Καλή Νέα Χρονιά!!! ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) Αγαπητοί Συνεργάτες,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλή Νέα Χρονιά!!! ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) Αγαπητοί Συνεργάτες,"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΤΔ (ΚΕΣΕΑ) ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: Συγχρηματοδοτού μενα Προγράμματα Σχέδιο: Επιχειρηματικής Καινοτομίας Σχέδιο: Δημιουργική Ευρώπη Σχέδιο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών Σεμινάριο: Διαχείριση αλλαγής Σεμινάριο: Επιτυχία μέσα από την ορθή Διοίκηση Έργων. Εργαστήρια: «Εργατικής Νομοθεσίας» «Europass» «DMAIC» Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων. KΕΣΕΑ Ανασκόπηση 2014 Λίγα λόγια για την Εταιρεία μας Αγαπητοί Συνεργάτες, Καλή Νέα Χρονιά!!! Η Διεύθυνση και το προσωπικό του ΚΕΣΕΑ, σας εύχονται Χρόνια Πολλά, Καλό και δημιουργικό νέο έτος. Ας είναι το ξεκίνημα του 2015 αφετηρία μίας δημιουργικής εποχής, μέσα από τι κτίσιμο ουσιαστικών συνεργασιών, αλλά και την αξιοποίηση του αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού που υπάρχει στην Κύπρο. Συνεχίζουμε λοιπόν, αλλά και αρχίζουμε πολλές και νέες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Ενδεικτικά: Εκπαιδεύσεις Ψηφιακών Πρεσβευτών για Κοινότητες και Δήμους Ενδυνάμωση νέων μέσα από το έργο Empower Youth Καθοδήγηση και στήριξη νέων στην αναζήτηση επαγγελματικών ευκαιριών με τη διεξαγωγή εργαστηρίων EUROPASS Φτιάξε το δικό σου βιογραφικό σημείωμα Διεξαγωγή Εργαστηρίου Εργατικής Νομοθεσίας Διεξαγωγή Εργαστηρίου μεθοδολογίας DMAIC για βελτίωση διαδικασιών Υλοποίηση του σεμιναρίου Επιτυχία μέσα από την ορθή Διοίκηση Έργων Έγκαιρη και άμεση ενημέρωση μέσα από την ανανεωμένη και αναβαθμισμένη ιστοσελίδα μας καθώς και το εταιρικό μας προφίλ στο Facebook (Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης / ΚΕΣΕΑ). Διαβάστε μας και φυσικά για ότι χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεση σας. Προσβλέπουμε σε μία όμορφη και δημιουργική χρονιά με όλους τους συνεργάτες και πελάτες μας. Η Ομάδα του ΚΕΣΕΑ.

2 Ενημέρωση για Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Σελίδα 2 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Προγράμματα Επιχειρηματικής Καινοτομίας Την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του «Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας - Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Διεργασιών» ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Σχέδιο αποσκοπεί στην υποστήριξη και ενίσχυση υφιστάμενων και νεοσύστατων επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και/ή σε καινοτόμες διεργασίες και διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους. Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων. Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου κατά την προκήρυξη αυτή ανέρχεται στα 10 εκ. ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου, που θα διατεθεί την Προγραμματική Περίοδο , ανέρχεται στα 18εκ. Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο ανέρχονται σε: - 25% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του Σχεδίου για αιτήσεις στην κατηγορία των νεοσύστατων επιχειρήσεων με μέγιστο ποσό χορηγίας τις 50,000 ανά επιχείρηση και ένταση ενίσχυσης 80%. - 75% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του Σχεδίου για αιτήσεις στην κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων με μέγιστο ποσό χορηγίας τις 250,000 ανά επιχείρηση και μέγιστη ένταση ενίσχυσης 60%. Το Σχέδιο θα συγχρηματοδοτηθεί κατά την Προγραμματική Περίοδο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» κάτω από τον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας και της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας». Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 12 Ιανουαρίου 2015 μέχρι τις 16 Μαρτίου 2015.

3 Σελίδα 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την έναρξη του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη για την περίοδο Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο υπό-προγράμματα, το υπό-πρόγραμμα «Πολιτισμός» και το υπό-πρόγραμμα «MEDIA». Στόχος του Προγράμματος είναι να ενισχύσει τις προσπάθειες των πολιτιστικών φορέων στο να αναδείξουν τον πολιτιστικό χώρο, ως κοινό ευρωπαϊκό χώρο, αναπτύσσοντας δράσεις συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών παραγόντων από συνδεόμενες χώρες και χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι εξής: Πολιτιστικοί Φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών επιχειρήσεων Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Εταιρείες παραγωγής και προβολής οπτικοακουστικών υλικών Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι πιο πάνω δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα τουλάχιστον 2 χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους. Τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση. Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» αφορά έργα που προάγουν την διακρατική συνεργασία και την ανάδειξη κοινών πολιτιστικών δράσεων όπως είναι η παροχή επιδοτήσεων σε εκδοτικούς οίκους για τη μετάφραση και την έκδοση μυθιστορημάτων από μια ευρωπαϊκή γλώσσα σε άλλη, η ανάπτυξη δικτύων που θα βοηθήσουν πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να ενεργοποιηθούν σε διεθνικό επίπεδο και η ανάπτυξη πλατφόρμων πολιτιστικών φορέων που προωθούν ανερχόμενους καλλιτέχνες και ενθαρρύνουν τη δημιουργία ευρωπαϊκού προγραμματισμού πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων. Το υποπρόγραμμα «MEDIA» αφορά έργα που σχετίζονται με την ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού που θα έχει την προοπτική για ευρεία διακίνηση του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και διαδραστικών έργων όπως βιντεοπαιχνιδιών και πολυμέσων.

4 Σελίδα 4 ΣΧΕΔΙΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) ανακοίνωσε την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις», το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΠΠ Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας κτηριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν ή ενοικιάζονται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΑΠΕ από αυτές. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 23 Δεκεμβρίου 2014 μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρώτης πρόσκλησης.

5 Σελίδα 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ» Στις 31 Ιουλίου υπογράφηκε η Σύμβαση «Εκπαίδευση Ψηφιακών Πρεσβευτών» μεταξύ της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης και της Κοινοπραξίας ΚΕΣΕΑ LTd IMH C.S.C Ltd. Η Σύμβαση αφορά 1. σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση περίπου δεκαέξι επαναλαμβανόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για εκπαίδευση 155 ψηφιακών πρεσβευτών κυρίως σε εξειδικευμένα θέματα διαδικτύου, χρήσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και άλλων χρήσιμων διαδικτυακών υπηρεσιών 2. προώθηση του θεσμού του ψηφιακού πρεσβευτή και 3. δημιουργία προφίλ της κοινότητας/δήμου αγροτικής περιοχής από όπου θα προέρχεται ο Ψηφιακός Πρεσβευτής στη Διαδικτυακή Υπηρεσία «Ενημέρωσε με». Το Κυρίως Έργο αποτελεί βασικό μηχανισμό εκπλήρωσης του Ειδικού Στόχου «Αναβάθμιση της Διοικητικής ικανότητας του Δημόσιου τομέα και των παρεχόμενων υπηρεσιών (ένας από τους τρεις ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου δυναμικού και προσαρμοστικότητα» του Ε.Π. «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή »), καθώς περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν άμεσα τη βελτίωση των δεξιοτήτων των ανθρώπινων πόρων της Κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μεσοπρόθεσμα τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των οργανισμών / φορέων της, με αποτέλεσμα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η Σύμβαση αφορά στην κατάρτιση και υποστήριξη 155 ατόμων που θα εκπροσωπεί ο/η καθένας/μια την κοινότητά του/της ή δήμο σε αγροτική περιοχή. Τα άτομα αυτά θα παρέχουν τεχνική βοήθεια στους πολίτες αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ικανότητα των κοινοτήτων/δήμων αγροτικών περιοχών να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διοικούμενων. Η Κοινοπραξία ΚΕΣΕΑ Ltd IMH C.S.C. Ltd έχει αναλάβει την υλοποίηση της συγκεκριμένης Σύμβασης μετά από ανοικτό διαγωνισμό. Η διάρκεια της Σύμβασης είναι δέκα μήνες και καλύπτει όλη την Κύπρο. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οι εκπαιδεύσεις 8 ομάδων με 75 συμμετέχοντες συνολικά. Γύρω στα μέσα Ιανουαρίου θα συνεχιστεί το πρόγραμμα των υπόλοιπων ομάδων σε όλες τις επαρχίες. Για περισσότερες πληροφορίες για συμμετοχή στο πρόγραμμα:

6 Σελίδα 6 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Σεμινάριο: «Διαχείριση της Αλλαγής» «Επιβιώνουν και προχωρούν όχι οι πιο έξυπνοι ή οι πιο δυνατοί αλλά αυτοί που ανταποκρίνονται καλύτερα στις συνεχείς αλλαγές» Δαρβίνος Στις 27 Νοεμβρίου 2014, διεξήχθει με επιτυχία το σεμινάριο Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιόδους δύσκολων στην Εκπαιδευτική αίθουσα του NetInfo Tower Λεωφόρος Αγλαντζιάς. Εισηγητές του προγράμματος ήταν οι Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές του ΚΕΣΕΑ Άννα Ξυνιστέρη κάτοχος ( MBA, MPA ) και Ζαχαρίας Ιωάννου κάτοχος ( Ma HRM, CIPD). Σκοπός του προγράμματος, ήταν η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, προερχόμενους από μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, σε θέματα διαχείρισης της αλλαγής παρέχοντας τους εργαλεία και τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κατά την διαδικασία της αλλαγής ώστε να επιτύχουν δέσμευση στην υλοποίηση της. Το προγράμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούσαν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, έτυχανι σχετικής επιχορήγησης.

7 Σελίδα 7 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2015 Σεμινάριο: «Επιτυχία μέσα από την ορθή Διοίκηση Έργων» Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διαχείρισης Έργων (Project Management), συνολικής διάρκειας 14 ωρών θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου και στις 4 Μαρτίου 2015 σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και με εκπαιδεύτρια την Διευθύντρια του ΚΕΣΕΑ Άννα Ξυνιστέρη. Το σεμινάριο απευθύνεται σε project managers όλων των ειδικοτήτων, σε όσους συμμετέχουν στην υλοποίηση έργων και θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και ικανότητές τους και σε όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί με τη διαχείριση έργων. Ένα εκπληκτικό ποσοστό 97% από οργανισμούς πιστεύει ότι η διαχείριση έργων είναι υψίστης σημασίας για την επιχειρηματική απόδοση και επιτυχία. Στη σύγχρονη αγορά, όλο και περισσότεροι οργανισμοί εκτελούν μικρά και μεγάλα έργα, σε συστηματική βάση. Οι εργαζόμενοι, καλούνται πέραν από τα συνήθη και καθημερινά καθήκοντα τους να αναλάβουν και την υλοποίηση έργων για τον οργανισμό τους: Η δρομολόγηση ενός νέου προϊόντος, η εφαρμογή ενός νέου πληροφοριακού συστήματος, μία διαφημιστική καμπάνια, μία εταιρική εκδήλωση, η ετοιμασία και υποβολή μίας προσφοράς, η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου για τον πελάτη, έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι έχουν συγκεκριμένη αρχή και τέλος, συνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως έργα. Το σεμινάριο αυτό, έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει στελέχη από διάφορους κλάδους, που καλούνται να υλοποιήσουν έργα στον οργανισμό τους όπως αυτά που αναφέρονται πιο πάνω και χρειάζονται να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητες να το πράξουν. Το σεμινάριο θα αναλύσει τη βασική μεθοδολογία Διοίκησης Έργου, τις αρχές, τεχνικές και εργαλεία που βοηθούν αυτούς που υλοποιούν το έργο να το διαχειριστούν με επιτυχία. Πρόσθετα, θα εστιάσει στην ανάγκη ύπαρξης ισορροπίας μεταξύ γραφειοκρατίας, ανθρώπινου δυναμικού, διαδικασιών και εργαλείων, για να γίνει ομαλή η ενσωμάτωση της διαχείρισης έργου στις καθημερινές πρακτικές του οργανισμού. Στόχοι του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες: Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές που διέπουν την υλοποίηση ενός έργου Να διαχειρίζονται, ελέγχουν και διορθώνουν ένα έργο μικρού μεγέθους Να αναπτύξουν τεχνικές και μεθοδολογίες διαχείρισης έργου Να κατανοήσουν και χρησιμοποιήσουν εργαλεία απαραίτητα για τη διαχείριση ενός έργου Να κατανοήσουν και να μπορούν να εντοπίσουν τους πιθανούς κινδύνους και εμπόδια που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου Να αντιληφθούν τις απαραίτητες δεξιότητες ενός διαχειριστή έργων και να αναπτύξουν κάποιες από αυτές Να κατανοήσουν τις βασικές αρμοδιότητες του Διαχειριστή Έργων καθ' όλη την διάρκεια ζωής ενός έργου (εκκίνηση, σχεδιασμό, εκτέλεση, παρακολούθηση και κλείσιμο) μέσα από την εφαρμογή τεχνικών και παραδειγμάτων.

8 Σελίδα 8 Εργαστήριο Εργατικής Νομοθεσίας Μετά την επιτυχία των εξειδικευμένων εργαστηρίων για την εργατική νομοθεσία το ΚΕΣΕΑ διοργανώνει και φέτος, ένα ανάλογο εργαστήριο: Σκοπός εργαστηρίου Να παρέχει στους συμμετέχοντες χρήσιμες πληροφορίες και απαντήσεις σε σημαντικά θέματα που άπτονται της αποτελεσματικής εφαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας στον επαγγελματικό χώρο. Εισηγητές : Κος Ζαχαρίας Ιωάννου : Εκπαιδευτής- Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού ( Ma HRM, CIPD) Κα Λία Ευστρατίου - Γεωργιάδη : Δικηγόρος : Μέλος της Νομικής Επιτροπής στην Ε.Ε Εμπειρογνώμονας στην Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Ίσες Ευκαιρίες Χώρος : Executive Training Room NETinfo Tower Λεωφόρος Αγλαντζιάς 23, Λευκωσία Ημερομηνία : Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου Συμμετοχή : 40 ευρώ / άτομο + ΦΠΑ Για περαιτέρω πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής: Τηλέφωνο:

9 Σελίδα 9 Εργαστήρι «EUROPASS» Βιογραφικό Σημείωμα - Συνοδευτική επιστολή και Συνέντευξη εργασίας Το Κέντρο Παραγωγικότητας, (ΚΕΠΑ) ως το ΕΚΕ Κύπρου έχει προβεί στην ανάθεση της οργάνωσης και υλοποίησης εργαστηρίων και ενημερωτικών συναντήσεων Europass στην κοινοπραξία Κέντρου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΣΕΑ) και KPMG. Η συμφωνία υπογράφηκε στις 15/7/2014, και έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί σειρά εργαστηρίων και ενημερωτικών συναντήσεων Europass. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων/ ενημερωτικών συναντήσεων, δόθηκαν συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία Βιογραφικού Σημειώματος, τη σύνταξη μιας επαγγελματικής συνοδευτικής επιστολής και για την καλύτερη προετοιμασία και παρουσία στη συνέντευξη εργασίας σε νέους σε Κέντρα Νεότητας, Πολιτιστικά κέντρα, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και εκπαιδευτικούς χώρους γραφείων, σε όλες τις πόλεις. Στα πλαίσια του προγράμματος Europass πραγματοποιήθηκαν ακόμα ενημερωτικές συναντήσεις και παρουσιάσεις. Έχουν επίσης υλοποιηθεί κατ ιδίαν συναντήσεις με φοιτητές/ άνεργους στους οποίους προσφέρθηκε συμβουλευτική για εξεύρεση εργασίας. Εισηγητές στα Εργαστήρια, τις ενημερωτικές και κατ ιδίαν συναντήσεις είναι Εκπαιδευτές και Σύμβουλοι της κοινοπραξίας ΚΕΣΕΑ- KPMG. Μέσα στα πλαίσια του έργου, η Κοινοπραξία συμμετείχε στην έκθεση επαγγελμάτων «Σταδιοδρομία» η οποία διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Καθηγητών Επαγγελματικής και Συμβουλευτικής Αγωγής στις 29 και 30/11/2014. Τα εργαστήρια και οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν και το Οι συμμετέχοντες στα εργαστήρια θα μπουν στην κλήρωση για 2 φορητούς υπολογιστές. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο: ή στις ιστοσελίδες: και Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

10 Σελίδα 10 8 Εργαστήριο «DMAIC» Εργαστήριο: «DMAIC: Βελτίωση διαδικασιών (process improvement)» Σκοπός κατάρτισης Σκοπός του εργαστηρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώση της μεθοδολογίας DMAIC και των εργαλείων και τεχνικών που χρειάζονται για να ηγηθούν πρωτοβουλιών βελτίωσης διαδικασιών. Oμάδα στόχος Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διευθυντές και άτομα με εποπτικό ρόλο και ευθύνη για ομάδες ατόμων ή τμήματα στον οργανισμό. Στόχοι κατάρτισης Οι συμμετέχοντες θα μάθουν: 1. Τι είναι η μεθοδολογία DMAIC και τα οφέλη της εφαρμογής της 2. Πως εφαρμόζεται η μεθοδολογία στη βελτίωση διαδικασιών 3. Τα χαρακτηριστικά των τμημάτων του κύκλoυ DMAIC 4. Εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας 5. Να οργανώνουν εργαστήρια βελτίωσης διαδικασιών 6. Να εκτιμούν τη σημασία της δημιουργίας μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης και να επικοινωνούν τις αλλαγές που απαιτούνται για την επίτευξη των αλλαγών 7. Να επαληθεύουν την αποτελεσματικότητα των βελτιωτικών αλλαγών που εφαρμόζουν 8. Να προσαρμόζουν το πλάνο επικοινωνίας στις ομάδες που θα τυχαίνουν ενημέρωσης Εισηγητής Ο Κωνσταντίνος Ιωαννίδης έχει πτυχίο στη μηχανική ηλεκτρονικών και επικοινωνιών και μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαθέτει πολυετή πείρα σε θέματα διοίκησης και έχει συνεργαστεί τόσο με τοπικές όσο και με πολυεθνικές εταιρείες σε διευθυντικές θέσεις. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του έχει δραστηριοποιηθεί ως εκπαιδευτής και εισηγητής σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο. Η βελτίωση διαδικασιών είναι τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται από το Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑΝΑΔ). Διάρκεια Εργαστηρίου: 4 ώρες Για πληροφορίες:

11 Σελίδα 11 Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» έχει εγκαθιδρύσει και λειτουργεί το Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων, μέσω του οποίου εξετάζονται και πιστοποιούνται οι γνώσεις και ικανότητες ενός ατόμου, σε συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Ο τομέας Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας τόσο από πλευράς συνεισφοράς στο εθνικό εισόδημα όσο και από πλευράς απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο περιγράφεται συνοπτικά το Επαγγελματικό Πεδίο Λειτουργίες Λιανικών Πωλήσεων το οποίο χωρίζεται σε 3 επίπεδα I. Λειτουργίες Λιανικών Πωλήσεων Επίπεδο 3 ( ΛΛΠ3 ) το οποίο κυρίως απευθύνεται σε Διευθυντές και Υπευθύνους Υποστατικών / Καταστημάτων και περιλαμβάνει τομείς όπως την εξειδικευμένη υποστήριξη πελατών, την οργάνωση και έλεγχο του καταστήματος, την εκπαίδευση, αξιολόγηση και παρακίνηση του προσωπικού, τη συμμετοχή στον ετήσιο καθορισμό των στόχων, τη σύνταξη και επίβλεψη του προγράμματος εργασιών κ.α II. Λειτουργίες Λιανικών Πωλήσεων Επίπεδο 2 (ΛΛΠ2), απευθύνεται κυρίως σε Supervisors και επικεφαλής ομάδων και περιλαμβάνει τομείς όπως την εξυπηρέτηση πελατών, τη διαχείριση παραπόνων, τον έλεγχο αποθεμάτων στα ράφια και αναπλήρωση ελλείψεων, την επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους κ.α III. Λειτουργίες Λιανικών Πωλήσεων Επίπεδο 1 απευθύνεται κυρίως σε Λειτουργούς Εξυπηρέτησης Πελατών, Πωλήτριες και Ταμίες και περιλαμβάνει τομείς όπως την υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών, την τοποθέτηση προϊόντων, το χειρισμό του ταμείου, την ατομική υγιεινή και εμφάνιση και την επαγγελματική συμπεριφορά. Η εξέταση των δεξιοτήτων και των απαραιτήτων γνώσεων για την απόκτηση του εν λόγω προσόντος γίνεται από πιστοποιημένους από την ΑΝΑΔ Αξιολογητές / Εξεταστές μέσω : Παρακολούθησης της εκτέλεσης της εργασίας σε πραγματικές συνθήκες Προφορική εξέταση κατά τη διάρκεια παρακολούθησης της εκτέλεσης της εργασίας Γραπτή εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανοικτές ερωτήσεις ( Για το ΛΛΠ2 και ΛΛΠ3 Ζαχαρίας Ιωάννου - Ανώτερος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού ΚΕΣΕΑ Πιστοποιημένος Εξεταστής στο τομέα Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου

12 Σελίδα 12 ΚΕΣΕΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2014

13 Σελίδα 13 Η Εταιρεία μας Διεύθυνση: Νήσου 11, 2540 Δάλι, Λευκωσία Κέντρο Συμβουλευτικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Λτδ Τηλέφωνο: Φαξ: Ιστοσελίδα: Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, (ΚΕΣΕΑ) ιδρύθηκε το 2006 με πλήρη επαγγελματικότητα και παρέχει ψηλής ποιοτικής αξίας υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα, καθώς και στην τοπική αυτοδιοίκηση, σχετικά με θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης. και: o o Υπηρεσίες: Το ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνει: την επιμέλεια, παρακολούθηση εφαρμογής και εκπόνηση μελετών, την ανάληψη και εκτέλεση Έργων καθώς και την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων. Οι υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και καθοδήγησης καριέρας που παρέχουμε, προσφέρουν μία ολοκληρωμένη λύση, τόσο σε προσωπικό αλλά και εταιρικό επίπεδο για τους πελάτες μας. Παρέχουμε επίσης, πολύτιμα σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης, με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες και τις τάσεις του κάθε οργανισμού, προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες του. Την επιμέλεια, την παρακολούθηση, την εφαρμογή και την εκπόνηση μελετών. Την ανάληψη και εκτέλεση Έργων καθώς και την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότησή τους. Την παρακολούθηση και την αξιολόγηση υλοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων. Την παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού και καθοδήγησης καριέρας που παρέχουμε, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη λύση, τόσο σε προσωπικό αλλά και εταιρικό επίπεδο για τους πελάτες μας. Την οργάνωση και διεκπεραίωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες και τις τάσεις του κάθε οργανισμού, προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες του ανάγκες. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εφαρμογής των προνοιών και διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά.

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ... 1-4 1.1. Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Α.Π.Θ Π. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σεπτέμβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων.

ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. ΝΟΜΟΣ για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Αντικείμενο Σκοποί - Έννοια όρων. Άρθρο 1. Αντικείμενο - Σκοποί Η υλοποίηση των ορισμών των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΉΛΙΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΉΛΙΣ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ BIΟ-ΉΛΙΣ ΉΛΙΣ Δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο Απρίλιος 2014 Αγαπητές φίλες & φίλοι, Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ενημερωτικό δελτίο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Bio-Ήλις.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή

Κύπρο. Κύπρο. Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή. και κατάρτιση στην. Συνοπτική περιγραφή Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL EL Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο Συνοπτική περιγραφή 4118 EL TI-30-12-665-EL-C

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;...

1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) που θεσμοθετούνται με το νόμο 4019/2011;... 2 2. Ποιές είναι οι κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

«Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 54 * After 25 centruries, Greek temple sees the light Ο τίτλος του CNN Travel στο άρθρο παρουσίασης του ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα