ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211

2 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σελίδα Εισαγωγή Κεφάλαιο 2.1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ (ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ).. Κεφάλαιο 2.2: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ.. Πενταετής προγραµµατισµός και κωδικοποίηση των δράσεων και των πηγών χρηµατοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων. Κεφάλαιο 2.3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 2.4: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Στο πλαίσιο εκσυγχρονισµού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης, έχοντας ως απώτερο στόχο τη δηµιουργία µόνιµων δοµών προγραµµατισµού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσµάτων δράσης, κατ εφαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων της σχετικής κείµενης νοµοθεσίας, 1 οι ΟΤΑ α βαθµού υποχρεούνται να εκπονούν Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταρτίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του δήµου και εγκρίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. 2 Περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης, καθώς και οργάνωσης των υπηρεσιών των ΟΤΑ και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3 Παράλληλα, συµπεριλαµβάνει όλες τις δράσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, των δηµοτικών ή κοινοτικών ανωνύµων εταιρειών, των ΝΠ και των δηµοτικών ή κοινοτικών ιδρυµάτων τους. 4 Στην παρούσα µελέτη επιχειρείται η παρουσίαση του οράµατος, των στρατηγικών στόχων, των προτεραιοτήτων της τοπικής ανάπτυξης και χωροταξικής ανασυγκρότησης της περιοχής, καθώς και της οργάνωσης των υπηρεσιών του δήµου Νέας Προποντίδας (εφεξής Ν.Προποντίδας), των νοµικών προσώπων και των επιχειρήσεών του, µε στόχο την καταλυτική ενίσχυση των δηµοτικών πρωτοβουλιών ενόψει των επερχόµενων δυσµενών αναπτυξιακών προκλήσεων στις οποίες οφείλει να ανταποκριθεί µε συνέπεια. 5 Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι οποίοι είναι εναρµονισµένοι µε τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εξειδικεύει και παρουσιάζει τις δηµοτικές δράσεις της επόµενης τριετίας 6. Έµφαση δίδεται στην περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής του νέου δήµου όπως αυτή προέκυψε διοικητικά µέσα από τη συνένωση των τριών πρώην ΟΤΑ που ανήκαν σ αυτήν 7, κατ εφαρµογή του προγράµµατος «Καλλικράτης» (Ν.3852/21). Μέσα από την καταγραφή των αναπτυξιακών και των σχετικών λοιπών ιδιαιτεροτήτων του δήµου Ν.Προποντίδας, απώτερος στόχος του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι αφενός ο εντοπισµός και η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά και αναστέλλουν την εσωτερική ανάπτυξη του δήµου και τη γενικότερη ανασυγκρότηση της περιοχής εντός των διοικητικών του ορίων, και αφετέρου η κατάθεση προτάσεων για ένα αξιόλογο και αξιόπιστο 1 Βλ. άρθρα του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/26, ΦΕΚ 114/ τ. Α ), καθώς και άρθρο 266 του Ν.3852/21 (ΦΕΚ 87/7-6-21, τ. Α ). 2 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 του Π 89/11 (ΦΕΚ 213/ , τ. Α ) και τα άρθρα 1-2 του Π 185/7 (ΦΕΚ 221/ , τ. Α ). 3 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3463/26, όπ.παρ. 4 Πρόκειται για τα «Νοµικά Πρόσωπα του ήµου» όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 4 του Π 89/11, όπ.παρ. Επίσης, βλ. και αρ. 24 του Ν.3463/26, όπ.παρ. 5 Σε συµφωνία µε όσα ορίζονται στις σχετικές µε τους στόχους των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων κείµενες διατάξεις, ιδιαίτερα δε σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην εγκύκλιο 45/Αριθ.58939/ του ΥΠ.ΕΣ...Α. 6 Η διάρκεια του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος ορίζεται στα τρία έτη ( ) βάσει της µεταβατικής διάταξης του άρθρου 11 της Υ.Α. ΥΠ.ΕΣ...Α. αρ / (ΦΕΚ 534/ τ. Β ). 7 Του δήµου Καλλικράτειας, του δήµου Μουδανιών και του δήµου Τρίγλιας (µε αλφαβητική σειρά). 3

4 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). πλαίσιο δράσεων ανάδειξης και βέλτιστης αξιοποίησης των αναπτυξιακών πλεονεκτηµάτων της εν λόγω περιοχής σε σχέση µε το νεοδιαµορφωθέν και ιδιαζόντως απαιτητικό κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να προσαρµοστεί επιτυχώς. Ως προς το γενικό περίγραµµα των επιµέρους στόχων του, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του δήµου Ν.Προποντίδας εστιάζει, ως οφείλει: 8 Στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του, Στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού του ρόλου, Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, Στην αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη κατανοµή και αξιοποίηση των πόρων, Στην προσέλκυση πρόσθετων οικονοµικών πόρων, Στην επίσπευση της ωρίµανσης και υλοποίησης των δράσεων που καθορίζει, Στον περιορισµό της αποσπασµατικής αντιµετώπισης των προβληµάτων, Στον συντονισµό των δοµών του, τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση του εσωτερικού µετασχηµατισµού του, Στην ανάπτυξη συνεργασιών µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, Στην ενίσχυση της τοπικής δηµοκρατίας και την ανάπτυξη της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου. 2. ΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του δήµου Ν.Προποντίδας αποτελείται από δύο κύριες ενότητες: 9 Α. Η πρώτη ενότητα αφορά στην παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασµού του δήµου Ν.Προποντίδας. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιείται συνοπτική αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του δήµου, καθώς και περιγραφή του στρατηγικού σχεδιασµού του. Στόχος της ενότητας αυτής είναι ο εντοπισµός των κρίσιµων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης και εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών του δήµου µέσα από την καταγραφή των προβληµάτων, των περιορισµών και των αναγκών, καθώς και των αντίστοιχων προτάσεων για την αντιµετώπισή τους. Η παρούσα ενότητα περιλαµβάνει δύο επιµέρους κεφάλαια: 1) Στο πρώτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η περιγραφή: Της γενικής εικόνας του δήµου ως οργανισµού, των νοµικών προσώπων και των επιχειρήσεών του, Των «κάθετων υπηρεσιών» 1 του δήµου οι οποίες οµαδοποιούνται σε τρεις θεµατικούς τοµείς: i. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής. ii.κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισµός & αθλητισµός. iii. Τοπική οικονοµία & απασχόληση. Των «οριζόντιων υπηρεσιών» 11 του δήµου. 2) Στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης ενότητας καθορίζεται το όραµα και η στρατηγική του δήµου µέσα από τη διατύπωση των βασικών κατευθυντήριων πολιτικών επιλογών που διέπουν τον 8 Βλ. ιδιαίτερα εγκύκλιο 45/Αριθ.58939/ του ΥΠ.ΕΣ...Α. 9 Σε συµφωνία µε σχετική κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα µε όσα ορίζονται στην Υ.Α. αριθµ / (όπ.παρ.) και στην Υ.Α. αριθµ. 5694/ (ΦΕΚ 382/ , τ. Β ) που τροποποιεί την πρώτη. 1 Ως «κάθετες υπηρεσίες» αποκαλούνται: «οι υπηρεσίες του δήµου που είναι αρµόδιες για κύριες λειτουργίες [δηλαδή] είναι οι υπηρεσίες που συµµετέχουν στην αποτύπωση κα αξιολόγηση της περιοχής του ήµου αλλά και στην αποτύπωση και αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας τους» (βλ. ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών προγραµµάτων δήµων, (έκδοση 1- Σχέδιο), ΥΠΕΣ Α, (Σεπτέµβριος, 211), σ. 25). 11 Ως «οριζόντιες υπηρεσίες» αποκαλούνται: «οι υπηρεσίες του δήµου που είναι αρµόδιες για υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες [δηλαδή] είναι οι υπηρεσίες που συµµετέχουν στην αποτύπωση και αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας τους αλλά και του ήµου ως οργανισµού συνολικά» (βλ. ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών προγραµµάτων δήµων, (έκδοση 1- Σχέδιο), ΥΠΕΣ Α, (Σεπτέµβριος, 211), σ. 26). 4

5 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). τρόπο λειτουργίας της δηµοτικής αρχής και τον τρόπο διοίκησης των δηµοτικών υποθέσεων. Παράλληλα, πραγµατοποιείται και η επιµέρους αναλυτική παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου του δήµου. Συγκεκριµένα, αναλύονται: Το όραµα και οι αρχές του δήµου Η στρατηγική του δήµου Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Β. Η δεύτερη ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αφορά στην παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και του Οικονοµικού Προγραµµατισµού του δήµου Ν.Προποντίδας, καθώς και των εικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιείται η περαιτέρω, λεπτοµερής ανάλυση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ως προς τις δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του δήµου (των Μέτρων και των Στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασµού) και οι οποίες αφορούν τόσο στην τοπική όσο και στην εσωτερική του ανάπτυξη. Παράλληλα, παρουσιάζεται αναλυτικά, σε πίνακα, 12 ο τριετής προγραµµατισµός των δράσεων σε σχέση µε τον οικονοµικό προγραµµατισµό του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου. Κατόπιν, προσδιορίζονται οι είκτες εισροών, εκροών και αποτελέσµατος µε βάση τους οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου Ν.Προποντίδας. Η παρούσα ενότητα περιλαµβάνει τα εξής κεφάλαια: Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Σχέδια ς (Στόχοι & ράσεις) Πενταετής Προγραµµατισµός των δράσεων Οικονοµικός Προγραµµατισµός & Χρηµατοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους ΟΤΑ α βαθµού θεσπίστηκε για πρώτη φορά µε τα άρθρα του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/26, ΦΕΚ 114/8-6-26, τ. Α ). Ως προς τα λοιπά του µέρη, 13 το αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο προσδιορίζεται από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσία που αφορά: Στα άρθρα του Ν.3852/21 (ΦΕΚ 87/7-6-21, τ. Α ) Στην εγκύκλιο 45/Αριθ.58939/ , ΥΠ.ΕΣ...Α. Στην εγκύκλιο 66/Αριθ.5837/ , ΥΠ.ΕΣ...Α. Στην Υ.Α. αρ / (ΦΕΚ 534/ , τ. Β ), ΥΠ.ΕΣ...Α. Στην Υ.Α. αρ. 5694/ (ΦΕΚ 382/ , τ. Β ) ΥΠ.ΕΣ...Α. Στο Π 185/7 (ΦΕΚ 221/ , τ. Α ) Στο Π 89/11 (ΦΕΚ 213/ , τ. Α ) 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακολουθώντας τις διαδικασίες που υπαγορεύονται από τις αντίστοιχες διατάξεις των Π 185/7 και Π 89/11, η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του δήµου Ν.Προποντίδας η οποία είχε και τη γενική εποπτεία του έργου. 12 Όπου περιγράφονται αναλυτικά: η κατηγορία της δράσης, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής της, ο προϋπολογισµός κατ έτος-, η πηγή χρηµατοδότησης, η προτεραιότητα, η χωροθέτηση, οι άρµοδιες εµπλεκόµενες υπηρεσίες κ.α. (βλ. παρακάτω, αντίστοιχο Έντυπο 11_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ). 13 Που αφορούν στον καθορισµό των στόχων, του περιεχοµένου, της δοµής, των διαδικασιών, του χρονοδιαγράµµατος και των οργάνων σύνταξης, κατάρτισης και έγκρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 5

6 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). Προκειµένου να οργανωθούν οι διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου ακολουθήθηκαν διαδοχικά τα παρακάτω βήµατα: ΒΗΜΑ 1 ο : Οργάνωση του έργου. Η Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του δήµου, σε συνεργασία µε τα όργανα της διοίκησης ενηµέρωσε, σε πρώτη φάση, τις υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα του δήµου σχετικά µε το εγχείρηµα της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Παράλληλα, οργανώθηκαν θεµατικές οµάδες εργασίας κατ αντιστοιχία µε τους τέσσερις άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου, προκειµένου να υποστηριχθεί αποτελεσµατικότερα η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. ΒΗΜΑ 2 ο : ιατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της ηµοτικής Αρχής. Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή του δήµου Ν.Προποντίδας προσδιόρισε τεκµηριωµένα τις αρχικές κατευθύνσεις στα κρίσιµα ζητήµατα της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης τα οποία υποβλήθηκαν σε περαιτέρω διερεύνηση, αξιοποιώντας τις προτεραιότητες που αποτυπώθηκαν στο προεκλογικό πρόγραµµα της ηµοτικής Αρχής. Η πράξη αυτή αποτέλεσε µια πρώτη ιεράρχηση των ζητηµάτων που θα αντιµετωπίσει ο δήµος κατά σειρά προτεραιότητας στο πλαίσιο καθορισµού του Στρατηγικού του Σχεδιασµού. Σηµειώνεται επίσης, ότι κατά το στάδιο αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή συνεργάστηκε µε τους όµορους δήµους της Κασσάνδρας και του Πολυγύρου προκειµένου στο κείµενο της µελέτης να διασφαλίζεται ο συντονισµός των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και η προώθηση των υφιστάµενων και επικείµενων διαδηµοτικών συνεργασιών. 14 ΒΗΜΑ 3 ο : Προγραµµατισµός του έργου. Με το Π 89/11 καταργήθηκε η δυνατότητα των δήµων να αναθέτουν την τεχνική υποστήριξη των εργασιών των οµάδων έργου σε εξωτερικούς συµβούλους, 15 γεγονός που ανέτρεψε τον αρχικό προγραµµατισµό της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου Ν.Προποντίδας και οδήγησε στον εκ νέου προγραµµατισµό του έργου, εντός ενός ιδιαιτέρως περιορισµένου και πιεσµένου χρονοδιαγράµµατος το οποίο παρατίθεται αναλυτικά στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Χρονοδιάγραµµα Προγραµµατισµού κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος δήµου Ν.Προποντίδας Στάδια και Βήµατα ιάρκεια Έναρξη Λήξη Προετοιµασία και οργάνωση 3/9/211 5/1/211 Στρατηγικός σχεδιασµός 6/1/211 14/1/211 Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης Καθορισµός του Οράµατος και της Στρατηγικής 14/1/211 21/1/211 21/1/211 7/11/211 ιαδικασίες διαβούλευσης 7/11/211 21/11/211 Συνεργασία µε όµορους ήµους 7/11/211 21/11/211 Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και ιαδικασίες διαβούλευσης 7/11/211 21/11/211 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός 7/11/211 3/11/ Σύµφωνα µε τις απαραίτητες διαδικασίες που υπαγορεύονται από τις διατάξεις του Π 89/11 (αρ. 2, παρ. 2). 15 Βλ. άρθρο 1, παρ. 3 του Π 89/11, όπ.παρ. 6

7 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 7/11/211 3/11/211 Πενταετής προγραµµατισµός των δράσεων 21/11/211 3/11/211 Οικονοµικός Προγραµµατισµός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Προσδιορισµός εικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έγκριση του προγράµµατος και τελικές ενέργειες 7/11/211 3/11/211 21/11/211 3/11/211 29/11/211 3/11/211 Βασική συνέπεια του πιεσµένου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου ήταν να παρατηρηθούν ιδιαίτερες καθυστερήσεις στην συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων και των Εντύπων από τις υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του δήµου 16 οι οποίες όφειλαν ταυτόχρονα να ανταποκριθούν και στις δικές τους υποχρεώσεις- µε αποτέλεσµα την ασφυκτική πίεση προς την Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης και την Εκτελεστική Επιτροπή προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο της κατάρτισης εντός των καθορισµένων προθεσµιών. ΒΗΜΑ 4 ο : Ενηµέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων του δήµου. Στο πλαίσιο της έγκυρης καταγραφής και αξιολόγησης της υφιστάµενης κατάστασης του δήµου, αλλά και της παράλληλης εισαγωγής µόνιµων διαδικασιών προγραµµατισµού στο εσωτερικό του περιβάλλον, η Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης προέβη: α) Στη λεπτοµερή ενηµέρωση τόσο των προϊσταµένων των υπηρεσιών όσο και όλων των αρµόδιων υπαλλήλων του δήµου και των νοµικών του προσώπων σχετικά µε την ενεργή συµµετοχή και τον ιδιαίτερο ρόλο τους στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου. β) Στην αποστολή των σχετικών Ερωτηµατολογίων και Εντύπων προς τις υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του δήµου προκειµένου να επιστραφούν επαρκώς συµπληρωµένα και να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση. 5. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταρτίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του δήµου Ν.Προποντίδας η οποία είχε επίσης, την ευθύνη του συντονισµού και της εποπτείας του όλου εγχειρήµατος. 17 Η σύνταξη του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε από την Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του δήµου. 18 Κατά την προετοιµασία και οργάνωση των διαδικασιών εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και προκειµένου να υποστηριχθεί το έργο της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης ορίστηκαν τέσσερις (4) θεµατικές οµάδες 19 (βλ. Σχήµα 1) κατ αντιστοιχία των τεσσάρων (4) αξόνων στρατηγικής του δήµου οι οποίες ασχολήθηκαν: α) Με τη συµπλήρωση κατάλληλα δοµηµένων ερωτηµατολογίων και εντύπων που αφορούν στην αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του εσωτερικού και του ευρύτερου περιβάλλοντος του δήµου Ν.Προποντίδας. β) Με την υποβολή προτάσεων σχετικά µε τη διαµόρφωση του τελικού κειµένου (της αρµοδιότητάς τους). 16 Βλ. επόµενο Βήµα 4 ο. 17 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π 89/11, όπ.παρ., καθώς και αρ. 63 του Ν.3852/21, όπ.παρ. 18 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π 89/11, όπ.παρ. 19 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π 89/11, όπ.παρ. Βλ. επίσης, ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών προγραµµάτων δήµων,, σ. 22, όπ.παρ. 7

8 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). Σχήµα 1: Οργανόγραµµα Προετοιµασίας & Συντονισµού κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Η Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης στελεχώνεται από τους Παπαστεργίου Αστέριο Μ.Sc. ΠΕ9 Γεωπόνων Dr Λιοζίδου Μαρία ΠΕ1 ιοικητικών Οικονοµικών και Μπεκιάρη Ιωάννη M.Sc. ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Οι θεµατικές οµάδες εργασίας, που εποπτεύονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, συγκροτήθηκαν από τα κάτωθι στελέχη: Θεµατική Οµάδα Εργασίας 1 (Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής): Α/Α Ονοµατεπώνυµο Κλάδος - Ειδικότητα Σχέση µε το ήµο 1 Καρακώστας Θεόδωρος ΠΕ 3 Πολιτικών Προϊστάµενος Γραφείου Έκδοσης Μηχανικών Οικοδοµικών Αδειών 2 Ελευθερούδης Ιωάννης ΠΕ 3 Πολιτικών Προϊστάµενος /νσης Τεχνικών Μηχανικών Υπηρεσιών 3 Θεργιού Παναγιώτα ΠΕ 5 Ηλεκτρολόγων Προϊσταµένη Τµήµατος Ύδρευσης, Μηχανικών Άρδευσης, Αποχέτευσης, Υδραυλικών-Εγγειοβελτιωτικών 4 Φασούλας Ευάγγελος ΤΕ 5 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 5 Σταµατίου Αντώνιος ΤΕ4 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 6 Ρήγας ηµήτριος ΤΕ 4 Μηχανολόγων Μηχανικών Έργων και Ασφάλειας Μόνιµος υπάλληλος Γραφείου θεµάτων Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Προϊστάµενος /νσης Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Προϊστάµενος Τµήµατος Περιβάλλοντος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας 7 Ηλιόπουλος Ιωάννης Ε 2 Εποπτών Προϊστάµενος του Τµήµατος Καθαριότητας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Οχηµάτων 8 Μπεκιάρης Ιωάννης ΠΕ 3 Πολιτικών Προσωρινά διοριστέος υπάλληλος 8

9 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). Μηχανικών Τµήµατος Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης Θεµατική Οµάδα Εργασίας 2 (Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός): Α/Α Ονοµατεπώνυµο Κλάδος - Ειδικότητα Σχέση µε το ήµο 1 Μυλωνοπούλου Ζωή ΠΕ1 ιοικητικών Προϊσταµένη /νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού 2 Λεοντάκη Μαρία ΠΕ ιοικητικών Προϊσταµένη Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 3 Ευθυµιάδου Άννα Ε ιοικητικών Προϊσταµένη Τµήµατος Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού 4 Παλάντζα Νίνα-Φανή ΠΕ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 5 Οικονοµίδου Γεωργία ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών Υπάλληλος Τµήµατος Αθλητισµού Υπάλληλος Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Ν.Προποντίδας Θεµατική Οµάδα Εργασίας 3 (Άξονας 3: Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση): Α/Α Ονοµατεπώνυµο Κλάδος - Ειδικότητα Σχέση µε το ήµο 1 Κούρταλη Φανή ΠΕ1 ιοικητικών Προϊσταµένη /νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 2 Κόµπου Μανταλένα Ε1 ιοικητικών Προϊσταµένη Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων 3 Καλπάκης Σταύρος ΠΕ Γεωτεχνικών- Γεωπόνων Προϊστάµενος Τµήµατος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας 4 Παπαστεργίου Αστέριος ΠΕ9 Γεωπόνων Προϊστάµενος /νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Θεµατική Οµάδα Εργασίας 4 (Άξονας 4: Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας και Οικονοµικής Κατάστασης του ήµου): Α/Α Ονοµατεπώνυµο Κλάδος - Ειδικότητα Σχέση µε το ήµο 1 Βουλγαράκη Ευτυχία ΠΕ1 ιοικητικών Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 2 Γλαράκη Γερακίνα ΠΕ1 ιοικητικών Προϊσταµένη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών 9

10 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). 3 αλαµπίρας Κων/νος Ε 1 ιοικητικών Προϊστάµενος Τµήµατος Ανθρώπινου υναµικού και ιοικητικής Μέριµνας 4 Ιωσηφίδου Αναστασία ΠΕ ηµοτικής Προϊσταµένη /νσης ηµοτικής Αστυνοµίας Αστυνοµίας 5 Κεσσίδου Ελισάβετ Ε 1 ιοικητικών Προϊσταµένη ΚΕΠ.Ε. Μουδανιών 6 Βρεττού Ευαγγελία ΠΕ1 ιεκπεραίωσης Προϊσταµένη ΚΕΠ.Ε. Υποθέσεων Πολιτών Καλλικράτειας 7 Τουµπάκης Χαρίλαος Ε 1 ιοικητικών Προϊστάµενος ΚΕΠ.Ε. Τρίγλιας 8 Σαράφη Μαγδαλινή ΠΕ1 ιοικητικών Προϊσταµένη Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας 9 Στούλος Βασίλειος Ε 1 ιοικητικών Υπάλληλος (Ι ΑΧ) του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας & ηµ. Σχέσεων 1 Θωµοπούλου Ιωάννα ΠΕ1 ιοικητικών Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου 11 Καλπάκη Σµαρώ ΠΕ19 Πληροφορικής Υπάλληλος Τµήµατος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Προϊστάµενος Τµήµατος 1ικολαΐδης ηµήτριος ΠΕ19 Πληροφορικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Προϊσταµένη Τµήµατος 13 Λιοζίδου Μαρία ΠΕ1 ιοικητικών Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης 6. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η εκπόνηση της παρούσας µελέτης πραγµατοποιήθηκε κατ αντιστοιχία µε όσα προβλέπονται από το σχετικό θεσµικό πλαίσιο 2 αναφορικά µε το περιεχόµενο και τη διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Για το λόγο αυτό το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, στο σύνολό του, ακολούθησε τη µεθοδολογία που προτάθηκε από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) 21 η οποία στηρίζεται αφενός στη θεωρία τοπικού αναπτυξιακού προγραµµατισµού 22 και αφετέρου στη θεωρία προγραµµατισµού της δράσης δηµόσιων οργανισµών 23. Τα κύρια χαρακτηριστικά της εν λόγω µεθοδολογίας είναι ότι: Συγκροτεί µια λογική αλληλουχία συνεκτικών ενεργειών µε αποτέλεσµα να αποφεύγονται τα ανισοβαρή κείµενα στα οποία η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης καταλαµβάνει δυσανάλογα µεγάλο µέρος σε σχέση µε το κυρίως προγραµµατικό µέρος. Προσφέρει το πλαίσιο µιας συνοπτικής ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία εκείνα που τεκµηριώνουν τους στόχους του προγράµµατος, καθώς και τους παράγοντες εκείνους που ενισχύουν ή δρουν ανασταλτικά στην υλοποίησή του. Αυτό συνεπάγεται τον «τεκµηριωµένο προσδιορισµό των κρίσιµων ζητηµάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο ήµος, λαµβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήµατα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές 2 Βλ. «Θεσµικό Πλαίσιο», πιο πάνω στην παρούσα «Εισαγωγή». 21 Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά: «η µεθοδολογία αυτή συνθέτει την ελληνική εµπειρία από την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραµµάτων στο πλαίσιο των ΚΠΣ, καθώς και τη µεθοδολογία κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων των ΕΚΟ» (Βλ. ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών προγραµµάτων δήµων,, σ. 8, όπ.παρ.) 22 Σύµφωνα µε την επιστήµη της τοπικής ανάπτυξης. 23 Σύµφωνα µε την επιστήµη της δηµόσιας διοίκησης. 1

11 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). προτεραιότητες, τους συνολικά διατιθέµενους οικονοµικούς πόρους και τις δυνατότητές του ως οργανισµού» 24. Συνδέει την εκτέλεση των επιµέρους ενεργειών που περιγράφονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα µε τη συµπλήρωση κατάλληλα δοµηµένων πινάκων (Εντύπων), προκειµένου να είναι σαφή και να µπορούν να µηχανογραφηθούν τα προϊόντα που προκύπτουν από τις εν λόγω ενέργειες. Συνοπτικά, η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου Ν.Προποντίδας ολοκληρώθηκε µέσα από τα παρακάτω βήµατα: Βήµα 1 ο : Προετοιµασία και οργάνωση Βήµα 2 ο : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης Βήµα 3 ο : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του δήµου και των νοµικών προσώπων του ως οργανισµών Βήµα 4 ο : Καθορισµός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων Βήµα 5 ο : Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης Βήµα 6 ο : Κατάρτιση σχεδίων δράσης Βήµα 7 ο : Τριετής προγραµµατισµός των δράσεων Βήµα 8 ο : Οικονοµικός προγραµµατισµός Βήµα 9 ο : Ολοκλήρωση του προγράµµατος και τελικές ενέργειες. Για την κατάρτιση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος αξιοποιήθηκαν πολλαπλές πηγές πληροφόρησης (Ερωτηµατολόγια, Έντυπα, επίσηµα στατιστικά στοιχεία της περιόδου κ.α.) όπου καταγράφηκαν µεταξύ άλλων θέσεις και απόψεις των κυριότερων φορέων του δήµου. Οφείλει δε, να διευκρινισθεί ότι ελλείψει επίσηµων και επικυρωµένων (αλλά και ανεπίσηµων) στατιστικών στοιχείων για το συνολικό χρονικό διάστηµα , τα πεδία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος που αφορούν στην περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του δήµου για το εν λόγω διάστηµα αναµένεται να επικαιροποιηθούν µόλις δηµοσιευτούν τα αντίστοιχα επίσηµα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η διαδικασία διαβούλευσης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 185/7, 26 το εγκεκριµένο από το ηµοτικό Συµβούλιο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού οφείλει να τεθεί προς συζήτηση στη ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης 27 και παράλληλα να δηµοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, προκειµένου να τεθεί σε ανοικτή διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδοµάδες. Στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας διαβούλευσης και κατά τη διάρκεια δηµοσιοποίησης του στρατηγικού σχεδιασµού υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από τα τοπικά ή διαµερισµατικά συµβούλια, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα, µετά από απόφαση του ηµάρχου, διοργάνωσης µιας ευρείας κλίµακας ενεργειών και δράσεων ανοικτής διαβούλευσης όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες (π.χ. ηµερίδες, θεµατικές συναντήσεις, δηµόσιες συζητήσεις κ.ά.). Οι διαδικασίες που συµβαδίζουν και έπονται της ανοικτής διαβούλευσης επί του στρατηγικού σχεδίου προκειµένου να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ολοκληρώνονται στα ακόλουθα βήµατα: ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών προγραµµάτων δήµων,, σ. 9, όπ.παρ. 25 Σύµφωνα µε σχετική ανεπίσηµη πληροφόρηση, αυτό δεν αναµένεται να γίνει πριν τα µέσα του έτους Άρθρο 2, παρ. 3 του Π 185/7, όπ.παρ. 27 Βλ. άρθρο 2, παρ. 4, Π 89/11, όπ.παρ. 28 Πρόκειται για τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ. 4-8 του Π 185/7, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Π 89/11 (όπ.παρ.). 11

12 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). 1 ο : Οι υπηρεσίες του δήµου και των νοµικών προσώπων του δήµου, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριµένο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, προτείνουν µε γραπτή εισήγησή τους, κατ αντιστοιχία προς τους άξονες και τα µέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόµενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχηµένων κατά σειρά προτεραιότητας. 2 ο : Το διοικητικό συµβούλιο του κάθε νοµικού προσώπου του δήµου, εντός µιας (1) εβδοµάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαµβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν. 3 ο : Η αρµόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήµου, υπηρεσία επί θεµάτων προγραµµατισµού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συµβουλίων των δηµοτικών ενοτήτων του δήµου, τις αποφάσεις των νοµικών προσώπων του δήµου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το οποίο υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. 4 ο : Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων του δήµου. 5 ο : Το εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, αποστέλλεται για έλεγχο νοµιµότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ. 6 ο : Το εγκεκριµένο και ελεγµένο πλέον, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταχωρείται στην ιστοσελίδα του δήµου Ν.Προποντιδας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Παρακάτω παρατίθεται ξανά ο πίνακας στόχων επικαιροποιηµένος µετά και τη διαβούλευση και την οριστικοποίηση των δράσεων. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Άξονας 1 : Μέτρο 1.1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κωδικός Στόχος Μείωση της ρύπανσης - προστασία και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και πόρων Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του ήµου διαχείριση στερεών αποβλήτων Ανακύκλωση Προώθηση ενεργειών βελτίωσης, προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Ανάδειξη του φυσικού πλούτου του ήµου στα πλαίσια της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης Προστασία Ανάδειξη παράκτιας ζώνης Βελτίωση πολιτικής προστασίας /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Αποκατάσταση ΧΑ Α Κατασκευή Σταθµού µεταφόρτωσης Απορριµµάτων 12

13 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). Μέτρο 1.2. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κωδικός Στόχος Μέτρο 1.3. Βελτίωση οικιστικού περιβάλλοντος µε αναπλάσεις αναβαθµίσεις επεκτάσεις και προστασία περιοχών και χώρων πρασίνου Προώθηση οικιστικών αναπλάσεων, πολεοδοµικών παρεµβάσεων και αναπτύξεων Αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού, βελτίωση και εξασφάλιση νέων χώρων στάθµευσης. Συγκοινωνία Βελτίωση καθαριότητας οικισµών κοινοχρήστων χώρων Κοιµητήρια /νση Τεχνικών Υπηρεσιών /νση Τεχνικών Υπηρεσιών /νση Τεχνικών Υπηρεσιών /νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Κωδικός Στόχος Ανάπτυξη υποδοµών τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών Βελτίωση του οδικού δικτύου και ανάπτυξη των συγκοινωνιών Αξιοποίηση ΑΠΕ Εξοικονόµηση ενέργειας, ίκτυα Ηλεκτρισµού και Ενέργειας Οργάνωση κατασκευή, λειτουργία και έλεγχος άρδευσης Αντιπληµµυρικά Εγγειοβελτιωτικά έργα. Εξασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού σε όλο το ήµο Βελτίωση και επέκταση του αποχετευτικού δικτύου του ήµου και επεξεργασία των υγρών λυµάτων όλου του ήµου /νση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής /νση Τεχνικών Υπηρεσιών /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Άξονας 2 : Μέτρο 2.1. Κοινωνική Πολιτική Παιδεία - Πολιτισµός και Αθλητισµός ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Κωδικός Στόχος Βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών και υποδοµών /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων 13

14 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ) κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας και Πολιτισµού Ανάπτυξη υπηρεσιών και /νση Κοινωνικής υποδοµών υγείας, υποβοήθηση Προστασίας, Παιδείας υπηρεσιών υγείας άλλων φορέων και Πολιτισµού προς τους δηµότες Μέτρο 2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Κωδικός Στόχος Βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών κοινωνικής µέριµνας και κοινωνικής ενσωµάτωσης Ανάπτυξη Εθελοντισµού Μέτρο 2.3. /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ- ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Κωδικός Στόχος Στήριξη, ανάπτυξη δια βίου µάθησης Βελτίωση, συµπλήρωση υποδοµών και στήριξη της εκπαίδευσης Βελτίωση, συµπλήρωση δηµιουργία εκπαιδευτικών µονάδων /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Μέτρο 2.4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Κωδικός Στόχος Ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων Προώθηση και ανάπτυξη συνεργασιών του ήµου στους τοµείς του Πολιτισµού του Αθλητισµού Συνολική αναβάθµιση της πολιτιστικής ζωής του ήµου των θεσµών και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς Αναβάθµιση, αξιοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών υποδοµών, δηµιουργία νέων. Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων 14

15 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). Μέτρο 2.5. ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ& ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Κωδικός Στόχος Υποστήριξη πρωτοβουλιών για την Νεολαία Υποστήριξη πρωτοβουλιών ισότητας των φύλων Υποστήριξη πρωτοβουλιών ίσων ευκαιριών για όλους /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Άξονας 3 : Μέτρο 3.1. Τοπική Οικονοµία-Απασχόληση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ Κωδικός Στόχος Μέτρο 3.2. Προώθηση ενεργειών και σε συνεργασία µε άλλους φορείς για τη δηµιουργία οικονοµικών υποδοµών. Προώθηση επιχειρηµατικότητας Επιχειρηµατικά πάρκα Αναβάθµιση και ανάπτυξη παράλιας ζώνης Αξιοποίηση και ανάπτυξη λιµανιού, αλιευτικών καταφυγίων µαρίνας /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κωδικός Στόχος Συνεργασία µε τους φορείς για την προσέλκυση τουρισµού και την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού. Στήριξη αγροτικού τοµέα και αγροτικού πληθυσµού καθώς και ενέργειες προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων Ανάδειξη και στήριξη των κλάδων οικονοµικών δραστηριοτήτων µε συγκριτικό πλεονέκτηµα. Ανάπτυξη, ρύθµιση λειτουργίας αγορών και εµπορικών δραστηριοτήτων /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Αξιοποίηση φυσικών πόρων /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Εκµετάλλευση χώρων ζώνης /νση Τοπικής Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Γεωθερµικό πεδίο 15

16 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ) λιµένα και παράλιας ζώνης Ανάπτυξη τουρισµού και εναλλακτικών µορφών τουρισµού Ανάπτυξη, ρύθµιση λειτουργίας Σφαγείου Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Μέτρο 3.3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κωδικός Στόχος Μέτρο 3.4. Συµβολή στην προώθηση της απασχόλησης, παροχή έγκαιρης και έγκυρης ενηµέρωσης Λειτουργία προγραµµάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΚΟ Κωδικός Στόχος Άξονας 4 : Μέτρο 4.1. Ανάπτυξη του εθελοντισµού οργάνωση θεµατικών οµάδων εθελοντών Προώθηση σχέσεων και συνεργασιών µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Βελτίωση της ιοικητικής και της Οικονοµικής Ικανότητας του ήµου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Κωδικός Στόχος Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη Ανάπτυξη διαδικασιών αµφίδροµης επικοινωνίας και συµµετοχής των πολιτών /νση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής /νση ΚΕΠ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Μέτρο 4.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Κωδικός Στόχος Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων /νση Βελτίωση της εσωτερικής Προγραµµατισµού οργάνωσης και λειτουργίας Οργάνωσης και Πληροφορικής Βελτίωση της λειτουργίας των /νση ιοικητικών 16

17 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ) οργάνων διοίκησης Ανάπτυξη συνεργασιών καθώς και διεθνών και διακρατικών σχέσεων Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων και προγραµµάτων Εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων διοίκησης µε στόχο την βελτίωση - αναβάθµιση των διαδικασιών προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του ήµου Υπηρεσιών /νση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής /νση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής /νση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής Μέτρο 4.3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Κωδικός Στόχος Προώθηση της γνώσης και της καινοτοµίας επιµόρφωση υπαλλήλων Βελτίωση των υποδοµών (κτιριακές, µηχανολογικές κτλ) Βελτίωση διοικητικής εξυπηρέτησης και βοήθειας, ενσωµάτωση νέων αρµοδιοτήτων Βελτίωση ασφάλειας πολιτών και ελέγχου παραβατικότητας /νση ιοικητικών Υπηρεσιών /νση Τεχνικών Υπηρεσιών /νση ιοικητικών Υπηρεσιών /νση ηµοτικής Αστυνοµίας Μέτρο 4.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Κωδικός Στόχος Αξιοποίηση -εκµετάλλευση της ηµοτικής Περιουσίας Αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη κατανοµή και αξιοποίηση των πόρων Εντοπισµός χρηµατοδοτικών µηχανισµών και ανεύρεση πόρων Αειφόρος οικονοµική ανάπτυξη - Οικονοµίες κλίµακας Εξορθολογισµός δαπανών και εξοικονόµηση πόρων /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών /νση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής /νση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων 17

18 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ) Βελτίωση οικονοµικής διαχείρισης /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 18

19 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). Κεφάλαιο 2.1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ (ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ) Κατά τα προηγούµενα βήµατα διαµορφώθηκε η Στρατηγική του ήµου. Στο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδιασµού εξειδικεύεται η στρατηγική σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους για την επόµενη πενταετία. Σκοπός του παρόντος βήµατος είναι η µετάφραση της στρατηγικής του ήµου και των στόχων σε δράσεις εφικτές από τις υπηρεσίες του ήµου και τα Νοµικά του Πρόσωπα. Στο βήµα αυτό, οι υπηρεσίες του ήµου και των Νοµικών του προσώπων, αφού έλαβαν υπόψη τους το εγκεκριµένο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, το κείµενο µε τα συµπεράσµατα από τις διαδικασίες διαβούλευσης, τις προτάσεις των υπηρεσιών και τις εισηγήσεις των συµβουλίων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων πρότειναν τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων. Για την επίτευξη των στόχων του κάθε µέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωµένο υποπρόγραµµα δράσεων. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή µεγάλα έργα (όπου ως έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, µε καθορισµένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης) ή να είναι συνεχώς επαναλαµβανόµενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης. Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαµβάνουν: σχεδιασµό, µελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων, έργων περιβάλλοντος, έρευνες και µελέτες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δηµοσιότητας, κανονιστικές ρυθµίσεις. Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαµβάνουν: α. Κύριες λειτουργίες, δηλ. δραστηριότητες µέσω των οποίων ασκούνται οι αρµοδιότητες και εκπληρώνεται ο σκοπός του ήµου (όπως δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισµού, προστασίας περιβάλλοντος). β. Οριζόντιες λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του (όπως διοίκηση προσωπικού, οικονοµική διαχείριση, προµήθειες, διοικητική υποστήριξη, νοµική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραµµατισµού, σχεδιασµός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων). Προφανώς οι οριζόντιες και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες λόγω της φύσης τους θα εµπλέκονται στην υλοποίηση πολλών σχεδίων δράσης. Ακολουθούν τα υπηρεσιακά σχέδια δράσης των υπηρεσιών του ήµου. 19

20 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ Έντυπο ΕΠ_ 9: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ Αρµόδια υπηρεσία: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΓΙΕΣ/ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετησίων Προγραµµάτων ς, παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του ήµου 2. Σχεδιασµός και παρακολούθηση προγραµµάτων, µέριµνα για σύνταξη απαραίτητων µελετών και έρευνας, έλεγχος και βελτίωση αποτελεσµατικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών, βελτίωση της ποιότητας και οργάνωσης 3. Καθορισµός στρατηγικής και µέριµνα για σύνταξη µελετών ΤΠΕ, διαχείριση συστηµάτων ΤΠΕ διαχείρισης εξοπλισµού ΤΠΕ. ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ: ΡΑΣΕΙΣ/ΟΜΑ ΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ /ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΡΑΣΕΙΣ/ΟΜΑ ΕΣ ΡΑΣΕΩΝ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Στόχοι τριετίας 1. Οργάνωση της υπηρεσίας 2. ιασαφήνιση και ανάληψη των αρµοδιοτήτων της υπηρεσίας 3. Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 4. Αναζήτηση εταίρων και συνεχούς ενηµέρωσης για χρηµατοδοτούµενες δράσεις 5. Υποβολή προγραµµάτων 6. Υλοποίηση προγραµµάτων ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Κατηγορία Τίτλος Συνοπτική Περιγραφή Σκοπιµότητα και αναµενόµενα αποτελέσµατα Υπηρεσία υλοποίησης (οριζόντιες υπηρεσίες) Οργανωτική δοµή και συστήµατα λειτουργίας Οργάνωση της υπηρεσίας Κατανοµή αρµοδιοτήτων Βέλτιστη λειτουργία.π.ο&π Ανθρώπινο υναµικό Προσωπικό Πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού Αύξηση αποδοτικότητας..υ. Συνεργασίες Στρατηγικοί εταίροι Αναζήτηση εταίρων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ανταλλαγή τεχνογνωσίας.π.ο&π υπηρεσίας Ηλεκτρονική διακυβέρνηση ικτύωση Συµµετοχή σε δίκτυο ενηµέρωσης, επαφών Ταχύτερη ενηµέρωση.π.ο&π Ένα ακόµη γραφείο για τις Κτιριακή υποδοµή και τεχνικός Επιπλέον γραφείο, αυτοκίνητο υπηρεσίες και αυτοκίνητο για εξοπλισµός µετακινήσεις Καλύτερη λειτουργία.τ.υ.,.ο.υ. Οικονοµικά και περιουσία Μετακινήσεις Επισκέψεις και επαφές Βελτιστοποίηση συνεργασιών.ο.υ. 2

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 2008-2010 Παραδοτέο Π2: Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Παραδοτέο Π3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός & είκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Τμήματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής».

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση Προϊσταμένων στα Τμήματα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 16.10.2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ/λου: 33440 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθμός Απόφασης: 2394 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 0 1. Προετοιμασία και οργάνωση... 1 2. Στρατηγικός σχεδιασμός... 2 3. Διαδικασίες διαβούλευσης... 4 4. Επιχειρησιακός σχεδιασμός... 4 5. Τεκμηρίωση... 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Αλληλογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γραφείο ηµάρχου Π.Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 Αργοστόλι, 4 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 59208

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2 ο -4/2/2015

Πρακτικό 2 ο -4/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 2 ο -4/2/2015 Στην Κέρκυρα σήµερα 4 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13.00 µ.µ. συνήλθε σε συνεδρίαση στο Μαράσλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 2 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 342/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 22 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Δ/ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ Aθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Ναυπακτίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Ναυπακτίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2016 Αριθμός Απόφασης 173 /2016 ΠΕΡΙ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθ. Πρωτ.: 41179 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθ. Πρωτ.: 41179 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ OIKON. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Σταδίου 27 ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Α.1 Καθορισµός της στρατηγικής Η στρατηγική του ήµου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Στο πλαίσιο της σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Εορδαίας, κρίνεται αναγκαία η συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΕΔΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΩΝ ΗΜΩΝ Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΑΘΗΝΑ 4-9-2013 Σκοπός Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό των πιθανών προβλημάτων και αδυναμιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa.

1. ΤΜΗΜΑ Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Προϊσταμένη: Πασαλή Παρασκευή (ΠΕ11 Πληροφορικής) Τηλ: 23823 50803 email: passaliv@giannitsa. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 3. Νομική Υπηρεσία. 4. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης-πρόγραµµα Καλλικράτης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ OIKON. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΤΑ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Σταδίου 27 ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Γραφείο Δημάρχου Ο Δήμαρχος ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Έχοντας υπόψη : 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 40600 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Χανιά 14/05/2012 Αριθµ. Απόφ.:209 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δήμος Αλμωπίας 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το τρέχον διάστημα, οι υπηρεσίες του Δήμου εκπονούν το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών, τοπικών επενδύσεων και βελτίωσης της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.6 : «ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Με την αριθ. 175/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αριθ.πρωτ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αριθ.πρωτ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή 1-9-2014 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αριθ.πρωτ: 38290 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 1007 Ο ήµαρχος Κοµοτηνής αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 58,59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 24 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 152/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 9 ης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Αριθ. πρωτ. 23322 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΙΟ ΑΝΟΙΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΙΑΣ ΙΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΙΑ ΤΟ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2019 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ Με τον Κώδικα ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α φάση : Στρατηγικός Σχεδιασμός άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «Για ένα Δήμο καθολικής ικανοποίησης των αναγκών των δημοτών, ανάπτυξης και εξελιγμένης ποιότητας ζωής».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Β. Πασχαλίδου

Πληρ. : Β. Πασχαλίδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 04 Απριλίου 2016 Αρ. Πρωτ. 379/28989 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα