Ενότητα Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Διάρθρωση Απασχόλησης/Ανεργίας Παραγωγικοί Τομείς...125

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα 4...125 4. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση...125 4.1 Διάρθρωση Απασχόλησης/Ανεργίας...125 4.2 Παραγωγικοί Τομείς...125"

Transcript

1

2 Ενότητα Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Διάρθρωση Απασχόλησης/Ανεργίας Παραγωγικοί Τομείς Δημοτική Ενότητα Λάρισας Τοπική αγορά εργασίας Δημοτικής Ενότητας Λάρισας Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας Φυτικό και Ζωικό κεφάλαιο Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας Δημοτική Ενότητα Γιάννουλης Διάρθρωση της Οικονομίας...14 Τομεακή Διάρθρωση Κλαδική Διάρθρωση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

3 Ενότητα 4 4. Τοπική Οικονομία και Απασχόληση 4.1 Διάρθρωση Απασχόλησης/Ανεργίας Η εικόνα του Δήμου Λαρισαίων όσον αφορά τη διάρθρωση απασχόλησης / ανεργίας και τα προσδιοριστικά τους χαρακτηριστικά αποτυπώνεται ανά Δημοτική Ενότητα στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 4.1-1, Πίνακας 4.1-2) Πίνακας 4.1-1: Διάρθρωση απασχόλησης-ανεργίας του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του ΟΤΑ ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Οικονομικώς ενεργοί Απασχολούμενοι % Άνεργοι % Άνεργοι νέοι % 1 2 2/1 3 3/1 4 4/1 5 Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ΧΩΡΑ , , , ΘΕΣΣΑΛΙΑ , , , Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ , , , ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Λάρισας , , Κοιλάδας ,6 18 7,4 79 5, Γιάννουλης , , , Πηγή: ΕΣΥΕ 21, Επεξεργασία Δ.Ο.Ε. Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα τα ποσοστά ανεργίας της Δημοτικής Ενότητας Λάρισας και για τις δύο απογραφικές περιόδους ( ) είναι εμφανώς υψηλότερα του αντίστοιχου νομαρχιακού (~ 1 ποσοστιαία μονάδα). Ενώ είναι κατά πολύ αυξημένη στην Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας και ακόμη περισσότερο στην Δημοτική Ενότητα Γιάννουλης. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση των ποσοστών ανεργίας από το 1991 στο 21 για όλες τις αναφερόμενες χωρικές ενότητες. 4.2 Παραγωγικοί Τομείς Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά Δημοτική Ενότητα. Δεδομένου ότι το 211, χρόνος σύνταξης του παρόντος Επιχειρησιακού, είναι έτος απογραφής τα στοιχεία θα επικαιροποιηθούν μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΣΥΕ συνολικά για τον Δήμο Λαρισαίων ως νέο Καλλικρατικό Δήμο. Δημοτική Ενότητα Λάρισας Κυρίαρχος παραγωγικός τομέας στην Δημοτική Ενότητα Λάρισας είναι ο τριτογενής (64,58%), παρά τη μείωση που υπέστη κατά την τελευταία δεκαετία (της τάξης των 7 ποσοστιαίων μονάδων), και ακολουθούν ο δευτερογενής με ποσοστό 22,52 % και ο πρωτογενής με 4,67 %. Σε επίπεδο τοπικής κοινότητας πρωτογενής τομέας είναι εμφανώς ενισχυμένος στην τοπική κοινότητα Τερψιθέας (~ 44 %) και συγκριτικά συρρικνωμένος ο τριτογενής, με ποσοστό που Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

4 ανέρχεται σε ~ 36 %. Πιο αναλυτικά η σύνθεση της απασχόλησης (ανά τομείς παραγωγής και ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας) και η μεταβολή τους κατά την τελευταία δεκαετία ( ) στην Δημοτική Ενότητα, παρουσιάζονται στους πίνακες και και στα αντίστοιχα διαγράμματα που ακολουθούν. Διάγραμμα.4.2-1: Κλαδική/Τομεακή Διάρθρωση Απασχόλησης ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (21) (πηγή ΓΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ) 7,% 64,58 % 6,% 5,% 55,2% 4 7,12 % 46,4 6% 4,% 3,% 2 4,92 % 26,6% 2,7 % 18,74 % 22,5 2% 2,% 1 3,4 % 19,17% 1,6 % 9,2 3% 7,77 % 8,23% 1,% 4,67 %,% α' γενής τομέας β' γενής τομέας γ' γενής τομέας δεν δήλωσαν κλάδο οικ. απασχόλησης ΧΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Διάγραμμα 4.2-2: Ποσοστιαία Μεταβολή Απασχόλησης ανά Τομέα Παραγωγής ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ την περίοδο (πηγή ΓΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ) 4,% 3 6,3 % 35,7 7% 39,2 % 3,% 2 7,21 % 3 6,28% 2,% 1,%,% -1,% -7,51% -1,57% -,94 % 9,74% 5,7 9% 6,3 9% 4, 5% 5,6 %,21% -8,34% -2,% -1 7,52% α' γενής τομέας β' γενής τομέας γ' γενής τομέας δεν δήλωσαν κλάδο οικ. απασχόλησης ΧΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

5 Πίνακας 4.2-1: Απασχόληση ανά Τομέα Παραγωγής ( ) Α π α σ χ ό λ η σ η α ν ά Τ ο μ έ α Π α ρ α γ ω γ ή ς ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Σύνολο ΧΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α γενής Τομέας 13,4 % ,92 % ,6 % ΛΑΡΙΣΑΣ ,67% Β γενής Τομέας Γ γενής Τομέας 2,7 % ,74 % ,17 % ,52 % Δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής απασχόλησης Σύνολο 55,2 % ,6 % ,12 % ,23% ,46 % ,77% Α γενής Τομέας 17,3 % ,12 % ,57 % ,58 % ,23% ,52% Β γενής Τομέας Γ γενής Τομέας 22,5 % ,37 % ,97 % ,6 % Δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 48,28 % ,96% 39,92 % ,59% 38,81 % ,65% 57,13 % ,29% Πηγή: ΕΣΥΕ 1991, 21, επεξεργασίες της ομάδας μελέτης ΓΠΣ Λάρισας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

6 ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 21 Πίνακας 4.2-2: Διάρθρωση Απασχόλησης κατά Ομάδες Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (21) Σύνολο Α π α σ χ ό λ η σ η α ν ά Ο μ ά δ ε ς Κ λ ά δ ω ν Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς Δ ρ α σ τα η ρ ι ό τα η τα α ς Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία Αλιεία Ορυχεία,λατομεία Μεταποιητικές βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης ΧΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας/εκμισθώσεις Δημόσια διοίκηση,υποχρεωτική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Λοιπές υπηρεσίες Δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΩΡΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία Αλιεία Ορυχεία,λατομεία Μεταποιητικές βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας/εκμισθώσεις Δημόσια διοίκηση,υποχρεωτική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Λοιπές υπηρεσίες Δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

8 Διάγραμμα 4.2-3: Ποσοστιαία Μεταβολή της Απασχόλησης ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ την περίοδο (πηγή ΓΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ) 1,% 9,41% 78,1% 83,87% 8,% 6,% 4,% 2,%,% -2,% 62,46% 53,89% 54,53% 43,22% 43,93% 26,28% 24,65% 12,99%,21% -1,57% -,17% -,94% -4,31% -22,19% 42,3% 28,72% 11,98%,2% 59,94% 55,78% 42,66% 36,64% 33,11% -5,29% -8,34% 64,4% 63,58% 51,85% 43,97% 36,86% 27,21% 33,15% 3,52% 17,83%,83% -11,48% -17,52% -4,% -6,% -6,9% -5,% -8,% Θεσσαλία Νομός Λάρισας Δήμος Λάρισας Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία Αλιεία Μεταποιητικές βιομηχανίες Κατασκευές Ξενοδοχεία και εστιατόρια Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας/εκμισθώσεις Εκπαίδευση Λοιπές υπηρεσίες Ορυχεία,λατομεία Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες Δημόσια δίοικηση,υποχρεωτική ασφάλιση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

9 ΛΑΡΙΣΑΣ) Διάγραμμα 4.2-4: Ποσοστιαία Μεταβολή της Απασχόλησης ανά Κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας την περίοδο (πηγή ΓΠΣ 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % -1% Θεσσαλία Νομός Λάρισας Δήμος Λάρισας -2% Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και δασοκομία Αλιεία Μεταποιητικές βιομηχανίες Κατασκευές Ξενοδοχεία και εστιατόρια Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Διαχείριση ακίνητης περιουσίας/εκμισθώσεις Εκπαίδευση Λοιπές υπηρεσίες Ορυχεία,λατομεία Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, νερού Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχημάτων και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες Δημόσια δίοικηση,υποχρεωτική ασφάλιση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Δε δήλωσαν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

10 Τοπική αγορά εργασίας Δημοτικής Ενότητας Λάρισας (πηγή Τ ο π ι κ έ ς Α γ ο ρ έ ς Ε ρ γ α σ ί α ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 26) Η τοπική αγορά εργασίας της Λάρισας, ως εκ του μεγέθους αλλά και του είδους των οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στην περιοχή συνδέεται με τον ένα από τους δύο βασικούς αναπτυξιακούς πόλους της Θεσσαλίας. Εμφανίζει μέτριες δημογραφικές εξελίξεις με τον πληθυσμό να αυξάνει κατά 8,2% και το εργατικό δυναμικό κατά 14,9% (ποσοστό που υπολείπεται αρκετά από το μέσο της χώρας). Ως αποτέλεσμα των αυτών ο δείκτης συμμετοχής αυξάνει από 43,9% το 1991 σε 46,6% το 21. Η συνολική απασχόληση αυξάνεται κατά 11,9% και η ανεργία κατά 54,2%, διαμορφώνοντας τον αριθμό των ανέργων σε και το ποσοστό ανεργίας για το 21 στο 9,6%. (1) Η μισθωτή απασχόληση αυξάνεται κατά 36,8% και σε συνδυασμό με τις μεταβολές της ανεργίας διαμορφώνουν τη μεταβολή της ποσότητας εργασίας που διοχετεύεται στην αγορά στο 39,3%. Έτσι και στην περίπτωση αυτή, ο ιδιαίτερος καταμερισμός της εργασίας περιοχών, που χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη ενός μεγάλου αστικού κέντρου, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις μιας σχετικά ταχείας επέκτασης του θεσμού της αγοράς εργασίας. Παρ όλα αυτά, ο δείκτης της αγοράς εργασίας παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα (58,4%), γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνύπαρξη και άλλων εκτός της μισθωτής, μορφών απασχόλησης. Βεβαίως, στη περίπτωση της Λάρισας η περιορισμένη ανάπτυξη του θεσμού (παρά την ταχεία επέκτασή του κατά την τελευταία δεκαετία) σχετίζεται άμεσα με την εκτεταμένη παρουσία του πρωτογενούς τομέα, το μερίδιο του οποίου στη συνολική απασχόληση ανήρχετο σε 32,7% το 1991 και 28,9% το 21. Και εδώ οι γυναίκες βελτιώνουν τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, εμφανίζοντας υψηλότερο ρυθμό μεταβολής (48,1%) σε σχέση με τους άνδρες (34,4%) (2) Ως ξεχωριστό χαρακτηριστικό, εμφανίζεται η στασιμότητα των χειρωνακτικών επαγγελμάτων (,4%) σε συνδυασμό με μία ταχεία αύξηση των μη (29,5%) (3). Οι εξελίξεις στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας φαίνεται να επιβεβαιώνουν τον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής, καθώς η μείωση της απασχόλησης του πρωτογενούς είναι εξαιρετικά περιορισμένη (-1,4%), γεγονός που επιτρέπει τη διατήρηση ενός μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας (3.798) στον τομέα το 21. Εξαιρετικά περιορισμένη είναι και η μείωση της απασχόλησης του δευτερογενούς (-,7%), αποτέλεσμα μιας μικρής μείωσης της απασχόλησης στη μεταποίηση (-5,1% ή 75 άτομα) και μιας υψηλότερης αύξησης του κλάδου των κατασκευών (7,9% ή 533 άτομα), γεγονός που διαμορφώνει το μερίδιο του τομέα από 22,2% το 1991 σε 19,8% το 21. Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών είναι η αύξηση κατά 27,% της απασχόλησης του τριτογενούς τομέα (το μερίδιο του οποίου αυξάνει από 45,1% σε 51,3%) να μεταφράζεται σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που επιτρέπουν μια πιο ομαλή πρόσβαση των νεοεισερχόμενων στη δομή της απασχόλησης και στην αγορά εργασίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

11 Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας Η αγροτική οικονομία στην Δημοτική Ενότητα Κοιλάδος στηρίζεται τόσο στην φυτική όσο και στη ζωική παραγωγή. Οι καλλιέργειες βρίσκονται πλησίον της πόλης της Λάρισας, δηλαδή γεωγραφικά εντοπίζονται στην «καρδιά» του κάμπου της Θεσσαλίας. Τα αγροτεμάχια της περιοχής είναι κατάλληλα και πολύ γόνιμα για την καλλιέργεια φυτών μεγάλης καλλιέργειας, εκτατικής παραγωγής όπως ο «λευκός χρυσός» όπως συνηθίζεται να αποκαλείται το βαμβάκι στην Θεσσαλία, το καλαμπόκι, τα ζαχαρότευτλα και τα σιτηρά (σιτάρι μαλακό και σκληρό, κριθάρι), ενώ στον τομέα της ζωικής παραγωγής εκτρέφονται σημαντικός αριθμός προβάτων, αιγών και πουλερικών. Ειδικότερα, η υφιστάμενη κατάσταση ανά κατηγορία του πρωτογενούς τομέα (γεωργία κτηνοτροφία) είναι η εξής: Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση του ανέρχεται στα 7.851,8 στρ. και αντιπροσωπεύει το 43,74% της συνολικής επιφάνειας, ενώ ο αριθμός των συνολικών εκμεταλλεύσεων είναι 753. Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζονται οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ανά τοπική κοινότητα. Πίνακας Τεμαχισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε αγροτεμάχια Περιφέρεια, Δήμος/Δ.Δ. Έκταση (σε στρ.) ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ ΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥ ΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ % ΜΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ ΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙ ΩΝ ΜΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧ ΙΟ Περιφέρεια Θεσσαλίας ,1 29, Δημοτική Ενότητα ,8 43, Κοιλάδος Τ.Κ.Κοιλάδος ,2 63, Τ.Κ Αμυγδαλέας ,2 39, Τ.Κ.Ελευθερώ ν ,4 43, Τ.Κ.Κουτσοχέ ρου , Τ.Κ.Λουτρού ,4 2, Τ.Κ.Μάνδρας ,5 144, Τ.Κ.Ραχούλας ,1 4, Πηγή: στοιχεία απογραφών γεωργίας κτηνοτροφίας 2, ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΛΑΔΑΣ Οι εκμεταλλεύσεις με χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση αντιπροσωπεύουν το,93% των αντίστοιχων εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και το 1,72% των γεωργικών εκτάσεών της. Όπως παρατηρούμε, σε όλες τις τοπικές κοινότητες υπάρχει πολυτεμαχισμός της γεωργικής γης. Το μέσο μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων ανέρχεται στα 14,37 στρέμματα, τιμή που είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για την Περιφέρεια Θεσσαλίας (11,19 στρέμματα/αγροτεμάχιο). Ομοίως, η μέση έκταση ανά εκμετάλλευση (97,19 στρεμ/εκμετάλ.) είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

12 Πίνακας Εκτάσεις γεωργικών καλλιεργειών ανά κατηγορία προϊόντος Χώρα, Περιφέρεια, Δήμος/Δ.Δ. Χ.Γ.Εκτάσει ς Ετήσιες καλλιέργειε ς % Δενδρώδεις καλλιέργειε ς % Αμπέλια % Μόνιμα λιβάδια & βοσκότοπο ι Σύνολο χώρας ,1 67, ,4 2, ,2 6, , Περιφέρεια , ,5 4, ,1,3 1, ,8 Θεσσαλίας 7 Δημοτική Ενότητα Κοιλάδος 7851,8 7215,7 99,1 128,7,18 77,5 Τ.Κ.Κοιλάδος 13947, ,7 99,52 43,9,31 12,4 Τ.Κ Αμυγδαλέας 5673,2 5628,1 99,21 31,55 Τ.Κ.Ελευθερών 1144,4 9686,7 95,49 28,28 6 Τ.Κ.Κουτσοχέρο υ ,88 6,12 Τ.Κ.Λουτρού 7281,4 7242,6 99,47 9,8,13 5,1 Τ.Κ.Μάνδρας 16454, ,5 1,, Τ.Κ.Ραχούλας 12314, ,1 99,83 1,8 Πηγή: στοιχεία απογραφών γεωργίας κτηνοτροφίας 2, επεξεργασία μελετητή ΣΧΟΟΑΠ ΚΟΙΛΑΔΑΣ,1 1, 9,,5 9,, 7,, %,5,, 3,3 4,,2 1,, Οικογενειακο ί λαχανόκηποι 31319,1 4211,2 64,9 11,2 14,1 3,7 8,9 %,2,1 7, 9, 8,2 5,3,,1 2,, Φυτώρια καρποφόρω ν δένδρων % 3615,5,2 815,4,3 11,2,,,,,, 11,9 Το σύνολο της καλλιεργούμενης γης της Περιφέρειας ανέρχεται σε στρέμματα. Οι εκτάσεις των ετήσιων καλλιεργειών αποτελούν το 92,38% της έκτασης των συνολικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ομοίως στο Δήμο Κοιλάδος αλλά και στα δημοτικά διαμερίσματα που τον συγκροτούν, το ποσοστό αυτό αγγίζει το 99%, ενώ στην περίπτωση του Δ.Δ. Μάνδρας ανέρχεται στο 1%. Η κατανομή των καλλιεργούμενων εδαφών του Δήμου Κοιλάδος και των δημοτικών του διαμερισμάτων ανά βασική κατηγορία προϊόντος ακολουθεί την αντίστοιχη κατανομή των εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η αρδευόμενη γεωργική γη της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδος αντιστοιχεί στο 1,7% των αρδευόμενων εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στο 3% των αντιστοίχων του Νομού Λάρισας. Σύμφωνα με το ΣΧΟΟΑΠ Κοιλάδας οι εκμεταλλεύσεις που υπάρχουν στην περιοχή αποτελούν κυρίως οικογενειακές παρά επιχειρηματικές εκμεταλλεύσεις. Ειδικότερα, το 1% των εκμεταλλεύσεων αποτελούν ατομικές εκμεταλλεύσεις (ανήκουν δηλαδή σε φυσικό πρόσωπο και δεν έχουν νομική μορφή). Τα προϊόντα των εκμεταλλεύσεων, με ποσοστό της τάξης του 98,67% έναντι του ποσοστού 87,27% για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προορίζονται κυρίως προς πώληση παρά για ιδιοκατανάλωση. Ομοίως και στις τοπικές κοινότητες σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων που παράγονται προορίζονται για πώληση. Οι κάτοχοι του 94,16% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανήκουν σε γεωργικόκτηνοτροφικό συνεταιρισμό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι μόλις 66,51%. Τα μεγάλα ποσοστά συμμετοχής των κατόχων των εκμεταλλεύσεων σε συνεταιρισμό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

13 γεωργικό κτηνοτροφικής φύσεως καταδεικνύουν την ανάγκη ύπαρξης ενός οργανωμένου και συλλογικού φορέα διαχείρισης. Το 95,35% των κατόχων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του είναι ασφαλισμένοι στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), όπως και οι περισσότεροι διαχειριστές εκμεταλλεύσεων των Δ.Δ. της περιοχής. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της έλλειψης της γεωργικής εκπαίδευσης, δεδομένου ότι οι περισσότεροι εμφανίζονται να διαχειρίζονται τις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με πρακτική πείρα (96,55%). Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το πρόβλημα της ελλιπούς ενημέρωσης και πληροφόρησης των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής και αναδεικνύει τον τομέα ως προς τον οποίο θα πρέπει να στραφούν οι αρμόδιες αρχές, προκειμένου να ενισχύσουν τους συγκεκριμένους τομείς. Φυτικό και Ζωικό κεφάλαιο Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας Προκειμένου να παρουσιαστεί η φυτική παραγωγή και ζωική παραγωγή στην Δημοτική Ενότητα Κοιλάδος και τις τοπικές κοινότητες που την συγκροτούν, χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία από τα Δελτία Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής έρευνας του 2. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία (Πηγή ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Κοιλάδας) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

14 Πίνακας Φυτική παραγωγή Έκτ. % Παρ. % Έκτ. % Παρ. % Έκτ. % Παρ. % Έκτ. % Παρ. % Έκτ. % Παρ. % Έκτ. % Παρ. % Έκτ. % Παρ. % Σιτάρι μαλακό 2,17 8,4 5 2, ,33 2 1,8 7,87,, 43 3, ,88 7,63 28,25 7 3, ,8 Σιτάρι Σκληρό 56 47, , , , , , , , , , , , 11 5, ,19 Κριθάρι 5,42 15,7 4 2,5 14 1,7 1,54 4,5 46 6, , , ,1 6, , ,1 42 4,17 Βρώμη,,,,,,,, ,6 45 8,7,, 2,91 7,7 Καλαμπόκι 14 11, ,75 1 5, ,37 1, , , , , , ,1 45 3,56 1 4, ,92 Βαμβάκι , , , , , , , , , , , , , ,65 Ζαχαρότευτλα 5,42 4 1, , ,57 2 1, ,4 31 4, , , ,72 8 7, ,81 1,46 8 7,93 Κτηνοτροφικά Φυτά για καρπό Κτηνοτροφικά Φυτά για χόρτο 2,17 4,2 1,5 4,3,,,, 6,47 27,54,, 3 1, ,19 25,21 3,14 9, ,3,, 1,13 25,43 62, ,48,,,, Καρπούζια 5, ,2 1,5 8,61 2,11 8,99,, 4, ,19 5, ,11 3 1, ,44 Πεπόνια,, 6,3 48,37 1,5 3,37,,,, 2,18 6, , 44 4,36 Πατάτες 3,25 6,29,, 8,4 2,25,,,, 1,9 25,22,, ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , , , , , , , ,6 Πίνακας Ζωική παραγωγή ΔΗΜΟΣ/Δ.Δ. Προβατοειδή Κοπαδιάρικα % Νομαδικά % Ιπποι % Ονοι(Αρ. - Θηλ.) % Ημιόνοι % Βοοειδή % Χοίροι % Αίγες % Κουνέλια % Ορνιθες Χωρικής % εκτροφής Περιστέρια % Πάπιες Τ.Κ.Κοιλάδος 12 17, ,22,,, 6 3,75, 25 1, , , ,18 Τ.Κ Αμυγδαλέας 294 4,17,,,, 18 67,5 3 1, 24 1,23, 1 7, ,76 Τ.Κ.Ελευθερών 5 7,9,,,,,, 4 2,5, 45 35,2, Τ.Κ.Κουτσοχέρου 59 8, ,92,,,,, 7 35,95, 6 4,67, Τ.Κ.Λουτρού 212 3, ,32 4 1, 3 1, 5 1, 46 28,75, 9 46,22, 13 1,12, Τ.Κ.Μάνδρας 5,71,,,,,,,, 2 15,56, Τ.Κ.Ραχούλας , ,53,,,,, , , , ,6 24 Δ.Ε. Κοιλάδος , ,85 4,1 3,1 5,1 16,37 3, , , , ,62 24 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

15 Δημοτική Ενότητα Γιάννουλης Η διάρθρωση της παραγωγικής δραστηριότητας ανά τομέα παραγωγής γίνεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την απασχόληση, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία με όρους παραγωγής στη Δημοτική Ενότητα Γιάννουλης. Έτσι σε σχέση και με τα όσα παρουσιάστηκαν παραπάνω για την απασχόληση, διαμορφώνεται οι επόμενοι πίνακες οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί με βάση την απασχόληση ανά κλάδο οικονομίας ως εξής: Πίνακας : Αντιστοίχηση κλάδων απασχόλησης και τομέων παραγωγής. ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γεωργία κτηνοτροφία θήρα και δασοκομία, αλιεία Ορυχεία και λατομεία Μεταποιητικές βιομηχανίες Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος φυσικού αερίου και νερού ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ Κατασκευές Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης Ξενοδοχεία και εστιατόρια Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, διαχείριση ακίνητης περιουσίας ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση Εκπαίδευση Υγεία και κοινωνική μέριμνα Λοιπές υπηρεσίες Νέοι, Μη δυνάμενοι να καταταγούν κατά κλάδο Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία Δ.Ο.Ε. Επιχειρησιακού Γιάννουλης. Στον επόμενο πίνακα, βλέπουμε ότι περισσότερο ανεπτυγμένος τομέας είναι ο τριτογενής και έπεται ο δευτερογενής, με τελευταίο τον πρωτογενή, σειρά η οποία είναι ίδια με αυτή σε επίπεδο χώρας, ενώ αντίθετα σε επίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας και Νομού Λάρισας, ο πρωτογενής τομέας είναι σημαντικότερος από τον δευτερογενή τομέα. Πίνακας : Ποσοστιαία κατανομή παραγωγικών τομέων σε σύνολο χώρας, περιφέρειας, νομού Δημοτικής Ενότητας και ΔΚ. Παραγωγικοί Τομείς ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΚ ΦΑΛΑΝΝΗΣ Σύνολο % Σύνολο % Σύνολο % Σύνολο % Σύνολο % Σύνολο % Σύνολο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Νέοι, Μη δυνάμενοι να καταταγούν κατά κλάδο Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία Δ.Ο.Ε. Επιχειρησιακού Γιάννουλης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

16 Ενώ στον επόμενο πίνακα φαίνεται ότι ο πρωτογενής τομέας αφορά σήμερα με πολύ μεγάλη διαφορά το Δημοτική Κοινότητα Φαλάννης. Πίνακας Ποσοστιαία κατανομή παραγωγικών τομέων σε σύνολο Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης και ΔΚ και αποκλίσεις. Παραγωγικοί Τομείς ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Σύνολο Ποσοστό % ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ μ.ό. Ποσοστό Σύνολο Γιάννουλης % ΔΚ ΦΑΛΑΝΝΗΣ Απόκλιση από τον Σύνολο Ποσοστό μ.ό. % Γιάννουλης Σύνολο Απόκλιση από τον μ.ό. Γιάννουλης ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ Νέοι, Μη δυνάμενοι να καταταγούν κατά κλάδο Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία Δ.Ο.Ε. Επιχειρησιακού Γιάννουλης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

17 Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας όπως οι κλάδοι αυτοί είναι ορισμένοι από την ΕΣΥΕ. (Πηγή Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Γιάννουλης) ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΚ ΦΑΛΑΝΝΗΣ Σύνολο Ποσοστό συμμετοχής Εθνικός μ.ό. Σύνολο Ποσοστό συμμετοχής Απόκλιση από τον εθνικό μ.ό. Σύνολο Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας Σύνολο , 1, , , , , , Γεωργία κτηνοτροφία θήρα και δασοκομία, αλιεία ,44 1, ,92 185, ,61 198, ,56 93, ,45 55, ,77 154,6 Ορυχεία και λατομεία ,26 1, 526,17 65,51 93,8 3,31 2,5 18,22 1,4 14,78 1,6 23,76 Μεταποιητικές βιομηχανίες ,5 1, ,3 89, ,97 116, ,1 176, ,35 15, ,9 85,4 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος φυσικού αερίου και νερού ,83 1, 1.859,61 72,89 619,53 87,15 33,79 149,1 27 1,5 132,71 6,37 35,72 Κατασκευές ,15 1, ,66 93, ,59 86, ,36 157, ,56 111, ,42 72,83 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων μοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης ,93 1, ,52 89, ,2 14, ,8 16, ,1 116, ,11 62,75 Ξενοδοχεία και εστιατόρια ,94 1, ,24 88, ,32 82, ,67 154, ,97 74, ,42 189,65 Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες ,11 1, ,88 63, ,34 86, ,2 12, ,73 117, ,87 6,61 Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, διαχείριση ακίνητης περιουσίας ,81 1, ,81 61, ,66 96, ,9 83, ,31 11, ,24 75,31 Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση ,15 1, ,65 16, ,34 19, ,46 89, ,57 11, ,3 96,46 Εκπαίδευση ,59 1, ,49 116, ,63 12, ,19 78, ,4 97, ,43 17,59 Υγεία και κοινωνική μέριμνα ,17 1, ,56 85, ,37 94, ,33 98, ,15 124, , 48,8 Λοιπές υπηρεσίες ,51 1, ,98 66, ,78 93, ,61 93,8 72 2,79 17, ,31 82,61 Νέοι, Μη δυνάμενοι να καταταγούν κατά κλάδο ,61 1, ,21 86, ,76 84, ,16 15, ,88 96, ,61 19,29 Ποσοστό συμμετοχής Απόκλιση από τον εθνικό μ.ό. Σύνολο Ποσοστό συμμετοχής Απόκλιση από τον εθνικό μ.ό. Σύνολο Ποσοστό συμμετοχής Απόκλιση από τον εθνικό μ.ό. Σύνολο Ποσοστό συμμετοχής Απόκλιση από τον εθνικό μ.ό. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

18 4.2 Διάρθρωση της Οικονομίας Τομεακή Διάρθρωση Στον πίνακα 4.1-5, που ακολουθεί, καταγράφονται τα στοιχεία διάρθρωσης παραγωγής και απασχόλησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την περίοδο Από την πρώτη ανάγνωση του πίνακα γίνονται προφανής οι τάσεις αλλαγής των διαρθρωτικών αλλαγών σε κάθε επίπεδο χωρικής ανάλυσης. Έτσι σε επίπεδο χώρας, στην αρχή της δεκαετίας του 197 ο πρωτογενής τομέας είχε συμμετοχή της τάξης του 19% στο ΑΕΠ, με σταθερή μείωση που παρουσίασε ιδιαίτερη ένταση λόγω των εξελίξεων στη γεωργία στη δεκαετία του 199, τελικά το 1998 συμμετείχε μόλις κατά 7,8% στο ΑΕΠ. Ανάλογη αύξηση παρουσιάζει η συμμετοχή του τριτογενούς τομέα στο ΑΕΠ, η οποία από 58% το 1971 το 1998 ανήλθε στο 68,6%. Αντίθετα, ιδιαίτερες διακυμάνσεις παρουσίασε ο δευτερογενής τομέα παραγωγής. Ενώ σε όλο το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα ο δευτερογενής τομέας συμμετέχει κατά 23% στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, εντούτοις παρατηρείται σημαντική αύξηση του κατά το Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο έγιναν προσπάθειες εκβιομηχανισμού της χώρας και αναδιάρθρωσης της οικονομίας με έμφαση την ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα. Παρά όμως, τα πρώτα ευοίωνα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής τελικά, και σε συνδυασμό και με τη διεθνή και ευρωπαϊκή συγκυρία, η προσπάθεια ατόνησε και από τη δεκαετία του 199 και μετά η συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ περιορίσθηκε στις προ του 1981 τιμές του. Πίνακας 4.1-5: Διάρθρωση Παραγωγής Ν. Λάρισας Ν. Λάρισας % συμμετοχής Πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ % συμμετοχής Δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ % συμμετοχής Τριτογενούς τομέα στο ΑΕΠ Περιφέρεια Θεσσαλίας % συμμετοχής Πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ % συμμετοχής Δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ % συμμετοχής Τριτογενούς τομέα στο ΑΕΠ Σύνολο χώρας % συμμετοχής Πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ % συμμετοχής Δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ % συμμετοχής Τριτογενούς τομέα στο ΑΕΠ Πηγή: ΕΣΥΕ ,31 34,46 23,33 21,4 17,24 29,42 25,6 2,22 43,45 36,12 51, 58,4 36,67 26,16 22, 17,1 17,32 29,48 26,1 22, 46,1 44,36 52, 61, 18,84 14,23 12,45 7,8 23,2 31,9 24,34 23,6 57,96 53,87 58,21 68,6 Ανάλογα είναι και τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν και για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Παρατηρείται μία γενική τάση τριτογενοποίησης της παραγωγής και της απασχόλησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

19 μιας και από το 46% το 1971, η συμμετοχή του στο ΑΕΠ της περιφέρειας ανήλθε στο 61% το Σε αυτό βέβαια έχει διατελέσει ιδιαίτερο ρόλο η ανάπτυξη των τουριστικών και εμπορικών δραστηριοτήτων στη Θεσσαλία κατά την τελευταία εικοσαετία. Αντίθετα, ο σχεδόν υποδιπλασιασμός (από 39,3% το 1971 σε 21,4% το 1998) της πρωτογενούς δραστηριότητας οφείλεται στις πιέσεις που δέχεται η γεωργία, στον περιορισμό του αγροτικού εισοδήματος, στην μείωση των γεωργικών επαγγελμάτων και την προσπάθεια αναδιάρθρωσης της παραγωγικής δραστηριότητας, που οδηγεί στον περιορισμό της γεωργικής απασχόλησης. Είναι προφανές λοιπόν, ότι όλες αυτές οι παράμετροι θα είχαν αντίκτυπο σε μία κατ εξοχήν αγροτική περιφέρεια όπως η Θεσσαλία. Για δε το νομό Λάρισας η κεντρική θέση του σε ότι αφορά τα οδικά δίκτυα της χώρας, η ανάδειξη της πόλης της Λάρισας σε περιφερειακό διοικητικό κέντρο και η γειτνίαση της με σημαντικά τοπικά κέντρα, έστρεψαν τον πληθυσμό σε επιλογές επαγγελματικής ενασχόλησης του τριτογενούς τομέα, που κυρίως επικεντρώνονται στο εμπόριο και τις υπηρεσίες (με έμφαση τη διοίκηση και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα) σε ποσοστό 58,4% του ΑΕΠ. Θα ήταν αναμενόμενο η αναδιάρθρωση της παραγωγής να συμπαρέσυρε ανοδικά και τον δευτερογενή τομέα. Παρόλα αυτά η γενικότερη υστέρηση της μεταποιητικής δραστηριότητας της χώρας, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη βιομηχανικής κουλτούρας στο νομό, περιόρισαν τη συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα μόλις στο 2% του ΑΕΠ. Ορισμένα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τον πίνακα 3.5 είναι τα εξής: Παρατηρείται μια σαφής αύξηση του Τριτογενούς τομέα παραγωγής στο ν. Λάρισας σε σχέση με τον Πρωτογενή και Δευτερογενή τομέα. Η ίδια διαπίστωση γίνεται τόσο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όσο και στο σύνολο της χώρας. Η ιδιαίτερα σημαντική δυναμική ανάπτυξης του ν. Λάρισας φαίνεται τόσο στα ποσοστά συμμετοχών σε σχέση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας όσο και με το σύνολο της χώρας. Στον πρωτογενή τομέα σε όλες τις εξεταζόμενες περιόδους ο ν. Λάρισας έχει μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ, σε σχέση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ έχει αντίστοιχα πολύ υψηλά ποσοστά συμμετοχής και στους άλλους δυο τομείς. Η ίδια κατάσταση παρουσιάζεται και σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ν. Λάρισας αποδεικνύει τη δυναμικότητα του στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, άσχετα με τη γενικότερη μείωση του ποσοστού συμμετοχής του στο συνολικό ΑΕΠ. Τέλος από την εικόνα που παρουσιάζει ο ν. Λάρισας γίνεται κατανοητή και η δυναμική ανάπτυξης της πόλης της Λάρισας, ειδικότερα εκφρασμένη στον τριτογενή τομέα. Η αναγνώριση της πόλης της Λάρισας ως πόλου για την ανάπτυξη των υπηρεσιών, αρχίζει να διαφαίνεται ειδικότερα μετά το 1981, όπου παρατηρείται μια σαφής αλματώδης αύξηση του τριτογενούς τομέα και αντίστοιχα έντονη μείωση των άλλων δυο τομέων στο συνολικό ΑΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

20 Κλαδική Διάρθρωση Η ανάλυση της κλαδικής διάρθρωσης βασίστηκε στην συλλογή στοιχείων για τα έτη 1994 και 22, που προέρχονται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Λάρισας. Στους πίνακες και 4.2-2, παρουσιάζονται οι εγγραφές και οι διαγραφές των επιχειρήσεων από όλους τους παραγωγικούς τομείς, καθώς και στους επιμέρους κλάδους. Επίσης υπολογίζονται η ποσοστιαία σύνθεση του κάθε κλάδου στον τομέα για τα έτη 22-21, η καθαρή μεταβολή αλλά και το ποσοστό μεταβολής ανά κλάδο. Η πρώτη εκτίμηση που παρουσιάζεται αφορά τους τέσσερις βασικούς τομείς παραγωγής.: Πίνακας 4.2-1: Αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων ανά κλάδο την περίοδο 1994 και 22 στο Επιμελητήριο Λάρισας 1994 αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων 22 αριθμός εγγεγραμμένων επιχειρήσεων Καθαρή μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων % μεταβολής του αριθμού της ίδρυσης επιχειρήσεων Επαγγελματικό ,59 Βιοτεχνικό ,11 Εμπορικό ,19 Βιομηχανικό ,82 Σύνολο Πηγή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Λάρισας Πίνακας Διάρθρωση οικονομικής δραστηριότητας Λάρισας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σύνολο επιχειρήσεων % σύνθεση των κλάδων στον τομέα % σύνθεση των κλάδων στο σύνολο των τομέων Μεταβολή % Μεταβολή Κλάδοι Τρόφιμα ,5 14,8 5,9 5, ,24 Καταστήματα εστιάσεως ,3 32, 1,2 11, ,74 διασκέδασης Υπηρεσίες ,6 4,8 11,6 14, ,23 λοιπά επαγγέλματα ,4 12,2 3,9 4, ,57 Σύνολα Τομέα ,6 34,7 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Κλάδοι Βιοτεχ. Ειδών διατροφής ,1 9,8 3,6 3, + 6 2,5 Βιοτεχ. Παραγωγής ποτών 5 9,2,3,, ,44 Υφαντικές βιοτεχνίες ,7 1,5,5, ,34 Βιοτεχ. Υπόδησης-ένδυσης ,6 8,7 3,5 2,7-14 -,36 Βιοτεχ. Χάρτου 14 16,5,5,1, ,5 Βιοτεχ. Ξυλου-επίπλου , 11, 3,9 3, ,48 Εργαστηρ. Γραφικών τεχνών ,1 3,5 1, 1, ,85 Βιοτεχ. Δέρματος 18 13,7,4,2, ,77 Βιοτεχ. Προϊόντων από ελαστ. & πλαστικό ,8 1,6,6, ,8 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

21 Βιοτεχ. Χημικών προϊόντων Βιοτεχ. Οικοδομικών υλικών Βιοτεχ. Κατασκευής μεταλλικών 14 16,5,5,1, , ,92 4,1 1,3 1, , ,6 6,5 1,8 2, ,35 Βιοτεχ. Κατασκευής ,4 5, 1,7 1, ,94 μηχανών συσκευασίας Βιοτεχ. Κατασκευής ,7 3,5 1,2 1, + 9 8,65 ηλεκτρ. Μηχανών Βιοτεχ. Κατασκευής ,3 11,4 4,4 3,5-5 -1,45 μεταφορ. Μέσων Λοιπές βιοτεχνίες ,5 31,1 8,4 9, ,6 Σύνολα Τομέα ,3 3,6 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Κλάδοι Είδη διατροφής ,3 8, 2,5 2, ,95 Ποτά-αναψυκτικά ,3 2,,8, ,97 Αγροτικά προϊόντα- ζώα ,3 1,7,8,6-1 15,38 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ,2 18,6 7,7 8, ,25 Έπιπλα-είδη εξοχής ,5 1,7,5, ,78 Οικοδομικά υλικάεργαλεία- είδη υγιεινής Χαρτί-έντυπα-βιβλίαχαρτική υλη ,2 9,2 3,2 3, , ,7 3,6 1,3 1, ,67 Πλαστικά-ελαστικά 22 21,8,6,3, ,54 Χημικά-φάρμακακαλλυντικά Μηχανήματα-μηχανέςόργανα Μηχανές γραφείουcomputers ,8 3,2,9 1, , , 1,9,7, , ,4 2,7,8, ,71 Ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά ,1 5,1 1,8 1, ,56 Α ύλες-καύσιμα ,9 1,8,6, ,55 Μεταφορικά μέσαανταλλακτικά ,5 11,2 4,3 3, ,79 Υπηρεσίες ,5 7,9 3,7 2, ,38 Γενικό εμπόριο ,2 15, 4,6 5, ,21 Σύνολα Τομέα ,4 33,8 ΒΙΟΜΗ/ΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Κλάδοι Τροφίμων ,3 3,7,1,1, Κλωστοϋφαντουργικές ,6 17,9,, ,28 Ένδυσης-υπόδησης-ειδών 1, 2,5,, - 1, από ύφασμα Ξύλου και φελλού 3 3 8,8 7,7,,, Λοιπές βιομηχανίες ,2 41,,1, ,75 Σύνολα Τομέα ,2,2 Σύνολο Επιχειρήσεων (όλοι οι τομείς) Πηγή: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Λάρισας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002

Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Τεύχος 100, Νοέμβριος 2003 Η απασχόληση κατά κλάδο 1993-2002 Η α πασ χόλ η σ η κα τά κ λ άδ ο ο ι κονομικ ής δρασ τ η ρ ιό τ η τας Εργασ ια κ έ ς σ χ έ σ ε ις κα ι εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 7-2 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 214 ISBN 978-9963-43-974-4 Υπεύθυνος Λειτουργός Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο

Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο Διαχρονικές Τάσεις Απασχόλησης στην Κύπρο 1980-2000 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση και η εξέταση των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης στην Κύπρο από το 1980 μέχρι το 2000.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET19: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των νέων επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στη Ζώνη Ι, ως αποτέλεσμα των επιδράσεων του άξονα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 20 Απριλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ. ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑνΑΔ 2 6-2 1 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 213 ISBN 978-9963-43-962-1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού

Ποσοστό μεταβολής πληθυσμού Έτη Πραγματικός πληθυσμός Περιφέρεια Ποσοστό μεταβολής Πραγματικός πληθυσμός Ελλάδα Ποσοστό μεταβολής 1971 207.385 8.768.641 1981 234.288 12,97 9.740.417 11,08 1991 257.479 9,89 10.259.900 5,33 2001 302.686

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ www.westplatform.gr Άξονας Βιομηχανικών Συστημάτων και Επικοινωνιών : Πανεπιστήμιο Πατρών Άξονας Βιομηχανικού Ελέγχου : Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Α2.2 Οικονοµία Παραγωγικές ραστηριότητες

Α2.2 Οικονοµία Παραγωγικές ραστηριότητες Α2.2 Οικονοµία Παραγωγικές ραστηριότητες Α2.2.1 Οικονοµικώς ενεργός πληθυσµός Απασχόληση Ανεργία Σύµφωνα µε τους ορισµούς της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, οικονοµικώς ενεργοί είναι οι απασχολούµενοι

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία του Αιγαίου

Οικονομία του Αιγαίου Για παραπομπή : Ιεραπετρίτης Δημήτριος,, 2005, Περίληψη : Χρονολόγηση Σύγχρονη εποχή Γεωγραφικός Εντοπισμός Αρχιπέλαγος του Αιγαίου 1. Εισαγωγή Το Αιγαίο περιλαμβάνει διοικητικά τις περιφέρειες Βορείου

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις και εμείς θα φροντίσουμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005

Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 2004 & 2005 Προβλέψεις Απασχόλησης στην Κύπρο 24 & 25 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Κύριος σκοπός της μελέτης είναι η παροχή προβλέψεων για την απασχόληση στην Κύπρο για τα χρόνια 24 και 25. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 3654) ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΠΕ - 4 : ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012

Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ετήσιες Στατιστικές Παραγωγικότητας Εργασίας 2012 Εκδίδονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Παραγωγικότητας 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ

ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ ÚÔ Ï ÂÈ apple Û fiïëûë ÛÙËÓ appleúè Î OÈÎÔÓÔÌ 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΪΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014

Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2014 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Βόρειο Αιγαίο

Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Βόρειο Αιγαίο Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Περιφερειακής Αγοράς Εργασίας στο Βόρειο Αιγαίο 1 ο Παραδοτέο Αποτύπωση Δεδομένων Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας Καθώς και Μάιος 2015 Βασιλικής Μικρού 4, Τ.Κ. 50100 Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2008 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2009 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ. Τίτλος ράσης. Επιστημονικός Υπεύθυνος ράσης ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 1

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ. Τίτλος ράσης. Επιστημονικός Υπεύθυνος ράσης ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Τίτλος ράσης Εκτροφή Σαλιγκαριών του είδους Helix

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Κατάρτιση ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΠΕΤΑ Α.Ε. τηρεί το Μητρώο των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Αυτοδιοίκησης Α βαθμού εδώ και μία δεκαετία, μετά από αναθέσεις της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Στο διάστημα αυτό έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 3 3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 5 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

γενικά χαρακτηριστικά περιοχής - παραγωγικές δραστηριότητες

γενικά χαρακτηριστικά περιοχής - παραγωγικές δραστηριότητες γενικά χαρακτηριστικά περιοχής - παραγωγικές δραστηριότητες Εξίσου σημαντική είναι αυτή συνθετότητα και αλληλοδιαπλοκή στο επίπεδο των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Είναι από τις μοναδικές περιοχές στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ. Τίτλος ράσης. Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Επιστημονικός Υπεύθυνος ράσης

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ. Τίτλος ράσης. Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Επιστημονικός Υπεύθυνος ράσης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Τίτλος ράσης Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα

22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 22 Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα Συνοπτική Περιγραφή Η ευρεία επαγγελματική κατηγορία Αρχιτέκτονες, μηχανικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης

Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης Εξελίξεις και προοπτικές της απασχόλησης στον ελληνικό αγροτικό τοµέα Χριστίνα Σταυροπούλου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ 2 Μαρτίου 2013 Απασχόλησηκατάκλάδο, 2012* Κλάδοι Εμπόριο Αγροτικός Τομέας Μεταποίηση Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3

Αµφιλοχίας. Θέρµου ΧΕΙΡΗΣ ΧΕΙΡΗΣ. 122 74 51 4 69 18 22 360 συναφείς δραστηριότητες 2 ασοκοµία και υλοτοµία 10 0 16 0 2 0 1 29 3 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθµός των επιχιερήσεων που δραστηριοποιούνταν στην Π Ε ανά Περιφερειακή Ενότητα και διψήφιο κωδικό δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ 08) κατά το έτος 2007 σύµφωνα µε στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y 2 01 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 Δ Ε Λ Τ ΙΑ ΤΥ Π Ο Υ Χ ΡΟ Ν Ο Σ Α Ν ΑΦ Ο Ρ Α Σ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα με βάση τα

Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα με βάση τα Κεφάλαιο 1 Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ Με βάση τους ορισμούς της ΕΣΥΕ, μπορούμε να θεωρήσουμε ως στελέχη τις παρακάτω κατηγορίες απασχολουμένων: 1. Μέλη των βουλευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα)

Πίνακας 4.1 : Eργασιακά χαρακτηριστικά Εργατικό δυναµικό (άτοµα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 4.1 Απασχόληση σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ Το συνολικό εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. το 1991 ανέρχεται σε 217.828 άτοµα εκ των οποίων 17.111 είναι άνεργοι, ποσοστό 7,85%

Διαβάστε περισσότερα

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ E ΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι έρευνες που διενεργούνται στις επιχειρήσεις αποσκοπούν στη συγκέντρωση πρόσφατων στατιστικών στοιχείων όπως π.χ. κύκλου εργασιών, απασχόλησης, αμοιβών κλπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Το βελγικό ΑΕΠ αντιπροσωπεύει το 2,9% του συνολικού ΑΕΠ της Ε.Ε., το 4% του ΑΕΠ της ευρωζώνης και το 0,97% του ΑΕΠ του ΟΟΣΑ (στοιχεία 2014). Το Βέλγιο είναι ένας σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Καρανικόλας, Επ. Καθηγητής ΓΠΑ Γιάννης Γούσιος, ΕΔΙΠ ΓΠΑ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ.Π.Α.

Παύλος Καρανικόλας, Επ. Καθηγητής ΓΠΑ Γιάννης Γούσιος, ΕΔΙΠ ΓΠΑ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Γ.Π.Α. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ PROFILE ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Παύλος Καρανικόλας, Επ. Καθηγητής ΓΠΑ Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς.

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. ήµος Έδρα Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Γεωγραφικό ιαµέρισµα Νοµός Έκταση Κερατσινίου - ραπετσώνας Κερατσίνι Αττικής Πειραιάς Στερεά Ελλάδα Αττικής 9,326 τ.χλµ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1993-1996 Μελέτη και επεξεργασία δεδοµένων Μαρία Ζερβού Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Α ΙΟ ΟΤΗΣΗΣ Ν.3982/2011(ΦΕΚ 143/Α Α /17-06-2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελµατικών και µεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρκων και άλλες διατάξεις 1. Βιοµηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1997 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1997 2 ISBN 9963-43 -718-4 3 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005

Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 Τεύχος 118, Ιούνιος 2005 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι νέες θεωρητικές απόψεις που επηρεάζουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, αναφέρονται στον κυρίαρχο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην αναπτυξιακή διαδικασία, στην

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 1 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 11-13, Σεπτ. 2008 73η Δ.Ε.Θ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Η επίδραση των οδικών αξόνων στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο χάρτης των (287) Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας - Τα συνδικάτα που τις υπογράφουν και πότε λήγουν.

Ο χάρτης των (287) Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας - Τα συνδικάτα που τις υπογράφουν και πότε λήγουν. Ο χάρτης των (287) Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας - Τα συνδικάτα που τις υπογράφουν και πότε λήγουν. Οι Συμβάσεις που ακλουθούν είναι κατά αλφαβητική σειρά και κατά κλάδο Συνοπτικά: --------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221

Διαβάστε περισσότερα