Eγχειρίδιο για Διαμεσολάβηση με παραπομπή από το Δικαστήριο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eγχειρίδιο για Διαμεσολάβηση με παραπομπή από το Δικαστήριο"

Transcript

1 ξλξλκξλ Eγχειρίδιο για Διαμεσολάβηση με παραπομπή από το Δικαστήριο (Toolkit for Court Annexed Mediation Schemes) 1 η Έκδοση, Οκτώβριος 2014 Συντάχθηκε από τους Alexia Hengl και Vincent Tilman, EUROCHAMBRES Σε συνεργασία με τους: Brigitte Vandermensbrugghe, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βρυξελλών (BECI), Philippe Van Roost, δικηγόρο και διαμεσολαβητή (bmediation), Λεωνίδα Πασχαλίδη (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο - ΚΕΒΕ), και Melanie Germain, Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας Παρισίων (CMAP) 1

2 ξλξλκξλ Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1. Γιατί είναι καλό να προωθείται η διαμεσολάβηση από τους δικαστές;... 4 Ο ρόλος των δικαστών στη διαμεσολάβηση... 4 ΜΕΡΟΣ 2. Ενημέρωση των μερών για τη διαμεσολάβηση... 6 ΜΕΡΟΣ 3. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να προτείνεται η διαμεσολάβηση;... 7 ΜΕΡΟΣ 4. Πώς γίνεται ο διορισμός του διαμεσολαβητή;... 8 ΜΕΡΟΣ 5. Πώς πρέπει να υποβάλλονται τα αποτελέσματα και τα στατιστικά στοιχεία της διαμεσολάβησης... 9 Έκθεση αποτελεσμάτων διαμεσολάβησης... 9 Στατιστικά στοιχεία... 9 ΜΕΡΟΣ 6. Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Διάγνωση υποθέσεων διαμεσολάβησης για τους δικαστές Μεθοδολογία Ερμηνεία αποτελεσμάτων Επεξηγήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Έγγραφο ή επιστολή ενημέρωσης των μερών για τη διαμεσολάβηση Γιατί να δοκιμάσετε τη διαμεσολάβηση; Πώς ξεκινά η διαμεσολάβηση; ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης των μερών μιας διαφοράς Μεθοδολογία Ερμηνεία αποτελεσμάτων Επεξηγήσεις..22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Νόμος που προνοεί για ορισμένα θέματα Διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές Δήλωση αποποίησης ευθύνης Το παρόν εγχειρίδιο εκδόθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος «Αστική Δικαιοσύνη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H Κοινοπραξία «Η Διαμεσολάβηση Συναντά τους Δικαστές» είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί οδηγό για τους εταίρους του προγράμματος «Η Διαμεσολάβηση συναντά τους Δικαστές! (Mediation meets Judges!)». Σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει στους εταίρους βασικό υλικό βάσει του οποίου μπορούν να εργαστούν με τους δικαστές για την καλύτερη εφαρμογή αλλά και περαιτέρω προώθησης της διαδικασίας της διαμεσολάβησης κατόπιν Δικαστικής παραπομπής. Το παρόν εγχειρίδιο σχεδιάστηκε από την Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών Επιμελητηρίων (EUROCHAMBRES) και έπειτα προσαρμόστηκε στα δεδομένα της Κύπρου από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εταίρους του προγράμματος «Η Διαμεσολάβηση συναντά τους Δικαστές!» και από άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι (1) η EUROCHAMBRES ενημερώνεται και (2) γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα «Η διαμεσολάβηση συναντά τους δικαστές» και στη συγχρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εισηγήσεις για τη βελτίωση του προτύπου είναι ευπρόσδεκτες και μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 3

4 ΜΕΡΟΣ 1. Γιατί είναι καλό οι δικαστές να προωθούν τη διαμεσολάβηση; Το εγχειρίδιο «Η διαμεσολάβηση συναντά τους δικαστές» σχεδιάστηκε ως βοήθημα σε δικαστές της Κύπρου οι οποίοι επιθυμούν να ενθαρρύνουν τα μέρη μιας διαμάχης να δοκιμάσουν την οδό της διαμεσολάβησης προτού εισέλθουν σε δικαστική διαδικασία. Για τους σκοπούς του παρόντος εγχειριδίου (και σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τη διαμεσολάβηση): Ως «διαμεσολάβηση» νοείται μια διαρθρωμένη διαδικασία μέσω της οποίας δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να καταλήξουν σε συμφωνία σε σχέση με την επίλυση της διαφοράς τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Ως «διαμεσολαβητής» νοείται οποιοδήποτε τρίτο προς τα μέρη πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαμεσολαβητών και από το οποίο ζητείται να αναλάβει τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης με αποτελεσματικό, αμερόληπτο και κατάλληλο τρόπο. Κατά τη λήψη απόφασης επί μιας υπόθεσης, ο δικαστής εφαρμόζει το νόμο και τους κανόνες περί αποδείξεως και διασφαλίζει ότι έχει απονεμηθεί δικαιοσύνη. Ωστόσο, κάποιες φορές ακόμη και ο νικήσας διάδικος μιας διαφοράς δεν μένει ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, καθώς τα βαθύτερα αίτια της διαμάχης δεν έχουν αντιμετωπιστεί στο δικαστήριο. Ο ρόλος των δικαστών στη διαμεσολάβηση Για τους δικαστές, η παραπομπή των μερών σε διαμεσολάβηση επιτρέπει: να δίδεται στα μέρη η ευκαιρία να αναλάβουν την ευθύνη για το αποτέλεσμα της διαφοράς τους μέσω του καθορισμού μιας προσαρμοσμένης στα μέτρα τους και οριστικής λύσης να προσδιορίζονται και να επιλύονται περισσότερες υποθέσεις/διαφορές σε πολύ πρώιμο στάδιο την καλύτερη διαχείριση του χρόνου και των πόρων που διατίθενται στα πλαίσια της εντολής τους και τη μείωση του φόρτου εργασίας Όταν ένας δικαστής εισηγείται στα μέρη να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση, δεν παραιτείται από ούτε παραχωρεί οποιοδήποτε μέρος του θεσμικού του ρόλου. Ο δικαστής: προσδιορίζει κατά πόσο η υπόθεση είναι κατάλληλη για διαμεσολάβηση προσδιορίζει μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας την καταλληλότερη χρονική στιγμή για να προταθεί η διαμεσολάβηση στα μέρη η οποία δεν μπορεί να είναι μετά την έκδοση απόφασης μπορεί να καλέσει τους διάδικους να παραστούν ενώπιον του για ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας διαμεσολάβησης και τη δυνατότητα επίλυσης της 4

5 διαφοράς τους με τη διαδικασία αυτή καθορίζει το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου τα μέρη (και ο διαμεσολαβητής) αναμένονται να καταλήξουν σε συμφωνία συμβιβασμού (ή να αποταθούν στον δικαστή για την παραχώρηση επιπλέον χρόνου για τη συνέχιση της διαμεσολάβησης) αναβάλλει την καθορισμένη ημερομηνία της ακρόασης σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία συμβιβασμού στα πλαίσια της διαμεσολάβησης αλλά οι διάδικοι εξακολουθούν να επιθυμούν τη διαμεσολάβηση ορίζει ημερομηνία για την έναρξη ή συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης κηρύσσει τη συμφωνία συμβιβασμού ως εκτελεστή στην περίπτωση όπου η διαμεσολάβηση ήταν επιτυχής και τα μέρη ζητούν την εκτελεστότητα της Επιπρόσθετα Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης: Ο δικαστής στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η υπόθεση έχει δικαιοδοσία και εκδικάσει την υπόθεση. Σε περίπτωση επιτυχίας της διαμεσολάβησης και συμφωνίας συμβιβασμού: Ο δικαστής στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η υπόθεση μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο η διακανονισθείσα διαφορά δύναται να περιληφθεί, ακόμη και για σκοπούς στατιστικών δεδομένων και διαχείρισης υποθέσεων, στον αριθμό των θετικά διευθετηθεισών υποθέσεων. Έχει σχεδιαστεί εργαλείο διάγνωσης υποθέσεων διαμεσολάβησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) με σκοπό να παρέχει σε εσάς, τον δικαστή, καλύτερη στήριξη κατά τον προσδιορισμό των υποθέσεων οι οποίες είναι κατάλληλες για διαμεσολάβηση. Απαντώντας τις παρεχόμενες ερωτήσεις, καθίσταται δυνατό να επιλέξετε πιο γρήγορα τις υποθέσεις οι οποίες είναι προτιμότερο να επιλυθούν μέσω διαμεσολάβησης. Το ερωτηματολόγιο αφορά συγκεκριμένα τις αστικές και τις εμπορικές υποθέσεις, ωστόσο κάποιες ερωτήσεις μπορούν να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν επίσης για κοινωνικές και εργατικές διαφορές. Οι οικογενειακές υποθέσεις πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά και πρέπει να εφαρμόζεται ειδικό ερωτηματολόγιο διάγνωσης υποθέσεων διαμεσολάβησης. 5

6 ΜΕΡΟΣ 2: Ενημέρωση των μερών για τη διαμεσολάβηση Όταν ένα δικαστήριο ή ένας δικαστής αποφασίζει να προωθήσει τη διαμεσολάβηση, πρέπει να εξηγεί στα μέρη τι είναι η διαμεσολάβηση και τα πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να αποκομίσουν για την υπόθεσή τους. Ο δικαστής μπορεί να ενημερώνει τα μέρη για τη διαμεσολάβηση προφορικά κατά τη διάρκεια της ακρόασης ή γραπτά. Η προτιμώμενη επιλογή είναι ενδεχομένως ένας συνδυασμός των δύο. Για το λόγο αυτό στο παρόν εγχειρίδιο επισυνάπτονται 2 έγγραφα τα οποία μπορούν να αποσταλούν από το δικαστήριο / δικαστή στα μέρη: Πρότυπη επιστολή ή έγγραφο ενημέρωσης των μερών και των δικηγόρων για τη διαμεσολάβηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα μέρη και/ή τους δικηγόρους τους για να εκτιμήσουν κατά πόσο η διαμεσολάβηση θα είναι ευεργετική για την υπόθεσή τους ή για την υπόθεση των πελατών τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). Η προσέγγιση αυτή συστηματοποιεί τις πληροφορίες των μερών για τη διαμεσολάβηση. Τους ενθαρρύνει να αξιολογήσουν την υπόθεσή τους με διαφορετικό τρόπο και να εξετάσουν τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης. Η αυτό-αξιολόγηση αποτελεί βάση για συζήτηση με τον δικαστή. Ο δικαστής μπορεί να εξετάσει το ερωτηματολόγιο μαζί με τα μέρη ή να ζητήσει από τα μέρη να το στείλουν συμπληρωμένο πριν από την ακρόαση. Μια συστηματική προσέγγιση μπορεί να συνεπάγεται τη συμμετοχή των δικαστικών επιμελητών και το συντονισμό με τους λοιπούς δικαστές του Δικαστηρίου. Ιδανικά, η επιστολή ή το έγγραφο ενημέρωσης των μερών για τη διαμεσολάβηση αποστέλλεται στα μέρη μαζί με την ειδοποίηση της ημερομηνίας της πρώτης ακρόασης (ή με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο αποστέλλει το δικαστήριο σε όλα τα μέρη της διαφοράς). 6

7 ΜΕΡΟΣ 3: Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να προτείνεται η διαμεσολάβηση; Κατ αρχήν, η εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου είναι μεγαλύτερη όταν η διαμεσολάβηση ξεκινά νωρίς. Η σχέση τείνει να επιδεινώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Η αποκατάσταση ενός εποικοδομητικού διαλόγου απαιτεί περισσότερη ενέργεια. Ο χρόνος είναι χρήμα. Οι διαφορές επιφέρουν κόστος, το οποίο μπορεί να συνίσταται σε δέσμευση χρηματικών ποσών, δυσκολίες χρηματικών ροών, συντήρηση ή διατήρηση αγαθών και φόρους. Οι επαγγελματικές αμοιβές (δικηγόροι, πραγματογνώμονες) στρεβλώνουν επίσης σταδιακά τα ουσιώδη ζητήματα. Ορισμένες φορές είναι προτιμότερο να εκφράσουν πρώτα τα μέρη την εχθρότητά τους προτού τους προταθεί να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση: σε κατοπινό στάδιο, αυτό μπορεί ακόμη και να ενισχύσει την ετοιμότητά τους να διευθετήσουν τη διαφορά τους. Ενίοτε τα μέρη αποφασίζουν να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση όταν η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, αφότου έχουν ανακαλύψει τα περισσότερα ισχυρά και αδύναμα σημεία των αντίστοιχων πλευρών τους. Η αναμονή, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι επιζήμια, επειδή η διαμεσολάβηση απαιτεί από αμφότερα τα μέρη να είναι έτοιμα γι' αυτήν. Η ικανότητα συγκράτησης των συναισθηματικών πτυχών μιας διαφοράς ποικίλλει αναλόγως του ατόμου. Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου διεξάγεται δικαστική διαδικασία για υπόθεση το αντικείμενο της οποίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου που προνοεί για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές Ν. 159(Ι)/2012 δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πριν την έκδοση της απόφασης: (α) να καλέσει τους διάδικους να παραστούν ενώπιον του για ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας διαμεσολάβησης και τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς τους με τη διαδικασία αυτή, και (β) κατόπιν κοινής αίτησης όλων των διαδίκων, ή κατόπιν αίτησης ενός από τους διάδικους και με τη ρητή συναίνεση των υπολοίπων, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης να αποφασίσει την αναβολή της δικαστικής διαδικασίας για να λάβει χώρα διαμεσολάβηση. 7

8 ΜΕΡΟΣ 4: Πώς γίνεται ο διορισμός του διαμεσολαβητή; Στην Κύπρο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως τηρεί ειδικό Μητρώο στο οποίο εγγράφονται πρόσωπα που επιθυμούν να διενεργούν ως διαμεσολαβητές και τα οποία πληρούν κάποιες προϋποθέσεις όπως προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 του Νόμου που προνοεί για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές Ν. 159(Ι)/2012. Το εν λόγω Μητρώο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/page21_gr/page21_gr?opendocument). Τα Κέντρα Διαμεσολάβησης, όπως για παράδειγμα η Υπηρεσία Διαμεσολάβησης ΚΕΒΕ, συστήνονται με σκοπό την προώθηση ποιοτικής διαμεσολάβησης και την παροχή ενός ασφαλούς πλαισίου για τους διαδίκους (πιστοποίηση διαμεσολαβητών, κανόνες διορισμού διαμεσολαβητών, κανόνες διαδικασίας, κανόνες δεοντολογίας...). Παρόλο που τα εν λόγω Κέντρα μπορούν να παρακαμφθούν, η συνεργασία με αυτά διασφαλίζει την ανάπτυξη και προώθηση της διαμεσολάβησης μακροπρόθεσμα. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ είναι ως ακολούθως: Mέγαρο ΚΕΒΕ, Δεληγιώργη 3, 1066 Λευκωσία, τηλ , φαξ , Ηλ. διεύθ. 8

9 ΜΕΡΟΣ 5: Πώς πρέπει να υποβάλλονται τα αποτελέσματα και τα στατιστικά στοιχεία της διαμεσολάβησης. Έκθεση αποτελεσμάτων διαμεσολάβησης Η διαμεσολάβηση είναι εμπιστευτική διαδικασία. Η εμπιστευτικότητα μπορεί να περιλαμβάνει το γεγονός ότι πρόκειται να λάβει ή έλαβε χώρα η διαμεσολάβηση. Καλύπτει βεβαίως το σύνολο των πληροφοριών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη διαμεσολάβηση, περιλαμβανομένου ενδεχομένως οποιουδήποτε συμβιβασμού και των όρων αυτού. Ο δικαστής συνεπώς οφείλει να αποφεύγει να υποβάλλει ερωτήσεις στα μέρη ή τον διαμεσολαβητή σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης ή τις λεπτομέρειες μιας ενδεχόμενης συμφωνίας συμβιβασμού. Ωστόσο, ο δικαστής πρέπει να ζητά, εντός των επιτρεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων, δήλωση του διαμεσολαβητή (ή την εξασφάλιση από τον διαμεσολαβητή δήλωσης των μερών) ότι η αποστολή του/της έχει ολοκληρωθεί ως αποτέλεσμα της συμφωνίας συμβιβασμού ή του μερικού συμβιβασμού ή της απουσίας οποιασδήποτε συμφωνίας. Αναλόγως των αποτελεσμάτων της διαμεσολάβησης, ο δικαστής αποφασίζει τη συνέχιση ή τη διακοπή της δικαστικής διαδικασίας. Στατιστικά στοιχεία Είναι σημαντικό για το Δικαστήριο να συλλέγει στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη διαμεσολάβηση ούτως ώστε να αξιολογεί το πρόγραμμα παραπομπής σε διαμεσολάβηση από το δικαστήριο. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν: Τον αριθμό των διαδίκων οι οποίοι έλαβαν πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση και τη μορφή των πληροφοριών (π.χ. γραπτά, προφορικά, κατά την προγραμματισμένη ακρόαση κτλ) Τον αριθμό υποθέσεων στις οποίες ο δικαστής εφάρμοσε τη διάγνωση υποθέσεων διαμεσολάβησης Τον αριθμό διαμεσολαβήσεων που προτάθηκαν από τον δικαστή Τον τομέα/τα είδη της διαμάχης (τραπεζικά θέματα / χρηματοοικονομικά / ασφαλιστικές συμβάσεις / αστική ευθύνη / κατασκευαστικός τομέας / βιοτεχνίες / ΤΠΕ / δικαιώματα ιδιοκτησίας και κυριότητα / εργασιακές σχέσεις κτλ) Τον αριθμό των επιτυχών, των εν μέρει επιτυχών ή των ανεπιτυχών διαμεσολαβήσεων Τη διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης (από το διορισμό του διαμεσολαβητή έως την υποβολή της έκθεσης αναφοράς του διαμεσολαβητή στο δικαστήριο) Τον αριθμό των συμφωνιών συμβιβασμού που αιτήθηκαν για εκτέλεση 9

10 ΜΕΡΟΣ 6: Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο Επισυνάπτεται το κείμενο του Νόμου που προνοεί για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές, αρ. 159(Ι) του 2012 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4). 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Διάγνωση υποθέσεων διαμεσολάβησης για τους δικαστές Μεθοδολογία Απαντήστε όπου είναι δυνατό τις ακόλουθες ερωτήσεις. Όπου η ερώτηση δεν είναι σχετική ή η απάντηση δεν είναι σαφής, επιλέξτε τη μεσαία στήλη με τίτλο «αμφιβολία» Μέρος Α Συνθήκες-πλαίσιο Ναι Αμφιβολία Όχι 1. Μπορεί να υπαχθεί η διαφορά σε επίλυση μέσω διαμεσολάβησης βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου; 2. Μπορούν να παραπεμφθούν τα μέρη σε διαμεσολάβηση στο παρόν στάδιο της διαδικασίας; 3. Εκκρεμεί οποιαδήποτε άλλη διαδικασία η οποία αφορά τα ίδια μέρη ή ένα από αυτά σε σχέση με τα ίδια ή συνδεόμενα ζητήματα; 4. Συμμετέχουν πολλά μέρη στη δίκη ή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διατάξει ο δικαστής τρίτο/-α μέρος/ -η να συμμετάσχει/-ουν στη διαδικασία; 5. Η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα διαμεσολάβησης; 11

12 Μέρος Β Καταλληλότητα της διαφοράς Ναι Αμφιβολία Όχι 6. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, είναι εφικτός ο διακανονισμός της παρούσας διαφοράς; 7. Είναι σημαντική η ταχεία επίλυση της διαφοράς; 8. Τα δικαστικά έξοδα θα μειώσουν σημαντικά το ποσό που μπορεί να ανακτηθεί μέσω της δικαστικής απόφασης; 9. Είναι περιορισμένοι οι χρηματικοί πόροι που μπορεί να διαθέσει στη δικαστική διαδικασία ένα από τα μέρη ή αμφότεροι τα μέρη; 10. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι περίπλοκο να ληφθεί απόφαση επί της υπόθεσης (έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, σύνθετα ή τεχνικά πραγματικά περιστατικά ); 11. Ενδέχεται να είναι δύσκολο να εκτελεστεί η απόφαση; 12. Είναι απομακρυσμένη η πιθανότητα να χρειάζεται τουλάχιστον ένα από τα μέρη νομικό προηγούμενο από δικαστήριο; 13. Υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα η απόφαση να μην απονέμει δικαιοσύνη ισότιμα ή να είναι άδικη για τουλάχιστον ένα από τα συμμετέχοντα μέρη; (π.χ. δεν θα λαμβάνει υπόψη πραγματικά περιστατικά λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων, διαδικαστικών σφαλμάτων ) 14. Είναι απαραίτητη η εμπιστευτικότητα/η τήρηση απορρήτου σε σχέση με κάποια στοιχεία της διαφοράς; 15. Η υπόθεση αφορά θέμα αρχής; 16. Είναι πιθανό η διαφορά να αντικατοπτρίζει μόνο ένα μέρος άλλων βαθύτερων/μη εκφραθεισών συγκρούσεων; 17. Τα συναισθήματα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαφορά; 12

13 Όχι 18. Είναι σημαντικό για τα μέρη να διατηρήσουν σχέσεις μεταξύ τους στο μέλλον; 19. Η έκβαση της δικαστικής απόφασης είναι ιδιαίτερα αβέβαιη για τα μέρη; 20. Είναι σημαντικό για τα μέρη να έχουν έλεγχο της έκβασης της διαφοράς; 21. Είναι σημαντικό για τα μέρη να έχουν έλεγχο του χρονοδιαγράμματος και της οργάνωσης της διαδικασίας λήψης απόφασης; 22. Είναι σημαντικό για οποιοδήποτε μέρος να δικαιωθεί δημόσια; 23. Οι δικηγόροι ή τα μέρη υποστηρίζουν την ιδέα της επίλυσης μέσω διαπραγμάτευσης/διαμεσολάβησης; Δ ΜΕΡΟΣ Δ Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης για την παρούσα διαφορά Ναι 24. Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη να αποκαταστήσουν το διάλογο/τη μεταξύ τους σχέση; 25. Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη στην εξεύρεση μιας προσαρμοσμένης στα μέτρα τους λύσης πέραν του εφαρμοστέου αμιγώς νομικού πλαισίου; 26. Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη να γνωστοποιήσουν ευαίσθητες πληροφορίες σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας; 27. Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη να ορίσουν τις προϋποθέσεις μιας απολογίας; 28. Η διαμεσολάβηση θα παράσχει την ευκαιρία στα μέρη να εκτιμήσουν την πραγματικότητα σε σχέση με τις θέσεις τους και/ή τις πιθανότητες να υπερισχύσουν στη διαφορά; Μέρος Γ Συνθήκες της βούλησης των μερών Ναι Αμφιβολία Αμφιβολία Όχι Ερμηνεία των αποτελεσμάτων Όπου η απάντηση σε μια ερώτηση είναι «ναι», αποτελεί ένδειξη ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της διαμεσολάβησης. Όπου η απάντηση είναι «όχι», αποτελεί ένδειξη ότι η επίλυση μέσω δικαστικής διαδικασίας είναι καταλληλότερη. Ο μεγάλος αριθμός «ναι» συνεπώς πρέπει να λειτουργεί προτρεπτικά ως προς την επιδίωξη παραπομπής των μερών σε διαμεσολάβηση. Εάν η πλειοψηφία των απαντήσεων στο μέρος συνθήκες-πλαίσιο είναι «ναι», αποτελεί ένδειξη ότι το νομικό και διαδικαστικό πλαίσιο δεν εμποδίζει και μπορεί ακόμη και να ενθαρρύνει τη διαμεσολάβηση. Εάν η πλειοψηφία των απαντήσεων στο μέρος καταλληλότητα της διαφοράς είναι «ναι», αποτελεί ένδειξη ότι η φύση της διαφοράς συνάδει ιδιαιτέρως με τη διαμεσολάβηση και ότι υφίστανται αρκετοί ενθαρρυντικοί παράγοντες οι οποίοι θα βοηθήσουν τα μέρη να φτάσουν σε συμβιβασμό. Εάν η πλειοψηφία των απαντήσεων στο μέρος συνθήκες της βούλησης των μερών είναι «ναι», 13

14 αποτελεί ένδειξη ότι τα μέρη πρέπει να στραφούν προς την εξεύρεση συμβιβασμού μεταξύ τους. Αποτελεί επίσης ένδειξη ότι θα είναι ευκολότερο να πεισθούν τα μέρη για τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης. Εάν η πλειοψηφία των απαντήσεων στο μέρος πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης για τη διαφορά είναι «ναι», αποτελεί ένδειξη ότι ο διακανονισμός μέσω διαμεσολάβησης πιθανόν να ωφελήσει περισσότερο και τα δύο μέρη απ ό,τι μια δικαστική απόφαση ή απόφαση διαιτησίας. Επεξηγήσεις Μέρος Α Συνθήκες-πλαίσιο Ερώτηση 1 - Μπορεί να υπαχθεί η διαφορά σε επίλυση μέσω διαμεσολάβησης βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου; Σε ορισμένες περιπτώσεις ο νόμος απαγορεύει τη διαμεσολάβηση 1. Όταν η διαφορά ή μέρος της διαφοράς αφορά τη δημόσια τάξη (αναγκαστικό δίκαιο), δημόσια ζητήματα ή αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα, η διαμεσολάβηση μπορεί να έχει νόημα αναλόγως των συνθηκών. Ωστόσο, η συμφωνία διακανονισμού πρέπει να σέβεται το αναγκαστικό δίκαιο ή τα αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα. Ερώτηση 2 - Μπορούν να παραπεμφθούν τα μέρη σε διαμεσολάβηση στο παρόν στάδιο της διαδικασίας; Προτού εξακριβωθεί η καταλληλότητα της διαφοράς για διαμεσολάβηση, ο δικαστής πρέπει να εξακριβώσει κατά πόσο βάσει της εφαρμοστέας διάταξης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ) είναι ακόμη εφικτό να παραπεμφθούν τα μέρη σε διαμεσολάβηση. Ερώτηση 3 - Εκκρεμεί οποιαδήποτε άλλη διαδικασία η οποία αφορά τα ίδια μέρη ή ένα από αυτά σε σχέση με τα ίδια ή συνδεόμενα ζητήματα; Η διαμεσολάβηση παρέχει ελαστικότητα στη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς. Εκτός εάν τα μέρη προτιμούν κάτι διαφορετικό, ο διαμεσολαβητής θα τα ενθαρρύνει να αντιμετωπίσουν τη διαφορά με περιεκτικό τρόπο. Όπου είναι σκόπιμο, η διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση διαφόρων συντρεχουσών διαδικασιών και να επιφέρει διακανονισμό επί του συνόλου των σχέσεων των μερών. Ερώτηση 4 - Συμμετέχουν πολλά μέρη στη δίκη ή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διατάξει ο δικαστής τρίτο/-α μέρος/ -η να συμμετάσχει/-ουν στη διαδικασία; Η πολυπλοκότητα και η διάρκεια της δίκης αυξάνονται σημαντικά όταν συμμετέχουν πολλά μέρη. διαμεσολάβηση είναι μια ελαστική διαδικασία στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν πολλά μέρη με σκοπό την εξεύρεση μιας ισορροπημένης λύσης σε ποικίλα συμφέροντα ή την επίτευξη ενός μερικού συμβιβασμού. Η Ερώτηση 5 - Η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα διαμεσολάβησης; Όπου περιλαμβάνεται ρήτρα διαμεσολάβησης στη σύμβαση, ο δικαστής παραπέμπει τα μέρη σε διαμεσολάβηση εκτός εάν η ρήτρα προσβληθεί από τους δικηγόρους. Μέρος Β Καταλληλότητα της διαφοράς Ερώτηση 6 Σύμφωνα με την εμπειρία σας, είναι εφικτός ο διακανονισμός της παρούσας διαφοράς; Βάσει μιας πρώτης ανάλυσης της υπόθεσης, της σχέσης μεταξύ των συμμετεχόντων μερών, της φύσης της διαφοράς καθώς και άλλων εξωγενών παραγόντων (χρονικοί περιορισμοί, οικονομική δυσπραγία της εταιρείας κτλ), ο δικαστής μπορεί να δει «πέραν» του αμιγώς νομικού πλαισίου και να ερμηνεύσει τη διαφορά με διαφορετικό τρόπο. 1 Ν. 159(Ι)/2012, άρθρο (2)(α, β, γ). 14

15 Ερώτηση 7 - Είναι σημαντική η ταχεία επίλυση της διαφοράς; Καταδεικνύεται ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους προσφυγής σε διαμεσολάβηση είναι η ανάγκη επίτευξης ταχείας επίλυσης της διαφοράς (μαζί με την εξοικονόμηση χρημάτων). Η διαμεσολάβηση μπορεί να διαρκέσει μόλις λίγες ώρες, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες έχουν αποφασίσει την ημερομηνία συνάντησης. Ερώτηση 8 - Τα δικαστικά έξοδα θα μειώσουν σημαντικά το ποσό που μπορεί να ανακτηθεί μέσω της δικαστικής απόφασης; Η διαμεσολάβηση, με λίγες εξαιρέσεις, είναι κατά πολύ φθηνότερη από τη διαιτησία ή τη δικαστική διαδικασία. Σε περιπτώσεις όπου από τη δικαστική διαδικασία προκύπτουν έξοδα τα οποία είναι δυσανάλογα σε σχέση με την αξία της διαμάχης, συχνά η διαμεσολάβηση αποτελεί μια καλή επιλογή. Όσο χαμηλότερη είναι η αξία της διαφοράς, τόσο περισσότερο μπορεί να βοηθήσει η διαμεσολάβηση τα μέρη να καθορίσουν τη διαφορά με ταχύτερο και οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο. Η απουσία των δικαστικών εξόδων κατ' ακρίβεια προσφέρει μια ευκαιρία διαπραγμάτευσης. Τα έξοδα των δικηγόρων και άλλων επαγγελματιών (π.χ. τεχνικών συμβούλων ή πραγματογνωμόνων) περιορίζονται με τη διαμεσολάβηση, αφού η διάρκεια της διαδικασίας είναι πολύ μικρότερη και πιο προβλέψιμη. Ερώτηση 9 - Είναι περιορισμένοι οι χρηματικοί πόροι που μπορεί να διαθέσει στη δικαστική διαδικασία ένα από τα μέρη ή αμφότερα τα μέρη; Η διαμεσολάβηση, με λίγες εξαιρέσεις, είναι κατά πολύ φθηνότερη από τη δικαστική διαδικασία. πλειοψηφία των περιπτώσεων η διαμεσολάβηση αποτελεί έναν πιο οικονομικά προσιτό μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Ερώτηση 10 - Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι περίπλοκο να ληφθεί απόφαση επί της υπόθεσης (έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, σύνθετα ή τεχνικά πραγματικά περιστατικά ); Όπου τα αποδεικτικά στοιχεία είναι πενιχρά ή απόντα και συνεπώς η λήψη απόφασης καθίσταται δύσκολη, η διαμεσολάβηση πιθανώς να επιφέρει καλύτερο αποτέλεσμα για τα μέρη. Ομοίως, όταν η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σύνθετη και τεχνική, μπορεί να είναι δύσκολο για τον δικαστή να λάβει απόφαση χωρίς την παρέμβαση πραγματογνωμόνων, οι οποίοι με τη σειρά τους θα επιφέρουν μεγαλύτερα έξοδα και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αντιφάσεις. Η παρέμβαση του διαμεσολαβητή επιτρέπει να λάβει χώρα συζήτηση επί τεχνικών θεμάτων μεταξύ των μερών. Τα μέρη συχνά δεν συνομιλούν μεταξύ τους παρά μόνο μέσω των δικηγόρων τους. Ερώτηση 11 - Ενδέχεται να είναι δύσκολο να εκτελεστεί/να εφεσιβληθεί η απόφαση; Οι διάδικοι συχνά δεν εκτελούν τη δικαστική απόφαση για διάφορους λόγους (δυσκολία εφαρμογής, έλλειψη πόρων, εθελούσια εναντίωση στην απόφαση ) ή υποβάλλουν έφεση όποια και να είναι η απόφαση. διαμεσολάβηση δεν αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες. Έχει πολύ υψηλό ποσοστό εθελούσιας εκτέλεσης. Τα μέρη, μέσω της προσπάθειας επίτευξης συμβιβασμού, αποκτούν κυριότητα επί της απόφασης και συνεργάζονται με τον διαμεσολαβητή για την εφαρμογή και τη λειτουργικότητα της αμοιβαίας συμφωνίας. Στην Η Ερώτηση 12 - Είναι απομακρυσμένη η πιθανότητα να χρειάζεται τουλάχιστον ένα από τα μέρη νομικό προηγούμενο από δικαστήριο; Ορισμένες υποθέσεις υποβάλλονται στο δικαστήριο με σκοπό να δημιουργηθεί νέο νομικό προηγούμενο το οποίο θα έχει ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες απ' ό,τι η ίδια η υπόθεση. Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω της διαμεσολάβησης δεν είναι γνωστά ή δεσμευτικά για άλλα μέρη, γι αυτό ακόμη και εάν η διαμεσολάβηση έχει θετική έκβαση, δεν θα έχει μεγάλη επίδραση σε μελλοντικές υποθέσεις. Συνεπώς η διαμεσολάβηση δεν ωφελεί τις εν λόγω υποθέσεις. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί νομικό προηγούμενο στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης. Ερώτηση 13 - Υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα η απόφαση να μην απονέμει δικαιοσύνη ισότιμα ή να είναι άδικη για τουλάχιστον ένα από τα συμμετέχοντα μέρη; (π.χ. δεν θα λαμβάνει υπόψη πραγματικά περιστατικά λόγω πενιχρών αποδεικτικών στοιχείων, διαδικαστικών σφαλμάτων ) Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δικαστική υπόθεση μπορεί να είναι άδικη για τουλάχιστον ένα από τα μέρη επειδή ο δικαστής δεν μπορεί να βασιστεί σε διάφορα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. για δικονομικούς λόγους). Στις 15

16 περιπτώσεις αυτές η διαμεσολάβηση μπορεί να ωφελήσει τα μέρη, καθώς δεν περιορίζεται από το δικονομικό δίκαιο και οι κανόνες απόδειξης μπορεί κάποιες φορές να αρθούν. Ερώτηση 15 - Είναι απαραίτητη η εμπιστευτικότητα/η τήρηση απορρήτου σε σχέση με κάποια στοιχεία της διαφοράς; Η διαμεσολάβηση είναι απόλυτα εμπιστευτική και υποστηρίζεται από τη νομοθεσία και από δήλωση εμπιστευτικότητας των συμμετεχόντων μερών. Η διαμεσολάβηση, λοιπόν, είναι συμφέρουσα για τα μέρη που επιθυμούν τη διακριτικότητα σε σχέση με τη διαφορά και τη συζήτηση επ' αυτής. Ερώτηση 15 - Η υπόθεση αφορά θέμα αρχής; Ορισμένες υποθέσεις είναι ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά ή υπαγορεύονται από βασικές αρχές. Τα μέρη πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω μιας προσαρμοσμένης προσέγγισης η οποία να αναγνωρίζει επαρκώς και να επικυρώνει την υποκείμενη αρχή (την οποία κάποιες φορές τα ίδια τα μέρη ορίζουν ως βασική αρχή) στην οποία βασίζεται η υπόθεση. Εάν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, ένα μέρος μπορεί να αισθανθεί αδικημένο ή ηττημένο, ακόμη και εάν η δικαστική απόφαση είναι προς όφελός του. Η διαμεσολάβηση είναι πιο πιθανό να προσφέρει ικανοποίηση σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις. Ερώτηση 16 - Είναι πιθανό η διαφορά να αντικατοπτρίζει μόνο ένα μέρος άλλων βαθύτερων/μη εκφραθεισών συγκρούσεων; Όταν απαιτείται από έναν δικαστή να επιλύσει μια υπόθεση, περιορίζεται από τα αιτήματα των διαδίκων, ακόμη και όταν είναι σαφές (ή λιγότερο σαφές) ότι υπάρχουν βαθύτερα αίτια ή ανάγκες. Οι μη εκφρασθείσες ανάγκες μπορεί να πυροδοτήσουν μια νέα σύγκρουση αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης. Η διαμεσολάβηση δεν περιορίζεται από την αρχική απαίτηση των μερών. Είναι καθήκον του διαμεσολαβητή να κατανοήσει και να εξετάσει τα βαθύτερα συμφέροντα και τις ενδεχόμενες σχετικές συγκρούσεις, με σκοπό την επίτευξη ενός συνολικού διακανονισμού. Ερώτηση 17 - Τα συναισθήματα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαφορά; Ορισμένες διαφορές είναι ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά. Τα μέρη χρειάζονται μια προσαρμοσμένη προσέγγιση η οποία να αναγνωρίζει επαρκώς και να επικυρώνει τα βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα τα οποία αποτελούν τη βάση της υπόθεσης και η οποία κατά τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνει την εξεύρεση μιας πιο ολοκληρωμένης λύσης. Εάν δεν αντιμετωπιστούν οι συναισθηματικές ανάγκες, ένα μέρος μπορεί να αισθανθεί αδικημένο ή ηττημένο, ακόμη και εάν η δικαστική απόφαση είναι προς όφελός του. Η διαμεσολάβηση είναι πιο πιθανό να προσφέρει ικανοποίηση σε αυτές τις περιπτώσεις. Μέρος Γ Συνθήκες της βούλησης των μερών Ερώτηση 18 - Είναι σημαντικό για τα μέρη να διατηρήσουν σχέσεις μεταξύ τους στο μέλλον; Οι δικαστικές αντιπαραθέσεις και οι διαδικασίες διαιτησίας σχεδόν πάντοτε πλήττουν τις επιχειρηματικές ή τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ορισμένες φορές οι διαδικασίες επηρεάζουν επίσης τις σχέσεις με τρίτα μέρη. Στη διαμεσολάβηση τα ενδιαφερόμενα μέρη συνευρίσκονται, συνομιλούν για τη διαφορά τους και συνεργάζονται για την επίλυσή της. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα διάσωσης ή αποκατάστασης μιας συνεχούς επιχειρηματικής σχέσης. Τα αντιμαχόμενα πρόσωπα ενδέχεται επίσης να διατηρήσουν και ακόμη και να βελτιώσουν τις μεταξύ τους διαπροσωπικές σχέσεις λόγω της διαμεσολάβησης. Ερώτηση 19 - Η έκβαση της δικαστικής απόφασης είναι ιδιαίτερα αβέβαιη για τα μέρη; Στις επιχειρήσεις δεν αρέσει η αβεβαιότητα. Χρειάζονται να μπορούν να προβλέπουν την οικονομική τους κατάσταση για σκοπούς επενδύσεων ή για να προσαρμόζουν την επιχειρηματική στρατηγική τους στις ενδεχόμενες ζημίες. Η αβεβαιότητα μπορεί επίσης να προκαλέσει πρόσθετο άγχος στους επιχειρηματίες. Ερώτηση 20 - Είναι σημαντικό για τα μέρη να έχουν έλεγχο της έκβασης της διαφοράς; Τα μέρη τα οποία υποβάλλουν μια υπόθεση στο δικαστήριο εκχωρούν την ευθύνη της επίλυσης της διαφοράς σε έναν δικαστή. Στη διαμεσολάβηση τα μέρη διατηρούν τον έλεγχο επί οποιασδήποτε απόφασης που αφορά την 16

17 επίλυση της διαφοράς τους. Η διαμεσολάβηση, λοιπόν, είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις όπου τα μέρη επιθυμούν να διατηρήσουν τον έλεγχο επί της επίλυσης της υπόθεσης. Ερώτηση 21 - Είναι σημαντικό για τα μέρη να έχουν έλεγχο του χρονοδιαγράμματος και της οργάνωσης της διαδικασίας λήψης απόφασης; Η διαμεσολάβηση είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις όπου τα μέρη επιθυμούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της ταχύτητας της διαδικασίας και των εξόδων. Ερώτηση 22 - Είναι σημαντικό για οποιοδήποτε μέρος να δικαιωθεί δημόσια; Τα μέρη τα οποία επιζητούν να δικαιωθούν δημόσια μπορούν να επιλέξουν έναν από τους δύο τρόπους: δικαστήριο ή διαμεσολάβηση. Η δικαστική απόφαση είναι δημόσια και μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική δικαίωση. Ο διακανονισμός μέσω διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτικός, αλλά τα μέρη μπορούν στο πλαίσιο της συμφωνίας τους να περιλάβουν διάταξη βάσει της οποίας ένα από τα μέρη θα προβεί σε δημόσια απολογία ή θα δημοσιεύσουν από κοινού δελτίο τύπου. Το πλεονέκτημα της διαμεσολάβησης έγκειται στο ότι τα μέρη μπορούν να συντάξουν από κοινού τη δημόσια ανακοίνωση. Ερώτηση 23 - Οι δικηγόροι ή τα μέρη υποστηρίζουν την ιδέα της επίλυσης μέσω διαπραγμάτευσης/διαμεσολάβησης; Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι δικηγόροι είναι πεπεισμένοι για τα πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης ή της διαμεσολάβησης, αλλά τα μέρη είναι διστακτικά ή απρόθυμα. Η υποστήριξη του δικαστή μπορεί να βοηθήσει τα μέρη να υπερνικήσουν τις αμφιβολίες τους. Η ερώτηση δεν υπαινίσσεται ότι η διαμεσολάβηση δεν είναι κατάλληλη για τη διαφορά, αλλά υποδεικνύει στους δικαστές να λάβουν υπόψη τη στάση των δικηγόρων. Μέρος Δ Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης για την παρούσα διαφορά Ερώτηση 24 - Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη να αποκαταστήσουν το διάλογο/τη μεταξύ τους σχέση; Η διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει τα μέρη να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους και να πραγματοποιήσουν ανοικτή συζήτηση. Αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στη δόμηση μιας βιώσιμης συμφωνίας. Ερώτηση 25 - Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη στην εξεύρεση μιας προσαρμοσμένης στα μέτρα τους λύσης πέραν του εφαρμοστέου αμιγώς νομικού πλαισίου; Στη διαμεσολάβηση η νομοθεσία αποτελεί σημείο αναφοράς καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ωστόσο, μέσα στο εν λόγω νομικό πλαίσιο, η διαμεσολάβηση παρέχει χώρο για τη δημιουργία ιδιαίτερα εξατομικευμένων συμφωνιών οι οποίες αντικατοπτρίζουν το πώς τα μέρη αντιλαμβάνονται τη διαμάχη. Ερώτηση 26 - Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη να γνωστοποιήσουν ευαίσθητες πληροφορίες σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας; Το έλλειμμα πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει αιτία διαμάχης. Η διαμεσολάβηση μπορεί να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών. Η διαμεσολάβηση είναι μια εμπιστευτική διαδικασία και αυτό της το χαρακτηριστικό προστατεύεται από τη νομοθεσία και από δήλωση που υπογράφεται από τα μέρη. Ερώτηση 27 - Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τους διαδίκους να ορίζουν τις προϋποθέσεις μιας απολογίας; Η απολογία συνεπάγεται την αναγνώριση της πρόκλησης ζημίας και την αποδοχή της ευθύνης, του αποτελέσματος και της τρωτότητας. Ορισμένες φορές η απολογία είναι απαραίτητη αλλά δύσκολη. Η διαμεσολάβηση δημιουργεί χώρο για την απολογία. Ερώτηση 28 - Η διαμεσολάβηση θα παράσχει την ευκαιρία στα μέρη να εκτιμήσουν την πραγματικότητα σε σχέση με τις θέσεις τους και/ή τις πιθανότητες να υπερισχύσουν στη διαφορά; Οι υπερβολικές προσδοκίες ορισμένων μερών από το αποτέλεσμα της δικαστικής διαδικασίας μπορεί να τα οδηγήσουν σε παράλογες συμπεριφορές. Η εν λόγω στάση μπορεί να τροφοδοτείται, να συντηρείται ή να 17

18 ενισχύεται από τους δικηγόρους των μερών. Ένα από τα καθήκοντα του διαμεσολαβητή είναι να τα βοηθήσει να εκτιμήσουν την πραγματικότητα. Ως ουδέτερο και απροκατάληπτο τρίτο μέρος, έχει τη δυνατότητα να είναι αντικειμενικός και να συζητά με τα μέρη τα μειονεκτήματα ή τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες της διαφοράς, τα οποία μπορεί να έχουν παραβλέψει τα μέρη. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Πρότυπο έγγραφο ή επιστολή ενημέρωσης των μερών για τη διαμεσολάβηση Αγαπητοί Κύριοι/Κυρίες, Εξετάσατε το ενδεχόμενο να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά σας μέσω διαμεσολάβησης; Η διαμεσολάβηση αποτελεί εναλλακτική μέθοδο της δικαστικής διαδικασίας, η οποία σας επιτρέπει να βρείτε μια προσαρμοσμένη και πιθανώς πιο ικανοποιητική λύση στις διαφορές σας, αποφεύγοντας την αβεβαιότητα και τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας. Η διαμεσολάβηση είναι μια ανεπίσημη διαδικασία κατά την οποία ένα αμερόληπτο τρίτο μέρος (ο διαμεσολαβητής), ο οποίος επιλέγεται από τα μέρη και/ή διορίζεται από τον δικαστή, βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία. Η διαμεσολάβηση αποσκοπεί στην αποκατάσταση του διαλόγου μεταξύ των μερών με εμπιστευτικό τρόπο, στην αναγνώριση των συμφερόντων των μερών πέραν της νομοθεσίας, στη δημιουργία επιλογών επίλυσης, στην υποστήριξη των μερών κατά τις διαπραγματεύσεις και στη σύνταξη ενός εφαρμόσιμου διακανονισμού. Καθ όλη τη διάρκεια της διαμεσολάβησης, οι προθεσμίες παραγραφής ή της αποσβεστικής προθεσμίας αναστέλλονται. Οι δικαστικές διαδικασίες θα εξακολουθούν να εκκρεμούν και, εάν αποτύχει η διαμεσολάβηση, θα συνεχιστούν. Ο δικαστής θα λάβει υπόψη ότι πραγματοποιήθηκε διαμεσολάβηση και θα θέσει σε προτεραιότητα την υπόθεση, με τρόπο που να μην προκύψουν περαιτέρω καθυστερήσεις 2. Γιατί να δοκιμάσετε τη διαμεσολάβηση; ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η διαμεσολάβηση είναι αποτελεσματική: στατιστικά, το 75% των υποθέσεων καταλήγουν σε συμφωνία 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διατηρείτε τον έλεγχο του αποτελέσματος της διαμάχης. Βρίσκετε λύση η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στα συμφέροντα και τις ανάγκες σας. Μπορείτε να αποχωρήσετε από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και να επιστρέψετε στο δικαστήριο χωρίς αρνητικές συνέπειες ανά πάσα στιγμή. Αποφεύγετε τις δυσκολίες κατά την εκτέλεση της τελικής απόφασης. Όλες οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτικές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δίκη σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης. Μπορείτε να έχετε βοήθεια από τον δικηγόρο σας. 2 Εφόσον είναι εφικτό βάσει της τακτικής του Δικαστηρίου/του δικαστή. 3 «Το κόστος της μη εφαρμογής Εναλλακτικών Τρόπων Επίλυσης: Ερευνώντας και επιδεικνύοντας τα πραγματικά κόστη της ενδοκοινοτικής εμπορικής δικαστικής διαμάχης», έρευνα η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπονήθηκε από το ADR Center, Ιούνιος

20 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Η διαμεσολάβηση μπορεί να διαρκέσει ορισμένες ώρες καθορίζετε το χρονοδιάγραμμα της διαμεσολάβησης σύμφωνα με το πρόγραμμά σας. Η διαμεσολάβηση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο απ ό,τι προβλέπει ο νόμος δηλαδή τρεις (3) μήνες ή έξι (6) μήνες αν εσείς το αποφασίσετε να παραταθεί η διάρκεια της. Τα έξοδα της διαμεσολάβησης καθορίζονται εκ των προτέρων και κατανέμονται μεταξύ των μερών 4. Εξαιτίας του συντομευμένου χρόνου για την εξεύρεση λύσης, εξοικονομείτε έξοδα που θα προέκυπταν από τη συμμετοχή πραγματογνωμόνων ή του προσωπικού σας και εξασφαλίζετε βεβαιότητα σε σχέση με τις οικονομικές συνέπειες της λύσης (ρευστά διαθέσιμα ή πρόβλεψη ζημιών). Αποφεύγετε τυχόν κρυφά κόστη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Η διαμεσολάβηση προωθεί τη βελτίωση των σχέσεων μέσω της επίλυσης προβλημάτων με συνεργασία. Με την αποκατάσταση του διαλόγου μπορείτε να ενδυναμώσετε τη σχέση σας με το άλλο μέρος. Η εταιρεία σας προβάλλει εικόνα εφαρμογής δίκαιων εμπορικών πρακτικών. Πώς ξεκινά η διαμεσολάβηση; Η διαμεσολάβηση πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλα τα μέρη της διαφοράς. Αφού συμφωνήσετε, επικοινωνήστε με κάποιο κέντρο διαμεσολάβησης, για παράδειγμα την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης ΚΕΒΕ, για να βρείτε τον κατάλληλο διαμεσολαβητή ή αναφερθείτε απ ευθείας στο Μητρώο Διαμεσολαβητών που διατηρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξης. Εάν είναι απαραίτητο, το κέντρο διαμεσολάβησης ή ο δικαστής θα διορίσουν έναν διαμεσολαβητή για εσάς. Μετά το διορισμό του διαμεσολαβητή, ο δικαστής θα ορίσει νέα ημερομηνία ακρόασης και θα καθορίσει την περίοδο καθυστέρησης μέσα στην οποία θα παρουσιάσετε αναφορά σχετικά με την επιτυχία ή την αποτυχία της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Ούτε εσείς ούτε ο διαμεσολαβητής μπορείτε να παρουσιάσετε αναφορά σχετικά με τη φύση ή το περιεχόμενο της συζήτησης και το περιεχόμενο της συμφωνίας συμβιβασμού, τα οποία παραμένουν εμπιστευτικά. Στην παρούσα πιλοτική φάση του προγράμματος διαμεσολάβησης με παραπομπή από το δικαστήριο, η Υπηρεσία Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ έχει καταρτίσει κατάλογο με τις χρεώσεις της. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία αυτή είναι τα ακόλουθα: Υπηρεσία Διαμεσολάβησης ΚΕΒΕ, τηλ , [Τελικά σχόλια και δέοντες χαιρετισμοί 5...]. 5 Προσαρμόζονται από τον δικαστή σύμφωνα με την πρακτική του Δικαστηρίου. 20

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ.

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. Θεοχάρης Δημ. Κατσαούνη Αδ. Κατσιγιάννης Κ. Κωτσάκη Αικ. Μεϊδάνης Χαρ. Μπαλάδη Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τρόποι επίλυσης των αστικών & εμπορικών διαφορών μας

Νέοι τρόποι επίλυσης των αστικών & εμπορικών διαφορών μας Νέοι τρόποι επίλυσης των αστικών & εμπορικών διαφορών μας Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Εσπερίδα innovation-community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision, HILTON

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ; Προοπτικές για επαγγελματική απασχόληση δημιουργεί ο νέος θεσμός

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ; Προοπτικές για επαγγελματική απασχόληση δημιουργεί ο νέος θεσμός Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ; Προοπτικές για επαγγελματική απασχόληση δημιουργεί ο νέος θεσμός Ιωάννα Αναστασοπούλου, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια διαπιστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ---------------------------------- 12/02/2015 UΣυνοπτική Γενική Ενημέρωση Δανειοληπτών Αγαπητοί Δανειολήπτες, Αν λόγω της οικονομικής κρίσης, η

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών

Μορφές εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών Μορφές εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών Ημερίδα ΔΝΥ Ιωάννα Δ. Σισμανίδη Εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών H δικαστική οδός δεν είναι η πλέον αποτελεσματική για την επίλυση διαφορών ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Προτάθηκαν από τα ακόλουθα βασικά μέλη της πλατφόρμας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business - B2B) AIM CEJA CELCAA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η νέα σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΑΠΑΒ «Ολική προσέγγιση για την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από ορισμένα Έργα: νομοθεσία, διαδικασίες, σημαντικότερα προβλήματα και η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10.10.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 278/15 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2006 για τον καθορισμό κατευθυντήριων

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Invest in Greece. (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.)

Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Invest in Greece. (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.) Διαμεσολαβητής του Επενδυτή του Invest in Greece (Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.) Έχετε σε εξέλιξη ένα επενδυτικό σχέδιο στην Ελλάδα και αντιμετωπίζετε δυσκολίες με τη Δημόσια Διοίκηση; Ο Διαμεσολαβητής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό;

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό; 19 Οκτωβρίου 2012 Οδηγός επενδύσεων Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; ΕΑΚΑΑ σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Πρόκειται για ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έδρα της οποίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.4.2001 COM(2001) 161 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη διεύρυνση της πρόσβασης των καταναλωτών στην εναλλακτική επίλυση διαφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας. 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016 Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων Πολιτισμικής Ποικιλομορφίας 1 Ιουλίου 2015 30 Ιουνίου 2016 Χρηματοδοτική συνεισφορά από το Δήμο Stonnington για δραστηριότητες κοινωνικής υποστήριξης μεταναστευτικών συλλόγων ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ [Type a quote from th ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 25 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους Ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: Υπηρεσία ιαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ Κύριοι, To ΚΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( MEDIATION ) Νομοθετικό Πλαίσιο Φορείς Κατάρτισης

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( MEDIATION ) Νομοθετικό Πλαίσιο Φορείς Κατάρτισης ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ( MEDIATION ) Νομοθετικό Πλαίσιο Φορείς Κατάρτισης 1. Τι είναι Διαμεσολάβηση; Η Διαμεσολάβηση ( Mediation ) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων

Συµφωνία επιχορήγησης ΠΠ7 «Μαρία Κιουρί» - Κατάλογος ειδικών διατάξεων ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΠ7 «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΒ ΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με ορισμένα καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 30(Ι)/2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4433, 7.3 2014 Ν. 30(Ι)/2014 30(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΚΑΙ TΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΚΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου. ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΑΠΟΦΑΣΗ 4/347/12.7.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή ιαδίδουν Αναλύσεις ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Σύνοψη Το παρόν υπόμνημα εξετάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία του Συμβουλίου 91/271/ΕΟΚ της 21 ης Μαΐου 1991 για την

Διαβάστε περισσότερα