Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα"

Transcript

1 Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Eν Aθήναις το ς πα δας μετ πιμελείας διδάσκουσι κα νουθετο σι. Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως έλτιστος γενήσεται πα ς, διδάσκοντες τι τ μ ν δίκαιον, τ δ δικον κα τ δε μ ν καλ ν, τ δε δ α σχρ ν στι. E τα δέ, πειδ ν ο πα δες ε ς λικίαν λθωσιν, ο γονε ς ε ς διδασκάλων πέμπουσιν, νθα ο μ ν γραμματιστα πιμελο νται πως γράμματα μάθωσιν κα τ γεγραμμένα ννο σι, ο δ κιθαριστα τ κιθαρίζειν μερωτέρους α το ς ποιε ν πειρ νται κα τ ς τ ν παίδων ψυχ ς πρ ς τ ν υθμ ν κα τ ν ρμονίαν ο κειο σι. Eτι ο πα δες ν γυμνασίοις κα παλαίστραις φοιτ σιν, νθα ο παιδοτρί αι ελτίω τ σώματα α τ ν ποιο σι, να μ ναγκάζωνται ποδειλι ν δι τ ν τ ν σωμάτων πονηρίαν. Πλάτων, Πρωταγ ρας 325c-326c (ελε θερη διασκευή) 7Λεξιλόγιο μετ πιμελείας νουθετέω- τροφ ς μήτηρ παιδαγωγ ς πατ ρ πιμελέομαι -ο μαι (και πιμέλομαι) επιμελώς, με φροντίδα, επιμελημένα συμ ουλε ω η παραμάνα, η δο λη που μεριμνο σε για την ανατροφή του νηπίου μάνα, μητέρα αυτ ς που παρακολουθεί, ανατρέφει και εκπαιδε ει τα παιδιά πατέρας φροντίζω για κάποιον ή για κάτι 28

2 πως έλτιστος γίγνομαι τ μέν τ δ τ δε μέν τ δε δ ε μ καλ ς, -ή, - ν α σχρ ς, -ά, - ν ε τα πειδ ν ε ς λικίαν λθωσιν ε ς διδασκάλων (ενν. ο κους) πέμπω νθα γραμματιστ ς πως μάθωσιν κα ννο σι γεγραμμένα κιθαριστ ς τ κιθαρίζειν μερώτερος, -α,-ον ποιέω- πειράομαι - μαι ο κει ω- τι ν γυμνασίοις ν παλαίστραις φοιτάω - παιδοτρί ης ελτίω να ποδειλιάω - δι τ ν πονηρίαν πώς, κατά ποιο τρ πο πάρα πολ καλ ς, άριστος γίνομαι, απο αίνω το ένα το άλλο αυτ το άλλο είμαι μορφος, ωραίος, καλ ς άσχημος, επαίσχυντος, αισχρ ς, απρεπής έπειτα ταν φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία στα σπίτια των δασκάλων, στα σχολεία στέλνω που ο δάσκαλος της γραφής και της ανάγνωσης να μάθουν και να καταλα αίνουν αυτά που έχουν γραφεί ο δάσκαλος της μουσικής που μάθαινε τα παιδιά να παίζουν λ ρα ή αυλ, να τραγουδο ν και να χορε ουν με το να παίζουν λ ρα πιο ήμερος, πιο εξημερωμένος, πιο πράος, πιο πολιτισμένος κάνω, πράττω προσπαθώ εξοικειώνω ακ μη, επιπλέον στα γυμναστήρια (: στις σχολές γυμναστικής) στις παλαίστρες (: στις σχολές της πάλης) συχνάζω, περνώ τον καιρ μου ο δάσκαλος της γυμναστικής καλ τερα για να δειλιάζω εξαιτίας της κακής κατάστασης Mετάφραση στη νεοελληνική Κείμενο Eν Aθήναις διδάσκουσι κα νουθετο σι το ς πα δας μετ πιμελείας. Μετάφραση Στην Aθήνα διδάσκουν και συμ ουλε ουν τα παιδιά με φροντίδα (: επιμελημένα). 29

3 Πρ τον μ ν κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατ ρ πιμελο νται πως γενήσεται πα ς έλτιστος, διδάσκοντες τι τ μ ν δίκαι ν στι, τ δ δικον κα τ δε μ ν καλ ν, τ δε δ α σχρ ν. E τα δέ, πειδάν ο πα δες λθωσιν ε ς λικίαν, ο γονε ς πέμπουσιν ε ς (ο κους) διδασκάλων, νθα ο μ ν γραμματιστα πιμελο νται πως μάθωσι γράμματα κα ( πως) ννο σι τ γεγραμμένα, ο δ κιθαριστα πειρ νται ποιε ν α το ς μερωτέρους τ κιθαρίζειν κα ο κειο σι τ ς ψυχ ς τ ν παίδων πρ ς τ ν υθμ ν κα τ ν ρμονίαν. Eτι ο πα δες φοιτ σιν ν γυμνασίοις κα ( ν) παλαίστραις, νθα ο παιδοτρί αι ποιο σι τ σώματα α τ ν ελτίω, να μ ναγκάζωνται ποδειλι ν δι τ ν πονηρίαν τ ν σωμάτων. Πρώτα λοιπ ν και η παραμάνα και η μητέρα και ο παιδαγωγ ς και ο ίδιος ο πατέρας (του) φροντίζουν (: ενδιαφέρονται) πώς θα γίνει το παιδί πολ καλ (: σο το δυνατ καλ τερο), διδάσκοντάς το (: με το να διδάσκουν) τι το ένα είναι δίκαιο, το άλλο (είναι) άδικο και αυτ (είναι) καλ (: ωραίο), το άλλο (είναι) άσχημο (: απρεπές). Kαι μετά απ αυτά, ταν τα παιδιά φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία, οι γονείς τα στέλνουν στα σπίτια των δασκάλων (: στα σχολεία), που οι δάσκαλοι της γραφής και της ανάγνωσης απ το ένα μέρος φροντίζουν πώς να μάθουν γράμματα και πώς να καταλα αίνουν αυτά που ήταν γραμμένα, και οι δάσκαλοι της μουσικής απ το άλλο μέρος προσπαθο ν να τα κάμουν πιο ήμερα (: πιο πολιτισμένα) με το να παίζουν λ ρα (ή αυλ ) και εξοικειώνουν τις ψυχές των παιδιών με το ρυθμ και την αρμονία. Eπιπλέον τα παιδιά συχνάζουν στα γυμναστήρια και στις παλαίστρες, που οι δάσκαλοι της γυμναστικής κάνουν τα σώματά τους καλ τερα (: πιο δυνατά), για να μην αναγκάζονται να δειλιάζουν (: να τρέμουν μπροστά στον κίνδυνο) εξαιτίας της κακής σωματικής κατάστασης. 30

4 Γραμματικά 1. ν: κ ρια μονοσ λλα η πρ θεση που συντάσσεται μ νο με δοτική. 2. Aθήναις: δοτ. πληθ. του πρωτ κλιτου κ ριου ον ματος Αθήνα απαντά συνήθως στον πληθ. αριθμ α Aθ ναι. 3. το ς πα δας: αιτ. πληθ. του τριτ κλιτου ουσ. πα ς (το παιδ ς). 4. μετ = μετά: κ ρια δισ λλα η πρ θεση που εδώ συντάσσεται με γενική 5. πιμελείας: γεν. εν. του πρωτ κλιτου ουσ. πιμέλεια (τ ς πιμελείας). 6. διδάσκουσι: γ πληθ. πρ σ. οριστικής ενεστώτα του ρ. διδάσκω, δίδασκον, διδάξω, δίδαξα, δεδίδαχα. OMOΡΡΙΖΑ της ν.ε.: δάσκαλος, δίδαγμα, αδίδακτος, δίδακτρα, αυτοδίδακτος, διδασκαλείο, δασκαλε ω, διδαχή, διδακτήριο. 7. νουθετο σι: γ πληθ. πρ σ. οριστικής ενεστώτα του ρ. νουθετέω - (= συμ ουλε ω), νουθέτουν, νουθετήσω, νουθέτησα, νενουθέτηκα. OMOΡΡΙΖΑ της ν.ε.: νουθεσία, ανουθέτητος. 8. πρ τον: χρονικ επίρρημα στον υπερθετικ αθμ : πρ, πρ τερον, πρ τον. 9. μέν: αντιθετικ ς σ νδεσμος. 10. καί: συμπλεκτικ ς σ νδεσμος. 11. τροφ ς: ονομ. εν. του δευτερ κλιτου θηλ. ουσ. τροφ ς (τ ς τροφο ). 12. μήτηρ: ονομ. εν. του τριτ κλιτου θηλ. ουσ. μήτηρ (τ ς μητρ ς). 13. παιδαγωγ ς: ονομ. εν. του δευτερ κλιτου αρσ. ουσ. παιδαγωγ ς (το παιδαγωγο ). 14. α τ ς: ονομ. εν. στο αρσ. γένος της οριστικής αντωνυμίας α τ ς, α τή, α τ (= αυτ ς ο ίδιος). 15. πατήρ: ονομ. εν. του τριτ κλιτου αρσ. ουσ. πατ ρ (το πατρ ς). 16. πιμελο νται: γ πληθ. πρ σ. οριστικής ενεστώτα του ρ. πιμελέομαι -ο μαι (= φροντίζω, ενδιαφέρομαι), πεμελο μην, πιμελήσομαι, πιμεληθήσομαι, πεμελησάμην, πεμελήθην, πιμεμέλημαι. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε.: επιμέλεια, επιμελητής, επιμελητήριο, επιμελής. 17. έλτιστος: ονομ. εν. στο αρσ. γένος του υπερθετικο αθμο του επιθέτου γαθ ς -ή, - ν (= ενάρετος). ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ:α), μείνων, τ μεινον, ριστος, -η, -ον ),, ελτίων, τ έλτιον, έλτιστος, -η, -ον γ), κρείττων, τ κρε ττον, κρ τιστος, -η, -ον δ),, λ ων, τ λ ον λ στος, -η, -ον. Mε τον ρο παραθετικά εννοο με το συγκριτικ και τον υπερθετικ αθμ. 18. γενήσεται: γ εν. πρ σ. οριστικής μέλλοντα του ρ. γίγνομαι, γιγν μην, γενήσομαι, γενηθήσομαι, γεν μην, γεγένημαι και γέγονα, γεγενήμην και γεγ νειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε.: γενιά, γένος, γονι ς, πρ γονος, γνήσιος, έγγονος, μεταγενέστερος. Για την κλίση των ρημάτων, λ. σχετικ πίνακα στο τέλος του ι λίου μας. 19. διδάσκοντες: μετοχή ενεστώτα του ρ. διδάσκω στην ονομ. του πληθ. στο αρσ. γένος. Bλέπε και πιο πάνω το λήμμα διδάσκουσι. 20. τι: ειδικ ς σ νδεσμος. 21. τ μ ν τ δέ: το άρθρο τ εδώ έχει σημασία δεικτικής αντωνυμίας. 22. δίκαιον: ονομ. εν. στο ουδ. γένος του δευτερ κλιτου επιθέτου δίκαιος, -αία, -ον. ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ:δικαι τερος, -α, -ον, δικαι τατος, -η, -ον. 23. δικον: ονομ. εν. στο ουδ. γένος του δευτερ κλιτου επιθέτου δικος, -ος, -ον. 31

5 24. τ δε: ονομ. εν. στο ουδ. γένος της δεικτικής αντωνυμίας δε, δε, τ δε (= αυτ ς εδώ, ο εξής, αυτ ς δα). 25. καλ ν: ονομ. εν. στο ουδ. γένος του δευτερ κλιτου επιθέτου καλ ς, -ή, - ν. ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ:, καλλίων, τ κάλλιον κάλλιστος, -η, -ον. 26. α σχρ ν: ονομ. εν. στο ουδ. γένος του δευτερ κλιτου επιθέτου α σχρ ς, -ά, - ν. ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ:, α σχίων, τ α σχιον, α σχιστος, -η, -ον. 27. στί: γ εν. πρ σ. οριστικής ενεστώτα του ρ. ε μ (= είμαι), ν και, σομαι, γεν μην, γέγονα, γεγ νειν. O ενεστώτας κλίνεται ως εξής: ε μί, ε, στί(ν), σμέν, στέ, ε σί(ν). 28. ε τα: χρονικ επίρρημα. 29. δέ: αντιθετικ ς σ νδεσμος. 30. πειδάν: χρονικ ς σ νδεσμος. 31. ε ς: κ ρια μονοσ λλα η πρ θεση που συντάσσεται μ νο με αιτιατική. 32. λικίαν: αιτ. εν. στο θηλ. γένος του πρωτ κλιτου ουσ. λικία (τ ς λικίας). 33. λθωσιν: γ πληθ. πρ σ. υποτακτικής αορ. του ρ. ε μι ή ρχομαι, ειν και α, ε μι, λθον, λήλυθα, ληλ θειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε.: απρ σιτος, ισθμ ς, εισιτήριο, ιταμ ς (= θρασ ς), εξιτήριο, προσιτ ς, ερχομ ς, ανεξίτηλος. 34. γονε ς: ονομ. πληθ. στο αρσ. γένος του τριτ κλιτου ουσ. γονε ς (το γονέως). 35. διδασκάλων: γεν. πληθ. στο αρσ. γένος του δευτερ κλιτου ον μ. διδάσκαλος (το διδασκάλου). 36. πέμπουσιν: γ πληθ. πρ σ. οριστικής ενεστώτα του ρ. πέμπω (= στέλνω), πεμπον, πέμψω, πεμψα, πέπομφα, πεπ μφειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε.: πομπ ς, πομπή, ψυχοπομπ ς, αποπομπή. Για την κλίση των αρ τονων αυτών ρημάτων, λ. σχετικ πίνακα στο τέλος του ι λίου μας. 37. νθα: τοπικ επίρρημα 38. ο γραμματισταί: ονομ. εν. στο αρσ. γένος του πρωτ κλιτου ουσ. γραμματιστ ς (το γραμματιστο ). 39. γράμματα: αιτ. πληθ. στο ουδ. γένος του τριτ κλιτου ουσ. τ γράμμα (το γράμματος). 40. μάθωσιν: γ πληθ. πρ σ. υποτακτικής αορ. του ρ. μανθάνω, μάνθανον, μαθήσομαι, μαθον, μεμάθηκα, μεμαθήκειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε.: μάθημα, μαθητής, μάθηση, πολυμαθής, μαθητ ς, αμάθητος, άμαθος, μαθητικ ς, μαθηματικ ς. 41. τ γεγραμμένα: μετοχή παρακειμένου στην αιτ. πληθ. του ουδ. γένους του ρ. γράφομαι, γραφ μην, γράψομαι, γραφήσομαι, γραψάμην, γράφην, γέγραμμαι, γεγράμμην. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε.: γράμμα, γραφή, γραφικ ς, γραμμή, περιγραφή, περιγραφικ ς, διαγραφή, γραμματέας, γραμμικ ς, αντίγραφο, γράψιμο, άγραφτος. 42. ννο σι: γ. πληθ. πρ σ. υποτακτικής ενεστώτα του ρ. ννοέω- (= αισθάνομαι, καταλα αίνω), νεν ουν, ννοήσω, νεν ησα, ννεν ηκα, νενενοήκειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε: ν ηση, επιν ηση, ν ημα, νους, έννοια. 43. ο κιθαρισταί: ονομ. πληθ. στο αρσ. γένος του πρωτ κλιτου ουσ. κιθαριστ ς (το κιθαριστο ). 44. κιθαρίζειν: απαρ. ενεστώτα του ρ. κιθαρίζω (= παίζω την κιθάρα ή άλλο μουσικ ργανο), α ρ. κιθάρισα. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε: κιθαριστής. 45. μερωτέρους: αιτ. πληθ. στο αρσ. γένος του συγκριτικο αθμο του επιθέτου μερος, -ος και -α, -ον. ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ: μερώτερος, -α, -ον, μερώτατος, -η, -ον. 46. α το ς: αιτ. πληθ. στο αρσ. γένος της επαναληπτικής αντωνυμίας α τ ς, -ή, -. 32

6 47. ποιε ν: απαρ. ενεστώτα του ρ. ποιέω- (= πράττω, κάνω), ποίουν, ποιήσω, ποίησα, πεποίηκα, πεποιήκειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε.: ποίηση, ποίημα, ποιητής, παραποίηση, ποιητικ ς, προσποιο μαι, προσποίηση, μεταποιώ, μεταποίηση, προσποιητ ς, περιποιο μαι, περιποίηση, περιποιητικ ς, ποιητικ ς, αποποιο μαι, αποποίηση, εκποίηση, αντιποίηση, χειροποίητος. 48. πειρ ντα: γ πληθ. πρ σ. οριστικής ενεστώτα του ρ. πειράομαι - μαι (= προσπαθώ), πειρώμην, πειράσομαι, πειραθήσομαι, πειρασάμην, πειράθην, πεπείραμαι. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε: πείραμα, απείραχτος, πειραχτήρι, πειρασμ ς. 49. τ ς ψυχάς: αιτ. πληθ. στο θηλ. γένος του πρωτ κλιτου ουσ. ψυχ (τ ς ψυχ ς). 50. πρ ς: κ ρια μονοσ λλα η πρ θεση. 51. τ ν υθμ ν: αιτ. εν. στο αρσ. γένος του δευτερ κλιτου ουσ. υθμ ς (το υθμο ). 52. τ ν ρμονίαν: αιτ. εν. στο θηλ. γένος του πρωτ κλιτου ουσ. ρμονία (τ ς ρμονίας). 53. ο κειο σι: γ πληθ. πρ σ. οριστικής ενεστώτα του ρ. ο κει ω - (= ξοικειώνω), α ρ. κείωσα. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε: εξοικείωση. 54. γυμνασίοις: δοτ. πληθ. στο ουδ. γένος του δευτερ κλιτου ουσ. τ γυμνάσιον (το γυμνασίου). 55. παλαίστραις: δοτ. πληθ. στο θηλ. γένος του πρωτ κλιτου ουσ. παλαίστρα (τ ς παλαίστρας). 56. φοιτ σιν: γ πληθ. πρ σ. οριστικής ενεστώτα του ρ. φοιτάω - (= συχνάζω κάπου), φοίτων, φοιτήσω, φοίτησα, πεφοίτηκα. 57. ο παιδοτρί αι: ονομ. πληθ. στο αρσ. γένος του πρωτ κλιτου ουσ. παιδοτρί ης (το παιδοτρί ου). 58. ελτίω (= ελτίονα): αιτ. πληθ. στο ουδ. γένος του συγκριτικο αθμο του επιθέτου γαθ ς, ή, ν. Για τα παραθετικά του λέπε πιο πάνω. 59. τ σώματα: αιτ. πληθ. στο ουδ. γένος του τριτ κλιτου ουσ. τ σ μα (το σώματος). 60. ποιο σι: γ πληθ. πρ σ. οριστικής ενεστώτα του ρ. ποιέω -. Για το ρήμα αυτ, λέπε πιο πάνω το λήμμα ποιε ν. 61. να: τελικ ς σ νδεσμος. 62. ναγκάζωνται: γ πληθ. πρ σ. υποτακτικής ενεστώτα του ρ. ναγκάζομαι, ναγκαζ μην, ναγκασθήσομαι, ναγκάσθην, νάγκασμαι. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε: ανάγκη, αναγκαστικ ς, εξαναγκασμ ς. 63. ποδειλι ν: απαρ. ενεστώτα του ρ. ποδειλιάω - (= δειλιάζω),, ποδειλιάσω, ποδειλίασα, ποδεδειλίακα. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε: δειλία, δειλ ς. 64. πονηρίαν: αιτ. εν. στο θηλ. γένος του πρωτ κλιτου ουσ. πονηρία (τ ς πονηρίας). Eτυμολογικά πιμέλεια < πιμελ ς < π + μέλομαι νουθετέω - < νο ς + τίθημι τροφ ς < τρέφω παιδαγωγ ς < πα ς + γω δίκαιος < δίκη δικος < - στερ. + δίκη α σχρ ς < α σχος πειδ ν < πειδ + ν γονε ς < γίγνομαι γραμματιστ ς < γραμματίζω γράμμα < γράφω ννοέω - < ν + νο 33

7 κιθαριστ ς < κιθαρίζω πειράομαι - μαι < πε ρα ψυχ < ψ χω ρμονία < ρμ ζω ο κει ω- < ο κε ος παλαίστρα < παλαίω παιδοτρί ης < πα ς + τρι ναι το τρί- ω ποδειλιάω - < π + δειλι πονηρία < πονηρ ς Χρονικές αντικαταστάσεις * ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ διδάσκουσι δίδασκον διδάξουσι δίδαξαν δεδιδάχασι νουθετο σι νουθέτουν νουθετήσουσι νουθέτησαν νενουθετήκασι στ (ν) ν σται γένετο γέγονε(ν) γεγ νει πέμπουσι(ν) πεμπον πέμψουσι(ν) πεμψαν πεπ μφασι(ν) πεπ μφεσαν ποιε ν ποιήσειν ποι σαι πεποιηκέναι φοιτ σι(ν) φοίτων φοιτήσουσι(ν) φοίτησαν πεφοιτήκασι(ν) ποιο σι ποίουν ποιήσουσι ποίησαν πεποιήκασι πεποιήκεσαν Θεωρία συντακτικού ** 1. Kάθε απλή πρ ταση αποτελείται απ ένα ονοματικ σ νολο (OΣ) και ένα ρηματικ σ νολο (PΣ). Tο ονοματικ σ νολο ρίσκεται κατά καν να στην ονομαστική πτώση και είναι το υποκείμενο των ρημάτων τ σο στην αρχαία σο και στη νέα ελληνική. Aς λά ουμε το ακ λουθο παράδειγμα: Π ΡΣ ΟΣ ΟΣ 2 1 Ρ ο Aθηνα οι διδάσκουσι το ς πα δας οι Aθηναίοι διδάσκουν τα παιδιά * Σ μφωνα με το σχολικ ι λίο, στην A τάξη διδάσκονται τα αρ τονα ρήματα ενεργητικής και μέσης φωνής στην οριστική, στα απαρέμφατα και στις μετοχές, καθώς και η οριστική του ρήματος ε μί. Συνεπώς, δεν μπορο με να ασχοληθο με με εγκλιτικές αντικαταστάσεις. Aλλά και απ τις χρονικές αντικαταστάσεις θα αναγράψουμε τις πιο απλές και τις πιο ασικές, προκειμένου να έχουν οι μαθητές μια γενική ιδέα απ τις πρώτες κι λας εν τητες. **Σ μφωνα με το σχολικ ι λίο, λίγα στοιχεία συντακτικο διδάσκονται στις εν τητες 11, 12, 13 και 17. Eπειδή μως η σημασία των φράσεων και των προτάσεων γίνεται περισσ τερο κατανοητή με τη γνώση ασικών στοιχείων της σ νταξης, κρίνουμε σκ πιμο να παρουσιάσουμε στους μαθητές απ την εν τητα αυτή λίγα απλά συντακτικά φαιν μενα, χωρίς να επιμείνουμε σε λεπτομέρειες και χωρίς να επεκταθο με σε στοιχεία που δε διδάσκονται στην τάξη αυτή. 34

8 Στο παραπάνω κλαδικ διάγραμμα είναι οφθαλμοφανές τι το OΣ 1 είναι το υποκείμενο της απλής αυτής πρ τασης κρίσης, ενώ το OΣ 2, που αποτελεί στοιχείο του ρηματικο συν λου (PΣ), είναι το αντικείμενο του ρήματος (P) διδάσκουσι (ν.ε. διδάσκουν). Yποκείμενο, λοιπ ν, μιας πρ τασης είναι το ουσιαστικ (ή οτιδήποτε ισοδυναμεί με ουσιαστικ ), για το οποίο γίνεται λ γος σ αυτή. Tο ρήμα δηλώνει γενικά τι το υποκείμενο ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή ρίσκεται σε μια κατάσταση. Tο αντικείμενο αποτελεί συμπλήρωμα της έννοιας των μετα ατικών ρημάτων και δηλώνει το πρ σωπο ή το πράγμα, στο οποίο μετα αίνει η ενέργεια του υποκειμένου. Για να ρο με τη λειτουργία των κ ριων ρων της παραπάνω απλής πρ τασης κρίσης κάνουμε τις εξής ερωτήσεις: α. Tι κάνουν οι Aθηναίοι; Aπάντηση: διδάσκουσι ρήμα. Ποιοι διδάσκουσι; Aπάντηση: ο Aθηνα οι υποκείμενο γ. Ποιους διδάσκουν οι Aθηναίοι; Aπάντηση: το ς πα δας αντικείμενο Στοιχεία συντακτικού της ενότητας 1. το ς πα δας: αντικ. στα ρ. διδάσκουσι νουθετο σι με υποκ. το ενν. ο Aθηνα οι. 2. τροφ ς μήτηρ παιδαγωγ ς πατήρ: υποκ. του ρ. πιμελο νται. 3. πα ς: υποκ. στο συνδετικ ρ. γενήσεται με κατηγορο μενο το έλτιστος. 4. διδάσκοντες: επιρρηματική τροπική μετοχή. 5. τ μ ν τ δ τ δε μ ν τ δε δέ: υποκ. στο συνδετικ ρ. στ (τα άρθρα εδώ έχουν σημασία δεικτικής αντωνυμίας) με κατηγορο μενα τα δίκαιον, δικον, καλ ν, α σχρ ν. 6. ο πα δες: υποκ. του ρ. λθωσιν. 7. ο γονε ς: υποκ. του ρ. πέμπουσιν. Tο ε ς διδασκάλων = ε ς ο κους διδασκάλων. H μονοσ λλα η κ ρια πρ θεση ε ς συντάσσεται μ νο με αιτιατική. 8. ο γραμματισταί: υποκ. του ρ. πιμελο νται. 9. γράμματα: αντικ. στο ρ. μάθωσιν με υποκ. το ο πα δες. 10. ο κιθαρισταί: υποκ. του ρ. πειρ νται με αντικ. το τελικ απαρ. ποιε ν. Yποκ. του ποιε ν είναι το ο κιθαριστα (ταυτοπροσωπία) και αντικ. το α το ς. 11. τ ς ψυχάς: αντικ. στο ρ. ο κειο σι. 12. ο πα δες: υποκ. του ρ. φοιτ σιν. 13. ο παιδοτρί αι: υποκ. του ρ. ποιο σι με αντικ. τ σώματα. 14. ποδειλι ν: τελικ απαρ. ως αντικ. του ρ. ναγκάζωνται με υποκ. το ενν. ο πα δες (ταυτοπροσωπία). 35

9 Πραγματολογικά, ερμηνευτικά, ιδεολογικά, αισθητικά 1. Πλάτων ( π.x.): ένας απ τους μεγαλ τερους και σπουδαι τερους αρχαίους Έλληνες φιλοσ φους. O πατέρας του λεγ ταν Aρίστων και η μητέρα του Περικτι νη. Tο αρχικ του νομα δεν ήταν Πλάτων, αλλά Aριστοκλής. Oνομάστηκε Πλάτων, γιατί είχε πλατ μέτωπο και στήθος. Oι γονείς του ήταν αρκετά ε ποροι. Ως ε πορος και γιος επιφανο ς αθηναϊκής οικογένειας έτυχε επιμελημένης αγωγής και μ ρφωσης. Φαίνεται τι στη νεανική του ηλικία στράφηκε προς την ποίηση, την οποία μως γρήγορα εγκατέλειψε, ταν σε ηλικία είκοσι ετών γνωρίστηκε με το φιλ σοφο Σωκράτη. Tαξίδεψε σε πολλές περιοχές του τ τε γνωστο κ σμου, πως στην Aίγυπτο, τη Σικελία, την Iταλία, την Kυρήνη. Στην Kάτω Iταλία γνώρισε τους Πυθαγορείους, στη Σικελία τον ευγενή νεανία Δίωνα που είχε συγγενικο ς δεσμο ς με τον τ ραννο Διον σιο. Σώζονται 37 συγγράμματα του Πλάτωνα. λα είναι σε διαλογική μορφή, εκτ ς απ την Aπολογίαν. Bασικ πρ σωπο στα διαλογικά του έργα, που τα συνέγραψε και τα δίδαξε στη σχολή του, την Aκαδημία, είναι ο Σωκράτης. Bασική καινοτομία στη φιλοσοφία του Πλάτωνα είναι οι ιδέες, οι αιώνιοι και ακατάλυτοι τ ποι των ντων, που μ νο με τη λογική μπορεί να γίνουν κατανοητές. Aπ τα έργα του σημειώνουμε εδώ τα εξής: Aπολογία, Kρίτων, Γοργίας, Kρατ λος, Mενέξενος, Συμπ σιον, Φαίδων, Φα δρος, Θεαίτητος, Παρμενίδης, Πολιτεία, N μοι, Kριτίας, Θεάγης, Πρωταγ ρας, Λάχης κ.ά. 2. Πρωταγ ρας (περίπου π.x.): καταγ ταν απ τα Ά δηρα και υπήρξε ο μεγαλ τερος σοφιστής της αρχαι τητας. Στο ομώνυμο έργο του Πλάτωνα παρουσιάζεται ο Πρωταγ ρας να διακηρ ττει ευθαρσώς τι ήταν σοφιστής και τι η επαγγελματική του ενασχ ληση συνίστατο στο να μορφώνει τους ανθρώπους. Nωρίς εγκατέλειψε την ιδιαίτερη πατρίδα του και επισκεπτ ταν τις διάφορες π λεις ασκώντας το επάγγελμα του σοφιστή. Aπ την άσκηση του επαγγέλματ ς του ο Πρωταγ ρας απέκτησε πολλά πλο τη. Στην Aθήνα έφθασε λίγο στερα απ τα μέσα του 5ου αιώνα, ταν ο Περικλής είχε εξαποστείλει αθηναϊκή αποικία στους Θουρίους της Kάτω Iταλίας (περίπου το 444 π.x.). T τε ο Περικλής του ανέθεσε να συγγράψει σ νταγμα για την αποικία των Θουρίων. Γνωρίστηκε με το σοφιστή Iππία τον Hλείο και τον ποιητή Eυριπίδη. O Πρωταγ ρας παρέμεινε στην Aθήνα για πολλά χρ νια διδάσκοντας τους νέους αντί αδράς αμοι ής. Tελικά μως κατηγορήθηκε ως άθεος εξαιτίας των σων έγραφε στο έργο του Περ Θε ν και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την π λη. Πλέοντας προς τη Σικελία το πλοίο του ναυάγησε και ο σοφιστής πνίγηκε. Yπήρξε λαμπρ ς διδάσκαλος της ρητορικής τέχνης. 3. Στο κείμενο αυτ περιγράφεται η αγωγή των παιδιών στην αρχαία Aθήνα. Tο εκπαιδευτικ σ στημα των Aθηνών του 5ου π.x. αιώνα δεν είχε αυστηρώς προκαθορισμένα ρια και ήταν θέμα ιδιωτικής πρωτο ουλίας. H εκπαίδευση και η 36

10 αγωγή των παιδιών άρχιζε απ πολ μικρή ηλικία. H πολιτεία μπορο σε μ νο να ελέγξει τη διαγωγή τους. 4. διδάσκουσι κα νουθετο σιν (ενν. ο γαθο νδρες): οι σπουδαίοι πολιτικοί άντρες αρχίζουν να διδάσκουν και να συμ ουλε ουν τα παιδιά τους, ταν αυτά είναι ακ μη σε πολ μικρή ηλικία. 5. κα τροφ ς κα μήτηρ κα παιδαγωγ ς κα α τ ς πατήρ: πολυσ νδετο σχήμα. Eίναι εδώ σαφές τι πολλοί φορείς εμπλέκονται στην λη εκπαιδευτική διαδικασία. H τροφ ς (= παραμάνα), ο παιδαγωγ ς και οι γονείς είναι μεταξ εκείνων που επιμελο νται και φροντίζουν για την ηθική κυρίως μ ρφωση των νέων. 6. τροφ ς: οι τροφο (απ το ρ. τρέφω) ήταν δο λες ή ελε θερες φτωχές γυναίκες που οηθο σαν τη μητέρα στην ανατροφή των παιδιών της κατά την προσχολική κυρίως ηλικία (μέχρι το έκτο ή έ δομο έτος). H τροφ ς που αναλαμ άνει το θηλασμ των ρεφών ονομάζεται ειδικ τερα τίτθη, ενώ αυτή που φρ ντιζε για την τροφή και την περιποίηση γενικά των παιδιών κατά τα τελευταία έτη της προσχολικής μέχρι και το τέλος της παιδικής ηλικίας λεγ ταν τιθήνη ή τροφ ς. 7. παιδαγωγ ς: ο παιδαγωγ ς (απ το πα ς + γω) ήταν κυρίως δο λος και συν δευε τα παιδιά του κυρίου του απ το σπίτι στο σχολείο και αντίστροφα. Ήταν ο φ λακας και επιτηρητής των παιδιών, τα οποία δίδασκε, συμ ο λευε και καθοδηγο σε σε κάθε περίπτωση. Mπορο σε μάλιστα και να χτυπήσει με τη έργα το παιδί για φρονηματισμ, ταν αυτ έκανε αταξίες. 8. T μ ν τ δ : άρθρα με σημασία δεικτικών αντωνυμιών. 9. δίκαιον δικον, καλ ν α σχρ ν: αντιθέσεις. 10. ε ς διδασκάλων = ε ς ο κους διδασκάλων. 11. ο μ ν γραμματιστα πιμελο νται πως γράμματα μάθωσι: ο γραμματιστής δίδασκε κυρίως τα γράμματα, δηλαδή ανάγνωση, γραφή και αριθμητική. Παράλληλα μεριμνο σε και για την ηθική διάπλαση των παιδιών. 12. ο κιθαρισταί: ο κιθαριστής δίδασκε μουσική, δηλαδή την τέχνη του αυλο και της λ ρας, τραγο δι κ.ά. 13. παιδοτρί αι: ο παιδοτρί ης είναι ο δάσκαλος της γυμναστικής. H παλαίστρα είναι ένα τετράγωνο γήπεδο, που περιτριγυριζ ταν απ τοίχους. Tα γυμνάσια ήταν δημ σια γυμναστήρια για τη σωματική άσκηση των εφή ων. 14. Πρέπει να συμπληρώσουμε τι την ανώτερη εκπαίδευση είχαν αναλά ει οι σοφιστές, οι φιλ σοφοι και οι ρητοροδιδάσκαλοι. Θεματικό κέντρο H αγωγή και η μόρφωση των παιδιών της Aθήνας κατά τον 5ο π.x. αιώνα. 37

11 Nοηματική απόδοση του κειμένου Iδεώδες των Aθηναίων ήταν να καταστήσουν τους νέους «καλο ς κ γαθο ς». Για να πετ χουν αυτ το ιδεώδες, πολλοί φορείς εμπλέκονταν στην λη εκπαιδευτική διαδικασία. Oι σπουδαίοι πολιτικοί άντρες δεν πα ουν να διδάσκουν και να συμ- ουλε ουν τα παιδιά τους. K ριοι φορείς της αγωγής κατά την προσχολική ηλικία ήταν οι γονείς, η τροφ ς και ο παιδαγωγ ς, που συμ ουλε ουν το παιδί σχετικά με το τι είναι δίκαιο, ωραίο και σιο. Aπ το 6ο ή 7ο έτος οι Aθηναίοι έστελναν τα παιδιά τους στα σχολεία και παράγγελναν στους δασκάλους να δίνουν μεγαλ τερη αρ τητα στη διαγωγή. Δάσκαλοι των παιδιών ήταν οι γραμματιστές, οι κιθαριστές και οι παιδοτρί ες. Oι γραμματιστές μάθαιναν τα παιδιά γραφή, ανάγνωση και αριθμητική, οι κιθαριστές δίδασκαν μουσική και τραγο δι και οι παιδοτρί ες γ μναζαν τα παιδιά για να έχουν γερ σώμα και να μη δειλιάζουν μπροστά στους πολεμικο ς κινδ νους. 1 Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου Ποιοι είχαν την ευθ νη για τα πρώτα στάδια της αγωγής των παιδιών στην αρχαία Aθήνα; Aπάντηση H εκπαίδευση και η αγωγή των παιδιών στην αρχαία Aθήνα άρχιζε απ πολ μικρή ηλικία. Στα πρώτα στάδια της αγωγής τους εμπλέκονταν πολλοί φορείς. Kατά την προσχολική ηλικία, δηλαδή μέχρι το 6ο ή 7ο έτος, την αγωγή των παιδιών ασκο σαν οι γονείς, η τροφ ς και ο παιδαγωγ ς. H τροφ ς οηθο σε τη μητέρα στην ανατροφή των παιδιών της, ο παιδαγωγ ς συμ ο λευε τα παιδιά και τα οδηγο σε στο σχολείο. Mετά το 6ο ή 7ο έτος, τα παιδιά πήγαιναν στα σπίτια των δασκάλων, που μάθαιναν γράμματα (= γραφή και ανάγνωση), μουσική και ασκο νταν στα γυμναστήρια. Aξίζει να σημειωθεί τι η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των νέων ενδιέφερε, έ αια, την επίσημη πολιτεία, δεν ήταν μως δικ της μέλημα, αλλά είχε αφεθεί στην ιδιωτική πρωτο ουλία. H πολιτεία μπορο σε μ νο να ελέγξει τη διαγωγή και τη συμπεριφορά των παιδιών. 2 Σε ποια σχολεία φοιτο σαν οι μικροί Aθηναίοι, απ ποιες ειδικ τητες δασκάλων εκπαιδε ονταν και τι μάθαιναν απ τον καθένα; Aπάντηση α. Aπ το 7ο έτος τα παιδιά πήγαιναν στα σπίτια των δασκάλων. Δεν υπήρχαν δημ σια οργανωμένα σχολεία, πως τα εννοο με σήμερα. Πήγαιναν ακ μη στα γυμναστήρια και στις παλαίστρες για τη σωματική τους άσκηση.. Tρεις ήταν οι ειδικ τητες των δασκάλων, που αναλάμ αναν τη μ ρφωση των παιδιών (των αγοριών): ο γραμματιστής, ο κιθαριστής και ο παιδοτρί ης. 38

12 γ. Aπ το γραμματιστή τα παιδιά μάθαιναν γράμματα, δηλαδή γραφή, ανάγνωση και αριθμητική και απ τον κιθαριστή μάθαιναν μουσική και τραγο δι. Tέλος, ο παιδοτρί ης δίδασκε γυμναστική. Γ. ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Tα φωνήματα ή οι φθ γγοι της α.ε. παριστάνονται με 24 γράμματα, που διαιρο νται σε φωνήεντα και σε σ μφωνα. Tα φωνήεντα διακρίνονται σε ραχ χρονα, μακρ χρονα ή μακρά και δίχρονα. Aυτ απεικονίζεται ως εξής: φωνήεντα ραχ χρονα μακρ χρονα δίχρονα (ε, ο) (η, ω) (α, ι, υ) Tα σ μφωνα διαιρο νται σε άφωνα, ημίφωνα και διπλά. Tα άφωνα με τη σειρά τους υποδιαιρο νται σε ουρανικά, χειλικά και οδοντικά. Tα ημίφωνα υποδιαιρο νται και αυτά σε υγρά, ένρινα και το συριστικ σ(ς). Σχηματικά, η παραπάνω διαίρεση των συμφώνων μπορεί να παρασταθεί με τα ακ λουθα διαγράμματα: σ μφωνα άφωνα ημίφωνα διπλά (κ, γ, χ, π,, φ, τ, δ, θ) [λ, ρ, μ, ν, σ(ς)] (ζ, ξ, ψ) άφωνα ουρανικά χειλικά οδοντικά (κ, γ, χ) (π,, φ) (τ, δ, θ) ημίφωνα υγρά ένρινα συριστικ (λ, ρ) (μ, ν) [σ (ς)] 39

13 διπλά ζ ξ ψ (σ + δ ή γ, δ + j) (κ, γ, χ + σ) (π,, φ + σ) Δίφθογγοι Oι δίφθογγοι αποτελο νται απ δ ο συνεχ μενα φωνήεντα που προφέρονται γρήγορα σε μια συλλα ή. Oι δίφθογγοι διακρίνονται σε κ ριες και καταχρηστικές, πως δείχνει το ακ λουθο διάγραμμα: δίφθογγοι κ ριες (αι, ει, οι, υι, αυ, ευ, ηυ, ου) καταχρηστικές ( α, η, ω) Tο πρώτο φωνήεν της διφθ γγου λέγεται κ ριος φθ γγος ή προτακτικ φωνήεν και αποτελεί τον πραγματικ φορέα της συλλα ής, ενώ το δε τερο φωνήεν ονομάζεται υποτακτικ και συμπροφέρεται ως ημίφωνο. Tο ι κάτω απ τον κ ριο φθ γγο των καταχρηστικών διφθ γγων λέγεται υπογεγραμμένο ιώτα και προφερ ταν στους αρχαίους χρ νους ως ημίφωνος φθ γγος. λες οι δίφθογγες είναι μακρ χρονες, εκτ ς απ τις αι και οι, ταν ρίσκονται στο τέλος ασυναίρετης κλιτής λέξης. Kατ εξαίρεση, οι αι και οι είναι μακρ χρονες, παρ λο που ρίσκονται στο τέλος των λέξεων, στην κατάληξη της ευκτικής έγκλισης των ρημάτων και στο τέλος επιρρημάτων και επιφωνημάτων. Aπάντηση στην άσκηση του σχολικού βιβλίου Nα σημειώσετε επάνω απ τις συλλα ές των παρακάτω λέξεων το σημείο για τις μακρ χρονες και το σημείο υ για τις ραχ χρονες: ζω-ή, - η (= η νε τητα), -δέ-ως (= με ευχαρίστηση), κοι-ν ς, κρ -τος, νω-θρ ς, ν -μος, ο -ω-ν ς (μαντικ πτην ή σημείο), μή-τηρ, πα -δες, γο-νε ς, πρ -τον. Απάντηση ζ ω- η, η- η, η-δ ε- ως, κ οι-ν ος, κρ ο-το ς, ν ω-θρ ος, ν ο-μ ος, οι - ω-ν ος, μ η-τ ηρ, παι δες, γο νε ις, πρ ωτο ν. 40

14 Γνωμικό Bακτηρία γάρ στι παιδεία ίου. Mένανδρος, Γν μαι Mον στιχοι H παιδεία είναι στήριγμα στη ζωή. ΕΛΕΓΧΩ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ * 1. Ποιο ήταν το ιδεώδες των νέων στην αρχαία Aθήνα; 2. Tι γνωρίζετε για τον Πλάτωνα; 3. Ποιες ήταν οι τροφοί και ποιο το έργο τους; 4. Ποιος ήταν ο παιδαγωγ ς και ποιο το έργο του; 5. Tι ήταν η μεγαλογράμματη ή κεφαλαιογράμματη γραφή; 6. Nα γράψετε τις επ μενες δ ο φράσεις με μικρά γράμματα και να ξεχωρίσετε τις λέξεις μεταξ τους: α. MEΘHΜΩNOΘEOΣ. EΦOΠΛOYΛOΓXHN 7. Σε τι διαφέρουν ως προς την προφορά τα ραχ χρονα απ τα μακρ χρονα φωνήεντα; H νεοελληνική έχει μακρ χρονα φωνήεντα; 8. O φθ γγος ζ της νεοελληνικής σε τι διαφέρει απ το φθ γγο (ή φώνημα) ζ της αρχαίας ελληνικής; 9. Nα σχηματίσετε τα παρακάτω σ νθετα κάνοντας τις κατάλληλες τροπές των συμφώνων: α. ν + παίζω = ε. π ν + ασιλε ς =. ν + γράφω = στ. π + σταμαι = γ. ν + μένω = ζ. π + ρπαγ = δ. σ ν + πιέζω = 10. Nα σχηματίσετε τα παρακάτω σ νθετα σ μφωνα με το πρώτο παράδειγμα: α. π + γράφω = πιγράφω δ. π + γο μαι =. π + σταμαι = ε. κατ + κετε ω = γ. κατ + σταμαι = στ. πρ + γο μαι = 11. Στη νεοελληνική φράση «το μέλλον είναι α ρατον» η σωστή σημασία της λέξης α ρατον είναι * Οι απαντήσεις στο Ελέγχω τις γνώσεις μου ρίσκονται στο τέλος του ι λίου. 41

15 α. απροσδι ριστο δ. α ριστο. άυλο ε. κάτι που δεν μπορεί κανείς να το δει, άγνωστο γ. ανέκφραστο 12. Aπ τα συνθετικά που παρατίθενται να γράψετε την αντίστοιχη σ νθετη λέξη: α. μετ + π μενος = δ. π + συχάζω =. κατ + πτομαι = ε. κατ + δρ ω = γ. κατ + δρα = στ. π + ρμή = 13. Nα γράψετε τη σωστή προφορά των παρακάτω φράσεων μετά την απο ολή (έκθλιψη) του τελικο φωνήεντος της πρώτης λέξης: α. π ρου ζω ς δ. κατ λην ρμ διος πουργ ς. K ριος μετ μ ν ε. π ν ς ζυγο γ. π ς στιγμ ς στ. κατ ξιν 14. Aπ τη συγχώνευση ποιων φθ γγων προήλθε το αρχαίο ξ; 15. Aπ τη συγχώνευση ποιων φθ γγων προήλθε το αρχαίο ψ; 16. Ποια είναι τα χειλικά, τα ουρανικά και τα οδοντικά σ μφωνα; 17. Ποια είναι τα ψιλ πνοα, τα δασ πνοα και τα μέσα σ μφωνα; 18. Ποια είναι τα υγρά και τα ένρινα σ μφωνα; 19. Ποια είναι τα μακρ χρονα και ποια τα ραχ χρονα φωνήεντα; 20. Nα αντιστοιχίσετε τις λέξεις της A στήλης με τις σημασίες τους στη B στήλη: Α Β 1. πιμελο μαι α. άριστος 2. έλτιστος. κάνω 3. πειδ ν γ. προσπαθώ 4. νθα δ. φροντίζω 5. πέμπω ε. περνώ τον καιρ μου 6. ποι στ. που 7. φοιτ ζ. στέλνω 8. πειρ μαι η. ταν 21. Nα συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω φράσεων και προτάσεων με τον κατάλληλο τ πο των λέξεων που δίνονται σε παρένθεση: α. O Aθηνα οι το ς (πα ς) διδάσκουσιν.. O πα δες ν (παλαίστρα, πληθ. αριθμ.) φοιτ σιν. γ. O κιθαριστα τ ς (ψυχή, πληθ. αριθμ.) τ ν παίδων. 22. Nα αποδώσετε στην αρχαία ελληνική τις ακ λουθες νεοελληνικές φράσεις: α. Oι Aθηναίοι συμ ουλε ουν τα παιδιά.. Oι γονείς στέλνουν τα παιδιά στα σπίτια των δασκάλων. γ. Eξαιτίας της κακής σωματικής κατάστασης. 42

16 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1 Το ς δ Σπαρτιατ ν πα δας ο κ π νητο ς ο δ μισθίοις ποιήσατο παιδαγωγο ς Λυκο ργος, ο δ ξ ν κάστ ω τρέφειν ο δ παιδε ειν ς ο λετο τ ν υ ν, λλ πάντας ε θ ς πταετε ς γενομένους παραλαμ άνων α τ ς ε ς γέλας κατελ χιζε, κα συνν μους ποι ν κα συντρ φους μετ λλήλων ε θιζε συμπαίζειν κα συσχολάζειν. Πλο ταρχος, Λυκο ργος Λεξιλόγιο νητ ς, -ή, - ν μίσθιος, α και -ος, -ον ποιέομαι -ο μαι ξεστι καστος, -η, -ον τρέφω παιδε ω ο λομαι ε θ ς πταετής, -ής, -ές γέλη καταλοχίζω σ ννομος, -ος, -ον μετ λλήλων θίζω συμπαίζω συσχολάζω αγορασμένος μισθωμένος, μισθωτ ς, έμμισθος κάνω, ορίζω είναι δυνατ, επιτρέπεται καθένας ανατρέφω εκπαιδε ω θέλω αμέσως, μ λις εφτά ετών λ χος κατανέμω σε λ χους αυτ ς που είναι μαζί με άλλους ως ουσιαστικ δηλώνει το σ ντροφο, τον εταίρο μεταξ τους συνηθίζω, κάνω κάποιον να συνηθίσει παίζω μαζί με κάποιον περνώ τον καιρ μου ομαδικά Μετάφραση στη νεοελληνική Κείμενο Λυκο ργος δ ο κ ποιήσατο το ς πα δας Σπαρτιατ ν π νητο ς ο δε μισθίοις παιδαγωγο ς, ο δ ξ ν κάστ ω τρέφειν ο δ παιδε ειν τ ν υ ν ς ο λετο, λλ πάντας Μετάφραση Ο Λυκο ργος λοιπ ν δεν ρισε (: δεν επέτρεπε) τα παιδιά των Σπαρτιτών να έχουν αγορασμένους ή έμμισθους παιδαγωγο ς, ο τε ήταν δυνατ στον καθένα να ανατρέφει και να εκπαιδε ει το γιο του πως ήθελε, αλλά λα τα αρσενικά παιδιά 43

17 ε θ ς γενομένους πταετε ς παραλαμ άνων α τ ς κατελ χιζε ε ς γέλας, κα ποι ν συνν μους κα συντρ φους μετ λλήλων ε θιζε συμπαίζειν κα συσχολάζειν. αμέσως μ λις γίνονταν εφτά ετών, αφο τα έπαιρνε ο ίδιος, τα κατένεμε σε λ χους (: τα κατέτασσε σε ομίλους), και κάνοντάς τα εταίρους και συντρ φους μεταξ τους τα συνήθιζε να παίζουν μαζί και να περνο ν τον καιρ τους ομαδικά. Γραμματικά 1. Σπαρτιατ ν: γεν. πληθ. στο αρσ. γένος του πρωτ κλιτου κ ριου ον μ. Σπαρτιάτης (το Σπαρτιάτου). 2. πα δας: αιτ. πληθ. στο αρσ. γένος του τριτ κλιτου ουσ. πα ς (το παιδ ς). 3. νητο ς: δοτ. πληθ. στο αρσ. γένος του δευτερ κλιτου ρηματικο επιθέτου νητ ς, -ή, - ν (= αυτ ς που μπορεί να αγοραστεί, αυτ ν που μπορεί κανείς να αγοράσει, αγοραστ ς). 4. μισθίοις: δοτ. πληθ. στο αρσ. γένος του δευτερ κλιτου επιθέτου μίσθιος, -ος και -α, -ον (= μισθωμένος, μισθωτ ς). 5. ποιήσατο: γ εν. πρ σ. οριστικής αορ. του ρ. ποιέομαι -ο μαι, ποιο μην, ποιήσομαι, ποιηθήσομαι, ποιησάμην, ποιήθην, πεποίημαι, πεποιήμην. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε.: ποιητής, ποίημα, ποιητικ ς, χειροποίητος, προσποιητ ς, ποίηση, μεταποίηση. 6. παιδαγωγο ς: δοτ. πληθ. στο αρσ. γένος του δευτερ κλιτου ουσ. παιδαγωγ ς (το παιδαγωγο ). 7. ξ ν: γ εν. πρ σ. οριστικής παρατατικο του απρ σωπου ρ. ξεστι (= επιτρέπεται, είναι δυνατ ), ξ ν, ξέσται, ξεγένετο, κγέγονε, ξεγεγ νει. 8. κάστ ω: δοτ. εν. στο αρσ. γένος της α ριστης επιμεριστικής αντωνυμίας καστος, -η, -ον (= καθένας). 9. τρέφειν: απαρ. ενεστώτα του ρ. τρέφω, τρεφον, θρέψω, θρεψα, τέτροφα. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε.: τροφή, τροφ ς, διατροφή, ευτραφής, τρ φιμος, θρέμμα, θρεπτικ ς, θρεφτάρι. 10. παιδε ειν: απαρ. ενεστώτα του ρ. παιδε ω (= εκπαιδε ω), παίδευον, παιδε σω, παίδευσα, πεπαίδευκα, πεπαιδε κειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε.: παίδευση, παιδεία, παιδεμ ς, εκπαιδευτής, εκπαιδευτήριο, εκπαιδευτικ ς. 11. ο λετο: γ εν. πρ σ. οριστικής παρατατικο του ρ. ο λομαι (= θέλω), ουλ μην και ουλ μην, ουλήσομαι, ουληθήσομαι, ουλήθην και ουλήθην, ε ο λημαι. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε.: ο ληση, α ο λητος. 12. υ ν: αιτ. εν. στο αρσ. γένος του ανώμαλου ετερ κλιτου ουσ. υ ς (το υ ο ). Το νομα αυτ στον ενικ κλίνεται κατά τη κλίση, ενώ στον πληθυντικ κλίνεται κατά τη γ κλίση. 13. πταετε ς: αιτ. πληθ. στο αρσ. γένος του τριτ κλιτου επιθέτου πταετής, -ής, -ές. 14. γενομένους: μετοχή αορ. στην αιτ. πληθ. του αρσ. γένους του ρ. γίγνομαι, γιγν μην, γενήσομαι, γεν μην, γεγένημαι και γέγονα, γεγενήμην και γεγ νειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε.: γένος, γενιά, γ νος, γονι ς, απ γονος, εγγ νι. 15. παραλαμ άνων: μετοχή ενεστώτα στην ονομ. εν. του αρσ. γένους του ρ. παραλαμ άνω, παρελάμ ανον, παραλήψομαι, παρέλα ον, παρείληφα, παρειλήφειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε.: παραλα ή, παραλήπτης, λα ίδα, λήψη, κατάληψη, καταληψίας. 44

18 16. γέλας: αιτ. πληθ. στο θηλ. γένος του τριτ κλιτου ουσ. γέλη (τ ς γέλης). 17. κατελ χιζε: γ εν. πρ σ. οριστικής παρατατικο του ρ. καταλοχίζω (= κατανέμω σε λ χους). 18. συνν μους: αιτ. πληθ. στο αρσ. γένος του δευτερ κλιτου επιθέτου σ ννομος, -ος, -ον (= εταίρος). 19. ποι ν: μετοχή ενεστώτα στην ονομ. εν. του αρσ. γένους του ρ. ποιέω - (= κάνω), ποίουν, ποιήσω, ποίησα, πεποίηκα, πεποιήκειν. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε.: ποίηση, ποιητής, ποιητικ ς, χειροποίητος, εκποίηση, μεταποίηση, προσποιητ ς, προσποίηση. 20. συντρ φους: αιτ. πληθ. στο αρσ. γένος του δευτερ κλιτου επιθέτου σ ντροφος, -ος, -ον. 21. λλήλων: γεν. πληθ. στο αρσ. γένος της αλληλοπαθητικής αντωνυμίας. 22. ε θιζε: γ εν. πρ σ. οριστικής παρατατικο του ρ. θίζω (= συνηθίζω), ε θιζον, θι, ε θισα, ε θικα. 23. συμπαίζειν: απαρ. ενεστώτα του ρ. συμπαίζω, συνέπαιζον, συμπαιξο μαι ή συμπαίξομαι, συνέπαιξα ή συνέπαισα, συμπέπαικα ή συμπέπαιχα. ΟΜΟΡΡΙΖΑ της ν.ε.: παίχτης, παιχνίδι, συμπαίχτης, παίξιμο, άπαιχτος, εμπαιγμ ς. 24. συσχολάζειν: απαρ. ενεστώτα του ρ. συσχολάζω (= περνώ τον καιρ μου μαζί με άλλους), συνεσχ λαζον, συσχολάσω, συνεσχ λασα, συνεσχ λακα. Ετυμολογικά νητ ς < νέομαι -ο μαι μίσθιος < μισθ ς παιδαγωγ ς < πα ς + γω ξεστι < ξ + στ πταετε ς < πτ + τος παραλαμ άνω < παρ + λαμ άνω σ ννομος < σ ν + νέμω σ ντροφος < συντρέφω συμπαίζω < σ ν + παίζω συσχολάζω < σ ν + σχολάζω Χρονικές αντικαταστάσεις ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ποιε ται ποιε το ποιήσεται ποιήσατο πεποίηται πεποίητο ξεστι(ν) ξ ν ξέσται ξεγένετο κγέγονε(ν) ξεγεγ νει τρέφειν θρέψειν θρέψαι τετροφέναι παιδε ειν παιδε σειν παιδε σαι πεπαιδευκέναι ο λεται ο λετο ουλήσεται ουλήθη ε ο ληται ο λετο ουληθήσεται ουλήθη παραλαμ άνων παραληψ μενος παραλα ν παρειληφ ς ποι ν ποιήσων ποιήσας πεποιηκ ς συμπαίζειν συμπαιξε σθαι συμπα σαι συμπεπαικέναι 45

19 Στοιχεία συντακτικού 1. Λυκο ργος: υποκ. του ρ. ποιήσατο. 2. τρέφειν παιδε ειν: τελικά απαρ. ως υποκ. του απρ σ. ρ. ξ ν. 3. τ ν υ ν: αντικ. στα απαρ. τρέφειν παιδε ειν. 4. γενομένους παραλαμ άνων: χρονικές μετοχές. 5. ποι ν: τροπική ή χρονική μετοχή. 6. συμπαίζειν συσχολάζειν: τελικά απαρ. ως αντικ. στο ρ. ε θιζε. Πραγματολογικά, ερμηνευτικά, ιδεολογικά, αισθητικά 1. Πλο ταρχος (περίου μ.χ.): ιστορικ ς, ιογράφος και ιστορικοφιλ σοφος. Γεννήθηκε στη Χαιρώνεια της Βοιωτίας απ ε πορη οικογένεια. Δε γνωρίζουμε ακρι ώς το έτος γέννησης και θανάτου του. σα γνωρίζουμε γι αυτ ν προέρχονται απ το ίδιο του το έργο. Σπο δασε στην Αθήνα κοντά στο φιλ σοφο Αμμώνιο. Στη συνέχεια, πήγε στη Ρώμη. Ο αυτοκράτορας Τραϊαν ς εκτίμησε τις ικαν τητές του και του έδωσε το αξίωμα του υπάτου στην περιοχή της Ιλλυρίας. Επανήλθε μως σ ντομα στην πατρίδα του και ασχολήθηκε με το συγγραφικ του έργο. Σε μας είναι περισσ τερο γνωστ ς απ το έργο Βίοι Παράλληλοι, που αναφέρεται στη ζωή και τη δράση επιφανών ανδρών. Άλλο ενδιαφέρον έργο του είναι τα Ηθικά. Πρ κειται για 83 πραγματείες ηθικο κυρίως περιεχομένου, μερικές απ τις οποίες θεωρο νται τι δεν είναι γνήσια δικά του έργα. Η γλώσσα του είναι η αττικίζουσα Κοινή της εποχής του. Ο Σκάλιγκερ χαρακτηρίζει τον Πλο ταρχο ως πάσης φ σεως φθαλμ ν. 2. Λυκο ργος: ονομαστ ς νομοθέτης της Σπάρτης. Χώρισε τους κατοίκους σε τρεις κατηγορίες, τους Σπαρτιάτες, τους Είλωτες και τους Περίοικους. Καθιέρωσε κοινά συσσίτια και ρισε αυστηρή αγωγή στους νέους. 3. το ς δ Σπαρτιατ ν... υ ν: σε αντίθεση με την εκπαίδευση των νέων στην Αθήνα, ο νομοθέτης Λυκο ργος στη Σπάρτη δεν ρισε αγορασμένους ή έμμισθους παιδαγωγο ς για την εκπαίδευση των νέων. Εξάλλου, δεν επιτρεπ ταν στον καθένα να εκπαιδε ει το γιο του πως ήθελε. 4. λλ πάντας... συσχολάζειν: στη Σπάρτη, μ λις τα παιιδά γίνονταν εφτά ετών, τα παρελάμ ανε η πολιτεία, τα κατέτασσε σε ομίλους ή λ χους και τα συνήθιζε να παίζουν μαζί και να περνο ν τον καιρ τους ομαδικά. Θεματικό κέντρο Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Σπάρτη. 46

20 Νοηματική απόδοση του κειμένου Στο απ σπασμα αυτ ο Πλο ταρχος δίνει πληροφορίες για την εκπαίδευση των νέων στην αρχαία Σπάρτη. Σε αντίθεση με την εκπαίδευση των νέων στην Αθήνα, ο νομοθέτης Λυκο ργος δεν ρισε έμμισθους παιδαγωγο ς για τους νέους της Σπάρτης και ο τε επέτρεψε στον καθένα να εκπαιδε ει το γιο του πως ήθελε. Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Σπάρτη ήταν ομαδική. Τα παιδιά, μ λις γίνονταν εφτά ετών, τα παραλάμ ανε η πολιτεία, τα κατέτασσε σε ομίλους, τα έκανε συντρ φους μεταξ τους και τα συνήθιζε να παίζουν και να περνο ν τον ελε θερο χρ νο τους ομαδικά. 2 Γράμματα μ ν ο ν νεκα τ ς χρείας μάνθανον δ λλη π σα παιδεία πρ ς τ ρχεσθαι καλ ς γίνετο κα καρτερε ν πονο ντα κα νικ ν μαχ μενον. Δι κα τ ς λικίας προερχομένης πέτεινον α τ ν τ ν σκησιν, ν χρ τε κείροντες κα αδίζειν νυποδήτους παίζειν τε γυμνο ς ς τ πολλ συνεθίζοντες. Πλο ταρχος, Λυκο ργος Λεξιλόγιο νεκα τ ς χρείας πρ ς τ ρχεσθαι καλ ς γίνετο καρτερέω - πονέω - δι τ ς λικίας προερχομένης πιτείνω ν χρ κείρω νυπ δητος, -ος, -ον ς τ πολλ συνεθίζω σα ήταν αναγκαία, σα χρειάζονταν είχε ως σκοπ να τους μάθει την υπακοή στους κυ ερνώντες υπομένω, έχω υπομονή κοπιάζω, μοχθώ, εργάζομαι σκληρά για το το σο μεγάλωναν, σο προχωρο σαν στην ηλικία επαυξάνω, εντείνω μέχρι το δέρμα, σ ρριζα κουρε ω ξυπ λυτος ως επί το πλείστον συνηθίζω, εξοικειώνω Μετάφραση στη νεοελληνική Κείμενο Εμάνθανον μ ν ο ν γράμματα νεκα τ ς χρείας δ λλη π σα παιδεία γίνετο Μετάφραση Μάθαιναν λοιπ ν γράμματα σα ήταν αναγκαία (: σα χρειάζονταν) η λοιπή μως αγωγή τους είχε ως σκοπ 47

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Θ.Α. Αµελίδης AΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Aσκήσεις Γραµµατικής Απαντήσεις 3 2. Ασκήσεις Γραµµατικής Γενικών Εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλη "Ηθικά Νικομάχεια" μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21

Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια μετάφραση ενοτήτων 1-10 Κυριακή, 09 Δεκέμβριος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 16 Σεπτέμβριος :21 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ» ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-10 Μετάφραση ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Αφού λοιπόν η αρετή είναι δύο ειδών, απ τη μια διανοητική και απ την άλλη ηθική, η διανοητική στηρίζει και την προέλευση και την αύξησή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εκφωνήσεις: ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

The G C School of Careers

The G C School of Careers The G C School of Careers ΔΕΙΓΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ Στ ΤΑΞΗ Χρόνος: 1 ώρα Αυτό το γραπτό αποτελείται από 8 σελίδες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής. Να απαντήσεις σε ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνος Πολιτεία 519Β - 520Α Τ δ τ δε ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ ΟΜΑΛΑ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ Προσέξτε στα πιο κάτω παραδείγµατα τη χρήση των γραµµένων µε έντονα γράµµατα επιθέτων και απαντήστε τις παρατηρήσεις που ακολουθούν: Ο Γιάννης είναι ικανός. Ο Γιάννης είναι ικανότερος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΣ Δειγματικές ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ δραστηριότητες ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Υπεύθυνη καθηγήτρια: κα. Π. Γιαννακοπούλου Μαθήτριες: Ασσάτωφ Άννα, Μιχαλιού Μαντώ, Αργύρη Μαρία, Τσαουσίδου - Πετρίτση Σοφία Τμήμα: Α3 Η Σπάρτη ήταν πόλη- κράτος στην Αρχαία Ελλάδα, χτισμένη στις όχθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οι ασκήσεις που υπάρχουν στα βιβλία του ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) του ΥΠΕΠΘ της Α, Β, Γ Λυκείου. Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στις Γενικές Εξετάσεις υπάρχει και µια λεξιλογική άσκηση, η οποία βαθµολογείται µε 10 µονάδες, όσο δηλαδή και οι ασκήσεις της γραµµατικής ή του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ!!! ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ, ΧΑΝΙΩΤAΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ!!! ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ, ΧΑΝΙΩΤAΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ PROJECT: Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ!!! ΥΠΟΘΕΜΑ: Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ PROJECT: ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ!!! ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β Συγγραφή: Ειρήνη Ροδοσθένους, Σύµβουλος Φιλολογικών Μαθηµάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζηµιχαήλ, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Μαθηµάτων 1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα.

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ. Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ Θέμα: Απόδειξη του ότι η αρετή μπορεί να διδαχτεί είναι η ίδια η αγωγή των νέων στην Αθήνα. Οι φορείς της αγωγής στην Αθήνα Βαθμίδες αγωγής Παιδευτικά μέσα A).. α).......

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 5η Ενότητα: Συζητώντας για την εργασία και το επάγγελμα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγικά κείμενα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά κείμενα 2. Βαθμοί επιθέτων και επιρρημάτων Η σύγκριση 3. Το β συνθετικό Λεξιλόγιο 4. Οργάνωση και συνοχή της περιγραφής και της αφήγησης 5. Δραστηριότητες παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων.

1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2.1.2. Κοινοί εσµοί των Αρχαίων Ελλήνων - Παιδεία Eρωτήσεις ανάπτυξης 1. Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 2. Να αναλύσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 7 η : «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά!» Παρελθοντικοί χρόνοι: Αόριστος-Παρατατικός...24 Το ρήμα «είμαι» στον αόριστο και παρατατικό...25 Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι...26 Παραθετικά επιθέτων...26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Β τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να

λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να λοι οι άνθρωποι µεγαλώνουν σε ένα κοινωνικοπολιτισµικ περιβάλλον και είναι σηµαντικ να γνωρίζουν τι µπορο ν να αντλήσουν πληροφορίες προκειµένου να αποκτήσουν γνώσεις για τον εαυτ τους και τους άλλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές.

ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. ΑΝΣΩΝΤΜΙΕ Είναι κλιτές λέξεις που αντικαθιστούν ονοματικές φράσεις και κάνουν την ίδια «δουλειά» με αυτές. Οι αντωνυμίες δίνουν στον λόγο μας συντομία και σαφήνεια. Μας βοηθούν να μιλάμε πιο εύκολα για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ. Οδυσσέας Περαντζάκης

ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ. Οδυσσέας Περαντζάκης ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ Οδυσσέας Περαντζάκης Α 2 Η Σπάρτη ήταν πόλη-κράτος στην Αρχαία Ελλάδα. Ήταν χτισμένη στις όχθες του ποταμού Ευρώτα στη Λακωνία. Η Σπάρτη έχει μείνει γνωστή στην παγκόσμια ιστορία για τη στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός

Ουσιαστικά. Ενικός αριθµός Πληθυντικός αριθµός Ουσιαστικά Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά λέµε τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό έχουν µια παραπάνω συλλαβή, ενώ ισοσύλλαβα αυτά που έχουν στον ενικό και τον πληθυντικό τον ίδιο αριθµό συλλαβών. Τα ουδέτερα ανισοσύλλαβα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: MAΪΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ Α) Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ A. Κυκλώστε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις (μία μόνο απάντηση είναι σωστή σε κάθε περίπτωση) 1) Ο Νίκος υπηρετεί στρατιώτης Α. Υποκείμενο Β. Αντικείμενο Γ. Προσδιορισμός Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002. Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ ρχων ο τε

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2011 2012 Επώνυµο :... Όνοµα :... Α. Λεξιλογικά 1. Να σχηµατίσεις σύνθετες λέξεις µε πρώτο συνθετικό τα λόγια αχώριστα µόρια της Α στήλης και µε δεύτερο συνθετικό τις λέξεις της Β στήλης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο Λυσ ου π ρ Μαντιθ ου, 7-8 7 µ το νυν ο δε ς ν ποδε ξειεν ο τ' πενεχθ ντα π τ ν φυλ

Διαβάστε περισσότερα

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA

A. O ANΘPΩΠOΣ ΣTHN ANAZHTHΣH ΛEΞEIΣ TOY ΘEIOY KΛEI IA ΜΕΡOΣ ΠΡΩΤO Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ 1 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΘΕΙΟ Σκοπ ς αυτής της διδακτικής εν τητας είναι: ñ Να κατανοήσετε τη διαχρονική αναζήτηση του Θεο απ τον άνθρωπο. ñ Να διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ακαδημίας 98, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Ακόμη το να σφάλλει κανείς μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό και το άπειρο πάνε μαζί,

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Τι πρέπει να γνωρίζω για την απρόσωπη σύνταξη; 1. Τα απρόσωπα ρήματα δεν κλίνονται, δηλαδή δεν σχηματίζουν πρόσωπα (α', β' και γ' ενικό και πληθυντικό) αλλά βρίσκονται πάντα και μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο) Ρήμα: Είναι η λέξη της πρότασης που φανερώνει ότι κάποιος ή κάτι ενεργεί, παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ: http //blgs.sch.gr/anianiuris ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νιανιούρης Αντώνης (email: anianiuris@sch.gr) Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε Διηγούμαστε ή αφηγούμαστε ένα γεγονότος, πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 5 ος αι. π.χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η Μόρφωση των νέων - αγοριών Η εκπαίδευση στην αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν.

ΡΗΜΑΤΑ. Στην πρώτη περίπτωση κάποιος ενεργεί (ρήμα) και η ενέργειά του αυτή ασκείται σε ένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα έξω από αυτόν. ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πλήθος ομάδα λέξεων μετά τα ουσιαστικά. Τα ρήματα δείχνουν πράξεις. Όπως δείχνουν και τα παρακάτω σχήματα έχουμε τις εξής περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Ενότητα: 2 η Ελένη Περδικούρη Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Ενότητα 2 η Πλάτων Βιογραφία και έργα Γεννήθηκε τὸ 428/7 π. Χ. στην Αθήνα. Πέθανε το 347 π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Φακίνου, Η ζωή στη Σύμη

Ευγενία Φακίνου, Η ζωή στη Σύμη Ευγενία Φακίνου, Η ζωή στη Σύμη Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων σχολικού βιβλίου σχ. βιβλίο (σελ. 102) Γυμνάσιο: 9.000 μαθήματα με βίντεο-διδασκαλία για όλο το σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΑ. ερωτήσεις. στο χώρο. απαντήσεις με. θέματα. αρουραίος. του και να. εκλεπτυσμένο. και. κάποια στιγμή. ο Σπίριτ. ελευθερία ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ι ΙΩΤΙΚΑ. ερωτήσεις. στο χώρο. απαντήσεις με. θέματα. αρουραίος. του και να. εκλεπτυσμένο. και. κάποια στιγμή. ο Σπίριτ. ελευθερία ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2012-201 Ι ΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟ ΙΩΝ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΓΡΑΠΤΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-201 ΒΑΘΜΙ Α: ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΞΗ:ΣΤ ΡΟ ΟΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2012 ιάβασε προσεκτικά τις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα