ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: Κ.Α.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Digitally signed by APOSTOLOS GKOUNIS DN: o=hellenic Public Administration Certification Services, serialnumber=ermis , ou=dimos IOANNITON, ou=municipality OF IOANNINA, c=gr, sn=gkounis, givenname=apostolos, ou=αποστολοσ ΓΚΟΥΝΗΣ, cn=apostolos GKOUNIS Date: :15:10 +02'00' ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού Προϋπολογισμός: Κ.Α.: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στον οδοφωτισμό του Δήμου Ιωαννιτών και αφορούν στην αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, τμήματος του κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου, με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας Led καθώς και φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων. Τα φωτιστικά σώματα που αντικαθιστούνται φέρουν λαμπτήρες Υδραργύρου 125W και 250W, ανάλογα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κάθε οδού. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στις παρακάτω οδούς: Βηλαρά Βαλαωρίτου 28 ης Οκτωβρίου (πρόκειται για ενιαίο και συνεχή άξονα 1.580m, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως άξονας 28 ης Οκτωβρίου) Οδός Χαριλάου Τρικούπη Κάθετες στον άξονα της 28 ης Οκτωβρίου οδούς Πιο ειδικά, τόσο για τον άξονα της 28ης Οκτωβρίου όσο και για την οδό Χαριλάου Τρικούπη, προβλέπεται η εκ νέου κατασκευή του κρεμαστού δικτύου σε όλο το μήκος της παρέμβασης και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας Led (ενδεικτικής ισχύος 77Watt) στο μέσο της οδού, σε μέση απόσταση περίπου μέτρων το ένα από το άλλο και μέσο ύψος τοποθέτησης τα 7 μέτρα. Η αντικατάσταση του κρεμαστού δικτύου στους συγκεκριμένους άξονες κρίθηκε επιτακτική για τους εξής λόγους: Οι οδοί Βηλαρά και Βαλαωρίτου έχουν δίκτυο οδοφωτισμού που υλοποιείται με τσιμεντοϊστούς και φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες Υδραργύρου υψηλής πίεσης 250W. Οι αποστάσεις είναι ακανόνιστες καθώς τα μπαλκόνια των κτιρίων δεν επέτρεπαν την τοποθέτηση ιστών στις σωστές αποστάσεις, το υπόγειο δίκτυο είναι αναξιόπιστο και ιδιαιτέρως παλαιό και το φωτιστικό αποτέλεσμα εκτός προδιαγραφών και ανομοιογενές. Η φωτιστική λύση που περιγράφηκε προηγουμένως επιλέχθηκε για όλους τους παραπάνω λόγους καθώς επίσης γιατί τα πεζοδρόμια είναι ιδιαιτέρως στενά. Τέλος λόγοι αισθητικού ισομορφισμού και φωτιστικής ομοιογένειας επιβάλλουν την ενιαία λύση φωτισμού σε όλο τον άξονα της 28 ης Οκτωβρίου. Οι οδοί Χαριλάου Τρικούπη και 28 ης Οκτωβρίου αποτελούν δύο από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης καθώς εκτός του κυρίαρχου κυκλοφοριακού φόρτου τους είναι και οι κεντρικότεροι άξονες του εμπορικού κέντρου της. Η κίνηση τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων κατατάσσουν τις συγκεκριμένες οδούς σε πού ψηλές φωτιστικές κατηγορίες, με ιδιαίτερα αυξημένες φωτιστικές απαιτήσεις. Στις συγκεκριμένες οδούς υπάρχει κρεμαστό δίκτυο και φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες Υδραργύρου 250W. Η μέση απόσταση φωτιστικού από φωτιστικό είναι 25μέτρα και το μέσο ύψος τοποθέτησης 6 μέτρα. Η νέα φωτιστική λύση θα είναι αυτή που περιγράφηκε προηγουμένως. Στα συγκεκριμένα τμήματα προβλέπεται και η αποξήλωση του παλαιού δικτύου οδοφωτισμού καθώς και οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις επ αυτού (εορταστικός φωτισμός).τέλος στον άξονα της 28 ης Οκτωβρίου και την οδό Χαριλάου Τρικούπη με την παρούσα μελέτη θα εκτελεστεί η

3 προμήθεια και η εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος Τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού, σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που συνοδεύουν την Μελέτη. Στις υπόλοιπες οδούς (Κοραή, Τζαβέλα, Σαμουήλ) θα γίνει απλή αντικατάσταση 30 φωτιστικών σωμάτων με νέα που θα φέρουν λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 70W (σε αντικατάσταση λαμπτήρων 125W Υδραργύρου). Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται αντιληπτό πως η κύρια παρέμβαση με την παρούσα προμήθεια είναι η αναβάθμιση τόσο της ενεργειακής όσο της φωτιστικής αισθητικής εικόνας του άξονα της 28 ης Οκτωβρίου και της Οδού Χαριλάου Τρικούπη. Με την παρούσα παρέμβαση ο Δήμος Ιωαννιτών θέτει νέα δεδομένα στον τομέα του οδοφωτισμού. Η συγκεκριμένη παρέμβαση λειτουργεί πιλοτικά και η αναμενόμενη επιτυχία της θα θέσει νέα δεδομένα στον τρόπο αντιμετώπισης του οδοφωτισμού στην πόλη. Παράλληλα επιτυγχάνει τόσο τα παραδοτέα του υποέργου όσο και τους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί από το «Πρόγραμμα Εξοικονομώ». Συνολικά θα αντικατασταθούν 116 φωτιστικά σώματα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 25,25KW, με νέα φωτιστικά σώματα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 11KW. Το σύστημα Τηλεδιαχείρισης θα επιτρέψει την επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθολογική διαχείριση του φωτιστικού αποτελέσματος στον άξονα της 28 ης Οκτωβρίου και την οδό Χαριλάου Τρικούπη, καθώς θα μεταβάλλει την στάθμη του φωτισμού ανάλογα με τις κυκλοφοριακές και χρονικές συνθήκες των οδών. Οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές όλων των υπό προμήθεια υλικών συνοδεύουν την μελέτη. Οι οδοί παρέμβασης, το συνολικό τους μήκος παρακάτω πίνακα: και το είδος παρέμβασης φαίνονται στον α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΜΗΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Ποσότητα Φ/Σ. 1 Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΑΞΟΝΑΣ 28 ης 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΟΡΑΗ ΣΑΜΟΥΗΛ ΤΖΑΒΕΛΑ YΠΑΡΧΟΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΣ & ΙΣΧΥΣ) ΥΔΡΑΡΓ. 250W ΥΔΡΑΡΓ. 250W ΥΔΡΑΡΓ. 125W ΥΔΡΑΡΓ. 125W ΥΔΡΑΡΓ. 125W ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΤΥΠΟΣ & ΙΣΧΥΣ) LED 77W LED 77W ΑΛΟΓΩΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 70W ΑΛΟΓΩΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 70W ΑΛΟΓΩΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 70W Στις οδούς Κοραή, Σαμουήλ και Τζαβέλα η παρέμβαση θα αφήσει ανέπαφο το υπάρχον δίκτυο φωτισμού (υπόγειες σωληνώσεις, φρεάτια, ηλεκτρικές γραμμές, συρματόσχοινα), ενώ θα διατηρηθούν οι ίδιες θέσεις τοποθέτησης των νέων φωτιστικών σωμάτων. Οι παρεμβάσεις θα φέρουν σημαντική μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση ενώ θα αναβαθμίσουν τον αστικό εξοπλισμό του Δήμου επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντική βελτίωση στα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά σε όλη την περιοχή παρέμβασης. Τέλος θα συμβάλουν στην μείωση του κόστους συντήρησης και των εργατοωρών απασχόλησης, που απαιτούνται ετησίως για την αλλαγή των καμένων λαμπτήρων σε όλη την περιοχή παρέμβασης, καθώς οι νέοι διαθέτουν σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο ζωής (τουλάχιστο h).

4 Πλεονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας led είναι η άμεση έναυση τους, η δυνατότητα λειτουργίας τους σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και η μεγαλύτερη αντοχή τους σε κραδασμούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε τα δευτερεύοντα οφέλη της χρήσης της παρέμβασης στο περιβάλλον, με την μη ύπαρξη υδραργύρου, υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας. ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος 2014 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων Μαρία Χατζηαντωνίου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος-2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μπρίκος Ορέστης Πολιτικός Μηχανικός ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Οικονόμου Γιώργος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α! ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1 Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού τεχνολογίας LEDμαζί με το κρεμαστό δίκτυο οδοφωτισμού. τεμ Προμήθεια και αντικατάσταση Φωτιστικού σώματος με λαμπτήρα αλογονιδίων μετάλλου 70W Β! ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3 Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρες σύστημα τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού τεμ. 30 τεμ. 1

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ- ΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) ΔΑΠΑΝΗ( ) Α! ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1 Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού τεχνολογίας LED μαζί με το κρεμαστό δίκτυο οδοφωτισμού. τεμ , ,00 2 Προμήθεια και αντικατάσταση Φωτιστικού σώματος με λαμπτήρα αλογονιδίων μετάλλου 70W τεμ , ,00 Β! ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3 Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρες σύστημα τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού τεμ , ,00 Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α ,00 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,79 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ ,79 ΦΠΑ 23% ,21 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος 2014 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος 2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος 2014 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Οικονόμου Γιώργος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μαρία Χατζηαντωνίου Αρχιτέκτων Μηχανικός Μπρίκος Ορέστης Πολιτικός Μηχανικός

7 ΑΡΘΡΟ 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τεχνολογίας οδοφωτισμού. LED μαζί με το κρεμαστό δίκτυο Για την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός Φωτιστικού σώματος τύπου LED, κατάλληλου για τοποθέτηση σε κρεμαστό δίκτυο, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται. Στην τιμή περιλαμβάνεται: Η προμήθεια και τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή του φωτιστικού σώματος. Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών για την υλοποίηση (μηχανικά και ηλεκτρολογικά) του κρεμαστού δικτύου, δηλ. υλικά στήριξης του δικτύου (σχέδιο 1 Τ.Π.), ειδικά εξαρτήματα στήριξης, καλώδιο και στηρίγματα αυτού και κάθε υλικό που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του συνολικού δικτύου. Η αποξήλωση του κρεμαστού και του εορταστικού δικτύου, όπου υπάρχει, και η μεταφορά των υλικών σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος Ιωαννιτών. Η προμήθεια και εγκατάσταση των ιστών όπου απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υποδομής του κρεμαστού δικτύου. ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΧΙΛΙΑΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1.500,00 ΑΡΘΡΟ 2 Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα 70W μεταλλικών αλογονιδίων. Για την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός Φωτιστικού σώματος (σε αντικατάσταση παλαιοτέρου) με λαμπτήρα 70W μεταλλικών αλογονιδίων, κατάλληλου για τοποθέτηση σε κρεμαστό δίκτυο, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 70W (ενδεικτικού τύπου CDO TT της Εταιρείας Philips), η αποξήλωση του παλαιού φωτιστικού σώματος και η μεταφορά του στο εργοτάξιο του Δήμου Ιωαννιτών, καθώς και τα οποιαδήποτε μικροϋλικά ή εργασία τυχόν απαιτηθεί. ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 500,00

8 ΑΡΘΡΟ 3 Πλήρες σύστημα Τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού. Για την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός πλήρους συστήματος Τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού των οδών Χαριλάου Τρικούπη, Βηλαρά, Βαλαωρίτου, 28ης Οκτωβρίου, κατά τα λοιπά όπως στις Τεχνικές Προδιαγραφές αναλύεται, περιγράφεται και καθορίζεται. Η τιμή περιλαμβάνει: Τους ασύρματους ελεγκτές του συστήματος ( Ένας για κάθε φωτιστικό σώμα του Άρθρου 1) Την κεντρική μονάδα επικοινωνίας του συστήματος (Μία σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία) Το πρόγραμμα λειτουργίας και προγραμματισμού του συστήματος (Πλήρως εγκατεστημένο σε δύο Η/Υ της Υπηρεσίας) Οποιαδήποτε εργασία και υλικό απαιτείται για την ολοκλήρωση του συστήματος Τηλεδιαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα: Τις συνδέσεις των ασύρματων ελεγκτών με τα φωτιστικά σώματα, την σύνδεση και τις απαραίτητες ρυθμίσεις της κεντρικής Μονάδας επικοινωνίας του συστήματος. Εκπαίδευση προσωπικού για την λειτουργία του συστήματος Τηλεδιαχείρισης. ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ,00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος 2014 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος 2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος 2014 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Οικονόμου Γιώργος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μαρία Χατζηαντωνίου Αρχιτέκτων Μηχανικός Μπρίκος Ορέστης Πολιτικός Μηχανικός

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Αντικείμενο προμήθειας Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ή αντικατάσταση και η διασφάλιση ορθής λειτουργίας του Δημοτικού φωτισμού στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, στον άξονα της οδού 28 ης Οκτωβρίου και στις καθέτους σε αυτόν οδούς, με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας χαμηλής κατανάλωσης όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου κατηγοριοποιείται σε: α) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού τεχνολογίας LED για κρεμαστό δίκτυο στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη, Βηλαρά, Βαλαωρίτου και 28 ης Οκτωβρίου. β) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας πλήρους συστήματος Τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη, Βηλαρά, Βαλαωρίτου και 28 ης Οκτωβρίου. γ) προμήθεια και εγκατάσταση κρεμαστού δικτύου δημοτικού φωτισμού στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη, Βηλαρά, Βαλαωρίτου και 28 ης Οκτωβρίου. δ) Αποξήλωση παλιού κρεμαστού δικτύου, φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού φωτισμού στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη και 28 ης Οκτωβρίου. ε) Προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά τεχνολογίας Αλογονιδίων Μετάλλου στις οδούς Κοραή, Σαμουήλ και Τζαβέλα. 2. Τεχνικές προδιαγραφές φωτιστικού σώματος τεχνολογίας LED κατάλληλου για ανάρτηση σε συρματόσχοινο. Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτει απαραιτήτως όλα τα γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος περιγράφονται στις κάτωθι επιμέρους κατηγοριοποιήσεις: 2.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για αξονική τοποθέτηση επί κρέμασης σε συρματόσχοινο με σώμα και μηχανισμό στήριξης κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου σύμφωνα με το ΕΝ Θα είναι βαμμένο σε οποιαδήποτε RAL/AKZO χρώμα αρεσκείας της υπηρεσίας, με βαφή σύμφωνα με το πρότυπο ROHS. Το προστατευτικό κάλυμμά του φωτιστικού θα είναι επίπεδο με υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη γήρανση. Θα είναι πάχους τουλάχιστον 5 mm. Για λόγους φωτομετρίας αλλά και καλαισθησίας το εσωτερικό του καλύμματος είναι βαμμένο με λευκό οργανικό χρώμα. Το επίπεδο κάλυμμα θα πρέπει να συγκρατείται στο σώμα με ειδικό επαρκή μηχανισμό για

10 διατήρηση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών με το πέρασμα του χρόνου. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού θα γίνεται χωρίς τη χρήση εργαλείων τόσο για το τμήμα των ηλεκτρικών μερών όσο και για το οπτικό τμήμα. Θα πρέπει να διαθέτει φλάντζες στεγανοποίησης από σιλικόνη για διατήρηση υψηλού βαθμού προστασίας έναντι εισχώρησης νερού σκόνης. Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να είναι εύκολα αποσπώμενα από την οπτική μονάδα των LED και την τροφοδοσία για πιο εύκολη συντήρηση ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗ Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για αξονική τοποθέτηση επί κρέμασης σε συρματόσχοινου διαμέτρου τουλάχιστον από 4mm έως 12mm. Το σύστημα στήριξης του θα παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας στο επίπεδο της εγκατάστασης. Θα μπορεί να ρυθμιστεί κατά 90 μοίρες ως προς τα επίπεδα C [CIE] και κατά ± 15 ως προς τις γωνίες {γ}, [CIE]. Το σύστημα στήριξης και τα εσωτερικά του μέρη είναι κατασκευασμένα από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ. Όλα τα κινητά μέρη και οι βίδες είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 2.4. ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Το σύστημα οπτικής μετάδοσης θα πρέπει να καλύπτει στο ακέραιο τα απαιτούμενα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα. Η μονάδα φωτεινής εκπομπής θα αποτελείται από στοιχεία LED τα οποία θα έχουν κατάλληλη συνδεσμολογία στην πλακέτα PCB-επίπεδη τοποθέτηση- έτσι ώστε η λειτουργία τους να μην διακόπτεται σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ενός εξ αυτών. Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από ακρυλικό υλικό υψηλής θερμικής αντοχής για αντίσταση έναντι του κιτρινίσματος το οποίο έχει συνέπεια την μείωση της οπτικής απόδοσης αλλά και την εναλλαγή αίσθησης χρώματος της φωτεινής πηγής LED. Για βέλτιστη θερμική σχεδίαση η φωτομετρική μηχανή πρέπει να είναι χωρισμένη σε τουλάχιστον δυο θερμικά απομονωμένα πλαίσια από τα ηλεκτρικά- μέρη ελέγχου. Τα δομικά στοιχεία LED (πλακέτες PCB) είναι στερεωμένα απευθείας πάνω σε πλαίσιο αλουμινίου για καλύτερη θερμική διάχυση. Η οπτική μονάδα και το φωτιστικό πρέπει να είναι σχεδιασμένο με βάση την αρχή της διαχρονικότητας ώστε να είναι δυνατή η αντικατάσταση των μονάδων LED σε περίπτωση εξέλιξης της τεχνολογίας ή συντήρηση. Η τοποθέτηση των LED πραγματοποιείται πάνω στις ειδικές PCB μονάδες οι οποίες αφαιρούνται εύκολα στο σημείο της εγκατάστασης για εύκολη συντήρηση-επισκευή. Το τμήμα οπτικής μετάδοσης θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να επιτυγχάνεται κατηγοριοποίηση πλήρους αποκοπής, με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από το οριζόντιο επίπεδο ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστημα απαγωγής της θερμότητας το οποίο θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των LED και την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους. Για επιπλέον διασφάλιση θα πρέπει να υπάρχει αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας ώστε σε περίπτωση απρόσμενης αύξησης της θερμοκρασίας των LED, ο driver να μπορεί να μειώνει αυτόματα το ρεύμα τροφοδοσίας των LED, με σκοπό την πτώση της θερμοκρασίας των LED. Η ρύθμιση αυτή θα πραγματοποιείται μέσω ειδικών διατάξεων Thermistor-NTC ή άλλης μεθόδου. Επιπρόσθετα ο driver θα πρέπει να φέρει σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας του ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Odriver του φωτιστικού θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένα πρωτόκολλα dimming DALI και 1-10Vγια δυνατότητα επέκτασης σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης φωτισμού. Ακόμη για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, ο driver θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ρύθμισης επιπέδων φωτεινότητας για

11 αυτόνομο dimming (StandAloneFunction). Απαραίτητο κρίνεται να μπορούν να ρυθμιστούν τουλάχιστον 4 επίπεδα φωτεινότητας (πλην του 100%), ώστε να μπορεί να υπάρχει ευελιξία στην ρύθμιση των επιπέδων για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα φωτισμού στην πόλη. Επιπλέον ο driver θα πρέπει να έχει την δυνατότητα επιλογής διατήρησης σταθερής της φωτεινής ροής με το πέρασμα του χρόνου ( ConstantLumenOutput) για απαλοιφή του συντελεστή συντήρησης της εγκατάστασης και επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύστημα οδήγησης (μέρος ελέγχου) όπως και η οπτική μονάδα πρέπει να είναι αποσπώμενο για εύκολη συντήρηση. Επιθυμητή είναι η ενσωμάτωση έξυπνου ασύρματου ελεγκτή εντός του φωτιστικού χωρίς την αλλοίωση κάποιου γενικού ή ειδικού χαρακτηριστικού αυτού. Τόσο ο ελεγκτής όσο και η κεραία αυτού, θα είναι εργοστασιακή προσθήκη του κατασκευαστή των φωτιστικών ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΝΔΕΣΗ Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστημα προστασίας από υπερτάσεις 10kV και 10kA, για την πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες. Για την ηλεκτρική σύνδεση με το δίκτυο το φωτιστικό θα φέρει στο επάνω μέρος του στυπιοθλίπτη προστασίας IP67 για καλώδια εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 7mm έως 21mm. Η ηλεκτρική σύνδεση της οπτικής μονάδας με τα μέρη ελέγχου γίνεται με IP προστατευμένους ηλεκτρικούς συνδέσμους για λειτουργία Plugn' Play. Το φωτιστικό θα πρέπει να παρέχεται προ-καλωδιωμένο και έτοιμο για χρήση με σκοπό την ευκολία στην εγκατάσταση ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το φωτιστικό θα πρέπει να καλύπτει όλες τις ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις όπως αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 1 Ονομαστική ισχύς φωτιστικού 77W 2 Εύρος τάσης λειτουργίας 230V με διακύμανση ±20% 3 Προστασία από υπερτάσεις / υπερεντάσεις Τουλάχιστον 10kV, 10kA αντίστοιχα 4 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας Τουλάχιστον -30 ο C έως +35 ο C 5 Κατηγοριοποίηση συστήματος φωτεινής εκπομπής Συμμετρικό κατά τα επίπεδα C0- C180 και C90-C270. H κατανομή για τα δυο επίπεδα θα είναι διαφορετική και η εκπομπή κατά την τομή CO-C180 θα είναι πιο ευρεία. Το σύστημα εκπομπής θα είναι σχεδιασμένο για τη συγκεκριμένου είδους αξονική τοποθέτηση. 6 Ρεύμα οδήγησης οπτικής μονάδας 700mA 7 Φωτεινή ροή οπτικής μονάδας LED 9500 Tj=25 ο C 8 Απόδοση φωτιστικού κατά LM Τουλάχιστον 99lm/W

12 9 Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης στην οπτική μονάδα ΙΡ 66 με βάση το ΕΝ Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης στην ηλεκτρική μονάδα IP 66 με βάση το ΕΝ Δείκτης μηχανικής αντοχής Τουλάχιστον ΙΚ 08 με βάση το ΕΝ Συντελεστής ισχύος 0,9 υπό πλήρες φορτίο 13 Βαθμός ηλεκτρικής απόδοσης Driver 0,9 14 Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI Θερμοκρασία χρώματος CCT K 16 Διάρκεια ζωής με βάση το LM-80 Τουλάχιστον Τπερ=25 ο C 17 Χρόνος εργοστασιακής εγγύησης Τουλάχιστον 10 έτη 18 Ηλεκτρική κλάση μόνωσης ΙΙ 19 Σύστημα προστασίας των LED από υπερθέρμανση Η θερμοκρασία των LED θα πρέπει να ελέγχεται από τον Driver μέσω ειδικών διατάξεων. Σε περίπτωση που η τιμή της θερμοκρασίας υπερβεί τα επιτρεπτά όρια τότε μειώνεται η ένταση ρεύματος προς τα LED. Με την επαναφορά της θερμοκρασίας των LED σε φυσιολογικά επίπεδα ο Driver επαναφέρει το σύστημα στην αρχική του κατάσταση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ To φωτιστικό θα φέρει τα παρακάτω: Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE ΕΝ ( Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) ΕΝ (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) ΕΝ 55015/ΕΝ61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) ΕΝ Χ ( Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) ΕΝ Χ (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, EMC) ΕN ( Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό) ΕΝ ( Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλόλητα )

13 Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες νόρμες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα: i. Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD) ii. Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC) iii. Οδηγία 2006/25/ΕΚ (Artificial Optical Radiation) iv. Οδηγία 2002/95/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) v. Οδηγία 2003/108/EΚ (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) vi. Οδηγία 2009/125/ΕΚ (Eco design, ERP) vii. Κανονισμός 305/2011 Συνθήκες για κατασκευή προιόντων Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του φωτιστικού κατά ENEC, αν υπάρχει Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 για το εργοστάσιο κατασκευής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Πιστοποιητικό ISO 17025:2005 για το εργαστήριο έκδοσης των φωτομετρικών στοιχείων του φωτιστικού (εξωτερικό) ή από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό εργαστήριο εντός Ελλάδας Συμμόρφωση κατά ROHS Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών αναφορικά με την διάρκεια ζωής των LED, σύμφωνα με την έκθεση IESLM-80 και TΜ21 που λαμβάνει υπόψη την εξασθένηση της αρχικής απόδοσης των LED Έγγραφο του κατασκευαστή των LED που να αναγνωρίζει πως η κατασκευάστρια εταιρεία φωτιστικών χρησιμοποιεί συγκεκριμένο τύπο LED κατασκευής του, καθώς και να δηλώνει την ακριβή ονομασία τους. Επιπλέον θα δηλώνεται, με σκοπό την πλήρη διασφάλιση της διάρκειας ζωής και της απόδοσης, πως τα LED σε συνδυασμό με το ρεύμα τροφοδοσίας που προσφέρονται, έχουν δοκιμαστεί για περισσότερες από ώρες σε περιβάλλον εργαστηρίου Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ανάδοχου, η οποία θα περιέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος, καθώς και του επίσημου αντιπρόσωπου του στην ελληνική αγορά εάν υπάρχει με σκοπό την ταυτοποίηση δεδομένων από την υπηρεσία Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή.ldt ή.ies, κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών Φωτοτεχνική Μελέτη η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις φωτισμού του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που έχουν οριστεί. Τα δεδομένα του αρχείου με τα φωτοτεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων φωτιστικών (.ldt ή.ies) θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα ειδικά χαρακτηριστικά. Το ηλεκτρονικό αρχείο της φωτοτεχνικής μελέτης (.rdf,.dlx ή νεότερης έκδοσης.evo) θα πρέπει να επισυναφθεί μαζί με το ηλεκτρονικό αρχείο.ldt ή.ies επί ποινή αποκλεισμού σε ψηφιακό μέσο αποθήκευσης Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων για όλα τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια τους (όπου και εάν απαιτείται).

14 Δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα αναγράφεται με σαφήνεια η ιστοσελίδα του οίκου κατασκευής για την εύρεση των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων και των λοιπών τεχνικών στοιχείων στο διαδίκτυο Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 έτη για τον εξοπλισμό του συστήματος διαχείρισης (δηλαδή του τοπικού κόμβου επικοινωνίας και του ασύρματου ελεγκτή που τοποθετείται εντός του φωτιστικού σώματος) και τουλάχιστον 5 έτη για τα φωτιστικά σώματα Led. Θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού οι γραπτοί όροι εγγύησης του κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων και του εξοπλισμού του συστήματος διαχείρισης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι υπηρεσίες εγγύησης παρέχονται δωρεάν και στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει: Την αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα κατασκευαστικής λειτουργίας για όλο το διάστημα εγγύησης Την παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Η ανταπόκριση του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι: Εντός 48 ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή σε εργάσιμες ημέρες και στο διάστημα από 08:00 έως 17:00 ή Εντός 48 ωρών από το πρωί (08:00 π.μ.) της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών. Για την αποκατάσταση της βλάβης: Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για την έναρξη αποκατάστασης της βλάβης είναι 24 ώρες. Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια (ή ισοδύναμη) μονάδα που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το αντίστοιχο λογισμικό εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού, καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Για να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να προσκομισθεί φωτοτεχνική μελέτη από αναγνωρισμένο ελεύθερο πρόγραμμα προσομοιώσεων (Relux, Dialux κλπ) η οποία θα επιβεβαιώνει την επίτευξη των ζητούμενων φωτοτεχνικών αποτελεσμάτων επί ποινή αποκλεισμού. Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Πλάτος οδοστρώματος 7μ. Στο καθαρό πλάτος του οδοστρώματος κινούνται δυο παρατηρητές οδηγοί σε κατάλληλες θέσεις Πλάτος δεσμευμένου χώρου για στάθμευση= 2μ στα δεξιά του οδοστρώματος Εκατέρωθεν του άνωθεν σχηματισμού υπάρχουν πεζοδρόμια πλάτους 1,5μ το καθένα Ύψος τοποθέτησης ορίζεται στα 7μ. Η θέση του φωτιστικού θα βρίσκεται στο μέσο του οδοστρώματος Απόσταση φωτιστικών κατά μήκος της οδού εφαρμογής ορίζεται στα 30μ. Το φωτιστικό τοποθετείται με τον άξονα C0-C180 παράλληλο με τον άξονα του δρόμου Τύπος οδοστρώματος R3, Q0=0.07, στεγνό

15 Το προσφερόμενο φωτιστικό θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της κλάσης λαμπρότητας ΜΕ3c για το οδόστρωμα και την κατηγορία έντασης φωτισμού S3 για τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν. 3. Τεχνικές προδιαγραφές κρεμαστού δικτύου Θα υλοποιηθεί το κρεμαστό δίκτυο στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη, Βηλαρά, Βαλαωρίτου και 28 ης Οκτωβρίου. Θα κατασκευασθεί κρεμαστό δίκτυο με τη χρήση γαλαβανισμένου συρματόσχοινου διαμέτρου 8mm, βρόγχου πρόσδεσης αυτού, εντατήρες, κρίκους αγκύρωσης μετά κοχλιωτού πύρου 3/8, σφιγκτήρες απλού και διασταυρωμένου συρματόσχοινου, διακλαδωτήρες κυκλικής διαμέτρου 14mmκαι στελέχη αγκύρωσης, καλώδιο ηλεκτροδότησης ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. Άγκιστρα αγκύρωσης 2. Εντατήρας 3. Σφιγκτήρας απλού συρματόσχοινου 4. Βρόγχος πρόσδεσης (Ροδάντζα) 5. Διακλαδωτήρας 6. Ναυτικό κλειδί Σχέδιο 1 Στο σχέδιο 1 φαίνεται η λεπτομέρεια στήριξης του συρματόσχοινου στις παράπλευρες οικοδομές. Για την στήριξη ενός φωτιστικού σώματος θα υλοποιούνται δύο διατάξεις σαν αυτή του σχεδίου 1, εκατέρωθεν της οδού. Οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων και η διάταξη του κρεμαστού δικτύου θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κτίριο στην οικοδομική γραμμή (Ζωσιμαία Σχολή, Άλσος) η στήριξη θα γίνεται επί γαλβανισμένου κολουροκωνικού ιστού ύψους 7,5 μέτρων. Η στήριξη του συρματόσχοινου στον ιστό θα γίνεται με κατάλληλο κρίκο αγκύρωσης (βλ. Παράρτημα). Οποιαδήποτε άλλη τεχνική λύση θα πρέπει να έχει την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής παρακολούθησης της Προμήθειας. Θα τοποθετηθούν περίπου 15 ιστοί όπου δεν υπάρχει κτίριο στην οικοδομική γραμμή των οδών. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ιστών (διάμετρος βάσης, διάμετρος κορυφής, πάχος

16 ελάσματος, τρόπος θεμελίωσης, πλάκα έδρασηςκ.λ.π.) καθώς και τα χαρακτηριστικά της βάσης θεμελίωσης του ιστού (διαστάσεις, σύνθεση και οπλισμός σκυροδέματος, διαστασιολογησηαγκυρίωνκ.λ.π.) θα υποδειχθούν από τον Ανάδοχο ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στατική μελέτη του ιστού για την συγκράτηση τόσο του δικτύου όσο και του φωτιστικού σώματος που προσφέρει. Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του ιστού αναλύονται παρακάτω: Ύψος ιστού 7,5μ Υλικό κατασκευής: Γαλβανισμένος σιδηροϊστός Κατάλληλος για τάνυση συρματόσχοινου, οριζόντιου φορτίου κορυφής κατ ελάχιστο 400kg. Για την υλοποίηση του δικτύου εκτός των παραπάνω αναφερθέντων θα γίνει η προμήθεια και η εγκατάσταση συρματόσχοινου από φωτιστικό σώμα σε φωτιστικό σώμα το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την συγκράτηση του υπό προμήθεια καλωδίου, που θα ηλεκτροδοτεί τα φωτιστικά σώματα, ο τύπος και η διατομή του καλωδίου είναι: ΝΥΥ 5Χ6mm2. Το καλώδιο θα αναρτάται στο συρματόσχοινο με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα ανά 40 εκατοστά. Το συρματόσχοινο που θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το μήκος του δικτύου θα είναι διαμέτρου 8mm, όλα τα υλικά και μικροϋλικά (όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο 1) θα είναι γαλβανισμένα. Η μέση απόσταση από τοίχο στήριξης σε τοίχο στήριξης ή ιστό είναι 12 μέτρα και η μέση απόσταση από φωτιστικό σώμα σε φωτιστικό σώμα είναι 25 μέτρα. Οποιοδήποτε επιπλέον μήκος συρματόσχοινου απαιτηθεί θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο προμηθευτή. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει οποιοδήποτε υλικό ή μικροϋλικό απαιτηθεί για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη κατασκευή του κρεμαστού δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η τοποθέτηση και ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωμάτων στις θέσεις τους. Ενδεικτικά υλικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τους: Αρίθμηση Εξάρτημα κρεμαστού δικτύου Τεχνικά χαρακτηριστικά 1 Συρματόσχοινο 8mm διάμετρος, γαλβανισμένο, αντοχής τουλάχιστο 1390Kg. 2 Άγκιστρα ή στελέχη αγκύρωσης Γαλβανισμένο, Μ12, στερεωμένο επί τοίχου με κατάλληλα χημικά βύσματα. 3 Εντατήρας συρματόσχοινου 1/2 Χ 10 5/8, γαλβανισμένο. 4 Σφιγκτήρας απλού συρματόσχοινου Γαλβανισμένο, 3/8 5 Σφιγκτήρας διασταυρωμένου συρματόσχοινου Κατάλληλων διαστάσεων, γαλβανισμένος. 6 Βρόγχος πρόσδεσης (ροδάντζα) Γαλβανισμένο 1 ¾. 7 Διακλαδωτήρας συρματόσχοινου Κυκλικός διαμέτρου 14mm, γαλβανισμένος. 8 Κρίκος αγκύρωσης μετά κοχλιωτού πύρου ½ Γαλβανισμένο. (Ναυτικό κλειδί) 9 Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ6mm2 10 Εξαρτήματα πρόσδεσης καλωδίου Πλαστικά ανά 40 εκατοστά. H τιμή του φωτιστικού σώματος τύπου Ledείναι ανηγμένη και περιλαμβάνει: Την προμήθεια και τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή του φωτιστικού σώματος Την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών για την κατασκευή του κρεμαστού δικτύου, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Την προμήθεια, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία του καλωδίου ηλεκτροδότησης. Το καλώδιο θα συνδεθεί τόσο στα φωτιστικά σώματα όσο και στα 4 Pillarπου βρίσκονται στον συγκεκριμένο άξονα.

17 Την αποξήλωση του κρεμαστού δικτύου και του εορταστικού δικτύου της Χαριλάου Τρικούπη και της 28 ης Οκτωβρίου και της μεταφοράς των υλικών σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος Ιωαννιτών. Την προμήθεια και εγκατάσταση των ιστών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υποδομής του κρεμαστού δικτύου. 4.Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος Τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ο ασύρματος ελεγκτής είναι εκείνη η συσκευή που εγκαθίσταται στο εσωτερικό της κάθε φωτιστικής μονάδας και συνδέεται με τον LEDdriver. O ασύρματος ελεγκτής να μπορεί να εκτελεί κατ ελάχιστο επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: Ο ασύρματος ελεγκτής ενσωματώνει μετρητή με ακρίβεια μέτρησης 1% ούτως ώστε να παρακολουθούνται οι ηλεκτρικές παράμετροι του κάθε φωτιστικού. Τα μετρούμενα μεγέθη θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστο η τάση, το ρεύμα, ο συντελεστής ισχύος, η καταναλισκόμενη ενέργεια και οι ώρες λειτουργίας του φωτιστικού. Επιπλέον, μέσω του ασύρματου ελεγκτή να μπορεί να ελεγχθεί η λειτουργία του κάθε φωτιστικού, δηλαδή να μπορεί να ανάψει και να σβήσει το κάθε φωτιστικό αλλά και να μπορεί να ρυθμιστεί το επιθυμητό επίπεδο έντασης φωτισμού (dimmingfunction). Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις προσδιορίζεται αν το φωτιστικό λειτουργεί φυσιολογικά σύμφωνα με προκαθορισμένα επίπεδα λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι μετρήσεις δε συμβαδίζουν με τα όρια που έχουν οριστεί δημιουργούνται και στέλνονται συναγερμοί στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. Ο έλεγχος του φωτιστικού θα γίνεται με βάση τα προτυποποιημένα πρωτόκολλα ελέγχου 0-10/1-10V ή DaliInterface. Οι ασύρματοι ελεγκτές θα επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τον τοπικό κόμβο επικοινωνίας (gateway) με βάση το ασύρματο, βιομηχανικό πρωτόκολλο / ZigBeeProMeshnet ή RF στα 868MHz (ISM Band). Η σύνδεση με το σύστημα τηλεδιαχείρισης να βασίζεται σε ελεύθερες τεχνολογίες διαδικτύου (SOAP/XML/HTTP/FTP). Οι ασύρματοι ελεγκτές και το σύστημα κατ επέκταση θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και υφιστάμενα φωτιστικά με λαμπτήρες τεχνολογίας HID (SON, MetalHalide, CDM) εφόσον αυτό μελλοντικά απαιτηθεί. Τα υφιστάμενα φωτιστικά με λαμπτήρες τεχνολογίας HID θα πρέπει να μπορούν να ρυθμιστούν ως προς την έναυση/σβέση σε περίπτωση ύπαρξης μαγνητικού στραγγαλιστικού πηνίου ή το ρυθμιζόμενο dimming σε περίπτωση ύπαρξης ηλεκτρονικού στραγγαλιστικού πηνίου με υποστήριξη DALI ή 0-10V/1-10V. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστεί (dimming) οποιοδήποτε υφιστάμενο φωτιστικό με λαμπτήρες τεχνολογίας HID με την προσθήκη σε αυτό ασύρματου ελεγκτή και σύγχρονου ηλεκτρονικού πηνίου (με υποστήριξη DALI ή 0-10V/1-10V). Επιπρόσθετα, στον ασύρματο ελεγκτή να ενσωματώνεται αστρονομικό ρολόι με ρυθμιζόμενες από το χρήστη γεωγραφικές συντεταγμένες για να διασφαλιστεί ο εντοπισμός του ασύρματου ελεγκτή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω του τοπικού κόμβου επικοινωνίας (gateway). Η λειτουργία του ασύρματου ελεγκτή να είναι ανεξάρτητη με τη δυνατότητα αυτόνομου dimming (standalonefunction) και τη δυνατότητα διατήρησης σταθερής της φωτεινής ροής με το πέρασμα του

18 χρόνου για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, 10%, λειτουργίες που πρέπει να έχει το τροφοδοτικό (driver). Ο ασύρματος ελεγκτής είναι επιθυμητό να τοποθετείται εργοστασιακά εντός της φωτιστικής μονάδας. Για όλες τις παρεμβάσεις εργοστασιακές ή μη θα παρέχεται Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών συστημάτων όσον αφορά τη διατήρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των φωτιστικών συστημάτων. Σαν επιπλέον επιλογές, ο ασύρματος ελεγκτής να μπορεί να δεχτεί ως είσοδο ανιχνευτές κίνησης ούτως ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν τα επίπεδα φωτός στις πραγματικές ανάγκες της εφαρμογής. Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Να παρακολουθούνται και να αποστέλλονται κατ ελάχιστο τα παρακάτω μεγέθη λειτουργίας του κάθε φωτιστικού: 1. Τάση Ρεύμα Συντελεστής ισχύος. Καταναλισκόμενη ενέργεια Ώρες λειτουργίας. Λειτουργίες Ο ασύρματος ελεγκτής να έχει ενσωματωμένη flashmemory για την αποθήκευση των δεδομένων Να μπορεί να ρυθμίσει τη φωτεινότητα του φωτιστικού (dimmingfunction). Να μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία του φωτιστικού (άνοιγμα/κλείσιμο φωτιστικού) 4. Αποστολή συναγερμών και αναφορών σε περίπτωση βλαβών Ασύρματη επικοινωνία Πρωτόκολλο επικοινωνίας: ΙΕΕΕ / ZigBeeProMeshnet ή αντίστοιχο RF. Συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας: ,5 ΜHz (Διεθνής ISM ζώνη συχνοτήτων) ή εναλλακτικά 868 ΜHz. Κανάλια: Δυνατότητα δυναμικής επιλογής τουλάχιστον 16 καναλιών εκπομπής ή αντίστοιχη του RF προτύπου. 8. Ισχύς εκπομπής: 6mW ή ανάλογα με το πρότυπο 9. Τοπολογία Δικτύου: Meshnet

19 10. Ρυθμός Μετάδοσης Δεδομένων: 250 kbps 11. Θερμοκρασία λειτουργίας: τουλάχιστον -40 ο C έως +80 ο C 12. Μέγιστη θερμοκρασία: τουλάχιστον +80 ο C 13. Σχετική υγρασία λειτουργίας: 10-90% 14. Κλάση μόνωσης: II 15 Βαθμός προστασίας: IP Εγκατάσταση του ελεγκτή εργοστασιακά αν είναι εντός του φωτιστικού: 17. Τάση λειτουργίας: τουλάχιστον 230 ±20% Hz ±5% 18. Τεχνικά χαρακτηριστικά μέγιστο ρεύμα φορτίου: τουλάχιστον 8Α. 19. Σήματα ελέγχου: 0-10V/1-10V Σύμφωνα με το πρότυποiec60929 Ο κάθε ασύρματος ελεγκτής να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τουλάχιστον 8 drivers με 0-10V/1-10V για κάλυψη πιθανής μελλοντικής επέκτασης του συστήματος διαχείρισης 20. Καταναλισκόμενη ισχύς 21. Ακρίβεια πολυμέτρου: 1% Dali Interface Σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC62386 μέρος 101/102 Ο κάθε ασύρματος ελεγκτής να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τουλάχιστον 4 drivers με DaliInterface για κάλυψη πιθανής μελλοντικής επέκτασης του συστήματος διαχείρισης Καταναλισκόμενη ισχύς κατά τη λειτουργία ή standby λειτουργίας: 1W 22. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με CE, συμφωνία με τα πρότυπα: Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΕΜC): ΕΝ EN

20 23. Ραδιοεκπομπών: EN ή αντίστοιχο για RF λειτουργία. Ασφαλείας: 24. EN :2008 EN : 2001 EN :2006+A11:2009 Διασφαλίσεις-πιστοποιήσεις ασύρματου ελεγκτή φωτιστικού Ο ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού πρέπει να συνοδεύεται από τις αυστηρότερες διασφαλίσεις και συγκεκριμένα: 1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 & ΙSO 14001:2004 για το εργοστάσιο κατασκευής της συσκευής του ασύρματου ελεγκτή. 2. Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα κατά CE και συγκεκριμένα: Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας κατά EMC (ElectromagneticCompatibility) σύμφωνα με τα πρότυπα: o EN o EN Ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα: o ΕΝ o ΕΝ o ΕΝ Ραδιοεκπομπών σύμφωνα με το πρότυπο: o ΕΝ ή αντίστοιχο για RF λειτουργία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Φ Υ Λ Λ Ο Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Νο 1 α/α Περιγραφή Προδιαγραφής Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ LED, ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ Κατασκευαστής φωτιστικού/ μοντέλο : 1. Φωτιστικό τεχνολογίας led με σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληρ.: Γαβριήλ Μαρινάκης Δ/νση:Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,16

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ : 42 / 2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.996,16 α) Προμήθειες : 48.384,00 β) Φ.Π.Α. 24%

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. Αντικείµενο της Προµήθειας. Ενδεικτικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΗΣΕΙΣ Ο ΩΝ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Μελέτη Κατασκευή Πολυτελών κατοικιών - Ανακαινίσεις Διακοσμήσεις - Ενεργειακή Αναβάθμιση Ακινήτων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

I.L.S. Smart City Project

I.L.S. Smart City Project I.L.S. Smart City Project Ποιότητα στο σχεδιασμό Αποδοτικό Ευέλικτο Βιώσιμο H προφανής επιλογή για το φωτισμό LED. H ILS, με χαρά σας παρουσιάζει το AΜPERA, ένα καταπληκτικό φωτιστικό, καινοτόμο ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Θέση: ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΛΙΧΝΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ιστός χαλύβδινος 6 μέτρων με πλάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Προµήθεια Σηµατοδοτών για : «Συντήρηση και επισκευή Σηµατοδοτών Πινακίδων VMS

Διαβάστε περισσότερα

LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία

LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία LED STREET LIGHTING SOLUTIONS Τεχνικά Στοιχεία Σειρά Dolphin ILD-STR-90XXX Τεχνικές Προδιαγραφές Τύπος Φωτιστικού: Φωτισμός Δρόμων/Δημόσιος φωτισμός Τάση Λειτουργίας: 100 240 VAC Ισχύς: 90W Γωνία Διάχυσης:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Α

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Α η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού Πόλεων

Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού Πόλεων Συστήματα Διαχείρισης Φωτισμού Πόλεων I.L.S. Innovative Lighting Systems Κύπρου 2, 14232, Νέα Ιωνία, Αττική Σύγχρονος Αστικός Φωτισμός Ο φωτισμός γίνεται δυναμικός Οι πόλεις αλλάζουν Κάθε σύγχρονη πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ VALENA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 3 3.3. Σύνδεση 4 3.4. Στεγανοποίηση 4 3.5. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED.

Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Συνεργάτες μας είναι Γερμανικές Εταιρείες - Κατασκευαστές επαγγελματικού φωτισμού LED. Τα προϊόντα που διαθέτουμε αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας και βλέπουμε τους εαυτούς μας ως ηγέτες

Διαβάστε περισσότερα

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Φωτιστικά με λαμπτήρες Led

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη. EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Φωτιστικά με λαμπτήρες Led Φωτιστικά με λαμπτήρες Led Η εταιρεία μας, για εμπορεύεται φωτιστικά με Led λαμπτήρες για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων τύπων φωτιστικών με λαμπτήρες εκκένωσης. Το LED (Light Emitting Diode) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού. Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα

Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού. Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα Βιομ. Υλικό & Ενεργειακά συστήματα Σύστημα Διαχείρισης Φωτισμού Εφαρμογές, Δυνατότητες & Πλεονεκτήματα Συντάκτης: Γιώργος Χριστοδούλου Ηλεκτρολόγος Mηχανικός, MSc Γιατί ασύρματο σύστημα διαχείρισης φωτισμού;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 03/06-03-2012 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ» Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ Προϋπολογισμός: ,24

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ» Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ Προϋπολογισμός: ,24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ» Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 Προϋπολογισμός: 73.998,24 ΤΗΛ/FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: Δημοτικό κτίριο Ανδρόγεω 2 Τηλ.: 2810 399-214 FAX: 2810 280-780 ΕΡΓΟ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ» 4 ο ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MOSAIC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 5 3.3. Σύνδεση 6 3.4. Στεγανοποίηση 6 3.5. Σηµάνσεις 6 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό

Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων για το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2016 Προϋπολογισμός: 46.599,20 ΕΥΡΩ Προμήθεια υλικών φωταγώγησης (λαμπτήρες όλων των τύπων), στύλων, βραχιόνων, φωτιστικών, καλυμμάτων & παρελκομένων

Διαβάστε περισσότερα

DecoScene LED μαγικός φωτισμός από χαμηλά

DecoScene LED μαγικός φωτισμός από χαμηλά Lighting DecoScene LED μαγικός φωτισμός από χαμηλά Είτε προορίζεται για το διάχυτο φωτισμό κάποιου αρχιτεκτονήματος είτε για τη δημιουργία εφέ ανάδειξης, για πολλούς σχεδιαστές το ιδανικό φωτιστικό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 1.1. Φωτιστικά σώµατα ασφαλείας µε λειτουργία autotest 2 1.2. ιευθυνσιοδοτούµενα φωτιστικά σώµατα ασφαλείας 3 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με τον καιρό, η τεχνολογία LED αναπτύχθηκε με αποτέλεσμα να κάνουν την εμφάνιση τους τα LED υψηλής ισχύος (High Power LED).

Με τον καιρό, η τεχνολογία LED αναπτύχθηκε με αποτέλεσμα να κάνουν την εμφάνιση τους τα LED υψηλής ισχύος (High Power LED). Φωτισμός Led Το LED (Light Emitting Diode) είναι μια Δίοδος Εκπομπής Φωτός και πρόκειται για ημιαγωγό ο οποίος όταν του παρέχεται ηλεκτρική τάση, εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία. Η χρήσης των LED έχει ξεκινήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Αριθ. Μελέτης: 62/2016 CPV : 31681410-0 31531000-7 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS

1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS Περιεχόμενα 1. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες και οπτικοποίηση σε PC, smartphone ή tablet - CMS-770... 2 2. Σύστημα μέτρησης πολλαπλών καταναλώσεων με αισθητήρες - CMS-600... 5 1/6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ST8V-EM 17 W/ mm

ST8V-EM 17 W/ mm ST8V-EM 17 W/865 1200 mm SubstiTUBE Value Οικονομικοί σωληνωτοί λαμπτήρες LED για ηλεκτρομαγνητικό σύστημα έναυσης Περιοχές εφαρμογής _ Γενικός φωτισμός σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20 +45 C _ Διάδρομοι,

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών συμπεριλαμβανομένων των. απαιτούμενων αλλαγών στο υπάρχων δίκτυο για την Τ.Κ. Δομβραίνας, Τ.Κ.

Προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών συμπεριλαμβανομένων των. απαιτούμενων αλλαγών στο υπάρχων δίκτυο για την Τ.Κ. Δομβραίνας, Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Προμήθεια και τοποθέτηση Φωτιστικών συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αλλαγών στο υπάρχων δίκτυο για την Τ.Κ. Δομβραίνας,

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Φωτισμός οδοποιίας, πάρκων, πλατειών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ LED Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Light Emitting Diodes LED Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Για την : «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού των Κεντρικών Χειρουργείων».

Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών Για την : «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματισμού των Κεντρικών Χειρουργείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 28/5/2015 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 204.999,16 47.149,81 252.148,97 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΥΝΟΛΟ : Ευρώ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 204.999,16 47.149,81 252.148,97 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΣΥΝΟΛΟ : Ευρώ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΗΜΟΣ : ΠΙΣΤΩΣΗ : ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/10-3-2014 ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Ε.Τ.Π.Α. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Καλαϊσάκη και του Κεντρικού κτίριου Διοίκησης του ΓΠΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ LED

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ LED ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΤΑΝ Ο ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1973. ΣΗΜΕΡΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ, ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE

ΙΑΚΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ GALEA LIFE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 3.1. Μηχανισµοί 3 3.2. Στήριξη 4 3.3. Σύνδεση 5 3.4. Σηµάνσεις 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Η σειρά διακοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004771 016-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο Πληροφορικής Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263

1 /13. Κοζάνη 13-11-2015 Αριθμ. Πρωτ. 3340 ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου αιτήματος: 15REQ003306263 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 99993537 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 246068282, 246068286 Fax. 246039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr Κοζάνη 3--205

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α/Α ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΓΕΝΙΚΑ. 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο ΝΑΙ. 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής ΝΑΙ. 1. 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να αναγραφεί το Μοντέλο 1.2 Να αναγραφεί ο Κατασκευαστής 1.3 Αριθμός Τεμαχίων 1.4 Ο προσφερόμενος σταθμός εργασίας πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας με ανακοίνωση μέσα στους τελευταίους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΥΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΧΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο κλειστό Γυμναστήριο «Πεταλούδα»

Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο κλειστό Γυμναστήριο «Πεταλούδα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων στο κλειστό Γυμναστήριο Κ. Μ.: Π08/2016 ΠΡΟΫΠ.: 14.268,00 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 15.6661.0004 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φ.ΠΧ1 Φ.ΠΧ2 Φ.ΠΧ3 Φ.ΠΧ4 Φ.ΠΧ5 Φ.ΠΧ6 Φ.ΠΧ7 Φ.ΠΧ8 Φ.ΠΧ9 Φ.ΠΧ10 Φ.ΠΧ11 Φ.ΠΧ12 Φ.ΠΧ13 Φ.ΠΧ14 Φ.ΠΧ15 Φ.ΠΧ16

Διαβάστε περισσότερα

LED STAR CLASSIC B 25 4 W/827 FR E14

LED STAR CLASSIC B 25 4 W/827 FR E14 LED STAR CLASSIC B 25 4 W/827 FR E14 LED STAR CLASSIC B LED lamps, classic mini-candle shape Περιοχές εφαρμογής _ Γενικός φωτισμός _ Οικιακές εφαρμογές _ Πολυέλαιοι _ Εξωτερική χρήση σε φωτιστικά εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισµό του αρχαιολογικού χώρου της ακρό ολης της Λίνδου (Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων και ηλεκτρολογική εγκατάσταση)

Φωτισµό του αρχαιολογικού χώρου της ακρό ολης της Λίνδου (Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων και ηλεκτρολογική εγκατάσταση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧ. & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜ. ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡ. & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ ΡΟ ΟΣ 16/06/2014 Αρ. Πρωτ. : 4011 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΗΞΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014

Διαβάστε περισσότερα

PARATHOM MR W/827 GU4

PARATHOM MR W/827 GU4 PARATHOM MR11 20 30 3.7 W/827 GU4 PARATHOM MR11 12 V Χαμηλής τάσης λαμπτήρες ανακλαστήρα LED MR11 με λυχνιολαβή αντικατάστασης ακίδων Περιοχές εφαρμογής _ Ως χωνευτό φωτιστικό οροφής για σήμανση διαδρόμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.

παρακάτω υλικών. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΨΨΑΥΟΡ1Π-Ω1Φ ΑΔΑΜ: 16PROC005151883 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ & ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μυτιλήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx

Σειρά αντιστροφέων TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Σειρά αντιστροφέων TripleLynx Το σημείο αναφοράς στους ηλιακούς αντιστροφείς της Danfoss τριφασικός Χωρίς μετασχηματιστή 10, 12.5 και 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Μέγιστη ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Δ. Ε. Π. Τ. Α. Η. Α. Ε. Ο. Τ. Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (UPS) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Οδοί: Πλαστήρα, Γιαννίκου, Σπιναλόγκας και Ρωμανού Τ Ε

Διαβάστε περισσότερα

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά

φωτισμοσ ασφαλειασ νεα προϊοντα 2013 U21NEW KickspotTM Αυτόνομα φωτιστικά neo φωτισμοσ ασφαλειασ σ. 339 KickspotTM Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs Φωτιστικά ασφαλείας αυτόνομα neo σ. 344 U21NEW Aυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας 6 W Σύστημα LVS2 σ. 347 Φωτιστικά ασφαλείας Autotest / Διευθυνσιοδοτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ «1» ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 06_16 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΩΝ (Α/Α 1 ΠΙΝΑΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 06_16) Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένος από

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ έτους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. Αριθ. Μελέτης :42/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ έτους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. Αριθ. Μελέτης :42/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ έτους 2016 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. Αριθ. Μελέτης :42/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή προϋπολογισμού 19.938,20 Ευρώ προβλέπεται η προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Μυρτώ Θεοφιλίδη Χημικός Μηχανικός, MSc Τμήμας Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

MODULLUM. MODULLUM παραπάνω από φωτισμός. Η I.L.S., με χαρά σας παρουσιάζει τη σειρά φωτιστικών MODULLUM. Φωτισμός έκτακτης ανάγκης

MODULLUM. MODULLUM παραπάνω από φωτισμός. Η I.L.S., με χαρά σας παρουσιάζει τη σειρά φωτιστικών MODULLUM. Φωτισμός έκτακτης ανάγκης παραπάνω από φωτισμός Η I.L.S., με χαρά σας παρουσιάζει τη σειρά φωτιστικών. H ευελιξία του ModulLum σημαίνει ότι μπορεί να ικανοποιήσει οπτικά κάθε απαίτηση. Είναι παραπάνω από ένα απλό φωτιστικό. Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα Λειτουργίας Εγκαταστάσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

LED SUPERSTAR CLASSIC P 40 ADV 6 W/827 E14 FR

LED SUPERSTAR CLASSIC P 40 ADV 6 W/827 E14 FR LED SUPERSTAR CLASSIC P 40 ADV 6 W/827 E14 FR LED SUPERSTAR CLASSIC P advanced Dimmable LED lamps, classic mini-ball shape Περιοχές εφαρμογής _ Γενικός φωτισμός _ Οικιακές εφαρμογές _ Εφαρμογές εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

The best solution for home electronic integration

The best solution for home electronic integration The best solution for home electronic integration R 2 ZAS Έξυπνος ελεγκτής δωματίου KNX Τηλεχειριστήριο ZN1VI-TPZAS-B 1:1 (120 x 88 x 11 mm.) ZN1VI-TPZAS-S ZN1VI-TPZAS-W ZN1IR-ZAS (85.5 x 54 x 12 mm.)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης: 57/2014 ΜΕΛΕΤΗ

Αριθμός μελέτης: 57/2014 ΜΕΛΕΤΗ Συκιές 22/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: «Προμήθεια δύο έγχρωμων ψηφιακών CPV: 30216110-0 Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

15REQ003105766 2015-09-30

15REQ003105766 2015-09-30 15REQ003105766 2015-09-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Προμήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

WET ISTRUZIONI LIGHT by WET

WET ISTRUZIONI LIGHT by WET 1 5 GREEK INTRO WET ISTRUZIONI LIGHT by WET Η ασφάλεια του προϊόντος μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» ~ 1 ~ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης

Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού για την επέκταση της υποδομής του ενοποιημένου δικτύου ασύρματης πρόσβασης Προϋπολογισμός: 5.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012 ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4969 180.000 ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΑΘΗΝΑ, 2014

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΑΘΗΝΑ, 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β T Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Εργασίες συντήρησης και επισκευής φωτιστικών σωμάτων του υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα