Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός πληροφοριών προϊόντος"

Transcript

1 Dell LCD TV Οδηγός πληροφοριών προϊόντος ΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΦΩΝΙΩΝ. Μοντέλο: W26 support.dell.com

2

3 Dell LCD TV Οδηγός πληροφοριών προϊόντος Μοντέλο: W26 support.dell.com

4 Σηµειώσεις, ειδοποιήσεις και ενδείξεις προσοχής ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια ΣΗΜΕΙΩΣΗ δηλώνει σηµαντικές πληροφορίες που συµβάλλουν στην καλύτερη χρήση της τηλεόρασής σας. ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Μια ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ δηλώνει ενδεχόµενη βλάβη υλικού και υποδεικνύει τρόπους για αποτροπή του προβλήµατος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μια ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ δηλώνει ενδεχόµενη βλάβη συσκευής, προσωπικό τραυµατισµό ή θάνατο. Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. 24 Dell Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Η αναπαραγωγή µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια της Dell Inc. απαγορεύεται ρητώς. Εµπορικά σήµατα που χρησιµοποιούνται σε αυτό το κείµενο: Το Dell, το λογότυπο DELL και οι επωνυµίες Inspiron, Latitude, Dell Precision, TrueMobile και PowerVault είναι εµπορικά σήµατα της Dell Inc. Άλλα εµπορικά σήµατα και εµπορικές ονοµασίες που χρησιµοποιούνται σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται είτε σε οντότητες που διεκδικούν τα δικαιώµατα των σηµάτων και επωνυµιών είτε στα προϊόντα τους. Η Dell Inc. αποποιείται κάθε ενδιαφέροντος για την κυριότητα σηµάτων και ονοµασιών τρίτων. Μοντέλο W26 Αύγουστος 24 Έκδ. A

5 Περιεχόµενα ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφάλειας ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Απόρριψη λάµπας Ρυθµιστικές ειδοποιήσεις Ειδοποίηση CE (Ευρωπαϊκή Ένωση) Ειδοποίηση για σύµβολα CE Επικοινωνία µε την Dell Περιεχόµενα 3

6 4 Περιεχόµενα

7 ΠΡΟΣΟΧΗ: Οδηγίες ασφάλειας ιαβάστε και τηρήστε αυτές τις οδηγίες κατά τη σύνδεση και τη χρήση της τηλεόρασής σας για την προσωπική σας ασφάλεια και την προστασία της τηλεόρασης από ενδεχόµενη βλάβη. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χρήση κουµπιών ελέγχου, ρυθµίσεων ή διαδικασιών άλλων εκτός από αυτά που ορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να προκαλέσουν έκθεση σε ηλεκτροπληξία, ηλεκτρικούς ή/και µηχανικούς κίνδυνους. Για να µην προκαλέσετε βλάβη στον υπολογιστή, όταν συνδέετε την τηλεόραση σε αυτόν, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης τάσης στο τροφοδοτικό για τον υπολογιστή έχει ρυθµιστεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εναλλασσόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος (AC) της περιοχής σας: 115 volts (V)/60 hertz (Hz) στις περισσότερες χώρες της Βόρειας και Νότιας Αµερικής και σε ορισµένες χώρες της Άπω Ανατολής, όπως Ιαπωνία, Νότιος Κορέα (επίσης 220 volts (V)/60 hertz (Hz)) και Ταϊβάν. 230 volts (V)/50 hertz (Hz) στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, Μέσης και Άπω Ανατολής. Πάντα να ελέγχετε εάν το ηλεκτρικό ρεύµα λειτουργίας της τηλεόρασης συµφωνεί µε την τάση εναλλασσόµενου ρεύµατος της περιοχής σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η τηλεόραση δεν χρειάζεται και δεν διαθέτει διακόπτη τάσης για τη ρύθµιση της τάσης εναλλασσόµενου ρεύµατος, σύµφωνα µε τις τιµές που ορίζονται στο Εγχειρίδιο χρήστη. Ποτέ µην τοποθετείτε µεταλλικά αντικείµενα στα ανοίγµατα της τηλεόρασης. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για να αποτρέψετε το ενδεχόµενο ηλεκτροπληξίας, ποτέ µην αγγίζετε το εσωτερικό της τηλεόρασης. Η θήκη της τηλεόρασης πρέπει να ανοίγεται µόνο από ειδικευµένο τεχνικό. Ποτέ µη χρησιµοποιείτε την τηλεόραση εάν το καλώδιο ρεύµατος είναι φθαρµένο. Μην τοποθετείτε αντικείµενα επάνω στο καλώδιο ρεύµατος. Τοποθετείτε το καλώδιο ρεύµατος σε σηµεία όπου δεν περνούν άτοµα που θα µπορούσαν να σκοντάψουν σε αυτά. Τραβάτε το βύσµα και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε την τηλεόραση από την ηλεκτρική πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε πολωµένο ή γειωµένο βύσµα για λόγους ασφάλειας. Τα πολωµένα βύσµατα έχουν δύο ακίδες εκ των οποίων η µία είναι πλατύτερη από την άλλη. Τα γειωµένα βύσµατα έχουν δύο ακίδες και µια τρίτη γειωµένη. Η πλατιά ακίδα στα πολωµένα και η τρίτη ακίδα στα γειωµένα βύσµατα παρέχονται για ασφάλεια. Όταν το παρεχόµενο βύσµα δεν ταιριάζει στην πρίζα τοίχου, συµβουλευτείτε ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της παλιάς πρίζας. Η εξωτερική θήκη της τηλεόρασης διαθέτει ανοίγµατα για εξαερισµό. Για να αποφεύγετε την υπερθέρµανση, δεν πρέπει να φράζετε ή να καλύπτετε αυτά τα ανοίγµατα. Μη τοποθετείτε την τηλεόραση σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη µαλακή επιφάνεια που µπορεί να φράξει τα ανοίγµατα εξαερισµού στο κάτω µέρος της θήκης. Εάν τοποθετήσετε την τηλεόραση σε βιβλιοθήκη ή σε κλειστό χώρο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ο απαιτούµενος εξαερισµός και η σωστή ροή αέρα. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε χώρο µε χαµηλή υγρασία και ελάχιστη σκόνη. Αποφύγετε χώρους, όπως υγρά υπόγεια ή χωλ όπου συσσωρεύεται σκόνη. Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε βροχή και µην την τοποθετείτε κοντά σε νερό (σε κουζίνα, κοντά σε πισίνα, κλπ.). Εάν η τηλεόραση βραχεί κατά λάθος, αποσυνδέστε την από την πρίζα και επικοινωνήστε αµέσως µε την Dell. Μπορείτε να καθαρίσετε την τηλεόραση µε ένα νωπό πανί, εάν χρειαστεί, αφού πρώτα την αποσυνδέσετε. Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 5

8 support.dell.com Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σταθερή επιφάνεια και χρησιµοποιήστε την προσεκτικά. Η οθόνη είναι κατασκευασµένη από γυαλί και µπορεί να καταστραφεί εάν η συσκευή πέσει κάτω ή συγκρουστεί. Χρησιµοποιείτε την τηλεόραση µόνο µε συρόµενο τραπεζάκι, στάντ, τρίποδο, ειδική βάση ή τραπέζι που µπορεί να στηρίξει τη συσκευή. Όταν χρησιµοποιείτε συρόµενο τραπεζάκι, προσέχετε να µην αναποδογυρίσει όταν το µετακινείτε µαζί µε την τηλεόραση. Για συνοδευτικά εξαρτήµατα στήριξης, συµβουλευτείτε την Dell. Αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιµοποιείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τοποθετήστε την τηλεόρασή σας κοντά σε ηλεκτρική πρίζα. Εάν η τηλεόραση δεν λειτουργεί κανονικά ειδικά, εάν εκπέµπει ασυνήθιστους ήχους ή µυρωδιές αποσυνδέστε την από την πρίζα αµέσως και επικοινωνήστε µε την Dell. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το µαύρο κάλυµµα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Το πίσω κάλυµµα πρέπει να αφαιρείται µόνο από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό. Η υψηλή θερµοκρασία µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα. Μη χρησιµοποιείτε την τηλεόραση κοντά σε άµεσο ηλιακό φως, κοντά σε σόµπα, φούρνο, τζάκι ή άλλες πηγές θερµότητας. Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την ηλεκτρική πρίζα πριν από οποιαδήποτε επισκευή. Βλάβη που απαιτεί επισκευή Οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό, όταν: Το καλώδιο ή το βύσµα ρεύµατος έχει φθαρεί Έχουν πέσει αντικείµενα ή έχει χυθεί υγρό στο εσωτερικό της συσκευής Η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά ή εµφανίζει σηµαντικές αλλαγές στην απόδοση Η συσκευή έχει πέσει κάτω ή το εξωτερικό κάλυµµα έχει καταστραφεί. Κλίση/Σταθερότητα Όλες οι τηλεοράσεις πρέπει να πληρούν τα συνιστώµενα διεθνή πρότυπα ασφάλειας σχετικά µε τις ιδιότητες κλίσης και σταθερότητας του σχεδιασµού της εξωτερικής θήκης. Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο µπροστινό ή στο επάνω µέρος της εξωτερικής θήκης, υπάρχει κίνδυνος να αναποδογυρίσει το προϊόν. Μην τοποθετείτε ηλεκτρονικές συσκευές/παιχνίδια στο επάνω µέρος της συσκευής. Αυτά τα αντικείµενα µπορεί να πέσουν ξαφνικά από τη συσκευή και να προκαλέσουν βλάβη του προϊόντος ή/και προσωπικό τραυµατισµό. Στερέωση σε τοίχο ή σε οροφή Η τηλεόραση πρέπει να στερεώνεται σε τοίχο ή σε οροφή µόνο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ηλεκτρικά σύρµατα Η εξωτερική κεραία πρέπει να τοποθετείται µακριά από ηλεκτρικά σύρµατα. 6 Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

9 Γείωση κεραίας εξωτερικού χώρου Εάν η κεραία εξωτερικού χώρου είναι συνδεδεµένη σε δέκτη, βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα κεραίας είναι γειωµένο έτσι, ώστε να παρέχει προστασία από διακοπές τάσης και εκκενώσεις ηλεκτρικού ρεύµατος. Το Τµήµα 810 του Εθνικού Ηλεκτρικού Κώδικα ANSI/NFPA Αρ , παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την κατάλληλη γείωση των πελµάτων και τη γείωση της υποστηρικτικής δοµής του κεντρικού καλωδίου σύνδεσης µε τη µονάδα εκκένωσης κεραίας, το µέγεθος των ακροδεκτών γείωσης, την τοποθεσία της µονάδας εκκένωσης κεραίας, τη σύνδεση των ηλεκτροδίων γείωσης και τις προδιαγραφές των ηλεκτροδίων γείωσης. Παράδειγµα γείωσης κεραίας σύµφωνα µε τον Εθνικό Ηλεκτρικό Κώδικα (NEC) Σφιγκτήρας γείωσης Κεντρικό καλώδιο σύνδεσης κεραίας Μονάδα εκκένωσης κεραίας (NEC παράγραφος ) Αγωγοί γείωσης (NEC παράγραφος ) Εξοπλισµός ηλεκτρικής υπηρεσίας Σφιγκτήρας γείωσης Σύστηµα ηλεκτροδίων γείωσης υπηρεσίας τροφοδοσίας (NEC Άρθ. 250, Μέρος H) Ανατρέξτε στην ενότητα περιορισµένης εγγύησης ως προς την επισκευή της τηλεόρασης. Η επισκευή απαιτείται όταν η τηλεόραση έχει υποστεί βλάβη µε οποιονδήποτε τρόπο, π.χ. εάν το καλώδιο ή το βύσµα παροχής ρεύµατος έχει φθαρεί, εάν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείµενα στο εσωτερικό της τηλεόρασης, εάν η τηλεόραση έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί σωστά ή έχει πέσει κάτω. Τηρήστε αυτές τις οδηγίες. Τηρήστε όλες τις ειδοποιήσεις. Καθαρίζετε µόνο µε στεγνό πανί. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η σηµείωση απευθύνεται σε τεχνικούς εγκατάστασης καλωδιακής τηλεόρασης, το Άρθρο του NEC που παρέχει οδηγίες για τη σωστή γείωση και καθορίζει ειδικότερα ότι η γείωση καλωδίων πρέπει να συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης του κτηρίου, όσο γίνεται πλησιέστερα στο σηµείο εισόδου του καλωδίου. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Απόρριψη λάµπας Hg ΟΙ ΛΑΜΠΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Υ ΡΑΡΓΥΡΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ, ΚΡΑΤΙΚΗ Ή ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (EIA) ΣΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 7

10 support.dell.com Ρυθµιστικές ειδοποιήσεις Η ηλεκτροµαγνητική παρεµβολή (EMI) περιλαµβάνει οποιοδήποτε σήµα ή εκποµπή εκπέµπεται σε ελεύθερο χώρο ή µέσω καλωδίων ηλεκτρικού ρεύµατος ή σηµάτων, που θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία πλοήγησης µέσω ραδιοσηµάτων ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ασφάλειας ή περιορίζει σηµαντικά, παρεµποδίζει ή διακόπτει επανειληµµένα µια εγκεκριµένη υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας. Οι υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας περιλαµβάνουν ενδεικτικά την εκποµπή προγραµµάτων σε συχνότητες AM/FM, την τηλεόραση, τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, την τηλεειδοποίηση (pager) και τις προσωπικές επικοινωνιακές υπηρεσίες (Personal Communication Services, PCS). Αυτές οι εγκεκριµένες υπηρεσίες, µαζί µε τις συσκευές έµµεσης εκποµπής ακτινοβολίας, όπως οι ψηφιακές συσκευές, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών, επηρεάζουν το ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον. Η ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα είναι η ιδιότητα του ηλεκτρονικού εξοπλισµού να λειτουργεί σωστά σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ενώ ο συγκεκριµένος υπολογιστής έχει σχεδιαστεί και προσδιοριστεί ώστε να πληροί τα όρια αρµόδιων φορέων για την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα, δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα προκύψει παρεµβολή σε συγκεκριµένες εγκαταστάσεις. Εάν αυτός ο εξοπλισµός προκαλεί παρεµβολή σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, που µπορούν να εντοπιστούν µε ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του εξοπλισµού, µπορείτε να δοκιµάσετε να αποκαταστήσετε τις παρεµβολές µε ένα από τα παρακάτω µέτρα: Αλλάξτε τον προσανατολισµό της κεραίας λήψης. Αλλάξτε τη θέση της τηλεόρασης σε σχέση µε τον δέκτη. Μετακινήστε την τηλεόραση µακριά από τον δέκτη. Συνδέστε την τηλεόραση σε διαφορετική πρίζα, ώστε η τηλεόραση και ο δέκτης να ανήκουν σε δύο ξεχωριστές διακλαδώσεις του κυκλώµατος. Εάν χρειάζεται, συµβουλευθείτε κάποιον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης της Dell ή έµπειρο τεχνικό. Οι υπολογιστές Dell έχουν σχεδιαστεί, ελεγχθεί και ταξινοµηθεί ως προς ένα συγκεκριµένο ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον. Αυτή η ταξινόµηση ηλεκτροµαγνητικού περιβάλλοντος γενικά έχει ως εξής: Η Κλάση Α αναφέρεται τυπικά σε επιχειρησιακό ή βιοµηχανικό περιβάλλον. Η Κλάση Β αναφέρεται τυπικά σε οικιακό περιβάλλον. Ο εξοπλισµός τεχνολογίας πληροφοριών (Information Technology Equipment, ITE), όπως συσκευές, κάρτες επέκτασης, εκτυπωτές, συσκευές εισόδου/εξόδου, οθόνες κλπ., που είναι ενσωµατωµένες ή συνδεδεµένες στον υπολογιστή, πρέπει να συµφωνούν µε την ταξινόµηση ηλεκτροµαγνητικού περιβάλλοντος του υπολογιστή. Ειδοποίηση σχετικά µε τα θωρακισµένα καλώδια σηµάτων: Χρησιµοποιείτε µόνο θωρακισµένα καλώδια για τη σύνδεση συσκευών σε οποιαδήποτε συσκευή Dell για περιορισµό ενδεχόµενων παρεµβολών σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας. Με τη χρήση θωρακισµένων καλωδίων εξασφαλίζεται η διατήρηση της κατάλληλης ταξινόµησης ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας για το ενδεδειγµένο περιβάλλον. Για εκτυπωτές παράλληλης σύνδεσης, παρέχεται καλώδιο από την Dell. Εάν προτιµάτε, µπορείτε να παραγγείλετε ένα καλώδιο από την Dell στο internet στη διεύθυνση accessories.us.dell.com/sna/category.asp?category_id=4117. Οι περισσότεροι υπολογιστές Dell ανήκουν σε περιβάλλον Κλάσης Β. Ωστόσο, η ενεργοποίηση ορισµένων επιλογών µπορεί να αλλάξει την ταξινόµηση ορισµένων διαµορφώσεων σε Κλάση Α. Για να προσδιορίσετε την ηλεκτροµαγνητική ταξινόµηση του υπολογιστή ή της συσκευής σας, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες που αναφέρονται ειδικά σε κάθε αρµόδιο φορέα. Κάθε ενότητα περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα ειδικά για κάθε χώρα καθώς και πληροφορίες ειδικά για την ασφάλεια του προϊόντος. 8 Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

11 Ειδοποίηση CE (Ευρωπαϊκή Ένωση) Το σύµβολο δηλώνει συµµόρφωση αυτής της τηλεόρασης Dell µε την Οδηγία 89/336/EEC περί Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας και την Οδηγία 73/23/ΕEC περί Χαµηλής Τάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύµβολο αυτό δηλώνει ότι το παρόν σύστηµα Dell πληροί τα παρακάτω τεχνικά πρότυπα: EN "Εξοπλισµός τεχνολογίας πληροφοριών Χαρακτηριστικά διαταραχών ραδιοσυχνότητας Όρια και µέθοδοι µέτρησης." EN "Εξοπλισµός τεχνολογίας πληροφοριών Χαρακτηριστικά θωράκισης Όρια και µέθοδοι µέτρησης." EN "Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα Μέρος 3: Όρια Ενότητα 2: Όρια για αρµονικές εκποµπές ρεύµατος (Ρεύµα εισόδου εξοπλισµού έως και 16 A ανά φάση)." EN "Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα Μέρος 3: Όρια Ενότητα 3: Περιορισµός διακυµάνσεων τάσης και αστάθειας εικόνας σε συστήµατα παροχής χαµηλής τάσης για εξοπλισµό µε ονοµαστικό ρεύµα έως και 16 A." EN "Ασφάλεια εξοπλισµού τεχνολογίας πληροφοριών". ΣΗΜΕΙΩΣΗ: EN προδιαγραφές εκποµπών για δύο κλάσεις: Η Κλάση Α προορίζεται για τυπικούς εργασιακούς χώρους. Η Κλάση Β προορίζεται για οικιακούς χώρους. Για να καθορίσετε ποια κλάση ισχύει για την τηλεόρασή σας, ελέγξτε τα στοιχεία FCC ή ICES που αναγράφονται στην ετικέτα κανονισµών στο πίσω, πλαϊνό ή κάτω πλαίσιο της τηλεόρασης. Εάν οι πληροφορίες FCC ή ICES που αναγράφονται στην ετικέτα υποδεικνύουν ταξινόµηση σε Κλάση Α, οι παρακάτω ειδοποιήσεις Κλάσης Α ισχύουν για την τηλεόρασή σας: ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ: Το παρόν προϊόν ανήκει στην Κλάση Α. Σε οικιακό περιβάλλον το παρόν προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει παρεµβολή ραδιοσυχνότητας. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρήστης πρέπει να λάβει κατάλληλα µέτρα. Εάν οι πληροφορίες της FCC ή ICES που αναγράφονται στην ετικέτα υποδεικνύουν ταξινόµηση σε Κλάση Β, ισχύουν τα ακόλουθα για την τηλεόρασή σας: Η παρούσα συσκευή Dell προορίζεται για χρήση σε τυπικό οικιακό περιβάλλον Κλάσης Β. Έχει συνταχθεί " ήλωση Συµµόρφωσης" σύµφωνα µε τις παραπάνω οδηγίες και τα πρότυπα, η οποία περιλαµβάνεται στο αρχείο της Dell Inc. Products Europe BV, Limerick, Ιρλανδία. Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 9

12 support.dell.com Ειδοποίηση για σύµβολα CE This equipment complies with the essential requirements of the European Union Directive 1999/5/EC. 10 Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

13 Επικοινωνία µε την Dell Για να επικοινωνήσετε µε τη Dell µέσω , µπορείτε να µεταβείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες: support.dell.com (τεχνική υποστήριξη) premiersupport.dell.com (τεχνική υποστήριξη για εκπαιδευτικά ιδρύµατα, δηµόσιες υπηρεσίες, νοσοκοµεία και µικρές/µεγάλες επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των πελατών µε κάρτες Premier, Platinum και Gold) Για διευθύνσεις στο web ειδικά για τη χώρα σας, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα της χώρας στον παρακάτω πίνακα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθµοί τηλεφώνου χωρίς χρέωση προορίζονται µόνο για κλήσεις εντός της συγκεκριµένης χώρας. Όταν χρειάζεται να επικοινωνήσετε µε την Dell, χρησιµοποιήστε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, τους αριθµούς τηλεφώνου και τους κωδικούς που παρέχονται στον παρακάτω πίνακα. Εάν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά µε τους κωδικούς, επικοινωνήστε µε τον τοπικό ή διεθνή παροχέα υπηρεσιών τηλεφωνίας. Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Αυστραλία (Σίδνεϊ) 11 Κωδικός χώρας: 61 Κωδικός πόλης: 2 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση (Αυστραλία): (Νέα Ζηλανδία): Οικίες και µικρές επιχειρήσεις ηµόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις χωρίς χρέωση: Τοµέας Προνοµιακών Λογαριασµών (PAD) χωρίς χρέωση: Εξυπηρέτηση πελατών χωρίς χρέωση: Εταιρικές πωλήσεις χωρίς χρέωση: Πωλήσεις µε συναλλαγή χωρίς χρέωση: Φαξ χωρίς χρέωση: Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 11

14 support.dell.com Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Αυστρία (Βιέννη) 9 Κωδικός χώρας: 43 Κωδικός πόλης: 1 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις Πωλήσεις Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις Φαξ Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις Εξυπηρέτηση πελατών Προνοµιακοί λογαριασµοί/επιχειρήσεις Εξυπηρέτηση πελατών Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις Τεχνική υποστήριξη Προνοµιακοί λογαριασµοί/επιχειρήσεις Τεχνική υποστήριξη Τηλεφωνικό κέντρο Βέλγιο (Βρυξέλλες) Κωδικός χώρας: 32 Κωδικός πόλης: 2 για γαλλόφωνους πελάτες: support.euro.dell.com/be/fr/ dell/ Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Εταιρικές πωλήσεις Φαξ Τηλεφωνικό κέντρο Βρετανικοί Παρθένοι Νήσοι Γενική υποστήριξη χωρίς χρέωση: Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

15 Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Γαλλία (Παρίσι) (Μονπελιέ) Κωδικός χώρας: 33 Κωδικοί πόλης: (1) (4) Γερµανία (Langen) Κωδικός χώρας: 49 Κωδικός πόλης: 6103 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση support.euro.dell.com/fr/fr/ dell/ Οικίες και µικρές επιχειρήσεις Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Τηλεφωνικό κέντρο Τηλεφωνικό κέντρο (για κλήσεις χωρών εκτός Γαλλίας) Πωλήσεις Φαξ Φαξ (για κλήσεις χωρών εκτός Γαλλίας) Εταιρικές Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Τηλεφωνικό κέντρο Πωλήσεις Φαξ Τεχνική υποστήριξη Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις Εξυπηρέτηση πελατών Εξυπηρέτηση πελατών, ιεθνής τοµέας Προνοµιακοί λογαριασµοί Εξυπηρέτηση πελατών Μεγάλοι λογαριασµοί Εξυπηρέτηση πελατών ηµόσιοι λογαριασµοί Εξυπηρέτηση πελατών Τηλεφωνικό κέντρο Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 13

16 support.dell.com Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης ανία (Κοπεγχάγη) Κωδικός χώρας: 45 ηµοκρατία της Τσεχίας (Πράγα) Κωδικός χώρας: 420 Κωδικός πόλης: 2 Ελβετία (Γενεύη) Κωδικός χώρας: 41 Κωδικός πόλης: 22 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση υποστήριξης (φορητοί υπολογιστές): υποστήριξης (επιτραπέζιοι υπολογιστές): υποστήριξης (servers): Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών (Σχεσιακό σύστηµα) Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις Εξυπηρέτηση πελατών Τηλεφωνικό κέντρο (Σχεσιακό σύστηµα) Κεντρικό φαξ (Σχεσιακό σύστηµα) Τηλεφωνικό κέντρο (Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις) Κεντρικό φαξ (Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις) Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Φαξ TechFax Τηλεφωνικό κέντρο για γαλλόφωνους HSB και εταιρικούς πελάτες: support.euro.dell.com/ch/fr/ dell/ Τεχνική υποστήριξη (Οικίες και µικρές επιχειρήσεις) Τεχνική υποστήριξη (Επιχειρήσεις) Εξυπηρέτηση πελατών (Οικίες και µικρές επιχειρήσεις) Εξυπηρέτηση πελατών (Επιχειρήσεις) Φαξ Τηλεφωνικό κέντρο Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

17 Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Ελλάδα Κωδικός χώρας: 30 Η.Π.Α. (Όστιν, Τέξας) 011 Κωδικός χώρας: 1 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση support.euro.dell.com/gr/en/ dell/ Τεχνική υποστήριξη Τεχνική υποστήριξη, Gold Τηλεφωνικό κέντρο Πωλήσεις Φαξ Αυτόµατη υπηρεσία κατάστασης παραγγελίας χωρίς χρέωση: AutoTech (φορητοί και επιτραπέζιοι υπολογιστές) χωρίς χρέωση: Καταναλωτές (Οικία και γραφείο οικίας) Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρέωση: Υποστήριξη πελατών χωρίς χρέωση: Υπηρεσία DellNet και υποστήριξη χωρίς χρέωση: Dellnet ( ) Πρόγραµµα αγοράς υπαλλήλων (EPP), Πελάτες χωρίς χρέωση: Ιστοσελίδα οικονοµικών υπηρεσιών: Οικονοµικές υπηρεσίες (εκµίσθωση/δάνεια) χωρίς χρέωση: Οικονοµικές υπηρεσίες (Προνοµιακοί λογαριασµοί Dell χωρίς χρέωση: [DPA]) Επιχειρήσεις Εξυπηρέτηση πελατών και Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρέωση: Πρόγραµµα αγοράς υπαλλήλων (EPP), Πελάτες χωρίς χρέωση: Εκτυπωτές και επιδιασκόπια, Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρέωση: ηµόσιοι φορείς (δηµόσιες υπηρεσίες, εκπαίδευση και νοσοκοµεία) Εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη χωρίς χρέωση: Πρόγραµµα αγοράς υπαλλήλων (EPP), Πελάτες χωρίς χρέωση: Πωλήσεις Dell χωρίς χρέωση: ή χωρίς χρέωση: Dell Outlet Store (για επισκευασµένους υπολογιστές Dell) χωρίς χρέωση: Πωλήσεις λογισµικού και περιφερειακών χωρίς χρέωση: Πωλήσεις ανταλλακτικών χωρίς χρέωση: Υπηρεσία επέκτασης και πωλήσεις µε εγγύηση χωρίς χρέωση: Φαξ χωρίς χρέωση: Υπηρεσίες Dell για άτοµα µε προβλήµατα ακοής ή λόγου χωρίς χρέωση: DELLTTY ( ) Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 15

18 support.dell.com Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Η.Π.Α., Παρθένοι Νήσοι Γενική υποστήριξη Ιαπωνία (Kawasaki) Ιστοσελίδα: support.jp.dell.com Τεχνική υποστήριξη (servers) χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη εκτός Ιαπωνίας (servers) Κωδικός χώρας: 81 Τεχνική υποστήριξη (Dimension και Inspiron ) χωρίς χρέωση: Κωδικός πόλης: 44 Τεχνική υποστήριξη εκτός Ιαπωνίας (Dimension και Inspiron) Τεχνική υποστήριξη (Dell Precision, OptiPlex και Latitude ) Τεχνική υποστήριξη εκτός Ιαπωνίας (Dell Precision, OptiPlex και Latitude) χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη (Axim ) χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη εκτός Ιαπωνίας (Axim) Υπηρεσία faxbox ωρη αυτόµατη υπηρεσία παραγγελιών Εξυπηρέτηση πελατών Τοµέας εταιρικών πωλήσεων (έως και 4 υπάλληλοι) Τοµέας Προνοµιακών Λογαριασµών, Πωλήσεις (πάνω από 4 υπάλληλοι) Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Πωλήσεις (πάνω από 35 υπάλληλοι) Πωλήσεις σε δηµόσιους οργανισµούς (δηµόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και νοσοκοµεία) Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση ιεθνές τµήµα, Ιαπωνία Ιδιώτες Τηλεφωνικό κέντρο Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

19 Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Ιρλανδία (Cherrywood) 16 Κωδικός χώρας: 353 Κωδικός πόλης: 1 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση Τεχνική υποστήριξη Μ. Βρετανία, Τεχνική υποστήριξη (για κλήσεις µόνο εντός Μ.Βρετανίας) Ιδιώτες, Εξυπηρέτηση πελατών Μικρές επιχειρήσεις Εξυπηρέτηση πελατών Μ. Βρετανία, Εξυπηρέτηση πελατών (για κλήσεις µόνο εντός Μ.Βρετανίας) Επιχειρήσεις, Εξυπηρέτηση πελατών Επιχειρήσεις, Εξυπηρέτηση πελατών (για κλήσεις µόνο εντός Μ.Βρετανίας) Ιρλανδία, Πωλήσεις Μ. Βρετανία, Πωλήσεις (για κλήσεις µόνο εντός Μ.Βρετανίας) Φαξ/Φαξ πωλήσεων Τηλεφωνικό κέντρο Ινδία Τεχνική υποστήριξη Πωλήσεις Ισπανία (Μαδρίτη) support.euro.dell.com/es/es/ dell/ Οικίες και µικρές επιχειρήσεις Κωδικός χώρας: 34 Τεχνική υποστήριξη Κωδικός πόλης: 91 Εξυπηρέτηση πελατών Πωλήσεις Τηλεφωνικό κέντρο Φαξ Εταιρικές Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Τηλεφωνικό κέντρο Φαξ Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 17

20 support.dell.com Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Ιταλία (Μιλάνο) Κωδικός χώρας: 39 Κωδικός πόλης: 02 Καναδάς (Βόρειο Γιορκ, Οντάριο) 011 Κορέα (Σεούλ) 1 Κωδικός χώρας: 82 Κωδικός πόλης: 2 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση support.euro.dell.com/it/it/ dell/ Οικίες και µικρές επιχειρήσεις Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Φαξ Τηλεφωνικό κέντρο Εταιρικές Τεχνική υποστήριξη Εξυπηρέτηση πελατών Φαξ Τηλεφωνικό κέντρο Ηλεκτρονική κατάσταση παραγγελίας: AutoTech (αυτόµατη τεχνική υποστήριξη) χωρίς χρέωση: TechFax χωρίς χρέωση: Εξυπηρέτηση πελατών (Πωλήσεις σε οικίες/µικρές χωρίς χρέωση: επιχειρήσεις) Εξυπηρέτηση πελατών (µεσαίες/µεγάλες επιχειρήσεις, δηµόσιες υπηρεσίες) Τεχνική υποστήριξη (Πωλήσεις σε οικίες/µικρές επιχειρήσεις) Τεχνική υποστήριξη (µεσαίες/µεγάλες επιχειρήσεις, δηµόσιες υπηρεσίες) χωρίς χρέωση: χωρίς χρέωση: χωρίς χρέωση: Πωλήσεις (Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις) χωρίς χρέωση: Πωλήσεις (µεσαίες/µεγάλες επιχειρήσεις, δηµόσιες χωρίς χρέωση: υπηρεσίες) Πωλήσεις ανταλλακτικών & πωλήσεις υπηρεσιών επέκτασης Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρέωση: Πωλήσεις χωρίς χρέωση: Υποστήριξη πελατών (Σεούλ, Κορέα) χωρίς χρέωση: Υποστήριξη πελατών (Πένανγκ, Μαλαισία) Φαξ Τηλεφωνικό κέντρο Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

21 Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Κίνα (Xiamen) Κωδικός χώρας: 86 Κωδικός πόλης: 592 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση Ιστοσελίδα τεχνικής υποστήριξης: support.dell.com.cn τεχνικής υποστήριξης: Φαξ τεχνικής υποστήριξης Τεχνική υποστήριξη (Dimension και Inspiron ) χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη (OptiPlex, Latitude και χωρίς χρέωση: Dell Precision ) Τεχνική υποστήριξη (servers και αποθηκευτικά µέσα) χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη (επιδιασκόπια, PDA, εκτυπωτές, χωρίς χρέωση: διακόπτες, δροµολογητές, κλπ) Λουξεµβούργο Κωδικός χώρας: 352 Περιστατικά πελατών χωρίς χρέωση: Οικίες και µικρές επιχειρήσεις χωρίς χρέωση: Τοµέας Προνοµιακών Λογαριασµών χωρίς χρέωση: Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, GCP χωρίς χρέωση: Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Βασικοί χωρίς χρέωση: λογαριασµοί Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Βορράς χωρίς χρέωση: Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Βορράς, ηµόσιες χωρίς χρέωση: υπηρεσίες και Εκπαίδευση Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Ανατολή χωρίς χρέωση: Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Ανατολή, χωρίς χρέωση: ηµόσιες υπηρεσίες και Εκπαίδευση Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Οµάδα αναµονής (queue team) χωρίς χρέωση: Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Νότος χωρίς χρέωση: Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, ύση χωρίς χρέωση: Λογαριασµοί µεγάλων επιχειρήσεων, Ανταλλακτικά χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη (Βρυξέλλες, Βέλγιο) Οικίες/Μικρές επιχειρήσεις, Πωλήσεις (Βρυξέλλες, χωρίς χρέωση: Βέλγιο) Εταιρικές πωλήσεις (Βρυξέλλες, Βέλγιο) Υποστήριξη πελατών (Βρυξέλλες, Βέλγιο) Φαξ (Βρυξέλλες, Βέλγιο) Τηλεφωνικό κέντρο (Βρυξέλλες, Βέλγιο) Οδηγός πληροφοριών προϊόντος 19

22 support.dell.com Χώρα (Πόλη) ιεθνής κωδικός πρόσβασης Κωδικός χώρας Κωδικός πόλης Μ.Βρετανία (Bracknell) Κωδικός χώρας: 44 Κωδικός πόλης: 1344 Μαλαισία (Πένανγκ) Κωδικός χώρας: 60 Κωδικός πόλης: 4 Μακάο Κωδικός χώρας: 853 Μεξικό Κωδικός χώρας: 52 Όνοµα τµήµατος ή Περιοχή τεχνικής υποστήριξης, Ιστοσελίδα και διεύθυνση Ιστοσελίδα εξυπηρέτησης πελατών: support.euro.dell.com/uk/en/ecare/form/home.asp Τεχνική υποστήριξη (Εταιρικές πωλήσεις/προνοµιακοί λογαριασµοί/pad [για 10+ υπαλλήλους]) Τεχνική υποστήριξη (άµεση/pad και γενική) ιεθνείς λογαριασµοί, Εξυπηρέτηση πελατών Οικίες και µικρές επιχειρήσεις, Εξυπηρέτηση πελατών Επιχειρήσεις, Εξυπηρέτηση πελατών Προνοµιακοί λογαριασµοί (5 50 υπάλληλοι), Εξυπηρέτηση πελατών Κεντρικοί δηµόσιοι φορείς, Εξυπηρέτηση πελατών ηµόσια Αυτοδιοίκηση & Εκπαίδευση, Εξυπηρέτηση πελατών Υγεία, Εξυπηρέτηση πελατών Οικίες και µικρές επιχειρήσεις, Πωλήσεις Εταιρικός/ ηµόσιος τοµέας, Πωλήσεις Οικίες και µικρές επιχειρήσεις, Φαξ Τεχνική υποστήριξη (Dell Precision, OptiPlex και Latitude) Κωδικοί περιοχής, Τοπικοί αριθµοί και Αριθµοί χωρίς χρέωση χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη (Dimension και Inspiron) χωρίς χρέωση: Υποστήριξη πελατών Πωλήσεις µε συναλλαγή χωρίς χρέωση: Εταιρικές πωλήσεις χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη χωρίς χρέωση: Υποστήριξη πελατών (Πένανγκ, Μαλαισία) Πωλήσεις µε συναλλαγή χωρίς χρέωση: Τεχνική υποστήριξη πελατών ή Πωλήσεις ή Υποστήριξη πελατών ή Κύριο ή Οδηγός πληροφοριών προϊόντος

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet

Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν. BlackBerry PlayBook Tablet Πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν BlackBerry PlayBook Tablet %"$!)'!#'%+!"%*)!-%*""*%%*"*!&)%)"%*")&"*%*!&%&&)"&')!1 MAT-51597-019 MAT-51597-019 PRINTSPEC-021 SWDT43156-1235001-0525101357-019

Διαβάστε περισσότερα

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών Model No. VS14755 Περιεχόμενα Πληροφορίες Συμμόρφωσης...1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...2 Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS...3 Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων...4

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Σειρά Cisco ISB2000 IP Set-Tops Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Περιεχόμενα Ανακοίνωση για το προσωπικό εγκατάστασης...2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...2 Καλώς ήρθατε...5 Πρώτα η ασφάλεια...5 Προσδιορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 5720/5320. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 5720/5320. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 5720/5320 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. TravelMate Σειρά 5720/5320 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 11/2007 Μπορεί περιοδικά να

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync LCD1960NX. Οδηγίες Χρήσης

MultiSync LCD1960NX. Οδηγίες Χρήσης MultiSync LCD1960NX Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 4520/4520G/4220. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 4520/4520G/4220. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 4520/4520G/4220 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 4520/4520G/4220 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2007 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 4720Z/4720/4320 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2007 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 5680/5650/5630/ 5610/5610Z/3690. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 5680/5650/5630/ 5610/5610Z/3690. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 5680/5650/5630/ 5610/5610Z/3690 Οδηγός Χρήστη Copyright 2007. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690 Οδηγός Χρήστη Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Πρόκειται για το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K 4-484-004-11(1) () Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K FDR-AX1/AX1E Οδηγός λειτουργίας Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. 2013 Sony Corporation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Tηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: +1-425-951-1201 Εξουσιοδοτημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440. www.lg.com MFL67868136 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ E N G L I S H Οδηγός χρήσης User Guide LG-E440 MFL67868136 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης

Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης HP Officejet 150 Φορητός εκτυπωτής All-in- One HP Officejet 150 (L511) Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Έκδοση 2, 1/2014 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3)

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ Κεντρικά γραφεία Cisco Systems, Inc. 170

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολείς της Acer X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης

CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας. Οδηγίες χρήσης CP 200 Ηλεκτροκαρδιογράφος 12-Απαγωγών Ηρεµίας Οδηγίες χρήσης ii Ηλεκτροκαρδιογράφος Welch Allyn CP 200 Πνευµατικά δικαιώµατα 2006, Welch Allyn, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-116-384-52 (1) Multi-Card Reader/Writer Οδηγίες λειτουργίας JP Πριν από τη λειτουργία της µονάδας, µελετήστε αυτό το έγγραφο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. FR DE ES IT CS MRW62E-T2 2008 Sony

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD 4-485-833-13(1) (EL) Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD Οδηγός αναφοράς BDV-N9200W/BDV-N9200WL/BDV-N7200WL/ BDV-N7200W/BDV-N5200W/BDV-NF7220 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο IP 7902G της Cisco για το Cisco CallManager

Τηλέφωνο IP 7902G της Cisco για το Cisco CallManager Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου Τηλέφωνο IP 7902G της Cisco για το Cisco CallManager Άδεια χρήσης και εγγύηση Κεντρικά γραφεία Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sharp-mobile.com

http://www.sharp-mobile.com ήλωση συµµόρφωσης ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Limited ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 880SH ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης MultiSync LCD1550M Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα