ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΕΤΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΗ ΕΤΟΥ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΑΟΥΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012

2 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΙΗΓΗΤΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΑΡΧΟΥ Το Πρόγραµµα ράσης του ήµου άουσας για το έτος είναι συνέχεια του αντίστοιχου της προηγούµενης περιόδου, δηλ. του έτους Ωστόσο, για να είναι ένα πρόγραµµα ρεαλιστικό, αξιόπιστο και υλοποιήσιµο, οφείλει να λαµβάνει υπόψη τα αντικειµενικά δεδοµένα, τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την πρωτόγνωρη ύφεση που διέρχεται η ελληνική οικονοµία που συνεχίζεται για πέµπτη συνεχή χρονιά µε ρυθµό 6-7%!! ε αυτήν λοιπόν, τη δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα µας, ο θεσµός της Αυτοδιοίκησης δοκιµάζεται πολύ έντονα, µε συνέπεια η οικονοµική κατάσταση σε όλους τους ήµους της χώρας να είναι δραµατική! Ο ήµος µας, αν και περιλαµβάνεται σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών στους 130 πιο υγιείς οικονοµικά ήµους της χώρας - αποτέλεσµα της χρηστής και ορθολογικής οικονοµικής πολιτικής που εφαρµόζουµε ως ηµοτική Αρχή, µαζί µε τα τελέχη των Υπηρεσιών του ήµου-, δέχεται όπως είναι αναµενόµενο µεγάλους κλυδωνισµούς, εξαιτίας της τεράστιας µείωσης των εσόδων και των τακτικών επιχορηγήσεων. Η µείωση των πόρων που δόθηκαν στους ΟΤΑ από την Κεντρική ξεπέρασε το 60%! Ενδεικτικό στοιχείο της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης είναι ότι, ενώ το 2011 από το πρόγραµµα ΑΤΑ είχε δοθεί στο ήµο µας ποσό 1,1 εκ. Ευρώ, το 2012 µέχρι σήµερα, δεν έχει δοθεί ούτε 1 Ευρώ!! Ακόµη, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι, για τις βασικές λειτουργικές δαπάνες του ήµου µας και την πληρωµή της µισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού, το ελάχιστο ποσό που απαιτείται κάθε µήνα είναι Ευρώ. Με την τεράστια µείωση των ΚΑΠ, η οποία εφαρµόστηκε από τις αρχές του χρόνου, η επιχορήγηση που τελικά έρχεται στο ήµο είναι µόνο Ευρώ! Αυτό, λοιπόν, το έλλειµµα των Ευρώ µηνιαίως, καλύπτεται από τον περασµένο Ιούνιο από τα λιγοστά αποθεµατικά που διατηρούσε ο ήµος µας σύµφωνα µε το νόµο, αλλά πλέον και αυτά όπως είναι φυσικό έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Ακρογωνιαίος λίθος για την επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα ράσης του ήµου µας για το έτος, είναι η βελτίωση του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας του ήµου. Ως ιοίκηση του ήµου, µαζί µε το προσωπικό και τα τελέχη των Υπηρεσιών, εντείνουµε τις προσπάθειές µας, έχοντας συγκεκριµένες προτεραιότητες, ξεκάθαρους επιµέρους στόχους σε κάθε τοµέα, και µε πολλή και µεθοδική δουλειά, αισιοδοξούµε ότι το θα είναι έτος εξόδου από την κρίση και αρχή υλοποίησης των µεγάλων αναπτυξιακών έργων και δράσεων, προς όφελος όλων των δηµοτών του «Καλλικρατικού» ήµου µας. Ο ΗΜΑΡΧΟ ΑΟΥΑ ΑΑΤΑΙΟ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟ Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 2

3 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Α. ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΟΥ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΑΑ ΙΕΥΘΥΗ Παρουσιάζεται παρακάτω το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης των ιευθύνσεων και των αυτοτελών µονάδων του ήµου για το έτος. ΕΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΟΥ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του Γραφείου ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών Γραφείο Γενικού Γραµµατέα υµµετοχή σε όλες τις προ-συνεδριάσεις και συνεδριάσεις του Κατόπιν προσκλήσεως ηµοτικού υµβουλίου, µε αντίστοιχη παροχή συµβουλών. υµµετοχή στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις Κατόπιν προσκλήσεως συσκέψεις που καλεί ο ήµαρχος ή οι αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι µε αντίστοιχη παροχή συµβουλών. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων της ηµοτικής Αρχής υνεχής λειτουργία σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού. υµµετοχή στην διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης υνεχής λειτουργία του Επιχειρησιακού προγράµµατος και των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης (εκθέσεις αξιολόγησης κλπ). υντονισµός της κατάρτισης του ετήσιου προγράµµατος 1 φορά ανά έτος δράσης έτους Παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και γενικότερα, συντονισµός υνεχής λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους προϊσταµένους ύγκλιση περιοδικά ή κατά περίπτωση υντονιστικών Κατόπιν προσκλήσεως υµβουλίων στα οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά αντικείµενα) των υπηρεσιών του ήµου. υντονισµό στην υποβολή προτάσεων του ήµου στα Ε.Π. του υνεχής λειτουργία Ε..Π.Α. (Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, Ψηφιακή ύγκληση, Π.Α.Α. Αγροτική Ανάπτυξη 2007-, ΕΠΠΕΡΑΑ κλπ). Προώθηση του έργου της Αξιοποίησης της ευρύτερης περιοχής υνεχής λειτουργία του Χ.Κ. 3-5 Πηγάδια µέσα από την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού. υγκέντρωση στοιχείων και συγγραφή της Λογοδοσίας 1 φορά ανά έτος ηµάρχου, σύµφωνα µε τον.κ.κ. για το έτος Ιδιαίτερο γραφείο ηµάρχου Τηρεί την προσωπική αλληλογραφία 100 Αρχειοθετεί τα εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα του γραφείο. 200 εξερχόµενα 150 εισερχόµενα Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 3

4 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Γραφείο Επικοινωνίας- Τύπου Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας Γραφείο ιαφάνειας Τηρεί το µητρώο Υπηρεσιών, τοπικών, µαζικών φορέων. Τηρεί µητρώο διατελεσάντων ηµάρχων. Προβαίνει σε γνωστοποιήσεις κ.λ.π. έγγραφα που απευθύνονται προς τους κατοίκους της πόλης. Καθορίζει τις συναντήσεις του ηµάρχου µε τους πολίτες, καταγράφει τα παράπονα, τα οποία προωθεί προς της υπηρεσίες για επίλυση. Καταγράφει τα προβλήµατα των Μαζικών φορέων, τα οποία προωθεί προς τις Υπηρεσίες για επίλυση. Παρακολουθεί τις συνεδριάσεις.., συγκεντρώσεων ήµου, επαφών ηµάρχου µε Μαζικούς φορείς ή οµικά Πρόσωπα κ.λ.π. Προωθεί την επίλυση των παρουσιαζοµένων προβληµάτων των Μαζικών φορέων από Υπηρεσίες. Πραγµατοποίηση εκδηλώσεων για κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήµατα και προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ήµος. Υποδοχή υποδείξεων, προτάσεων και παραπόνων των δηµοτών και ενηµέρωση για τα δικαιώµατα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Εκδίδει ανακοινώσεις για τον τύπο και απαντά στα σχόλια. Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των δηµοτών για όλα τα ζητήµατα που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τους ηµότες και το ήµο (µε δελτία Τύπου, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ενηµέρωση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, φυλλάδια, κλπ) Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων για την προβολή του ήµου στα Μ.Μ.Ε. (εφηµερίδες, περιοδικά, τηλεόραση ραδιόφωνο, INTERNET, κλπ) Ενηµέρωση της επίσηµης ιστοσελίδας του ήµου µας (δελτία τύπου, ανακοινώσεις ειδήσεις, κλπ). Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου για µείζονα ζητήµατα του ήµου Πραγµατοποίηση εκδηλώσεων για κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήµατα και προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ήµος Ταξινοµεί φωτογραφικό αρχείο ήµου. Επιµελείται τη φωτογράφηση- βιντεογράφηση δράσεως ηµάρχου, φροντίζει για τη συνάντηση των αρµοδίων προσώπων για λήψη ειδησεογραφικών στοιχείων. Κατά τόπους επισκέψεις σε άτοµα που χρίζουν διοικητικής βοήθειας και έχουν αδυναµία προσπέλασης στις υπηρεσίες του ήµου Μέριµνα για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δηµοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση µε την δοµή, την οργάνωση και τις αρµοδιότητες των δηµοτικών υπηρεσιών Υποδοχή υποδείξεων, προτάσεων και παραπόνων των δηµοτών και ενηµέρωση για τα δικαιώµατά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. ναι ναι 50 Κάθε µέρα Κάθε µέρα 50 Κάθε µέρα 30 (Ολοκαύτωµα, Αποκριάτικες εκδηλώσεις, Εθνικές επετείους, ηµερίδες, Εγκαίνια έργων, κλπ) Κάθε µέρα Κάθε µέρα 500 Κάθε µέρα Κάθε µέρα 4 ετησίως 30 Κάθε µέρα Κάθε µέρα 5 φορές ετησίως Κάθε µέρα Κάθε µέρα Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 4

5 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Γραφείο πολιτικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών Γραφείο οµικού υµβούλου Μέριµνα για τον εφοδιασµό των δηµοτών µε τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. Μέριµνα για την τήρηση µητρώου πολιτών προς τους οποίους ο ήµος προσφέρει συγκεκριµένες υπηρεσίες. Λειτουργία τηλεφωνικών γραµµών επικοινωνίας πολιτών µε το ήµο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες. Προγραµµατισµός και εκπόνηση σχεδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών (σεισµοί, πληµµύρες, πυρκαγιές κ.λ.π.) Κάθε µέρα Κάθε µέρα Κάθε µέρα 1 φορά ετησίως υγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ειδικών συνεργείων Ένας (1) υπεύθυνος αµέσου επεµβάσεως και αποκατάστασης ζηµιών σε µηχανικός, και περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών τέσσερεις (4) οδηγοί φορτηγών και µηχανηµάτων µε τα µηχανήµατα / περίπτωση επείγοντος Έκδοση ανακοινώσεων προς τα τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης για προειδοποίηση των πολιτών από επερχόµενα έντονα καιρικά φαινόµενα ή αντίστοιχα αναµενόµενα περιστατικά ύστερα από συνεργασία µε τους φορείς της περιφέρειας και του κέντρου. υνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για την κατάρτιση γενικότερου σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και τον επιµερισµό των αρµοδιοτήτων κάθε φορέα. Παρέχει κάθε ζητούµενη γνώµη και συµβουλή σε ερωτήµατα και ζητήµατα που τίθενται υπόψη του από τον ήµαρχο, Οικονοµική Επιτροπή, ηµοτικό υµβούλιο και γενικά από τις υπηρεσίες του ήµου. Παρακολουθεί και διεξάγει όλες τις ικαστικές υποθέσεις του ήµου. Παρίσταται ενώπιον όλων των ικαστηρίων, διοικητικών αρχών, εισαγγελέων µε σκοπό την υπεράσπιση των συµφερόντων και δικαιωµάτων του ήµου. Ερευνά τους τίτλους ιδιοκτησίας των αγοραζόµενων, µισθωµένων, µεταβιβαζόµενων κ.λ.π. περιουσιακών στοιχείων του ήµου. Έχει την επιµέλεια επίλυσης διαφορών προσωπικού και πολιτών µε ήµο. Επιµελείται την διαδικασία παρακολούθησης της ισχύουσας νοµοθεσίας. Παρακολούθηση της ισχύουσας νοµοθεσίας, ιδιαίτερα στους τοµείς που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση, το περιβάλλον και την επιλεξιµότητα των δαπανών των έργων. ιασφαλίζει την παροχή της απαιτούµενης νοµικής υποστήριξης ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνιση των υλοποιούµενων έργων των δικαιούχων µε τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου. περιστατικού 4/Έτος 4/Έτος 400/Έτος 80/Έτος 60/Έτος 20/Έτος 40/Έτος 50/Έτος 40/Έτος Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 5

6 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Επεξεργάζεται τις διακηρύξεις των δηµοπρασιών, υποστηρίζει τις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισµών (πρακτικά, ενστάσεις κλπ) µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και συντάσσει τα σχέδια όλων των συµφωνητικών του ήµου που αναφέρονται σε πωλήσεις, µισθώσεις, εκµισθώσεις και αγορές. 50/Έτος A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης 1 Έλεγχοσ του συστήµατος ELOT EN ISO: 9001: Γραφείο Ποιότητας Α2. Ενέργειες του Γραφείου Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Π του ήµου Γρ. ηµάρχου Γρ. Γεν. Γραµµατέα /νσεις ήµου Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) ΥΠ. ΑΑΠΤΥΞΗ (ΕΘΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΙΑΠΙΤΕΥΗ) Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογισ µός δαπανών 6 µήνες ΥΟΛΟ Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών του Γραφείου ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού ύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ ΥΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/ Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση υνεχιζόµ ενη ή έα Υπηρεσί α υλοποίη σης Εµπλεκόµε νες υπηρεσίες Χρονο προγραµ µατισµός Προϋπο λογισµός δαπανώ ν Πηγ ή χρη µ. Κ. Α Άξον ας Μέτρ ο του Ε.Π. ΥΟΛΟ ΕΠΕ ΥΤΙΚΩ ΑΠΑΩ Γ. ΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ Η ιοίκηση του ήµου µας, η οποία εκφράζεται µέσα από τις λειτουργίες, ενέργειες και δράσεις του Γραφείου ηµάρχου, προχωρά στην υλοποίηση των προγραµµατικών δεσµεύσεων της παράταξης που διοικεί τον ήµο µε έµφαση στον Κεντρικό τόχο του προγράµµατός της που είναι: «Η ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη του νέου ήµου άουσας (Ανθέµια, Ειρηνούπολη, άουσα) µε έµφαση στην ενδυνάµωση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, µια ανάπτυξη που να έχει ως επίκεντρο τον ΑΘΡΩΠΟ». Ειδικότερα αναφέρεται: στην δηµοκρατική άσκηση της διοίκησης του ήµου µας, που προσφέρει σε όλους τους δηµότες το δικαίωµα να εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους δίνοντας έµφαση στην κοινωνική συνοχή, στην ενίσχυση και την επέκταση του προγράµµατος της οργανωτικής και διοικητικής µεταρρύθµισης του ήµου µας, το οποίο ξεκινήσαµε και υλοποιούµε, στην υλοποίηση των µεγάλων έργων που δίνουν νέα πνοή δηµιουργίας και ανοίγουν δυναµικούς ορίζοντες προόδου και ευηµερίας για όλους τους πολίτες, Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 6

7 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας στην προσέλκυση νέων και βιώσιµων επενδύσεων στη άουσα και την ευρύτερη περιοχή σε όλους του τοµείς, µε κεντρικό στόχο τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης, στις νέες τεχνολογίες της ψηφιακής εποχής, στην προοπτική για τη νέα άουσα, που προήλθε από την συνένωση των τριών δήµων της επαρχίας µας. Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 7

8 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΟΥ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ /Η ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗ ΑΑΠΤΥΞΗ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ /Η ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗ ΑΑΠΤΥΞΗ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΗ ΙΕΥΘΥΗ /Η ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗ ΑΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΕΩ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩ Α1. Λειτουργίες της ιεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας ιαχείριση βοσκοτόπων (καθορισµός στρεµµάτων βοσκής, κατάρτιση πινάκων µε τις ζωικές µονάδες που βόσκουν ανά βοσκότοπο) Παρακολούθηση ζωικής και φυτικής παραγωγής, και αντίστοιχη για συλλογή στατιστικών στοιχείων. υνεργάζεται µε τους αγρότες για επισήµανση προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων - παροχή πληροφοριών Βεβαιώσεις σε τέκνα αγροτών για χρήση αγροτικής άδειας στο στρατό Βεβαιώσεις απόσταξης οινοποιήσιµων αµπέλων Ερευνά και µελετά την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και ταυτόχρονα συνεργάζεται µε άλλους φορείς (π.χ. Ινστιτούτο φυλλοβόλων δέντρων) Εποπτεία ΤΟΕΒ (έλεγχος νοµιµότητας αποφάσεων.., πράξεων, έγκριση πεπραγµένων, έγκριση προϋπολογισµού κ.λ.π.) Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δηµοτών για όλα τα θέµατα που αφορούν την αδειοδότηση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Προετοιµασία και αποστολή φακέλου µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την προέγκριση της άδειας ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος προς τα κατά τόπους υµβούλια ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. υνεχής αλληλογραφία µε το τµήµα Υγιεινής του οµού για πάσης φύσεως εγγράφων, όπως εγκρίσεις αδειοδότησης, πράξεις προσδιορισµού πραπεζοκαθισµάτων, εγκρίσεις µουσικών οργάνων που αφορούν καταστήµατα που εµπίπτουν στα άρθρα 38, 39, και 40 της Υγειονοµικής ιάταξης, καταγγελίες δηµοτών για ανάπτυξη αυθαίρετων καταστηµάτων και κτηνοτροφικών µονάδων, εγγράφων που αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας των καταστηµάτων κ,α. υγκέντρωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών για το κλείσιµο του φακέλου και την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ύστερα από την σχετική απάντηση του Τµήµατος Υγείας. Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 1 φορά το έτος υνεχής Λειτουργία υνεχής λειτουργία 50 βεβαιώσεις 150 βεβαιώσεις Όποτε ζητηθεί υνεχής λειτουργία 200/Έτος 60/Έτος 200/Έτος 50/Έτος Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 8

9 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δηµοτών για την έκδοση αδείας πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, εκµετάλλευσης αναπηρικών περιπτέρων και πάσης φύσεως αλληλογραφία που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δηµοτών αναφορικά µε έκδοση λοιπών αδειοδοτήσεων ιεκπεραιώνει όλες τις βεβαιώσεις τριµελών επιτροπών για τις άδειες παραγωγών λαϊκών αγορών Χορηγεί άδειες παραγωγών λαϊκών αγορών Θεωρεί την συνέχιση των αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Θεωρεί τις επαγγελµατικές άδειες λαϊκών αγορών του ήµου Χορηγεί νέες επαγγελµατικές άδειες λαϊκών αγορών Χορηγεί άδειες για στάσιµο εµπόριο 40/Έτος υνεχής λειτουργία υνεχής λειτουργία υνεχής λειτουργία Ανά τριετία 1 φορά ανά έτος 1 φορά ανά έτος υνεχής λειτουργία 1 2 A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Α2. Ενέργειες µας ιεύθυνσης Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Π του ήµου Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογισ µός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών µας ιεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού ύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ ΥΕΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση υνεχιζόµε νη ή έα Υπηρεσία υλοποίησ ης Εµπλεκόµενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραµµατισµός Προϋπολογισµός δαπανών Πηγή χρηµ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΥΟΛΟ ΕΠΕ ΥΤΙΚΩ ΑΠΑΩ Γ. ΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ Η ιεύθυνση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης είναι αρµόδια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή του ήµου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσµου για την βελτίωση των µεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εµπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του ήµου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρµογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και υλοποίησης Α.Π.Ε. Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 9

10 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΟΥ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΙΕΥΘΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ιεύθυνση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α1. Λειτουργίες µας ιεύθυνσης ΙΕΥΘΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟ Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΩ ΑΩ Ξύλευση δηµοτικού δάσους κ.µ. υντήρηση δασικού οδικού δικτύου 120 χιλ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΑΑΚΥΚΛΩΗ υντήρηση υδατοδεξαµενών υντήρηση Πρασίνου Πάρκων άουσας &.. (Πότισµα, φυτέµατα ξεβοτανίσµατα, κούρεµα χόρτο, εγκατάσταση χλοοτάπητα, διαµόρφωση σχηµάτων θάµνων, παραγωγή και φύτευση λουλουδιών στα θερµοκήπια και εξωτερικά, κλαδέµατα, καθαριότητα σε όλους µας χώρους, συντήρηση τα ξύλινα γεφυράκια, τα παγκάκια, έκτακτα κλαδέµατα δένδρων, συντήρηση επιδιόρθωση µηχανηµάτων, συντήρηση αρδευτικού δικτύου) υντήρηση Πρασίνου χολείων Αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων Αποκοµιδή ανακυκλώσιµων υλικών Καθαρισµός δρόµων Καθαρισµός λαϊκής Επισκευή κάδων Α2. Ενέργειες µας ιεύθυνσης 8 υδατοδεξαµενές 33 πάρκα 20 αυλές σχολικών µονάδων (Βρεφονηπιακοί σταθµοί, ηπιαγωγεία, ηµοτικά σχολεία, Γυµνάσια, Λύκεια, ΙΕΚ, Πανεπιστήµιο κλπ) 800 τόνοι/ µήνα 150 τόνοι/ µήνα 5 χιλιόµετρα καθηµερινά Κάθε άββατο 30 /έτος 1 2 A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Π του ήµου Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογισ µός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών µας ιεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού ύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 20.6 & 35.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ,00 Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 10

11 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ ΥΕΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α/Α Περιγραφ ή δράσης 1 Πυροπροσ τασία ηµοτικού άσους 2 υντήρησ η Πάρκων 3 Υλοτοµικ ές εργασίες Είδος δράσης ΚΑΤΑΚ ΕΥΕ υντήρη ση ΕΡΓΑ Χωροθέτ ηση ΗΜΟΤΙΚ Ο ΑΟ ηµοτικά Πάρκα ΗΜΟΤΙΚ Ο ΑΟ υνεχιζ όµενη ή έα Υπηρεσία υλοποίησ ης ΕΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΟΤΟ ΕΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΟΤΟ ΕΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΟΤΟ Εµπλεκόµεν ες υπηρεσίες /Η ΙΟΙΚ & ΟΙΚΟ ΥΠΗΡ & /Η ΙΟΙΚ & ΟΙΚΟ ΥΠΗΡ & Χρονο προγραµµ α-τισµός ΕΩ ΕΩ ΕΩ Προϋπολο -γισµός δαπανών ΥΟΛΟ ΕΠΕ ΥΤΙΚΩ ΑΠΑΩ Πηγή χρηµ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π ΥΠΕΑΗ ) Ι ΙΑ ΕΟ Α(αντα ποδοτικό) Ι ΙΑ ΕΟ Α Γ. ΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ Μέσα από την λειτουργία της /νσης εξυπηρετούνται οι στόχοι του Άξονα 3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου µας µε την προστασία και αξιοποίηση του δάσους, την βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, την ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και του πρασίνου, την βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας στο σύνολο του ήµου, την επέκταση των διαδικασιών ανακύκλωσης συσκευασιών και απορριµµάτων, και την συνεχή προσπάθεια για την δηµιουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων µέσω του Φο Α της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και την κατασκευή ταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (.Μ.Α.) και την εγκατάσταση χώρου απόθεσης ογκωδών υλικών σε επίπεδο οµού. Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 11

12 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΟΥ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΙΕΥΘΥΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ιεύθυνση: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α1. Λειτουργίες µας ιεύθυνσης ΙΕΥΘΥΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ΤΜΗΜΑ ΕΚ ΟΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩ Έκδοση Οικοδοµικών Αδειών 170/Έτος Α ΕΙΩ Εκθέσεις αυθαιρέτων 20 / Έτος Υπολογισµός Προστίµου για οµιµοποιήσεις 20 / Έτος Παραλαβές ύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ο. 120 / Έτος Βεβαιώσεις χώρου κυρίας χρήσης 70/ Έτος Βεβαιώσεις προ του / Έτος Βεβαιώσεις του.2520/ / Έτος Βεβαιώσεις τετραγωνικών µέτρων για το Ι.Κ.Α. 20 / Έτος Έλεγχος πληρότητα φακέλου 250 / Έτος Έλεγχος φορολογικών / αµοιβών 180 / Έτος Έκδοση αντιγράφων οικοδοµικών αδειών / Έτος Επιτροπές κρίσεως αυθαιρέτων 15 / Έτος Εκθέσεις Επικίνδυνων Ετοιµόρροπων Κατασκευών 10 / Έτος ιακίνηση αλληλογραφίας / Έτος Τήρηση Αρχείου όλων των παραπάνω υνεχής λειτουργία ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩ ΕΦΑΡΜΟΓΩ υµµετοχή σε επιτροπές (ΧΟΠ, ΚΟΕ, ακίνητης περιουσίας κλπ) ύνταξη Πράξης Τακτοποίησης Αναλογισµού ύνταξη ιορθωτικών Πράξεων Εφαρµογής Τροποποιήσεις χεδίου Πόλεως Ενηµέρωση πολιτών µηχανικών για πολεοδοµική κατάσταση ακινήτων (όρους δόµησης, πράξεις, τροποποιήσεις, πράξεις εφαρµογής για ακίνητα επέκτασης, αγροτεµάχια, ενηµέρωση για δηµοτικά ακίνητα, έλεγχος κατάληψης δηµοτικών ακινήτων, µας γης) Έγκριση Κατατµήσεων ύνταξη Πράξεων Επιβολής Εισφοράς σε χρήµα ιαχείριση Επίβλεψη Τροποποιήσεις ΖΟΕ, ΓΠ, ΧΟΑΠ Εισηγήσεις για συµψηφισµούς υποχρεώσεων οφειλών Εισηγήσεις Εφαρµογής χεδίου Πόλεως ύνταξη τεχνικών εκθέσεων οικοδοµικών γραµµών Έλεγχος τοπογραφικών οικοδοµικών αδειών Έλεγχος και Εφαρµογή Υψοµετρικών Μελετών Τήρηση Αρχείου όλων των παραπάνω 10/Έτος 5 / Έτος 10 / Έτος 5 / Έτος / Έτος 10 / Έτος 30 / Έτος 3 / Έτος 5 / Έτος 5 / Έτος 5 / Έτος 170 / Έτος 20 / Έτος υνεχής λειτουργία Α2. Ενέργειες µας ιεύθυνσης Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 12

13 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Π του ήµου Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογισ µός δαπανών Κ.Α Άξονα ς Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών µας ιεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού ύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 40.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ ΥΕΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτη ση υνεχιζόµεν η ή έα Υπηρεσία υλοποίησ ης Εµπλεκόµενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραµµατισµός Προϋπολογισµός δαπανών Πηγή χρηµ. Κ.Α Άξονα ς Μέτρο του Ε.Π. ΥΟΛΟ ΕΠΕ ΥΤΙΚΩ ΑΠΑΩ Γ. ΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ Μέσα από την λειτουργία της /νσης Πολεοδοµίας εξυπηρετούνται οι στόχοι του Άξονα 3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου µας. Οι απαραίτητες εργασίες προγραµµατίζονται, µελετώνται, και εκτελούνται µε την συµβολή της Πολεοδοµίας που είναι αρµόδια για την εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού, την έκδοση και έλεγχο εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της /νσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις όµων, ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 13

14 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΟΥ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΙΕΥΘΥΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩ & ΟΙΚΟΟΜΙΚΩ ΥΠΗΡΕΙΩ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩ & ΟΙΚΟΟΜΙΚΩ ΥΠΗΡΕΙΩ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α1. Λειτουργίες µας ιεύθυνσης ΙΕΥΘΥΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩ & ΟΙΚΟΟΜΙΚΩ ΥΠΗΡΕΙΩ Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΟΜΙΚΟ Εκτέλεση προµηθειών υνεχής λειτουργία Εκκαθάριση δαπανών (καταχώριση παραστατικών δαπανών) Έκδοση Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής ύνταξη Προϋπολογισµού 1 φορά ετησίως Παρακολούθηση τροποποιήσεων Προϋπολογισµού υνεχής λειτουργία ύνταξη απολογιστικών εκθέσεων (ανά τρίµηνο) 4 φορές ετησίως ιαχείριση µηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων του ήµου 80 και των οµικών Προσώπων στη Βάση εδοµένων µας ΕΕΤΑΑ ύνταξη µισθοδοτικών καταστάσεων Ανά δεκαπενθήµερο ύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων 50 ύνταξη µητρώου παγίων 1 φορά ετησίως ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Έκδοση διπλοτύπων είσπραξης Γραµµάτια Είσπραξης 430 Γραµµάτια Είσπραξης Κρατήσεων 570 Εντάλµατα Κρατήσεων 65 Αποστολή ειδοποιητηρίων ύνταξη ετήσιου απολογιστικού πίνακα 1 φορά ετησίως ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Παρακολούθηση- γραµµατειακή υποστήριξη συνεδριάσεων ηµοτικού υµβουλίου 20 συνεδριάσεις ετησίως Παρακολούθηση- γραµµατειακή υποστήριξη συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 35 συνεδριάσεις ετησίως Φύλαξη σχολικών κτιρίων. Εποπτεία προαυλίων χώρων. Έλεγχος εισόδου (για εξωσχολικούς). Έλεγχος εξόδου (για µαθητές) κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Εβδοµαδιαίως πρωινές και απογευµατινές ώρες πρωινές: 120 απογευµατινές: 160 Αποµάκρυνση ύποπτων εξωσχολικών ατόµων. Πρωτοκόλληση- ιεκπεραίωση εγγράφων έγγραφα Πρόσληψη µόνιµων υπαλλήλων ΚΑΕΑ Πρόσληψη υπαλλήλων ορισµένου χρόνου (8µηνα, 5µηνα & 30 2µηνα) Επιµόρφωση προσωπικού 30 υπάλληλοι/ έτος Τήρηση φακέλων προσωπικού 150/ έτος διαφόρων ειδικοτήτων Έκδοση εγκυκλίων διαταγών του ηµάρχου και παροχή 2/Έτος οδηγιών προς τις υπηρεσίες του ήµου Άδειες προσωπικού 1.500/Έτος Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 14

15 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ Ενηµέρωση του Γραφείου Μισθοδοσίας για αναρρωτικές σε µηνιαία βάση άδειες και ηµέρες απεργίας που πραγµατοποιούν υπάλληλοι Αποστολή στο Γραφείο Μισθοδοσίας των απαραίτητων για σε µηνιαία βάση τη µισθοδοσία του προσωπικού πινάκων Τήρηση συγκεντρωτικού ελτίου Παρουσιών καθηµερινή βάση Γεννήσεις 280 Γάµοι 180 Άδειες Πολιτικών γάµων 210 Θάνατοι 390 Εκθέσεις 180 Βαπτίσεις 290 Χορήγηση αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων Οικογενειακές µερίδες 410 Έκδοση Πιστοποιητικών ύνταξη στρατολογικού πίνακα γεννηθέντων το έτος φορά ετησίως καθώς και Μητρώο Αρρένων του έτους Αποφάσεις (εγγραφές νεογέννητων τέκνων, διαγραφές 780 αποβιωσάντων, µεταβολές στα δηµοτολόγια, ηµερήσιες µεταβολές λόγω Εθνικού δηµοτολογίου και αποφάσεις εγγραφών και µεταβολών οικογενειακών µερίδων) Τήρηση εκλογικών καταλόγων υνεχής λειτουργία Α2. Ενέργειες µας ιεύθυνσης A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησ ης 1 Πρόσληψη από ΙΕ/ΓΕΕ Πρόγραµµα κατάρτισης των εργαζοµένων ΟΥ ΟΥ Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Π του ήµου ΤΥ & /Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟ ΟΛΕ ΟΙ /ΕΙ & ΤΜΗΜΑΤΑ Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) ΑΕΠ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΥΕ ΡΙΟ ΠΙΕΠΘ Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογισ µός δαπανών 5 µήνες Θα προσληφθούν µέσω του ΙΕ/ΓΕΕ ΕΩ 12/ ΥΟΛΟ Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π... Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών µας ιεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού ύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ ΥΕΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση υνεχιζόµε νη ή έα Υπηρεσία υλοποίησ ης Εµπλεκόµενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραµµατισµός Προϋπολ ο-γισµός δαπανών Πηγή χρηµ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΥΟΛΟ ΕΠΕ ΥΤΙΚΩ ΑΠΑΩ Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 15

16 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Γ. ΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ Η ιεύθυνση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών σχετίζεται άµεσα µε τον Άξονα προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου άουσας. Η ιεύθυνση είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική τήρηση των οικονοµικών προγραµµάτων λειτουργίας του ήµου, τη σωστή απεικόνιση των οικονοµικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας και την αποτελεσµατική διενέργεια όλων των νόµιµων διαδικασιών που απαιτούνται για την προµήθεια υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών του ήµου. υγχρόνως, η ιεύθυνση µεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δηµοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του ήµου και για τον σχεδιασµό και τον συντονισµό εφαρµογής των πολιτικών, συστηµάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του ήµου αλλά και παράλληλα είναι αρµόδια για την γραµµατειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του ήµου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δηµοτικές υπηρεσίες. Μέσα από την λειτουργία της /νσης και µε την συνεχή επιµόρφωση των υπαλλήλων, επιτυγχάνεται η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη στη σχέση του µε τη ιοίκηση, βελτιώνεται η δικτύωση των πολιτών και της τοπικής διοίκησης, διαµορφώνεται µια καλύτερη σχέση πολίτη- δήµου µε την χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, δίκτυο ΥΖΕΥΞΙ κλπ). Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 16

17 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΟΥ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΙΕΥΘΥΗ Κ.Ε.Π. ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ιεύθυνση: Κ.Ε.Π. Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α1. Λειτουργίες µας ιεύθυνσης ΙΕΥΘΥΗ Κ.Ε.Π. Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ιοικητικές Πράξεις ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ 3200 ΕΙΑΓΓΕΛΙΕ 1170 /ΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩ 1635 ΜΕΤΑΒΙΒΑΕΙ ΑΑΕΩΕΙ Α ΕΙΩ ΑΠΟΚΕΤΡΩΜΕΕ ΙΟΙΚΗΕΙ (τ. ΟΜΑΡΧΙΕ) 395 ΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ 10 ΑΦΑΛΙΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 3600 Ε.Λ.Γ.Α ΛΙΜΕΑΡΧΕΙΑ 695 ΕΙ ΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 475 ΥΠ. ΙΚΑΙΟΥΗ 465 ΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ 3000 Ο.Α.Ε Ο.Ε.Κ. 163 ΠΡΟΟΙΑ 1200 Α..Ε.Π. 50 ΕΠΙΚΥΡΩΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩ 3000 ΥΠ. ΠΑΙ ΕΙΑ 250 ΠΙ/ΚΑ ΠΑΕΠΙΤΗΜΙΩ-Τ.Ε.Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΗΛΩΕΙ 160 ΑΦ/ΚΕ κ ΦΟΡ/ΚΕ ΕΗΜΕΡΟΤΗΤΕ 2850 ΕΛΤΙΑ ΚΟΙΩΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΜΟΥ Ε.Ο.Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ 135 ΚΑΡΤΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ 65 ΥΤΑΞΕΙ ΟΓΑ 95 ΕΛΤΙΑ ΚΟΙΩΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΜΟΥ Ο.Γ.Α ΕΛΤΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩ Ο.Γ.Α ΕΛΤΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟ Ο.Γ.Α. 570 ΑΠΟ ΟΗ κ ΕΠΑΕΚΤΥΠΩΕΙ Α.Μ.Κ.Α ΒΕΒΑΙΩΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ κ ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 225 ΒΕΒΑΙΩΕΙ ΑΕΙΟΛΗΠΤΩ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΗ 280 ΒΕΒΑΙΩΕΙ ΑΠΟ ΟΧΩ κ ΥΤΑΞΕΩ ΙΑΦΟΡΩ ΤΑΜΕΙΩ (ΟΓΑ,ΜΕΤΟΧΙΚΟ,ΙΟΥ.ΟΑΕΕ κ.λ.π.) 320 ΒΕΒΑΙΩΕΙ ΑΠΟ ΟΗ Α.Φ.Μ.- ΕΑΡΞΗ ΕΡΓΑΙΩ- ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΙΩ 850 ΠΡΑΞΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΕΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩ κ ΒΟΟΕΙ Ω 80 Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 17

18 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Α2. Ενέργειες µας ιεύθυνσης A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Π του ήµου Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογισ µός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών µας ιεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού ύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ ΥΕΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση υνεχιζόµε νη ή έα Υπηρεσία υλοποίησ ης Εµπλεκόµενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραµµατισµός Προϋπολογισµός δαπανών Πηγή χρηµ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Γ. ΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ Η ιεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρµόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση τελικής πράξης, σε συνεργασία µε τις καθ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες και σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του Υπουργείου. Εσωτερικών. Ειδικότερα, µε την λειτουργία της η /νση αναφέρεται στην εισαγωγή µεθόδων αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους πολίτες, βελτιώνει την εξυπηρέτηση των δηµοτών και αυξάνει την εξωστρέφεια του ήµου άουσας. Η /νση Κ.Ε.Π. εξυπηρετεί σε µεγάλο βαθµό τους στόχους του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου. Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 18

19 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΟΥ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΙΕΥΘΥΗ ΤΕΧΙΚΩ ΥΠΗΡΕΙΩ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ιεύθυνση: ΤΕΧΙΚΩ ΥΠΗΡΕΙΩ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ ΙΕΥΘΥΗ ΤΕΧΙΚΩ ΥΠΗΡΕΙΩ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩ & ΙΕΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΙΜΩ Α1. Λειτουργίες µας ιεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας Μελέτες από την υπηρεσία Επίβλεψη µελετών ιδιωτών Επίβλεψη διενέργειας διαγωνισµών Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 60/Έτος 10/Έτος 40/Έτος ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΗ ΕΡΓΩ ιαχείριση- επίβλεψη έργων µε εργολαβία 50 1 ΤΜΗΜΑ Η/Μ Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωµάτων 200 Αποκατάσταση βλαβών φωτιστικών σωµάτων καθηµερινά Τοποθέτηση νέων στύλων ιδιοκτησίας ΕΗ 10 έες ηλεκτροδοτήσεις 20 Εκπόνηση µελετών Η/Μ 8 Επίβλεψη έργων Η/Μ 10 Τακτική συντήρηση οχηµάτων µηχανηµάτων 150 Έκτακτες εργασίες 300 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩ ΑΥΤΕΠΙΤΑΙΑ ιαχείριση- επίβλεψη έργων συντηρήσεων & αυτεπιστασιών 15 ΚΑΙ ΥΤΗΡΗΕΩ ιενέργεια προγράµµατος προµηθειών 500/Έτος A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Πρόσληψη από ΙΕ/ΓΕΕ 178 ΟΥ Α2. Ενέργειες µας ιεύθυνσης Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Π του ήµου ΤΥ & /Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟ Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) ΑΕΠ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΥΕ ΡΙΟ Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογισ µός δαπανών 5 µήνες Θα προσληφθούν µέσω του ΙΕ/ΓΕΕ 2 -. Κ.Α Άξονα ς Μέτρο του Ε.Π.. Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών µας ιεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού ύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 30.6 & 45.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ,00 Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 19

20 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ ΥΕΩ ΤΗ ΙΕΥΘΥΗ Α/Α Περιγραφή δράσης Είδος δράση ς 1 Κατασκευή µνηµείων τριετούς ταφής πόλης άουσας (ΕΟ ) 2 Πυροπροστασία ηµοτικού άσους (Έργο νσης Περιβάλλοντος) (ΕΟ ) 3 Υλοτοµικές εργασίες στο ηµοτικό άσος (Έργο νσης Περιβάλλοντος) (ΕΟ ) 4 Ανόρυξη γεώτρησης ύδρευσης στο Τ.Κ. Ροδοχωρίου (ΕΟ ) 5 Επέκταση ηλεκτροφωτισµού ήµου άουσας έτους Άρθρο /09 6 Επέκταση ηλεκτροφωτισµού ήµου άουσας (έτους 2012) - ΑΡΘΡΟ / Τοποθέτηση φωτιστικών σωµάτων στο.. Κοπανού.Ε. Ανθεµίων ΑΤΑ 8 ιαµόρφωση ταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (.Μ.Α.) ήµου άουσας (Έργο της /νσης Περιβάλλοντος) έτους Ι ΙΑ ΕΟ Α ΑΤ/ΤΙΚΟ 9 Περίφραξη ανενεργού ΧΑ Α στο.. Επισκοπής.Ε. Ανθεµίων Ι ΙΑ ΕΟ Α ΑΤ/ΤΙΚΟ Χωροθέτ ηση ΑΟΥΑ ΑΟΥ Α ΑΟΥ Α ΑΟΥ Α ΑΟΥ Α ΑΟΥ Α ΑΟΥ Α ΑΟΥ Α ΑΟΥ Α υνεχιζόµ ενη ή έα ΕΑ ΕΑ ΕΑ ΕΑ ΥΕXIZ ΥΕXIZ ΥΕXIZ ΥΕXIZ ΥΕXIZ Υπηρε σία υλοποί ησης Εµπλεκόµενες υπηρεσίες Χρονο προγραµµα -τισµός ΕΩ ΕΩ ΕΩ ΕΩ ΕΩ ΕΩ ΕΩ ΕΩ ΕΩ Προϋπολογισµός δαπανών , , , , , , , , ,00 Πηγή χρηµ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 20

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Το Ετήσιο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 02-01-2013 ΠΕΡΙΦ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρίθμ.Πρωτ. 3 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρίθμ. Απόφ. 1 ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας έχοντας υπόψη : τα άρθρα 59 και 282 παρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο "Στέλιος Καλαϊτζης" Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009

Επέκταση προσθήκη κερκίδας στο Γήπεδο Στέλιος Καλαϊτζης Κατασκευή Γ Βρεφονηπιακού ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ 2009 ΤΕΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 ΚΩΔ 15 ΥΠΗΡΕΙΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ υντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων υντηρήσεις και Επισκευές Δημοτικών κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα υντηρήσεις χώρων Αθλητισμού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 7 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ OIKONOMIKH ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.6) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για την Οικονοµική ιαχείριση των έργων /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική ιαχείριση Έργων

Οικονοµική ιαχείριση Έργων Φορέας: ήµος Ροδίων /νση: Πλατεία Ελευθερίας Τηλ/Fax: 22410-46200 / 22410-46379 e-mail: Info@rhodes.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης ιαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστηµα) Αριθµός Ηµεροµηνία.Α. Τύπος Α Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α του ν. 4305/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 31/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Αποφ. 194/2015 Αρ. Πρωτ 194 ΘΕΜΑ: Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων σε εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαραθώνας 20 / 01/ 2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Αριθ.Αποφ.:24/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1501 ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Ιορδάνης Λουίζος αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

1962, 1963, 1964,1966-1967, 1970-1984,1972,1874,1975.

1962, 1963, 1964,1966-1967, 1970-1984,1972,1874,1975. ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ Άνω Μερά (κτίριο Κοινότητας) Ληξιαρχείο Υπάρχουν τα Ληξιαρχικά των ετών 1914 ως 1998 και είναι σε χρήση. Ειδικότερα υπάρχουν βιβλία γεννήσεων, βαπτίσεων, γάµων και αποβιωσάντων για

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 10 εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240 01 Πληροφορίες: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ /ΝΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΝΤΖΕ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έως 20 Ιουλίου 2015 Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδυτικά σχέδια φυσικών προσώπων ή/και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΙΟ ΑΝΟΙΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΙΑΣ ΙΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΙΑ ΤΟ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2019 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ Με τον Κώδικα ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Σύσταση και χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΣΟΔΑ 2012 Το έτος 2012 από την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου εισπράχτηκαν συνολικά 16.745.430,36

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 39/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ Αριθ. Απόφ: 6/15 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το 2 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου Θέμα: «Εισήγηση 1 ης Τροποποίησης Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κατερίνης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κατερίνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Περίληψη: Κατανοµή αρµοδιοτήτων στο προσωπικό της /νσης Πολεοδοµίας του ήµου Κατερίνης Αριθµ.Πρωτ.: 2784 Αριθ.Απόφ.: 219 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κατερίνης Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 14.383.100,00 5.526.261,68 13.023.100,00 13.023.100,00 0,00 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό) Προηγούμενο Οικ. έτος (2011) Οικ. έτος 2012 Αναμορφώ σεις Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2013 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' Συνεχιζόμενα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ' Αποχέτευση - Ομβρια 289.496,86 76.00 3.896.666,63 10 42.214,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα

ΑΠΟΦΑΣΗ : 47 Ο ήµαρχος Βύρωνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βύρωνας, 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1963 ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33 - ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης του Δήµου Αλεξανδρούπολης - 2012

Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης του Δήµου Αλεξανδρούπολης - 2012 Ετήσιο Πρόγραµµα Δράσης του Δήµου Αλεξανδρούπολης - 2012 ΓΕΙΚΑ : Το νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ. 3852/2010, το ΠΔ 185/2007 και η τροποποίηση του µε το ΠΔ 89/2011 υποχρεώνει τους Δήµους να συντάξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Βαθµός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 27-Ιανουαρίου-2014 Αριθ. Πρωτ: -944- Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Ταχ. νση : 44 100 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες: Τάσιος Σωτήριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την ορθολογική διοίκηση διαχείριση των θεμάτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και την εξυπηρέτηση των δημοτών όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 18/9/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 71337 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1.. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1.654.1,50 ΕΣΠΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 2013 11.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 203 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 203 2.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου αθλοπαιδιών 203.700,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3 4 Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων δημοτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014)

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ fax.: 27540 29199 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-0082 Ημερομηνία: 23/04/2013 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ. (05/2013-05/2014) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.600,00 με Φ.Π.Α. και απρόβλεπτα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 19/2/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 15630 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8/7-7-2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ. Aρ. Απόφ. 23/7-7-2015 Περίληψη: Γνωµοδότηση για την Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα 1 Σεπτεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Αριθ. πρωτ. 23322 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροφορίες: Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Σκοπός: Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη,

Διαβάστε περισσότερα

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013. Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνο: 2891340108 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 01 03-2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 3.965 ΠΡΟΣ: 1] Το ήµαρχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα Ιωακειμίδης Γιώργος Δήμαρχος Αγ. Ιωάννη Ρέντη, εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Πρόγραμμα Ημερίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Πρόγραμμα Ημερίδας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ήµος Αµαρουσίου και η εταιρεία Alfaware Πληροφορική Α.Ε. οργανώνουν εκπαιδευτική ενηµερωτική ηµερίδα, µε θέµα: «Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015 15/09/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών», στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ.Εξ., 2 Π.Στ.Εισ. του Στρ. Στόχου 1 Κωδικός ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1η ΑΝΑΘΕΣΗ 2η ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μέριμνα για το άνοιγμα και το κλείσιμο του κτηρίου και τη λειτουργία Τοιχοκόλληση και κοινοποίηση του κλιματιστικού σε καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα