mastihatherapy caps Καθαρή Μαστίχα σε σκόνη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "mastihatherapy caps Καθαρή Μαστίχα σε σκόνη"

Transcript

1 mastihatherapy caps Καθαρή Μαστίχα σε σκόνη 350mg/κάψουλα ΗΜόνηΦυσική &Πιστοποιημένη Μαστίχα

2

3 ΣύμφωναμετουςκορυφαίουςΑμερικανούς ΕθνοφαρμακολόγουςPaulCox&MichaelBalick,ότανοιλαοί ζουνεδώκαιπολλέςδεκαετίεςσεπεριοχέςπουηχλωρίδα ποικίλλει&μεταδίδουντιςσυνταγέςτουςαπόγενιάσεγενιά,η χρήσηενόςθεραπευτικούφυτού,παρέχειτόσεςορθές πληροφορίεςόσεςκαιοικλινικέςδοκιμέςμεγάληςκλίμακας.

4 The21stCentury A.M.A.2010

5 Βασικές(Αξίες(της(Μαστίχας Φυσικότητα Η µαστίχα είναι ρητινοειδής ουσία η οποία εξάγεται από τον κορµό και τα κλαδιά του σχίνου Η Μαστίχα υπήρξε η πρώτη φυσική τσίχλα της αρχαιότητας Λειτουργικότητα Αντιμικροβιακήδράση αιθέριουελαίουμαστίχας Αναπλαστικότηςεπιδερμίδας Στοματικήυγιεινήκαι οδοντιατρικήέρευνα Πρόληψηκαιθεραπεία παθήσεωντουπεπτικού συστήματος Αντιοξειδωτικήδράση Η Μαστίχα υπήρξε η πρώτη φυσική τσίχλα τη αρχαιότητας Προϊόν προστατευόµενης ονοµασίας και προέλευσης Παράδοση

6 ΤΟ#ΜΟΝΟ#ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ#ΣΚΕΥΑΣΜΑ#. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΙΚΗΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

7 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ)ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ))ΕΙΔΙΚΩΝ)ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ)ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΧΘΥΕΛΑΙΑ EPA/DHA MASTIHATHERAPYCAPS VITC HYPERICUM(ΒΑΛΣΑΜΟΧΟΡΤΟ) CRANBERRY ΙΠΠΟΦΑΕΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑ / ΧΡΗΣΗ

8 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ)ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,)ΣΧΕΣΗΣ)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)/)ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ)ΦΑΡΜΑΚΑ)ΓΑΣΤΡΙΚΩΝ)ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))()ΣΕ)ΣΧΕΣΗ)ΜΕ)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ)ΔΥΣΠΕΨΙΑ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤ Α PPI S MASTIHATHERAPY,CAPS Η2,,,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΟΞΙΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ*ΟΦΕΛΗ,

9 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ)από)τον)Φαρμακοποιό):)) Για)τα)συμπτώματα)της)Λειτουργικής)Δυσπεψίας Σε)Μονοθεραπεία Ως)Εναλλακτική)πρόταση )Ως)Συνδυαστική)πώληση)) ))))π.χ.αλγινικά,ρανιτιδίνη,ομεπραζόλη,κλπ. 2:4κάψουλες ΤΗΝΗΜΕΡΑ

10 ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΕΙΤΑΙ,από:,, Γαστρεντερολόγους Παθολόγους Γυναικολόγους Γενικούς,Ιατρούς,, Στην,Λειτουργική,Δυσπεψία,περισσότερο Σε,Συνδυασμό,με,Τριπλό,Σχήμα,για,εκρίζωση,,Ηpylori

11 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ*ΚΡΙΤΗΡΙΟ * Η*ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ** Ηmas%hatherapycaps είναι*το*φάρμακο*με*τον*μικρότερο*βαθμό αμφισβήτησης*της Ιατροφαρμακευτικής*Σύστασης*&*Συνταγής. *

12 Medicinal)use Mas,c)has)been)used)as)a)medicine)since)an,quity)and$is$s'll$used$in$tradi'onal$folk medicine$of$the$middle$east.$in$ancient$greece,$it$was$given$as$a$remedy$for$snakebite, and,$in$india$and$persia,$it$was$used$to$fill$dental$cavi'es.$the$firstacentury$greek$physician Pedanius$Dioscorides$men'ons$the$healing$proper'es$of$mas'c$in$his$book$De#Materia Medica.$Hippocrates$wrote$that$the$mas'c$is$good$for$preven'on$of$diges've$problems and$colds,$and$galenus$suggested$that$mas'c$was$useful$for$bronchi's$and$for$improving the$condi'on$of$the$blood.$in$medieval$'mes,$mas'c$was$highly$valued$by$sultans'$harems as$a$breath$freshener$and$a$tooth$whitener. Mas'c$contains$an'oxidants$and$also$has$an'bacterial$and$an'fungal$proper'es.[4]$A NoLngham$University$study$published$in$the$New#England#Journal#of#Medicine$claims$that mas'c$can$cure$pep'c$ulcers$by$killing$helicobacter#pylori$bacteria.[5]$other$studies$have indicated$that$mas'c$has$only$a$modest$ability$to$eliminate$h.#pylori$but$have$also suggested$that$refining$mas'c$by$removing$the$polymer$polyaβamyrcene$may$make$the ac've$components,$par'cularly$isomas'cadienolic$acid,$more$available$and$effec've.[6] Mas'c$may$also$have$some$value$in$preven'ng$tooth$decay[7]$and$gingevi's[8]$as chewing$mas'c$reduces$oral$bacteria. One$study$found$that$high$consump'on$of$Chios$mas'c$powder$results$in$decreased$levels of$total$serum$cholesterol,$ldl,$total$cholesterol/hdl$ra'o,$lipoprotein$(a),$apolipoprotein AA1,$apolipoprotein$B,$SGOT,$SGPT$and$gammaAGT.[9]$Mas'c$oil$is$widely$used$in$the prepara'on$of$ointments$for$skin$disorders$and$afflic'ons.[cita:on#needed]$it$is$also$used in$the$manufacture$of$adhesive$bandages.[cita:on#needed] $

13 Mastic has been used for inflamed tumors, induration (hardening) of the uterus, liver, and spleen, tumors of the stomach, and cancer in ancient Rome, Greece, and possibly earlier civilizations,1 but knowledge of its use has been lost and found again many times in different parts of the world. And it wasn't until 20 years ago that its ability to kill H. pylori and alleviate the symptoms of ulcers was suspected and eventually confirmed. Mastic cures by killing H. pylori, the cause of most ulcers and of many gastrointestinal carcinomas as well. The resin was imported into Italy from the Greek island of Chios, where it had been cultivated and harvested from a variety of pistachio tree (Pistacia lentiscus) for thousands of years. Today mastic is used primarily for gastrointestinal health and as a chewing gum base and flavoring additive. In eighteenth-century Europe, it was employed as a binding substance in furniture and instrument varnish, as well as a folk remedy to restore, maintain, and enhance gastrointestinal function. Mas$c&accomplishes&its&magic& Mastic Eases Gastrointestinal Distress without&the&side&effects&and&drug& resistancethat&accompany&each&of& Mastic Kills H. pylori the&triple&therapy&drugs. Mastic was shown to kill significant populations of the gastrointestinal bug at low concentrations. WILL BLOCK -life-enhancement.com

14 ΔΙΑ$ΧΕΙΡΟΣ$ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

15 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ)ΣΤΑΣΗ Ποιοι καταναλώνουν σε µεγαλύτερο βαθµό προϊόντα µαστίχας Η συχνότερη κατανάλωση προϊόντων µαστίχας είναι περισσότερο συνήθης: στις γυναίκες, στα άτοµα ηλικίας άνω των 35 ετών σε άτοµα µεσαίου και υψηλού µορφωτικού επιπέδου σε άτοµα περισσότερο ευαισθητοποιηµένα αναφορικά µε τα προϊόντα που καταναλώνουν σε άτοµα που ελέγχουν τα προϊόντα που καταναλώνουν και σε άτοµα που ανησυχούν σε µεγαλύτερο βαθµό αναφορικά µε τα προϊόντα που καταναλώνουν #$%& %() *+, -.&/ 0) #στη Θεσσαλονίκη 1#) 2). 3*) # ) / 4(53# 6/ 6*+µ) *#07*3(+ 0) *) 4$8 6+ (&97 *8 µ) 6*.5), 6/ :0( #*#04 µ3 4$$3, 3(#&5%, (0) #) *.6*&#5) 3(#667*3() 4*&µ) *) & &.) %5 &/ 3 *4; 3#*) (&97 *) µ) 6*.5), 6*+ 0) <+µ3( # 7*+*4 *&/, ) )

16 Προλαμβάνει&εμποδίζειτηνουλίτιδα. Χαρίζειδροσερήαναπνοήπου διαρκεί. «Ανοίξαμε*την*αγορά*Τσίκλας** &*της*στοματικής*υγιεινής στο*φαρμακείο»

17 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)ΧΘΕΣ Φ OTC ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)ΑΥΡΙΟ Φ OTC

18 ΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΔΕΔΟΜΕΝΑΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΤΖΙΡΟΣ ΤΖΙΡΟΣ/ΕΞΟΔΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΖΙΡΟΣΠΤΩΤΙΚΟΣΛΟΓΩ ΤΙΜΩΝ ΜΕΣΟΥΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑ/ΦΩΣ/ΤΗΛ. ΑΓΟΡΕΣ/ΣΤΟΚ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΜΕΙΩΜΕΝΗ ΧΡΕΗΤΑΜΕΙΩΝ ΚΟΥΡΕΜΑ/REBATE ΚΟΣΤΟΣΧΡΗΜΑΤΟΣ

19 ΠΡΟΣ%ΑΠΟΦΥΓΗΝ.

20

21 ΣΗΜΕΡΑ

22 ΩΡΑΡΙΑ:&ΚΙΝΔΥΝΟΣ&ή&ΕΥΚΑΙΡΙΑ

23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΑΡΧΑΙΑ*ΑΝΑΓΚΗ*ΚΑΙ*ΤΕΧΝΗ ΟΙΚΟΣ%+%ΝΕΜΩ * ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ *

24 ΤΟΑΙΩΝΙΟΔΙΛΗΜΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣΤΟΚΑΥΞΗΣΗΣΤΟΚ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙΠΕΛΑΤΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΟΧΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΚΟΣΤΟΣΑΝΑΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣΤΙΜΕΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑΚΟΣΤΗΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣΠΕΛΑΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ:ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΧΡΥΣΗΤΟΜΗ

25 ΜΕΙΩΣΗήΑΥΞΗΣΗΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ? Ότιμετράταιδιορθώνεται ΠοσοτικήκαιΠοιοτικήΑξιολόγηση Προϊόντων ΕΙΔΩΝ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝΚΑΙΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ&ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝΚΑΙΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

26 ΗΠΟΣΟΤΙΚΗΑΠΟΦΑΣΗΤΟΥPORTFOLIO ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΝΑΒΑΣΙΖΕΤΑΙΚΑΙΣΕΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΝΑΣΤΗΡΙΖΩΤΑΠΡΟΪΟΝΤΑΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΝΑΕΠΙΛΕΞΩΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΠΟΥΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝΣΤΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΤΟΥΚΟΙΝΟΥ ΝΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΩΩΣΠΡΟΣΤΟΝΤΡΟΠΟΔΙΑΘΕΣΗΣ o;επεξηγηση o;επικυρωσηγνωσησ o;followup ΝΑΕΡΜΗΝΕΥΣΩΤΗΝΣΥΝΤΑΓΗ CONCORDANCE/ΚΑΛΥΤΕΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣΠΕΛΑΤΗΣ ΓΕΝΟΣΗΜΟ

27 ΟΚΥΚΛΟΣΤΗΣΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣΠΕΛΑΤΗ

28

29

30 Αυτοθεραπεύονται οι ασθενείς αύξηση ΜΗΣΥΦΑ 17% Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 30 Σεπτεµβρίου 2014 Αύξηση στα µη συνταγογραφούµενα φάρµακα κατά 16,7% σε σχέση µε πέρυσι, δείχνουν τα στοιχεία της εταιρείας µελετών ΙΜS, ανεβάζοντας τις πωλήσεις τους στα 191,5 εκ. ευρώ, από 164 εκ. ευρώ το Αυξηµένες επίσης ήταν και οι πωλήσεις στα προϊόντα ατοµικής φροντίδας που ενισχύθηκαν κατά 10,2% στα 153,5 εκ. ευρώ από τα 139,4 εκ. ευρώ πέρυσι. Καθώς το σύστηµα υγείας της χώρας αποκτά ολοένα και περισσότερα εµπόδια για τους ασφαλισµένους, οι πολίτες στρέφονται στην αυτοθεραπεία, είτε γιατί τα φάρµακά τους δεν συνταγογραφούνται πια, είτε γιατί οι ίδιοι επιδίδονται σε προσπάθειες να προλάβουν την ασθένεια...

31 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΠΩΛΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ&ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΖΑΚΧΑΡΟΥ/ SNORECHECK/

32 ΟΠΕΛΑΤΗΣΣΤΗΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΚΡΙΣΗ ΘΕΛΕΙΠΙΟΦΘΗΝΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΛΕΙΠΙΟΚΑΛΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΕΛΕΙΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΘΕΛΕΙΝΑΤΟΥΔΙΝΕΙΣΣΗΜΑΣΙΑ ΘΕΛΕΙΝΑΤΟΥΔΙΝΕΙΣΚΙΝΗΤΡΟΝΑΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ

33 ΟΠΕΛΑΤΗΣΤΟΥΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΥΤHΠΟΥΜΠΑΙΝΕΙΣΤΟΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΘΕΛΕΙΚΑΤΙ, ΑΛΛΑΚΑΙΚΑΤΙAΛΛΟΚΑΙΔΕΝΤΟΞΕΡΕΙ Τ.Δ.

34 ΣΥΝΔYΑΣΤΙΚΗΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΑΕΙΔΙΚΑΠΡΟΪΟΝΤΑΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑΦΑΡΜΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ(((((((((((((((((((((((((((((((((((((ΜΑΚΙΓΙΑΖ ( (((ΠΡΟΪΟΝΤΑ(ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ(((((((((((((((((((((((((((ΠΡΟΪΟΝΤΑ(ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ( (((((((((((ΠΑΙΔΙΚΑ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ΠΡΟΪΟΝΤΑ(ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ( (((((((ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ((((((((((((((((((((((((((((((((((ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

35 ΦΣΠ$ΠΡΟΪΟΝΤA$ΥΓΕΙΑΣ Εξάλειψη$Ανεπιθύμητων$Ενεργειών$ή$Επιπλοκών$ή Αλληλεπιδράσεων IsotreMnoin/$ISOTROIN$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ΡΙΝΙΚΑ$,RINOPANTEINA ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ$$,$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ$ΠΡΟΪΟΝΤΑ$, $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Εισπνεόμενα$/$Β$ $Διεγέρτες$+$ΚΟΡΤ. $ Αντιβιοτικά$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Προβιοτικά$/$Πρεβιοτικά$$$$$$ $ Μη$Στεροειδή$Αντιφλεγμονώδη$$$$$$$$$$$$ΑΑΠ$, $

36 ΦΣΠ$&$ΟΞΕΙΕΣ$ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ $ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ $$$ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ$+$ECHINACEA$+$VITC$+$ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ$$$$$$$$$$$$$$$+$ΠΡΟΠΟΛΗ $ $ΟΞΕΙΕΣ$ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ $$$$?$ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ$:$ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ+ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ+ΣΙΡΟΠΙΑ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/ $$$$?$ΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ/$ΙΓΜΟΡΙΤΙΔΑ+ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ$+$ΠΡΟ$ΒΙΟΤΙΚΑ$+ $ $$ΤΡΑΥΜΑ $$$$$ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ$+$ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ$+$ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ$+$ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ $ $ΛΟΥΜΠΑΓΚΟ $$$ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ$$POS$(VOLTAREN,#############)#/$ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΟ, $ $ $

37 ΥΠΕΡΤΑΣΗ/ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣυμπληρώματαμεEPA/DHA Συμπληρώματακαλίου(SOPA%K) ΖΑΚΧΑΡΩΔΗΣΔΙΑΒΗΤΗΣ Γλυκαντικά,ΚρέμεςΞηροδερμίαςΆκρωνκαιΕπούλωσης, ΦάρμακακατάτηςΣτυτικήςΔυσλειτουργίας ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ,ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣΑΓΧΟΥΣ Συμπληρώματα(Βαλεριάνας,Τόνωσηκ.λ.π.) BComplexes ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ&ΑΝΟΙΑ(GINGO+REFERAN) ΦΣΠ&ΧΡΟΝΙΕΣΠΑΘΗΣΕΙΣ

38 ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ +ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ+ΧΑΠΙΕΠΟΜΕΝΗΣΜΕΡΑΣ+ ΒΑΣ.ΠΟΛΤΟΣ,κλπ. ΦΡΟΝΤΙΔΑΟΦΘΑΛΜΩΝ ΥΓΡΑΦΑΚΩΝΕΠΑΦΗΣ?ΚΟΛΛΥΡΙΟήΣΠΡΕΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΜΑΛΛΙΩΝ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ+ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΒΑΦΕΣ+ΣΑΜΠΟΥΑΝ+ΜΑΣΚΕΣ ΦΣΠ&LIFESTYLEΠΡΟΙΟΝΤΑ

39 ΑΚΜΗ Συναντάται2σε2μεγάλο2μέρος2Νεανικού2πληθυσμού2(2> ). Μία2μόνον2η2δραστική2POS2θεραπεία. ΙΣΟΤΡΕΤΙΝΟΪΝΗ/Παράγωγο2Ρετινοϊκού2οξέος Roaccutan ΞΗΡΟΤΗΤΑ2ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΩΝ,ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑ,ΞΗΡΑ2ΡΙΝΙΤΙΔΑ 2Α.Ε.: ΚΟΛΛΥΡΙΑ,2TEARS AGAIN,ΑΝΤΗΛΙΑΚΟ LIP2BALM 2 ΛΟΣΙΟΝ2u2ΣΑΠΟΥΝΙ ΔΡΑΣΗΣ:2Τοπικά σκευάσματα2monoderma2a,

40 ΟΦΕΛΗΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣΠΩΛΗΣΗΣ ΑΜΕΣΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΜΜΕΣΟ / ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ / ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

41 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ*COMMUNICATION Ένα$«Όχι»$ποτέ$δεν$σημαίνει$«Όχι$για$πάντα» σημαίνει$απλώς «Όχι$τώρα» $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Mark%Bozzini

42 ΚΟΣΤΟΣ+ +ΑΞΙΑ +Αναφέρετε+το+κόστος +Τονίστε+την+αξία + + ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ+ΟΦΕΛΗ +Τεκμηριώστε+τη+Διαφορά +Προσδιορίστε+τα+οφέλη + + ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

43

44 ΓΝΩΣΗVSΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Ανδενγνωρίζειςκάτικαλά,θαδυσκολευτείς πολύνατοεξηγήσεις,αυτόδενσυνεπάγεται ότιγνωρίζονταςκάτικαλάέχειςκαιτοντρόπο μετάδοσηςτηςγνώσης.

45 &Τέλος «Δενπουλάμε,αλλάΣυμβουλεύουμε, Φροντίζουμε και καθοδηγούμε τον Πελάτηναπρομηθευτεί(όχιαγοράσει..Αυτόπουχρειάζεταικαιθέλει

46 Σημασία&δεν&έχει&μόνον&τι σου&συμβαίνει&αλλά&εσύ πως&αντιδράς&και&το αντιμετωπίζεις. &

47 6 ΕΠΙΛΟΓΕΣ(ΚΑΙ(ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΣΤΟ POSITIONING ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ SOFTWARE PORTOFOLIO ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΑ66 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

48 Ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον σου. Είναι να το δημιουργήσεις.

49 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

Τα Φυτικά Ενεργά Συστατικά ως Συμπληρώματα Διατροφής. Εισηγητής Δρ Γιώργος Ζακυνθινός Αν. Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Καλαμάτας

Τα Φυτικά Ενεργά Συστατικά ως Συμπληρώματα Διατροφής. Εισηγητής Δρ Γιώργος Ζακυνθινός Αν. Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Καλαμάτας Τα Φυτικά Ενεργά Συστατικά ως Συμπληρώματα Διατροφής Εισηγητής Δρ Γιώργος Ζακυνθινός Αν. Καθηγητής Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Καλαμάτας Τα φυσικά ενεργά συστατικά ως Συμπληρώματα Διατροφής,

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου

Σύγχρονη προσέγγιση της λειτουργίας ενός νοσοκομείου Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Καρασούλος Χρήστος Απόφοιτος τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτογενής Αγροτική παραγωγή Τρόφιμα Αγρο - βιοτεχνολογία» ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

«Πρωτογενής Αγροτική παραγωγή Τρόφιμα Αγρο - βιοτεχνολογία» ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ «Πρωτογενής Αγροτική παραγωγή Τρόφιμα Αγρο - βιοτεχνολογία» ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ερευνητικές και Τεχνολογικές προτεραιότητες Συντονισμός Παπανδρουλάκης Ν. i, Τσιγγενόπουλος Κ. i Αργυρού Ι. 4, Δανιήλ Μ. 3,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μπισκότα Παπαδοπούλου Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση»

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μπισκότα Παπαδοπούλου Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μπισκότα Παπαδοπούλου Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση» Papadopoulos Buscuits Company Presentation S.A. Φοιτήτριες : ΔΟΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...2 EXECUTIVE SUMMARY...5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...8 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε Ν Α 01 EDITORIAL 02 EKETA: 15 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Έρευνα άποψης επαγγελματιών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας

Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Έρευνα άποψης επαγγελματιών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα: Έρευνα άποψης επαγγελματιών υγείας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας Ιακωβίδου Ε 1, Μανιού Μ 2, Πάλλη

Διαβάστε περισσότερα

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων

Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):793-802 Το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα στον καθορισμό των αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για τη σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς.

Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού της Σοφίας Πιστοφίδου Αποδοχή και χρήση πληροφοριακών συστημάτων από νοσοκομειακούς ιατρούς. Επιτροπή διπλωματικής εργασίας Μουστάκης Βασίλης, Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ, ΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ Σωκράτης Κ. Παπαγεωργίου Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, Σύµβουλος Περιβάλλοντος και Ασφάλειας, µέλος του Σ του Συλλόγου Τεχνικών Ασφαλείας Ελλάδος Περίληψη: Σε µία περίοδο διεθνούς οικονοµικής ύφεσης όπως αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

caps Κάψουλες Μαστίχας { Φυσική προστασία }

caps Κάψουλες Μαστίχας { Φυσική προστασία } Κάψουλες Μαστίχας { Φυσική προστασία } ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ 2,500 π.χ.: 500 π.χ.: Ο Διοσκουρίδης στο έργο του «Περί ύλης ιατρικής», εξαίρει τη δράση της Μαστίχας Χίου κατά της δυσπεψίας. 2ος Ο Γαληνός εκθειάζει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Μεταπτυχιακή διατριβή Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Δήμητρα Γαβριηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής

Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής 159 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Οι επιπτώσεις της κρίσης και των μεταρρυθμίσεων στην άσκηση της νοσηλευτικής Δέσποινα Παπαδοπούλου Νοσηλεύτρια, Χειρουργική Νοσηλευτική Ειδικότητα, MSc Διοίκηση στην Υγεία, Ουρολογικό Τμήμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 2 Introduction: Adult Education in Greece 3-7 Κεφάλαιο 1: Η διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Οικονομική κρίση και ύφεση: οι επιπτώσεις στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2011 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Teaching Entrepreneurship at Higher Education in Greece; Pitfalls, Myths, and Reality.

Teaching Entrepreneurship at Higher Education in Greece; Pitfalls, Myths, and Reality. Teaching Entrepreneurship at Higher Education in Greece; Pitfalls, Myths, and Reality. Nikolaos Karanassios, Assistant Professor, Department of Business Administration, Technological Educational Institute

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ. Μαρία Ορφανού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ. Μαρία Ορφανού ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση του χρόνιου πόνου

Βελτιώνοντας την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση του χρόνιου πόνου Βελτιώνοντας την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση του χρόνιου πόνου Greece 1 Η πρωτοβουλία Pain Proposal Εκτιμάται ότι ένας στους πέντε Ευρωπαίους υποφέρει από χρόνιο πόνο, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation

Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation Σταύρος Σ. Νιάρχος Πηγή: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" Stavros S. Niarchos Source: Stavros Niarchos Foundation 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 4 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΩΝ GLOBAL ALLOCATION OF GRANTS 6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας

Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση αναγκών στο γυναικείο πληθυσµό ευθύνης του Περιφερειακού Ιατρείου Γαλάτιστας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρόληψη καρκίνου µαστού και καρκίνου τραχήλου µήτρας: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Αθήνα Ιανουάριος 2013 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Υπό την Εποπτεία του

Διαβάστε περισσότερα

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Green Logistics & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση Υπηρεσιών με Εξειδίκευση στη Διοίκηση Logistics Επιβλέπων Καθηγητής: Βούζας Φώτιος Green Logistics

Διαβάστε περισσότερα