ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: Κ.Α.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Digitally signed by APOSTOLOS GKOUNIS DN: o=hellenic Public Administration Certification Services, serialnumber=ermis , ou=dimos IOANNITON, ou=municipality OF IOANNINA, c=gr, sn=gkounis, givenname=apostolos, ou=αποστολοσ ΓΚΟΥΝΗΣ, cn=apostolos GKOUNIS Date: :15:10 +02'00' ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού Προϋπολογισμός: Κ.Α.: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στον οδοφωτισμό του Δήμου Ιωαννιτών και αφορούν στην αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, τμήματος του κρεμαστού δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου, με την τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας Led καθώς και φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων. Τα φωτιστικά σώματα που αντικαθιστούνται φέρουν λαμπτήρες Υδραργύρου 125W και 250W, ανάλογα με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της κάθε οδού. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στις παρακάτω οδούς: Βηλαρά Βαλαωρίτου 28 ης Οκτωβρίου (πρόκειται για ενιαίο και συνεχή άξονα 1.580m, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται ως άξονας 28 ης Οκτωβρίου) Οδός Χαριλάου Τρικούπη Κάθετες στον άξονα της 28 ης Οκτωβρίου οδούς Πιο ειδικά, τόσο για τον άξονα της 28ης Οκτωβρίου όσο και για την οδό Χαριλάου Τρικούπη, προβλέπεται η εκ νέου κατασκευή του κρεμαστού δικτύου σε όλο το μήκος της παρέμβασης και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας Led (ενδεικτικής ισχύος 77Watt) στο μέσο της οδού, σε μέση απόσταση περίπου μέτρων το ένα από το άλλο και μέσο ύψος τοποθέτησης τα 7 μέτρα. Η αντικατάσταση του κρεμαστού δικτύου στους συγκεκριμένους άξονες κρίθηκε επιτακτική για τους εξής λόγους: Οι οδοί Βηλαρά και Βαλαωρίτου έχουν δίκτυο οδοφωτισμού που υλοποιείται με τσιμεντοϊστούς και φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες Υδραργύρου υψηλής πίεσης 250W. Οι αποστάσεις είναι ακανόνιστες καθώς τα μπαλκόνια των κτιρίων δεν επέτρεπαν την τοποθέτηση ιστών στις σωστές αποστάσεις, το υπόγειο δίκτυο είναι αναξιόπιστο και ιδιαιτέρως παλαιό και το φωτιστικό αποτέλεσμα εκτός προδιαγραφών και ανομοιογενές. Η φωτιστική λύση που περιγράφηκε προηγουμένως επιλέχθηκε για όλους τους παραπάνω λόγους καθώς επίσης γιατί τα πεζοδρόμια είναι ιδιαιτέρως στενά. Τέλος λόγοι αισθητικού ισομορφισμού και φωτιστικής ομοιογένειας επιβάλλουν την ενιαία λύση φωτισμού σε όλο τον άξονα της 28 ης Οκτωβρίου. Οι οδοί Χαριλάου Τρικούπη και 28 ης Οκτωβρίου αποτελούν δύο από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης καθώς εκτός του κυρίαρχου κυκλοφοριακού φόρτου τους είναι και οι κεντρικότεροι άξονες του εμπορικού κέντρου της. Η κίνηση τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων κατατάσσουν τις συγκεκριμένες οδούς σε πού ψηλές φωτιστικές κατηγορίες, με ιδιαίτερα αυξημένες φωτιστικές απαιτήσεις. Στις συγκεκριμένες οδούς υπάρχει κρεμαστό δίκτυο και φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες Υδραργύρου 250W. Η μέση απόσταση φωτιστικού από φωτιστικό είναι 25μέτρα και το μέσο ύψος τοποθέτησης 6 μέτρα. Η νέα φωτιστική λύση θα είναι αυτή που περιγράφηκε προηγουμένως. Στα συγκεκριμένα τμήματα προβλέπεται και η αποξήλωση του παλαιού δικτύου οδοφωτισμού καθώς και οι οποιεσδήποτε παρεμβάσεις επ αυτού (εορταστικός φωτισμός).τέλος στον άξονα της 28 ης Οκτωβρίου και την οδό Χαριλάου Τρικούπη με την παρούσα μελέτη θα εκτελεστεί η

3 προμήθεια και η εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος Τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού, σύμφωνο με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που συνοδεύουν την Μελέτη. Στις υπόλοιπες οδούς (Κοραή, Τζαβέλα, Σαμουήλ) θα γίνει απλή αντικατάσταση 30 φωτιστικών σωμάτων με νέα που θα φέρουν λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων 70W (σε αντικατάσταση λαμπτήρων 125W Υδραργύρου). Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται αντιληπτό πως η κύρια παρέμβαση με την παρούσα προμήθεια είναι η αναβάθμιση τόσο της ενεργειακής όσο της φωτιστικής αισθητικής εικόνας του άξονα της 28 ης Οκτωβρίου και της Οδού Χαριλάου Τρικούπη. Με την παρούσα παρέμβαση ο Δήμος Ιωαννιτών θέτει νέα δεδομένα στον τομέα του οδοφωτισμού. Η συγκεκριμένη παρέμβαση λειτουργεί πιλοτικά και η αναμενόμενη επιτυχία της θα θέσει νέα δεδομένα στον τρόπο αντιμετώπισης του οδοφωτισμού στην πόλη. Παράλληλα επιτυγχάνει τόσο τα παραδοτέα του υποέργου όσο και τους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί από το «Πρόγραμμα Εξοικονομώ». Συνολικά θα αντικατασταθούν 116 φωτιστικά σώματα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 25,25KW, με νέα φωτιστικά σώματα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 11KW. Το σύστημα Τηλεδιαχείρισης θα επιτρέψει την επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθολογική διαχείριση του φωτιστικού αποτελέσματος στον άξονα της 28 ης Οκτωβρίου και την οδό Χαριλάου Τρικούπη, καθώς θα μεταβάλλει την στάθμη του φωτισμού ανάλογα με τις κυκλοφοριακές και χρονικές συνθήκες των οδών. Οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές όλων των υπό προμήθεια υλικών συνοδεύουν την μελέτη. Οι οδοί παρέμβασης, το συνολικό τους μήκος παρακάτω πίνακα: και το είδος παρέμβασης φαίνονται στον α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΜΗΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Ποσότητα Φ/Σ. 1 Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΑΞΟΝΑΣ 28 ης 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΟΡΑΗ ΣΑΜΟΥΗΛ ΤΖΑΒΕΛΑ YΠΑΡΧΟΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ (ΤΥΠΟΣ & ΙΣΧΥΣ) ΥΔΡΑΡΓ. 250W ΥΔΡΑΡΓ. 250W ΥΔΡΑΡΓ. 125W ΥΔΡΑΡΓ. 125W ΥΔΡΑΡΓ. 125W ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΤΥΠΟΣ & ΙΣΧΥΣ) LED 77W LED 77W ΑΛΟΓΩΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 70W ΑΛΟΓΩΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 70W ΑΛΟΓΩΝΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 70W Στις οδούς Κοραή, Σαμουήλ και Τζαβέλα η παρέμβαση θα αφήσει ανέπαφο το υπάρχον δίκτυο φωτισμού (υπόγειες σωληνώσεις, φρεάτια, ηλεκτρικές γραμμές, συρματόσχοινα), ενώ θα διατηρηθούν οι ίδιες θέσεις τοποθέτησης των νέων φωτιστικών σωμάτων. Οι παρεμβάσεις θα φέρουν σημαντική μείωση στην ενεργειακή κατανάλωση ενώ θα αναβαθμίσουν τον αστικό εξοπλισμό του Δήμου επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα σημαντική βελτίωση στα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά σε όλη την περιοχή παρέμβασης. Τέλος θα συμβάλουν στην μείωση του κόστους συντήρησης και των εργατοωρών απασχόλησης, που απαιτούνται ετησίως για την αλλαγή των καμένων λαμπτήρων σε όλη την περιοχή παρέμβασης, καθώς οι νέοι διαθέτουν σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο ζωής (τουλάχιστο h).

4 Πλεονεκτήματα της χρήσης της τεχνολογίας led είναι η άμεση έναυση τους, η δυνατότητα λειτουργίας τους σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και η μεγαλύτερη αντοχή τους σε κραδασμούς. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε τα δευτερεύοντα οφέλη της χρήσης της παρέμβασης στο περιβάλλον, με την μη ύπαρξη υδραργύρου, υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας. ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος 2014 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων Μαρία Χατζηαντωνίου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος-2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Μπρίκος Ορέστης Πολιτικός Μηχανικός ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Οικονόμου Γιώργος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α! ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1 Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού τεχνολογίας LEDμαζί με το κρεμαστό δίκτυο οδοφωτισμού. τεμ Προμήθεια και αντικατάσταση Φωτιστικού σώματος με λαμπτήρα αλογονιδίων μετάλλου 70W Β! ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3 Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρες σύστημα τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού τεμ. 30 τεμ. 1

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ- ΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ( ) ΔΑΠΑΝΗ( ) Α! ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1 Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού τεχνολογίας LED μαζί με το κρεμαστό δίκτυο οδοφωτισμού. τεμ , ,00 2 Προμήθεια και αντικατάσταση Φωτιστικού σώματος με λαμπτήρα αλογονιδίων μετάλλου 70W τεμ , ,00 Β! ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3 Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρες σύστημα τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού τεμ , ,00 Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α ,00 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,79 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ ,79 ΦΠΑ 23% ,21 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος 2014 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος 2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος 2014 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Οικονόμου Γιώργος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μαρία Χατζηαντωνίου Αρχιτέκτων Μηχανικός Μπρίκος Ορέστης Πολιτικός Μηχανικός

7 ΑΡΘΡΟ 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τεχνολογίας οδοφωτισμού. LED μαζί με το κρεμαστό δίκτυο Για την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός Φωτιστικού σώματος τύπου LED, κατάλληλου για τοποθέτηση σε κρεμαστό δίκτυο, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται. Στην τιμή περιλαμβάνεται: Η προμήθεια και τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή του φωτιστικού σώματος. Η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών για την υλοποίηση (μηχανικά και ηλεκτρολογικά) του κρεμαστού δικτύου, δηλ. υλικά στήριξης του δικτύου (σχέδιο 1 Τ.Π.), ειδικά εξαρτήματα στήριξης, καλώδιο και στηρίγματα αυτού και κάθε υλικό που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του συνολικού δικτύου. Η αποξήλωση του κρεμαστού και του εορταστικού δικτύου, όπου υπάρχει, και η μεταφορά των υλικών σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος Ιωαννιτών. Η προμήθεια και εγκατάσταση των ιστών όπου απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υποδομής του κρεμαστού δικτύου. ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΧΙΛΙΑΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 1.500,00 ΑΡΘΡΟ 2 Φωτιστικό σώμα με λαμπτήρα 70W μεταλλικών αλογονιδίων. Για την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός Φωτιστικού σώματος (σε αντικατάσταση παλαιοτέρου) με λαμπτήρα 70W μεταλλικών αλογονιδίων, κατάλληλου για τοποθέτηση σε κρεμαστό δίκτυο, κατά τα λοιπά όπως στις τεχνικές προδιαγραφές και στην Τεχνική Περιγραφή περιγράφεται και καθορίζεται. Στην τιμή περιλαμβάνεται ο λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 70W (ενδεικτικού τύπου CDO TT της Εταιρείας Philips), η αποξήλωση του παλαιού φωτιστικού σώματος και η μεταφορά του στο εργοτάξιο του Δήμου Ιωαννιτών, καθώς και τα οποιαδήποτε μικροϋλικά ή εργασία τυχόν απαιτηθεί. ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: 500,00

8 ΑΡΘΡΟ 3 Πλήρες σύστημα Τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού. Για την προμήθεια, τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία ενός πλήρους συστήματος Τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού των οδών Χαριλάου Τρικούπη, Βηλαρά, Βαλαωρίτου, 28ης Οκτωβρίου, κατά τα λοιπά όπως στις Τεχνικές Προδιαγραφές αναλύεται, περιγράφεται και καθορίζεται. Η τιμή περιλαμβάνει: Τους ασύρματους ελεγκτές του συστήματος ( Ένας για κάθε φωτιστικό σώμα του Άρθρου 1) Την κεντρική μονάδα επικοινωνίας του συστήματος (Μία σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία) Το πρόγραμμα λειτουργίας και προγραμματισμού του συστήματος (Πλήρως εγκατεστημένο σε δύο Η/Υ της Υπηρεσίας) Οποιαδήποτε εργασία και υλικό απαιτείται για την ολοκλήρωση του συστήματος Τηλεδιαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα: Τις συνδέσεις των ασύρματων ελεγκτών με τα φωτιστικά σώματα, την σύνδεση και τις απαραίτητες ρυθμίσεις της κεντρικής Μονάδας επικοινωνίας του συστήματος. Εκπαίδευση προσωπικού για την λειτουργία του συστήματος Τηλεδιαχείρισης. ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ: ,00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος 2014 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών & Εκτέλεσης Έργων ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος 2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΙΩΑΝΝΙΝΑ Νοέμβριος 2014 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Οικονόμου Γιώργος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Μαρία Χατζηαντωνίου Αρχιτέκτων Μηχανικός Μπρίκος Ορέστης Πολιτικός Μηχανικός

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Αντικείμενο προμήθειας Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ή αντικατάσταση και η διασφάλιση ορθής λειτουργίας του Δημοτικού φωτισμού στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, στον άξονα της οδού 28 ης Οκτωβρίου και στις καθέτους σε αυτόν οδούς, με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας χαμηλής κατανάλωσης όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Ειδικότερα το αντικείμενο του έργου κατηγοριοποιείται σε: α) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας φωτιστικών σωμάτων δημοτικού φωτισμού τεχνολογίας LED για κρεμαστό δίκτυο στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη, Βηλαρά, Βαλαωρίτου και 28 ης Οκτωβρίου. β) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας πλήρους συστήματος Τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη, Βηλαρά, Βαλαωρίτου και 28 ης Οκτωβρίου. γ) προμήθεια και εγκατάσταση κρεμαστού δικτύου δημοτικού φωτισμού στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη, Βηλαρά, Βαλαωρίτου και 28 ης Οκτωβρίου. δ) Αποξήλωση παλιού κρεμαστού δικτύου, φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού φωτισμού στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη και 28 ης Οκτωβρίου. ε) Προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά τεχνολογίας Αλογονιδίων Μετάλλου στις οδούς Κοραή, Σαμουήλ και Τζαβέλα. 2. Τεχνικές προδιαγραφές φωτιστικού σώματος τεχνολογίας LED κατάλληλου για ανάρτηση σε συρματόσχοινο. Το φωτιστικό σώμα θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να καλύπτει απαραιτήτως όλα τα γενικά και ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που ακολουθούν ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτιστικού σώματος περιγράφονται στις κάτωθι επιμέρους κατηγοριοποιήσεις: 2.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για αξονική τοποθέτηση επί κρέμασης σε συρματόσχοινο με σώμα και μηχανισμό στήριξης κατασκευασμένα από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου σύμφωνα με το ΕΝ Θα είναι βαμμένο σε οποιαδήποτε RAL/AKZO χρώμα αρεσκείας της υπηρεσίας, με βαφή σύμφωνα με το πρότυπο ROHS. Το προστατευτικό κάλυμμά του φωτιστικού θα είναι επίπεδο με υψηλή μηχανική αντοχή και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη γήρανση. Θα είναι πάχους τουλάχιστον 5 mm. Για λόγους φωτομετρίας αλλά και καλαισθησίας το εσωτερικό του καλύμματος είναι βαμμένο με λευκό οργανικό χρώμα. Το επίπεδο κάλυμμα θα πρέπει να συγκρατείται στο σώμα με ειδικό επαρκή μηχανισμό για

10 διατήρηση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών με το πέρασμα του χρόνου. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του φωτιστικού θα γίνεται χωρίς τη χρήση εργαλείων τόσο για το τμήμα των ηλεκτρικών μερών όσο και για το οπτικό τμήμα. Θα πρέπει να διαθέτει φλάντζες στεγανοποίησης από σιλικόνη για διατήρηση υψηλού βαθμού προστασίας έναντι εισχώρησης νερού σκόνης. Τα ηλεκτρικά μέρη πρέπει να είναι εύκολα αποσπώμενα από την οπτική μονάδα των LED και την τροφοδοσία για πιο εύκολη συντήρηση ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΣΤΗΡΙΞΗ Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για αξονική τοποθέτηση επί κρέμασης σε συρματόσχοινου διαμέτρου τουλάχιστον από 4mm έως 12mm. Το σύστημα στήριξης του θα παρέχει τη δυνατότητα ευελιξίας στο επίπεδο της εγκατάστασης. Θα μπορεί να ρυθμιστεί κατά 90 μοίρες ως προς τα επίπεδα C [CIE] και κατά ± 15 ως προς τις γωνίες {γ}, [CIE]. Το σύστημα στήριξης και τα εσωτερικά του μέρη είναι κατασκευασμένα από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ. Όλα τα κινητά μέρη και οι βίδες είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 2.4. ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Το σύστημα οπτικής μετάδοσης θα πρέπει να καλύπτει στο ακέραιο τα απαιτούμενα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής εξασφαλίζοντας το βέλτιστο και επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα. Η μονάδα φωτεινής εκπομπής θα αποτελείται από στοιχεία LED τα οποία θα έχουν κατάλληλη συνδεσμολογία στην πλακέτα PCB-επίπεδη τοποθέτηση- έτσι ώστε η λειτουργία τους να μην διακόπτεται σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας ενός εξ αυτών. Κάθε LED θα φέρει τον δικό του φακό, ο οποίος θα είναι κατασκευασμένος από ακρυλικό υλικό υψηλής θερμικής αντοχής για αντίσταση έναντι του κιτρινίσματος το οποίο έχει συνέπεια την μείωση της οπτικής απόδοσης αλλά και την εναλλαγή αίσθησης χρώματος της φωτεινής πηγής LED. Για βέλτιστη θερμική σχεδίαση η φωτομετρική μηχανή πρέπει να είναι χωρισμένη σε τουλάχιστον δυο θερμικά απομονωμένα πλαίσια από τα ηλεκτρικά- μέρη ελέγχου. Τα δομικά στοιχεία LED (πλακέτες PCB) είναι στερεωμένα απευθείας πάνω σε πλαίσιο αλουμινίου για καλύτερη θερμική διάχυση. Η οπτική μονάδα και το φωτιστικό πρέπει να είναι σχεδιασμένο με βάση την αρχή της διαχρονικότητας ώστε να είναι δυνατή η αντικατάσταση των μονάδων LED σε περίπτωση εξέλιξης της τεχνολογίας ή συντήρηση. Η τοποθέτηση των LED πραγματοποιείται πάνω στις ειδικές PCB μονάδες οι οποίες αφαιρούνται εύκολα στο σημείο της εγκατάστασης για εύκολη συντήρηση-επισκευή. Το τμήμα οπτικής μετάδοσης θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να επιτυγχάνεται κατηγοριοποίηση πλήρους αποκοπής, με μηδενική εκπομπή φωτός πάνω από το οριζόντιο επίπεδο ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστημα απαγωγής της θερμότητας το οποίο θα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των LED και την μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής τους. Για επιπλέον διασφάλιση θα πρέπει να υπάρχει αυτόματο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας ώστε σε περίπτωση απρόσμενης αύξησης της θερμοκρασίας των LED, ο driver να μπορεί να μειώνει αυτόματα το ρεύμα τροφοδοσίας των LED, με σκοπό την πτώση της θερμοκρασίας των LED. Η ρύθμιση αυτή θα πραγματοποιείται μέσω ειδικών διατάξεων Thermistor-NTC ή άλλης μεθόδου. Επιπρόσθετα ο driver θα πρέπει να φέρει σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας του ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ Odriver του φωτιστικού θα πρέπει να φέρει ενσωματωμένα πρωτόκολλα dimming DALI και 1-10Vγια δυνατότητα επέκτασης σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης φωτισμού. Ακόμη για επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, ο driver θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ρύθμισης επιπέδων φωτεινότητας για

11 αυτόνομο dimming (StandAloneFunction). Απαραίτητο κρίνεται να μπορούν να ρυθμιστούν τουλάχιστον 4 επίπεδα φωτεινότητας (πλην του 100%), ώστε να μπορεί να υπάρχει ευελιξία στην ρύθμιση των επιπέδων για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα φωτισμού στην πόλη. Επιπλέον ο driver θα πρέπει να έχει την δυνατότητα επιλογής διατήρησης σταθερής της φωτεινής ροής με το πέρασμα του χρόνου ( ConstantLumenOutput) για απαλοιφή του συντελεστή συντήρησης της εγκατάστασης και επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύστημα οδήγησης (μέρος ελέγχου) όπως και η οπτική μονάδα πρέπει να είναι αποσπώμενο για εύκολη συντήρηση. Επιθυμητή είναι η ενσωμάτωση έξυπνου ασύρματου ελεγκτή εντός του φωτιστικού χωρίς την αλλοίωση κάποιου γενικού ή ειδικού χαρακτηριστικού αυτού. Τόσο ο ελεγκτής όσο και η κεραία αυτού, θα είναι εργοστασιακή προσθήκη του κατασκευαστή των φωτιστικών ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΝΔΕΣΗ Το φωτιστικό θα πρέπει να φέρει σύστημα προστασίας από υπερτάσεις 10kV και 10kA, για την πλήρη διασφάλιση του από ηλεκτρικές ανωμαλίες. Για την ηλεκτρική σύνδεση με το δίκτυο το φωτιστικό θα φέρει στο επάνω μέρος του στυπιοθλίπτη προστασίας IP67 για καλώδια εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 7mm έως 21mm. Η ηλεκτρική σύνδεση της οπτικής μονάδας με τα μέρη ελέγχου γίνεται με IP προστατευμένους ηλεκτρικούς συνδέσμους για λειτουργία Plugn' Play. Το φωτιστικό θα πρέπει να παρέχεται προ-καλωδιωμένο και έτοιμο για χρήση με σκοπό την ευκολία στην εγκατάσταση ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Το φωτιστικό θα πρέπει να καλύπτει όλες τις ακόλουθες ειδικές απαιτήσεις όπως αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 1 Ονομαστική ισχύς φωτιστικού 77W 2 Εύρος τάσης λειτουργίας 230V με διακύμανση ±20% 3 Προστασία από υπερτάσεις / υπερεντάσεις Τουλάχιστον 10kV, 10kA αντίστοιχα 4 Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας Τουλάχιστον -30 ο C έως +35 ο C 5 Κατηγοριοποίηση συστήματος φωτεινής εκπομπής Συμμετρικό κατά τα επίπεδα C0- C180 και C90-C270. H κατανομή για τα δυο επίπεδα θα είναι διαφορετική και η εκπομπή κατά την τομή CO-C180 θα είναι πιο ευρεία. Το σύστημα εκπομπής θα είναι σχεδιασμένο για τη συγκεκριμένου είδους αξονική τοποθέτηση. 6 Ρεύμα οδήγησης οπτικής μονάδας 700mA 7 Φωτεινή ροή οπτικής μονάδας LED 9500 Tj=25 ο C 8 Απόδοση φωτιστικού κατά LM Τουλάχιστον 99lm/W

12 9 Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης στην οπτική μονάδα ΙΡ 66 με βάση το ΕΝ Προστασία έναντι εισχώρησης νερού σκόνης στην ηλεκτρική μονάδα IP 66 με βάση το ΕΝ Δείκτης μηχανικής αντοχής Τουλάχιστον ΙΚ 08 με βάση το ΕΝ Συντελεστής ισχύος 0,9 υπό πλήρες φορτίο 13 Βαθμός ηλεκτρικής απόδοσης Driver 0,9 14 Δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI Θερμοκρασία χρώματος CCT K 16 Διάρκεια ζωής με βάση το LM-80 Τουλάχιστον Τπερ=25 ο C 17 Χρόνος εργοστασιακής εγγύησης Τουλάχιστον 10 έτη 18 Ηλεκτρική κλάση μόνωσης ΙΙ 19 Σύστημα προστασίας των LED από υπερθέρμανση Η θερμοκρασία των LED θα πρέπει να ελέγχεται από τον Driver μέσω ειδικών διατάξεων. Σε περίπτωση που η τιμή της θερμοκρασίας υπερβεί τα επιτρεπτά όρια τότε μειώνεται η ένταση ρεύματος προς τα LED. Με την επαναφορά της θερμοκρασίας των LED σε φυσιολογικά επίπεδα ο Driver επαναφέρει το σύστημα στην αρχική του κατάσταση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ To φωτιστικό θα φέρει τα παρακάτω: Δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή κατά CE ΕΝ ( Γενικό Πρότυπο Φωτιστικών) ΕΝ (Ειδικό Πρότυπο για Φωτιστικά Δρόμων) ΕΝ 55015/ΕΝ61547 (Πρότυπο ραδιοταραχών / Ατρωσίας ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας) ΕΝ Χ ( Όρια Εκπομπών Αρμονικών Διακυμάνσεων) ΕΝ Χ (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, EMC) ΕN ( Ασφάλεια των LED στον γενικό φωτισμό) ΕΝ ( Πρότυπο για τη Φωτοβιολογική Καταλληλόλητα )

13 Επιπρόσθετα το φωτιστικό θα συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες νόρμες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιο συγκεκριμένα: i. Οδηγία 2006/95/EΚ (Low Voltage Directive, LVD) ii. Οδηγία 2004/108/ΕΚ (Electromagnetic Compatibility, EMC) iii. Οδηγία 2006/25/ΕΚ (Artificial Optical Radiation) iv. Οδηγία 2002/95/ΕΚ (Restriction of Certain Hazardous Substances, ROHS) v. Οδηγία 2003/108/EΚ (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) vi. Οδηγία 2009/125/ΕΚ (Eco design, ERP) vii. Κανονισμός 305/2011 Συνθήκες για κατασκευή προιόντων Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του φωτιστικού κατά ENEC, αν υπάρχει Πιστοποιητικά ISO 9001:2008 για το εργοστάσιο κατασκευής από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Πιστοποιητικό ISO 17025:2005 για το εργαστήριο έκδοσης των φωτομετρικών στοιχείων του φωτιστικού (εξωτερικό) ή από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό εργαστήριο εντός Ελλάδας Συμμόρφωση κατά ROHS Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών αναφορικά με την διάρκεια ζωής των LED, σύμφωνα με την έκθεση IESLM-80 και TΜ21 που λαμβάνει υπόψη την εξασθένηση της αρχικής απόδοσης των LED Έγγραφο του κατασκευαστή των LED που να αναγνωρίζει πως η κατασκευάστρια εταιρεία φωτιστικών χρησιμοποιεί συγκεκριμένο τύπο LED κατασκευής του, καθώς και να δηλώνει την ακριβή ονομασία τους. Επιπλέον θα δηλώνεται, με σκοπό την πλήρη διασφάλιση της διάρκειας ζωής και της απόδοσης, πως τα LED σε συνδυασμό με το ρεύμα τροφοδοσίας που προσφέρονται, έχουν δοκιμαστεί για περισσότερες από ώρες σε περιβάλλον εργαστηρίου Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ανάδοχου, η οποία θα περιέχει την ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή του φωτιστικού σώματος, καθώς και του επίσημου αντιπρόσωπου του στην ελληνική αγορά εάν υπάρχει με σκοπό την ταυτοποίηση δεδομένων από την υπηρεσία Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή.ldt ή.ies, κατάλληλα για άμεση εισαγωγή σε ανοικτά προγράμματα υπολογισμών (DIALUX, RELUX κ.α.). Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αντίστοιχη βεβαίωση του φωτομετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η μέτρηση των φωτιστικών Φωτοτεχνική Μελέτη η οποία θα καλύπτει τις απαιτήσεις φωτισμού του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που έχουν οριστεί. Τα δεδομένα του αρχείου με τα φωτοτεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων φωτιστικών (.ldt ή.ies) θα πρέπει να πληρούν επί ποινή αποκλεισμού όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα ειδικά χαρακτηριστικά. Το ηλεκτρονικό αρχείο της φωτοτεχνικής μελέτης (.rdf,.dlx ή νεότερης έκδοσης.evo) θα πρέπει να επισυναφθεί μαζί με το ηλεκτρονικό αρχείο.ldt ή.ies επί ποινή αποκλεισμού σε ψηφιακό μέσο αποθήκευσης Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων για όλα τα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εμφανή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια τους (όπου και εάν απαιτείται).

14 Δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα αναγράφεται με σαφήνεια η ιστοσελίδα του οίκου κατασκευής για την εύρεση των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων και των λοιπών τεχνικών στοιχείων στο διαδίκτυο Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 έτη για τον εξοπλισμό του συστήματος διαχείρισης (δηλαδή του τοπικού κόμβου επικοινωνίας και του ασύρματου ελεγκτή που τοποθετείται εντός του φωτιστικού σώματος) και τουλάχιστον 5 έτη για τα φωτιστικά σώματα Led. Θα πρέπει επιπρόσθετα να προσκομισθούν επί ποινή αποκλεισμού οι γραπτοί όροι εγγύησης του κατασκευαστή των φωτιστικών σωμάτων και του εξοπλισμού του συστήματος διαχείρισης ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Οι υπηρεσίες εγγύησης παρέχονται δωρεάν και στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει: Την αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού παρουσιάσει προβλήματα κατασκευαστικής λειτουργίας για όλο το διάστημα εγγύησης Την παροχή τεχνικής υποστήριξης καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης για επίλυση τυχόν προβλημάτων μέσω τηλεφώνου, fax, καθώς και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Η ανταπόκριση του αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα πρέπει να είναι: Εντός 48 ωρών από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης, εφόσον η ειδοποίηση έγινε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή σε εργάσιμες ημέρες και στο διάστημα από 08:00 έως 17:00 ή Εντός 48 ωρών από το πρωί (08:00 π.μ.) της επόμενης εργάσιμης ημέρας εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός των πιο πάνω ημερών και ωρών. Για την αποκατάσταση της βλάβης: Ο μέγιστος χρόνος απόκρισης για την έναρξη αποκατάστασης της βλάβης είναι 24 ώρες. Σε κάθε περίπτωση μετά την πάροδο 48 ωρών από την αναγγελία της βλάβης και εφόσον δεν έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της μονάδας, ο προμηθευτής θα πρέπει να την αντικαταστήσει με όμοια (ή ισοδύναμη) μονάδα που λειτουργεί κανονικά και να εγκαταστήσει το αντίστοιχο λογισμικό εφόσον αυτό είναι απαραίτητο. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μετακινήσεων ή αποστολής εξοπλισμού, καθ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Για να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προτεινόμενων φωτιστικών σωμάτων θα πρέπει να προσκομισθεί φωτοτεχνική μελέτη από αναγνωρισμένο ελεύθερο πρόγραμμα προσομοιώσεων (Relux, Dialux κλπ) η οποία θα επιβεβαιώνει την επίτευξη των ζητούμενων φωτοτεχνικών αποτελεσμάτων επί ποινή αποκλεισμού. Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί με βάση τα ακόλουθα γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Πλάτος οδοστρώματος 7μ. Στο καθαρό πλάτος του οδοστρώματος κινούνται δυο παρατηρητές οδηγοί σε κατάλληλες θέσεις Πλάτος δεσμευμένου χώρου για στάθμευση= 2μ στα δεξιά του οδοστρώματος Εκατέρωθεν του άνωθεν σχηματισμού υπάρχουν πεζοδρόμια πλάτους 1,5μ το καθένα Ύψος τοποθέτησης ορίζεται στα 7μ. Η θέση του φωτιστικού θα βρίσκεται στο μέσο του οδοστρώματος Απόσταση φωτιστικών κατά μήκος της οδού εφαρμογής ορίζεται στα 30μ. Το φωτιστικό τοποθετείται με τον άξονα C0-C180 παράλληλο με τον άξονα του δρόμου Τύπος οδοστρώματος R3, Q0=0.07, στεγνό

15 Το προσφερόμενο φωτιστικό θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της κλάσης λαμπρότητας ΜΕ3c για το οδόστρωμα και την κατηγορία έντασης φωτισμού S3 για τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν. 3. Τεχνικές προδιαγραφές κρεμαστού δικτύου Θα υλοποιηθεί το κρεμαστό δίκτυο στις οδούς Χαριλάου Τρικούπη, Βηλαρά, Βαλαωρίτου και 28 ης Οκτωβρίου. Θα κατασκευασθεί κρεμαστό δίκτυο με τη χρήση γαλαβανισμένου συρματόσχοινου διαμέτρου 8mm, βρόγχου πρόσδεσης αυτού, εντατήρες, κρίκους αγκύρωσης μετά κοχλιωτού πύρου 3/8, σφιγκτήρες απλού και διασταυρωμένου συρματόσχοινου, διακλαδωτήρες κυκλικής διαμέτρου 14mmκαι στελέχη αγκύρωσης, καλώδιο ηλεκτροδότησης ΥΠΟΜΝΗΜΑ 1. Άγκιστρα αγκύρωσης 2. Εντατήρας 3. Σφιγκτήρας απλού συρματόσχοινου 4. Βρόγχος πρόσδεσης (Ροδάντζα) 5. Διακλαδωτήρας 6. Ναυτικό κλειδί Σχέδιο 1 Στο σχέδιο 1 φαίνεται η λεπτομέρεια στήριξης του συρματόσχοινου στις παράπλευρες οικοδομές. Για την στήριξη ενός φωτιστικού σώματος θα υλοποιούνται δύο διατάξεις σαν αυτή του σχεδίου 1, εκατέρωθεν της οδού. Οι θέσεις των φωτιστικών σωμάτων και η διάταξη του κρεμαστού δικτύου θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κτίριο στην οικοδομική γραμμή (Ζωσιμαία Σχολή, Άλσος) η στήριξη θα γίνεται επί γαλβανισμένου κολουροκωνικού ιστού ύψους 7,5 μέτρων. Η στήριξη του συρματόσχοινου στον ιστό θα γίνεται με κατάλληλο κρίκο αγκύρωσης (βλ. Παράρτημα). Οποιαδήποτε άλλη τεχνική λύση θα πρέπει να έχει την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής παρακολούθησης της Προμήθειας. Θα τοποθετηθούν περίπου 15 ιστοί όπου δεν υπάρχει κτίριο στην οικοδομική γραμμή των οδών. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των ιστών (διάμετρος βάσης, διάμετρος κορυφής, πάχος

16 ελάσματος, τρόπος θεμελίωσης, πλάκα έδρασηςκ.λ.π.) καθώς και τα χαρακτηριστικά της βάσης θεμελίωσης του ιστού (διαστάσεις, σύνθεση και οπλισμός σκυροδέματος, διαστασιολογησηαγκυρίωνκ.λ.π.) θα υποδειχθούν από τον Ανάδοχο ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στατική μελέτη του ιστού για την συγκράτηση τόσο του δικτύου όσο και του φωτιστικού σώματος που προσφέρει. Τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του ιστού αναλύονται παρακάτω: Ύψος ιστού 7,5μ Υλικό κατασκευής: Γαλβανισμένος σιδηροϊστός Κατάλληλος για τάνυση συρματόσχοινου, οριζόντιου φορτίου κορυφής κατ ελάχιστο 400kg. Για την υλοποίηση του δικτύου εκτός των παραπάνω αναφερθέντων θα γίνει η προμήθεια και η εγκατάσταση συρματόσχοινου από φωτιστικό σώμα σε φωτιστικό σώμα το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την συγκράτηση του υπό προμήθεια καλωδίου, που θα ηλεκτροδοτεί τα φωτιστικά σώματα, ο τύπος και η διατομή του καλωδίου είναι: ΝΥΥ 5Χ6mm2. Το καλώδιο θα αναρτάται στο συρματόσχοινο με κατάλληλα μεταλλικά στηρίγματα ανά 40 εκατοστά. Το συρματόσχοινο που θα χρησιμοποιηθεί σε όλο το μήκος του δικτύου θα είναι διαμέτρου 8mm, όλα τα υλικά και μικροϋλικά (όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο 1) θα είναι γαλβανισμένα. Η μέση απόσταση από τοίχο στήριξης σε τοίχο στήριξης ή ιστό είναι 12 μέτρα και η μέση απόσταση από φωτιστικό σώμα σε φωτιστικό σώμα είναι 25 μέτρα. Οποιοδήποτε επιπλέον μήκος συρματόσχοινου απαιτηθεί θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο προμηθευτή. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει οποιοδήποτε υλικό ή μικροϋλικό απαιτηθεί για την πλήρη, ασφαλή και έντεχνη κατασκευή του κρεμαστού δικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η τοποθέτηση και ηλεκτροδότηση των φωτιστικών σωμάτων στις θέσεις τους. Ενδεικτικά υλικά και τεχνικά χαρακτηριστικά τους: Αρίθμηση Εξάρτημα κρεμαστού δικτύου Τεχνικά χαρακτηριστικά 1 Συρματόσχοινο 8mm διάμετρος, γαλβανισμένο, αντοχής τουλάχιστο 1390Kg. 2 Άγκιστρα ή στελέχη αγκύρωσης Γαλβανισμένο, Μ12, στερεωμένο επί τοίχου με κατάλληλα χημικά βύσματα. 3 Εντατήρας συρματόσχοινου 1/2 Χ 10 5/8, γαλβανισμένο. 4 Σφιγκτήρας απλού συρματόσχοινου Γαλβανισμένο, 3/8 5 Σφιγκτήρας διασταυρωμένου συρματόσχοινου Κατάλληλων διαστάσεων, γαλβανισμένος. 6 Βρόγχος πρόσδεσης (ροδάντζα) Γαλβανισμένο 1 ¾. 7 Διακλαδωτήρας συρματόσχοινου Κυκλικός διαμέτρου 14mm, γαλβανισμένος. 8 Κρίκος αγκύρωσης μετά κοχλιωτού πύρου ½ Γαλβανισμένο. (Ναυτικό κλειδί) 9 Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ6mm2 10 Εξαρτήματα πρόσδεσης καλωδίου Πλαστικά ανά 40 εκατοστά. H τιμή του φωτιστικού σώματος τύπου Ledείναι ανηγμένη και περιλαμβάνει: Την προμήθεια και τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμή του φωτιστικού σώματος Την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των υλικών για την κατασκευή του κρεμαστού δικτύου, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Την προμήθεια, εγκατάσταση, στήριξη, σύνδεση και δοκιμή σε πλήρη λειτουργία του καλωδίου ηλεκτροδότησης. Το καλώδιο θα συνδεθεί τόσο στα φωτιστικά σώματα όσο και στα 4 Pillarπου βρίσκονται στον συγκεκριμένο άξονα.

17 Την αποξήλωση του κρεμαστού δικτύου και του εορταστικού δικτύου της Χαριλάου Τρικούπη και της 28 ης Οκτωβρίου και της μεταφοράς των υλικών σε σημείο που θα υποδείξει ο Δήμος Ιωαννιτών. Την προμήθεια και εγκατάσταση των ιστών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υποδομής του κρεμαστού δικτύου. 4.Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος Τηλεδιαχείρισης και Γεοχωρικής απεικόνισης οδοφωτισμού ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ο ασύρματος ελεγκτής είναι εκείνη η συσκευή που εγκαθίσταται στο εσωτερικό της κάθε φωτιστικής μονάδας και συνδέεται με τον LEDdriver. O ασύρματος ελεγκτής να μπορεί να εκτελεί κατ ελάχιστο επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω: Ο ασύρματος ελεγκτής ενσωματώνει μετρητή με ακρίβεια μέτρησης 1% ούτως ώστε να παρακολουθούνται οι ηλεκτρικές παράμετροι του κάθε φωτιστικού. Τα μετρούμενα μεγέθη θα πρέπει να είναι κατ ελάχιστο η τάση, το ρεύμα, ο συντελεστής ισχύος, η καταναλισκόμενη ενέργεια και οι ώρες λειτουργίας του φωτιστικού. Επιπλέον, μέσω του ασύρματου ελεγκτή να μπορεί να ελεγχθεί η λειτουργία του κάθε φωτιστικού, δηλαδή να μπορεί να ανάψει και να σβήσει το κάθε φωτιστικό αλλά και να μπορεί να ρυθμιστεί το επιθυμητό επίπεδο έντασης φωτισμού (dimmingfunction). Με βάση τις παραπάνω μετρήσεις προσδιορίζεται αν το φωτιστικό λειτουργεί φυσιολογικά σύμφωνα με προκαθορισμένα επίπεδα λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι μετρήσεις δε συμβαδίζουν με τα όρια που έχουν οριστεί δημιουργούνται και στέλνονται συναγερμοί στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. Ο έλεγχος του φωτιστικού θα γίνεται με βάση τα προτυποποιημένα πρωτόκολλα ελέγχου 0-10/1-10V ή DaliInterface. Οι ασύρματοι ελεγκτές θα επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τον τοπικό κόμβο επικοινωνίας (gateway) με βάση το ασύρματο, βιομηχανικό πρωτόκολλο / ZigBeeProMeshnet ή RF στα 868MHz (ISM Band). Η σύνδεση με το σύστημα τηλεδιαχείρισης να βασίζεται σε ελεύθερες τεχνολογίες διαδικτύου (SOAP/XML/HTTP/FTP). Οι ασύρματοι ελεγκτές και το σύστημα κατ επέκταση θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και υφιστάμενα φωτιστικά με λαμπτήρες τεχνολογίας HID (SON, MetalHalide, CDM) εφόσον αυτό μελλοντικά απαιτηθεί. Τα υφιστάμενα φωτιστικά με λαμπτήρες τεχνολογίας HID θα πρέπει να μπορούν να ρυθμιστούν ως προς την έναυση/σβέση σε περίπτωση ύπαρξης μαγνητικού στραγγαλιστικού πηνίου ή το ρυθμιζόμενο dimming σε περίπτωση ύπαρξης ηλεκτρονικού στραγγαλιστικού πηνίου με υποστήριξη DALI ή 0-10V/1-10V. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστεί (dimming) οποιοδήποτε υφιστάμενο φωτιστικό με λαμπτήρες τεχνολογίας HID με την προσθήκη σε αυτό ασύρματου ελεγκτή και σύγχρονου ηλεκτρονικού πηνίου (με υποστήριξη DALI ή 0-10V/1-10V). Επιπρόσθετα, στον ασύρματο ελεγκτή να ενσωματώνεται αστρονομικό ρολόι με ρυθμιζόμενες από το χρήστη γεωγραφικές συντεταγμένες για να διασφαλιστεί ο εντοπισμός του ασύρματου ελεγκτή σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω του τοπικού κόμβου επικοινωνίας (gateway). Η λειτουργία του ασύρματου ελεγκτή να είναι ανεξάρτητη με τη δυνατότητα αυτόνομου dimming (standalonefunction) και τη δυνατότητα διατήρησης σταθερής της φωτεινής ροής με το πέρασμα του

18 χρόνου για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, 10%, λειτουργίες που πρέπει να έχει το τροφοδοτικό (driver). Ο ασύρματος ελεγκτής είναι επιθυμητό να τοποθετείται εργοστασιακά εντός της φωτιστικής μονάδας. Για όλες τις παρεμβάσεις εργοστασιακές ή μη θα παρέχεται Υπεύθυνη Δήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών συστημάτων όσον αφορά τη διατήρηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των φωτιστικών συστημάτων. Σαν επιπλέον επιλογές, ο ασύρματος ελεγκτής να μπορεί να δεχτεί ως είσοδο ανιχνευτές κίνησης ούτως ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν τα επίπεδα φωτός στις πραγματικές ανάγκες της εφαρμογής. Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Να παρακολουθούνται και να αποστέλλονται κατ ελάχιστο τα παρακάτω μεγέθη λειτουργίας του κάθε φωτιστικού: 1. Τάση Ρεύμα Συντελεστής ισχύος. Καταναλισκόμενη ενέργεια Ώρες λειτουργίας. Λειτουργίες Ο ασύρματος ελεγκτής να έχει ενσωματωμένη flashmemory για την αποθήκευση των δεδομένων Να μπορεί να ρυθμίσει τη φωτεινότητα του φωτιστικού (dimmingfunction). Να μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία του φωτιστικού (άνοιγμα/κλείσιμο φωτιστικού) 4. Αποστολή συναγερμών και αναφορών σε περίπτωση βλαβών Ασύρματη επικοινωνία Πρωτόκολλο επικοινωνίας: ΙΕΕΕ / ZigBeeProMeshnet ή αντίστοιχο RF. Συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας: ,5 ΜHz (Διεθνής ISM ζώνη συχνοτήτων) ή εναλλακτικά 868 ΜHz. Κανάλια: Δυνατότητα δυναμικής επιλογής τουλάχιστον 16 καναλιών εκπομπής ή αντίστοιχη του RF προτύπου. 8. Ισχύς εκπομπής: 6mW ή ανάλογα με το πρότυπο 9. Τοπολογία Δικτύου: Meshnet

19 10. Ρυθμός Μετάδοσης Δεδομένων: 250 kbps 11. Θερμοκρασία λειτουργίας: τουλάχιστον -40 ο C έως +80 ο C 12. Μέγιστη θερμοκρασία: τουλάχιστον +80 ο C 13. Σχετική υγρασία λειτουργίας: 10-90% 14. Κλάση μόνωσης: II 15 Βαθμός προστασίας: IP Εγκατάσταση του ελεγκτή εργοστασιακά αν είναι εντός του φωτιστικού: 17. Τάση λειτουργίας: τουλάχιστον 230 ±20% Hz ±5% 18. Τεχνικά χαρακτηριστικά μέγιστο ρεύμα φορτίου: τουλάχιστον 8Α. 19. Σήματα ελέγχου: 0-10V/1-10V Σύμφωνα με το πρότυποiec60929 Ο κάθε ασύρματος ελεγκτής να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τουλάχιστον 8 drivers με 0-10V/1-10V για κάλυψη πιθανής μελλοντικής επέκτασης του συστήματος διαχείρισης 20. Καταναλισκόμενη ισχύς 21. Ακρίβεια πολυμέτρου: 1% Dali Interface Σύμφωνα με το πρότυπο ΙΕC62386 μέρος 101/102 Ο κάθε ασύρματος ελεγκτής να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τουλάχιστον 4 drivers με DaliInterface για κάλυψη πιθανής μελλοντικής επέκτασης του συστήματος διαχείρισης Καταναλισκόμενη ισχύς κατά τη λειτουργία ή standby λειτουργίας: 1W 22. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με CE, συμφωνία με τα πρότυπα: Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΕΜC): ΕΝ EN

20 23. Ραδιοεκπομπών: EN ή αντίστοιχο για RF λειτουργία. Ασφαλείας: 24. EN :2008 EN : 2001 EN :2006+A11:2009 Διασφαλίσεις-πιστοποιήσεις ασύρματου ελεγκτή φωτιστικού Ο ασύρματος ελεγκτής φωτιστικού πρέπει να συνοδεύεται από τις αυστηρότερες διασφαλίσεις και συγκεκριμένα: 1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 & ΙSO 14001:2004 για το εργοστάσιο κατασκευής της συσκευής του ασύρματου ελεγκτή. 2. Συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα κατά CE και συγκεκριμένα: Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας κατά EMC (ElectromagneticCompatibility) σύμφωνα με τα πρότυπα: o EN o EN Ασφάλειας σύμφωνα με τα πρότυπα: o ΕΝ o ΕΝ o ΕΝ Ραδιοεκπομπών σύμφωνα με το πρότυπο: o ΕΝ ή αντίστοιχο για RF λειτουργία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση βελτίωση και εκσυγχρονισµός του δικτύου Ηλεκτροφωτισµού πόλης» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ήµος Θεσσαλονίκης 350.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : Μελέτη Φωτοβολταϊκού Συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0

ΜΕΛΕΤΗ. «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β. Νεάπολης Συκεών» CPV 09331200-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 21 Φ/Β διασυνδεδεµένων συστηµάτων σε κτίρια και εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ωραιόκαστρο, 08/05/2015 Αρ. Μελέτης 17 ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Ωραιόκαστρο, 08/05/2015 Αρ. Μελέτης 17 ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Διεύθυνση Τ.Υ. και Πολεοδομίας Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Ωραιόκαστρο, 08/05/2015 Αρ. Μελέτης 17 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ Εργασία : Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών Δήμου Βέροιας(Α'ΦΑΣΗ) Aριθμ. Μελέτης:21/2015 ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια ηλεκτρολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΕΑ) Ε.Ε. & ΕΛΛΑΔΑ Ι. Εισαγωγή - Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Τον Οκτώβριο του 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ορισμός Με το όνομα Νοσοκομείο νοείται το κτηριακό συγκρότημα α) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου την Περιοχή Βουτών Ηρακλείου εις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα