Eγχειρίδιο για Διαμεσολάβηση με παραπομπή από το Δικαστήριο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eγχειρίδιο για Διαμεσολάβηση με παραπομπή από το Δικαστήριο"

Transcript

1 ξλξλκξλ Eγχειρίδιο για Διαμεσολάβηση με παραπομπή από το Δικαστήριο (Toolkit for Court Annexed Mediation Schemes) 1 η Έκδοση, Οκτώβριος 2014 Συντάχθηκε από τους Alexia Hengl και Vincent Tilman, EUROCHAMBRES Σε συνεργασία με τους: Brigitte Vandermensbrugghe, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βρυξελλών (BECI), Philippe Van Roost, δικηγόρο και διαμεσολαβητή (bmediation), Λεωνίδα Πασχαλίδη (Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο - ΚΕΒΕ), και Melanie Germain, Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας Παρισίων (CMAP) 1

2 ξλξλκξλ Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ... 3 ΜΕΡΟΣ 1. Γιατί είναι καλό να προωθείται η διαμεσολάβηση από τους δικαστές;... 4 Ο ρόλος των δικαστών στη διαμεσολάβηση... 4 ΜΕΡΟΣ 2. Ενημέρωση των μερών για τη διαμεσολάβηση... 6 ΜΕΡΟΣ 3. Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να προτείνεται η διαμεσολάβηση;... 7 ΜΕΡΟΣ 4. Πώς γίνεται ο διορισμός του διαμεσολαβητή;... 8 ΜΕΡΟΣ 5. Πώς πρέπει να υποβάλλονται τα αποτελέσματα και τα στατιστικά στοιχεία της διαμεσολάβησης... 9 Έκθεση αποτελεσμάτων διαμεσολάβησης... 9 Στατιστικά στοιχεία... 9 ΜΕΡΟΣ 6. Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Διάγνωση υποθέσεων διαμεσολάβησης για τους δικαστές Μεθοδολογία Ερμηνεία αποτελεσμάτων Επεξηγήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Έγγραφο ή επιστολή ενημέρωσης των μερών για τη διαμεσολάβηση Γιατί να δοκιμάσετε τη διαμεσολάβηση; Πώς ξεκινά η διαμεσολάβηση; ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης των μερών μιας διαφοράς Μεθοδολογία Ερμηνεία αποτελεσμάτων Επεξηγήσεις..22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Νόμος που προνοεί για ορισμένα θέματα Διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές Δήλωση αποποίησης ευθύνης Το παρόν εγχειρίδιο εκδόθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος «Αστική Δικαιοσύνη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H Κοινοπραξία «Η Διαμεσολάβηση Συναντά τους Δικαστές» είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί οδηγό για τους εταίρους του προγράμματος «Η Διαμεσολάβηση συναντά τους Δικαστές! (Mediation meets Judges!)». Σχεδιάστηκε με σκοπό να παρέχει στους εταίρους βασικό υλικό βάσει του οποίου μπορούν να εργαστούν με τους δικαστές για την καλύτερη εφαρμογή αλλά και περαιτέρω προώθησης της διαδικασίας της διαμεσολάβησης κατόπιν Δικαστικής παραπομπής. Το παρόν εγχειρίδιο σχεδιάστηκε από την Ένωση Ευρωπαϊκών Εμπορικών Επιμελητηρίων (EUROCHAMBRES) και έπειτα προσαρμόστηκε στα δεδομένα της Κύπρου από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εταίρους του προγράμματος «Η Διαμεσολάβηση συναντά τους Δικαστές!» και από άλλα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι (1) η EUROCHAMBRES ενημερώνεται και (2) γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα «Η διαμεσολάβηση συναντά τους δικαστές» και στη συγχρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εισηγήσεις για τη βελτίωση του προτύπου είναι ευπρόσδεκτες και μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 3

4 ΜΕΡΟΣ 1. Γιατί είναι καλό οι δικαστές να προωθούν τη διαμεσολάβηση; Το εγχειρίδιο «Η διαμεσολάβηση συναντά τους δικαστές» σχεδιάστηκε ως βοήθημα σε δικαστές της Κύπρου οι οποίοι επιθυμούν να ενθαρρύνουν τα μέρη μιας διαμάχης να δοκιμάσουν την οδό της διαμεσολάβησης προτού εισέλθουν σε δικαστική διαδικασία. Για τους σκοπούς του παρόντος εγχειριδίου (και σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τη διαμεσολάβηση): Ως «διαμεσολάβηση» νοείται μια διαρθρωμένη διαδικασία μέσω της οποίας δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να καταλήξουν σε συμφωνία σε σχέση με την επίλυση της διαφοράς τους με τη βοήθεια διαμεσολαβητή. Ως «διαμεσολαβητής» νοείται οποιοδήποτε τρίτο προς τα μέρη πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαμεσολαβητών και από το οποίο ζητείται να αναλάβει τη διεξαγωγή διαμεσολάβησης με αποτελεσματικό, αμερόληπτο και κατάλληλο τρόπο. Κατά τη λήψη απόφασης επί μιας υπόθεσης, ο δικαστής εφαρμόζει το νόμο και τους κανόνες περί αποδείξεως και διασφαλίζει ότι έχει απονεμηθεί δικαιοσύνη. Ωστόσο, κάποιες φορές ακόμη και ο νικήσας διάδικος μιας διαφοράς δεν μένει ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, καθώς τα βαθύτερα αίτια της διαμάχης δεν έχουν αντιμετωπιστεί στο δικαστήριο. Ο ρόλος των δικαστών στη διαμεσολάβηση Για τους δικαστές, η παραπομπή των μερών σε διαμεσολάβηση επιτρέπει: να δίδεται στα μέρη η ευκαιρία να αναλάβουν την ευθύνη για το αποτέλεσμα της διαφοράς τους μέσω του καθορισμού μιας προσαρμοσμένης στα μέτρα τους και οριστικής λύσης να προσδιορίζονται και να επιλύονται περισσότερες υποθέσεις/διαφορές σε πολύ πρώιμο στάδιο την καλύτερη διαχείριση του χρόνου και των πόρων που διατίθενται στα πλαίσια της εντολής τους και τη μείωση του φόρτου εργασίας Όταν ένας δικαστής εισηγείται στα μέρη να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση, δεν παραιτείται από ούτε παραχωρεί οποιοδήποτε μέρος του θεσμικού του ρόλου. Ο δικαστής: προσδιορίζει κατά πόσο η υπόθεση είναι κατάλληλη για διαμεσολάβηση προσδιορίζει μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας την καταλληλότερη χρονική στιγμή για να προταθεί η διαμεσολάβηση στα μέρη η οποία δεν μπορεί να είναι μετά την έκδοση απόφασης μπορεί να καλέσει τους διάδικους να παραστούν ενώπιον του για ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας διαμεσολάβησης και τη δυνατότητα επίλυσης της 4

5 διαφοράς τους με τη διαδικασία αυτή καθορίζει το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου τα μέρη (και ο διαμεσολαβητής) αναμένονται να καταλήξουν σε συμφωνία συμβιβασμού (ή να αποταθούν στον δικαστή για την παραχώρηση επιπλέον χρόνου για τη συνέχιση της διαμεσολάβησης) αναβάλλει την καθορισμένη ημερομηνία της ακρόασης σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία συμβιβασμού στα πλαίσια της διαμεσολάβησης αλλά οι διάδικοι εξακολουθούν να επιθυμούν τη διαμεσολάβηση ορίζει ημερομηνία για την έναρξη ή συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης κηρύσσει τη συμφωνία συμβιβασμού ως εκτελεστή στην περίπτωση όπου η διαμεσολάβηση ήταν επιτυχής και τα μέρη ζητούν την εκτελεστότητα της Επιπρόσθετα Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης: Ο δικαστής στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η υπόθεση έχει δικαιοδοσία και εκδικάσει την υπόθεση. Σε περίπτωση επιτυχίας της διαμεσολάβησης και συμφωνίας συμβιβασμού: Ο δικαστής στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η υπόθεση μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο η διακανονισθείσα διαφορά δύναται να περιληφθεί, ακόμη και για σκοπούς στατιστικών δεδομένων και διαχείρισης υποθέσεων, στον αριθμό των θετικά διευθετηθεισών υποθέσεων. Έχει σχεδιαστεί εργαλείο διάγνωσης υποθέσεων διαμεσολάβησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) με σκοπό να παρέχει σε εσάς, τον δικαστή, καλύτερη στήριξη κατά τον προσδιορισμό των υποθέσεων οι οποίες είναι κατάλληλες για διαμεσολάβηση. Απαντώντας τις παρεχόμενες ερωτήσεις, καθίσταται δυνατό να επιλέξετε πιο γρήγορα τις υποθέσεις οι οποίες είναι προτιμότερο να επιλυθούν μέσω διαμεσολάβησης. Το ερωτηματολόγιο αφορά συγκεκριμένα τις αστικές και τις εμπορικές υποθέσεις, ωστόσο κάποιες ερωτήσεις μπορούν να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν επίσης για κοινωνικές και εργατικές διαφορές. Οι οικογενειακές υποθέσεις πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά και πρέπει να εφαρμόζεται ειδικό ερωτηματολόγιο διάγνωσης υποθέσεων διαμεσολάβησης. 5

6 ΜΕΡΟΣ 2: Ενημέρωση των μερών για τη διαμεσολάβηση Όταν ένα δικαστήριο ή ένας δικαστής αποφασίζει να προωθήσει τη διαμεσολάβηση, πρέπει να εξηγεί στα μέρη τι είναι η διαμεσολάβηση και τα πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να αποκομίσουν για την υπόθεσή τους. Ο δικαστής μπορεί να ενημερώνει τα μέρη για τη διαμεσολάβηση προφορικά κατά τη διάρκεια της ακρόασης ή γραπτά. Η προτιμώμενη επιλογή είναι ενδεχομένως ένας συνδυασμός των δύο. Για το λόγο αυτό στο παρόν εγχειρίδιο επισυνάπτονται 2 έγγραφα τα οποία μπορούν να αποσταλούν από το δικαστήριο / δικαστή στα μέρη: Πρότυπη επιστολή ή έγγραφο ενημέρωσης των μερών και των δικηγόρων για τη διαμεσολάβηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα μέρη και/ή τους δικηγόρους τους για να εκτιμήσουν κατά πόσο η διαμεσολάβηση θα είναι ευεργετική για την υπόθεσή τους ή για την υπόθεση των πελατών τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). Η προσέγγιση αυτή συστηματοποιεί τις πληροφορίες των μερών για τη διαμεσολάβηση. Τους ενθαρρύνει να αξιολογήσουν την υπόθεσή τους με διαφορετικό τρόπο και να εξετάσουν τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης. Η αυτό-αξιολόγηση αποτελεί βάση για συζήτηση με τον δικαστή. Ο δικαστής μπορεί να εξετάσει το ερωτηματολόγιο μαζί με τα μέρη ή να ζητήσει από τα μέρη να το στείλουν συμπληρωμένο πριν από την ακρόαση. Μια συστηματική προσέγγιση μπορεί να συνεπάγεται τη συμμετοχή των δικαστικών επιμελητών και το συντονισμό με τους λοιπούς δικαστές του Δικαστηρίου. Ιδανικά, η επιστολή ή το έγγραφο ενημέρωσης των μερών για τη διαμεσολάβηση αποστέλλεται στα μέρη μαζί με την ειδοποίηση της ημερομηνίας της πρώτης ακρόασης (ή με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο αποστέλλει το δικαστήριο σε όλα τα μέρη της διαφοράς). 6

7 ΜΕΡΟΣ 3: Σε ποιο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να προτείνεται η διαμεσολάβηση; Κατ αρχήν, η εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου είναι μεγαλύτερη όταν η διαμεσολάβηση ξεκινά νωρίς. Η σχέση τείνει να επιδεινώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Η αποκατάσταση ενός εποικοδομητικού διαλόγου απαιτεί περισσότερη ενέργεια. Ο χρόνος είναι χρήμα. Οι διαφορές επιφέρουν κόστος, το οποίο μπορεί να συνίσταται σε δέσμευση χρηματικών ποσών, δυσκολίες χρηματικών ροών, συντήρηση ή διατήρηση αγαθών και φόρους. Οι επαγγελματικές αμοιβές (δικηγόροι, πραγματογνώμονες) στρεβλώνουν επίσης σταδιακά τα ουσιώδη ζητήματα. Ορισμένες φορές είναι προτιμότερο να εκφράσουν πρώτα τα μέρη την εχθρότητά τους προτού τους προταθεί να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση: σε κατοπινό στάδιο, αυτό μπορεί ακόμη και να ενισχύσει την ετοιμότητά τους να διευθετήσουν τη διαφορά τους. Ενίοτε τα μέρη αποφασίζουν να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση όταν η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, αφότου έχουν ανακαλύψει τα περισσότερα ισχυρά και αδύναμα σημεία των αντίστοιχων πλευρών τους. Η αναμονή, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι επιζήμια, επειδή η διαμεσολάβηση απαιτεί από αμφότερα τα μέρη να είναι έτοιμα γι' αυτήν. Η ικανότητα συγκράτησης των συναισθηματικών πτυχών μιας διαφοράς ποικίλλει αναλόγως του ατόμου. Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου διεξάγεται δικαστική διαδικασία για υπόθεση το αντικείμενο της οποίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου που προνοεί για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές Ν. 159(Ι)/2012 δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πριν την έκδοση της απόφασης: (α) να καλέσει τους διάδικους να παραστούν ενώπιον του για ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας διαμεσολάβησης και τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς τους με τη διαδικασία αυτή, και (β) κατόπιν κοινής αίτησης όλων των διαδίκων, ή κατόπιν αίτησης ενός από τους διάδικους και με τη ρητή συναίνεση των υπολοίπων, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης να αποφασίσει την αναβολή της δικαστικής διαδικασίας για να λάβει χώρα διαμεσολάβηση. 7

8 ΜΕΡΟΣ 4: Πώς γίνεται ο διορισμός του διαμεσολαβητή; Στην Κύπρο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως τηρεί ειδικό Μητρώο στο οποίο εγγράφονται πρόσωπα που επιθυμούν να διενεργούν ως διαμεσολαβητές και τα οποία πληρούν κάποιες προϋποθέσεις όπως προβλέπονται στα άρθρα 5 και 7 του Νόμου που προνοεί για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές Ν. 159(Ι)/2012. Το εν λόγω Μητρώο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/page21_gr/page21_gr?opendocument). Τα Κέντρα Διαμεσολάβησης, όπως για παράδειγμα η Υπηρεσία Διαμεσολάβησης ΚΕΒΕ, συστήνονται με σκοπό την προώθηση ποιοτικής διαμεσολάβησης και την παροχή ενός ασφαλούς πλαισίου για τους διαδίκους (πιστοποίηση διαμεσολαβητών, κανόνες διορισμού διαμεσολαβητών, κανόνες διαδικασίας, κανόνες δεοντολογίας...). Παρόλο που τα εν λόγω Κέντρα μπορούν να παρακαμφθούν, η συνεργασία με αυτά διασφαλίζει την ανάπτυξη και προώθηση της διαμεσολάβησης μακροπρόθεσμα. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ είναι ως ακολούθως: Mέγαρο ΚΕΒΕ, Δεληγιώργη 3, 1066 Λευκωσία, τηλ , φαξ , Ηλ. διεύθ. 8

9 ΜΕΡΟΣ 5: Πώς πρέπει να υποβάλλονται τα αποτελέσματα και τα στατιστικά στοιχεία της διαμεσολάβησης. Έκθεση αποτελεσμάτων διαμεσολάβησης Η διαμεσολάβηση είναι εμπιστευτική διαδικασία. Η εμπιστευτικότητα μπορεί να περιλαμβάνει το γεγονός ότι πρόκειται να λάβει ή έλαβε χώρα η διαμεσολάβηση. Καλύπτει βεβαίως το σύνολο των πληροφοριών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη διαμεσολάβηση, περιλαμβανομένου ενδεχομένως οποιουδήποτε συμβιβασμού και των όρων αυτού. Ο δικαστής συνεπώς οφείλει να αποφεύγει να υποβάλλει ερωτήσεις στα μέρη ή τον διαμεσολαβητή σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης ή τις λεπτομέρειες μιας ενδεχόμενης συμφωνίας συμβιβασμού. Ωστόσο, ο δικαστής πρέπει να ζητά, εντός των επιτρεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων, δήλωση του διαμεσολαβητή (ή την εξασφάλιση από τον διαμεσολαβητή δήλωσης των μερών) ότι η αποστολή του/της έχει ολοκληρωθεί ως αποτέλεσμα της συμφωνίας συμβιβασμού ή του μερικού συμβιβασμού ή της απουσίας οποιασδήποτε συμφωνίας. Αναλόγως των αποτελεσμάτων της διαμεσολάβησης, ο δικαστής αποφασίζει τη συνέχιση ή τη διακοπή της δικαστικής διαδικασίας. Στατιστικά στοιχεία Είναι σημαντικό για το Δικαστήριο να συλλέγει στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη διαμεσολάβηση ούτως ώστε να αξιολογεί το πρόγραμμα παραπομπής σε διαμεσολάβηση από το δικαστήριο. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν: Τον αριθμό των διαδίκων οι οποίοι έλαβαν πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση και τη μορφή των πληροφοριών (π.χ. γραπτά, προφορικά, κατά την προγραμματισμένη ακρόαση κτλ) Τον αριθμό υποθέσεων στις οποίες ο δικαστής εφάρμοσε τη διάγνωση υποθέσεων διαμεσολάβησης Τον αριθμό διαμεσολαβήσεων που προτάθηκαν από τον δικαστή Τον τομέα/τα είδη της διαμάχης (τραπεζικά θέματα / χρηματοοικονομικά / ασφαλιστικές συμβάσεις / αστική ευθύνη / κατασκευαστικός τομέας / βιοτεχνίες / ΤΠΕ / δικαιώματα ιδιοκτησίας και κυριότητα / εργασιακές σχέσεις κτλ) Τον αριθμό των επιτυχών, των εν μέρει επιτυχών ή των ανεπιτυχών διαμεσολαβήσεων Τη διάρκεια της διαδικασίας της διαμεσολάβησης (από το διορισμό του διαμεσολαβητή έως την υποβολή της έκθεσης αναφοράς του διαμεσολαβητή στο δικαστήριο) Τον αριθμό των συμφωνιών συμβιβασμού που αιτήθηκαν για εκτέλεση 9

10 ΜΕΡΟΣ 6: Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο Επισυνάπτεται το κείμενο του Νόμου που προνοεί για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές, αρ. 159(Ι) του 2012 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4). 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Διάγνωση υποθέσεων διαμεσολάβησης για τους δικαστές Μεθοδολογία Απαντήστε όπου είναι δυνατό τις ακόλουθες ερωτήσεις. Όπου η ερώτηση δεν είναι σχετική ή η απάντηση δεν είναι σαφής, επιλέξτε τη μεσαία στήλη με τίτλο «αμφιβολία» Μέρος Α Συνθήκες-πλαίσιο Ναι Αμφιβολία Όχι 1. Μπορεί να υπαχθεί η διαφορά σε επίλυση μέσω διαμεσολάβησης βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου; 2. Μπορούν να παραπεμφθούν τα μέρη σε διαμεσολάβηση στο παρόν στάδιο της διαδικασίας; 3. Εκκρεμεί οποιαδήποτε άλλη διαδικασία η οποία αφορά τα ίδια μέρη ή ένα από αυτά σε σχέση με τα ίδια ή συνδεόμενα ζητήματα; 4. Συμμετέχουν πολλά μέρη στη δίκη ή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διατάξει ο δικαστής τρίτο/-α μέρος/ -η να συμμετάσχει/-ουν στη διαδικασία; 5. Η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα διαμεσολάβησης; 11

12 Μέρος Β Καταλληλότητα της διαφοράς Ναι Αμφιβολία Όχι 6. Σύμφωνα με την εμπειρία σας, είναι εφικτός ο διακανονισμός της παρούσας διαφοράς; 7. Είναι σημαντική η ταχεία επίλυση της διαφοράς; 8. Τα δικαστικά έξοδα θα μειώσουν σημαντικά το ποσό που μπορεί να ανακτηθεί μέσω της δικαστικής απόφασης; 9. Είναι περιορισμένοι οι χρηματικοί πόροι που μπορεί να διαθέσει στη δικαστική διαδικασία ένα από τα μέρη ή αμφότεροι τα μέρη; 10. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι περίπλοκο να ληφθεί απόφαση επί της υπόθεσης (έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, σύνθετα ή τεχνικά πραγματικά περιστατικά ); 11. Ενδέχεται να είναι δύσκολο να εκτελεστεί η απόφαση; 12. Είναι απομακρυσμένη η πιθανότητα να χρειάζεται τουλάχιστον ένα από τα μέρη νομικό προηγούμενο από δικαστήριο; 13. Υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα η απόφαση να μην απονέμει δικαιοσύνη ισότιμα ή να είναι άδικη για τουλάχιστον ένα από τα συμμετέχοντα μέρη; (π.χ. δεν θα λαμβάνει υπόψη πραγματικά περιστατικά λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων, διαδικαστικών σφαλμάτων ) 14. Είναι απαραίτητη η εμπιστευτικότητα/η τήρηση απορρήτου σε σχέση με κάποια στοιχεία της διαφοράς; 15. Η υπόθεση αφορά θέμα αρχής; 16. Είναι πιθανό η διαφορά να αντικατοπτρίζει μόνο ένα μέρος άλλων βαθύτερων/μη εκφραθεισών συγκρούσεων; 17. Τα συναισθήματα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαφορά; 12

13 Όχι 18. Είναι σημαντικό για τα μέρη να διατηρήσουν σχέσεις μεταξύ τους στο μέλλον; 19. Η έκβαση της δικαστικής απόφασης είναι ιδιαίτερα αβέβαιη για τα μέρη; 20. Είναι σημαντικό για τα μέρη να έχουν έλεγχο της έκβασης της διαφοράς; 21. Είναι σημαντικό για τα μέρη να έχουν έλεγχο του χρονοδιαγράμματος και της οργάνωσης της διαδικασίας λήψης απόφασης; 22. Είναι σημαντικό για οποιοδήποτε μέρος να δικαιωθεί δημόσια; 23. Οι δικηγόροι ή τα μέρη υποστηρίζουν την ιδέα της επίλυσης μέσω διαπραγμάτευσης/διαμεσολάβησης; Δ ΜΕΡΟΣ Δ Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης για την παρούσα διαφορά Ναι 24. Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη να αποκαταστήσουν το διάλογο/τη μεταξύ τους σχέση; 25. Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη στην εξεύρεση μιας προσαρμοσμένης στα μέτρα τους λύσης πέραν του εφαρμοστέου αμιγώς νομικού πλαισίου; 26. Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη να γνωστοποιήσουν ευαίσθητες πληροφορίες σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας; 27. Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη να ορίσουν τις προϋποθέσεις μιας απολογίας; 28. Η διαμεσολάβηση θα παράσχει την ευκαιρία στα μέρη να εκτιμήσουν την πραγματικότητα σε σχέση με τις θέσεις τους και/ή τις πιθανότητες να υπερισχύσουν στη διαφορά; Μέρος Γ Συνθήκες της βούλησης των μερών Ναι Αμφιβολία Αμφιβολία Όχι Ερμηνεία των αποτελεσμάτων Όπου η απάντηση σε μια ερώτηση είναι «ναι», αποτελεί ένδειξη ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο της διαμεσολάβησης. Όπου η απάντηση είναι «όχι», αποτελεί ένδειξη ότι η επίλυση μέσω δικαστικής διαδικασίας είναι καταλληλότερη. Ο μεγάλος αριθμός «ναι» συνεπώς πρέπει να λειτουργεί προτρεπτικά ως προς την επιδίωξη παραπομπής των μερών σε διαμεσολάβηση. Εάν η πλειοψηφία των απαντήσεων στο μέρος συνθήκες-πλαίσιο είναι «ναι», αποτελεί ένδειξη ότι το νομικό και διαδικαστικό πλαίσιο δεν εμποδίζει και μπορεί ακόμη και να ενθαρρύνει τη διαμεσολάβηση. Εάν η πλειοψηφία των απαντήσεων στο μέρος καταλληλότητα της διαφοράς είναι «ναι», αποτελεί ένδειξη ότι η φύση της διαφοράς συνάδει ιδιαιτέρως με τη διαμεσολάβηση και ότι υφίστανται αρκετοί ενθαρρυντικοί παράγοντες οι οποίοι θα βοηθήσουν τα μέρη να φτάσουν σε συμβιβασμό. Εάν η πλειοψηφία των απαντήσεων στο μέρος συνθήκες της βούλησης των μερών είναι «ναι», 13

14 αποτελεί ένδειξη ότι τα μέρη πρέπει να στραφούν προς την εξεύρεση συμβιβασμού μεταξύ τους. Αποτελεί επίσης ένδειξη ότι θα είναι ευκολότερο να πεισθούν τα μέρη για τα πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης. Εάν η πλειοψηφία των απαντήσεων στο μέρος πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης για τη διαφορά είναι «ναι», αποτελεί ένδειξη ότι ο διακανονισμός μέσω διαμεσολάβησης πιθανόν να ωφελήσει περισσότερο και τα δύο μέρη απ ό,τι μια δικαστική απόφαση ή απόφαση διαιτησίας. Επεξηγήσεις Μέρος Α Συνθήκες-πλαίσιο Ερώτηση 1 - Μπορεί να υπαχθεί η διαφορά σε επίλυση μέσω διαμεσολάβησης βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου; Σε ορισμένες περιπτώσεις ο νόμος απαγορεύει τη διαμεσολάβηση 1. Όταν η διαφορά ή μέρος της διαφοράς αφορά τη δημόσια τάξη (αναγκαστικό δίκαιο), δημόσια ζητήματα ή αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα, η διαμεσολάβηση μπορεί να έχει νόημα αναλόγως των συνθηκών. Ωστόσο, η συμφωνία διακανονισμού πρέπει να σέβεται το αναγκαστικό δίκαιο ή τα αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα. Ερώτηση 2 - Μπορούν να παραπεμφθούν τα μέρη σε διαμεσολάβηση στο παρόν στάδιο της διαδικασίας; Προτού εξακριβωθεί η καταλληλότητα της διαφοράς για διαμεσολάβηση, ο δικαστής πρέπει να εξακριβώσει κατά πόσο βάσει της εφαρμοστέας διάταξης του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ) είναι ακόμη εφικτό να παραπεμφθούν τα μέρη σε διαμεσολάβηση. Ερώτηση 3 - Εκκρεμεί οποιαδήποτε άλλη διαδικασία η οποία αφορά τα ίδια μέρη ή ένα από αυτά σε σχέση με τα ίδια ή συνδεόμενα ζητήματα; Η διαμεσολάβηση παρέχει ελαστικότητα στη διαδικασία επίλυσης της διαφοράς. Εκτός εάν τα μέρη προτιμούν κάτι διαφορετικό, ο διαμεσολαβητής θα τα ενθαρρύνει να αντιμετωπίσουν τη διαφορά με περιεκτικό τρόπο. Όπου είναι σκόπιμο, η διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση διαφόρων συντρεχουσών διαδικασιών και να επιφέρει διακανονισμό επί του συνόλου των σχέσεων των μερών. Ερώτηση 4 - Συμμετέχουν πολλά μέρη στη δίκη ή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διατάξει ο δικαστής τρίτο/-α μέρος/ -η να συμμετάσχει/-ουν στη διαδικασία; Η πολυπλοκότητα και η διάρκεια της δίκης αυξάνονται σημαντικά όταν συμμετέχουν πολλά μέρη. διαμεσολάβηση είναι μια ελαστική διαδικασία στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν πολλά μέρη με σκοπό την εξεύρεση μιας ισορροπημένης λύσης σε ποικίλα συμφέροντα ή την επίτευξη ενός μερικού συμβιβασμού. Η Ερώτηση 5 - Η σύμβαση περιλαμβάνει ρήτρα διαμεσολάβησης; Όπου περιλαμβάνεται ρήτρα διαμεσολάβησης στη σύμβαση, ο δικαστής παραπέμπει τα μέρη σε διαμεσολάβηση εκτός εάν η ρήτρα προσβληθεί από τους δικηγόρους. Μέρος Β Καταλληλότητα της διαφοράς Ερώτηση 6 Σύμφωνα με την εμπειρία σας, είναι εφικτός ο διακανονισμός της παρούσας διαφοράς; Βάσει μιας πρώτης ανάλυσης της υπόθεσης, της σχέσης μεταξύ των συμμετεχόντων μερών, της φύσης της διαφοράς καθώς και άλλων εξωγενών παραγόντων (χρονικοί περιορισμοί, οικονομική δυσπραγία της εταιρείας κτλ), ο δικαστής μπορεί να δει «πέραν» του αμιγώς νομικού πλαισίου και να ερμηνεύσει τη διαφορά με διαφορετικό τρόπο. 1 Ν. 159(Ι)/2012, άρθρο (2)(α, β, γ). 14

15 Ερώτηση 7 - Είναι σημαντική η ταχεία επίλυση της διαφοράς; Καταδεικνύεται ότι ένας από τους σημαντικότερους λόγους προσφυγής σε διαμεσολάβηση είναι η ανάγκη επίτευξης ταχείας επίλυσης της διαφοράς (μαζί με την εξοικονόμηση χρημάτων). Η διαμεσολάβηση μπορεί να διαρκέσει μόλις λίγες ώρες, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες έχουν αποφασίσει την ημερομηνία συνάντησης. Ερώτηση 8 - Τα δικαστικά έξοδα θα μειώσουν σημαντικά το ποσό που μπορεί να ανακτηθεί μέσω της δικαστικής απόφασης; Η διαμεσολάβηση, με λίγες εξαιρέσεις, είναι κατά πολύ φθηνότερη από τη διαιτησία ή τη δικαστική διαδικασία. Σε περιπτώσεις όπου από τη δικαστική διαδικασία προκύπτουν έξοδα τα οποία είναι δυσανάλογα σε σχέση με την αξία της διαμάχης, συχνά η διαμεσολάβηση αποτελεί μια καλή επιλογή. Όσο χαμηλότερη είναι η αξία της διαφοράς, τόσο περισσότερο μπορεί να βοηθήσει η διαμεσολάβηση τα μέρη να καθορίσουν τη διαφορά με ταχύτερο και οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο. Η απουσία των δικαστικών εξόδων κατ' ακρίβεια προσφέρει μια ευκαιρία διαπραγμάτευσης. Τα έξοδα των δικηγόρων και άλλων επαγγελματιών (π.χ. τεχνικών συμβούλων ή πραγματογνωμόνων) περιορίζονται με τη διαμεσολάβηση, αφού η διάρκεια της διαδικασίας είναι πολύ μικρότερη και πιο προβλέψιμη. Ερώτηση 9 - Είναι περιορισμένοι οι χρηματικοί πόροι που μπορεί να διαθέσει στη δικαστική διαδικασία ένα από τα μέρη ή αμφότερα τα μέρη; Η διαμεσολάβηση, με λίγες εξαιρέσεις, είναι κατά πολύ φθηνότερη από τη δικαστική διαδικασία. πλειοψηφία των περιπτώσεων η διαμεσολάβηση αποτελεί έναν πιο οικονομικά προσιτό μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Ερώτηση 10 - Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι περίπλοκο να ληφθεί απόφαση επί της υπόθεσης (έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, σύνθετα ή τεχνικά πραγματικά περιστατικά ); Όπου τα αποδεικτικά στοιχεία είναι πενιχρά ή απόντα και συνεπώς η λήψη απόφασης καθίσταται δύσκολη, η διαμεσολάβηση πιθανώς να επιφέρει καλύτερο αποτέλεσμα για τα μέρη. Ομοίως, όταν η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σύνθετη και τεχνική, μπορεί να είναι δύσκολο για τον δικαστή να λάβει απόφαση χωρίς την παρέμβαση πραγματογνωμόνων, οι οποίοι με τη σειρά τους θα επιφέρουν μεγαλύτερα έξοδα και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αντιφάσεις. Η παρέμβαση του διαμεσολαβητή επιτρέπει να λάβει χώρα συζήτηση επί τεχνικών θεμάτων μεταξύ των μερών. Τα μέρη συχνά δεν συνομιλούν μεταξύ τους παρά μόνο μέσω των δικηγόρων τους. Ερώτηση 11 - Ενδέχεται να είναι δύσκολο να εκτελεστεί/να εφεσιβληθεί η απόφαση; Οι διάδικοι συχνά δεν εκτελούν τη δικαστική απόφαση για διάφορους λόγους (δυσκολία εφαρμογής, έλλειψη πόρων, εθελούσια εναντίωση στην απόφαση ) ή υποβάλλουν έφεση όποια και να είναι η απόφαση. διαμεσολάβηση δεν αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες. Έχει πολύ υψηλό ποσοστό εθελούσιας εκτέλεσης. Τα μέρη, μέσω της προσπάθειας επίτευξης συμβιβασμού, αποκτούν κυριότητα επί της απόφασης και συνεργάζονται με τον διαμεσολαβητή για την εφαρμογή και τη λειτουργικότητα της αμοιβαίας συμφωνίας. Στην Η Ερώτηση 12 - Είναι απομακρυσμένη η πιθανότητα να χρειάζεται τουλάχιστον ένα από τα μέρη νομικό προηγούμενο από δικαστήριο; Ορισμένες υποθέσεις υποβάλλονται στο δικαστήριο με σκοπό να δημιουργηθεί νέο νομικό προηγούμενο το οποίο θα έχει ευρύτερες κοινωνικές συνέπειες απ' ό,τι η ίδια η υπόθεση. Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσω της διαμεσολάβησης δεν είναι γνωστά ή δεσμευτικά για άλλα μέρη, γι αυτό ακόμη και εάν η διαμεσολάβηση έχει θετική έκβαση, δεν θα έχει μεγάλη επίδραση σε μελλοντικές υποθέσεις. Συνεπώς η διαμεσολάβηση δεν ωφελεί τις εν λόγω υποθέσεις. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί νομικό προηγούμενο στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης. Ερώτηση 13 - Υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα η απόφαση να μην απονέμει δικαιοσύνη ισότιμα ή να είναι άδικη για τουλάχιστον ένα από τα συμμετέχοντα μέρη; (π.χ. δεν θα λαμβάνει υπόψη πραγματικά περιστατικά λόγω πενιχρών αποδεικτικών στοιχείων, διαδικαστικών σφαλμάτων ) Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δικαστική υπόθεση μπορεί να είναι άδικη για τουλάχιστον ένα από τα μέρη επειδή ο δικαστής δεν μπορεί να βασιστεί σε διάφορα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. για δικονομικούς λόγους). Στις 15

16 περιπτώσεις αυτές η διαμεσολάβηση μπορεί να ωφελήσει τα μέρη, καθώς δεν περιορίζεται από το δικονομικό δίκαιο και οι κανόνες απόδειξης μπορεί κάποιες φορές να αρθούν. Ερώτηση 15 - Είναι απαραίτητη η εμπιστευτικότητα/η τήρηση απορρήτου σε σχέση με κάποια στοιχεία της διαφοράς; Η διαμεσολάβηση είναι απόλυτα εμπιστευτική και υποστηρίζεται από τη νομοθεσία και από δήλωση εμπιστευτικότητας των συμμετεχόντων μερών. Η διαμεσολάβηση, λοιπόν, είναι συμφέρουσα για τα μέρη που επιθυμούν τη διακριτικότητα σε σχέση με τη διαφορά και τη συζήτηση επ' αυτής. Ερώτηση 15 - Η υπόθεση αφορά θέμα αρχής; Ορισμένες υποθέσεις είναι ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά ή υπαγορεύονται από βασικές αρχές. Τα μέρη πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω μιας προσαρμοσμένης προσέγγισης η οποία να αναγνωρίζει επαρκώς και να επικυρώνει την υποκείμενη αρχή (την οποία κάποιες φορές τα ίδια τα μέρη ορίζουν ως βασική αρχή) στην οποία βασίζεται η υπόθεση. Εάν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, ένα μέρος μπορεί να αισθανθεί αδικημένο ή ηττημένο, ακόμη και εάν η δικαστική απόφαση είναι προς όφελός του. Η διαμεσολάβηση είναι πιο πιθανό να προσφέρει ικανοποίηση σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις. Ερώτηση 16 - Είναι πιθανό η διαφορά να αντικατοπτρίζει μόνο ένα μέρος άλλων βαθύτερων/μη εκφραθεισών συγκρούσεων; Όταν απαιτείται από έναν δικαστή να επιλύσει μια υπόθεση, περιορίζεται από τα αιτήματα των διαδίκων, ακόμη και όταν είναι σαφές (ή λιγότερο σαφές) ότι υπάρχουν βαθύτερα αίτια ή ανάγκες. Οι μη εκφρασθείσες ανάγκες μπορεί να πυροδοτήσουν μια νέα σύγκρουση αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης. Η διαμεσολάβηση δεν περιορίζεται από την αρχική απαίτηση των μερών. Είναι καθήκον του διαμεσολαβητή να κατανοήσει και να εξετάσει τα βαθύτερα συμφέροντα και τις ενδεχόμενες σχετικές συγκρούσεις, με σκοπό την επίτευξη ενός συνολικού διακανονισμού. Ερώτηση 17 - Τα συναισθήματα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαφορά; Ορισμένες διαφορές είναι ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά. Τα μέρη χρειάζονται μια προσαρμοσμένη προσέγγιση η οποία να αναγνωρίζει επαρκώς και να επικυρώνει τα βαθύτερα συναισθηματικά ζητήματα τα οποία αποτελούν τη βάση της υπόθεσης και η οποία κατά τον τρόπο αυτό να επιτυγχάνει την εξεύρεση μιας πιο ολοκληρωμένης λύσης. Εάν δεν αντιμετωπιστούν οι συναισθηματικές ανάγκες, ένα μέρος μπορεί να αισθανθεί αδικημένο ή ηττημένο, ακόμη και εάν η δικαστική απόφαση είναι προς όφελός του. Η διαμεσολάβηση είναι πιο πιθανό να προσφέρει ικανοποίηση σε αυτές τις περιπτώσεις. Μέρος Γ Συνθήκες της βούλησης των μερών Ερώτηση 18 - Είναι σημαντικό για τα μέρη να διατηρήσουν σχέσεις μεταξύ τους στο μέλλον; Οι δικαστικές αντιπαραθέσεις και οι διαδικασίες διαιτησίας σχεδόν πάντοτε πλήττουν τις επιχειρηματικές ή τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ορισμένες φορές οι διαδικασίες επηρεάζουν επίσης τις σχέσεις με τρίτα μέρη. Στη διαμεσολάβηση τα ενδιαφερόμενα μέρη συνευρίσκονται, συνομιλούν για τη διαφορά τους και συνεργάζονται για την επίλυσή της. Υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα διάσωσης ή αποκατάστασης μιας συνεχούς επιχειρηματικής σχέσης. Τα αντιμαχόμενα πρόσωπα ενδέχεται επίσης να διατηρήσουν και ακόμη και να βελτιώσουν τις μεταξύ τους διαπροσωπικές σχέσεις λόγω της διαμεσολάβησης. Ερώτηση 19 - Η έκβαση της δικαστικής απόφασης είναι ιδιαίτερα αβέβαιη για τα μέρη; Στις επιχειρήσεις δεν αρέσει η αβεβαιότητα. Χρειάζονται να μπορούν να προβλέπουν την οικονομική τους κατάσταση για σκοπούς επενδύσεων ή για να προσαρμόζουν την επιχειρηματική στρατηγική τους στις ενδεχόμενες ζημίες. Η αβεβαιότητα μπορεί επίσης να προκαλέσει πρόσθετο άγχος στους επιχειρηματίες. Ερώτηση 20 - Είναι σημαντικό για τα μέρη να έχουν έλεγχο της έκβασης της διαφοράς; Τα μέρη τα οποία υποβάλλουν μια υπόθεση στο δικαστήριο εκχωρούν την ευθύνη της επίλυσης της διαφοράς σε έναν δικαστή. Στη διαμεσολάβηση τα μέρη διατηρούν τον έλεγχο επί οποιασδήποτε απόφασης που αφορά την 16

17 επίλυση της διαφοράς τους. Η διαμεσολάβηση, λοιπόν, είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις όπου τα μέρη επιθυμούν να διατηρήσουν τον έλεγχο επί της επίλυσης της υπόθεσης. Ερώτηση 21 - Είναι σημαντικό για τα μέρη να έχουν έλεγχο του χρονοδιαγράμματος και της οργάνωσης της διαδικασίας λήψης απόφασης; Η διαμεσολάβηση είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις όπου τα μέρη επιθυμούν να διατηρήσουν τον έλεγχο της ταχύτητας της διαδικασίας και των εξόδων. Ερώτηση 22 - Είναι σημαντικό για οποιοδήποτε μέρος να δικαιωθεί δημόσια; Τα μέρη τα οποία επιζητούν να δικαιωθούν δημόσια μπορούν να επιλέξουν έναν από τους δύο τρόπους: δικαστήριο ή διαμεσολάβηση. Η δικαστική απόφαση είναι δημόσια και μπορεί να προσφέρει ικανοποιητική δικαίωση. Ο διακανονισμός μέσω διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτικός, αλλά τα μέρη μπορούν στο πλαίσιο της συμφωνίας τους να περιλάβουν διάταξη βάσει της οποίας ένα από τα μέρη θα προβεί σε δημόσια απολογία ή θα δημοσιεύσουν από κοινού δελτίο τύπου. Το πλεονέκτημα της διαμεσολάβησης έγκειται στο ότι τα μέρη μπορούν να συντάξουν από κοινού τη δημόσια ανακοίνωση. Ερώτηση 23 - Οι δικηγόροι ή τα μέρη υποστηρίζουν την ιδέα της επίλυσης μέσω διαπραγμάτευσης/διαμεσολάβησης; Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι δικηγόροι είναι πεπεισμένοι για τα πλεονεκτήματα της διαπραγμάτευσης ή της διαμεσολάβησης, αλλά τα μέρη είναι διστακτικά ή απρόθυμα. Η υποστήριξη του δικαστή μπορεί να βοηθήσει τα μέρη να υπερνικήσουν τις αμφιβολίες τους. Η ερώτηση δεν υπαινίσσεται ότι η διαμεσολάβηση δεν είναι κατάλληλη για τη διαφορά, αλλά υποδεικνύει στους δικαστές να λάβουν υπόψη τη στάση των δικηγόρων. Μέρος Δ Πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης για την παρούσα διαφορά Ερώτηση 24 - Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη να αποκαταστήσουν το διάλογο/τη μεταξύ τους σχέση; Η διαμεσολάβηση μπορεί να βοηθήσει τα μέρη να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους και να πραγματοποιήσουν ανοικτή συζήτηση. Αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στη δόμηση μιας βιώσιμης συμφωνίας. Ερώτηση 25 - Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη στην εξεύρεση μιας προσαρμοσμένης στα μέτρα τους λύσης πέραν του εφαρμοστέου αμιγώς νομικού πλαισίου; Στη διαμεσολάβηση η νομοθεσία αποτελεί σημείο αναφοράς καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Ωστόσο, μέσα στο εν λόγω νομικό πλαίσιο, η διαμεσολάβηση παρέχει χώρο για τη δημιουργία ιδιαίτερα εξατομικευμένων συμφωνιών οι οποίες αντικατοπτρίζουν το πώς τα μέρη αντιλαμβάνονται τη διαμάχη. Ερώτηση 26 - Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τα μέρη να γνωστοποιήσουν ευαίσθητες πληροφορίες σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας; Το έλλειμμα πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει αιτία διαμάχης. Η διαμεσολάβηση μπορεί να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών. Η διαμεσολάβηση είναι μια εμπιστευτική διαδικασία και αυτό της το χαρακτηριστικό προστατεύεται από τη νομοθεσία και από δήλωση που υπογράφεται από τα μέρη. Ερώτηση 27 - Η διαμεσολάβηση θα βοηθήσει τους διαδίκους να ορίζουν τις προϋποθέσεις μιας απολογίας; Η απολογία συνεπάγεται την αναγνώριση της πρόκλησης ζημίας και την αποδοχή της ευθύνης, του αποτελέσματος και της τρωτότητας. Ορισμένες φορές η απολογία είναι απαραίτητη αλλά δύσκολη. Η διαμεσολάβηση δημιουργεί χώρο για την απολογία. Ερώτηση 28 - Η διαμεσολάβηση θα παράσχει την ευκαιρία στα μέρη να εκτιμήσουν την πραγματικότητα σε σχέση με τις θέσεις τους και/ή τις πιθανότητες να υπερισχύσουν στη διαφορά; Οι υπερβολικές προσδοκίες ορισμένων μερών από το αποτέλεσμα της δικαστικής διαδικασίας μπορεί να τα οδηγήσουν σε παράλογες συμπεριφορές. Η εν λόγω στάση μπορεί να τροφοδοτείται, να συντηρείται ή να 17

18 ενισχύεται από τους δικηγόρους των μερών. Ένα από τα καθήκοντα του διαμεσολαβητή είναι να τα βοηθήσει να εκτιμήσουν την πραγματικότητα. Ως ουδέτερο και απροκατάληπτο τρίτο μέρος, έχει τη δυνατότητα να είναι αντικειμενικός και να συζητά με τα μέρη τα μειονεκτήματα ή τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες της διαφοράς, τα οποία μπορεί να έχουν παραβλέψει τα μέρη. 18

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Πρότυπο έγγραφο ή επιστολή ενημέρωσης των μερών για τη διαμεσολάβηση Αγαπητοί Κύριοι/Κυρίες, Εξετάσατε το ενδεχόμενο να προσπαθήσετε να επιλύσετε τη διαφορά σας μέσω διαμεσολάβησης; Η διαμεσολάβηση αποτελεί εναλλακτική μέθοδο της δικαστικής διαδικασίας, η οποία σας επιτρέπει να βρείτε μια προσαρμοσμένη και πιθανώς πιο ικανοποιητική λύση στις διαφορές σας, αποφεύγοντας την αβεβαιότητα και τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας. Η διαμεσολάβηση είναι μια ανεπίσημη διαδικασία κατά την οποία ένα αμερόληπτο τρίτο μέρος (ο διαμεσολαβητής), ο οποίος επιλέγεται από τα μέρη και/ή διορίζεται από τον δικαστή, βοηθά τα μέρη μιας διαφοράς να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία. Η διαμεσολάβηση αποσκοπεί στην αποκατάσταση του διαλόγου μεταξύ των μερών με εμπιστευτικό τρόπο, στην αναγνώριση των συμφερόντων των μερών πέραν της νομοθεσίας, στη δημιουργία επιλογών επίλυσης, στην υποστήριξη των μερών κατά τις διαπραγματεύσεις και στη σύνταξη ενός εφαρμόσιμου διακανονισμού. Καθ όλη τη διάρκεια της διαμεσολάβησης, οι προθεσμίες παραγραφής ή της αποσβεστικής προθεσμίας αναστέλλονται. Οι δικαστικές διαδικασίες θα εξακολουθούν να εκκρεμούν και, εάν αποτύχει η διαμεσολάβηση, θα συνεχιστούν. Ο δικαστής θα λάβει υπόψη ότι πραγματοποιήθηκε διαμεσολάβηση και θα θέσει σε προτεραιότητα την υπόθεση, με τρόπο που να μην προκύψουν περαιτέρω καθυστερήσεις 2. Γιατί να δοκιμάσετε τη διαμεσολάβηση; ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η διαμεσολάβηση είναι αποτελεσματική: στατιστικά, το 75% των υποθέσεων καταλήγουν σε συμφωνία 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Διατηρείτε τον έλεγχο του αποτελέσματος της διαμάχης. Βρίσκετε λύση η οποία ανταποκρίνεται καλύτερα στα συμφέροντα και τις ανάγκες σας. Μπορείτε να αποχωρήσετε από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και να επιστρέψετε στο δικαστήριο χωρίς αρνητικές συνέπειες ανά πάσα στιγμή. Αποφεύγετε τις δυσκολίες κατά την εκτέλεση της τελικής απόφασης. Όλες οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης είναι εμπιστευτικές και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δίκη σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης. Μπορείτε να έχετε βοήθεια από τον δικηγόρο σας. 2 Εφόσον είναι εφικτό βάσει της τακτικής του Δικαστηρίου/του δικαστή. 3 «Το κόστος της μη εφαρμογής Εναλλακτικών Τρόπων Επίλυσης: Ερευνώντας και επιδεικνύοντας τα πραγματικά κόστη της ενδοκοινοτικής εμπορικής δικαστικής διαμάχης», έρευνα η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπονήθηκε από το ADR Center, Ιούνιος

20 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Η διαμεσολάβηση μπορεί να διαρκέσει ορισμένες ώρες καθορίζετε το χρονοδιάγραμμα της διαμεσολάβησης σύμφωνα με το πρόγραμμά σας. Η διαμεσολάβηση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο απ ό,τι προβλέπει ο νόμος δηλαδή τρεις (3) μήνες ή έξι (6) μήνες αν εσείς το αποφασίσετε να παραταθεί η διάρκεια της. Τα έξοδα της διαμεσολάβησης καθορίζονται εκ των προτέρων και κατανέμονται μεταξύ των μερών 4. Εξαιτίας του συντομευμένου χρόνου για την εξεύρεση λύσης, εξοικονομείτε έξοδα που θα προέκυπταν από τη συμμετοχή πραγματογνωμόνων ή του προσωπικού σας και εξασφαλίζετε βεβαιότητα σε σχέση με τις οικονομικές συνέπειες της λύσης (ρευστά διαθέσιμα ή πρόβλεψη ζημιών). Αποφεύγετε τυχόν κρυφά κόστη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Η διαμεσολάβηση προωθεί τη βελτίωση των σχέσεων μέσω της επίλυσης προβλημάτων με συνεργασία. Με την αποκατάσταση του διαλόγου μπορείτε να ενδυναμώσετε τη σχέση σας με το άλλο μέρος. Η εταιρεία σας προβάλλει εικόνα εφαρμογής δίκαιων εμπορικών πρακτικών. Πώς ξεκινά η διαμεσολάβηση; Η διαμεσολάβηση πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλα τα μέρη της διαφοράς. Αφού συμφωνήσετε, επικοινωνήστε με κάποιο κέντρο διαμεσολάβησης, για παράδειγμα την Υπηρεσία Διαμεσολάβησης ΚΕΒΕ, για να βρείτε τον κατάλληλο διαμεσολαβητή ή αναφερθείτε απ ευθείας στο Μητρώο Διαμεσολαβητών που διατηρεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξης. Εάν είναι απαραίτητο, το κέντρο διαμεσολάβησης ή ο δικαστής θα διορίσουν έναν διαμεσολαβητή για εσάς. Μετά το διορισμό του διαμεσολαβητή, ο δικαστής θα ορίσει νέα ημερομηνία ακρόασης και θα καθορίσει την περίοδο καθυστέρησης μέσα στην οποία θα παρουσιάσετε αναφορά σχετικά με την επιτυχία ή την αποτυχία της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Ούτε εσείς ούτε ο διαμεσολαβητής μπορείτε να παρουσιάσετε αναφορά σχετικά με τη φύση ή το περιεχόμενο της συζήτησης και το περιεχόμενο της συμφωνίας συμβιβασμού, τα οποία παραμένουν εμπιστευτικά. Στην παρούσα πιλοτική φάση του προγράμματος διαμεσολάβησης με παραπομπή από το δικαστήριο, η Υπηρεσία Διαμεσολάβησης του ΚΕΒΕ έχει καταρτίσει κατάλογο με τις χρεώσεις της. Τα στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία αυτή είναι τα ακόλουθα: Υπηρεσία Διαμεσολάβησης ΚΕΒΕ, τηλ , [Τελικά σχόλια και δέοντες χαιρετισμοί 5...]. 5 Προσαρμόζονται από τον δικαστή σύμφωνα με την πρακτική του Δικαστηρίου. 20

159(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Περιγραφή ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

159(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Περιγραφή ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4365, 16.11.2012 159(Ι)/2012 Αρ. 4365, 16.11.2012 159(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο Περιγραφή ΜΕΡΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ.

Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Αναστασοπούλου Ι. Βλαχοπούλου Μ. Γιαννακούλιας Απ. Γραβιάς Γ. Θανασούλη Θ. Θεοχάρης Δημ. Κατσαούνη Αδ. Κατσιγιάννης Κ. Κωτσάκη Αικ. Μεϊδάνης Χαρ. Μπαλάδη Νικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών ιαπραγμάτευση, ιαμεσολάβηση. Μαρίνα Κυπριανού ράκου RIBA, ARB, FCIArb, DipArb

Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών ιαπραγμάτευση, ιαμεσολάβηση. Μαρίνα Κυπριανού ράκου RIBA, ARB, FCIArb, DipArb Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών ιαπραγμάτευση, ιαμεσολάβηση Μαρίνα Κυπριανού ράκου RIBA, ARB, FCIArb, DipArb ιαπραγμάτευση Συμφωνία μέσω άμεσης επικοινωνίας. Εθελοντική και μη δεσμευτική.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία

Άρθρο 4 Φορείς πιστοποίησης Άρθρο 5 Προσφυγή στη διαµεσολάβηση Άρθρο 6 Διαδικασία ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 21

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών. Μαρίνα Κυπριανού ράκου RIBA, ARB, FCIArb, DipArb

Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών. Μαρίνα Κυπριανού ράκου RIBA, ARB, FCIArb, DipArb Εισαγωγή στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών Μαρίνα Κυπριανού ράκου RIBA, ARB, FCIArb, DipArb Εναλλακτικοί μέθοδοι επίλυσης διαφορών Πρόθεση στα οικοδομικά συμβόλαια: όλα να γίνουν βάση συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :15. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :6. Αρθρο :16

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :15. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :6. Αρθρο :16 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :15 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4 Αρθρο 15 Διορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τρόποι επίλυσης των αστικών & εμπορικών διαφορών μας

Νέοι τρόποι επίλυσης των αστικών & εμπορικών διαφορών μας Νέοι τρόποι επίλυσης των αστικών & εμπορικών διαφορών μας Στέλλα Γαμβρέλλη, Δικηγόρος, LL.M., Μ.Δ.Ε. Εσπερίδα innovation-community.gr «Καινοτομία και Εξωστρέφεια» Πολυσυνέδριο Capital & Vision, HILTON

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί λειτουργεί η Διαμεσολάβηση;

Γιατί λειτουργεί η Διαμεσολάβηση; " Η παραδοσιακή προσφυγή στο δικαστήριο είναι ένα λάθος που πρέπει να διορθωθεί Για μερικές διαφωνίες, η προσφυγή στα δικαστήρια είναι η μόνη λύση αλλά για πολλές άλλες αξιώσεις, η δικαστική προσφυγή θυμίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ Στον παρόντα κώδικα δεοντολογίας καθορίζονται ορισµένες αρχές, τις οποίες οι επιµέρους διαµεσολαβητές µπορούν να επιλέξουν οικειοθελώς να

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Κώδικας Δεοντολογίας διαπιστευµένων διαµεσολαβητών (Υ.Α 109088/20-13 ΦΕΚ 2824/2011 Β) Άρθρο 1 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ 1.1 Προσόντα Οι διαµεσολαβητές πρέπει να είναι διαπιστευµένοι από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 24.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί η διαμεσολάβηση δεν χρησιμοποιείται συχνότερα ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών;

Γιατί η διαμεσολάβηση δεν χρησιμοποιείται συχνότερα ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών; ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γιατί η διαμεσολάβηση δεν χρησιμοποιείται συχνότερα ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2013 Απόφαση ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου, 2015 που εκδίδεται από την Έφορο Ασφαλίσεων δυνάμει του άρθρου193(4)(στ)

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) 1. Τι είναι η Διαμεσολάβηση 1.1. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης αποσκοπεί στην επίλυση διαφορών. Είναι προαιρετική και μη δεσμευτική. 1.2. Η διαμεσολάβηση δεν

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 650/2012 του Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαμεσολάβηση και Βιοηθική

Διαμεσολάβηση και Βιοηθική Διαμεσολάβηση και Βιοηθική Διεπιστημονικό Συνέδριο Ιατρική Ευθύνη και Βιοηθική ΙΙ, Αθήνα, 14-15/03/2014 Πανεπιστημίου Κύπρου 1 Διαφορές βιοηθικής διαμεσολάβησης από κλασική διαμεσολάβηση Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/4/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Ο Κώδικας αυτός Δεοντολογίας έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ενωσης με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 14 του 1960 50 του 1962 11 του 1963 8 του 1969 40 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

«Τι είναι η Διαμεσολάβηση;»

«Τι είναι η Διαμεσολάβηση;» «Τι είναι η Διαμεσολάβηση;» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ Δ.Ν., ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΜΠΕΡΝΑΝΤΕΤ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ- ΣΡΕΚΕΝΜΠΕΡΓΚ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

«Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις μέσα στην κρίση. Προστατεύουμε θέσεις εργασίας»

«Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις μέσα στην κρίση. Προστατεύουμε θέσεις εργασίας» Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις μέσα στην κρίση. Προστατεύουμε θέσεις εργασίας» Νέα νομοθεσία για το προ-πτωχευτικό δίκαιο Δίχτυ προστασίας των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος K Ακαδημαϊκές Ενστάσεις ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015

Μέρος K Ακαδημαϊκές Ενστάσεις ΔΕΚ για Φοιτητές Προγραμμάτων με Διδασκαλία Σεπτέμβριος 2015 K K1 Ακαδημαϊκές Ενστάσεις Εισαγωγή K1.1 Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους όπως η διατριβή, οι εξετάσεις, οι ερευνητικές εργασίες, τα δοκίμια, οι παρουσιάσεις, η πρακτική εργασία ή οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ

«O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «O περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2015» ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ Στόχος του τροποποιητικού νόµου είναι ο εκσυγχρονισµός της διαδικασίας αναγκαστικής εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

ΘΕΣΜΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θεσµική συµµαχία για τη διαµεσολάβηση Λύσε τις διαφορές σου ΘΕΣΜΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ Με τη ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ µπορείς να δώσεις εξωδικαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Enter the name of the interviewer. ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ---------------------------------- 12/02/2015 UΣυνοπτική Γενική Ενημέρωση Δανειοληπτών Αγαπητοί Δανειολήπτες, Αν λόγω της οικονομικής κρίσης, η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ [ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ] Αθήνα, 12 Ιουλίου 2012 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών

Μορφές εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών Μορφές εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών Ημερίδα ΔΝΥ Ιωάννα Δ. Σισμανίδη Εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών H δικαστική οδός δεν είναι η πλέον αποτελεσματική για την επίλυση διαφορών ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

N. 3898/2010-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

N. 3898/2010-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ N. 3898/2010-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Δευτέρα, 20 Δεκέμβριος 2010 15:42 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3898 (ΦΕΚ Α 211 16.12.2010) Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Τι είναι η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού; Η Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) προβλέπεται στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ; Προοπτικές για επαγγελματική απασχόληση δημιουργεί ο νέος θεσμός

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ; Προοπτικές για επαγγελματική απασχόληση δημιουργεί ο νέος θεσμός Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ; Προοπτικές για επαγγελματική απασχόληση δημιουργεί ο νέος θεσμός Ιωάννα Αναστασοπούλου, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος, Διαμεσολαβήτρια διαπιστευμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ TΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δρ Στέλλα Καϊμάκη Πoλιτικός Μηχανικός, PhD 1/17 Σύμβαση Άαρχους Οδηγία 2000/60/ΕΚ Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Κ.Δ.Π. 570/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4353 Κ.Δ.Π. 570/2005 Αρ. 4058, 16.12.2005 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 109/56 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 19.4.2001 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013 ΣΧΕΔΙΟ Αποστολή με fax & e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 SWD(2016) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

SJ DIR 4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434

SJ DIR 4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 2011/0901 B (COD) PE-CONS 62/15 JUR 692 COUR 47 INST 378 CODEC 1434 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας

Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας Τι προβλέπουν τα δύο νομοσχέδια του πλαισίου αφερεγγυότητας Σειρά νέων προνοιών, που στόχο έχουν τη ρύθμιση από τη μια του επαγγέλματος των Συμβούλων Αφερεγγυότητας και από την άλλη την εισαγωγή μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής

Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Κάθετες σχέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: Αρχές ορθής πρακτικής Προτάθηκαν από τα ακόλουθα βασικά μέλη της πλατφόρμας για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (business to business - B2B) AIM CEJA CELCAA

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογούντος κράτους μέλους και καταχωρίζοντος κατά την αξιολόγηση ουσιών Συστάσεις

Αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογούντος κράτους μέλους και καταχωρίζοντος κατά την αξιολόγηση ουσιών Συστάσεις Αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογούντος κράτους μέλους και καταχωρίζοντος κατά την αξιολόγηση ουσιών Συστάσεις Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης

Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd. Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα. Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης Συμφωνία Διασύνδεσης - MyTelco Ltd Υπόδειγμα Προσφοράς Διασύνδεσης και Παροχέα Παράρτημα 7 Τεχνική Διαχείριση Διασύνδεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 1. ΓΕΝΙΚΑ 2 2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Σκοπός Σκοπός της Πολιτικής Σύγκρουσης Συμφερόντων (εφεξής καλούμενης «η Πολιτική») είναι να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται από τη Spotoption Exchange Limited,

Διαβάστε περισσότερα