Δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα: Δεδομένα από δύο διδακτορικές διατριβές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα: Δεδομένα από δύο διδακτορικές διατριβές"

Transcript

1 ΘεραπευτικΑ προβληματα ÐÑÁÊÔÉÊÁ συσχετιζομενα 12ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ με ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ το ΕλικοβακτηρΙδιο ÃÉÁ ÔÏ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ του πυλωρου ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2007 Δυσπεψία στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα: Δεδομένα από δύο διδακτορικές διατριβές Χρήστος Λιονής 1, Φωτεινή Αναστασίου 1,2, Ειρήνη Οικονομίδου 1,3 Εισαγωγή Η δυσπεψία αποτελεί συχνή αιτία επίσκεψης σε ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ). Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή της κυκλοφορούν διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, ενώ η κλινική αυτή οντότητα έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας τόσο από γαστρεντερολόγους όσο και από γενικούς γιατρούς. 1,2 Στη χώρα μας, παρόλαυτά, τα επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τη συχνότητα της δυσπεψίας σε ιατρεία γενικών ιατρών είναι περιορισμένα. 3-5 Η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Κρήτης σε συνεργασία με τη Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, έχει σχεδιάσει δύο ερευνητικά προγράμματα με αναφορά στη δυσπεψία στην ΠΦΥ στα οποία έχει ενσωματωθεί η εκπόνηση δύο διδακτορικών διατριβών (δδ) με θέμα η πρώτη τη «Μελέτη των λειτουργικών διαταραχών του πεπτικού συστήματος στην 1 Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, 2 Περιφερειακό Ιατρείο Πύργου Κρήτης, 3 Περιφερειακό Ιατρείο Σίνδου Θεσσαλονίκης 102

2 Δυσπεψiα στην Πρωτοβaθμια Φροντiδα Υγεiας στην Ελλaδα: ΔεδομΕνα απο δυο διδακτορικες διατριβες ΠΦΥ», και την «Αξιολόγηση της διαχείρισης ασθενών με συμπτώματα του ανώτερου πεπτικού στην ΠΦΥ» η δεύτερη. Με τις δδ επιχειρείται η περιγραφή του μεγέθους του προβλήματος της δυσπεψίας και των λειτουργικών διαταραχών του εντέρου στην ΠΦΥ, η μελέτη των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των ασθενών αυτών και η διαμόρφωση διαγνωστικών πιθανοτήτων για χρήση από τους γενικούς γιατρούς. Σκοπός της παρούσας αναφοράς είναι μία πρώτη παρουσίαση του περιεχομένου, της μεθοδολογίας και των πρώτων αποτελεσμάτων των δύο αυτών δδ, καθώς και η συζήτηση της επίπτωσής τους στην έρευνα και στην καθημερινή κλινική πράξη. Μέθοδος Η διατριβή για τις λειτουργικές διαταραχές του πεπτικού, αποτελεί μία αναδρομική μελέτη των αρχείων 5 Κέντρων Υγείας (ΚΥ) στην Κρήτη, που συνέλεξε δεδομένα 4 ετών ( ) με σκοπό αφενός τον εντοπισμό ασθενών με τη διάγνωση της δυσπεψίας και του συνδρόμου ευερεθίστου εντέρου (ΣΕΕ), αφετέρου τον έλεγχο της διαγνωστικής ικανότητας των ιατρών που εργάζονται στην ΠΦΥ. Οι ασθενείς που εντοπίστηκαν με τη διάγνωση της δυσπεψίας και του ΣΕΕ προσκλήθηκαν σε συνέντευξη. Ο έλεγχος της ορθότητας της διάγνωσης έγινε με τη χρήση σταθμισμένων ερωτηματολογίων (ερωτηματολόγιο για τη διάγνωση της δυσπεψίας στο γενικό πληθυσμό-idgp 6,7 μεταφρασμένο και σταθμισμένο στα Ελληνικά) και διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών για τη διάγνωση των δυο νοσημάτων, κριτήρια Ρώμης ΙΙ, Manning s. Η διατριβή για την αξιολόγηση της διαχείρισης ασθενών με συμπτώματα του ανώτερου πεπτικού είναι μία μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 5 Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.) γενικής ιατρικής (3 Π.Ι. Μακεδονίας και 2 Π.Ι. Κρήτης), με σκοπό την εκτίμηση της συχνότητας της δυσπεψίας και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης καθώς και της συχνότητας λοίμωξης με ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού σε ασθενείς με συμπτώματα από το ανώτερο πεπτικό που επισκέπτονταν τα συγκεκριμένα ιατρεία. Όλοι οι ασθενείς που προσέρχονταν στα Π.Ι. κατά τη διάρκεια 10 συνεχόμενων εργάσιμων ημερών καταγράφηκαν και ερωτήθηκαν για την παρουσία ή μη συμπτωμάτων από το ανώτερο γαστρεντερικό. Τα άτομα που απάντησαν θετικά συμπλήρωσαν στη συνέχεια το σταθμισμένο στα Ελληνικά ερωτηματολόγιο IDGP και το ερωτηματολόγιο για τη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (Reflux Disease Questionnaire RDQ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε μετά από άδεια). 8 Συμπληρώθηκε το ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής ασθενών με παλινδρόμηση και δυσπεψία (QOLRAD). 9 Όλοι οι ασθενείς που απάντησαν θετικά προγραμματίστηκαν για ενδοσκόπηση. Όσα άτομα αρνήθηκαν να προβούν σε ενδοσκόπηση προγραμματίσθηκαν να ελεγχθούν για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού με τη δοκιμασία αναπνοής, ενώ συγχρόνως μια συνέντευξη μαζί τους επιχείρησε να καταγράψει τους λόγους της μη συμμόρφωσης τους στην παραπομπή. 103

3 ΘεραπευτικΑ προβληματα συσχετιζομενα με το ΕλικοβακτηρΙδιο του πυλωρου Αποτελέσματα Αποτελέσματα από τη μελέτη των λειτουργικών διαταραχών στην ΠΦΥ Στη διατριβή αυτή και κατά τη φάση της καταγραφής των ασθενών από τα αρχεία 5 κέντρων υγείας εντοπίστηκαν 48 άτομα με τη διάγνωση της δυσπεψίας (2,7 περιπτώσεις/1000 άτομα-έτη) και 128 (1,0 περιπτώσεις/1000 άτομα-έτη) με τη διάγνωση ΣΕΕ. Η συχνότητα της διάγνωσης του ΣΕΕ ήταν μικρότερη από ότι καταγράφεται σε άλλες μελέτες. 10 Η συχνότητα αυτή βρέθηκε να έχει γραμμική συσχέτιση με τη συχνότητα της οξείας γαστρεντερίτιδας. Η εμφάνιση της δυσπεψίας και του ΣΕΕ στα αρχεία των κέντρων υγείας ήταν συχνότερη στις γυναίκες. Στην επόμενη φάση της μελέτης στην οποία διενεργήθηκαν δομημένες συνεντεύξεις, συμμετείχαν είκοσι-εννέα ασθενείς (60,4%) με δυσπεψία και 68 (53,1%) με ΣΕΕ. Η συμφωνία μεταξύ των διαγνωσμένων με δυσπεψία από τους γιατρούς ΠΦΥ και των διαγνωσμένων μέσω του σταθμισμένου ερωτηματολογίου για τη δυσπεψία IDGP ήταν 20,7% με (κ= 0,018, CI 95% 0,017-0,019, p= 0,6). Μόνο ένας ασθενής πληρούσε τα κριτήρια Ρώμης ΙΙ αφού ήταν ο μόνος με γαστροσκοπικά αποδεδειγμένη δυσπεψία. Κατά τη συνέντευξη 18 ασθενείς βρέθηκαν να έχουν οργανική νόσο: πεπτικό έλκος 11 και ΓΟΠ 7. Πληροφορίες για την παρουσία ή εκρίζωση του ελικοβακτηρίδιου του πυλωρού δε βρέθηκαν ούτε στα αρχεία των κέντρων υγείας αλλά ούτε και κατά τις συνεντεύξεις των ασθενών. Όσον αφορά στο ΣΕΕ, η συμφωνία με τα διεθνή κριτήρια ήταν μεγαλύτερη από αυτή των ασθενών με δυσπεψία, 67,6% για τα Manning και 47,1% για τα κριτήρια Ρώμης ΙΙ. Αποτελέσματα από τη δδ στους ασθενείς με συμπτώματα του ανώτερου πεπτικού στην ΠΦΥ Με βάση τα πρώτα αποτελέσματα από δύο Π.Ι. (1 Μακεδονία, 1 Κρήτη) και σε ένα σύνολο 598 επισκέψεων σε διάστημα δέκα προκαθορισμένων εργάσιμων ημερών ενός μήνα, 412 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια εισόδου στη μελέτη. Από τα 412 αυτά άτομα, 58 ήταν IDGP (+) (14,1%) από τους θετικούς ασθενείς μόνο 19 άτομα δέχθηκαν να υποβληθούν σε γαστροσκόπηση. Από τους αρνητικούς για δυσπεψία ή ΓΟΠΝ ασθενείς οι 29 (9,1%) λάμβαναν αντιεκκριτική αγωγή. Συζήτηση Από την ανάγνωση των αποτελεσμάτων της πρώτης μελέτης φαίνεται ότι, οι γιατροί της ΠΦΥ δε χρησιμοποιούν διεθνή κριτήρια για τη διάγνωση της δυσπεψίας και του ΣΕΕ. Πίσω από τη διάγνωση της δυσπεψίας φαίνεται να υπάρχει σε υψηλό ποσοστό κάποια οργανική νόσος του ανώτερου πεπτικού. Η διαπίστωση αυτή υπο- 104

4 Δυσπεψiα στην Πρωτοβaθμια Φροντiδα Υγεiας στην Ελλaδα: ΔεδομΕνα απο δυο διδακτορικες διατριβες γραμμίζει τον κίνδυνο που υπάρχει για λάθος διάγνωση. Η ενημέρωση και εξοικείωση με τα διεθνή κριτήρια θα μπορούσε να βελτιώσει την κλινική αποτελεσματικότητα των γιατρών που εργάζονται στην ΠΦΥ. Από τη δεύτερη δδ, που βρίσκεται σε εξέλιξη, μας εντυπωσίασε η άρνηση των ασθενών με συμπτώματα του ανώτερου πεπτικού να υποβληθούν σε ενδοσκόπηση. Το ζήτημα της χαμηλής συμμόρφωσης των ασθενών στη σύσταση του γιατρού τους χρήζει περαιτέρω διερεύνησης και αποτελεί πεδίο συζήτησης στη βιβλιογραφία. 11 Ένα άλλο εύρημα που αξίζει επίσης περαιτέρω συζήτησης, είναι αυτό της αυτοδιαχείρισης των συμπτωμάτων από τους ασθενείς με τη λήψη ΡΡΙ ή Η2 ανταγωνιστών, γνωστό ως «οver the counter» πρόβλημα. Για τη βελτίωση της διαχείρισης της δυσπεψίας από τους γιατρούς ΠΦΥ, στο πλαίσιο ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg III με τίτλο «Βελτίωση της διαχείρισης ασθενών στα Κέντρα Υγείας με χρήση νέων τεχνολογιών» το οποίο υλοποιείται από τον τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, έγινε μία προσπάθεια διαμόρφωσης ομοφωνίας για τη διαχείριση της δυσπεψίας στη γενική ιατρική. Οι συμφωνηθείσες δηλώσεις υπό μορφή συστάσεων προγραμματίζεται να ενσωματωθούν σε πρόγραμμα ηλεκτρονικής καταγραφής ασθενών, και αναμένεται να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας φροντίδας ασθενών με δυσπεψία στην ΠΦΥ. Η συνεργασία με την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία και την Εταιρεία Μελέτης του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού κρίνεται απαραίτητη και θα μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση των κλινικών πρακτικών του γενικού ιατρού. Ευχαριστίες: Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον καθηγητή Γαστρεντερολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ηλία Κουρούμαλη και στους συνεργάτες γιατί χωρίς την υποστήριξη τους ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αυτών των δδ δεν θα ήταν δυνατή. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Maconi G, Tosetti C, Stanghellini V, Bianchi Porro G, Corinaldesi R. Dyspeptic symptoms in primary care. An observational study in general practice. Eur J Gastroenterol Hepatol 2002;14: Knill-Jones RP. Geographical differences in the prevalence of dyspepsia. Scand J Gastroenterol Suppl. 1991;182: Archimandritis A, Sipsas N, Tryphonos M, Tsirantonaki M, Tjivras. Significance of various factors in patients with functional dyspepsia and peptic ulcer disease in Greece. A comparative prospective study. M. Ann Med Interne 1995;146: Papatheodoridis GV, Karamanolis DG. Prevalence and impact of upper and lower gastrointestinal symptoms in the Greek urban general population. Scand J Gastroenterol. 2005;40:

5 ΘεραπευτικΑ προβληματα συσχετιζομενα με το ΕλικοβακτηρΙδιο του πυλωρου 5. Archimandritis A, Bitsikas J, Tjivras M, et al. Helicobacter pylori infection in Greece in healthy people and in patients with peptic ulcer and with dyspepsia without ulcer. Clin Gastroenterol 1993;16: Kennedy T, Jones R. Development of a postal health status questionnaire to identify people with dyspepsia in the general population. Scand J Prim Health Care 1995;13: Anastasiou F, Antonakis N, Chaireti G, Theodorakis PN, Lionis C. Identifying dyspepsia in the Greek population: translation and validation of a questionnaire. BMC Public Health 2006;6: [No authors listed] Value of reflux diagnostic questionnaire in the diagnosis of gastroesophageal reflux disease. Chin J Dig Dis 2004;5: Wiklund IK, Junghard O, Grace E, et al. Quality of life in reflux and dyspepsia patients. Psychometric documentation of a new disease-specific questionnaire (QOLRAD). Eur J Surg Suppl. 1998;583: Lionis C, Olsen-Faresjo A, Anastasiou F, et al. Measuring the frequency of functional gastrointestinal disorders in rural Crete: a need for improving primary care physicians diagnostic skills. Rural Remote Health 2005;5: Alexandre NM, Nordin M, Hiebert R, Campello M. Predictors of compliance with short-term treatment among patients with back pain. Rev Panam Salud Publica 2002;12:

Χρόνια κόπωση και λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Χρόνια κόπωση και λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ÐÑÁÊÔÉÊÁ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 13ïõ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ΤΟΥ ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ ÃÉÁ ΤΟΥ ÔÏ ΠΥΛΩΡΟΥ ÅËÉÊÏÂÁÊÔÇÑÉÄÉÏ ÔÏÕ ÐÕËÙÑÏÕ ÁèÞíá, 2008 Χρόνια κόπωση και λοίμωξη από Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 200, 27(4):675-683 Επιπολασμός κοινών ψυχιατρικών διαταραχών σε μια νησιωτική περιοχή Εκτίμηση αναγκών και σχεδιασμός δράσεων ψυχικής υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση του χρόνιου πόνου

Βελτιώνοντας την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση του χρόνιου πόνου Βελτιώνοντας την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση του χρόνιου πόνου Greece 1 Η πρωτοβουλία Pain Proposal Εκτιμάται ότι ένας στους πέντε Ευρωπαίους υποφέρει από χρόνιο πόνο, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Χρήση Οινοπνεύματος

Διαβάστε περισσότερα

10-11 Φεβρουαρίου 2012

10-11 Φεβρουαρίου 2012 7 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕξελΙξεις στη ΓαστρεντερολογIα & ΗπατολογIα ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Υπό την Aιγίδα Δήμος Αθηναίων ΤΟΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 7 η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Εξελίξεις στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο)

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Ηπιο συχνή ψυχική διαταραχή με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων

Ηπιο συχνή ψυχική διαταραχή με σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 23 (1), 2012 39 Ερευνητική εργασία Research article Επιπολασμός της κατάθλιψης σε πληθυσμό ηλικιωμένων Κ. Αργυρόπουλος, 1,2 Φ. Γουρζής, 3 Ε. Γελαστοπούλου 1 1 Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Καρδιαγγειακά Νοσήματα ( Πιλοτική Έρευνα)

2. Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Καρδιαγγειακά Νοσήματα ( Πιλοτική Έρευνα) 70 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2. Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Καρδιαγγειακά Νοσήματα ( Πιλοτική Έρευνα) Γ. Βεσκούκη 1, Ι.Ρίζου 2, Γ.Γαλλιού 3 1 Τμήμα Επισκεπτών τριών Υγείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Σύνταξης. Αναπληρωτές Δ/ντές Σύνταξης. Συντακτική Επιτροπή. Εκδότης. Ιδιοκτήτης. Ανταποκριτές Σύνταξης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διευθυντής Σύνταξης. Αναπληρωτές Δ/ντές Σύνταξης. Συντακτική Επιτροπή. Εκδότης. Ιδιοκτήτης. Ανταποκριτές Σύνταξης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εκδότης Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης Μ. Χουρμούζη 28 Κ. Τούμπα 544 53 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) 910342 Ιδιοκτήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΓΕΙΑ Πρόεδρος Μποδοσάκης-Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ÌÝôóïâï, 7-9 Ïêôùâñßïõ 2011

ÌÝôóïâï, 7-9 Ïêôùâñßïõ 2011 ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÉÁÔÑÉÊÇ Ó ÏËÇ Øõ éáôñéêþ ÊëéíéêÞ ÐñáêôéêÜ ôïõ 4ïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óõíåäñßïõ Êéíçôþí ÌïíÜäùí Øõ éêþò Õãåßáò ÌÝôóïâï, 7-9 Ïêôùâñßïõ 2011 «Äéá åßñéóç ôçò öñïíôßäáò øõ éêü áóèåíþí óôçí êïéíüôçôá:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (Ε.ΠΕ.ΘΕ.Κ.Ο.Ν.): ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 28 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οστεοπόρωση. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οστεοπόρωση Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ πρωτοβαθμια ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Τόμος 20, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2008, Volume 20, Number 3, July - September 2008 Της Σύνταξης: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 108 Α. Φιλαλήθης: 30 χρόνια μετά την Άλμα Άτα: ένα νέο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Αδάμου Νίκη 2008694358 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

φροντίδα υγείας Primary Health Care

φροντίδα υγείας Primary Health Care ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Primary Health Care Τόμος 19, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2007 ΚΩΔ. 3855 πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Primary Health Care Τριμηνιαία Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα*

Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα* Νέες τεχνολογίες και νοσοκομείο: προκαταρκτική κοινωνιολογική έρευνα* Σκοπός αυτής της προέρευνας είναι η αποτύπωση τον επιπέδου του τεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων και, κυρίως, η κοινωνική πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

φροντίδα υγείας Primary Health Care

φροντίδα υγείας Primary Health Care ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Primary Health Care Τόμος 19, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2007 ΚΩΔ. 3855 πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Primary Health Care Τριμηνιαία Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση

Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ MEDICAL EDUCATION ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(3):373-383 Σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ουσιοεξαρτήσεων από γιατρούς Διεξαγωγή και αξιολόγηση Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Σύνταξης. Αναπληρωτές Δ/ντές Σύνταξης. Συντακτική Επιτροπή. Εκδότης. Ιδιοκτήτης. Ανταποκριτές Σύνταξης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διευθυντής Σύνταξης. Αναπληρωτές Δ/ντές Σύνταξης. Συντακτική Επιτροπή. Εκδότης. Ιδιοκτήτης. Ανταποκριτές Σύνταξης ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εκδότης Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης Μ. Χουρμούζη 28 Κ. Τούμπα 544 53 Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) 910342 Ιδιοκτήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΓΕΙΑ Πρόεδρος Μποδοσάκης-Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δήμητρα Γαβριηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):793-802 Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση υγείας μεταμοσχευμένων ασθενών λόγω τελικού σταδίου χρονίας νεφρικής ανεπάρκειας

Επισκόπηση υγείας μεταμοσχευμένων ασθενών λόγω τελικού σταδίου χρονίας νεφρικής ανεπάρκειας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(2):177-183 Επισκόπηση υγείας μεταμοσχευμένων ασθενών λόγω τελικού σταδίου χρονίας νεφρικής ανεπάρκειας ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα

Έκθεση Αποτελεσμάτων. Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας Μελέτη για τη Χορήγηση Αντιπηκτικής Αγωγής στην Ελλάδα Κοινωνικές και Οικονομικές Παράμετροι της Μέτρησης του Χρόνου Προθρομβίνης Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα