Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός πληροφοριών προϊόντος"

Transcript

1 Dell LCD TV Οδηγός πληροφοριών προϊόντος ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΦΩΝΙΩΝ. Μοντέλο: W26 support.dell.com

2

3 Dell LCD TV Οδηγός πληροφοριών προϊόντος Μοντέλο: W26 support.dell.com

4 Σηµειώσεις, ειδοποιήσεις και ενδείξεις προσοχής ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια ΣΗΜΕΙΩΣΗ δηλώνει σηµαντικές πληροφορίες που συµβάλλουν στην καλύτερη χρήση της τηλεόρασής σας. ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μια ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ δηλώνει ενδεχόµενη βλάβη υλικού και υποδεικνύει τρόπους για αποτροπή του προβλήµατος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ δηλώνει ενδεχόµενη βλάβη συσκευής, προσωπικό τραυµατισµό ή θάνατο. Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. 24 Dell Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Η αναπαραγωγή µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια της Dell Inc. απαγορεύεται ρητώς. Εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το κείµενο: Το Dell, το λογότυπο DELL και οι επωνυµίες Inspiron, Latitude, Dell Precision, TrueMobile και PowerVault είναι εµπορικά σήµατα της Dell Inc. Άλλα εµπορικά σήµατα και εµπορικές ονοµασίες που χρησιµοποιούνται σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται είτε σε οντότητες που διεκδικούν τα δικαιώµατα των σηµάτων και επωνυµιών είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται κάθε ενδιαφέροντος για την κυριότητα σηµάτων και ονοµασιών τρίτων. Μοντέλο W26 Αύγουστος 24 Έκδ. A

5 Περιεχόµενα ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφάλειας ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Απόρριψη λάµπας Ρυθµιστικές ειδοποιήσεις Ειδοποίηση CE (Ευρωπαϊκή Ένωση) Ειδοποίηση για σύµβολα CE Επικοινωνία µε την Dell Περιεχόµενα 3

6 4 Περιεχόµενα

7 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφάλειας ιαβάστε και τηρήστε αυτές τις οδηγίες κατά τη σύνδεση και τη χρήση της τηλεόρασής σας για την προσωπική σας ασφάλεια και την προστασία της τηλεόρασης από ενδεχόµενη βλάβη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση κουµπιών ελέγχου, ρυθµίσεων ή διαδικασιών άλλων εκτός από αυτά που ορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να προκαλέσουν έκθεση σε ηλεκτροπληξία, ηλεκτρικούς ή/και µηχανικούς κίνδυνους. Για να µην προκαλέσετε βλάβη στον υπολογιστή, όταν συνδέετε την τηλεόραση σε αυτόν, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τάσης στο τροφοδοτικό για τον υπολογιστή έχει ρυθµιστεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εναλλασσόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος (AC) της περιοχής σας: 115 volts (V)/60 hertz (Hz) στις περισσότερες χώρες της Βόρειας και Νότιας Αµερικής και σε ορισµένες χώρες της Άπω Ανατολής, όπως Ιαπωνία, Νότιος Κορέα (επίσης 220 volts (V)/60 hertz (Hz)) και Ταϊβάν. 230 volts (V)/50 hertz (Hz) στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, Μέσης και Άπω Ανατολής. Πάντα να ελέγχετε εάν το ηλεκτρικό ρεύµα λειτουργίας της τηλεόρασης συµφωνεί µε την τάση εναλλασσόµενου ρεύµατος της περιοχής σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η τηλεόραση δεν χρειάζεται και δεν διαθέτει διακόπτη τάσης για τη ρύθµιση της τάσης εναλλασσόµενου ρεύµατος, σύµφωνα µε τις τιµές που ορίζονται στο Εγχειρίδιο χρήστη. Ποτέ µην τοποθετείτε µεταλλικά αντικείµενα στα ανοίγµατα της τηλεόρασης. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για να αποτρέψετε το ενδεχόµενο ηλεκτροπληξίας, ποτέ µην αγγίζετε το εσωτερικό της τηλεόρασης. Η θήκη της τηλεόρασης πρέπει να ανοίγεται µόνο από ειδικευµένο τεχνικό. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε την τηλεόραση εάν το καλώδιο ρεύµατος είναι φθαρµένο. Μην τοποθετείτε αντικείµενα επάνω στο καλώδιο ρεύµατος. Τοποθετείτε το καλώδιο ρεύµατος σε σηµεία όπου δεν περνούν άτοµα που θα µπορούσαν να σκοντάψουν σε αυτά. Τραβάτε το βύσµα και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε την τηλεόραση από την ηλεκτρική πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε πολωµένο ή γειωµένο βύσµα για λόγους ασφάλειας. Τα πολωµένα βύσµατα έχουν δύο ακίδες εκ των οποίων η µία είναι πλατύτερη από την άλλη. Τα γειωµένα βύσµατα έχουν δύο ακίδες και µια τρίτη γειωµένη. Η πλατιά ακίδα στα πολωµένα και η τρίτη ακίδα στα γειωµένα βύσµατα παρέχονται για ασφάλεια. Όταν το παρεχόµενο βύσµα δεν ταιριάζει στην πρίζα τοίχου, συµβουλευτείτε ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παλιάς πρίζας. Η εξωτερική θήκη της τηλεόρασης διαθέτει ανοίγµατα για εξαερισµό. Για να αποφεύγετε την υπερθέρµανση, δεν πρέπει να φράζετε ή να καλύπτετε αυτά τα ανοίγµατα. Μη τοποθετείτε την τηλεόραση σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη µαλακή επιφάνεια που µπορεί να φράξει τα ανοίγµατα εξαερισµού στο κάτω µέρος της θήκης. Εάν τοποθετήσετε την τηλεόραση σε βιβλιοθήκη ή σε κλειστό χώρο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ο απαιτούµενος εξαερισµός και η σωστή ροή αέρα. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε χώρο µε χαµηλή υγρασία και ελάχιστη σκόνη. Αποφύγετε χώρους, όπως υγρά υπόγεια ή χωλ όπου συσσωρεύεται σκόνη. Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε βροχή και µην την τοποθετείτε κοντά σε νερό (σε κουζίνα, κοντά σε πισίνα, κλπ.). Εάν η τηλεόραση βραχεί κατά λάθος, αποσυνδέστε την από την πρίζα και επικοινωνήστε αµέσως µε την Dell. Μπορείτε να καθαρίσετε την τηλεόραση µε ένα νωπό πανί, εάν χρειαστεί, αφού πρώτα την αποσυνδέσετε. Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 5

8 support.dell.com Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σταθερή επιφάνεια και χρησιµοποιήστε την προσεκτικά. Η οθόνη είναι κατασκευασµένη από γυαλί και µπορεί να καταστραφεί εάν η συσκευή πέσει κάτω ή συγκρουστεί. Χρησιµοποιείτε την τηλεόραση µόνο µε συρόµενο τραπεζάκι, στάντ, τρίποδο, ειδική βάση ή τραπέζι που µπορεί να στηρίξει τη συσκευή. Όταν χρησιµοποιείτε συρόµενο τραπεζάκι, προσέχετε να µην αναποδογυρίσει όταν το µετακινείτε µαζί µε την τηλεόραση. Για συνοδευτικά εξαρτήµατα στήριξης, συµβουλευτείτε την Dell. Αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας κοντά σε ηλεκτρική πρίζα. Εάν η τηλεόραση δεν λειτουργεί κανονικά ειδικά, εάν εκπέµπει ασυνήθιστους ήχους ή µυρωδιές αποσυνδέστε την από την πρίζα αµέσως και επικοινωνήστε µε την Dell. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το µαύρο κάλυµµα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το πίσω κάλυµµα πρέπει να αφαιρείται µόνο από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Η υψηλή θερµοκρασία µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα. Μη χρησιµοποιείτε την τηλεόραση κοντά σε άµεσο ηλιακό φως, κοντά σε σόµπα, φούρνο, τζάκι ή άλλες πηγές θερµότητας. Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την ηλεκτρική πρίζα πριν από οποιαδήποτε επισκευή. Βλάβη που απαιτεί επισκευή Οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό, όταν: Το καλώδιο ή το βύσµα ρεύµατος έχει φθαρεί Έχουν πέσει αντικείµενα ή έχει χυθεί υγρό στο εσωτερικό της συσκευής Η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά ή εµφανίζει σηµαντικές αλλαγές στην απόδοση Η συσκευή έχει πέσει κάτω ή το εξωτερικό κάλυµµα έχει καταστραφεί. Κλίση/Σταθερότητα Όλες οι τηλεοράσεις πρέπει να πληρούν τα συνιστώµενα διεθνή πρότυπα ασφάλειας σχετικά µε τις ιδιότητες κλίσης και σταθερότητας του σχεδιασµού της εξωτερικής θήκης. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο µπροστινό ή στο επάνω µέρος της εξωτερικής θήκης, υπάρχει κίνδυνος να αναποδογυρίσει το προϊόν. Μην τοποθετείτε ηλεκτρονικές συσκευές/παιχνίδια στο επάνω µέρος της συσκευής. Αυτά τα αντικείµενα µπορεί να πέσουν ξαφνικά από τη συσκευή και να προκαλέσουν βλάβη του προϊόντος ή/και προσωπικό τραυµατισµό. Στερέωση σε τοίχο ή σε οροφή Η τηλεόραση πρέπει να στερεώνεται σε τοίχο ή σε οροφή µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ηλεκτρικά σύρµατα Η εξωτερική κεραία πρέπει να τοποθετείται µακριά από ηλεκτρικά σύρµατα. 6 Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

9 Γείωση κεραίας εξωτερικού χώρου Εάν η κεραία εξωτερικού χώρου είναι συνδεδεµένη σε δέκτη, βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα κεραίας είναι γειωµένο έτσι, ώστε να παρέχει προστασία από διακοπές τάσης και εκκενώσεις ηλεκτρικού ρεύµατος. Το Τµήµα 810 του Εθνικού Ηλεκτρικού Κώδικα ANSI/NFPA Αρ , παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την κατάλληλη γείωση των πελµάτων και τη γείωση της υποστηρικτικής δοµής του κεντρικού καλωδίου σύνδεσης µε τη µονάδα εκκένωσης κεραίας, το µέγεθος των ακροδεκτών γείωσης, την τοποθεσία της µονάδας εκκένωσης κεραίας, τη σύνδεση των ηλεκτροδίων γείωσης και τις προδιαγραφές των ηλεκτροδίων γείωσης. Παράδειγµα γείωσης κεραίας σύµφωνα µε τον Εθνικό Ηλεκτρικό Κώδικα (NEC) Σφιγκτήρας γείωσης Κεντρικό καλώδιο σύνδεσης κεραίας Μονάδα εκκένωσης κεραίας (NEC παράγραφος ) Αγωγοί γείωσης (NEC παράγραφος ) Εξοπλισµός ηλεκτρικής υπηρεσίας Σφιγκτήρας γείωσης Σύστηµα ηλεκτροδίων γείωσης υπηρεσίας τροφοδοσίας (NEC Άρθ. 250, Μέρος H) Ανατρέξτε στην ενότητα περιορισµένης εγγύησης ως προς την επισκευή της τηλεόρασης. Η επισκευή απαιτείται όταν η τηλεόραση έχει υποστεί βλάβη µε οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. εάν το καλώδιο ή το βύσµα παροχής ρεύµατος έχει φθαρεί, εάν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείµενα στο εσωτερικό της τηλεόρασης, εάν η τηλεόραση έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει κάτω. Τηρήστε αυτές τις οδηγίες. Τηρήστε όλες τις ειδοποιήσεις. Καθαρίζετε µόνο µε στεγνό πανί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η σηµείωση απευθύνεται σε τεχνικούς εγκατάστασης καλωδιακής τηλεόρασης, το Άρθρο του NEC που παρέχει οδηγίες για τη σωστή γείωση και καθορίζει ειδικότερα ότι η γείωση καλωδίων πρέπει να συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης του κτηρίου, όσο γίνεται πλησιέστερα στο σηµείο εισόδου του καλωδίου. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Απόρριψη λάµπας Hg ΟΙ ΛΑΜΠΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ, ΚΡΑΤΙΚΗ Ή ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (EIA) ΣΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 7

10 support.dell.com Ρυθµιστικές ειδοποιήσεις Η ηλεκτροµαγνητική παρεµβολή (EMI) περιλαµβάνει οποιοδήποτε σήµα ή εκποµπή εκπέµπεται σε ελεύθερο χώρο ή µέσω καλωδίων ηλεκτρικού ρεύµατος ή σηµάτων, που θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία πλοήγησης µέσω ραδιοσηµάτων ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ασφάλειας ή περιορίζει σηµαντικά, παρεµποδίζει ή διακόπτει επανειληµµένα µια εγκεκριµένη υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας. Οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας περιλαµβάνουν ενδεικτικά την εκποµπή προγραµµάτων σε συχνότητες AM/FM, την τηλεόραση, τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, την τηλεειδοποίηση (pager) και τις προσωπικές επικοινωνιακές υπηρεσίες (Personal Communication Services, PCS). Αυτές οι εγκεκριµένες υπηρεσίες, µαζί µε τις συσκευές έµµεσης εκποµπής ακτινοβολίας, όπως οι ψηφιακές συσκευές, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, επηρεάζουν το ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον. Η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα είναι η ιδιότητα του ηλεκτρονικού εξοπλισµού να λειτουργεί σωστά σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ενώ ο συγκεκριµένος υπολογιστής έχει σχεδιαστεί και προσδιοριστεί ώστε να πληροί τα όρια αρµόδιων φορέων για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψει παρεµβολή σε συγκεκριµένες εγκαταστάσεις. Εάν αυτός ο εξοπλισµός προκαλεί παρεµβολή σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, που µπορούν να εντοπιστούν µε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξοπλισµού, µπορείτε να δοκιµάσετε να αποκαταστήσετε τις παρεµβολές µε ένα από τα παρακάτω µέτρα: Αλλάξτε τον προσανατολισµό της κεραίας λήψης. Αλλάξτε τη θέση της τηλεόρασης σε σχέση µε τον δέκτη. Μετακινήστε την τηλεόραση µακριά από τον δέκτη. Συνδέστε την τηλεόραση σε διαφορετική πρίζα, ώστε η τηλεόραση και ο δέκτης να ανήκουν σε δύο ξεχωριστές διακλαδώσεις του κυκλώµατος. Εάν χρειάζεται, συµβουλευθείτε κάποιον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Dell ή έµπειρο τεχνικό. Οι υπολογιστές Dell έχουν σχεδιαστεί, ελεγχθεί και ταξινοµηθεί ως προς ένα συγκεκριµένο ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον. Αυτή η ταξινόµηση ηλεκτροµαγνητικού περιβάλλοντος γενικά έχει ως εξής: Η Κλάση Α αναφέρεται τυπικά σε επιχειρησιακό ή βιοµηχανικό περιβάλλον. Η Κλάση Β αναφέρεται τυπικά σε οικιακό περιβάλλον. Ο εξοπλισµός τεχνολογίας πληροφοριών (Information Technology Equipment, ITE), όπως συσκευές, κάρτες επέκτασης, εκτυπωτές, συσκευές εισόδου/εξόδου, οθόνες κλπ., που είναι ενσωµατωµένες ή συνδεδεµένες στον υπολογιστή, πρέπει να συµφωνούν µε την ταξινόµηση ηλεκτροµαγνητικού περιβάλλοντος του υπολογιστή. Ειδοποίηση σχετικά µε τα θωρακισµένα καλώδια σηµάτων: Χρησιµοποιείτε µόνο θωρακισµένα καλώδια για τη σύνδεση συσκευών σε οποιαδήποτε συσκευή Dell για περιορισµό ενδεχόµενων παρεµβολών σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας. Με τη χρήση θωρακισµένων καλωδίων εξασφαλίζεται η διατήρηση της κατάλληλης ταξινόµησης ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας για το ενδεδειγµένο περιβάλλον. Για εκτυπωτές παράλληλης σύνδεσης, παρέχεται καλώδιο από την Dell. Εάν προτιµάτε, µπορείτε να παραγγείλετε ένα καλώδιο από την Dell στο internet στη διεύθυνση accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117. Οι περισσότεροι υπολογιστές Dell ανήκουν σε περιβάλλον Κλάσης Β. Ωστόσο, η ενεργοποίηση ορισµένων επιλογών µπορεί να αλλάξει την ταξινόµηση ορισµένων διαµορφώσεων σε Κλάση Α. Για να προσδιορίσετε την ηλεκτροµαγνητική ταξινόµηση του υπολογιστή ή της συσκευής σας, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες που αναφέρονται ειδικά σε κάθε αρµόδιο φορέα. Κάθε ενότητα περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα ειδικά για κάθε χώρα καθώς και πληροφορίες ειδικά για την ασφάλεια του προϊόντος. 8 Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

11 Ειδοποίηση CE (Ευρωπαϊκή Ένωση) Το σύµβολο δηλώνει συµµόρφωση αυτής της τηλεόρασης Dell µε την Οδηγία 89/336/EEC περί Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας και την Οδηγία 73/23/ΕEC περί Χαµηλής Τάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύµβολο αυτό δηλώνει ότι το παρόν σύστηµα Dell πληροί τα παρακάτω τεχνικά πρότυπα: EN "Εξοπλισµός τεχνολογίας πληροφοριών Χαρακτηριστικά διαταραχών ραδιοσυχνότητας Όρια και µέθοδοι µέτρησης." EN "Εξοπλισµός τεχνολογίας πληροφοριών Χαρακτηριστικά θωράκισης Όρια και µέθοδοι µέτρησης." EN "Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα Μέρος 3: Όρια Ενότητα 2: Όρια για αρµονικές εκποµπές ρεύµατος (Ρεύµα εισόδου εξοπλισµού έως και 16 A ανά φάση)." EN "Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα Μέρος 3: Όρια Ενότητα 3: Περιορισµός διακυµάνσεων τάσης και αστάθειας εικόνας σε συστήµατα παροχής χαµηλής τάσης για εξοπλισµό µε ονοµαστικό ρεύµα έως και 16 A." EN "Ασφάλεια εξοπλισµού τεχνολογίας πληροφοριών". ΣΗΜΕΙΩΣΗ: EN προδιαγραφές εκποµπών για δύο κλάσεις: Η Κλάση Α προορίζεται για τυπικούς εργασιακούς χώρους. Η Κλάση Β προορίζεται για οικιακούς χώρους. Για να καθορίσετε ποια κλάση ισχύει για την τηλεόρασή σας, ελέγξτε τα στοιχεία FCC ή ICES που αναγράφονται στην ετικέτα κανονισµών στο πίσω, πλαϊνό ή κάτω πλαίσιο της τηλεόρασης. Εάν οι πληροφορίες FCC ή ICES που αναγράφονται στην ετικέτα υποδεικνύουν ταξινόµηση σε Κλάση Α, οι παρακάτω ειδοποιήσεις Κλάσης Α ισχύουν για την τηλεόρασή σας: ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: Το παρόν προϊόν ανήκει στην Κλάση Α. Σε οικιακό περιβάλλον το παρόν προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολή ραδιοσυχνότητας. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να λάβει κατάλληλα µέτρα. Εάν οι πληροφορίες της FCC ή ICES που αναγράφονται στην ετικέτα υποδεικνύουν ταξινόµηση σε Κλάση Β, ισχύουν τα ακόλουθα για την τηλεόρασή σας: Η παρούσα συσκευή Dell προορίζεται για χρήση σε τυπικό οικιακό περιβάλλον Κλάσης Β. Έχει συνταχθεί " ήλωση Συµµόρφωσης" σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες και τα πρότυπα, η οποία περιλαµβάνεται στο αρχείο της Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Ιρλανδία. Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 9

12 support.dell.com Ειδοποίηση για σύµβολα CE This equipment complies with the essential requirements of the European Union Directive 1999/5/EC. 10 Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

13 Επικοινωνία µε την Dell Για να επικοινωνήσετε µε τη Dell µέσω , µπορείτε να µεταβείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες: support.dell.com (τεχνική υποστήριξη) premiersupport.dell.com (τεχνική υποστήριξη για εκπαιδευτικά ιδρύµατα, δηµόσιες υπηρεσίες, νοσοκοµεία και µικρές/µεγάλες επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των πελατών µε κάρτες Premier, Platinum και Gold) Για διευθύνσεις στο web ειδικά για τη χώρα σας, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα της χώρας στον παρακάτω πίνακα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθµοί τηλεφώνου χωρίς χρέωση προορίζονται µόνο για κλήσεις εντός της συγκεκριµένης χώρας. Όταν χρειάζεται να επικοινωνήσετε µε την Dell, χρησιµοποιήστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τους αριθµούς τηλεφώνου και τους κωδικούς που παρέχονται στον παρακάτω πίνακα. Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά µε τους κωδικούς, επικοινωνήστε µε τον τοπικό ή διεθνή παροχέα υπηρεσιών τηλεφωνίας. Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Αυστραλία (Σίδνεϊ) 11 Κωδικός χώρας: 61 Κωδικός πόλης: 2 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση (Αυστραλία): (Νέα Ζηλανδία): Οικίες και µικρές επιχειρήσεις ηµόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις χωρίς χρέωση: Τοµέας Προνοµιακών Λογαριασµών (PAD) χωρίς χρέωση: Εξυπηρέτηση πελατών χωρίς χρέωση: Εταιρικές πωλήσεις χωρίς χρέωση: Πωλήσεις µε συναλλαγή χωρίς χρέωση: Φαξ χωρίς χρέωση: Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 11

14 support.dell.com Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Αυστρία (Βιέννη) 9 Κωδικός χώρας: 43 Κωδικός πόλης: 1 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις Πωλήσεις Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις Φαξ Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις Εξυπηρέτηση πελατών Προνοµιακοί λογαριασµοί/επιχειρήσεις Εξυπηρέτηση πελατών Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις Τεχνική υποστήριξη Προνοµιακοί λογαριασµοί/επιχειρήσεις Τεχνική υποστήριξη Τηλεφωνικό κέντρο Βέλγιο (Βρυξέλλες) Κωδικός χώρας: 32 Κωδικός πόλης: 2 για γαλλόφωνους πελάτες: support.euro.dell.com/be/fr/ dell/ Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Εταιρικές πωλήσεις Φαξ Τηλεφωνικό κέντρο Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι Γενική υποστήριξη χωρίς χρέωση: Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

15 Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Γαλλία (Παρίσι) (Μονπελιέ) Κωδικός χώρας: 33 Κωδικοί πόλης: (1) (4) Γερµανία (Langen) Κωδικός χώρας: 49 Κωδικός πόλης: 6103 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση support.euro.dell.com/fr/fr/ dell/ Οικίες και µικρές επιχειρήσεις Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο (για κλήσεις χωρών εκτός Γαλλίας) Πωλήσεις Φαξ Φαξ (για κλήσεις χωρών εκτός Γαλλίας) Εταιρικές Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Τηλεφωνικό κέντρο Πωλήσεις Φαξ Τεχνική υποστήριξη Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις Εξυπηρέτηση πελατών Εξυπηρέτηση πελατών, ιεθνής τοµέας Προνοµιακοί λογαριασµοί Εξυπηρέτηση πελατών Μεγάλοι λογαριασµοί Εξυπηρέτηση πελατών ηµόσιοι λογαριασµοί Εξυπηρέτηση πελατών Τηλεφωνικό κέντρο Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 13

16 support.dell.com Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης ανία (Κοπεγχάγη) Κωδικός χώρας: 45 ηµοκρατία της Τσεχίας (Πράγα) Κωδικός χώρας: 420 Κωδικός πόλης: 2 Ελβετία (Γενεύη) Κωδικός χώρας: 41 Κωδικός πόλης: 22 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση υποστήριξης (φορητοί υπολογιστές): υποστήριξης (επιτραπέζιοι υπολογιστές): υποστήριξης (servers): Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών (Σχεσιακό σύστηµα) Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις Εξυπηρέτηση πελατών Τηλεφωνικό κέντρο (Σχεσιακό σύστηµα) Κεντρικό φαξ (Σχεσιακό σύστηµα) Τηλεφωνικό κέντρο (Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις) Κεντρικό φαξ (Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις) Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Φαξ TechFax Τηλεφωνικό κέντρο για γαλλόφωνους HSB και εταιρικούς πελάτες: support.euro.dell.com/ch/fr/ dell/ Τεχνική υποστήριξη (Οικίες και µικρές επιχειρήσεις) Τεχνική υποστήριξη (Επιχειρήσεις) Εξυπηρέτηση πελατών (Οικίες και µικρές επιχειρήσεις) Εξυπηρέτηση πελατών (Επιχειρήσεις) Φαξ Τηλεφωνικό κέντρο Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

17 Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Ελλάδα Κωδικός χώρας: 30 Η.Π.Α. (Όστιν, Τέξας) 011 Κωδικός χώρας: 1 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση support.euro.dell.com/gr/en/ dell/ Τεχνική υποστήριξη Τεχνική υποστήριξη, Gold Τηλεφωνικό κέντρο Πωλήσεις Φαξ Αυτόµατη υπηρεσία κατάστασης παραγγελίας χωρίς χρέωση: AutoTech (φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές) χωρίς χρέωση: Καταναλωτές (Οικία και γραφείο οικίας) Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρέωση: Υποστήριξη πελατών χωρίς χρέωση: Υπηρεσία DellNet και υποστήριξη χωρίς χρέωση: Dellnet ( ) Πρόγραµµα αγοράς υπαλλήλων (EPP), Πελάτες χωρίς χρέωση: Ιστοσελίδα οικονοµικών υπηρεσιών: Οικονοµικές υπηρεσίες (εκµίσθωση/δάνεια) χωρίς χρέωση: Οικονοµικές υπηρεσίες (Προνοµιακοί λογαριασµοί Dell χωρίς χρέωση: [DPA]) Επιχειρήσεις Εξυπηρέτηση πελατών και Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρέωση: Πρόγραµµα αγοράς υπαλλήλων (EPP), Πελάτες χωρίς χρέωση: Εκτυπωτές και επιδιασκόπια, Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρέωση: ηµόσιοι φορείς (δηµόσιες υπηρεσίες, εκπαίδευση και νοσοκοµεία) Εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη χωρίς χρέωση: Πρόγραµµα αγοράς υπαλλήλων (EPP), Πελάτες χωρίς χρέωση: Πωλήσεις Dell χωρίς χρέωση: ή χωρίς χρέωση: Dell Outlet Store (για επισκευασµένους υπολογιστές Dell) χωρίς χρέωση: Πωλήσεις λογισµικού και περιφερειακών χωρίς χρέωση: Πωλήσεις ανταλλακτικών χωρίς χρέωση: Υπηρεσία επέκτασης και πωλήσεις µε εγγύηση χωρίς χρέωση: Φαξ χωρίς χρέωση: Υπηρεσίες Dell για άτοµα µε προβλήµατα ακοής ή λόγου χωρίς χρέωση: DELLTTY ( ) Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 15

18 support.dell.com Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Η.Π.Α., Παρθένοι Νήσοι Γενική υποστήριξη Ιαπωνία (Kawasaki) Ιστοσελίδα: support.jp.dell.com Τεχνική υποστήριξη (servers) χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη εκτός Ιαπωνίας (servers) Κωδικός χώρας: 81 Τεχνική υποστήριξη (Dimension και Inspiron ) χωρίς χρέωση: Κωδικός πόλης: 44 Τεχνική υποστήριξη εκτός Ιαπωνίας (Dimension και Inspiron) Τεχνική υποστήριξη (Dell Precision, OptiPlex και Latitude ) Τεχνική υποστήριξη εκτός Ιαπωνίας (Dell Precision, OptiPlex και Latitude) χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη (Axim ) χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη εκτός Ιαπωνίας (Axim) Υπηρεσία faxbox ωρη αυτόµατη υπηρεσία παραγγελιών Εξυπηρέτηση πελατών Τοµέας εταιρικών πωλήσεων (έως και 4 υπάλληλοι) Τοµέας Προνοµιακών Λογαριασµών, Πωλήσεις (πάνω από 4 υπάλληλοι) Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Πωλήσεις (πάνω από 35 υπάλληλοι) Πωλήσεις σε δηµόσιους οργανισµούς (δηµόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και νοσοκοµεία) Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση ιεθνές τµήµα, Ιαπωνία Ιδιώτες Τηλεφωνικό κέντρο Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

19 Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Ιρλανδία (Cherrywood) 16 Κωδικός χώρας: 353 Κωδικός πόλης: 1 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση Τεχνική υποστήριξη Μ. Βρετανία, Τεχνική υποστήριξη (για κλήσεις µόνο εντός Μ.Βρετανίας) Ιδιώτες, Εξυπηρέτηση πελατών Μικρές επιχειρήσεις Εξυπηρέτηση πελατών Μ. Βρετανία, Εξυπηρέτηση πελατών (για κλήσεις µόνο εντός Μ.Βρετανίας) Επιχειρήσεις, Εξυπηρέτηση πελατών Επιχειρήσεις, Εξυπηρέτηση πελατών (για κλήσεις µόνο εντός Μ.Βρετανίας) Ιρλανδία, Πωλήσεις Μ. Βρετανία, Πωλήσεις (για κλήσεις µόνο εντός Μ.Βρετανίας) Φαξ/Φαξ πωλήσεων Τηλεφωνικό κέντρο Ινδία Τεχνική υποστήριξη Πωλήσεις Ισπανία (Μαδρίτη) support.euro.dell.com/es/es/ dell/ Οικίες και µικρές επιχειρήσεις Κωδικός χώρας: 34 Τεχνική υποστήριξη Κωδικός πόλης: 91 Εξυπηρέτηση πελατών Πωλήσεις Τηλεφωνικό κέντρο Φαξ Εταιρικές Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Τηλεφωνικό κέντρο Φαξ Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 17

20 support.dell.com Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Ιταλία (Μιλάνο) Κωδικός χώρας: 39 Κωδικός πόλης: 02 Καναδάς (Βόρειο Γιορκ, Οντάριο) 011 Κορέα (Σεούλ) 1 Κωδικός χώρας: 82 Κωδικός πόλης: 2 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση support.euro.dell.com/it/it/ dell/ Οικίες και µικρές επιχειρήσεις Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Φαξ Τηλεφωνικό κέντρο Εταιρικές Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Φαξ Τηλεφωνικό κέντρο Ηλεκτρονική κατάσταση παραγγελίας: AutoTech (αυτόµατη τεχνική υποστήριξη) χωρίς χρέωση: TechFax χωρίς χρέωση: Εξυπηρέτηση πελατών (Πωλήσεις σε οικίες/µικρές χωρίς χρέωση: επιχειρήσεις) Εξυπηρέτηση πελατών (µεσαίες/µεγάλες επιχειρήσεις, δηµόσιες υπηρεσίες) Τεχνική υποστήριξη (Πωλήσεις σε οικίες/µικρές επιχειρήσεις) Τεχνική υποστήριξη (µεσαίες/µεγάλες επιχειρήσεις, δηµόσιες υπηρεσίες) χωρίς χρέωση: χωρίς χρέωση: χωρίς χρέωση: Πωλήσεις (Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις) χωρίς χρέωση: Πωλήσεις (µεσαίες/µεγάλες επιχειρήσεις, δηµόσιες χωρίς χρέωση: υπηρεσίες) Πωλήσεις ανταλλακτικών & πωλήσεις υπηρεσιών επέκτασης Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρέωση: Πωλήσεις χωρίς χρέωση: Υποστήριξη πελατών (Σεούλ, Κορέα) χωρίς χρέωση: Υποστήριξη πελατών (Πένανγκ, Μαλαισία) Φαξ Τηλεφωνικό κέντρο Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

21 Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Κίνα (Xiamen) Κωδικός χώρας: 86 Κωδικός πόλης: 592 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης: support.dell.com.cn τεχνικής υποστήριξης: Φαξ τεχνικής υποστήριξης Τεχνική υποστήριξη (Dimension και Inspiron ) χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη (OptiPlex, Latitude και χωρίς χρέωση: Dell Precision ) Τεχνική υποστήριξη (servers και αποθηκευτικά µέσα) χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη (επιδιασκόπια, PDA, εκτυπωτές, χωρίς χρέωση: διακόπτες, δροµολογητές, κλπ) Λουξεµβούργο Κωδικός χώρας: 352 Περιστατικά πελατών χωρίς χρέωση: Οικίες και µικρές επιχειρήσεις χωρίς χρέωση: Τοµέας Προνοµιακών Λογαριασµών χωρίς χρέωση: Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, GCP χωρίς χρέωση: Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Βασικοί χωρίς χρέωση: λογαριασµοί Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Βορράς χωρίς χρέωση: Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Βορράς, ηµόσιες χωρίς χρέωση: υπηρεσίες και Εκπαίδευση Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Ανατολή χωρίς χρέωση: Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Ανατολή, χωρίς χρέωση: ηµόσιες υπηρεσίες και Εκπαίδευση Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Οµάδα αναµονής (queue team) χωρίς χρέωση: Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Νότος χωρίς χρέωση: Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, ύση χωρίς χρέωση: Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Ανταλλακτικά χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη (Βρυξέλλες, Βέλγιο) Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις, Πωλήσεις (Βρυξέλλες, χωρίς χρέωση: Βέλγιο) Εταιρικές πωλήσεις (Βρυξέλλες, Βέλγιο) Υποστήριξη πελατών (Βρυξέλλες, Βέλγιο) Φαξ (Βρυξέλλες, Βέλγιο) Τηλεφωνικό κέντρο (Βρυξέλλες, Βέλγιο) Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 19

22 support.dell.com Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Μ.Βρετανία (Bracknell) Κωδικός χώρας: 44 Κωδικός πόλης: 1344 Μαλαισία (Πένανγκ) Κωδικός χώρας: 60 Κωδικός πόλης: 4 Μακάο Κωδικός χώρας: 853 Μεξικό Κωδικός χώρας: 52 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Ιστοσελίδα εξυπηρέτησης πελατών: support.euro.dell.com/uk/en/ecare/form/home.asp Τεχνική υποστήριξη (Εταιρικές πωλήσεις/προνοµιακοί λογαριασµοί/pad [για 10+ υπαλλήλους]) Τεχνική υποστήριξη (άµεση/pad και γενική) ιεθνείς λογαριασµοί, Εξυπηρέτηση πελατών Οικίες και µικρές επιχειρήσεις, Εξυπηρέτηση πελατών Επιχειρήσεις, Εξυπηρέτηση πελατών Προνοµιακοί λογαριασµοί (5 50 υπάλληλοι), Εξυπηρέτηση πελατών Κεντρικοί δηµόσιοι φορείς, Εξυπηρέτηση πελατών ηµόσια Αυτοδιοίκηση & Εκπαίδευση, Εξυπηρέτηση πελατών Υγεία, Εξυπηρέτηση πελατών Οικίες και µικρές επιχειρήσεις, Πωλήσεις Εταιρικός/ ηµόσιος τοµέας, Πωλήσεις Οικίες και µικρές επιχειρήσεις, Φαξ Τεχνική υποστήριξη (Dell Precision, OptiPlex και Latitude) Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη (Dimension και Inspiron) χωρίς χρέωση: Υποστήριξη πελατών Πωλήσεις µε συναλλαγή χωρίς χρέωση: Εταιρικές πωλήσεις χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρέωση: Υποστήριξη πελατών (Πένανγκ, Μαλαισία) Πωλήσεις µε συναλλαγή χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη πελατών ή Πωλήσεις ή Υποστήριξη πελατών ή Κύριο ή Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. VX1932wm LCD Display. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic VX1932wm LCD Display - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - Podręcznik użytkownika

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER

TRUST 120V WIRELESS DVD & VIDEO VIEWER Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση (4.2) 2. Χρήση προέκτασης τηλεχειριστηρίου (4.3) 3. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Καλώς ήλθατε Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός βάσης CD140 Ή Ακουστικό CD140/CD145 Σταθμός βάσης CD145 Μονάδα παροχής ισχύος για το σταθμό βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3

±15dB. 8. EFF 9. AUX AUX. 10. PAN MC SERIES 3 Mίκτης µε ενσωµατωµένο ενισχυτή Σειρά MC Οδηγίες χρήσης υνατότητες 4 µονοφωνικές είσοδοι και 2 στερεοφωνικές είσοδοι Προενισχυτές µικροφώνου χαµηλού θορύβου σε όλες τις εισόδους µικροφώνου, ρυθµιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoLab 7-6 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ Εγχειρίδιο Οδηγιών ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΑΣ 1. Διαβάστε τις οδηγίες Όλες οι οδηγίες ασφάλειας και χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0. Οδηγός χρήσης Ελληνικά

Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0. Οδηγός χρήσης Ελληνικά Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0 Οδηγός χρήσης Ελληνικά Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Σύνδεση του φορητού σκληρού δίσκου 4 Αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων 4 Αποσύνδεση του φορητού σκληρού δίσκου 5 Τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622

Εγκατάσταση. Powerline 500. Μοντέλο XAVB5622 Εγκατάσταση Powerline 500 Μοντέλο XAVB5622 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. Σημείωση: Οι προσαρμογείς διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Ο προσαρμογέας

Διαβάστε περισσότερα

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ENGEL AV-PLUS MV7298. ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGEL AV-PLUS MV7298 ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗΣ AUDIO/VIDEO ΣΤΑ 2,4 GHz ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Περιεχόμενα Συσκευασίας...4 Εγκατάσταση...4 Εκκίνηση...4 Επίλυση Προβλημάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας ώστε να εξασφαλιστεί η προσωπική σας ασφάλεια και η προστασία του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος εργασίας από

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P)

Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας Powerline 200 Plus Home Network (PL200P) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504

Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL

UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL UPS CL SERIES UPS 600CL UPS 800CL UPS 1000CL UPS 1200CL Τροφοδοτικά αδιάλειπτου παροχής ενέργειας Οδηγίες Χρήσης Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη

Olive_QS_SL.book Page 1 Wednesday, September 25, :10 PM Γρήγορη έναρξη Γρήγορη έναρξη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανά μοντέλο και ανά χώρα/περιοχή. Εγκατάσταση του tablet 1 2 3 Αφού φορτίσετε την μπαταρία, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 5

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών

Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB6504 Powerline 600 Mbps PassThru 4 θυρών Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V

TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V 1 Εισαγωγή Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών απευθύνεται στους χρήστες του TRUST WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V. Το WIRELESS AUDIO / VIDEO TRANSMITTER 100V χρησιµοποιείται για την αποστολή, άνευ καλωδίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί.

Εάν το subwoofer σιγήσει τον ήχο, η ενδεικτική λυχνία γίνεται πορτοκαλί. BeoLab 11 Οδηγός ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά

VoiceClip Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης. 1. Σχετικά µε το VoiceClip Φόρτιση του Bluetooth. 3. Συνδέστε το ακουστικό για πρώτη φορά VoiceClip 3100 i.tech Bluetooth Ακουστικό www.itechdynamic.com Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης 1. Σχετικά µε το VoiceClip 3100 a. Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων (ΠΠΧ) Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (On/Off) Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602

Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Powerline 500 Nano PassThru 2 θυρών Οδηγός εγκατάστασης XAVB5602 Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση

TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION. Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση Σύντοµες οδηγίες κατά την πρώτη χρήση 1. Εγκατάσταση και τοποθέτηση (3) 2. Επέκταση (4) Κεφάλαιο! 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται στους χρήστες του «TRUST 120BM WIRELESS BABY TELEVISION». Μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

BT310 BLUETOOTH USB PRINTER ADAPTER

BT310 BLUETOOTH USB PRINTER ADAPTER 1 Εγκατάσταση Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε τον, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί µέσω του καλωδίου USB (δείτε βήµα 1 στον Οδηγό Ταχείας Εγκατάστασης). 1.1 ηµιουργία σύνδεσης 1) Ακολουθήστε τα βήµατα 2 έως

Διαβάστε περισσότερα

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα»

Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Dell XC720xd Οδηγός «Τα πρώτα βήματα» Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S Series Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E14S001 Σημειώσεις, ειδοποιήσεις και προσοχές ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως ACHILLES

Οδηγίες Χρήσεως ACHILLES TSAKIRIDIS DEVICES AUDIO AMPLIFIERS Αριστοµένους 12, T.K. 104-40, Aθήνα Tηλ: 210 8253132 / Fax: 210 8253794 Κινητό: 6944 702908 e-mail: info@tsakiridis-devices.com http://www.tsakiridis-devices.com Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης VK01

Οδηγίες εγκατάστασης VK01 Οδηγίες εγκατάστασης VK01 ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από την εγκατάσταση του εξοπλισμού, διαβάστε προσεκτικά τις «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» που περιέχονται στη συσκευασία, καθώς παρέχουν σημαντικές οδηγίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350

Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων NeoTV 350 NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση σε σύστημα ανάκτησης ή η μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιγραφή. 1. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 2. Ρύθμιση 3. Βραχίονας 4. Ενδείκτης ισχύος 5. Ανίχνευση κίνησης (Ενεργοποίηση) Εισαγωγή Ο ανιχνευτής κίνησης είναι ιδανικός για κρυφή ασφάλεια και παρατήρηση. Στο περίβλημα PIR υπάρχει μια συσκευή ανάγνωσης κάρτας SD (δεν περιλαμβάνεται κάρτα SD) για εγγραφή, ενσωματωμένη με τη μοναδική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 545 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ATLAS

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ATLAS ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ATLAS TSAKIRIDIS DEVICES AUDIO AMPLIFIERS 12 ARISTOMENOUS STR. 10440 ATHENS - GREECE Tηλ: 210 8253132 / Fax: 210 8253794 Κινητό: 6944 702908 e-mail: info@tsakiridis-devices.com http://www.tsakiridis-devices.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιεχόμενο συσκευασίας. ανά μονάδα απάντησης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Περιεχόμενο συσκευασίας. ανά μονάδα απάντησης Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή 62 Προφυλάξεις ασφαλείας 62 Περιεχόμενο συσκευασίας 62 Τεχνικές Προδιαγραφές 62 Περιγραφή προϊόντος 63 Οδηγίες εγκατάστασης 64 Οδηγίες χρήσης 65 Συντήρηση 66 Εγγύηση 66 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN BeoVision 4 Οδηγός CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Στο εσωτερικό, δεν περιέχονται εξαρτήματα τα

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

TRUST WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S

TRUST WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών προορίζεται για τους χρήστες του «TRUST WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S». Η συσκευή TRUST WIRELESS SECURITY CAMERA SYSTEM 100S χρησιµοποιείται για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21)

Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Τεύχος 1.0 EL Οδηγός χρήσης Microsoft Portable Power (DC-21) Περιεχόμενα Για την ασφάλειά σας 3 Πληροφορίες σχετικά με τον φορητό φορτιστή σας 4 Πλήκτρα και

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία( Μόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα