ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ"

Transcript

1 Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΤΑ Κ.Ε.Π. ΩΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Επιβλέπων: ρ. ΧΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σπουδάστρια: ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΗΝΑ - 24

2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία ασχολείται µε τη µελέτη των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στην Ελλάδα. ίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην απλούστευση διαδικασιών, γιατί τα ΚΕΠ αποτελούν µία µορφή απλούστευσης. Η επεξεργασία των διαδικασιών έγινε µε τη βοήθεια του MS Excel. Πρώτα έγινε η συλλογή των διαδικασιών ανά υπουργείο από τον ιστοχώρο Στη συνέχεια µελετήθηκαν τα δικαιολογητικά που χρειάζεται κάθε διαδικασία. Έγινε διερεύνηση αν η διαδικασία έχει απλοποιηθεί, πόσο πολύπλοκη είναι, πόσα δικαιολογητικά απαιτούνται, πόσα από αυτά αναζητούνται υπηρεσιακά και ποιοι φορείς εµπλέκονται. Ακολούθως γίνεται πρόταση για καλύτερη διαχείριση διαδικασιών µέσω ηλεκτρονικών εργαλείων. Ακόµα δίνεται έµφαση στις νέες δράσεις που εφαρµόζονται στα ΚΕΠ και παρουσιάζεται ένα έργο που θα µπορούσε να µετεξελιχθεί σε νέα µορφή ΚΕΠ. Η αποτελεσµατική λειτουργία των Κ.Ε.Π. έχει πολλαπλά οφέλη. Πρωταρχικά συντείνει σηµαντικά στην ουσιαστικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, µέσω κυρίως του περιορισµού των µετακινήσεων που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του. Όµως χρειάζεται περαιτέρω προσπάθεια για να µετεξελιχθούν σε µηχανισµούς παροχής ολοκληρωµένων συναλλαγών.

4 SUMMARY This paper is about the research into the proceedings, which are dispatched by the one-stop-shops in Greece. The administrative simplification carries weight, because one-stop-shops are a form of administrative simplification. The administrative proceedings have been analyzed with the help of MS Excel. First they downloaded from the site Then the supporting documents, which every proceeding need, were examined. It has been explored if the proceeding has been simplified, how complicated is, how many supporting documents need, how many of the supporting documents are found officially and which sectors interfere. Afterwards tools have been proposed for better process management. Additionally new actions are presented and introduced a case which could be a form of a future one-stop-shop. The effective operation of one-stop-shops has multiple benefits. First, the citizens are served better, mainly because their movements to dispatch their affairs have been reduced. But needless to say that it needs extra effort to give integrated services.

5 ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙ ΙΑ e-kep Αγροτικά ΚΕΠ Ανεργία Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών ιαδικασία ιαχείριση Επιχειρησιακών ιαδικασιών Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Κέντρα επιχειρηµατικότητας αγροτών ΚΕΠ ιαµεσολαβητών Τσιγγάνων ΚΕΠ Παλιννοστούντων Πιστοποίηση διοικητικών διαδικασιών Σιωπηρή απάντηση Σύµβουλοι γυναικών Τεχνικές απλούστευσης διαδικασιών Υπεύθυνη δήλωση Υπηρεσίες µίας στάσης

6 Εισαγωγή... 3 Κεφάλαιο 1 ο ~ Γενικά χαρακτηριστικά των Κέντρων Εξυπηρέτησης των Πολιτών (ΚΕΠ) Η δηµιουργία των ΚΕΠ Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ως υπηρεσία Περιορισµού των ιαδροµών Σύσταση ΚΕΠ Ο ιστοχώρος των ΚΕΠ Σύστηµα ιαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (ekep) Προσωπικό των Κ.Ε.Π Κεφάλαιο 2 ο ~ Σύνολο πιστοποιηµένων διαδικασιών ΚΕΠ ανάλογα µε το αρµόδιο υπουργείο Πιστοποιηµένες ιαδικασίες ιαδικασίες Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ιαδικασίες Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ιαδικασίες Υπουργείου Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης ιαδικασίες Υπουργείου Ανάπτυξης ιαδικασίες Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων ιαδικασίες Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ιαδικασίες Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ιαδικασίες Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ιαδικασίες Υπουργείου Γεωργίας ιαδικασίες Υπουργείου ικαιοσύνης ιαδικασίες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ιαδικασίες Υπουργείου ηµόσιας Τάξης ιαδικασίες Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας ιαδικασίες Υπουργείου Πολιτισµού ιαδικασίες υπόλοιπων Υπουργείων Κεφάλαιο 3 ο ~ Οι δηµοφιλέστερες διαδικασίες Οµαδοποίηση διαδικασιών ΚΕΠ ανάλογα µε τη ζήτηση από τους πολίτες για τα έτη 23 & Χορήγηση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (των ιδίων) Χορήγηση Αντιγράφου Πιστοποιητικού Γέννησης του Ενδιαφερόµενου - Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης- Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου Χορήγηση αντιγράφου Ληξιαρχικής Πράξης Γάµου Έκδοση ιαβατηρίου Ενηλίκου (Ατοµικό ιαβατήριο)-ανανέωση ιαβατηρίου Ενηλίκου Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιµης Κατοικίας Ειδικό Εποχιακό Βοήθηµα του άρθρου 22 του Ν. 1836/ Χορήγηση Κάρτας Πολιτισµού Κεφάλαιο 4 ο ~ Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Γενικά Η απλούστευση στην Ελλάδα Κριτήρια προσδιορισµού των διαδικασιών που παρέχουν ευκαιρίες βελτίωσης Κριτήρια επιλογής των διαδικασιών στις οποίες γίνεται παρέµβαση Τεχνικές απλούστευσης

7 4.6 Υπηρεσίες περιορισµού των διαδροµών και κατάρτιση «Οδηγού του πολίτη» στις Ν.Α Σιωπηρή απάντηση Αντικατάσταση δικαιολογητικών µε την Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/ ικαιολογητικά για κάθε χρήση και µε απεριόριστη διάρκεια Επικοινωνία µε Τηλεοµοιότυπο (Fax) και Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (E -mail) στο ηµόσιο Νοµοθετικές ρυθµίσεις που έχουν στηρίξει το έργο της απλούστευσης ιεύθυνση Απλούστευσης ιαδικασιών και Παραγωγικότητας Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας ιοίκησης... 6 Κεφάλαιο 5 ο ~ Στατιστική Μελέτη των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται µέσω των ΚΕΠ Αποτελέσµατα είκτες Ποιότητας/ εξυπηρέτησης του πολίτη Κεφάλαιο 6 ο ~ Ενίσχυση του ρόλου των ΚΕΠ Πρόγραµµα Εφαρµογής Νέων ράσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.. 69 ράση 1 : Αγροτικά ΚΕΠ- «Γωνιά του αγρότη» ράση 2 : Κέντρα επιχειρηµατικότητας αγροτών / «Σύµβουλοι του Αγρότη» ράση 3 : Σύµβουλοι γυναικών / ιαχειριστές θεµάτων ισότητας ράση 4 : ΚΕΠ Παλιννοστούντων ράση 5 : ΚΕΠ ιαµεσολαβητών Τσιγγάνων Ολοκληρωµένη Υπηρεσία Συνεργασίας Επιµελητηρίων µε τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών Μελέτη περίπτωσης (case study). Το έργο «Βελτίωση και ανάπτυξη της συνείδησης για την απασχόληση στην Πελοπόννησο»... 8 Κεφάλαιο 7 ο ~ ιαχείριση Επιχειρησιακών ιαδικασιών Business Process Management Τι είναι διαδικασία Α ΩΝΙΣ -εργαλείο ιαχείρισης ιαδικασιών ADOit - εργαλείο ιαχείρισης ΙΤ Υπηρεσιών Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία-Πηγές Παράρτηµα

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αποτελούν τα «ενιαία σηµεία» επικοινωνίας και συναλλαγής του κράτους µε τον πολίτη. Λειτουργούν ως καταστήµατα µίας στάσης (one stop shops),δηλαδή ως σηµεία, όπου οι πολίτες µπορούν να πάρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτό που αναζητούν και επιπλέον είναι εφικτή η διεκπεραίωση ορισµένων υποθέσεων, σε µία τοποθεσία. Ο σκοπός των «καταστηµάτων» αυτών είναι η εξοικονόµηση χρόνου και κόστους κατά την αναζήτηση πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών. Ακόµα υπάρχουν οφέλη, όσον αφορά τη λογοδοσία και την αντικειµενικότητα. Επίσης µειώνονται οι καταστάσεις, όπου υπάρχει «µονοπώλιο στην πληροφορία», δηλαδή όπου οι δηµόσιες υπηρεσίες αποκρύπτουν πληροφορίες από τους πολίτες ή αρνούνται την ίση πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, γίνεται καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης των Κέντρων Εξυπηρέτησης των Πολιτών. Ειδικότερα, γίνεται παρουσίαση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τα Κ.Ε.Π., του σκοπού για τον οποίο σχεδιάστηκαν και των µορφών που µπορούν να λάβουν ως υπηρεσίες περιορισµού των διαδροµών. Ακολούθως, παρατίθενται στοιχεία που αφορούν βασικά θέµατα των Κ.Ε.Π. όπως ο ιστοχώρος τους, το Σύστηµα ιαχείρισης Υποθέσεων και η στελέχωση τους µε εξειδικευµένο προσωπικό. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται µία καταγραφή των πιστοποιηµένων µε ΚΥΑ διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνουν σήµερα τα ΚΕΠ οµαδοποιηµένες ανά υπουργείο. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται περαιτέρω ανάλυση των διαδικασιών που ζητούν πιο πολύ οι πολίτες να διεκπεραιωθούν από τα ΚΕΠ. Στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται µία θεωρητική προσέγγιση στην έννοια των απλουστεύσεων και γίνεται εκτενής αναφορά στις νοµοθετικές ρυθµίσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα προς την κατεύθυνση αυτή. Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της µελέτης των διαδικασιών που έγινε από ιδία επεξεργασία και παραθέτονται ορισµένοι δείκτες µέτρησης ποιότητας/ εξυπηρέτησης του πολίτη. 3

9 Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται το πρόγραµµα εφαρµογής νέων δράσεων στα ΚΕΠ. Ακόµα γίνεται και µελέτη περίπτωσης του έργου «Βελτίωση και ανάπτυξη της συνείδησης για την απασχόληση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», µε την προοπτική κάτι ανάλογο να εφαρµοστεί και σε µια µελλοντική µορφή ΚΕΠ. Τέλος, στο έβδοµο κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο εργαλεία που µπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη ιαχείριση Επιχειρησιακών ιαδικασιών και ΙΤ υπηρεσιών. 4

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ~ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) 1.1 Η ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΠ Η δηµιουργία των ΚΕΠ αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, τη φυσική συνέχεια πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισµό και τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα της Ελληνικής ηµόσιας ιοίκησης. Ο σχεδιασµός και η εκκίνηση τους έγινε µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Αστερίας», σύµφωνα µε το οποίο σε κάθε Νοµαρχία, Επαρχείο και ήµο του Αιγαίου δηµιουργήθηκε Γραφείο του Πολίτη. Η εξέλιξη ήταν εντυπωσιακή, διότι η δυναµική που απέκτησε ο «Αστερίας», ο προποµπός των ΚΕΠ, ήταν µεγάλη, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 1 : Περιφέρεια Πολίτες που εξυπηρετήθηκαν Παροχή γενικών πληροφοριών ιαδίκτυο Βάση δεδοµένων «Αστερίας» Λέσβος Χίος Σάµος Κυκλάδες ωδεκάνησα Σύύννοολλοο Η δηµιουργία των είναι αλληλένδετη προς το έργο «Αριάδνη 2» που αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός δικτύου µεταξύ των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα 1 Καρκατσούλης Παναγιώτης, «Η ποιότητα των δηµοσίων υπηρεσιών ως δηµόσια πολιτική», , 2 Επίσηµος δικτυακός τόπος των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ιστοσελίδα: 5

11 λαµβάνει και θα επεξεργάζεται αιτήµατα πολιτών και θα προχωρά σε διαδικασίες έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών, καθώς και στη δηµιουργία ενός portal στο ιαδίκτυο. Το έργο αυτό συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για την προγραµµατική περίοδο Το συγκεκριµένο έργο αποτελείται από πέντε επιµέρους Υποσυστήµατα, τα οποία είναι τα ακόλουθα: 6

12 ΕΡΓΟ ΑΡΙΑ ΝΗ : ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Υποσύστηµα 1 Υποσύστηµα 2 Υποσύστηµα 3 Υποσύστηµα 4 Υποσύστηµα 5 Συλλογή, Οργάνωση, ψηφιοποίηση και επεξεργασία της δηµόσιας πληροφορίας που θα εισαχθεί στον Κεντρικό ικτυακό Τόπο, καθώς επίσης και ο σχεδιασµός και υλοποίηση βάσης δεδοµένων διοικητικών πληροφοριών και εντύπων Παροχή Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών για τη Λειτουργία σε 24ωρη βάση Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη Παροχή Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών για την Ανάπτυξη και Λειτουργία Κεντρικού ικτυακού Τόπου Συστήµατος για την Εξυπηρέτηση του Πολίτη. Η εγκατάσταση λειτουργία και υποστήριξη Κεντρικού Κόµβου Πληροφόρησης στον οποίο θα καταχωρείται όλη η πληροφορία που θα διατίθεται προς εξυπηρέτηση του κοινού. Η δηµιουργία και λειτουργία Κεντρικού ικτυακού Τόπου για να είναι δυνατή η άντληση των πληροφοριών από το Internet. Η υλοποίηση, λειτουργία και συντήρηση Μηχανής Αναζήτησης του Κεντρικού ικτυακού Τόπου. Η εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη κόµβου ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου. Εγκατάσταση και λειτουργία IP ικτύου ιασύνδεσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Γραφείων ΑΡΙΑ ΝΗ). Εγκατάσταση και λειτουργία του IP ικτύου ιασύνδεσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Γραφείων ΑΡΙΑ ΝΗ), του Κεντρικού ικτυακού Τόπου, καθώς και του Κέντρου Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη σε ένα ενιαίο δίκτυο. Συντονισµός, Ενηµέρωση και Εκπαίδευση του προσωπικού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Γραφείων ΑΡΙΑ ΝΗ)-Τεχνική Υποστήριξη-Help Desk. 7

13 Ακόµα, τα ΚΕΠ λειτουργούν σε πλήρη συνάφεια µε το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» (συνολικού προϋπολογισµού 75 εκατ. ), που υλοποιείται επίσης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας». Σκοπός είναι η διασύνδεση των δηµοσίων υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, µε απώτερο στόχο την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητος και χαµηλού κόστους. Αποτέλεσµα θα είναι η ενοποιηµένη εξυπηρέτηση του πολίτη µέσω ενός φιλικού και αποτελεσµατικού συστήµατος πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών µε το ηµόσιο. 3 Σκοπός των ΚΕΠ ήταν η δηµιουργία ενός δικτύου που θα περιλαµβάνει πολλές λειτουργίες που θα αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσµού. Ακόµα, στόχος ήταν η αποκέντρωση των διοικητικών υπηρεσιών, µε τη δηµιουργία ΚΕΠ σε δήµους, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα δίκτυο που θα συνδέει τα ΚΕΠ µεταξύ τους και µε τις κεντρικές δηµόσιες υπηρεσίες. 1.2 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΙΑ ΡΟΜΩΝ 4 Τα ΚΕΠ είναι υπηρεσιακές µονάδες που σκοπό έχουν να περιορίσουν τις µετακινήσεις των πολιτών από γραφείο σε γραφείο και από υπηρεσία σε υπηρεσία. Το Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ως υπηρεσία Περιορισµού των ιαδροµών, µπορεί να λάβει τις παρακάτω µορφές: Εξυπηρέτηση από ένα κτίριο (Κέντρο δηµοσίων υπηρεσιών) Με τη πραγµατοποίηση µίας "στάσης" σε ένα κτίριο στο οποίο συστεγάζονται διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες, είναι δυνατή η διεπαφή των πολιτών µε διάφορους φορείς της δηµόσιας διοίκησης. Εξυπηρέτηση από ένα σηµείο Στην περίπτωση αυτή, η εξυπηρέτηση των πολιτών πραγµατοποιείται από ένα σηµείο, το οποίο µπορεί να είναι µία υπηρεσία, ένα γραφείο, ένα τηλεφωνικό κέντρο, κ.λ.π.. Ο πολίτης µπορεί, ερχόµενος σε επαφή µε τη συγκεκριµένη δηµόσια υπηρεσία που 3 ιδακτικό Υλικό για το µάθηµα Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση, ΙΕ Εκπαιδευτική Σειρά της Ε.Σ..., Καθηγητής ρ. Ιωάννης Χάλαρης. 4 ΥΠ.ΕΣ...Α., Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής: "Τι είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών", Ιστοσελίδα: 8

14 βρίσκεται στο σηµείο αυτό, να πληροφορηθεί για τη λειτουργία άλλων επιµέρους δηµόσιων φορέων. Εξυπηρέτηση από ένα πρόσωπο (Επαφή µε ένα πρόσωπο) Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ο πολίτης έρχεται σε επαφή µε συγκεκριµένο υπάλληλο, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη διαχείριση της υπόθεσης για την οποία ο πολίτης υπέβαλλε σχετικό αίτηµα. Μεταξύ των διαφόρων καθηκόντων που εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του υπαλλήλου αυτού, περιλαµβάνεται η επαφή µε τα αρµόδια τµήµατα άλλων φορέων / υπηρεσιών που εµπλέκονται στην υπόθεση, προκειµένου να φέρει σε πέρας την όλη διαδικασία. Εξυπηρέτηση κατά οµάδες Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η σύσταση και ενεργοποίηση συγκεκριµένων εξειδικευµένων υπηρεσιακών µονάδων, προκειµένου να εξυπηρετηθούν ειδικές κατηγορίες πολιτών (όπως οι άστεγοι), οι οποίες οµαδοποιούνται βάσει συγκεκριµένων αναγκών. Οι υπηρεσίες αυτές προσπαθούν να διευθετήσουν τις υποθέσεις που αφορούν τα µέλη των οµάδων. Εξυπηρέτηση από κάθε σηµείο (Κάθε γραφείο το σωστό γραφείο) Μέσω της εφαρµογής αυτής, ο πολίτης µπορεί να εξυπηρετηθεί από το πλησιέστερο δυνατό σηµείο (γραφείο-γκισέ, θυρίδα-γκισέ), αποφεύγοντας µε αυτό τον τρόπο την υποχρεωτική και χρονοβόρα επαφή µε το σύνολο των υπαλλήλων και των φορέων που εµπλέκονται στη διεκπεραίωση της εκάστοτε υπόθεσης. Η µορφή αυτή εξυπηρέτησης των πολιτών, ενδείκνυται στα πλαίσια της αποκέντρωσης και τη εκχώρησης αρµοδιοτήτων από την περιφερειακή διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση σε επιµέρους µονάδες, οι οποίες εντάσσονται και λειτουργούν στα όρια της γεωγραφικής τους ευθύνης. Εξυπηρέτηση µέσω συνεργασίας δηµοσίων υπηρεσιών Οι πολίτες, µέσω της συγκεκριµένης διαδικασίας, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα διοικητικά προϊόντα µίας άλλης υπηρεσίας, εκτός της συγκεκριµένης, µε την οποία έρχονται σ' επαφή, στο συγκεκριµένο χρονικό σηµείο. Αυτή η δυνατότητα, προκύπτει ως απόρροια της συµφωνίας που έχει συνάψει ένας αριθµός δηµοσίων υπηρεσιών, µε στόχο την εξυπηρέτηση του συνόλου των "πελατών" που απευθύνονται σε αυτές. Η εφαρµογή της υπηρεσίας αυτής είναι ιδιαίτερα χρήσιµη σε περιπτώσεις 9

15 αποµακρυσµένων περιοχών, όπου η εξυπηρέτηση του πολίτη και η παροχή υπηρεσιών, έχει υψηλό κόστος ή δεν είναι εύκολα πραγµατοποιήσιµη. 1.3 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΠ Με το άρθρο 31 του Ν. 313/22 (ΦΕΚ 12/Τ.Α ) προβλέφθηκε η σύσταση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στις Περιφέρειες, στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Ν.Α.), στα ιαµερίσµατα των ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στους ήµους και στις Κοινότητες της Ελληνικής επικράτειας. Στην παρούσα φάση 5, αριθµός των Κ.Ε.Π. τα οποία λειτουργούν στις παραπάνω βαθµίδες διοίκησης ανέρχεται στα 835, ενώ έχει εγκριθεί η λειτουργία άλλων 186 Κ.Ε.Π.. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των Κ.Ε.Π. έχει αυξηθεί κατά 21% περίπου, συγκριτικά µε τα αντίστοιχα στοιχεία του α εξαµήνου του 23, 6. Αναλυτικότερα, η κατανοµή των Κ.Ε.Π., βάσει των φορέων στους οποίους εντάσσονται, είναι η ακόλουθη Κατανοµή Κ.Ε.Π. στα διάφορα επίπεδα της ηµόσιας ιοίκησης Κ.Ε.Π. ήµων 76 Κ.Ε.Π. Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 59 Κ.Ε.Π. Επαρχείων Αιγαίου 12 Κ.Ε.Π. Περιφερειών 4 ΣΥΝΟΛΟ Στοιχεία ΥΠ.ΕΣ...Α. Μάιος Ο αριθµός των Κ.Ε.Π. στο α εξάµηνο του 23 ανερχόταν στα

16 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται αναλυτικά τα Κ.Ε.Π. τα οποία λειτουργούν στις δεκατρείς περιφέρειες και πως κατανέµονται στις επιµέρους βαθµίδες της Περιφερειακής και της Τοπικής διοίκησης. ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Ε.Π. ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Α/Α Περιφέρεια Κ.Ε.Π. Περιφερειών Κ.Ε.Π. Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Κ.Ε.Π. ήµων Κ.Ε.Π. Επαρχείων ΣΥΝΟΛΑ 1 Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης Αττικής Βορείου Αιγαίου υτικής Ελλάδας υτικής Μακεδονίας Ηπείρου Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας ΣΥΝΟΛΑ

17 Όπως προκύπτει από τον πίνακα τα περισσότερα Κ.Ε.Π. λειτουργούν στην περιφέρεια Πελοποννήσου (99), Αττικής (77) και Κεντρικής Μακεδονίας (77). Η πλειοψηφία των κέντρων έχει συσταθεί σε επίπεδο πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α., ενώ σε επίπεδο περιφερειών λειτουργούν τέσσερα Κ.Ε.Π.. Όσον αφορά τον τρόπο διάρθρωσης και λειτουργίας των Κ.Ε.Π. 7, ανάλογα µε τη βαθµίδα ιοίκησης στην οποία εντάσσονται, έχει ως εξής: 1) Σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στα Νοµαρχιακά ιαµερίσµατα των Ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και στους ΟΤΑ α βαθµού µε πληθυσµό άνω των 2. κατοίκων, το συνιστώµενο Κ.Ε.Π. λειτουργεί σε επίπεδο ιεύθυνσης και αποτελείται από δύο επιµέρους Τµήµατα: α) Το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών, το οποίο αφορά τους πολίτες και τις αρµοδιότητες των Κ.Ε.Π. στη διαχείριση των διοικητικών υποθέσεων και β) Το Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης, στο οποίο τα Κ.Ε.Π. αποστέλλουν τις αιτήσεις των πολιτών των οποίων η διεκπεραίωση αποτελεί αρµοδιότητα του οικείου πρωτοβάθµιου ή δευτεροβάθµιου Ο.Τ.Α.. Το Τµήµα αυτό έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες, όπως: η προώθηση του αιτήµατος του πολίτη στις υπηρεσίες οι οποίες είναι αρµόδιες για τη διεκπεραίωση τους, η παρακολούθηση της όλης διαδικασίας που απαιτείται για το διεκπεραίωση της εκάστοτε υπόθεσης και η τήρηση των προβλεπόµενων από το νόµο χρονικών προθεσµιών. Το συγκεκριµένο Τµήµα σε επόµενο στάδιο υποχρεούται, αφού παραλάβει το σχετικό έγγραφο από την καθ ύλην αρµόδια υπηρεσία, να το αποστείλει στο Κ.Ε.Π. όπου είχε υποβληθεί αρχικά η αίτηση. Η τήρηση αρχείων µε στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη διακίνηση των αιτήσεων των πολιτών και η διαχείριση προτάσεων για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και των παραπόνων που υποβάλλονται από τους πολίτες, εµπίπτουν στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του συγκεκριµένου τµήµατος. 2) Σε επίπεδο Περιφέρειας, το Τµήµα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών, που λειτουργούσε βάσει των διατάξεων του Ν.253/1997 (παρ.12, άρ. 6), µετονοµάζεται σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, το οποίο λειτουργεί ως αυτοτελές τµήµα και υπάγεται στη Γενική ιεύθυνση της Περιφέρειας. Οι αρµοδιότητες των Κ.Ε.Π. τα οποία 7 Ν.313/22 «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις», Φ.Ε.Κ. 12/τ. Α /

18 λειτουργούν σε αυτό το επίπεδο, είναι ανάλογες των δύο παραπάνω τµηµάτων των Ν.Α. και των ήµων. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αρµόδιο όργανο για τον έλεγχο και την εποπτεία των Κ.Ε.Π. τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο Περιφέρειας, Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Ο.Τ.Α. α βαθµού, εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας, είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, ο οποίος συνεργάζεται µε το ΥΠ.ΕΣ...Α. σε θέµατα που σχετίζονται µε τη βελτίωση των σχέσεων της δηµόσιας διοίκησης µε τους πολίτες. 3) Περαιτέρω, η σύσταση των Κ.Ε.Π. στην περίπτωση ΟΤΑ α βαθµού των οποίων ο πληθυσµός κυµαίνεται από πέντε έως είκοσι χιλιάδες κατοίκους, πραγµατοποιείται σε επίπεδο Τµήµατος και υπάγονται στη ιεύθυνση ιοίκησης του Ο.Τ.Α. Εάν δεν υπάρχει η συγκεκριµένη ιεύθυνση ή ιεύθυνση ανάλογης αρµοδιότητας, το ΚΕΠ λειτουργεί σε επίπεδο Τµήµατος υπαγόµενο στο ήµαρχο. 4) Τέλος, σε ΟΤΑ α βαθµού µέχρι πέντε χιλιάδες κατοίκους, τα Κ.Ε.Π. λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελούς Γραφείου, το οποίο είναι υπό την εποπτεία του ηµάρχου (ή του Προέδρου της Κοινότητας).. Η σύσταση των Κ.Ε.Π. σε επίπεδο Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ήµων, βάσει του Ν. 313/2, οδήγησε στην αυτόµατη κατάργηση και την µεταφορά αρµοδιοτήτων των Κέντρων Εξυπηρέτησης-Πληροφόρησης Πολιτών που λειτουργούσαν µέχρι την εφαρµογή του συγκεκριµένου νόµου, στους προαναφερόµενους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αρµόδια για το συντονισµό, την εποπτεία και τον τρόπο λειτουργίας των Κ.Ε.Π. είναι η Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Οργάνωσης και ιαδικασιών του ΥΠ.ΕΣ...Α Ο ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ Ο δικτυακός τόπος των ΚΕΠ είναι ο µόνος δικτυακός τόπος, όπου µπορεί να βρει κανείς συγκεντρωµένες τις διοικητικές διαδικασίες και τις ρυθµίσεις που συνδέονται µε αυτές, καθώς και συνοδευτικά έγγραφα (αιτήσεις), µια εκτίµηση του χρόνου διεκπεραίωσης και του απαιτούµενου από τον πολίτη άµεσου κόστους για την ολοκλήρωσή τους. 13

19 Στα παρακάτω σχήµατα φαίνεται ο δικτυακός τόπος 14

20 Η πύλη λειτουργεί πλήρως από το Φεβρουάριο του 23 και από το Σεπτέµβριο του 23 δέχεται µηνιαίως πάνω από 9.. επισκέψεις. Ο σχεδιασµός της πύλης είναι αρκετά απλός και εύχρηστος. Πρόκειται κυρίως για µία υπηρεσία πληροφόρησης επιπέδου 2-καθώς δεν υπάρχει διαδραστικότητα ανάµεσα στο χρήστη και στην υπηρεσία. Η πληροφορία που παρέχεται είναι ωστόσο χρήσιµη καθώς µπορεί να αποτελέσει βάση εκκίνησης για την αναζήτηση από το χρήστη της ενδεικνυόµενης διαδροµής του µέσα στις διαδικασίες που είναι ορισµένες από τη διοίκηση. Στα θετικά του τόπου αξίζει να σηµειωθούν η θεµατοποίηση των πληροφοριών είτε ανά υπουργείο είτε ανά θεµατική ενότητα. Ιδιαίτερα η χρήση θεµατικών ενοτήτων είναι ζητούµενο καθώς βρίσκεται κοντύτερα σε µια «πολιτοκεντρική» αντιµετώπιση των διαδικασιών: σκεφτόµαστε µε τη λογική αυτού που αναζητάει την πληροφορία και συγκεντρώνουµε αυτή την πληροφορία, ώστε να περιορίσουµε τις διαδροµές του πολίτη (ακόµα και τις ηλεκτρονικές). Ωστόσο απέχει ακόµα αυτή η παρουσίαση από το να είναι πλήρως συµβατή µε την έννοια του life episode: θα ήταν έτσι αν αντιστοιχιζόταν σε µια ερώτηση πχ «τι πρέπει να κάνω για να πάρω αναβολή λόγω σπουδών» ένα σύνολο από διαδικασίες και οδηγίες που θα περιέγραφαν πλήρως την απάντηση σε αυτή την ερώτηση 8. Από τον Ιανουάριο του 24 η πύλη είναι µεταφρασµένη στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερµανικά. Επιπλέον ο ιστοχώρος θα προσαρµοστεί πλήρως ώστε να γίνει προσβάσιµος και για τα ΑΜΕΑ. Οι αλλαγές θα είναι σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα Web Accessibility Initiative (WAI) και θα αφορά το επίπεδο συµµόρφωσης Α, σύµφωνα µε το οποί λειτουργεί και ο ιστοχώρος του «Αθήνα 24». 1.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ (E-KEP) Σηµαντικές είναι οι αλλαγές που έχουν πρόσφατα πραγµατοποιηθεί στο λογισµικό των Κ.Ε.Π.. Συγκεκριµένα, έως τα τέλη του 23, το λογισµικό που χρησιµοποιούταν ως βασικό εργαλείο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που διαχειρίζονταν τα Κ.Ε.Π. ήταν το ΘΗΣΕΑΣ. Ένα βασικό µειονέκτηµα του συγκεκριµένου λογισµικού, ήταν η αδυναµία του να παρέχει άµεση επικοινωνία τόσο µεταξύ των Κ.Ε.Π., όσο και µεταξύ των Κ.Ε.Π. και 8 ιδακτικό Υλικό για το µάθηµα Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση, ΙΕ Εκπαιδευτική Σειρά της Ε.Σ..., Καθηγητής ρ. Ιωάννης Χάλαρης 15

21 των δηµόσιων υπηρεσιών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το λογισµικό αυτό είχε σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που προέκυπταν σε τοπικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα, η αυτοµατοποίηση των συναλλαγών και η άµεση επικοινωνία των εµπλεκόµενων φορέων µέσω δικτύου, να µην ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική. Έτσι, στα πλαίσια των ολοένα και αυξανόµενων αναγκών και του ρόλου που καλούνται να επιτελέσουν τα Κ.Ε.Π., ως κόµβοι διάχυσης των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχει το Κράτος, διαµορφώθηκε το Πληροφοριακό Σύστηµα ιαχείρισης Αιτηµάτων Πολιτών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου (e-kep), το οποίο αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από την εταιρεία Newsphone Hellas Α.Ε., η οποία είναι στενός συνεργάτης του Ελληνικού Κράτους στο πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας και, ειδικότερα, στον τοµέα της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Το e-kep αποτελεί µία πλατφόρµα ανοικτής αρχιτεκτονικής, µέσω της οποίας πραγµατοποιείται: παραλαβή των αιτηµάτων των πολιτών, δηµιουργία σχετικού ηλεκτρονικού φακέλου, ηλεκτρονική διαχείριση της αλληλογραφίας των Κ.Ε.Π., διαχείριση των έντυπων αιτήσεων του πολίτη παρακολούθηση των υποθέσεων µέχρι και την τελική διεκπεραίωση τους Επιπλέον, µέσω της πλατφόρµας e-kep, έχουν πραγµατοποιηθεί τα ακόλουθα 9 : o o o o εξυπηρέτηση πάνω από 7. πολιτών διεκπεραίωση 859. υποθέσεων προσφορά περισσότερων από άλλων υπηρεσιών µείωση του µέσου χρόνου εξυπηρέτησης του πολίτη από 15 σε 7 ηµέρες. Το νέο λογισµικό δεν στηρίζεται πλέον στην «τοπική φιλοσοφία», αλλά έχει σύγχρονη «κεντρική φιλοσοφία». Με την εφαρµογή του στο σύνολο των Κ.Ε.Π. επιτυγχάνεται σε σηµαντικό βαθµό η απλούστευση των διαδικασιών και ειδικότερα η αυτοµατοποίηση τους Ειδικότερα, όσον αφορά την αυτοµατοποίηση, αυτή πραγµατοποιείται µέσω του λογισµικού και συγκεκριµένα της βάσης δεδοµένων η οποία έχει διαµορφωθεί. Στη βάση αυτή καταχωρούνται, πέρα από τις διαδικασίες οι οποίες είναι κωδικοποιηµένες, 9.www.newsphone.gr,Τα στοιχεία αφορούν τη χρονική περίοδο έως το Μάρτιο του

22 τα στοιχεία των υπαλλήλων των υπηρεσιών µε τους οποίους έρχεται σε επαφή το κέντρο. Αξιοσηµείωτο είναι, ότι στα πλαίσια του e-kep, έχει αναπτυχθεί IP δίκτυο για τη διασύνδεση των Κ.Ε.Π. σε ενιαίο VPN δίκτυο, στο οποίο έχει ενταχθεί η πλειοψηφία των Κ.Ε.Π. 1. Για τις όποιες αλλαγές και βελτιώσεις πραγµατοποιούνται στο κεντρικό αυτό σύστηµα, πραγµατοποιείται αυτόµατη ενηµέρωση όλων των Κ.Ε.Π. της χώρας, χωρίς τη µεσολάβηση χρονοβόρων και πολύπλοκων διαδικασιών. Απώτερος στόχος της αυτοµατοποίησης που εφαρµόζεται, βάσει του λογισµικού, είναι η αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη, σε όρους χρόνου αλλά και κόστους. Παράλληλα, θα είναι δυνατή η παρακολούθηση µίας διαδικασίας και η συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων, µε την δυνατότητα εξαγωγή σε επόµενο στάδιο συµπερασµάτων που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των Κ.Ε.Π.. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πλατφόρµα λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήµατος των ΚΕΠ είναι επεκτάσιµη και διαλειτουργική µε στόχο να είναι δυνατή η διασύνδεση και αλληλεπίδρασή της µε τα πληροφορικά συστήµατα άλλων ηµόσιων Φορέων. Σήµερα υπάρχει διασύνδεση µε τα Πληροφοριακά Συστήµατα της Στρατολογίας (Υπουργείο Εθνικής Άµυνας), του Ποινικού Μητρώου (Υπουργείο ικαιοσύνης), του Ειδικού Ληξιαρχείου (ΥΠΕΣ Α) και του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ}. Επιπλέον µέσω της πλατφόρµας e-kep εξασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες που αφορούν σε συναλλαγές C2G, G2C, B2G, G2B και G2G 11 (βλ. σχήµα) 12. Επόµενος στόχος είναι να υποστηριχθούν διαδικασίες πιστοποιηµένες µε ψηφιακή υπογραφή για να καταστεί εφικτή η άµεση, on-line συναλλαγή του πολίτη µε τη ιοίκηση, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες 1 Η Neswsphone Hellas αργυρός χορηγός του 14 ου Παγκόσµιου Συνεδρίου Πληροφορικής, (WCIT24), ελτίοτύπου, ,αθήνα.ιστοσελίδα:http://www.newsphone.gr/main.asp?c=4&s=87&page=1&n ewid=54 11 Citizen to Government, Government to Citizen, Business to Government, Government to Business, Government to Government 12 Ελληνικό Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης-π Η (e-government Interoperability Framework), Έκδοση 1.2, Κ.Π.Σ. 2-26, Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», htpp://www.infosociety.gr 17

23 imac G2G G2B Περιφέρειες Υπηρεσίες Πληροφορίες G2G Υπουργεία Υπηρεσίες Πληροφορίες Ιδιωτική Επιχείρηση Νοµαρχίες Υπηρεσίες Πληροφορίες G2C Υπηρεσίες Πληροφορίες G2G Υπηρεσίες Πληροφορίες G2B Υπηρεσίες Πληροφορίες Πολίτης G2C ήµοι 1.6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Κ.Ε.Π. Σήµερα απασχολούνται πάνω από 4. υπάλληλοι στα ΚΕΠ.. Η πρόσληψή τους έχει πραγµατοποιηθεί µε σύµβαση µίσθωσης έργου (άρ. 6, Ν.2527/97, ΦΕΚ26/Α/1997) διάρκειας 18 µηνών. Η έγκριση των συµβάσεων µίσθωσης έργου δίδεται συνολικά για όλα τα Κ.Ε.Π. της χώρας από την Τριµελή Υπουργών της ΠΥΣ 55/98.Οι δαπάνες µισθοδοσίας των συµβασιούχων των Κ.Ε.Π. δεν επιβάρυνε, έως την παρούσα φάση, τους προϋπολογισµούς των οικείων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά η εκταµίευση τους πραγµατοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) µέσω προγραµµατικής σύµβασης που είχε συναφθεί µε το ΥΠ.ΕΣ...Α. Βάσει σχετικής εγκυκλίου 13, εκτός από τους µόνιµους υπαλλήλους που θα διέθετε κάθε ΟΤΑ, ο αριθµός των συµβασιούχων που θα απασχολούνταν σε κάθε Κ.Ε.Π. είχε ορισθεί ως εξής: Τέσσερα άτοµα για τα Κ.Ε.Π. των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α. (Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) 13 «Λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), οικ.125,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Ιούνιος 2014 Περιεχόµενα 1 Τρέχουσα διοικητική και λειτουργική δοµή του ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα 3 1.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΤΑΜΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΗΜΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Συγγραφή : Τµήµα: Επιβλέπουσα: Γεωργιάδου Ειρήνη Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773

ΑΔΑ: 4Α31Λ-ΧΧ. Αθήνα, 16/6/2011 Αρ.Πρωτ.οικ: 1.8242/5.4773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ Ταχ. /νση: Κοραή 4,

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα