Χρηµατοδότηση έως ευρώ για τους µικροµεσαίους. 6+1 εργαλεία για δάνεια ακόµα και µε µηδενικά επιτόκια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρηµατοδότηση έως 800.000 ευρώ για τους µικροµεσαίους. 6+1 εργαλεία για δάνεια ακόµα και µε µηδενικά επιτόκια"

Transcript

1 Επιδοτήσεις ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 Επιδοτήσεις & επιχειρηµατικότητα ηµόσιο & επιχειρηµατικότητα 8 ΣΕΛΙ ΕΣ 3/21 ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 #12 Ποιοι δικαιούνται στήριξη για επιχειρηµατική επανεκκίνηση ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΤΕΑΝ Πώς θα πάρετε ενίσχυση για τουριστική επιχείρηση στα νησιά Χρηµατοδότηση έως ευρώ για τους µικροµεσαίους 6+1 εργαλεία για δάνεια ακόµα και µε µηδενικά επιτόκια ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ

2 22/2 Επιδοτήσεις & επιχειρηµατικότητα Σάββατο Σάββατο Ιανουαρίου Απριλίου ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΤΕΑΝ 7 εργαλεία για ενίσχυση έως ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ Ε πτά χρηµατοδοτικά εργαλεία του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) στηρίζουν τις επενδύσεις µικροµεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους δάνεια µε ευνοϊκούς όρους. Μάλιστα, πολλά από αυτά αφορούν σε επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται σε επιδοτούµενες δράσεις του ΕΣΠΑ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το πρόγραµµα ενίσχυσης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης, τουρισµού, εµπορίου - υπηρεσιών, όπου ακόµη και σήµερα γίνονται εντάξεις. Παράλληλα, ενισχύουν σχέδια που υπάγονται στον Επενδυτικό Νόµο, ενώ υπάρχει ειδικό µέτρο του ΕΤΕΑΝ για τις πληγείσες από το σεισµό επιχειρήσεις της Κεφαλλονιάς. Το ύψος της δανειοδότησης ποικίλλει ανάλογα µε το πρόγραµµα. Σε γενικές γραµµές, ωστόσο, µπορεί να αγγίξει τις ευρώ, µε το επιτόκιο σε κάποιες περιπτώσεις να είναι ακόµη και µηδενικό. Για την επιλογή του κατάλληλου προγράµµατος ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να εντοπίσει αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες του επιχειρηµατικού του σχεδίου και σε επόµενο βήµα να εξετάσει εάν η επιχείρησή του πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης. ΟΙ ΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ 1. Επιχειρηµατική Επανεκκίνηση ΕΙΝΑΙ το χρηµατοδοτικό εργαλείο της ΕΤΕΑΝ µε τη µεγαλύτερη απήχηση παρέχοντας δάνεια ύψους έως και ευρώ στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Οι σύµβουλοι επενδύσεων στα υποκαταστήµατα των τραπεζών συνηθίζουν να το προτείνουν, καθώς παρουσιάζει τη µεγαλύτερη «ελαστικότητα» (αφορά στην πλειονότητα των κλάδων της οικονοµίας) συγκριτικά µε τα υπόλοιπα δανειοδοτικά προγράµµατα της ΕΤΕΑΝ. Πιο συγκεκριµένα, το πρόγραµµα προσφέρει δάνεια κεφαλαίου κινήσεως που κυµαίνονται από έως ευρώ και έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονοµικού έτους που προηγείται της ηµεροµηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους. Προκειµένου για τις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις η χρηµατοδότηση φθάνει έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σηµειώνεται πως η διάρκεια αποπληρωµής των δανείων φθάνει µέχρι τα 4 έτη. Παράλληλα, µέσω του προγράµµατος προσφέρονται επενδυτικά δάνεια, τα οποία και διαµορφώνονται από έως ευρώ, µε διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 µήνες έως 2 έτη, ανάλογα µε το χρόνο υλοποίησης. ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ Αυτή η κατηγορία δανείων αφορά σε σχέδια που: υπάχθηκαν στο Ν. 3299/2004, εντάχθηκαν σε άλλα προγράµµατα κρατικής ενίσχυσης και δεν εντάχτηκαν σε προγράµµατα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί. Τα δάνεια έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις, καθώς το 50% των κεφαλαίων που εισφέρει το ΕΤΕΑΝ είναι άτοκο. Αυτό σηµαίνει ότι το επιτόκιο διαµορφώνεται στο 50% τού κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισµού της επιχείρησης. Το πρόγραµµα αφορά σε επενδύσεις που σχετίζονται µε τη δηµιουργία ή την επέκταση επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, καλύπτονται δαπάνες για την αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εµπορευµάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ. ικαίωµα συµµετοχής στη δράση έχουν επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζοµένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή ενεργητικό 43 εκατ. ευρώ. Το διαχειριστικό κόστος που καταβάλλει κάθε επιχείρηση στην τράπεζα είναι εφάπαξ ποσό (για όλη τη διάρκεια του δανείου) και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,5% του αρχικού ποσού του δανείου, µε ανώτατο ποσό τα ευρώ και κατώτατο τα100 ευρώ. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν οι Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Εurobank, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. INFO ικαιούχοι: Μικροµεσαίες επιχειρήσεις Τηλέφωνα επικοινωνίας: Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: Τράπεζα Πειραιώς: Alpha Bank: ή Εurobank: ή Attica Bank: Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Παγκρήτια Συνεταιριστική: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων: Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου: Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας: ΕΤΕΑΝ: ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: Χρήστος Γ. Κτενάς ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σάββατο Απριλίου Ιανουαρίου Επιδοτήσεις & επιχειρηµατικότητα 3/23 2. Ταµείο Εγγυοδοσίας του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας ΑΝΕΙΑ ύψους από έως και ευρώ µπορούν να εξασφαλίσουν µικροµεσαίες επιχειρήσεις της χώρας µέσω του Ταµείου Εγγυοδοσίας. Το Ταµείο παρέχει εγγυήσεις προς τις τράπεζες για επιχειρηµατικά δάνεια βιώσιµων επενδυτικών σχεδίων και ώριµων σχεδίων επιχειρηµατικής ανάπτυξης. Σε αυτά περιλαµβάνονται κεφάλαια κίνησης και προκαταβολές έναντι επιχορήγησης εγκεκριµένων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Η ενεργοποίηση της εγγύησης γίνεται µε την εκταµίευση του δανείου, σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους 3 µήνες από την εγκριτική απόφαση. Το δάνειο είναι έντοκο από την ηµεροµηνία εκταµίευσης, µε σταθερό ή κυµαινόµενο επιτόκιο, ενώ η διάρκειά του δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 2 και µεγαλύτερη των 10 ετών - µε «αφετηρία» την πρώτη εκταµίευση. Τόσο το επιτόκιο όσο και η διάρκεια του δανείου συµφωνούνται κατά την υπογραφή της σύµβασης µεταξύ επιχείρησης και τράπεζας. ΑΝΕΙΟ ΟΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΙ ΟΣ ΑΝΕΙΟΥ Επενδυτικό Στα ελάχιστα παραδείγµατα επιχειρήσεων που δεν εντάσσονται στη δράση είναι οι δηµόσιες και αυτές του χρηµατοπιστωτικού και χρηµατοοικονοµικού το- µέα (τράπεζες, εταιρίες Venture Capital, ασφαλιστικές). Επίσης, εξαιρούνται εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιχειρήσεις του κλάδου των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας (έντυπα, ηλεκτρονικά κ.λπ.) και εκµεταλλευόµενες οπλικά συστήµατα. Για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται σε προγράµµατα κρατικής επιχορήγησης επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που καλύπτονται από το δάνειο και αφορούν στο εγκεκριµένο επενδυτικό σχέδιο, όπως ισχύει Κεφάλαιο κίνησης έναντι επιχορήγησης Επιχειρηµατικής ανάπτυξης Ποσό Εγγύηση ΕΤΕΑΝ 70% 80% 70% ιάρκεια 5-10 έτη 2-3 έτη 2-10 έτη Περίοδος χάριτος 6-24 µήνες Ιση µε την προθεσµία υλοποιήσεως της επενδύσεως, πλέον 6 µηνών 6-24 µήνες κάθε φορά. Γι αυτά που δεν εντάσσονται, επιλέξιµες θεωρούνται επενδυτικές δαπάνες κάθε είδους. Η αναγκαιότητά τους, ωστόσο, θα πρέπει να τεκµηριώνεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο που θα καταθέτει ο δικαιούχος µαζί µε την αίτηση δανειοδότησης. Στην επιχειρηµατική ανάπτυξη και επέκταση, επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που σχετίζονται µε τον εµπορικό-συναλλακτικό κύκλο και την επέκταση-ανάπτυξη της επιχείρησης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο επιχειρηµατικό σχέδιο που κατατίθεται. Για τις νεοσύστατες και νέες έως ένα έτος επιχειρήσεις, κάθε δαπάνη θεωρείται εξ ορισµού ότι διενεργείται για την επέκταση-ανάπτυξή τους. Στις περιπτώσεις ανάπτυξης και επέκτασης επιχειρήσεων που έχουν, κατόπιν τεκµηρίωσης, υλοποιήσει παραγωγικές επενδύσεις, επιλέξιµες είναι οι δαπάνες για προµήθεια παγίων, άυλες δαπάνες και έξοδα ειδικών ερευνών και µελετών που σχετίζονται µε τις επενδύσεις και έως 30% των εξοφληµένων τιµολογίων της υλοποιηµένης επένδυσης. Οι δικαιούχοι επιχειρηµατίες που επιθυ- µούν να υποβάλουν αίτηση στη δράση θα πρέπει να απευθυνθούν στα καταστήµατα των συνεργαζόµενων τραπεζών, δηλαδή στις Eurobank, Alpha Bank, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. Αυτές είναι αρµόδιες για την εξέταση των επενδυτικών και επιχειρηµατικών σχεδίων, την έγκριση των δανείων και την υποβολή των σχετικών αιτηµάτων για την παροχή εγγύησης στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Από την πλευρά τ ου το ΕΤΕΑΝ παραλαµβάνει το αίτηµα για την παροχή εγγύησης εκ µέρους του Ταµείου Εγγυοδοσίας και εφόσον το αξιολογήσει θετικά εκδίδει το συµβατικό έγγραφο της εγγύησης. 3. Εγγύηση για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ επιχειρήσεις ωφελούνται από τις εγγυήσεις που παρέχει το ΕΤΕΑΝ σε ποσοστό 50% για την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Αυτές οι επιστολές εκδίδονται από τις τράπεζες και απευθύνονται στους προµηθευτές των επιχειρήσεων χωρίς τη χρήση κεφαλαίων. Στο πρόγραµµα -που θα παραµείνει «ανοιχτό» µέχρι τις 30 Ιουνίου- µπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις (νεοσύστατες, νέες και υφιστάµενες) που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και εµφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ. Το ΕΤΕΑΝ εγγυάται χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις ευρώ ανά επιχείρηση, µε διάρκεια εγγύησης 2 ετών. Αυτό το ποσό µπορεί να εξαντληθεί µε την υποβολή και έγκριση µιας αίτησης για εγγυη- µένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών ευρώ ή έως τριών αιτήσεων εγγυηµένων χαρτοφυλακίων εγγυητικών επιστολών ίδιου συνολικού ύψους, καθ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος και εφόσον ο διαθέσιµος προϋπολογισµός του δεν έχει εξαντληθεί. Απαιτούµενα δικαιολογητικά Η «Αίτηση-δήλωση» για παροχή εγγύησης για έκδοση εγγυητικών επιστολών της επιχείρησης συµπληρώνεται στην ηλεκτρονική φόρµα από την τράπεζα και συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης, η οποία αναλαµβάνει να προσκοµίσει στην τράπεζα τα εξής δικαιολογητικά: Εντυπο Ε3 της τελευταίας 1 κλεισµένης χρήσης. Επιχειρήσεις µε Γ Κατηγορίας Βιβλία που έχουν υπερδωδεκάµηνη διαχειριστική χρήση µπορούν να υπαχθούν στο πρόγραµµα προσκοµίζοντας, αντί του εντύπου Ε3, άλλα στοιχεία αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας. Νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση, οπότε δεν έχουν υποβάλει έντυπο Ε3, πρέπει να υποβάλουν αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας έγγραφα, από τα οποία θα προκύπτει ότι ο προβλεπόµενος ετήσιος κύκλος εργασιών κατά το έτος υποβολής της αίτησης δεν θα υπερβεί τα 50 εκατ. ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ. Εντυπο Ε7 που αφορά στην 2 αµέσως προηγούµενη διαχειριστική χρήση ή έγγραφο ισοδύναµης αποδεικτικής ισχύος. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφουν ότι κατά το έτος υποβολής της αίτησής τους θα απασχολήσουν λιγότερους από 250 εργαζοµένους. 3Βεβαίωση έναρξης εργασιών µόνο για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν κλείσει διαχειριστική χρήση. Η ενεργοποίηση της εγγύησης πρέπει να γίνει εντός µηνός από την ηµεροµηνία έγκρισης της εγγύησης του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Σηµειώνεται πως το ΕΤΕΑΝ δεν εγγυάται την έκδοση εγγυητικής επιστολής, η οποία θα χρησιµοποιηθεί ως εξασφάλιση για τη χορήγηση δανείου ή θα αντικαταστήσει υφιστάµενη σε ισχύ εγγυητική επιστολή στην ίδια τράπεζα. Οι τράπεζες που συνεργάζονται µε το πρόγραµµα: Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Alpha, Attica Bank, Παγκρήτια, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου και Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. 4. Ταµείο ανειοδοτήσεων ΑΝΕΙΑ µε σταθερό επιτόκιο χαµηλότερο από τα τρέχοντα επίπεδα της αγοράς παρέχει το Ταµείο ανειοδοτήσεων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να τύχουν χρηµατοδότησης από τη στιγµή που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το πρόγραµµα (π.χ. είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερες, διαθέτουν άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης - για τις υπό ίδρυση κ.λπ.) και τα επιχειρηµατικά τους σχέδια ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες δράσεων του Ταµείου που περιγράφονται στο πίνακα δίπλα. Ανάλογα µε την κατηγορία που εντάσσεται το επιχειρηµατικό σχέδιο η επιχείρηση καταβάλλει -κατά την υπογραφή της δανειακής σύµβασης- στην εκάστοτε συνεργαζόµενη τράπεζα, το λεγόµενο διαχειριστικό κόστος. Οι δράσεις καλύπτουν δαπάνες: κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισµού κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, συστηµάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, µεταφοράς τεχνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, κ.λπ. Η διάρκεια αποπληρωµής των δανείων είναι 5-10 έτη. Υπάρχει δυνατότητα έντοκης περιόδου χάριτος έως 2 έτη, η οποία συµπεριλαµβάνεται στη διάρκεια του δανείου. Εκεί, καταβάλλονται µόνο οι τόκοι. Γυρίστε σελίδα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Κατηγορία δράσης Εξωστρέφεια Θεµατικός τουρισµός, αφαλάτωση, διαχείριση απορριµµάτων, πράσινες υποδοµές, πράσινες εφαρµογές, ΑΠΕ Καινοτόµα επιχειρηµατικότητα, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιµα, ποτά Επιχειρηµατικότητα των νέων Γενική επιχειρηµατικότητα Σκοπός δανεισµού ηµιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων & αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων Ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισµού, εξοικονόµηση ενέργειας, επαναχρησιµοποίηση φυσικών πόρων (π.χ. νερού) Επενδύσεις σε καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα Ενίσχυση επιχειρήσεων που έχουν ήδη ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόµο Υψος δανειοδότησης ιαχειριστικό κόστος Συνεργαζόµενη τράπεζα 800 Eurobank Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς Εθνική Τράπεζα 900 Alpha Bank

4 Επιδοτήσεις & επιχειρηµατικότητα 24/2 24/4 Σάββατο 2526 Ιανουαρίου Απριλίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΙ ΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ 5. Εξοικονόµηση κατ οίκον ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ έως ευρώ και άτοκα δάνεια παρέχει το πρόγραµµα στα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή τους αναβάθµιση. Συγκεκριµένα, η ενίσχυση αγγίζει ακό- µη και το 70% του επενδυτικού κόστους και αφορά στα εξής: Αντικατάσταση κουφωµάτων (πλαίσια/ 1 υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστηµάτων σκίασης. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στο κτιριακό 2 κέλυφος, συµπεριλαµβανοµένων δώµατος, στέγης και πιλοτής. Αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης 3 και συστήµατος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Σηµειώνεται ότι ο επιλέξιµος προϋπολογισµός των παραπάνω παρεµβάσεων δεν µπορεί να ξεπερνά τα ανά ιδιοκτησία. Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν µονοκατοικίες, πολυκατοικίες και µεµονωµένα διαµερίσµατα που βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των ευρώ/τ.µ. και έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαµηλότερη ή ίση της '. Το ακριβές ποσοστό της επιχορήγησης διαµορφώνεται ανάλογα µε το ατοµικόοικογενειακό εισόδηµα των δικαιούχων (όπως φαίνεται στον πίνακα). Πρακτικά, κάποιος που έχει ατοµικό εισόδηµα µικρότερο των ευρώ ανήκει στην πρώτη κατηγορία, οπότε για εργασίες κόστους ευρώ µπορεί να λάβει επιχορήγηση έως ευρώ, ενώ για τα υπόλοιπα ευρώ συνάπτει άτοκο δάνειο. Αν πάλι εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία, η επιχορήγηση φτάνει τις ευρώ, ενώ στην τρίτη τις ευρώ αντίστοιχα (βάσει ατοµικού εισοδήµατος). Το πρόγραµµα παρέχει τη δυνατότητα λήψης δανείου διάρκειας 4-6 ετών, µε ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσηµείωση ακινήτου, δυνατότητα άµεσης αποπληρωµής χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προµηθευτών µέσω της τράπεζας χωρίς την εµπλοκή σας. Τώρα, για να ενταχθεί κανείς στο «Εξοικονόµηση κατ οίκον» θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήµατα: Κατ αρχάς, να ελέγξει εάν ικανοποιεί τα εισοδηµατικά κριτήρια και παράλληλα εάν η κατοικία του πληροί τα κριτήρια ένταξης. Επιπλέον, πρέπει να εξετάσει την πιστοληπτική του ικανότητα σε συνεργασία µε την τράπεζα της επιλογής του που συµµετέχει στο πρόγραµµα, δηλαδή µία εκ των παρακάτω: Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank και Εθνική Τράπεζα. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ Κατηγορία ωφελουµένων Ατοµικό εισόδηµα (Α.Ε.) Οικογενειακό εισόδηµα (Ο.Ε.) Κίνητρο Εφόσον ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συµµετοχής και εξασφαλίσει προέγκριση δανείου, µπορεί να απευθυνθεί σε ενεργειακό επιθεωρητή µε σκοπό να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του. Σε επόµενο στάδιο συλλέγει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και υποβάλλει αίτηση σε συµβαλλόµενη τράπεζα. Η τελευταία κάνει όλους τους απαραίτητους ελέγχους και σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης προσκαλεί το δικαιούχο για ενηµέρωση και υπογραφή της δανειακής σύµβασης. Μάλιστα, κατά την υπογραφή της δίνεται η δυνατότητα εκταµίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού. Η υλοποίηση των παρεµβάσεων και η προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών στην τράπεζα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστηµα τριών µηνών από την ηµεροµηνία εκταµίευσης προκαταβολής ή την ηµεροµηνία υπογραφής της δανειακής σύµβασης εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή. Η εκταµίευση του συνολικού ποσού του δανείου και η εξόφληση των δαπανών πρέπει να ολοκληρωθούν µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών στην τράπεζα. Μετά την υλοποίηση των παρεµβάσεων ο ωφελούµενος καλεί ενεργειακό επιθεωρητή για τη διενέργεια δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί η επίτευξη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του προγράµµατος, δηλαδή η αναβάθµιση κατά µία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας µεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς. Εφόσον διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, η τράπεζα εκταµιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου και καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των προµηθευτών, το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων µετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου, καθώς και την αµοιβή συµβούλου έργου. Το πρόγραµµα είναι «ανοιχτό» για υποβολή αιτήσεων στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Εξαίρεση αποτελούν η Κεντρική και η υτική Μακεδονία, όπου, λόγω υψηλής ζήτησης, έχει εξαντληθεί ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός. Περισσότερες πληροφορίες για το «Εξοικονόµηση κατ' οίκον» µπορείτε να βρείτε στην επίσηµη ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (http://exoikonomisi.ypeka.gr), αλλά και στα υποκαταστήµατα των εµπλεκόµενων τραπεζών. A1 A2 B Α.Ε Ο.Ε % Επιχορήγηση 30% Ατοκο δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31/12/2015) < Α.Ε < Ο.Ε % Επιχορήγηση 65% Ατοκο δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31/12/2015) < Α.Ε < Ο.Ε % Επιχορήγηση 85% Ατοκο δάνειο (επιδότηση επιτοκίου 100% έως 31/12/2015) 6. Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηµατικότητα ΜΙΚΡΕΣ επιχειρήσεις στα ελληνικά νησιά ενισχύονται µε δάνεια ύψους έως ευρώ που παρέχει η Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηµατικότητα. Η δανειοδότηση αφορά σε επενδύσεις, αλλά και κεφάλαια κίνησης. Εχει τετραετή περίοδο αποπληρωµής και σταθερό επιτόκιο 2,8%. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις µε έδρα νησιά πληθυσµού µικρότερου των κατοίκων το επιτόκιο είναι µηδενικό. Τα δάνεια καλύπτουν το 70% των δαπανών, ενώ η επιχείρηση αναλαµβάνει να καλύψει το υπόλοιπο 30% υποχρεωτικά πριν από την εκταµίευση. Στη δράση µπορούν να υποβάλουν συµµετοχή µικρές υφιστάµενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις µε έδρα µόνο τα νησιά της χώρας στην περίπτωση δανείων επιχειρηµατικής ανάπτυξης, ενώ για τα επενδυτικά η έδρα µπορεί να είναι και σε άλλες περιοχές της χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις θα πραγµατοποιηθούν σε νησιωτική περιοχή. Ιδιαίτερα για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις δικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν όσες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζοµένους και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά, µεταξύ άλλων, δανειοδοτούνται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή φρέσκου ψωµιού, παξιµαδιών και µπισκότων, µακαρονιών, έτοιµων γευµάτων και φαγητών, αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών, στην παραγωγή τεχνιτών κεριών, αρωµάτων, στις εργασίες κεραµίστα, στην κατασκευή οµπρελών. Επίσης ενισχύονται το λιανικό εµπόριο σε µη εξειδικευµένα καταστήµατα που πωλούν κυρίως τρόφιµα, ποτά ή καπνό, το λιανικό εµπόριο φρούτων και λαχανικών, κρέατος και προϊόντων κρέατος, ποτών, γαλακτοκοµικών προϊόντων, καφέ, τσαγιού, µπαχαρικών, ειδών υγιεινής διατροφής, βιβλίων, δερµάτινων ειδών, υπηρεσίες θαλάσσιων κρουαζιερών, σκαφών εκδροµών, ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής µεταφοράς

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σάββατο Απριλίου Ιανουαρίου Επιδοτήσεις & επιχειρηµατικότητα 3/25 5/33 7. Στήριξη επιλέξιµων επιχειρήσεων Νοµού Κεφαλλονιάς Η Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηµατικότητα προσφέρει δάνεια έως και στο 70% της δαπάνης µε πολύ χαµηλό ή και µηδενικό επιτόκιο ΤΟ ΕΤΕΑΝ έχει δηµιουργήσει ένα µέτρο για τη στήριξη επιχειρήσεων του Νοµού Κεφαλλονιάς που προσπαθούν να ανακάµψουν από τους σεισµούς του Ιανουαρίου. Αυτές θα ενισχυθούν µε τη µορφή συνδυασµού επιχορήγησης (30%) και δανείου (70%), το οποίο θα συνιστάται από 95% άτοκο δάνειο και 5% ιδιωτική συµµετοχή. Χαρακτηριστικά µέτρου Ο συνολικός εγκεκριµένος προϋπολογισµός δαπανών της κάθε επιλέξιµης επιχείρησης θα πρέπει να κυµαίνεται από 4.511,28 έως Το επιτόκιο του δανείου θα είναι µηδενικό. Το συνολικό ύψος του άτοκου δανείου µπορεί να είναι από και έως ανά επιχείρηση. Η διάρκεια του δανείου θα είναι έως 4 έτη και υπό προϋποθέσεις µπορεί να φτάσει τα 10 έτη, µε δυνατότητα περιόδου χάριτος για τις δύο πρώτες δόσεις κεφαλαίου. Ο δανειολήπτης δεν θα επιβαρύνεται µε έξοδα διαχείρισης φακέλου ή λοιπά κόστη της τραπεζικής εξυπηρέτησης. ικαιούχοι είναι: Επιχειρήσεις, πολύ µικρές και µικρές, ανεξάρτητες, µη συνεργαζόµενες και µη συνδεδεµένες µε µη µικροµεσαίες. Που δραστηριοποιούνται στο Νοµό Κεφαλληνίας (είτε έχουν έδρα ή υποκατάστηµα άσκηση δραστηριότητας) και έχουν κριθεί επιλέξιµες από την αρµόδια Περιφερειακή Ενότητα. Εχουν ιδρυθεί πριν από την 26η Ιανουαρίου Εχουν ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα κατά την εκταµίευση του δανείου. Επιλέξιµες δαπάνες Υποχρεώσεις σχετιζόµενες µε τον εµπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως µέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αποθέµατα). Αγορά νέου µηχανολογικού και επαγγελµατικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων και επαγγελµατικών οχηµάτων. Μετεγκατάσταση της επιχείρησης (στην κατηγορία αυτή επιλέξιµες δαπάνες είναι τα ενοίκια, τα µεταφορικά κόστη και οι δαπάνες ΕΚΟ). Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους στις συνεργαζόµενες τράπεζες µέχρι τη ευτέρα 12 Μαΐου. Για την υποβολή αιτήµατος στο µέτρο απαιτούνται: Η βεβαίωση έναρξης εργασιών από τη ΟΥ. Αποδεικτικό έγγραφο από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση είναι πληγείσα καθώς υπέστη καταστροφές στον επαγγελµατικό εξοπλισµό/εµπορεύµατα, συνέπεια του σεισµού της 26ης Ιανουαρίου Επιχειρηµατικό πλάνο πάνω στο οποίο θα βασιστεί η συµφωνία χρηµατοδότησης. επιβατών, αλλά και υπηρεσίες φύλαξης αποσκευών σε σταθµούς λεωφορείων, χώρους στάθµευσης και κάθε είδους µεταφορικών µέσων και τροχόσπιτων, υπηρεσίες παροχής γευµάτων από εστιατόριο, ταβέρνα, δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, υπηρεσίες γευσιγνωσίας, κολυµβητηρίου, µουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, επισκευής ποδηλάτων, εκµάθησης καταδύσεων και θαλάσσιων σπορ, διοργάνωσης συνεδρίων κ.λπ. Επιλέξιµες από τη δράση θεωρούνται δαπάνες που περιλαµβάνουν: ηµιουργία - διαµόρφωση - ανακαίνιση - αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο Μηχανήµατα και εξοπλισµό ικαιώµατα τεχνογνωσίας Λογισµικό Πιστοποίηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας Προβολή - προώθηση απάνες που καλύπτουν υποχρεώσεις σχετιζόµενες µε τον εµπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως µέρος των δραστηριοτήτων της, ιδιαιτέρως εκείνες που σχετίζονται µε τη δηµιουργία ή την επέκταση µιας επιχείρησης, οικονοµικά βιώσιµης, καθώς και επενδυτικές δαπάνες που έχουν ή πρόκειται να υπαχθούν σε προγράµµατα κρατικών ενισχύσεων. Μεταξύ άλλων, επιλέξιµες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, µισθολογικού κόστους, αποθεµάτων, γενικών εξόδων κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν αποκλειστικά σε νέο σύγχρονο και όχι µεταχειρισµένο εξοπλισµό. Κάθε δάνειο θα εκταµιεύεται απευθείας από την τράπεζα για την εξόφληση λογαριασµών των προµηθευτών, λογαριασµού µισθοδοσίας τέλεσης εργασιών, παροχής υπηρεσιών κ.λπ. Η Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηµατικότητα παρέχεται από τις εξής τράπεζες: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Οι περιοχές που εντάσσονται είναι: Νησιά Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Νοµός Εβρου: Σαµοθράκη. Νοµός Καβάλας: Θάσος, Κοίνυρα. Νησιά Περιφέρειας Αττικής: Νοµαρχία Πειραιώς: Αγκίστρι, Αίγινα, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρος, Σαλαµίνα, Σπέτσες, Υδρα, οκός. Νησιά Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: Νοµός Λέσβου: Λέσβος (ή Μυτιλήνη), Λήµνος, Αγιος Ευστράτιος. Νοµός Σάµου: Σάµος, Ικαρία, Φούρνοι, Αγιος Μηνάς, Θύµαινα. Νοµός Χίου: Χίος, Οινούσσες, Ψαρά. Νησιά Περιφέρειας υτικής Ελλάδας: Νοµός Αιτωλοακαρνανίας: Προκοπάνιστος, Σχινιάς, Τουρλίς. Νησιά Περιφέρειας Θεσσαλίας: Νοµός Μαγνησίας: Παλαιό Τρικέρι, Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόννησος, Περιστέρα, Πιπέρι. Νησιά Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων: Νοµός Κέρκυρας: Κέρκυρα, Ερεικούσσα, Μαθράκι, Οθωνοί, Παξοί, Αντίπαξοι. Νοµός Ζακύνθου: Ζάκυνθος. Νοµός Κεφαλληνίας: Κεφαλλονιά, Ιθάκη. Νοµός Λευκάδας: Λευκάδα, Κάλαµος, Καστός, Μεγανήσι. Περιφέρεια Κρήτης: Νοµοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνης, Χανίων και Γαύδος. Νησιά Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: Νοµός Κυκλάδων: Σύρος, Νάξος, Ανω Κουφονήσι, ονούσα, Ηράκλεια, Σχοινούσα, Θήρα, Θηρασία, Πάρος, Μύκονος, Ανδρος, Τήνος, Μήλος, Σίφνος, Κέα, Ιος, Αµοργός, Κύθνος, Σέριφος, Αντίπαρος, Κίµωλος, Φολέγανδρος, Σίκινος, Ανάφη. Νοµός ωδεκανήσου: Ρόδος, Κως, Κάλυµνος, Τέλενδος, Ψέριµος, Λέρος, Κάρπαθος, Σαρία, Πάτµος, Αρκοί, Μάραθος, Αρκιών, Σύµη, Αστυπάλαια, Κάσος, Νίσυρος, Γυαλί, Λειψοί, Τήλος, Καστελλόριζο, Χάλκη, Αγαθονήσι. Νησιά Περιφέρειας Πελοποννήσου: Νοµός Λακωνίας: Ελαφόνησος. Νησιά Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: Νοµός Εύβοιας: Εύβοια, Σκύρος. Νησιά Περιφέρειας Ηπείρου: Νοµός Ιωαννίνων: Νήσος Ιωαννίνων.

6 34/6 Επιδοτήσεις & επιχειρηµατικότητα Σάββατο 26 Απριλίου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΩΣ Επιδότηση έως 50% για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα MΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Υπό διαµόρφωση βρίσκεται πρόγραµµα για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στο υπουργείο Ανάπτυξης. Μέσω της νέας αυτής δράσης άνεργες γυναίκες άνω των 18 ετών θα µπορούν να λάβουν επιδότηση έως και 50% σε έργα από έως ευρώ, προκειµένου να δηµιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Το πρόγραµ- µα θα χρηµατοδοτηθεί µε κονδύλια ΕΣΠΑ και θα αφορά κατά βάση την καινοτοµική επιχειρηµατικότητα, ενώ βασική προϋπόθεση θα είναι η επιχείρηση σε ποσοστό 51% και πάνω να ανήκει σε γυναίκα ή σε οµάδα γυναικών. Ενισχύσεις ανά κλάδο Ειδικότερα, οι ενισχύσεις των επενδυτικών πλάνων ανά κλάδο έχουν ως εξής: Από έως ευρώ για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιµους κλάδους οικονοµικών δραστηριοτήτων, πλην της µεταποίησης, και από ευρώ έως ευρώ για επενδυτικά σχέδια µεταποιητικού χαρακτήρα. Προϋποθέσεις συµµετοχής ικαιούχοι της δράσης είναι γυναίκες που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ηµεροµηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης και επιθυµούν να ιδρύσουν µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα: Ανεργες ή απειλούµενες από ανεργία, Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-µέλους της Ε.Ε. ή οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας. Οσες έχουν την ιδιότητα της ανέργου ή έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας ή έχουν κλείσει την ατοµική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία. Γυναίκες που δεν ασκούν άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. Γυναίκες που απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόµενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κ.λπ. Αυτοαπασχολούµενες, ασφαλισµένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς µε εισόδηµα χαµηλότερο από το εισοδηµατικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Γυναίκες προγραµµατιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστηµάτων, όσες παρέχουν τεχνική υποστήριξη για τεχνολογίες της πληροφορίας, εξειδικευµένου λογισµικού εφαρµογών, λογισµικού πολυµέσων κ.λπ. Γυναίκες που δραστηριοποιούνται στην επιστηµονική έρευνα και την ανάπτυξη, στο σχεδιασµό εσωτερικών χώρων, βιοµηχανικής σχεδίασης και εξειδικευµένο σχεδιασµό, αλλά και όσες παράγουν πρωτότυπα σχέδια. Εξαιρέσεις: Από τις παραπάνω περιπτώσεις, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα εξαιρούνται απολυµένες, των οποίων η σύµβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυ- µένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής α βαθµού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. υνητικές επιχειρήσεις Οι νέες επιχειρήσεις που αναµένεται να δηµιουργηθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να συσταθούν και να έχουν ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας µετά την ηµεροµηνία προκήρυξης του προγράµµατος. Επίσης θα πρέπει να έχουν σκοπό την εµπορική αξιοποίηση καινοτο- Βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση σε ποσοστό 51% και πάνω να ανήκει σε γυναίκα ή σε οµάδα γυναικών µικών ιδεών ή µη αξιοποιηµένης επιστηµονικής, τεχνολογικής ή και µη τεχνολογικής εµπειρίας/γνώσης και υποχρεωτικά να έχουν τη µορφή εµπορικής εταιρίας (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.) ή ατοµικής επιχείρησης ή κερδοσκοπικού συνεταιρισµού το αργότερο µέχρι την πρώτη εκταµίευση της αναλογούσας επιχορήγησης. Βασική προϋπόθεση επίσης θα είναι οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και να ιδρύονται µε κατ ελάχιστο ποσοστό συµµετοχής 51% και αποκλειστικής διαχείρισης από άνεργες ή µισθωτές ή ελεύθερες επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα για κάποιο χρονικό διάστηµα, το οποίο θα διευκρινιστεί στην προκήρυξης της δράσης. Στο πρόγραµµα µπορούν να ενταχθούν και νεοσύστατες επιχειρήσεις µικρές και πολύ µικρές. Ειδικότερα, για τις επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν µέσα στο 2014 θα πρέπει, µέχρι και την τελευταία µέρα του προηγούµενου έτους, να έχουν κλείσει από τουλάχιστον µία έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. Καινοτοµία Η δράση θα δίνει έµφαση στην καινοτοµία, έχοντας ως στόχο την ενθάρρυνση των γυναικών να υλοποιήσουν τις καινοτοµικές τους ιδέες και την τεχνογνωσία που διαθέτουν. Επιδοτούµενοι τοµείς Μεταξύ των επιλέξιµων κλάδων θα είναι σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες η αρτοποιία, η παραγωγή παξιµαδιών και µπισκότων, η παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, η παραγωγή µακαρονιών, λαζανιών, κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών, αρτυµάτων, καρυκευµάτων, έτοιµων γευµάτων και φαγητών, αποσταγµένων αλκοολούχων ποτών, οµογενοποιηµένων παρασκευασµάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών. Στη δράση επιδοτήσεις θα µπορούν να λάβουν και επιχειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλικών, κατασκευής ειδών ένδυσης, αποσκευών, τσαντών και υποδηµάτων, προϊόντων από ξύλο και φελλό, επίπλου κ.ά. Τι χρηµατοδοτείται ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ δαπάνες των επιχειρηµατικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράµµατος αναµένεται να είναι οι ακόλουθες: Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασµοί ΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νοµικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κ.λπ.). Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηµατία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης). απάνη παροχής υπηρεσιών συµβούλου για τη σύνταξη και την παρακολούθηση επιχειρηµατικού σχεδίου. απάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring/coaching από συµβούλους µε σκοπό την υποστήριξη των ωφελουµένων στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου. απάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηµατία ή/και του νεοπροσλαµβανόµενου (ανέργου-άνεργης ή απειλούµενου/-ης από ανεργία) σε πιστοποιηµένο φορέα επαγγελµατικής κατάρτισης. Ετήσιο µισθολογικό κόστος (συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δηµιουργία νέας θέσης εργασίας.

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

EΣΠΑ. Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

EΣΠΑ. Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ EΣΠΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Tα κοινοτικά προγράµµατα για νέους, γυναίκες και άνεργους Oι ενισχύσεις για τουρισµό, εµπόριο και µεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/08/2011 ΜΕΧΡΙ 01/11/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: Το Πρόγραμμα για τη «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ, συνολικού

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΡΑΣΗΣ 1 «Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του προγράµµατος Η στρατηγική του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδότηση έως και 65% από το ΕΣΠΑ για τα παραδοσιακά επαγγέλµατα. Οι προϋποθέσεις, τα ποσά και οι προθεσµίες των αιτήσεων

Επιδότηση έως και 65% από το ΕΣΠΑ για τα παραδοσιακά επαγγέλµατα. Οι προϋποθέσεις, τα ποσά και οι προθεσµίες των αιτήσεων Επιδοτήσεις ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 Επιδοτήσεις & επιχειρηµατικότητα ηµόσιο & επιχειρηµατικότητα 8 ΣΕΛΙ ΕΣ 3/25 ΠΛΗΡΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΪΟΥ 2014 #14 Ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ περιεχόμενα - ταυτότητα ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α

H Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α H Ε Φ Μ Ε Ρ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ε Κ Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Α Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ο Μ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο» Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Ε Ξ Ο Ι Κ Ο Ο Μ Σ Κ Α Τ Ο Ι Κ Ο» Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α «Ε Ξ Ο Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα