ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Β ΦΑΣΗ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 211

2 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σελίδα Εισαγωγή Κεφάλαιο 2.1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ (ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ).. Κεφάλαιο 2.2: ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ.. Πενταετής προγραµµατισµός και κωδικοποίηση των δράσεων και των πηγών χρηµατοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων. Κεφάλαιο 2.3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κεφάλαιο 2.4: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Στο πλαίσιο εκσυγχρονισµού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης, έχοντας ως απώτερο στόχο τη δηµιουργία µόνιµων δοµών προγραµµατισµού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσµάτων δράσης, κατ εφαρµογή των αντίστοιχων διατάξεων της σχετικής κείµενης νοµοθεσίας, 1 οι ΟΤΑ α βαθµού υποχρεούνται να εκπονούν Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταρτίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του δήµου και εγκρίνεται από το ηµοτικό Συµβούλιο. 2 Περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης, καθώς και οργάνωσης των υπηρεσιών των ΟΤΑ και αποσκοπεί στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασµού των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 3 Παράλληλα, συµπεριλαµβάνει όλες τις δράσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων, των δηµοτικών ή κοινοτικών ανωνύµων εταιρειών, των ΝΠ και των δηµοτικών ή κοινοτικών ιδρυµάτων τους. 4 Στην παρούσα µελέτη επιχειρείται η παρουσίαση του οράµατος, των στρατηγικών στόχων, των προτεραιοτήτων της τοπικής ανάπτυξης και χωροταξικής ανασυγκρότησης της περιοχής, καθώς και της οργάνωσης των υπηρεσιών του δήµου Νέας Προποντίδας (εφεξής Ν.Προποντίδας), των νοµικών προσώπων και των επιχειρήσεών του, µε στόχο την καταλυτική ενίσχυση των δηµοτικών πρωτοβουλιών ενόψει των επερχόµενων δυσµενών αναπτυξιακών προκλήσεων στις οποίες οφείλει να ανταποκριθεί µε συνέπεια. 5 Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι οποίοι είναι εναρµονισµένοι µε τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εξειδικεύει και παρουσιάζει τις δηµοτικές δράσεις της επόµενης τριετίας 6. Έµφαση δίδεται στην περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής του νέου δήµου όπως αυτή προέκυψε διοικητικά µέσα από τη συνένωση των τριών πρώην ΟΤΑ που ανήκαν σ αυτήν 7, κατ εφαρµογή του προγράµµατος «Καλλικράτης» (Ν.3852/21). Μέσα από την καταγραφή των αναπτυξιακών και των σχετικών λοιπών ιδιαιτεροτήτων του δήµου Ν.Προποντίδας, απώτερος στόχος του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι αφενός ο εντοπισµός και η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά και αναστέλλουν την εσωτερική ανάπτυξη του δήµου και τη γενικότερη ανασυγκρότηση της περιοχής εντός των διοικητικών του ορίων, και αφετέρου η κατάθεση προτάσεων για ένα αξιόλογο και αξιόπιστο 1 Βλ. άρθρα του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/26, ΦΕΚ 114/ τ. Α ), καθώς και άρθρο 266 του Ν.3852/21 (ΦΕΚ 87/7-6-21, τ. Α ). 2 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 του Π 89/11 (ΦΕΚ 213/ , τ. Α ) και τα άρθρα 1-2 του Π 185/7 (ΦΕΚ 221/ , τ. Α ). 3 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3463/26, όπ.παρ. 4 Πρόκειται για τα «Νοµικά Πρόσωπα του ήµου» όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 4 του Π 89/11, όπ.παρ. Επίσης, βλ. και αρ. 24 του Ν.3463/26, όπ.παρ. 5 Σε συµφωνία µε όσα ορίζονται στις σχετικές µε τους στόχους των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων κείµενες διατάξεις, ιδιαίτερα δε σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην εγκύκλιο 45/Αριθ.58939/ του ΥΠ.ΕΣ...Α. 6 Η διάρκεια του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος ορίζεται στα τρία έτη ( ) βάσει της µεταβατικής διάταξης του άρθρου 11 της Υ.Α. ΥΠ.ΕΣ...Α. αρ / (ΦΕΚ 534/ τ. Β ). 7 Του δήµου Καλλικράτειας, του δήµου Μουδανιών και του δήµου Τρίγλιας (µε αλφαβητική σειρά). 3

4 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). πλαίσιο δράσεων ανάδειξης και βέλτιστης αξιοποίησης των αναπτυξιακών πλεονεκτηµάτων της εν λόγω περιοχής σε σχέση µε το νεοδιαµορφωθέν και ιδιαζόντως απαιτητικό κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο καλείται να προσαρµοστεί επιτυχώς. Ως προς το γενικό περίγραµµα των επιµέρους στόχων του, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του δήµου Ν.Προποντίδας εστιάζει, ως οφείλει: 8 Στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του, Στην προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού του ρόλου, Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, Στην αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη κατανοµή και αξιοποίηση των πόρων, Στην προσέλκυση πρόσθετων οικονοµικών πόρων, Στην επίσπευση της ωρίµανσης και υλοποίησης των δράσεων που καθορίζει, Στον περιορισµό της αποσπασµατικής αντιµετώπισης των προβληµάτων, Στον συντονισµό των δοµών του, τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση του εσωτερικού µετασχηµατισµού του, Στην ανάπτυξη συνεργασιών µε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, Στην ενίσχυση της τοπικής δηµοκρατίας και την ανάπτυξη της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου. 2. ΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του δήµου Ν.Προποντίδας αποτελείται από δύο κύριες ενότητες: 9 Α. Η πρώτη ενότητα αφορά στην παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδιασµού του δήµου Ν.Προποντίδας. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιείται συνοπτική αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής και του εσωτερικού περιβάλλοντος του δήµου, καθώς και περιγραφή του στρατηγικού σχεδιασµού του. Στόχος της ενότητας αυτής είναι ο εντοπισµός των κρίσιµων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης και εσωτερικής οργάνωσης των υπηρεσιών του δήµου µέσα από την καταγραφή των προβληµάτων, των περιορισµών και των αναγκών, καθώς και των αντίστοιχων προτάσεων για την αντιµετώπισή τους. Η παρούσα ενότητα περιλαµβάνει δύο επιµέρους κεφάλαια: 1) Στο πρώτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται η περιγραφή: Της γενικής εικόνας του δήµου ως οργανισµού, των νοµικών προσώπων και των επιχειρήσεών του, Των «κάθετων υπηρεσιών» 1 του δήµου οι οποίες οµαδοποιούνται σε τρεις θεµατικούς τοµείς: i. Περιβάλλον και ποιότητα ζωής. ii.κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισµός & αθλητισµός. iii. Τοπική οικονοµία & απασχόληση. Των «οριζόντιων υπηρεσιών» 11 του δήµου. 2) Στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης ενότητας καθορίζεται το όραµα και η στρατηγική του δήµου µέσα από τη διατύπωση των βασικών κατευθυντήριων πολιτικών επιλογών που διέπουν τον 8 Βλ. ιδιαίτερα εγκύκλιο 45/Αριθ.58939/ του ΥΠ.ΕΣ...Α. 9 Σε συµφωνία µε σχετική κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα µε όσα ορίζονται στην Υ.Α. αριθµ / (όπ.παρ.) και στην Υ.Α. αριθµ. 5694/ (ΦΕΚ 382/ , τ. Β ) που τροποποιεί την πρώτη. 1 Ως «κάθετες υπηρεσίες» αποκαλούνται: «οι υπηρεσίες του δήµου που είναι αρµόδιες για κύριες λειτουργίες [δηλαδή] είναι οι υπηρεσίες που συµµετέχουν στην αποτύπωση κα αξιολόγηση της περιοχής του ήµου αλλά και στην αποτύπωση και αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας τους» (βλ. ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών προγραµµάτων δήµων, (έκδοση 1- Σχέδιο), ΥΠΕΣ Α, (Σεπτέµβριος, 211), σ. 25). 11 Ως «οριζόντιες υπηρεσίες» αποκαλούνται: «οι υπηρεσίες του δήµου που είναι αρµόδιες για υποστηρικτικές ή οριζόντιες λειτουργίες [δηλαδή] είναι οι υπηρεσίες που συµµετέχουν στην αποτύπωση και αξιολόγηση της οργάνωσης και λειτουργίας τους αλλά και του ήµου ως οργανισµού συνολικά» (βλ. ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών προγραµµάτων δήµων, (έκδοση 1- Σχέδιο), ΥΠΕΣ Α, (Σεπτέµβριος, 211), σ. 26). 4

5 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). τρόπο λειτουργίας της δηµοτικής αρχής και τον τρόπο διοίκησης των δηµοτικών υποθέσεων. Παράλληλα, πραγµατοποιείται και η επιµέρους αναλυτική παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου του δήµου. Συγκεκριµένα, αναλύονται: Το όραµα και οι αρχές του δήµου Η στρατηγική του δήµου Οι Άξονες, τα Μέτρα & οι Στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Β. Η δεύτερη ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αφορά στην παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και του Οικονοµικού Προγραµµατισµού του δήµου Ν.Προποντίδας, καθώς και των εικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιείται η περαιτέρω, λεπτοµερής ανάλυση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ως προς τις δράσεις που εξειδικεύουν τη στρατηγική του δήµου (των Μέτρων και των Στόχων του Στρατηγικού Σχεδιασµού) και οι οποίες αφορούν τόσο στην τοπική όσο και στην εσωτερική του ανάπτυξη. Παράλληλα, παρουσιάζεται αναλυτικά, σε πίνακα, 12 ο τριετής προγραµµατισµός των δράσεων σε σχέση µε τον οικονοµικό προγραµµατισµό του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου. Κατόπιν, προσδιορίζονται οι είκτες εισροών, εκροών και αποτελέσµατος µε βάση τους οποίους πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου Ν.Προποντίδας. Η παρούσα ενότητα περιλαµβάνει τα εξής κεφάλαια: Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Σχέδια ς (Στόχοι & ράσεις) Πενταετής Προγραµµατισµός των δράσεων Οικονοµικός Προγραµµατισµός & Χρηµατοδοτικοί Πίνακες του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους ΟΤΑ α βαθµού θεσπίστηκε για πρώτη φορά µε τα άρθρα του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/26, ΦΕΚ 114/8-6-26, τ. Α ). Ως προς τα λοιπά του µέρη, 13 το αντίστοιχο θεσµικό πλαίσιο προσδιορίζεται από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσία που αφορά: Στα άρθρα του Ν.3852/21 (ΦΕΚ 87/7-6-21, τ. Α ) Στην εγκύκλιο 45/Αριθ.58939/ , ΥΠ.ΕΣ...Α. Στην εγκύκλιο 66/Αριθ.5837/ , ΥΠ.ΕΣ...Α. Στην Υ.Α. αρ / (ΦΕΚ 534/ , τ. Β ), ΥΠ.ΕΣ...Α. Στην Υ.Α. αρ. 5694/ (ΦΕΚ 382/ , τ. Β ) ΥΠ.ΕΣ...Α. Στο Π 185/7 (ΦΕΚ 221/ , τ. Α ) Στο Π 89/11 (ΦΕΚ 213/ , τ. Α ) 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακολουθώντας τις διαδικασίες που υπαγορεύονται από τις αντίστοιχες διατάξεις των Π 185/7 και Π 89/11, η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του δήµου Ν.Προποντίδας η οποία είχε και τη γενική εποπτεία του έργου. 12 Όπου περιγράφονται αναλυτικά: η κατηγορία της δράσης, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής της, ο προϋπολογισµός κατ έτος-, η πηγή χρηµατοδότησης, η προτεραιότητα, η χωροθέτηση, οι άρµοδιες εµπλεκόµενες υπηρεσίες κ.α. (βλ. παρακάτω, αντίστοιχο Έντυπο 11_ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ). 13 Που αφορούν στον καθορισµό των στόχων, του περιεχοµένου, της δοµής, των διαδικασιών, του χρονοδιαγράµµατος και των οργάνων σύνταξης, κατάρτισης και έγκρισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 5

6 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). Προκειµένου να οργανωθούν οι διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου ακολουθήθηκαν διαδοχικά τα παρακάτω βήµατα: ΒΗΜΑ 1 ο : Οργάνωση του έργου. Η Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του δήµου, σε συνεργασία µε τα όργανα της διοίκησης ενηµέρωσε, σε πρώτη φάση, τις υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα του δήµου σχετικά µε το εγχείρηµα της εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Παράλληλα, οργανώθηκαν θεµατικές οµάδες εργασίας κατ αντιστοιχία µε τους τέσσερις άξονες του Επιχειρησιακού Σχεδίου, προκειµένου να υποστηριχθεί αποτελεσµατικότερα η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. ΒΗΜΑ 2 ο : ιατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της ηµοτικής Αρχής. Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής, η Εκτελεστική Επιτροπή του δήµου Ν.Προποντίδας προσδιόρισε τεκµηριωµένα τις αρχικές κατευθύνσεις στα κρίσιµα ζητήµατα της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης τα οποία υποβλήθηκαν σε περαιτέρω διερεύνηση, αξιοποιώντας τις προτεραιότητες που αποτυπώθηκαν στο προεκλογικό πρόγραµµα της ηµοτικής Αρχής. Η πράξη αυτή αποτέλεσε µια πρώτη ιεράρχηση των ζητηµάτων που θα αντιµετωπίσει ο δήµος κατά σειρά προτεραιότητας στο πλαίσιο καθορισµού του Στρατηγικού του Σχεδιασµού. Σηµειώνεται επίσης, ότι κατά το στάδιο αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή συνεργάστηκε µε τους όµορους δήµους της Κασσάνδρας και του Πολυγύρου προκειµένου στο κείµενο της µελέτης να διασφαλίζεται ο συντονισµός των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και η προώθηση των υφιστάµενων και επικείµενων διαδηµοτικών συνεργασιών. 14 ΒΗΜΑ 3 ο : Προγραµµατισµός του έργου. Με το Π 89/11 καταργήθηκε η δυνατότητα των δήµων να αναθέτουν την τεχνική υποστήριξη των εργασιών των οµάδων έργου σε εξωτερικούς συµβούλους, 15 γεγονός που ανέτρεψε τον αρχικό προγραµµατισµό της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου Ν.Προποντίδας και οδήγησε στον εκ νέου προγραµµατισµό του έργου, εντός ενός ιδιαιτέρως περιορισµένου και πιεσµένου χρονοδιαγράµµατος το οποίο παρατίθεται αναλυτικά στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Χρονοδιάγραµµα Προγραµµατισµού κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος δήµου Ν.Προποντίδας Στάδια και Βήµατα ιάρκεια Έναρξη Λήξη Προετοιµασία και οργάνωση 3/9/211 5/1/211 Στρατηγικός σχεδιασµός 6/1/211 14/1/211 Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης Καθορισµός του Οράµατος και της Στρατηγικής 14/1/211 21/1/211 21/1/211 7/11/211 ιαδικασίες διαβούλευσης 7/11/211 21/11/211 Συνεργασία µε όµορους ήµους 7/11/211 21/11/211 Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και ιαδικασίες διαβούλευσης 7/11/211 21/11/211 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός 7/11/211 3/11/ Σύµφωνα µε τις απαραίτητες διαδικασίες που υπαγορεύονται από τις διατάξεις του Π 89/11 (αρ. 2, παρ. 2). 15 Βλ. άρθρο 1, παρ. 3 του Π 89/11, όπ.παρ. 6

7 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου 7/11/211 3/11/211 Πενταετής προγραµµατισµός των δράσεων 21/11/211 3/11/211 Οικονοµικός Προγραµµατισµός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Προσδιορισµός εικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έγκριση του προγράµµατος και τελικές ενέργειες 7/11/211 3/11/211 21/11/211 3/11/211 29/11/211 3/11/211 Βασική συνέπεια του πιεσµένου χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του έργου ήταν να παρατηρηθούν ιδιαίτερες καθυστερήσεις στην συµπλήρωση των Ερωτηµατολογίων και των Εντύπων από τις υπηρεσίες, τα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του δήµου 16 οι οποίες όφειλαν ταυτόχρονα να ανταποκριθούν και στις δικές τους υποχρεώσεις- µε αποτέλεσµα την ασφυκτική πίεση προς την Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης και την Εκτελεστική Επιτροπή προκειµένου να ολοκληρωθεί το έργο της κατάρτισης εντός των καθορισµένων προθεσµιών. ΒΗΜΑ 4 ο : Ενηµέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων του δήµου. Στο πλαίσιο της έγκυρης καταγραφής και αξιολόγησης της υφιστάµενης κατάστασης του δήµου, αλλά και της παράλληλης εισαγωγής µόνιµων διαδικασιών προγραµµατισµού στο εσωτερικό του περιβάλλον, η Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης προέβη: α) Στη λεπτοµερή ενηµέρωση τόσο των προϊσταµένων των υπηρεσιών όσο και όλων των αρµόδιων υπαλλήλων του δήµου και των νοµικών του προσώπων σχετικά µε την ενεργή συµµετοχή και τον ιδιαίτερο ρόλο τους στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου. β) Στην αποστολή των σχετικών Ερωτηµατολογίων και Εντύπων προς τις υπηρεσίες και τα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του δήµου προκειµένου να επιστραφούν επαρκώς συµπληρωµένα και να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση. 5. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταρτίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του δήµου Ν.Προποντίδας η οποία είχε επίσης, την ευθύνη του συντονισµού και της εποπτείας του όλου εγχειρήµατος. 17 Η σύνταξη του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε από την Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του δήµου. 18 Κατά την προετοιµασία και οργάνωση των διαδικασιών εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και προκειµένου να υποστηριχθεί το έργο της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης ορίστηκαν τέσσερις (4) θεµατικές οµάδες 19 (βλ. Σχήµα 1) κατ αντιστοιχία των τεσσάρων (4) αξόνων στρατηγικής του δήµου οι οποίες ασχολήθηκαν: α) Με τη συµπλήρωση κατάλληλα δοµηµένων ερωτηµατολογίων και εντύπων που αφορούν στην αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του εσωτερικού και του ευρύτερου περιβάλλοντος του δήµου Ν.Προποντίδας. β) Με την υποβολή προτάσεων σχετικά µε τη διαµόρφωση του τελικού κειµένου (της αρµοδιότητάς τους). 16 Βλ. επόµενο Βήµα 4 ο. 17 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π 89/11, όπ.παρ., καθώς και αρ. 63 του Ν.3852/21, όπ.παρ. 18 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π 89/11, όπ.παρ. 19 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π 89/11, όπ.παρ. Βλ. επίσης, ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών προγραµµάτων δήµων,, σ. 22, όπ.παρ. 7

8 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). Σχήµα 1: Οργανόγραµµα Προετοιµασίας & Συντονισµού κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Η Υπηρεσία Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης στελεχώνεται από τους Παπαστεργίου Αστέριο Μ.Sc. ΠΕ9 Γεωπόνων Dr Λιοζίδου Μαρία ΠΕ1 ιοικητικών Οικονοµικών και Μπεκιάρη Ιωάννη M.Sc. ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών Οι θεµατικές οµάδες εργασίας, που εποπτεύονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, συγκροτήθηκαν από τα κάτωθι στελέχη: Θεµατική Οµάδα Εργασίας 1 (Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής): Α/Α Ονοµατεπώνυµο Κλάδος - Ειδικότητα Σχέση µε το ήµο 1 Καρακώστας Θεόδωρος ΠΕ 3 Πολιτικών Προϊστάµενος Γραφείου Έκδοσης Μηχανικών Οικοδοµικών Αδειών 2 Ελευθερούδης Ιωάννης ΠΕ 3 Πολιτικών Προϊστάµενος /νσης Τεχνικών Μηχανικών Υπηρεσιών 3 Θεργιού Παναγιώτα ΠΕ 5 Ηλεκτρολόγων Προϊσταµένη Τµήµατος Ύδρευσης, Μηχανικών Άρδευσης, Αποχέτευσης, Υδραυλικών-Εγγειοβελτιωτικών 4 Φασούλας Ευάγγελος ΤΕ 5 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 5 Σταµατίου Αντώνιος ΤΕ4 Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 6 Ρήγας ηµήτριος ΤΕ 4 Μηχανολόγων Μηχανικών Έργων και Ασφάλειας Μόνιµος υπάλληλος Γραφείου θεµάτων Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας Προϊστάµενος /νσης Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Προϊστάµενος Τµήµατος Περιβάλλοντος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας 7 Ηλιόπουλος Ιωάννης Ε 2 Εποπτών Προϊστάµενος του Τµήµατος Καθαριότητας Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Οχηµάτων 8 Μπεκιάρης Ιωάννης ΠΕ 3 Πολιτικών Προσωρινά διοριστέος υπάλληλος 8

9 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). Μηχανικών Τµήµατος Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης Θεµατική Οµάδα Εργασίας 2 (Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός): Α/Α Ονοµατεπώνυµο Κλάδος - Ειδικότητα Σχέση µε το ήµο 1 Μυλωνοπούλου Ζωή ΠΕ1 ιοικητικών Προϊσταµένη /νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού 2 Λεοντάκη Μαρία ΠΕ ιοικητικών Προϊσταµένη Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 3 Ευθυµιάδου Άννα Ε ιοικητικών Προϊσταµένη Τµήµατος Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Πολιτισµού 4 Παλάντζα Νίνα-Φανή ΠΕ Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 5 Οικονοµίδου Γεωργία ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών Υπάλληλος Τµήµατος Αθλητισµού Υπάλληλος Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Ν.Προποντίδας Θεµατική Οµάδα Εργασίας 3 (Άξονας 3: Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση): Α/Α Ονοµατεπώνυµο Κλάδος - Ειδικότητα Σχέση µε το ήµο 1 Κούρταλη Φανή ΠΕ1 ιοικητικών Προϊσταµένη /νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 2 Κόµπου Μανταλένα Ε1 ιοικητικών Προϊσταµένη Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ραστηριοτήτων 3 Καλπάκης Σταύρος ΠΕ Γεωτεχνικών- Γεωπόνων Προϊστάµενος Τµήµατος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας 4 Παπαστεργίου Αστέριος ΠΕ9 Γεωπόνων Προϊστάµενος /νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Θεµατική Οµάδα Εργασίας 4 (Άξονας 4: Βελτίωση ιοικητικής Ικανότητας και Οικονοµικής Κατάστασης του ήµου): Α/Α Ονοµατεπώνυµο Κλάδος - Ειδικότητα Σχέση µε το ήµο 1 Βουλγαράκη Ευτυχία ΠΕ1 ιοικητικών Προϊσταµένη /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 2 Γλαράκη Γερακίνα ΠΕ1 ιοικητικών Προϊσταµένη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών 9

10 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). 3 αλαµπίρας Κων/νος Ε 1 ιοικητικών Προϊστάµενος Τµήµατος Ανθρώπινου υναµικού και ιοικητικής Μέριµνας 4 Ιωσηφίδου Αναστασία ΠΕ ηµοτικής Προϊσταµένη /νσης ηµοτικής Αστυνοµίας Αστυνοµίας 5 Κεσσίδου Ελισάβετ Ε 1 ιοικητικών Προϊσταµένη ΚΕΠ.Ε. Μουδανιών 6 Βρεττού Ευαγγελία ΠΕ1 ιεκπεραίωσης Προϊσταµένη ΚΕΠ.Ε. Υποθέσεων Πολιτών Καλλικράτειας 7 Τουµπάκης Χαρίλαος Ε 1 ιοικητικών Προϊστάµενος ΚΕΠ.Ε. Τρίγλιας 8 Σαράφη Μαγδαλινή ΠΕ1 ιοικητικών Προϊσταµένη Τµήµατος Εσόδων και Περιουσίας 9 Στούλος Βασίλειος Ε 1 ιοικητικών Υπάλληλος (Ι ΑΧ) του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας & ηµ. Σχέσεων 1 Θωµοπούλου Ιωάννα ΠΕ1 ιοικητικών Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου 11 Καλπάκη Σµαρώ ΠΕ19 Πληροφορικής Υπάλληλος Τµήµατος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Προϊστάµενος Τµήµατος 1ικολαΐδης ηµήτριος ΠΕ19 Πληροφορικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Προϊσταµένη Τµήµατος 13 Λιοζίδου Μαρία ΠΕ1 ιοικητικών Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης 6. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η εκπόνηση της παρούσας µελέτης πραγµατοποιήθηκε κατ αντιστοιχία µε όσα προβλέπονται από το σχετικό θεσµικό πλαίσιο 2 αναφορικά µε το περιεχόµενο και τη διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Για το λόγο αυτό το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, στο σύνολό του, ακολούθησε τη µεθοδολογία που προτάθηκε από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) 21 η οποία στηρίζεται αφενός στη θεωρία τοπικού αναπτυξιακού προγραµµατισµού 22 και αφετέρου στη θεωρία προγραµµατισµού της δράσης δηµόσιων οργανισµών 23. Τα κύρια χαρακτηριστικά της εν λόγω µεθοδολογίας είναι ότι: Συγκροτεί µια λογική αλληλουχία συνεκτικών ενεργειών µε αποτέλεσµα να αποφεύγονται τα ανισοβαρή κείµενα στα οποία η ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης καταλαµβάνει δυσανάλογα µεγάλο µέρος σε σχέση µε το κυρίως προγραµµατικό µέρος. Προσφέρει το πλαίσιο µιας συνοπτικής ανάλυσης της υφιστάµενης κατάστασης, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία εκείνα που τεκµηριώνουν τους στόχους του προγράµµατος, καθώς και τους παράγοντες εκείνους που ενισχύουν ή δρουν ανασταλτικά στην υλοποίησή του. Αυτό συνεπάγεται τον «τεκµηριωµένο προσδιορισµό των κρίσιµων ζητηµάτων, στα οποία πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο ήµος, λαµβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήµατα, τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές 2 Βλ. «Θεσµικό Πλαίσιο», πιο πάνω στην παρούσα «Εισαγωγή». 21 Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά: «η µεθοδολογία αυτή συνθέτει την ελληνική εµπειρία από την κατάρτιση επιχειρησιακών προγραµµάτων στο πλαίσιο των ΚΠΣ, καθώς και τη µεθοδολογία κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων των ΕΚΟ» (Βλ. ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών προγραµµάτων δήµων,, σ. 8, όπ.παρ.) 22 Σύµφωνα µε την επιστήµη της τοπικής ανάπτυξης. 23 Σύµφωνα µε την επιστήµη της δηµόσιας διοίκησης. 1

11 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). προτεραιότητες, τους συνολικά διατιθέµενους οικονοµικούς πόρους και τις δυνατότητές του ως οργανισµού» 24. Συνδέει την εκτέλεση των επιµέρους ενεργειών που περιγράφονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα µε τη συµπλήρωση κατάλληλα δοµηµένων πινάκων (Εντύπων), προκειµένου να είναι σαφή και να µπορούν να µηχανογραφηθούν τα προϊόντα που προκύπτουν από τις εν λόγω ενέργειες. Συνοπτικά, η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του δήµου Ν.Προποντίδας ολοκληρώθηκε µέσα από τα παρακάτω βήµατα: Βήµα 1 ο : Προετοιµασία και οργάνωση Βήµα 2 ο : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης Βήµα 3 ο : Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του δήµου και των νοµικών προσώπων του ως οργανισµών Βήµα 4 ο : Καθορισµός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων Βήµα 5 ο : Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης Βήµα 6 ο : Κατάρτιση σχεδίων δράσης Βήµα 7 ο : Τριετής προγραµµατισµός των δράσεων Βήµα 8 ο : Οικονοµικός προγραµµατισµός Βήµα 9 ο : Ολοκλήρωση του προγράµµατος και τελικές ενέργειες. Για την κατάρτιση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος αξιοποιήθηκαν πολλαπλές πηγές πληροφόρησης (Ερωτηµατολόγια, Έντυπα, επίσηµα στατιστικά στοιχεία της περιόδου κ.α.) όπου καταγράφηκαν µεταξύ άλλων θέσεις και απόψεις των κυριότερων φορέων του δήµου. Οφείλει δε, να διευκρινισθεί ότι ελλείψει επίσηµων και επικυρωµένων (αλλά και ανεπίσηµων) στατιστικών στοιχείων για το συνολικό χρονικό διάστηµα , τα πεδία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος που αφορούν στην περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης του δήµου για το εν λόγω διάστηµα αναµένεται να επικαιροποιηθούν µόλις δηµοσιευτούν τα αντίστοιχα επίσηµα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η διαδικασία διαβούλευσης αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π 185/7, 26 το εγκεκριµένο από το ηµοτικό Συµβούλιο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού οφείλει να τεθεί προς συζήτηση στη ηµοτική Επιτροπή ιαβούλευσης 27 και παράλληλα να δηµοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, προκειµένου να τεθεί σε ανοικτή διαβούλευση, τουλάχιστον επί δύο (2) εβδοµάδες. Στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας διαβούλευσης και κατά τη διάρκεια δηµοσιοποίησης του στρατηγικού σχεδιασµού υποβάλλονται προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από τα τοπικά ή διαµερισµατικά συµβούλια, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς. Επίσης, δίδεται η δυνατότητα, µετά από απόφαση του ηµάρχου, διοργάνωσης µιας ευρείας κλίµακας ενεργειών και δράσεων ανοικτής διαβούλευσης όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες (π.χ. ηµερίδες, θεµατικές συναντήσεις, δηµόσιες συζητήσεις κ.ά.). Οι διαδικασίες που συµβαδίζουν και έπονται της ανοικτής διαβούλευσης επί του στρατηγικού σχεδίου προκειµένου να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ολοκληρώνονται στα ακόλουθα βήµατα: ΕΕΤΑΑ, Οδηγός κατάρτισης επιχειρησιακών προγραµµάτων δήµων,, σ. 9, όπ.παρ. 25 Σύµφωνα µε σχετική ανεπίσηµη πληροφόρηση, αυτό δεν αναµένεται να γίνει πριν τα µέσα του έτους Άρθρο 2, παρ. 3 του Π 185/7, όπ.παρ. 27 Βλ. άρθρο 2, παρ. 4, Π 89/11, όπ.παρ. 28 Πρόκειται για τις διαδικασίες που περιγράφονται στο άρθρο 2, παρ. 4-8 του Π 185/7, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το Π 89/11 (όπ.παρ.). 11

12 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). 1 ο : Οι υπηρεσίες του δήµου και των νοµικών προσώπων του δήµου, αφού λάβουν υπόψη τους το εγκεκριµένο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, προτείνουν µε γραπτή εισήγησή τους, κατ αντιστοιχία προς τους άξονες και τα µέτρα του στρατηγικού σχεδίου, τους στόχους της κάθε υπηρεσίας για την επόµενη περίοδο και τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών, ιεραρχηµένων κατά σειρά προτεραιότητας. 2 ο : Το διοικητικό συµβούλιο του κάθε νοµικού προσώπου του δήµου, εντός µιας (1) εβδοµάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, λαµβάνει απόφαση για τους στόχους και τις δράσεις που το αφορούν. 3 ο : Η αρµόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις κάθε δήµου, υπηρεσία επί θεµάτων προγραµµατισµού επεξεργάζεται τις προτάσεις των υπηρεσιών, των συµβουλίων των δηµοτικών ενοτήτων του δήµου, τις αποφάσεις των νοµικών προσώπων του δήµου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία διαβούλευσης και συντάσσει το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, το οποίο υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή. 4 ο : Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στο ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων των νοµικών προσώπων του δήµου. 5 ο : Το εγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, αποστέλλεται για έλεγχο νοµιµότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισής του από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ. 6 ο : Το εγκεκριµένο και ελεγµένο πλέον, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταχωρείται στην ιστοσελίδα του δήµου Ν.Προποντιδας, καθώς και σε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο. Παρακάτω παρατίθεται ξανά ο πίνακας στόχων επικαιροποιηµένος µετά και τη διαβούλευση και την οριστικοποίηση των δράσεων. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Άξονας 1 : Μέτρο 1.1. Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κωδικός Στόχος Μείωση της ρύπανσης - προστασία και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και πόρων Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας του ήµου διαχείριση στερεών αποβλήτων Ανακύκλωση Προώθηση ενεργειών βελτίωσης, προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Ανάδειξη του φυσικού πλούτου του ήµου στα πλαίσια της βιώσιµης και αειφόρου ανάπτυξης Προστασία Ανάδειξη παράκτιας ζώνης Βελτίωση πολιτικής προστασίας /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Αποκατάσταση ΧΑ Α Κατασκευή Σταθµού µεταφόρτωσης Απορριµµάτων 12

13 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). Μέτρο 1.2. ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κωδικός Στόχος Μέτρο 1.3. Βελτίωση οικιστικού περιβάλλοντος µε αναπλάσεις αναβαθµίσεις επεκτάσεις και προστασία περιοχών και χώρων πρασίνου Προώθηση οικιστικών αναπλάσεων, πολεοδοµικών παρεµβάσεων και αναπτύξεων Αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού, βελτίωση και εξασφάλιση νέων χώρων στάθµευσης. Συγκοινωνία Βελτίωση καθαριότητας οικισµών κοινοχρήστων χώρων Κοιµητήρια /νση Τεχνικών Υπηρεσιών /νση Τεχνικών Υπηρεσιών /νση Τεχνικών Υπηρεσιών /νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΙΚΤΥΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Κωδικός Στόχος Ανάπτυξη υποδοµών τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών Βελτίωση του οδικού δικτύου και ανάπτυξη των συγκοινωνιών Αξιοποίηση ΑΠΕ Εξοικονόµηση ενέργειας, ίκτυα Ηλεκτρισµού και Ενέργειας Οργάνωση κατασκευή, λειτουργία και έλεγχος άρδευσης Αντιπληµµυρικά Εγγειοβελτιωτικά έργα. Εξασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού σε όλο το ήµο Βελτίωση και επέκταση του αποχετευτικού δικτύου του ήµου και επεξεργασία των υγρών λυµάτων όλου του ήµου /νση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής /νση Τεχνικών Υπηρεσιών /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος /νση Ποιότητας Ζωής Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Άξονας 2 : Μέτρο 2.1. Κοινωνική Πολιτική Παιδεία - Πολιτισµός και Αθλητισµός ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Κωδικός Στόχος Βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών και υποδοµών /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων 13

14 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ) κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας και Πολιτισµού Ανάπτυξη υπηρεσιών και /νση Κοινωνικής υποδοµών υγείας, υποβοήθηση Προστασίας, Παιδείας υπηρεσιών υγείας άλλων φορέων και Πολιτισµού προς τους δηµότες Μέτρο 2.2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Κωδικός Στόχος Βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών κοινωνικής µέριµνας και κοινωνικής ενσωµάτωσης Ανάπτυξη Εθελοντισµού Μέτρο 2.3. /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ- ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Κωδικός Στόχος Στήριξη, ανάπτυξη δια βίου µάθησης Βελτίωση, συµπλήρωση υποδοµών και στήριξη της εκπαίδευσης Βελτίωση, συµπλήρωση δηµιουργία εκπαιδευτικών µονάδων /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Μέτρο 2.4. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Κωδικός Στόχος Ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων Προώθηση και ανάπτυξη συνεργασιών του ήµου στους τοµείς του Πολιτισµού του Αθλητισµού Συνολική αναβάθµιση της πολιτιστικής ζωής του ήµου των θεσµών και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς Αναβάθµιση, αξιοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών υποδοµών, δηµιουργία νέων. Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού /νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων 14

15 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). Μέτρο 2.5. ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ& ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Κωδικός Στόχος Υποστήριξη πρωτοβουλιών για την Νεολαία Υποστήριξη πρωτοβουλιών ισότητας των φύλων Υποστήριξη πρωτοβουλιών ίσων ευκαιριών για όλους /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Άξονας 3 : Μέτρο 3.1. Τοπική Οικονοµία-Απασχόληση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΑ Κωδικός Στόχος Μέτρο 3.2. Προώθηση ενεργειών και σε συνεργασία µε άλλους φορείς για τη δηµιουργία οικονοµικών υποδοµών. Προώθηση επιχειρηµατικότητας Επιχειρηµατικά πάρκα Αναβάθµιση και ανάπτυξη παράλιας ζώνης Αξιοποίηση και ανάπτυξη λιµανιού, αλιευτικών καταφυγίων µαρίνας /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κωδικός Στόχος Συνεργασία µε τους φορείς για την προσέλκυση τουρισµού και την ανάπτυξη ειδικών µορφών τουρισµού. Στήριξη αγροτικού τοµέα και αγροτικού πληθυσµού καθώς και ενέργειες προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων Ανάδειξη και στήριξη των κλάδων οικονοµικών δραστηριοτήτων µε συγκριτικό πλεονέκτηµα. Ανάπτυξη, ρύθµιση λειτουργίας αγορών και εµπορικών δραστηριοτήτων /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Αξιοποίηση φυσικών πόρων /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Εκµετάλλευση χώρων ζώνης /νση Τοπικής Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Γεωθερµικό πεδίο 15

16 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ) λιµένα και παράλιας ζώνης Ανάπτυξη τουρισµού και εναλλακτικών µορφών τουρισµού Ανάπτυξη, ρύθµιση λειτουργίας Σφαγείου Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης /νση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης Μέτρο 3.3. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κωδικός Στόχος Μέτρο 3.4. Συµβολή στην προώθηση της απασχόλησης, παροχή έγκαιρης και έγκυρης ενηµέρωσης Λειτουργία προγραµµάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΚΟ Κωδικός Στόχος Άξονας 4 : Μέτρο 4.1. Ανάπτυξη του εθελοντισµού οργάνωση θεµατικών οµάδων εθελοντών Προώθηση σχέσεων και συνεργασιών µε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού /νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Βελτίωση της ιοικητικής και της Οικονοµικής Ικανότητας του ήµου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ Κωδικός Στόχος Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη Ανάπτυξη διαδικασιών αµφίδροµης επικοινωνίας και συµµετοχής των πολιτών /νση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής /νση ΚΕΠ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Μέτρο 4.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Κωδικός Στόχος Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων /νση Βελτίωση της εσωτερικής Προγραµµατισµού οργάνωσης και λειτουργίας Οργάνωσης και Πληροφορικής Βελτίωση της λειτουργίας των /νση ιοικητικών 16

17 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ) οργάνων διοίκησης Ανάπτυξη συνεργασιών καθώς και διεθνών και διακρατικών σχέσεων Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων και προγραµµάτων Εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων διοίκησης µε στόχο την βελτίωση - αναβάθµιση των διαδικασιών προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του ήµου Υπηρεσιών /νση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής /νση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής /νση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής Μέτρο 4.3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων Κωδικός Στόχος Προώθηση της γνώσης και της καινοτοµίας επιµόρφωση υπαλλήλων Βελτίωση των υποδοµών (κτιριακές, µηχανολογικές κτλ) Βελτίωση διοικητικής εξυπηρέτησης και βοήθειας, ενσωµάτωση νέων αρµοδιοτήτων Βελτίωση ασφάλειας πολιτών και ελέγχου παραβατικότητας /νση ιοικητικών Υπηρεσιών /νση Τεχνικών Υπηρεσιών /νση ιοικητικών Υπηρεσιών /νση ηµοτικής Αστυνοµίας Μέτρο 4.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Κωδικός Στόχος Αξιοποίηση -εκµετάλλευση της ηµοτικής Περιουσίας Αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη κατανοµή και αξιοποίηση των πόρων Εντοπισµός χρηµατοδοτικών µηχανισµών και ανεύρεση πόρων Αειφόρος οικονοµική ανάπτυξη - Οικονοµίες κλίµακας Εξορθολογισµός δαπανών και εξοικονόµηση πόρων /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών /νση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής /νση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Πληροφορικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Ενδεικτικές Κατηγορίες ράσεων 17

18 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ) Βελτίωση οικονοµικής διαχείρισης /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 18

19 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). Κεφάλαιο 2.1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ-ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ (ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ) Κατά τα προηγούµενα βήµατα διαµορφώθηκε η Στρατηγική του ήµου. Στο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδιασµού εξειδικεύεται η στρατηγική σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους για την επόµενη πενταετία. Σκοπός του παρόντος βήµατος είναι η µετάφραση της στρατηγικής του ήµου και των στόχων σε δράσεις εφικτές από τις υπηρεσίες του ήµου και τα Νοµικά του Πρόσωπα. Στο βήµα αυτό, οι υπηρεσίες του ήµου και των Νοµικών του προσώπων, αφού έλαβαν υπόψη τους το εγκεκριµένο κείµενο στρατηγικού σχεδιασµού, το κείµενο µε τα συµπεράσµατα από τις διαδικασίες διαβούλευσης, τις προτάσεις των υπηρεσιών και τις εισηγήσεις των συµβουλίων των δηµοτικών ή τοπικών κοινοτήτων πρότειναν τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων. Για την επίτευξη των στόχων του κάθε µέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωµένο υποπρόγραµµα δράσεων. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή µεγάλα έργα (όπου ως έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, µε καθορισµένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης) ή να είναι συνεχώς επαναλαµβανόµενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης. Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαµβάνουν: σχεδιασµό, µελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων, έργων περιβάλλοντος, έρευνες και µελέτες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δηµοσιότητας, κανονιστικές ρυθµίσεις. Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαµβάνουν: α. Κύριες λειτουργίες, δηλ. δραστηριότητες µέσω των οποίων ασκούνται οι αρµοδιότητες και εκπληρώνεται ο σκοπός του ήµου (όπως δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισµού, προστασίας περιβάλλοντος). β. Οριζόντιες λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του ήµου και των Νοµικών Προσώπων του (όπως διοίκηση προσωπικού, οικονοµική διαχείριση, προµήθειες, διοικητική υποστήριξη, νοµική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραµµατισµού, σχεδιασµός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων). Προφανώς οι οριζόντιες και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες λόγω της φύσης τους θα εµπλέκονται στην υλοποίηση πολλών σχεδίων δράσης. Ακολουθούν τα υπηρεσιακά σχέδια δράσης των υπηρεσιών του ήµου. 19

20 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Νέας Προποντίδας ( ). ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΡΑΣΗΣ Έντυπο ΕΠ_ 9: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ Αρµόδια υπηρεσία: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΓΙΕΣ/ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και των Ετησίων Προγραµµάτων ς, παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του ήµου 2. Σχεδιασµός και παρακολούθηση προγραµµάτων, µέριµνα για σύνταξη απαραίτητων µελετών και έρευνας, έλεγχος και βελτίωση αποτελεσµατικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών, βελτίωση της ποιότητας και οργάνωσης 3. Καθορισµός στρατηγικής και µέριµνα για σύνταξη µελετών ΤΠΕ, διαχείριση συστηµάτων ΤΠΕ διαχείρισης εξοπλισµού ΤΠΕ. ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠ: ΡΑΣΕΙΣ/ΟΜΑ ΕΣ ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΝ ΣΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ /ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΡΑΣΕΙΣ/ΟΜΑ ΕΣ ΡΑΣΕΩΝ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Στόχοι τριετίας 1. Οργάνωση της υπηρεσίας 2. ιασαφήνιση και ανάληψη των αρµοδιοτήτων της υπηρεσίας 3. Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 4. Αναζήτηση εταίρων και συνεχούς ενηµέρωσης για χρηµατοδοτούµενες δράσεις 5. Υποβολή προγραµµάτων 6. Υλοποίηση προγραµµάτων ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Κατηγορία Τίτλος Συνοπτική Περιγραφή Σκοπιµότητα και αναµενόµενα αποτελέσµατα Υπηρεσία υλοποίησης (οριζόντιες υπηρεσίες) Οργανωτική δοµή και συστήµατα λειτουργίας Οργάνωση της υπηρεσίας Κατανοµή αρµοδιοτήτων Βέλτιστη λειτουργία.π.ο&π Ανθρώπινο υναµικό Προσωπικό Πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού Αύξηση αποδοτικότητας..υ. Συνεργασίες Στρατηγικοί εταίροι Αναζήτηση εταίρων που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Ανταλλαγή τεχνογνωσίας.π.ο&π υπηρεσίας Ηλεκτρονική διακυβέρνηση ικτύωση Συµµετοχή σε δίκτυο ενηµέρωσης, επαφών Ταχύτερη ενηµέρωση.π.ο&π Ένα ακόµη γραφείο για τις Κτιριακή υποδοµή και τεχνικός Επιπλέον γραφείο, αυτοκίνητο υπηρεσίες και αυτοκίνητο για εξοπλισµός µετακινήσεις Καλύτερη λειτουργία.τ.υ.,.ο.υ. Οικονοµικά και περιουσία Μετακινήσεις Επισκέψεις και επαφές Βελτιστοποίηση συνεργασιών.ο.υ. 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 44370/31-12-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 23/2012 τακτική συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηρακλείου Προϋπολογισμός: 404.358,54 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα