Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013"

Transcript

1 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Μισθώματα Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) Αφορά μισθώματα καταστημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Παλλήνης εντός των Μισθώματα από αστικά ακίνητα ( άρθρο 192 ΚΔΚ ) συγκροτημάτων Εργατικών Κατοικιών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ.Ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας 012 και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα από την εκμετάλ. Διαφ/κών χώρων σε αθλητικές 0121 εγκαταστάσεις, άρθρο(56 Ν2725/99) και στέγαστρα αστικών 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ και υπεραστ. Συγκοιν.(άρθρο 21 Ν 2963/2001) Αφορά στα έσοδα από εμποροπανηγύρεις στο πλαίσιο των εορτασμών των 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και πολιούχων αγίων Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης.Ο υπολογισμός του εσόδου λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες. Επισυνάπτεται βεβαίωση 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Ταμειακής Υπηρεσίας με ετήσιους τόκους Ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 022 Έσοδα από επιχειρήσεις 023 Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)

2 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ κατοικιών, καταστημάτων και λοιπών στεγασμένων και μη ,98 Ι) καθώς και η υπ αριθμ. 300/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χώρων περί καθορισμού τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Αφορά σε προβλεπόμενες εισπράξεις για την συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων σύμφωνα με τον ψηφισθέντα κανονισμό καθαριότητας εντός του Έσοδα από συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων 2012 ( απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 173/2012).Ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Αφορά προβλεπόμενες εισπράξεις από διάφορα έσοδα υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με τον ψηφισθέντα κανονισμό Λοιπά έσοδα υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού καθαριότητας εντός του 2012 ( απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 173/2012).Ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) , Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο Αφορούν σε χρεώσεις για εγκατάσταση νέων μετρητών, αποσύνδεση και επανασύνδεση.το ποσό έχει υπόλογιστεί βάσει των στοιχείων της Υπηρεσίας ύδρευσης και αναγράφεται αποφορολογημένο (23% ΦΠΑ), σύμφωνα με τις Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο σχετικές οδηγίες περί υποβολής ΦΠΑ στο νερό,. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ έχει συμπεριληφθεί στον κωδικό Ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 0322 Τέλος ύδρευσης Αφορούν στο αντίτιμο από την μεταπώληση ύδατος μέσω ιδιόκτητων δικτύων. Καθώς το αντίτιμο διαμορφώνεται κλιμακωτά το συνολικό ποσό έχει υπολογιστεί από στατιστική επεξεργασία των αντίστοιχων καταναλώσεων του 2013 καθώς και της υπ αριθμ. 302/ απόφασης της Οικονομικής Τέλος ύδρευσης από αντίτιμο ύδατος Επιτροπής. Το ποσό αναγράφεται αποφορολογημένο 13% ΦΠΑ σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες περί υποβολής ΦΠΑ στο νερό. Το ποσό που αντιστοιχεί ,24 στο ΦΠΑ έχει συμπεριληφθεί στον κωδικό , ενώ το 2013 είχε υπολογιστεί σε κωδικό Ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ

3 Υπολογίζεται με ποσοστό 13 % επί του τέλους ύδρευσης από αντίτιμο ύδατος ΦΠΑ 13% αντίτιμου ύδατος ,46 ( Κ.Α ). Δηλαδή ,24*13%= , Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως Αφορά σε προσαύξηση 15% επί των λογαριασμών καταναλώσεως ύδατος που χρεώνεται για συντήρηση δικτύου και νέα έργα. Έχει υπολογιστεί ως ποσοστό επί της εκτιμώμενης αξίας της κατανάλωσης του Κ.Α ( ,24 *15%= ,69 ) ως υπ αριθμ. 302/ απόφαση της Οικονομικής Έσοδα 15 % της υπηρεσίας ύδρευσης για νέα έργα Επιτροπής. Το ποσό αναγράφεται αποφορολογημένο (23% ΦΠΑ) σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες περί υποβολής ΦΠΑ στο νερό. Το ποσό που αντιστοιχεί ,69 στο ΦΠΑ έχει συμπεριληφθεί στον κωδικό , ενώ το 2013 στον Κ.Α Ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Υπολογίζεται με ποσοστό 23 % επί των εσόδων ύδρευσης για νέ έργα ( Κ.Α ΦΠΑ 23% εσόδων ύδρευσης για νέα έργα , ). Δηλαδή ,69*23%=38.329,89. Το ποσό έχει υπολογιστεί από στατιστική επεξεργασία των αντίστοιχων καταναλώσεων του 2013 καθώς και της υπ αριθμ. 302/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Το ποσό αναγράφεται αποφορολογημένο 23% Έσοδα της υπηρεσίας ύδρευσης για πάγιο ΦΠΑ σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες περί υποβολής ΦΠΑ στο νερό. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ έχει συμπεριληφθεί στον κωδικό , ενώ το , είχε υπολογιστεί σε κωδικό Ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Υπολογίζεται με ποσοστό 23 % επί των εσόδων ύδρευσης για πάγιο ( Κ.Α ΦΠΑ 23% εσόδων ύδρευσης για πάγιο , ). Δηλαδή ,70*23%=24.908, Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958) 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) , Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Αφορά σε έσοδα από τους δημότες για την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης 'Εσοδα συνδέσεων με αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων.ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων ,95 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Αφορά σε έσοδα από τους δημότες για την κατασκευή αγωγών του δικτύου Έσοδα κατασκευής αγωγών αποχέτευσης αποχέτευσης ακαθάρτων. Ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων , ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης

4 Αφορά σε ποσοστό 20% που χρεώνεται επί της επιμεριζόμενης στους δημότες δαπάνης για την κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Ποσοστό 20% επί ποσού κατασκευής αγωγών αποχέτευσης Έχει υπολογιστεί ως το 20% του κωδικού Ο υπολογισμός του 2.568,67 εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Αφορά σε ποσοστό 20% που χρεώνεται επί της επιμεριζόμενης στους δημότες δαπάνης για την κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων. Έχει Ποσοστό 20% επί ποσού εσόδων σύνδεσης με αποχετευτικό υπολογιστεί ως το 20% του κωδικού Ο υπολογισμός του εσόδου 1.899,38 αγωγό έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ,22 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977) , Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου Αφορά έσοδα από δικαίωμα σύστασης οικογενειακών τάφων των δύο κοιμητηρίων του Δήμου.Ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι) καθώς και η υπ αριθμ. 304/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών Νεκροταφείου έτους Δικαίωμα ενταφιασμού Δικαίωμα ενταφιασμού 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι) καθώς και η υπ αριθμ. 304/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών Νεκροταφείου έτους Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι) καθώς και η υπ αριθμ. 304/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,00 περί καθορισμού τελών Νεκροταφείου έτους Τέλος ανακομιδής Τέλος ανακομιδής 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι) καθώς και η υπ αριθμ. 304/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών Νεκροταφείου έτους Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων

5 Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι) καθώς και η υπ αριθμ. 304/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ,00 περί καθορισμού τελών Νεκροταφείου έτους Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών ΚΕΝΟ Αφορά λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών του Δήμου.Ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι) καθώς και η ,25 υπ αριθμ. 304/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών Νεκροταφείου έτους Έσοδα από σφαγεία 043 Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 044 Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ , Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Τέλος ακίνητης περιουσίας - κατανομή του 15% (άρθρο Αφορά Τ.Α.Π. από κατανομή ΔΕΗ που αποδίδεται στον ειδικό λογαριασμό ,95 παρ.19 Ν.2130/93) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.Αντίστοιχος ΚΑΕ εξόδου Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ,10 (άρθρο 20Ν 2539/97) 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) Αφορά έσοδά από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων.ο υπολογισμός του Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ

6 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) Αφορά έσοδα από τέλη διέλευσης που χρεώνεται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών internet, κλπ για την διέλευση καλωδίων και οπτικών ινών Τέλη διέλευσης κοινοχρήστων χώρων ( π.χ. οπτικών ινών ( απόφαση 528/075 / της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και ,κλπ) Ταχυδρομείων ). Ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Αφορά έσοδο από επιβαλλόμενο τέλος για την διενέργεια διαφήμισης με Τέλη διαφήμισης έντυπο υλικό. Ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Αφορά έσοδο από επιβαλλόμενο τέλος για την διενέργεια διαφήμισης με Τέλη διαφήμισης (διαφημιστικών πινακίδων) διαφημιστικές πινακίδες.ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν /80,άρθρο 26 Ν 1828/89, άρθρο 57 Ν 2218/94) 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Έσοδα από μέρισμα Εταιρείας Παροχής Αερίου 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Φόροι , Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ λοιπών στεγασμένων και μη χώρων , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ , Λοιποί φόροι Λοιποί φόροι 052 Εισφορές , Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν.3468/06) Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83,άρθρο 21 Ν 2508/97)

7 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης περιοχής Αγίου Νικολάου 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 2.00 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης περιοχής ΠΕ Βακαλόπουλου Υπολογιζόμενα έσοδα βάσει της πράξης εφαρμογής από την ένταξη νέας Εισφορά σε χρήμα περιοχής ΠΕ4 Άνω Μπαλάνας πολεοδομικής ΠΕ4 Άνω Μπαλάνας στο Σχέδιο Πόλης.Ο υπολογισμός του εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται ,21 Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτ σχεδ πόλης Γέρακα 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Εισφορά σε χρήμα λόγω επέκτ σχεδ πόλης Ανθούσας Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν /83) Γέρακα Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη περιοχής Π.Ε Βακαλόπουλου Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν /83) Ανθούσας Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ /83) Υπολογιζόμενα έσοδα βάσει της πράξης εφαρμογής από την ένταξη νέας Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν πολεοδομικής ΠΕ4 Άνω Μπαλάνας στο Σχέδιο Πόλης.Ο υπολογισμός του /83) Άνω Μπαλάνας εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ /83) περιοχής Αγ.Νικολάου Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ /83) Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο του ν.4067/2012) Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρου 19 του 0525 ν.3054/2002) Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών 0526 σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )

8 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών 0527 (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β ) 0529 Λοιπές εισφορές 053 Δυνητικές εισφορές άρθρο 25Ν1828/ Λοιπές δυνητικές εισφορές ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ,55 ΔΑΠΑΝΕΣ Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών ,95 δαπανών Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ υπολογίστηκε ΚΑΠ Ιουλίου 0611 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) 2013( αρ.πρωτ / ΑΔΑ:ΒΛΩΕΝ-8ΧΨ) ,28 * 12 μήνες * ( ,51 1,9% )= ,51. ΚΑΠ για την λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών 0612 σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ υπολογίστηκε με τελευταία τακτική κατανομή ( αρ.πρωτ / ΑΔΑ:ΒΛΩ8Ν-734) ,41* 4 μήνες = ,64. Στον ΚΑΕ 0614 έχει ενσωματωθεί και η αποζημείωση των ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών τροχονόμων(απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.32830/ ).Αντίστοιχο 0614 σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλεπόμενο έξοδο για Σχολικές Επιτροπές στους ΚΑΕ ,64 (άρθρο 55 Ν1946/91) ( Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή ) με ποσό ,89 και ( Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή) με ποσό ,75. Αντίστοιχο προβλεπόμενο έξοδο για Σχολικούς Τροχονόμους στον ΚΑΕ με ποσό ,00. Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ στον ΚΑΕ 0614 έχει ενσωματωθεί ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς 0615 η αποζημείωση των σχολικών τροχονόμων (απόφασηυπ.ε.σ.οικ.32830/ τροχονόμους (άρθρο 14Ν 2817/2000) 2013).Προβλεπόμενο έξοδο σε ΚΑΕ ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται του ΠΔΕ) Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μονίμου Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.47490/ μεταφορά σε ΚΑΕ προσωπικού ΚΕΠ Το ποσό έχει υπολογιστεί βάσει της απόδοσης επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ. Απόδοση εσόδων άρθρου 27 Ν. 3756/2009, για λειτουργικές ( αρ.πρωτ.35705/ ) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009 μηνός ,14 δαπάνες Σεπτεμβρίου ( ,01 * 12 = ,12 ). Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μονίμου Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.47490/ μεταφορά σε ΚΑΕ προσωπικού μεταφερόμενου από ΤΥΔΚ Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.47490/ μεταφορά σε ΚΑΕ καθαριστριών μεταφερόμενων από Υπουργείο Παιδείας

9 Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά το Απόδοση εσόδων άρθρου 27 Ν. 3756/2009, για επενδυτικές 2014 από ΚΑΕ Το ποσό έχει υπολογιστεί βάσει της απόδοσης ,38 δραστηριότητες - έργα επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ.( αρ.πρωτ.35705/ ) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009 μηνός Σεπτεμβρίου ( ,19 * 12 = ,38 ). Δεν υπολογίζεται ποσό λόγω μεταφοράς της αρμοδιότητας στις Περιφέρειες Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών βάσει απόφασης ως ΦΕΚ 171/ , τεύχος Α. Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών σίτισης μαθητών ειδικών Αντίστοιχο προβλεπόμενο έξοδο σχολείων Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ υπολογίστηκε από το ποσό που Επιχορήγηση για κάλυψη μισθωμάτων σχολικών κτιρίων αποδόθηκε το 2013 ( ,28 )..Αντίστοιχο προβλεπόμενο έξοδο ΚΑΕ ,28 καθώς και υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν με τον Ν.3852/ Επιχορήγηση απο ΚΑΠ 2011 για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων στο Τεχνικό Προσωπικό του Δήμου Παλλήνης 062 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων , Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ).Υπολογίστηκε Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων(άρθρου 94 από ποσά του ΚΑ 0621 έτους 2012 μειωμένο κατά 8,4% ,73 * (- παρ.3β περίπτ.17 Ν 3852/2010) 8,4% )= ,60. Αντίστοιχα ποσά εξόδου σε ΚΑΕ ,60 εξόδου σε ΚΑΕ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , Λοιπά τακτικά έσοδα , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 5.00 (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ,19 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)

10 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις Έσοδα από τη διάθεση τευχών δημοπρασιών 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Έσοδα από παράβολα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 3.00 Παράβολο έκδοσης ίδρυσης & λειτουργ.μονάδων Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Προσχολικής αγωγής από ΝΠΙΔ κερδοσκοπικά & μη 479, Παράβολο καταβολής του 2% ακαθάριστου προϊόντος εράνου 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 34,80 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,82 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Έσοδα από εκποίηση ακινήτων Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) Λοιπά Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας ( άρθρο ΔΚΚ) 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , Από εθνικούς πόρους Το ποσό υπολογίστηκε βάσει του επιχορηγηθέντος ποσού ανά τρίμηνο το Επιχορήγηση για μισθώματα ΚΕΠ ( 4.23*4 =16.92 ) για το ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Αντίστοιχος προβλεπόμενος ΚΑΕ δαπανών

11 Έχει προβλεφθεί και αντίστοιχος ΚΑΕ εξόδου Αφορά αμοιβές 2 Επιχορήγηση για αμοιβές προσωπικού Κ.Ε.Π. με σύμβαση ατόμων στα ΚΕΠ με σύμβαση μίσθωσης έργου ( 2 *1000*12 μήνες), τα οποία έργου έχουν προβεί σε ασφαλιστικά μέτρα Επιχορήγηση για μισθοδοσία προσωπικού μερικής απασχόλησης Απόδοση εσόδων άρθρου 27 Ν. 3756/2009, για λειτουργικές Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά το δαπάνες 2014 σε ΚΑΕ Δημιουργία Κ.Α.λόγω επιχορήγησης από ΥΠ.ΕΣ.για τον καθαρισμό σχολικών Επιχορήγηση για αμοιβές καθαριστριών σχολείων με μονάδων του Δήμου για το 2014 ( άρθρο 6 του Ν.4076/2012).Έχουν σύμβαση έργου προβλεφθεί και αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδου & Λοιπές επιχορηγήσεις Χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ για πολιτική Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ υπολογίστηκε από το ποσό που προστασία ( πυροπροστασία ) αποδόθηκε το 2013 ( ). Αφορά πρόβλεψη για βοήθημα ένδειας από επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.2013 που δεν Επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. βοηθήματος ένδειας 2013 καταβλήθηκε έως 31/08/2013. Αντίστοιχος ΚΑ εξόδου για το 2014 είναι ο Η επιχορήγηση για την πρακτική άσκηση των μαθητών ΕΠΑΣ θα καταβάλλεται Επιχορήγηση Υπ. Εργασίας για πρακτική άσκηση μαθητών απευθείας σ αυτούς. Το ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στις αποδοχές τους ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ (αποφ. Β110364/ ) ( ΚΑΕ εξόδου ) Επιχορήγηση για κάλυψη φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων Ως αποφάση ΥΠ.ΕΣ. ( 50852/44768/ ). Η επιχορήγηση δεν καταβλήθηκε εντός του έτους Εχουν προβλεφθεί και οι εξής αντίστοιχοι κωδικοί εξόδων ανά υπηρεσία: με ποσό 1.008, με ποσό 1.764, με ποσό 504, με ποσό 252,00 Επιχορήγηση για εκλογική αποζημείωση στις Βουλευτικές με ποσό 252, ,57 εκλογές με ποσό 504, με ποσό 3.276, με ποσό 504, με ποσό 756, με ποσό 378, με ποσό 252, με ποσό 1.008, Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων

12 Επιχορηγήση για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων ( αποφ.υπ.εσ /2-7-13) Επιχορήγηση του άρθρου 52 του Ν.4186/2013 για εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ ΑΕ - ΕΥΑΘ ΑΕ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων ( πρώην ΣΑΤΑ ) Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ υπολογίστηκε ΚΑΠ Αυγούστου * 12 μήνες * (-53% )= , ,20 Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ υπολογίστηκε από το ποσό που Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 1312 αποδόθηκε το 2013 ( ).Αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων με Ν.2880/2001) ποσό και με ποσό Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν.2539/97) Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά του απο ΚΑΕ εσόδου λόγω αλλαγής τίτλου ΚΑΕ 1313 από "Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας"(άρθρα 6-12 ν.3274/2004 " σε " Επιχορήγηση θησέας για την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΕΠΤΑ, πλατείας στον οικισμό Πανόραμα Παλλήνης" άρθρο 13 Ν.2539/97" και ΚΑΕ 1314 από "Χρηματοδοτήσεις από πρόγραμμα "ΕΛΛ.Α.ΔΑ."( άρθρο 281 του ν. 3822/2010)" σε "Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας"(άρθρα 6-12 ν.3274/2004 " 1314 Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν.3274/2004) 1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά του απο ΚΑΕ εσόδου λόγω αλλαγής τίτλου ΚΑΕ 1313 από "Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας"(άρθρα 6-12 ν.3274/2004 " σε " Επιχορήγηση θησέας για την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΕΠΤΑ, πλατείας στον οικισμό Πανόραμα Παλλήνης" άρθρο 13 Ν.2539/97" και ΚΑΕ 1314 από "Χρηματοδοτήσεις από πρόγραμμα "ΕΛΛ.Α.ΔΑ."( άρθρο 281 του ν. 3822/2010)" σε "Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας"(άρθρα 6-12 ν.3274/2004 " Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα

13 Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά σε ΚΑΕ Είχαν προβλεφθεί και αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων , ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δημοτικής Ενότητας , , , οι οποίοι το 2014 Παλλήνης μεταφέρθηκαν σε αντίστοιχους ΚΑΕ εξόδων ( , , , , ) Χρηματοδότηση για την ενοποίηση των αθλητικών,σχολικών Αφορούν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν &κοινοχρ. χώρων με δίκτυο πεζοδριομίων,χώρους οι προβλεπόμενες για το 2014, τόσο ως έσοδο, όσο και ως έξοδο ,79 περιπάτου & αναψυχής (ΕΣΠΑ-ΠΕΠ) στον ΚΑΕ Αφορούν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν ΕΣΠΑ-ΠΕΠ: Κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών φροντίδας οι προβλεπόμενες για το 2014, τόσο ως έσοδο, όσο και ως έξοδο ,39 παίδων ( Βρεφονηπιακός Γέρακα Ο.Τ.619) στον ΚΑΕ Έργο για την Ενοποίηση - Προσαρμογή των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο προετοιμασίας και εφαρμογής του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Αφορούν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν Χρηματοδοτήσεις από ΠΕΠ " ΑΤΤΙΚΗ " για νέο οι προβλεπόμενες για το 2014, τόσο ως έσοδο, όσο και ως έξοδο ,01 Βρεφονηπιακό σταθμό Παλλήνης στο Ο.Τ.136 στους ΚΑΕ με ποσό ,53 και με ποσό ,00.Ποσό ,52 θα καλυφθεί από ίδιους πόρους. Αφορούν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν Χρηματοδοτήσεις από ΠΕΠ " ΑΤΤΙΚΗ " για οι προβλεπόμενες για το 2014, τόσο ως έσοδο, όσο και ως έξοδο αποχέτευση ομβρίων Δήμου Παλλήνης-Κωδ.ΟΠΣ στον ΚΑΕ Χρηματοδ.για την Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά σε συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ΚΑΕ εσόδου Είχε προβλεφθεί και αντίστοιχος ΚΑΕ εξόδου ύδρευσης του Δ.Παλλήνης (ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) , ο οποίος μεταφέρθηκε το 2014 στον ΚΑΕ Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά σε ΚΑΕ Είχαν προβλεφθεί και αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων , , , οι οποίοι το 2014 μεταφέρθηκαν σε Χρηματοδ. για τη μελέτη και την κατασκευή αποχέτευσης αντίστοιχους ΚΑΕ εξόδων ( , , ακάθαρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας Δ με. Το πρόγραμμα επιχορηγείται από ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ.Πρώην Παλλήνης προς Ε.Ε.Λ.Ψυττάλειας(ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) τίτλος "Χρηματοδότηση για τη μελέτη και την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας προς ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων (ΕΠΠΕΡΑΑ) ".

14 Αφορούν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν Χρηματοδότηση για αποχέτευση ομβρίων Δ.Ε. Παλλήνης οι προβλεπόμενες για το 2014, τόσο ως έσοδο, όσο και ως ,70 (ΕΣΠΑ-ΠΕΠ) έξοδο.έχει προβλεφθεί και αντίστοιχος ΚΑΕ εξόδου Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά σε ΚΑΕ Είχαν προβλεφθεί και αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων , , , οι οποίοι το 2014 μεταφέρθηκαν σε Χρηματοδ. για τη μελέτη και την κατασκευή αποχέτευσης αντίστοιχους ΚΑΕ εξόδων ( , , ακάθαρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Δ Το πρόγραμμα επιχορηγείται από ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ.Πρώην Παλλήνης προς Ε.Ε.Λ.Ψυττάλειας (ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) τίτλος "Χρηματοδότηση για τη μελέτη και την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δήμου Παλλήνης προς KΕΛ Βορείων Μεσογείων (ΕΠΠΕΡΑΑ) ". Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά σε ΚΑΕ Είχαν προβλεφθεί και αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων , , , , , οι οποίοι το 2014 Χρηματοδ. για τη μελέτη και την κατασκευή εσωτερικού μεταφέρθηκαν σε αντίστοιχους ΚΑΕ εξόδων ( , αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δ. Ε. Γέρακα με, , , Το πρόγραμμα Δήμ.Παλλήνης προς Ε.Ε.Λ. Ψυττάλειας (ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) επιχορηγείται από ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ.Πρώην τίτλος "Χρηματοδότηση για τη μελέτη και την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα προς ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων (ΕΠΠΕΡΑΑ) ". Αφορούν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν Χρηματοδότηση για αποχέτευση ομβρίων Δ.Ε.Γέρακα (ΕΣΠΑ οι προβλεπόμενες για το 2014, τόσο ως έσοδο, όσο και ως έξοδο ,91 ΠΕΠ) Έχει προβλεφθεί και αντίστοιχος ΚΑΕ εξόδου Χρηματοδότηση για την Μελέτη-κατασκευή Πάρκου Πόλης γειτονιάς Σταυρού (Ρέμα Παναγίτσας) Χρηματοδότηση για την Μελέτη - Κατασκευή νέου Αφορούν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.770 της Π.Ε. ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ οι προβλεπόμενες για το 2014, τόσο ως έσοδο, όσο και ως έξοδο. ΙΙ (αρ.μελ.01β/2008).(εσπα-πεπ) Έχει προβλεφθεί και αντίστοιχος ΚΑΕ εξόδου Αφορούν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν Χρηματοδότηση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση οι προβλεπόμενες για το 2014, τόσο ως έσοδο, όσο και ως Φωτοβολταϊκών συστημάτων (ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) έξοδο.έχει προβλεφθεί και αντίστοιχος ΚΑΕ εξόδου

15 Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά σε Χρηματ.για την Θερμομόνωση, αντικατ. κουφωμάτων και ΚΑΕ Είχε προβλεφθεί και αντίστοιχος ΚΑΕ εξόδου , ο υαλοπ., βελτ. υφισταμένων εγκατ/σεων κεντρικής θέρμανσης οποίος το 2014 μεταφέρθηκε σε αντίστοιχο ΚΑΕ εξόδου Το σε σχολ. κτήρια Δ.Ε.Γέρακα(ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) πρόγραμμα επιχορηγείται από ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ. Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά σε ΚΑΕ Είχαν προβλεφθεί και αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων , Χρηματοδότηση για Σύστημα ψηφιακής υπηρεσίας , , , , , κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας Δήμου Παλλήνης από το , οι οποίοι το 2014 μεταφέρθηκαν σε αντίστοιχους ΚΑΕ εξόδων Ευρωπαϊκό Ταμείο Πειφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΣΠΑ ) ( , , ευρώ, , , , Το πρόγραμμα επιχορηγείται από ΕΣΠΑ. Βιοκληματική αναβάθμιση στα Ο.Τ. χώρων πρασίνου ( πάρκο Έχει προβλεφθεί και αντίστοιχο έξοδο σε ΚΑΕ πόλης περιοχής ρέματος Παναγίτσας )(ΕΠΠΕΡΑΑ) Ως υπ αριθμ. 4763/2011 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής. Το ποσό Χρηματοδότηση για την Κατασκευή κεντρικών αγωγών αντιστοιχεί στη χρήση του 2011 και έχει προβλεφθεί και αντίστοιχο έξοδο στον ,73 ύδρευσης ΟΣΔΥ-Μάριζας Δ.Ε. Παλλήνης (ΕΣΠΑ-ΠΕΠ) ΚΑ Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά σε Τεχνική βοήθεια στην υλοποίηση έργων από ΕΣΠΑ & στην ΚΑΕ Είχαν προβλεφθεί και αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων , ωρίμανση έργων - δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από , οι οποίοι το 2014 μεταφέρθηκαν σε αντίστοιχους ΚΑΕ εξόδων ΕΣΠΑ ( με, Το πρόγραμμα επιχορηγείται από ΕΣΠΑ. Χρηματοδότηση για την αποχέτευση ομβρίων Δ.Ε. Ανθούσας Έχει προβλεφθεί και αντίστοιχο έξοδο στον ΚΑ ,71 (ΕΣΠΑ-ΠΕΠ) Χρηματοδ. για υπηρεσία συμβούλου για την σύνταξη τεχνοοικονομικής πραγματογνωμοσύνης για την ενεργειακή Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.47490/ μεταφορά σε ΚΑΕ αναβάθμ.σε κτίρια του Δ.Παλλήνης(ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά σε Χρηματοδότηση για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας ΚΑΕ Είχαν προβλεφθεί και αντίστοιχος ΚΑΕ εξόδου , στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Γέρακα(ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) οι οποίος το 2014 μεταφέρθηκε σε αντίστοιχο ΚΑΕ εξόδου ( ).Το πρόγραμμα επιχορηγείται από ΕΣΠΑ. Χρηματοδότηση για οριστικές μελέτες παρεμβάσεων Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.47490/ μεταφορά σε ΚΑΕ Δημοτικού Κολημβητηρίου Γέρακα (ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ)

16 Χρηματοδότηση για δράσεις διάδοσης (ΕΣΠΑ- ΕΠΠΕΡΑΑ ) Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.47490/ μεταφορά σε ΚΑΕ Χρηματοδότηση για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.47490/ μεταφορά σε ΚΑΕ απόδοσης στο κτίριο του Κολυμβητηρίου(ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς Χρηματοδότηση για "Προμήθεια εξοπλισμού για αποκομιδή Αντίστοιχος ΚΑ εξόδου ως απόφαση ένταξης 93113/ ) απορριμμάτων με την μέθοδο υπογειοποίησης"(πρασινο στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου " Αστική Αναζωογόνηση ΤΑΜΕΙΟ) " Χρηματοδοτήσεις έργων απο Ε.Ε. Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων 1325 αναγκών για έργα 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις με Οργανισμό Αντίστοιχος ΚΑΕ εξόδου Σχολικών Κτιρίων Α.Ε Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Απόδοση εσόδων άρθρου 27 Ν. 3756/2009, για επενδυτικές Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά το δραστηριότητες - έργα 2014 σε ΚΑΕ Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Έχει προβλεφθεί και αντίστοιχο έξοδο σε ΚΑΕ έτους 2009 (ΣΑΕΠ)( Έργο οδού Κύπρου Δ.Ε.Παλλήνης) Χρηματοδότηση από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου "Αναβάθμιση παλαιάς πτέρυγας Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης" Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά του Χρηματοδότηση από πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων για σε ΚΑΕ εσόδου 1329 λόγω κατάργησης ΚΑΕ εσόδου 1327.Έχει προβλεφθεί ανέγερση Κοινοτικού Καταστήματος Δ.Ε. Ανθούσας και αντίστοιχο έξοδο σε ΚΑΕ Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

17 Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά σε ΚΑΕ Είχαν προβλεφθεί και αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων , , , , οι οποίοι το 2014 μεταφέρθηκαν σε αντίστοιχους ΚΑΕ εξόδων ( με ΕΣΠΑ: Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δημοτικής Ενότητας ,61 ευρώ, με ,00 ευρώ, με ,61 Παλλήνης 7.378,00 ευρώ, με ,00 ευρώ, με ,00 ευρώ. Το πρόγραμμα επιχορηγείται από ΕΣΠΑ με 100 %. Στο έσοδο συμπεριλαμβάνεται και ποσό , 00 το οποίο πληρώθηκε από ίδιους πόρους το 2010 ( Κ.Α ) και δεν έχει εισπραχθεί ακόμη από το ΕΣΠΑ. Χρηματοδ. για την Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικού Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά συστήματος διαχείρισης και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο από ΚΑΕ Έχει προβλεφθεί και αντίστοιχος ΚΑΕ εξόδου ύδρευσης του Δ.Παλλήνης(ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά από ΚΑΕ Έχουν προβλεφθεί και αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων Χρηματοδ. για τη μελέτη και την κατασκευή αποχέτευσης ( με 1.00 ευρώ, με 1.00 ευρώ, ακάθαρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας Δ με ευρώ. Το πρόγραμμα επιχορηγείται από ΕΣΠΑ Παλλήνης προς Ε.Ε.Λ.Ψυττάλειας(ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) ΕΠΠΕΡΑΑ.Πρώην τίτλος "Χρηματοδότηση για τη μελέτη και την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας προς ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων (ΕΠΠΕΡΑΑ) ". Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά από ΚΑΕ Έχουν προβλεφθεί και αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων Χρηματοδ. για τη μελέτη και την κατασκευή αποχέτευσης ( με 1.00 ευρώ, με 1.00 ευρώ, ακάθαρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης Δ με ευρώ. Το πρόγραμμα επιχορηγείται από ΕΣΠΑ Παλλήνης προς Ε.Ε.Λ.Ψυττάλειας (ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) ΕΠΠΕΡΑΑ.Πρώην τίτλος "Χρηματοδότηση για τη μελέτη και την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δήμου Παλλήνης προς KΕΛ Βορείων Μεσογείων (ΕΠΠΕΡΑΑ) ". Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά από ΚΑΕ Έχουν προβλεφθεί και αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων ( με ,52 ευρώ, με ,24 ευρώ, Χρηματοδ. για τη μελέτη και την κατασκευή εσωτερικού με 1.00 ευρώ, με ευρώ, αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δ. Ε. Γέρακα , με 1.00 ευρώ. Το πρόγραμμα επιχορηγείται από ΕΣΠΑ - Δήμ.Παλλήνης προς Ε.Ε.Λ. Ψυττάλειας (ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) ΕΠΠΕΡΑΑ.Πρώην τίτλος "Χρηματοδότηση για τη μελέτη και την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων υδάτων Δημοτικής Ενότητας Γέρακα προς ΚΕΛ Βορείων Μεσογείων (ΕΠΠΕΡΑΑ) ". Χρηματ.για την Θερμομόνωση, αντικατ. κουφωμάτων και Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά υαλοπ., βελτ. υφισταμένων εγκατ/σεων κεντρικής θέρμανσης από ΚΑΕ Έχει προβλεφθεί και αντίστοιχος ΚΑΕ εξόδου σε σχολ. κτήρια Δ.Ε.Γέρακα(ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) Το πρόγραμμα επιχορηγείται από ΕΣΠΑ - ΕΠΠΕΡΑΑ.

18 Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά από ΚΑΕ Έχουν προβλεφθεί και αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων Χρηματοδότηση για Σύστημα ψηφιακής υπηρεσίας ( με 3.50 ευρώ, με ευρώ, κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας Δήμου Παλλήνης από το με ευρώ, με ευρώ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Πειφερειακής Ανάπτυξης ( ΕΣΠΑ ) ευρώ, με ευρώ, με ευρώτο πρόγραμμα επιχορηγείται από ΕΣΠΑ. Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά Τεχνική βοήθεια στην υλοποίηση έργων από ΕΣΠΑ & στην από ΚΑΕ Έχουν προβλεφθεί και αντίστοιχοι ΚΑΕ εξόδων ωρίμανση έργων - δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν από ( με ευρώ, με ευρώ ).Το ΕΣΠΑ πρόγραμμα επιχορηγείται από ΕΣΠΑ. Χρηματοδ. για υπηρεσία συμβούλου για την σύνταξη Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά τεχνοοικονομικής πραγματογνωμοσύνης για την ενεργειακή από ΚΑΕ αναβάθμ.σε κτίρια του Δ.Παλλήνης(ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά Χρηματοδότηση για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας από ΚΑΕ Έχει προβλεφθεί και αντίστοιχος ΚΑΕ εξόδου ,44 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Γέρακα(ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) με ,44 ευρώ.το πρόγραμμα επιχορηγείται από ΕΣΠΑ. Χρηματοδότηση για οριστικές μελέτες παρεμβάσεων Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά Δημοτικού Κολημβητηρίου Γέρακα (ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) από ΚΑΕ Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά Χρηματοδότηση για δράσεις διάδοσης (ΕΣΠΑ- ΕΠΠΕΡΑΑ ) από ΚΑΕ Χρηματοδότηση για έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ ( ΑΔΑ: ΒΛΩ7Ν-Σ1Ζ) μεταφορά απόδοσης στο κτίριο του Κολυμβητηρίου(ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ) από ΚΑΕ Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών Προϊόν δωρεών 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ

19 Δωρεές για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Παλλήνης Δωρεά εταιρείας CYTA για ενίσχυση του Κοινωνικού Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Παντοπωλείου Δ.Παλλήνης 142 Κληρονομιές και κληροδοσίες 1421 Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Προσαυξήσεις και πρόστιμα Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ /74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ν 2130/93) 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ν 1080/80) 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ (άρθρο 12 Ν. 1647/86) Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ν 1188/81) 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ προμηθευτών και εργολάβων 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ

20 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 2.00 ειδικών διατάξεων Πρόστιμα διατήρησης διαφημιστικών πινακίδων 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Πρόστιμο για λειτουργία χωρίς άδεια μονάδων φροντίδας και Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ διαπεδαγώγησης παιδιών προσχολικής ηλικίας 152 Παράβολα 1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚΠολΔ) 2013.Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων Επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Έσοδα από επιχειρήσεις 1611 Έσοδα από δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις Έσοδα από αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές/ διαδημοτικές ή 1612 διακοινοτικές επιχειρήσεις Ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ έγινε αλλαγή τίτλου του ΚΑΕ 1613 από "Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1613 Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις /67/2002)" σε "Έσοδα από λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις".ο υπολογισμός του εσόδου και η μεταφορά του σε ΚΑΕ εσόδου έγινε ως απόφαση ΥΠ.Ε.Σ. οικ.30842/ επισυνάπτεται Πίνακας υπολογισμού εσόδων 2014 ( ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ 1614 Έσοδα από συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, 1615 λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων ( άρθρο 26 Ν. 1828/89)

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Προηγ. Χρήσης ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ :2015-Δήμος Ορχομενού Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 16.097.004,65 5.641.279,95

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδημα 0100 0110 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδημα 0111 0112 Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2013 Βούλα, Μάρτιος 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 12 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2015 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Με e - mail και με Φαξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147

(άρθ.10, ν. 3513/06 ) 0147 Ανάλυση Κωδικών Αριθµών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδηµα 0100 0110 Φόρος στο εισόδηµα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδηµα 0111 0112 Φόρος στο εισόδηµα εισπραττόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012.

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011,2012. GRADUATED ASSIGNMENT THE REVENUES AND EXPENDITURESOF THE MUNICIPALITY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 11 (2 ος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα