Ανησυχίες για το περιβάλλον και την υγεία από τη χρήση γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών στις ζωοτροφές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανησυχίες για το περιβάλλον και την υγεία από τη χρήση γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών στις ζωοτροφές"

Transcript

1 Ενηµέρωση Ενηµερωτικό ελτίο σχετικά µε τα Μεταλλαγµένα Μάρτιος 2006 Ανησυχίες για το περιβάλλον και την υγεία από τη χρήση γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών στις ζωοτροφές Εισαγωγή Υπάρχουν πολλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα γύρω από τις ζωοτροφές. Για παράδειγµα, η τεράστια εξάπλωση της µονοκαλλιέργειας (γενετικά µεταλλαγµένης) σόγιας στην Αργεντινή είχε ως αποτέλεσµα την έντονη µείωση των παραδοσιακών καλλιεργειών, όπως το καλαµπόκι και το σιτάρι και επίσης την αποµάκρυνση πολλών µικροκαλλιεργητών από τη γη τους. 1 Αυτό το κείµενο επικεντρώνεται στις ανησυχίες για το περιβάλλον και την υγεία που εγείρει η καλλιέργεια γενετικά µεταλλαγµένων (ΓΜ) οργανισµών (οι οποίοι καλούνται επίσης γενετικά τροποποιηµένοι) και η χρήση τους στις ζωοτροφές. Οι ανησυχίες αυτές αφορούν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τους κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και τον κίνδυνο απρόσµενων και απρόβλεπτων επιπτώσεων από την ίδια τη διαδικασία της γενετικής µηχανικής. 1) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών αποτελούν τη µεγαλύτερη ανησυχία όσον αφορά στη χρήση των γενετικά µεταλλαγµένων φυτών ως ζωοτροφές. Κάθε φυτό που χρησιµοποιείται για ζωοτροφές κάπου καλλιεργείται. Η µεταλλαγµένη σόγια, το µεταλλαγµένο καλαµπόκι και άλλα µεταλλαγµένα φυτικά προϊόντα χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές και αποτελούν σηµαντικό ποσοστό του σιτηρεσίου των ζώων εκτροφής. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα µεταλλαγµένα φυτά που χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφές είναι σηµαντικές και αφορούν το µεγαλύτερο µέρος του πλανήτη, αφού πολλά συστατικά που χρησιµοποιούνται για ζωοτροφές κυκλοφορούν στην παγκόσµια αγορά (π.χ. η σόγια). Έτσι, για παράδειγµα, η κατανάλωση κοτόπουλου που έχει τραφεί µε µεταλλαγµένη σόγια στην Ευρώπη, ενδεχοµένως να επιφέρει αύξηση της ποσότητας µεταλλαγµένης σόγιας που καλλιεργείται, για παράδειγµα, στην Αργεντινή, µε όλες τις σχετικές αρνητικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Επικονίαση Ιδιαίτερη ανησυχία όσον αφορά σε όλες τις µεταλλαγµένες καλλιέργειες αποτελεί η σταυροεπικονίαση των µεταλλαγµένων καλλιεργούµενων φυτών µε άγρια συγγενικά είδη ή παραδοσιακές ποικιλίες καλλιεργειών. Για παράδειγµα, η επικονίαση µεταλλαγµένης ελαιοκράµβης (κανόλα) στον Καναδά, έχει καταστήσει τους πληθυσµούς της ελαιοκράµβης ανθεκτικούς σε πολλά ζιζανιοκτόνα 2, και στο Ηνωµένο Βασίλειο η γενετικά µεταλλαγµένη σόγια θεωρείται σήµερα ότι έχει διασταυρωθεί µε άγριο συγγενικό είδος 3. Οι άγριοι ή τοπικοί πληθυσµοί και οι παραδοσιακές ποικιλίες καλλιέργειας που έχουν επιµολυνθεί µε µεταλλαγµένες καλλιέργειες µπορούν να επιζούν και να γίνονται «δεξαµενές» γενετικά µεταλλαγµένων γονιδίων µε αποτέλεσµα περαιτέρω επιµόλυνση. Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι µια τέτοιου είδους επιµόλυνση θα µπορούσε να 1

2 κατακλύσει πληθυσµούς άγριων συγγενικών ειδών 4. Πέρα από τις πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, τέτοιου είδους επιµόλυνση είναι απειλή για την ασφάλεια των τροφίµων, διότι οι παραδοσιακές ποικιλίες καλλιέργειας και τα άγρια συγγενικά είδη βρίσκονται εκεί που είναι πιθανό να βρεθούν νέα γονίδια (π.χ. που είναι ανθεκτικά στη ξηρασία) για τη βελτίωση των καλλιεργειών µέσω των συµβατικών τεχνικών αναπαραγωγής. Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα Πέρα από τις παραπάνω γενικές ανησυχίες για τις γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες, οι ακόλουθες συγκεκριµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αφορούν τις ανθεκτικές σε έντοµα και ζιζανιοκτόνα καλλιέργειες είναι τώρα πλέον τεκµηριωµένες. Αυτές περιλαµβάνουν: α) για τις ανθεκτικές σε έντοµα γενετικά µεταλλαγµένες (Bt) καλλιέργειες 5 τοξικά αποτελέσµατα σε οργανισµούς που δεν αποτελούν στόχο, όπως οι πεταλούδες. Για παράδειγµα, έχει βρεθεί ότι η µακροχρόνια έκθεση στη γύρη Bt που προέρχεται από ανθεκτικό σε έντοµα µεταλλαγµένο καλαµπόκι προκαλεί δυσµενείς επιπτώσεις στην προνύµφη της πεταλούδας Μονάρχης στη Βόρεια Αµερική 6. τοξικά αποτελέσµατα σε ωφέλιµα έντοµα. Για παράδειγµα, οι µεταλλαγµένες καλλιέργειες Bt επηρεάζουν δυσµενώς την πράσινη προνύµφη εντόµων της οικογένειας chrysopa 7, ωφέλιµο έντοµο που παίζει σηµαντικό ρόλο στο φυσικό έλεγχο των βλαβερών εντόµων των καλλιεργειών. Τα τοξικά αποτελέσµατα των µεταλλαγµένων φυτών Bt στην πράσινη προνύµφη δηµιουργούνται µέσω των θηραµάτων-εντόµων (prey) µε τα οποία τράφηκε, τα οποία µε τη σειρά τους είχαν διατραφεί µε τη µεταλλαγµένη καλλιέργεια Bt. εµφάνιση ανθεκτικότητας σε βλαβερά έντοµα, που οδηγεί σε αυξηµένο ψεκασµό µε εντοµοκτόνα. Για παράδειγµα, στις Η.Π.Α. για να περιορισθεί η ανθεκτικότητα των εντόµων στην τοξίνη Bt, οι αγρότες που έχουν καλλιεργήσει µεταλλαγµένα υποχρεώνονται περιµετρικά να φυτεύουν µη-µεταλλαγµένα Bt φυτά. Ωστόσο, αυτή η πρακτική δεν µπορεί να εφαρµοσθεί στις µικρές φάρµες στην Ευρώπη και αλλού, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από τις µεγάλες φάρµες στις Η.Π.Α. Το ίδιο πρόβληµα έχει παρατηρηθεί στην Ινδία 8 µε το βαµβάκι Bt. δυσµενείς επιπτώσεις σε οικοσυστήµατα του εδάφους. Για παράδειγµα, οι καλλιέργειες Bt εκκρίνουν την τοξίνη από τη ρίζα στο έδαφος 9 και τα υπολείµµατα των καλλιεργειών Bt που έχουν µείνει στο χωράφι περιέχουν την ενεργή τοξίνη Bt 10. Η τοξίνη Bt παραµένει στο έδαφος, ιδιαίτερα αν πρόκειται για κρύα χειµερινή περίοδο 11. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα συσσώρευσης τοξινών Bt στο έδαφος 12, δηµιουργώντας πιθανόν προβλήµατα σε οργανισµούς του εδάφους που δεν αποτελούν στόχο καθώς και στην υγεία του οικοσυστήµατος του εδάφους. β) για ανθεκτικές σε ζιζανιοκτόνα καλλιέργειες 13 : τοξικά αποτελέσµατα των ζιζανιοκτόνων στα οικοσυστήµατα. Για παράδειγµα, το ζιζανιοκτόνο Roundup (που χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε τις µεταλλαγµένες καλλιέργειες Roundup Ready της Monsanto) έχει αποδειχθεί τοξικό για τους γυρίνους, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες κοινότητες και µειώνοντας τη βιοποικιλότητα 14. Επιπλέον, ένας τουλάχιστον τύπος του Roundup φαίνεται ότι µπορεί να επιφέρει ενδοκρινολογικές αναταραχές, π.χ. µπορεί να παρεµβαίνει στη λειτουργία των ορµονών. 15 απώλεια ζιζανίων, ποικιλίας ζιζανίων και σχετικής βιοποικιλότητας. Για παράδειγµα, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν λιγότερες πεταλούδες στα όρια της ανθεκτικής σε ζιζανιοκτόνα µεταλλαγµένης ελαιοκράµβης, διότι υπάρχουν λιγότερα αγριολούλουδα (και εποµένως νέκταρ) για να τραφούν οι πεταλούδες. αύξηση της ανθεκτικότητας των ζιζανίων/ της ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα. Η εξέλιξη της 2

3 ανθεκτικότητας των ζιζανίων στο ζιζανιοκτόνο Roundup αποτελεί τώρα σοβαρή ανησυχία στις Η.Π.Α. και αλλού, όπου οι καλλιέργειες Roundup Ready καλλιεργούνται σε ευρεία κλίµακα 16. Αυτή η ανθεκτικότητα των ζιζανίων σηµαίνει ότι πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυξηµένες ποσότητες του ζιζανιοκτόνου για τον έλεγχο αυτών των ζιζανίων 17, ή ότι εκτός από αυτό πρέπει να χρησιµοποιηθούν κι άλλα ζιζανιοκτόνα 18. αποτελέσµατα σε µικροοργανισµούς του εδάφους. Για παράδειγµα, η χρήση ζιζανιοκτόνων στη µεταλλαγµένη σόγια οδηγεί σε µείωση του αριθµού των αζωτοβακτήριων στην περιοχή της ρίζας, βακτηρίων που δεσµεύουν άζωτο (από την ατµόσφαιρα) 19. Έχει επίσης αναφερθεί ότι η χρήση του ζιζανιοκτόνου glyphosate τη µία χρονιά µπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη µυκήτων, (fusarium), στα ζιζάνια που φυτρώνουν την επόµενη χρονιά 20. Τοξικές πρωτεΐνες σε περιττώµατα ζώων Τα γουρούνια 21 και τα µοσχάρια 22 που τρέφονται µε µεταλλαγµένα φυτικά προϊόντα εκκρίνουν ορισµένη ποσότητα γενετικά µεταλλαγµένου DNA και µεγάλα τµήµατα πρωτεΐνης Bt. Η έκκριση µεγάλων τµηµάτων πρωτεΐνης Bt από ζώα που τρέφονται µε γενετικά µεταλλαγµένα φυτά προκαλεί ανησυχίες για το περιβάλλον, καθώς, παρόλο που έχουν διασπαστεί, οι τοξίνες Bt διατηρούν την τοξικότητά τους 23. Η πρωτεΐνη Bt θα µπορούσε να συσσωρευτεί στο έδαφος, φτάνοντας ενδεχοµένως σε τοξικά επίπεδα σε ορισµένα έντοµα. «Η τυχαία ή µηχανική διασπορά ζωοτροφών στο έδαφος µπορεί να εισάγει µε τεχνητό τρόπο γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες στο περιβάλλον. Η έκκριση µέσω των περιττωµάτων τµηµάτων του γονιδίου Cry1Ab και της πρωτεΐνης Cry1Ab στο έδαφος µπορεί να προκαλέσει περισσότερες ανησυχίες» 24. 2) Αβεβαιότητα όσον αφορά την ασφάλεια των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων και των ανθρώπων. Υπάρχει αυξανόµενη ανησυχία για την ασφάλεια των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών που χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές. Υπάρχουν αυξανόµενες ενδείξεις ότι δεν διενεργείται επαρκής έλεγχος στα γενετικά µεταλλαγµένα προϊόντα σχετικά µε την ασφάλειά τους για τη διατροφή τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων. Πού είναι οι ανεξάρτητες µελέτες; Τα επιστηµονικά συγγράµµατα υστερούν σηµαντικά σε ανεξάρτητες µελέτες για την ωφέλεια των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους. Μία πρόσφατη ανασκόπηση τέτοιων µελετών βρήκε µόνο δέκα επιστηµονικά ελεγµένες µελέτες που αφορούν γενετικά µεταλλαγµένα τροφές και ζωοτροφές στα επιστηµονικά συγγράµµατα, οι µισές από τις οποίες πραγµατοποιήθηκαν σε συνεργασία µε τις εταιρείες βιοτεχνολογίας 25. Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, µε την πλειοψηφία των πρόσφατων µελετών να είναι βραχυχρόνιες σε συνεργασία µε τις εταιρείες βιοτεχνολογίας 26. Οι φάκελοι που υποβάλλονται στις αρµόδιες αρχές από τις εταιρείες βιοτεχνολογίας όταν επιδιώκουν την έγκριση για τις γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειές τους, γενικά περιλαµβάνουν πληροφορίες που αφορούν τη σύνθεσή τους και βραχυχρόνια πειράµατα πάνω στις ζωοτροφές. Σε πολλές από τις µελέτες αυτές, σηµαντικές διαφορές παρατηρούνται συχνά στη σύνθεση των γενετικά µεταλλαγµένων και των µη γενετικά µεταλλαγµένων φυτών (π.χ. στη σύνθεση των βιταµινών) και στις αντιδράσεις των ζώων (π.χ. στα επίπεδα γλυκόζης), αλλά αυτές συχνά χαρακτηρίζονται «ως µη βιολογικής αξίας» από τις εταιρείες βιοτεχνολογίας και τις αρµόδιες αρχές 27. Εποµένως, οι νοµοθετικές ρυθµίσεις για τις µεταλλαγµένες καλλιέργειες, τόσο για τις τροφές όσο για τις ζωοτροφές χαρακτηρίζονται ως αποτυχία σε πολλές χώρες. εν γνωρίζουµε αν οι γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες είναι ασφαλείς για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή από τα ζώα. Αυτό απεικονίζει η συνεχής διαµάχη που υπάρχει µεταξύ των επιστηµόνων και της πολιτείας για τον καθορισµό της ασφάλειας των µεταλλαγµένων τροφίµων και ζωοτροφών. Στην Ε.Ε. υπάρχουν πολλές διαφωνίες µεταξύ των 3

4 κρατών-µελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση των γενετικά µεταλλαγµένων προϊόντων. Για παράδειγµα, τον Αύγουστο του 2005 ένα ανθεκτικό σε ζιζανιοκτόνα γενετικά µεταλλαγµένο καλαµπόκι, το MON863, εγκρίθηκε από την Επιτροπή ως κατάλληλο για χρήση στις ζωοτροφές, παρά το γεγονός ότι οι υπουργοί Περιβάλλοντος των 14 χωρών της Ε.Ε. το καταψήφισαν. 28 Πρόσφατα στην Αυστραλία εγκαταλείφθηκε ένα δεκαετές πείραµα γενετικά µεταλλαγµένου αρακά, όταν µια νέα επιστηµονική µελέτη έδειξε ότι ο µεταλλαγµένος αρακάς προκαλούσε σοβαρά προβλήµατα στην υγεία ποιντικιών 29. Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά Ορισµένα γενετικά µεταλλαγµένα φυτά που χρησιµοποιούνται σήµερα στη διατροφή των ζώων (π.χ. το ανθεκτικό στα έντοµα γενετικά µεταλλαγµένο καλαµπόκι Bt176 της Syngenta) περιέχει γονίδια που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν σοβαρά την αποτελεσµατική θεραπεία των ασθενειών, αν η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά µεταφέρεται σε βακτήρια που µπορεί να είναι επιβλαβή για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων, καθιστώντας τη χρήση των αντιβιοτικών ανώφελη. Η Αρχή της Προφύλαξης ολοφάνερα υπαγορεύει να απαγορευτεί οποιαδήποτε χρήση ανθεκτικών σε αντιβιοτικά γονιδίων στις µεταλλαγµένες καλλιέργειες. Η απόσυρση των γονιδίων που είναι ανθεκτικά σε αντιβιοτικά απαιτείται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας και τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας 30. Τα τελευταία χρόνια αρκετές µελέτες έδειξαν ότι DNA από τροφές και ζωοτροφές (συµπεριλαµβανοµένων των γενετικά µεταλλαγµένων τροφών και ζωοτροφών) δεν διασπάται πλήρως στα ζώα ή τους ανθρώπους ή δεν διασπάται τόσο εύκολα, όπως πίστευαν στο παρελθόν. Γενετικά µεταλλαγµένο DNA έχει βρεθεί στα έντερα και τα περιττώµατα ζώων 31. Η επιβίωση του γενετικά µεταλλαγµένου DNA στα έντερα των ζώων αυξάνει τις πιθανότητες για οριζόντια µεταφορά γονιδίων γενετικά µεταλλαγµένου DNA σε βακτήρια του εντέρου. Αν οι µεταλλαγµένες ζωοτροφές περιέχουν γονίδια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά, αυτό θα µπορούσε τελικά να επηρεάσει τη χρήση ορισµένων αντιβιοτικών στη θεραπεία µολύνσεων. Η έκκριση γενετικά µεταλλαγµένου DNA εγείρει ανησυχίες για τη µεταφορά της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά σε βακτήρια. Φυτικό DNA σε ζώα Φυτικό DNA από ζωοτροφές έχει ανιχνευθεί στους µύες κοτόπουλων 32 και στα όργανα µοσχαριών 33. Παρόλο που ακόµα δεν έχει ανιχνευθεί γενετικά µεταλλαγµένο DNA στους ιστούς ζώων, αυτό δεν µπορεί να αποκλεισθεί, ειδικά για ζώα που τρέφονται µακροχρόνια µε µεταλλαγµένα φυτά. Αν το γενετικά µεταλλαγµένο DNA πράγµατι εισχώρησε στους ιστούς των ζώων που τρέφονται µε γενετικά µεταλλαγµένες ζωοτροφές, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες άτοµα που κατανάλωσαν κρέας ζώων που τρέφονται µε γενετικά µεταλλαγµένα φυτά να κατάπιαν ασυναίσθητα γενετικά µεταλλαγµένο DNA. Παρόλο που καµία δηµοσιευµένη µελέτη δεν έχει ανακαλύψει γενετικά µεταλλαγµένο DNA στο αγελαδινό γάλα, φυτικό DNA έχει όντως βρεθεί εκεί 34. Συνεπώς, η πιθανότητα γενετικά µεταλλαγµένου DNA στο γάλα δεν µπορεί να αποκλεισθεί, ειδικά για ζώα που τρέφονται µακροχρόνια µε γενετικά µεταλλαγµένα φυτά. Αλλεργίες Οι αγρότες χαρακτηρίζονται ως οµάδα κινδύνου λόγω αλλεργιών σχετικών µε την καλλιέργεια γενετικά µεταλλαγµένων φυτών, οι οποίες θα µπορούσαν να εµφανιστούν ακόµα κι αν οι γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες προορίζονταν µόνο για ζωοτροφές 35. Η συγκοµιδή γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργούµενων φυτών και ορισµένες τεχνικές επεξεργασίας τροφίµων παράγουν σκόνες οι οποίες θα µπορούσαν να προκαλέσουν στους ανθρώπους αλλεργία σε νεοφανείς πρωτεΐνες των µεταλλαγµένων καλλιεργειών µέσω της εισπνοής και της επαφής µε το δέρµα. 4

5 3) Απρόσµενες και απρόβλεπτες επιπτώσεις των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών Οι σηµερινές γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες προϋποθέτουν την τυχαία, συχνά δια της βίας, εισαγωγή γονιδίων από ένα διαφορετικό οργανισµό στο ίδιο το DNA του φυτού. Αυτό µπορεί να προκαλέσει απρόσµενες και απρόβλεπτες επιπτώσεις. Για παράδειγµα, η εισαγωγή µπορεί να διαταράξει ένα γονίδιο του φυτού ή να προκαλέσει τροποποιήσεις σε µία πρωτεΐνη του φυτού η οποία υπάρχει ήδη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της γενετικής µηχανικής, η εισαγωγή γονιδίων µπορεί να προκαλέσει αφαιρέσεις και ανασυνδυασµούς στο ίδιο το DNA του φυτού 36. Αυτό µπορεί επίσης να προκαλέσει απρόσµενες και απρόβλεπτες επιπτώσεις. Για παράδειγµα, η σόγια Roundup Ready περιέχει τµήµατα και ανασυνδυασµένο DNA, και έχει αποδειχθεί ότι αυτά είναι ενεργά (π.χ. παράγουν RNA). Οι ανακαλύψεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν µόνο λίγα χρόνια αφότου η σόγια Roundup Ready καλλιεργήθηκε για εµπορικούς σκοπούς 37. Παρόµοιες ανωµαλίες που προκλήθηκαν από τη διαδικασία της γενετικής µηχανικής έχουν επίσης βρεθεί σε ορισµένους τύπους γενετικά µεταλλαγµένου καλαµποκιού που είναι ανθεκτικό σε έντοµα (Bt11, Bt176, MON810) 38. Οι ανωµαλίες αυτές αυξάνουν τις πιθανότητες να έχουν παραχθεί στις γενετικά µεταλλαγµένες καλλιέργειες µη αναµενόµενες, νεοφανείς πρωτεΐνες οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί. Υπάρχουν αρκετά παραδείγµατα των απρόβλεπτων συνεπειών που προκαλούν τα γενετικά µεταλλαγµένα φυτά που καλλιεργούνται για εµπορική χρήση π.χ. η γενετικά µεταλλαγµένη σόγια Roundup Ready προκάλεσε απρόβλεπτες απώλειες καλλιεργειών σε ζεστές, ξηρές καιρικές συνθήκες λόγω της ρήξης βλαστού, η οποία, το πιθανότερο, δηµιουργήθηκε από αυξηµένη λιγνίνη 39, και οι κάψες του βαµβακιού έπεσαν ανεξήγητα από φυτά βαµβακιού Roundup Ready 40. Μικρότερα επίπεδα φυτοοιστρογόνων βρέθηκαν στους σπόρους της γενετικά µεταλλαγµένης σόγιας Roundup Ready, σε σύγκριση µε τους σπόρους της συµβατικής σόγιας 41. Τα φυτοοιστρογόνα είναι ουσίες των φυτών που µοιάζουν µε ορµόνες, οι οποίες θεωρούνται ότι έχουν θετική επίδραση στην υγεία. Αυτή η διαφορά ανακαλύφθηκε µόνο αφότου η σόγια Roundup Ready καλλιεργήθηκε για εµπορική χρήση επί µερικά χρόνια. Τέτοιου είδους απρόβλεπτες αλλαγές που προκλήθηκαν από τη διαδικασία της γενετικής µηχανικής είναι απίθανο να προβλεφθούν από τη νοµοθεσία καθώς οποιεσδήποτε αλλαγές στην παραγωγή πρωτεΐνης του φυτού που επέφερε το DNA το οποίο δεν έχει αναγνωρισθεί µπορεί να είναι σηµαντικές, αλλά όχι άµεσα εµφανείς. Αλλαγές µπορεί να εµφανισθούν µόνο αφού περάσουν µερικές γενιές ή σε µία περίοδο στρεσαρίσµατος του φυτού 42. Τέτοιου είδους απρόσµενες και απρόβλεπτες επιπτώσεις θα µπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια του περιβάλλοντος και στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων. Συµπεράσµατα Τα γενετικά µεταλλαγµένα προϊόντα ενέχουν πολλές βάσιµες αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα καλά τεκµηριωµένες για τις ανθεκτικές σε ζιζανιοκτόνα και έντοµα καλλιέργειες. Οι συνέπειες της χρήσης γενετικά µεταλλαγµένων φυτών για ζωοτροφές είναι ότι τα φυτά αυτά θα αναπτυχθούν και θα έχουν ως επακόλουθο αυτές τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επιπλέον, υπάρχει συνεχής διαµάχη µεταξύ των επιστηµόνων για την ασφάλεια των γενετικά µεταλλαγµένων προϊόντων για τα ζώα και τους ανθρώπους. Οι απρόσµενες και οι απρόβλεπτες επιπτώσεις των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών στην υγεία των ζώων και των ανθρώπων, δεν µπορούν, εποµένως, να αποκλεισθούν. Η Greenpeace πιστεύει ότι οι πολλές (πιθανές) αρνητικές επιπτώσεις των γενετικά µεταλλαγµένων 5

6 καλλιεργούµενων φυτών στο περιβάλλον δικαιολογούν την απαγόρευση των γενετικά µεταλλαγµένων προϊόντων. Επιπλέον, επειδή υπάρχουν σοβαρές αµφιβολίες όσον αφορά την ασφάλεια των γενετικά µεταλλαγµένων καλλιεργειών για τους ανθρώπους και τα ζώα, θα πρέπει να επικαλεσθούµε την Αρχή της Προφύλαξης και δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούµε τους γενετικά µεταλλαγµένους οργανισµούς ως τροφές ή ως ζωοτροφές. ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ 1 Branford, S Argentina's bitter harvest. New Scientist: 40-43, 17th April 2004 Branford, S Argentina's bitter harvest. New Scientist: 40-43, 17th April Orson, J Gene stacking in herbicide tolerant oilseed rape: lessons from the Northern American experience. English Nature Research Reports no. 443, Peterborough, UK. Légère, A Risks and consequences of gene flow from herbicide-resistant crops: canola (Brassica napus L.) as a case study. Pest Management Science 61: Daniels, R., Boffey, C., Mogg, R., Bond J. & Clarke, R The potential for dispersal of herbicide tolerance genes from geneticallymodified, herbicide-tolerant oilseed rape crops to wild relatives. UK DEFRA contract ref EPG 1/5/ Haygood, R., Ives, A.R. & Andow, D.A Consequences of recurrent gene flow from crops to wild relatives. Proceedings of the Royal Society of London B, Biological Sciences /rspb See also Greenpeace Environmental dangers of insect resistant Bt crops. 6 Dively, G.P., Rose, R., Sears, M.K., Hellmich, R.L. Stanley-Horn, D.E. Calvin, D.D. Russo, J.M. & Anderson, P.L Effects on monarch butterfly larvae (Lepidoptera: Danaidae) after continuous exposure to Cry1Ab expressing corn during anthesis. Environmental Entomology 33: Hilbeck, A., Moar, W.J., Pusztai-Carey, M., Filippini, A. & Bigler, F Prey-mediated effects of Cry1Ab toxin and protoxin and Cry2A protoxin on the predator Chrysoperla carnea. Entomologia Experimentalis et Applicata 91: Dutton A., Klein, H., Romeis, J. & Bigler, F Uptake of Bt toxin by herbivores feeding on transgenic maize and consequences for the predator Chrysoperla carnea. Ecological Entomology 27: Jayaraman, K.S Poor crop management plagues Bt cotton experiment in India. Nature Biotechnology 20: Jayaraman, K.S India debates results of its first transgenic cotton crop. Nature, 421, Saxena, D., Flores, S. & Stotzky, G Bt toxin is released in root exudates from 12 transgenic corn hybrids representing three transformation events. Soil Biology and Biochemistry 34: Flores, S., Saxena, D & Stotzky, G Transgenic Bt plants decompose less in soil than non-bt plants. Soil Biology and Biochemistry 37: Tapp, H. & Stotzky, G Persistence of the insecticidal toxin from Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki in soil. Soil Biology and Biochemistry 30: Zwahlen, C., Hilbeck, A., Gugerli, P. & Nentwig, W Degradation of the Cry1Ab protein within transgenic Bacillus thuringiensis corn tissue in the field. Molecular Ecology 12: Venkateswerlu G. & Stotzky, G Binding of the protoxin and toxin proteins of Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki on clay minerals. Current Microbiology 25: See also Greenpeace More and more "superweeds" with genetically engineered crops. and Greenpeace Monsanto's GE 'Roundup Ready' Soya What more can go wrong? 14 Relyea, R.A The impact of insecticides and herbicides on the biodiversity and productivity of aquatic communities. Ecological Applications 15: Relyea, R.A The lethal impact of roundup on aquatic terrestrial amphibians. Ecological Applications, 15: Relyea, R.A., Schoeppner, N.M. & Hoverman, J.T Pesticides and amphibians: the importance of community context. Ecological Applications, 15: Richard, S., Moslemi, S., Sipahutar, H., Benachour, N. & Seralini, G-E Differential effects of glyphosate and Roundup on human placental cells and aromatase. Environmental Health Perspectives 113: Roy, B.A Rounding up the costs and benefits of herbicide use. Proceedings of the National Academy of Sciences 101: Baucom, R.S. & Mauricio, R Fitness costs and benefits of novel herbicide tolerance in a noxious weed. Proceedings of the National Academy of Sciences 101: Vitta, J.I., Tuesca, D. & Puricelli, E Widespread use of glyphosate tolerant soybean and weed community richness in Argentina. Agriculture, Ecosystems and Environment 103: Harztler, B Readymaster ATZ contains both glyphosate and atrazine, see 19 King, C.A., Purcell, L.C. & Vories, E.D Plant growth and nitrogenase activity of glyphosate-tolerant soybean in response to foliar glyphosate applications. Agronomy Journal 93: Zablotowicz, R.M. & Reddy, K.N Impact of glyphosate on the Bradyrhizobium japonicum symbiosis with glyphosate-resistant transgenic soybean: a minireview. Journal of Environmental Quality 33: Coghlan, A Weedkiller may encourage blight. New Scientist, 16 th August 2003, p Chowdhury, E.H., Kuribara, H., Hino, A., Sultana, P., Mikami, O., Shimada, N., Guruge, K.S., Saito, M. and Nakajima, Y Detection of corn intrinsic and recombinant DNA fragments and Cry1Ab protein in the gastrointestinal contents of pigs fed genetically modified corn Bt11. Journal of Animal Science, 81: Einspanier, R., Lutz, B., Rief, S., Berezina, O., Zverlov, V., Schwarz, W. and Mayer, J Tracing residual recombinant feed molecules during digestion and rumen bacterial diversity in cattle fed transgene maize. European Food Research and Technology 218: Chowdhury et al op. cit. 6

7 24 Chowdhury et al op. cit. 25 Pryme, I.F. & Lembcke, R In vivo studies on possible health consequences of genetically modified food and feed with particular regard to ingredients consisting of genetically modified plant materials. Nutrition and Health 17: See, for example, Erickson, G.E. Robbins, N.D., Simon, J.J., Berger, L.L., Klopfenstein, T.J., Stanisiewski, E.P. and Hartnell, G. F Effect of feeding glyphosate-tolerant (Roundup-Ready events GA21 or nk603) corn compared with reference hybrids on feedlot steer performance and carcass characteristics. Journal of Animal Science 81: Brown, P., Wilson, K.A.., Jonker, Y. & Nickson, T.E Glyphosate Tolerant Canola Meal Is Equivalent to the Parental Line in Diets Fed to Rainbow Trout. Journal of Agricultural Food and Chemistry, 51: See, for example, Opinions of the European Food Safety Authority on NK603 and MON 863 and MON 863 x MON 810 See also Greenpeace The European food Safety Authority (EFSA): failing consumers and the environment. 28 See, Friends of the Earth Europe: 29 Prescott, V.E., Campbell, P.M., Moore, A., Mattes, J., Rothenberg, M.E., Foster, P.S., Higgins, T.J.V. & Hogan, S.P Transgenic expression of bean alpha-amylase inhibitor in peas results in altered structure and immunogenicity. Journal of Agricultural And Food Chemistry 53: (published November 16, 2005) 30 Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC. Official Journal of the European Communities L 106/1. Joint FAO/WHO Food Standards Programme. Codex Alimentarius Commission Report of the fourth session of the Codex Ad Hoc Intergovernmental Task Force on foods derived from biotechnology. ALINORM 03/34A 31 Einspanier et al op. cit.; Chowdhury, et al op. cit. Chowdhury, E.H., Mikami, O., Murata, H., Sultana, P., Shimada, N., Yoshioka, M., Guruge, K.S., Yamamoto, S., Miyazaki, S., Yamanaka, N. & Nakajima, Y Fate of maize intrinsic and recombinant genes in calves fed genetically modified maize Bt11. Journal of Food Protection, 67: Einspanier, R., Klotz, A., Kraft, J., Aulrich, K., Poser, R., Schwagele, F., Jahreis, G. & Flachowsky, G The fate of forage plant DNA in farm animals: a collaborative case-study investigating cattle and chicken fed recombinant plant material. European Food Research and Technology, 212: Klotz, A., Mayer, J. & Einspanier, R Degradation and possible carry over of feed DNA monitored in pigs and poultry. European Food Research and Technology 214: Aeschbacher, K., Messikommer, R., Meile, L. & Wenk, C Bt176 corn in poultry nutrition: physiological characteristics and fate of recombinant plant DNA in chickens. Poultry Science 84: Chowdhury et al op. cit. 34 Einspanier et al op. cit.; Phipps, R.H., Deaville, E.R. & Maddison, B.C Detection of transgenic and endogenous plant DNA in rumen fluid, duodenal digesta, milk, blood, and feces of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 86: Royal Society Genetically modified plants for food use and human health an update. Policy document 4/02, Royal Society, London. Bernstein, J.A., Bernstein, L., Bucchini, L., Goldman, L.R., Hamilton, R.G., Lehrer, S., Rubin, C. & Hugh Sampson, A Clinical and laboratory investigation of allergy to genetically modified foods. Environmental Health Perspectives, 111: Svitashev, S.K. & Somers D.A Genomic interspersions determine the size and complexity of transgene loci in transgenic plants produced by microprojectile bombardment. Genome 44: Windels, P., Taverniers, I. Depicker, A. Van Bockstaele, E. & De Loose, M Characterisation of the Roundup Ready soybean insert. European Food Research and Technology, 213: Rang, A., Linke, B & Jansen, B Detection of RNA variants transcribed from the transgene in Roundup Ready soybean. European Food Research and Technology 220: See also: Greenpeace Monsanto's GE 'Roundup Ready' Soya What more can go wrong? Correspondence between UK government and Monsanto at 38 De Schrijver, A. & Moens. W Report on the molecular characterisation of the genetic map of event Bt11. De Schrijver, A. & Moens. W Report on the molecular characterisation of the genetic map of event Bt176. Hernández, M., Pla, M., Esteve, T., Prat, S., Puigdomènech, P. & Ferrando. A A specific real-time quantitative PCR detection system for event MON810 in maize YieldGard based on the3-transgene integration. Transgenic Research 12: Coghlan, A Splitting headache: Monsanto s modified soya beans are cracking up in the heat. New Scientist, 20 th November, p Fox J.L Farmers say Monsanto s engineered cotton drops bolls. Nature Biotechnology 15: Lappé, M.A., Bailey, E.B., Childress, C.C. & Setchell, K.D.R Alterations in clinically important phytoestrogens in genetically modified, herbicide-tolerant soybeans. Journal of Medicinal Food, 1: Riha, K., McKnight, T.D. Griffing, L.R. & Shippen, D.E Living with instability: plant responses to telomere dysfunction. Science, 291:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ:

ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ: ΕΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΜΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ, Δρ. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Είναι ασφαλή για τη διατροφή µας;

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Είναι ασφαλή για τη διατροφή µας; Ενηµέρωση Ενηµερωτικό ελτίο σχετικά µε τη Γενετική Μηχανική Φεβρουάριος 2003 ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Είναι ασφαλή για τη διατροφή µας; Τα περισσότερα µεταλλαγµένα προϊόντα προορίζονται για τη διατροφή ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΑΪΟΣ 2004

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΑΪΟΣ 2004 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΜΑΪΟΣ 2004 Ε: Ποια είναι η θέση της Greenpeace σχετικά µε τη γενετική µηχανική; Α: Η Greenpeace αντιτίθεται στην απελευθέρωση στο περιβάλλον οργανισµών που είναι προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΜΗΜΑ Γ2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΟΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια από τη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόζμια Γκπαίδερζη «Σοξθή για όλξρπ Σοξθή για ζκέση»

Παγκόζμια Γκπαίδερζη «Σοξθή για όλξρπ Σοξθή για ζκέση» Παγκόζμια Γκπαίδερζη «Σοξθή για όλξρπ Σοξθή για ζκέση» Πείνα /Γενετικά Σροποποιημένα Σρόφιμα ΓΓΩΡΓΙΑΝΑ ΚΟΤΡΙΔΟΤ Γ- ΛΤΚΓΙΟΤ- ΛΤΚΓΙΟ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΛΓΜΓΟΤ Διαηοξθή και η ζημαζία ηηπ για ηημ ργεία 1) «Άφησε

Διαβάστε περισσότερα

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί

Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί Η Greenpeace είναι µία διεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και προωθεί αποτελεσµατικές λύσεις για ένα πράσινο και ειρηνικό µέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ''

ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΗΛΙΑΣ Γεωπόνος, Σύµβουλος Βιολογικής Γεωργίας '' ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΓΕΙΑ'' Από το 1950 και µετά αρχίζει η εντατικοποίηση της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας το ενδιαφέρον της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ)

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ) ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ-ΙΟΥΣ) 1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΟΜΑ 19 Παράγοντες που συμβάλλουν σε αύξηση των εντόμων 1. Μονοκαλλιέργειες 2. Βελτίωση με κριτήριο αποκλειστικά την

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.1: Ασφάλεια βιολογικών τροφίμων & προστασία καταναλωτών Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ή ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΓΤΤ)

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ή ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΓΤΤ) ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ή ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ (ΓΤΤ) 7 Οκτωβρίου 2006 Μάριος Α. Καριόλου Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί Γενικά Σχόλια Οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Project B3

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Project B3 ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΡΟΦΙΜΑ Project B3 ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Με τον όρο αυτό νοείται η μεταφορά γενετικού υλικού (DNA) από οργανισμούς ενός είδους σε οργανισμούς ενός άλλου Χαρακτηριστικά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ Σχολικό έτος 2013-14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Υπεύθυνοι καθηγητές: Στέλιος Μασούρας - Βάσω Χατζή Για την εργασία εργάστηκαν οι µαθητές: Φαλάνη 2014 ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαριέλλα Σαρρή Τα βιολογικά προϊόντα, είναι τρόφιµα τα οποία προέκυψαν µέσω της Βιολογικής ή Οργανικής Γεωργίας Σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων, το οποίο στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 1 9. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Γεωργία και την Κτηνοτροφία

Διαβάστε περισσότερα

Γενετική μηχανική Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί Διαγονιδιακοί οργανισμοί

Γενετική μηχανική Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί Διαγονιδιακοί οργανισμοί Γενετική μηχανική Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί Διαγονιδιακοί οργανισμοί Εργασία στο μάθημα της Βιολογίας Υπεύθυνος καθηγητής : Κ.Κεραμάρης Μαθητές : Λιούμη Κυριακή, Μωραΐτης Βαγγέλης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων

Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων Κεφάλαιο 1 Η αντιµετώπιση των φυτοπαράσιτων 1.1.Ορισµοί Παράσιτα των καλλιεργειών (ή φυτοπαράσιτα) ονοµάζονται τα αίτια των ασθενειών, οι ζωικοί εχθροί και τα ζιζάνια, που µε την δράση τους πάνω στα καλλιεργούµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ)

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ) ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ) 1 ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ (αρχές γονιδιακού χειρισμού ): προσδιορισμός θέσης ταυτοποίηση τεχνητή αναπαραγωγή & ανασυνδυασμός διατήρηση ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα

Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα 1 1 2 Γενετική Τροποποίηση / Βιοτεχνολογία Η γενετική τροποποίηση περιλαμβάνει τεχνολογίες που τροποποιούν τη γενετική δομή και τις αλληλουχίες ζωντανών οργανισμών όπως ζώα,

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικά Τροποποιηµένα. Προβληµατισµοί - Ρυθµίσεις

Γενετικά Τροποποιηµένα. Προβληµατισµοί - Ρυθµίσεις Γενετικά Τροποποιηµένα Φυτά Προβληµατισµοί - Ρυθµίσεις Οδηγία E.U. 90/219/EEC (ισχύς από 23/10/1991) Οι τεχνικές γενετικής τροποποίησης περιλαµβάνουν: α) τεχνικές ανασυνδυασµένου DNA στις οποίες χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Miguel A Altieri, University of California, Berkeleyκαι Peter Rosset, Food First/Institute for Food and Development Policy, Oakland, California

Miguel A Altieri, University of California, Berkeleyκαι Peter Rosset, Food First/Institute for Food and Development Policy, Oakland, California 10 λόγοι για τους οποίους η βιοτεχνολογία δεν µπορεί να εξασφαλίσει τροφική ασφάλεια, να προστατέψει το περιβάλλον & να µειώσει τη φτώχεια στον τρίτο κόσµο των Miguel A Altieri, University of California,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα μελέτη αποδεικνύει ότι μεταλλαγμένα και ζιζανιοκτόνα ίσον καρκίνος

Νέα μελέτη αποδεικνύει ότι μεταλλαγμένα και ζιζανιοκτόνα ίσον καρκίνος Νέα μελέτη αποδεικνύει ότι μεταλλαγμένα και ζιζανιοκτόνα ίσον καρκίνος Αμφιλεγόμενη η στάση και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA) Καίγονται ένα -ένα τα χάρτινα επιχειρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ; ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 1. Γενετική τροποποίηση των οργανισμών είναι η απομόνωση επιλεγμένων γονιδίων από ένα οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία

Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία Η ζωή µας χωρίς φυτοφάρµακα: Στο δρόµο προς µία Βιώσιµη Γεωργία ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μάιος 2014 Η δραματική μείωση των πληθυσμών των άγριων και εκτρεφόμενων μελισσών που αναφέρεται τα τελευταία χρόνια στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΣΤΙΣ ΙΑΓΟΝΙ ΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ)

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΣΤΙΣ ΙΑΓΟΝΙ ΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ) ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΣΤΙΣ ΙΑΓΟΝΙ ΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ) του Τάσου Σπυρίδη φυσιογνώστη, συµβούλου Ορθοµοριακής ιατροφής (αναγνωρισµένου από το Br itish association

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή

Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην. πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Πρόκειται για τίτλο που δεν αφήνει να εννοηθεί καθαρά αυτό που στην πραγματικότητα θα ήθελε να περιγράψει. Και αυτό επειδή οποιαδήποτε μορφή Γεωργίας από την πλέον αρχέγονη έως την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ θερμά την κα Κ. Δελούκα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια για. Οι απόψεις που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία εκφράζουν

Ευχαριστώ θερμά την κα Κ. Δελούκα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια για. Οι απόψεις που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία εκφράζουν Ευχαριστώ θερμά την κα Κ. Δελούκα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια για την αποδοχή της επίβλεψης της παρούσας εργασίας Σημείωση: Οι απόψεις που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία εκφράζουν μόνο τη συγγραφέα και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ βιολογικά τρόφιμα Ως προς τη θρεπτική αξία των τροφίμων ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ως βιολογικά τρόφιμα χαρακτηρίζονται τα τρόφιμα που προκύπτουν από ένα ειδικό είδος παραγωγής, τη βιολογική παραγωγή. Η βιολογική παραγωγή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β

Γενικές εξετάσεις 2015. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Φροντιστήρια δυαδικό 1 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ δυαδικό Γενικές εξετάσεις 2015 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Γ ΕΠΑ.Λ ΟΜΑΔΑ Α & Β Τα θέματα επεξεργάστηκαν οι καθηγητές των Φροντιστηρίων «δυαδικό» Μπουρδούνη Κ. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης µέσα στα πλαίσια της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ: Η Επιτροπή επιτρέπει εισαγωγές ΓΤ αραβοσίτου για χρήση σε ζωοτροφές

ΓΤΟ: Η Επιτροπή επιτρέπει εισαγωγές ΓΤ αραβοσίτου για χρήση σε ζωοτροφές IP/04/957 Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2004 ΓΤΟ: Η Επιτροπή επιτρέπει εισαγωγές ΓΤ αραβοσίτου για χρήση σε ζωοτροφές Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε σήµερα την εισαγωγή του γνωστού ως NK603 γενετικά τροποποιηµένου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογέςτης Βιοτεχνολογίας. στη γεωργία και την κτηνοτροφία

Εφαρμογέςτης Βιοτεχνολογίας. στη γεωργία και την κτηνοτροφία Εφαρμογέςτης Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία κεφάλαιο Διαγονιδιακές αγελάδες 9. Ειφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία Οι ελεγχόμενες διασταυρώοεις οδηγούν στην τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Ποιοτικός έλεγχος & ασφάλεια στην αλυσίδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ.

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναντίρρητα στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποδίδεται τεράστια σημασία τόσο για το άρωμα τους όσο και για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες που προέρχονται είτε από ξηρά δρόγη είτε από τα αιθέρια

Διαβάστε περισσότερα

News Release. Οι λύσεις της BASF για βιώσιμη γεωργία

News Release. Οι λύσεις της BASF για βιώσιμη γεωργία News Release Οι λύσεις της BASF για βιώσιμη γεωργία Η απόδοση είναι το κλειδί Η ανάλυση οικολογικής απόδοσης (eco-efficiency) βοηθάει τη συγκριτική αξιολόγηση των διαφόρων συστημάτων καλλιέργειας και της

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές Σημειώσεις Θεωρίας

Συμπληρωματικές Σημειώσεις Θεωρίας ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Συμπληρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ. Να αναγνωρίσουμε τη Μεσογειακή αλλά και την Κρητική διατροφή σαν μέρος της παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

ΣΤΟΧΟΙ. Να αναγνωρίσουμε τη Μεσογειακή αλλά και την Κρητική διατροφή σαν μέρος της παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. ΣΤΟΧΟΙ Να αναγνωρίσουμε τη Μεσογειακή αλλά και την Κρητική διατροφή σαν μέρος της παράδοσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. ΣΤΟΧΟΙ Να μάθουμε για τις νέες ομάδες τροφίμων που έχουν πια μπει στην

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Αγγελική Καλλία-Αντωνίου ρ. Νοµικής- ικηγόρος, Μέλος Σ Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία γενετικά τροποποιημένων βλάστηση ανθεκτικών σε παράσιτα και ζιζανιοκτόνα. Πιθανοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι.

Δημιουργία γενετικά τροποποιημένων βλάστηση ανθεκτικών σε παράσιτα και ζιζανιοκτόνα. Πιθανοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ Δημιουργία γενετικά τροποποιημένων βλάστηση ανθεκτικών σε παράσιτα και ζιζανιοκτόνα. Πιθανοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι. Εισαγωγή Από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Tα 7 Θανάσιµα Αµαρτήµατα της Monsanto. Ο αγώνας της Μonsanto να επιβάλει µεταλλαγµένα τρόφιµα και φυτά στην παγκόσµια αγορά

Tα 7 Θανάσιµα Αµαρτήµατα της Monsanto. Ο αγώνας της Μonsanto να επιβάλει µεταλλαγµένα τρόφιµα και φυτά στην παγκόσµια αγορά ΟΜΑ Α ΚΡΟΥΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: Tα 7 Θανάσιµα Αµαρτήµατα της Monsanto Η Monsanto αποκαλύπτεται Το 91% των µεταλλαγµένων σπόρων κατασκευάζεται και ανήκει σε µία αµερικανική εταιρεία, την Monsanto, η

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Roundup; Γιατί είναι επικίνδυνο;

Τι είναι το Roundup; Γιατί είναι επικίνδυνο; Roundup Φυτοφάρμακα με κύρια δραστική ουσία το Glyphosate Τοξικά φυτοφάρμακα Στοιχεία που αποδεικνύουν τις αρνητικές επιπτώσεις του Roundup στην υγεία των ανθρώπων και των οικοσυστημάτων Αντιμετώπισή του

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικά Τροποποιηµένα. Κλωνοποίηση - Πατέντα

Γενετικά Τροποποιηµένα. Κλωνοποίηση - Πατέντα Γενετικά Τροποποιηµένα Φυτά Κλωνοποίηση - Πατέντα Τεχνική της κλωνοποίησης Πανοµοιότυπα αντίγραφα σταθερότητα παραγωγής α) Φυτά: εγγενής αγενής αναπαραγωγή β) Ζώα: διασταυρώσεις Αντιδράσεις Κλωνοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας.

Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Βιολογική Γεωργία με Φυτικά ή φυσικά εντομοκτόνα Οι ουσίες, με ελάχιστη τοξικότητα, που δεν δηλητηριάζουν το περιβάλλον και το πιάτο μας. Παρ' ότι δεν είναι και ο πλέον δόκιμος όρος (βιολογικά εντομοκτόνα),

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Τµήµα ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Γενετικά µεταλλαγµένοι οργανισµοί Επιβλέπουσα: Mαρία Μητροσύλη ΑΘΗΝΑ 2004 1 Summary The discovery

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Γραμματείας. Πληροφορίες Μαθήματος. Τίτλος Ελληνικά: Ζιζανιολογία. Περίοδος Διδασκαλίας: Πληροφορίες Προγράμματος Σπουδών

Στοιχεία Γραμματείας. Πληροφορίες Μαθήματος. Τίτλος Ελληνικά: Ζιζανιολογία. Περίοδος Διδασκαλίας: Πληροφορίες Προγράμματος Σπουδών Τίτλος Μαθήματος: Ζιζανιολογία Στοιχεία Γραμματείας Πληροφορίες Μαθήματος Τίτλος Ελληνικά: Ζιζανιολογία Αγγλικά: Weed Science Κωδικός: Ν504Υ Σχολή: Γεωπονική Τμήμα: Γεωπονίας Κύκλος / Επίπεδο Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΑΠΌΣΤΟΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΥΣΑΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΑΝΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Η «πικρή» γεύση των μήλων σε Ελλάδα και Ευρώπη Ιούνιος 2015 GREENPEACE / FRED DOTT Η παραγωγή μήλων και φρούτων εν γένει στην Ευρώπη είναι ένας από τους τομείς της ευρωπαϊκής γεωργίας με την εντατικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η συμβατική γεωργία. έχει φθάσει στα όρια της

Επειδή η συμβατική γεωργία. έχει φθάσει στα όρια της Βιολογική γεωργία Επειδή η συμβατική γεωργία έχει φθάσει στα όρια της Για να ανταπεξέλθη χρησιμοποιεί μεθόδους «παρά φύσιν» όπως: Ορμόνες κατάχρηση χημικών ουσιών βιομηχανοποίηση παραγωγής, μεγάλης κλίμακας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΓΤΟ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΤΟ ΣΟΓΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

Πίνακας 1 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΓΤΟ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΤΟ ΣΟΓΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 4 ΣΟΓΙΑ 1 MONSANTO Roundup Ready σόγια (GTS 40/3/2) Σπόρος για μεταποίηση MON-04032-6 20(1α,β και 4) 2 BAYER Σόγια Α2704-12 Σπόρος για μεταποίηση χρήση σε προσθέτων) και ζωοτροφές - 3 MONSANTO Σόγια MON

Διαβάστε περισσότερα

Ιπποκράτης, Περί διαίτης το πρώτον.

Ιπποκράτης, Περί διαίτης το πρώτον. Ομάδες Τροφίμων Αιμιλία Παπακωνσταντίνου Λέκτορας Διατροφής και Μεταβολισμού Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιπποκράτης, Περί διαίτης το πρώτον. «Πιστεύω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 9η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ανθεκτικότητα Γενικά Η εξέλιξη των καλλιεργούµενων φυτών είναι το αποτέλεσµα φυσικής και τεχνητής επιλογής Η επιλογή για αυξηµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚH ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΩΠΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Σαγρή Χ.Ευθυμία. Department of Biochemistry and Biotechnology University of Thessaly

Σαγρή Χ.Ευθυμία. Department of Biochemistry and Biotechnology University of Thessaly Department of Biochemistry and Biotechnology University of Thessaly Laboratory of Molecular Biology and Genomics ΤΡΑΝΣΚΡΙΠΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων

Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων Θεματική ενότητα 9: Κτηνοτροφία και ευζωϊα 2/2 Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών Διδάσκοντες: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου Εκπαιδευτικοί Στόχοι Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Γεωργίου Φουρτίνη. Πτυχίο Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Αναστασία Γεωργίου Φουρτίνη. Πτυχίο Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Πειραιώς «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ» Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε τους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς και η αντιµετώπισή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αναστασία Γεωργίου Φουρτίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ. Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΟΙΡΟΥΣ Ιωάννης Μαυρομιχάλης, PhD Οι τιμές του σογιαλεύρου και των κρυσταλλικών αμινοξέων παραμένουν ασταθείς. Κατά καιρούς, υπάρχει ενδιαφέρον για λιγότερο γνωστές

Διαβάστε περισσότερα

Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται: Συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα.

Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται: Συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα. Τι είναι τα Neutracuticals Καλυβιανάκης ηµήτρης Ουρολόγος L/O/G/O ήλωση συµφερόντων Καµία L/O/G/O Ορισμός Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούνται: Συμπληρώματα διατροφής, λειτουργικά τρόφιμα. Προέρχεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Χρήση οικολογικών χρωμάτων στην Ναυτιλία

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Χρήση οικολογικών χρωμάτων στην Ναυτιλία ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Χρήση οικολογικών χρωμάτων στην Ναυτιλία ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : Σακκά Θεοδώρα ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Δρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ NEA

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Μέλισσες ένας πολύτιμος θησαυρός

Μέλισσες ένας πολύτιμος θησαυρός Photos by Christina Christodoulou Μέλισσες ένας πολύτιμος θησαυρός Χριστίνα Χριστοδούλου Γεωπόνος Μελισσοκομικού Κέντρου Κύπρου 1 Μέλισσα Έντομο ανήκει στα Υμενόπτερα. Θεωρείτε κοινωνικό και επικοινωνεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...10 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ. (ΜΑΘΗΜΑ 4ο)

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ. (ΜΑΘΗΜΑ 4ο) ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ (ΜΑΘΗΜΑ 4ο) 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ DNA ΣΤΑ ΦΥΤΑ Agrobacterium tumefaciens (οικ. Rhizobiaceae) 2 Agrobacterium - ΜΕΤΑΦΟΡΑ DNA Agrobacterium tumefaciens (οικ. Rhizobiaceae) κορονωτός κάλλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΨΥΧΑΝΘΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ: σόγια, φασόλι, αραχίδα κ.ά. (οικογένεια Fabaceae - Papilionaceae, περίπου 14.000 ετήσια και πολυετή είδη) ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ: κουκί, ρεβίθι, λούπινο, μπιζέλι,

Διαβάστε περισσότερα

Review article Aνασκόπηση

Review article Aνασκόπηση : 69-83 : 69-83 Review article Aνασκόπηση Foreign dietary DNA in animals and safety evaluation of genetically modified feeds Zoiopoulos, P.E. 1, Natskoulis, P. 2 1 Laboratory of Animal Science, School

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΓΤΟ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΑ ΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΤΟ

Πίνακας 1 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΓΤΟ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΝΑ ΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΓΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές 4 ΣΟΓΙΑ 1 MONSANTO Roundup Ready σόγια (40-3-2) Σπόρος για μεταποίηση - χρήση ως βιοκαύσιμο 2 BAYER Σόγια Α2704-12 Σπόρος για μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 27 Ιαν. 2009, 00:00

Τρίτη, 27 Ιαν. 2009, 00:00 1. Το ζήτημα είναι κατά πόσο οι κοινοτικές ρυθμίσεις για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (Γ.Τ.Ο.) συνιστούν πλήρη εναρμόνιση και άρα είμαστε υποχρεωμένοι ως κράτος-μέλος να συμμορφωθούμε προς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ \ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2005 Ανάπτυξη Τεχνολογιών Παραγωγής Καινοτόµων ιατροφής για εκτρεφόµενα είδη µεσογειακών ψαριών ( ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ για τα Μεταλλαγµένα Νοέµβριος 2007 Ζωικά Προϊόντα

Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ για τα Μεταλλαγµένα Νοέµβριος 2007 Ζωικά Προϊόντα Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ για τα Μεταλλαγµένα Νοέµβριος 2007 Ζωικά Προϊόντα Οδηγός Καταναλωτών Ο Οδηγός Καταναλωτών της Greenpeace (Νοέµβριος 2007) περιλαµβάνει τα στοιχεία που συγκεντρώνει η οργάνωση από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΟΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΧAΪΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΖΙΖΑΝΙΩΝ (Integrated Weed management) Πρόβλημα με Ζιζάνια Σύνθεση Μέτρα πρόληψης ζιζανίων απόφασης Θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα Monsanto. Oρόσημα. Το 1937 εισαγωγή στην αγορά των PCB δηλητήριο από τη Monsanto.

Το πρόβλημα Monsanto. Oρόσημα. Το 1937 εισαγωγή στην αγορά των PCB δηλητήριο από τη Monsanto. Oρόσημα Το πρόβλημα Monsanto Το 1937 εισαγωγή στην αγορά των PCB δηλητήριο από τη Monsanto. Από τότε, το σύνολο του πλανήτη και PCB έχουν μολυνθεί από τα πλάσματα τα έχετε όλα από μόνη της χωρίς τη θέλησή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Λούκας Νεοφύτου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ. Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ Ο μεταβολισμός είναι μία πολύ σημαντική λειτουργία των μονογαστρικών ζώων και επιτυγχάνεται με τη δράση φυσικών Ενζύμων που βρίσκονται κατά μήκος του πεπτικού τους σωλήνα. Τα ένζυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ISBN 978 960 7667 34 2. Copyright 2008 ΑγροΤύπος α.ε. Πρόλογος 11 Εισαγωγικό σημείωμα 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ISBN 978 960 7667 34 2. Copyright 2008 ΑγροΤύπος α.ε. Πρόλογος 11 Εισαγωγικό σημείωμα 13 Ζιζανιολογία: Ζιζάνια, Ζιζανιοκτόνα, Περιβάλλον, Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης (3η έκδοση), Η.Γ. Ελευθεροχωρινός, 2008. Αθήνα, Εκδόσεις ΑγροΤύπος, 408 σελίδες. ISBN 978 960 7667 34 2 Copyright 2008 ΑγροΤύπος

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστασία, Διατροφή και Περιβάλλον

Φυτοπροστασία, Διατροφή και Περιβάλλον Φυτοπροστασία, Διατροφή και Περιβάλλον Δρ Ροδιτάκης Εμμανουήλ Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλείου Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Επιμορφωτική Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Γεωργία - Διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

-ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ -ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ. Αβντόλη Σερένα Κορρέ Βαλεντίνα

-ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ -ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ. Αβντόλη Σερένα Κορρέ Βαλεντίνα -ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ -ΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Αβντόλη Σερένα Κορρέ Βαλεντίνα ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Χρονολογία εφεύρεσης: 1972 Ορισμός: νέος κλάδος των φυσικών επιστημών που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗ :ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΓΑΠΗ Α 2 ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 (ΟΜΑΔΑ Α) ΘΕΜΑ Α (Μονάδες 25) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: Α1. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ζεύγη βάσεων ΓΕΝΕΤΙΚΗ 11. ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ. Φωσφοδιεστερικός δεσμός

Ζεύγη βάσεων ΓΕΝΕΤΙΚΗ 11. ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ. Φωσφοδιεστερικός δεσμός Ζεύγη βάσεων Αδενίνη Θυμίνη Γουανίνη Κυτοσίνη ΓΕΝΕΤΙΚΗ Φωσφοδιεστερικός δεσμός 11. ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 1 ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ άμεση πρόσβαση στο γενετικό υλικό εφαρμογές στην υγεία, βελτίωση φυτών και ζώων, προστασία

Διαβάστε περισσότερα

α) να μην έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον β) να μην παραπλανούν τον καταναλωτή

α) να μην έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον β) να μην παραπλανούν τον καταναλωτή α) να μην έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον β) να μην παραπλανούν τον καταναλωτή γ) να μην διαφέρουν από τα τρόφιμα στην αντικατάσταση των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Γενετικά τροποποιηµένα τρόφιµα προερχόµενα από φυτικούς οργανισµούς» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΕΡΙΑ ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 1998 1999 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ» ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: Β Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΗΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές)

Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) KINΔΥΝΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κίνδυνος: παράγοντας / ουσία που κάνει το τρόφιµο ακατάλληλο ή επικίνδυνο για κατανάλωση (Μη ασφαλές) Μικροβιολογικός Χηµικός Φυσικός Η φυσική καταστροφή των τροφίµων κάνει τα τρόφιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ

ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΗ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Τι είναι ρύπανση: Ρύπανση μπορεί να θεωρηθεί η δυσμενής μεταβολή των φυσικοχημικών ή βιολογικών συνθηκών ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή/και η βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη βλάβη στην ευζωία, την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας. Δρ Κωνσταντίνος Μακρής

Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας. Δρ Κωνσταντίνος Μακρής Bιολογικά Προϊόντα στη Ζωή μας Δρ Κωνσταντίνος Μακρής Ποιοι είμαστε; Εργαστήριο Νερό και Υγεία - Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία Πληθυσμιακές Μελέτες: Αξιολόγηση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 10η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΜΕΝΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ. 10η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΜΕΝΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ 10η ΙΑΛΕΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙ Η ΑΓΕΝΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΜΕΝΑ Πολλά καλλιεργούµενα φυτά αναπαράγονται αγενώς: πατάτα, φράουλα, σακχαροκάλαµο, αµπέλι και οι δενδρώδεις καλλιέργειες Οι λόγοι:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Καταφεύγουµε στις µοριακές τεχνικές Συλλέγουµε το δείγµα για µοριακές τεχνικές ιάσπαση ιστικών δοµών ιαχωρισµός των κυττάρων ιάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1 Α 2 Β 3 Α 4 Α 5 Β 6 Β 7 Α

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑ Β Β1. Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 1 Α 2 Β 3 Α 4 Α 5 Β 6 Β 7 Α 1 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ (συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΜΗΜΑ:Α2 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ( )

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ( ) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (8-4-2012) ΘΕΜΑ 1: Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: (Μονάδες 25) 1. Ο πυρετός: α. Δημιουργείται σε περίπτωση τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr Εκπαίδευση Ακαδημαϊκός τίτλος Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα