Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός"

Transcript

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης

2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 9 ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 9 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Αναπλάσεις και εξωραϊσμοί οδών, οικιστικών συνόλων και κοινόχρηστων χώρων Εκπόνηση μελετών ανάπλασης o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Πολεοδομικές Μελέτες Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών που προβλέπονται στο ΣΧΟΟΑΠ o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Συντήρηση/βελτίωση αγροτικών και δημοτικών οδών Ολοκλήρωση περιφερειακών οδών και οδικών αξόνων Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου o o o o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση υποδομών ύδρευσης /άρδευσης και ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση υποδομών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών πρόσβασης στο διαδίκτυο Σχέδιο Δράσης Στόχου : Προστασία, ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση του αγροτικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και 17 άλλων κινδύνων o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας 18 ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 19 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών Αναβάθμιση 19 των Υγείας o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Στήριξη των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων 20 Στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ενίσχυση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού των 21 σχολικών μονάδων του Δήμου o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Δημιουργία νέων και ολοκλήρωση υφιστάμενων 22 αθλητικών εγκαταστάσεων Στήριξη αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 23 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση 23 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Αναδιάταξη Πρωτογενούς Τομέα Παραγωγής 24 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 26 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη 27 δραστηριοτήτων συμπληρωματικών του γεωργικού τομέα o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού και του μαζικού τουρισμού μικρής κλίμακας ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σ ε λ ί δ α

3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 29 των υπηρεσιών του Δήμου o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 30 o o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Σχέδιο Δράσης Στόχου : Αναβάθμιση- συμπλήρωση υλικοτεχνικών υποδομών και εξοπλισμού o 31 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου 32 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 33 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ανάπτυξη διαδημοτικών, διαβαθμικών και άλλων 33 συνεργασιών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 34 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 35 o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Αναπλάσεις και εξωραϊσμοί οδών, οικιστικών συνόλων και κοινόχρηστων χώρων Εκπόνηση μελετών ανάπλασης o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Πολεοδομικές Μελέτες Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών που προβλέπονται στο ΣΧΟΟΑΠ o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Συντήρηση/βελτίωση αγροτικών και δημοτικών οδών Ολοκλήρωση περιφερειακών οδών και οδικών αξόνων Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου o o o o o o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Βελτίωση υποδομών ύδρευσης /άρδευσης και ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Βελτίωση υποδομών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών πρόσβασης στο διαδίκτυο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Προστασία, ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση του αγροτικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και άλλων κινδύνων Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών Αναβάθμιση των Υγείας o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Στήριξη των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων Στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Ενίσχυση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Δημιουργία νέων και ολοκλήρωση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Στήριξη αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση Σ ε λ ί δ α

4 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Αναδιάταξη Πρωτογενούς Τομέα Παραγωγής 75 o o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη δραστηριοτήτων συμπληρωματικών του γεωργικού τομέα o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού και του μαζικού τουρισμού μικρής κλίμακας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Βελτίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Βελτίωση δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Αναβάθμιση- συμπλήρωση υλικοτεχνικών υποδομών και εξοπλισμού 94 o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου 95 o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 97 o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Ανάπτυξη διαδημοτικών, διαβαθμικών και 98 άλλων συνεργασιών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 100 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 100 o ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ o ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εισροές από ΕΣΠΑ και ΘΗΣΕΑ 102 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 105 o ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 109 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 110 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 111 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σ ε λ ί δ α

5 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την Β Φάση (και τελική) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μύκης Νομού Ξάνθης για την περίοδο 2011-, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/ 2006, ΦΕΚ 114Α 8/6/2006). Κατά τον Κώδικα και συγκεκριμένα στα άρθρα , διατυπώνεται η υποχρέωση των ΟΤΑ για εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των Δήμων. Για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μύκης και την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού εργάστηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου: Μωυσίδης Βασίλης, ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού, προϊστάμενος το Τμήματος Διοικητικών Μύτικα Μαρία, ΠΕ Οικονομολόγος, αν. προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Τοροσίδης Στάθης, ΠΕ Γεωπόνος Msc, αν. προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Την επιμέλεια για την τελική μορφή και παρουσίαση του κειμένου είχε ο κ. Τοροσίδης Στάθης. 5 Σ ε λ ί δ α

6 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα περιεχόμενα του Επιχειρησιακού Σχεδίου συντάχθηκαν αφού λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω: Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/ τεύχος Α ) Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/ τεύχος Α ) Ν. 3463/06, άρθρα "Επιχειρησιακά Σχέδια Δήμων" ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α /ΕΓΚ.45/25 Οκτωβρίου 2006 : Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α /07 (ΦΕΚ 534 Β/ Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-759 Β/ ) : Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α /ΕΓΚ.66/ : Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) ΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α / Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.18183/ Υπουργικής Απόφασης» (Β' 1613). Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221 Α/ ) : Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α /08 (ΦΕΚ 19 Β/ ) : Τροποποίηση της υπ' αριθμ / υπουργικής απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 8910/ /ΕΓΚ. 8/2008 ΥΠ.ΕΣ / : Διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 8 Ν. 3852/2010 ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης", άρθρο 86 και 266 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α 5694/11 (ΦΕΚ 382 Β/ ) : Τροποποίηση της υπ' αριθμ / (ΦΕΚ 534 Β'/ ) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ α βαθμού». Το Ν.4047/ (ΦΕΚ 31 τεύχος Α') με τον οποίο παρατάθηκε η προθεσμία ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων εκ νέου, ως την Στην προηγούμενη φάση, κατάρτισης του Επιχειρησιακού προγράμματος διατυπώθηκε το όραμα του Δήμου Μύκης και διαμορφώθηκε η Στρατηγική που πρέπει να εφαρμοστεί. Στρατηγική που εξειδικεύτηκε σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους για τα χρόνια που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου Σκοπός του επιχειρησιακού σχεδιασμού κατά την δεύτερη αυτή φάση κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η μετάφραση της στρατηγικής του Δήμου και των στόχων σε δράσεις εφικτές από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα. Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, αφού έλαβαν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τις προτάσεις των υπηρεσιών και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων πρότειναν τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων. 6 Σ ε λ ί δ α

7 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Αποστολή Όραμα Άξονας προτεραιότητας 1 Άξονας προτεραιότητας 2 Άξονας προτεραιότητας 3 Άξονας ς 4 Μετρο 1.1. Μέτρο 3.1 Μετρο 3.2 Στόχος Στόχος Μέτρο 4.1 Δράση Σχεδιάγραμμα 1. : Ε.Ε.Τ.Α.Α. Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΟΤΑ Α βαθμού. Σεπτέμβριος 2011 Δράση Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα δράσεων. Ως προς τη φύση τους, οι δράσεις διακρίνονται σε έργα και λειτουργίες. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα (όπου ως έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης) ή να είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης. Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων, έργων περιβάλλοντος, έρευνες και μελέτες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: α. Κύριες λειτουργίες, δηλαδή, δραστηριότητες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες και εκπληρώνεται ο σκοπός του Δήμου (όπως δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας περιβάλλοντος). β. Οριζόντιες λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του (όπως διοίκηση προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραμματισμού, σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων). Προφανώς οι οριζόντιες και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες λόγω της φύσης τους θα εμπλέκονται στην υλοποίηση πολλών σχεδίων δράσης. Ως προς το σκοπό τους οι δράσεις ενός σχεδίου δράσης διακρίνονται σε : α) κύριες δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ικανοποίηση αναγκών των αποδεκτών της αρμόδιας υπηρεσίας και β) δράσεις υποστήριξης της αρμόδιας υπηρεσίας, οι οποίες αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των κύριων δράσεων ή στοχεύουν στην εσωτερική ανάπτυξη της αρμόδιας υπηρεσίας. Στον επόμενο πίνακα φαίνονται παραδείγματα κύριων δράσεων και δράσεων υποστήριξης. 7 Σ ε λ ί δ α

8 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας συνεχιζόμενες ή νέες λειτουργίες νέα ή συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών αλλαγή των κανονιστικών όρων και ρυθμιστικών πλαισίων των κοινωνικοοικονομικών λειτουργιών της περιοχής (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χρήσεις γης, όροι δόμησης κλπ) σχεδιασμός και υλοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης τοπικών πόρων ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας δράσεις δημοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης δράσεις ελέγχου τήρησης της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και ρυθμίσεων Οργάνωση & Συνεργασίες δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης / διοίκησης των αρμόδιων υπηρεσιών συνεργασίες με άλλους φορείς για την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων στην περιοχή του ΟΤΑ Ανθρώπινο Δυναμικό & προσλήψεις προσωπικού Υλικοτεχνική Υποδομή δράσεις κατάρτισης προσωπικού μηχανοργάνωση, προμήθειες εξοπλισμού, εξασφάλιση γης και κτιριακών εγκαταστάσεων Οικονομικά δράσεις για την εξασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων ή για τη μείωση των δαπανών Πίνακας. : Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ξάνθης Σ ε λ ί δ α

9 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Εξειδικεύοντας τη Στρατηγική του Δήμου Μύκης σε συγκεκριμένους στόχους και εφικτές δράσεις, δημιουργήθηκαν -σε συνεργασία με τις του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα- τα Σχέδια Δράσης για την επίτευξη του κάθε ενός από τους Στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου. Οι δράσεις του κάθε σχεδίου δράσης ομαδοποιούνται στις εξής ενότητες : 1. Έργα & λειτουργίες 2. Οργάνωση και Συνεργασίες 3. Ανθρώπινο δυναμικό & Υλικοτεχνική υποδομή 4. Οικονομικά Τα Σχέδια Δράσης για κάθε έναν από τους Στόχους τοπικής ανάπτυξης και εσωτερικής ανάπτυξης, όπως αυτά προέκυψαν από τη σύνθεση των επιμέρους Σχεδίων Δράσης και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διεργασία διαβούλευσης, παρουσιάζονται παρακάτω: ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Σχέδιο Δράσης Στόχου : Αναπλάσεις και εξωραϊσμοί οδών, οικιστικών συνόλων και κοινόχρηστων χώρων Εκπόνηση μελετών ανάπλασης Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1: Οικιστικό Περιβάλλον Στόχος 1.1.1: Αναπλάσεις και εξωραϊσμοί οδών, οικιστικών συνόλων και κοινόχρηστων χώρων Εκπόνηση μελετών ανάπλασης Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Τεχνικών ΣΤΟΧΟΙ Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Η υλοποίηση παρεμβάσεων βελτιστοποίησης του οικιστικού περιβάλλοντος βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και καθιστούν την περιοχή ελκυστικότερη στους επισκέπτες ΔΡΑΣΕΙΣ Ανάπλαση οικισμού Μύκης Ανάπλαση οικισμού Μελιβοίων Ανάπλαση οικισμού Γλαύκης Διαμόρφωση χώρων στη Δημοτική Ενότητα Μύκης Ανάπλαση και δημιουργία πάρκου στο κέντρο του οικισμού Μύκης Ανάπλαση οικισμών Δημοτικής Κοινότητας Εχίνου, Μελιβοίων και Μύκης Έργα ανάπλασης και ανάδειξης οικισμών Δημοτικής Ενότητας Εχίνου και Τοπικής Ενότητας Θερμών Πεζογέφυρα οικισμού Εχίνου προς τη βρύση «ΒΡΗΣ» Ανάδειξη χώρου για λαϊκή αγορά στον οικισμό Εχίνου Κατασκευή δημοτικού χώρου στάθμευσης στον οικισμό Εχίνου Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Προμήθεια παγκακίων εξωτερικών χώρων 9 Σ ε λ ί δ α

10 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Σχέδιο Δράσης Στόχου : Πολεοδομικές Μελέτες Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών που προβλέπονται στο ΣΧΟΟΑΠ Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.2: Χωροταξικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Στόχος 1.2.1: Πολεοδομικές Μελέτες Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών που προβλέπονται στο ΣΧΟΑΠ Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Τεχνικών ΣΤΟΧΟΙ Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Ο καθορισμός των χρήσεων της γης και η οριοθέτηση των οικισμών αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη της περιοχής. ΔΡΑΣΕΙΣ Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης στους οικισμούς(σχοοαπ) στους οικισμούς του Δήμου Μύκης Καθορισμός ορίων των οικισμών κάτω από κατοίκους στο Δήμο Μύκης Πολεοδομικά σχέδια στου οικισμούς Εχίνου και Κενταύρου 10 Σ ε λ ί δ α

11 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Σχέδιο Δράσης Στόχου : Συντήρηση/βελτίωση αγροτικών και δημοτικών οδών Ολοκλήρωση περιφερειακών οδών και οδικών αξόνων Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.3: Δίκτυα Υποδομές Στόχος 1.3.1: Συντήρηση/βελτίωση αγροτικών και δημοτικών οδών Ολοκλήρωση περιφερειακών οδών και οδικών αξόνων Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Τεχνικών Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Οι δράσεις βελτίωσης και επέκτασης του οδικού δικτύου στο Δήμο, παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζουν την απρόσκοπτη μετακίνηση κατοίκων και αγαθών και περιορίζουν το αίσθημα απομόνωσης ΔΡΑΣΕΙΣ Διάνοιξη δρόμου εντός του οικισμού Συρόκο Έργα δημοτικής οδοποιίας οικισμών Δημοτικής Ενότητας Μύκης Έργα δημοτικής οδοποιίας Τοπικής Κοινότητας Ωραίου Έργα δημοτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Σατρών Τσιμεντοστρώσεις οικισμών Τοπικής Κοινότητας Ωραίου Τσιμεντοστρώσεις οικισμών Δημοτικής Ενότητας Κοτύλης Τσιμεντοστρώσεις οικισμών Δημοτικής Ενότητας Μύκης Ασφαλτοστρώσεις οικισμών Δημοτικής Ενότητας Εχίνου Βελτίωση τμημάτων αγροτικού δρόμου προς Κίρρα Δήμου Μύκης Διάνοιξη αγροδασικού δρόμου «Γεωργίου Πάχνης Δεξαμενή Γλαύκης» Ασφαλτοστρώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Κοτύλης Διαπλάτυνση δρόμου και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τοπική Κοινότητα Θερμών Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Τοπικής Κοινότητας Ωραίου Ασφαλτοστρώσεις στο Δημάριο Αποκατάσταση οδοστρώματος αγροτικού δικτύου Δήμου Μύκης Διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου οικισμού Καλότυχο της Τοπικής Κοινότητας Σατρών Βελτίωση ασφαλτικού τάπητα οδικού δικτύου εντός οικισμού Πάχνης Συντήρηση οδοποιίας οικισμών Δήμου Μύκης Διόρθωση κλίσης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Μύκης Εργασίες βελτίωσης βατότητας οδικού δικτύου οικισμών Δήμου Μύκης Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Μύκης Σποραδικές εξυγιάνσεις σε οδικό τμήμα οικισμού Εχίνου Γεωτεχνική μελέτη για τη θεμελίωση πεζογέφυρας στον οικισμό Σμίνθης Στατική μελέτη για τη θεμελίωση πεζογέφυρας οικισμού Σμίνθης Τοπογραφικές αποτυπώσεις στην περιοχή κατασκευής τεχνικών οικισμού Σμίνθης Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στον οικισμό Σμίνθης Μελέτη οδοποιίας οδικών τμημάτων Δήμου Μύκης Αντικατάσταση λαμπτήρων δικτύου Ηλεκτροφωτισμός βάθρων γέφυρας Σμίνθης Μελέτη ηλεκτροφωτισμού μεταλλικής γέφυρας οικισμού Σμίνθης Προμήθεια ειδών οδοσήμανσης Έργα δημοτικής οδοποιίας οικισμών Κοτύλης και Κενταύρου 11 Σ ε λ ί δ α

12 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.3: Δίκτυα Υποδομές Στόχος 1.3.1: Συντήρηση/βελτίωση αγροτικών και δημοτικών οδών Ολοκλήρωση περιφερειακών οδών και οδικών αξόνων Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Τεχνικών Κατασκευή τεχνικών στην αγροτική οδοποιία του Δήμου Μύκης Έργα οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Κοτύλης Έργα υποδομής περιφερειακής οδού Ωραίου 2 ο χλμ Ωραίου- Σμίνθης Ασφαλτοστρώσεις οικισμών Δήμου Μύκης Ασφαλτόστρωση δρόμου οικισμού Ρεματιάς Διάνοιξη αγροτικού δρόμου οικισμού Κοτάνης προς οικισμό Κούνδουρο, Λυκότοπο και Σατρών και κατασκευή τεχνικών έργων Διάνοιξη αγροτικού δρόμου στην τοποθεσία «Μαγκίκλα» οικισμού Ρεματιάς τοπικής κοινότητας Σατρών και κατασκευή τεχνικών έργων Ασφαλτόστρωση δρόμου Μέδουσας Κοτάνης Ασφαλτοστρώσεις δρόμων προς τη δεξαμενή Πάχνης Βελτίωση βατότητας δρόμου Σμίνθης Ωραίου Διάνοιξη δρόμου προς τη δεξαμενή οχυρών Εχίνου Οργάνωση & Συνεργασίες Εργασίες επέκτασης του δικτύου Επέκταση μετατοπίσεις ΦΟΠ Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Δαπάνες ηλεκτροφωτισμού οδών και οικισμών 12 Σ ε λ ί δ α

13 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση υποδομών ύδρευσης /άρδευσης και ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.3: Δίκτυα Υποδομές Στόχος 1.3.2: Βελτίωση υποδομών ύδρευσης /άρδευσης και ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Τεχνικών Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί ζητούμενο προκειμένου να καλυφθεί η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση σε νερό ύδρευσης και άρδευσης. Εξίσου σημαντική είναι και διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού με δράσεις που θα εξασφαλίζουν υγειονομικά ασφαλές νερό χρήσης ΔΡΑΣΕΙΣ Διενέργεια χημικών και μικροβιολογικών ελέγχων στις δεξαμενές και στο δίκτυο ύδρευσης οικισμών Καθαρισμός απολύμανση και συντήρηση υδατοδεξαμενών ύδρευσης οικισμών Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Προμήθεια χλωριοτήρων Προμήθεια ανοξείδωτης δεξαμενής για τη μεταφορά νερού ύδρευσης Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Γλαύκης Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών οικισμού Εχίνου Μελέτες του έργου : «Αξιοποίηση υπάρχουσας γεώτρησης οικισμού Ζουμπουλίου και κατασκευή δεξαμενής» «Αξιοποίηση υπάρχουσας γεώτρησης οικισμού Ζουμπουλίου και κατασκευή δεξαμενής» Υδρομάστευση οικισμού Μέδουσας Ολοκλήρωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Δημάριου Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών της Κοινότητας Κοτύλης Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Εχίνου Δήμου Μύκης Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε οικισμούς Δημοτικής Ενότητας Σατρών Καλλιέργεια πηγών Δημοτικής Ενότητας Μύκης Καλλιέργεια πηγών Τοπικής Κοινότητας Ωραίου Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Μύκης Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Κοτύλης Αλλαγή εσωτερικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Μέδουσας Ενίσχυση δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης από πηγές Χαϊντού Έγκαιρη και απρόσκοπτη καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές σε συντονισμό με το γραφείο εσόδων και περιουσίας Στελέχωση του τμήματος με το αναγκαίο προσωπικό 13 Σ ε λ ί δ α

14 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση υποδομών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.3: Δίκτυα Υποδομές Στόχος 1.3.3: Βελτίωση υποδομών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Τεχνικών Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Οργάνωση & Συνεργασίες ΔΡΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου όμβριων Εργασίες αποφράξεως αποχετευτικών αγωγών Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου : «Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Εχίνου» Αγορά ακινήτου στον οικισμό Εχίνου για κατασκευή μονάδος επεξεργασίας λυμάτων Επέκταση δικτύων Ο.Κ.Ω Μελέτη κεντρικού αποχετευτικού αγωγού λυμάτων οικισμού Μύκης Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Μύκης. Υποέργο της πράξης «αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μύκης» Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μύκης. Υποέργο της πράξης «αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μύκης» Γεωλογική μελέτη οδεύσεων κεντρικών αποχετευτικών αγωγών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Εχίνου και Μύκης Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Αντλιοστασίων λυμάτων Εχίνου Υδραυλική μελέτη Αντλιοστασίων λυμάτων οικισμού Εχίνου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Μύκης Τοπογραφική μελέτη νέων θέσεων εγκατάστασης Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών του Δήμου Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου όμβριων οικισμών Δήμου Μύκης Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου σε οικισμούς του Δήμου Μύκης Έργα υποδομής στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μύκης Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου «Μονάδα επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Μύκης» Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Εχίνου Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Κενταύρου Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά 14 Σ ε λ ί δ α

15 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών πρόσβασης στο διαδίκτυο Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.3: Δίκτυα Υποδομές Στόχος 1.3.4: Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών πρόσβασης στο διαδίκτυο Αρμόδια υπηρεσία : Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Η περιοχή υστερεί σε υποδομές πρόσβασης στο διαδίκτυο. Στην πλειοψηφία των οικισμών δεν διατίθεται πρόσβαση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες. Στο μέτρο που μπορεί να επηρεάσει ο Δήμος θα πρέπει να επιδιωχθεί η αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης. ΔΡΑΣΕΙΣ Προώθηση ευρυζωνικότητας στην περιοχή του Δήμου Μύκης Αξιοποίηση του υφιστάμενου ασύρματου δικτύου της ΤΕΔΚ νομού Ξάνθης Δημιουργία internet hotspots σε οικισμούς του Δήμου Μύκης Αναβάθμιση δικτύων για την επίτευξη υψηλότερων ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο Επέκταση δικτύων πρόσβασης στο διαδίκτυο καλύπτοντας το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του Δήμου σε παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών Αναβάθμιση των υπηρεσιών σύζευξις που παρέχονται στο Δήμο Μύκης 15 Σ ε λ ί δ α

16 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Σχέδιο Δράσης Στόχου : Προστασία, ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση του αγροτικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.4: Φυσικό Περιβάλλον Στόχος 1.4.1: Προστασία, ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση του αγροτικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας - Ανακύκλωσης Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα ΔΡΑΣΕΙΣ Δραστηριότητες & Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συγκέντρωση Διαδικασίες απορριμμάτων λειτουργίας Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Περίφραξη χώρου κάδου απορριμμάτων στον Εχίνο Περίφραξη χώρου κάδου απορριμμάτων στον οικισμό Πάχνη Διαμόρφωση χώρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων οικισμού Εχίνου Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας πρασίνου Προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανημάτων για την υπηρεσία πρασίνου Ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σε θέματα ανακύκλωσης Προώθηση και οργάνωση προγραμμάτων ανακύκλωσης τοπικά Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Εισφορές υπέρ του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων για την αποκομιδή των απορριμμάτων Αμοιβή για την αποκομιδή των απορριμμάτων στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων 16 Σ ε λ ί δ α

17 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Σχέδιο Δράσης Στόχου : Πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και άλλων κινδύνων Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.4: Φυσικό Περιβάλλον Στόχος 1.4.2: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και άλλων κινδύνων Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας - Ανακύκλωσης Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Ο ορεινός και δασικός χαρακτήρας του Δήμου Μύκης καθιστά την περιοχή ευάλωτη σε φυσικές καταστροφές και θεομηνίες. Η ενίσχυση και κατασκευή των υποδομών που προλαμβάνουν και προστατεύουν από φυσικούς κινδύνους, ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. ΔΡΑΣΕΙΣ Μελέτη οριοθέτησης τμήματος χειμάρρου Μάγδη Μελέτη οριοθέτησης τμήματος χειμάρρου οικισμού Εχίνου Προμελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διευθέτησης τμήματος χείμαρρου Σμίνθης Υδραυλική μελέτη διευθέτησης τμήματος χειμάρρου Σμίνθης Προμήθεια πυροσβεστικών φωλιών Κατασκευή τσιμενταυλάκων σε αγροτικούς δρόμους οικισμών Δημοτικού Διαμερίσματος Μύκης Ασφαλτόστρωση και κατασκευή τεχνικών έργων του αγροτικού δρόμου Μύκης γήπεδο Κενταύρου Κατασκευή τεχνικών οικισμών Δημοτικής Ενότητας Θερμών Κατασκευή τεχνικών Δημοτικής Κοινότητας Εχίνου Κατασκευή τεχνικών δημοτικής ενότητας Μύκης Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δημοτικής Ενότητας Μύκης Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τοπικής Κοινότητας Σατρών Σωστική αντιμετώπιση κατολίσθησης οδού στο 2ο χλμ Γέφυρας Σμίνθης προς Κϊρρα Άρση επικινδυνότητας σε εσωτερικό δίκτυο οικισμού Μύκης Επαναχάραξη και ολοκλήρωση οδοποιίας στον οικισμό Μάνταινα Ανακατασκευή και διαμόρφωση οδικού δικτύου σε οικισμούς Δημοτικού Διαμερίσματος Μύκης Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οικισμού Ποταμοχώριου Τεχνικά έργα σε οικισμούς της Κοινότητας Κοτύλης Καθαρισμός αυλακών απορροής Δημοτικής Ενότητας Θερμών Αντιπλημμυρικά έργα Τοπικής Κοινότητας Ωραίου Άρση καταπτώσεων σε αγροτικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Μύκης Καθαρισμός φρεατίων οδικού δικτύου Δήμου Μύκης Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικού οδοστρώματος λόγω καθίζησης στο Δήμο Μύκης Υδραυλική μελέτη και οριοθέτηση ρεμάτων του οικισμού Σμίνθης Τοπογραφικές αποτυπώσεις σε τεχνικά έργα Δήμου Μύκης Επικαιροποίηση μελέτης διευθέτησης χειμάρρου Εχίνου Πρόληψη πυρκαγιών οικισμών τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών εντός των οικισμών Αντιπλημμυρικά έργα διαμόρφωσης κοιτών στις περιοχές οικισμών Άνω Θερμών και Μέδουσας Ανάπλαση οικισμών Δημοτικής Κοινότητας Κοτύλης και κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων Κατασκευή τεχνικών/ομβρίων στον οικισμό Πάχνη Οργάνωση & Συνεργασίες 17 Σ ε λ ί δ α

18 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.4: Φυσικό Περιβάλλον Στόχος 1.4.3: Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας - Ανακύκλωσης Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και δικτύων, καθώς και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση των οικονομικών του Δήμου παράλληλα με το αναμενόμενο περιβαλλοντικό όφελος. ΔΡΑΣΕΙΣ Εκπόνηση μελέτης παρεμβάσεων φωτισμού του Δήμου Μύκης στους οικισμούς Σμίνθης, Εχίνου Μύκης Υλοποίηση του κυρίως έργου παρεμβάσεων φωτισμού Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά 18 Σ ε λ ί δ α

19 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών Αναβάθμιση των Υγείας Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική Υγεία Εκπαίδευση Αθλητισμός Μέτρο 2.1: Υγεία Κοινωνική προστασία & αλληλεγγύη Στόχος 2.1.1: Βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών - Αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας Αρμόδια υπηρεσία : Γραφείο κοινωνικής προστασίας και πολιτικών ισότητας των φύλων Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων που προάγουν τη δημόσια υγεία και διατηρούν τη συνοχή στον κοινωνικό ιστό αποτελεί θεσμική υποχρέωση του Δήμου. Κάθε δράση που συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών, έμψυχων και άψυχων, λειτουργεί προσθετικά στην προσπάθεια εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής ΔΡΑΣΕΙΣ Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Σχεδιασμός και εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και την φροντίδα της υγείας των δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών Παρακολούθηση και έλεγχος των επιχορηγήσεων που δίνονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελής σκοπούς Εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων για τη προστασία της δημόσιας υγείας Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Στελέχωση της υπηρεσίας με το αναγκαίο προσωπικό Συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων αγροτικών ιατρείων Ίδρυση νέων αγροτικών ιατρείων Βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών του Κέντρου Υγείας Εχίνου Στελέχωση του Κέντρου Υγείας Εχίνου με τις αναγκαίες ειδικότητες ιατρών Οικονομικά 19 Σ ε λ ί δ α

20 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Σχέδιο Δράσης Στόχου : Στήριξη των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων Στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική Υγεία Εκπαίδευση Αθλητισμός Μέτρο 2.1: Υγεία Κοινωνική προστασία & αλληλεγγύη Στόχος 2.1.2: Στήριξη των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων Στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων Αρμόδια υπηρεσία : Γραφείο κοινωνικής προστασίας και πολιτικών ισότητας των φύλων Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Με επίκεντρο τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων επιδιώκεται η στήριξη των κοινωνικών δομών και η υλοποίηση προγραμμάτων που ενισχύουν τον κοινωνικό χαρακτήρα του Δήμου ΔΡΑΣΕΙΣ Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Οργάνωση & Συνεργασίες Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στην στήριξη των οικονομικά αδύνατων πολιτών Προώθηση προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Συμμετοχή στο πρόγραμμα διανομής αγροτικών προϊόντων σε άπορες οικογένειες του Δήμου Μύκης Ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης Ίδρυση και λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου Μισθώματα για τη στέγαση κοινωνικού παντοπωλείου Ανθρώπινο Στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Οικονομική ενίσχυση φορέων που επιτελούν κοινωνικό έργο 20 Σ ε λ ί δ α

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση και σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ Α.1. Οριοθέτηση σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Π.Δ. 185/2007, οι Δήμοι που έχουν καταρτίσει πενταετές επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ]

[ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης [ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ] 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 A1. Θεσμικό πλαίσιο ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ) 1 Το παρόν αποτελεί προπαρασκευαστικό κείμενο και δημοσιεύεται αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015 2019 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 2015-2019: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ A Q S. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή 2. Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3. Μεθοδολογία Εργασίας 4. Ιστορικά και Στατιστικά στοιχεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 133 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 241 του ν.3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Εισαγωγή Το Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μεθοδολογία Εργασίας Ιστορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010. Σύμφωνα με: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2010 Σύμφωνα με: Το Ν.3463/2006 και το Προεδρικό διάταγμα 185/2007 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α ΦΑΣΗΣ (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (2009-2010) ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013.

Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Δήμος Αλεξανδρούπολης Απολογισμός Δημάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 Ενημερωτικός Οδηγός 5 η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σελ. 1 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007 2013 Η νέα περίοδος προγραμματισμού 2007-2013 παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό κεφάλαιο... 4 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος... 4 Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8560/7470 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Ο

Διαβάστε περισσότερα