Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης 2011 2014. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός"

Transcript

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Προγραμματική περίοδος 2011 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Νομός Ξάνθης Δήμος Μύκης

2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 9 ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 9 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Αναπλάσεις και εξωραϊσμοί οδών, οικιστικών συνόλων και κοινόχρηστων χώρων Εκπόνηση μελετών ανάπλασης o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Πολεοδομικές Μελέτες Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών που προβλέπονται στο ΣΧΟΟΑΠ o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Συντήρηση/βελτίωση αγροτικών και δημοτικών οδών Ολοκλήρωση περιφερειακών οδών και οδικών αξόνων Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου o o o o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση υποδομών ύδρευσης /άρδευσης και ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση υποδομών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών πρόσβασης στο διαδίκτυο Σχέδιο Δράσης Στόχου : Προστασία, ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση του αγροτικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και 17 άλλων κινδύνων o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας 18 ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 19 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών Αναβάθμιση 19 των Υγείας o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Στήριξη των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων 20 Στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ενίσχυση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού των 21 σχολικών μονάδων του Δήμου o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Δημιουργία νέων και ολοκλήρωση υφιστάμενων 22 αθλητικών εγκαταστάσεων Στήριξη αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 23 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση 23 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Αναδιάταξη Πρωτογενούς Τομέα Παραγωγής 24 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 26 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη 27 δραστηριοτήτων συμπληρωματικών του γεωργικού τομέα o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού και του μαζικού τουρισμού μικρής κλίμακας ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σ ε λ ί δ α

3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας 29 των υπηρεσιών του Δήμου o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 30 o o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Σχέδιο Δράσης Στόχου : Αναβάθμιση- συμπλήρωση υλικοτεχνικών υποδομών και εξοπλισμού o 31 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου 32 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 33 o Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ανάπτυξη διαδημοτικών, διαβαθμικών και άλλων 33 συνεργασιών ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 34 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 35 o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Αναπλάσεις και εξωραϊσμοί οδών, οικιστικών συνόλων και κοινόχρηστων χώρων Εκπόνηση μελετών ανάπλασης o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Πολεοδομικές Μελέτες Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών που προβλέπονται στο ΣΧΟΟΑΠ o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Συντήρηση/βελτίωση αγροτικών και δημοτικών οδών Ολοκλήρωση περιφερειακών οδών και οδικών αξόνων Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου o o o o o o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Βελτίωση υποδομών ύδρευσης /άρδευσης και ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Βελτίωση υποδομών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών πρόσβασης στο διαδίκτυο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Προστασία, ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση του αγροτικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και άλλων κινδύνων Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών Αναβάθμιση των Υγείας o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Στήριξη των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων Στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Ενίσχυση κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Δημιουργία νέων και ολοκλήρωση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων Στήριξη αθλητικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση Σ ε λ ί δ α

4 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Αναδιάταξη Πρωτογενούς Τομέα Παραγωγής 75 o o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη δραστηριοτήτων συμπληρωματικών του γεωργικού τομέα o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Δημιουργία κατάλληλων υποδομών για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού και του μαζικού τουρισμού μικρής κλίμακας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Βελτίωση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Βελτίωση δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Αναβάθμιση- συμπλήρωση υλικοτεχνικών υποδομών και εξοπλισμού 94 o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου 95 o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας 97 o Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Στόχου : Ανάπτυξη διαδημοτικών, διαβαθμικών και 98 άλλων συνεργασιών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 100 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ 100 o ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ o ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εισροές από ΕΣΠΑ και ΘΗΣΕΑ 102 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 105 o ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 109 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 110 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 111 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σ ε λ ί δ α

5 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την Β Φάση (και τελική) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μύκης Νομού Ξάνθης για την περίοδο 2011-, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/ 2006, ΦΕΚ 114Α 8/6/2006). Κατά τον Κώδικα και συγκεκριμένα στα άρθρα , διατυπώνεται η υποχρέωση των ΟΤΑ για εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των Δήμων. Για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μύκης και την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού εργάστηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου: Μωυσίδης Βασίλης, ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού, προϊστάμενος το Τμήματος Διοικητικών Μύτικα Μαρία, ΠΕ Οικονομολόγος, αν. προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικών Τοροσίδης Στάθης, ΠΕ Γεωπόνος Msc, αν. προϊστάμενος Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Την επιμέλεια για την τελική μορφή και παρουσίαση του κειμένου είχε ο κ. Τοροσίδης Στάθης. 5 Σ ε λ ί δ α

6 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα περιεχόμενα του Επιχειρησιακού Σχεδίου συντάχθηκαν αφού λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω: Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/ τεύχος Α ) Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/ τεύχος Α ) Ν. 3463/06, άρθρα "Επιχειρησιακά Σχέδια Δήμων" ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α /ΕΓΚ.45/25 Οκτωβρίου 2006 : Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α /07 (ΦΕΚ 534 Β/ Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-759 Β/ ) : Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α /ΕΓΚ.66/ : Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) ΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α / Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αριθμ.18183/ Υπουργικής Απόφασης» (Β' 1613). Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221 Α/ ) : Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α /08 (ΦΕΚ 19 Β/ ) : Τροποποίηση της υπ' αριθμ / υπουργικής απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 8910/ /ΕΓΚ. 8/2008 ΥΠ.ΕΣ / : Διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 8 Ν. 3852/2010 ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης", άρθρο 86 και 266 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α 5694/11 (ΦΕΚ 382 Β/ ) : Τροποποίηση της υπ' αριθμ / (ΦΕΚ 534 Β'/ ) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ΟΤΑ α βαθμού». Το Ν.4047/ (ΦΕΚ 31 τεύχος Α') με τον οποίο παρατάθηκε η προθεσμία ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων εκ νέου, ως την Στην προηγούμενη φάση, κατάρτισης του Επιχειρησιακού προγράμματος διατυπώθηκε το όραμα του Δήμου Μύκης και διαμορφώθηκε η Στρατηγική που πρέπει να εφαρμοστεί. Στρατηγική που εξειδικεύτηκε σε Άξονες, Μέτρα και Στόχους για τα χρόνια που υπολείπονται για την ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου Σκοπός του επιχειρησιακού σχεδιασμού κατά την δεύτερη αυτή φάση κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η μετάφραση της στρατηγικής του Δήμου και των στόχων σε δράσεις εφικτές από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα. Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, αφού έλαβαν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού, τις προτάσεις των υπηρεσιών και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων πρότειναν τις δράσεις για την επίτευξη των στόχων. 6 Σ ε λ ί δ α

7 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Αποστολή Όραμα Άξονας προτεραιότητας 1 Άξονας προτεραιότητας 2 Άξονας προτεραιότητας 3 Άξονας ς 4 Μετρο 1.1. Μέτρο 3.1 Μετρο 3.2 Στόχος Στόχος Μέτρο 4.1 Δράση Σχεδιάγραμμα 1. : Ε.Ε.Τ.Α.Α. Οδηγός κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΟΤΑ Α βαθμού. Σεπτέμβριος 2011 Δράση Για την επίτευξη των στόχων του κάθε μέτρου σχεδιάζεται ένα ολοκληρωμένο υποπρόγραμμα δράσεων. Ως προς τη φύση τους, οι δράσεις διακρίνονται σε έργα και λειτουργίες. Οι δράσεις είναι δυνατό να είναι κατηγορίες έργων ή μεγάλα έργα (όπου ως έργα νοούνται δράσεις που εκτελούνται εφ άπαξ, με καθορισμένη χρονική έναρξη και πέρας υλοποίησης) ή να είναι συνεχώς επαναλαμβανόμενες λειτουργίες των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης. Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή και συντήρηση τεχνικών έργων, έργων περιβάλλοντος, έρευνες και μελέτες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις. Οι συνεχείς λειτουργίες είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: α. Κύριες λειτουργίες, δηλαδή, δραστηριότητες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες και εκπληρώνεται ο σκοπός του Δήμου (όπως δραστηριότητες αναπτυξιακές, πολιτιστικές, αθλητισμού, προστασίας περιβάλλοντος). β. Οριζόντιες λειτουργίες, των οποίων ο ρόλος συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις υπηρεσίες και τα όργανα διοίκησης του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του (όπως διοίκηση προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες, διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, υποστήριξη του προγραμματισμού, σχεδιασμός, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων). Προφανώς οι οριζόντιες και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες λόγω της φύσης τους θα εμπλέκονται στην υλοποίηση πολλών σχεδίων δράσης. Ως προς το σκοπό τους οι δράσεις ενός σχεδίου δράσης διακρίνονται σε : α) κύριες δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ικανοποίηση αναγκών των αποδεκτών της αρμόδιας υπηρεσίας και β) δράσεις υποστήριξης της αρμόδιας υπηρεσίας, οι οποίες αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των κύριων δράσεων ή στοχεύουν στην εσωτερική ανάπτυξη της αρμόδιας υπηρεσίας. Στον επόμενο πίνακα φαίνονται παραδείγματα κύριων δράσεων και δράσεων υποστήριξης. 7 Σ ε λ ί δ α

8 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας συνεχιζόμενες ή νέες λειτουργίες νέα ή συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών αλλαγή των κανονιστικών όρων και ρυθμιστικών πλαισίων των κοινωνικοοικονομικών λειτουργιών της περιοχής (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χρήσεις γης, όροι δόμησης κλπ) σχεδιασμός και υλοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης τοπικών πόρων ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας δράσεις δημοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης δράσεις ελέγχου τήρησης της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και ρυθμίσεων Οργάνωση & Συνεργασίες δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης / διοίκησης των αρμόδιων υπηρεσιών συνεργασίες με άλλους φορείς για την παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων στην περιοχή του ΟΤΑ Ανθρώπινο Δυναμικό & προσλήψεις προσωπικού Υλικοτεχνική Υποδομή δράσεις κατάρτισης προσωπικού μηχανοργάνωση, προμήθειες εξοπλισμού, εξασφάλιση γης και κτιριακών εγκαταστάσεων Οικονομικά δράσεις για την εξασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων ή για τη μείωση των δαπανών Πίνακας. : Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Ξάνθης Σ ε λ ί δ α

9 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Εξειδικεύοντας τη Στρατηγική του Δήμου Μύκης σε συγκεκριμένους στόχους και εφικτές δράσεις, δημιουργήθηκαν -σε συνεργασία με τις του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα- τα Σχέδια Δράσης για την επίτευξη του κάθε ενός από τους Στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου. Οι δράσεις του κάθε σχεδίου δράσης ομαδοποιούνται στις εξής ενότητες : 1. Έργα & λειτουργίες 2. Οργάνωση και Συνεργασίες 3. Ανθρώπινο δυναμικό & Υλικοτεχνική υποδομή 4. Οικονομικά Τα Σχέδια Δράσης για κάθε έναν από τους Στόχους τοπικής ανάπτυξης και εσωτερικής ανάπτυξης, όπως αυτά προέκυψαν από τη σύνθεση των επιμέρους Σχεδίων Δράσης και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διεργασία διαβούλευσης, παρουσιάζονται παρακάτω: ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Σχέδιο Δράσης Στόχου : Αναπλάσεις και εξωραϊσμοί οδών, οικιστικών συνόλων και κοινόχρηστων χώρων Εκπόνηση μελετών ανάπλασης Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1: Οικιστικό Περιβάλλον Στόχος 1.1.1: Αναπλάσεις και εξωραϊσμοί οδών, οικιστικών συνόλων και κοινόχρηστων χώρων Εκπόνηση μελετών ανάπλασης Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Τεχνικών ΣΤΟΧΟΙ Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Η υλοποίηση παρεμβάσεων βελτιστοποίησης του οικιστικού περιβάλλοντος βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και καθιστούν την περιοχή ελκυστικότερη στους επισκέπτες ΔΡΑΣΕΙΣ Ανάπλαση οικισμού Μύκης Ανάπλαση οικισμού Μελιβοίων Ανάπλαση οικισμού Γλαύκης Διαμόρφωση χώρων στη Δημοτική Ενότητα Μύκης Ανάπλαση και δημιουργία πάρκου στο κέντρο του οικισμού Μύκης Ανάπλαση οικισμών Δημοτικής Κοινότητας Εχίνου, Μελιβοίων και Μύκης Έργα ανάπλασης και ανάδειξης οικισμών Δημοτικής Ενότητας Εχίνου και Τοπικής Ενότητας Θερμών Πεζογέφυρα οικισμού Εχίνου προς τη βρύση «ΒΡΗΣ» Ανάδειξη χώρου για λαϊκή αγορά στον οικισμό Εχίνου Κατασκευή δημοτικού χώρου στάθμευσης στον οικισμό Εχίνου Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Προμήθεια παγκακίων εξωτερικών χώρων 9 Σ ε λ ί δ α

10 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Σχέδιο Δράσης Στόχου : Πολεοδομικές Μελέτες Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών που προβλέπονται στο ΣΧΟΟΑΠ Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.2: Χωροταξικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Στόχος 1.2.1: Πολεοδομικές Μελέτες Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών που προβλέπονται στο ΣΧΟΑΠ Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Τεχνικών ΣΤΟΧΟΙ Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Ο καθορισμός των χρήσεων της γης και η οριοθέτηση των οικισμών αποτελεί θεμέλιο λίθο για την ανάπτυξη της περιοχής. ΔΡΑΣΕΙΣ Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης στους οικισμούς(σχοοαπ) στους οικισμούς του Δήμου Μύκης Καθορισμός ορίων των οικισμών κάτω από κατοίκους στο Δήμο Μύκης Πολεοδομικά σχέδια στου οικισμούς Εχίνου και Κενταύρου 10 Σ ε λ ί δ α

11 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Σχέδιο Δράσης Στόχου : Συντήρηση/βελτίωση αγροτικών και δημοτικών οδών Ολοκλήρωση περιφερειακών οδών και οδικών αξόνων Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.3: Δίκτυα Υποδομές Στόχος 1.3.1: Συντήρηση/βελτίωση αγροτικών και δημοτικών οδών Ολοκλήρωση περιφερειακών οδών και οδικών αξόνων Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Τεχνικών Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Οι δράσεις βελτίωσης και επέκτασης του οδικού δικτύου στο Δήμο, παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζουν την απρόσκοπτη μετακίνηση κατοίκων και αγαθών και περιορίζουν το αίσθημα απομόνωσης ΔΡΑΣΕΙΣ Διάνοιξη δρόμου εντός του οικισμού Συρόκο Έργα δημοτικής οδοποιίας οικισμών Δημοτικής Ενότητας Μύκης Έργα δημοτικής οδοποιίας Τοπικής Κοινότητας Ωραίου Έργα δημοτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Σατρών Τσιμεντοστρώσεις οικισμών Τοπικής Κοινότητας Ωραίου Τσιμεντοστρώσεις οικισμών Δημοτικής Ενότητας Κοτύλης Τσιμεντοστρώσεις οικισμών Δημοτικής Ενότητας Μύκης Ασφαλτοστρώσεις οικισμών Δημοτικής Ενότητας Εχίνου Βελτίωση τμημάτων αγροτικού δρόμου προς Κίρρα Δήμου Μύκης Διάνοιξη αγροδασικού δρόμου «Γεωργίου Πάχνης Δεξαμενή Γλαύκης» Ασφαλτοστρώσεις στη Δημοτική Κοινότητα Κοτύλης Διαπλάτυνση δρόμου και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τοπική Κοινότητα Θερμών Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Τοπικής Κοινότητας Ωραίου Ασφαλτοστρώσεις στο Δημάριο Αποκατάσταση οδοστρώματος αγροτικού δικτύου Δήμου Μύκης Διαπλάτυνση αγροτικού δρόμου οικισμού Καλότυχο της Τοπικής Κοινότητας Σατρών Βελτίωση ασφαλτικού τάπητα οδικού δικτύου εντός οικισμού Πάχνης Συντήρηση οδοποιίας οικισμών Δήμου Μύκης Διόρθωση κλίσης σε αγροτικούς δρόμους του Δήμου Μύκης Εργασίες βελτίωσης βατότητας οδικού δικτύου οικισμών Δήμου Μύκης Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Μύκης Σποραδικές εξυγιάνσεις σε οδικό τμήμα οικισμού Εχίνου Γεωτεχνική μελέτη για τη θεμελίωση πεζογέφυρας στον οικισμό Σμίνθης Στατική μελέτη για τη θεμελίωση πεζογέφυρας οικισμού Σμίνθης Τοπογραφικές αποτυπώσεις στην περιοχή κατασκευής τεχνικών οικισμού Σμίνθης Κατασκευή μεταλλικής πεζογέφυρας στον οικισμό Σμίνθης Μελέτη οδοποιίας οδικών τμημάτων Δήμου Μύκης Αντικατάσταση λαμπτήρων δικτύου Ηλεκτροφωτισμός βάθρων γέφυρας Σμίνθης Μελέτη ηλεκτροφωτισμού μεταλλικής γέφυρας οικισμού Σμίνθης Προμήθεια ειδών οδοσήμανσης Έργα δημοτικής οδοποιίας οικισμών Κοτύλης και Κενταύρου 11 Σ ε λ ί δ α

12 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.3: Δίκτυα Υποδομές Στόχος 1.3.1: Συντήρηση/βελτίωση αγροτικών και δημοτικών οδών Ολοκλήρωση περιφερειακών οδών και οδικών αξόνων Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Τεχνικών Κατασκευή τεχνικών στην αγροτική οδοποιία του Δήμου Μύκης Έργα οδοποιίας στη Δημοτική Ενότητα Κοτύλης Έργα υποδομής περιφερειακής οδού Ωραίου 2 ο χλμ Ωραίου- Σμίνθης Ασφαλτοστρώσεις οικισμών Δήμου Μύκης Ασφαλτόστρωση δρόμου οικισμού Ρεματιάς Διάνοιξη αγροτικού δρόμου οικισμού Κοτάνης προς οικισμό Κούνδουρο, Λυκότοπο και Σατρών και κατασκευή τεχνικών έργων Διάνοιξη αγροτικού δρόμου στην τοποθεσία «Μαγκίκλα» οικισμού Ρεματιάς τοπικής κοινότητας Σατρών και κατασκευή τεχνικών έργων Ασφαλτόστρωση δρόμου Μέδουσας Κοτάνης Ασφαλτοστρώσεις δρόμων προς τη δεξαμενή Πάχνης Βελτίωση βατότητας δρόμου Σμίνθης Ωραίου Διάνοιξη δρόμου προς τη δεξαμενή οχυρών Εχίνου Οργάνωση & Συνεργασίες Εργασίες επέκτασης του δικτύου Επέκταση μετατοπίσεις ΦΟΠ Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Δαπάνες ηλεκτροφωτισμού οδών και οικισμών 12 Σ ε λ ί δ α

13 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση υποδομών ύδρευσης /άρδευσης και ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.3: Δίκτυα Υποδομές Στόχος 1.3.2: Βελτίωση υποδομών ύδρευσης /άρδευσης και ορθολογική αξιοποίηση των υδάτινων πόρων της περιοχής Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Τεχνικών Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων αποτελεί ζητούμενο προκειμένου να καλυφθεί η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση σε νερό ύδρευσης και άρδευσης. Εξίσου σημαντική είναι και διασφάλιση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού με δράσεις που θα εξασφαλίζουν υγειονομικά ασφαλές νερό χρήσης ΔΡΑΣΕΙΣ Διενέργεια χημικών και μικροβιολογικών ελέγχων στις δεξαμενές και στο δίκτυο ύδρευσης οικισμών Καθαρισμός απολύμανση και συντήρηση υδατοδεξαμενών ύδρευσης οικισμών Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων Προμήθεια χλωριοτήρων Προμήθεια ανοξείδωτης δεξαμενής για τη μεταφορά νερού ύδρευσης Κατασκευή δικτύου ύδρευσης οικισμού Γλαύκης Προμήθεια και τοποθέτηση υδρομετρητών οικισμού Εχίνου Μελέτες του έργου : «Αξιοποίηση υπάρχουσας γεώτρησης οικισμού Ζουμπουλίου και κατασκευή δεξαμενής» «Αξιοποίηση υπάρχουσας γεώτρησης οικισμού Ζουμπουλίου και κατασκευή δεξαμενής» Υδρομάστευση οικισμού Μέδουσας Ολοκλήρωση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Δημάριου Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων στα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών της Κοινότητας Κοτύλης Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Εχίνου Δήμου Μύκης Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης σε οικισμούς Δημοτικής Ενότητας Σατρών Καλλιέργεια πηγών Δημοτικής Ενότητας Μύκης Καλλιέργεια πηγών Τοπικής Κοινότητας Ωραίου Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Μύκης Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον οικισμό Κοτύλης Αλλαγή εσωτερικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Μέδουσας Ενίσχυση δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Μύκης από πηγές Χαϊντού Έγκαιρη και απρόσκοπτη καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές σε συντονισμό με το γραφείο εσόδων και περιουσίας Στελέχωση του τμήματος με το αναγκαίο προσωπικό 13 Σ ε λ ί δ α

14 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση υποδομών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.3: Δίκτυα Υποδομές Στόχος 1.3.3: Βελτίωση υποδομών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Τεχνικών Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Οργάνωση & Συνεργασίες ΔΡΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου όμβριων Εργασίες αποφράξεως αποχετευτικών αγωγών Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου : «Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Εχίνου» Αγορά ακινήτου στον οικισμό Εχίνου για κατασκευή μονάδος επεξεργασίας λυμάτων Επέκταση δικτύων Ο.Κ.Ω Μελέτη κεντρικού αποχετευτικού αγωγού λυμάτων οικισμού Μύκης Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού αγωγού λυμάτων οικισμού Μύκης. Υποέργο της πράξης «αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μύκης» Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Μύκης. Υποέργο της πράξης «αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μύκης» Γεωλογική μελέτη οδεύσεων κεντρικών αποχετευτικών αγωγών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Εχίνου και Μύκης Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Αντλιοστασίων λυμάτων Εχίνου Υδραυλική μελέτη Αντλιοστασίων λυμάτων οικισμού Εχίνου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Μύκης Τοπογραφική μελέτη νέων θέσεων εγκατάστασης Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών του Δήμου Αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου όμβριων οικισμών Δήμου Μύκης Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου σε οικισμούς του Δήμου Μύκης Έργα υποδομής στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Μύκης Σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου «Μονάδα επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Μύκης» Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Εχίνου Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Κενταύρου Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά 14 Σ ε λ ί δ α

15 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών πρόσβασης στο διαδίκτυο Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.3: Δίκτυα Υποδομές Στόχος 1.3.4: Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών πρόσβασης στο διαδίκτυο Αρμόδια υπηρεσία : Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Η περιοχή υστερεί σε υποδομές πρόσβασης στο διαδίκτυο. Στην πλειοψηφία των οικισμών δεν διατίθεται πρόσβαση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες. Στο μέτρο που μπορεί να επηρεάσει ο Δήμος θα πρέπει να επιδιωχθεί η αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης. ΔΡΑΣΕΙΣ Προώθηση ευρυζωνικότητας στην περιοχή του Δήμου Μύκης Αξιοποίηση του υφιστάμενου ασύρματου δικτύου της ΤΕΔΚ νομού Ξάνθης Δημιουργία internet hotspots σε οικισμούς του Δήμου Μύκης Αναβάθμιση δικτύων για την επίτευξη υψηλότερων ταχυτήτων πρόσβασης στο διαδίκτυο Επέκταση δικτύων πρόσβασης στο διαδίκτυο καλύπτοντας το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό του Δήμου σε παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών Αναβάθμιση των υπηρεσιών σύζευξις που παρέχονται στο Δήμο Μύκης 15 Σ ε λ ί δ α

16 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Σχέδιο Δράσης Στόχου : Προστασία, ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση του αγροτικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.4: Φυσικό Περιβάλλον Στόχος 1.4.1: Προστασία, ανάδειξη και ήπια αξιοποίηση του αγροτικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας - Ανακύκλωσης Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα ΔΡΑΣΕΙΣ Δραστηριότητες & Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συγκέντρωση Διαδικασίες απορριμμάτων λειτουργίας Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Περίφραξη χώρου κάδου απορριμμάτων στον Εχίνο Περίφραξη χώρου κάδου απορριμμάτων στον οικισμό Πάχνη Διαμόρφωση χώρου μεταφόρτωσης απορριμμάτων οικισμού Εχίνου Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας πρασίνου Προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανημάτων για την υπηρεσία πρασίνου Ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σε θέματα ανακύκλωσης Προώθηση και οργάνωση προγραμμάτων ανακύκλωσης τοπικά Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Εισφορές υπέρ του Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων για την αποκομιδή των απορριμμάτων Αμοιβή για την αποκομιδή των απορριμμάτων στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων 16 Σ ε λ ί δ α

17 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Σχέδιο Δράσης Στόχου : Πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και άλλων κινδύνων Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.4: Φυσικό Περιβάλλον Στόχος 1.4.2: Πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών και άλλων κινδύνων Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας - Ανακύκλωσης Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Ο ορεινός και δασικός χαρακτήρας του Δήμου Μύκης καθιστά την περιοχή ευάλωτη σε φυσικές καταστροφές και θεομηνίες. Η ενίσχυση και κατασκευή των υποδομών που προλαμβάνουν και προστατεύουν από φυσικούς κινδύνους, ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων. ΔΡΑΣΕΙΣ Μελέτη οριοθέτησης τμήματος χειμάρρου Μάγδη Μελέτη οριοθέτησης τμήματος χειμάρρου οικισμού Εχίνου Προμελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διευθέτησης τμήματος χείμαρρου Σμίνθης Υδραυλική μελέτη διευθέτησης τμήματος χειμάρρου Σμίνθης Προμήθεια πυροσβεστικών φωλιών Κατασκευή τσιμενταυλάκων σε αγροτικούς δρόμους οικισμών Δημοτικού Διαμερίσματος Μύκης Ασφαλτόστρωση και κατασκευή τεχνικών έργων του αγροτικού δρόμου Μύκης γήπεδο Κενταύρου Κατασκευή τεχνικών οικισμών Δημοτικής Ενότητας Θερμών Κατασκευή τεχνικών Δημοτικής Κοινότητας Εχίνου Κατασκευή τεχνικών δημοτικής ενότητας Μύκης Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Δημοτικής Ενότητας Μύκης Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τοπικής Κοινότητας Σατρών Σωστική αντιμετώπιση κατολίσθησης οδού στο 2ο χλμ Γέφυρας Σμίνθης προς Κϊρρα Άρση επικινδυνότητας σε εσωτερικό δίκτυο οικισμού Μύκης Επαναχάραξη και ολοκλήρωση οδοποιίας στον οικισμό Μάνταινα Ανακατασκευή και διαμόρφωση οδικού δικτύου σε οικισμούς Δημοτικού Διαμερίσματος Μύκης Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οικισμού Ποταμοχώριου Τεχνικά έργα σε οικισμούς της Κοινότητας Κοτύλης Καθαρισμός αυλακών απορροής Δημοτικής Ενότητας Θερμών Αντιπλημμυρικά έργα Τοπικής Κοινότητας Ωραίου Άρση καταπτώσεων σε αγροτικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Μύκης Καθαρισμός φρεατίων οδικού δικτύου Δήμου Μύκης Εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικού οδοστρώματος λόγω καθίζησης στο Δήμο Μύκης Υδραυλική μελέτη και οριοθέτηση ρεμάτων του οικισμού Σμίνθης Τοπογραφικές αποτυπώσεις σε τεχνικά έργα Δήμου Μύκης Επικαιροποίηση μελέτης διευθέτησης χειμάρρου Εχίνου Πρόληψη πυρκαγιών οικισμών τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών εντός των οικισμών Αντιπλημμυρικά έργα διαμόρφωσης κοιτών στις περιοχές οικισμών Άνω Θερμών και Μέδουσας Ανάπλαση οικισμών Δημοτικής Κοινότητας Κοτύλης και κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων Κατασκευή τεχνικών/ομβρίων στον οικισμό Πάχνη Οργάνωση & Συνεργασίες 17 Σ ε λ ί δ α

18 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Σχέδιο Δράσης Στόχου : Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας Άξονας 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.4: Φυσικό Περιβάλλον Στόχος 1.4.3: Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας Αρμόδια υπηρεσία : Τμήμα Περιβάλλοντος και Καθαριότητας - Ανακύκλωσης Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και δικτύων, καθώς και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση των οικονομικών του Δήμου παράλληλα με το αναμενόμενο περιβαλλοντικό όφελος. ΔΡΑΣΕΙΣ Εκπόνηση μελέτης παρεμβάσεων φωτισμού του Δήμου Μύκης στους οικισμούς Σμίνθης, Εχίνου Μύκης Υλοποίηση του κυρίως έργου παρεμβάσεων φωτισμού Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά 18 Σ ε λ ί δ α

19 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Σχέδιο Δράσης Στόχου : Βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών Αναβάθμιση των Υγείας Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική Υγεία Εκπαίδευση Αθλητισμός Μέτρο 2.1: Υγεία Κοινωνική προστασία & αλληλεγγύη Στόχος 2.1.1: Βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών - Αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας Αρμόδια υπηρεσία : Γραφείο κοινωνικής προστασίας και πολιτικών ισότητας των φύλων Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων που προάγουν τη δημόσια υγεία και διατηρούν τη συνοχή στον κοινωνικό ιστό αποτελεί θεσμική υποχρέωση του Δήμου. Κάθε δράση που συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών, έμψυχων και άψυχων, λειτουργεί προσθετικά στην προσπάθεια εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής ΔΡΑΣΕΙΣ Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Σχεδιασμός και εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών και συμμετοχή σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και την φροντίδα της υγείας των δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνών Παρακολούθηση και έλεγχος των επιχορηγήσεων που δίνονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελής σκοπούς Εφαρμογή μέτρων και προγραμμάτων για τη προστασία της δημόσιας υγείας Οργάνωση & Συνεργασίες Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Στελέχωση της υπηρεσίας με το αναγκαίο προσωπικό Συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων αγροτικών ιατρείων Ίδρυση νέων αγροτικών ιατρείων Βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών του Κέντρου Υγείας Εχίνου Στελέχωση του Κέντρου Υγείας Εχίνου με τις αναγκαίες ειδικότητες ιατρών Οικονομικά 19 Σ ε λ ί δ α

20 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μύκης Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Σχέδιο Δράσης Στόχου : Στήριξη των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων Στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική Υγεία Εκπαίδευση Αθλητισμός Μέτρο 2.1: Υγεία Κοινωνική προστασία & αλληλεγγύη Στόχος 2.1.2: Στήριξη των κοινωνικών δομών και προγραμμάτων Στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων Αρμόδια υπηρεσία : Γραφείο κοινωνικής προστασίας και πολιτικών ισότητας των φύλων Περιγραφή Σκοπιμότητα Αποτέλεσμα Με επίκεντρο τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων επιδιώκεται η στήριξη των κοινωνικών δομών και η υλοποίηση προγραμμάτων που ενισχύουν τον κοινωνικό χαρακτήρα του Δήμου ΔΡΑΣΕΙΣ Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας Οργάνωση & Συνεργασίες Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν στην στήριξη των οικονομικά αδύνατων πολιτών Προώθηση προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας Υλοποίηση προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Συμμετοχή στο πρόγραμμα διανομής αγροτικών προϊόντων σε άπορες οικογένειες του Δήμου Μύκης Ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην απασχόληση Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης Ίδρυση και λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου Μισθώματα για τη στέγαση κοινωνικού παντοπωλείου Ανθρώπινο Στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή Οικονομικά Οικονομική ενίσχυση φορέων που επιτελούν κοινωνικό έργο 20 Σ ε λ ί δ α

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Κωδικός Εντύπου: Έκδοση: Ε01-01.02 1 η ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Εισήγηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Δήμος Τρίπολης Τρίπολη 8-3-2012 Εισήγηση προς την επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 2016-2020 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 / 8 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.2.2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κέρκυρας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των Μεσοπρόθεσμων Γενικών Προτεραιοτήτων (άξονες-θεματικοί τομείς) και τις προκύπτουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 1. Σκοπός της Μελέτης Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σκοπός της Μελέτης... 3 2. Ομάδα Εργασίας και Διαδικασία Σύνταξης... 6 ΜΕΡΟΣ Ι...9 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ... 9 Ενότητα 1...10

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του:

- Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 148 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Μέτρο 2.1 2.1.1 Ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής- Κοινωνική αλληλεγγύη Διεύρυνση- Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2016 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0111. Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0111.001 μίσθωμα Τουριστικού Περιπτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσανδρεία, 01-092014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Απόφ. : 241 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Πληροφορίες: Ελευθερία Α. Κόνιαλη Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο Κασσάνδρας 63077 Κασσάνδρεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500. Σελίδα 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3000 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 5500 Σελίδα 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Κόνιτσα 11-09-2014 Αριθ. Πρωτ: 9788 ΑΠΟΦΑΣΗ υπ αριθμ. 161 /2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Τα Ε.Π. ως εργαλεία προγραμματισμού των Δήμων» Γούπιος Γιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ, 23-4-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27817 ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 07.01.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΠΕΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ Β ΦAΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚOΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου - Επιχειρησιακό Σχέδιο -

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου - Επιχειρησιακό Σχέδιο - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χερσονήσου - Επιχειρησιακό Σχέδιο - Γιάννης Θ. Μαστοράκης Δήμαρχος Χερσονήσου - Τετάρτη 02 Νοεμβρίου 2016 - Άξονας Προτεραιότητας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1. Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6.

Κωδικός Υπο- Άρθρο Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Κωδικός. Τίτλος Υπο-Δράσης Επενδύσεις για την ίδρυση/ δημιουργία μη γεωργικών δραστηριοτήτων 19 Μ 6. 19.2.1 Τίτλος ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 19.2.1.1 19.2.1.2 19.2.1.3 Τίτλος Άρθρο Στήριξη για δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης & απόκτησης δεξιοτήτων 14 M 1.1 Στήριξη για δραστηριότητες επίδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ

CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ CLLD /LEADER NOMOY ΛΑΡΙΣΑΣ 2014-2020 Εντός του πρώτου τριμήνου 2017 αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος CLLD- LEADER για το Nομό Λάρισας. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Πληθυσμός: 139.674 κάτοικοι (απογραφή 2011),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10-10-2013 Εισηγητής: Γούπιος Γιάννης ΕΕΤΑΑ ΣΚΟΠΟΣ Αποτύπωση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης και εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ Συνολικά υλοποιούνται και προγραμματίζονται προϋπολογισμού περί τα 70.000.000 μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 12-09-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:29843 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α /2010 ) «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισμού (EΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ. 1 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ. 1 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λέσβου έτους 2017 ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2011-2014 2014 ΗΜΟΣΙΛΙΟΥ-Εισαγωγή H Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων" 17.

Kalivia. α/α Tίτλος Ολοκλήρωση της μελέτης Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας 1 Δήμου Καλυβίων 17. Α. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 05 ποσό Ολοκλήρωση της μελέτης "Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης Β' κατοικίας της περιοχής Παραλίας Δήμου Καλυβίων" 7.98,74 Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. 1. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας

Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας ΟΣΑΑ Ορεστιάδας 2007-2013 Δίνοντας ζωή στην Πόλη της Ορεστιάδας Δήμος Ορεστιάδας Σκοπός Η ανάπλαση, χωρική και κοινωνική ανασυγκρότηση, βιώσιμη οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση στοχευμένου θύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015)

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ (Μάρτιος Απρίλιος 2015) Σκοπός: Η Δ/νση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας σκοπό έχει τη σύνταξη,

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα