Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου"

Transcript

1 Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / τ. Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». Περιλαμβάνει πέντε (5) Περιφερειακές Ενότητες, την Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία, Φθιώτιδα και Φωκίδα, καταλαμβάνει συνολική έκταση τετρ. χλμ., (ποσοστό 11,8% της συνολικής έκτασης της χώρας) και διαθέτει εξαιρετικά ενδιαφέροντα και πολύμορφα γεωμορφολογικά, κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, που διαφέρουν από ενότητα σε ενότητα αλλά και μέσα σε κάθε ενότητα, δημιουργώντας ένα σύνολο με σημαντικά πλεονεκτήματα (πλούσια και αξιόλογη παραγωγική βάση αγροτική παραγωγή και βιομηχανία ορεινούς όγκους, λατομικές περιοχές, μεγάλα δάση, πεδιάδες, εσωτερικά και παραθαλάσσια νερά, ακτές ακόμα και νησί, σημαντικό φυσικό, πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα και δυνατότητες υπηρεσιών ειδικά στον τουρισμό και το εμπόριο). Η ίδια όμως γεωγραφική θέση της Στερεάς Ελλάδας και η γειτνίαση με την Αττική προσθέτει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην Περιφέρεια. Η εγκατάσταση Βιομηχανικών Περιοχών στη νοτιοανατολική περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις της Αττικής, έχει δημιουργήσει έντονα στοιχεία δυϊσμού τόσο σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας, με τις συγκεκριμένες περιοχές να εμφανίζονται «πλούσιες» σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται ως πλασματική δεδομένου ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του παραγόμενου ΑΕΠ μεταφέρεται στην Περιφέρεια Αττικής, μέσω του μεταφερόμενου εργατικού δυναμικού και της αθρόας εισαγωγής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από την Αθήνα. Από το 2009 κι έπειτα παρατηρείται συνεχής και αυξανόμενη συρρίκνωση των οικονομικών δεικτών και μεγεθών στο σύνολο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η οικονομική ύφεση αντικατοπτρίζεται σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς και αναμένεται να είναι περισσότερο εμφατική για το επόμενο διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τη συμφωνηθείσα οικονομική πολιτική (Μνημόνιο 2) και την διεθνή οικονομική συγκυρία. Η οικονομική κρίση εμφανίζεται με ιδιαίτερη οξύτητα σε κλάδους όπως η αγροτική παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων, το αλιευτικό απόθεμα, οι κατασκευές, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η μεταποίηση, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο και οι επαγγελματικές επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες. Η καθίζηση της αγοραστικής δύναμης του κοινού και κατ επέκταση η μείωση της ζήτησης έχει ως άμεσο αντίκτυπο τη μείωση της παραγωγής των επιχειρήσεων και την αποδέσμευση μεγάλου όγκου εργατικού δυναμικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το τέταρτο τρίμηνο του 2011, η ανεργία Σελίδα 1 από 33

2 αυξήθηκε κατά 16,1% στην Στερεά Ελλάδα. Αναλυτικότερα, η μείωση της απασχόλησης αφορά και στους τρεις (3) παραγωγικούς τομείς, τον πρωτογενή κατά 16,4%, τον δευτερογενή κατά 21,5% και τον τριτογενή κατά 13,0%. Συνολικά, κατά το προαναφερθέν τρίμηνο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εμφανίζει ποσοστό ανεργίας 23,8%. Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυτό σχεδόν τριπλασιάζεται στην Περιφέρεια μεταξύ των ετών 2008 και 2011 (8,7% κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008). Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι το γεγονός της γειτνίασης με το Μητροπολιτικό Κέντρο της Αθήνας και η εγκατάσταση μεγάλων βιομηχανικών επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα έχει μετριάσει προς το παρόν τη συρρίκνωση του δευτερογενή τομέα και έχει αποτρέψει την αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματός της. Πρόκειται σαφώς για μία χαρακτηριστική ένδειξη του φαινομένου του δυϊσμού της ελληνικής βιομηχανίας, με τον πυρήνα της, όπου συγκαταλέγεται και το βιομηχανικό σύμπλεγμα της Στερεάς Ελλάδας, να ανθίσταται εξωτερικεύοντας το πρόβλημα στην Περιφέρεια. Όπως γίνεται κατανοητό, η παρατεταμένη συνέχιση της κρίσης θα κάμψει την αντίσταση του βιομηχανικού πυρήνα με αποτέλεσμα την αναρρίχηση της ανεργίας σε υψηλότερα ποσοστά. Σημαντικά είναι τα προβλήματα, που έχουν προκύψει στην ανάπτυξη ή/και βελτίωση των υποδομών και στην προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού στις Μονάδες Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία) και εστιάζονται κυρίως σε ανεπάρκεια εξειδικευμένου εξοπλισμού και σε ελλείψεις σε προσωπικό. Παράλληλα, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποτελούνται από μικρό αριθμό τμημάτων ώστε να αποτελέσουν μια οργανωμένη και διεκδικητική εκπαιδευτική οντότητα. Επίσης, προβλήματα παρουσιάζονται στην υλοποίηση έργων προστασίας του περιβάλλοντος, δράσεων πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης καθώς και δράσεων αστικής και αγροτικής ανάπλασης, καθώς εμφανίζονται υψηλά επίπεδα μόλυνσης υδάτινων πόρων (Μαλιακός κόλπος, Βοιωτικός Κηφισός, Ασωπός) αλλά και μόλυνση εδαφών, ενώ δεν υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων σε μεγάλο ποσοστό της περιφέρειας. Παρόλο που την τελευταία δεκαετία έχουν επιτευχθεί αξιόλογα αποτελέσματα σχετικά με την βελτίωση της προσπελασιμότητας σε όλο το εύρος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, παρατηρείται σημαντική υστέρηση στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης καίριων έργων επίγειων και θαλάσσιων υποδομών, ενώ παράλληλα έχει αναβληθεί η έναρξη εργασιών σε έργα, που περιλαμβάνονταν στο σχεδιασμό της Περιφέρειας και είναι ζωτικής σημασίας για τη Στερεά Ελλάδα. Στον τομέα της γεωργίας, της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών η πρόοδος είναι ισχνή. Δεν υπάρχει σαφές και σταθερό αναπτυξιακό πλάνο, το οποίο να καθοδηγεί τους επαγγελματίες στην υιοθέτηση καινοτόμων τρόπων παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων τους ενώ η προσπάθεια καλλιέργειας και προβολής των σημαντικών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και ΠΟΠ που παράγονται, γίνεται αποσμασματικά και μόνο από μεμονωμένους αγρότες. Η καθετοποίηση της παραγωγής αποτελεί ακόμη και σήμερα δυστυχώς μακρινό στόχο για τις Ελληνικές επιχειρήσεις του συγκεκριμένου τομέα. Σελίδα 2 από 33

3 Η σημερινή αρνητική συγκυρία καθώς και οι αναμενόμενες εξελίξεις καθιστούν δύσκολο το έργο της Περιφέρειας, αφού δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι μετά και την περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων για την περαιτέρω οργάνωση και αναβάθμιση των βασικών αυτών υπηρεσιών και αγαθών. 2 Αποτίμηση των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων στην Περιφέρεια μέχρι σήμερα (συμπεριλαμβανομένης και εκτίμησης για την εικόνα μέχρι το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου) Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια της προηγούμενης αλλά και της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου υλοποιούνται ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα σε όλους τους προτεινόμενους θεματικούς στόχους της Προγραμματικής Περιόδου Πιο συγκεκριμένα: I. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της Καινοτομίας Βρίσκονται σε εξέλιξη έργα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων «Κουπόνι Καινοτομίας για ΜΜΕ», «Υποστήριξη Μονάδων ΜΜΕ για δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογίας» και «Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων για δραστηριότητας Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης». Συνολικά, παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω της δημιουργίας ερευνητικών δομών, της αποτελεσματικότερης σύνδεσης των ΑΕΙ/ΤΕΙ με τις επιχειρήσεις κ.α. και με βάση ορισμένους δείκτες (π.χ. πατέντες, νέα προϊόντα, αξιοποίηση σχετικών μέτρων ΠΕΠ) τα αποτελέσματα στον τομέα της καινοτομίας κρίνονται ως άκρως περιορισμένα, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, του οποίου οι επενδύσεις στην Ε&Τ είναι ελάχιστες. Συνεπώς, χρειάζεται νέα ώθηση στο πλαίσιο της νέας περιόδου ώστε να αποκτήσει η οικονομία της περιοχής ισχυρή καινοτόμο βάση, και διασύνδεση με ερευνητικά ιδρύματα τόσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων κλάδων και επιχειρήσεων όσο και για τη δημιουργία νέων δυναμικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. II. Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Ο συγκεκριμένος θεματικός στόχος εμπεριέχεται στις προτεραιότητες του ΕΣΠΑ και αφορά στις κατηγορίες ενέργειας της κοινωνίας της πληροφορίας. Σελίδα 3 από 33

4 Έχουν παραδοθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος έργα ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων σε περιοχές της Περιφέρειας, έργα επέκτασης δικτύου οπτικών ινών, δράσεις τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έργα τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Επιπλέον, εξελίσσονται ομαλά σημαντικές οριζόντιες δράσεις για την παροχή υπηρεσιών και εφαρμογών στον πολίτη με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δράση «Φορητός Μαθητικός Υπολογιστής». Στο πλαίσιο των υπηρεσιών και εφαρμογών για ΜΜΕ βρίσκονται σε εξέλιξη τα επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν στις δράσεις Digi-Lodge, Digicontent, Digi-Retail και Digi-Mobile. Σε γενικές γραμμές, στις δράσεις ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, η Στερεά Ελλάδα, όπως και το σύνολο της χώρας, παρά τις εμφανείς βελτιώσεις των τελευταίων ετών υστερεί έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών και περιφερειών. Σημαντικές βελτιώσεις υπήρξαν στη χρήση των ΤΠΕ από δημόσιους φορείς και οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις και τουριστικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, υστερεί ακόμη στην επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων, στην αξιοποίηση των ευρυζωνικών υπηρεσιών, στην ηλεκτρονική παροχή δημόσιων υπηρεσιών, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στην ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών παιδείας και υγείας, ενώ χαμηλός είναι ο βαθμός αξιοποίησης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ και ΠΜΕ. III. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ) Μέσω του ΕΣΠΑ στον τομέα των επενδύσεων σε επιχειρήσεις έχουν συνολικά ενταχθεί επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ενίσχυση επιστημόνων και ελευθέρων επαγγελματιών, την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα, την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών καθώς και την ενίσχυση της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας. Αρκετά σημαντικός αριθμός επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να μην υλοποιηθούν λόγω της οικονομικής κρίσης και του χαμηλού επιπέδου ρευστότητας πλήθους μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, σε επίπεδο προηγμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων ολοκληρώνονται ορισμένα μικρά έργα λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών σε πρωτεύουσες Νομών της Περιφέρειας. Στον τομέα άλλων μέτρων για την προώθηση της έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας εντάσσονται 114 έργα κρατικών ενισχύσεων που αφορούν τη μεταποίηση, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων Σελίδα 4 από 33

5 καθώς και επιχορήγησης φορέων που συμμετείχαν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ευρωπαϊκών Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών. Στην θεματική προτεραιότητα που αφορά στην ενίσχυση ΜΜΕ για την προώθηση σχεδίων βιώσιμης παραγωγής έχουν ενταχθεί 26 έργα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων «Πράσινη Επιχείρηση 2010» και «Πράσινες Υποδομές 2010». Στην θεματική προτεραιότητα των επενδύσεων σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με έρευνα και καινοτομία έχουν ενταχθεί 21 έργα κρατικών ενισχύσεων, τα οποία βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Έτσι στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, μέσω των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων και ιδιαίτερα του ΕΣΠΑ, διατέθηκε και διατίθεται σημαντικό ύψος κονδυλίων. Ωστόσο, βάσει και των στοιχείων που αναφέρθηκαν παραπάνω μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων δεν θα καταφέρει να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο που έχει εκπονήσει, λόγω κυρίως της ραγδαίας αλλαγής των οικονομικών δεδομένων ως άμεση επίπτωση της οικονομικής κρίσης. Πέραν, αυτού δεν υπήρξε επαρκής σχεδιασμός και προσανατολισμός με αποτέλεσμα σε αρκετές προσκλήσεις να παρατηρείται το φαινόμενο της επικάλυψης. Στον τομέα γεωργίας, αλιείας και υδατοκαλλιεργειών μέσω των προηγούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων και του τρέχοντος προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις στις παρακάτω ομαδοποιημένες κατηγορίες στόχων: Αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης και του μικρού μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών δομών μέσω της προώθησης του τεχνολογικού εξοπλισμού και της καινοτομίας, αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του πρωτογενή τομέα και ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την προσαρμογή του στις νέες απαιτήσεις Προστασία του εδάφους και των υδατικών πόρων, άμβλυνση των επιπτώσεων των κλιματικών μεταβολών, προστασία της βιοποικιλότητας, προστασία και διατήρηση του αγροτικού τοπίου και βελτίωση της οικολογικής σταθερότητας των δασών. Οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προώθηση δραστηριοτήτων εκτός της γεωργίας, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και αναστροφή των δυσμενών τάσεων της πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε μια ελκυστικότερη ύπαιθρο με προοπτικές ήπιας ανάπτυξης. Η προσέγγιση LEADER έδωσε τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών πραγματοποιήθηκε με την «εκ των κάτω προς τα άνω» διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης, από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης) τα οποία δραστηριοποιούνται Σελίδα 5 από 33

6 στην κάθε περιοχή. Οι δράσεις της LEADER, στο πλαίσιο των οποίων βασικός στόχος ήταν η στήριξη της καινοτομίας, συνέβαλαν στη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων, στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, στην ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς, στην αναμόρφωση χωριών, στις συνεργασίες, στη δικτύωση κ.λ.π. IV. Ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ υλοποιούνται 8 έργα, μεταξύ των οποίων το Ταμείο «Εξοικονομώ Κατ Οίκον», το «Πρόγραμμα ενίσχυσης νοικοκυριών και ενεργειακών επιθεωρήσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» βρίσκονται σε εξέλιξη, εμφανίζοντας περιορισμένο ύψος επιλέξιμων δαπανών, ενώ έχει ολοκληρωθεί το έργο αντικατάστασης και ανακύκλωσης παλαιών και ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κλιματισμού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες μεμονωμένες δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση των καθαρών μορφών ενέργειας, παρόλα αυτά δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη σε μεγάλο βαθμό το συγκριτικό πλεονέκτημα της Στερεάς Ελλάδας, της ύπαρξης σε αφθονία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής κ.α.), με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υφίσταται αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας και υψηλές απαιτήσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σε ενέργεια. V. Προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου Υλοποιούνται καίρια έργα προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης κινδύνων και πιο συγκεκριμένα έργα απομάκρυνσης επικίνδυνων αποβλήτων, αντιπλημμυρικής προστασίας, ολοκληρωμένων συστημάτων πρόληψης κινδύνων κ.α. Επίσης, το έργο της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα και θέματα εφαρμογής πολιτικών του ΥΠΕΚΑ και το έργο της παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας ποταμών, παρακτίων και μεταβατικών υδάτων της Ελλάδας σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ αποτελούν καίρια έργα του συγκεκριμένου θεματικού στόχου, βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης και γίνονται ενέργειες για την περαίωσή τους εντός χρονοδιαγράμματος. Σελίδα 6 από 33

7 Στον συγκεκριμένο θεματικό στόχο υφίστανται πολλές ελλείψεις σε υποδομές αποτελεσματικής πρόληψης και ορθής διαχείρισης των περιβαλλοντικών κυρίως κινδύνων, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις κατά καιρούς μεγάλες φυσικές καταστροφές, που επιφέρουν ακραία φυσικά φαινόμενα καθώς και από την ύπαρξη έως σήμερα μολυσματικών περιοχών, που αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. VI. Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων Μέσω του ΕΣΠΑ στην θεματική προτεραιότητα που αφορά στην προώθηση της βιοποικιλότητας και την φυσική προστασία υλοποιούνται 4 έργα, τα σημαντικότερα των οποίων είναι τα έργα της προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και του Εθνικού Δρυμού της Οίτης. Σε φάση υλοποίησης βρίσκονται δράσεις αποκατάστασης μολυσμένων βιομηχανικών χώρων και ελέγχου ρύπανσης. Έχει ολοκληρωθεί σημαντικός αριθμός έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ και έχουν καλυφθεί ως ένα βαθμό οι ανάγκες της Περιφέρειας. Όσον αφορά στην διαχείριση και διανομή ύδατος βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά έργα αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης, κατασκευής τροφοδοτικών αγωγών καθώς και αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας δικτύων ύδρευσης με χρήση συστημάτων τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού. Σημαντικά βήματα προόδου έχουν συντελεστεί στον τομέα της επεξεργασία υδάτων (λύματα). Υλοποιούνται έργα βιολογικών καθαρισμών, όπως επίσης και έργα δημιουργίας ή βελτίωσης δικτύων αποχέτευσης. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκαταστάθηκε και αξιοποιείται μεγάλος αριθμός πολιτιστικών και φυσικών μνημείων σε όλη την έκταση της Περιφέρειας. Απαιτείται όμως αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και απαιτείται η μεταξύ τους διασύνδεση. Συνοψίζοντας, στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης της αποδοτικότητας των πόρων έχουν επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό οι στόχοι, που είχαν τεθεί μέσω του ΕΣΠΑ, ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος θεματικός στόχος θα πρέπει να παραγκωνιστεί. Αντίθετα, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες σε περισσότερο στοχευμένες δράσεις για την αναβάθμιση των δικτύων ύδρευσης, τη δημιουργία νέων ή την επέκταση των υφιστάμενων ΧΥΤΑ, την ορθή διαχείριση των υγρών αποβλήτων, την γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος και την τόνωση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών, ώστε τα αποτελέσματα να είναι άμεσα και πολλαπλασιαστικά αφενός για το Σελίδα 7 από 33

8 περιβάλλον αυτό καθ αυτό και αφετέρου για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την γενικότερη αναβάθμιση της Στερεάς Ελλάδας. VII. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών Κατά τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους κατασκευάστηκε μεγάλος αριθμός έργων, τα οποία αφορούν σε βελτίωση Εθνικών, Περιφερειακών και τοπικών οδών, σε επεκτάσεις και βελτιώσεις λιμανιών καθώς και σε εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών γραμμών. Αναλυτικότερα, υλοποιήθηκαν και συνεχίζουν να υλοποιούνται δράσεις εθνικών, διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών οδικών αξόνων που διευκολύνουν την διάχυση των αναπτυξιακών ευκαιριών, την διασύνδεση του μεταφορικού δικτύου της Περιφέρειας με τους μεγάλους διευρωπαϊκούς και εθνικούς μεταφορικούς άξονες, τις διαπεριφερειακές ροές και μετακινήσεις ατόμων, προϊόντων και υπηρεσιών, τις συνδέσεις αστικών κέντρων αλλά και μικρότερων οικιστικών συνόλων, τις παρακάμψεις αστικών και τουριστικών κέντρων, τις συνδέσεις με λιμενικές υποδομές που εξυπηρετούν επιβατικές και εμπορευματικές κινήσεις. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, μέσω της βελτίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών των οδικών αξόνων που παρουσιάζουν σχετικά προβλήματα. Παράλληλα, εκσυγχρονίζονται οι λιμενικές υποδομές της Περιφέρειας, με στόχο την προώθηση συνδυασμένων μεταφορών, την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS CODE) και την βελτίωση της σύνδεσης της λειτουργίας των λιμένων με τον τοπικό αστικό ιστό. Τέλος, πραγματοποιήθηκε ένα έργο αναβάθμισης, βελτίωσης και ασφάλειας του τοπικού σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο περιελάμβανε παρεμβάσεις ηλεκτροφωτισμού, σήμανσης καθώς και κατασκευή διαβάσεων πεζών οχημάτων. Όπως γίνεται αντιληπτό, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές δράσεις, που έχουν εκσυγχρονίσει σε ικανοποιητικό βαθμό την προσπελασιμότητα στην Στερεά Ελλάδα. Μολαταύτα, υφίστανται ακόμη και σήμερα μεγάλα κενά σε σχέση με την λειτουργία των διευρωπαϊκών δικτύων, στις ενδοπεριφερειακές και τοπικές οδούς καθώς και την σύνδεση των λιμανιών και του σιδηροδρόμου με το εθνικό οδικό δίκτυο. Ομοίως και στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών θα πρέπει να συνεχιστεί η χρηματοδότηση προκειμένου να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις και η διασύνδεση με το εθνικό οδικό δίκτυο και άλλων λιμανιών της περιοχής. Αναφορικά με το σιδηροδρομικό δίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχουν εξασφαλιστεί οι βασικές υποδομές, έχει πλέον ετοιμαστεί το έδαφος για την τεχνολογική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Σελίδα 8 από 33

9 VIII. Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων Στα πλαίσια του συγκεκριμένου θεματικού στόχου έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές δράσεις κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, ενώ αρκετές δράσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, στον τομέα της ενίσχυσης της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις, όπως: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού. Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, μέσω και της ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων, για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων. Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών μέσω της προώθησης δικτυώσεων σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο με άλλους οργανισμούς και μικρές επιχειρήσεις. Παροχή έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης στις επιχειρήσεις για θέματα που άπτονται της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Κατά την προγραμματική περίοδο , στον τομέα της διευκόλυνσης της πρόσβασης στην απασχόληση, βήματα έγιναν προς την κατεύθυνση της παροχής ίσων ευκαιριών σε όλες τις ομάδες ανέργων, με τη δημιουργία και τη στελέχωση του δικτύου των ΚΠΑ-ΔΥΑ του ΟΑΕΔ, τη δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη της εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων κλπ, ενώ υλοποιήθηκαν και σημαντικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα ΝΘΕ, ΝΕΕ, Stage, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων κλπ). Στη προγραμματική περίοδο και στον τομέα της πλήρους ενσωμάτωσης του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών υλοποιούνται δράσεις: Προώθησης της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των ΕΚΟ (μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες κλπ) Αξιοποίησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των ΕΚΟ στην αγορά εργασίας Αύξησης της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους σε Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς, μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Σελίδα 9 από 33

10 Οι σημερινές, πολύ δυσμενείς συνθήκες, που έχουν διαμορφωθεί λόγω της οικονομικής κρίσης επιβάλλουν την ενίσχυση του συγκεκριμένου θεματικού στόχου και την κατάρτιση λεπτομερούς σχεδιασμού δράσεων για την νέα προγραμματική περίοδο. IX. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει παρεμβάσεις σε Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες μονάδες περίθαλψης που αφορούν σε δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών που έχουν απαξιωθεί, σε προμήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισμού καθώς και σε λειτουργικό εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων (Τυποποίηση διαδικασιών, Διασφάλιση Ποιότητας, Εσωτερικό Έλεγχο κ.α.). Βασικός στόχος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων ήταν η ενίσχυση των νοσοκομειακών υποδομών βάσει συγκεκριμένων αναγκών, η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν έργα επέκτασης και συμπλήρωσης του δικτύου των υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη και προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, ενώ δημιουργήθηκαν ενδιάμεσες δομές αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία ή ψυχικά νοσήματα, που διαβιούν σε κλειστού τύπου προνοιακές ή νοσοκομειακές δομές. Αν και έχουν αναβαθμιστεί οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στην Στερεά Ελλάδα εξακολουθεί να παρατηρείται υστέρηση σε ορισμένες περιοχές τόσο αστικές όσο και αγροτικές, με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υφίσταται περιφερειακός δυϊσμός και οι πολίτες της Περιφέρειας να μην γίνονται κοινωνοί υπηρεσιών της ίδιας ποιότητας, αλλά και να εμφανίζεται έλλειμμα σε παροχές σε όλο το φάσμα των ευπαθών ομάδων. X. Επένδυση στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση Καίριες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ καταβλήθηκαν στοχευμένες προσπάθειες για την παροχή δωρεάν παιδείας σε όλο το εύρος της Περιφέρειας. Πιο συγκεκριμένα αναλήφθηκαν δράσεις: Κατασκευής και βελτίωσης των κτιριακών υποδομών στην προσχολική αγωγή στη πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά προτεραιότητα στους τομείς των θετικών και τεχνολογικών επιστημών στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και στην δια βίου εκπαίδευση. Σελίδα 10 από 33

11 Υποδομών σε εργαστηριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό έρευνας και καινοτομίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση. Προμήθειας νέου ή αναβάθμιση υπάρχοντος εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού, ιδίως ΤΠΕ, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση. Αναβάθμισης των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών υγείας, κοινωνικής αλληλεγγύης και εκπαίδευσης και εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της προμήθειας εξοπλισμού στα Ειδικά Σχολεία. Οι παραπάνω δράσεις, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, έχουν μεταθέσει την έμφαση των αναγκών από τις κτιριακές υποδομές στις υποδομές «γνώσης» όπως ο εξοπλισμός με λειτουργικούς Η/Υ και οι σχολικές βιβλιοθήκες. Όσον αφορά, ωστόσο, την ανώτατη εκπαίδευση, υπάρχουν ακόμα σημαντικές ανάγκες (πέραν αυτών που αφορούν τον εξοπλισμό εργαστηρίων κλπ. και είναι επίσης σημαντικές), διότι στη Στερεά Ελλάδα υπάρχουν νέα, λιγότερο ή περισσότερο, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν ακόμα ελλείψεις σε κτίρια, ενώ παράλληλα γίνονται προσπάθειες περαιτέρω ανάπτυξης (νέα τμήματα), που θα δημιουργήσουν και νέες ανάγκες. XI. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης Η δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αν και με μικρές διαφοροποιήσεις, εμφανίζει τα τυπικά χαρακτηριστικά της χώρας. Υπάρχουν σημαντικές υποδομές τοπικής και περιφερειακής διακυβέρνησης και εκπροσώπησης. Διαπιστώνονται όμως προβλήματα, που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα αυτοτέλειας των ΟΤΑ στην αναπτυξιακή και χωροταξική διαδικασία, την επικάλυψη αρμοδιοτήτων ή/ και τη συχνά παρατηρούμενη σύγκρουση ευθυνών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των επί μέρους επιπέδων διοίκησης, με ελλείψεις στη στελέχωση των δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών, με την απουσία σύγχρονων μεθόδων management και συστημάτων αποτελεσματικής αξιολόγησης, στην απουσία συστημάτων ενιαίας διακυβέρνησης σε επίπεδο πολεοδομικών συγκροτημάτων ή/και μελλοντικών διπόλων, συνεργασιών και δικτυώσεων. Τέλος, προβλήματα υπάρχουν και σε ειδικά ζητήματα όπως είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, το μάρκετινγκ του τόπου και η προβολή, η κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση των στελεχών. Σελίδα 11 από 33

12 3 Αναφορά δυνατών σημείων, αδυναμιών, ευκαιριών και κινδύνων της Περιφέρειας. ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της Καινοτομίας ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ Ύπαρξη ιδρυμάτων Ασταθές περιβάλλον μειωμένη Αξιοποίηση και Εμβάθυνση οικονομικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσδοκία για νέες καινοτόμες υποστήριξη εταιρειών ύφεσης (Πανεπιστήμιο Στερεάς και ΤΕΙ δράσεις υψηλής εξειδίκευσης, Κίνδυνος αστοχίας των νέων Λαμίας και Χαλκίδας) Απουσία ερευνητικών που είναι δράσεων αν δεν εκπονηθεί Ύπαρξη μεγάλων εταιρειών με ιδρυμάτων εγκατεστημένες στις λεπτομερές σχέδιο δράσης. εξειδικευμένα τμήματα έρευνας Πολύ μικρή εμπειρία της ΒΙΠΕ Βοιωτίας και Αδυναμία αποτελεσματικής και ανάπτυξης Περιφέρειας σε ανάπτυξη Ευβοίας διασύνδεσης τριτοβάθμιας Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων στρατηγικής για έρευνα και Αξιοποίηση εκπαίδευσης με τις με δυνατότητα εξαγωγών καινοτομία λόγω της ανάληψης εξειδικευμένου επιχειρήσεις. αυτής της αρμοδιότητας από τα ανθρώπινου δυναμικού Τομεακά ΕΠ κατά τις της Περιφέρειας προηγούμενες προγραμματικές Η δημιουργία μίας περιόδους. περιφερειακής Ανυπαρξία σαφούς πλάνου στρατηγικής έξυπνης ιεράρχησης και προτεραιοτήτων εξειδίκευσης για την επενδύσεων έρευνας, έρευνα και την ανάπτυξης και καινοτομίας. καινοτομία, εναρμονισμένη με την αντίστοιχη εθνική Η συνεχιζόμενη Κοινοτική χρηματοδότηση της νέας προγραμματικής περιόδου Σελίδα 12 από 33

13 ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων Περιορισμένη διάχυση και χρήση Πλήρης αξιοποίηση Δημιουργία χάσματος χρησιμοποιεί τεχνολογίες ΤΠΕ στον πληθυσμό (ειδικά δικτύων οπτικών ινών υπηρεσιών μεταξύ χρηστών πληροφορικής και επικοινωνιών μεγάλης ηλικίας) Διεύρυνση και μη των εφαρμογών ΤΠΕ Ύπαρξη εκπαιδευτικών Ύπαρξη αγροτικών και ορεινών καταναλωτικού κοινού Απώλεια θέσεων εργασίας ιδρυμάτων τεχνολογικής περιοχών χωρίς πρόσβαση σε μέσω χρήσης κατεύθυνσης στην Περιφέρεια υποδομές ΤΠΕ ηλεκτρονικού εμπορίου Σχετικά επαρκείς δικτυακές Μείωση λειτουργικού υποδομές κόστους επιχειρήσεων και δημοσίου με χρήση εφαρμογών ΤΠΕ Ανάπτυξη τεχνολογιών τηλεκπαίδευσης, τηλεργασίας, τηλεϊατρικής κλπ Προβολή πολιτιστικών και τουριστικών πόρων με τη χρήση ΤΠΕ Η συνεχιζόμενη Κοινοτική χρηματοδότηση της νέας προγραμματικής περιόδου Σελίδα 13 από 33

14 ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΣΧΥΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ Ύπαρξη μεγάλων μονάδων στη Ανεπαρκής εξωστρέφεια/ δικτύωση Σημαντικές υποδομές (πλην Πτωτική τάση του κατά κεφαλήν μεταποίηση. ΜΜΕ. ΑΠΕ). ΑΕΠ κατά την περίοδο μετά το Αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό Μειωμένη διεθνής Αυξανόμενη ζήτηση νέων απόθεμα για την ανάπτυξη όλων των μορφών τουρισμού. Μεγάλη έκταση γης υψηλής παραγωγικότητας ανταγωνιστικότητα Μικρό μερίδιο τομέων και προϊόντων τεχνολογικής έντασης. Διαρθρωτικές αδυναμίες τουριστικού μορφών τουρισμού. Ανάπτυξη εξόρυξης. Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων εθνικής εμβέλειας για Αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας. Σημαντική μείωση της εσωτερικής ζήτησης. Μετανάστευση οικονομικών Κεντροβαρής θέση της Περιφέρειας Εξασφάλιση λόγω γεωγραφικής τομέα. Ελλείψεις στις ερευνητικές την ενίσχυση της ψηφιακής σύγκλισης. μονάδων σε γειτονικές βαλκανικές χώρες. Ενίσχυση της θέσης σημαντικής θαλάσσιας υποδομές. Αύξηση της Απαξίωση / αδράνεια ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ), και της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών (για το ΕΤΘΑ) έκτασης Ύπαρξη σημαντικού αριθμού νέων αγροτών εξοικειωμένων με τη τεχνολογία και τις νέες μεθόδους καλλιέργειας Ύπαρξη εργατικού δυναμικού σημαντικής εξειδίκευσης Σύγχρονες και υψηλού βαθμού ανταγωνιστικότητας εγκαταστάσεις στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών και αναπτυγμένη αλιεία Ύπαρξη προϊόντων με ονομασία προέλευσης Εμπειρία σε καλλιέργειες βιολογικής γεωργίας Ύπαρξη σημαντικού αριθμού Ανεπαρκής σύνδεση ΕΤΑ με τις επιχειρήσεις. Περιορισμένη διάχυση και χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ανεπαρκής ανάπτυξη υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Ελλείψεις στις επιχειρηματικές υποδομές. Διαρθρωτικές αδυναμίες εμπορίου. Αδύναμοι γεωργικοί συνεταιρισμοί Ανυπαρξία καθετοποιημένων μονάδων γεωργίας και αλιείας Ανυπαρξία οργανωμένων ζωνών επιχειρηματικότητας (ΒΙΠΕ, clusters) ανταγωνιστικότητας των οικείων επιχειρήσεων Εισαγωγή τεχνογνωσίας Ανάπτυξη επιχειρήσεων αλιείας σε περισσότερες περιοχές της Περιφέρειας Η συνεχιζόμενη Κοινοτική χρηματοδότηση της νέας προγραμματικής περιόδου βιομηχανικών υποδομών. Διαρθρωτικές αδυναμίες και πιέσεις στη μεταποίηση. Ασταθές οικονομικό περιβάλλον Απουσία σαφούς πολιτικής δράσεων και επαρκούς καθοδήγησης στον τομέα γεωργίας αλιείας και υδατοκαλλιεργειών Παραγωγή προϊόντων χαμηλής ποιότητας λόγω των οικονομικών δυσχερειών, που προέκυψαν από την ύφεση Εμφάνιση φαινομένων δυϊσμού εξαγωγικών επιχειρήσεων Σελίδα 14 από 33

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP006 Title Δυτική Μακεδονία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from Eligible until EC decision number

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP009 Title Ιόνια Νησιά Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL 2014GR16M2OP003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 CCI Title OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1)

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Δράση 1) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Έργο: «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Περιεχόμενα Ενότητα 1: Μεθοδολογία Αναπτυξιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού... 1 Ενότητα 2: Αποτύπωση & Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Τίτλος : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κωδικός Ε.Π. : 10 CCI : 2007GR161PO007 Αθήνα, Ιούνιος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI Title Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023 EC decision number EC decision

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου 11, 11742 Αθήνα Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα