ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ ) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16, Χ.Θ ) (57.4)» ,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013 K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210

2 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΕΡΓΟ : «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ ) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16, Χ.Θ ) (57.4)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ,00 Μονάδας Μερική Ολική ΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1 Α-1 Ο Ο/Α-1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών Ο Ο-1110 m ,00 3, ,00 2 Α-2 Ο Ο/Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες Ο Ο-1123Α m ,00 3, ,40 ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ Α-3 Ο Ο/Α-4 ιάνοιξη τάφρων 3 Α-3.1 Ο Ο/Α-4.1 ιάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες Ο Ο-1212 m 3 240,00 4, ,40 4 Α-4 Ο Ο/Α-12 5 Α-5 Υ Ρ/ Α-6 Ο Ο/Α-15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων ΟΙΚ-2227 m 3 590,00 20, ,00 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µη Υ Ρ 6808 m 2.660,00 3, ,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Καθαρισµός οχετών ανοίγµατος µέχρι και 3,0m Ο Ο-1320 m 335,00 9, ,25 ΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Α-7 Ο Ο/Α-18 Προµήθεια δανείων 7 Α-7.1 Ο Ο/Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 Ο Ο-1510 m ,00 8, ,60 8 Α-7.2 Ο Ο/Α Α-7.3 Ο Ο/Α-18.3 άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 Ο Ο-1510 m ,00 9, ,75 άνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατοµείου Κατηγ. Ε4 Ο Ο-1510 m 3 500,00 12, ,00 10 Α-8 Ο Ο/Α-19 Κοκκώδες υλικό 0-200mm Ο Ο-3121Β m ,00 12, ,67 11 Α-9 Ο Ο/Α-20 Κατασκευή επιχωµάτων Ο Ο-1530 m ,00 0, ,80 12 Α-10 Ο Ο/Α Α-11 Ο Ο/Α-23 Α-12 Υ Ρ/ Α-12.1 Υ Ρ/ Επανεπίχωση σήραγγας CUT & COVER και στοµίων σηράγγων Ο Ο-1530 m ,00 0, ,00 Κατασκευή στρώσης άµµου - σκύρων µεταβλητού πάχους Ο Ο-3121A m ,00 12, ,70 Επίχωση κάθε είδους ορυγµάτων εντός πόλεως µε θραυστό υλικό λατοµείου της Π.Τ.Π. Ο-150 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm Υ Ρ 6068 m ,00 14, ,50 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ ΩΝ Α-13 Ο Ο/Α-24 Επένδυση πρανών 15 Α-13.1 Ο Ο/Α-24.1 Επένδυση πρανών µε φυτική γη Ο Ο-1610 m ,00 0, ,25 16 Α-14 Ο Ο/Α-25 Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη Ο Ο-1620 m ,00 1, ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Α ,32 17 Β-1 Ο Ο/Β-1 ΟΜΑ Α Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους µέχρι και 3,00 m Ο Ο-2151 m , ,14 K:\A5740b\cons\tefhi\5210_BG\PM b /5210/B07

3 18 B-2 Ο Ο/Β-2 19 Β-3 Υ Ρ/3.12 Β-4 Ο Ο/Β-4 20 Β-4.1 Ο Ο/Β Β-4.2 Ο Ο/Β-4.2 Πρόσθετη τιµή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. Υ Ρ 6087 m , ,80 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ Υ Ρ 6087 m 140 4,50 630,00 Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόµια και θέσεις τεχνικών έργων Επιχώµατα κάτω από τα πεζοδρόµια Ο Ο-3121.Β m , ,65 Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών Υ Ρ-6068 m , ,32 ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ Β-5 σχετ.ο Ο/Β-26 Φρεατοπάσσαλοι µε σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 22 Β-5.1 σχετ.ο Ο/Β-26.2 Φρεατοπάσσαλος Φ0,80m Ο Ο-2731 m , ,00 23 Β-5.2 σχετ.ο Ο/Β-26.3 Φρεατοπάσσαλος Φ1,00m Ο Ο-2731 m , ,00 24 Β-5.3 σχετ.ο Ο/Β-26.4 Φρεατοπάσσαλος Φ1,20m Ο Ο-2731 m , ,00 25 Β-5.4 σχετ.ο Ο/Β-26.5 Φρεατοπάσσαλος Φ1,50m Ο Ο-2731 m , ,00 26 Β-6 σχετ.φργ/5.29 Μπετονίτης Υ Ρ tn , ,00 Β-7 νέο άρθρο ιάνοιξη πρόσθετης οπής για την κατασκευή φρεατοπάσσαλου 27 Β-7.1 νέο άρθρο Φρεατοπάσσαλος Φ0,80m Ο Ο-2731 m , ,00 28 Β-7.2 νέο άρθρο Φρεατοπάσσαλος Φ1,00m Ο Ο-2731 m , ,00 29 Β-7.3 νέο άρθρο Φρεατοπάσσαλος Φ1,20m Ο Ο-2731 m , ,00 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ Β-8 Ο Ο/Β-29 Σκυροδέµατα Β-8.1 Ο Ο/Β-29.1 Σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10 (Β5 ή Β10) 30 Β Ο Ο/Β Άοπλο C8/10 (Β10) κοιτοστρώσεων, εξοµαλυντικών στρώσεων, κ.λ.π. Ο Ο-2521 m , ,00 Β-8.2 Ο Ο/Β Β Ο Ο/Β Σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 (Β10 ή Β15) C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβληµάτων αγωγών, εξοµαλυντικών στρώσεων κλπ Ο Ο-2531 m , ,20 Β-8.3 Ο Ο/Β-29.3 Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 32 Β Ο Ο/Β C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ Ο Ο-2532 m , ,80 Β-8.4 Ο Ο/Β-29.4 Σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 33 B Ο Ο/Β Οπλισµένο C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ Ο Ο-2551 m , ,00 34 Β Ο Ο/Β Οπλισµένο C20/25 ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσµων κ.λ.π. Ο Ο-2522 m , ,60 35 Β Ο Ο/Β Οπλισµένο C20/25 κιβωτοειδών oχετών Ο Ο-2551 m , ,00 36 Β Ο Ο/Β C20/25 µικροκατασκευών Ο Ο-2551 m , ,00 Β-8.5 νέο άρθρο Σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 37 Β νέο άρθρο C25/30 µικροκατασκευών Ο Ο-2551 m , ,50 38 Β νέο άρθρο Οπλισµένο C25/30 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ Ο Ο-2551 m , ,00 K:\A5740b\cons\tefhi\5210_BG\PM b /5210/B07

4 Μονάδας Μερική Ολική 39 Β νέο άρθρο Οπλισµένο C25/30 ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσµων κ.λ.π. Ο Ο-2551 m , ,00 Οπλισµένο C25/30 σύµµικτων Β νέο άρθρο πλακών 40 Β νέο άρθρο Ύψους Η 7,00m Ο Ο-2551 m , ,50 Β-8.6 Ο Ο/Β-29.5 Σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 Οπλισµένο C30/37 βάθρων, 41 Β Ο Ο/Β κεφαλοδέσµων Ο Ο-2551 m , ,00 Οπλισµένο C30/37 πλακών, Β νέο άρθρο πλακοδοκών 42 Β νέο άρθρο Ύψους Η 7,00m Ο Ο-2551 m , ,40 Β-8.7 Ο Ο/Β-29.6 Σκυρόδεµα κατηγορίας C40/50 Β Β Προεντεταµένο C40/50 κιβωτοειδών φορέων επί ικριωµάτων 43 Β Β Ύψους Η 7,00 m Ο Ο-2565 m , ,00 44 Β-8.8 Ο Ο/Β-29.7 Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα εκτός υπογείων έργων Υ Ρ-7017 m , ,00 ΟΠΛΙΣΜΟΙ Β-9 Ο Ο/Β-30 Σιδηροί οπλισµοί 45 Β-9.1 Ο Ο/Β-30.2 Σιδηρούς οπλισµός St III (S400) ή St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων Ο Ο-2612 kg , ,00 46 Β-9.2 Ο Ο/Β-30.3 Σιδηρούν δοµικό πλέγµα St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων Υ Ρ-7018 kg , ,25 Β-10 Ο Ο/Β-31 Σκληρός χάλυβας προέντασης Σκληρός χάλυβας προέντασης 47 Β-10.1 Ο Ο/Β /170 Ο Ο-2620 kg , ,00 48 Β-11 Ο Ο/Β Β-12 Ο Ο/Β Β-13 νέο άρθρο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ ιαµόρφωση επιφανειών σκυροδέµατος τύπου Γ Υ Ρ-6403 m , ,00 Επίχρισµα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόµων και φρεατίων Υ Ρ-6403 m , ,25 Επίστρωση τσιµεντοκονιάµατος επιπεδοποίησης ποιότητας C25, πάχους 1-1,5εκ σε πλάκα καταστρώµατος γεφυρών Υ Ρ-6402 m , ,00 51 Β-14 Ο Ο/Β-35 Αντιρρυπαντική επάλειψη ΟΙΚ-7902 m , ,50 52 Β-15 Ο Ο/Β-36 Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη Ο Ο-2411 m , ,00 Β-16 Ο Ο/Β-37 Μόνωση µε ασφαλτόπανα 53 Β-16.1 Ο Ο/Β-37.2 Μόνωση µε διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιµεντοκονία Ο Ο-2412 m , ,00 54 Β-17 Ο Ο/Β Β-18 Ο Ο/Β Β-19 Ο Ο/Β Β-20 ΟΙΚ/ Στεγάνωση µε ειδικές µεµβράνες Ο Ο-2412 m , ,80 Στεγανωτική µεµβράνη πάχους>2χλστ για τη στεγάνωση C&C Ο Ο-2412 m , ,20 Αποστραγγιστική στρώση µε υλικό τύπου ΕΝΚΑDRAIN ST ΟΙΚ-7914 m , ,00 Μόνωσεις υγρασίας µε φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm ΟΙΚ-7914 m , ,00 Β-21 Ο Ο/Β-43 Σφράγιση αρµών Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε 58 Β-21.1 Ο Ο/Β-43.1 PLASTIC 77 ή αναλόγου Υ Ρ-6370 m 75 2,86 214,50 K:\A5740b\cons\tefhi\5210_BG\PM b /5210/B07

5 59 Β-21.2 Ο Ο/Β Β-21.3 Ο Ο/Β Β-22 Ο Ο/Β Β-23 νέο άρθρο 63 Β-24 νέο άρθρο 64 Β-25 νέο άρθρο Σφράγιση κατακόρυφων - κεκλιµένων αρµών µε PLASTI JOINT ή αναλόγου Υ Ρ-6370 m , ,42 Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες 12mm τύπου FLEXCELL ή αναλόγου Υ Ρ-6370 m , ,50 Στεγάνωση αρµού µε ταινία τύπου HYDROFOIL PVC ή αναλόγου Υ Ρ-6373 m , ,25 Κατασκευή οριζόντιων αρµών δαπέδων πάχους 1εκ και βάθους έως 2εκ και σφράγγιση αυτών µε σφραγγιστικό τύπου Sikaflex PRO3-WF ή ισοδύναµου Υ Ρ-6370 m 45 4,50 202,50 Αρµοί διαστολής - συστολής εύρους µετακίνησης 60mm Ο Ο-2651 m , ,00 Αρµοί διαστολής - συστολής εύρους µετακίνησης 70mm στην διαµήκη διέυθυνση και ταυτόχρονα 50mm στην εγκάρσια Ο Ο-2651 m , ,00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Β-26 Ο Ο/Β-46 Εφέδρανα γεφυρών 65 Β-26.1 Ο Ο/Β-46.1 Σταθερά εφέδρανα γεφυρών ελαστοµεταλλικά ή ελαστοµερή Ο Ο-2912 lt , ,50 66 Β-26.2 νέο άρθρο Β-26.3 νέο άρθρο 67 Β νέο άρθρο 68 Β νέο άρθρο Ελαστοµεταλλικά εφέδρανα αγκυρούµενα και αντικαταστάσιµα Φ500/226 (Τελ. = 110mm) Ο Ο-2912 τεµ , ,00 Σφαιρικά εφέδρανα γεφυρών βιοµηχανικού τύπου Παραλαβής κατακόρυφου φορτίου λειτουργίας 675ΚΝ, σταθερό προς όλες τις κατευθύνσεις, οριακής οριζόντιας δύναµης 350ΚΝ Ο Ο-2912 τεµ , ,00 Παραλαβής κατακόρυφου φορτίου λειτουργίας 675ΚΝ, καθοδηγούµενης ολίσθησης σε µία διεύθυνση µε συνολική µετακίνηση ολίσθησης 240mm και σταθερό εγκάρσια στη διεύθυνση ολίσθησης µε παραλαβή οριακής οριζόντιας δύναµης 200ΚΝ Ο Ο-2912 τεµ , ,00 69 Β-27 Ο Ο/Β-47 Στόµια αποχέτευσης γεφυρών Υ Ρ-6752 kg , ,26 70 Β-28 Υ Ρ/ Β-29 Ο Ο/Β Β-30 Ο Ο/Β Β-31 Ο Ο/Β Β-32 νέο άρθρο 75 Β-33 νέο άρθρο Τυποποιηµένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 χιλ., κατηγορίας φορτίου Β125 µε εσχάρα από γαλβανισµένο χάλυβα Υ Ρ m 82 70, ,00 Γαλβανισµένα σιδηρά εξαρτήµατα Ο Ο-2672 kg , ,08 Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, σχάρες υπονόµων Υ Ρ-6752 kg , ,80 Βαθµίδες από µαλακό χυτοσίδηρο Υ Ρ-6753 kg , ,99 Βαθµίδες και πλατύσκαλα ευθύγραµµης κλίµακας από σιδηρές διατοµές και ελάσµατα ποιότητας S355 Υ Ρ-6753 kg , ,00 Ειδική τραπεζοειδής λαµαρίνα τύπου Symdeck 73 ή ισοδύναµου, πάχους 1mm Υ Ρ-6753 m , ,00 K:\A5740b\cons\tefhi\5210_BG\PM b /5210/B07

6 Β-34 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς Μονάδας Μερική Ολική 76 Β-34.1 ΟΙΚ/61.05 Ύψους ή πλευράς έως 160 mm ΟΙΚ 6104 kg 320 2,40 768,00 77 Β-34.2 ΟΙΚ/61.06 Ύψους ή πλευράς >160 mm ΟΙΚ 6104 kg , ,00 78 Β-35 νέο άρθρο 79 Β-36 νέο άρθρο 80 Β-37 νέο άρθρο 81 Β-38 Υ Ρ/ Β-39 Υ Ρ/ Β-40 Υ Ρ/ Β-41 ΟΙΚ/ Β-42 ΟΙΚ/ Β-43 ΟΙΚ/ Β-44 ΟΙΚ/ Β-45 ΟΙΚ/ Β-46 νέο άρθρο Μεταλλικά στοιχεία ποιότητας S355 φέροντος οργανισµού φορέων γεφυρών ΟΙΚ 6104 kg , ,00 Kαλώδια ανάρτησης διαµέτρου Φ20 χλστ full locked coil strands Ο Ο-2620 kg 490 7, ,00 Μεταλλικοί πάσσαλοι διαµέτρου Φ45cm µε τοποθέτηση εντός της οπής σιδηροδοκού ΗΕΑ320 και σκυροδέτηση της οπής µε C16/20 Ο Ο-2731 m , ,00 Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων Υ Ρ-6103 kg , ,50 Έµπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων Υ Ρ-6104 m , ,00 Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων Υ Ρ-6105 m , ,00 Εφαρµογή αντισκωριακού υποστρώµατος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιηµένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης ΟΙΚ-7744 m , ,00 Εφαρµογή δύο στρώσεων αντισκωριακού υποστρώµατος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, µε βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο και υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο (Zinc Rich Primer) µε συνολικό τελικό πάχος ξηρού υµένα τα 80 µικρά ΟΙΚ-7744 m , ,00 Βερνικοχρωµατισµοί επί σπατουλαρισµένων επιφανειών µε εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήµατα δύο συστατικών ΟΙΚ-7765 m , ,00 Υπόστρωµα χρωµατισµού επιφανειών αλουµινίου ή γαλβανισµένων στοιχείων µε βάση εποξειδικές, πολυουρεθανικές ρητίνες ή µε βάση το φωσφορικό οξύ (etch primer) ΟΙΚ-7735 m ,50 600,00 Αµµοβολή σιδηρών κατασκευών ΟΙΚ-7740 kg , ,50 Κατασκευή αντιθορυβικού πετάσµατος ΟΙΚ m , ,00 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Β-47 ΦΡΓ/6.09 Κλισιόµετρα 90 Β-47.1 ΦΡΓ/ Προµήθεια οργάνων Υ Ρ-7113 m 8 60,00 480,00 91 Β-47.2 ΦΡΓ/ Εγκατάσταση οργάνων Υ Ρ-7113 m 8 9,50 76,00 Β-48 ΦΡΓ/6.15 Ακίδες µέτρησης σύγκλισης 92 Β-48.1 ΦΡΓ/ Προµήθεια ακίδας σύγκλισης Υ Ρ-7113 τεµ. 4 25,00 100,00 93 Β-48.2 ΦΡΓ/ Εγκατάσταση ακίδας σύγκλισης Υ Ρ-7113 τεµ. 4 17,00 68,00 94 Β-49 Ο Ο/Β-51 ΚΡΑΣΠΕ Α - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Πρόχυτα κράσπεδα 0,15X0,30m από σκυρόδεµα Ο Ο-2921 m , ,33 K:\A5740b\cons\tefhi\5210_BG\PM b /5210/B07

7 95 Β-50 Ο Ο/Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κ.λ.π. Ο Ο-2922 m , ,80 ΣΩΛΗΝΕΣ Β-51 Υ Ρ/ Β-51.1 Υ Ρ/ Β-51.2 Υ Ρ/ Β-51.3 Υ Ρ/ Β-51.4 Υ Ρ/ Β-51.5 Υ Ρ/ Β-51.6 Υ Ρ/ Β-51.7 Υ Ρ/ Β-51.8 Υ Ρ/ Β-51.9 Υ Ρ/ Αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων από τσιµεντοσωλήνες σειράς 75 D400mm Υ Ρ m , ,00 D500mm Υ Ρ m , ,00 D600mm Υ Ρ m , ,00 D700mm Υ Ρ m , ,00 D800mm Υ Ρ m , ,00 D900mm Υ Ρ m , ,00 D1000mm Υ Ρ m , ,00 D1100mm Υ Ρ m , ,00 D1200mm Υ Ρ m , ,00 Β-52 Ο Ο/Β-56 Σωλήνες PVC 6 at 105 Β-52.1 Ο Ο/Β Σωλήνες PVC Φ315 Υ Ρ m , ,00 Β-53 Υ Ρ/ Β-53.1 Υ Ρ/ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος, SDR 41, DN 315mm Υ Ρ m , ,00 Β-54 Υ Ρ/12.30 Σωληνώσεις αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), διπλού τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά EΛΟΤ EN , δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, µε µία µούφα και δύο δακτυλίους Β-54.1 Υ Ρ/ Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάµετρο [DN/ID] 107 Β Υ Ρ/ ίκτυα µε σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm Υ Ρ m , ,00 B-55 Υ Ρ/ Β-55.1 Υ Ρ/ Τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [DN/ΟD] ίκτυα µε σωλήνες SN8, DN/ΟD 800 mm Υ Ρ m , ,00 Β-56 Ο Ο/Β Β-56.1 Ο Ο/Β Β-57 Ο Ο/Β-59 Β-58 Ο Ο/Β Β-58.1 Ο Ο/Β Β-59 Υ Ρ/ ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC ιάτρητοι σωλήνες από PVC στραγγιστηρίων Φ120 Υ Ρ m 970 4, ,50 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διέλευσης καλωδίων ΗΛΜ-5 m , ,00 Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος απορροής οµβρίων τεχνικών Σιδηροσωλήνας Φ6 ελαχίστου πάχους 4,5 mm ΗΛΜ-5 m 54 41, ,20 ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσίδηρου ονοµαστικής διαµέτρου DN 200mm Υ Ρ 6623 m , ,00 K:\A5740b\cons\tefhi\5210_BG\PM b /5210/B07

8 Μονάδας Μερική Ολική Β-60 Υ Ρ/ Β-60.1 Υ Ρ/ Β-61 Ο Ο/Β Β-61.1 Ο Ο/Β Β-62 Ο Ο/Β-62 Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων, µεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598 Υ Ρ 6623 kg 155 2,40 372,00 ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ ιάτρητοι τσιµεντοσωλήνες στραγγιστηρίων ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,20m Ο Ο-2861 m , ,10 Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης Ο Ο-2815 m , ,75 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ Β-63 Ο Ο/Β-64 Γεωυφάσµατα 116 Β-63.1 Ο Ο/Β-64.1 Γεωύφασµα στραγγιστηρίων ΟΙΚ-7914 m , , Β-63.2 Ο Ο/Β-64.2 Γεωύφασµα διαχωρισµού ΟΙΚ-7914 m , ,50 Β-64 Ο Ο/Β-64.4 Γεωύφασµα επένδυσης CAC 118 Β-64.1 Ο Ο/Β Γεωύφασµα βάρους 300 gr/m 2 ΟΙΚ-7914 m , ,24 ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙ ΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ Β-65 Ο Ο/Β-70 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναµονής 119 Β-65.1 Ο Ο/Β-70.1 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 70%Ο Ο %Υ Ρ-6751 τεµ , , Β-65.2 νέο άρθρο 121 Β-65.3 νέο άρθρο Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 60x60x85 Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 80x80x85 70%Ο Ο %Υ Ρ-6751 τεµ , ,00 70%Ο Ο %Υ Ρ-6751 τεµ 9 147, , Β-66 Υ Ρ/16.01 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίων Υ Ρ-6744 τεµ 6 115,00 690,00 Β-67 Ο Ο/Β-65 Φάτνες από συρµατόπλεγµα 123 Β-67.1 Ο Ο/Β-65.1 Προµήθεια συρµατοπλέγµατος Ο Ο-2311 kg 150 2,18 327, Β-67.2 Ο Ο/Β-65.2 Κατασκευή φατνών Ο Ο-2312 m ,95 292, Β-67.3 Ο Ο/Β-65.3 Πλήρωση φατνών Ο Ο-2313 m ,50 350, Β-68 Υ Ρ/16.05 Καθαρισµός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών κλειστής διατοµής Υ Ρ-6053 m , ,50 Β-69 Υ Ρ/16.06 Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ πλευρικού ανοίγµατος Για την επισκευή φρεατίου Β-69.1 Υ Ρ/ εφόσον οι φθορές της µετώπης και της πλάκας επικάλυψης δεν υπερβαίνουν σε πλάτος τα 35 cm 127 Β Υ Ρ/ Για το πρώτο πλευρικό άνοιγµα του φρεατίου Β-69.2 Υ Ρ/ Β Υ Ρ/ Για την επισκευή φρεατίου εφόσον οι φθορές της µετώπης και της πλάκας επικάλυψης υπερβαίνουν σε πλάτος τα 35 cm Για το πρώτο πλευρικό άνοιγµα του φρεατίου 50%Υ Ρ %Υ Ρ-6301 τεµ 40 98, ,00 50%Υ Ρ %Υ Ρ-6301 τεµ , ,00 Β-70 Υ Ρ/ Β-70.1 Υ Ρ/ Kαθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής µε πλευρικό άνοιγµα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ) Καθαρισµός φρεατίου µονού ανοίγµατος 30%Υ Ρ %Υ Ρ-6107 τεµ 40 75, ,00 K:\A5740b\cons\tefhi\5210_BG\PM b /5210/B07

9 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Β ,83 ΟΜΑ Α Γ: Ο ΟΣΤΡΩΣΙΑ Γ-1 Ο Ο/Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας 130 Γ-1.2 Ο Ο/Γ-1.1 Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) Ο Ο-3111.Β m , ,90 Γ-2 Ο Ο/Γ-2 Βάση οδοστρωσίας Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο- 131 Γ-2.1 Ο Ο/Γ ) Ο Ο-3211.Β m , , Γ-3 Ο Ο/Γ-5 Κατασκευή ερεισµάτων Ο Ο-3311.Β m , ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Γ ,70 ΟΜΑ Α : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ο Ο/ -1 Κοπή ασφαλτ/δέµατος ΟΙΚ-2269 m , ,00-2 Ο Ο/ Ο Ο/ Ο Ο/ Ο Ο/ -2.3 Εκσκαφή-φρεζάρισµα ασφαλτικού οδοστρώµατος Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 4 cm Ο Ο-1132 m , ,50 Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 6 cm Ο Ο-1132 m , ,45 Εκσκαφή-φρεζάρισµα βάθους έως 8 cm Ο Ο-1132 m , , Ο Ο/ -3 Ασφαλτική προεπάλειψη Ο Ο-4110 m , , Ο Ο/ -4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Ο Ο-4120 m , ,55-5 Ο Ο/ -5 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260) Ο Ο/ -5.1 Βάση πάχους 0,05 m Ο Ο-4321.Β m , , Ο Ο/ Ο Ο/ -7-8 Ο Ο/ Ο Ο/ Ο Ο/ Ο Ο/ Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση µεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265) Ο Ο-4421.Β ton , ,00 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265) Ο Ο-4421.Β m , ,80 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 µ µε χρήση κοινής ασφάλτου Ο Ο-4521.Β m , ,00 Λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25mm Αντιολισθηρή στρώση 25 mm µε χρήση τροποποιηµένης ασφάλτου Ο Ο-4521.Β m , ,25 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ,99 Ε-1 Ο Ο/Ε-1 Ε-1.1 Ο Ο/Ε Ε Ο Ο/Ε ΟΜΑ Α Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΑ Συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων (ΣΑΟ) Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W3 Ο Ο-2653 m , ,00 Ε-1.2 Ο Ο/Ε-1.3 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ K:\A5740b\cons\tefhi\5210_BG\PM b /5210/B07

10 145 Ε Ο Ο/Ε Ε Ο Ο/Ε Ε νέο άρθρο Ε-1.3 Ο Ο/Ε Ε Ο Ο/Ε Ε-1.4 Ο Ο/Ε Ε Ο Ο/Ε Ε Ο Ο/Ε Ε Ο Ο/Ε Ε-1.5 Ο Ο/Ε Ε Ο Ο/Ε Ε Ο Ο/Ε Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Ο Ο-2653 m , ,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Ο Ο-2653 m , ,00 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α Ο Ο-2653 m , ,00 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W3 Ο Ο-2653 m , ,00 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται µε έµπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W5 Ο Ο-2653 m , ,00 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4 Ο Ο-2653 m , ,00 Μονόπλευρο στηθαίο ασφαλείας, τοποθετούµενο µε έµπηξη, ικανότητας συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3 Ο Ο-2653 m , ,00 Προκατασκευασµένα στηθαία οδών από σκυρόδεµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Στηθαία οδού από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, µε ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W3, ύψους 0,80m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα Ο Ο-2548 m , ,00 Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, µε ικανότητα συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W1, ύψους 0,80m, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα Ο Ο-2548 m , , Ε Ο Ο/Ε Ε-1.6 Ο Ο/Ε Ε Ο Ο/Ε Στοιχείο συναρµογής µεταξύ στηθαίων σκυροδέµατος κεντρικής νησίδας ύψους 80cm, µήκους 4,0m κατασκευασµένο από σκυρόδεµα Ο Ο-2548 τεµ , ,00 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317 ΣΑΕΠ τύπου επαναφοράς, κλάσεως 110 (RE) Ο Ο-2653 τεµ , ,00 K:\A5740b\cons\tefhi\5210_BG\PM b /5210/B07

11 ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟ ΕΙΚΤΕΣ Ε-7 Ο Ο/Ε-4 Κιγκλιδώµατα 156 Ε-7.1 Ο Ο/Ε-4.1 Σωλήνες κιγκλιδωµάτων Ο Ο-2653 m , , Ε-7.2 Ο Ο/Ε-4.2 Σιδηρά κιγκλιδώµατα Ο Ο-2652 kg , ,00 Ε-8 Ο Ο/Ε Ε-8.1 Ο Ο/Ε-8.1 Ε-8.2 Ο Ο/Ε Ε Ο Ο/Ε Ε Ο Ο/Ε ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές Με ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ σε γέφυρες σήµανσης ΟΙΚ-6541 m , ,50 Πλευρικές µε ανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ Πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙ ΟΙΚ-6541 m , ,00 Πλευρικές µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙΙ ΟΙΚ-6541 m , ,00 Ε-9 Ο Ο/Ε Ε-9.1 Ο Ο/Ε Ε-9.2 Ο Ο/Ε Ε-9.3 Ο Ο/Ε Ε-9.4 Ο Ο/Ε Ε-9.5 νέο άρθρο 166 Ε-9.6 νέο άρθρο Πινακίδες ρυθµιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς 0,90 m απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεµ , ,40 Πινακίδα ρυθµιστική µεσαίου µεγέθους, απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεµ , ,10 Πινακίδα ρυθµιστική µεγάλου µεγέθους, απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεµ , ,60 Πινακίδα εργοταξιακής σήµανσης ΟΙΚ-6541 τεµ , ,00 Πλευρικές πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης µε αναγραφές και σύµβολα από µεµβράνη υπερυψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙΙ ΟΙΚ-6541 m , ,00 Ρυθµιστική ή αναγγελίας κινδύνου εργοταξιακή µεγάλου µεγέθους, σε κίτρινο πλαίσιο µε υλικά ανταν/τας τύπου ΙΙ ΟΙΚ-6541 τεµ , ,00 Ε-10 Ο Ο/Ε-10 Στύλοι πινακίδων 167 Ε-10.1 Ο Ο/Ε-10.2 Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα 3" Ο Ο-2653 τεµ , , Ε-11 Ο Ο/Ε-13 Γέφυρες σήµανσης Ο Ο-2652 kg , , Ε-12 Ο Ο/Ε Ε-13 Ο Ο/Ε Ε-14 νέο άρθρο 172 Ε-15 νέο άρθρο 173 Ε-16 νέο άρθρο 174 Ε-17 Υ Ρ/ Ε-18 νέο άρθρο ικτύωµα στήριξης µεγάλων πλευρικών πινακίδων ύψους µέχρι 9,0 m Ο Ο-2652 kg , ,00 Αναλάµπων φανός επισήµανσης κινδύνου ΗΛΜ-108 τεµ , ,00 Προµήθεια µπαταριών αναλάµποντων φανών ΗΛΜ-108 τεµ , ,00 Αποξήλωση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων ΟΙΚ-2275 τεµ , ,00 Μετεγκατάσταση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων ΟΙΚ-2275 τεµ , ,00 Ρυµουλκούµενο στοιχείο µε παλλόµενο βέλος παράκαµψης ΟΙΚ-6541 τεµ , ,00 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγµάτων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας από λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5εκ Υ Ρ-6751 kg 500 2, ,00 K:\A5740b\cons\tefhi\5210_BG\PM b /5210/B07

12 Μονάδας Μερική Ολική ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ε-19 Ο Ο/Ε-17 ιαγράµµιση οδοστρώµατος 176 Ε-19.1 Ο Ο/Ε-17.1 Προσωρινή ιαγράµµιση Οδοστρώµατος ΟΙΚ-7788 m , , Ε-19.2 Ο Ο/Ε-17.2 Τελική ιαγράµµιση Οδοστρώµατος µε υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας ΟΙΚ-7788 m , , Ε-20 νέο άρθρο Ακουστική ταινία οδοστρώµατος Υ Ρ m , ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ ,00 ΟΜΑ Α Ζ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο ΩΝ Ζ-1 Ο Ο/Ζ-1 Ιστός ηλεκτροφωτισµού οδών 179 Ζ-1.1 νέο άρθρο Ιστός ύψους 5,00 m ΗΛΜ-101 τεµ , , Ζ-1.2 νέο άρθρο Ιστός ύψους 7,00 m ΗΛΜ-101 τεµ , , Ζ-1.3 νέο άρθρο Ιστός ύψους 8,00 m ΗΛΜ-101 τεµ , , Ζ-1.4 Ο Ο/Ζ-1.2 Ιστός ύψους 9,00 m ΗΛΜ-101 τεµ , , Ζ-1.5 Ο Ο/Ζ-1.3 Ιστός ύψους 10,00 m ΗΛΜ-101 τεµ , , Ζ-1.6 νέο άρθρο Ιστός ύψους 11,00 m ΗΛΜ-101 τεµ , , Ζ-1.7 Ο Ο/Ζ-1.4 Ιστός ύψους 12,00 m ΗΛΜ-101 τεµ , , Ζ-1.8 Ο Ο/Ζ-1.5 Ιστός ύψους 15,00 m ΗΛΜ-101 τεµ , ,50 Ζ-2 νέο άρθρο 187 Ζ-2.1 νέο άρθρο 188 Ζ-2.2 νέο άρθρο 189 Ζ-2.3 νέο άρθρο Ιστός ηλεκτροφωτισµού σε τοίχο αντιστήριξης Ιστός ύψους 10,00 m σε τοίχο αντιστήριξης ΗΛΜ-101 τεµ , ,00 Ιστός ύψους 12,00 m σε τοίχο αντιστήριξης ΗΛΜ-101 τεµ , ,00 Ιστός ύψους 15,00 m σε τοίχο αντιστήριξης ΗΛΜ-101 τεµ , ,40 Ιστός ηλεκτροφωτισµού Ζ-3 Ο Ο/Ζ-2 γεφυρών 190 Ζ-3.1 Ο Ο/Ζ-2.3 Ιστός ύψους 10,00 m ΗΛΜ-101 τεµ , ,20 Ζ-4 Ο Ο/Ζ-3 Φωτιστικό σώµα µε βραχίονα και λαµπτήρα Na Ζ-4.1 Ο Ο/Ζ-3.2 Υψηλής Πίεσης 191 Ζ νέο άρθρο Ισχύος 70 W ΗΛΜ-103 τεµ , , Ζ Ο Ο/Ζ Ισχύος 150 W ΗΛΜ-103 τεµ , , Ζ Ο Ο/Ζ Ισχύος 250 W ΗΛΜ-103 τεµ , ,20 Ζ-5 Ο Ο/Ζ-4 Πίλαρ Ηλεκτροδότησης 194 Ζ-5.1 Ο Ο/Ζ-4.1 µέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων HΛM-52 τεµ , , Ζ-5.2 Ο Ο/Ζ-4.4 µέχρι είκοσι πέντε αναχωρήσεων HΛM-52 τεµ , ,80 Ζ-6 νέο άρθρο Φωτιστικά σώµατα σηράγγων 196 Ζ-6.1 νέο άρθρο Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 50ΗP Na 50% ΗΛΜ % ΗΛΜ-103 τεµ , , Ζ-6.2 νέο άρθρο 198 Ζ-6.3 νέο άρθρο Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 70ΗP Na Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 150ΗP Na 50% ΗΛΜ % ΗΛΜ-103 τεµ , ,00 50% ΗΛΜ % ΗΛΜ-103 τεµ , ,00 K:\A5740b\cons\tefhi\5210_BG\PM b /5210/B07

13 Μονάδας Μερική Ολική 199 Ζ-6.4 νέο άρθρο 200 Ζ-6.5 νέο άρθρο Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 250ΗP Na Φωτιστικό σώµα σηράγγων συµµετρικού τύπου, µε λαµπτήρα 400ΗP Na 50% ΗΛΜ % ΗΛΜ-103 τεµ , ,00 50% ΗΛΜ % ΗΛΜ-103 τεµ , , Ζ-7 νέο άρθρο. 202 Ζ-8 νέο άρθρο Σχάρα καλωδίων κλειστού τύπου πλάτους 200χλστ ΗΛΜ-34 m , ,00 Σύστηµα ρύθµισης φωτισµού κάτω διάβασης ΗΛΜ-52 τεµ , ,00 Ζ-9 νέο άρθρο Καλώδια ΝΥΥ 203 Ζ-9.1 νέο άρθρο Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 21x1,5mm 2 ΗΛΜ-103 m , , Ζ-9.2 νέο άρθρο Καλώδιο ΝΥΥ διατοµής 4x1,5mm 2 ΗΛΜ-103 m 200 3,00 600, Ζ-10 νέο άρθρο Ανελκυστήρας πεζογέφυρας ΗΛΜ-52 τεµ , , Ζ-11 νέο άρθρο 207 Ζ-12 νέο άρθρο 208 Ζ-13 νέο άρθρο 209 Ζ-14 νέο άρθρο 210 Ζ-15 νέο άρθρο 211 Ζ-16 νέο άρθρο 212 Ζ-17 νέο άρθρο 213 Ζ-18 νέο άρθρο 214 Ζ-19 νέο άρθρο 215 Ζ-20 νέο άρθρο 216 Ζ-21 νέο άρθρο Αποξήλωση ιστού οδοφωτισµού 12µ χωρίς τοποθέτηση ΗΛΜ-101 τεµ , ,00 Μετεγκατάσταση ιστού οδοφωτισµού µε τη βάση και το καλώδιο ΗΛΜ-101 τεµ , ,00 Αποξήλωση και µετεγκατάσταση χαµηλού σηµατοδότη ΗΛΜ-101 τεµ , ,00 Αποξήλωση και µετεγκατάσταση σηµατοδότη µε βραχίονα ΗΛΜ-101 τεµ , ,00 Αποξήλωση πλήρους ερµαρίου ρυθµιστού κυκλοφορίας ή κιβωτίου µικτονόµησης ΗΛΜ-52 τεµ 8 171, ,00 Εγκατάσταση πλήρους ρυθµιστού κυκλοφορίας ή κιβωτίου µικτονόµησης ΗΛΜ-105 τεµ 8 725, ,00 Εκπόνηση κυκλοφοριακού προγράµµατος κόµβου ΗΛΜ-105 τεµ 4 520, ,00 Εφαρµογή δοµικού κυκλοφοριακού προγράµµατος σε ρυθµιστή κυκλοφορίας "µεσαίου" µεγέθους ΗΛΜ-105 τεµ 4 460, ,00 Αποξήλωση και µετεγκατάσταση pillar µε τη βάση του ΗΛΜ-101 τεµ , ,00 Αποξήλωση pillar µε τη βάση του ΗΛΜ-101 τεµ 3 400, ,00 Φωτιστικό σώµα κορυφης µε λαµπτήρες LED ΗΛΜ-103 τεµ , ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Ζ , Η-1 ΠΡΣ/Α Η-2 ΠΡΣ/Α-10 Η-3 ΠΡΣ/Η-1.1 ΟΜΑ Α H: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη, σε αστικές περιοχές, χωρίς τη προµήθεια του υλικού ΠΡΣ-1620 m , ,00 Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου, µε µηχανικά µέσα ΠΡΣ-2111 m , ,50 ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 6 atm K:\A5740b\cons\tefhi\5210_BG\PM b /5210/B07

14 219 Η-3.1 ΠΡΣ/Η Φ20 ΗΛΜ8 m , , Η-3.2 ΠΡΣ/Η Φ32 ΗΛΜ8 m 10 0,55 5, Η-3.3 ΠΡΣ/Η Φ40 ΗΛΜ8 m 185 0,75 138, Η-3.4 ΠΡΣ/Η Φ50 ΗΛΜ8 m 165 0,95 156,75 Η-4 ΠΡΣ/Η-1.2 Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ονοµαστικής πίεσης 10 atm 223 Η-4.1 ΠΡΣ/Η Φ50 ΗΛΜ8 m 760 1,25 950, Η-4.2 ΠΡΣ/Η Φ63 ΗΛΜ8 m 350 1,95 682, Η-4.3 ΠΡΣ/Η Φ75 ΗΛΜ8 m , , Η-5 ΠΡΣ/Η Η-6 ΠΡΣ/Η Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισµού ΗΛΜ 5 τεµ , ,75 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, βαρέως τύπου, Φ 4'' ΗΛΜ 5 m , ,00 Σταυροί χαλύβδινοι, Η-7 ΠΡΣ/Η-4.3 γαλβανισµένοι 228 Η-7.1 ΠΡΣ/Η Φ 1" ΗΛΜ 12 τεµ 2 5,50 11, Η-7.2 ΠΡΣ/Η Φ 1 1/2" ΗΛΜ 12 τεµ 7 9,00 63,00 Η-8 ΠΡΣ/Η-4.4 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα 230 Η-8.1 ΠΡΣ/Η Φ 1" ΗΛΜ 12 τεµ 2 3,50 7, Η-8.2 ΠΡΣ/Η Φ 1 1/2" ΗΛΜ 12 τεµ 10 6,20 62, Η-8.3 ΠΡΣ/Η Φ 2" ΗΛΜ 12 τεµ 2 8,50 17,00 Μαστοί χαλύβδινοι, Η-9 ΠΡΣ/Η-4.9 γαλβανισµένοι 233 Η-9.1 ΠΡΣ/Η Φ 1" ΗΛΜ 12 τεµ 6 2,80 16, Η-9.2 ΠΡΣ/Η Φ 1 1/2" ΗΛΜ 12 τεµ 73 4,00 292, Η-9.3 ΠΡΣ/Η Φ 2" ΗΛΜ 12 τεµ 54 5,50 297,00 Συστολές χαλύβδινες, Η-10 ΠΡΣ/Η-4.10 γαλβανισµένες 236 Η-10.1 ΠΡΣ/Η Φ 1" ΗΛΜ 12 τεµ 2 3,00 6, Η-10.2 ΠΡΣ/Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 12 τεµ 15 5,00 75,00 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, Η-11 ΠΡΣ/Η-5.1 κοχλιωτοί, PN Η-11.1 ΠΡΣ/Η Φ 1" ΗΛΜ 11 τεµ 2 9,80 19, Η-11.2 ΠΡΣ/Η Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 11 τεµ 28 21,00 588, Η-11.3 ΠΡΣ/Η Φ 2'' ΗΛΜ 11 τεµ 26 30,80 800, Η-12 ΠΡΣ/Η-5.9 Βαλβίδα εξαερισµού διπλής ενεργείας, Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεµ , , Η-13 ΠΡΣ/Η-5.13 Μανόµετρο γλυκερίνης Φ 63 ΗΛΜ 31 τεµ 25 10,00 250, Η-14 ΠΡΣ/Η Η-15 ΠΡΣ/Η Υδραυλικές βαλβίδες ρύθµισης πίεσης, µονού θαλάµου, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron), ΡΝ 16 atm, Φ 2'' ΗΛΜ 12 τεµ 4 400, ,00 Σταλάκτης αυτορυθµιζόµενος, µη επισκέψιµος ΗΛΜ 8 τεµ , ,40 Η-16 ΠΡΣ/Η-9.1 Ηλεκτροβάνες Η-16.1 ΠΡΣ/Η Ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης, ΡΝ 10 atm, πλαστικές 245 Η ΠΡΣ/Η Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, Φ 1'' ΗΛΜ 8 τεµ 2 32,00 64, Η ΠΡΣ/Η Χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης, Φ 1 1/2'' ΗΛΜ 8 τεµ 24 55, ,00 Η-17 ΠΡΣ/Η Πηνία ηλεκτροβανών K:\A5740b\cons\tefhi\5210_BG\PM b /5210/B07

15 247 Η-17.1 ΠΡΣ/Η Πηνία ηλεκτροβανών συγκράτησης (latching) ΗΛΜ 8 τεµ 26 19,00 494,00 Η-18 ΠΡΣ/Η-9.2 Προγραµµατιστές - εξαρτήµατα Η-18.1 ΠΡΣ/Η Προγραµµατιστές άρδευσης, µπαταρίας, τύπου φρεατίου 248 Η ΠΡΣ/Η Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες: 1 ΗΛΜ 52 τεµ , , Η ΠΡΣ/Η Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες: 2 ΗΛΜ 52 τεµ 5 130,00 650, Η ΠΡΣ/Η Ελεγχόµενες ηλεκτροβάνες: 4 ΗΛΜ 52 τεµ 2 175,00 350,00 Η-19 ΠΡΣ/Η Η-19.1 ΠΡΣ/Η Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών, 50Χ60 cm, 6 Η/Β ΗΛΜ 8 τεµ 48 48, ,00 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 252 Η-20 ΠΡΣ/Γ-1 Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα ΠΡΣ 1140 στρ , ,00 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Η-21 ΠΡΣ/ -1 ένδρα 253 Η-21.1 ΠΡΣ/ -1.2 ένδρα κατηγορίας 2 ΠΡΣ 5210 τεµ , , Η-21.2 ΠΡΣ/ -1.4 ένδρα κατηγορίας 4 ΠΡΣ 5210 τεµ 18 28,80 518,40 Η-22 ΠΡΣ/ -2 Θάµνοι 255 Η-22.1 ΠΡΣ/ -2.1 Θάµνοι κατηγορίας Θ1 ΠΡΣ 5210 τεµ , , Η-22.2 ΠΡΣ/ -2.2 Θάµνοι κατηγορίας Θ2 ΠΡΣ 5210 τεµ , ,50 Η-23 ΠΡΣ/ Η-23.1 ΠΡΣ/ -6.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη, κλπ φυτά κατηγορίας Π2 ΠΡΣ 5220 τεµ , , Η-24 ΠΡΣ/ -8 Προµήθεια φυτικής γης ΠΡΣ-1620 m , ,00 Η-25 ΠΡΣ/Ε Η-25.1 ΠΡΣ/Ε Η-25.2 ΠΡΣ/Ε-3.3 Η-26 ΠΡΣ/Ε Η-26.1 ΠΡΣ/Ε-4.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άνοιγµα λάκκων µε χρήση κοχλιοφόρου συσκευής Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,20 Χ 0,20 Χ 0,30 m ΠΡΣ 5150 τεµ , ,00 Άνοιγµα λάκκων διαστάσεων 0,20 Χ 0,20 Χ 0,50 m ΠΡΣ 5150 τεµ , ,65 Άνοιγµα λάκκων µε χρήση εκσκαπτικού µηχανήµατος Ανοιγµα λάκκων διαστάσεων 1,00 Χ 1,00 Χ 1,00 m ΠΡΣ 5110 τεµ 18 4,50 81,00 Η-27 ΠΡΣ/Ε-9 Φύτευση φυτών Φύτευση φυτών µε µπάλα 262 Η-27.1 ΠΡΣ/Ε-9.3 χώµατος όγκου έως 1,5 lt ΠΡΣ 5210 τεµ , , Η-27.2 ΠΡΣ/Ε Η-27.3 ΠΡΣ/Ε-9.5 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 2,00-4,00 lt ΠΡΣ 5210 τεµ , ,80 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 4,50-12,00 lt ΠΡΣ 5210 τεµ 18 1,30 23,40 Η-28 ΠΡΣ/Ε-11 Υποστύλωση δένδρων Η-28.1 ΠΡΣ/Ε-11.1 Υποστύλωση δένδρου µε την αξία του πασσάλου 265 Η ΠΡΣ/Ε Για µήκος πασσάλου µέχρι 2,50 m ΠΡΣ 5240 τεµ 18 3,00 54,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η-29 ΠΡΣ/ΣΤ-1 Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 266 Η-29.1 νέο άρθρο ιαµέτρου έως 0,40 m ΠΡΣ 5330 τεµ , ,00 Η-30 ΠΡΣ/ΣΤ-2.1 Άρδευση φυτών 267 Η-30.1 ΠΡΣ/ΣΤ Αρδευση φυτών µε επίγειο σύστηµα άρδευσης, αυτοµατοποιηµένο ΠΡΣ 5321 τεµ , ,20 Η-31 ΠΡΣ/ΣΤ-3 Λιπάνσεις K:\A5740b\cons\tefhi\5210_BG\PM b /5210/B07

16 268 Η-31.1 ΠΡΣ/ΣΤ-3.2 Λίπανση φυτών µε λιπαντήρες ΠΡΣ 5340 τεµ , , Η-32 νέο άρθρο ΚΛΑ ΕΜΑ ΦΥΤΩΝ Ανανέωση - διαµόρφωση κόµης νέων θάµνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών ΠΡΣ 5351 τεµ , ,20 Η-33 ΠΡΣ/ΣΤ-5 Φυτοπροστασία Φυτοπροστασία θάµνων και 270 Η-33.1 ΠΡΣ/ΣΤ-5.1 δένδρων ύψους µέχρι 4 m ΠΡΣ 5362Α τεµ , ,00 Η-34 ΠΡΣ/ΣΤ Η-34.1 ΠΡΣ/ΣΤ-6.3 Βοτάνισµα χώρου φυτών για την καταπολέµηση ζιζανίων Βοτάνισµα µε βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή ΠΡΣ 5371 στρ , ,00 Η-35 ΠΡΣ/ΣΤ-8 Καθαρισµοί 272 Η-35.1 ΠΡΣ/ΣΤ-8.1 Καθαρισµός χώρου φυτών ΠΡΣ 5390 στρ , , Η-35.2 ΠΡΣ/ΣΤ-8.6 Καθαρισµός ρείθρων µε µηχανικό σάρωθρο ΠΡΣ 5390 m , ,60 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Θ ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Σσ ,54 ΓΕ+ΟΕ ,22 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΣ ,76 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,57 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,33 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ,00 ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ ,00 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ,67 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ,00 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ,00 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΜΕ ΦΠΑ) ,00 K:\A5740b\cons\tefhi\5210_BG\PM b /5210/B07

17 Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Μιχάλης ώδος Πολιτικός Μηχανικός Ευστράτιος Χατζηπανταζής ιευθυντής Εποπτείας Έργων υτικού Τοµέα ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ Αθανάσιος Τενεκές Τµηµατάρχης Εκτίµησης Κόστους Μαρία Θάνου Ε/Χ Αναπλ. ιευθύντριας Συµβάσεων ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ µε τις υπ αριθµ 718/7/ και 758/8/ Αποφάσεις του.σ. της ΕΟΑΕ Ευστράτιος Χατζηπανταζής ιευθυντής Εποπτείας Έργων υτικού Τοµέα K:\A5740b\cons\tefhi\PM ypogr.doc 5740b/5210/Β07

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "ΚΟΥΤΙΧΑ", "ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ" και "ΠΛΑΚΕΝΙΑ" του ήµου Νάουσας της Π.Ε. Ηµαθίας» 2.201.700 Οκτώβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ) Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20

Ο Ο-2922 m 2 134,00 17,30 2.318,20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α. ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΚΩΔΙΚΟΣ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών ΟΔΟ 1110 m3 0,27 0,36 [*] 33,33%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δήμος : Θεσσαλονίκης Εργο : Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (57.4)» 75.522.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου Κ.Α. 35-7326.002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης : 33/2012 ήµος : ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Εργο : ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Πίνακας ΕΤΕΠ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΕΡΓΟ : "Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έργο: «Βιοκλιµτική νβάθµιση του ηµόσιου Ανοικτού Χώρου κτά µήκος του ιστορικού ρέµτος Χρυσορρό της Θήβς» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤ Μονάδ Μονάδς ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: 125.000,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή εξωτερικού κρηπιδώµατος Λιµένος Οινουσσών (Ν50.00)» 1.200.933 ευρώ Ιανουάριος 2012 K:\N5000\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5000/4953/B07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΕΡΓΟ : "Κατασκευή εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡ ΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ K.A. 35 7326.002 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593

Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 14/8/12 Αρ. Πρωτ.: 91379/ΓΠ 21593 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392 ΣΤΗΝ Π.Ε. 5 ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Θέση: Οδός Σωτήρος, οδός 54 & οδό Κεφαλληνίας Ο.Τ. Γ391-392, Π.Ε. 5η Δημοτ. Ενότ. Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ _ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 2132023978 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ K.X. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ 16REQ004080403 016-03-8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 001 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 22.20.2 m2 150. 003 ΝΕΤ Ο Ο-ΜΕ -2.3 m2 1845. 004 ΥΛΙΚΟ ΝΕ3.1 Τεµ. 20. 005 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20.1.1 m2 10. 006 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 20. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ - Έργο: ιαµόρφωση πλατείας στα όρια του ήµου Νίκαιας - Αγ.Ι.Ρέντη ΝΙΚΑΙΑ -Γ.ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Θέση: ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - - ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ενιαίου Τιµολογίου έργων Οδοποιϊας για τα µικρά έργα προϋπολογισµού κάτω των 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ενιαίου Τιµολογίου έργων Οδοποιϊας για τα µικρά έργα προϋπολογισµού κάτω των 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ( 17) Τµήµα : α Ταχ. /νση : Χαρ. Τρικούπη 182

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρασίνου.Θ.» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑ: 6262.02.01 της υπηρεσίας 35, ιεύθυνση Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.099.997,82 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Σελίδα 1 από 6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Σελίδα 1 από 6 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (σύμφωνα με το Ν.3263/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 26 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για αυτοστέγα ση λόγω των πυρκαγιών του Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα