Λάτσειο ιδακτήριο - Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λάτσειο ιδακτήριο - Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ"

Transcript

1 Λάτσειο ιδακτήριο - Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ K ατά το σχολικό έτος το ηµοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Ψυχικού (το οποίο στεγάζεται στο Λάτσειο ιδακτήριο στην Κάντζα) είχε 665 µαθητές. Ο µέσος όρος των παιδιών ανά τµήµα ήταν 23 και η αναλογία διδασκόντων προς µαθητές 1/10 περίπου. Το Γυµνάσιο και το Λύκειο λειτούργησαν για πέ- µπτη χρονιά στο campus του Ψυχικού. Οι νέες αυτές σχολικές µονάδες ξεκίνησαν το µε µικρό αριθµό τµηµάτων και µαθητών που σταδιακά αυξάνεται. Πέρυσι το Γυµνάσιο του Κολλεγίου Ψυχικού είχε 298 µαθητές και το Ενιαίο Λύκειό του 154 µαθητές. Το Πρόγραµµα ΙΒ του ΕΕΙ λειτούργησε για τέταρτη χρονιά στο πλαίσιο του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού µε 179 µαθητές. Ο αριθµός των εκπαιδευτικών του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν 66 στο ηµοτικό, 21 στο Γυµνάσιο, 49 στο Ενιαίο Λύκειο, 27 στο ΙΒ, ενώ 31 εκπαιδευτικοί ήταν κοινοί για Γυµνάσιο - Λύκειο και 14 κοινοί για Λύκειο και ΙΒ. 31

2 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ñ Το Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού λειτούργησε πέρυσι µε 4 τµήµατα στην Α Λυκείου, 2 τµήµατα τριών κατευθύνσεων (Θεωρητικής-Θετικής-Τεχνολογικής) στη Β Λυκείου και 1 τµήµα δύο κατευθύνσεων (Θεωρητικής-Θετικής) στη Γ Λυκείου. (Φέτος υπάρχουν 2 τµή- µατα µε τρεις κατευθύνσεις και στη Γ Λυκείου). ñ Σε όλες τις σχολικές βαθµίδες το Κολλέγιο Ψυχικού εφάρµοσε τα αναλυτικά προγράµµατα της πολιτείας ενισχυµένα µε πρόσθετες διδακτικές ώρες (σε ορισµένα γνωστικά αντικείµενα, σε ξένες γλώσσες, στη Φυσική Αγωγή) και εµπλουτισµένα µε εργαστηριακές-ερευνητικές εργασίες και µε άλλα στοιχεία, που όλα µαζί σκοπούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών, στην καλλιέργεια της δηµιουργικότητας και της κριτικής σκέψεως, στη συνεργατική µάθηση, στην αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, στην οικοδόµηση ισχυρών βάσεων εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας. ñ Στο ηµοτικό και στο Γυµνάσιο συνεχίσθηκε η συνεργασία µε επιστηµονική οµάδα του Πανεπιστηµίου Αθηνών στον τοµέα της πληροφορικής για υποστήριξη και εξέλιξη του µαθήµατος «ιερεύνηση» µε προώθηση εκπαιδευτικών καινοτοµιών. Ο εναλλακτικός αυτός τρόπος διδασκαλίας εφαρµόσθηκε πέρυσι και στο µάθηµα της Τεχνολογίας της Α Λυκείου. ñ Για τρίτη χρονιά συνεχίσθηκε, επίσης, η διδασκαλία του οκιµιακού Λόγου στην Γ Γυ- µνασίου µε στόχο την εισαγωγή των µαθητών στην ευρύτερη προβληµατική των κοινωνικών επιστηµών. ñ Σε επίπεδο διδακτικής µεθοδολογίας, προωθήθηκε η διαθεµατικότητα µέσα από τη συνεργασία και το συντονισµό καθηγητών διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων. Εξ άλλου, παράλληλα µε την καθιερωµένη τριµηνιαία ή τετραµηνιαία αξιολόγηση, χρησιµοποιήθηκε µε επέκταση σε περισσότερα µαθήµατα και η µέθοδος αξιολογήσεως των µαθητών µέσω «portfolios» (φακέλων εκπαιδευτικού υλικού και εργασιών µαθητών). ñ Το σύστηµα «περιγραφικής αξιολογήσεως» εφαρµόσθηκε και πέρυσι µε επιτυχία σε όλα τα µαθήµατα του ηµοτικού, σε όλες τις τάξεις του Γυµνασίου στα µαθήµατα Νέων Ελληνικών, Φυσικών Επιστηµών, Αγγλικών, Γαλλικών, Γερµανικών και στην Α και Β Λυκείου σε µαθήµατα Γενικής Παιδείας. ñ Σε όλες τις σχολικές µονάδες δόθηκε έµφαση στην εκπόνηση ατοµικών ή οµαδικών εργασιών από τους µαθητές. ñ Πέραν του µαθήµατος της Αγγλικής γλώσσας, στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο διδάχθηκαν στα αγγλικά και ορισµένα άλλα µαθήµατα του σχολικού προγράµµατος (Ψυχολογία, Αρχές Οικονοµίας, Ελεύθερο Σχέδιο Λυκείου, Γεωγραφία Β Γυµνασίου, Φυσική Γ Γυµνασίου). ñ Στο µάθηµα των Αγγλικών του Λυκείου εντάχθηκαν δύο νέα προγράµµατα: α) προετοι- µασίας των υποψηφίων για το ειδικό µάθηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και β) εξοικειώσεως των µαθητών µε τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών για την εκπόνηση εργασιών. ñ Tο Πρόγραµµα Eπιλογών λειτούργησε µε επιτυχία, προσαρµοσµένο στις σχετικές ρυθµίσεις του Yπουργείου Παιδείας. 32

3 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ενιαία µορφή των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων στους περισσότερους κλάδους µαθηµάτων συνέβαλε στον καλύτερο σχεδιασµό και συντονισµό του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου στο Κολλέγιο Ψυχικού. Βοήθησε, επίσης, στην αποτελεσµατικότερη συνεργασία των καθηγητών Γυµνασίου-Λυκείου και στη γεφύρωση της ύλης των δύο αυτών σχολικών βαθµίδων. Συνεχίσθηκε και πέρυσι η συνεργασία των Προϊσταµένων των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων Γυµνασίου-Λυκείου µε τους Υποδιευθυντές του ηµοτικού, που είναι υπεύθυνοι για τα κύρια µαθήµατα στη σχολική µονάδα τους. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην οµαλή ροή της ύλης από το ηµοτικό στο Γυµνάσιο και στην ευκολότερη µετάβαση των µαθητών από τη µια βαθµίδα στην άλλη. Στην προσπάθεια αυτή συµµετέχουν οι ιευθυντές όλων των σχολικών µονάδων, καθώς και πολλοί από τους καθηγητές και τους δασκάλους. Γόνιµη υπήρξε και η συνεργασία µεταξύ των καθηγητών του Ενιαίου Λυκείου και του ΙΒ, δεδοµένου ότι πολλοί εκπαιδευτικοί διδάσκουν και στους δύο αυτούς κλάδους του Λυκείου και συµµετέχουν από κοινού στις συνεδριάσεις των Ακαδηµαϊκών Τµηµάτων. Στο Γυµνάσιο-Λύκειο λειτούργησαν 5 Ακαδηµαϊκά Τµήµατα µε Προϊσταµένους (Αρχαίων και Νέων Ελληνικών, Ιστορίας & Ανθρωπιστικών Επιστηµών, Μαθηµατικών, Φυσικών Επιστηµών, Αγγλικών), ενώ το ΙΒ είχε 4 Συντονιστές µαθηµάτων (Modern Greek, English, Sciences, Ελληνικών Μαθηµάτων). Στο ηµοτικό ο κατά µάθηµα συντονισµός έγινε από ένα µέλος της ιευθύνσεως και από δασκάλους (έναν από κάθε τάξη). Τα µαθήµατα Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής συντονίσθηκαν διασχολικά από τον ιασχολικό Προϊστάµενο Αγγλικών, τον ιασχολικό Προϊστάµενο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού και τον ιασχολικό Προϊστάµενο Mουσικής, αντίστοιχα. ΠΡΟΣΘΕΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Το Πρόγραµµα Πρόσθετης ιδακτικής Στήριξης σκοπός του οποίου είναι να βοηθήσει µαθητές του Λυκείου να καλύψουν τυχόν µαθησιακές ελλείψεις τους προσφέρθηκε και πέρυσι δωρεάν στους µαθητές του Κολλεγίου Ψυχικού. Η συµµετοχή των µαθητών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, ήταν προαιρετική. Λειτούργησαν τµήµατα Μαθηµατικών (2 επιπέδων), Φυσικής, Χηµείας, Αρχαίων Ελληνικών στο Ενιαίο Λύκειο και τµήµατα Νέων Ελληνικών, Αγγλικών, Βιολογίας, Περιβαλλοντικών Συστηµάτων και Θεάτρου στο ΙΒ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ - ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚ ΡΟΜΕΣ ñ Στο ηµοτικό, έγιναν 6 εκκλησιασµοί, 51 επισκέψεις σε µουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε εργοστάσια, σε κοινοτικά γραφεία κ.ά. και 2 ηµερήσιες εκδροµές στις ιστορικές περιοχές της Αρχαίας Επιδαύρου και της ηµητσάνας. 33

4 ñ Στο Γυµνάσιο, 3 ηµερήσιες εκδροµές (1 ανά τάξη), 1 τετραήµερη «Εξόρµηση» στο Νοµό Σερρών και 4 εκπαιδευτικές-µορφωτικές-φιλανθρωπικές επισκέψεις. ñ Στο Ενιαίο Λύκειο, 2 εκδροµές (1 τετραήµερη και 1 ηµερήσια) και 6 εκπαιδευτικές-µορφωτικές επισκέψεις. ñ Στο ΙΒ, 1 ηµερήσια εκδροµή και 2 εκπαιδευτικές µορφωτικές επισκέψεις. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν µια τριήµερη περιβαλλοντική επίσκεψη 40 µαθητών της Α Λυκείου στην ορεινή Αρκαδία και µια τετραήµερη περιβαλλοντική επίσκεψη 45 µαθητών της Β Λυκείου στις Πρέσπες. Τα προγράµµατα επισκέψεων-εκδροµών είναι σχεδιασµένα έτσι, ώστε να εντάσσονται στο ευρύτερο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και να το συµπληρώνουν, ευαισθητοποιώντας τους µαθητές σε θέµατα ιστορικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά. Ειδικά στο Γυµνάσιο έχει προβλεφθεί να έχουν όλοι οι µαθητές τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της τριετίας να συµµετάσχουν σε συγκεκριµένους «µορφωτικούς κύκλους» πάνω σε θεµατικούς άξονες. Πέρυσι, τέτοιοι κύκλοι ήταν: «Γνωριµία µε άλλους πολιτισµούς» (σε συνεργασία µε πρεσβείες διαφόρων χωρών), «Παραγωγή και διακίνηση βιβλίων» (σε συνεργασία µε τον εκδοτικό οίκο της «Εστίας»), «Μελέτη λατρευτικών χώρων», «Περίπατος της ηµοκρατίας» (µε µελέτη αρχαιολογικών χώρων περί την Ακρόπολη) κ.ά. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ - ΟΜΙΛΙΕΣ - ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 34 Και στις τρεις σχολικές µονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού έγιναν οι τακτικές εβδοµαδιαίες µαθητικές συγκεντρώσεις, κατά τις οποίες παρουσιάσθηκαν διάφορα προγράµµατα (µε οµιλίες, προβολές κ.λ.) από µαθητές, εκπαιδευτικούς και φίλους του Κολλεγίου, εκδηλώσεις στο πλαίσιο θρησκευτικών και εθνικών εορτών, καθώς επίσης και οι καθιερωµένοι ρητορικοί διαγωνισµοί Τριών Ιεραρχών, 25ης Μαρτίου, Χάουλαντ και έλτα. Κατά τη διάρκεια του έτους πραγµατοποιήθηκαν και ορισµένες σηµαντικές εκδηλώσεις γενικότερου ενδιαφέροντος: ñ Σε όλες τις σχολικές µονάδες, οµιλία του Αντιπροέδρου του.σ. του ΕΕΙ Αλέξανδρου Σαµαρά για την Ηµέρα των Ιδρυτών του Κολλεγίου (18 Οκτωβρίου). ñ ιηµερίδα (σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών) µε θέµα «Οι καινοτόµες εκπαιδευτικές δραστηριότητες βασισµένες στις νέες τεχνολογίες», στην οποία έλαβαν µέρος Έλληνες εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών ιδρυµάτων της Γερµανίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας και της Νορβηγίας. ñ ιεθνές Συνέδριο Καθηγητών Γλωσσικών Μαθηµάτων του Οργανισµού International Baccalaureate (Θέατρο Κολλεγίου, 30 Ιανουαρίου - 1 Φεβρουαρίου 2004) µε συµµετοχή πλέον των 300 εκπαιδευτικών από 28 χώρες.

5 ñ Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη καλλιτεχνική εκδήλωση µε τη συµµετοχή µαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων και αποφοίτων του Κολλεγίου. Έγινε, επίσης, σειρά εκδηλώσεων, ενταγµένων σε δύο ευρύτερα προγράµµατα του Κολλεγίου Ψυχικού: ñ «Ένας κόσµος χωρίς σύνορα». Στο πλαίσιο του διαρκούς αυτού προγράµµατος που ξεκίνησε το µε στόχο να φέρει τους µαθητές του Γυµνασίου Κολλεγίου Ψυχικού σε επαφή µε πολιτισµούς, ήθη και έθιµα συνανθρώπων µας από άλλους τόπους πραγµατοποιήθηκαν: Στο Θέατρο του Κολλεγίου (3 Μαΐου) συναυλία µε θέµα «Μουσική χωρίς σύνορα», στην οποία έλαβαν µέρος αφιλοκερδώς πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες, καθώς επίσης η µαθητική χορωδία και η ορχήστρα µαθητών-καθηγητών του Κολλεγίου Ψυχικού. Τα έσοδα ενίσχυσαν το Ταµείο Υποτροφιών του Κολλεγίου και τους σκοπούς της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Παρουσίαση (Θέατρο Κολλεγίου, 4 Μαΐου) όλης της δουλειάς που έγινε, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σε µαθήµατα και Οµίλους µε θέµα «Ένας κόσµος χωρίς σύνορα-μεσόγειος». Το πρόγραµµα περιελάµβανε οµιλίες, απαγγελίες ποιηµάτων, µουσική και τραγούδια, έκθεση φωτογραφίας, δραµατοποιηµένη αναφορά στη Μεσογειακή διατροφή «Ένας κόσµος χωρίς σύνορα Mουσική χωρίς σύνορα». 35

6 (και δεξίωση µε παραδοσιακά φαγητά και γλυκά διαφόρων περιοχών της Μεσογείου, παρασκευασµένα από µαθητές) κ.ά. Επισκέψεις µαθητών στις Πρεσβείες πέντε Μεσογειακών χωρών. ñ «Ολυµπιακή Παιδεία - Ολυµπιακή Εκεχειρία». Το Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού διοργάνωσε (25-27 Σεπτεµβρίου 2003, Θέατρο του Κολλεγίου) το 1ο ιεθνές Μαθητικό Συνέδριο για την Ολυµπιακή Εκεχειρία µε τη σύµπραξη του Γυµνασίου Κολλεγίου Ψυχικού και του Λυκείου και Γυµνασίου Κολλεγίου Αθηνών. Στις εργασίες και στις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Συνεδρίου (την έναρξη του οποίου κήρυξε ο Πρόεδρος του.σ. του ΕΕΙ Γιώργος Αναστασόπουλος) έλαβαν µέρος 87 µαθητές από 8 σχολεία της Ελλάδας και 6 σχολεία άλλων χωρών. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Το Γραφείο Συµβουλευτικής του Γυµνασίου και του Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού αποσκοπεί στην ενίσχυση της σχολικής διαδικασίας µέσω της παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών σε µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Κύριος στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η υποστήριξη των µαθητών µας, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ακαδηµαϊκές απαιτήσεις του Σχολείου και να χειρίζονται αποτελεσµατικότερα τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσω της παροχής ατοµικής συµβουλευτικής σε θέµατα που αφορούν στη σχολική διαδικασία, στις δυσκολίες οργανώσεως της µελέτης και στη διαχείριση συναισθηµατικών δυσκολιών. Σε συνεργασία µε το Γραφείο Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού του Κολλεγίου Αθηνών, εφαρµόσθηκαν, κατά το παρελθόν έτος, προγράµµατα επαγγελµατικής αξιολογήσεως για µαθητές της Α Λυκείου (τεστ και ατοµικές συνεντεύξεις), επισκέψεων µαθητών σε επαγγελµατικούς χώρους, θερινής απασχολήσεως µαθητών Λυκείου κ.ά. Πραγµατοποιήθηκε επίσης (στις 11 Φεβρουαρίου 2004) η καθιερωµένη Ηµέρα Επαγγελµατικής Eνηµέρωσης (Career Day) για τους µαθητές του Λυκείου και του ΙΒ του Κολλεγίου. PLACEMENT OFFICE Η ειδική αυτή υπηρεσία η οποία προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη σε µαθητές του Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού, ενδιαφερόµενους να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Πανεπιστήµια της Αµερικής και της Βρετανίας παρέσχε σε πολλά παιδιά (κυρίως του ΙΒ) και σε γονείς πληροφορίες και συµβουλές για σπουδές στο εξωτερικό, για τις απαιτούµενες διαδικασίες-προϋποθέσεις κ.ά. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Σηµαντικές διακρίσεις επέτυχαν οι µαθητές όλων των σχολικών βαθµίδων του Κολλεγίου Ψυχικού ( ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου) σε πολλούς τοµείς. Κυριότερες, µεταξύ αυτών, ήταν και οι εξής: 36 Θετικές Επιστήµες ñ Σε ένα µαθητή του Ενιαίου Λυκείου χορηγήθηκε υποτροφία του Αµερικανικού Ιδρύµατος Center for Excellence in Education (συµµετοχή σε ειδικό πρόγραµµα το καλοκαίρι του 2004 στις ΗΠΑ) για τη διάκρισή του στο χώρο των θετικών επιστηµών.

7 Μαθηµατικά ñ Ένας µαθητής του Ενιαίου Λυκείου, ως µέλος της Εθνικής Οµάδας της χώρας µας, κατέκτησε Χάλκινο Μετάλλιο στην 21η Βαλκανική Μαθηµατική Ολυµπιάδα της Βουλγαρίας. ñ Επιτυχίες σηµείωσαν οι µαθητές που έλαβαν µέρος στους Πανελλήνιους ιαγωνισµούς της Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας: Λύκειο: 11 µαθητές διακρίθηκαν στο διαγωνισµό «Ο Θαλής», προκριθέντες για την επό- µενη φάση «Ο Ευκλείδης» και πέντε εξ αυτών προχώρησαν στην τελική φάση (ένας, µάλιστα, έχοντας καταλάβει την 1η θέση). Στη φάση αυτή («Ο Αρχιµήδης») δύο µαθητές µας τιµήθηκαν ο ένας µε το 2ο Πανελλήνιο Βραβείο και ο άλλος µε το 3ο. Γυµνάσιο: 5 µαθητές διακρίθηκαν στο διαγωνισµό «Ο Θαλής», προκριθέντες για την επό- µενη φάση «Ο Ευκλείδης», και δύο εξ αυτών προχώρησαν στην τελική φάση («Ο Αρχιµήδης»), όπου τιµήθηκαν ο ένας µε το 1ο Πανελλήνιο Βραβείο και ο άλλος µε το 2ο. Φυσική ñ Ένας µαθητής του Ενιαίου Λυκείου κατέλαβε την 4η θέση στον Πανελλήνιο ιαγωνισµό της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Μουσική ñ Στους Αγώνες Μουσικής Περιφέρειας Αττικής υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισµού µια µαθήτρια του Γυµνασίου βραβεύθηκε για τη δεξιοτεχνία της στο βιολί. Forensics ñ Μέλος της αντιπροσωπευτικής οµάδας της Ελλάδας, που κατέλαβε την 3η θέση στο Παγκόσµιο Σχολικό Πρωτάθληµα της Στουτγάρδης (World Schools Debate Competition) ήταν και ένας µαθητής του ΙΒ. ñ Στο XXVI Deree College International Debate Tournament ένας µαθητής του ΙΒ κατέλαβε την 1η θέση. ñ Στο Panhellenic Forensics Tournament η οµάδα του Σχολείου µας (αποτελούµενη από παιδιά του Κολλεγίου Ψυχικού και του Κολλεγίου Αθηνών) κατετάγη 4η στη Γενική Βαθ- µολογία. Ένας µαθητής του ΙΒ κατέλαβε την 1η θέση στο Debate, ένας µαθητής του ΙΒ και µια µαθήτρια του Γυµνασίου Κολλεγίου Ψυχικού έφθασαν στους τελικούς και σε µια µαθήτρια του ΙΒ δόθηκε τιµητική διάκριση για τη συµµετοχή της στην Οµαδική Συζήτηση. Αθλητισµός ñ Στα πρωταθλήµατα του Yπουργείου Παιδείας οι οµάδες του Kολλεγίου Ψυχικού κατέκτησαν: Στα οµαδικά αθλήµατα µία πρώτη θέση και µία δεύτερη θέση Στα ατοµικά αθλήµατα τέσσερις πρώτες θέσεις, δέκα δεύτερες και τέσσερις τρίτες. ñ Μαθητές και µαθήτριες του Γυµνασίου και Λυκείου του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν µέλη των κοινών αντιπροσωπευτικών οµάδων του Κολλεγίου, που σηµείωσαν µεγάλες επιτυχίες σε όλα τα οµαδικά και ατοµικά αθλήµατα στο πλαίσιο των πρωταθληµάτων ΑΣΙΣ (βλ. σελίδα 25). ñ Η οµάδα ποδοσφαίρου µαθητών 5x5 του ηµοτικού Κολλεγίου Ψυχικού κατέλαβε την 1η θέση στους Νοµαρχιακούς Αγώνες του Υπουργείου Παιδείας και ήταν αήττητη στους αγώνες ΑΣΙΣ. ñ Η οµάδα µπάσκετ µαθητών του ηµοτικού Κολλεγίου Ψυχικού έφθασε στον τελικό του οµίλου της στους Νοµαρχιακούς Αγώνες και ήταν αήττητη στους αγώνες ΑΣΙΣ. 37

8 Συµµετοχή σε εξωσχολικές και διασχολικές εκδηλώσεις ñ Οµάδες του Κολλεγίου (αποτελούµενες από µαθητές των Οµίλων MUN του Λυκείου/ΙΒ Κολλεγίου Ψυχικού και του Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών) έλαβαν µέρος σε διεθνείς διοργανώσεις «Προσοµοιώσεως των Ηνωµένων Εθνών» στη Χάγη, στο ουβλίνο και στην Αθήνα (όπου δύο µαθήτριες του ΙΒ επελέγησαν ως προεδρεύουσες των δύο από τις πέντε Επιτροπές). ñ Ο Όµιλος UNESCO του Λυκείου/ΙΒ έδωσε το «παρών» µε πολυµελή οµάδα στο Συµπόσιο Εταιρικών και Συνεργαζόµενων Σχολείων της UNESCO. ñ Αντιπροσωπεία µαθητών του ΙΒ έλαβε µέρος στη διασχολική εκδήλωση «Communicating the Olympic Spirit - Athens 2004» του Campridge University Press. ñ Τα Τµήµατα Γαλλικών του ηµοτικού και Γυµνασίου έλαβαν µέρος στον Πανελλαδικό ιαγωνισµό «Francophonie», που οργάνωσαν οι Πρεσβείες γαλλόφωνων κρατών (θέµα: «Η σύγκλιση των αξιών του Ολυµπιακού πνεύµατος και της γαλλοφωνίας»). ΟΜΙΛΟΙ Στο Κολλέγιο Ψυχικού λειτούργησαν πέρυσι 59 Όµιλοι (22 στο ηµοτικό, 22 στο Γυ- µνάσιο, 15 στο Λύκειο/ΙΒ) µε σηµαντική δραστηριότητα σε πολλούς, διαφορετικούς τοµείς. Μεταξύ των Οµίλων ήταν και οι εξής: Ιστορικός, Αρχαιολογικός, Μαθηµατικός, Σκακιστικός, ραµατικός, Forensics, Στήριξης Προσφύγων, Model United Nations, UNESCO, Ορχήστρας-Χορωδίας, Παραδοσιακών Χορών, Επιστηµονικών Κατασκευών, Κηπουρικής, Κινηµατογραφικός, Σπηλαιολογικός, Ορειβατικός, κ.ά. ΕΚ ΟΣΕΙΣ Υψηλής ποιοτικής στάθµης και σηµαντική ως προς τον παιδαγωγικό και µορφωτικό ρόλο της στο ευρύτερο πλαίσιο της σχολικής ζωής ήταν η µαθητική δραστηριότητα στον εκδοτικό τοµέα. Μεταξύ άλλων, κυκλοφόρησαν και τα εξής έντυπα: ηµοτικό - Λάτσειο Λέξεις και Eικόνες Ηµερολόγιο 2004 Γυµνάσιο Περιπλανήσεις Εξόρµηση 2004 Γυµνάσιο και Λύκειο The Punchline/Un Monde sans Frontières Λύκειο 38 Πρό[Σ]κληση (Ενιαίου Λυκείου) Θησαυρός (το ετήσιο λεύκωµα των τελειοφοίτων του Κολλεγίου)

9 Aπό την τελική γιορτή του ηµοτικού Σχολείου Kολλεγίου Ψυχικού στην Kάντζα, που ήταν αφιερωµένη στους Oλυµπιακούς Aγώνες ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ TΩN ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Και κατά το παρελθόν έτος ο θεσµός των Μαθητικών Κοινοτήτων λειτούργησε αποτελεσµατικά µε µεγάλη συµµετοχή µαθητών σε πληθώρα ποικίλων δραστηριοτήτων (κοινωνικών, πολιτιστικών κ.ά.): ηµοτικό - Λάτσειο Συγκέντρωση χρηµάτων (µέσω εράνων, συµµετοχής στο Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ, «λιτών γευµάτων» κ.ά.) για την ενίσχυση του Ταµείου Υποτροφιών του Κολλεγίου, ελληνικών κοινωφελών ιδρυµάτων, του έργου της UNESCO κ.ά. Προσφορά ρουχισµού, τροφίµων και άλλων ειδών σε άπορες και άστεγες οικογένειες, στα Παιδικά Χωριά SOS, σε πρόσφυγες κ.ά. Συµµετοχή σε καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Οργάνωση σε συνεργασία µε το σχολείο του παραδοσιακού αγώνα ποδοσφαίρου µεταξύ µαθητών-δασκάλων και αγώνα ποδοσφαίρου µεταξύ µαθητών-γονέων. Συµµετοχή στην έκδοση εντύπων. 39

10 Γυµνάσιο Συµµετοχή στη διοργάνωση των εκδηλώσεων του προγράµµατος «Ένας κόσµος χωρίς σύνορα». Υποστήριξη του έργου του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ενίσχυση του Ταµείου Υποτροφιών του Κολλεγίου. Επισκέψεις σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα και ενίσχυση κοινωφελών σκοπών. Συµµετοχή στο πρόγραµµα «Work it out» που εκπαιδεύει οµάδα µαθητών για να γίνουν «διαµεσολαβητές» σε διενέξεις µεταξύ συµµαθητών τους. «Εξόρµηση» στο Νοµό Σερρών. Συνεργασία µε το σχολείο στην οργάνωση εκδροµών. Φροντίδα για την καθαριότητα του προαύλιου χώρου του σχολείου. Συµµετοχή στο «Πανηγύρι». Συνδιοργάνωση του ετήσιου χορού του Γυµνασίου (µαζί µε τη Μαθητική Κοινότητα του Γυµνασίου Κολλεγίου Αθηνών). Λύκειο (Ενιαίο Λύκειο & ΙΒ) Συνεργασία µε το σχολείο στην οργάνωση εκδροµών και άλλων εκδηλώσεων. «Εξόρµηση» στην ορεινή Αρκαδία και στις Πρέσπες. Συµµετοχή σε δραστηριότητες στο πλαίσιο του 1ου ιεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου για την Ολυµπιακή Εκεχειρία, του 4ου Συµποσίου Εταιρικών και Συνεργαζόµενων Σχολείων της UNESCO και του ιεθνούς Συνεδρίου του ΙΒ. Παρουσίαση (από το ραµατικό Όµιλο) του έργου του Γκολντόνι «Οι δίδυµοι της Βενετίας», αποσπάσµατος από τους «Αχαρνής» του Αριστοφάνη κ.ά. Φροντίδα για την καθαριότητα του προαύλιου χώρου του σχολείου. Συµµετοχή στο «Πανηγύρι». Έκδοση εντύπων. 40 Kτίριο «Γλαύκα»

11 Kτίριο «Bασιλεία» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι δυνατότητες, που προσφέρει το ΕΕΙ στους εκπαιδευτικούς για συνεχή επιµόρφωση και επαγγελµατική ανάπτυξή τους, αξιοποιήθηκαν από πολλά µέλη του διδακτικού προσωπικού των σχολικών µονάδων του Κολλεγίου Ψυχικού. Συγκεκριµένα, κατά το : ñ 69 εκπαιδευτικοί έλαβαν µέρος σε σεµινάρια, συνέδρια και άλλες επιµορφωτικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα ñ 13 εκπαιδευτικοί µετέβησαν για επιµόρφωση στο εξωτερικό. Eπίσης το Κολλέγιο Ψυχικού οργάνωσε δικές του επιµορφωτικές εκδηλώσεις µε θέ- µατα, όπως: Νέες Τεχνολογίες και Πληροφορική ιαδροµές στην Ιστορία των Επιστηµών Μαθησιακές δυσκολίες στην εκµάθηση ξένης γλώσσας Από το Κολλέγιο Ψυχικού διοργανώθηκε σε συνεργασία µε τον Οργανισµό του International Baccalaureate Diploma Programme, ιεθνές Συνέδριο Καθηγητών Γλωσσικών Μαθηµάτων (Language A1). Το Συνέδριο το οποίο διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο Ψυχικό (30 Ιανουαρίου-1Φεβρουαρίου 2004) µε συµµετοχή 300 και πλέον εκπαιδευτικών από 28 χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής και της Μ. Ανατολής παρακολούθησαν και 10 εκπαιδευτικοί του σχολείου µας. Tέλος, µε πρωτοβουλία της ιευθύνσεως του Κολλεγίου Ψυχικού πραγµατοποιήθηκε στο Ναύπλιο (8-9 Ιουλίου 2004) διηµερίδα µε θέµα «ιοίκηση εκπαιδευτικών µονάδων» για τα µέλη της ιευθύνσεως των τριών σχολικών µονάδων, τους Προϊσταµένους των Ακαδη- µαϊκών Τµηµάτων και τους Συντονιστές µαθηµάτων του IB. 41

12 INTERNATIONAL BACCALAUREATE Τ ο International Baccalaureate Diploma Programme ( ιεθνές Απολυτήριο) του ΕΕΙ συ- µπλήρωσε 7 χρόνια λειτουργίας. Ενταγµένο οργανικά στο Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού, απευθύνεται σε µαθητές, που έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστήµια του εξωτερικού. Οι µαθητές του ΙΒ µετέχουν κανονικά σε όλες τις Κολλεγιακές σχολικές δραστηριότητες κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές κ.ά. (π.χ. Οµίλους) και σε όλους τους Κολλεγιακούς θεσµούς (π.χ. ρητορικά γυµνάσµατα, ακαδηµαϊκές διακρίσεις κ.λ.) µαζί µε τους συµµαθητές τους του Ενιαίου Λυκείου. Στο ΙΒ µπορούν να ενταχθούν µετά από µια διαδικασία επιλογής µαθητές, που ενστερνίζονται τις αρχές του, έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και µπορούν να αντεπεξέλθουν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του. Μετά από διεξοδική ενηµέρωσή τους για το περιεχόµενο και τη µεθοδολογία του Προγράµµατος, οι µαθητές διαλέγουν, µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, τα µαθήµατα που θα παρακολουθήσουν, ανάλογα µε τον επιστηµονικό τοµέα, προς τον οποίο κατευθύνονται, αλλά και τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, στα οποία επιθυµούν να φοιτήσουν. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Προγράµµατος ΙΒ είναι τα εξής: Προσφέρει µεγάλη ποικιλία µαθηµάτων, που ανταποκρίνονται σε γενικές µαθησιακές ανάγκες, αλλά και σε ειδικά ενδιαφέροντα των µαθητών. Προετοιµάζει κατάλληλα τους µαθητές για πανεπιστηµιακές σπουδές στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα, η συστηµατική διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και της Ελληνικής Ιστορίας εξασφαλίζει την ισοτιµία του διπλώµατος των αποφοίτων του ΙΒ µε το ελληνικό απολυτήριο. Συµπληρώνει τη σφαιρική παιδεία των µαθητών µε τη Θεωρία της Γνώσεως, το Εκτετα- µένο οκίµιο και τις δραστηριότητες Creativity Action Service (CAS), οι οποίες αποτελούν τον πυρήνα του Προγράµµατος. Κατά το σχολικό έτος , φοίτησαν 95 µαθητές στην τάξη IB1 και 84 µαθητές στην τάξη IB2. 42 Aπό την έκθεση έργων των µαθητών του IB στη Bιβλιοθήκη του Kολλεγίου.

Λάτσειο ιδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Λάτσειο ιδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λάτσειο ιδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Κ ατά το σχολικό έτος 2004-2005 το ηµοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Ψυχικού (που ιδρύθηκε το 1980 και από το 1995 στεγάζεται στο Λάτσειο ιδακτήριο στην Κάντζα) είχε

Διαβάστε περισσότερα

Λάτσειο ιδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Λάτσειο ιδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λάτσειο ιδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Κ ατά το σχολικό έτος 2005-2006 το Κολλέγιο Ψυχικού εόρτασε τη συµπλήρωση 25 ετών λειτουργίας του. Το ηµοτικό Σχολείο του (που στεγάζεται στο Λάτσειο ιδακτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Κ ατά το σχολικό έτος 2007-2008, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν 1.597 (Δημοτικό: 778, Γυμνάσιο: 412, Γενικό Λύκειο:

Διαβάστε περισσότερα

EKΠAI EYTIKO - ΠAI AΓΩΓIKO EPΓO

EKΠAI EYTIKO - ΠAI AΓΩΓIKO EPΓO EKΠAI EYTIKO - ΠAI AΓΩΓIKO EPΓO Γενικές Παρατηρήσεις Κολλέγιο Αθηνών Κολλέγιο Ψυχικού International Baccalaureate Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία Τελετή Αποφοιτήσεως - Commencement 2004 Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016 2017 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 08:30 16:00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2012-2013 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 08:30 15:00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Λάτσειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛEΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟY

Λάτσειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛEΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟY Λάτσειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛEΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟY Κ ατά το σχολικό έτος 2006-2007, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν 1.443 (Δημοτικό: 734, Γυμνάσιο: 383, Γενικό Λύκειο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο ιδακτήριο Kάντζα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο ιδακτήριο Kάντζα Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο ιδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Κ ατά το σχολικό έτος 2004-2005, ο αριθµός των µαθητών στις τρεις σχολικές µονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.882 ( ηµοτικό: 777, Γυµνάσιο: 594,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ.Α. ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κ.Α. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 Δευτέρα Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ Ι ΑΚΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ Ι ΑΚΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ Ι ΑΚΤΗΡΙΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 3 Δευτέρα: Έναρξη σχολικού έτους 2012-2013 Παρουσία διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 55 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒΡ ΔΕΚ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α ύ γ ο υ σ τ ο ς Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Α ύ γ ο υ σ τ ο ς Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ Α ύ γ ο υ σ τ ο ς 2 0 1 5-25 - 27/08 28/08 MANDOULIDES OPEN COMPUTER EPATHLON CAMP & ROBOTICS CAMP (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) MANDOULIDES

Διαβάστε περισσότερα

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα π æàãπ À K ατά το σχολικό έτος 2010-2011, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν 1.879 (Δημοτικό: 910, Γυμνάσιο: 468, Γενικό Λύκειο: 247,

Διαβάστε περισσότερα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Κ ατά το σχολικό έτος 2007-2008 ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.925 (Δημοτικό: 817, Γυμνάσιο: 605 και Λύκειο:

Διαβάστε περισσότερα

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ K ατά το σχολικό έτος 2008-2009, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν 1.725 (Δημοτικό: 831, Γυμνάσιο: 437, Γενικό Λύκειο:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟN Ι ΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα

Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα Λάτσειο Διδακτήριο Κάντζα π æàãπ À K ατά το σχολικό έτος 2009-2010, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Ψυχικού ήταν 1.810 (Δημοτικό: 871, Γυμνάσιο: 453, Γενικό Λύκειο: 231,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛEΓΙΟ AΘΗΝΩΝ. Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα

ΚΟΛΛEΓΙΟ AΘΗΝΩΝ. Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα Mποδοσάκειο Μποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα ΚΟΛΛEΓΙΟ AΘΗΝΩΝ Κ ατά το σχολικό έτος 2006-2007 ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.921 (Δημοτικό: 800, Γυμνάσιο: 604

Διαβάστε περισσότερα

EΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

EΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ EΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ Eισαγωγή Kολλέγιο Aθηνών Kολλέγιο Ψυχικού Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία Τελετή Αποφοίτησης - Commencement 2006 Eισαγωγή στην Tριτοβάθµια Eκπαίδευση EΙΣΑΓΩΓΗ Tο παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ Εισαγωγή Κολλέγιο Αθηνών Κολλέγιο Ψυχικού Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία Διασχολικές Δραστηριότητες Τελετή Αποφοίτησης - Commencement 2008 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Πέμπτη, 3 10:30-12:30 Υποδοχή νεοεισερχόμενων μαθητών α, β και γ γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα π A ø K ατά το σχολικό έτος 2009-2010 ο αριθμός των μαθητών στις τρείς σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.983 (Δημοτικό: 873, Γυμνάσιο: 607 και Λύκειο: 503) και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης. Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου 1. Σχέδιο Έκθεσης Ετήσιου Προγραμματισμού του Σχολείου Εισαγωγή Ο ετήσιος προγραμματισμός αποτελεί βασική λειτουργία της οργάνωσης και της διοίκησης της σχολικής μονάδας και πραγματοποιείται στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING)

«ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) 1 «ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ» (LEADERSHIP FOR LEARNING) Η Προσυνεδριακή Ηµερίδα, ανοικτή στο κοινό, αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση του 4 ου ιεθνούς Συνεδρίου Carpe Vitam: Leadership for Learning, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα

Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα Mποδοσάκειο Διδακτήριο Kάντζα π A ø K ατά το σχολικό έτος 2010-2011, ο αριθμός των μαθητών στις τρεις σχολικές μονάδες του Κολλεγίου Αθηνών ήταν 1.988 (Δημοτικό: 891, Γυμνάσιο: 600, Λύκειο: 497) και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απογευματινές δραστηριότητες σχολικού έτους 2011-2012

Θέμα: Απογευματινές δραστηριότητες σχολικού έτους 2011-2012 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου και του ΙΒ Κολλεγίου Ψυχικού Αγαπητοί γονείς,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Επίθετο Οικ. Κατάσταση Ημερομηνία Γέννησης Τηλέφωνο Επικοινωνίας mail Αθανασία- Παρασκευή Υπερηφάνου Άγαμη 03.05.1988 2109940653 & 6945139495 athanasia.yperifanou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE. Θέμα: Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) στο Γενικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE. Θέμα: Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) στο Γενικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Ψυχικό, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Αύγουστος-Σεπτέμβριος Οκτώβριος Αύγουστος-Σεπτέμβριος ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ 25/08/2016 ΠΕΜΠΤΗ 01/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α και Β Λυκείου Θέατρο Χωρέμη Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015 1 Προαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΛΥΚΕΙΟ Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών β και γ Γυμνασίου Θέατρο Χωρέμη Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αθήνα 12/09/2011 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Το Λεόντειο Λύκειο Πατησίων είναι ένα κατ εξοχήν Χριστιανικό Σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχικό, 20 Σεπτεμβρίου Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του 2 ου έτους του Τμήματος International Baccalaureate Κολλεγίου Ψυχικού

Ψυχικό, 20 Σεπτεμβρίου Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του 2 ου έτους του Τμήματος International Baccalaureate Κολλεγίου Ψυχικού ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του 2 ου έτους του Τμήματος International Baccalaureate Κολλεγίου

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων

Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Δραστηριότητες του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιτεχνικών Αγώνων Υπεύθυνος: Παγιώτης Σκορδάς, Φιλόλογος Υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραμμάτων στα πλαίσια των σχολικών Δραστηριοτήτων Έ πολιτιστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ( Με βάσει την Υ.Α /Γ (ΦΕΚ2769/ ) )

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ( Με βάσει την Υ.Α /Γ (ΦΕΚ2769/ ) ) ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ( Με βάσει την Υ.Α.129287/Γ210-11-2011 (ΦΕΚ2769/2-12-2011) ) 1. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ (Άρθρο 1) Έως πέντε (5) το έτος (όχι πάνω από µία το µήνα) κατά τη διάρκεια ωραρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα Εκπαιδευτικά προγράμματα Η βελτίωση της επικοινωνίας και η προώθηση της δηµιουργικής συνεργασίας Η ενηµέρωση σχολικής ζωής Το σχολικό υλοποιήθηκαν προαιρετικά προγράµµατα: σε θέµατα της Η γνώση θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού Committed to Excellence European Foundation for Quality Management ATHENS COLLEGE E F Q M R E S U L T S PSYCHICO COLLEGE Νίκος Μανταράκης,

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

2 ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2 ο ΓΕΛ ΓΕΡΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2014-2015 Α)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1) «Aνθρωπογενείς δραστηριότητες και παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές» Θέμα: Περιβαλλοντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επιμορφωτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών α. Σεμινάριο Μουσικής: Η σχολική μπάντα. Αξιολόγηση. Λεμεσός Λανίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE. Θέμα: Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) στο Γενικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE. Θέμα: Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) στο Γενικό Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του Γενικού Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού Ψυχικό, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης δραστηριοτήτων άτυπης/ανεπίσηµης εκπαίδευσης για ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ TO ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TOY ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ, 13

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο

Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Ενημερωτική Συνάντηση Γονέων Μαθητών Α Λυκείου Θέατρο Χωρέμη Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017 1 Φ ο ί τ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Χρήστος 2. Επώνυμο: Δημητρίου 3. Ημερομηνία Γέννησης: 9/7/1960 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΟ Εισαγωγή Κολλέγιο Αθηνών Κολλέγιο Ψυχικού International Baccalaureate Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία Διασχολικές Δραστηριότητες Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Εισαγωγή T

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2011-2012 1 ος Στόχος Το σχολείο μας Ένα εργαστήριο ανάπτυξης κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και συνεργασίας. 1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ: Αποστολή και όραμα του «ΚΡΥΦΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» Στόχοι και εμφάσεις σχολικής χρονιάς 2015 2016 Ωρολόγιο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, Αθήνα 7 / 2 / 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, Αθήνα 7 / 2 / 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, Αθήνα 7 / 2 / 2006 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 13362 / Γ7 ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών Γενικού Λυκείου. Α τάξη

Προγράµµατα σπουδών Γενικού Λυκείου. Α τάξη Στόχευση: 1 η Οµάδα 7µελές 4µελές τµήµα µε τµήµα µε στόχευση στόχευση την 1 η ΟΠ την 1 η ΟΠ Α τάξη Στόχευση: η Οµάδα 7µελές 4µελές τµήµα µε τµήµα µε στόχευση στόχευση την η ΟΠ την η ΟΠ 1 1 3 Μαθηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ. nikpe.m@windowslive.com

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ. nikpe.m@windowslive.com E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ E-mail nikpe.m@windowslive.com Υπηκοότητα Ελληνική ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ημερομηνίες (από έως)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Συμμετοχή σε ενημερωτική ημερίδα Τίτλος: «Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία): Από το Νηπιαγωγείο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Συμμετοχή σε ενημερωτική ημερίδα Τίτλος: «Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία): Από το Νηπιαγωγείο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Όνομα: Αδαμαντία 2. Επώνυμο: Γκουρνέλου Τίτλοι σπουδών: Κλάδος / Ειδικότητα : ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, πτυχιούχος του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙ ΠΑΡΑΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΕΥΤΙΟΥ : ριτήριο : εδομένα A. ΙΑΤΙΕΣ ΙΑΝΟΤΗΤΕΣ ιαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών, ενέργειες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙΝΩΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» (INOV) Ζ ΚΥΚΛΟΣ To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία

Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία Ψυχοπαιδαγωγική Υπηρεσία Κ αι κατά το παρελθόν έτος, η δραστηριότητα της Ψυχοπαιδαγωγικής Υπηρεσίας Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού ασκήθηκε πάνω σε τέσσερις άξονες: Συνεργασία με τη Διεύθυνση και

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας μας με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και στο πλαίσιο της δημιουργίας αθλητικού σχολείου, προσφέρουμε επιδότηση διδάκτρων

Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας μας με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και στο πλαίσιο της δημιουργίας αθλητικού σχολείου, προσφέρουμε επιδότηση διδάκτρων Με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας μας με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και στο πλαίσιο της δημιουργίας αθλητικού σχολείου, προσφέρουμε επιδότηση διδάκτρων 30% για νέες εγγραφές στο διάστημα Σεπτεμβρίου 2014!

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008

Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Πολιτιστικά Γεγονότα 2008 Ρόδος, µια Πόλη Τέχνης και Πολιτισµού Ο Πολιτισµός ήταν πάντα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωή στην Ρόδο. Ο Δήµος Ροδίων οργανώνει καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς, µε έµφαση στους

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απογευματινές δραστηριότητες σχολικού έτους

Θέμα: Απογευματινές δραστηριότητες σχολικού έτους ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-INTERNATIONAL BACCALAUREATE Προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών του Τμήματος International Baccalaureate του Κολλεγίου Ψυχικού Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο των Ορέων: εµπειρία από το Γυµνάσιο Κράνας

Πανεπιστήµιο των Ορέων: εµπειρία από το Γυµνάσιο Κράνας Πανεπιστήµιο Κρήτης Π. Γ. Μιχαηλίδης, Οµότιµος Καθηγητής, e-mail: michail@edc.uoc.gr Πανεπιστήµιο των Ορέων: εµπειρία από το Γυµνάσιο Κράνας Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 4 Ιουνίου 2016 Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013

Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 Α Κύκλος: 1 14 Ιουλίου 2013 ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Ιουλίου Άφιξη στο ξενοδοχείο Ιλισός και τακτοποίηση στα δωμάτια 17:30 Κέρασμα και συνάντηση με τους υπεύθυνους των Θερινών Σχολείων 20:30-23:00 ΤΡΙΤΗ, 2 Ιουλίου 09:30-10:00

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, Πιστοποιημένη επιμόρφωση Επιπέδου 1: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία υπαλλήλου: 1. Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. Επώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 3. Ημερομηνία Γέννησης: 30/05/1961 4. Τόπος Γέννησης: Δ.Δ. Τριγωνικού Δήμου Σερβίων Π. Κοζάνης 5. Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµ. Αν ένα ϖαιδί για κάϖοιους λόγους δε φέρει την υϖεύθυνη δήλωση, τότε αναγκαστικά την ηµέρα της εϖίσκεψης θα έρχεται στο Σχολείο και θα µένει µε

Σηµ. Αν ένα ϖαιδί για κάϖοιους λόγους δε φέρει την υϖεύθυνη δήλωση, τότε αναγκαστικά την ηµέρα της εϖίσκεψης θα έρχεται στο Σχολείο και θα µένει µε Λεόντειο Λύκειο Νέας Σµύρνης ηµοτικό «Άγ. ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης» Εκπαιδευτικές Πολιτιστικές προσεγγίσεις Οκτώβριος 2011 Αγαπητοί µας Γονείς Πρωταρχικός στόχος της Εκπαίδευσης είναι να καλλιεργήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016

Erasmus + EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1999

ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1999 Page 1 of 5 ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1999 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ Όπως και σε προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος στις 26 Απριλίου στις 4.00-7.00 μμ. στη Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου στο Ψυχικό, ο Σύλλογος Γονέων

Διαβάστε περισσότερα