ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 1 Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ e mail gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ Β Στις 3/5/2006 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9 π.µ. θα γίνει στην αποθήκη του Ο Υ στη Μαγουλέζακαι ταυτόχρονα (την ίδια µέρα και ώρα) µε τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία του Ο Υ Θεσ/νίκης Βασ. Ηρακλείου 13 (τηλ και ) του Ο Υ Πάτρας Φιλοποίµενος 4 (τηλ ) του Ο Υ Λάρισας Πρωτοπαπαδάκη 10 (τηλ )και µε την Υ Ε Χανίων τηλ & πλειοδοτική προφορική δηµοπρασία για την πώληση των παρακάτω υλικών σύµφωνα µε τους γενικούς όρους πώλησης υλικών οι οποίοι διατίθενται από τον Ο Υ. Επίσης οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκοµιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών θα λαµβάνουν όλα εκείνα τα µέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων. Σύµφωνα µε το υπ αριθµ. Ν 224/69 µετά το τέλος της δηµοπρασίας αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η επίσκεψη των δηµοπρατούµενων υλικών επιτρέπεται 1) από όλους τους ενδιαφερόµενους από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την προηγούµενη της δηµοπρασίας 2) από τον αγοραστή µετά τον διακανονισµό τους. Τα υλικά δηµοπρατούνται όπως είναι και ευρίσκονται και µε τυχόν ύπαρξη ξένων υλών, επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 19%. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Το Σ του Ο Υ στις 1684/ και 62/ συνεδριάσεις του αποφάσισε τα εξής : Όλοι οι υπερθεµατιστές πλειοδότες στις δηµοπρασίες υλικών που διενεργούν όλες οι υπηρεσίες του Ο Υ επιβαρύνονται στο σύνολο της αξίας των αγοραζοµένων υλικών και όχι κατά κατηγορίες ή κατά παράγραφο που πωλούνται για την ενίσχυση του Ταµείου Αλληλοβοηθείας του προσωπικού του Ο Υ όπως η κατωτέρω κλίµακα: 1) Από δρχ. έως ή 29,34Ε ουδεµία επιβάρυνση. 2) Από δρχ. ή 29,35Ε έως ή 293,46Ε επιβάρυνση δρχ. ή 2,93Ε 3) Από ή 293,47Ε και άνω επιβάρυνση δρχ. ή 5,87Ε

2 2 Η είσπραξη των πιο πάνω επιβαρύνσεων θα γίνεται κατά τη διάρκεια των δηµοπρασιών µε ευθύνη του Ταµείου Αλληλοβοηθείας προσωπικού του Ο Υ και την έκδοση ισοπόσων αποδείξεων εισπράξεως. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Λάρισας αρµ. κ. Παπαδηµητρίου τηλ , έγγρ. 5743/ , ΑΦ 7432 ΑΚΕ 3858 υπέρ ΝΠ (Κουτλιµπάνειο και Τριανταφύλλειο Νοσ. Λάρισας) Απόφ. Σ 2123/ , 2167/ , 39/ , 107/ , 175/03, 198/04, 244/04, 284/2005. ιάφορά ιατρικά µηχανήµατα και άλλα υλικά του Νοσοκοµείου µε φθορές και ελλείψεις όπως λεπτοµερώς περιγράφονται στο πρωτόκολλο παράδοσηςπαραλαβής µε α/α 1-25, µερικά από τα οποία είναι: Ακτινολογικά µηχανήµατα, µηχ/τα τεχνητού νεφρού, φυγόκεντροι, πυροσβεστήρες, ψύκτες κ.ά. Επίσης ένα τηλεφωνικό κέντρο TESLA το οποίο δεν παρεδόθη αλλά βρίσκεται εγκατεστηµένο στο Νοσοκοµείο. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.300,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.60,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: O Υ Λάρισας έγγρ. 2516/17/534-λστ/00 (Υποδ/νση Ασφαλείας Λάρισας) τηλ. αρµοδίου ΑΦ 9538 ΑΚΕ 4969 υπέρ δηµοσίου (0005). Απόφ. Σ 244/04. Κ.Α Ένα µεταχειρισµένο ποδήλατο µάρκας SHIMAND-LASER χρώµατος ασηµί µε πολλές φθορές και ελλείψεις. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. ΑΝΕΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ KATHΓΟΡΙΑ 3 ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ:Ο Υ Πάτρας,έγγρ.3626/ (4 ο ΤΕΕ Πατρών),τηλ. αρµοδίου ΑΦ 9896 υπέρ δηµοσίου(0005).απόφ..σ.135/02, 175/03, 218/04, 263/ , 284/2005. Κ.Α Τριάντα γραφοµηχανές διαφόρων τύπων και εργοστασίων µε πολλές φθορές και ελλείψεις όπως αναλυτικά περιγράφονται σε έγγραφο-κατάσταση που υπάρχει στον σχετικό φάκελλο. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. ANEY EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 20% EΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ

3 3 KATHΓΟΡΙΑ 4 ΕΙ Η ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ:Ο Υ Πάτρας,έγγρ.19516/ Ο.Υ. Πύργου (Προύσσης και 28 ης Οκτωβρίου Τ.Κ ), τηλ. αρµοδίου ΑΦ 9894 υπέρ δηµοσίου(0005).απόφ..σ.135/02, 175/03, 218/04, 263/ , 284/2005. Κ.Α ιάφορα µεταχ/να υλικά άγνωστο αν λειτουργούν όπως: 1). Συσκευή FAX CANON 850 τεµ.1 2). Γραφοµηχανή ηλεκτρική NAKASIMA τεµ.1 3). Σύστηµα συναγερµού CADOX RANGER 16 ζωνών τεµ.1 4). Τηλεφωνικό κέντρο EMS 80 SIEMENS TIMH EKKINHΣΗΣ EURO. ΑΝΕΥ EΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΠΟ ΗΛΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Λάρισας, έγγραφο 2516/17/125-α Αστυνοµικού Τµ. Καλαµπάκας τηλ , ΑΦ 9529 ΑΚΕ 4960 υπέρ δηµοσίου (0005). Απόφ. Σ 244/04. Κ.Α Τέσσερα πολύ µεταχειρισµένα ποδήλατα άγνωστης µάρκας. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.ΑΝΕΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ:Ο Υ Πολίχνης, έγγρ.3390/ , αρµόδιοι κ. Οικονόµου Γεώργιος και Πιλάτος Αντώνιος, τηλ , ΑΦ 9779, ΑΚΕ 5097 υπέρ δηµοσίου (0005).Απόφ. Σ 175/03, 198/04, 244/04, 284/2005. Κ.Α έκα τρεις πόρτες επιβατικών αυτ/των διαφόρων εργοστασίων. Είκοσι τέσσερα (24) εµπρόσθια καθίσµατα αυτ/των διαφόρων εργοστασίων, πέντε(5) οπίσθια καθίσµατα αυτ/των διαφόρων εργοστασίων. Ένα (1) εµπρόσθιο κάθισµα αυτ/του. Επτά (7) παρµπρίζ διαφόρων εργοστασίων. Εννέα (9) εξατµίσεις πλήρεις. Τρία (3) κοµµάτια εξάτµισης. έκα επτά(17) ζαντολάστιχα διαφόρων διαστάσεων. Ένα (1) λάστιχο χωρίς ζάντα και ένα πλαστικό ρεζερβουάρ. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.800,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.160,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Πάτρας έγγρ. 2512/9/17/ Αστ. /νσης Αχαϊας, Υπ/νση Ασφ. Πατρών, τηλ. Αρµοδίου ΑΦ 9330 ΑΚΕ 4851 υπέρ ηµοσίου (0005). Απόφ. Σ 175/03, 198/04, 284/2005. Κ.Α

4 4 Το οπίσθιο τµήµα επιβατικού αυτ/του µάρκας FORD ESCORD µε δύο τροχούς και καθίσµατα κατεστραµµένα. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 ΣΚΡΑΠ ΜΟΤ/ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγρ. διαφόρων υπηρεσιών, τηλ. αρµοδίου ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 198/04, 244/04, 284/2005, 311/ Κ.Α Κ.Α >> >> >> >> >> >> >> >> Σκραπ ποδηλάτων και µοτ/των (τεµ.122), συνολικού βάρους περίπου κιλών. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ.0,14/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 35,00 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΖΥΓΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Λάρισας, έγγρ.2475/ (Επιµελητηρίου Λάρισας), τηλ. αρµοδίου ΑΦ 9534 ΑΚΕ 4965 υπέρ Επιµελητηρίου Λάρισας (1167). Απόφ. Σ 175/03, 198/04, 244/04, 284/2005. ΚΑ Μηχανήµατα γραφείου όπως αυτά αναφέρονται σε συν/νη κατάσταση του από πρωτ/λου παράδοσης παραλαβής µερικά από τα οποία είναι: 8 γραφοµηχανές, 2 αριθµοµηχανές, 1 τηλεόραση, 3 φωτοτυπικά µηχανήµατα, ένας πολύγραφος κ.ά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ.30,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.6,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγραφο 2023/03/ , της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων Ν. Αχαϊας τηλ ΑΦ 65081, υπέρ Π.Π. 65/ Απόφ. Σ 284/2005, 311/ Κ.Α Γραφεία µεταλλικά διαφόρων τύπων τεµ. 37. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1,00 EURO/τεµ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7,00 EURO

5 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Θες/νίκης Πολίχνη, έγγραφο 2189/ , του ασαρχείου ράµας, αρµ. κος Οικονόµου & Πιλάτος τηλ ΑΦ υπέρ 0005.Απόφ. Σ284/2005, 311/ ΠΑΡ.1 Κ.Α Ένα αλυσοπρίονο εργοστασίου Jonsered/670 µε αριθµό (σε πινακίδιο) σε κακή κατάσταση διαλυµένο. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 50,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 10,00 ΠΑΡ. 2 Κ.Α Ένα αλυσοπρίονο εργοστασίου Husgvarna µε αριθµό (σε πινακίδιο) µεταχειρισµένο µε πιθανές φθορές και ελλείψεις. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 70,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 14,00 ΠΑΡ. 3 Κ.Α Ένα αλυσοπρίονο εργοστασίου Husgvarna/61 αριθµό (σε πινακίδιο) µεταχειρισµένο µε πιθανές φθορές και ελλείψεις. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO 70,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 14,00 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ HEROX ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Θες/νίκης Πολίχνη, έγγρ. 9389/ του ΙΚΑ Θες/νίκης Τοπικό Υποκατάστηµα 25 ης Μαρτίου, τηλ. Αρµοδίου ΑΦ υπέρ (0329). ΠΠ 65 Α. Απόφ. Σ 244/04, 284/2005. Κ.Α Ένα φωτοαντιγραφικό µηχάνηµα τύπου HEROX 5040 σε κακή κατάσταση µε πιθανές φθορές και ελλείψεις. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. ΑΝΕΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, αρµ. Κος Μπουσιούτας, τηλ ΑΦ υπέρ διαφόρων υπηρεσιών. Κ.Α. ΙΑΦΟΡΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ Σκράπ, προερχόµενο από, οθόνες, κεντρικές µονάδες, πληκτρολόγια κ.ά., συνολικής ποσότητας 940 κιλών περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.0,02/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.3,76 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ

6 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγρ. 1470/506/ , αρµ. Κος Μπουσιούτης τηλ ΑΦ υπέρ διαφόρων υπηρεσιών. Κ.Α. ΙΑΦΟΡΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ Σκράπ σιδήρου, προερχόµενο από διάφορες υπηρεσίες, στο οποίο εµπεριέχονται ξένες ύλες, όπως πλαστικά, ξύλα κ.ά., σε ποσοστό περίπου 15%. Το συνολικό του βάρος ανέρχεται σε κιλά περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.0,05/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.445,00 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγρ. 3033/ Ταµ. Παρακαταθηκών και ανείων, αρµ. Κος Μπουσιούτης τηλ ΑΦ υπέρ (0612). Κ.Α ύο εξωτερικές µονάδες κλιµατισµού Euroclima και επτά εσωτερικές µονάδες κλιµατισµού Euroclima. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.500,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.100,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 4165/ Ο.Υ. Λαγκαδά τηλ ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α έκα έξι (16) αποτελούµενοι από ανάλογες οθόνες, κεντρικές µονάδες, πληκτρολόγια και ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.800,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.160,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 17 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3004/4 Α /1501/Α/ Α.Τ. Πλ. ηµοκρατίας Θες/νίκης τηλ ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α έκα επτά (17) αποτελούµενοι από 17 οθόνες, 17 κεντρικές µονάδες, 17 πληκτρολόγια και 17 ποντίκια µεταχειρισµένα µε πολλές ελλείψεις. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.1.020,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.204,00

7 7 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/38-γ/ ΙΒ Τµήµα Ασφαλ. Θες/νίκης τηλ ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Πέντε (5) που αποτελούνται από 5 κεντρικές µονάδες, 5 οθόνες, 5 πληκτρολόγια και 5 ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.300,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.60,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19 H/Y ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/515-δ / Α.Τ. Πλ. ηµοκρατίας, τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Πέντε (5) πλήρεις, ήτοι: 5 οθόνες, 5 κεντρικές µονάδες απογυµνωµένες, 5 πληκτρολόγια, 5 ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO.100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO.20,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20 ΕΙ Η ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγρ. 8035/3/721 α / ΕΛ.ΑΣ Περ. υτ. Ελλάδας, αρµ. κος Μπουστούτης τηλ ΑΦ υπέρ 0315 (68%), & 0615 (32%). Κ.Α ιάφορα είδη ρουχισµού, όπως 272 αδιάβροχα, 13 ζεύγη άρβυλα δερµάτινα, 204 προσόψια, 13 µπουφάν µοτοσυκλετιστών από δερµατίνη, 13 περισκελίδες µοτοσυκλετιστών από δερµατίνη, 3 τσάντες γυναικείες πλαστικές, 32 κελύφια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 700,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 140,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγρ. 1978/ Τελωνείου Αγρινίου, αρµ. κος Μπουσιούτης τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Ενας (1) ανιχνευτής µετάλλων, µε ένδειξη Whiters 6000/DI PRO SL, διαλυµένος, άγνωστο αν είναι πλήρης και αν λειτουργεί. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 20,00

8 8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 22 ΧΑΛΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγρ. 699/ Τελωνείου Αγρινίου, αρµ. κος Μπουσιούτης τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Κράµα µετάλλων µε µεγάλη περιεκτικότητα σε χαλκό, συνολικού βάρους 130 kgr. περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,80/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 21,00 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 23 ΠΟ ΗΛΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγρ. 2516/14/51-η/ Αστυν. /νση Αρκαδίας, αρµ. κος Μπουσιούτης τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Τέσσερα (4) ποδήλατα διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 24 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 1020/1440/38-β/ ΙΣΤ Αστ. Τµ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Ενας ενισχυτής µάρκας PIONNER µε αρ. L ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/147-β/ , ΙΖ Τ.Α. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Τρείς (3) κεντρικές µονάδες, τρείς (3) οθόνες, τρία (3) πληκτρολόγια και τρία (3) ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 90,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 18,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 26 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 1675/ Ιπποκρατείου Νοσοκ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0202). Κ.Α Σκράπ προερχοµενο από αχρηστευµένα µηχανήµατα και εξοπλισµό του Νοσοκοµείου, συνολικού βάρους kgr. περίπου.

9 9 ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,07/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 75,00 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 1020/19153/32 Α / Α.Τ. Λαγκαδά, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Ενας ενισχυτής ήχου µάρκας YAMAHA µε αρ. SN ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 28 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/32-α/ , ΙΣΤ Τµήµα Ασφ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Ενας (1) πλήρης, κεντρική µονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 30,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 6,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 29 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/31-α/ , ΙΣΤ Τµήµα Ασφ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Ενας (1) πλήρης, κεντρική µονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 30,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 6,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/675-ιγ/ , Α.Τ. Πλ. ηµοκρατίας Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Τριάντα (30) κεντρικές µονάδες,τριάντα (30) οθόνες, τριάντα (30) πληκτρολόγια και τριάντα (30) ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 900,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 180,00

10 10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 31 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/536-ζ/ , Α.Τ. Πλ. ηµοκρατίας Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Τέσσερις (4) κεντρικές µονάδες, τέσσερις (4) οθόνες, τέσσερα (4) πληκτρολόγια και τέσσερα (4) ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 120,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 24,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 32 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/638-ιβ/ , Α.Τ. Πλ. ηµοκρατίας Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Πέντε (5) κεντρικές µονάδες, πέντε (5) οθόνες, πέντε (5) πληκτρολόγια και πέντε (5) ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 150,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 30,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 33 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3008/28/141β/ , ΙΖ Α.Τ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Ένας (1) αποτελούµενος από κεντρική µονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 30,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 6,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 34 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/73-ε/ , ΙΒ Α.Τ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Πέντε (5) κεντρικές µονάδες, πέντε (5) οθόνες, πέντε (5) πληκτρολόγια και πέντε (5) ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 150,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 30,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 35 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/58-γ/ , ΙΒ Α.Τ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005).

11 11 Κ.Α Οκτώ (8) κεντρικές µονάδες, οκτώ (8) οθόνες, οκτώ (8) πληκτρολόγια και οκτώ (8) ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 240,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 48,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 36 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/579-στ/ , Α.Τ. Πλ. ηµοκρατίας Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α έκα (10) κεντρικές µονάδες, δέκα (10) οθόνες, δέκα (10) πληκτρολόγια και δέκα (10) ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 300,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 60,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 37 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/556-στ/ , Α.Τ. Πλ. ηµοκρατίας Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Επτά (7) κεντρικές µονάδες, επτά (7) οθόνες, επτά (7) πληκτρολόγια και επτά (7) ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 210,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 42,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 38 ΡΑ ΙΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 1020/1/377-β/ , ΙΑ Α.Τ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Ενας ραδιοενισχυτής µάρκας PEAVEY. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 39 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/166-u/ , ΙB Τµ. Ασφαλ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α ύο (2) κεντρικές µονάδες, µια (1) οθόνη, ένα (1) πληκτρολόγιο και ένα (1) ποντίκι.

12 12 ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 60,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 12,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/437-ε/ , Α.Τ. Πλ. ηµοκρατίας Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Ενδεκα (11) κεντρικές µονάδες, ένδεκα (11) οθόνες, ένδεκα (11) πληκτρολόγια και ένδεκα (11) ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 330,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 66,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 1020/14497/3- / , Α.Τ. Λαγκαδά Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α ύο (2) κεντρικές µονάδες, δύο (2) οθόνες, δύο (2) πληκτρολόγια, δύο (2) ποντίκια & τέσσερα (4) ηχεία. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 60,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 12,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 42 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/1/138ζ/ , Α.Τ. Τούµπας, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α ώδεκα (12) κεντρικές µονάδες, δώδεκα (12) οθόνες, δώδεκα (12) πληκτρολόγια και δώδεκα (12) ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 360,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 72,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 43 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3008/28/128γ/ , ΙΖ Τµ. Ασφ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Τέσσερις (4) κεντρικές µονάδες, τέσσερις (4) οθόνες, τέσσερα (4) πληκτρολόγια και τέσσερα (4) ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 120,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 24,00

13 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 44 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/25-γ/ , ΙΒ Α.Τ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Οκτώ (8) κεντρικές µονάδες, οκτώ (8) οθόνες, οκτώ (8) πληκτρολόγια και οκτώ (8) ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 240,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 48,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 45 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/103-στ/ , ΙΒ Τµ. Ασφ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α έκα έξι (16) οθόνες, δέκα έξι (16) πληκτρολόγια και δέκα έξι (16) ποντίκια & δέκα έξι ηχεία. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 480,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 96,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 46 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/1/87-ε/ , Α.Τ. Τούµπας Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Τέσσερις (4) κεντρικές µονάδες, τέσσερις (4) οθόνες, και τέσσερα (4) πληκτρολόγια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 120,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 24,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 47 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/668-ια/ , Α.Τ. Πλ. ηµοκρατίας Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Μία (1) κεντρική µονάδα, µία (1) οθόνη, ένα (1) πληκτρολόγιο και ένα (1) ποντίκι. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 30,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 6,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 48 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 1020/7477/35-β/ , ΙΓ Α.Τ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005).

14 14 Κ.Α Ενας ενισχυτής ήχου µε αρ. 1500, µάρκας PAGAVEY. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 30,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 6,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 49 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 1016/23/78-γ/ , ΙΓ Α.Τ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Ενας ενισχυτής µάρκας NEW MAN-PAM ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50 H/Y ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/1/54g/ , Α.Τ. Τούµπας Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Μία (1) κεντρική µονάδα, µία (1) οθόνη, ένα (1) πληκτρολόγιο και ένα (1) ποντίκι. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 30,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 6,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 51 ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 1052/1/27-µστ/ , Αστυν. /νσης Φλώρινας, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Ένα ποδήλαταο µάρκας MBS, 18 ταχυτήτων, χρώµατος κίτρινου-µαύρου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 10,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 2,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 52 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/471-ζ/ , Α.Τ. Πλ. ηµοκρατίας Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Επτά (7) κεντρικές µονάδες, επτά (7) οθόνες, επτά (7) πληκτρολόγια και επτά (7) ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 210,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 42,00

15 15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 53 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 1016/93/1143-α/ , Α.Τ. Επανοµής, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Ενας ενισχυτής κονσόλα, µάρκας VAN ALEN τύπου Α 300. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 54 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/1/3-α/ , Α.Τ. Τούµπας, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α έκα έξι (16) κεντρικές µονάδες. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 240,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 48,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 55 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/1/3-Β/ , Α.Τ. Τούµπας, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α έκα (10) κεντρικές µονάδες, δέκα (10) οθόνες, δέκα (10) πληκτρολόγια και δέκα (10) ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 300,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 60,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 56 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 1016/23/361/ , Α.Τ. Σίνδου, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Ενας (1) ενισχυτής τύπου LUKAS και δύο (2) ηχεία τύπου LUKAS. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 57 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/54-β/ , ΙΤ Τ.Α. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Εξι (6) κεντρικές µονάδες, έξι (6) οθόνες, έξι (6) πληκτρολόγια και έξι (6) ποντίκια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 180,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 36,00

16 16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 58 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/1/4-γ/ , Α.Τ. Τούµπας Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α έκα έξι (16) κεντρικές µονάδες. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 240,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 48,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 59 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/1/53-ε/ , Α.Τ. Τούµπας Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Εννέα (9) κεντρικές µονάδες. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 180,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 36,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/167-i/ , IB Τµ. Ασφ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α ύο (2) κεντρικές µονάδες, µία (1) οθόνη, δύο (2) πληκτρολόγια και δύο (2) ποντίκια. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 61 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 5833/ της 9 ης Εφορείας Βυζ. Αρχ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Σκράπ από µεταλλικά πλαίσια χιαστί σωλήνες κ.ά. βάρους κιλών περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,07/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 25,00 ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΖΥΓΙ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΟΒΑΡΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 62 ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 2397/ Β.Ο.Υ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α ιάφορα είδη γραφείου µε φθορές και ελλείψεις όπως περιγράφονται στις καταστάσεις της διακατέχουσας µερικά από τα οποία είναι: µεταλλικά γραφεία, ντουλάπες FAX κ.ά. (ΤΕΜ. 36).

17 17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 63 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 439/ του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Νοσοκοµείου, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0202). Κ.Α Ενας συµπιεστής απορριµάτων διαστάσεων 3,5m x 2.2m λευκού χρώµατος σε κακή κατάσταση. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 150,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 30,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 64 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3021/8/397-Α/ ΙΖ Τµ. Ασφ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α έκα (οθόνες, κεντρικές µονάδες, πληκτρολόγια, ποντίκια) µε φθορές και ελλείψεις. (τεµ. 40). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 300,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 60,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 65 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3021/8/411-α/ ΙΖ Τµ. Ασφ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α έκα έξι (16) (οθόνες, κεντρικές µονάδες, πληκτρολόγια, ποντίκια) µε φθορές και ελλείψεις. (τεµ. 64). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 480,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 96,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 66 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 1016/23/281-α/ Αστ. Σταθµού Ιωνίας Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Ηλεκτρονικός ενισχυτής AMERICAN AUDIO ισχύος 2 χ 150 WATT & 4 ηχεία WAVE µε φθορές. ΑΘΗΝΑ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΙΣΤΗΣ

18 18

e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ,

e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ:32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5363 e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΜΟΣ: Φαιστού. Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας. Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Προµήθεια οχήµατος πυρασφάλειας Προϋπολογισµός: 36.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα; ΣΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η AΡΙΘ. 780/30.1.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002713543 2015-04-17

15PROC002713543 2015-04-17 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 17/4/2015 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8702 Τµήµα Προµηθειών Ταχ. /νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 190 05 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή Τηλέφωνο: 22943 20 585

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ. Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο....Υ. Α.Ε. ΌΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρα 1 7 3. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14

Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr 2015. Σελίδα 1 από 14 Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 48-50 74 100, Ρέθυµνο Τηλ.: 2831040157 Fax: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 4/2/2015 Αρ. Πρωτ.: 198 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/02/20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ., 8569 Ε..Τ.Α.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : Διαχ/σης κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 232882 2313 505302 ΦΑΞ : 2313 334644 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 232882 2313 505302 ΦΑΞ : 2313 334644 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 232882 2313 505302 ΦΑΞ :

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο διαχείρισης & διανοµής εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.

Κέντρο διαχείρισης & διανοµής εµπορευµατοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ PCDC A.E. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΑ. Άρθρο 1 Εµπορεύµατα

Διαβάστε περισσότερα

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

/ΞΗ 7 /2012 ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 7/09. ιεθνής Πλειοδοτικός ιαγωνισµός Εκποίησης «Aφων Do 28 και A/K IGSO 5400 A1E» ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ Φύλλα ιακήρυξης : έκα εννέα (18) ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 115 21 Τηλ.: +30 210 8705015 Fax.: +30 210 6445633 e-mail : yppa@haf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Θεσ/νίκη: 29-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12957 «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 021/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 117/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11709 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα