Το εργασιακό περιβάλλον στα τεχνικά έργα και τα λατομεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το εργασιακό περιβάλλον στα τεχνικά έργα και τα λατομεία"

Transcript

1 Όλες οι σκόνες δεν είναι ίδιες: η σκόνη κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου, απειλή για την υγεία των εργαζομένων Ιωάννης Ασπιρτάκης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ-MSc, ErgoProlipsis, Κωνσταντίνος Βροντάκης Ειδικός Ιατρός Εργασίας & Περιβάλλοντος, ErgoProlipsis, Μιχαήλ Γαλετάκης Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Σύσταση σκόνης Το εργασιακό περιβάλλον στα τεχνικά έργα και τα λατομεία είναι από τη φύση του επιβαρυμένο με αιωρούμενη σκόνη, η οποία προέρχεται είτε απευθείας από τη διαχείριση των υλικών είτε έμμεσα από το έδαφος κατά την κίνηση των μηχανημάτων. Η σκόνη αυτή είναι μία απειλή για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, αφού η χρόνια έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος. Ειδικά όμως όταν στη σκόνη περιέχεται ελεύθερο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου, απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα και προφυλάξεις αφού η σκόνη παύει να είναι αδρανής και μπορεί να προκαλέσει ανίατες βλάβες όπως η πυριτίαση, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το εμφύσημα και ο καρκίνος των πνευμόνων. Αερομεταφερόμενες σκόνες Η επίδραση της αεροµεταφερόµενης σκόνης στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, εξαρτάται κυρίως από 4 παράγοντες: 1. τη σύσταση της αερομεταφερόμενης σκόνης 2. τη συγκέντρωση της σκόνης στο εργασιακό περιβάλλον 3. το μέγεθος των σωματιδίων της σκόνης 4. την έκθεση των εργαζομένων στα αερομεταφερόμενα σωματίδια Είναι πλέον γνωστό ότι όλες οι σκόνες δεν είναι ίδιες. Εφόσον η σκόνη περιέχει ελεύθερο κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου παύει να θεωρείται αδρανής και κατατάσσεται στις ινογόνες, οι οποίες είναι τοξικές και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στην υγεία των εργαζομένων. Το διοξείδιο του πυριτίου (SiO 2 ) είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα συστατικά του φλοιού της γης και εντοπίζεται σχεδόν σε όλα τα είδη πετρωμάτων (Πίνακας 1) κυρίως σε τρεις μορφές: χαλαζία, χριστοβαλίτη και τριδυμίτη (τεκτοπυριτικά ορυκτά). Έτσι, για να υπολογισθεί η επικινδυνότητα της έκθεσης, απαιτείται ο ακριβής προσδιορισμός της σύστασης της αερομεταφερόμενης σκόνης. Οπότε είναι απαραίτητο να λαμβάνονται δείγματα και να διενεργούνται εργαστηριακές αναλύσεις υπολογισμού του ποσοστό ελεύθερου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου στα σωματίδια της σκόνης. Ορυκτό Ποσοστό κρυσταλλικού πυριτίου Καολινιτική πλαστική άργιλος 5-50 % Βασάλτης > 5% Πυρόλιθος > 90% Γρανίτης < 30% Σιδηρομεταλλεύματα 7-15% Ασβεστόλιθος < 1% Χαλαζίτης > 95% Χαλαζιακή άμμος > 90% Ψαμμίτης > 90% Αργιλικός σχιστόλιθος 40-60% Σχιστόλιθος < 40% Πίνακας 1. Ενδεικτική περιεκτικότητα ελεύθερου κρυσταλλικού πυριτίου σε ορυκτά (πηγή: HSE) 58

2 Συγκέντρωση σκόνης στο χώρο εργασίας Η συγκέντρωση της σκόνης (σε mg/m 3 ) προσδιορίζεται με επί τόπου δειγματοληψία αέρα από το εργασιακό περιβάλλον. Για μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις, πρέπει να χρησιμοποιούνται φορητές συσκευές που τοποθετούνται πάνω στους εργαζομένους και προσομοιάζουν την ανθρώπινη αναπνοή. Παράλληλα πρέπει να ληφθούν υπόψη Φορητή αντλία για δειγματοληψία αερομεταφερόμενης σκόνης και άλλοι παράγοντες όπως οι συνθήκες εργασίας την ημέρα της δειγματοληψίας, η ένταση του ανέμου, η εργασία του ατόμου κ.α. Για τον προσδιορισμό της επικινδυνότητας, η υπολογιζόμενη συγκέντρωση συγκρίνεται με διεθνή και νομοθετικά ανώτατα όρια. Για το αναπνεύσιμο και εισπνεύσιμο κλάσμα της αερομεταφερόμενης σκόνης τα όρια παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: Κλάσμα σκόνης Οριακή τιμή έκθεσης TLV-TWA (mg/m 3 ) Εισπνεύσιμη αδρανής σκόνη 10 Αναπνεύσιμη αδρανής σκόνη 5 Εισπνεύσιμη σκόνη, που περιέχει ελεύθερο κρυσταλλικό SiO 2 30 / (Χ+3) Αναπνεύσιμη σκόνη, που περιέχει ελεύθερο κρυσταλλικό SiO 2 10 / (Χ+2) Χαλαζίας 0.1 Χριστοβαλίτης 0.05 Τριδυμίτης 0.05 Χ: περιεκτικότητα (%) ελεύθερου κρυσταλλικού SiO 2 στο αντίστοιχο κλάσμα σκόνης Πίνακας 2. Οριακές τιμές έκθεσης Μέγεθος σωματιδίων σκόνης Οι σκόνες θεωρούνται στερεά σωματίδια με μέγεθος από 1μm έως 100μm και σε ότι αφορά την επίδρασή τους στην Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, μπορούν να ταξινομηθούν σε 2 κατηγορίες: Στο εισπνεύσιμο κλάσμα, το οποίο αποτελείται από όλα τα αιωρούμενα σωματίδια που μπορούν να εισπνευσθούν από τη μύτη και το στόμα, Στο αναπνεύσιμο κλάσμα, το οποίο απαρτίζεται από σωματίδια μικρής διαμέτρου, που μπορούν να εναποτεθούν στην περιοχή των πνευμονικών κυψελίδων. Η κλάση αυτή περιλαμβάνει τις σκόνες που κυρίως ευθύνονται για πνευμονοκονίαση. Η αναπνεύσιμη σκόνη κρυσταλλικού πυριτίου δύναται να είναι αόρατη στο γυμνό μάτι και τόσο ελαφριά ώστε να παραμένει στον αέρα για πολλές ώρες, ταξιδεύοντας μακρινές αποστάσεις και επηρεάζοντας ακόμη και τις γειτονικές περιοχές. Για τον ακριβή προσδιορισμό της επικινδυνότητας, πρέπει να πραγματοποιούνται αναλύσεις και μετρήσεις τόσο για το εισπνεύσιμο όσο και για το αναπνεύσιμο κλάσμα της αιωρούμενης σκόνης. Συσκευή για τον on-line υπολογισμό της συγκέντρωσης σκόνης στους χώρους εργασίας 59

3 Sqrt (counts) Έκθεση των εργαζομένων Ανεξάρτητα από τη σύσταση, τη συγκέντρωση ή το μέγεθος, η έκθεση των εργαζομένων στα αιωρούμενα σωματίδια, είναι ο καθοριστικός παράγοντας που διαμορφώνει το τελικό βαθμό επικινδυνότητας της εργασίας. Η έκθεση των εργαζομένων εξαρτάται κυρίως: Από τη χρονική διάρκεια παραμονής σε περιβάλλον αερομεταφερόμενης σκόνης Από τη χρήση μέσων προστασίας της αναπνοής Για το περιορισμό της διάρκειας έκθεσης, σκόπιμο είναι να υπάρχουν χώροι προστατευμένοι από τη σκόνη, όπως στεγανά control rooms και γραφεία με φιλτραριζόμενο αέρα. Επιπλέον, εργαζόμενοι που εργάζονται σε χώρους με μεγάλη συγκέντρωση σκόνης, πρέπει να χρησιμοποιούν μάσκες αναπνοής με φίλτρα κατάλληλα για ινογόνες σκόνες. Πυριτίαση Η νόσος της πυριτίασης έχει αναγνωρισθεί ως επαγγελματική ασθένεια και συμπεριλαμβάνεται από το 1979 στον κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών του Ι.Κ.Α. Σύμφωνα μάλιστα με τη νομοθεσία, ο ασθενής-εργαζόμενος δύναται να αποζημιωθεί, εφόσον αποδειχθεί ότι προηγήθηκε μεγάλη επαγγελματική έκθεση σε σκόνη κρυσταλλικού πυριτίου Ιατρικά στατιστικά στοιχεία Στα Καρπάθια Όρη, στα ορυχεία του 16ου αιώνα, καταγραφήκαν πολλές γυναίκες, χήρες συζύγων που πέθαναν από πυριτίαση Από το 1991 έως το 1995, στην Κίνα, καταγράφηκαν πάνω από περιπτώσεις πυριτίασης, με νέα περιστατικά ανά έτος και θανάτους εργαζομένων (μεγαλύτερης ηλικίας) Στο Βιετνάμ το 90% των επαγγελματικών ασθενειών (περίπου 9.000) που αποζημιώνονται είναι περιπτώσεις πυριτίασης. Στο 18% περίπου των εργαζομένων σε ανθρακωρυχεία, λατομεία, υαλουργεία και τεχνικά έργα διαπιστώθηκε πυριτίαση. Στην Ινδία, στο 55% μιας μεγάλης ομάδας εργαζομένων στα λατομεία σχιστόλιθου, παρατηρήθηκε εκδήλωση πυριτίασης. Οι περισσότεροι πέθαναν σε ηλικία 35 ετών μετά από 12 χρόνια υψηλής έκθεσης στο κρυσταλλικό πυρίτιο. Σε μια μόνο πολιτεία της Βραζιλίας έχουν καταγραφεί πάνω από περιπτώσεις εργαζομένων με πυριτίαση, ενώ διαπιστώθηκε πως στο 26% των εργαζομένων που σκάβουν πηγάδια σε πέτρωμα χαλαζία εμφανίζεται πυριτίαση Στις Η.Π.Α. πάνω από εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κρυσταλλικό πυρίτιο (το 10% αυτών είναι αμμοβολιστές), και οι περίπου θα εκδηλώσουν τη νόσο της πυριτίασης. Στο Κεμπέκ του Καναδά, μεταξύ διαπιστώθηκαν 40 νέες περιπτώσεις εργαζομένων με πυριτίαση (12 εκ των οποίων ήταν κάτω από 40 ετών) Η κυβέρνηση της Κολομβίας θεωρεί ότι πάνω από εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κρυσταλλικό πυρίτιο και κινδυνεύουν να αναπτύξουν πυριτίαση Στην Ελλάδα, στην πρώτη φτωχή προσπάθεια του Ι.Κ.Α. να καταγράψει τις επαγγελματικές ασθένειες, από το 2003 έως σήμερα έχουν αναγνωρισθεί 5 περιπτώσεις πνευμονοκονίασης από κρυσταλλικό πυρίτιο Quartz Dolomite Theta - Scale Διάγραμμα: Υπολογισμός της περιεκτικότητας SiO 2 με τη μέθοδο της περιθλασιμετρίας ακτίνων-χ (XRD) 60

4 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 61

5 Μια ακόμη συχνή αιτία θανάτου σε ασθενείς με πυριτίαση είναι η εκδήλωση φυματίωσης των πνευμόνων (πυρίτιοφυματίωση). Είναι επιστημονικά αποδεκτό, πως το SiO2 μπορεί να επηρεάσει την άμυνα του αναπνευστικού συστήματος, κάνοντάς το ευάλωτο στα μικρόβια και πιο συγκεκριμένα στο βακτήριο της φυματίωσης. Τέλος, η σκόνη του κρυσταλλικού πυριτίου στην επαγγελματική ατμόσφαιρα (κυρίως στη μορφή χαλαζία ή χριστοβαλίτη), έχει ταξινομηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Καρκινικής Έρευνας IARC (International Agency for Research on Cancer) ως επιβεβαιωμένη καρκινογόνος ουσία (κατηγορία 1) για τον ανθρώπινο πνεύμονα. Ιατρική παρακολούθηση Όταν εκδηλωθεί η πυριτίαση, είναι ασθένεια μη-αναστρέψιμη, ενώ συνεχίζει να εξελίσσεται έως και 5 χρόνια, μετά τη διακοπή της έκθεσης στη σκόνη του πυριτίου. Προκειμένου να εκδηλωθεί η νόσος, απαιτείται σημαντικό χρονικό διάστημα επαγγελματικής έκθεσης στο πυρίτιο, ενώ παράλληλα ο ρυθμός ανάπτυξης της ασθένειας είναι ανάλογος του βαθμού έκθεσης στη σκόνη του κρυσταλλικού πυριτίου. Από ιατρικής απόψεως, υπάρχουν τρεις μορφές ανάπτυξης της πυριτίασης: Απλή πυριτίαση: εμφανίζεται μετά από 20 έτη μέτριας έκθεσης σε κρυσταλλικό SiO 2 Επιταχυνόμενη πυριτίαση: εμφανίζεται μετά από 5-15 έτη υψηλής έκθεσης στο κρυσταλλικό πυρίτιο Οξεία πυριτίαση: εμφανίζεται μετά από σύντομο χρονικό διάστημα έκθεσης (8-12 μήνες) σε πολύ υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης της σκόνης του πυριτίου. Η χρόνια συσσώρευση του κρυσταλλικού πυριτίου στις κυψελίδες των πνευμόνων προκαλεί χρόνια φλεγμονή, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί αναπνευστική βλάβη όμοια της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας. Εάν υπάρχουν παθολογικά συμπτώματα (μπορεί και να μην υπάρχουν) αυτά είναι ο βήχας και η δύσπνοια (κυρίως στην προσπάθεια). Ο βήχας παρουσιάζει διακυμάνσεις σε βαρύτητα και είναι συνήθως ξηρός. Τα πρώτα παθολογικά ευρήματα συχνά εμφανίζονται στην ακτινογραφία θώρακος, όπου εντοπίζονται κυκλικές σκιάσεις (οζίδια) εντός του ιστού των πνευμόνων. Όσο η νόσος προχωρεί οι σκιάσεις αυξάνουν σε μέγεθος και αριθμό και τελικά συναθροίζονται καταλαμβάνοντας μεγάλη επιφάνεια των πνευμόνων. Στο τελευταία στάδια της θανατηφόρου πυριτίασης, αναπτύσσονται εμφύσημα, πνευμονική ίνωση, αναπνευστική και καρδιακή ανεπάρκεια ενώ τα κυριότερα συμπτώματα είναι η έντονη δύσπνοια, ο βήχας με πτύελα, τα ακροαστικά, η εύκολη κόπωση και η σοβαρή απώλεια βάρους. Το πρώτο από τα σημαντικότερα βήματα του Ιατρού Εργασίας που εποπτεύει τους εργαζόμενους που εκτίθενται στο ελεύθερο κρυσταλλικό πυρίτιο είναι η λήψη σχολαστικού ιστορικού υγείας και η περιοδική εξέταση. Το επαγγελματικό ιστορικό θεωρείται απαραίτητο εργαλείο για τον Ιατρό, ο οποίος συλλέγει πληροφορίες που σχετίζονται με τον τύπο και τη διάρκεια της έκθεσης (σημερινή και παλαιότερη εργασία, χόμπι κα). Στη συνέχεια η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται με την ακτινογραφία θώρακος και τις λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων (σπιρομέτρηση). Η αντιμετώπιση της πυριτίασης ξεκινά με την άμεση διακοπή της έκθεσης του ασθενούς στο πυρίτιο (παύση ή αλλαγή καθηκόντων εργασίας). Η θεραπεία των συμπτωμάτων γίνεται με τη χορήγηση βρογχοδιασταλτικών και αντιβηχικών φαρμάκων καθώς και οξυγόνου (Ο2). Επίσης, λόγω συχνών λοιμώξεων χορηγούνται αντιβιοτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Επιπρόσθετα της θεραπείας, στην ιατρική αντιμετώπιση της πυριτίασης συμπεριλαμβάνεται η άμεση διακοπή του καπνίσματος, η αποφυγή εισπνοής ερεθιστικών αερίων και ο συχνός έλεγχος φυματίωσης στο δέρμα (Mantoux). Πρόληψη Παρόλο που ο συχνός ιατρικός και ακτινογραφικός έλεγχος θέτει έγκαιρα τη διάγνωση της πυριτίασης στο αρχικό στάδιο, δεν μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη της ασθένειας. Ο πιο ασφαλής τρόπος πρόληψης είναι η αποφυγή εισπνοής της σκόνης κρυσταλλικού πυριτίου. Κατά συνέπεια, τα σημαντικότερα μέτρα προστασίας είναι ο διαρκής έλεγχος της συγκέντρωσης της σκόνης που απελευθερώνεται στην επαγγελματική ατμόσφαιρα και η προστασία της αναπνοής των εργαζομένων (χρήση μέσων ατομικής προστασίας με κατάλληλα φίλτρα). Είναι σαφές ότι οι κυριότερες διορθωτικές παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται στην πηγή εκπομπής της σκόνης και να στοχεύουν στη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων στο κρυσταλλικό πυρίτιο. 62

6 Επίλογος Στη σύγχρονη εποχή, σε πολλές αναπτυσσόμενες αλλά και αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη, η υψηλή έκθεση στη σκόνη κρυσταλλικού πυριτίου αποτελεί σημαντικό επαγγελματικό κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες ή ακόμη και το θάνατο. Από το 1995, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) σε συνεργασία με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) έχουν θέσει σε εφαρμογή Παγκόσμιο Πρόγραμμα Εξάλειψης της Πυριτίασης. Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και ο έλεγχος των επιπέδων της επαγγελματικής έκθεσης στο κρυσταλλικό πυρίτιο σε παγκόσμια κλίμακα. Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να υιοθετήσει παρόμοια στρατηγική προκειμένου να εκτιμήσει σχολαστικά και να περιορίσει την επαγγελματική έκθεση στο επικίνδυνο κρυσταλλικό πυρίτιο, ιδιαίτερα στους κλάδους των λατομείων, των τεχνικών έργων και κατασκευών, των ορυχείων της υαλουργίας, της κεραμοποιείας καθώς και των αμμοβολιστών. Λ ΑΝΑΦΟΡΕΣ HSE, Occupational Health Management in the Quarry Industry, HSE, 2004 Fred N. Kissell, IC 9465: Handbook of dust control in mining, NIOSH, 2003 European Network for Silica, Workers Health Protection Through the Good Handling and Use of Crystalline Silica, ΤΕΕ-ΤΔΜ, Διαχείριση Κινδύνου και Ασφάλειας στον τομέα των διακοσμητι-κών Λίθων», Αθήνα, 2003 Ε.Ζημάλης, «Ιατρική της Εργασίας & του Περιβάλλοντος», εκδόσεις ΤΙΤΑΝ Α.Ε., Αθήνα 2002 Joseph LaDou, Occupational & Environmental Medicine, 3rd edition, University of California, San Fransisco, 2004 Wagner G.R. Screening and surveillance of workers exposed to mineral dusts, Geneva, WHO, 1996, ISBN WHO Prevention and Control Exchange (PACE): Hazard Prevention and control in the work environment -- airborne dust, Geneva, WHO, WHO/ SDE/OEH/99.14, 1999; available from Occupational and Environmental Health, WHO, Geneva. Pipavath S. Imaging of Interstitial Lung Disease. Radiol Clin North Am May; 43(3); Noble J. Textbook of Primary Care Medicine. 3rd ed. St. Louis, Mo: Mosby; 2001: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 63

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2008-2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ KATA ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Παγκόσμια Ημέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία 28 Απριλίου 2014 Η πρωτότυπη έκδοση αυτής της εργασίας δημοσιεύθηκε από το Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σερπεντινικός (σε πετρώµατα Serpentine) µε δοµή φύλλων που σχηµατίζουν «σωλήνες».

Α) Σερπεντινικός (σε πετρώµατα Serpentine) µε δοµή φύλλων που σχηµατίζουν «σωλήνες». Α. AMIANTOΣ (ASBESTOS) ΓΕΝΙΚΑ Τον όρο «αµίαντος» πρώτος έδωσε ο ιοσκουρίδης. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, Έλληνες και οι Ρωµαίοι τον γνώριζαν και τον χρησιµοποιούσαν. Υπολογίζεται ότι είκοσι ορυχεία λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση της ατµόσφαιρας Στην ατµόσφαιρα της Γης οφείλεται η ύπαρξη ζωής. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δε µπορεί να επιβιώσει. Ωστόσο παρατηρείται ρύπανσή της εξαιτίας των αέριων αποβλήτων των πόλεων (εργοστάσια,

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη GREENPEACE AIRLAB Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη Αποτελέσµατα του προγράµµατος µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (Ιούνιος-Ιούλιος 1998) ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουάριος 2012 ΓΕΠ ΑΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 181 & ΦΕΙΔΙΟΥ 18 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17673 ΤΗΛ.: 210 9405866, ΦΑΞ: 2109480508 www.exypp.gr - info@exypp.gr Εισαγωγικό σημείωμα Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΡΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΙΡΑΜΙ Η ΕΥΑΝΘΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ.ΧΑΤΖΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ για την ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ και την ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ στη ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Εργαστήριο Νοητικής Εργονομίας & Ασφάλειας της Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία. Παρόν και μέλλον»

«Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία. Παρόν και μέλλον» ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & M.Π.Σ. «Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας» Υγεία Νόσος Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Εισηγήσεις στην ηµερίδα που οργάνωσε το ΕΛΙΝΥΑΕ στο Makedonia Palace στις 09.10.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Δεκαπενθήμερη Eφημερίδα για την Υγεία Φύλλο 5 Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ. άρθρο

12.11.2014 Δεκαπενθήμερη Eφημερίδα για την Υγεία Φύλλο 5 Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ. άρθρο ΔΙΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ Θεοφάνης Μουτζούρης Φυσιοθεραπευτής ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΙΩΝ Αποκατάσταση με διαμαγνητική αντλία CTU-Mega 18 Αποκατάσταση ορθοπεδικών, ρευματολογικών, νευρολογικών παθήσεων, αθλητικές κακώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ. Επιδημιολογία Επιδημιολογία ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Σήμερα υπάρχουν 1.1 δισεκατομμύρια καπνιστές παγκοσμίως. Κάθε μέρα, περίπου 80-100.000 νέοι άνθρωποι παγκοσμίως αρχίζουν το κάπνισμα. Εάν οι τρέχουσες τάσεις συνεχιστούν

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2]

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2] ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Απόψεις και Στάσεις των Εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας Μήλου) 1. ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου Ι & ΙΙ και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ώστε να αθλούνται με ασφάλεια.

Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου Ι & ΙΙ και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ώστε να αθλούνται με ασφάλεια. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛH ΗΛΕΚΤΡΟΛOΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Συστήματος Παρακολούθησης για άτομα με Διαβήτη τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού

Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού Προχωρημένος Καρκίνος του Μαστού 2 Εισαγωγή Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία συγκεκριμένων τύπων καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση υπηρεσιών υγιεινής της εργασίας στους φορείς φροντίδας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

Οργάνωση υπηρεσιών υγιεινής της εργασίας στους φορείς φροντίδας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα 31 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οργάνωση υπηρεσιών υγιεινής της εργασίας στους φορείς φροντίδας υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα Μ. Κουλεντιανού 1, Α. Κατσώρη 2 1 Τμήμα Προσωπικού, 2 Γραφείο Διοικητή, Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα