ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΕΤΗΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΗ ΕΤΟΥ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΑΟΥΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2012

2 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΙΗΓΗΤΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΑΡΧΟΥ Το Πρόγραµµα ράσης του ήµου άουσας για το έτος είναι συνέχεια του αντίστοιχου της προηγούµενης περιόδου, δηλ. του έτους Ωστόσο, για να είναι ένα πρόγραµµα ρεαλιστικό, αξιόπιστο και υλοποιήσιµο, οφείλει να λαµβάνει υπόψη τα αντικειµενικά δεδοµένα, τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την πρωτόγνωρη ύφεση που διέρχεται η ελληνική οικονοµία που συνεχίζεται για πέµπτη συνεχή χρονιά µε ρυθµό 6-7%!! ε αυτήν λοιπόν, τη δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα µας, ο θεσµός της Αυτοδιοίκησης δοκιµάζεται πολύ έντονα, µε συνέπεια η οικονοµική κατάσταση σε όλους τους ήµους της χώρας να είναι δραµατική! Ο ήµος µας, αν και περιλαµβάνεται σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών στους 130 πιο υγιείς οικονοµικά ήµους της χώρας - αποτέλεσµα της χρηστής και ορθολογικής οικονοµικής πολιτικής που εφαρµόζουµε ως ηµοτική Αρχή, µαζί µε τα τελέχη των Υπηρεσιών του ήµου-, δέχεται όπως είναι αναµενόµενο µεγάλους κλυδωνισµούς, εξαιτίας της τεράστιας µείωσης των εσόδων και των τακτικών επιχορηγήσεων. Η µείωση των πόρων που δόθηκαν στους ΟΤΑ από την Κεντρική ξεπέρασε το 60%! Ενδεικτικό στοιχείο της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης είναι ότι, ενώ το 2011 από το πρόγραµµα ΑΤΑ είχε δοθεί στο ήµο µας ποσό 1,1 εκ. Ευρώ, το 2012 µέχρι σήµερα, δεν έχει δοθεί ούτε 1 Ευρώ!! Ακόµη, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι, για τις βασικές λειτουργικές δαπάνες του ήµου µας και την πληρωµή της µισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού, το ελάχιστο ποσό που απαιτείται κάθε µήνα είναι Ευρώ. Με την τεράστια µείωση των ΚΑΠ, η οποία εφαρµόστηκε από τις αρχές του χρόνου, η επιχορήγηση που τελικά έρχεται στο ήµο είναι µόνο Ευρώ! Αυτό, λοιπόν, το έλλειµµα των Ευρώ µηνιαίως, καλύπτεται από τον περασµένο Ιούνιο από τα λιγοστά αποθεµατικά που διατηρούσε ο ήµος µας σύµφωνα µε το νόµο, αλλά πλέον και αυτά όπως είναι φυσικό έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Ακρογωνιαίος λίθος για την επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων που περιλαµβάνονται στο Πρόγραµµα ράσης του ήµου µας για το έτος, είναι η βελτίωση του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας του ήµου. Ως ιοίκηση του ήµου, µαζί µε το προσωπικό και τα τελέχη των Υπηρεσιών, εντείνουµε τις προσπάθειές µας, έχοντας συγκεκριµένες προτεραιότητες, ξεκάθαρους επιµέρους στόχους σε κάθε τοµέα, και µε πολλή και µεθοδική δουλειά, αισιοδοξούµε ότι το θα είναι έτος εξόδου από την κρίση και αρχή υλοποίησης των µεγάλων αναπτυξιακών έργων και δράσεων, προς όφελος όλων των δηµοτών του «Καλλικρατικού» ήµου µας. Ο ΗΜΑΡΧΟ ΑΟΥΑ ΑΑΤΑΙΟ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΟ Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 2

3 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Α. ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΟΥ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΑΑ ΙΕΥΘΥΗ Παρουσιάζεται παρακάτω το Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης των ιευθύνσεων και των αυτοτελών µονάδων του ήµου για το έτος. ΕΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΟΥ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α1. Λειτουργίες του Γραφείου ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών Γραφείο Γενικού Γραµµατέα υµµετοχή σε όλες τις προ-συνεδριάσεις και συνεδριάσεις του Κατόπιν προσκλήσεως ηµοτικού υµβουλίου, µε αντίστοιχη παροχή συµβουλών. υµµετοχή στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, τις Κατόπιν προσκλήσεως συσκέψεις που καλεί ο ήµαρχος ή οι αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι µε αντίστοιχη παροχή συµβουλών. Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων της ηµοτικής Αρχής υνεχής λειτουργία σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού. υµµετοχή στην διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης υνεχής λειτουργία του Επιχειρησιακού προγράµµατος και των Ετησίων Προγραµµάτων ράσης (εκθέσεις αξιολόγησης κλπ). υντονισµός της κατάρτισης του ετήσιου προγράµµατος 1 φορά ανά έτος δράσης έτους Παροχή οδηγιών, κατευθύνσεων και γενικότερα, συντονισµός υνεχής λειτουργία των υπηρεσιών του ήµου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία µε τους αντίστοιχους προϊσταµένους ύγκλιση περιοδικά ή κατά περίπτωση υντονιστικών Κατόπιν προσκλήσεως υµβουλίων στα οποία µετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο ή µέρος (ανάλογα µε οµοιογενή θεµατικά αντικείµενα) των υπηρεσιών του ήµου. υντονισµό στην υποβολή προτάσεων του ήµου στα Ε.Π. του υνεχής λειτουργία Ε..Π.Α. (Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, Ψηφιακή ύγκληση, Π.Α.Α. Αγροτική Ανάπτυξη 2007-, ΕΠΠΕΡΑΑ κλπ). Προώθηση του έργου της Αξιοποίησης της ευρύτερης περιοχής υνεχής λειτουργία του Χ.Κ. 3-5 Πηγάδια µέσα από την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισµού. υγκέντρωση στοιχείων και συγγραφή της Λογοδοσίας 1 φορά ανά έτος ηµάρχου, σύµφωνα µε τον.κ.κ. για το έτος Ιδιαίτερο γραφείο ηµάρχου Τηρεί την προσωπική αλληλογραφία 100 Αρχειοθετεί τα εισερχόµενα και εξερχόµενα έγγραφα του γραφείο. 200 εξερχόµενα 150 εισερχόµενα Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 3

4 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Γραφείο Επικοινωνίας- Τύπου Γραφείο ιοικητικής Βοήθειας Γραφείο ιαφάνειας Τηρεί το µητρώο Υπηρεσιών, τοπικών, µαζικών φορέων. Τηρεί µητρώο διατελεσάντων ηµάρχων. Προβαίνει σε γνωστοποιήσεις κ.λ.π. έγγραφα που απευθύνονται προς τους κατοίκους της πόλης. Καθορίζει τις συναντήσεις του ηµάρχου µε τους πολίτες, καταγράφει τα παράπονα, τα οποία προωθεί προς της υπηρεσίες για επίλυση. Καταγράφει τα προβλήµατα των Μαζικών φορέων, τα οποία προωθεί προς τις Υπηρεσίες για επίλυση. Παρακολουθεί τις συνεδριάσεις.., συγκεντρώσεων ήµου, επαφών ηµάρχου µε Μαζικούς φορείς ή οµικά Πρόσωπα κ.λ.π. Προωθεί την επίλυση των παρουσιαζοµένων προβληµάτων των Μαζικών φορέων από Υπηρεσίες. Πραγµατοποίηση εκδηλώσεων για κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήµατα και προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ήµος. Υποδοχή υποδείξεων, προτάσεων και παραπόνων των δηµοτών και ενηµέρωση για τα δικαιώµατα τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Εκδίδει ανακοινώσεις για τον τύπο και απαντά στα σχόλια. Εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των δηµοτών για όλα τα ζητήµατα που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τους ηµότες και το ήµο (µε δελτία Τύπου, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ενηµέρωση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, φυλλάδια, κλπ) Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων για την προβολή του ήµου στα Μ.Μ.Ε. (εφηµερίδες, περιοδικά, τηλεόραση ραδιόφωνο, INTERNET, κλπ) Ενηµέρωση της επίσηµης ιστοσελίδας του ήµου µας (δελτία τύπου, ανακοινώσεις ειδήσεις, κλπ). Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου για µείζονα ζητήµατα του ήµου Πραγµατοποίηση εκδηλώσεων για κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήµατα και προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ήµος Ταξινοµεί φωτογραφικό αρχείο ήµου. Επιµελείται τη φωτογράφηση- βιντεογράφηση δράσεως ηµάρχου, φροντίζει για τη συνάντηση των αρµοδίων προσώπων για λήψη ειδησεογραφικών στοιχείων. Κατά τόπους επισκέψεις σε άτοµα που χρίζουν διοικητικής βοήθειας και έχουν αδυναµία προσπέλασης στις υπηρεσίες του ήµου Μέριµνα για την εξασφάλιση της πρόσβασης των δηµοτών και κάθε τρίτου σε πληροφορίες που έχουν σχέση µε την δοµή, την οργάνωση και τις αρµοδιότητες των δηµοτικών υπηρεσιών Υποδοχή υποδείξεων, προτάσεων και παραπόνων των δηµοτών και ενηµέρωση για τα δικαιώµατά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. ναι ναι 50 Κάθε µέρα Κάθε µέρα 50 Κάθε µέρα 30 (Ολοκαύτωµα, Αποκριάτικες εκδηλώσεις, Εθνικές επετείους, ηµερίδες, Εγκαίνια έργων, κλπ) Κάθε µέρα Κάθε µέρα 500 Κάθε µέρα Κάθε µέρα 4 ετησίως 30 Κάθε µέρα Κάθε µέρα 5 φορές ετησίως Κάθε µέρα Κάθε µέρα Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 4

5 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Γραφείο πολιτικής προστασίας και εκτάκτων αναγκών Γραφείο οµικού υµβούλου Μέριµνα για τον εφοδιασµό των δηµοτών µε τα απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία και έντυπα. Μέριµνα για την τήρηση µητρώου πολιτών προς τους οποίους ο ήµος προσφέρει συγκεκριµένες υπηρεσίες. Λειτουργία τηλεφωνικών γραµµών επικοινωνίας πολιτών µε το ήµο για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες. Προγραµµατισµός και εκπόνηση σχεδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών (σεισµοί, πληµµύρες, πυρκαγιές κ.λ.π.) Κάθε µέρα Κάθε µέρα Κάθε µέρα 1 φορά ετησίως υγκρότηση, οργάνωση και διοίκηση ειδικών συνεργείων Ένας (1) υπεύθυνος αµέσου επεµβάσεως και αποκατάστασης ζηµιών σε µηχανικός, και περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών τέσσερεις (4) οδηγοί φορτηγών και µηχανηµάτων µε τα µηχανήµατα / περίπτωση επείγοντος Έκδοση ανακοινώσεων προς τα τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης για προειδοποίηση των πολιτών από επερχόµενα έντονα καιρικά φαινόµενα ή αντίστοιχα αναµενόµενα περιστατικά ύστερα από συνεργασία µε τους φορείς της περιφέρειας και του κέντρου. υνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για την κατάρτιση γενικότερου σχεδίου αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών και τον επιµερισµό των αρµοδιοτήτων κάθε φορέα. Παρέχει κάθε ζητούµενη γνώµη και συµβουλή σε ερωτήµατα και ζητήµατα που τίθενται υπόψη του από τον ήµαρχο, Οικονοµική Επιτροπή, ηµοτικό υµβούλιο και γενικά από τις υπηρεσίες του ήµου. Παρακολουθεί και διεξάγει όλες τις ικαστικές υποθέσεις του ήµου. Παρίσταται ενώπιον όλων των ικαστηρίων, διοικητικών αρχών, εισαγγελέων µε σκοπό την υπεράσπιση των συµφερόντων και δικαιωµάτων του ήµου. Ερευνά τους τίτλους ιδιοκτησίας των αγοραζόµενων, µισθωµένων, µεταβιβαζόµενων κ.λ.π. περιουσιακών στοιχείων του ήµου. Έχει την επιµέλεια επίλυσης διαφορών προσωπικού και πολιτών µε ήµο. Επιµελείται την διαδικασία παρακολούθησης της ισχύουσας νοµοθεσίας. Παρακολούθηση της ισχύουσας νοµοθεσίας, ιδιαίτερα στους τοµείς που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση, το περιβάλλον και την επιλεξιµότητα των δαπανών των έργων. ιασφαλίζει την παροχή της απαιτούµενης νοµικής υποστήριξης ώστε να εξασφαλίζεται η εναρµόνιση των υλοποιούµενων έργων των δικαιούχων µε τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου. περιστατικού 4/Έτος 4/Έτος 400/Έτος 80/Έτος 60/Έτος 20/Έτος 40/Έτος 50/Έτος 40/Έτος Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 5

6 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Επεξεργάζεται τις διακηρύξεις των δηµοπρασιών, υποστηρίζει τις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισµών (πρακτικά, ενστάσεις κλπ) µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και συντάσσει τα σχέδια όλων των συµφωνητικών του ήµου που αναφέρονται σε πωλήσεις, µισθώσεις, εκµισθώσεις και αγορές. 50/Έτος A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης 1 Έλεγχοσ του συστήµατος ELOT EN ISO: 9001: Γραφείο Ποιότητας Α2. Ενέργειες του Γραφείου Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Π του ήµου Γρ. ηµάρχου Γρ. Γεν. Γραµµατέα /νσεις ήµου Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) ΥΠ. ΑΑΠΤΥΞΗ (ΕΘΙΚΟ ΥΤΗΜΑ ΙΑΠΙΤΕΥΗ) Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογισ µός δαπανών 6 µήνες ΥΟΛΟ Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών του Γραφείου ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού ύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ ΥΕΩ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/ Α Περιγραφή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση υνεχιζόµ ενη ή έα Υπηρεσί α υλοποίη σης Εµπλεκόµε νες υπηρεσίες Χρονο προγραµ µατισµός Προϋπο λογισµός δαπανώ ν Πηγ ή χρη µ. Κ. Α Άξον ας Μέτρ ο του Ε.Π. ΥΟΛΟ ΕΠΕ ΥΤΙΚΩ ΑΠΑΩ Γ. ΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ Η ιοίκηση του ήµου µας, η οποία εκφράζεται µέσα από τις λειτουργίες, ενέργειες και δράσεις του Γραφείου ηµάρχου, προχωρά στην υλοποίηση των προγραµµατικών δεσµεύσεων της παράταξης που διοικεί τον ήµο µε έµφαση στον Κεντρικό τόχο του προγράµµατός της που είναι: «Η ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη του νέου ήµου άουσας (Ανθέµια, Ειρηνούπολη, άουσα) µε έµφαση στην ενδυνάµωση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, µια ανάπτυξη που να έχει ως επίκεντρο τον ΑΘΡΩΠΟ». Ειδικότερα αναφέρεται: στην δηµοκρατική άσκηση της διοίκησης του ήµου µας, που προσφέρει σε όλους τους δηµότες το δικαίωµα να εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους δίνοντας έµφαση στην κοινωνική συνοχή, στην ενίσχυση και την επέκταση του προγράµµατος της οργανωτικής και διοικητικής µεταρρύθµισης του ήµου µας, το οποίο ξεκινήσαµε και υλοποιούµε, στην υλοποίηση των µεγάλων έργων που δίνουν νέα πνοή δηµιουργίας και ανοίγουν δυναµικούς ορίζοντες προόδου και ευηµερίας για όλους τους πολίτες, Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 6

7 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας στην προσέλκυση νέων και βιώσιµων επενδύσεων στη άουσα και την ευρύτερη περιοχή σε όλους του τοµείς, µε κεντρικό στόχο τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της πλούσιας ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης, στις νέες τεχνολογίες της ψηφιακής εποχής, στην προοπτική για τη νέα άουσα, που προήλθε από την συνένωση των τριών δήµων της επαρχίας µας. Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 7

8 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΟΥ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ /Η ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗ ΑΑΠΤΥΞΗ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ /Η ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗ ΑΑΠΤΥΞΗ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΤΗ ΙΕΥΘΥΗ /Η ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗ ΑΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΑΠΤΥΞΗ ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΕΩ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩ Α1. Λειτουργίες της ιεύθυνσης Περιγραφή λειτουργίας ιαχείριση βοσκοτόπων (καθορισµός στρεµµάτων βοσκής, κατάρτιση πινάκων µε τις ζωικές µονάδες που βόσκουν ανά βοσκότοπο) Παρακολούθηση ζωικής και φυτικής παραγωγής, και αντίστοιχη για συλλογή στατιστικών στοιχείων. υνεργάζεται µε τους αγρότες για επισήµανση προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων - παροχή πληροφοριών Βεβαιώσεις σε τέκνα αγροτών για χρήση αγροτικής άδειας στο στρατό Βεβαιώσεις απόσταξης οινοποιήσιµων αµπέλων Ερευνά και µελετά την ανάπτυξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και ταυτόχρονα συνεργάζεται µε άλλους φορείς (π.χ. Ινστιτούτο φυλλοβόλων δέντρων) Εποπτεία ΤΟΕΒ (έλεγχος νοµιµότητας αποφάσεων.., πράξεων, έγκριση πεπραγµένων, έγκριση προϋπολογισµού κ.λ.π.) Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δηµοτών για όλα τα θέµατα που αφορούν την αδειοδότηση καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. Προετοιµασία και αποστολή φακέλου µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την προέγκριση της άδειας ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος προς τα κατά τόπους υµβούλια ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. υνεχής αλληλογραφία µε το τµήµα Υγιεινής του οµού για πάσης φύσεως εγγράφων, όπως εγκρίσεις αδειοδότησης, πράξεις προσδιορισµού πραπεζοκαθισµάτων, εγκρίσεις µουσικών οργάνων που αφορούν καταστήµατα που εµπίπτουν στα άρθρα 38, 39, και 40 της Υγειονοµικής ιάταξης, καταγγελίες δηµοτών για ανάπτυξη αυθαίρετων καταστηµάτων και κτηνοτροφικών µονάδων, εγγράφων που αποτελούν ουσιώδη τροποποίηση των όρων λειτουργίας των καταστηµάτων κ,α. υγκέντρωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών για το κλείσιµο του φακέλου και την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, ύστερα από την σχετική απάντηση του Τµήµατος Υγείας. Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών 1 φορά το έτος υνεχής Λειτουργία υνεχής λειτουργία 50 βεβαιώσεις 150 βεβαιώσεις Όποτε ζητηθεί υνεχής λειτουργία 200/Έτος 60/Έτος 200/Έτος 50/Έτος Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 8

9 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δηµοτών για την έκδοση αδείας πώλησης καπνοβιοµηχανικών προϊόντων, εκµετάλλευσης αναπηρικών περιπτέρων και πάσης φύσεως αλληλογραφία που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δηµοτών αναφορικά µε έκδοση λοιπών αδειοδοτήσεων ιεκπεραιώνει όλες τις βεβαιώσεις τριµελών επιτροπών για τις άδειες παραγωγών λαϊκών αγορών Χορηγεί άδειες παραγωγών λαϊκών αγορών Θεωρεί την συνέχιση των αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών Θεωρεί τις επαγγελµατικές άδειες λαϊκών αγορών του ήµου Χορηγεί νέες επαγγελµατικές άδειες λαϊκών αγορών Χορηγεί άδειες για στάσιµο εµπόριο 40/Έτος υνεχής λειτουργία υνεχής λειτουργία υνεχής λειτουργία Ανά τριετία 1 φορά ανά έτος 1 φορά ανά έτος υνεχής λειτουργία 1 2 A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Α2. Ενέργειες µας ιεύθυνσης Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Π του ήµου Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογισ µός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών µας ιεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού ύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ ΥΕΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση υνεχιζόµε νη ή έα Υπηρεσία υλοποίησ ης Εµπλεκόµενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραµµατισµός Προϋπολογισµός δαπανών Πηγή χρηµ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΥΟΛΟ ΕΠΕ ΥΤΙΚΩ ΑΠΑΩ Γ. ΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ Η ιεύθυνση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης είναι αρµόδια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής και της ζωικής παραγωγής στην περιοχή του ήµου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσµου για την βελτίωση των µεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εµπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του ήµου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρµογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης και υλοποίησης Α.Π.Ε. Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 9

10 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΟΥ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΙΕΥΘΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ιεύθυνση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α1. Λειτουργίες µας ιεύθυνσης ΙΕΥΘΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟ Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΩ ΑΩ Ξύλευση δηµοτικού δάσους κ.µ. υντήρηση δασικού οδικού δικτύου 120 χιλ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΑΑΚΥΚΛΩΗ υντήρηση υδατοδεξαµενών υντήρηση Πρασίνου Πάρκων άουσας &.. (Πότισµα, φυτέµατα ξεβοτανίσµατα, κούρεµα χόρτο, εγκατάσταση χλοοτάπητα, διαµόρφωση σχηµάτων θάµνων, παραγωγή και φύτευση λουλουδιών στα θερµοκήπια και εξωτερικά, κλαδέµατα, καθαριότητα σε όλους µας χώρους, συντήρηση τα ξύλινα γεφυράκια, τα παγκάκια, έκτακτα κλαδέµατα δένδρων, συντήρηση επιδιόρθωση µηχανηµάτων, συντήρηση αρδευτικού δικτύου) υντήρηση Πρασίνου χολείων Αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων Αποκοµιδή ανακυκλώσιµων υλικών Καθαρισµός δρόµων Καθαρισµός λαϊκής Επισκευή κάδων Α2. Ενέργειες µας ιεύθυνσης 8 υδατοδεξαµενές 33 πάρκα 20 αυλές σχολικών µονάδων (Βρεφονηπιακοί σταθµοί, ηπιαγωγεία, ηµοτικά σχολεία, Γυµνάσια, Λύκεια, ΙΕΚ, Πανεπιστήµιο κλπ) 800 τόνοι/ µήνα 150 τόνοι/ µήνα 5 χιλιόµετρα καθηµερινά Κάθε άββατο 30 /έτος 1 2 A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Π του ήµου Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογισ µός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών µας ιεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού ύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 20.6 & 35.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ,00 Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 10

11 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ ΥΕΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α/Α Περιγραφ ή δράσης 1 Πυροπροσ τασία ηµοτικού άσους 2 υντήρησ η Πάρκων 3 Υλοτοµικ ές εργασίες Είδος δράσης ΚΑΤΑΚ ΕΥΕ υντήρη ση ΕΡΓΑ Χωροθέτ ηση ΗΜΟΤΙΚ Ο ΑΟ ηµοτικά Πάρκα ΗΜΟΤΙΚ Ο ΑΟ υνεχιζ όµενη ή έα Υπηρεσία υλοποίησ ης ΕΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΟΤΟ ΕΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΟΤΟ ΕΑ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΟΤΟ Εµπλεκόµεν ες υπηρεσίες /Η ΙΟΙΚ & ΟΙΚΟ ΥΠΗΡ & /Η ΙΟΙΚ & ΟΙΚΟ ΥΠΗΡ & Χρονο προγραµµ α-τισµός ΕΩ ΕΩ ΕΩ Προϋπολο -γισµός δαπανών ΥΟΛΟ ΕΠΕ ΥΤΙΚΩ ΑΠΑΩ Πηγή χρηµ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π ΥΠΕΑΗ ) Ι ΙΑ ΕΟ Α(αντα ποδοτικό) Ι ΙΑ ΕΟ Α Γ. ΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ Μέσα από την λειτουργία της /νσης εξυπηρετούνται οι στόχοι του Άξονα 3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου µας µε την προστασία και αξιοποίηση του δάσους, την βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, την ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και του πρασίνου, την βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας στο σύνολο του ήµου, την επέκταση των διαδικασιών ανακύκλωσης συσκευασιών και απορριµµάτων, και την συνεχή προσπάθεια για την δηµιουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων µέσω του Φο Α της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και την κατασκευή ταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (.Μ.Α.) και την εγκατάσταση χώρου απόθεσης ογκωδών υλικών σε επίπεδο οµού. Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 11

12 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΟΥ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΙΕΥΘΥΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ιεύθυνση: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α1. Λειτουργίες µας ιεύθυνσης ΙΕΥΘΥΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ΤΜΗΜΑ ΕΚ ΟΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩ Έκδοση Οικοδοµικών Αδειών 170/Έτος Α ΕΙΩ Εκθέσεις αυθαιρέτων 20 / Έτος Υπολογισµός Προστίµου για οµιµοποιήσεις 20 / Έτος Παραλαβές ύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ο. 120 / Έτος Βεβαιώσεις χώρου κυρίας χρήσης 70/ Έτος Βεβαιώσεις προ του / Έτος Βεβαιώσεις του.2520/ / Έτος Βεβαιώσεις τετραγωνικών µέτρων για το Ι.Κ.Α. 20 / Έτος Έλεγχος πληρότητα φακέλου 250 / Έτος Έλεγχος φορολογικών / αµοιβών 180 / Έτος Έκδοση αντιγράφων οικοδοµικών αδειών / Έτος Επιτροπές κρίσεως αυθαιρέτων 15 / Έτος Εκθέσεις Επικίνδυνων Ετοιµόρροπων Κατασκευών 10 / Έτος ιακίνηση αλληλογραφίας / Έτος Τήρηση Αρχείου όλων των παραπάνω υνεχής λειτουργία ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩ ΕΦΑΡΜΟΓΩ υµµετοχή σε επιτροπές (ΧΟΠ, ΚΟΕ, ακίνητης περιουσίας κλπ) ύνταξη Πράξης Τακτοποίησης Αναλογισµού ύνταξη ιορθωτικών Πράξεων Εφαρµογής Τροποποιήσεις χεδίου Πόλεως Ενηµέρωση πολιτών µηχανικών για πολεοδοµική κατάσταση ακινήτων (όρους δόµησης, πράξεις, τροποποιήσεις, πράξεις εφαρµογής για ακίνητα επέκτασης, αγροτεµάχια, ενηµέρωση για δηµοτικά ακίνητα, έλεγχος κατάληψης δηµοτικών ακινήτων, µας γης) Έγκριση Κατατµήσεων ύνταξη Πράξεων Επιβολής Εισφοράς σε χρήµα ιαχείριση Επίβλεψη Τροποποιήσεις ΖΟΕ, ΓΠ, ΧΟΑΠ Εισηγήσεις για συµψηφισµούς υποχρεώσεων οφειλών Εισηγήσεις Εφαρµογής χεδίου Πόλεως ύνταξη τεχνικών εκθέσεων οικοδοµικών γραµµών Έλεγχος τοπογραφικών οικοδοµικών αδειών Έλεγχος και Εφαρµογή Υψοµετρικών Μελετών Τήρηση Αρχείου όλων των παραπάνω 10/Έτος 5 / Έτος 10 / Έτος 5 / Έτος / Έτος 10 / Έτος 30 / Έτος 3 / Έτος 5 / Έτος 5 / Έτος 5 / Έτος 170 / Έτος 20 / Έτος υνεχής λειτουργία Α2. Ενέργειες µας ιεύθυνσης Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 12

13 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Π του ήµου Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογισ µός δαπανών Κ.Α Άξονα ς Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών µας ιεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού ύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 40.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ ΥΕΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτη ση υνεχιζόµεν η ή έα Υπηρεσία υλοποίησ ης Εµπλεκόµενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραµµατισµός Προϋπολογισµός δαπανών Πηγή χρηµ. Κ.Α Άξονα ς Μέτρο του Ε.Π. ΥΟΛΟ ΕΠΕ ΥΤΙΚΩ ΑΠΑΩ Γ. ΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ Μέσα από την λειτουργία της /νσης Πολεοδοµίας εξυπηρετούνται οι στόχοι του Άξονα 3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου µας. Οι απαραίτητες εργασίες προγραµµατίζονται, µελετώνται, και εκτελούνται µε την συµβολή της Πολεοδοµίας που είναι αρµόδια για την εφαρµογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού, την έκδοση και έλεγχο εφαρµογής των οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες της /νσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις όµων, ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 13

14 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΟΥ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΙΕΥΘΥΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩ & ΟΙΚΟΟΜΙΚΩ ΥΠΗΡΕΙΩ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩ & ΟΙΚΟΟΜΙΚΩ ΥΠΗΡΕΙΩ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α1. Λειτουργίες µας ιεύθυνσης ΙΕΥΘΥΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩ & ΟΙΚΟΟΜΙΚΩ ΥΠΗΡΕΙΩ Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΟΜΙΚΟ Εκτέλεση προµηθειών υνεχής λειτουργία Εκκαθάριση δαπανών (καταχώριση παραστατικών δαπανών) Έκδοση Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής ύνταξη Προϋπολογισµού 1 φορά ετησίως Παρακολούθηση τροποποιήσεων Προϋπολογισµού υνεχής λειτουργία ύνταξη απολογιστικών εκθέσεων (ανά τρίµηνο) 4 φορές ετησίως ιαχείριση µηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων του ήµου 80 και των οµικών Προσώπων στη Βάση εδοµένων µας ΕΕΤΑΑ ύνταξη µισθοδοτικών καταστάσεων Ανά δεκαπενθήµερο ύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων 50 ύνταξη µητρώου παγίων 1 φορά ετησίως ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Έκδοση διπλοτύπων είσπραξης Γραµµάτια Είσπραξης 430 Γραµµάτια Είσπραξης Κρατήσεων 570 Εντάλµατα Κρατήσεων 65 Αποστολή ειδοποιητηρίων ύνταξη ετήσιου απολογιστικού πίνακα 1 φορά ετησίως ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Παρακολούθηση- γραµµατειακή υποστήριξη συνεδριάσεων ηµοτικού υµβουλίου 20 συνεδριάσεις ετησίως Παρακολούθηση- γραµµατειακή υποστήριξη συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 35 συνεδριάσεις ετησίως Φύλαξη σχολικών κτιρίων. Εποπτεία προαυλίων χώρων. Έλεγχος εισόδου (για εξωσχολικούς). Έλεγχος εξόδου (για µαθητές) κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Εβδοµαδιαίως πρωινές και απογευµατινές ώρες πρωινές: 120 απογευµατινές: 160 Αποµάκρυνση ύποπτων εξωσχολικών ατόµων. Πρωτοκόλληση- ιεκπεραίωση εγγράφων έγγραφα Πρόσληψη µόνιµων υπαλλήλων ΚΑΕΑ Πρόσληψη υπαλλήλων ορισµένου χρόνου (8µηνα, 5µηνα & 30 2µηνα) Επιµόρφωση προσωπικού 30 υπάλληλοι/ έτος Τήρηση φακέλων προσωπικού 150/ έτος διαφόρων ειδικοτήτων Έκδοση εγκυκλίων διαταγών του ηµάρχου και παροχή 2/Έτος οδηγιών προς τις υπηρεσίες του ήµου Άδειες προσωπικού 1.500/Έτος Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 14

15 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΗ Ενηµέρωση του Γραφείου Μισθοδοσίας για αναρρωτικές σε µηνιαία βάση άδειες και ηµέρες απεργίας που πραγµατοποιούν υπάλληλοι Αποστολή στο Γραφείο Μισθοδοσίας των απαραίτητων για σε µηνιαία βάση τη µισθοδοσία του προσωπικού πινάκων Τήρηση συγκεντρωτικού ελτίου Παρουσιών καθηµερινή βάση Γεννήσεις 280 Γάµοι 180 Άδειες Πολιτικών γάµων 210 Θάνατοι 390 Εκθέσεις 180 Βαπτίσεις 290 Χορήγηση αντιγράφων Ληξιαρχικών Πράξεων Οικογενειακές µερίδες 410 Έκδοση Πιστοποιητικών ύνταξη στρατολογικού πίνακα γεννηθέντων το έτος φορά ετησίως καθώς και Μητρώο Αρρένων του έτους Αποφάσεις (εγγραφές νεογέννητων τέκνων, διαγραφές 780 αποβιωσάντων, µεταβολές στα δηµοτολόγια, ηµερήσιες µεταβολές λόγω Εθνικού δηµοτολογίου και αποφάσεις εγγραφών και µεταβολών οικογενειακών µερίδων) Τήρηση εκλογικών καταλόγων υνεχής λειτουργία Α2. Ενέργειες µας ιεύθυνσης A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησ ης 1 Πρόσληψη από ΙΕ/ΓΕΕ Πρόγραµµα κατάρτισης των εργαζοµένων ΟΥ ΟΥ Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Π του ήµου ΤΥ & /Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟ ΟΛΕ ΟΙ /ΕΙ & ΤΜΗΜΑΤΑ Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) ΑΕΠ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΥΕ ΡΙΟ ΠΙΕΠΘ Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογισ µός δαπανών 5 µήνες Θα προσληφθούν µέσω του ΙΕ/ΓΕΕ ΕΩ 12/ ΥΟΛΟ Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π... Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών µας ιεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού ύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ ΥΕΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση υνεχιζόµε νη ή έα Υπηρεσία υλοποίησ ης Εµπλεκόµενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραµµατισµός Προϋπολ ο-γισµός δαπανών Πηγή χρηµ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. ΥΟΛΟ ΕΠΕ ΥΤΙΚΩ ΑΠΑΩ Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 15

16 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Γ. ΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ Η ιεύθυνση ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών σχετίζεται άµεσα µε τον Άξονα προτεραιότητας 4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου άουσας. Η ιεύθυνση είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική τήρηση των οικονοµικών προγραµµάτων λειτουργίας του ήµου, τη σωστή απεικόνιση των οικονοµικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας και την αποτελεσµατική διενέργεια όλων των νόµιµων διαδικασιών που απαιτούνται για την προµήθεια υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών του ήµου. υγχρόνως, η ιεύθυνση µεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δηµοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του ήµου και για τον σχεδιασµό και τον συντονισµό εφαρµογής των πολιτικών, συστηµάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού του ήµου αλλά και παράλληλα είναι αρµόδια για την γραµµατειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του ήµου, τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δηµοτικές υπηρεσίες. Μέσα από την λειτουργία της /νσης και µε την συνεχή επιµόρφωση των υπαλλήλων, επιτυγχάνεται η βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη στη σχέση του µε τη ιοίκηση, βελτιώνεται η δικτύωση των πολιτών και της τοπικής διοίκησης, διαµορφώνεται µια καλύτερη σχέση πολίτη- δήµου µε την χρησιµοποίηση νέων τεχνολογιών (διαδίκτυο, δίκτυο ΥΖΕΥΞΙ κλπ). Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 16

17 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας ΕΤΥΠΟ ΠΑΡΟΥΙΑΗ ΤΟΥ ΕΤΗΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ ΡΑΗ ΙΕΥΘΥΗ Κ.Ε.Π. ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΑΟΥΑ ιεύθυνση: Κ.Ε.Π. Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α1. Λειτουργίες µας ιεύθυνσης ΙΕΥΘΥΗ Κ.Ε.Π. Περιγραφή λειτουργίας Εκτιµώµενη ποσότητα εκροών ιοικητικές Πράξεις ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΑ 3200 ΕΙΑΓΓΕΛΙΕ 1170 /ΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩ 1635 ΜΕΤΑΒΙΒΑΕΙ ΑΑΕΩΕΙ Α ΕΙΩ ΑΠΟΚΕΤΡΩΜΕΕ ΙΟΙΚΗΕΙ (τ. ΟΜΑΡΧΙΕ) 395 ΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ 10 ΑΦΑΛΙΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 3600 Ε.Λ.Γ.Α ΛΙΜΕΑΡΧΕΙΑ 695 ΕΙ ΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 475 ΥΠ. ΙΚΑΙΟΥΗ 465 ΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ 3000 Ο.Α.Ε Ο.Ε.Κ. 163 ΠΡΟΟΙΑ 1200 Α..Ε.Π. 50 ΕΠΙΚΥΡΩΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩ 3000 ΥΠ. ΠΑΙ ΕΙΑ 250 ΠΙ/ΚΑ ΠΑΕΠΙΤΗΜΙΩ-Τ.Ε.Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕ ΗΛΩΕΙ 160 ΑΦ/ΚΕ κ ΦΟΡ/ΚΕ ΕΗΜΕΡΟΤΗΤΕ 2850 ΕΛΤΙΑ ΚΟΙΩΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΜΟΥ Ε.Ο.Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΗ 135 ΚΑΡΤΕ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ 65 ΥΤΑΞΕΙ ΟΓΑ 95 ΕΛΤΙΑ ΚΟΙΩΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΜΟΥ Ο.Γ.Α ΕΛΤΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩ Ο.Γ.Α ΕΛΤΙΑ ΘΕΑΜΑΤΟ Ο.Γ.Α. 570 ΑΠΟ ΟΗ κ ΕΠΑΕΚΤΥΠΩΕΙ Α.Μ.Κ.Α ΒΕΒΑΙΩΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ κ ΟΙΚΟΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 225 ΒΕΒΑΙΩΕΙ ΑΕΙΟΛΗΠΤΩ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΗ 280 ΒΕΒΑΙΩΕΙ ΑΠΟ ΟΧΩ κ ΥΤΑΞΕΩ ΙΑΦΟΡΩ ΤΑΜΕΙΩ (ΟΓΑ,ΜΕΤΟΧΙΚΟ,ΙΟΥ.ΟΑΕΕ κ.λ.π.) 320 ΒΕΒΑΙΩΕΙ ΑΠΟ ΟΗ Α.Φ.Μ.- ΕΑΡΞΗ ΕΡΓΑΙΩ- ΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΙΩ 850 ΠΡΑΞΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΕΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩ κ ΒΟΟΕΙ Ω 80 Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 17

18 ήµος Ηρωικής Πόλεως άουσας Α2. Ενέργειες µας ιεύθυνσης A/A Περιγραφή ενέργειας Υπηρεσία υλοποίησης Εµπλεκόµενες υπηρεσίες ή Π του ήµου Εµπλεκόµενοι φορείς (εκτός ήµου) Χρονοπρογραµµα τισµός Προϋπολογισ µός δαπανών Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Α3. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών µας ιεύθυνσης ΚΑ Προϋπολογισµού Τίτλος Κωδικού ύνολο λειτουργικών δαπανών ( σε ) 10.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ,00 Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕ ΥΕΩ ΜΑ ΙΕΥΘΥΗ Α/Α Περιγραφ ή δράσης Είδος δράσης Χωροθέτ ηση υνεχιζόµε νη ή έα Υπηρεσία υλοποίησ ης Εµπλεκόµενε ς υπηρεσίες Χρονο προγραµµατισµός Προϋπολογισµός δαπανών Πηγή χρηµ. Κ.Α Άξονας Μέτρο του Ε.Π. Γ. ΥΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟ Η ιεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είναι αρµόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση τελικής πράξης, σε συνεργασία µε τις καθ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες και σύµφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του Υπουργείου. Εσωτερικών. Ειδικότερα, µε την λειτουργία της η /νση αναφέρεται στην εισαγωγή µεθόδων αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους πολίτες, βελτιώνει την εξυπηρέτηση των δηµοτών και αυξάνει την εξωστρέφεια του ήµου άουσας. Η /νση Κ.Ε.Π. εξυπηρετεί σε µεγάλο βαθµό τους στόχους του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου. Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης έτους 18

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Α.1. Οι εξελίξεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 226 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/28-9-2012 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΤ -ΑΛΙΕΙΑΣ ( ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 περιεχόμενα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ... 05 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ: Διοικητικές Παρεμβάσεις - Εξορθολογισμός... 07 Διοικητικές παρεμβάσεις... 09 Α. Οργάνωση διοικητικών υποδομών - Εκσυγχρονισμός οργάνωσης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Σηµείωµα σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 2 Αρµοδιότητα Εφαρµογής Κανονισµού σελ. 5 Άρθρο 3 Εννοιολογικός Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η Ημέρα Πέμπτη 25.6.2015 ώρα 14.00 Αρ. Πρωτ.: 224853/30-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ της πράξης με αριθμό 683 που αφορά έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128

ΕΝΟΤΗΤΑ. Σελίδα 1 από 128 Ενότητα 1: «Στρατηγικόςς Σχεδιασμός» «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014» ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Ιούλιος 2012 Σελίδα 1 από 128 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα