Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών"

Transcript

1 «Διαχειριστικές Προτάσεις για την Παμβώτιδα» Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Τεχνικό Επιμελητήριο Τμήμα Ηπείρου, Γενικά Αρχεία του Κράτους Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου, Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων Διαχείριση καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών Δρ Γιάννης Καζόγλου, επιστημονικός συνεργάτης Δήμου Πρεσπών Ιωάννινα, 5/6/2013

2 Καλαμιώνες και υγρολίβαδα: τύποι υγροτόπων με δυναμική μεταξύ τους σχέση Υγρολίβαδο στη Μικρή Πρέσπα θεριζόμενο κάθε καλοκαίρι (στο βάθος ο παρακείμενος καλαμιώνας που ενίοτε καίγεται το χειμώνα)

3 Έδαφος Νερό Διαχείριση (π.χ. φράγματα, εκτροπές, έλεγχος ποσοτήτων νερού) ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ Βασικά συστατικά: Διαχείριση (π.χ. εκσκαφές) Βλάστηση Διαχείριση (π.χ. φυτεύσεις, κοπές, βόσκηση, εκσκαφές, καύση) Προσαρμογή από Ζαλίδη και συν Λειτουργίες υγροτόπων: - αποθήκευση νερού - στήριξη τροφικών πλεγμάτων - εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων - παγίδευση ιζημάτων και τοξικών ουσιών - απομάκρυνση και μετασχηματισμός θρεπτικών στοιχείων - τροποποίηση πλημμυρικών φαινομένων - σταθεροποίηση ακτών Αξίες υγροτόπων: - βιολογική - επιστημονική - εκπαιδευτική - πολιτιστική - υδρευτική - αρδευτική - υδροηλεκτρική - αλιευτική - κτηνοτροφική - υλοτομική - αλατοληπτική - αναψυχική - αντιπλημμυρική - αντιδιαβρωτική - βελτιωτική ποιότητας νερού - τοποκλιματική - και άλλες

4 Αξίες καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών Ιχθυοπανίδα Καλαμιώνες Υγρά λιβάδια 5 - Σχετικά φτωχοί σε είδη φυτών, παρέχουν όμως προστασία σε είδη άλλων ενδιαιτημάτων, π.χ. λίμνες με νούφαρα, υ.λ. 10 [150 είδη φυτών 12% των ειδών της χλωρίδας της Δανίας σε ζώνη μήκους μέτρων και πλάτους 50 μ. (70 στρ.) στα παραποτάμια υγρολίβαδα του άνω τμήματος του ποταμού Gudenå] [Μικρή Πρέσπα: 27 είδη φυτών σε 1 τετ. μέτρο] Ασπόνδυλα 10 Παρέχουν καταφύγιο σε πολλά είδη ασπόνδυλων οργανισμών καθόλη τη διάρκεια του έτους. Για ορισμένα ασπόνδυλα, οι βλαστοί των καλαμιών αποτελούν το μοναδικό χώρο διαχείμασης και ανάπτυξης των προνυμφών τους. 10 Τεράστιο ερευνητικό ενδιαφέρον ειδικά στην Ελλάδα [Η Παμβώτιδα κατέχει ήδη μια πρωτιά, καθώς στα υγρά λιβάδια της φιλοξενεί το ενδημικό για τη λίμνη είδος ορθοπτέρου Chorthippus lacustris (τάξη στην οποία ανήκουν οι ακρίδες και οι γρύλοι) (Kati et al. 2006] 10 - Κατάλληλο περιβάλλον για φώλιασμα σε ιστάμενους βλαστούς ή σε συμπαγείς επιπλέουσες νησίδες ριζώματα - Πηγές τροφοδοσίας δομικών υλικών για είδη πουλιών που χρησιμοποιούν ξερά καλάμια και άλλα φυτά των καλαμιώνων για να χτίσουν τις φωλιές τους σε άλλα ενδιαιτήματα. 10 Διατροφή, φώλιασμα, διαχείμαση [Σε υγρολίβαδα κοντά στη λιμνοθάλασσα Δράνα του Έβρου, παρατηρούνται συστηματικά χήνες σε μια έκταση στρ. για τρεις περίπου μήνες κάθε χειμώνα] Χλωρίδα φυτοποικιλότητα Ορνιθοπανίδα 7 (;) Καταφύγιο για πολλά είδη ψαριών 10 Αναπαραγωγή φυτόφιλων και λιθο-φυτόφιλων ειδών, π.χ. κυπρίνος Αμφίβια, ερπετά, θηλαστικά 9 Παρέχουν καταφύγιο σε πουλιά, ψάρια, θηλαστικά, αμφίβια, ερπετά και 9 [Ην. Βασίλειο: 5 από τα 6 είδη αυτοχθόνων αμφιβίων χρησιμοποιούν υγρολιβαδικές επιφάνειες] [Εθνικό Πάρκο Πρεσπών: - 7 από τα 11 είδη αμφιβίων αναπαράγονται σε υγρολίβαδα, -7 από τα 21 είδη ερπετών χρησιμοποιούν υγρολίβαδα (στην πλημμυρισμένη ή την ξηρή φάση τους)] [Θηλαστικά: βίδρα (Lutra lutra), νυχτερίδες] Υδατικοί πόροι τοπική οικονομία 9 - Βελτίωση ποιότητας υδάτων μέσω κατακράτησης θρεπτικών ιζημάτων και διάσπασης πολύπλοκων ενώσεων, π.χ. υπολείμματα φυτοφαρμάκων («φίλτρα» για συστήματα τεχνητών υγροτόπων για την επεξεργασία υγρών αστικών λυμάτων) - Παροχή οξυγόνου στα νερά και στα εδάφη των υγροτόπων 9 α) συγκρατούν νερά και φερτά υλικά από πλημμυρικά φαινόμενα, β) εμπλουτίζουν τους υπόγειους υδροφορείς, γ) βελτιώνουν την ποιότητα των υδάτων κατακρατώντας θρεπτικά, τοξικές ουσίες και ιζήματα. [Έργο αποκατάστασης ποταμού Skjern, Δανία: Επαναπλημμυρισμός εκτ. υγροτόπων δίπλα στον ποταμό: μείωση ρυπαντικού φορτίου]

5 Διαχείριση καλαμιώνων και υγρολίβαδων: νερά, βλάστηση, εδάφη Σκοποί στόχοι διαχείρισης; Διατήρηση Βελτίωση Προστασία Αποκατάσταση Δημιουργία ενδιαιτημάτων Εξάλειψη από συγκεκριμένα σημεία Προετοιμασία διαχείρισης; (μελέτη, νομοθεσία) Παρακολούθηση; (απαραίτητη) Υγρολίβαδο στο νησί του Αγίου Αχιλλείου στη Μικρή Πρέσπα (βοσκόμενη ζώνη με ρηχά νερά και χαμηλή βλάστηση που βρίσκεται μεταξύ της ξηράς και του καλαμιώνα)

6 Σκοποί διαχείρισης υγροτόπων Διατήρηση ειδών, τύπων οικοτόπων και υδρολογικής λειτουργίας (εφόσον η κατάστασή τους κρίνεται ικανοποιητική) Αποκατάσταση (απαραίτητη η ύπαρξη στοιχείων σχετικά με την καλύτερη παρελθούσα κατάσταση) Δημιουργία νέων ευνοϊκότερων συνθηκών [Σπουδαιότητα επιστημονικής έρευνας και συνδρομής διαφορετικών ειδικοτήτων]

7 Σκοποί παρακολούθησης υγροτόπων Καταγραφή μεταβολών στα μεγέθη/ τιμές των παραμέτρων που έχουν επιλεγεί προς συστηματική παρακολούθηση (π.χ. σύνθεση και δομή βλάστησης εξαιτίας της εφαρμοζόμενης διαχείρισης στην υδρολογία και τη βλάστηση) Επεξεργασία και ανάλυση των παραπάνω δεδομένων και, κυρίως, σύνδεση των διαφορετικών τύπων δεδομένων Αξιολόγηση διαχειριστικών εφαρμογών Αναθεώρηση διαχειριστικών παρεμβάσεων σχεδίων [Η παρακολούθηση θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απαραίτητη δράση συνοδευτική της διαχείρισης] [Υπάρχει μεγάλη ποικιλία επιλογών ως προς τις μεθοδολογίες, ενώ η σύγχρονη τεχνολογία παρέχει σημαντικότατα εργαλεία]

8 Μελέτες διαχείρισης καλαμιώνων και υγρών λιβαδιών που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα για ελληνικούς υγροτόπους (~13): Καστοριά (καλ.) Λίμνη Μικρή Πρέσπα 2001 και 2007 (υ.λ.) Χειμαδίτιδα (καλ. & υ.λ.) Πετρών 2004 και 2008 (καλ.) Άγρας (καλ.) Βάλτος Ροδιάς Αμβρακικού (καλ.) Έλος Λάμιας (καλ.) Λιμνοθάλλασσα Κοτυχίου (καλ.) Στυμφαλία (καλ.) Ισμαρίδα (καλ.)

9 Διαχείριση καλαμιώνων και υγρολίβαδων: υδρολογική διαχ/ση, διαχ/ση βλάστησης & διαχ/ση εδαφών Υδρολογική διαχείριση: στάθμη υδάτων υδροπερίοδος, ρυθμός ανανέωσης υδάτων, ποιότητα κ.ά. ανάλογα με υπάρχουσες υποδομές (π.χ. τάφροι κανάλια, θυροφράγματα) Διαχείριση βλάστησης καλαμιώνων και υγρολίβαδων: o Κοπή (εποχή, βάθος, συχνότητα, έκταση) o Βόσκηση o Καύση (χειμερινή) o Απομάκρυνση οργανικού υλικού o Εκσκαφές εκβαθύνσεις απομάκρυνση ριζωμάτων o Βιολογικοί και χημικοί τρόποι καταπολέμησης (όλα τα παραπάνω συντελούν στην ανακοπή της οικολογικής διαδοχής) o Φύτευση (για δημιουργία καλαμιώνων) Βοσκόμενο υγρολίβαδο στην ανατολική όχθη της Μικρής Πρέσπας (στα δεξιά ο αβόσκητος καλαμιώνας)

10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΩΝ_1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕ- ΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΕ- ΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕ- ΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ Θερινή κοπή (πάνω ή κάτω από την επιφάνεια νερού) Αποδυνάμωση καλαμιώνα, χλωριδική αναβάθμιση Συνδυάζεται με συλλογή σανού, δημιουργία υ.λ. Υπολογίσιμο κόστος, σχετικά δύσκολη εφαρμογή Συχνά, απαραίτητη η κοπή της αναβλάστησης Χειμερινή κοπή (καλαμιώνων) Απομάκρυνση νεκρής βιομάζας, βελτίωση ποιότητας καλαμιού Μείωση ύψους οργανικού υποστρώματος, σχετικά μη βλαβερή για ασπόνδυλα Μείωση χλωριδικής ποικιλότητας, υπολογίσιμο κόστος Δυσκολία στην πράξη (πρώτα φωτιά), βιομάζα για καύσιμη ύλη Βόσκηση Έλεγχος επέκταση καλαμιού προς ξηρά Δημιουργίαδιατήρηση υ.λ., ανομοιόμορφη δομή βλάστησης Διαχείριση βοσκόντων ζώων Συνδυασμός κτηνοτροφίας διαχείρισης προστ/νων περιοχών

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΩΝ_2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕ- ΛΕΣΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΕ- ΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕ- ΚΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Χειμερινή καύση (προς ή αντίθετα από τη φορά του ανέμου) Απομάκρυνση νεκρού οργανικού υλικό (διευκόλυνση άλλων πρακτικών) «Χαμηλό» κόστος Καταστροφή πληθυσμών ασπόνδυλων Ανάγκη κοπής ζωνών πυρασφάλειας (υψηλό κόστος) Εκσκαφές Δημιουργία υφέσεων, καναλιών, εκβαθύνσεων Συνδυασμό ς με δημιουργία νησίδων για πουλιά Υψηλό κόστος Πολύ προσοχή στη χρήση-απόθεση των υλικών εκσκαφής Βιολογικοί και χημικοί τρόποι καταπολέμ ησης (υπάρχουν παραδείγματα επιτυχών ελέγχων των καλαμιώνων) (;) Πολλές απρόβλεπτες επιπτώσεις, υπολειμματική δράση (χημικά) Δυσκολίες στην πρόβλεψη των επιπτώσεων, αντενδείκνυνται για προστ/νες περιοχές

12

13 Παραδείγματα διαχείρισης καλαμιώνων και υγρολίβαδων σε προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας Υγρότοποι Αμβρακικού (ποταμός Λούρος, βάλτος Ροδιάς, λιμνοθάλασσες Ροδιάς και Τσουκαλιό) Δέλτα ποταμού Έβρου (λιμνοθάλασσα Δράνας) Υγρότοποι Στροφυλιάς Κοτυχίου (λιμνοθάλασσες Προκόπου και Κοτυχίου, έλος Λάμιας, λασποτόπια Μετοχίου) Λίμνη Μικρή Πρέσπα (12 τοποθεσίες στην παραλίμνια ζώνη) κ.ά.

14 Ρόλοι εμπλεκόμενων φορέων στις προστατευόμενες περιοχές Διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμμετοχή μεγάλου αριθμού φορέων που συνεργάζονται στην εκπόνηση των δράσεων σε κάθε περιοχή (δικαιούχοι έργων, συνέταιροι ή απλώς υποστηρικτικοί φορείς) Καθένας από αυτούς εκπροσωπεί μια «ομάδα συμφερόντων» σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Ο ρόλος τους είναι να εκφράσουν τις ανάγκες: α) του φυσικού περιβάλλοντος (αντικείμενα προστασίας για τα οποία η Ε.Ε. συγχρηματοδοτεί έργα, π.χ. LIFE-ΦΥΣΗ) μέσω των «Επιστημόνων» (από δημόσιες υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις), β) των τοπικών κοινωνιών («Πολίτες Χρήστες»), και γ) των «Πολιτικών» σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης. Το ρόλο του «Διαχειριστή» αναλαμβάνουν κατά περίπτωση οι δικαιούχοι των έργων, σήμερα όμως την ευθύνη αυτή (πρέπει να) έχουν οι Φορείς Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών ( ). Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τις διαχειριστικές παρεμβάσεις (υδρολογική διαχείριση, ενδιαιτήματα) συμμετέχουν διαφορετικές ομάδες εμπλεκομένων, καθεμία από τις οποίες οφείλει να κάνει συμβιβασμούς και να προσαρμόσει τις ανάγκες της με απώτερο σκοπό την προστασία και διατήρηση των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας και των οικοτόπων εκείνων που κάνουν κάθε προστατευόμενη περιοχή ξεχωριστή.

15 Προφίλ ιδανικού Διαχειριστή προστ/μενων περιοχών συνεργασία μεταξύ φορέων και επιστημ/κών ειδικοτήτων

16 Δράσεις διαχείρισης και παρακολούθησης βλάστησης ανά έργο/ περιοχή: 1) Αμβρακικός Σταθμοί παρακολούθησης υδάτων Θυροφραγμοί (Λούρος Βάλτος Ροδιάς) Διάνοιξη καναλιών στον πυκνό καλαμιώνα του βάλτου Ροδιάς (διάσπαση πυκνής δομής βλάστησης και παροχή γλυκών νερών από Λούρο στο βάλτο) Βόσκηση με βούβαλους (δημιουργία υγρολίβαδου και έλεγχος θαμνώδους βλάστησης) Εγκατάσταση πειραματικών επιφανειών, δειγματοληψίες Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας και κατασκευή νησίδων για πελεκάνους Φύλαξη, ενημέρωση-ευαισθητοποίηση (κάμερες στις νησίδες)

17 2) Δέλτα Έβρου Λιμνοθάλασσα Δράνας Επαναπλημμυρισμός Δράνας μετά από 17 έτη (χωματουργικά έργα και τάφρος διαχείμασης ψαριών) Σταθμοί μέτρησης φυσικοχημικών παραμέτρων νερών Αποκατάσταση υγρολίβαδων Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας Φύλαξη, ενημέρωσηευαισθητοποίηση Εγκατάσταση πειραματικών επιφανειών και δειγματοληψίες βλάστησης

18 3) Στροφυλιά - Κοτύχι Εγκατάσταση δικτύου παρακολούθησης ποιότητας νερού στις λιμνοθάλασσες Πρόκοπου και Κοτυχίου Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας Εποχιακή εγκατάσταση ηλεκτρική περίφραξης για την προστασία αναπαραγωγικής αποικίας Νεροχελίδονων και Νανογλάρονων στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας από διερχόμενα βόσκοντα ζώα Φύλαξη, ενημέρωση-ευαισθητοποίηση Έλος Λάμιας: Διάνοιξη καναλιού μήκους 900 μέτρων, επιφανειακού πλάτους 10 μ. και βάθους 2,5 μ. 6 λιμνούλες έκτασης τ.μ. και βάθους 2 μ. κατά μηκός του καναλιού. 7 νησίδες με επιφάνεια 200 τ.μ. κατά μήκος του καναλιού. Δεντροφυτεύσεις στο ανάχωμα του καναλιού Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου: Διάνοιξη καναλιού μήκους 2000 μ., επιφανειακού πλάτους 10 μ. και βάθους 1,5 μ. Διάσπαση πυκνής δομής καλαμιώνων δημιουργία ανοικτών νερών.

19 4) Λίμνη Μικρή Πρέσπα Βόσκηση με βούβαλους και αγελάδες Ετήσιες θερινές (και φθινοπωρινές) κοπές βλάστησης Συνδυασμός κοπών και βόσκησης: Αντιμετώπιση επέκτασης καλαμιώνων προς τις παραλίμνιες εκτάσεις που επηρεάζονται από την αυξομειούμενη στάθμη. 3πλασιασμός έκτασης υγρών λιβαδιών (330 στρ. το στρ. στο τέλος του έργου. Σύνδεση φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης με λιβαδοπονικές πρακτικές (π.χ. εφαρμογή συστήματος περιτροπικής βόσκησης, συλλογή χορτονομής στις υπό διαχείριση περιοχές). Συγγραφή διαχειριστικού οδηγού (που θα περιλαμβάνει και τα ζητήματα διαχείρισης και παρακολούθησης υδάτων και ορνιθοπανίδας). Δειγματοληψίες βλάστησης και εγκατάσταση πειραματικών επιφανειών: Καταγραφή χλωριδικών και δομικών χαρακτηριστικών βλάστησης και μεταβολών αυτών στις υπό διαχείριση περιοχές ανά έτος. Σύγκριση αποτελεσματικότητας μεθόδων διαχείρισης. Καταγραφή ανάπτυξης υπερυδατικών ελόφυτων πάνω από την επιφάνεια των υδάτων (άνοιξη-αρχές καλοκαιριού) και συσχέτιση αυτής με παρουσία υδρόβιων πουλιών στις υπό διαχείριση περιοχές

20 % cover % group cover at site 2 (Karyes South) ,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 HEH WMS Hydr. Pr. Spec. Litter Soil

21 Υδρολογική διαχείριση στη λίμνη Μικρή Πρέσπα: α) Ανακατασκευή του θυροφράγματος στην τοποθεσία Κούλα β) Παρακολούθηση υδρολογικών δεδομένων

22 5) Μικρή Πρέσπα Άλλες δράσεις: α) Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας (αποικίες και χρήση περιοχών/χαλκόκοτες) β) Φύλαξη, ενημέρωση-ευ/ση γ) Συγγραφή διαχειριστικού οδηγού για Λειτουργία Επιτροπής Διαχείρισης Υγροτόπου στο πλαίσιο του Φορέα Διαχ/σης Ε.Π. Πρεσπών από το 2005, με συμμετοχή όλων των σχετικών παραγωγικών φορέων, κρατικών υπηρεσιών και ΜΚΟ: συναπόφαση για διαχ/ση στάθμης Μικρής Πρέσπας για το επόμενο υδρ/κό έτος βάσει συστηματικής παρακολούθησης ποσοτικών παραμέτρων (στάθμης, εκροών προς Μεγάλη Πρέσπα)

23 Η συνέχιση των παραπάνω δράσεων στο άμεσο μέλλον είναι απαραίτητη, ειδικά για εκείνες που αφορούν σε επαναλαμβανόμενες εφαρμογές (π.χ. διαχείριση καλαμιώνων με ήπια μέσα, δειγματοληψίες βλάστησης). Τα παραπάνω έργα και όχι μόνο αυτά αποτέλεσαν το έναυσμα για την εφαρμοσμένη προστασία και διατήρηση του φυσικού πλούτου πολλών προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας. Απομένει οι αρμόδιοι τοπικοί (ΦΔ) και εθνικοί φορείς να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα γνώση και εμπειρία και να αναλάβουν ουσιαστική δράση, χωρίς να θέτουν αυστηρούς περιορισμούς ως προς την οικονομική αποδοτικότητα του εγχειρήματος, η οποία θα φανεί σε μέσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

24 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 10-20 ζευγάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1

Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 Πρακτικά Ημερίδας Αθήνα, 2011 1 ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα του νερού Περιεχόμενα Σελίδα 2 Πέτρος Κερκίδης, Διευθυντής Τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 12-15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας IXEAIO AIAXEIPIIHZ YAATIKOY AIAMEPIIMATOZ ANATOAIKHI MAKEAONIAZ (GRll) IX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 60 31 Μαρτίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. H μετάβασή μας στην αειφορικότητα. Γενικά 1 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ H μετάβασή μας στην αειφορικότητα Γενικά Η αειφορικότητα αποτέλεσε το παρασκηνιακό περιεχόμενο σχεδόν κάθε θέματος που εξετάσαμε μέχρι τώρα. Σ αυτό το τέταρτο μέρος, η αειφορικότητα θα

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β').

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παρούσα απόφαση τροποποιείται από την Κ.Υ.Α. 30557/96, ΦΕΚ- 136 Β' καθώς επίσης και από την Κ.Υ.Α. 84230/96, ΦΕΚ- 906 Β'). ΥΠ.Π. 69269/5387/90 (ΦΕΚ-678 Β') : "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλλοντικών µελετών (ΕΠΜ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα του νερού σε τοπικό επίπεδο

Προβλήµατα του νερού σε τοπικό επίπεδο 13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ φύλλο εκπαιδευτικών Στόχοι Να αναζητήσουν και να κατανοήσουν οι µαθητές τα προβλήµατα νερού που αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

οιωνός #49 Παρακολουθώντας τα ταξίδια της Νανόχηνας >Κουκουβάγιες > αφιέρωμα: Ε λ λ η ν ι κ ή Ο ρ ν ι θ ο λ ο γ ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α

οιωνός #49 Παρακολουθώντας τα ταξίδια της Νανόχηνας >Κουκουβάγιες > αφιέρωμα: Ε λ λ η ν ι κ ή Ο ρ ν ι θ ο λ ο γ ι κ ή Ε τ α ι ρ ε ί α οιωνός #49 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΔΟΣΗ ΤΗΣ Ε Λ ΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ (ΕΟΕ) ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2012 LIFE10 NAT/GR/000638 > αφιέρωμα: Παρακολουθώντας τα ταξίδια της Νανόχηνας >Κουκουβάγιες Ε λ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα