Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ Πιθανά πεδία υδρογονανθράκων σε ιζηµατογενείς λεκάνες, τόσο στη χέρσο όσο και στη θάλασσα, εντός της ΑΟΖ της χώρας µας ΑΒΡΑΑΜ ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΜΗΜΑΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

2 ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ 1. Γεωλογική έρευνα 2. Γεωφυσική έρευνα 3. Γεωτρήσεις 4. Εκτίμηση κοιτασμάτων 5. Αξιοποίηση - εκμετάλλευση ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΔΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ 1. Μητρικό πέτρωμα (κουζίνα πετρελαίου) 2. Αποθήκη 3. Μόνωση 4. Παγίδευση 5. Συγχρονισμός όλων

3 Ποιος κάνει τις γεωλογικές έρευνες στην Ελλάδα; Όποιος ασχολείται ερευνητικά με τη γεωλογία Ποιος ασχολείται ερευνητικά με τη γεωλογία; Κύρια τα τρία Τμήματα Γεωλογίας Αθηνών Θεσσαλονίκης Πατρών + Ορυκτών Πόρων Κρήτης Πως αποδεικνύεται αυτό;

4

5 1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ Ή ΕΚΠΟΠΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ Εκπονήθηκαν οι παρακάτω 8 διατριβές: Γ. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΑΣ, 2011: Εξέλιξη των ιζηματογενών λεκανών στα Διαπόντια νησιά, νότια της Κέρκυρας. Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, 2009: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης και στρωματογραφική διάρθρωση του φλύσχη της Πελοποννήσου - πιθανή γένεση υδρογονανθράκων. Γ. ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, 2009: Εξέλιξη λεκανών προχώραςστη ΝΑ Ελλάδα: Ιζηματολογική, παλαιορευματικήκαι στατιστική μελέτη αποθέσεων υποθαλάσσιων ριπιδίων στο νησί της Καρπάθου. Α. ΜΑΡΑΒΕΛΗΣ, 2009: Ιζηματολογική εξέλιξη και παλαιορευματική ανάλυση της λεκάνης της Λήμνου. Γ. ΓΚΕΤΣΟΣ, 2005: Η ιζηματολογικήεξέλιξη των λεκανών της Ιονίου και Γαβρόβουζώνης από το Τριαδικό έως το Ηώκαινοκαι η πιθανή σύνδεση τους με πεδία υδρογονανθράκων σε περιοχές του κεντρικού τμήματος της λεκάνης.

6 Γ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ, 2003: Συστηματική ανάλυση των υποθαλασσίων ριπιδίων στη γεωτεκτονική ζώνη της Πίνδου. Ι. ΒΑΚΑΛΑΣ, 2003: Εξέλιξη λεκανών προχώραςστη Δυτική Ελλάδα. Π. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, 1998: Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης των Τριτογενών σχηματισμών της λεκάνης Κληματιάς- Παραμυθιάς Ηπείρου. Πιθανή γένεση και αποταμίευση υδρογονανθράκων των σχηματισμών αυτών. Εκπονούνται οι παρακάτω 2 διατριβές που βρίσκονται στο στάδιο συγγραφής τους Π. ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΗ: Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης και πιθανά πεδία υδρογονανθράκων στο Βόρειο Αιγαίο. Ε. ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ: Η ανθρακική ιζηματογένεση στο νησί της Κεφαλονιάς, ζώνη Παξών, στη διάρκεια του Μεσοζωϊκού.

7 2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Άμεσα συνδεδεμένο με τη μελέτη των υδρογονανθράκων (42) 1. Maravelis, A. & Zelilidis, A. 2012: Porosity-permeability and textural parameters of the Paleogene forearc sedimentary fill on Lemnos Island, NE Greece. Turkish Journal of Earth Sciences, v.21, Maravelis, A., Makrodimitras, G. & Zelilidis, A.2012: Hydrocarbon prospectivityin the Apulian platform and Ionian zone, in relation to strike-slip fault zones, foreland and backthrust basins of Ionian thrust, in Greece. -Oil and Gas European Magazine. (accepted for publication). 3. Maravelis, A. & Zelilidis, A. 2012: Unravelingprovenance from Eocene-Oligocene sandstones of the Thrake, North-east Greece by Caravvioloet al., 2011, sedimentology, doi: /j x. Discussion. Sedimentology(accepted for publication). 4. Maravelis, A., Manutsoglou, E., Konstantopoulos, P., Pantopoulos, G., Makrodimitras, G., Zoumpoulis, E. & Zelilidis, A. 2012: Hydrocarbon plays and prospectivity of the Mediterranean ridge. Energy sources Part A recovery utilization and environmental effects(in press). 5. Pantopoulos, G. & Zelilidis, A. 2012: Petrographic and geochemical characteristics of Paleogene turbidite deposits in the southern Aegean (Karpathos Island, SE Greece): Implications for provenance and tectonic setting. Chemie der Erde/ Geochemistry (in press). 6. Maravelis, A., Panagopoulos, G., Piliotis, I., Pasadakis, N., Manutsogu, E. and Zelilidis, A. 2012: Source-rock potential of the Late Miocene (Tortonian-Early Messinian) sediments of the Central Crete. Submitted to Geochemistry International (Geokhimiya)

8 7. Maravelis, A., Makrodimitras, G., Zelilidis, A. 2012: Hydrocarbon potential seen on Western Greece and the Greek Mediterranean region. An overview. Submitted to Arabian Journal of Geosciences.. 8. Maravelis, A., Zelilidis, A. 2012: Palaeoclimatology and Palaeoecology across the Eocene/Oligocene boundary, Lemnos Island, Northeast Aegean Sea, Greece" submitted to Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 9. Maravelis, A., Makrodimitras, G., Zelilidis, A. 2012: Stratigraphic evolution and source rock potential of a Late Oligocene-Early/Middle Miocene continental slope system, Diapondia Islands, Ionian Sea, NW Greece. Submitted to Geological Magazine. 10. Konstantopoulos, P. & Zelilidis, A. 2012: The geodynamic setting of Pindos foreland basin in SW Greece: Tectonic and sedimentary evolution. Submitted to Journal of Episodes. 11. Konstantopoulos, P., Maravelis, A. & Zelilidis, A. 2012: Hydrocarbon potential of late Eocene-early Oligocene turbidite deposits in w. Peloponnesus (SW Greece), based on bulk geochemical parameters of the organic material. Submitted to Journal of Petroleum Science and Eng. 12. Konstantopoulos, P. & Zelilidis, A. 2012: Sedimentation of submarine fan deposits in Pindos foreland basin, from late Eocene to early Oligocene, west Peloponnesus peninsula, Greece. Submitted to Geological journal. 13. Maravelis, A.& Zelilidis, A. 2011: Geometry and Sequence Stratigraphy of Shelf and Basin Floor to Slope Turbidite Systems, Lemnos Island, NE Greece. - Stratigraphy and Geological Correlation/ Stratigrafiya. Geologicheskaya Korrelyatsiya v.19, 2, p

9 14. Maravelis, A.& Zelilidis, A. 2010: Organic geochemical characteristics of the late Eoceneearly Oligocene submarine fans and shelf deposits on Lemnos Island, NE Greece. -Journal of Petroleum Science and Engineering, v.71, Maravelis, A. & Zelilidis, A. 2010: Petrography and geochemistry of the late Eocene early Oligocene submarine fans and shelf deposits on Lemnos Island, NE Greece. Implications for provenance and tectonic setting. Geological Journal, v. 45, Zelilidis, A., Vakalas, J., Barkooky, A., Darwish, M. & Tewfik, N. 2008: Impact of transfer faults and intrabasinal highs in basin evolution and sedimentation processes. Application to potential hydrocarbon fields development. Advanced Science Letters, 1, Kiomourtzi, P., Passadakis, N. & Zelilidis, A. 2008: Source rock and depositional environment study of three hydrocarbon fields in Prinos-Kavala basin (North Aegean). Open Petroleum Engineering Journal,v.1, Avramidis, P. & Zelilidis, A. 2007: Potential source rocks, organic geochemistry and thermal maturation in the southern depocenter (Kipourio-Grevena) of the Mesohellenic Basin, central Greece.- International Journal of Coal Geology, 71(4), pp Kiomourtzi, P., Pasadakis, N.& Zelilidis, A. 2007: Geochemical characterization of satellite hydrocarbon formations in Prinos-Kavala basin (North Greece). - Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τόμος ΧΧΧΧ/2, Maravelis, A., Konstantopoulos, P., Pantopoulos, G. & Zelilidis, A. 2007: North Aegean sedimentary basin evolution during the Late Eocene to Early Oligocene based on sedimentological studies on Lemnos Island (NE Greece). Geologica Carpathica, 58, Konstantopoulos, P., Maravelis, A., Pantopoulos, G. & Zelilidis, A. 2007: Sedimentology submarine fans palaeocurrent analysis in Peloponnesus area of Pindos foreland basin. - Ορυκτός Πλούτος, τ.143, σ

10 22. Getsos, K & Zelilidis, A. 2006: Study on Mesozoic carbonates of the Ionian zone and their petroleum potential based on stable isotopes, total organic carbon, SEM and clay minerals (NW Greece). Proceedings of the 2 nd International Conference on: Advances in Mineral Resources Management and Environmental Geotechnology Chania 2006, Greece, p Kokinou, Ε., Kamberis, Ε., Vafidis, Α., Monopolis, D., Ananiadis, G. & Zelilidis, Α. 2005: Deep seismic reflection data from offshore western Greece: a new crustal model for the Ionian Sea. Journal of Petroleum Geology, 28, Πασαδάκης, Ν., Κουτσοθεοδώρου, Ε., Μανούτσογλου, Ε., Παπακωνσταντίνου, Κ., Κιομουρτζή, Π.& Ζεληλίδης, Α. 2005: Συγκριτική αξιολόγηση πετρελαίων της λεκάνης Πρίνου-Καβάλας με χρήση βιοδεικτών. 2 ο Συνέδριο της Επιτροπής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας και Γεωχημείας. Θεσσαλονίκη σελ Schmitz, U., Dobrova, H. & Zelilidis, A. 2005: The hydrocarbon Potential of Western Greece Past E & P Results and Future Possibilities. AAPG annual meeting in Paris Vakalas, I., Ananiadis, G., Kontopoulos, N., Stoykova, K. & Zelilidis, A. 2004: Age determination and palaeogeographic reconstruction of Pindos foreland basin based on calcareous nannofossils. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τόμος ΧΧΧVI/2, Ananiadis, G., Vakalas, I., Zelilidis, A., & Stoykova, K. 2004: Palaeogeographic evolution of Pindos basin during Paleogene using calcareous nannofossilss. - Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τόμος ΧΧΧVI/2, Vakalas, I., Ananiadis, G., Zelilidis, A., Kontopoulos, N.& Tsikouras, B. 2004: Provenance of Pindos foreland flysch deposits using scanning electron microscopy and microanalysis. - Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τόμος ΧΧΧVI/1, Ananiadis, G., Vakalas, I., Kontopoulos, N. & Zelilidis, A. 2004: Hydraulic and statistical grain-size parameters of Pindos turbidite deposits. - Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τόμος ΧΧΧVI/2,

11 30. Vakalas, I., Ananiadis, G., Kontopoulos, N. & Zelilidis, A. 2004: Grain size statistical parameters and paleoflow velocity measurements of the Tertiary Pindos foreland basin turbidites.-δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τόμος ΧΧΧVI/2, Zelilidis, A., Piper, DJW., Vakalas, J., Avramidis, P. & Getsos, K. 2003: Oil and gas plays in Albania: do equivalent plays exist in Greece? Journal of Petroleum Geology, 26, 1, Zelilidis, A. 2003: The geometry of fan-deltas and related turbidites in narrow linear basins. Geological Journal, 38, Stoykova, Kr., Avramidis, P. & Zelilidis, A. 2003: Calcareous nannofossil stratigraphy of the Tertiary submarine fan deposits, Pindos foreland basin, western Greece. Geologica Carpathica, 54, 2, Zelilidis, A., Piper, D.J.W. & Kontopoulos, N. 2002: Sedimentation and basin evolution of the Oligocene - Miocene Mesohellenic basin, Greece. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 86(1), Avramidis, P., Zelilidis, A., Vakalas, I. & Kontopoulos, N. 2002: Interaction between tectonic activity and eustatic sea-level changes in the Pindos and Mesohellenic Basins, NW Greece: basin evolution and hydrocarbon potential.-journal of Petroleum Geology, 25(1), Avramidis, P. & Zelilidis, A. 2001: The nature of deep-marine sedimentation and palaeocurrent trends as an evidence of Pindos foreland basin fill conditions. Episodes, 24, No4,

12 37. Avramidis, P., Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 2000: Thrust dissection control of deep-water clastic dispersal patterns in the Klematia-Paramythia foreland basin, Western Greece.-Geol.Mag., 137, Kontopoulos, N., Fokianou, T., Zelilidis, A., Alexiadis, Ch. & Rigakis, N. 1999: Hydrocarbon potential of the middle Eocene-middle Miocene Mesohellenic piggy-back basin(central Greece): A case study. Marine and Petroleum Geology, 16, Avramidis, P. & Zelilidis, A. 1998: Two different submarine fan lobe types and their relationship to basin evolution; implication to hydrocarbon reservoirs, western Greece. Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, Τόμος ΧΧΧΙΙ, Νο 2, Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 1997: Depositional environments of the Pentalophos formation in the Mesohellenic basin: Application to the concept of the hydrocarbon habitat.- Ορυκτός Πλούτος, 102, Zelilidis, A., Kontopoulos, N., Avramidis, P. & Bouzos, D. 1997: Late Eocene to early Miocene depositional environments of the Mesohellenic basin, North- Central Greece: Implications for hydrocarbon potential. - Geologica Balcanica, 27, 1-2, Doutsos, T., Koukouvelas, I., Zelilidis, A. & Kontopoulos, N. 1994: Intracontinental wedging and post-orogenic collapse in Mesohellenic Trough. - Geol.Rundsch., 83,

13 3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΕΣ 1. «Περιβάλλοντα ιζηματογένεσης στη Μεσοελληνικήαύλακα, δυνατότητα γένεσης και αποταμίευσης υδρογονανθράκων στα ιζήματα των περιβαλλόντων αυτών». Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΕΠ (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ν. Κοντόπουλο. 2. «Ερμηνεία σεισμικών τομών στην Μεσοελληνικήαύλακα και σύνδεσή της με τα γεωλογικά στοιχεία της επιφάνειας». Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΕΠ (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ν. Κοντόπουλο. 3. «Λιθολογία και βαθμός μεταμόρφωσης, πυκνότητα και μαγνητική επιδεκτικότητα των μεταμορφωμένων πετρωμάτων που βρίσκονται κάτω από τους εβαπορίτες των Ισοπικών Ζωνών Γαβρόβου-Τριπόλεως και Ιονίου στη Δυτική Ελλάδα», χρηματοδοτήθηκε από την πετρελαϊκή εταιρεία EntrerpriseOil, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Α. Ζεληλίδη. 4. «Γεωχημεία των ιζημάτων της περιοχής Νοτιοδυτικά των Γρεβενών», χρηματοδοτήθηκε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Γρεβενών, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Α. Ζεληλίδη. 5. «Εξέλιξη περιβαλλόντων ιζηματογένεσης Πεδία υδρογονανθράκων", χρηματοδοτούμενο από την ευρωπαϊκή ένωση, ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ 2003, από το οποίο προέκυψαν 3 διδακτορικές διατριβές, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Α. Ζεληλίδη. 6. «Αξιολόγηση νέων κοιτασμάτων πετρελαίου στη λεκάνη της Καβάλας», χρηματοδοτούμενο από την ευρωπαϊκή ένωση και την εταιρεία KAVALA OIL, (ΠΑΒΕΤ 2005), με υπεύθυνο για το Εργαστήριο Ιζηματολογίας τον Καθηγητή κ. Α. Ζεληλίδη. 7. «Εντοπισμός και αξιολόγηση Βιοαερίου Νεογενών Σχηματισμών της περιοχής ΑρκαλοχωρίουΗρακλείου Κρήτης για ενεργειακή χρήση», χρηματοδοτούμενο από την ευρωπαϊκή ένωση και τη Δημοτική Επιχείρηση Αρκαλοχωρίου(ΠΑΒΕΤ 2005), με υπεύθυνο για το Εργαστήριο Ιζηματολογίας τον Καθηγητή κ. Α. Ζεληλίδη.

14 4. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1. Μεσοελληνική Αύλακα: Κεντρική Ελλάδα 2. Λεκάνη ΠροχώραςΠίνδου Ιόνιος ζώνη και ζώνη Γαβρόβου: Δυτική Ελλάδα (από Αλβανία έως και την Πελοπόννησο). 3. Ζώνη Παξών Ιόνιο Πέλαγος: (Διαπόντια Νησιά, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Στροφάδες). 4. Κρήτη: Λεκάνες Μεσσαράςκαι Ιεράπετρας, Γαύδος. 5. Νοτιοανατολικό Αιγαίο: Κάρπαθος 6. Βόρειο Αιγαίο: Λήμνος, Θάσος

15 1.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Μεσοελληνική Αύλακα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Λήμνος Θάσος ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Γιάννενα Καλπάκι Διαπόντια νησιά Δυτικά της Κέρκυρας Πρέβεζα Άρτα Πατραϊκός Δυτικά της Ζακύνθου Κυπαρισσιακός Δυτικά των Στροφάδων 4 5. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ 4. Κρήτη : Λεκάνες ΒΔ Κρήτης (Πλάτανος-Καστέλι-Μάλεμε, Λεκάνη Μεσσαράς, Λεκάνη Ιεράπετρας, Γαύδος 5 Κάρπαθος

16 1. Κεντρική Ελλάδα Μεσοελληνική Αύλακα Zelilidis et al., 2002

17

18 Zelilidis et al., Δυτική Ελλάδα χερσαίο Τμήμα

19 3. Δυτική Ελλάδα θαλάσσιο Τμήμα Maravelis et.a l., 2012

20 Zelilidis et al., 2003

21 Maravelis et. al., 2012

22 Maravelis et. al., 2012

23 Maravelis et. al., 2012

24 Maravelis et. al., 2012

25 Maravelis et. al., 2012

26 Kokkinou et.al., 2005

27 Maravelis et. al., 2012

28 4. Κρήτη ΛΕΚΑΝΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Μεσσαρά Panagopoulos et al., 2011 ΤΥΜΠΑΚΙ ΥΒΩΜΑ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

29 ΓΑΥΔΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑ Βύθισμα Πτολεμαίου Βύθισμα Στράβωνα Η Μεσογειακή ράχη χαρακτηρίζεται από την παρουσία mud volcanoes, ενώ η backstop περιοχή από πολλές λεκάνες με μεγάλου πάχους ιζημάτων του Μειοκαίνουμε σαπροπηλιτικούς ορίζοντες του Τορτονίου- Μεσσηνίου(τροπ. Από Huguen et al., 2006)

30 (Maravelis et al., 2012).

31 (Maravelis et al., 2012).

32 PRINOS HYDROCARBON FIELD Kiomourtzi et. al., 2008

33 Three litho-structural units recognized: The Post-Evaporitic Sequence (Pliocene-Pleistocene) Deltaic-marine sediments providing fast burial and THERMAL MATURITY of H/C The Evaporitic Sequence (Messinian) Tectonic activity Increased sedimentation rate providing SEAL The Pre-Evaporitic Sequence (Lower / Middle Miocene) The upper sequence is the Prinos turbidite system providing RESERVOIR The lower sequence consists of continental, lagoonal and marine sediments rich in organic matter providing SOURCE ROCKS 2 3 Kiomourtzi et. al.,

34 ΛΗΜΝΟΣ Maravelis & Zelilidis, 2010

35 Pantopoulos& Zelilidis 2012 KARPATHOS

36 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Χωρίς τη συμμετοχή των Πανεπιστημίων και ειδικότερα χωρίς τη συμμετοχή των Τμημάτων Γεωλογίας ΔΕΝ Μπορεί να αναδειχτεί η αξία του Ορυκτού πλούτου της χώρας μας ΔΕΝ Μπορεί να υπάρξει αξιοποίηση των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων

37 4/3/2012 1) TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA 2) DOLPHIN GEOPHYSICAL 3) ION GEOPHYSICAL CORPORATION 4) SPEC PARTNERS LTD 5) CGGVERITAS 6) PETROLEUM GEO-SERVICES (PGS) 7) SPECTRUM GEO LIMITED 8) FUGRO MULTICLIENT SERVICES AS

38 2/7/2012 Katakolo 3-4 mb Patraikos 200mb Ioannina 50-80mb 1/7/ onshore areas Evros, Kavalla, Serres, Thessaloniki, Grevena, Aitoloakarnania, Messenia, Achaia, Kriti, e.t.c.

39 Δυτική Ελλάδα χερσαίο Τμήμα Παραχώρηση 1 με τη διαδικασία της «ανοιχτής Θύρας» Περιοχή Ιωαννίνων με εκτίμηση κοιτάσματος 80 εκ. βαρελιών σύμφωνα με το υπουργείο

40 Γεωλογικός χάρτης της Αλβανίας στον οποίο φαίνονται τα υπάρχοντα πεδία υγρών και αερίων υδρογονανθράκων στην Αλβανία, ενώ έχουν προστεθεί και τομές των πεδίων Marinza, Cakraniκαι Ballshi(Natural Agency of Natural Resources, 2009).

41 Δυτική Ελλάδα (θαλάσσιο Τμήμα)-Ιόνιο πέλαγος 5 billion barrels oil Vlora-Elbasan fault Maravelis et al., 2012 Synthetic sketch map showing Italian and Albanian hydrocarbon plays with an attempt for correlation with the northwestern part of Greece (Diapontia islands). Cross-sections AA and BB based on seismic data.

42 Maravelis et. al., 2012

43 Πρέβεζα Τμήμα περιοχής που θα μπορούσε να δοθεί με την διαδικασία της «ανοιχτής Θύρας» και δεν δόθηκε ΓΙΑΤΙ;; Zelilidis et al., 2003 Mavromatidis 2009

44 ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ -ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΠΡΕΒΕΖΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ ΠΑΤΡΑΙΚΟΣ- ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑΚΟΣ- 3 ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ 4 Αν ο Πατραϊκός εκτιμήθηκε σε 200εκ.βαρέλια και το Κατάκολο σε 3εκ. βαρέλια πετρελαίου, τότε οι περιοχές της : Αμφιλοχίας + δυτικά της Ζακύνθου + Κυπαρισσιακός + Δυτικά των Στροφάδων μπορούν να δώσουν επιπλέον 500εκ.βαρέλια πετρελαίου και >από 500δις κυβικά μέτρα αερίου 2 Περιοχή Αμφιλοχίας θα μπορούσε να δοθεί με την διαδικασία της «ανοιχτής Θύρας» και δεν δόθηκε Παραχώρηση 2 με τη διαδικασία της «ανοιχτής Θύρας» Περιοχή Πατραϊκού με εκτίμηση κοιτάσματος 200εκ. βαρελιών σύμφωνα με το υπουργείο Παραχώρηση 3 με τη διαδικασία της «ανοιχτής Θύρας» Περιοχή Κατάκολου με εκτίμηση κοιτάσματος 3εκ. βαρελιών σύμφωνα με το υπουργείο

45 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1. Έχουµε 1-2 Πρίνους; Δηλαδή ο Πρίνος δίνει βαρ./ηµερ. = βαρ./ετ. = εκ. σε 20 χρόνια; Δηλαδή το Κατάκολο θα εξαντληθεί σε 2 χρόνια, και η Πάτρα αντιστοιχεί σε ένα φτωχό Πρίνο; 2. Αν στο µέλλον καλύψουµε το 40% των ενεργειακών µας αναγκών (σύµφωνα µε τον κ. Μανιάτη) τι σηµαίνει; Η Ελλάδα που χρειάζεται βαρ./ηµερ. θα καλύπτει µε το 40% τα βαρ./ηµερ.; Από το 40% των εσόδων στο κοίτασµα; Δηλαδή οι εταιρείες θα παράγουν > βαρ./ηµερ., που σηµαίνει: > Χ360ηµ = > βαρ./ετ. Χ 20χρ. = > 3 δις βαρέλια κοίτασµα!!! και όχι 350 εκατ. ΔΗΛΑΔΗ θα υπάρχουν στην Ελλάδα και θα αξιοποιούνται >15 Πρίνοι;;;;;;;; και όχι 1 Ή αν θεωρήσουµε ότι σήµερα ξοδεύουµε 12 δις για υδρογονάνθρακες ως χώρα τότε το 40% = µε 5 δις; :100δολ/βαρ= βαρ/ετ.:360ηµ= βαρ/ηµερ. κέρδος;; Δηλαδή πάλι θέλουµε >3.5 δις βαρέλια κοιτάσµατα. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΘΑ ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΠΟΤΕ; Ή ΘΑ ΤΟ ΚΡΙΒΟΥΜΕ;

46 Kastelorizo ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ -ΥΔΡΙΤΕΣ 5 trillion cubic meters of methane after hydrate degradation Block diagram showing five areas with mud volcanoes (Amsterdam, Kazan, Kula, Athina, Thessaloniki) (from Lykousiset al., 2009). Bathymetric map with major morphological features of Anaximandroshigh and peripheral basins (from Lykousis et al., 2009)

47 Κύπρος λεκάνη Λεβαντίνης (from Roberts & Peace 2007) Levantine Basin: Cyprus is in co-operation with Israel 1.7 million barrels of oil and 3.5 trillion cubic meters of gases Herodotus Basin related to Nile delta

48 Diapontia Islands Preveza Kefallinia Zakynthos Mud volcanoes Backstop basins Herodotus field Levantine field Nile delta field ---Pipe route EEZ Gavdos USGS 2010

49 Ελλάδα-Κύπρος Αίγυπτος Λεκάνη Ηροδότου Herodotus basin where OMV work on its southwestern part. Maps according Krois et al., 2010 and Gabor Tari et al., 2010

50 E.E.Z Possible pipe route connecting Cyprus and Israel Hydrocarbon fields, through Greece and Italy, with Europe Bathymetric map of Mediterranean Sea, where Mediterranean Ridge is noted, [modified from MediMapGroup, LoubrieuB. & J. Mascle(modified from Huguenet al., 2006)].

51 ΟΜΩΣ ΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (A)

52 1 2 A Weshow this map for first time on 4/11/ Ministry published on 4/11/2011 a Map with seismic lines and with boreholes WITH DETAILS FOR Area 1: Diapontia islands Area 2: west of Corfu island Area 3: Preveza Area 4: Patraikos gulf

53 Many seismic lines and few boreholes. WHY? Who knows the results? We are talking for our suggested areas BUT The ministry don want our knowledge don t want our participation don t want our results

54 Diapontiaislands West of Corfu Maravelis et. al., 2012

55 ΟΜΩΣ ΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ(Β)

56 Ministry published on 4/11/2011 maps with seismic lines and with boreholes WITH DETAILS FOR Area 1: Katakolonfield Area 2: Strophades area Area 3: Matapan basin Area 4: Gavdos basin Area 5: Stravonand Pliny basins

57 Many seismic lines and boreholes. WHY? Who knows the results? We are talking for our suggested areas BUT The ministry don want our knowledge don t want our participation don t want our results

58 Maravelis et. al., 2012

59 Maravelis et. al., 2012

60 ΟΜΩΣ ΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

61 A Ministry published on 4/11/2011 map with boreholes WITH DETAILS FOR Area 1: Prinosfield Area 2: Epanomifield BUT we show this map for first time on 4/11/2011

62 Really there aren t seismic lines for these areas?? Thasos island Orphanos Gulf

63 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Φαίνεται ότι δεν είναι όνειρο αλλά πραγματικότητα Υπάρχουν πολλές περιοχές με πιθανά πεδία υδρογονανθράκων τόσο πετρελαίου όσο και αερίων Τι χρειαζόμαστε 1. Άμεση ανακήρυξη της Ελληνικής ΑΟΖ: Διαπόντια νησιά Αλβανία, Δυτικά της Κέρκυρας και της Κεφαλονιάς Ιταλία Νότια-Νοτιοδυτικά της Κρήτης Λιβύη ΝΑ της Κρήτης (λεκάνη Ηροδότου) Κύπρος, Αίγυπτος Αιγαίο Τουρκία 2. Υποστήριξη και χρηματοδότηση της Έρευνας 3. «Ανοιχτά μυαλά» και «ανοιχτά αυτιά» στην επιστημονική γνώση που είναι διαθέσιμη στη χώρα μας.

64 ΔΕΝ θέλουμε να περπατάνε σαν τα γαϊδουράκια ΑΛΛΑ να τρέχουνε σαν τους λαγούς Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

RELATIONSHIP TO POSSIBLE HYDROCARBON ACCUMULATIONS OFFSHORE CRETE.

RELATIONSHIP TO POSSIBLE HYDROCARBON ACCUMULATIONS OFFSHORE CRETE. THE OCCURRENCE OF CONVERGING PLATES, MUD FLOW VOLCANOES AND ACCRETIONARY PRISM COMPLEXES IN THE MEDITERRANEAN RIDGE. THEIR RELATIONSHIP TO POSSIBLE HYDROCARBON ACCUMULATIONS OFFSHORE CRETE. A NEW RESPECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οil. Economic and Geopolitical Importance of Eastern. Emphasis on the Probable Natural. Elias Konofagos 2, Anthony E. Foscolos 3.

Οil. Economic and Geopolitical Importance of Eastern. Emphasis on the Probable Natural. Elias Konofagos 2, Anthony E. Foscolos 3. Οil Economic and Geopolitical Importance of Eastern Mediterranean gas fields for Greece and the E. U. Emphasis on the Probable Natural Gas Deposits Occurring in the Libyan Sea within the Exclusive Economic

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα Κυβερνητικοί Στόχοι: Ρεαλισμός και Ουτοπία

Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα Κυβερνητικοί Στόχοι: Ρεαλισμός και Ουτοπία IENE: 17o Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Έρευνα & Παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα Κυβερνητικοί Στόχοι: Ρεαλισμός και Ουτοπία Δρ Κωνσταντίνος Α. Νικολάου Γεωλόγος Πετρελαίων-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials

CURICULUM VITAE. Education : Ph D, D.I.C., B Sc (Geol), B. Materials CURICULUM VITAE Όνομα :ΣΩΤΗΡΙΟΣ Επώνυμο : ΒΑΡΝΑΒΑΣ Ιδιότητα : Καθηγητής Αντικείμενο / Research : Name : Soterios Surname : Varnavas Rank : Professor APPLIED ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY MARINE ENVIRONMENTAL

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΟΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ

Υ ΡΟΓΟΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ Υ ΡΟΓΟΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΕΙΞΕΙΣ Αχιλλέας Χριστοφορίδης Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας Η δηµιουργία των υδρογονανθράκων από την φύση διαρκεί πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2009 Δρ. ΝΤΟΤΣΙΚΑ Π. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2009 Δρ. ΝΤΟΤΣΙΚΑ Π. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ FAX ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές μεθόδους του ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα Νοέμβριος 2006 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος

Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Ανδρέας Παν. Βασιλόπουλος Όμιλος εταιρειών AVMap Τηλ.: 210 8056321-6 Fax: 210 8056327 E-mail: vassilopoulos@avmap.gr Ινστιτούτο Γεωπεριβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE

Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE , Ph.d Lecturer CURRICULUM VITAE Latest update: February 2015 Paraskevi V. Nomikou, Ph.d Personal Data ------------------------------------------------------------------------------------- Date of Birth:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Νικόλαος ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2014 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Νικόλαος Κων. Κούκουζας Ημερομηνία Γέννησης : 14 Οκτωβρίου 1964, Αθήνα Διεύθυνση εργασίας : Αιγιαλείας 52, 15125

Διαβάστε περισσότερα

The Giant's Causeway - Northern Ireland, UK. Τα Νέα 38. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ

The Giant's Causeway - Northern Ireland, UK. Τα Νέα 38. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ The Giant's Causeway - Northern Ireland, UK Τα Νέα 38 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Αρ. 38 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Επικαιρότητα - Πολιτικός Μηχανικός 3 - Όλη η Ελλάδα σε 50 βήματα 3 Τι άλλο κάνουν οι Γιαπωνέζοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Προέδρου του ΕΛΛΙΝΥ Δρ. Β. Καρκούλια στον Γιάννη Ντάσκα «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» 17/02 10/03/2013. Ερώτηση

Συνέντευξη του Προέδρου του ΕΛΛΙΝΥ Δρ. Β. Καρκούλια στον Γιάννη Ντάσκα «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» 17/02 10/03/2013. Ερώτηση ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Συνέντευξη του Προέδρου του ΕΛΛΙΝΥ Δρ. Β. Καρκούλια στον Γιάννη Ντάσκα «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» 17/02 10/03/2013 Ερώτηση 1: Κύριε Πρόεδρε τι γίνεται με τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014]

2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014] 1 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ [ΑΘΗΝΑ 14 MAΪOY 2014] Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας 2η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 09:00-09:30 Προσέλευση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Γεώργιος Παναγόπουλος Τόπος και χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 15-01-1975 Τηλέφωνο: 2610-991119 κινητό: 6974-605354 Email: gpanagopoulos@teimes.gr ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - PhD, MSc ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - PhD, MSc ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ ΦΑΚΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ - PhD, MSc ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΟΣ Όνομα: Ηλίας Επώνυμο: Φακίρης Πατρώνυμο: Χαράλαμπος Ημερ. Γεννησης: 08/10/1981 Διεύθυνση Οικίας : Τσατά 1, Λεχαινά Ηλείας Τηλ. 6942654927 e-mail: fakiris@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣΕΙΣΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΒΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Session A: PALAEOENVIRONMENT 1 η Συνεδρία: ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Thursday 28 May Πέμπτη 28 Μαΐου 9.00 11.00 Session A: PALAEOENVIRONMENT 1 η Συνεδρία: ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Thursday 28 May /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 25 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 25 th ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Το 25 ο Ετήσιο Συνέδριο αφιερώνεται στη µνήµη του Καθηγητή Γεωργίου Πανταζή 29 η Μαΐου 1 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α

Επιµέλεια καταλόγου: ρ Αναστάσιος Φ. Μαυράκης. Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο. Μέρος Α Κατάλογος Επιστηµονικών Εργασιών για το Θριάσιο Πεδίο Μέρος Α Τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις µετρήσεις ρύπανσης περιβάλλοντος του Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης και Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΓΕΡΠΠΕ) του

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα

Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας Ρευστοποίησης με τη Χρήση Δεδομένων Τηλεπισκόπησης στην Δυτική Ελλάδα 4 ο Πανελλήνιο συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, ΤΕΕ Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων, Αθήνα 2001, τομ.2, 185-192. Εντοπισμός Περιοχών Υψηλής Πιθανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES

ffek9e ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES ffek9e ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR MARINE RESEARCH ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ MONOGRAPHS ON MARINE SCIENCES Κώστας Παπακωνσταντϊνου Costas Papaconstantinou ΑΠιευτικών ΑποΟεμόιων

Διαβάστε περισσότερα

ιάβρωση και ανάπτυξη µοντέλων διάβρωσης στην Ευρώπη Περιστέρα Κουράκλη και Παναγιώτης Στεφανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ιάβρωση και ανάπτυξη µοντέλων διάβρωσης στην Ευρώπη Περιστέρα Κουράκλη και Παναγιώτης Στεφανίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ιάβρωση και ανάπτυξη µοντέλων διάβρωσης στην Ευρώπη Περιστέρα Κουράκλη και Παναγιώτης Στεφανίδης Εργαστήριο ιευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Σχολή ασολογίας & Φυσ. Περ/ντος, ΑΠΘ τηλ.2310 998984, φαξ 2310 998892,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κρυσταλλία Ευαγγελάτου Περιβαλλοντολόγος ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 29. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Δηλώστε συμμετοχή στις TCs της ISSMGE (σελ.38) και στο WG9 της ΙΤΑ (σελ.40)

Τα Νέα 29. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Δηλώστε συμμετοχή στις TCs της ISSMGE (σελ.38) και στο WG9 της ΙΤΑ (σελ.40) Φυσικός λίθος στον Βώλακα της Τήνου Α. Νικολόπουλος Τα Νέα 29 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Δηλώστε συμμετοχή στις TCs της ISSMGE (σελ.38) και στο WG9 της ΙΤΑ (σελ.40) Αρ. 29 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Στο τεύχος αυτό γίνεται εκτενής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 58. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Πρόταση της ΕΕΕΕΓΜ για την διοργάνωση των Mediterranean Conferences on Geomechanics and Geoengineering

Τα Νέα 58. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Πρόταση της ΕΕΕΕΓΜ για την διοργάνωση των Mediterranean Conferences on Geomechanics and Geoengineering Νάξος, παραλία Αγίας Άννας. Καρχαρίας στη στεριά Τα Νέα 58 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Πρόταση της ΕΕΕΕΓΜ για την διοργάνωση των Mediterranean Conferences on Geomechanics and Geoengineering Αρ. 58 ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Στις

Διαβάστε περισσότερα