ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ANADELTA TESSERA ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ANADELTA TESSERA ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ANADELTA TESSERA ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Anadelta Software Παραγωγή & Εμπορία Λογισμικού Λογισμικό, Οδοποιία, Σχεδιασμός, Ισόπεδοι Κόμβοι, Ανισόπεδοι Κόμβοι ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο σχεδιασμός ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων γίνεται σήμερα σχεδόν αποκλειστικά με τη χρήση προγραμμάτων CAD. Στα περισσότερα όμως από αυτά ο μελετητής πρέπει χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του λογισμικού να συνθέσει ο ίδιος τη δομή του ισόπεδου ή του ανισόπεδου κόμβου. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες λειτουργίες του λογισμικού Anadelta Tessera οι σχετικές με τον σχεδιασμό των ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυνατότητες παραμετροποίησης καθώς και στον αυτοματοποιημένο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα από το λογισμικό. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων γίνεται σήμερα, σχεδόν αποκλειστικά, με τη χρήση προγραμμάτων CAD. Στα περισσότερα όμως από αυτά ο μελετητής πρέπει χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του λογισμικού να συνθέσει ο ίδιος τη δομή του ισόπεδου ή του ανισόπεδου κόμβου. Το λογισμικό Anadelta Tessera αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα διαφορετικά. Αναλυτική περιγραφή τους υπάρχει στο εγχειρίδιο και στην βοήθεια του προγράμματος Anadelta Tessera καθώς και στα σχετικά εκπαιδευτικά video. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνονται και στην έκδοση Demo, που διατίθεται ελεύθερα από το site: Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες λειτουργίες του λογισμικού οι σχετικές με τον σχεδιασμό των κόμβων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυνατότητες παραμετροποίησης καθώς και στον αυτοματοποιημένο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα από το λογισμικό. Η παρουσίαση είναι διαρθρωμένη σε δύο ενότητες: Ισόπεδοι κόμβοι: Το Anadelta Tessera Professional υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη εισαγωγή και διαχείριση ισόπεδων κόμβων. Οι προδιαγραφές τους περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους για λωρίδες αριστερής στροφής, λωρίδες επιβράδυνσης, κεντρικές νησίδες, ζώνες αποκλεισμού, σταγόνες, τριγωνικές νησίδες εξόδου και εισόδου. Η μεταβολή οποιασδήποτε παραμέτρου (μήκους, πλάτους, ακτίνας, τρόπου υπολογισμού κλπ.) ή η γραφική μετακίνηση οδηγεί σε αυτόματο επανυπολογισμό της συνολικής δομής, με παράλληλη εμφάνιση επεξηγηματικών μηνυμάτων ή προειδοποιήσεων. Κάθε επανυπολογισμός ακολουθείται από ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την υψομετρική συναρμογή, τη συναρμογή των πλατών και των επικλίσεων. Μετά τον υπολογισμό των διατομών σχεδιάζονται αυτόματα οι οριογραμμές και τα πρανή στην περιοχή του κόμβου. Οι εξ ορισμού τιμές των διαφόρων μεγεθών είναι οι προτεινόμενες από τις γερμανικές προδιαγραφές RAS-K-1 όμως η ευελιξία του προγράμματος επιτρέπει την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων. Ανισόπεδοι κόμβοι: Η αυτοματοποιημένη διαχείριση ανισόπεδων κόμβων με πολλούς τρόπους εισαγωγής μερισμών και συμβολών και αυτόματη εισαγωγή των λωρίδων επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης είναι ένα από τα δυνατά σημεία του Anadelta Tessera Professional. Για κάθε μερισμό ή συμβολή επιλέγονται από τις προδιαγραφές κόμβων τα χαρακτηριστικά των λωρίδων αλλαγής ταχύτητας (πλάτος, μήκος, μήκος συναρμογής), οι γωνίες εισόδου / εξόδου καθώς και τα

2 χαρακτηριστικά των σχετικών κλάδων (πλάτη, ακτίνες καμπυλότητας, παράμετροι, μήκη συναρμογής). Η έκδοση διαθέτει αυτοματοποιημένες λειτουργίες συγχρονισμού των διατομών κύριου δρόμου και κλάδου, προσαρμογής πλατών και επικλίσεων καθώς και υψομετρικής συναρμογής της μηκοτομής των κλάδων. Με συνδυασμό μερισμού και συμβολής μπορούν να προκύψουν οποιασδήποτε μορφής και γεωμετρίας κλάδοι σύνδεσης δύο οδών. Εκτός όμως από αυτό, στις περιοχές ανισόπεδης διασταύρωσης δύο οδών εισάγονται από το Tessera βρόχοι και απευθείας κλάδοι, σύμφωνα με την επιλογή του χρήστη. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συγχώνευσης δύο κλάδων σε έναν ενιαίο δρόμο, ο οποίος στη συνέχεια μπορεί να συμβάλει ισόπεδα ή να συναντάται ανισόπεδα με κάποιον άλλο, όπως στον κόμβο τύπου σάλπιγγας. Όλοι οι κλάδοι σύνδεσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους, επιδέχονται μεταβολές είτε με αλλαγή παραμέτρων, από τις προδιαγραφές κόμβου, είτε με γραφικό τρόπο. Οποιεσδήποτε μεταβολές ακολουθούνται από προσαρμογές των επικλίσεων και των μηκοτομών. Δημιουργούνται επίσης αυτόματα οι σύνθετες διατομές στις περιοχές των κόμβων. Τέλος το πρόγραμμα αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη ευελιξία το ζήτημα των ανισόπεδων κόμβων, σε σχέση με τους ισόπεδους, επιτρέποντας περισσότερη παραμετροποίηση. 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 2.1 Εισαγωγή ισόπεδου κόμβου Το περιβάλλον του Anadelta Tessera υποστηρίζει την εισαγωγή ισόπεδου κόμβου με δύο τρόπους. Ο πρώτος προϋποθέτει την επιλογή των δύο δρόμων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στον κόμβο, ώστε με δεξί κλικ να εμφανιστεί στο αναδυόμενο μενού και η εντολή Νέος ισόπεδος κόμβος. Ο δεύτερος τρόπος ενεργοποιείται με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου οπότε γύρω από το σταυρόνημα θα εμφανιστεί ένας κύκλος που θα υποδεικνύει την κατάσταση εισαγωγής. Απαιτείται στη συνέχεια η υπόδειξη, με το σταυρόνημα, της περιοχής συμβολής ή διασταύρωσης δύο οδών και το πάτημα του αριστερού πλήκτρου του ποντικιού. Και στις δύο περιπτώσεις, θα εμφανισθεί στην οθόνη, στο σημείο όπου υπήρχε τομή μεταξύ των αξόνων των δυο δρόμων, ένας ρόμβος ή ένα τρίγωνο που συμβολίζει τον κόμβο. Το σύμβολο αυτό είναι και η λαβή επιλογής του κόμβου. Επίσης θα εμφανισθεί η διαμόρφωση των οριογραμμών και των νησίδων του κόμβου οι οποίες θα έχουν υπολογισθεί με βάση τις προκαθορισμένες Προδιαγραφές Ισόπεδων Κόμβων (Εξ Ορισμού) του προγράμματος. Σε περίπτωση διασταύρωσης (σταυρός) στον πρώτο τρόπο δημιουργίας κόμβου κύριος δρόμος θα θεωρηθεί αυτός που έχει επιλεγεί πρώτος ενώ στον δεύτερο τρόπο κύριος δρόμος θα θεωρηθεί αυτός που έχει το μεγαλύτερο πλάτος οδοστρώματος. Στην περίπτωση που και οι δυο έχουν το ίδιο, τότε κύριος θα θεωρηθεί αυτός που έχει το μεγαλύτερο πλάτος καταστρώματος. 2.2 Προδιαγραφές Ισόπεδων Κόμβων (Εξ Ορισμού) Οι εξ ορισμού προδιαγραφές των ισόπεδων κόμβων μπορούν να τροποποιούνται από την εντολή Προδιαγραφές Ισόπεδων Κόμβων (Εξ Ορισμού) του προγράμματος. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου με τέσσερις καρτέλες με τα ονόματα: Τεταρτημόριο, Μεγάλη Σταγόνα, Μικρή Σταγόνα και Γενικά (Σχήμα 1). Στην καρτέλα Τεταρτημόριο ορίζονται οι προδιαγραφές για τη μορφή της συναρμογής των τεταρτημορίων ενός κόμβου όπως οι ακτίνες (συνδυασμοί ακτίνων ή και Taper) και οι εκτροπές. Ορίζονται επίσης και τα στοιχεία για την διαμόρφωση των αντίστοιχων λωρίδων εφόσον αυτές επιλεγούν (όπως λωρίδα αριστερής στροφής, λωρίδα επιβράδυνσης, λωρίδα επιτάχυνσης). Στην ίδια καρτέλα τέλος ορίζονται και τα μεγέθη τα σχετικά με τριγωνική νησίδα εξόδου και τριγωνική νησίδα εισόδου καθώς και το αν αυτές θα επιλέγονται εξ ορισμού (Σχήμα 1).

3 Σχήμα 1: Στοιχεία τεταρτημορίων - Γενικά στοιχεία Στην καρτέλα Μεγάλη Σταγόνα (Σχήμα 2) ορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής των σταγόνων όταν αυτές θα κατασκευαστούν σύμφωνα με το υπόδειγμα για τη μεγάλη σταγόνα του παραρτήματος των γερμανικών προδιαγραφών RAS-K-1. Μπορούν να τροποποιούνται από τον χρήστη οι ακτίνες εισόδου (στον κύριο δρόμο) και εξόδου της σταγόνας, η ακτίνα κεφαλής και η ακτίνα τέλους, το ελάχιστο και το μέγιστο πλάτος της σταγόνας. Μπορούν να ορίζονται επίσης η ελάχιστη απόσταση της κεφαλής της σταγόνας (από το όριο των διερχόμενων λωρίδων του κύριου δρόμου) καθώς και η απόσταση του άκρου από το ίδιο όριο. Τέλος μπορούν να τροποποιούνται τόσο το πλάτος τέλους της σταγόνας όσο και η μείωσή του υπέρ της διαγράμμισης. Σχήμα 2: Στοιχεία σταγόνων Στην καρτέλα Μικρή Σταγόνα (Σχήμα 2) ορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής των σταγόνων όταν αυτές θα κατασκευαστούν σύμφωνα με το υπόδειγμα για τη μικρή σταγόνα του παραρτήματος των γερμανικών προδιαγραφών RAS-K-1. Μπορούν να τροποποιούνται από τον χρήστη οι ακτίνες εισόδου (στον κύριο δρόμο) και εξόδου της σταγόνας, η ακτίνα κεφαλής και η

4 ακτίνα τέλους και το πλάτος. της σταγόνας. Μπορούν επίσης να ορίζονται η απόσταση του κέντρου περιστροφής της σταγόνας (από το όριο των διερχόμενων λωρίδων του κύριου δρόμου) καθώς και η απόσταση του άκρου από το ίδιο όριο. Στην καρτέλα Γενικά (Σχήμα 1) ορίζονται οι προδιαγραφές της νησίδας και των διαπλατύνσεων του κύριου δρόμου. Ορίζονται το ελάχιστο πλάτος της νησίδας (στη θέση αναμονής για αριστερή στροφή), το μέγιστο πλάτος (στην απέναντι πλευρά, όταν υπάρχει ζώνη αποκλεισμού) και η αντίστοιχη ακτίνα κεφαλής. Ορίζονται επίσης το περιθώριο νησίδας δηλ. η εγκάρσια απόσταση (σε σχέση με τον άξονα του κύριου δρόμου) της τροχιάς εισόδου από την ζώνη αποκλεισμού και το πλάτος ανοίγματος που υποδηλώνει το μέγιστο πλάτος της νησίδας πριν την διαμόρφωση της λωρίδας αριστερής στροφής. Στην ίδια καρτέλα ορίζονται η αύξηση του πλάτους πριν τον κόμβο και η μείωση του πλάτους μετά τον κόμβο και για τις δύο πλευρές του κεντρικού δρόμου. Οι τιμές αυτές προκύπτουν αυτόματα αλλά επιτρέπεται η τροποποίησή τους για την προσέγγιση ειδικών καταστάσεων. Όλες οι παραπάνω εξ ορισμού προδιαγραφές χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα για τη διαμόρφωση των οριογραμμών και των νησίδων του κόμβου στη φάση της αρχικής γραφικής εισαγωγής του. Στη συνέχεια ο μελετητής έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει σχεδόν όλα τα στοιχεία του κόμβου από την επιλογή Προδιαγραφές Κόμβου. 2.3 Προδιαγραφές Κόμβου Ένας κόμβος μπορεί να έχει τη μορφή διασταύρωσης (σταυρού) ή Τ. Η μορφή αυτή συμβολίζεται με την αντίστοιχη λαβή, με έναν ρόμβο ή ένα τρίγωνο. Με την επιλογή του τρέχοντος κόμβου γίνεται και η επιλογή του τρέχοντος τεταρτημορίου, του οποίου οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν. Από το ίδιο παράθυρο διαλόγου μπορούν να τροποποιηθούν και στοιχεία μιας κατευθύνσεως από την ενότητα Κίνηση προς: (Σχήμα 3: ). Σχήμα 3: Καθορισμός κινήσεων και συναρμογής Στην περίπτωση που ο κόμβος έχει τη μορφή διασταύρωσης ενεργά είναι όλα τα τεταρτημόρια ενώ όταν είναι τύπου Τ ενεργά είναι μόνο δύο. Στα ανενεργά τεταρτημόρια υπάρχει μόνο η ενότητα Κίνηση προς:. Η αρίθμηση των τεταρτημορίων ακολουθεί παντού την παρακάτω σύμβαση. Τεταρτημόριο 1 θεωρείται αυτό στα αριστερά του κύριου δρόμου (σύμφωνα με τη δική του φορά) και πριν τον κόμβο, τεταρτημόριο 2 αυτό στα δεξιά του κύριου δρόμου επίσης πριν τον κόμβο, τεταρτημόρια 3 και 4 τα αντίστοιχα μετά τον κόμβο. Σταγόνα 1 ονομάζεται αυτή που διαχωρίζει τα τεταρτημόρια 1 και 3 ενώ Σταγόνα 2 αυτή που διαχωρίζει τα τεταρτημόρια 2 και 4. Το παράθυρο Προδιαγραφές Ισόπεδου Κόμβου αποτελείται από εξ ή επτά καρτέλες.

5 Οι τέσσερις πρώτες καρτέλες αναφέρονται στις ρυθμίσεις των τεταρτημορίων, η μία ή οι δυο επόμενες στη σταγόνα ή στις σταγόνες και η τελευταία στις προδιαγραφές της νησίδας και των διαπλατύνσεων του κύριου δρόμου. Για την καρτέλα Γενικά ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν για τις εξ ορισμού προδιαγραφές. Τα ίδια ισχύουν και για τις Καρτέλες με το όνομα Σταγόνα 1 ή Σταγόνα 2. Η επιλογή κατασκευής μικρής ή μεγάλης σταγόνας γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα. Η χρήση του τρόπου κατασκευής της μεγάλης σταγόνας συμβαδίζει με την ύπαρξη λωρίδας αριστερής στροφής. Σε κάθε τεταρτημόριο μπορεί να οριστεί η μορφή της συναρμογής. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Μία ακτίνα: ένα μόνο κυκλικό τόξο. Τρεις ακτίνες κατά RAS: τρία κυκλικά τόξα με λόγους ακτίνων 2:1:3 σύμφωνα με τους κανονισμούς RAS-Κ-1. Μεταβάλλοντας την ακτίνα του μεσαίου κυκλικού τόξου, μεταβάλλονται αυτόματα και οι άλλες δύο, όταν είναι επιλεγμένο το πεδίο Αυτόματο. Τρεις ακτίνες AASHTO: τρία κυκλικά τόξα με εκατέρωθεν παρεκκλίσεις ή εκτροπές εισόδου και εξόδου, σύμφωνα με τους κανονισμούς AASHTO. Μία ακτίνα και Taper: ένα κυκλικό τόξο ανάμεσα σε 2 Tapers ή σφήνες. Τα Tapers εισόδου και εξόδου χαρακτηρίζονται από εκτροπές και λόγους L:T (Longitudinal to Transverse, μήκος προς εκτροπή), σύμφωνα με τους κανονισμούς AASHTO. Taper 2 ακτίνες: δύο κυκλικά τόξα μετά από ένα Taper ή σφήνα, σύμφωνα με τους κανονισμούς RAS-Κ-1, όταν δεν υπάρχει λωρίδα επιβράδυνσης. Το Taper χαρακτηρίζεται από εκτροπή και λόγο L:T και σχηματίζεται πάντα προς την πλευρά του κύριου δρόμου. Κλωθοειδής: ένα κυκλικό τόξο ανάμεσα σε δύο κλωθοειδείς, εισόδου και εξόδου με τις αντίστοιχες παραμέτρους. Από την ενότητα Κίνηση προς: (του ίδιου παραθύρου διαλόγου) ορίζονται οι επιθυμητές κινήσεις των οχημάτων καθώς και το αν θα υπάρχουν λωρίδες αριστερής στροφής, επιβράδυνσης, επιτάχυνσης και τριγωνική νησίδα. Σχήμα 4: Στοιχεία λωρίδας αριστερής στροφής Για τη λωρίδα αριστερής στροφής ορίζεται το πλάτος, το μήκος της, το μήκος της περιοχής συναρμογής και το πλάτος της λωρίδας που θα βρίσκεται δεξιά του άξονα του κύριου δρόμου. Η επιλογή της λωρίδας αριστερής στροφής γίνεται από το τεταρτημόριο 2 (Σχήμα 4) για την κατεύθυνση αύξουσας χιλιομέτρησης του κύριου δρόμου (επηρεάζει άμεσα τη σταγόνα 1) ή το τεταρτημόριο 3 για την αντίθετη κατεύθυνση (επηρεάζει άμεσα τη σταγόνα 2). Από τα τεταρτημόρια 2 και 3 γίνεται και η επιλογή της λωρίδας επιβράδυνσης, όταν αυτή αναφέρεται στον κύριο δρόμο. Ορίζονται επίσης το πλάτος, το μήκος της, το μήκος της περιοχής

6 συναρμογής και το Πλάτος ΛΕΑ (δηλώνεται έτσι η απόσταση της λωρίδας καθοδήγησης από το άκρο του δρόμου). Αν στα ίδια τεταρτημόρια επιλεγεί λωρίδα επιτάχυνσης αυτή θα αναφέρεται στον δευτερεύοντα δρόμο (έχει νόημα μόνο σε περίπτωση διασταύρωσης). Σχήμα 5: Στοιχεία λωρίδων επιτάχυνσης, επιβράδυνσης και τριγωνικής νησίδας εξόδου Από τα τεταρτημόρια 2 και 3 γίνεται επίσης και η επιλογή εφαρμογής ή όχι τριγωνικής νησίδας εξόδου (Σχήμα 5). Αυτή κατασκευάζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος των γερμανικών κανονισμών RAS-K-1. Όπως φαίνεται και στο σχήμα ο μελετητής μπορεί να ορίσει τις τιμές τριών αποστάσεων και την ακτίνα στρογγύλευσης. Ορίζεται επίσης η μέγιστη ακτίνα που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της τριγωνικής νησίδας εξόδου ιδιαίτερα σε περιπτώσεις περιορισμένου χώρου όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υποδεικνυόμενη από τους κανονισμούς ακτίνα R=25m. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται και η επιλογή εφαρμογής τριγωνικών νησίδων εισόδου (στον κύριο δρόμο). Η μεθοδολογία κατασκευής τους δεν περιγράφεται στους παραπάνω κανονισμούς αλλά χρησιμοποιούνται αρκετά ιδιαίτερα σε σηματοδοτούμενους κόμβους ή σε κατοικημένες περιοχές. 2.4 Υπολογισμός ισόπεδων κόμβων Μοναδικό χαρακτηριστικό του λογισμικού είναι η δυνατότητα αυτόματου και σε πραγματικό χρόνο επανυπολογισμού της δομής του κόμβου μετά από γραφική μετακίνηση οποιουδήποτε από τους δρόμους που συμμετέχουν σ αυτόν. Έτσι είναι ευκολότερος ο συμβατός με το τοπογραφικό υπόβαθρο σχεδιασμός. Στη διαδικασία της γραφικής μετακίνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα σχεδιαστικά εργαλεία του λογισμικού. Τα βοηθητικά στοιχεία που το πρόγραμμα εμφανίζει επεξηγούν στο μελετητή τη μεθοδολογία υπολογισμού. Κάθε επανυπολογισμός ακολουθείται από ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την υψομετρική συναρμογή, τη συναρμογή των πλατών και των επικλίσεων. Μετά τον υπολογισμό των διατομών σχεδιάζονται αυτόματα οι οριογραμμές και τα πρανή στην περιοχή του κόμβου.

7 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 3.1 Εισαγωγή στοιχείων ανισόπεδου κόμβου Η δομή ενός ανισόπεδου κόμβου περιλαμβάνει πολλές επιμέρους διατάξεις όπως οι συμβολές, οι μερισμοί και οι ανισόπεδες διασταυρώσεις. Οι λωρίδες αλλαγής ταχύτητας, οι βρόχοι και οι απευθείας κλάδοι αποτελούν επίσης στοιχεία αυτού του είδους των κόμβων. Στη συνέχεια περιγράφονται οι τρόποι εισαγωγής των επιμέρους διατάξεων. Η εισαγωγή σε έναν κύριο δρόμο μιας εισόδου ή εξόδου (μαζί με τον αντίστοιχο κλάδο) γίνεται με την επιλογή του αντίστοιχου εικονιδίου (μερισμού ή συμβολής). Τότε κοντά στο σταυρόνημα θα εμφανιστεί ένας κύκλος που θα υποδεικνύει την κατάσταση εισαγωγής και δύο βέλη τα οποία θα υποδεικνύουν την αρχή και το τέλος της μεταβολής που θα υποστεί ο κύριος δρόμος αν εισαχθεί ο μερισμός ή η συμβολή. Μετακινώντας τον δείκτη του ποντικιού ουσιαστικά επιλέγεται η πλευρά και η χιλιομετρική θέση εισαγωγής (πάνω στον κύριο δρόμο). Οι αποστάσεις των δύο βελών εξαρτώνται από το μήκος της λωρίδας αλλαγής ταχύτητας που μπορεί προηγουμένως να επιλεγεί από το παράθυρο Προδιαγραφές Μερισμών/Συμβολών (εξ ορισμού). Από αυτό το παράθυρο μπορούν να τροποποιηθούν και οι αρχικές τιμές για τα στοιχεία του κλάδου που θα εισαχθεί (Σχήμα 6). Σχήμα 6: Προδιαγραφές μερισμών/συμβολών και στοιχεία εξ ορισμού. Με το πάτημα του ποντικιού στην επιθυμητή θέση θα εμφανιστεί το παράθυρο Προδιαγραφές μερισμού στο οποίο εκτός από τις προκαθορισμένες τιμές του προηγούμενου πίνακα θα εμφανίζεται η Χ.Θ. εξόδου, η Πλευρά και το Είδος (Σχήμα 6). Επιλέγοντας την ακριβή χιλιομετρική θέση, τροποποιώντας οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα στοιχεία και πατώντας <Εντάξει> θα εμφανιστεί ο νέος κλάδος καθώς και η διαμόρφωση των οριογραμμών του κύριου δρόμου λόγω της εισαγωγής του κλάδου αλλά και λόγω της εισαγωγής της λωρίδας αλλαγής ταχύτητας. Ο νέος δρόμος κλάδος, που θα εισαχθεί ώστε να δημιουργηθεί ο μερισμός ή η συμβολή, θα έχει τα Πλάτη (κυκλοφορίας, ΛΕΑ, ερείσματος) που ορίζονται στην ενότητα Κλάδος του παραθύρου Προδιαγραφές μερισμού. Στην ίδια ενότητα ορίζονται: το Μήκος συναρμογής της διαπλάτυνσης από την τιμή του Πλάτους εισερχομένων λωρίδων ως την τιμή του Πλάτους κυκλοφορίας και το Κοινό μήκος, το οποίο είναι το μήκος στο οποίο οι άξονες των δύο δρόμων είναι απολύτως παράλληλοι πριν αρχίσει η απόκλιση του κλάδου από το κύριο. Η πολυγωνική του κλάδου θα ορίζεται με δύο

8 κορυφές πάνω στο όριο των διερχομένων λωρίδων του κύριου δρόμου και μια τρίτη σε θέση που προκύπτει από την Γωνία κλάδου. Η μεσαία κορυφή αυτού του δρόμου θα έχει ακτίνα καμπυλότητας την Ακτίνα εισόδου/εξόδου και εκατέρωθεν κλωθοειδείς με Παράμετρο 1, προς την πλευρά του κύριου δρόμου, και Παράμετρο 2 (Σχήμα 7). Όταν η έξοδος γίνεται πάνω σε καμπύλη τότε ο κλάδος υλοποιείται λίγο διαφορετικά: ξεκινά εφαπτομενικά, όταν βρίσκεται στο εξωτερικό της καμπύλης του κύριου δρόμου, ή με κυκλικό τόξο (γ ια το κοινό μήκος) και εν συνεχεία απόκλιση με τη χρήση ωοειδούς καμπύλης, όταν βρίσκεται στο εσωτερικό. Στην τελευταία περίπτωση χρειάζονται τέσσερις κορυφές πολυγωνικής, οι οποίες πάλι υπολογίζονται αυτόματα. Σχήμα 7: Υλοποίηση μερισμών Μετά την εισαγωγή του μερισμού ή της συμβολής επιτρέπεται τροποποίηση τους είτε με αλλαγή κάποιων εκ των προδιαγραφών είτε με απευθείας γραφική παρέμβαση (μετακίνηση κορυφής του νεοεισαχθέντος κλάδου). Ανάλογα με την κορυφή που θα μετακινηθεί, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα η χιλιομετρική θέση του μερισμού, το κοινό μήκος ή η γωνία του κλάδου. Φυσικά θα ακολουθήσει ο αυτόματος επανυπολογισμός του κόμβου. Οι τροποποιήσεις της χιλιομετρικής θέσης δεν θα επιτρέπονται αν ο κλάδος επεκταθεί από τον χρήστη με την εισαγωγή νέας κορυφής πολυγωνικής. Εναλλακτικά ένας μερισμός ή μια συμβολή μπορεί να προκύψει όταν εκτός από τον κύριο δρόμο προϋπάρχει και ο κλάδος. Προϋπόθεση είναι η επιλογή των δύο δρόμων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στον μερισμό ή την συμβολή, ώστε με δεξί κλικ να εμφανιστεί στο αναδυόμενο μενού και η εντολή Νέος μερισμός/συμβολή. Επιλέγοντάς την θα εμφανιστεί, όπως και πριν, το παράθυρο Προδιαγραφές μερισμού. Μοναδική διαφορά είναι ότι τώρα δεν θα είναι δυνατή η αλλαγή της χιλιομετρικής θέσης καθώς ο κλάδος προϋπάρχει. Με τον συνδυασμό των δύο παραπάνω τρόπων εισαγωγής είναι δυνατή η εισαγωγή βρόχων ή απευθείας κλάδων μεταξύ δύο κύριων δρόμων που διασταυρώνονται ανισόπεδα. Πρέπει να προηγηθεί η εισαγωγή ενός μερισμού στον πρώτο κύριο δρόμο, να ακολουθήσει η επέκταση του κλάδου που προκύπτει μέχρι να συναντήσει τον δεύτερο κύριο δρόμο και εν συνεχεία η δημιουργία μιας συμβολής μεταξύ του νεοδημιουργηθέντος κλάδου και του δεύτερου. Ανάλογα με την διάταξη που θα προκύψει το πρόγραμμα θα ανιχνεύσει αν αυτός ο κλάδος είναι βρόχος ή απευθείας κλάδος. Και σ αυτή την περίπτωση θα είναι δυνατή η τροποποίηση των χαρακτηριστικών τόσο του μερισμού όσο και της συμβολής όπως και η γραφική μετακίνηση του κλάδου που θα συμμετέχει σαν δευτερεύων δρόμος τόσο στον μερισμό (με το πρώτο κύριο δρόμο) όσο και στην συμβολή (με τον δεύτερο).

9 3.2 Εισαγωγή δομής κόμβου Η εισαγωγή ενός ή περισσοτέρων βρόχων μεταξύ δύο ανισόπεδα διασταυρούμενων οδών μπορεί να γίνει με μία μόνον εντολή. Το ίδιο και η εισαγωγή ενός ή περισσοτέρων απευθείας κλάδων. Οι προδιαγραφές με βάση τις οποίες θα γίνει η εισαγωγή περιέχονται στα παράθυρα Προδιαγραφές βρόχου (εξ ορισμού) και Προδιαγραφές απευθείας κλάδου (εξ ορισμού) (Σχήμα 8). Σχήμα 8: Προδιαγραφές εξ ορισμού για βρόχους και απευθείας κλάδους Οι πρώτες είναι ίδιες με τις αντίστοιχες των μερισμών/συμβολών. Σχεδόν όλα τα στοιχεία τους θα εφαρμοστούν τόσο στο μερισμό όσο και στη συμβολή που συναποτελούν τον βρόχο. Εξαιρείται η Παράμετρος εισόδου (στον βρόχο) που θα εφαρμοστεί μόνο στον μερισμό και η Παράμετρος εξόδου που θα εφαρμοστεί στη συμβολή που τον ακολουθεί. Στη συνέχεια ο μελετητής μπορεί να διαφοροποιήσει κάποια από αυτά επιλέγοντας Προδιαγραφές μερισμού ή συμβολής. Εξαιρούνται αυτά που υποχρεωτικά πρέπει να είναι κοινά, όπως όλα τα πλάτη στην ενότητα Κλάδος. Οι Προδιαγραφές απευθείας κλάδου (εξ ορισμού) περικλείουν επιπλέον την επιλογή Σε απόσταση η οποία ορίζει την απόσταση του άξονα του απευθείας κλάδου από το σημείο τομής των οριογραμμών των δύο κύριων δρόμων στο αντίστοιχο τεταρτημόριο. Αν επιλεγεί αυτή τότε η πολυγωνική του απευθείας κλάδου θα αποτελείται από τέσσερις κορυφές. Σχήμα 9: Δημιουργία βρόχων Επιλέγοντας δύο ανισόπεδα διασταυρούμενους δρόμους και την εντολή Εισαγωγή βρόχων θα εμφανιστεί το παράθυρο Δημιουργία βρόχων από το οποίο υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των τεταρτημορίων που θα περιέχουν βρόχους (Σχήμα 9). Είναι δυνατή επίσης η διαφοροποίηση κάποιων στοιχείων τους (Ακτινών ή Παραμέτρων) και η τροποποίηση των εξ ορισμού επιλογών.

10 Επιλέγοντας δύο ανισόπεδα διασταυρούμενους δρόμους και την εντολή Εισαγωγή απευθείας κλάδων θα εμφανιστεί το παράθυρο Δημιουργία απευθείας κλάδων (Σχήμα 10). Από αυτό το παράθυρο επιλέγονται τα τεταρτημόρια που θα περιέχουν απευθείας κλάδους καθώς και αν θα εφαρμοστούν Αποστάσεις. Ορίζονται επίσης οι αποστάσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης κάποιων στοιχείων (Ακτίνων ή Παραμέτρων) και τροποποίησης των εξ ορισμού επιλογών. Σχήμα 10: Στοιχεία απευθείας κλάδων Στο Σχήμα 11 που ακολουθεί φαίνεται η δομή του παραπάνω παραδείγματος. Σε όλα τα τεταρτημόρια έχει τσεκαριστεί το πεδίο επιλογής Σε απόσταση. Αυτή οδηγεί σε πολυγωνικές κλάδων με τέσσερις κορυφές. Στο πεδίο Απόσταση ορίζεται η απόσταση του άξονα του απευθείας κλάδου από το σημείο τομής των οριογραμμών. Η Πρόσθετη απόσταση καθορίζει την επιπλέον απόσταση ενός σημείου θλάσης της πολυγωνικής, μιας ακόμη κορυφής. Έτσι ενώ στα δύο άνω τεταρτημόρια οι κλάδοι έχουν πολυγωνική με τέσσερις κορυφές στα άλλα δύο αυτές αποτελούνται από πέντε. Σχήμα 11: Σύνθετη υλοποίηση βρόχων και απευθείας κλάδων Κάθε βρόχος ή απευθείας κλάδος της παραπάνω δομής μπορεί να τροποποιηθεί είτε με αλλαγή στοιχείων μέσα από ένα παράθυρο διαλόγου είτε γραφικά με απευθείας γραφική μετακίνηση κορυφής ή κορυφών. Ισχύει και εδώ η δυνατότητα αυτόματου και σε πραγματικό χρόνο επανυπολογισμού της δομής του κόμβου μετά από γραφική μετακίνηση οποιουδήποτε από τους δρόμους που συμμετέχουν σ αυτόν. Έτσι είναι ευκολότερος ο συμβατός με το τοπογραφικό υπόβαθρο σχεδιασμός. Στη διαδικασία της γραφικής μετακίνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα σχεδιαστικά εργαλεία του λογισμικού.

11 Ο συνδυασμός ενός μερισμού και μιας συμβολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση του ενός ρεύματος δρόμου με διαχωρισμένο οδόστρωμα με τα δύο ρεύματα ενός άλλου δρόμου με ενιαίο ή διαχωρισμένο οδόστρωμα. Γίνεται αυτόματα η εισαγωγή δύο κλάδων οι οποίοι στη συνέχεια συγχωνεύονται (δύο ρεύματα) σε έναν προϋπάρχοντα ενιαίο δρόμο. Προϋπόθεση είναι η επιλογή των δύο δρόμων, οι οποίοι θα συνδεθούν, ώστε με δεξί κλικ να εμφανιστεί στο αναδυόμενο μενού και η εντολή Δημιουργία κλάδων σύνδεσης. Επιλέγοντάς την θα γίνει η εισαγωγή των κλάδων και οι απαραίτητοι υπολογισμοί και θα εμφανιστεί η δομή του Σχήματος 12. Σχήμα 12: Υλοποίηση κλάδων σύνδεσης Οι κλάδοι σύνδεσης, που εισάγονται αυτόματα, θα υπολογιστούν με βάση τις εξ ορισμού προδιαγραφές που μπορούν να τροποποιηθούν εκ των προτέρων από το παράθυρο Προδιαγραφές Μερισμών/Συμβολών (εξ ορισμού). Η πολυγωνική του κάθε κλάδου ορίζεται με δύο κορυφές στο όριο των διερχομένων λωρίδων του κύριου δρόμου και μια τρίτη σε θέση που υποδεικνύει ο δρόμος στον οποίον ο κλάδος θα συγχωνευτεί. Η μεσαία κορυφή του κλάδου με τη μεγαλύτερη γωνία αλλαγής κατεύθυνσης θα έχει ακτίνα καμπυλότητας την Ακτίνα εισόδου/εξόδου και τις παραμέτρους κλωθοειδούς των εξ ορισμού προδιαγραφών. Η μεσαία κορυφή του άλλου κλάδου θα έχει υπολογιζόμενη ακτίνα καμπυλότητας και παράμετρο κλωθοειδούς ώστε να υπάρχει κοινή κατάληξη με τον πρώτο κλάδο στην περιοχή συγχώνευσης. Μετά τον υπολογισμό είναι εύκολη η αυτόματη δημιουργία σύνθετων διατομών σε όλες τις παραπάνω περιοχές (Σχήμα 13). Σχήμα 13: Σύνθετες διατομές σε κλάδους σύνδεσης Η διαδικασία αυτή γίνεται σε στάδια, επιτρέποντας ενδιάμεσα την παρέμβαση του μελετητή, ώστε και να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες διατομές αλλά και να εξαιρούνται κάποιες που είναι πολύ κοντά σε προηγούμενες. Με την ίδια λογική γίνεται η εισαγωγή σύνθετων διατομών σε όλες τις περιοχές μερισμών, συμβολών, βρόχων και απευθείας κλάδων. Είναι δυνατή βέβαια και η εκ των υστέρων εισαγωγή και άλλων πρόσθετων διατομών σε περιοχές που αυτό θα κριθεί απαραίτητο.

12 Ισχύουν και για την περίπτωση των κλάδων σύνδεσης όσα αναφέρθηκαν για τον υπολογισμό των μερισμών και συμβολών όταν βρίσκονται πάνω σε καμπύλη. Επίσης όλοι οι κλάδοι σύνδεσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους, επιδέχονται μεταβολές είτε με αλλαγή παραμέτρων, από τις προδιαγραφές μερισμού ή συμβολής, είτε με γραφικό τρόπο. Η λειτουργία αυτόματου και σε πραγματικό χρόνο επανυπολογισμού της συνολικής δομής μετά από γραφική μετακίνηση ή μεταβολή στοιχείων οποιουδήποτε από τους επιμέρους δρόμους είναι και εδώ διαθέσιμη. 3.3 Υπολογισμός ανισόπεδων κόμβων Όπως σε κάθε διαδικασία του προγράμματος ο υπολογισμός ενός ανισόπεδου κόμβου ακολουθείται από ενημέρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την υψομετρική συναρμογή, τη συναρμογή των πλατών και των επικλίσεων. Η υψομετρική συναρμογή μεταξύ των κλάδων, που τον απαρτίζουν, γίνεται με τη χρήση ειδικών εργαλείων. Σε κάθε μερισμό ή συμβολή με τη λειτουργία Ενημέρωση μηκοτομής κλάδου δημιουργούνται αυτόματα στο περιβάλλον της αντίστοιχης μηκοτομής σημεία-οδηγοί για την υψομετρική συναρμογή του κλάδου με τον κύριο δρόμο ή κάποιον άλλο κλάδο. Με την παραπάνω διαδικασία σε έναν βρόχο ή έναν απευθείας κλάδο ορίζονται υψομετρικά οι περιοχές αρχής και τέλους της ερυθράς της μηκοτομής. Υπάρχει καθοδήγηση αλλά και ελευθερία κινήσεων του μελετητή για την τελική διαμόρφωση της ερυθράς του κλάδου. Η λειτουργία Δημιουργία ενιαίας μηκοτομής σε συνδυασμό με την Ενημέρωση επιμέρους μηκοτομών διευκολύνει την υψομετρική συναρμογή των κλάδων σύνδεσης τόσο με τον δρόμο στον οποίο συγχωνεύονται όσο και μεταξύ τους. Σχήμα 14: Σύνθετη διατομή ανισόπεδου κόμβου Το τελικό αποτέλεσμα της σωστής υψομετρικής συναρμογής αντικατοπτρίζεται στις σύνθετες διατομές στις μεταβατικές περιοχές των κόμβων. Μετά τον υπολογισμό των διατομών σχεδιάζονται αυτόματα οι οριογραμμές και τα πρανή στην περιοχή του κόμβου ενώ υπάρχουν διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι υπολογισμού των ποσοτήτων (Σχήμα 14). 4 ΑΝΑΦΟΡΕΣ American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, U.S.A Richtlinien fur die Anlage von Straben (RAS), Teil: Knotenpunkte (RAS -K), Abschnitt 1: Plangleiche Knotenpunkte RAS-K-1, Ausgabe Richtlinien fur die Anlage von Landstraben (RAL), Teil III: Knotenpunkte (RAS -K), Abschnitt 2: Planfreie Knotenpunkte (RAL-K-2), Ausgabe ΟΜΟΕ-Χ (2001). Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων. Τεύχος 3: Χαράξεις. ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΑΧΟΥΛΑ» 1. Προδιαγραφές Μελέτης Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την παρουσίαση εναλλακτικών λύσεων για την οριστική μελέτη τετρασκελούς

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ANADELTA TESSERA. www.anadelta.com

Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ANADELTA TESSERA. www.anadelta.com Το ολοκληρωμένο λογισμικό μελέτης & επιμέτρησης έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ συνοπτική περιγραφή συνοπτική περιγραφή TESSERA Το Tessera είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό σχεδιασμού και κατασκευής οδικών έργων. Σας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 9: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Επικλίσεις σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΧΑΡΑΞΕΩΝ Ν. Ε. Ηλιού Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ «ANADELTA TESSERA»

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ «ANADELTA TESSERA» ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ «ANADELTA TESSERA» Anadelta Software Παραγωγή & Εµπορία Λογισµικού Λογισµικό, Οδοποιία, Σχεδιασµός, Επιµέτρηση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Anadelta Tessera είναι ένα νέο Λογισµικό Οδοποιίας που αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τριδιάστατη μελέτη οδικών έργων με το λογισμικό ΟΔΟΣ 8

Τριδιάστατη μελέτη οδικών έργων με το λογισμικό ΟΔΟΣ 8 Τριδιάστατη μελέτη οδικών έργων με το λογισμικό ΟΔΟΣ 8 Το Ο ΟΣ 8, είναι η τελευταίας γενιάς έκδοση λογισµικού οδοποιίας της σειράς Ο ΟΣ. Είναι κατ εξοχήν πρόγραµµα σχεδιασμού οδικών έργων, αλλά μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 8: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Μηκοτομή σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 5. Πρόλογος

Πρόλογος 5. Πρόλογος Πρόλογος 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές / σπουδαστές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Προτάσσεται δε η θεωρία με τρόπο συνοπτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Οδοποιίας

Ειδικά Θέματα Οδοποιίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ειδικά Θέματα Οδοποιίας Ενότητα 1: Ισόπεδοι Κόμβοι Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 5 : Πρόσθετες Λωρίδες Κυκλοφορίας (ΟΜΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3

Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόµων ΤΕΥΧΟΣ 3 Μητρώο Αυτοκινητοδρόµου για τη Στοιχειώδη Συντήρηση Συντακτική οµάδα - Επιµέλεια:, Επιµέλεια: Ιωάννα Καρακαϊδού, Αναπληρωτής ιευθυντής ιεύθυνσης Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία ΙI. Ενότητα 3 & 4: Χάραξη οδού. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδοποιία ΙI. Ενότητα 3 & 4: Χάραξη οδού. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία ΙI Ενότητα 3 & 4: Χάραξη οδού Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο 3. Δράσεις με το λογισμικό The geometer s Sketchpad. Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο μ εκείνο του Cabri II

Φύλλο 3. Δράσεις με το λογισμικό The geometer s Sketchpad. Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο μ εκείνο του Cabri II Φύλλο 3 1 ράσεις με το λογισμικό The geometer s Sketchpad Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο μ εκείνο του Cabri II όμως έχει τη δικιά του φιλοσοφία και το δικό του τρόπο συνεργασίας με το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΙΣΟΠΕ ΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Β. Ψαριανός Ακαδ. Έτος 2002-2003 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Βασικές Αρχές ιαµόρφωσης Ανισόπεδων Κόµβων Όλες οι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης

Tυποποίηση σήμανσης. Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης Tυποποίηση σήμανσης Κόμβων και οδικού δικτυού πλην αυτοκινητοδρόμων ευα κασαπη νοεμβρης 2008 Τρίπολης η σήμανση πρέπει να είναι: Αντιληπτή και εύκολα κατανοητή. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

03. Τροποποίηση σχεδιασμένων οντοτήτων

03. Τροποποίηση σχεδιασμένων οντοτήτων 03. Τροποποίηση σχεδιασμένων οντοτήτων Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Περιεχόμενα 1. Μετατόπιση Αντιγραφή 2. Παράλληλη αντιγραφή 3. Περιστροφή 4. Απότμηση 5. Προέκταση 6. Στρογγύλεμα γωνιών 7. Λοξοτομή γωνιών

Διαβάστε περισσότερα

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων

4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4. Βασικοί κανόνες τοποθέτησης των πινακίδων 4.1 Γενικά (1) Η σωστή επιλογή της θέσης των πληροφοριακών πινακίδων είναι βασικής σηµασίας για την έγκαιρη παρατήρηση της πληροφοριακής σήµανσης καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Σε αυτήν την πρακτική εξάσκηση, θα τροποποιήσετε τους συνδυασμούς που έχουν εφαρμοστεί στην παρουσίαση της εταιρείας σας. Βήμα 1: Αλλαγή του εφέ για το κείμενο του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής

Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής Μέρος 3: Συλλογή εδοµένων Γενικοί Κανόνες Καταγραφής ΣΥΛΛΟΓΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 3.1 Γενικά Στο µέρος αυτό δίδονται κατευθυντήριες οδηγίες και γενικοί κανόνες για τη συλλογή και καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων - Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ)

Εφαρµογή των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων - Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ) Εφαρµογή των Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων - Χαράξεις (ΟΜΟΕ-Χ) Γ. Μαλέρδος ρ. Πολιτικός Μηχανικός,Ειδικός Επιστήµονας Ε.Μ.Π. Αν. ραγοµάνοβιτς Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος ιδάκτωρ Ε.Μ.Π. Γ. Κανελλαΐδης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη Διερεύνηση του Μήκους Ορατότητας για Στάση στον Τρισδιάστατο Χώρο. Φώτης Μερτζάνης

Συμβολή στη Διερεύνηση του Μήκους Ορατότητας για Στάση στον Τρισδιάστατο Χώρο. Φώτης Μερτζάνης 1 Συμβολή στη Διερεύνηση του Μήκους Ορατότητας για Στάση στον Τρισδιάστατο Χώρο Φώτης Μερτζάνης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές»

Εργαστήριο «Βάσεις Οικολογικών Δεδομένων και Εφαρμογές» 2 Ενότητα 5 Φίλτρα & Ερωτήματα 3 4 5.1 Φίλτρα Για να εμφανίσετε επιλεκτικά κάποιες εγγραφές που πληρούν κάποια κριτήρια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φιλτράρισμα με βάση την επιλογή, φιλτράρισμα εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Εκκίνηση προγράμματος

Εκκίνηση προγράμματος Στην απλή αυτή άσκηση θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αντικείμενα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Google Sketchup. Στις ακόλουθες γραμμές περιγράφεται η μεθοδολογίας κατασκευής ενός τραπεζιού, ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο 1. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry II

Φύλλο 1. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry II 1 Φύλλο 1 Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry II Στις δύο παρακάτω γραμμές από το περιβάλλον του λογισμικού αυτού η πρώτη αφορά γενικές επεξεργασίες και δεύτερη με τα εικονίδια περιλαμβάνει τις στοιχειώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e

Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e Φύλλο Εργασίας Αν κάτι πάει στραβά, μην αγχώνεστε! Κάντε αναίρεση (Ctrl+Ζ). Βασικά Σχήματα Τα βασικά σχήματα που μπορεί να σχεδιάσει κανείς στο Inkscape

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς

Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Κατάλογος Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας Επιθεώρηση συντήρησης σε υφιστάμενες οδούς Αντικείμενο Ελέγχου Ναι Όχι Παρατηρήσεις 1 Χάραξη της οδού και διατομή 1.1 Ορατότητα και μήκη ορατότητας To διαθέσιμο μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών 2 Σημείωση Η ACE-HELLAS στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προϊόντων της, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SCADA Pro, δημιούργησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος

5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος 5. Γραφήματα 5.1 Εισαγωγή 5.1.1 Περιγραφή των συστατικών τμημάτων ενός γραφήματος Το Discoverer παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη δημιουργία γραφημάτων, καθιστώντας δυνατή τη διαμόρφωση κάθε συστατικού μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1. Πρόσθετα 5 1.1. Γλώσσες 5 1.2. Παράμετροι 6 1.3. Προμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο 2. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D

Φύλλο 2. Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D 1 Φύλλο 2 Δράσεις με το λογισμικό Cabri-geometry 3D Το περιβάλλον του λογισμικού αυτού είναι παρόμοιο με το αντίστοιχο λογισμικό του Cabri II. Περιέχει γενικές εντολές και εικονίδια που συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Ενότητα 3 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων 17 18 3.1 Εισαγωγή Μία βάση δεδομένων αποτελείται από δεδομένα για διάφορα θέματα τα οποία όμως σχετίζονται μεταξύ τους και είναι καταχωρημένα με συγκεκριμένο τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❺ Πλάκες

Εγχειρίδιο Χρήσης ❺ Πλάκες Εγχειρίδιο Χρήσης ❺ Πλάκες 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1. Πλάκες 5 1.1 Εισαγωγή 6 1.2 Τροποποίηση 10 1.3 Τομές

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΟΜΟΤΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ ΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΙΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ακαδ. Έτος: 2012-2013 Μάθημα: Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τρίτη, 27/11/2012 ιδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ

Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας ΤΡΙΠΟΛΗ Β. Ψαριανός, Καθηγ. ΕΜΠ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερίδα Οδικής ΤΡΙΠΟΛΗ 22.11.2008 -22.11.2008 2 -22.11.2008 3 -22.11.2008 4 -22.11.2008 5 -22.11.2008 6 ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε 01.01.20. Έκδοση 1.0/28-4-2009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 01.01.20. Έκδοση 1.0/28-4-2009 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 01.01.20 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0/28-4-2009 01 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 20 ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. ΔΓ / 4.334.013

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία Ι. Ενότητα 7: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Οριζοντιογραφία σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία Ι. Ενότητα 7: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Οριζοντιογραφία σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία Ι Ενότητα 7: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού Οριζοντιογραφία σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) Γεώργιος Μίντσης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7

Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα...7 Κεφάλαιο 1: Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα...9 Κεφάλαιο 2: Περαιτέρω τροποποίηση δομής πίνακα...41 Κεφάλαιο 3: Σχέσεις...84 Κεφάλαιο 4: Ερωτήματα...105

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 1. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5 1.1 Πρόσθετα 5 I. Γλώσσες 5 II. Παράμετροι 6 III. Προμέτρηση 8 IV. Εκτυπώσεις 10 V. Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα

Δημιουργία ενός κενού πίνακα 3.4.1.1 Δημιουργία ενός κενού πίνακα Ένας πίνακας αποτελείται από έναν αριθμό γραμμών και στηλών που δημιουργούν ένα πλέγμα. Σε αυτό το πλέγμα είναι πιθανή η ύπαρξη ή μη περιθωρίων. Κάθε κελί του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση

Browsers. Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση Browsers Λειτουργικότητα και Παραμετροποίηση 1 Πίνακας περιεχομένων Γενική περιγραφή... 3 Γενικά... 3 Ποιο αναλυτικά τα μέρη ενός browser... 4 Φίλτρα αναζήτησης... 4 Σενάρια αναζήτησης... 4 Όψεις εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM)

Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM) Εφαρμογή στην Ελλάδα του Διαδραστικού Συστηματος Ασφαλούς Σχεδιασμού των Οδών (IHSDM) Application of the Interactive Highway Safety Design Model (IHSDM) in Greece ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΑΣΤΑ, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Geogebra. Μακρή Βαρβάρα. Λογισµικό Geogebra

Geogebra. Μακρή Βαρβάρα. Λογισµικό Geogebra Λογισµικό Geogebra 1 Τι είναι το πρόγραµµα Geogebra; Το πρόγραµµα GeoGebra, είναι ένα δυναµικό µαθηµατικό λογισµικό που συνδυάζει Γεωµετρία, Άλγεβρα και λογισµό. Αναπτύσσεται από τον Markus Hohenwarter

Διαβάστε περισσότερα

Το μεσαίο πλήκτρο ενεργοποιεί τα Osnaps μόνο αν η μεταβλητή MBUTTONPAN έχει τιμή 1.

Το μεσαίο πλήκτρο ενεργοποιεί τα Osnaps μόνο αν η μεταβλητή MBUTTONPAN έχει τιμή 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΞΗΣ Ο μηχανισμός OBJECT SNAP ή OSNAP (έλξη σε αντικείμενα) μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε, όποτε χρειάζεται, σημεία σε χαρακτηριστικές θέσεις πάνω σε αντικείμενα του σχεδίου μας,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας 3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας Συνήθως εκτυπώνουμε κατά τη μακρόστενη μεριά της σελίδας. Αυτού του είδους ο προσανατολισμός ονομάζεται κατακόρυφος.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 1 ΤO ΡΟΜΠΟΤ INTELLITEK ER-2u Εφαρμογή 1: Το ρομπότ INTELITEK ER-2u Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείο Κρήτης www.robolab.tuc.gr, τηλ: 28210 37292 / 37314 e-mail: savas@dpem.tuc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΘΕΙΑ... 13 1.1 Οι συντεταγμένες ενός σημείου...13 1.2 Απόλυτη τιμή...14 Κεφάλαιο 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 20 2.1 Οι συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή offset. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy.

Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή offset. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy. Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse. Βασικές τεχνικές σχεδίασης στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού

Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Οδηγιών Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού στην εφαρμογή extra Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch

A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch A7.2 Δημιουργία Απλής Γραφικής Εφαρμογής σε Περιβάλλον Scratch Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ενεργοποιούμε το λογισμικό Scratch Να αναγνωρίζουμε τα κύρια μέρη του περιβάλλοντος του Scratch Να δημιουργούμε/εισάγουμε/τροποποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Παράθυρα των εγγράφων Επιφάνεια του σχεδίου. Σχεδιάστε εδώ νέα αντικείμενα με τα εργαλεία σημείων, διαβήτη, σχεδίασης ευθύγραμμων αντικειμένων και κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ (εκδοχή Σεπτεμβρίου 2014) Ε.Μ.Π.

ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ (εκδοχή Σεπτεμβρίου 2014) Ε.Μ.Π. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ (εκδοχή Σεπτεμβρίου 04) Ε.Μ.Π. (παρατηρήσεις για τη βελτίωση των σημειώσεων ευπρόσδεκτες) Παράσταση σημείου. Σχήμα Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

10 παραδείγματα-ασκήσεις. υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης 10 παραδείγματα-ασκήσεις υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης Σύνοψη Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται λυμένα παραδείγματα-ασκήσεις με στόχο την καλύτερη κατανόηση των μεθοδολογιών υπολογισμού στάθμης εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο

Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο Ενσωμάτωση εικόνας BMP σε σχέδιο Εγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Οκτώβριος 2009 Version 1.0.1 Τι είναι. Με την λειτουργία αυτή εικόνες τύπου BMP είναι δυνατόν να εισαχθούν μέσα σε οποιαδήποτε αρχείο και να υποστούν

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Δημιουργία Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας δημιουργίας Εντύπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα

Έκδοση: 1.0. με το. Ασημίνα Έκδοση: 1.0 Σύντομες οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων με το MS-Word 20100 Ασημίνα Σπανίδου και Γεώργιος Κουρουπέτρογλου aspanidou@di.uoa.gr koupe@di.uoa.gr Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Αλγορίθμου Αναγνώρισης Της Γεωμετρίας Υφιστάμενης Οδού

Ανάπτυξη Αλγορίθμου Αναγνώρισης Της Γεωμετρίας Υφιστάμενης Οδού 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Ανάπτυξη Αλγορίθμου Αναγνώρισης Της Γεωμετρίας Υφιστάμενης Οδού Νικόλαος Ηλιού, Γεώργιος Καλιαμπέτσος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel)

ΤΕΙ Ηρακλείου. Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) ΤΕΙ Ηρακλείου Τμήμα Λογιστικής Πληροφορική I 6 η Εργαστηριακή άσκηση (Excel) Ανοίγοντας το Excel (Έναρξη /Προγράμματα /Microsoft Office / Microsoft Office Excel 2003), ανοίγει μπροστά μας ένα βιβλίο εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Παρουσιάσεις με το Impress Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγικά Οι παρουσιάσεις είναι μια εφαρμογή που χρησιμεύει στην παρουσίαση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Με βάση την κατεύθυνση της κυκλοφορίας στη λωρίδα : κατά τη ροή της κυκλοφορίας και αντίθετα στη ροή της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εφέ επικάλυψης χρησιμοποιώντας χρονικές καθυστερήσεις

Εφέ επικάλυψης χρησιμοποιώντας χρονικές καθυστερήσεις Εφέ επικάλυψης χρησιμοποιώντας χρονικές καθυστερήσεις Καθορίστε χρονικές καθυστερήσεις και αλλάξτε ταχύτητες για να δημιουργήσετε εφέ που επικαλύπτονται. 1. Όταν έχετε ανοικτό το δείγμα παρουσίασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο - CAD. Εισαγωγή στα Προγράμματα CAD. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Τεχνικό Σχέδιο - CAD. Εισαγωγή στα Προγράμματα CAD. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τεχνικό Σχέδιο - CAD Εισαγωγή στα Προγράμματα CAD ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος SketchUp Τι είναι το SketchUp; Ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης

Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Σχεδίαση Μισθοδοτικής Κατάστασης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδίασης Μισθοδοτικής Κατάστασης. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π.

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων

ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ. Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός. Κόµβων ΙΣΟΠΕ ΟΙ ΚΟΜΒΟΙ Στοιχεία Μελέτης Β. Ψαριανός 1 Γενικές Αρχές Εκτός κατοικηµένων περιοχών ορατότητα από απόσταση ίση περίπου µε την απόσταση προσπέρασης Εντός κατοικηµένων περιοχών σκόπιµες οι ασυνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση επιχηρείται η σχεδίαση ενός τρισδιάστατου αντικειµένου µε τη χρήση διδιάστατων καµπυλών. Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π.

Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. Οικονομικές Καταστάσεις βάσει Ε.Λ.Π. 1 Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία IΙ. Ενότητα 10 : Οδική ασφάλεια. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδοποιία IΙ. Ενότητα 10 : Οδική ασφάλεια. Γεώργιος Μίντσης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία IΙ Ενότητα 10 : Οδική ασφάλεια Γεώργιος Μίντσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές του Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών Φεβρουάριος 2012

Προσαρμογές του Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών Φεβρουάριος 2012 Προσαρμογές του Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Από τις 15/2/2012 στο σύστημα Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών του ΤΕΕ θα ενσωματωθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ Οδηγοί - Mleaders

Πολύ Οδηγοί - Mleaders Web: http://www.loulakis.gr email: info@loulakis.gr Web:http://www.cadseminars.gr mail: info@cadseminars.gr 109 Πολύ Οδηγοί - Mleaders To Autocad 2008 περιέχει καινούργιους Πολύ-οδηγούς (Multileaders)

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύντοµος Οδηγός Βοήθειας για τη Χρήση των Μαθηµάτων e-learning για το ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδοποιία I. Ενότητα 10: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού ορατότητα/ διαπλάτυνση οδοστρώματος σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ)

Οδοποιία I. Ενότητα 10: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού ορατότητα/ διαπλάτυνση οδοστρώματος σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ Χ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οδοποιία I Ενότητα 10: Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού ορατότητα/ διαπλάτυνση οδοστρώματος σύμφωνα με το τεύχος Χαράξεις των ΟΜΟΕ (ΟΜΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας.

Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Η οδός βρίσκεται στον νομό Κιλκίς στο γεωγραφικό διαμέρισμα της κεντρικής Μακεδονίας. Συνδέει την κωμόπολη Αξιούπολη με το χωριό Φανός. Ο Φανός έπειτα συνδέεται με τα χωρία Σκρά και Πλαγία. Ο υφιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❹ Εργαλεία

Εγχειρίδιο Χρήσης ❹ Εργαλεία Εγχειρίδιο Χρήσης ❹ Εργαλεία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 4 1. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5 1.1 Εργαλεία 5 I. Δομικά στοιχεία 5 I. USC-WCS 11 II. Μοντέλο 12 II. Μέλη 17 III. Κόμβοι 19

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού

Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015 roadsafety2015@gmail.com Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Advanced Template Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: Advanced template Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας

Διαβάστε περισσότερα