Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του. ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του. ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών"

Transcript

1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αλέξανδρος Κουλούρης Κέρκυρα, Οκτώβριος 2007

2

3 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Αλέξανδρος Κουλούρης Συμβουλευτική επιτροπή: Σαράντος Καπιδάκης Γεώργιος Μπώκος Διονύσιος Μοσχόπουλος Εγκρίθηκε από την επταμελή εξεταστική επιτροπή την 12 η Σεπτεμβρίου Σ. Καπιδάκης Αναπλ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου. Γ. Μπώκος Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου. Δ. Μοσχόπουλος Επικ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου. Χ. Παπαθεοδώρου Επικ. Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου. Χ. Κωνσταντοπούλου Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μ. Μεϊμάρης Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.. Δ. Χαρίτος Λέκτορας Ε.Κ.Π.Α. Κέρκυρα, Οκτώβριος 2007

4

5 Το συγκεκριμένο πόνημα το αφιερώνω στη γυναίκα και παντοτινή σύντροφο της ζωής μου Ελένη, για όλα όσα με λόγια δεν περιγράφονται...

6

7 Ευχαριστίες Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Σαράντο Καπιδάκη (αναπληρωτή καθηγητή, Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιονίου Πανεπιστημίου), για την έκθυμη συμπαράσταση, τις πολύτιμες συμβουλές και χρήσιμες υποδείξεις του και εν γένει, την καθοδήγησή του, κατά την εκπόνηση αυτής της διδακτορικής διατριβής. Θερμές ευχαριστίες, στο μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, κ. Γεώργιο Μπώκο (καθηγητή, Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιονίου Πανεπιστημίου), για τις βελτιώσεις σε θέματα ορολογίας και τη συνολική επιμέλεια του τελικού κειμένου. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ, στο μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, κ. Διονύσιο Μοσχόπουλο (επίκουρο καθηγητή, Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιονίου Πανεπιστημίου), για τις συμβουλές του σε νομικές πτυχές της διδακτορικής διατριβής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, στο μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κ. Χρήστο Παπαθεοδώρου (μόνιμο επίκουρο καθηγητή, Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιονίου Πανεπιστημίου), για τη συνεχή υποστήριξή του και το συμβουλευτικό του ρόλο καθ όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, αλλά και για τα εύστοχα σχόλιά του πριν την εξέταση της Επταμελούς. Θα ήταν παράληψη να μην ευχαριστήσω τα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κ.κ.: Χρυσούλα Κωνσταντοπούλου (καθηγήτρια, Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Μακεδονίας), Μιχαήλ Μεϊμάρη (καθηγητή, Τμήματος Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.) και Δημήτριο Χαρίτο (λέκτορα, Τμήματος Επικοινωνίας & Μ.Μ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.), για τις πολύτιμες συμβουλές και τα εύστοχα σχόλιά τους, τα οποία βελτίωσαν την τελική έκδοση αυτής της διδακτορικής διατριβής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες, στο Μιχάλη Σφακάκη, για τις εποικοδομητικές και ουσιώδεις παρατηρήσεις του στη μεθοδολογία και δομή και στη Βάσω Στρακαντούνα, για την επιμέλεια του προσχεδίου της διδακτορικής διατριβής. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους βοήθησαν ο κατάλογος είναι μακρύς. Τέλος, για την γυναίκα μου Ελένη, αυτά που αισθάνομαι για τη βοήθεια και συμπαράστασή της, δεν εκφράζονται με λόγια

8

9 Περίληψη Στη διδακτορική διατριβή, εξετάζονται οι πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης (στο εξής βλ. πολιτικές) του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών, σε σχέση με συγκεκριμένους παράγοντες, που, όπως έχει επισημανθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, τις επηρεάζουν. Οι παράγοντες, αφορούν, στη μέθοδο πρόσκτησης, στην πνευματική ιδιοκτησία, στον τύπο περιεχομένου, στον τύπο προέλευσης ψηφιακού περιεχομένου και στον τύπο βιβλιοθήκης. Εξετάζεται η σχέση πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτικών σε διάφορες χώρες παγκόσμια. Οι ηλεκτρονικές μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, είναι η μελέτη περίπτωσης που επιλέγεται για την ανάλυση της σχέσης πολιτικών και τύπου περιεχομένου. Προτείνονται εναλλακτικές πολιτικές πρόσβασης για τέτοιου είδους περιεχόμενο. Οι εθνικές και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες παγκόσμια, αποτελούν το σημείο αναφοράς για την ανάλυση της σχέσης πολιτικών και τύπου βιβλιοθήκης. Το ερωτηματολόγιο, η προσωπική παρατήρηση και μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των στοιχείων της έρευνας. Εξάγονται κάποιοι γενικευμένοι κανόνες αναφορικά με τις ακολουθούμενες πρακτικές των βιβλιοθηκών στο θέμα των πολιτικών και σε συνάρτηση με τους παράγοντες. Διαπιστώνεται η απουσία ενός ενδεδειγμένου μοντέλου πολιτικών για το ψηφιακό περιεχόμενου των εθνικών και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Προτείνονται δύο ευέλικτα μοντέλα πολιτικών πρόσβασης και αναπαραγωγής για το ψηφιακό περιεχόμενο των εθνικών και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αντίστοιχα. Τα μοντέλα, περιέχουν απλοποιημένους κανόνες πολιτικών, που προκύπτουν από τις κοινές πρακτικές των βιβλιοθηκών, οι οποίοι συμπληρώνονται από εναλλακτικές πολιτικές προτάσεις. Το κάθε μοντέλο, καταλήγει σε ένα δέντρο αποφάσεων, το οποίο προτείνει εναλλακτικούς και ευέλικτους δρόμους πολιτικών πρόσβασης και αναπαραγωγής ανάλογα με τους παράγοντες, τύπο προέλευσης ψηφιακού περιεχομένου, μέθοδο πρόσκτησης και πνευματική ιδιοκτησία, που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Τα προτεινόμενα μοντέλα και τα δέντρα αποφάσεων στα οποία καταλήγουν, φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος των πολιτικών. Επίσης, θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία (οδηγούς) για τη χάραξη πολιτικών και τη διαχείριση της ψηφιακής πληροφορίας (ψηφιακού περιεχομένου) των εθνικών και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Λέξεις κλειδιά Βιβλιοθήκες, ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, εθνικές βιβλιοθήκες, ψηφιακές βιβλιοθήκες, ψηφιακό περιεχόμενο, πολιτικές ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακή πληροφορία, διαχείρισης ψηφιακής πληροφορίας, πρόσκτηση, πνευματική ιδιοκτησία, πνευματικά δικαιώματα, πρόσβαση, αναπαραγωγή, μοντέλο πολιτικών, δέντρο αποφάσεων πολιτικών, βιβλιοθηκονομία, επιστήμη της πληροφόρησης. 9

10

11 Abstract In this Ph.D. thesis, the access and availability policies (policies from now on) of libraries digital content are examined in relation to specific factors, which according to bibliography, affect them. The factors refer to acquisition method, intellectual property, content type, digital content creation type and library type. The intellectual property and policies relation is examined in different countries worldwide. The electronic theses and dissertations, is the case study selected for analyzing the relation of policies and content type. Alternative access policies for such content are proposed. The national and academic libraries worldwide, is the core for the policies and library type s relation analysis. The questionnaire, the personal observation and the study of the relevant literature are the methods used for collecting the research data. Generalized rules in relation to the factors are extracted for the libraries followed policy practices. The absence of an appropriate model for national and academic libraries digital content is ascertained. Two flexible access and reproduction policy models for national and academic libraries digital content are proposed. The models contain simplified policy rules, resulted from libraries common policy practices, supplemented by alternative policy proposals. Each model results in a decision tree, which proposes alterative and flexible access and reproduction policy routes according to the factors, digital content creation type, acquisition method and intellectual property that apply on each case. The proposing policy models and the decision trees that result in, hope to be helpful in resolving the policy problem. Additionally, they may constitute useful tools (guides) in forming the policies and managing the national and academic libraries digital information (content). Keywords Libraries, academic libraries, national libraries, digital libraries, digital content, digital content policies, digital information, digital information management, acquisition, intellectual property, copyright, access, reproduction, policy model, policy decision tree, library science, information science. 11

12

13 Σύνοψη Η διδακτορική διατριβή, έχει ως πεδίο έρευνας τις πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης (στο εξής βλ. πολιτικές) του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών. Ο πυρήνας της έρευνας, αφορά σε μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες και κυρίως εστιάζει στις εθνικές και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες αυτές, ενσωματώνουν επί του παρόντος, όλο και περισσότερο ψηφιακό περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να ψηφιοποιημένο ή / και πρωτογενώς ψηφιακό. Οι εθνικές βιβλιοθήκες, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και παροχή της πληροφορίας (έντυπης και ψηφιακής) και έχουν σημαίνουσα θέση στην κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, λόγω της φύσης τους, αποτελούν το κέντρο της γνώσης για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Εξυπηρετούν πολλούς χρήστες, φοιτητές, καθηγητές, ακαδημαϊκούς, ερευνητές με ποικίλες ανάγκες, γεγονός που τις ωθεί στην υιοθέτηση πρωτοποριακών λύσεων, όπως για παράδειγμα, να δημιουργούν ιδρυματικά αποθετήρια για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου και γενικότερα να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη και στη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών. Οι πρακτικές τους, μπορούν εύκολα να διαχυθούν σε άλλους τύπους βιβλιοθηκών, όπως δημόσιες, ειδικές, κλπ. Οι πολιτικές των εθνικών και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών εξετάζονται σε σχέση με συγκεκριμένους παράγοντες, που, όπως έχει επισημανθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, τις επηρεάζουν. Οι παράγοντες, αφορούν, στη μέθοδο πρόσκτησης, στην πνευματική ιδιοκτησία, στον τύπο περιεχομένου, στον τύπο προέλευσης ψηφιακού περιεχομένου και στον τύπο βιβλιοθήκης. Οι πιο σημαντικοί από τους παράγοντες αυτούς, είναι η μέθοδος πρόσκτησης, η πνευματική ιδιοκτησία και η προέλευση του ψηφιακού περιεχομένου. Ο τύπος περιεχομένου και ο τύπος βιβλιοθήκης επηρεάζουν σε μικρότερο βαθμό τις πολιτικές των βιβλιοθηκών. Εξετάζεται η σχέση πνευματικής ιδιοκτησίας και πολιτικών των βιβλιοθηκών σε διάφορες χώρες παγκόσμια. Οι βιβλιοθήκες διαμορφώνουν τις πολιτικές τους βάσει της σχετικής νομοθεσίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η νομοθεσία αυτή, βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας και αναμόρφωσης, αναφορικά με ζητήματα, όπως, η κατά νόμο κατάθεση, η δημιουργία ψηφιακών αντιγράφων διατήρησης από τις βιβλιοθήκες κ.ά. Η προσπάθεια αναθεώρησής της, γίνεται, είτε σε «κοινοτικό», είτε σε εθνικό επίπεδο, με την ενσωμάτωση στις εθνικές νομοθεσίες εξαιρέσεων που αφορούν τις βιβλιοθήκες. Οι ηλεκτρονικές μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές, είναι η μελέτη περίπτωσης που επιλέγεται για την ανάλυση της σχέσης πολιτικών και τύπου περιεχομένου. Προτείνονται εναλλακτικές πολιτικές πρόσβασης για τέτοιου είδους περιεχόμενο. Ο τύπος βιβλιοθήκης, δεν διαφοροποιεί ιδιαίτερα τις πολιτικές, αλλά διαφοροποιεί ουσιαστικά τις δομές των πολιτικών πρόσβασης των βιβλιοθηκών. Για το λόγο αυτό, απαιτούνται διαφορετικά μοντέλα πολιτικών σε εθνικές και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Οι εθνικές και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες παγκόσμια, αποτελούν το σημείο αναφοράς για την ανάλυση της σχέσης πολιτικών και τύπου βιβλιοθήκης. Εξετάζεται η βιβλιογραφία (εθνική και διεθνής) που αφορά σε θέματα πολιτικών πρόσβασης και 13

14 διάθεσης στις εθνικές και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι δικτυακοί τόποι των βιβλιοθηκών, με στόχο την εξόρυξη πληροφοριών για τις πολιτικές. Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα, λόγω του πλήθους των βιβλιοθηκών που εξετάζονται, αλλά και λόγω του ότι πολλές φορές οι σχετικές πληροφορίες δεν υπάρχουν. Επομένως, πρέπει να συλλεχθούν με την παρατήρηση, η οποία γίνεται πάντα σε επίπεδο συλλογής, καθότι οι πολιτικές διαφοροποιούνται πολλές φορές σε επίπεδο συλλογής ή / και τεκμηρίου. Εξετάζονται σχεδόν το σύνολο των εθνικών βιβλιοθηκών και ένα μεγάλο μέρος των ακαδημαϊκών σε παγκόσμια κλίμακα. Στόχος είναι να συλλεχθούν όλο και περισσότερες «κουλτούρες» σε θέματα πολιτικών που ισχύουν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιφέρειες. Δημιουργείται μια «βάση δεδομένων», η οποία περιέχει σχεδόν το σύνολο των εθνικών βιβλιοθηκών και ένα μεγάλο μέρος των ακαδημαϊκών. Στη συνέχεια, διεξάγεται έρευνα με ερωτηματολόγιο σε συγκεκριμένο πληθυσμό βιβλιοθηκών που προκύπτει από τη «βάση δεδομένων». Η επιλογή των βιβλιοθηκών βασίζεται σε κριτήρια, όπως, ο τύπος τους, το κύρος τους, το μέγεθος των συλλογών τους, η ενεργητικότητά τους στη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών, η γεωγραφική τους κατανομή και κυρίως, το ενδιαφέρον τους για τις πολιτικές. Εξάγονται κάποιοι γενικευμένοι κανόνες αναφορικά με τις ακολουθούμενες πρακτικές των βιβλιοθηκών στο θέμα των πολιτικών και σε συνάρτηση με τους παράγοντες. Διαπιστώνεται η απουσία ενός ενδεδειγμένου μοντέλου πολιτικών για το ψηφιακό περιεχόμενου των εθνικών και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Τα στοιχεία που συλλέγονται από τη βιβλιογραφία, την παρατήρηση των δικτυακών τόπων και από τη στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων, αποτελούν τη βάση, για την ανάπτυξη των προτεινόμενων μοντέλων και δέντρων αποφάσεων στα οποία καταλήγει η διδακτορική διατριβή. Τα δύο προτεινόμενα ευέλικτα μοντέλα πολιτικών πρόσβασης και αναπαραγωγής για το ψηφιακό περιεχόμενο των εθνικών και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών αντίστοιχα, απλοποιούν και ενοποιούν χρησιμοποιούμενες πρακτικές των βιβλιοθηκών και τις μετατρέπουν σε αποτελεσματικούς κανόνες πολιτικής, οι οποίοι συμπληρώνονται από εναλλακτικές πολιτικές προτάσεις. Το κάθε μοντέλο, καταλήγει σε ένα δέντρο αποφάσεων, το οποίο προτείνει ευέλικτες και επεκτάσιμες εναλλακτικές πολιτικές επιλογές πρόσβασης και αναπαραγωγής, ανάλογα με τους παράγοντες, τύπο προέλευσης ψηφιακού περιεχομένου, μέθοδο πρόσκτησης και πνευματική ιδιοκτησία, που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Τα προτεινόμενα μοντέλα και τα δέντρα αποφάσεων στα οποία καταλήγουν, φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος των πολιτικών και να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη σχετικών εργαλείων διαχείρισης της ψηφιακής πληροφορίας των εθνικών και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. 14

15 Πίνακας Περιεχομένων ΠΕΡΙΛΗΨΗ...9 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ...9 ABSTRACT KEYWORDS ΣΥΝΟΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Ελληνική νομοθεσία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Η Οδηγία 2001/29/ΕΕ και η εναρμόνιση της με την ελληνική νομοθεσία Ελληνικός νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993, Ν. 3057/2002) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2001/29 σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύγκριση με τον ελληνικό νόμο Πνευματική ιδιοκτησία και διατήρηση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Από την κτήση στην πρόσβαση Άδειες χρήσης και διαρκής πρόσβαση Άδειες εκδοτών, διατήρηση και πρόσβαση Παραδείγματα μοντέλων αδειών χρήσης ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΤ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ιστορική αναδρομή Προβλήματα ψηφιοποίησης Πολιτική πρόσβασης ανάκτηση αποτίμηση προβλήματα Εναλλακτικές λύσεις πολιτικών πρόσβασης Ελεύθερη πρόσβαση Μερική πρόσβαση Ελεγχόμενη πρόσβαση Πρόσβαση ανά κατηγορία χρηστών Πρόσβαση ανά εκδότη (πανεπιστήμιο) Ολοκληρωτική έλλειψη πρόσβασης Συμπεράσματα πολιτικών πρόσβασης ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ) ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Πολιτική πρόσβασης διδακτορικών στο ΕΚΤ Πολιτικές πρόσβασης ETDs στο Virginia Tech Απεριόριστη πρόσβαση Περιορισμένη πρόσβαση Μικτή πρόσβαση Παρακρατημένη πρόσβαση Επιλογή πολιτικής πρόσβασης: συστάσεις από το Virginia Tech Πολιτικές πρόσβασης ETDs στο West Virginia University Παγκόσμια πρόσβαση Πρόσβαση εντός πανεπιστημίου μόνο Κωδικοποιημένη πρόσβαση εντός πανεπιστημίου Έλλειψη πρόσβασης Σύγκριση των υλοποιημένων πολιτικών πρόσβασης (ΕΚΤ, VT, WVU) Προτεινόμενες πολιτικές πρόσβασης για ETDs

16 Ελεύθερη πρόσβαση Μερική πρόσβαση Ελεγχόμενη απομακρυσμένη πρόσβαση Πρόσβαση με περιορισμούς περιεχομένου Πρόσβαση με περιορισμούς περιεχομένου και χρέωση Πρόσβαση ανά κατηγορία χρηστών Πρόσβαση ανά πανεπιστήμιο Η πιο γενική Σύγκριση προτεινόμενων και υλοποιημένων πολιτικών πρόσβασης Συμπεράσματα για τις πολιτικές πρόσβασης των ETDs ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ETDS: Ο ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ UNESCO Σημαντικές πρωτοβουλίες κατάθεσης, συγκέντρωσης ή διάθεσης ηλεκτρονικής γκρίζας βιβλιογραφίας Οδηγός της UNESCO για τα ETDs Τι είναι τα ETDs Πλεονεκτήματα των ETDs σε σχέση με τα έντυπα Προδιαγραφές συγγραφής των ETDs Επιλογές και εργαλεία για τη συγγραφή και μετατροπή των ETDs Τυποποίηση και πρότυπα μεταδεδομένων για τα ETDs Προδιαγραφές και διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής των ETDs Έλεγχος και διόρθωση των ETDs Διαδικασία αρχειοθέτησης του SGML/XML ETD Ηλεκτρονική υποβολή των ETDs Συμπεράσματα για τον οδηγό της UNESCO ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ανάλυση πολιτικών πρόσκτησης, πρόσβασης και αναπαραγωγής των ψηφιακών συλλογών δεκατριών εθνικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου (LC) Πολιτική πρόσκτησης Πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής Βρετανική Βιβλιοθήκη (BL) Πολιτική πρόσκτησης Πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστραλίας (NLA) Πολιτική πρόσκτησης Πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής Εθνική Βιβλιοθήκη της Νέας Ζηλανδίας (NLNZ) Πολιτική πρόσκτησης Πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής Εθνική Βιβλιοθήκη του Καναδά (NLC) Πολιτική πρόσκτησης Πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής Εθνική Βιβλιοθήκη της Ουαλίας (NLW) Πολιτική πρόσκτησης Πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής Εθνική Βιβλιοθήκη της Σκωτίας (NLS) Πολιτική πρόσκτησης Πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής Εθνική Βιβλιοθήκη της Φιλανδίας (NLF) Πολιτική πρόσκτησης Πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (NLG-ΕΒΕ) Πολιτική πρόσκτησης Πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής Εθνική Βιβλιοθήκη της Ολλανδίας (KB) Πολιτική πρόσκτησης Πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής Εθνική Βιβλιοθήκη της Κίνας (NLCh) Πολιτική πρόσκτησης Πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής

17 Εθνική Βιβλιοθήκη της Ιρλανδίας (NLI) Πολιτική πρόσκτησης Πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής Εθνική Βιβλιοθήκη της Ρωσίας (NLR) Πολιτική πρόσκτησης Πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής Ταξινόμηση των εφαρμοσμένων πολιτικών πρόσβασης και αναπαραγωγής του ψηφιακού περιεχομένου των εθνικών βιβλιοθηκών Ανάλυση των εφαρμοσμένων πολιτικών πρόσβασης για εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες Ανάλυση των εφαρμοσμένων πολιτικών αναπαραγωγής Εναλλακτικές προτάσεις πολιτικών πρόσβασης, διανομής και αναπαραγωγής Σχέση παραγόντων και πολιτικών στις ψηφιακές συλλογές των εθνικών βιβλιοθηκών Ανάλυση της σχέσης παραγόντων και πολιτικών Πρόσκτηση του ψηφιακού περιεχομένου στις εθνικές βιβλιοθήκες: κατά νόμο κατάθεση, εθελοντική κατάθεση Πρόσκτηση και πνευματική ιδιοκτησία Πνευματική ιδιοκτησία και απομακρυσμένη πρόσβαση Πνευματική ιδιοκτησία και ιδιωτική αναπαραγωγή Πνευματική ιδιοκτησία και αναπαραγωγή άλλης χρήσης Συνοπτικά συμπεράσματα για τις πολιτικές πρόσκτησης, πρόσβασης και αναπαραγωγής του ψηφιακού περιεχομένου των εθνικών βιβλιοθηκών ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πολιτικές πρόσβασης και αναπαραγωγής των ψηφιακών συλλογών δέκα ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Aladin (ADL) του Washington Research Library Consortium Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κολεγίου του Dartmouth (DCDL) Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Harvard (HUL) Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Northwestern (NUL) Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου της North Carolina (NCSUL) Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Cambridge (CUL) Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του Cornell (COUL) Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Miguel de Cervantes (MdCDL) Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Νέας Ζηλανδίας (NZDL) Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Glasgow (GDL) Ταξινόμηση, βάσει παραγόντων, των πολιτικών πρόσβασης και αναπαραγωγής σε ακαδημαϊκές ψηφιακές συλλογές Παράγοντες και πολιτικές για το ψηφιοποιημένο περιεχόμενο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Παράγοντες και πολιτικές για το πρωτογενώς ψηφιακό περιεχόμενο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Ποσοτική ανάλυση και παρατηρήσεις Πρόσκτηση και πνευματική ιδιοκτησία Πνευματική ιδιοκτησία, απομακρυσμένη πρόσβαση για εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες Πνευματική ιδιοκτησία και ιδιωτική αναπαραγωγή Πνευματική ιδιοκτησία και αναπαραγωγή άλλης χρήσης Κανόνες και προτάσεις πολιτικών πρόσβασης και αναπαραγωγής για το ψηφιακό περιεχόμενο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών Συνοπτική αντιστοίχηση μεταξύ συμβατικών και ψηφιακών πολιτικών στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Ανάγκη εξεύρεσης ενδεδειγμένου μοντέλου πολιτικών ΈΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Έρευνα με ερωτηματολόγιο: σκοπός και στόχοι Θέματα που καλύπτονται από το ερωτηματολόγιο Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου Δειγματοληψία: μεθοδολογία επιλογής του δείγματος

18 5.1.5 Βαθμός ανταπόκρισης και τύπος βιβλιοθήκης ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τύπος περιεχομένου Βιβλία Περιοδικά Εφημερίδες Μεταπτυχιακές εργασίες Διδακτορικές διατριβές Ήχος Βίντεο Άλλου τύπου ψηφιακό περιεχόμενο Παρατηρήσεις για τον τύπο περιεχομένου Παράγοντες πολιτικών Μέθοδος πρόσκτησης Πνευματική ιδιοκτησία Σχέση πρόσκτησης και πνευματικής ιδιοκτησίας Πολιτικές Πρόσβαση Διαφοροποίηση πρόσβασης μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών Πρόσβαση εσωτερικών χρηστών εντός βιβλιοθήκης ή πανεπιστημίου (on-campus onsite access) ισχύει μόνο για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Απομακρυσμένη (εκτός πανεπιστημίου) πρόσβαση εσωτερικών χρηστών (off-campus onsite access) ισχύει μόνο για τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Απομακρυσμένη πρόσβαση για εξωτερικούς χρήστες Κατηγοριοποίηση χρηστών ως προς τα δικαιώματα πρόσβασης Αναπαραγωγή Ιδιωτική αναπαραγωγή Εμπορική αναπαραγωγή Απαιτήσεις για την εμπορική αναπαραγωγή Γραπτή άδεια για την εμπορική αναπαραγωγή Πληρωμή για την εμπορική αναπαραγωγή Γραπτή άδεια και πληρωμή για την εμπορική αναπαραγωγή Επιπλέον περιορισμοί για την εμπορική αναπαραγωγή Άλλα δικαιώματα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Παράγοντες πολιτικών πρόσβασης και αναπαραγωγής Πρόσβαση Απομακρυσμένη πρόσβαση εσωτερικών χρηστών Απομακρυσμένη πρόσβαση εξωτερικών χρηστών Κατηγοριοποίηση δικαιωμάτων πρόσβασης Ιδιωτική αναπαραγωγή Εμπορική αναπαραγωγή Γραπτή άδεια για την εμπορική αναπαραγωγή Πληρωμή για την εμπορική αναπαραγωγή Γραπτή άδεια και πληρωμή για την εμπορική αναπαραγωγή Επιπλέον περιορισμοί για την εμπορική αναπαραγωγή ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ASSOCIATION FOR COMPUTING MACHINERY (ACM) ELSEVIER SPRINGER ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ «ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Πρόσβαση για εσωτερικούς χρήστες Πρόσβαση για εξωτερικούς χρήστες Δανεισμός

19 7.1.4 Διαδανεισμός Αναπαραγωγή ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΕΝΤΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΕΝΤΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ (ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Κοινά συμπεράσματα πολιτικών Μοναδικά συμπεράσματα σύγκριση εθνικών και ακαδημαϊκών πολιτικών ΈΝΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ (ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

20

21 1. Εισαγωγή Οι βιβλιοθήκες ενσωματώνουν, επί του παρόντος, όλο και περισσότερο ψηφιακό περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να είτε ψηφιοποιημένο 1, είτε πρωτογενώς ψηφιακό 2. Πολλές βιβλιοθήκες είναι υβριδικές, δηλαδή περιέχουν έντυπο και ψηφιακό περιεχόμενο. Πρωτοπόρες στην απόκτηση και στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, είναι οι εθνικές και οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Οι εθνικές βιβλιοθήκες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση και παροχή της πληροφορίας (έντυπης και ψηφιακής) και έχουν σημαίνουσα θέση στην κοινωνία. Από την άλλη πλευρά, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, λόγω της φύσης τους, αποτελούν το κέντρο της γνώσης για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Εξυπηρετούν πολλούς χρήστες, φοιτητές, καθηγητές, ακαδημαϊκούς, ερευνητές με ποικίλες ανάγκες, γεγονός που τις ωθεί στην υιοθέτηση πρωτοποριακών λύσεων, όπως για παράδειγμα, να δημιουργούν τα ιδρυματικά αποθετήρια για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου και γενικότερα να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη και τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών. Οι εθνικές και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, αποκτούν ψηφιακό περιεχόμενο του οποίου κατέχουν 3, ή διαχειρίζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και περιεχόμενο που το αποκτούν από άλλους προμηθευτές (π.χ. ηλεκτρονικά περιοδικά από εκδότες) και στο οποίο δεν έχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρότι, οι βιβλιοθήκες, ιδιαίτερα οι εθνικές και ακαδημαϊκές, έχουν αποκτήσει κάποια εμπειρία στη διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου και έχουν αναπτύξει κοινές πρακτικές (πρόσβασης, διάθεσης-αναπαραγωγής), εντούτοις δεν έχουν ασχοληθεί ειδικότερα με πολιτικές σχετικά με σύνθετο 4 ψηφιακό περιεχόμενο. Το ψηφιακό περιεχόμενο, λόγω της εμπλοκής πολλών φορέων στην παροχή του, λόγω των μεθόδων πρόσκτησής του (π.χ. άδειες χρήσης), είναι σύνθετο σε όρους πνευματικής ιδιοκτησίας, πρόσβασης, αναπαραγωγής και γενικότερα χρήσης. Οι βιβλιοθήκες, δεν έχουν αναπτύξει ακόμα τις κατάλληλες πρακτικές και πολιτικές για τη διάθεση τέτοιου ψηφιακού περιεχομένου, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στη συνεργασία τους, αλλά και στην ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών προς το κοινό (χρήστες). Η έλλειψη επομένως, ενός κατάλληλου μοντέλου πολιτικών 5 πρόσβασης 1 Το ψηφιοποιημένο περιεχόμενο, αφορά σε περιεχόμενο το οποίο είναι συμβατικό και οι βιβλιοθήκες το ψηφιοποιούν για να το κάνουν ψηφιακό. Παράδειγμα στη χώρα μας, αποτελεί η ψηφιοποίηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, περίπου ψηφιοποιημένες διατριβές, [Ημερομηνία πρόσβασης ]. Για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπε κεφάλαιο Το πρωτογενώς ψηφιακό περιεχόμενο, αφορά σε περιεχόμενο το οποίο δημιουργείται ψηφιακά. Παράδειγμα πρωτογενώς ψηφιακού περιεχομένου αποτελούν οι ηλεκτρονικές μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες, τα λεγόμενα ETDs: Electronic Theses and Dissertations, βλέπε κίνηση του NDLTD: Networked Digital Library of Theses and Dissertations, [Ημερομηνία πρόσβασης ]. Επίσης, άλλα παραδείγματα πρωτογενώς ψηφιακού περιεχομένου, αποτελούν τα ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων σε σύνδεση με τα πλήρη κείμενα, κ.α. 3 Συνήθως το περιεχόμενο του οποίου την πνευματική ιδιοκτησία κατέχουν οι βιβλιοθήκες, εμπίπτει στο δημόσιο τομέα δημόσιο περιεχόμενο (public domain), δηλαδή περιεχόμενο στο οποίο δεν υπάρχουν (έχουν λήξει) τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή κανένας δεν εγείρει αυτά τα δικαιώματα, ή περιεχόμενο το οποίο διατίθεται ελεύθερα από τους δημιουργούς. Το περιεχόμενο αυτό είναι συνήθως ψηφιοποιημένο, δηλαδή οι βιβλιοθήκες ψηφιοποιούν το συμβατικό περιεχόμενο, και κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τις ψηφιοποιημένες εκδόσεις. 4 Σύνθετο σε όρους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πρόσβασης και γενικότερα χρήσης. 5 Η όρος πολιτικές πολιτική αφορά πάντοτε στην πρόσβαση και τη διάθεση (αναπαραγωγή), εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. 21

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που Αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ηλιάνα Αρακά, araka@uom.gr Μάριος Μαυρίδης, mmavridis@gmail.com Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου

ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου ΑΡΧΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Διονυσίας Καλλινίκου I. Γενικά Την πνευματική ιδιοκτησία συναντάμε σήμερα παντού χωρίς να το θέλουμε ή να το καταλαβαίνουμε: η δημόσια εκτέλεση μουσικών ή

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία»

«Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open Source Software) στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μία Διεθνής Εμπειρία» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «Εφαρμογές Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (Open

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Τ μ ή μ α Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ώ ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πτυχιακή εργασία Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πτυχιακή εργασία Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα: 36,38,39. Ανάλυση, σύγκριση με το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός, Ψηφιοποίηση & Πνευματικά Δικαιώματα

Πολιτισμός, Ψηφιοποίηση & Πνευματικά Δικαιώματα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000 2006 Γ Κ.Π.Σ. Πολιτισμός, Ψηφιοποίηση & Πνευματικά Δικαιώματα Οδηγός Εγχειρίδιο για την προστασία και τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση των Ενεργειακών Καταναλώσεων του Κτιριακού Τομέα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Διαδικτυακού Εργαλείου για την Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πρόσβαση στο περιεχόμενο - Πρόσφατες εξελίξεις στις πρωτοβουλίες Google Books και Europeana

Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πρόσβαση στο περιεχόμενο - Πρόσφατες εξελίξεις στις πρωτοβουλίες Google Books και Europeana Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πρόσβαση στο περιεχόμενο - Πρόσφατες εξελίξεις στις πρωτοβουλίες Google Books και Europeana Μαρία Γ. Σινανίδου Δικηγόρος - Επιστημονική Συνεργάτις ΟΠΙ m. sinanidoulsivahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Β.Α. ΕΧΕCUTIVE ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΓΑΛ Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: Γνώσεις των Εργαζόμενων Νοσηλευτών στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δρ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ Καθ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Μ ΕΤΑΠΤΥΧΙ ΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα