφιµα, Γραµµατόσηµα, Φυτά, Ναρκωτικά, όπλα, ή µέρη Οπλισµού, Εκρηκτικά Είδη, Ζώα, Πορνογραφικό Υλικό, Περιουσιακά Στοιχεία, Αέρια, Εύφλεκτα υγρά, Εύφλεκτα στερεά, Οξειδωτικά, ηλητήρια, Εντοµοκτόνα, βιολογικά δείγµατα, Ραδιενεργά, ιαβρωτικά, Σπρέυ, η διεκπεραίωση των οποίων απαγορεύεται από το νόµο και γενικά υλικά τα οποία δεν δέχεται για διεκπεραίωση η ΙΑΤΑ και η εκάστοτε ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 6. ΕΠΙ ΟΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙ ΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Στην περίπτωση που ταχυδροµικό αντικείµενο δεν κατέστη δυνατό να επιδοθεί στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ενηµερώνεται ο παραλήπτης µε έγγραφη ειδοποίηση, επιστρέφεται το αντικείµενο στο χώρο του υπευθύνου προς παράδοση της αποστολής καταστήµατος και προγραµµατίζεται δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες επίδοσης κατόπιν συνεννόησης µε τον παραλήπτη ή/και τον αποστολέα Ειδικότερα α) σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη, γίνεται έγγραφη ειδοποίηση προς τον παραλήπτη και επιστροφή του αντικειµένου σε χώρο της επιχείρησης β) προγραµµατίζεται τουλάχιστον δεύτερη προσπάθεια επίδοσης του αντικειµένου στον παραλήπτη. γ) γίνεται επικοινωνία τηλεφωνικά ή µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσω (fax/ κλπ) µε τον αποστολέα ή τον παραλήπτη εφόσον αντιµετωπίζονται δυσκολίες στην επίδοση και έχουν δηλωθεί τα αντίστοιχα τηλέφωνα επικοινωνίας δ) σε περίπτωση µη δυνατότητας επίδοσης ή άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει το ταχυδροµικό αντικείµενο, αυτό θα επιστρέφεται στον αποστολέα µε χρέωση όχι µεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του. Εφόσον τελικά δεν καταστεί δυνατή η επίδοση του αντικειµένου στον παραλήπτη για οποιαδήποτε αιτία, ακόµα και σε περίπτωση άρνησης του παραλήπτη να παραλάβει, ενηµερώνεται ο αποστολέας άµεσα και η αποστολή επιστρέφεται σ αυτόν µε

11 δική του χρέωση, όχι µεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του, µε την επιφύλαξη της εταιρείας για οποιαδήποτε ζηµία της. Ανεπίδοτο θεωρείται ένα ταχυδροµικό αντικείµενο για το οποίο η επιχείρηση έχει εξαντλήσει κάθε δυνατή προσπάθεια επίδοσής του, βάσει των ανωτέρω, χωρίς αποτέλεσµα. Τα ανεπίδοτα ταχυδροµικά αντικείµενα φυλάσσονται από την επιχείρηση για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την τελευταία αποτυχηµένη προσπάθεια επίδοσης του αντικειµένου. Η χρέωση για τη φύλαξη αυτών, η οποία γνωστοποιείται και στον αποστολέα και τον παραλήπτη, βαρύνει αυτούς εις ολόκληρον. Τα ταχυδροµικά αντικείµενα που δεν υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση τα οποία δεν κατέστη δυνατό να επιδοθούν στον παραλήπτη ή να επιστραφούν στον αποστολέα θεωρούνται οριστικά ανεπίδοτα και θα ακολουθείται η διαδικασία δωρεάς τους σε κοινωφελή ή άλλα ιδρύµατα ή καταστροφής τους κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής και σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθεί η εταιρεία µετά από την πάροδο τουλάχιστον έξι (6) µηνών. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται τα αντικείµενα που έχουν παρακρατηθεί επίσηµα ή έχει δηλωθεί εγγράφως από τον αποστολέα ότι η αξία τους είναι µείζονα των 00, οπότε αυτά παραδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. 7. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Το ΣΥ. Ε.ΤΑ (P.O.D.) είναι το αποδεικτικό που εκδίδεται για µια έκαστη αποστολή και συνοδεύει αυτή, αποδεικνύει τη σύναψης της σύµβασης ταχυµεταφοράς και αποτελεί τεκµήριο της γνώσης και της αποδοχής των γενικών όρων ανάληψης µεταφοράς από τα εµπλεκόµενα µέρη (αποστολέα-παραλήπτη). Το ΣΥ. Ε.ΤΑ., είναι η ατοµική σύµβαση στην οποία αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διακίνησής του κάθε ταχυδροµικού αντικειµένου, τα µη αποδεκτά αντικείµενα καθώς και τα αντικείµενα που απαγορεύεται η µεταφορά τους, το δικαίωµα της επιχείρησης να µην παραλαµβάνει προς διακίνηση αντικείµενα εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρηση τους από εκπρόσωπο της επιχείρησης, η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης του ταχυδροµικού αντικειµένου από τον αποστολέα, και τα ποσά αυτής, οι αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις, κλοπή, απώλεια και φθορά αντικειµένων και οι προθεσµίες εντός των οποίων µπορεί να τις διεκδικήσει ο χρήστης, κατ ελάχιστο σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση ΥΑ 688/52/ ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 42/ οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ευθύνεται η ταχυδροµική επιχείρηση, ο τρόπος διαχείρισης

12 ανεπίδοτων ταχυδροµικών αντικειµένων και η διαδικασία επίλυσης διαφορών µεταξύ επιχείρησης και χρήστη. Ειδικότερα οι γενικοί όροι ανάληψης µεταφοράς που αναγράφονται στο ΣΥ. Ε.ΤΑ είναι : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟ ΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗΣ, ο αποστολέας συµφωνεί µε τους όρους και τις ρήτρες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της εταιρείας ούτε ο αποστολέας έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόµενους όρους και ρήτρες. Η µεταφορά εγγράφων και δεµάτων από το σύστηµα διεκπεραίωσης της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗΣ διέπεται από τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν. Ο αποστολέας έχει ρητή γνώση αυτών των όρων και ανεπιφύλακτα τους αποδέχεται. Κανένας πράκτορας ή υπάλληλος της εταιρείας ούτε αποστολέας δεν έχουν το δικαίωµα να τροποποιήσουν ή να άρουν κάποιον από τους όρους ή ρήτρες. Άρθρο Το ΣΥ. Ε.ΤΑ. είναι µη διαπραγµατεύσιµο. Συµπληρώνεται από τον αποστολέα ή από την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ για λογαριασµό του. Ο αποστολέας αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των µεταφερόµενων αγαθών που περιγράφονται στο έντυπο και ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους µεταφοράς από το σύστηµα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗΣ. Άρθρο 2 Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ έχει το δικαίωµα (σύµφωνα µε τους περιορισµούς που τάσσει η Α ΑΕ) να ελέγξει το περιεχόµενο του δέµατος ή φακέλου που αναλαµβάνει να διεκπεραιώσει αλλά όχι και την υποχρέωση. Αν η εταιρεία κρίνει ότι ένα αντικείµενο είναι επικίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια και υγεία έχει το δικαίωµα να αρνηθεί την ανάληψη και περαιτέρω διακίνηση της αποστολής και να ενηµερώσει σχετικά τις αρµόδιες αρχές. Σχετικά διευκρινίζεται ότι η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ δεν αναλαµβάνει την διεκπεραίωση των παρακάτω αντικειµένων και εγγράφων: Χρήµατα, Συνάλλαγµα, Χρυσό, Πολύτιµα Μέταλλα και Λίθοι, Αρχαιότητες, Έργα Τέχνης, Λαχεία, Μετοχές, Οµόλογα, Ευπαθή Τρόφιµα, Προσωπική Αλληλογραφία και γενικά είδη που η διακίνησή τους απαγορεύεται από την ισχύουσα νοµοθεσία και από τις διεθνείς συµβάσεις. Επιπλέον, η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ δεν κάνει αποδεκτά προς διακίνηση όσα αντικείµενα δεν είναι κατάλληλα συσκευασµένα, καθώς και αντικείµενα των οποίων ο αποστολέας αρνείται να δηλώσει επαρκή στοιχεία του ή στοιχεία του παραλήπτη που ζητούνται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ Άρθρο 3 Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια µε στόχο την ταχύτατη παράδοση, σύµφωνα µε το πρόγραµµα λειτουργίας της. Σε καµία όµως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, µεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, θετική ή αποθετική ζηµιά ή διαφυγόν κέρδος, για µη προσήκουσα παράδοση ή µη παράδοση οφειλόµενη σε απρόβλεπτες αιτίες ή σε ανώτερη βία, όπως ενδεικτικά: α) λόγω απρόοπτων γεγονότων, πέρα από τις αντικειµενικά ανθρώπινες δυνατότητες (ατύχηµα ανεξάρτητα ευθύνης, δυσµενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία µεταφορικών µέσων, απεργίες, πόλεµος ή γενική ή µερική επιστράτευση κ.ά., β) λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασµένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συµφέρον από τη συγκεκριµένη αποστολή, γ) λόγω του περιεχοµένου της αποστολής στο οποίο µπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. Επιπλέον η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ δεν φέρει την παραµικρή ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµιά ή διαφυγόν κέρδος, εξ αιτίας καθυστέρησης ή µη παράδοσης ή βλάβης ή καταστροφής του αντικειµένου, όταν δεν δηλωθεί από

13 τον αποστολέα το είδος, η φύση και η αξία του ταχυδροµικού αντικειµένου και αυτά δεν αναγραφούν στο ΣΥ. Ε.ΤΑ., όταν ο αποστολέας δεν εξέδωσε και δεν παρέδωσε στην επιχείρηση τα προβλεπόµενα από το νόµο φορολογικά στοιχεία και άλλα παραστατικά έγγραφα καθώς επίσης και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στον Κώδικα εοντολογίας παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών, στην ΥΑ 688/52/ και στο νόµο εν γένει Άρθρο 4 Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) Κάθε είδος που αναγράφεται στην µπροστινή σελίδα περιγράφεται σωστά και σύµφωνα µε το νόµο. β) Στο υπό διεκπεραίωση αντικείµενο έχουν σηµειωθεί σωστά τα απαιτούµενα σηµεία, στοιχεία και διεύθυνση του παραλήπτη. γ) Το υπό διεκπεραίωση αντικείµενο έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση του. δ) Θα καταβάλλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειµένων καθώς και οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον χρέωση απαιτηθεί λόγω της φύσης του αντικειµένου (αν είναι αυτό εύθραυστο αν έχει ειδική αξία, αν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις κατά τη µεταφορά,κλπ) Άρθρο 5 Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ δικαιούται να παρακρατήσει ή να µην παραδώσει κάθε είδος που µεταφέρει προκειµένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την µεταφορά (ναύλοιφορτωτικές κ.λ.π.) µέχρι να εξοφληθεί. Άρθρο 6 Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ διεκπεραιώνει αποστολές µε χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αµοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ αναλαµβάνει ο αποστολέας. Άρθρο 7 Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ διεκπεραιώνει αποστολές αγορών, αντικαταβολών και µεταφορών και µε µη έγγραφη (τηλεφωνική-ηλεκτρονική κλπ) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόµενου το ΣΥ ΕΤΑ ως «αποστολέα». Άρθρο 8 Σε περίπτωση αποδεδειγµένης καταστροφής, κλοπής, απώλειας ή καθυστέρησης µεταφεροµένων, η ευθύνη της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗΣ περιορίζεται στα όρια των ποσών που τίθενται µε την ΥΑ 688/52/ , ποσά στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τυχόν αξιώσεις για ηθική βλάβη. Οι επιµέρους περιπτώσεις ευθύνης της επιχείρησης προς αποζηµίωση, οι προϋποθέσεις και τα ποσά αποζηµιώσεων ορίζονται ειδικότερα στο ΧΥΚ της εταιρείας και στην ιστοσελίδα αυτής και ο χρήστης των ταχυδροµικών υπηρεσιών δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση αυτών και αποδέχεται αυτούς τους όρους ανεπιφύλακτα. Για τυχόν πληροφορίες οι χρήστες µπορούν να επικοινωνούν και µε τα αρµόδια για την εξυπηρέτησή τους καταστήµατα της εταιρείας, µε τα κεντρικά γραφεία της τηλεφωνικά στο αλλά και εγγράφως µέσω fax, κλπ. Περαιτέρω ο χρήστης των ταχυδροµικών υπηρεσιών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα αναφερόµενα στην ιστοσελίδα και στον ΧΥΚ της εταιρείας όρια αποζηµιώσεων και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗΣ για κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, σε κάθε περίπτωση δηλώνει ανέκκλητα ότι προβαίνει σε άφεση χρέους από τις αιτίες αυτές. Οι περιπτώσεις ευθύνης και απαλλαγής της εταιρείας και οι όροι διαχείρισης των ανεπίδοτων αντικειµένων αναφέρονται αναλυτικά στον ΧΥΚ και στην παραπάνω ιστοσελίδα της εταιρείας. Τυχόν έξοδα για τη φύλαξη των ανεπίδοτων αντικειµένων τα οποία θα γνωστοποιούνται στον αποστολέα / παραλήπτη θα βαρύνουν τον αποστολέα και τον παραλήπτη εις ολόκληρον. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα γραφεία της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗΣ σε διάστηµα έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία αναλήψεως της αποστολής. Για την επίλυση τυχόν διαφορών αυτή µπορεί να γίνει µέσω φιλικού διακανονισµού ή µέσω της Επιτροπής Επίλυσης ιαφορών που έχει συστήσει η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ. Για κάθε διαφορά µεταξύ του χρήστη και της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗΣ αρµόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Για όσα δεν ορίζονται στο παρόν ισχύει ο Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή της εταιρείας ως ισχύει και είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας Άρθρο 9 Για κάθε αποστολή µέσω της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗΣ και εφ' όσον πρόκειται για αντικείµενα,

14 απαιτείται η συνοδεία από τα κατά νόµο απαραίτητα δικαιολογητικά για την µεταφορά. Η επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα υπογραφής ξεχωριστής σύµβασης σε περιπτώσεις οµαδικών αποστολών ή σε ειδικής φύσης πελάτες. Εφόσον αποστέλλονται ταχυδροµικά αντικείµενα µαζικώς βάσει σύµβασης είναι δυνατή η χρήση απλοποιηµένου ΣΥ. Ε.ΤΑ., το οποίο θα προσαρτάται σε κάθε ένα από τα αντικείµενα, και θα φέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον το µοναδιαίο αριθµό αποστολής το διακριτικό τίτλο και το διακριτικό αναγνώρισης της Ταχυδροµικής Επιχείρησης. Αποδεικτικά στοιχεία παραλαβής και επίδοσης (υπογραφές) µπορούν να τηρούνται σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή. Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» διατηρεί τα ΣΥ. Ε.ΤΑ. σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή για 6 µήνες από την ηµεροµηνία ανάληψης των αποστολών και από την ηµεροµηνία παράδοσής τους στους παραλήπτες τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 του Κώδικα εοντολογίας Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (Αρ. Απόφασης 687/328/ ΦΕΚ Τεύχος Β' αρ 874/ ) 8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ», σε περίπτωση αποδεδειγµένης ευθύνης της και στις οριζόµενες από τον νόµο περιπτώσεις, καταβάλλει αποζηµίωση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Υπουργική Απόφαση ΥΑ 688/52/ ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 42/ «Καθορισµός των περιπτώσεων που επιβάλλεται κατ αποκοπή αποζηµίωση για πληµµελή παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών» όπως ισχύει και ειδικότερα : ) για αποδεδειγµένη απώλεια/ολική κλοπή/ολική καταστροφή περιεχοµένου φακέλου µε µονοσήµαντα ορισµένο αριθµό αποστολής καταβάλλεται ελάχιστη αποζηµίωση 50

15 και µέγιστη αποζηµίωση 70 και επιστροφή του ταχυδροµικού τέλους για τη συγκεκριµένη αποστολή 2) για αποδεδειγµένη απώλεια/ολική κλοπή/ολική καταστροφή περιεχοµένου δέµατος µε µονοσήµαντα ορισµένο αριθµό αποστολής καταβάλλεται ελάχιστη αποζηµίωση 00 και µέγιστη αποζηµίωση 400 και επιστροφή του ταχυδροµικού τέλους για τη συγκεκριµένη αποστολή 3) για αποδεδειγµένη απώλεια/ολική κλοπή/ολική καταστροφή περιεχοµένου φακέλου ή δέµατος µε δηλωµένη αξία/ασφαλισµένου καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε το ποσό της δηλωθείσας αξίας και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδροµικό τέλος για τη συγκεκριµένη αποστολή 4) για αποδεδειγµένη µερική απώλεια/µερική κλοπή/µερική καταστροφή περιεχοµένου φακέλου µε µονοσήµαντα ορισµένο αριθµό αποστολής ή δέµατος καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε την πραγµατική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφή µε την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της αποζηµίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή. 5) για αποδεδειγµένη µερική απώλεια/µερική κλοπή/µερική καταστροφή περιεχοµένου φακέλου/δέµατος µε δηλωµένη αξία/ασφαλισµένου καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε την πραγµατική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής µε την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της δηλωθείσας αξίας 6) εάν ένα δέµα ή ταχυδροµικό αντικείµενο ταχυµεταφορών επιστραφεί και η αιτία της µη επίδοσή του είναι άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται επιστροφή των ταχυδροµικών εξόδων 7) για αποδεδειγµένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυδροµικών αντικειµένων πέραν του συµφωνηµένου χρόνου καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε 6 για κάθε ήµερα καθυστέρησης και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συµφωνηµένου χρόνου επίδοσης επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδροµικού τέλους για τη συγκεκριµένη αποστολή µε την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης δεν υπερβαίνει το ποσό τα 00. Η αποζηµίωση για ηθική βλάβη συµπεριλαµβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά ενώ η συνεπαγόµενη απώλεια κέρδους δεν αποζηµιώνεται. Επίσης µπορεί να συµφωνηθεί µεγαλύτερο ποσό κατ' αποκοπή αποζηµίωσης µεταξύ της επιχείρησης και του χρήστη ταχυδροµικών υπηρεσιών. Σε πολλαπλή αποστολή όπου αποστέλλονται πολλά ταχυδροµικά αντικείµενα προς έναν παραλήπτη και που εµπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδροµικό αντικείµενο τυγχάνει διαφορετικής αντιµετώπισης και αποζηµιώνεται χωριστά.

16 Σε περίπτωση κλοπής, καταστροφής ή απώλειας µεταφεροµένων, η ευθύνη της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗΣ» περιορίζεται στα παραπάνω όρια που ορίζονται και πάντως όχι πάνω από τα ανώτατα κατά τα άνω όρια αποζηµίωσης Όλες οι αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού είναι αυτόµατα ασφαλισµένες χωρίς επιβάρυνση του αποστολέα ή του παραλήπτη µέχρι του ποσού των 70 Ευρώ για τα έγγραφα και µέχρι του ποσού των 400 Ευρώ για τα λοιπά ταχυδροµικά αντικείµενα. Επιπλέον, ανάλογα µε την δηλούµενη από τον αποστολέα αξία του ταχυδροµικού αντικειµένου, κάθε ταχυδροµικό αντικείµενο µπορεί προαιρετικά να ασφαλίζεται, µέσω της ασφαλιστικής εταιρείας που συνεργάζεται η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» για ποσό µεγαλύτερο των 400 Ευρώ, µε επιβάρυνση του χρήστη ίση µε ποσοστό 0,6% επί της δηλούµενης αξίας του αντικειµένου για προορισµούς εσωτερικού. Για τις αποστολές εξωτερικού µε δηλωµένη αξία µεγαλύτερη από 400 υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης µε επιβάρυνση % επί της ασφαλιζόµενης αξίας και ελάχιστο ασφάλιστρο 0. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το περιεχόµενο αποστολής, για το οποίο δηλώθηκε µεν αξία του, αλλά παρέλειψε ο αποστολέας να το ασφαλίσει. Αξίωση για το πέραν των ανωτέρω ορίων ποσό, γεννάται µόνο για το περιεχόµενο της αποστολής έχει δηλωθεί η αξία του και ταυτόχρονα έχει ασφαλισθεί, το γεγονός της ασφάλισής του δε πρέπει να έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρείας κατά την ανάληψη της αποστολής προς µεταφορά. Ο αποστολέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παραπάνω ανώτατα ποσά αποζηµίωσης και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗΣ» για κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, σε κάθε περίπτωση δηλώνει ανέκκλητα ότι προβαίνει σε άφεση χρέους από τις αιτίες αυτές. Σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης της αποστολής (υπό την προϋπόθεση ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε ανωτέρω βία) η ευθύνη της εταιρείας ανέρχεται στα ανωτέρω οριζόµενα όρια. Οι αποζηµιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα ή αν αυτός παραιτηθεί των δικαιωµάτων του στον παραλήπτη του ταχυδροµικού αντικειµένου. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗΣ» ή στο πλησιέστερο πρακτορείο της µέσα σε έξι (6) µήνες από την ανάληψη της αποστολής Όλα τα αντικείµενα που υπέστησαν καταστροφή περιέρχονται στην κατοχή της εταιρείας εντός 5 ηµερών από τη συµφωνία για την καταβολή της αποζηµίωσης ή αν

17 υπέστησαν µερική καταστροφή περιέρχεται στην κατοχή της εταιρείας εντός της ανωτέρω προθεσµίας το µέρος εκείνο της αποστολής η ζηµία του οποίου αποκαταστάθηκε. Η αποζηµίωση καταβάλλεται το αργότερο εντός περιόδου 5 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία έγκρισης καταβολής αποζηµίωσης. 9. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια µε στόχο την ταχύτατη παράδοση, σύµφωνα µε το πρόγραµµα λειτουργίας της. Σε καµία όµως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, µεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, θετική ή αποθετική ζηµιά ή διαφυγόν κέρδος, για µη προσήκουσα παράδοση ή µη παράδοση οφειλόµενη σε απρόβλεπτες αιτίες ή σε ανώτερη βία, όπως ενδεικτικά: α) λόγω απρόοπτων γεγονότων, πέρα από τις αντικειµενικά ανθρώπινες δυνατότητες (ατύχηµα ανεξάρτητα ευθύνης, δυσµενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία µεταφορικών µέσων, απεργίες, πόλεµος ή γενική ή µερική επιστράτευση κ.ά., β) λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασµένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συµφέρον από τη συγκεκριµένη αποστολή, γ) λόγω του περιεχοµένου της αποστολής στο οποίο µπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. Επιπλέον η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» δεν φέρει την παραµικρή ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµιά ή διαφυγόν κέρδος, εξ αιτίας καθυστέρησης ή µη παράδοσης ή βλάβης ή καταστροφής του αντικειµένου, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα το είδος, η φύση και η αξία του ταχυδροµικού αντικειµένου και αυτά δεν αναγραφούν στο ΣΥ. Ε.ΤΑ., όταν ο αποστολέας δεν εξέδωσε και δεν παρέδωσε στην επιχείρηση τα προβλεπόµενα από το νόµο φορολογικά στοιχεία και άλλα παραστατικά έγγραφα. Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» δεν ευθύνεται σε όσες περιπτώσεις αναφέρονται στον νόµο και στην ατοµική σύµβαση, όταν παραδοθεί στον παραλήπτη το διακινούµενο ταχυδροµικό αντικείµενο, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα στην επιχείρηση το είδος, η φύση και η αξία του διακινούµενου ταχυδροµικού αντικειµένου, όταν το ταχυδροµικό αντικείµενο αντίκειται ή προσκρούει στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας, όταν πρόκειται για ευπαθές είδος µε ή χωρίς γνώση της επιχείρησης Επίσης η εταιρεία δεν ευθύνεται αν ο αποστολέας δεν έχει µεριµνήσει για την καταλληλότητα συσκευασίας της αποστολής, την οποία ο ίδιος εγγυάται κατά την ανάθεση της αποστολής, απόδειξη δε για την εγγύηση αυτή αποτελεί το ΣΥ. Ε.ΤΑ. που εκδίδεται για την αποστολή αυτή.

18 Η όποια ευθύνη της εταιρείας παύει µε την παράδοσή της αποστολής στον παραλήπτη της. Επίσης η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» δεν ευθύνεται και στις εξής περιπτώσεις : Ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως ιδίως έκτακτα γεγονότα, που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της επιχείρησης ή των συνεργατών ή προστηθέντων της, των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της επιχείρησης. Κατά την διάρκεια οποιουδήποτε γεγονότος που εµπίπτει στον παρόντα όρο, η ταχυδροµική επιχείρηση θα λαµβάνει όλα τα πρόσφορα µέτρα, προκειµένου να συµµορφωθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα µε τους όρους στο πλαίσιο του παρόντος. Αποδεδειγµένες εγκληµατικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις ή στα µεταφορικά µέσα, που έχουν σαν αποτέλεσµα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδροµικών αντικειµένων στο πλαίσιο των όσων αναφέρονται και αµέσως ανωτέρω Μη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά των χρηστών Ενέργειες ή πράξεις που είναι αντίθετες µε τους νόµους του Κράτους. Μη υλοποίηση της υποχρέωσης της εταιρείας µας εξαιτίας της υπαιτιότητας ή επιθυµίας του πελάτη. Αποδεδειγµένα ανυπόστατου αιτήµατος. Αποδεδειγµένη υπαιτιότητα του πελάτη ή τρίτου προσώπου. Επίσης η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» δεν ευθύνεται για ολική ή µερική καταστροφή ταχυδροµικού αντικειµένου στις περιπτώσεις του αρ. 2 της ΥΑ 688/52/ ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 42/ ήτοι σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης τις οποίες η επιχείρηση δεν µπορούσε να προβλέψει ούτε να αποφύγει. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδροµικό τέλος αποδεδειγµένων εγκληµατικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις και τα µεταφορικά µέσα που έχουν σαν αποτέλεσµα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδροµικών αντικειµένων. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται το καταβληθέν ταχυδροµικό τέλος Λόγω της ιδιαίτερα ευπαθούς φύσης του περιεχοµένου του ταχυδροµικού αντικειµένου ή δέµατος όπως ιδίως τρόφιµα µε ηµεροµηνία λήξης και φάρµακα. Αποδεδειγµένης αµέλειας του αποστολέα, όπως ιδίως ακατάλληλη συσκευασία, λανθασµένη περιγραφή του αντικειµένου και ελλιπή ή λανθασµένα στοιχεία του παραλήπτη. Αποστολών των οποίων το περιεχόµενο εµπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολές ή/και τον παραλήπτη. Αποστολών το περιεχόµενο των οποίων κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις αρµόδιες αρχές.

19 Ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή του ταχυδροµικού αντικειµένου για διάστηµα άνω των 6 µηνών. Ο παραλήπτης παραλαµβάνει το αντικείµενο και εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών δεν έχει εκφράσει επιφύλαξη. Ο κατά τα άνω περιορισµός της αποζηµίωσης µε τη χορήγηση κατ' αποκοπή αποζηµίωσης καταλαµβάνει κάθε απαίτηση του χρήστη που απορρέει από την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών είτε από σύµβαση είτε από αδικοπραξία και δεν ισχύει αν η παράβαση της συµβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε δόλο της εταιρείας ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασµό της. Η εταιρεία απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά µε πληµµελή εκπλήρωση ταχυδροµικών υπηρεσιών, εφόσον δεν έχει υποβληθεί από το χρήστη σχετική απαίτηση εντός έξι (6) µηνών από κατάρτιση της ταχυδροµικής σύµβασης. 0. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Οι χρήστες µπορούν να συναλλάσσονται µε την επιχείρηση κάθε εργάσιµη µέρα, στις ώρες από 8 π.µ. µέχρι 8 µ.µ. Τυχόν αιτήµατα ή παράπονα των χρηστών υποβάλλονται στο κατάστηµα µε το οποίο συναλλάχθηκαν, το οποίο, θα επιλαµβάνεται του θέµατος καθώς και στα κεντρικά γραφεία της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗΣ», στα οποία πρέπει ο χρήστης να απευθυνθεί στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της εταιρείας ή µε σχετική έγγραφη επιστολή του εντός 6 µηνών από την ανάληψη της αποστολής µέσω στην ιστοσελίδα της εταιρείας ή µέσω ταχυδροµείου ή φαξ. Η επιχείρηση, µέσω ανάλογα µε τη φύση του παραπόνου, άµεσα και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από τη λήψη του παραπόνου, είναι υποχρεωµένη να απαντήσει στον χρήστη. Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» καταβάλει κάθε προσπάθεια και ό,τι είναι κατά περίπτωση δυνατόν ώστε να είναι προσιτή η πρόσβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στα καταστήµατα της εταιρείας και η όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτησή τους µε κάθε µέσο. Επίσης το προσωπικό της «ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗΣ» και των καταστηµάτων του δικτύου της υποχρεούται στην τήρηση των επιταγών του Κώδικα εοντολογίας (687/328/ ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β' 874/ ). ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ

20 .. Φιλικός ιακανονισµός Οι διαφορές που µπορεί να αναφύονται ανάµεσα στους χρήστες και στην ««ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ»», µπορούν να επιλύονται σε πρώτο στάδιο µέσω φιλικού ιακανονισµού: Έγγραφη επικοινωνία του χρήστη µε την επιχείρηση προκειµένου να επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς µεταξύ των δύο µερών, εντός των προβλεποµένων στον ΧΥΚ ή και µε την σύµφωνη γνώµη των µερών..2. Επιτροπή Επίλυσης ιαφορών Οι διαφορές που µπορεί να αναφύονται ανάµεσα στους χρήστες και στην ««ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ»», µπορούν να επιλύονται σε επόµενο στάδιο και από την Επιτροπή Επίλυσης ιαφορών. Η επιτροπή συγκροτείται από τρία (3) άτοµα που ανήκουν στο προσωπικό της Επιχείρησης και από έναν () εκπρόσωπο των χρηστών και λειτουργεί όπως ορίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήµατος του χρήστη η εταιρεία συγκροτεί την Επιτροπή Επίλυσης ιαφορών, η οποία αποτελείται από µέλη της επιχείρησης και εκπρόσωπο των καταναλωτών, ενώ στις συνεδριάσεις µπορεί να παρίσταται ή να εκπροσωπείται από ειδικά εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο ο χρήστης. Η εταιρεία ενηµερώνει τον χρήστη για τον τόπο και το χρόνο των συνεδριάσεων της Επιτροπής και για το δικαίωµά του να υποβάλει γραπτό υπόµνηµά του σε περίπτωση που κωλύεται να παραστεί. Η διαφορά καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύεται εντός είκοσι (20) εργασίµων ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος ή σαράντα (40) εργασίµων ηµερών εφόσον απαιτηθούν πρόσθετα στοιχεία. Οι χρήστες ταχυδροµικών υπηρεσιών, εφόσον το επιθυµούν µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους, εντός χρονικής περιόδου 6 µηνών από την κατάθεση του αποστελλόµενου αντικειµένου. 2. ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Η «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ» συµµορφώνεται πλήρως προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόµο, από τον Κώδικα εοντολογίας Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών (Αρ. Απόφασης 687/328/ ΦΕΚ Τεύχος Β' αρ 874/ ) µε τις εκάστοτε διατάξεις των Κανονισµών Γενικών Αδειών Παροχής Ταχυδροµικών Υπηρεσιών και του Ν.4053/202, και οποιαδήποτε άλλη πράξη τους τροποποιεί, τους συµπληρώνει ή τους αντικαθιστά σε σχέση µε την παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών καθώς και µε άλλους όρους που ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 2

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων:

Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς από τη POSTMAN COURIER Εγγράφων & Μικροδεµάτων: Για την µεταφορά δεµάτων και εγγράφων µέσω του συστήµατος αποστολής και διεκπεραίωσης της POSTMAN COURIER, ο Αποστολέας συµφωνεί

Διαβάστε περισσότερα

Holland Hellas Logistics S.A. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Holland Hellas Logistics S.A. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Holland Hellas Logistics S.A. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Η Επιχείρηση Η Holland Hellas Logistics S.A. δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο των διεθνών μεταφορών. Στα πλαίσια της επιπλέον δραστηριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ACS AIR COURIER SERVICES (CYPRUS) LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ACS AIR COURIER SERVICES (CYPRUS) LTD ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ACS AIR COURIER SERVICES (CYPRUS) LTD Για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της ACS Air Courier Services(Cyprus)Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Εσωτερικού

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Εσωτερικού Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών Εσωτερικού 1. Η «SCST.», εφεξής Εταιρεία, παρέχει υπηρεσίες επείγουσας μεταφοράς εγγράφων, δεμάτων και εμπορευμάτων στην Ελλάδα με τους κάτωθι όρους, τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ζάκυνθος σήµερα την, µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων, αφενός µεν

Στην Ζάκυνθος σήµερα την, µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων, αφενός µεν ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΠΠ-Η/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αγ. ιονυσίου & Νταγιαπιέρα, 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΤΗΛ. - FAX: 26950.45887 ΑΡ/ΗΜ/: ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Ζάκυνθος σήµερα την, µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μαρούσι, Νοέμβριος 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα NATIONAL SERVICES ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.) Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή

Περιεχόμενα NATIONAL SERVICES ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.) Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Χ.Υ.Κ.) Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ...1 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ...3 3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...5 4. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ...7...7 5. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Περιεχόμενα Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Περιεχόμενα Κ. OPOI & ΠΡΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ANAΛHΨHΣ METAΦOPAΣ EΓΓPAΦΩN & ΔEMATΩN AΠO THΝ Ι. ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΕ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Περιεχόμενα Α. Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ MASS COURIER Β. ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ MASS COURIER ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ. Γ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΣ MASS COURIER Δ. ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ RANGE ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ε.Π.Ε

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ RANGE ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ε.Π.Ε ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ RANGE ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ε.Π.Ε Με την παράδοση του αντικειμένου αποστολής για μεταφορά μέσω της RANGE ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ε.Π.Ε., ο Αποστολέας αποδέχεται τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ EΓ-13-02/1-20.02.14 ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ SPEEDEX Α.Ε. TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κηφισιά, 2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χαρακτηριστικά της Speedex Σελ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδικά Θέματα) Αθηνά Ράλλη - Δικηγόρος Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα Παρουσίασης Ορισμός Ταχυμεταφορών Διαφορά Ταχυδρομείου - Ταχυμεταφορών Τι είναι ΕΣΠΕΤΑ -Υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

EΓ-13-02/1-31.12.10 ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

EΓ-13-02/1-31.12.10 ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ EΓ-13-02/1-31.12.10 ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ SPEEDEX Α.Ε. TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Aθήνα, 2010 Περιεχόμενα Σελ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χαρακτηριστικά της Speedex ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υπηρεσίες που Παρέχει η Speedex Σελ. 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Χ.Υ.Κ.) 2) Ειδικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης, και των υπηρεσιών της, και υποχρεώσεις απέναντι στους καταναλωτές.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Χ.Υ.Κ.) 2) Ειδικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης, και των υπηρεσιών της, και υποχρεώσεις απέναντι στους καταναλωτές. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Χ.Υ.Κ.) Αγαπητέ πελάτη, 05/08/2009 1) Περιγραφή των παρερχοµένων υπηρεσιών. Η GRECA Int l Transports, σας παρέχει τις παρακάτω ΕΙ ΙΚΕΣ υπηρεσίες στην ταχυµεταφορά ΜΟΝΟΝ δεµάτων µε εµπορεύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η επιχείρησή μας είναι νομικό πρόσωπο με τη μορφή κοινωνίας κληρονόμων με αντικείμενο οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και ταχυμεταφορές δεμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ACS CONNECT

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΚΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ACS CONNECT ACS S.A. Έδρα: Ασκληπιού 25, (25 ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης), Τ.Κ. 14568 Κρυονέρι, Αττικής Τηλ.: +30-210-8190000, Fax.: +30-210-8190261, Email: info@acscourier.gr www.acscourier.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Χ.Υ.Κ.) ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Ημερομηνία Έκδοσης 16/10/2013. ΕΕΤΤ ΑΜ: 12-003 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

(Χ.Υ.Κ.) ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Ημερομηνία Έκδοσης 16/10/2013. ΕΕΤΤ ΑΜ: 12-003 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Χ.Υ.Κ.) ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ημερομηνία Έκδοσης 16/10/2013 ΕΕΤΤ Σπετσών 3 Άγιος Δημήτριος Τηλ.: 2103847619, Κιν.: 6938303795 email: info@zagcourier.gr - website: www.zagcourier.gr 2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ RANGE ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ε.Π.Ε

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ RANGE ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ε.Π.Ε ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ RANGE ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ε.Π.Ε Με την παράδοση του αντικειμένου αποστολής για μεταφορά μέσω της RANGE ΔΙΑΝΟΜΕΣ Ε.Π.Ε., ο Αποστολέας αποδέχεται τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών.

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών. ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Χαρακτηριστικά της εταιρείας -Η COLLECTIVE COURIER ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με την επωνυμία Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Μ.ΣΜΥΡΝΙΟΥ Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο Ι.Μ.COLLECTIVE COURIER Ο.Ε. -Η COLLECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 14SYMV001973978 2014-04-08 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Α Ν Α Θ Ε Σ Η Σ Aριθ. 2 /2014 Αριθμός 31 /12-12-2013 ΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ :ΒΛΓΨ4690ΒΤ-72Τ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

DHL EXPRESS. Express.

DHL EXPRESS. Express. DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό σας και για λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμαριά 24/02/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 6157 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Αντιδήμαρχος Καλαμαριάς, ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

η διεύθυνση δεν είναι σωστή ή δεν σηµειώνεται καταλλήλως ή η συσκευασία της είναι ακατάλληλη ή ανεπαρκής ώστε να διασφαλίζεται ασφαλής µεταφορά µε το

η διεύθυνση δεν είναι σωστή ή δεν σηµειώνεται καταλλήλως ή η συσκευασία της είναι ακατάλληλη ή ανεπαρκής ώστε να διασφαλίζεται ασφαλής µεταφορά µε το DHL EXPRESS ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Σε περίπτωση που χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες της DHL, ως «Αποστολέας», συµφωνείτε, για λογαριασµό δικό σας και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γενικό Πλαίσιο)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γενικό Πλαίσιο) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Γενικό Πλαίσιο) Παναγιώτης Τσώνης - Δικηγόρος Μάρτιος 2007 Περιεχόμενα Παρουσίασης Ρόλος και αποστολή της ΕΕΤΤ Συνοπτική παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

KOURIERS ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΕΕΤΤ ΑΜ Γενική άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

KOURIERS ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΕΕΤΤ ΑΜ Γενική άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών KOURIERS ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ KOURIERS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/02/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 2 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 29/05/2013)

(Ισχύει από 29/05/2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ F-1206 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Αριθµός Σύµβασης Κωδικός Πελάτη 100531-10-01 Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

αριστερή γωνία και στην κάτω δεξιά τα ϖλήρη στοιχεία ϖαραλήϖτη. Η αναγραφή των στοιχείων του ϖαραλήϖτη µϖορεί να είναι είτε χειρόγραφη, είτε τυϖωµένη.

αριστερή γωνία και στην κάτω δεξιά τα ϖλήρη στοιχεία ϖαραλήϖτη. Η αναγραφή των στοιχείων του ϖαραλήϖτη µϖορεί να είναι είτε χειρόγραφη, είτε τυϖωµένη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Παροχή ταχυδροµικών υϖηρεσιών» ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ CPV: 64100000-7 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 64 /23-3-2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ϖαρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ϖαροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS

Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α. για. Μεταπώληση. Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων. Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ. Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Σ Υ Μ Φ ΩΝ Ι Α για Μεταπώληση Έντυπων Ναυτικών Χαρτών & Εκδόσεων Υδρογραφικής Υπηρεσίας ΠΝ Hellenic Navy Hydrographic Service - HNHS Αρ. Αδείας :.. Η ακόλουθη συμφωνία υπογράφεται : Μεταξύ - Της Υδρογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα

Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Ποιοι είμαστε Η Γενική Ταχυδρομική είναι η κορυφαία εταιρεία ταχυμεταφορών στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1994 από τους πρωτοπόρους της υπηρεσίας ταχυμεταφορών στην Ελλάδα Σε αριθμούς έχει δίκτυο άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. 2/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήµερα 30/03/2012, ηµέρα Παρασκευή, µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ε.Τ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052

Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1141. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίε : Γ. Εμμανουήλ Τηλέφωνο : 210 3610065 FΑΧ : 210 3615052 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβία 10 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.204-06/03/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) ΠΟΣΟΥ 12.503,85 ΕΥΡΩ ( ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης), Κατούνη για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: Θεσσαλονίκη 20/04/2016 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αριθ. Πρωτ.:11203 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.: 2310 286-613 Τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω = κερδίζω! ς Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορές Λογαριασµοί Επιστολές Μικρά Courier Προθεσµίες Αλληλογραφία

Γνωρίζω = κερδίζω! ς Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορές Λογαριασµοί Επιστολές Μικρά Courier Προθεσµίες Αλληλογραφία Επιστολές Μικρά έµατα Courier Προθεσµίες Αλληλογραφία Κάρτες Ταχυδρόµος Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορ Ταχυδρόµος Καθολική Υπηρεσία Ταχυµεταφορές Λογαριασµοί Επιστολές Μικρά Courier Προθεσµίες Αλληλο Voucher

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα