Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Αστική ευθύνη προς τρίτους Προαιρετικές καλύψεις... 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11"

Transcript

1 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ζητήματα ασφάλισης Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου συμβολαίου Ασφαλιστικό ποσό Η ηλικία και η εμπειρία οδήγησης του ασφαλισμένου ) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Γενικές εξαιρέσεις για την κάλυψη αστικής ευθύνης Απαγορεύσεις για την κάλυψη αστικής ευθύνης Γενικές εξαιρέσεις για τις προαιρετικές καλύψεις ) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Αστική ευθύνη προς τρίτους Προαιρετικές καλύψεις ) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΖΗΜΙΑΣ Υπολογισμός αποζημίωσης σε περίπτωσης ζημιάς του ασφαλισμένου αυτοκινήτου Ανάκληση δήλωσης ζημιάς ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δικαίωμα εναντίωσης του ασφαλισμένου Διάρκεια, Τροποποίηση και Ακύρωση ασφαλιστηρίου Μεταβίβαση κυριότητας αυτοκινήτου Αρμοδιότητα δικαστηρίων Ειδικοί όροι Παράρτημα Ι: Συνοπτική μνεία περιεχομένου Απόφασης 3/5/ της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ/Β /706/ ) Παράρτημα ΙΙ: Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος HD Insurance Ltd Παράρτημα IΙΙ: Αίτηση Αποζημίωσης HD Insurance Ltd Παράρτημα ΙV: Δήλωση Εναντίωσης HD Insurance Ltd Παράρτημα V: Ειδικοί Όροι Inter Partner Assistance ) ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο παραρτήματος Προϋποθέσεις ισχύος Ορισμοί Ισχύς των καλύψεων Γεωγραφικά όρια ) ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Περιγραφή των προσφερόμενων καλύψεων

2 2.2 Ταξιδιωτικές παροχές στα άτομα ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Αναγγελία βλάβης / ατυχήματος για παροχή οδικής βοήθειας Αναγγελία για παροχή ταξιδιωτικής βοήθειας Ζημιές κατά την εξυπηρέτηση του οχήματος Περιορισμός των επιζήμιων επιδράσεων Εξοφλήσεις / χρηματικά όρια ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ) ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ευθύνη του αντασφαλιστή Υποκατάσταση Παραγραφή Παράρτημα VI: Ειδικοί Όροι Φροντίδας Ατυχήματος Inter Partner Assistance ) ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο του παραρτήματος Προϋποθέσεις Ορισμοί Ισχύς των προσφερόμενων υπηρεσιών Γεωγραφικά όρια ) ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ωρο τηλεφωνικό κέντρο αναγγελίας ζημιάς Μετάβαση συνεργάτη στον τόπο ατυχήματος Περιγραφή συνθηκών ατυχήματος / λήψη φωτογραφιών Πρακτικές συμβουλές προς τον ασφαλιζόμενο Μεταβίβαση επειγόντων μηνυμάτων Άνοιγμα φάκελου και συλλογή στοιχείων Δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο φακέλων σε 24ωρη βάση Μεταβίβαση φάκελου και πρωτότυπων στον ασφαλιστή ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Αναγγελία ατυχήματος για παροχή υπηρεσιών ) ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ANTΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ευθύνη του αντασφαλιστή Υποκατάσταση Παραγραφή Παράρτημα VIΙ: Ειδικοί Όροι Οδικής Βοήθειας Inter Partner Assistance ) ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο του παραρτήματος Προϋποθέσεις ισχύος Ορισμοί Ισχύς των καλύψεων Γεωγραφικά όρια ) ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Περιγραφή των προσφερόμενων καλύψεων ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Αναγγελία ζημιάς για παροχή οδικής βοήθειας Ζημιές κατά την εξυπηρέτηση του οχήματος Περιορισμός των επιζήμιων επιδράσεων Εξοφλήσεις / χρηματικά όρια ) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ) ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ANTΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ευθύνη του αντασφαλιστή Υποκατάσταση Παραγραφή Παράρτημα VIΙΙ: Ειδικοί Όροι Προγράμματος «Όχημα Αντικατάστασης» Inter Partner Assistance ) ΓΕΝΙΚΑ Αντικείμενο παραρτήματος Προϋποθέσεις ισχύος Ορισμοί Ισχύς των καλύψεων Γεωγραφικά όρια ) ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Όχημα αντικατάστασης συνέπεια πυρκαγιάς Όχημα αντικατάστασης συνέπεια κλοπής ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Αναγγελία ζημιάς για παροχή οχήματος αντικατάστασης Περιορισμός επιζήμιων επιδράσεων ) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ) ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Ευθύνη του αντασφαλιστή Υποκατάσταση Παράρτημα IΧ: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Ασφάλισης Νομικής Προστασίας Arag Δικαιούχοι Αντικείμενο ασφάλισης Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Ασφαλιστική προστασία παρέχεται: Έκταση ασφαλιστικών παροχών Όριο κάλυψης Τοπική έκταση ασφαλιστικής κάλυψης Έναρξη και διάρκεια της ασφάλισης Ασφαλιστικά βάρη μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης

3 10. Εκλογή δικηγόρου Ανάθεση εντολής Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα του ασφαλιστή Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται: Αντικατάσταση Οχήματος Νομική θέση τρίτων Καταγγελία Απόδοση δαπανών Παραγραφή Αρμοδιότητα δικαστηρίων ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Η ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία HD Insurance Ltd και το διακριτικό τίτλο Hellas Direct (η «εταιρία») έχει συσταθεί με βάση τον Κυπριακό Νόμο περί Ασφαλιστικών Εταιριών, έχει την καταστατική της έδρα στην Κύπρο και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος. Οι σχέσεις μεταξύ της HD Insurance Ltd και των ασφαλισμένων της στην Ελλάδα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και καθορίζονται από την πρόταση ασφάλισης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τις πρόσθετες πράξεις που εκδίδονται μετά από συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του ασφαλισμένου. Τα κύρια νομοθετήματα, με βάση τα οποία καταρτίζεται η ασφαλιστική σύμβαση είναι: (α) ο νόμος 489/1976, όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 237/1986, τροποποιήθηκε και ισχύει, (β) ο νόμος 2496/1997, όπως ισχύει, (γ) το νομοθετικό διάταγμα 400/1970, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και (δ) η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος υπ αριθμό 3/5/ Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καταρτίζεται με βάση την πρόταση ασφάλισης που υποβάλλει ο ασφαλισμένος στην εταιρία, μέσω της ηλεκτρονικής της σελίδας (www.hellasdirect.gr) ή μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου ( ). Η ηλεκτρονική παραλαβή και η χρήση του ασφαλιστηρίου, όπως επίσης και η καταβολή του σχετικού ασφαλίστρου σημαίνει ότι ο ασφαλισμένος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σύμβασης. 1.2 Ζητήματα ασφάλισης Η εταιρία παρέχει ασφαλιστικές υπηρεσίες στον κλάδο ασφάλισης ζημιών αυτοκινήτου, στο πεδίο των υποχρεωτικών και των προαιρετικών καλύψεων, όπως αναλύονται παρακάτω. Η συνολική ευθύνη της εταιρίας ανά ατύχημα ή ανά θύμα δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το ασφαλιστικό ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου για το κάθε είδος καλυπτόμενου κίνδυνου. Ζημιές προερχόμενες από την ίδια αιτία αναγνωρίζονται και θεωρούνται ως ένα ενιαίο ατύχημα. Ζητήματα ασφάλισης στον κλάδο ζημιών αυτοκινήτων, που ρυθμίζονται απευθείας από τον ελληνικό νόμο, αποτελούν αυτόματα όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ακόμη και αν δεν γίνεται ειδική μνεία γι αυτά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται βάσει των παρακάτω αντικειμενικών και εύλογων κριτηρίων: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ιδιοκτήτη και των οδηγών του αυτοκινήτου, όπως η ηλικία και η εμπειρία οδήγησης, 5 6

4 τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αυτοκινήτου, όπως ο κυβισμός του κινητήρα και τα έτη κυκλοφορίας, και τη χρήση του αυτοκινήτου, όπως το πόσο συχνά οδηγείται και το πλήθος των ζημιών. τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ασφάλιστρο και να τροποποιεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπολογισμού του, κατά την ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Στην περίπτωση που μεταβάλλονται τα κατώτατα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης, τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται αυτόματα από την ημερομηνία ισχύος των νέων ορίων. 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου συμβολαίου Η υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και στα κράτη των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόζουν το τμήμα ΙΙΙ της Ενοποιημένης συμφωνίας. Για τις υπόλοιπες χώρες απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης («πράσινη κάρτα»). Χωρίς την έκδοση του πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης, το αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο στις χώρες αυτές. Η πράσινη κάρτα εκδίδεται από την εταιρία, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου και τη σχετική έγκριση της εταιρίας. Οι προαιρετικές καλύψεις ισχύουν μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας. Η ισχύς ορισμένων από αυτές είναι δυνατό να επεκταθεί και εκτός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, τη σχετική έγκριση της εταιρίας και την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. 1.5 Ασφαλιστικό ποσό Το ασφαλιστικό ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου για κάθε προαιρετική κάλυψη αποτελεί το ανώτατο όριο ευθύνης της εταιρίας για όλη τη διάρκεια ασφάλισης, για ένα ή περισσότερα ατυχήματα. Κάθε καταβολή αποζημίωσης από την εταιρία μειώνει αντίστοιχα το ποσό αυτό. Αν ο ασφαλισμένος θέλει να επαναφέρει το ανώτατο όριο στο αρχικό ποσό, μπορεί να κάνει σχετική πρόταση στην εταιρία και, αν αυτή γίνει αποδεκτή, να καταβάλει τα ανάλογα πρόσθετα ασφάλιστρα. Το ασφαλιστικό ποσό στο οποίο ασφαλίζεται το αυτοκίνητο είναι ίσo με την πραγματική, τρέχουσα εμπορική αξία του κατά τη στιγμή της ασφάλισης, όπως αυτή αναγράφεται στους πίνακες της Euro Tax Glass 1 για την Ελληνική αγορά. Σε περίπτωση ζημιάς, η εταιρία θα βασιστεί στους ίδιους πίνακες για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του αυτοκινήτου, αναπροσαρμοσμένους ανάλογα με την παλαιότητά του. 1.6 Η ηλικία και η εμπειρία οδήγησης του ασφαλισμένου Η ηλικία του οδηγού και η εμπειρία οδήγησης αποτελούν σημαντικές παραμέτρους για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να δηλώσει στην εταιρία εάν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο οδηγείται: από άτομο ηλικίας κάτω των 25 ετών, ή από άτομο που απέκτησε άδεια οδήγησης μέσα στα τελευταία δύο χρόνια. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται επίσης να γνωστοποιήσει στην εταιρία κατά την υποβολή της αίτησης ασφάλισης ή οποτεδήποτε επέλθει κάποια μεταβολή, τα πλήρη ατομικά στοιχεία των προσώπων που υπάγονται σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες. Η εταιρία, μετά από την εκτίμηση του συνόλου των στοιχείων, διατηρεί το δικαίωμα επιπρόσθετης τιμολόγησης στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων που οδηγούνται από οδηγούς των παραπάνω κατηγοριών. Σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά από τέτοιο οδηγό, χωρίς να έχει δηλωθεί η ιδιότητα αυτή και τα πλήρη στοιχεία του στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, θα υπάρξουν δυσμενείς συνέπειες για το ασφαλισμένο πρόσωπο. Συγκεκριμένα: Εφόσον πρόκειται για ζημιά αστικής ευθύνης, ο ασφαλισμένος ενέχεται σε καταβολή «ποινής» έναντι της εταιρίας ίσης με 30% του ποσού (συμπεριλαμβανομένων του κεφαλαίου, των τόκων και των δικαστικών εξόδων) που η εταιρία θα υποχρεωθεί να καταβάλει στον τρίτο ζημιωθέντα, είτε δια δικαστικής απόφασης ή εξωδίκως, και Εφόσον πρόκειται για ζημιά προαιρετικών κινδύνων, δεν καλύπτεται η ζημιά. 2) ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 2.1 Γενικές εξαιρέσεις για την κάλυψη αστικής ευθύνης Από την ασφαλιστική κάλυψη εξαιρείται και δε θα αποζημιωθεί οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα, από κάποιο από τα παρακάτω γεγονότα, εκτός αν έχει συμφωνηθεί η σχετική κάλυψη και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου: ζημιά από πρόθεση του ασφαλισμένου, ζημιά από οδηγό που δεν έχει την άδεια οδήγησης που προβλέπει ο νόμος για την κατηγορία του αυτοκινήτου που οδηγεί. Η εξαίρεση αυτή ισχύει και στην περίπτωση που έχει λήξει η 1 Από του μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς παρόχους πληροφόρησης στον κλάδο του αυτοκινήτου, που διαθέτει πληροφόρηση μέσω ενημερωμένων τιμοκαταλόγων καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, 7 εγχειριδίων προσδιορισμού βασικών και ειδικών εκδόσεων μοντέλων, καθώς και μέσω εντύπων για τους τύπους, τις εκδόσεις και τις τιμές όλων των κυκλοφορούντων οχημάτων (www.eurotaxglass.gr). 8

5 ισχύς της ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής άδειας οδήγησης κατά το χρόνο του ατυχήματος, ακόμη και εάν ανανεώθηκε εκ των υστέρων, καθώς και όταν έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, ζημιά από οδηγό, ο οποίος κατά το χρόνο του ατυχήματος βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος, τοξικών ουσιών ή φαρμάκων, εφόσον υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης και του αποτελέσματος που έχει επέλθει, ζημιά από αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται διαφορετικά από τη χρήση που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή στην άδεια κυκλοφορίας του, ζημιά από τη συμμετοχή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου σε διαγωνισμούς, αγώνες (επίσημους ή όχι), επιδείξεις, παρελάσεις, δοκιμαστικές διαδρομές και δοκιμές (test drive), ζημιά στα πράγματα που μεταφέρονται με το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, ανεξάρτητα από το πρόσωπο στο οποίο ανήκουν, καθώς και ζημιά στις ενδυμασίες και στα προσωπικά αντικείμενα των επιβαινόντων στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο, απώλεια ή ζημιά πολύτιμων ειδών ή χρημάτων, ζημιά που θα προκληθεί κατά τη διάρκεια μόνιμης ή πρόσκαιρης αφαίρεσης της κατοχής του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, λόγω κατάσχεσης, επίταξης ή δήμευσης από οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διοικητική αρχή, ζημιά σε επιβάτες που συμφώνησαν να μεταφερθούν με αυτοκίνητο, το οποίο αφαιρέθηκε από το νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται για την τέλεση εγκληματικής πράξης, ζημιά από πόλεμο, εχθροπραξίες, εμφύλιο πόλεμο, ανταρσία, στρατιωτική ή λαϊκή εξέγερση, κίνημα, αντίσταση εναντίον αρχής, επανάσταση ή πραξικόπημα και επίταξη κάθε είδους, καθώς επίσης από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, καθώς και από οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στην πρόληψη, περιστολή ή καταστολή των παραπάνω γεγονότων ή καταστάσεων, ζημιά από πυραύλους, βλήματα, πυρηνικά όπλα ή υλικά κατασκευής τους, ιονίζουσες, ηλεκτρομαγνητικές ή άλλες ακτινοβολίες, πεδία οποιουδήποτε είδους, ραδιενεργό μόλυνση, οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) της καύσης πυρηνικού καυσίμου ή από συνέπεια ή επακόλουθο τους. Ως καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη διεργασία (process) πυρηνικής διάσπασης. Επίσης, από μόλυνση ή ρύπανση του περιβάλλοντος από οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένης της βιολογικής και / ή χημικής μόλυνσης ή ρύπανσης, ζημιά από καθίζηση εδάφους, ακόμη και αν δεν εξακριβώθηκε η αιτία, και ζημιά από σεισμό, πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, χαλάζι, ηφαιστειακή έκρηξη, τυφώνα, ανεμοστρόβιλο, ή άλλη φυσική διαταραχή που προκαλεί καταστροφές μαζικής εκτάσεως, καθώς επίσης και από πτώση δένδρων ή άλλων αντικειμένων, οφειλόμενη στα πιο πάνω φυσικά φαινόμενα. Θύελλα ή καταιγίδα υφίσταται όταν επικρατούν άνεμοι 8 μποφόρ και άνω, σύμφωνα με το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, εάν η εταιρία υποχρεωθεί να πληρώσει αποζημίωση σε τρίτους, έχει το δικαίωμα αναγωγής κατά του ασφαλισμένου προσώπου. 2.2 Απαγορεύσεις για την κάλυψη αστικής ευθύνης Απαγορεύεται, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρίας και του ασφαλισμένου και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου: να οδηγείται το ασφαλισμένο αυτοκίνητο από άτομο ηλικίας κάτω των 25 ετών ή από οδηγό που απέκτησε την άδεια ικανότητας οδήγησης μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, να ρυμουλκεί το ασφαλισμένο αυτοκίνητο άλλο όχημα εκτός από τρέιλερ ή να ρυμουλκείται, ανασύρεται ή μεταφέρεται από άλλο όχημα το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, και να κινείται το ασφαλισμένο αυτοκίνητο σε δρόμους ή τοποθεσίες όπου απαγορεύεται από τις αρχές η κυκλοφορία οχημάτων, όπως αεροδρόμια, εργοτάξια, στρατόπεδα, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι και πλατείες. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ασφαλισμένος θα προβεί σε καταβολή «ποινής» έναντι της εταιρίας, που θα είναι ίση με 30% του ποσού (συμπεριλαμβανομένων του κεφαλαίου, των τόκων και των δικαστικών εξόδων), που η εταιρία υποχρεωθεί να καταβάλει στον τρίτο ζημιωθέντα, είτε δια δικαστικής απόφασης ή εξωδίκως. 2.3 Γενικές εξαιρέσεις για τις προαιρετικές καλύψεις Οι παρακάτω εξαιρέσεις ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις προαιρετικών καλύψεων και δεν θα αποζημιωθούν σε περίπτωση ζημιάς, εκτός εάν έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της εταιρίας και του ασφαλισμένου και αναγράφονται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου: όλες οι περιπτώσεις εξαιρέσεων του πεδίου της κάλυψης αστικής ευθύνης, ζημιά όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο οδηγείται από άτομο ηλικίας κάτω των 25 ετών ή από οδηγό που απέκτησε την άδεια ικανότητας οδήγησης μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, ζημιά όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ρυμουλκεί άλλο όχημα που δεν είναι τρέιλερ ή όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ρυμουλκείται, ανασύρεται ή μεταφέρεται από άλλο όχημα, ζημιά όταν το αυτοκίνητο κινείται σε δρόμους ή τοποθεσίες όπου απαγορεύεται, από τις αρχές, η κυκλοφορία οχημάτων, όπως αεροδρόμια, εργοτάξια, στρατόπεδα, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι και πλατείες, ζημιά από κακόβουλες ενέργειες γνωστών ή αγνώστων δραστών, ζημιά όταν το ασφαλισμένο αυτοκίνητο μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πέρα από το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ζημιά από έκρηξη ή φλόγα του αυτοκινήτου ή από πυρκαγιά που μεταδόθηκε από αυτό από πτώση κεραυνού, καθώς και ζημιά που προκλήθηκε ή οφείλεται σε διαρροή υγρών ή υγραερίων οποιασδήποτε φύσης, είτε μεταφέρονται είτε χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του αυτοκινήτου, ζημιά όταν το αυτοκίνητο δεν έχει υποστεί τον προβλεπόμενο από το νόμο τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.) ή έχει υποστεί και έχει κριθεί ακατάλληλο προς κυκλοφορία, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράλειψης και του αποτελέσματος που έχει επέλθει, προϋπάρχουσες ζημιές ή φθορές λόγω κακής χρήσης /συντήρησης του αυτοκινήτου, 9 10

6 ζημία που προκαλείται στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε εγκληματικές πράξεις ή παράνομες δραστηριότητες ή καταδίωξής του από τις αρχές ή κατάσχεσής του λόγω συμμετοχής σε παράνομες πράξεις, όταν, χωρίς να έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, έχει λάβει χώρα μετατροπή του κυβισμού ή της ιπποδύναμης του κινητήρα του αυτοκινήτου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της παράτυπης μετατροπής και του αποτελέσματος που έχει επέλθει, και η περίπτωση κατά την οποία η επέλευση του ασφαλιζόμενου κινδύνου προέλθει από αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης ή του ασφαλισμένου σχετικά με την εποπτεία του αυτοκινήτου του. Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις αναφέρονται στις συγκεκριμένες παραγράφους των προαιρετικών καλύψεων συνιστούν επιπρόσθετες εξαιρέσεις για την κάλυψη που αφορούν. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους Καλύπτεται η αστική ευθύνη των ασφαλισμένων προσώπων για αποζημίωση τρίτων για ατυχήματα που θα προκληθούν από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, όπως ορίζεται στην ισχύουσα Ελληνική ασφαλιστική νομοθεσία. 3.2 Προαιρετικές καλύψεις Η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να επεκταθεί, με ειδική συμφωνία και με την καταβολή προσθέτου ασφαλίστρου, και στους εκτιθέμενους κινδύνους (προαιρετικές καλύψεις) που αναγράφονται παρακάτω. Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται για κάθε προαιρετικό κίνδυνο μέχρι το ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αφαιρουμένου του ποσού της οποιασδήποτε «απαλλαγής» που αφορά την κάθε επιμέρους προαιρετική κάλυψη Υλικές ζημίες από ανασφάλιστο Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο μετά από σύγκρουση του με άλλο βεβαιωμένο ως ανασφάλιστο όχημα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να ισχύει αυτή η κάλυψη είναι να συντρέχουν, σωρευτικά, οι ακόλουθοι όροι: να διαφυλάττονται τα δικαιώματα του ασφαλισμένου σύμφωνα το Νόμο κατά του υπαιτίου τρίτου για την αποκατάσταση και επανείσπραξη της ζημιάς. Η εταιρία, από τη στιγμή που θα αποζημιώσει τον ασφαλισμένο, αποκτά όλα τα δικαιώματα που είχε αυτός εναντίον του τρίτου υπόχρεου σε καταβολή αποζημίωσης ή του Επικουρικού Κεφαλαίου, όπως ορίζονται από τον Νόμο. Παράλληλα, ο ασφαλισμένος, με την είσπραξη της αποζημίωσης από την εταιρία λόγω αυτής της κάλυψης, εκχωρεί αυτόματα κάθε δικαίωμα του και παρέχει την ανέκκλητη πληρεξουσιότητα, ώστε η εταιρία να ενεργεί εξώδικα ή δικαστικά στο όνομα της ή και στο όνομα του για την αποζημίωση της από τον τρίτο υπόχρεο ή το Επικουρικό Κεφάλαιο. Στην περίπτωση όπου μετά την καταβολή αποζημίωσης από την εταιρία στον ασφαλισμένο διαπιστωθεί ότι το ζημιογόνο όχημα ήταν νόμιμα ασφαλισμένο από ασφαλιστική εταιρία η οποία υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του ζημιογόνου οχήματος, όλα τα παραπάνω (όπως η εκχώρηση δικαιωμάτων και η παροχή πληρεξουσιότητας του ασφαλισμένου) ισχύουν ανάλογα και αυτοδίκαια Φροντίδα ατυχήματος (INTER PARTNER ASSISTANCE) Σε συνεργασία με την εταιρία INTER PARTNER ASSISTANCE 2, παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας ατυχήματος σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος. Οι ειδικότεροι όροι που διέπουν την κάλυψη για φροντίδα ατυχήματος αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα Οδική βοήθεια (INTER PARTNER ASSISTANCE) Σε συνεργασία με την εταιρία INTER PARTNER ASSISTANCE, παρέχονται υπηρεσίες οδικής βοήθειας στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του ασφαλιστήριου συμβολαίου. Οι ειδικότεροι όροι που διέπουν την κάλυψη για φροντίδα ατυχήματος και οδική βοήθεια αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα Θραύση κρυστάλλων (CARGLASS) Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στα κρύσταλλα του ασφαλισμένου αυτοκινήτου και συγκεκριμένα στα δύο παρμπρίζ και στα περιμετρικά κρύσταλλα των παραθύρων. Η εταιρία αναλαμβάνει το πλήρες κόστος της επισκευής ή αντικατάστασης εάν το αυτοκίνητο επισκευαστεί στην Carglass 3 καθώς και το ασφαλιστικό ποσό όπως αυτό αναγράφεται στην πρώτη να εμπλέκονται στο ατύχημα δύο μόνο οχήματα, να υπάρχει απαίτηση μόνο για υλικές ζημιές, να έχει διαπιστωθεί η αποκλειστική ευθύνη του οδηγού του ανασφάλιστου αυτοκινήτου, όπως προκύπτει από ικανά αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά δημόσια έγγραφα (όπως το Αντίγραφο Δελτίου Συμβάντος και η Ποινική Δικογραφία), ο χαρακτηρισμός του ζημιογόνου οχήματος ως ανασφάλιστου να προκύπτει από βεβαίωση της Υπηρεσίας του Ελληνικού Κέντρου Πληροφοριών, και 11 2 Η INTER PARTNER ASSISTANCE λειτουργεί στην Ελλάδα για περισσότερο από 20 χρόνια και παρέχει στους συνδρομητές της υπηρεσίες οδικής βοήθειας σε περίπτωση πρόκλησης μηχανικής βλάβης ή ζημιών από αυτοκινητικό ατύχημα. Η INTER PARTNER ASSISTANCE εξυπηρετεί περισσότερους από 300,000 πελάτες στην Ελλάδα και δέχεται 1,200,000 τηλεφωνήματα ετησίως. Παγκοσμίως, η INTER PARTNER ASSISTANCE έχει 6,000 υπαλλήλους σε 70 χώρες και υποστηρίζει 250,000 μονάδες τεχνικής βοήθειας. 3 H Carglass είναι μέλος του ομίλου Belron, που κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, επισκευής και αντικατάστασης κρυστάλλων. Η Belron δραστηριοποιείται σε 32 χώρες και στελεχώνεται από μια ομάδα 12

7 σελίδα του ασφαλιστηρίου (και αφαιρούμενης της σχετικής απαλλαγής) εάν η επισκευή ή η αντικατάσταση λάβει χώρα αλλού. Επίσης καλύπτονται και οι εργοστασιακές ηλιοροφές αφαιρούμενης της σχετικής απαλλαγής. Εξαιρούνται και αποκλείονται από την ασφάλιση οι παρακάτω περιπτώσεις: ζημιά κατά την πραγματοποίηση επισκευαστικών εργασιών στο αυτοκίνητο ή κατά την εξαγωγή και επανατοποθέτησή τους, ζημιά καθρεπτών, φανών και δεικτών πορείας, ζημιά σε οποιοδήποτε παράθυρο, ανεμοθώρακα ή οροφή αυτοκινήτου, που δεν είναι κατασκευασμένα από κρύσταλλο, αλλά από συνθετικό υλικό, ζημιά σε κρύσταλλα αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου (cabrio) τα οποία είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την οροφή, κατά τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η αντικατάστασή τους, χωρίς την αντικατάσταση και της οροφής, ζημιά που οφείλεται σε αυτοκινητικό ατύχημα, ζημιά σε περίπτωση ολικής καταστροφής (οικονομικά ασύμφορη επισκευή ή τεχνικά επισφαλής) του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, ζημιά σε μεμβράνες, αισθητήρες καθώς και μηχανισμούς παραθύρων, και ζημιά ή έξοδα μετατόπισης ή επανεγκατάστασης πλαισίων. Σε περίπτωση που η ζημιά θραύσης κρυστάλλων συντρέχει με ζημιά άλλου ασφαλισμένου κινδύνου (όπως ζημιά μερικής κλοπής, πυρκαγιάς ή ιδίων ζημιών), πρώτα ενεργοποιείται η κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων και μετά οποιαδήποτε άλλη κάλυψη σε σχέση με την υπερβάλλουσα ζημιά που δεν έχει αποζημιωθεί Νομική προστασία (ARAG) Σε συνεργασία με την εταιρία ARAG 4, καλύπτονται οι αναγκαίες δαπάνες του ασφαλισμένου για τη διαφύλαξη και την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων του ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων, σε περίπτωση αυτοκινητικού ατυχήματος. Οι ειδικότεροι όροι που διέπουν την κάλυψη για νομική προστασία αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα Προσωπικό ατύχημα Καλύπτονται οι σωματικές βλάβες που θα υποστεί ο οδηγός του ασφαλισμένου αυτοκινήτου με τις εξής προϋποθέσεις: ότι θα οφείλονται άμεσα σε τροχαίο ατύχημα καθώς οδηγεί το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, και ότι θα έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα το θάνατο ή την ανικανότητα του οδηγού, που θα εκδηλωθούν το αργότερο σε διάστημα ενός έτους από το ατύχημα. άρτια εκπαιδευμένων τεχνικών που εξυπηρετούν περισσότερους από 8 εκατομμύρια πελάτες ετησίως, κατά μέσο όρο έναν πελάτη κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα. Εξαιρούνται και αποκλείονται από την ασφάλιση οι παρακάτω περιπτώσεις: όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στις γενικές εξαιρέσεις των προαιρετικά παρεχομένων καλύψεων, εκτός από την περίπτωση που αφορά την έκρηξη, ατύχημα που οφείλεται σε προηγούμενη πάθηση του ασφαλισμένου οδηγού, ατύχημα που προκαλείται ενώ ο οδηγός βρίσκεται έξω από την καμπίνα των επιβατών του αυτοκινήτου, περιπτώσεις αυτοκτονίας ή απόπειρας αυτοκτονίας ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση (μόνιμη ή προσωρινή) του ασφαλιζόμενου, σε καρδιακές παθήσεις, σε ψυχικές διαταραχές, και σε επιδράσεις άμεσα ή έμμεσα ατομικής ενέργειας και ραδιενεργών στοιχείων Θάνατος από ατύχημα Αν επέλθει θάνατος του ασφαλισμένου συνεπεία ατυχήματος, η εταιρία θα καταβάλει στους δικαιούχους το προβλεπόμενο ασφαλιστικό ποσό. Προϋπόθεση για την καταβολή του ασφαλίσματος είναι ότι ο θάνατος επήλθε άμεσα, αυτοτελώς και ανεξάρτητα από κάθε άλλη αιτία από ατύχημα που συνέβη κατά τη διάρκεια της κάλυψης και πάντα μέσα σε ένα έτος το αργότερο από την ημέρα του ατυχήματος Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα Σε περίπτωση που το ατύχημα προκαλέσει μόνιμη ολική ανικανότητα στον ασφαλιζόμενο, μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του, τότε η εταιρία θα καταβάλει στον ασφαλισμένο το ασφαλιστικό ποσό που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. Μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρούνται μόνο οι πιο κάτω τρεις περιπτώσεις: η ολική απώλεια της όρασης των δύο ματιών ή η ολική απώλεια της λειτουργίας των δύο βραχιόνων, των δύο χεριών, των δύο κνημών ή των δύο ποδιών, ή η σύγχρονη απώλεια ενός άνω άκρου και ενός κάτω άκρου ή ενός ματιού και ενός άκρου, η ολική παράλυση, και η κατάσταση της ανίατης παραφροσύνης που κάνει τον ασφαλισμένο ανίκανο για κάθε εργασία ή απασχόληση και η μετατραυματική επιληψία Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα Μόνιμη μερική ανικανότητα θεωρείται κάθε περίπτωση που δε συνιστά ολική ανικανότητα, αλλά επιφέρει εφ όρου ζωής μείωση της ικανότητας του ασφαλισμένου οδηγού για παραγωγική εργασία. Σε περίπτωση ατυχήματος που προκαλέσει μόνιμη μερική ανικανότητα στον ασφαλιζόμενο, το αργότερο μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία επέλευσής του, η εταιρία θα καταβάλει ανάλογα με την περίπτωση και με βάση τον παρακάτω πίνακα, το ποσό των αντιστοίχων ποσοστών των ασφαλιζομένων κεφαλαίων, με μέγιστο ποσοστό το 70%. 4 Η ΑRAG είναι μια Γερμανική ασφαλιστική εταιρία Νομικής Προστασίας, με έδρα το Ντίσελντορφ, που παρέχει εξειδικευμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες νομικής προστασίας

8 Ολική απώλεια του βραχίονα ή του χεριού. Ολική απώλεια της κνήμης ή του ποδιού. Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση. Ολική και ανίατη απώλεια ακοής και των δυο αυτιών. Mερικός ακρωτηριασμός του ποδιού μαζί με όλα τα δάκτυλα. Ολική απώλεια της κίνησης του ώμου. Ολική απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη. Ολική απώλεια της όρασης του ενός ματιού. Κάταγμα της κνήμης ή του ποδιού που δεν έχει επουλωθεί. Κάταγμα του κάτω σαγονιού. Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση θώρακα και οργανικές ανωμαλίες. Ολική απώλεια της κίνησης του γονάτου ή του ισχίου. Κάταγμα της επιγονατίδας που δεν έχει επουλωθεί. Ολική απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού. Ολική απώλεια ενός δακτύλου του χεριού. Κάταγμα του ταρσού που δεν έχει επουλωθεί. Βράχυνση του ποδιού κατά τουλάχιστον 5cm. Ολική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού. Ολική απώλεια του ενός δακτύλου του ποδιού. 50% 50% 40% 40% 30% 25% 25% 25% 25% 25% 20% 20% 20% 20% 15% 15% 15% 15% 5% Σε κάθε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας που δεν αναφέρεται στον πιο πάνω πίνακα, η αποζημίωση συνίσταται σε μέρος του ποσού που αναγράφεται στη πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου, ίσο με το ποσοστό κατά το οποίο μειώθηκε ισόβια η γενική ικανότητα του ασφαλισμένου για εργασία. Για να προσδιοριστεί αυτό το ποσοστό, λαμβάνονται υπόψη γενικά κριτήρια και όχι το επάγγελμα που ασκούσε ο ασφαλισμένος οδηγός πριν από την επέλευση του ατυχήματος. Αν οι συνέπειες του ατυχήματος γίνονται πιο σοβαρές, επειδή προϋπήρχε αφαίρεση ή αποκοπή μέλους ή φυσικό ελάττωμα, το ασφάλισμα καταβάλλεται μόνο εφόσον το προϋπάρχον ελάττωμα είχε δηλωθεί κατά την έναρξη της ασφάλισης από τον ασφαλισμένο. Σε αυτή την περίπτωση, η αποζημίωση υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη μόνο η βλάβη που επήλθε άμεσα από το ατύχημα και όχι η μεγαλύτερη βλάβη που προήλθε έμμεσα από την κατάσταση που προϋπήρχε. Σε περίπτωση ανατομικής ή λειτουργικής απώλειας περισσότερων οργάνων ή μελών το ποσοστό διαρκούς μερικής ανικανότητας καθορίζεται από το άθροισμα των ποσοστών που αντιστοιχούν σε κάθε βλάβη, αλλά το άθροισμά τους αυτό δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το 70% Συντρέχουσες περιπτώσεις αποζημιώσεων Εάν για κάποιο ατύχημα συρρέουν αξιώσεις αποζημίωσης για μόνιμη ολική ανικανότητα και θάνατο, η εταιρία καταβάλει αποζημίωση για μία από αυτές. Εάν μετά την πληρωμή αποζημίωσης λόγω μόνιμης μερικής ανικανότητας, αλλά οπωσδήποτε μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία του ατυχήματος και συνέπεια αυτού, επέλθει μόνιμη ολική ανικανότητα ή θάνατος, η εταιρία θα καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που κατέβαλε για μόνιμη μερική ανικανότητα και αυτού που πρέπει να καταβάλει λόγω της μόνιμης ολικής ανικανότητας ή θανάτου Πυρκαγιά Πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη ή αυτανάφλεξη Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη ή αυτανάφλεξή του. Επίσης καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν από πυρκαγιά που μεταδίδεται σε αυτό από άλλο αντικείμενο. Συγκεκριμένα: πυρκαγιά θεωρείται η φωτιά που συνοδεύεται από φλόγα και επεκτείνεται με δική της δύναμη, κεραυνός θεωρείται η ακαριαία και ισχυρή ηλεκτρική ατμοσφαιρική εκκένωση που πλήττει (άμεσα και απευθείας) τα ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία, και έκρηξη θεωρείται η αιφνίδια διαφυγή ενέργειας που οφείλεται σε βίαιη εκτόνωση αέριων και ατμών Εμπρησμός Καλύπτονται επίσης οι υλικές ζημιές στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από εμπρησμό από αποδεδειγμένη πρόθεση τρίτων. Η υποχρέωση της εταιρίας για καταβολή αποζημίωσης ισχύει με την προϋπόθεση ότι ο εμπρησμός δηλώθηκε αμέσως στην αστυνομική αρχή και υποβλήθηκε σχετική μήνυση, αλλιώς δεν παρέχεται κάλυψη Απεργίες, εξεγέρσεις και πολιτικές αναταραχές Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλιζόμενο αυτοκίνητο από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών, διαδηλώσεων και πολιτικών ταραχών, αρκεί αυτές να μην είχαν στόχο τη βίαιη ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης Τρομοκρατικές ενέργειες Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο αυτοκίνητο από πυρκαγιά, έκρηξη και άλλες αιτίες σαν συνέπεια τρομοκρατικών ενεργειών Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά Καλύπτεται η αστική ευθύνη των ασφαλισμένων προσώπων για αποζημίωση τρίτων, αναφορικά με υλικές ζημιές που θα προκληθούν και θα οφείλονται σε πυρκαγιά που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο. Δεν καλύπτονται απαιτήσεις λόγω χρήσης, μείωσης απόδοσης, μείωσης εμπορικής αξίας, όπως και αποθετικές ή άλλες ζημιές από τη στέρηση της χρήσης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισμένου κινδύνου, η εταιρία, σε συνεργασία με τη INTER PARTNER ASSISTANCE, παρέχει στον ασφαλισμένο αυτοκίνητο αντικατάστασης, όπως αναφέρεται στο σχετικό παράρτημα πιο κάτω. Εξαιρούνται και αποκλείονται της ασφάλισης οι περιπτώσεις πρόκλησης πυρκαγιάς από τις εξής αιτίες: λόγω σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής ή κατακρήμνισης του ασφαλισμένου αυτοκινήτου και στη συνέχεια ανάφλεξης του, και 15 16

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ...

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ... ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡ. 6 ΠΑΡ. 6 Π.Δ. 237/86 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ... Ζητώ την αποζημίωσή μου για το ατύχημα που έγινε στις... και ώρα... στην περιοχή... και στην οδό... Παραθέτω

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες. Kαλέστε μας στο 1158

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης. Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες. Kαλέστε μας στο 1158 20320/1111 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.interamerican.gr/motor/services

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ανωτέρω έντυπα, σας αποστέλλονται συνημμένα και βρίσκονται ήδη αναρτημένα στο site της Εταιρίας (www.interlife.gr) στους παρακάτω τομείς :

Όλα τα ανωτέρω έντυπα, σας αποστέλλονται συνημμένα και βρίσκονται ήδη αναρτημένα στο site της Εταιρίας (www.interlife.gr) στους παρακάτω τομείς : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο. 11/2011 Προς: Όλους τους Συνεργάτες EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 14 ο χλμ. ε.ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου 57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη Τηλ. : +30 2310-499 000 Fax : +30 2310-499 099 e-mail: info.thes@interlife.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0616 Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 12 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε. ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/5/26.01.2011 2011 ΤτΕ περί Διαδικασίας διακανονισμού ζημιών & καταβολής αποζημιώσεων από σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη χρήση οχημάτων & συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

1. Καλώς ήλθατε στην Hellas Direct 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 1.2 Ζητήματα ασφάλισης 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων

1. Καλώς ήλθατε στην Hellas Direct 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 1.2 Ζητήματα ασφάλισης 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων όροι & προϋποθέσεις Περιεχόμενα 4 4 4 4 6 8 8 8 8 9 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 21 21 22 25 26 26 28 28 29 29 29 30 32 35 38 41 43 1. Καλώς ήλθατε στην Hellas Direct 1.1 Η κατάρτιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 3557/2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕΙΑ κατά τη συνεδρίασή του στις 03-04-2009 εξουσιοδότησε το Γενικό Διευθυντή κο. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΟΙ ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 19.12/1.6.2012. Γενικοί όροι Άρθρα από 1 έως και 21

Α. ΟΡΟΙ ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 19.12/1.6.2012. Γενικοί όροι Άρθρα από 1 έως και 21 Α. ΟΡΟΙ ERGO A.A.E.Z. Κωδικός όρων : 19.12/1.6.2012 Γενικοί και Ειδικοί Όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών κινδύνων. Γενικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ & ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ Παροχή Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, οι δικαιούχοι δικαιούνται να εισπράξουν το ποσό που ορίζεται από το Συμβόλαιο για την κάλυψη αυτή (28 μηνιαίους μισθούς).

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου. Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Ασφαλιστήριο Αυτοκινήτου Οδηγός Ασφάλισης Γενικοί & Ειδικοί Όροι Ασφαλιστηρίου Περιεχόμενα σελ. Γενικοί όροι αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματος και λοιπών, προαιρετικά καλυπτόμενων, ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις

Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Περιγραφή καλύψεων για επιχειρήσεις Πυρκαγιά Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού και καπνό, προερχόμενο από πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένων ζημιών σε τέντες, φωτεινές επιγραφές και πινακίδες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης

Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: CITY WORLDWIDE ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙ Κωδικός: 12066 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πελάτης: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Στοιχεία ασφαλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία.

Νέο Business Dynamic. Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Νέο Business Dynamic Αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Προσωποποιημένη ασφάλιση. Πρωτοποριακές καλύψεις. Ευελιξία. Κάλυψη σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο. Ανταγωνιστική τιμή. 2 Που απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός:322 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Ασφάλιση Αυτοκινήτου Ασφάλιση Αυτοκινήτου Τo Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του N.Δ 400/70 του N.489/76, που κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 237/86, όπως αυτό τροποποιήθηκε από τον Ν.3557/2007,

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 φορτηγά Ι.Χ. λεωφορεία Ι.Χ.

DEMCO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 φορτηγά Ι.Χ. λεωφορεία Ι.Χ. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (φορτηγό, λεωφορείο) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Θραύση τζαμιών και εργοστασιακών ηλιοροφών (μέχρι 1.000). Σελίδα 1 από 6 ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 6 Ισχύει από 01/12/2011 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος

Personal solutions. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Ασφάλεια Οχήματος Personal solutions ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Επωνυμία Ασφαλιστικής Εταιρείας AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Έδρα Ασφαλιστικής Εταιρείας ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 119, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμοστέο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΞΕΝΩΝΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 2.1. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2.1.1. EXPERT HOTEL ΚΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ Πυρκαγιά Πυρκαγιά προερχόμενη από δάση, συστάδες δένδρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου

Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Γενικοί & Ειδικοί Όροι Αυτοκινήτου Χ Ρ Η Σ Ι Μ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Σ Διαβάστε με προσοχή το περιεχόμενο του συγκεκριμένου εντύπου. Φοράτε πάντα εσείς και οι επιβάτες του αυτοκινήτου σας τις ζώνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ

O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A. O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ Ισχύουν από Δεκέμβριο 2014 ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Μάϊος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 5 Άρθρο 1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ... 5 Άρθρο 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ. Παλαιολόγου 14 Ν. Σμύρνη 171 21 Τηλ. 210 9320900 Fax 210 9353565 e-mail:info@okto.gr web-site: www.okto.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/ τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή του από το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

του σεισμού, της πλημμύρας, θύελλας και καταιγί δας της παραγράφου 11.15 του άρθρου 11 και των παραγράφων 12.2. και 12.4. του άρθρου 12.

του σεισμού, της πλημμύρας, θύελλας και καταιγί δας της παραγράφου 11.15 του άρθρου 11 και των παραγράφων 12.2. και 12.4. του άρθρου 12. του σεισμού, της πλημμύρας, θύελλας και καταιγί δας της παραγράφου 11.15 του άρθρου 11 και των παραγράφων 12.2. και 12.4. του άρθρου 12. 6. Σεισμός. ασφαλισμένο όχημα άμεσα από σεισμό ή πυρκαγιά που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΆΡΘΡΟ 1o: ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείμενο του Ασφαλιστηρίου και στα συνημμένα σ αυτό έγγραφα ονομάζονται: «ΕΤΑΙΡΙΑ» (Ασφαλιστής) : η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ»,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι O Ρ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Υ ΜΕΡΟΣ Α ΤΜΗΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου

Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίου ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκίνητο. Όροι Ασφάλισης Alpha safe auto

Αυτοκίνητο. Όροι Ασφάλισης Alpha safe auto Αυτοκίνητο Όροι Ασφάλισης Alpha safe auto Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας σας. Σας καλοσορίζουμε στον

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Σεπτέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια:

2. ΟΡΙΣΜΟΙ Στη Σύμβαση χρησιμοποιούνται για συντομία ορισμοί που έχουν τη παρακάτω έννοια: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ (Κωδ.3006) 1. ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η παρούσα Σύμβαση έχει θεμελιωθεί και βασίζεται στην Αίτηση Ασφάλισης, στις γραπτές δηλώσεις του Συμβαλλομένου και Ασφαλισμένου, και διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ... 2 ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 4 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

I ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Blue Hotel I Συνολικό Ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο (Οικοδομή & Περιεχόμενο): μέχρι 600.000 Ετήσια Μικτά Ασφάλιστρα ανά 1.000 Οικοδομή 0,90 Περιεχόμενο με κλοπή: 1,50 Σεισμός: 0,90 Καθίζηση Κατολίσθηση: 0,10 Blue

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Γενικοί Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτων Νοέμβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ... 3 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων

Φυλλάδιο. Γενικών και Ειδικών Όρων. Ασφάλισης Οχημάτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Οχημάτων Σελίδα 1 από 13 Σελίδες Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας.

Διαβάστε περισσότερα

Secure Home.

Secure Home. Ë Ì fi Â Ì Ù KÏ Â Í Ú! Ù Ï Ù Τα προγράμματα ασφάλισης προσφέρουν προστασία σε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά σας στοιχεία, την κατοικία σας, συνδυάζοντας πρωτοποριακές καλύψεις, την αξιοπιστία των

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα