Ενηµερωτικό ελτίο. Το 112 στην Ελλάδα εγκαίνια κάθε τρία χρόνια χωρίς ουσιαστική πρόοδο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενηµερωτικό ελτίο. Το 112 στην Ελλάδα εγκαίνια κάθε τρία χρόνια χωρίς ουσιαστική πρόοδο"

Transcript

1 EE uu r oo pp ee aa nn EE mm ee r gg ee nn cc yy NN uu mm bb ee r AA s s oo cc ii i aa tt tii i oo nn M aa kk ii i nn gg s uu r ee yy oo uu r cc aa ll lll l tt t oo tt t hh ee ii is nn oo tt t yy oo uu r ll l aa s tt t Βρυξέλλες, 18/08/2004 Ενηµερωτικό ελτίο Το 112 στην Ελλάδα εγκαίνια κάθε τρία χρόνια χωρίς ουσιαστική πρόοδο Σύµφωνα µε τα Ελληνικά µέσα ενηµέρωσης, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος, ανακοίνωσε πως τέθηκε σε λειτουργία την Τρίτη 10 Αυγούστου 2004 το τηλεφωνικό κέντρο 112, ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός για κλήσεις ανάγκης. Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα το νέο κέντρο διασυνδέεται µε το 100 της Άµεσης ράσης, το 199 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το 108 του Λιµενικού Σώµατος, το 166 του ΕΚΑΒ, καθώς και µε το Κέντρο ηλητηριάσεων και το Κέντρο Άµεσης Κοινωνικής Βοήθειας. Για τη λειτουργία του νέου κέντρου που στελεχώνεται µε τριάντα χειριστές, οι οποίοι εξυπηρετούν στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά και ισπανικά, συνεργάστηκαν τα υπουργεία Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης. Όµως η καθιέρωση του «112» ως ενιαίου αριθµού εκτάκτων αναγκών προβλεπόταν από Προεδρικό ιάταγµα που είχε υιοθετηθεί από τις αρχές του 1999 στο πλαίσιο της εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την κοινοτική οδηγία 98/10 περί Φωνητικής Τηλεφωνίας. Το ίδιο κέντρο είχε µάλιστα εγκαινιαστεί ξανά στο τέλος Ιουλίου 2001 και τα σχετικά δηµοσιεύµατα της εποχής ανέφεραν πως λειτουργεί όλο το 24ωρο, ότι απαντά στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά και ότι είναι συνδεδεµένο µε τέσσερα κέντρα (το «100, το «166», το «199» και το «108»). Παρά τα επαναλαµβανόµενα «εγκαίνια», η Ελλάδα δεν έχει δυστυχώς εφαρµόσει την σχετική κοινοτική νοµοθεσία, δηλαδή την οδηγία 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία. Η οδηγία αυτή έπρεπε να έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό ελληνικό δίκαιο από τον Ιούλιο του 2003 αλλά φαίνεται πως υπάρχουν ακόµη πολλές ελλείψεις: 1. Το κέντρο 112 βρίσκεται στην Αθήνα και εξυπηρετεί τα σταθερά τηλέφωνα και τους τηλεφωνικούς θαλάµους όλης της Ελλάδας. Το κέντρο 112 καλεί από την Αθήνα το πλησιέστερο κέντρο 100/199/166 και µεταβιβάζει την κλήση, παραµένοντας στην γραµµή για την παροχή βοήθειας αν ο χρήστης δεν µιλά ελληνικά. Τα κέντρο έχει δηλαδή σχεδιαστεί να εξυπηρετεί βασικά τουρίστες και όχι όλους τους Έλληνες όπως προβλέπει η οδηγία. 2. Επιπλέον οι κλήσεις προς το 112 από κινητά τηλέφωνα δεν καταλήγουν στο κέντρο 112 της Αθήνας αλλά στο πλησιέστερο κέντρο 100 ή 166 ή απλώς καταλήγουν σε κάποιο κέντρο που µπορεί να µην εξυπηρετεί καθόλου. Αν, για παράδειγµα, καλέσετε το 112 από κινητό στα Καµένα Βούρλα είναι πολύ πιθανόν να σας απαντήσει η Χαλκίδα ή η Αιδηψός, και να πεθάνετε περιµένοντας τις υπηρεσίες να συντονιστούν 622, Chaussée de Saint-Job, B-1180 Bruxelles/Brussel, Belgique/België Fax: +32 (0) , Web:

2 3. Η Ελλάδα δεν έχει ακόµη εφαρµόσει τον εντοπισµό της θέσης του καλούντος, ιδίως για τις κλήσεις από κινητά. Εκτιµάται πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο η εφαρµογή του εντοπισµού θέσης, που είναι τεχνικά δυνατή στην Ελλάδα για βενζινάδικα και φαγάδικα όπως βεβαιώνουν οι διαφηµίσεις της τηλεόρασης, θα οδηγήσει σε λιγότερους θανάτους και εξοικονόµηση 5 δις ετησίως για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.. 4. Τέλος οι Έλληνες δεν είναι καθόλου ενηµερωµένοι για την ύπαρξη του 112 όπως επιβάλλει η οδηγία. Με βάση δηµοσκόπηση του Ευρωβαρόµετρου που έγινε το 2001 µόνο το 5% του πληθυσµού της χώρας (ένας στους 20) θα καλούσε το 112 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο εξωτερικό (ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι ένας στους 5, που επίσης θεωρείται µη ικανοποιητικός). Για όλους τους παραπάνω λόγους η Ένωση του Ευρωπαϊκού Αριθµού Έκτακτης Ανάγκης EENA-112 (http://eena.org) κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρχές του 2004 προσφυγή κατά της Ελλάδας αλλά και άλλων 7 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελλιπή εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα του 112. Η Επιτροπή ερευνά την καταγγελία και θα αποφανθεί στις αρχές του 2005 για το κατά πόσον θα προσφύγει κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Olivier PAUL-MORANDINI Ιδρυτής και Πρόεδρος - 2 -

3 Συµπληρωµατικές πληροφορίες για το Για τα εγκαίνια του 112 το 2001 δες σχετική αρθρογραφία στο διαδίκτυο ως εξής: 27/01/1999 ΤΑ ΝΕΑ (ηλεκτρονική έκδοση) 28/07/2001 in.gr 30/07/2001 in.gr 31/07/2001 Ελευθεροτυπία (ηλεκτρονική έκδοση) 31/07/2001 ΤΑ ΝΕΑ (ηλεκτρονική έκδοση) 2. Το άρθρο 26 της οδηγίας 2002/22/ΕΚ προβλέπει τα ακόλουθα: Άρθρο 26 Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης έκτακτης ανάγκης 1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, πέρα από κάθε άλλο αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης που ορίζεται από τις εθνικές κανονιστικές αρχές, όλοι οι τελικοί χρήστες διαθέσιµων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των χρηστών των κοινόχρηστων τηλεφώνων, έχουν τη δυνατότητα να καλούν ατελώς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, χρησιµοποιώντας τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης "112". 2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης "112", απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται, µε τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο, για τον εθνικό οργανισµό συστηµάτων έκτακτης ανάγκης, και στο πλαίσιο των τεχνολογικών δυνατοτήτων των δικτύων. 3. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται δηµόσια τηλεφωνικά δίκτυα, διαθέτουν πληροφορίες για τον εντοπισµό του καλούντος στις αρµόδιες για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αρχές, στο µέτρο του τεχνικώς εφικτού, για όλες τις κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης έκτακτης ανάγκης "112". 4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες ενηµερώνονται επαρκώς για την ύπαρξη και τη χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθµού κλήσης έκτακτης ανάγκης "112". 3. Τα αποτελέσµατα της Έρευνας του Ευρωβαρόµετρου βρίσκονται στην διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 4. Το 2001 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηµατοδότησε δύο συµβάσεις µε οργανισµούς προστασίας καταναλωτών για την αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει το 112 στον τελικό χρήστη. Η µία σύµβαση αφορούσε την Πορτογαλία και η άλλη την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Η σύµβαση της Πορτογαλίας ολοκληρώθηκε το 2003 αλλά η σύµβαση µε την Ισπανία για την αξιολόγηση του 112 στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα ακυρώθηκε χωρίς ποτέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει στη δηµοσιότητα τους λόγους για την ακύρωση αυτή. Μήπως εξασκήθηκαν πιέσεις (όπως λέγεται) των ενδιαφερόµενων λόγω της κακής ποιότητας των υπηρεσιών του 112; Για την Πορτογαλία, που θεωρείται από τις χώρες µε υποδειγµατική εφαρµογή του 112, διαπιστώθηκε πως το 15% των κλήσεων στα πορτογαλικά και τα ισπανικά, το 20% των κλήσεων στα γαλλικά και το 29% των κλήσεων στα αγγλικά ΕΝ ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΠΟΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ. Οι αρχές της Πορτογαλίας, που πραγµατοποίησαν την αξιολόγηση αυτή εν όψη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου Euro-2004, προχώρησαν στη λήψη έκτακτων µέτρων (υποστήριξη επιπλέον γλωσσών, εκπαίδευση των χειριστών, κλπ) προκειµένου να βελτιώσουν τις παρεχόµενες από το 112 υπηρεσίες. Η έκθεση για την αξιολόγηση του 112 στην Πορτογαλία βρίσκεται στη διεύθυνση 5. Η Ένωση του Ευρωπαϊκού Αριθµού Έκτακτης Ανάγκης οργανώνει το εύτερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο και Έκθεση για το 112, την 1 η και 2 α εκεµβρίου 2004 στις Βρυξέλλες. Περισσότερες πληροφορίες στο

4 Article Page 1 of 1 Στο «112» όλες οι κλήσεις άµεσης ανάγκης ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΕΛΕΖΟΣ Ενιαίο αριθµό για όλα τα τηλεφωνήµατα εκτάκτων αναγκών αποκτά σύντοµα και η Ελλάδα. Πρόκειται για τον τριψήφιο αριθµό «112», ο οποίος λειτουργεί ήδη στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα αντικαταστήσει σταδιακά όλους τους άλλους αριθµούς έκτακτης ανάγκης, όπως το «100», το «199» και το «166». Την καθιέρωση του «112» ως ενιαίου αριθµού εκτάκτων αναγκών θα καλείται χωρίς χρέωση προβλέπει Προεδρικό ιάταγµα που ετοίµασε ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσιος Μαντέλης στο πλαίσιο της εναρµόνισης της ελληνικής νοµοθεσίας µε την κοινοτική, για την πλήρη απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και στη χώρα µας. Με το συγκεκριµένο Π.. η Ελλάδα προχωρεί στην υιοθέτηση της κοινοτικής οδηγίας 98/10 περί Φωνητικής Τηλεφωνίας, η οποία ανάβει το «πράσινο φως» για τη δηµιουργία ιδιωτικών ΟΤΕ. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα όλες οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα είναι απελευθερωµένες, εκτός από τη φωνητική τηλεφωνία της οποίας το αποκλειστικό δικαίωµα- µονοπώλιο διατηρεί ο ΟΤΕ έως τις 31 εκεµβρίου του Ειδικότερα, µε το Π.. που προωθεί το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη και τη λειτουργία των νέων σταθερών τηλεφωνικών δικτύων (εξαιρείται η κινητή τηλεφωνία). Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς (νέοι και παλαιοί) θα πρέπει να είναι διαθέσιµες σε όλους τους χρήστες της χώρας, ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης. Υποχρεωτικά όλοι οι οργανισµοί τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να παρέχουν συνδέσεις που θα επιτρέπουν στους συνδροµητές τους να πραγµατοποιούν και να δέχονται εθνικές και διεθνείς κλήσεις. Επίσης, οφείλουν τεχνικά να υποστηρίζουν τη διαβίβαση φωνής, τηλεοµοιοτυπίας και δεδοµένων. ΤΑ ΝΕΑ, , Σελ.: N22 Κωδικός άρθρου: A16350N222 ID:18308

5 news in.gr Page 1 of 2 17/8/2004 Εγγραφή Forum Chat inmail Ηµερολόγιο Ε-cards in.gr > Ειδήσεις > Ελλάδα Πρώτη σελίδα Το δικό µου in.gr επικαιρότητα Ελλάδα Πολιτική, Κοινωνία, Παιδεία, ικαιοσύνη, ιπλωµατία... Κόσµος Ευρώπη, Αµερική, Ασία, Αφρική, Μ.Ανατολή... Οικονοµία Ελλάδα, Κόσµος, Επιχειρήσεις, Αγορές... Αθλητισµός Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Ολυµπιακοί Επιστήµη - Τεχνολογία ιάστηµα, Βιολογία, ιαδίκτυο, Περιβάλλον... Πολιτισµός Σινεµά, Θέατρο, Μουσική, Εκδηλώσεις, ΥΠΠΟ... Περίπτερο Πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων Καιρός Αθήνα, Ελλάδα, Ευρώπη, Αµερική, Ασία... αναζήτηση Αναλυτική αναζήτηση αρχείο Αφιερώµατα Θέµατα, Φάκελοι, Συνεντεύξεις... συζητήστε Φόρουµ ανταλλαγής απόψεων για τα θέµατα που µας απασχολούν καθηµερινά ειδικά νέα Εκδηλώσεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα... Αυτοκίνητο Ελληνική αγορά, ειδικά θέµατα, διεθνείς αγώνες... Υγεία 28/07/01 15:36 Τουριστικό... SOS στο 112 Νέος τριψήφιος τηλεφωνικός αριθµός σε αρωγή των τουριστών Αθήνα Ένας νέος τριψήφιος τηλεφωνικός αριθµός, το 112, τίθεται από την ερχόµενη εβδοµάδα στη διάθεση των όσων επισκέπτονται τη χώρα µας. Ο κοινός ευρωπαϊκός αριθµός Επόµενο άρθρο: κλήσης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, λειτουργεί ήδη στις περισσότερες χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα θα υλοποιηθεί µε πρωτοβουλία της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και µε την τεχνική υποστήριξη του ΟΤΕ. Η επίσηµη παρουσίασή του θα γίνει τη ευτέρα στο µέγαρο του ΟΤΕ στην Αθήνα, παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Κ.Καϊσερλή και του γενικού γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας.Παπανικολάου. «Ανεπίσηµα» η λειτουργία του αριθµού κλήσης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης έχει αρχίσει από τον Ιανουάριο, ώστε η θερινή περίοδος και η έλευση των τουριστών θα βρει προετοιµασµένους στον µέγιστο βαθµό τους χειριστές του τηλεφωνικού κέντρου 112. ΑΠΕ Τέθηκε και επίσηµα σε λειτουργία ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης 112 (30/7/2001) Οκτώ άτοµα θα εξυπηρετούν όλο το 24ωρο τους τουρίστες, απαντώντας στην ελληνική γλώσσα, στην αγγλική ή στη γαλλική. Το προσωπικό αυτό θα παραµένει στην τηλεφωνική γραµµή και µετά τη σύνδεση µε την κατάλληλη υπηρεσία (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, αστυνοµία, λιµεναρχείο κ.λπ.) για το ενδεχόµενο να χρειαστεί η συνδροµή του στην περαιτέρω επικοινωνία, για παράδειγµα διερµηνεία. τελευταία νέα 18:22 Παρά το... ονειρικό 20λεπτο, η εθνική γυναικών χάντµπολ ηττήθηκε από την Ουγγαρία 18:00 Γνώστης των ελληνοτουρκικών ο γραµµατέας του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας 17:59 Όρτσα τα πανιά για το χρυσό οι Μπεκατώρου/Τσουλφά στα 470 Μόνο στο papasotiriou.gr Tώρα µε κάθε σας παραγγελία άνω των 30, κερδίζετε µια µαγική τράπουλα Harry Potter! (περισσότερα) περισσότερα Σχετικοί δικτυακοί τόποι ψηφίστε Πού θα βρίσκεστε στη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων; Στη δουλειά µου. Είµαι από τους άτυχους που δεν παίρνουν άδεια Στην Αθήνα. Παρακολουθώ από κοντά τους Ολυµπιακούς Εκεί που ζω, µακριά από την Αθήνα

6 news in.gr Page 2 of 2 Πολιτική υγείας, επιστηµονικές εξελίξεις, περιβάλλον - διατροφή Επίσης η κλήση στο 112 από σταθερό, κινητό τηλέφωνο, ή από τηλεφωνικό θάλαµο µε κερµατοδέκτη ή καρτοδέκτη γίνεται χωρίς χρέωση. Οι Έλληνες που ταξίδευαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λάµβαναν εδώ και τρία χρόνια περίπου το σχετικό έντυπο από τον ταξιδιωτικό πράκτορά τους, ώστε να γνωρίζουν τι πρέπει να πράξουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε µια άλλη χώρα. Το ίδιο έντυπο θα µπορούν να βρίσκουν πλέον οι επισκέπτες της χώρας µας από την επόµενη εβδοµάδα στο αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ έχει αποσταλεί και στις ενώσεις τουριστικών πρακτόρων, ξενοδόχων, ενοικιαστών ιστιοπλοϊκών κ.ά. Έφυγα διακοπές. Η Αθήνα είναι αφόρητη Ευκαιρία για ταξίδι στο εξωτερικό. Είναι πιο φτηνά από την Ελλάδα αυτό το διάστηµα εν ξέρω / εν απαντώ... Ψηφίστε είτε τα αποτελέσµατα news.in.gr, µε πληροφορίες από ΜΠΕ Ελλάδα: Περισσότερες ειδήσεις : Πληροφορίες : Eγγραφή : in.mail : Forum : Chat : Βοήθεια : : Προβληθείτε στο in.gr : Καταχωρίστε το site σας : Πείτε µας τη γνώµη σας : Αναφορά προβληµάτων : Υποδοµή διαχείρισης περιεχοµένου: Digital Genesis της RAMNET A.E. Caching Services: ObjectCache και DBCache της RAMNET A.E ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε.

7 news in.gr Page 1 of 2 17/8/2004 Εγγραφή Forum Chat inmail Ηµερολόγιο Ε-cards in.gr > Ειδήσεις > Ελλάδα Πρώτη σελίδα Το δικό µου in.gr επικαιρότητα Ελλάδα Πολιτική, Κοινωνία, Παιδεία, ικαιοσύνη, ιπλωµατία... Κόσµος Ευρώπη, Αµερική, Ασία, Αφρική, Μ.Ανατολή... Οικονοµία Ελλάδα, Κόσµος, Επιχειρήσεις, Αγορές... Αθλητισµός Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Ολυµπιακοί Επιστήµη - Τεχνολογία ιάστηµα, Βιολογία, ιαδίκτυο, Περιβάλλον... Πολιτισµός Σινεµά, Θέατρο, Μουσική, Εκδηλώσεις, ΥΠΠΟ... Περίπτερο Πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων Καιρός Αθήνα, Ελλάδα, Ευρώπη, Αµερική, Ασία... αναζήτηση Αναλυτική αναζήτηση αρχείο Αφιερώµατα Θέµατα, Φάκελοι, Συνεντεύξεις... συζητήστε Φόρουµ ανταλλαγής απόψεων για τα θέµατα που µας απασχολούν καθηµερινά ειδικά νέα Εκδηλώσεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα... Αυτοκίνητο Ελληνική αγορά, ειδικά θέµατα, διεθνείς αγώνες... Υγεία Βοήθεια χωρίς σύνορα Τέθηκε και επίσηµα σε λειτουργία ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης /07/01 15:55 Eurokinissi Στιγµιότυπο από την παρουσίαση της νέας υπηρεσίας στο κτίριο του ΟΤΕ Αθήνα Τον τριψήφιο ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό κλήσης 112 παρουσίασαν τη ευτέρα στον ΟΤΕ ο υφυπουργός Εσωτερικών, Κ.Καϊσερλής και ο γγ Πολιτικής Προστασίας.Παπανικολάου. Ο Προηγούµενο άρθρο: Νέος τριψήφιος τηλεφωνικός αριθµός σε αρωγή των τουριστών (28/7/2001) κοινός ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης λειτουργεί ήδη στις περισσότερες χώρες της ΕΕ και προσφέρει πληροφορίες για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. «Ανεπίσηµα» η λειτουργία του αριθµού κλήσης για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είχε αρχίσει από τον Ιανουάριο, ώστε η θερινή περίοδος και η έλευση των τουριστών να βρει προετοιµασµένους στον µέγιστο βαθµό τους χειριστές του τηλεφωνικού κέντρου 112. Το διάστηµα αυτό, η συγκεκριµένη υπηρεσία έλαβε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, από τις οποίες το 78% αφορούσαν την ΕΛΑΣ, το 14% το ΕΚΑΒ, το 6% την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το 2% το Λιµενικό Σώµα. Οκτώ άτοµα θα εξυπηρετούν όλο το 24ωρο τους τουρίστες, απαντώντας στην ελληνική γλώσσα, στην αγγλική ή στη γαλλική. Το προσωπικό αυτό θα παραµένει στην τηλεφωνική γραµµή και µετά τη σύνδεση µε την κατάλληλη υπηρεσία (πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, αστυνοµία, λιµεναρχείο κ.λπ.) για το ενδεχόµενο να χρειαστεί η συνδροµή του στην περαιτέρω επικοινωνία, για παράδειγµα διερµηνεία. Η κλήση στο 112 από σταθερό, κινητό τηλέφωνο, ή από τηλεφωνικό θάλαµο µε κερµατοδέκτη ή καρτοδέκτη γίνεται χωρίς χρέωση. τελευταία νέα 18:22 Παρά το... ονειρικό 20λεπτο, η εθνική γυναικών χάντµπολ ηττήθηκε από την Ουγγαρία 18:00 Γνώστης των ελληνοτουρκικών ο γραµµατέας του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας 17:59 Όρτσα τα πανιά για το χρυσό οι Μπεκατώρου/Τσουλφά στα 470 Μόνο στο papasotiriou.gr Tώρα µε κάθε σας παραγγελία άνω των 30, κερδίζετε µια µαγική τράπουλα Harry Potter! (περισσότερα) περισσότερα Σχετικοί δικτυακοί τόποι ψηφίστε Πού θα βρίσκεστε στη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων; Στη δουλειά µου. Είµαι από τους άτυχους που δεν παίρνουν άδεια Στην Αθήνα. Παρακολουθώ από κοντά τους Ολυµπιακούς Εκεί που ζω, µακριά από την Αθήνα

8 news in.gr Page 2 of 2 Πολιτική υγείας, επιστηµονικές εξελίξεις, περιβάλλον - διατροφή news.in.gr Ελλάδα: Περισσότερες ειδήσεις Έφυγα διακοπές. Η Αθήνα είναι αφόρητη Ευκαιρία για ταξίδι στο εξωτερικό. Είναι πιο φτηνά από την Ελλάδα αυτό το διάστηµα εν ξέρω / εν απαντώ... Ψηφίστε είτε τα αποτελέσµατα : Πληροφορίες : Eγγραφή : in.mail : Forum : Chat : Βοήθεια : : Προβληθείτε στο in.gr : Καταχωρίστε το site σας : Πείτε µας τη γνώµη σας : Αναφορά προβληµάτων : Υποδοµή διαχείρισης περιεχοµένου: Digital Genesis της RAMNET A.E. Caching Services: ObjectCache και DBCache της RAMNET A.E ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε.

9 Ελευθεροτυπία - Απογευµατινή Αδέσµευτη Εφηµερίδα Page 1 of 1 Αµεση ανάγκη; Καλέστε 112 υστύχηµα, φωτιά, σεισµός, χρειάζεστε βοήθεια, βρίσκεσθε εντός ή εκτός Ελλάδας; Ψυχραιµία...και καλέστε τον αριθµό έκτακτης ανάγκης, το Είναι ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης που µπορούν να χρησιµοποιήσουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, Ελληνες αλλά και φιλοξενούµενοι στην Ελλάδα. Απαντά, φυσικά, όλες τις µέρες, όλες τις ώρες, σε 24ωρη βάση και συνεννοείστε όχι µόνον στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά και γαλλικά. Την παρουσίαση της λειτουργίας του νέου τηλεφωνικού κέντρου έκαναν ο υφυπουργός Εσωτερικών και ηµόσιας ιοίκησης, Κ. Καϊσερλής, και ο γενικός γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας, καθηγητής ηµήτρης Παπανικολάου, χθες το πρωί στο Μέγαρο του ΟΤΕ. Το 112, είπε ο κ. Καϊσερλής, είναι ένας ευρωπαϊκός αριθµός µε τον οποίο µπορούν να επικοινωνήσουν όλοι οι πολίτες, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, µε τις διάφορες υπηρεσίες προκειµένου να τους παρασχεθεί βοήθεια. Ετσι, δίνεται η δυνατότητα στους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και στους Ελληνες που βρίσκονται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα να ενηµερώνουν τις αρχές για διάφορα έκτακτα περιστατικά, τα οποία µπορεί να προκαλέσουν ευρύτερους κινδύνους. Το κέντρο είναι συνδεδεµένο µε τέσσερα άλλα κέντρα (το 100, το 166, το 108 και το 199) και τη Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, δήλωσε ο κ. Παπανικολάου. Οι Ελληνες που ταξιδεύουν, συνέχισε, πρέπει να ξέρουν ότι καλώντας το 112, ό,τι κι αν τους συµβεί ή αν παρατηρήσουν ότι κάτι συµβαίνει, φωτιά, δυστύχηµα, σεισµός, µπορούν να δώσουν αυτή την πληροφορία και να πάρουν βοήθεια, ή απλώς να συµβάλουν ώστε να αντιµετωπιστεί από τις τοπικές αρχές όποιο πρόβληµα υπάρχει. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 31/07/2001 Copyright 2004 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

10 Article Page 1 of 1 «112» για έκτακτες ανάγκες Είναι τριψήφιος και ευρωπαϊκός... Ο ενιαίος αριθµός κλήσης «112» προσφέρει µια ακόµη δυνατότητα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Πρόκειται για έναν ευρωπαϊκό αριθµό µε τον οποίο µπορούν να επικοινωνήσουν όλοι οι πολίτες, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης κι αν βρίσκονται, από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, προκειµένου να τους παρασχεθεί βοήθεια ή για να ενηµερώσουν τις αρχές για διάφορα έκτακτα περιστατικά που µπορεί να υποπέσουν στην αντίληψή τους. Το κέντρο κλήσης «112» λειτουργεί όλο το 24ωρο. Απαντά στα ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Είναι συνδεδεµένο µε τέσσερα κέντρα (το «100, το «166», το «199» και το «108»). ΤΑ ΝΕΑ, , Σελ.: N15 Κωδικός άρθρου: A17103N153 ID:278873

11 news in.gr Page 1 of 2 17/8/2004 Εγγραφή Forum Chat inmail Ηµερολόγιο Ε-cards in.gr > Ειδήσεις > Ελλάδα Πρώτη σελίδα Το δικό µου in.gr επικαιρότητα Ελλάδα Πολιτική, Κοινωνία, Παιδεία, ικαιοσύνη, ιπλωµατία... Κόσµος Ευρώπη, Αµερική, Ασία, Αφρική, Μ.Ανατολή... Οικονοµία Ελλάδα, Κόσµος, Επιχειρήσεις, Αγορές... Αθλητισµός Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Ολυµπιακοί Επιστήµη - Τεχνολογία ιάστηµα, Βιολογία, ιαδίκτυο, Περιβάλλον... Πολιτισµός Σινεµά, Θέατρο, Μουσική, Εκδηλώσεις, ΥΠΠΟ... Περίπτερο Πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων Καιρός Αθήνα, Ελλάδα, Ευρώπη, Αµερική, Ασία... αναζήτηση 10/08/04 16:10 Ένας αριθµός, όλες οι υπηρεσίες Σε λειτουργία το τηλεφωνικό κέντρο επειγόντων περιστατικών 112 Αθήνα Τα εσωτερικά του κέντρου 112 Eurokinissi Σε λειτουργία τέθηκε την Τρίτη το τηλεφωνικό κέντρο 112, ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός για κλήσεις ανάγκης. Το νέο κέντρο διασυνδέεται µε το 100 της Αµεσης ράσης, το 199 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το 108 του Λιµενικού Σώµατος, το 166 του ΕΚΑΒ, καθώς και µε το Κέντρο ηλητηριάσεων και το Κέντρο Αµεσης Κοινωνικής Βοήθειας. τελευταία νέα 20:34 Με νέο λουκ ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι υποδέχθηκε... διακριτικά τον Μπλερ στη Σαρδηνία 20:29 Προκρίθηκε η Σουηδία στο ποδόσφαιρο γυναικών, 1-1 οι ΗΠΑ µε την Αυστραλία 20:24 «Αντίο» µε συντριβή για την εθνική γυναικών στο ποδόσφαιρο, 7-0 από τη Βραζιλία Μόνο στο papasotiriou.gr Tώρα µε κάθε σας παραγγελία άνω των 30, κερδίζετε µια µαγική τράπουλα Harry Potter! (περισσότερα) Αναλυτική αναζήτηση αρχείο Αφιερώµατα Θέµατα, Φάκελοι, Συνεντεύξεις... συζητήστε Φόρουµ ανταλλαγής απόψεων για τα θέµατα που µας απασχολούν καθηµερινά ειδικά νέα Εκδηλώσεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα... Αυτοκίνητο Ελληνική αγορά, ειδικά θέµατα, διεθνείς αγώνες... Υγεία Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Ευάγγελος Αντώναρος, οι τριάντα χειριστές της υπηρεσίας εξυπηρετούν στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά και ισπανικά. Για τη λειτουργία του νέου κέντρου συνεργάστηκαν τα υπουργεία Εσωτερικών και ηµόσιας Τάξης. news.in.gr, µε πληροφορίες από ΑΠΕ Ελλάδα: Περισσότερες ειδήσεις περισσότερα ιαβάστε επίσης Με διοικητικές πληροφορίες εµπλουτίζεται το τηλεφωνικό κέντρο 1564 Σχετικοί δικτυακοί τόποι OTE Υπουργείο Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Υπουργείο ηµόσιας Τάξης ψηφίστε

12 news in.gr Page 2 of 2 Πολιτική υγείας, επιστηµονικές εξελίξεις, περιβάλλον - διατροφή Πού θα βρίσκεστε στη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων; Στη δουλειά µου. Είµαι από τους άτυχους που δεν παίρνουν άδεια Στην Αθήνα. Παρακολουθώ από κοντά τους Ολυµπιακούς Εκεί που ζω, µακριά από την Αθήνα Έφυγα διακοπές. Η Αθήνα είναι αφόρητη Ευκαιρία για ταξίδι στο εξωτερικό. Είναι πιο φτηνά από την Ελλάδα αυτό το διάστηµα εν ξέρω / εν απαντώ... Ψηφίστε είτε τα αποτελέσµατα : Πληροφορίες : Eγγραφή : in.mail : Forum : Chat : Βοήθεια : : Προβληθείτε στο in.gr : Καταχωρίστε το site σας : Πείτε µας τη γνώµη σας : Αναφορά προβληµάτων : Υποδοµή διαχείρισης περιεχοµένου: Digital Genesis της RAMNET A.E. Caching Services: ObjectCache και DBCache της RAMNET A.E ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε.

13 Article Page 1 of 1 Kλήσεις έκτακτης ανάγκης στο 112 Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί από χθες το τηλεφωνικό κέντρο για κλήσεις έκτακτης ανάγκης µε τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθµό 112. Το νέο κέντρο συνδέεται πλέον µε το 100 της Ελληνικής Αστυνοµίας, το 199 του Πυροσβεστικού Σώµατος, το 166 του EKAB, το 108 του Λιµενικού Σώµατος, µε το Κέντρο ηλητηριάσεων και το Εθνικό Κέντρο Áµεσης Κοινωνικής Βοήθειας. Για τη λειτουργία του κέντρου συνεργάστηκαν τα υπουργεία Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και το ηµόσιας Τάξης. Έχει στελεχωθεί από 30 χειριστές-τηλεφωνητές που απαντούν στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά, Ιταλικά και Ισπανικά και εξυπηρετεί όλο το εικοσιτετράωρο. ΤΑ ΝΕΑ, , Σελ.: N14 Κωδικός άρθρου: A18009N144 ID:427581

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 5/10/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ-ΕΡΓΩΝ 1& 2 & 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ σ 1/181 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΜΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ Υ.Ε.Ν. Η αποστολή του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Καταναλωτές. Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Καταναλωτές Προέχει το συμφέρον του καταναλωτή «Η προστασία της ασφάλειας και των δικαιωμάτων του καταναλωτή αποτελεί προτεραιότητα όλων των πολιτικών της ΕΕ.» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ελτίο Τύπου Αθήνα, 2 Ιουνίου 2005 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Να καλωσορίσω στο Υπουργείο Ανάπτυξης τον Υφυπουργό Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Κοινωνικο-Οικονοµική Αποτίµηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο»

ΠΟΡΙΣΜΑ. Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού. Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: Υλοποίηση του προγράµµατος: «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη Έκδοση Ημερίδας με θέμα:

Έντυπη Έκδοση Ημερίδας με θέμα: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έντυπη Έκδοση Ημερίδας με θέμα: Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας: Υπεύθυνος Διάλογος για την Έγκυρη Ενημέρωση & την Προστασία των Πολιτών Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών. Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009. Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ. Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών Έκδοση 2.0 Σεπτέμβριος 2009 Η πρωτοβουλία είναι δική σας! ΤΩΡΑ Πληροφορίες για τον ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τον SEPA Ενημερωτικά φυλλάδια του EPC* Making

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα Ημερίδας της ΕΕΤΤ με θέμα «Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών», Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2007

Συμπεράσματα Ημερίδας της ΕΕΤΤ με θέμα «Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών», Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2007 Συμπεράσματα Ημερίδας της ΕΕΤΤ με θέμα «Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών», Αθήνα 11 Δεκεμβρίου 2007 Η παροχή ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η προστασία των καταναλωτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 155/2006 H Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 6 παρ. 4 και 8 παρ. 7 εδ. β του Ν. 3471/06 «Προστασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ελληνικών News Sites

Αξιολόγηση Ελληνικών News Sites Human Computer Interaction Αξιολόγηση Ελληνικών News Sites Ζεϊµπέκης ηµήτρης Παλιανόπουλος Γιάννης Παπαθεοδώρου Βασίλης Πάτρα, 2002 1. Εισαγωγή 2. Κριτήρια αξιολόγησης 3. Αξιολόγηση News Sites 3.1 Ελευθεροτυπία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δέσποινα Σ. Γαλανάκη Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕνδιάΜΕΣΑ. Αποφάσεις της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Περιεχόμενα Ελληνικός βηματισμός & ψηφιακή ΤV

ΕνδιάΜΕΣΑ. Αποφάσεις της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Περιεχόμενα Ελληνικός βηματισμός & ψηφιακή ΤV ΤΕΤΡ: 7858 ΕνδιάΜΕΣΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 16 Αυγούστου - 31 Αυγούστου 2010 Τεύχος 93 Ιδιοκτήτης: Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Εκδότης: Ροδόλφος Μορώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ. ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ. ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ... ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 40 Έκθεση Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ για το 2013 Άρθρο του κ. Κ. Λουρόπουλου, Προέδρου της ΕΕΤΤ Μείωση έως και 83% στα Τέλη στη Χονδρική Αγορά Τερματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕνδιάΜΕΣΑ. Ευρωπαϊκή αγορά χωρίς σύνορα για το δημιουργικό περιεχόμενο του διαδικτύου

ΕνδιάΜΕΣΑ. Ευρωπαϊκή αγορά χωρίς σύνορα για το δημιουργικό περιεχόμενο του διαδικτύου ΤΕΤΡ: 7858 ΕνδιάΜΕΣΑ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1 15 Ιανουαρίου 2008 Τεύχος 31 Ιδιοκτήτης: Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Εκδότης: Ροδόλφος Μορώνης Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΤΑΣΕΙΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ο Μηχανικός. σήμερα ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ο Μηχανικός. σήμερα ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62 Κόρινθος 1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ο Μηχανικός ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62 Η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι των τελευταίων 60 χρόνων. Το ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο Ελληνικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών»

Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Υποβολής Απόψεων σχετικά µε τη «Λειτουργία και Χρήση των GSM-Gateways στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών» Μαρούσι, 23 Ιανουαρίου 2004 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 12 Ταχυδρομεία & Ταχυμεταφορές 14 Οργάνωση & Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα