Ανησυχίες για το περιβάλλον και την υγεία από τη χρήση γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών στις ζωοτροφές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανησυχίες για το περιβάλλον και την υγεία από τη χρήση γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών στις ζωοτροφές"

Transcript

1 Ενηµέρωση Ενηµερωτικό ελτίο σχετικά µε τα Μεταλλαγµένα Μάρτιος 2006 Ανησυχίες για το περιβάλλον και την υγεία από τη χρήση γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών στις ζωοτροφές Εισαγωγή Υπάρχουν πολλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα γύρω από τις ζωοτροφές. Για παράδειγµα, η τεράστια εξάπλωση της µονοκαλλιέργειας (γενετικά µεταλλαγµένης) σόγιας στην Αργεντινή είχε ως αποτέλεσµα την έντονη µείωση των παραδοσιακών καλλιεργειών, όπως το καλαµπόκι και το σιτάρι και επίσης την αποµάκρυνση πολλών µικροκαλλιεργητών από τη γη τους. 1 Αυτό το κείµενο επικεντρώνεται στις ανησυχίες για το περιβάλλον και την υγεία που εγείρει η καλλιέργεια γενετικά µεταλλαγµένων (ΓΜ) οργανισµών (οι οποίοι καλούνται επίσης γενετικά τροποποιηµένοι) και η χρήση τους στις ζωοτροφές. Οι ανησυχίες αυτές αφορούν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τους κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και τον κίνδυνο απρόσµενων και απρόβλεπτων επιπτώσεων από την ίδια τη διαδικασία της γενετικής µηχανικής. 1) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών αποτελούν τη µεγαλύτερη ανησυχία όσον αφορά στη χρήση των γενετικά µεταλλαγµένων φυτών ως ζωοτροφές. Κάθε φυτό που χρησιµοποιείται για ζωοτροφές κάπου καλλιεργείται. Η µεταλλαγµένη σόγια, το µεταλλαγµένο καλαµπόκι και άλλα µεταλλαγµένα φυτικά προϊόντα χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές και αποτελούν σηµαντικό ποσοστό του σιτηρεσίου των ζώων εκτροφής. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα µεταλλαγµένα φυτά που χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφές είναι σηµαντικές και αφορούν το µεγαλύτερο µέρος του πλανήτη, αφού πολλά συστατικά που χρησιµοποιούνται για ζωοτροφές κυκλοφορούν στην παγκόσµια αγορά (π.χ. η σόγια). Έτσι, για παράδειγµα, η κατανάλωση κοτόπουλου που έχει τραφεί µε µεταλλαγµένη σόγια στην Ευρώπη, ενδεχοµένως να επιφέρει αύξηση της ποσότητας µεταλλαγµένης σόγιας που καλλιεργείται, για παράδειγµα, στην Αργεντινή, µε όλες τις σχετικές αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Επικονίαση Ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά σε όλες τις µεταλλαγµένες καλλιέργειες αποτελεί η σταυροεπικονίαση των µεταλλαγµένων καλλιεργούµενων φυτών µε άγρια συγγενικά είδη ή παραδοσιακές ποικιλίες καλλιεργειών. Για παράδειγµα, η επικονίαση µεταλλαγµένης ελαιοκράµβης (κανόλα) στον Καναδά, έχει καταστήσει τους πληθυσµούς της ελαιοκράµβης ανθεκτικούς σε πολλά ζιζανιοκτόνα 2, και στο Ηνωµένο Βασίλειο η γενετικά µεταλλαγµένη σόγια θεωρείται σήµερα ότι έχει διασταυρωθεί µε άγριο συγγενικό είδος 3. Οι άγριοι ή τοπικοί πληθυσµοί και οι παραδοσιακές ποικιλίες καλλιέργειας που έχουν επιµολυνθεί µε µεταλλαγµένες καλλιέργειες µπορούν να επιζούν και να γίνονται «δεξαµενές» γενετικά µεταλλαγµένων γονιδίων µε αποτέλεσµα περαιτέρω επιµόλυνση. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι µια τέτοιου είδους επιµόλυνση θα µπορούσε να 1

2 κατακλύσει πληθυσµούς άγριων συγγενικών ειδών 4. Πέρα από τις πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, τέτοιου είδους επιµόλυνση είναι απειλή για την ασφάλεια των τροφίµων, διότι οι παραδοσιακές ποικιλίες καλλιέργειας και τα άγρια συγγενικά είδη βρίσκονται εκεί που είναι πιθανό να βρεθούν νέα γονίδια (π.χ. που είναι ανθεκτικά στη ξηρασία) για τη βελτίωση των καλλιεργειών µέσω των συµβατικών τεχνικών αναπαραγωγής. Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα Πέρα από τις παραπάνω γενικές ανησυχίες για τις γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες, οι ακόλουθες συγκεκριµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αφορούν τις ανθεκτικές σε έντοµα και ζιζανιοκτόνα καλλιέργειες είναι τώρα πλέον τεκµηριωµένες. Αυτές περιλαµβάνουν: α) για τις ανθεκτικές σε έντοµα γενετικά µεταλλαγµένες (Bt) καλλιέργειες 5 τοξικά αποτελέσµατα σε οργανισµούς που δεν αποτελούν στόχο, όπως οι πεταλούδες. Για παράδειγµα, έχει βρεθεί ότι η µακροχρόνια έκθεση στη γύρη Bt που προέρχεται από ανθεκτικό σε έντοµα µεταλλαγµένο καλαµπόκι προκαλεί δυσµενείς επιπτώσεις στην προνύµφη της πεταλούδας Μονάρχης στη Βόρεια Αµερική 6. τοξικά αποτελέσµατα σε ωφέλιµα έντοµα. Για παράδειγµα, οι µεταλλαγµένες καλλιέργειες Bt επηρεάζουν δυσµενώς την πράσινη προνύµφη εντόµων της οικογένειας chrysopa 7, ωφέλιµο έντοµο που παίζει σηµαντικό ρόλο στο φυσικό έλεγχο των βλαβερών εντόµων των καλλιεργειών. Τα τοξικά αποτελέσµατα των µεταλλαγµένων φυτών Bt στην πράσινη προνύµφη δηµιουργούνται µέσω των θηραµάτων-εντόµων (prey) µε τα οποία τράφηκε, τα οποία µε τη σειρά τους είχαν διατραφεί µε τη µεταλλαγµένη καλλιέργεια Bt. εµφάνιση ανθεκτικότητας σε βλαβερά έντοµα, που οδηγεί σε αυξηµένο ψεκασµό µε εντοµοκτόνα. Για παράδειγµα, στις Η.Π.Α. για να περιορισθεί η ανθεκτικότητα των εντόµων στην τοξίνη Bt, οι αγρότες που έχουν καλλιεργήσει µεταλλαγµένα υποχρεώνονται περιµετρικά να φυτεύουν µη-µεταλλαγµένα Bt φυτά. Ωστόσο, αυτή η πρακτική δεν µπορεί να εφαρµοσθεί στις µικρές φάρµες στην Ευρώπη και αλλού, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από τις µεγάλες φάρµες στις Η.Π.Α. Το ίδιο πρόβληµα έχει παρατηρηθεί στην Ινδία 8 µε το βαµβάκι Bt. δυσµενείς επιπτώσεις σε οικοσυστήµατα του εδάφους. Για παράδειγµα, οι καλλιέργειες Bt εκκρίνουν την τοξίνη από τη ρίζα στο έδαφος 9 και τα υπολείµµατα των καλλιεργειών Bt που έχουν µείνει στο χωράφι περιέχουν την ενεργή τοξίνη Bt 10. Η τοξίνη Bt παραµένει στο έδαφος, ιδιαίτερα αν πρόκειται για κρύα χειµερινή περίοδο 11. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα συσσώρευσης τοξινών Bt στο έδαφος 12, δηµιουργώντας πιθανόν προβλήµατα σε οργανισµούς του εδάφους που δεν αποτελούν στόχο καθώς και στην υγεία του οικοσυστήµατος του εδάφους. β) για ανθεκτικές σε ζιζανιοκτόνα καλλιέργειες 13 : τοξικά αποτελέσµατα των ζιζανιοκτόνων στα οικοσυστήµατα. Για παράδειγµα, το ζιζανιοκτόνο Roundup (που χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τις µεταλλαγµένες καλλιέργειες Roundup Ready της Monsanto) έχει αποδειχθεί τοξικό για τους γυρίνους, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες κοινότητες και µειώνοντας τη βιοποικιλότητα 14. Επιπλέον, ένας τουλάχιστον τύπος του Roundup φαίνεται ότι µπορεί να επιφέρει ενδοκρινολογικές αναταραχές, π.χ. µπορεί να παρεµβαίνει στη λειτουργία των ορµονών. 15 απώλεια ζιζανίων, ποικιλίας ζιζανίων και σχετικής βιοποικιλότητας. Για παράδειγµα, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν λιγότερες πεταλούδες στα όρια της ανθεκτικής σε ζιζανιοκτόνα µεταλλαγµένης ελαιοκράµβης, διότι υπάρχουν λιγότερα αγριολούλουδα (και εποµένως νέκταρ) για να τραφούν οι πεταλούδες. αύξηση της ανθεκτικότητας των ζιζανίων/ της ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα. Η εξέλιξη της 2

3 ανθεκτικότητας των ζιζανίων στο ζιζανιοκτόνο Roundup αποτελεί τώρα σοβαρή ανησυχία στις Η.Π.Α. και αλλού, όπου οι καλλιέργειες Roundup Ready καλλιεργούνται σε ευρεία κλίµακα 16. Αυτή η ανθεκτικότητα των ζιζανίων σηµαίνει ότι πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυξηµένες ποσότητες του ζιζανιοκτόνου για τον έλεγχο αυτών των ζιζανίων 17, ή ότι εκτός από αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθούν κι άλλα ζιζανιοκτόνα 18. αποτελέσµατα σε µικροοργανισµούς του εδάφους. Για παράδειγµα, η χρήση ζιζανιοκτόνων στη µεταλλαγµένη σόγια οδηγεί σε µείωση του αριθµού των αζωτοβακτήριων στην περιοχή της ρίζας, βακτηρίων που δεσµεύουν άζωτο (από την ατµόσφαιρα) 19. Έχει επίσης αναφερθεί ότι η χρήση του ζιζανιοκτόνου glyphosate τη µία χρονιά µπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη µυκήτων, (fusarium), στα ζιζάνια που φυτρώνουν την επόµενη χρονιά 20. Τοξικές πρωτεΐνες σε περιττώµατα ζώων Τα γουρούνια 21 και τα µοσχάρια 22 που τρέφονται µε µεταλλαγµένα φυτικά προϊόντα εκκρίνουν ορισµένη ποσότητα γενετικά µεταλλαγµένου DNA και µεγάλα τµήµατα πρωτεΐνης Bt. Η έκκριση µεγάλων τµηµάτων πρωτεΐνης Bt από ζώα που τρέφονται µε γενετικά µεταλλαγµένα φυτά προκαλεί ανησυχίες για το περιβάλλον, καθώς, παρόλο που έχουν διασπαστεί, οι τοξίνες Bt διατηρούν την τοξικότητά τους 23. Η πρωτεΐνη Bt θα µπορούσε να συσσωρευτεί στο έδαφος, φτάνοντας ενδεχοµένως σε τοξικά επίπεδα σε ορισµένα έντοµα. «Η τυχαία ή µηχανική διασπορά ζωοτροφών στο έδαφος µπορεί να εισάγει µε τεχνητό τρόπο γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες στο περιβάλλον. Η έκκριση µέσω των περιττωµάτων τµηµάτων του γονιδίου Cry1Ab και της πρωτεΐνης Cry1Ab στο έδαφος µπορεί να προκαλέσει περισσότερες ανησυχίες» 24. 2) Αβεβαιότητα όσον αφορά την ασφάλεια των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων και των ανθρώπων. Υπάρχει αυξανόµενη ανησυχία για την ασφάλεια των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών που χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές. Υπάρχουν αυξανόµενες ενδείξεις ότι δεν διενεργείται επαρκής έλεγχος στα γενετικά µεταλλαγµένα προϊόντα σχετικά µε την ασφάλειά τους για τη διατροφή τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων. Πού είναι οι ανεξάρτητες µελέτες; Τα επιστηµονικά συγγράµµατα υστερούν σηµαντικά σε ανεξάρτητες µελέτες για την ωφέλεια των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους. Μία πρόσφατη ανασκόπηση τέτοιων µελετών βρήκε µόνο δέκα επιστηµονικά ελεγµένες µελέτες που αφορούν γενετικά µεταλλαγµένα τροφές και ζωοτροφές στα επιστηµονικά συγγράµµατα, οι µισές από τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε συνεργασία µε τις εταιρείες βιοτεχνολογίας 25. Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, µε την πλειοψηφία των πρόσφατων µελετών να είναι βραχυχρόνιες σε συνεργασία µε τις εταιρείες βιοτεχνολογίας 26. Οι φάκελοι που υποβάλλονται στις αρµόδιες αρχές από τις εταιρείες βιοτεχνολογίας όταν επιδιώκουν την έγκριση για τις γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειές τους, γενικά περιλαµβάνουν πληροφορίες που αφορούν τη σύνθεσή τους και βραχυχρόνια πειράµατα πάνω στις ζωοτροφές. Σε πολλές από τις µελέτες αυτές, σηµαντικές διαφορές παρατηρούνται συχνά στη σύνθεση των γενετικά µεταλλαγµένων και των µη γενετικά µεταλλαγµένων φυτών (π.χ. στη σύνθεση των βιταµινών) και στις αντιδράσεις των ζώων (π.χ. στα επίπεδα γλυκόζης), αλλά αυτές συχνά χαρακτηρίζονται «ως µη βιολογικής αξίας» από τις εταιρείες βιοτεχνολογίας και τις αρµόδιες αρχές 27. Εποµένως, οι νοµοθετικές ρυθµίσεις για τις µεταλλαγµένες καλλιέργειες, τόσο για τις τροφές όσο για τις ζωοτροφές χαρακτηρίζονται ως αποτυχία σε πολλές χώρες. εν γνωρίζουµε αν οι γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες είναι ασφαλείς για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή από τα ζώα. Αυτό απεικονίζει η συνεχής διαµάχη που υπάρχει µεταξύ των επιστηµόνων και της πολιτείας για τον καθορισµό της ασφάλειας των µεταλλαγµένων τροφίµων και ζωοτροφών. Στην Ε.Ε. υπάρχουν πολλές διαφωνίες µεταξύ των 3

4 κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση των γενετικά µεταλλαγµένων προϊόντων. Για παράδειγµα, τον Αύγουστο του 2005 ένα ανθεκτικό σε ζιζανιοκτόνα γενετικά µεταλλαγµένο καλαµπόκι, το MON863, εγκρίθηκε από την Επιτροπή ως κατάλληλο για χρήση στις ζωοτροφές, παρά το γεγονός ότι οι υπουργοί Περιβάλλοντος των 14 χωρών της Ε.Ε. το καταψήφισαν. 28 Πρόσφατα στην Αυστραλία εγκαταλείφθηκε ένα δεκαετές πείραµα γενετικά µεταλλαγµένου αρακά, όταν µια νέα επιστηµονική µελέτη έδειξε ότι ο µεταλλαγµένος αρακάς προκαλούσε σοβαρά προβλήµατα στην υγεία ποιντικιών 29. Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά Ορισµένα γενετικά µεταλλαγµένα φυτά που χρησιµοποιούνται σήµερα στη διατροφή των ζώων (π.χ. το ανθεκτικό στα έντοµα γενετικά µεταλλαγµένο καλαµπόκι Bt176 της Syngenta) περιέχει γονίδια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν σοβαρά την αποτελεσµατική θεραπεία των ασθενειών, αν η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά µεταφέρεται σε βακτήρια που µπορεί να είναι επιβλαβή για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθιστώντας τη χρήση των αντιβιοτικών ανώφελη. Η Αρχή της Προφύλαξης ολοφάνερα υπαγορεύει να απαγορευτεί οποιαδήποτε χρήση ανθεκτικών σε αντιβιοτικά γονιδίων στις µεταλλαγµένες καλλιέργειες. Η απόσυρση των γονιδίων που είναι ανθεκτικά σε αντιβιοτικά απαιτείται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας 30. Τα τελευταία χρόνια αρκετές µελέτες έδειξαν ότι DNA από τροφές και ζωοτροφές (συµπεριλαµβανοµένων των γενετικά µεταλλαγµένων τροφών και ζωοτροφών) δεν διασπάται πλήρως στα ζώα ή τους ανθρώπους ή δεν διασπάται τόσο εύκολα, όπως πίστευαν στο παρελθόν. Γενετικά µεταλλαγµένο DNA έχει βρεθεί στα έντερα και τα περιττώµατα ζώων 31. Η επιβίωση του γενετικά µεταλλαγµένου DNA στα έντερα των ζώων αυξάνει τις πιθανότητες για οριζόντια µεταφορά γονιδίων γενετικά µεταλλαγµένου DNA σε βακτήρια του εντέρου. Αν οι µεταλλαγµένες ζωοτροφές περιέχουν γονίδια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά, αυτό θα µπορούσε τελικά να επηρεάσει τη χρήση ορισµένων αντιβιοτικών στη θεραπεία µολύνσεων. Η έκκριση γενετικά µεταλλαγµένου DNA εγείρει ανησυχίες για τη µεταφορά της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά σε βακτήρια. Φυτικό DNA σε ζώα Φυτικό DNA από ζωοτροφές έχει ανιχνευθεί στους µύες κοτόπουλων 32 και στα όργανα µοσχαριών 33. Παρόλο που ακόµα δεν έχει ανιχνευθεί γενετικά µεταλλαγµένο DNA στους ιστούς ζώων, αυτό δεν µπορεί να αποκλεισθεί, ειδικά για ζώα που τρέφονται µακροχρόνια µε µεταλλαγµένα φυτά. Αν το γενετικά µεταλλαγµένο DNA πράγµατι εισχώρησε στους ιστούς των ζώων που τρέφονται µε γενετικά µεταλλαγµένες ζωοτροφές, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες άτοµα που κατανάλωσαν κρέας ζώων που τρέφονται µε γενετικά µεταλλαγµένα φυτά να κατάπιαν ασυναίσθητα γενετικά µεταλλαγµένο DNA. Παρόλο που καµία δηµοσιευµένη µελέτη δεν έχει ανακαλύψει γενετικά µεταλλαγµένο DNA στο αγελαδινό γάλα, φυτικό DNA έχει όντως βρεθεί εκεί 34. Συνεπώς, η πιθανότητα γενετικά µεταλλαγµένου DNA στο γάλα δεν µπορεί να αποκλεισθεί, ειδικά για ζώα που τρέφονται µακροχρόνια µε γενετικά µεταλλαγµένα φυτά. Αλλεργίες Οι αγρότες χαρακτηρίζονται ως οµάδα κινδύνου λόγω αλλεργιών σχετικών µε την καλλιέργεια γενετικά µεταλλαγµένων φυτών, οι οποίες θα µπορούσαν να εµφανιστούν ακόµα κι αν οι γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες προορίζονταν µόνο για ζωοτροφές 35. Η συγκοµιδή γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργούµενων φυτών και ορισµένες τεχνικές επεξεργασίας τροφίµων παράγουν σκόνες οι οποίες θα µπορούσαν να προκαλέσουν στους ανθρώπους αλλεργία σε νεοφανείς πρωτεΐνες των µεταλλαγµένων καλλιεργειών µέσω της εισπνοής και της επαφής µε το δέρµα. 4

5 3) Απρόσµενες και απρόβλεπτες επιπτώσεις των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών Οι σηµερινές γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες προϋποθέτουν την τυχαία, συχνά δια της βίας, εισαγωγή γονιδίων από ένα διαφορετικό οργανισµό στο ίδιο το DNA του φυτού. Αυτό µπορεί να προκαλέσει απρόσµενες και απρόβλεπτες επιπτώσεις. Για παράδειγµα, η εισαγωγή µπορεί να διαταράξει ένα γονίδιο του φυτού ή να προκαλέσει τροποποιήσεις σε µία πρωτεΐνη του φυτού η οποία υπάρχει ήδη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της γενετικής µηχανικής, η εισαγωγή γονιδίων µπορεί να προκαλέσει αφαιρέσεις και ανασυνδυασµούς στο ίδιο το DNA του φυτού 36. Αυτό µπορεί επίσης να προκαλέσει απρόσµενες και απρόβλεπτες επιπτώσεις. Για παράδειγµα, η σόγια Roundup Ready περιέχει τµήµατα και ανασυνδυασµένο DNA, και έχει αποδειχθεί ότι αυτά είναι ενεργά (π.χ. παράγουν RNA). Οι ανακαλύψεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν µόνο λίγα χρόνια αφότου η σόγια Roundup Ready καλλιεργήθηκε για εµπορικούς σκοπούς 37. Παρόµοιες ανωµαλίες που προκλήθηκαν από τη διαδικασία της γενετικής µηχανικής έχουν επίσης βρεθεί σε ορισµένους τύπους γενετικά µεταλλαγµένου καλαµποκιού που είναι ανθεκτικό σε έντοµα (Bt11, Bt176, MON810) 38. Οι ανωµαλίες αυτές αυξάνουν τις πιθανότητες να έχουν παραχθεί στις γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες µη αναµενόµενες, νεοφανείς πρωτεΐνες οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί. Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα των απρόβλεπτων συνεπειών που προκαλούν τα γενετικά µεταλλαγµένα φυτά που καλλιεργούνται για εµπορική χρήση π.χ. η γενετικά µεταλλαγµένη σόγια Roundup Ready προκάλεσε απρόβλεπτες απώλειες καλλιεργειών σε ζεστές, ξηρές καιρικές συνθήκες λόγω της ρήξης βλαστού, η οποία, το πιθανότερο, δηµιουργήθηκε από αυξηµένη λιγνίνη 39, και οι κάψες του βαµβακιού έπεσαν ανεξήγητα από φυτά βαµβακιού Roundup Ready 40. Μικρότερα επίπεδα φυτοοιστρογόνων βρέθηκαν στους σπόρους της γενετικά µεταλλαγµένης σόγιας Roundup Ready, σε σύγκριση µε τους σπόρους της συµβατικής σόγιας 41. Τα φυτοοιστρογόνα είναι ουσίες των φυτών που µοιάζουν µε ορµόνες, οι οποίες θεωρούνται ότι έχουν θετική επίδραση στην υγεία. Αυτή η διαφορά ανακαλύφθηκε µόνο αφότου η σόγια Roundup Ready καλλιεργήθηκε για εµπορική χρήση επί µερικά χρόνια. Τέτοιου είδους απρόβλεπτες αλλαγές που προκλήθηκαν από τη διαδικασία της γενετικής µηχανικής είναι απίθανο να προβλεφθούν από τη νοµοθεσία καθώς οποιεσδήποτε αλλαγές στην παραγωγή πρωτεΐνης του φυτού που επέφερε το DNA το οποίο δεν έχει αναγνωρισθεί µπορεί να είναι σηµαντικές, αλλά όχι άµεσα εµφανείς. Αλλαγές µπορεί να εµφανισθούν µόνο αφού περάσουν µερικές γενιές ή σε µία περίοδο στρεσαρίσµατος του φυτού 42. Τέτοιου είδους απρόσµενες και απρόβλεπτες επιπτώσεις θα µπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια του περιβάλλοντος και στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Συµπεράσµατα Τα γενετικά µεταλλαγµένα προϊόντα ενέχουν πολλές βάσιµες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα καλά τεκµηριωµένες για τις ανθεκτικές σε ζιζανιοκτόνα και έντοµα καλλιέργειες. Οι συνέπειες της χρήσης γενετικά µεταλλαγµένων φυτών για ζωοτροφές είναι ότι τα φυτά αυτά θα αναπτυχθούν και θα έχουν ως επακόλουθο αυτές τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιπλέον, υπάρχει συνεχής διαµάχη µεταξύ των επιστηµόνων για την ασφάλεια των γενετικά µεταλλαγµένων προϊόντων για τα ζώα και τους ανθρώπους. Οι απρόσµενες και οι απρόβλεπτες επιπτώσεις των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων, δεν µπορούν, εποµένως, να αποκλεισθούν. Η Greenpeace πιστεύει ότι οι πολλές (πιθανές) αρνητικές επιπτώσεις των γενετικά µεταλλαγµένων 5

6 καλλιεργούµενων φυτών στο περιβάλλον δικαιολογούν την απαγόρευση των γενετικά µεταλλαγµένων προϊόντων. Επιπλέον, επειδή υπάρχουν σοβαρές αµφιβολίες όσον αφορά την ασφάλεια των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών για τους ανθρώπους και τα ζώα, θα πρέπει να επικαλεσθούµε την Αρχή της Προφύλαξης και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούµε τους γενετικά µεταλλαγµένους οργανισµούς ως τροφές ή ως ζωοτροφές. ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 1 Branford, S Argentina's bitter harvest. New Scientist: 40-43, 17th April 2004 Branford, S Argentina's bitter harvest. New Scientist: 40-43, 17th April Orson, J Gene stacking in herbicide tolerant oilseed rape: lessons from the Northern American experience. English Nature Research Reports no. 443, Peterborough, UK. Légère, A Risks and consequences of gene flow from herbicide-resistant crops: canola (Brassica napus L.) as a case study. Pest Management Science 61: Daniels, R., Boffey, C., Mogg, R., Bond J. & Clarke, R The potential for dispersal of herbicide tolerance genes from geneticallymodified, herbicide-tolerant oilseed rape crops to wild relatives. UK DEFRA contract ref EPG 1/5/ Haygood, R., Ives, A.R. & Andow, D.A Consequences of recurrent gene flow from crops to wild relatives. Proceedings of the Royal Society of London B, Biological Sciences /rspb See also Greenpeace Environmental dangers of insect resistant Bt crops. 6 Dively, G.P., Rose, R., Sears, M.K., Hellmich, R.L. Stanley-Horn, D.E. Calvin, D.D. Russo, J.M. & Anderson, P.L Effects on monarch butterfly larvae (Lepidoptera: Danaidae) after continuous exposure to Cry1Ab expressing corn during anthesis. Environmental Entomology 33: Hilbeck, A., Moar, W.J., Pusztai-Carey, M., Filippini, A. & Bigler, F Prey-mediated effects of Cry1Ab toxin and protoxin and Cry2A protoxin on the predator Chrysoperla carnea. Entomologia Experimentalis et Applicata 91: Dutton A., Klein, H., Romeis, J. & Bigler, F Uptake of Bt toxin by herbivores feeding on transgenic maize and consequences for the predator Chrysoperla carnea. Ecological Entomology 27: Jayaraman, K.S Poor crop management plagues Bt cotton experiment in India. Nature Biotechnology 20: Jayaraman, K.S India debates results of its first transgenic cotton crop. Nature, 421, Saxena, D., Flores, S. & Stotzky, G Bt toxin is released in root exudates from 12 transgenic corn hybrids representing three transformation events. Soil Biology and Biochemistry 34: Flores, S., Saxena, D & Stotzky, G Transgenic Bt plants decompose less in soil than non-bt plants. Soil Biology and Biochemistry 37: Tapp, H. & Stotzky, G Persistence of the insecticidal toxin from Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki in soil. Soil Biology and Biochemistry 30: Zwahlen, C., Hilbeck, A., Gugerli, P. & Nentwig, W Degradation of the Cry1Ab protein within transgenic Bacillus thuringiensis corn tissue in the field. Molecular Ecology 12: Venkateswerlu G. & Stotzky, G Binding of the protoxin and toxin proteins of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki on clay minerals. Current Microbiology 25: See also Greenpeace More and more "superweeds" with genetically engineered crops. and Greenpeace Monsanto's GE 'Roundup Ready' Soya What more can go wrong? 14 Relyea, R.A The impact of insecticides and herbicides on the biodiversity and productivity of aquatic communities. Ecological Applications 15: Relyea, R.A The lethal impact of roundup on aquatic terrestrial amphibians. Ecological Applications, 15: Relyea, R.A., Schoeppner, N.M. & Hoverman, J.T Pesticides and amphibians: the importance of community context. Ecological Applications, 15: Richard, S., Moslemi, S., Sipahutar, H., Benachour, N. & Seralini, G-E Differential effects of glyphosate and Roundup on human placental cells and aromatase. Environmental Health Perspectives 113: Roy, B.A Rounding up the costs and benefits of herbicide use. Proceedings of the National Academy of Sciences 101: Baucom, R.S. & Mauricio, R Fitness costs and benefits of novel herbicide tolerance in a noxious weed. Proceedings of the National Academy of Sciences 101: Vitta, J.I., Tuesca, D. & Puricelli, E Widespread use of glyphosate tolerant soybean and weed community richness in Argentina. Agriculture, Ecosystems and Environment 103: Harztler, B Readymaster ATZ contains both glyphosate and atrazine, see 19 King, C.A., Purcell, L.C. & Vories, E.D Plant growth and nitrogenase activity of glyphosate-tolerant soybean in response to foliar glyphosate applications. Agronomy Journal 93: Zablotowicz, R.M. & Reddy, K.N Impact of glyphosate on the Bradyrhizobium japonicum symbiosis with glyphosate-resistant transgenic soybean: a minireview. Journal of Environmental Quality 33: Coghlan, A Weedkiller may encourage blight. New Scientist, 16 th August 2003, p Chowdhury, E.H., Kuribara, H., Hino, A., Sultana, P., Mikami, O., Shimada, N., Guruge, K.S., Saito, M. and Nakajima, Y Detection of corn intrinsic and recombinant DNA fragments and Cry1Ab protein in the gastrointestinal contents of pigs fed genetically modified corn Bt11. Journal of Animal Science, 81: Einspanier, R., Lutz, B., Rief, S., Berezina, O., Zverlov, V., Schwarz, W. and Mayer, J Tracing residual recombinant feed molecules during digestion and rumen bacterial diversity in cattle fed transgene maize. European Food Research and Technology 218: Chowdhury et al op. cit. 6

7 24 Chowdhury et al op. cit. 25 Pryme, I.F. & Lembcke, R In vivo studies on possible health consequences of genetically modified food and feed with particular regard to ingredients consisting of genetically modified plant materials. Nutrition and Health 17: See, for example, Erickson, G.E. Robbins, N.D., Simon, J.J., Berger, L.L., Klopfenstein, T.J., Stanisiewski, E.P. and Hartnell, G. F Effect of feeding glyphosate-tolerant (Roundup-Ready events GA21 or nk603) corn compared with reference hybrids on feedlot steer performance and carcass characteristics. Journal of Animal Science 81: Brown, P., Wilson, K.A.., Jonker, Y. & Nickson, T.E Glyphosate Tolerant Canola Meal Is Equivalent to the Parental Line in Diets Fed to Rainbow Trout. Journal of Agricultural Food and Chemistry, 51: See, for example, Opinions of the European Food Safety Authority on NK603 and MON 863 and MON 863 x MON 810 See also Greenpeace The European food Safety Authority (EFSA): failing consumers and the environment. 28 See, Friends of the Earth Europe: 29 Prescott, V.E., Campbell, P.M., Moore, A., Mattes, J., Rothenberg, M.E., Foster, P.S., Higgins, T.J.V. & Hogan, S.P Transgenic expression of bean alpha-amylase inhibitor in peas results in altered structure and immunogenicity. Journal of Agricultural And Food Chemistry 53: (published November 16, 2005) 30 Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC. Official Journal of the European Communities L 106/1. Joint FAO/WHO Food Standards Programme. Codex Alimentarius Commission Report of the fourth session of the Codex Ad Hoc Intergovernmental Task Force on foods derived from biotechnology. ALINORM 03/34A 31 Einspanier et al op. cit.; Chowdhury, et al op. cit. Chowdhury, E.H., Mikami, O., Murata, H., Sultana, P., Shimada, N., Yoshioka, M., Guruge, K.S., Yamamoto, S., Miyazaki, S., Yamanaka, N. & Nakajima, Y Fate of maize intrinsic and recombinant genes in calves fed genetically modified maize Bt11. Journal of Food Protection, 67: Einspanier, R., Klotz, A., Kraft, J., Aulrich, K., Poser, R., Schwagele, F., Jahreis, G. & Flachowsky, G The fate of forage plant DNA in farm animals: a collaborative case-study investigating cattle and chicken fed recombinant plant material. European Food Research and Technology, 212: Klotz, A., Mayer, J. & Einspanier, R Degradation and possible carry over of feed DNA monitored in pigs and poultry. European Food Research and Technology 214: Aeschbacher, K., Messikommer, R., Meile, L. & Wenk, C Bt176 corn in poultry nutrition: physiological characteristics and fate of recombinant plant DNA in chickens. Poultry Science 84: Chowdhury et al op. cit. 34 Einspanier et al op. cit.; Phipps, R.H., Deaville, E.R. & Maddison, B.C Detection of transgenic and endogenous plant DNA in rumen fluid, duodenal digesta, milk, blood, and feces of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 86: Royal Society Genetically modified plants for food use and human health an update. Policy document 4/02, Royal Society, London. Bernstein, J.A., Bernstein, L., Bucchini, L., Goldman, L.R., Hamilton, R.G., Lehrer, S., Rubin, C. & Hugh Sampson, A Clinical and laboratory investigation of allergy to genetically modified foods. Environmental Health Perspectives, 111: Svitashev, S.K. & Somers D.A Genomic interspersions determine the size and complexity of transgene loci in transgenic plants produced by microprojectile bombardment. Genome 44: Windels, P., Taverniers, I. Depicker, A. Van Bockstaele, E. & De Loose, M Characterisation of the Roundup Ready soybean insert. European Food Research and Technology, 213: Rang, A., Linke, B & Jansen, B Detection of RNA variants transcribed from the transgene in Roundup Ready soybean. European Food Research and Technology 220: See also: Greenpeace Monsanto's GE 'Roundup Ready' Soya What more can go wrong? Correspondence between UK government and Monsanto at 38 De Schrijver, A. & Moens. W Report on the molecular characterisation of the genetic map of event Bt11. De Schrijver, A. & Moens. W Report on the molecular characterisation of the genetic map of event Bt176. Hernández, M., Pla, M., Esteve, T., Prat, S., Puigdomènech, P. & Ferrando. A A specific real-time quantitative PCR detection system for event MON810 in maize YieldGard based on the3-transgene integration. Transgenic Research 12: Coghlan, A Splitting headache: Monsanto s modified soya beans are cracking up in the heat. New Scientist, 20 th November, p Fox J.L Farmers say Monsanto s engineered cotton drops bolls. Nature Biotechnology 15: Lappé, M.A., Bailey, E.B., Childress, C.C. & Setchell, K.D.R Alterations in clinically important phytoestrogens in genetically modified, herbicide-tolerant soybeans. Journal of Medicinal Food, 1: Riha, K., McKnight, T.D. Griffing, L.R. & Shippen, D.E Living with instability: plant responses to telomere dysfunction. Science, 291:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Επιβλέπων: ΤΑΚΗΣ ΒΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Οι καλλιέργειες με βελτιώσεις αγροτικής βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα Ενημερωτικό Σημείωμα Αθήνα, 3 εκεμβρίου 2013 Την 1η εκεμβρίου 2013, τα τρία νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα thiamethoxam (που παράγεται από την Syngenta), imidacloprid και clothianidin (που παράγονται από

Διαβάστε περισσότερα

ENGENE newsletter. Περιοδική Ηλεκτρονική Ενημερωτική Έκδοση. Ιούνιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ENGENE newsletter. Περιοδική Ηλεκτρονική Ενημερωτική Έκδοση. Ιούνιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ENGENE newsletter Περιοδική Ηλεκτρονική Ενημερωτική Έκδοση Ιούνιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1: ΕΕ, Ε, αδικαιολόγητη η άρνηση των Γάλλων στο καλαμπόκι ΜΟΝ810 Σελ. 2: Ιταλία: Παράνομες πειραματικές καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: Η εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας και οι προοπτικές της για την Ελλάδα Τελική Εργασία Επιβλέπουσα: Κλ. Σπύρου Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μάιος 2014 Η δραματική μείωση των πληθυσμών των άγριων και εκτρεφόμενων μελισσών που αναφέρεται τα τελευταία χρόνια στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική εργασία ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ της ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΜΠΙΤΕΡΝΑ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αικατερίνη Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Η ποσότητα του νερού του πλανήτη µας είναι σταθερή. Αυτό που µεταβάλλεται καθηµερινά είναι η ποιότητα και η ποσότητα του διαθέσιµου νερού.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» Λασηθιωτάκη Μπέλλα Α.Μ. 13338 Μαγκουρίλου Παναγιώτα Α.Μ. 12172 Ροζακέας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ

Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Γενικη Εισαγωγη Στην Υποβαθμιση Και Την Ερημοποιηση Τησ Γησ Anton Imeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 1 Η ΦΎΣΗ ΚΑΙ Η ΈΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΠΟΊΗΣΗΣ 2 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΉ ΕΥΡΏΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΕΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σ. Πατσιαλή 1, Ε. Μυγδάκος 2, Χ. Αυγουλάς 3, Γ. Μυγδάκος 4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση των διατροφικών αντιλήψεων των μαθητώναλληλεπίδραση

«Διερεύνηση των διατροφικών αντιλήψεων των μαθητώναλληλεπίδραση «Διερεύνηση των διατροφικών αντιλήψεων των μαθητώναλληλεπίδραση διατροφής και περιβάλλοντος» Αναστασιάδου Όλγα 1, Γαλάνης Νικόλαος 2, Μανταλιά Παναγιώτα 3 1 Εκπαιδευτικός Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «Έρευνα της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών σε ότι αφορά τα βιολογικά προϊόντα» Αργυρώ Β. Σκαρλή Πτυχίο Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Εισηγητική έκθεση 1. Οι Κοινοτικές ρυθµίσεις Η ανάπτυξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Η κτηνοτροφική βιοµηχανία και το κλίµα

Η κτηνοτροφική βιοµηχανία και το κλίµα Η κτηνοτροφική βιοµηχανία και το κλίµα -Η Ε.Ε κάνει το κακό χειρότερο Jens Holm & Toivo Jokkala Ελληνική έκδοση 1 2 Röda EU-tema # 8, Η κτηνοτροφική βιοµηχανία- Η ΕΕ κάνει το κακό χειρότερο Εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ταχείας Μεθόδου Ανάλυσης Επικίνδυνων Μυκοτοξινών σε Ξηρούς Καρπούς» Αρ. Κουπονιού: 58404368 01 000041 ΓΕΩΝΑΤΣ Ε.Π.Ε.

«Ανάπτυξη Ταχείας Μεθόδου Ανάλυσης Επικίνδυνων Μυκοτοξινών σε Ξηρούς Καρπούς» Αρ. Κουπονιού: 58404368 01 000041 ΓΕΩΝΑΤΣ Ε.Π.Ε. «Ανάπτυξη Ταχείας Μεθόδου Ανάλυσης Επικίνδυνων Μυκοτοξινών σε Ξηρούς Καρπούς» Αρ. Κουπονιού: 58404368 01 000041 ΓΕΩΝΑΤΣ Ε.Π.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτογενής Αγροτική παραγωγή Τρόφιμα Αγρο - βιοτεχνολογία» ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

«Πρωτογενής Αγροτική παραγωγή Τρόφιμα Αγρο - βιοτεχνολογία» ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ «Πρωτογενής Αγροτική παραγωγή Τρόφιμα Αγρο - βιοτεχνολογία» ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ερευνητικές και Τεχνολογικές προτεραιότητες Συντονισμός Παπανδρουλάκης Ν. i, Τσιγγενόπουλος Κ. i Αργυρού Ι. 4, Δανιήλ Μ. 3,

Διαβάστε περισσότερα

FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού

FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού TAXΥ ΡΟMΟΣ Ταχυδρόµος Φυτοπροστασίας Το περιοδικό της Bayer CropScience για την Σύγχρονη Γεωργία 1/04 FiberMax and Gaucho: Ένας µοναδικός συνδυασµός για την καλλιέργεια του βαµβακιού ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΕXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό

02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Κεφάλαιο 02-02 σελ. 1 02-02: Ποώδης βιομάζα Δυναμικό Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 01-02-02, η ποώδης βιομάζα αναμένεται να είναι από τις σημαντικότερες πηγές βιομάζας στο μέλλον. Επιπρόσθετα, η χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

παρά την οικονομική στενότητα.

παρά την οικονομική στενότητα. ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ Η ΧΩΡΑ μας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας θύελλας στη χειρότερη, ίσως, στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, καθώς καλείται να αντεπεξέλθει όχι μονάχα στις προκλήσεις της οικονομικής συγκυρίας

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Μη Αρδευομενη Γεωργια

Μη Αρδευομενη Γεωργια Μη Αρδευομενη Γεωργια Giovanni Quaranta Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ 1 Αύξηση αποθηκευτικής ικανότητας του 2 εδάφους σε νερό Μείωση της επιφανειακής απορροής 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO A.E. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α. Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών

ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO A.E. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α. Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών ΣΥΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ HELEXPO A.E. ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΕΡΙ Α Σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών των καλλιεργειών Αίθουσα Α Συνεδριακού Κέντρου Ν. Γερµανός HELEXPO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πέµπτη 2 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα