Αγροτικος. Τύπος. ζωοτροφεσ Υπό πίεση η εγχώρια αγορά εξαιτίας του υψηλού κόστους. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #53

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγροτικος. Τύπος. ζωοτροφεσ Υπό πίεση η εγχώρια αγορά εξαιτίας του υψηλού κόστους. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #53"

Transcript

1 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #53 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Leader Εως 50% επιδότηση για μεταποιητικές μονάδες» σελίδα 2 biogreco Τα βιολογικά κοτόπουλα που αντέχουν στην κρίση» σελίδα 3 ζωοτροφεσ Υπό πίεση η εγχώρια αγορά εξαιτίας του υψηλού κόστους Πτωτική πορεία ακολουθούν το τελευταίο διάστημα οι τιμές τους» σελίδες 4-5

2 2 18 Αγροτικός Τύπος Leader Πέµπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER Επιδότηση έως και 50% για µονάδες µεταποίησης ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ Μέχρι και ευρώ µπορούν να διεκδικήσουν υποψήφιοι επιχειρηµατίες που επιθυµούν να επενδύσουν στον κλάδο της µεταποίησης. Στις επιλογές τους συµπεριλαµβάνονται -µεταξύ άλλων- από οινοποιεία, ελαιοτριβεία, τυροκοµεία, συσκευαστήρια αβγών, οπωροκηπευτικών και ελαιολάδου έως επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος, αλλαντοποιεία, µονάδες µεταποίησης σαλιγκαριών, αποξηραµένων φρούτων, ξηρών καρπών, βιοµηχανικής ντοµάτας, καθώς και µονάδες τυποποίησης, επεξεργασίας, µεταποίησης και συσκευασίας µελιού κ.λπ. ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι κάτοικοι των περιοχών Φθιώτιδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Αργολίδας, ράµας, Καρδίτσας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Καρπενήσιου και Εύβοιας, µε την επιδότηση να κυµαίνεται από 40% έως 50% του κόστους - εξαρτάται από την περιοχή. Ωστόσο, είναι στο δρόµο προσκλήσεις που θα χρηµατοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για την ακρίβεια για τη δράση «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» (123Α) των τοπικών προγραµµάτων Leader, η οποία κατά τα λεγόµενα των διαχειριστών των προγραµµάτων συγκεντρώνει υψηλό ενδιαφέρον, αφού συµβάλλει στην αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων. Σε γενικές γραµµές, µέσω αυτής της δράσης χρηµατοδοτούνται ιδρύσεις, εκσυγχρονισµοί ή µετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής (κρέας, γάλα, αβυγά, πουλερικά, µέλι, σηροτροφία, δη- µητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά). Βασική προϋπόθεση αποτελεί το επενδυτικό κόστος για κάθε πρόταση που θα κατατεθεί να µην υπερβαίνει τα ευρώ. Συνεπώς, για ένα σχέδιο αυτού του προϋπολογισµού, µε «ταβάνι» επιδότησης τα ΠΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΝ Περιοχή Καταληκτική ηµεροµηνία Ποσοστό επιδότησης Επικοινωνία Φθιώτιδα 23/2 40% , 67029, Αρκαδία, Λακωνία, Αργολίδα 12/3 50% , ράµα 7/4 50% , 47611, 55740, Καρδίτσα 20/4 50% , Ηράκλειο 27/2 50% , 53321, 53301, Θεσσαλονίκη 2/3 50% , Μεσολόγγι, Ναυπακτία και Καρπενήσι 20/4 50% Εύβοια 20/2 40% , , 89706, ευρώ, ο δικαιούχος επενδυτής καλείται να ανταποκριθεί ισόποσα. Να σηµειωθεί δε πως δεν υπάρχει κατώτατο όριο επένδυσης, γεγονός που καθιστά τα προγράµµατα ιδανικά για επιχειρηµατικά σχέδια χαµηλού ρίσκου. Οι φάκελοι υποψηφιότητας µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ιδιοχείρως είτε µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή ταχυµεταφορά στις έδρες των Αναπτυξιακών Εταιριών που αναλαµβάνουν τη διαχείριση των προγραµµάτων. Συνοπτικά, ο φάκελος υποψηφιότητας που θα καταθέσει κάθε δικαιούχος της ενίσχυσης θα πρέπει να περιλαµβάνει τα στοιχεία του, να περιγράφει µε σαφήνεια την προτεινόµενη επένδυση και τα αναµενόµενα αποτελέσµατά της, τον αναλυτικό προϋπολογισµό οικοδοµικών εργασιών, την τεχνική περιγραφή, τις προσφορές από προµηθευτές, το συνολικό προϋπολογισµό του έργου, καθώς και µελέτη βιωσιµότητας. Επίσης, στο φάκελο πρέπει να εσωκλείονται δικαιολογητικά, όπως ατοµικά, οικονοµικά και φορολογικά στοιχεία, και άλλα στοιχεία τεκµηρίωσης ανάλογα µε την κατηγορία του προτεινόµενου έργου. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να επικοινωνούν µε τους αρµόδιους υπαλλήλους της Αναπτυξιακής Εταιρίας που εδρεύει στην περιοχή τους, ώστε να ενηµερώνονται για τις δράσεις που ενισχύονται, τα ακριβή ποσοστά επιδότησης, όπως και πληροφορίες για το πρόγραµµα. Υπενθυµίζεται πως η υλοποίηση και η πληρωµή των έργων που θα ενταχθούν στα Leader πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2015, ωστόσο είναι πιθανό να υπάρξει κάποια παράταση. Οσο για τις δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν στις εξής κατηγορίες: Κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδοµικών, υδραυλικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών, θέρµανσης κ.λπ. ιαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαµορφώσεις, συνδέσεις µε δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισµός, φυτεύσεις κ.λπ. Αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανο- µένου του λογισµικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, µέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαµβάνονται οι δαπάνες µεταφοράς και εγκατάστασης. Αγοράς λοιπού εξοπλισµού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης. Γενικών δαπανών συνδεόµενων µε τα παραπάνω, όπως αµοιβές µηχανικών και συµβούλων, δαπανών έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδοµική άδεια, δαπανών για µελέτες σκοπιµότητας και οικονοµοτεχνικές µελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Αυτές οι δαπάνες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης. Προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφηµιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του ιαδικτύου και µε ποσοστό µέχρι 5% του συνολικού κόστους. Κάλυψης του κόστους µελέτης - εγκατάστασης συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σηµάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισµένους οργανισµούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστηµάτων αυτών και σε ποσοστό µέχρι 3% του συνολικού κόστους. Εγκατάστασης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Κόστους διαφηµιστικών πλαισίων και επεξηγηµατικών πινακίδων έργων προσέγγισης Leader. ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚ ΟΣΗΣ: ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη τηλ.:

3 Success Story 3 19 εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου h Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 Αγροτικός Τύπος biogreco Τα ελληνικά βιολογικά κοτόπουλα που αντέχουν στην κρίση ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ Να γευθούν οι Ελληνες το κοτόπουλο όπως ήταν παλιά. Αυτός ήταν ο λόγος που τρεις φίλοι από τη Λακωνία -ο Σταύρος Αργυρόπουλος, ο Μπάμπης Λύρας και ο Μελέτης Γιαννάκος- αποφάσισαν το 2001 να στήσουν μια εταιρία που θα παράγει αποκλειστικά βιολογικά κοτόπουλα. Η biogreco για πάνω από μία 10ετία «παντρεύει» τη βιολογική με την παραδοσιακή πτηνοτροφία, κυριαρχώντας στην ελληνική αγορά, με μερίδιο, που ξεπερνά το 70%. «Η βιολογική πτηνοτροφία ουσιαστικά δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Υπήρχε, όμως, σίγουρα στην περιοχή μας, τη Λακωνία, αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια η χωρική παραδοσιακή πτηνοτροφία. Το ονομαζόμενο χωριάτικο κοτόπουλο δεν ήταν, όμως, διαθέσιμο στο μεγαλύτερο μέρος του καταναλωτικού κοινού. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να ξεκινήσουμε την παραγωγή αυτού του μοναδικού προϊόντος με έναν τρόπο που να συνδυάζει την επιστημονική γνώση και την αυστηρή πιστοποίηση ποιότητας με την παράδοση. Ετσι, δημιουργήθηκε το βιολογικό κοτόπουλο biogreco», τονίζουν στον «Αγροτικό Τύπο». Η παραγωγή τα πρώτα χρόνια ήταν ελάχιστη. Γρήγορα, όμως, οι καταναλωτές άρχισαν να αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα και την ποιότητα του προϊόντος και έτσι η ομάδα της biogreco μπόρεσε να αναπτυχθεί και να βελτιώσει τις υποδομές της. Σήμερα, αποτελείται από τέσσερις οικογενειακές πτηνοτροφικές μονάδες, από τη συνεργασία των οποίων προκύπτει μια παραγωγή περίπου βιολογικών κοτόπουλων ανά έτος. Παράλληλα, διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σφαγής και τυποποίησης, ιδιόκτητο δίκτυο διανομής και αυτοματοποιημένο εργοστάσιο βιολογικών ζωοτροφών. Οσον αφορά στα οικονομικά αποτελέσματα, το 2014 «έκλεισε» με ελαφρώς θετικό πρόσημο εν συγκρίσει με το 2013 και αρκετούς νέους πελάτες. «Σημειώνουμε ότι δεν έγινε καμία μείωση τόσο στο επίπεδο του αριθμού του προσωπικού όσο και στο μισθολογικό. Για το 2015 αναμένουμε ελαφρά βελτίωση των οικονομικών δεικτών, λόγω περαιτέρω αναγνώρισης της ποιότητας του προϊόντος και της άριστης σχέσης ποιότητας - ποσότητας και τιμής στο πιάτο του καταναλωτή και όχι στην αγορά στο ράφι», υπογραμμίζουν οι ιδρυτές της biogreco. Οι Ελληνες τρώνε λιγότερο αλλά πιο ποιοτικά Την άποψη ότι οι Ελληνες θυσίασαν την ποσότητα και όχι την ποιότητα στο «βωμό» της κρίσης εκφράζουν οι επικεφαλής της biogreco. «Η οικονομική κρίση μείωσε γενικά την αγοραστική δύναμη του Ελληνα καταναλωτή, τον έχει κάνει, ωστόσο, πιο απαιτητικό. Η σχέση κόστους και ποιότητας παίζει πρωταρχικό ρόλο στις επιλογές της διατροφής του. Δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν, πλέον, να τρώνε λιγότερο, αλλά ποιοτικότερα», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Για τους ίδιους η βιολογική έχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής πτηνοτροφίας. Οι προδιαγραφές, που αφορούν στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων, καθορίζονται σαφώς και λεπτομερώς από τους κανονισμούς 834/2007 και 889/2008 της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι έλεγχοι γίνονται τόσο από τους ίδιους τους παραγωγούς όσο και από διαπιστευμένους οργανισμούς και περιλαμβάνουν όλα τα στάδια της παραγωγής: Από τις ζωοτροφές, τα πτηνοτροφεία, τις εγκαταστάσεις σφαγής και τυποποίησης έως τα σημεία πώλησης. «Τα βιολογικά κοτόπουλα βόσκουν ελεύθερα, καθημερινά, σε ελεγχόμενα αγροκτήματα. Κινούνται και σκαλίζουν το χώμα. Στη διατροφή τους χρησιμοποιούνται αποκλειστικά πιστοποιημένες βιολογικές ζωοτροφές, ενώ απαγορεύεται η χρήση γενετικώς τροποποιημένων ζωοτροφών. Το μεγάλωμα γίνεται με φυσιολογικούς, αργούς ρυθμούς και η ηλικία σφαγής είναι σχεδόν τριπλάσια από αυτή των συμβατικών. Απαγορεύεται η χρήση αντιβιοτικών και αυξητικών παραγόντων», προσθέτουν οι επικεφαλής της εταιρίας. Συζητήσεις με το εξωτερικό «Με το εξωτερικό έχουμε αρκετές επαφές και ενδιαφέρον και διερευνούμε τους δυνατούς τρόπους εξαγωγής τόσο σε κατεψυγμένα όσο και σε νωπά προϊόντα», επισημαίνουν στον «Αγροτικό Τύπο» οι ιδρυτές της biogreco. Το εσωτερικό, ωστόσο, εξακολουθεί να μονοπωλεί το ενδιαφέρον τους, με τα σχέδιά τους να επικεντρώνονται στο λανσάρισμα των νέων προϊόντων, που ήδη έχουν σχεδιαστεί, στο επίπεδο έτοιμου προμαγειρεμένου γεύματος, καθώς και οι νέοι κωδικοί νωπών. «Στην αρχή αντιμετωπίσαμε τη δυσπιστία, αλλά γρήγορα κερδίσαμε ένα δυναμικό και πιστό κοινό. Οι μονάδες είναι επισκέψιμες και καθένας μπορεί να δει τον τρόπο παραγωγής, οποιαδήποτε στιγμή. Η συνέπεια και το μεράκι μας αντικατοπτρίζονται στο προϊόν μας και γι αυτό μας εμπιστεύονται και ο καταναλωτής και τα μαγαζιά. Επιμονή και εφαρμογή της γνώσης - επιστήμης, μεράκι και πολλές θυσίες, ειδικά τα πρώτα χρόνια της επιχειρηματικής δράσης, είναι τα εφόδια για την επιτυχία μιας εκ του μηδενός στημένης επιχείρησης», καταλήγουν.

4 4 Αγροτικός Τύπος 20 Κτηνοτροφικά ψυχανθή Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΑ Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟ Γωγώ Κατσέλη Στη μέγκενη βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η εγχώρια αγορά ζωοτροφών, εξαιτίας τόσο του υψηλού κόστους όσο και της μειωμένης ζήτησής τους σε ποσοστό της τάξεως του 20%. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια ελαφριά υποχώρηση των τιμών τους σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή σεζόν, αν και για το μεγαλύτερο μέρος των κτηνοτρόφων παραμένουν απλησίαστες οι ζωοτροφές. Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου, η µέση τιµή του έτοιμου φυράµατος διαμορφώνεται στα 350 ευρώ τον τόνο, µειωµένη κατά 20%-25% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Την πτωτική πορεία του κόστους των ζωοτροφών στη χώρα μας επιβεβαιώνει και η τελευταία αναφορά της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Παρασκευαστών Σύνθετων Προϊόντων ιατροφής Ζώων (FEFAC), η οποία, όπως εκτιμά, θα διατηρηθεί τους πρώτους μήνες του Οσον αφορά στους λόγους που οδήγησαν σε πτώση των τιμών, η FEFAC υποδεικνύει το ρωσικό εµπάργκο στο χοιρινό που ισχύει από τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ προσθέτει ότι «η µεγάλη διαθεσιµότητα ζωοτροφών, εξαιτίας των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, και η απότομη πτώση των τιµών των γαλακτοκομικών επηρέασαν δραματικά τη ζήτηση για σύνθετη τροφή γαλακτοπαραγωγών αγελάδων». Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της FEFAC, η παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών για το 2014 έφτασε τους 153,6 εκατ. τόνους, δηλαδή 0,6% χαµηλότερα από το Σχετικά με τις ζωοτροφές χοίρων και βοοειδών, η παραγωγή τους µμειώθηκε κατά 1% και 1,5% αντίστοιχα, σε αντίθεση με τον όγκο παραγωγής των ζωοτροφών πουλερικών, ο οποίος κατέγραψε οριακή αύξηση 0,6%. Για το τρέχον έτος, η FEFAC προβλέπει σταθεροποίηση στην παραγωγή ζωοτροφών πουλερικών, µείωση στην παραγωγή ζωοτροφών χοίρων κατά 1% και στις ζωοτροφές βοοειδών κατά 1,5% σε περίπτωση που η αγορά των γαλακτοκοµικών δεν ανακάμψει σύντομα. Ετσι, συνολικά η παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών θα «πέσει» μόλις κατά 0,5% το 2015 σε σύγκριση µε το Από την πλευρά τους, στελέχη της εγχώριας αγοράς ζωοτροφών αποδίδουν την πτώση των τιμών στη µείωση του κόστους των πρώτων υλών, δηλαδή των σιτηρών. Αναλυτικά, η τιμή της σόγιας κινείται στα ευρώ ο τόνος, τo καλαµπόκι στα 0,17-0,18 ευρώ το κιλό έναντι 22 λεπτά πέρυσι και η ηλιόπιτα στα 180 ευρώ ο τόνος (από πέρυσι). Σημειώνεται πως η εγχώρια αγορά των ζωοτροφών υπολογίζεται σε όγκο σε 4 εκατ. τόνους και σε αξία στο 1,2 δισ. ευρώ. Πάντως, η νέα κυβέρνηση διά στόματος του αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βαγγέλη Αποστόλου, έχει προαναγγείλει τη μείωση του κόστους ζωοτροφών. Επιδότηση για την καλλιέργεια ζωοτροφών φέρνει η νέα ΚΑΠ Σταθερό εισόδημα με χαμηλό κόστος μπορεί να προσφέρει στους αγρότες η καλλιέργεια ζωοτροφών, απαντώντας έτσι στην αθρόα εισαγωγή ακριβών ζωοτροφών. Παράλληλα, στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) , τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, όπως αποκαλούνται οι ζωοτροφές, θα υποστηρίζονται με αγροτικές επιδοτήσεις. Συγκεκριμένα, τα ψυχανθή θα ενισχυθούν με ένα επιπλέον ποσοστό της τάξεως του 9% μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης, εφόσον, βέβαια, η νέα ΚΑΠ πάρει το «πράσινο φως» από την ευρωπαϊκή επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τα οφέλη που προκύπτουν από την καλλιέργεια των κτηνοτροφικών ψυχανθών, είναι αρχικά η αυτάρκεια της χώρας σε ζωοτροφές, καθώς τα μπιζέλια, τα ρεβίθια, τα κουκιά και ο βίκος μπορούν να αντικαταστήσουν την εισαγόμενη σόγια, η οποία αποτελεί πρώτη ύλη για την παρασκευή τους. Επιπλέον, το γεγονός ότι δεσμεύουν στις ρίζες τους το άζωτο συμβάλλει στην αποφυγή χημικών λιπασμάτων και την αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης της γης στην επόμενη καλλιέργεια. Την ίδια ώρα, αυξάνουν την προστιθέμενη αξία των ελληνικών ζωικών προϊόντων, ενώ έχουν και χαμηλό κόστος παραγωγής, καθώς δεν απαιτούνται αζωτούχες λιπάνσεις, ενώ τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργειά τους είναι τα ίδια με αυτά που χρησιμοποιούνται για τα σιτηρά.

5 Κτηνοτροφικά ψυχανθή 5 29 εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου h Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 Αγροτικός Τύπος ΡΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Λίγα λόγια για τα κτηνοτροφικά ψυχανθή Mερικά ψυχανθή, όπως ο βίκος, το μπιζέλι, τα κουκιά κ.λπ., καλλιεργούνται ως φυτά λίπανσης του χωραφιού, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους Tα κτηνοτροφικά ψυχανθή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, καλλιεργούνται για διάφορους σκοπούς. Για παράδειγμα, η μηδική και τα τριφύλλια καλλιεργούνται αποκλειστικά και μόνο για το χόρτο τους, το οποίο χρησιμοποιείται στη διατροφή των ζώων είτε ως σανός είτε ως άλευρο σανού κ.ά. Από την άλλη, τα κουκιά και τα λούπινα καλλιεργούνται για τα ξερά σπέρματά τους, που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή σε διάφορες μορφές (αυτούσια, χονδροαλεσμένα, αλευροποιημένα κ.ά.) και σε μίγματα με καρπούς πολλών δημητριακών, επειδή είναι πολύ πλούσια σε πρωτεΐνες. Μερικά άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, όπως ο βίκος, το κτηνοτροφικό μπιζέλι, το λαθούρι, η ρόβη και το κτηνοτροφικό ρεβίθι, καλλιεργούνται τόσο για το χόρτο τους όσο και για τα ξερά σπέρματά τους, τα οποία αποτελούν την τροφή μικρότερων αγροτικών ζώων και των πτηνών. Τέλος, μερικά ψυχανθή, όπως ο βίκος, το κτηνοτροφικό μπιζέλι, τα κτηνοτροφικά κουκιά κ.λπ., καλλιεργούνται ως φυτά λίπανσης του χωραφιού, οπότε αναστρέφονται και παραχώνονται με τα καλλιεργητικά μηχανήματα στο έδαφος, ώστε να συμβάλουν στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους. Μηδική: Εισόδημα για μια πενταετία με μια μόλις σπορά δίνει στους αγρότες η καλλιέργεια της μηδικής. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κτηνοτροφικά φυτά παγκοσμίως εξαιτίας της υψηλής θρεπτικής του αξίας. Το χόρτο της μηδικής είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ανόργανα άλατα και βιταμίνες. Χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή στα σιτηρέσια βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων και πουλερικών. Στη χώρα μας η παραγωγή της μηδικής εντοπίζεται κυρίως στις πεδινές περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας, αν και λόγω της μεγάλης προσαρμοστικότητάς της θεωρείται κατάλληλη για εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Οι αποδόσεις σε χλωρό χόρτο είναι 2-2,5 τόνους το στρέμμα, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής διατηρείται υπό μορφή σανού με τις αποδόσεις να αγγίζουν τον 1,5 τόνο το στρέμμα. Η καλλιέργειά της διαρκεί 4-5 χρόνια και η μέση τιμή ανέρχεται σε 0,2 ευρώ το κιλό. Βίκος: Πρόκειται για ένα φυτό, οι αποδόσεις του οποίου κυμαίνονται από κιλά το στρέμμα σε σανό και κιλά σε σπόρο και πωλείται προς 0,16-0,18 ευρώ το κιλό. Κτηνοτροφικά μπιζέλια: Μπορούν να καλλιεργηθούν τόσο ως αρδευόμενη όσο και ως ξηρική καλλιέργεια. Η τιμή πώλησής τους είναι 0,16-18 ευρώ το κιλό, ενώ το κόστος εγκατάστασης είναι ευρώ το στρέμμα. Η μέση παραγωγή σε καρπό είναι κιλά το στρέμμα. Κτηνοτροφικό ρεβίθι: Το ρεβίθι μπορεί να αντικαταστήσει τη σόγια στα σιτηρέσια των παραπάνω αναφερόμενων ζώων, με εξίσου άριστα αποτελέσματα στην παραγωγή κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι τιμές που μπορούν να έχουν οι καρποί των κτηνοτροφικών ρεβιθιών είναι περίπου 0,15-0,17 ευρώ το κιλό.

6 6 Αγροτικός Τύπος 30 Ειδήσεις Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου H Σχολή Etoile μυεί τις πρέσβειρες στην ελληνική γαστρονομία με ΠΟΠ προϊόντα Ενα βιωματικό ταξίδι στην ελληνική κουζίνα με αυθεντικές συνταγές, προϊόντα ΠΟΠ και βραβευμένα ελληνικά κρασιά έζησαν 14 πρέσβειρες και σύζυγοι πρέσβεων απ όλες τις ηπείρους. Οι καθηγητές executive chefs της Σχολής Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής και Ξενοδοχειακών Σπουδών Etoile, κ.κ. Ν. Περλέγκης, Α. Μάνος και ο καθηγητής Ζαχαροπλαστικής κ. Μ. Σαράβας «μύησαν» τις πρέσβειρες στα μυστικά των ελληνικών γεύσεων και η Σίσυ Νίκα, ειδική σύμβουλος Γαστρονομικού Πολιτισμού, τους «γνώρισε» τα προϊόντα ΠΟΠ που πρωταγωνιστούν στη διεθνή γαστρονομική σκηνή. Σε αυτό το «βιωματικό» σεμινάριο έμαθαν να ανοίγουν φύλλο, να φτιάχνουν σπανακοτυρόπιτα με τυρί φέτα ΠΟΠ Κουρέλας, γιουβετσάκι με γραβιέρα ΠΟΠ της ΕΑΣ Νάξου και χαλβά με λάδι Αιγίου και μαύρη κορινθιακή σταφίδα ΠΟΠ. Το πρώτο στοίχημα πέτυχε, η Σχολή Etoile κατόρθωσε να συγκεντρώσει γύρω από ένα τραπέζι 14 διαφορετικές χώρες και να τους χαρίσει μια εμπειρία πλημμυρισμένη με τα αρώματα, τις γεύσεις, τα προϊόντα και τα χρώματα της Ελλάδας. Το επόμενο ραντεβού κλείστηκε σε ένα μήνα Στόχος της σχολής είναι μέχρι το τέλος Μαΐου να έχουν περάσει από τα εργαστήρια γεύσης και τις κουζίνες της σχολής όλοι οι πρέσβεις και οι ξένες αντιπροσωπίες, προκειμένου να γνωρίσουν την αυθεντική ελληνική γαστρονομία και τα προϊόντα ΠΟΠ. Η πρωτοβουλία αυτή έγινε στο πλαίσιο προώθησης του γαστρονομικού πολιτισμού και των προϊόντων ΠΟΠ, όπως η γραβιέρα της ΕΑΣ Νάξου, το λάδι και οι σταφίδες Αιγίου, τα τυριά Κουρέλας, η μαστίχα Χίου, ο κρόκος Κοζάνης, το λάδι ΠΟΠ και οι σταφίδες της ΕΑΣ Ζακύνθου, καθώς κηπευτικά Συνεταιρισμών Κρήτης και τα προϊόντα Κρητών Αρτος.

7

8

Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ Κερδίστε με σωστές επιλογές & επιδότηση. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 12 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Μαρτίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #7 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Εχουν μέλλον τα τροπικά και υποτροπικά φυτά»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. Η Ελλάδα ζητά διεθνή «ασπίδα» για τη φέτα. Υπουργείο αγροτικησ αναπτυξησ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #57

Αγροτικος. Τύπος. Η Ελλάδα ζητά διεθνή «ασπίδα» για τη φέτα. Υπουργείο αγροτικησ αναπτυξησ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #57 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #57 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Επενδύσεις Προϋποθέσεις για δημιουργία επισκέψιμου οινοποιείου»

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη. Εξαγωγεσ Τα βήματα για να πάρουν... διαβατήριο τα αγροτικά προϊόντα #64

Αγροτικος. Τύπος. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη. Εξαγωγεσ Τα βήματα για να πάρουν... διαβατήριο τα αγροτικά προϊόντα #64 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #64 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Κομισιόν «Μάχη» για την προστασία της φέτας δίνει η Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη

Αγροτικος. Τύπος ΟΣΠΡΙΑ. Eρχονται επιδοτήσεις ΕΩΣ 30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ. Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Αγροτικος 16 ΣΕΛΙ ΕΣ Τύπος Πέµπτη 13 Φεβρουαρίου 2014 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ #3 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη Καλλιέργειες Oλα τα βήματα για βιολογικό ελαιώνα»σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης από 20% έως 65% στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

πάνω ο φετινός φόρος! ΜΑΖΙ 14/3/2015 Μια σειρά αφιερωμένη στον βασιλιά της Μακεδονίας Το σπριντ του ελαιόλαδου «οδηγεί» τις ελληνικές εξαγωγές

πάνω ο φετινός φόρος! ΜΑΖΙ 14/3/2015 Μια σειρά αφιερωμένη στον βασιλιά της Μακεδονίας Το σπριντ του ελαιόλαδου «οδηγεί» τις ελληνικές εξαγωγές ΜΑΖΙ 20 20 Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Μια σειρά αφιερωμένη στον βασιλιά της Μακεδονίας 4ος Τόμος Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ ( Α Γ Ρ Ο Κ Τ Η Μ Α ) Γεώργιος Αθ. Παλάτος

Διαβάστε περισσότερα

03-05_editorial-periexomena_new.indd 3

03-05_editorial-periexomena_new.indd 3 03-05_editorial-periexomena_new.indd 3 9/25/12 2:21 PM ΤΕΥΧΟΣ 10/2012 EDITORIAL Η πραγματική αξία της αγροτικής παραγωγής Με «ανοιχτές πληγές» από την τελευταία καλλιεργητική περίοδο, προχωρούν σιγά σιγά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάχες πάνω από το χυμένο γάλα της «Δωδώνη»

Μάχες πάνω από το χυμένο γάλα της «Δωδώνη» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 26 n ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Μάχες πάνω από το χυμένο γάλα της «Δωδώνη» Στο... πόδι οι κτηνοτρόφοι, που απειλούν με κατάληψη και αυτοδιαχείριση!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4: ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Ζωικής Παραγωγής ΟΔΗΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΕΝΙΚΗ ΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΝΕΑΣ Στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιστημονική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2013. - ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. - Παράτηµα Ι: Ενηµερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόµενες δράσεις (3 η πρόσκληση) 1

Μάιος 2013. - ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. - Παράτηµα Ι: Ενηµερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόµενες δράσεις (3 η πρόσκληση) 1 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάιος 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Μέτρο 123 Α - «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 30/12/2013 & μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ξοφλήστε μέχρι 2DVD. 14 Μαρτίου. Κερδίστε 30/11/2013

Ξοφλήστε μέχρι 2DVD. 14 Μαρτίου. Κερδίστε 30/11/2013 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α www.xrimaonline.gr info@xrimaonline.gr ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 89 ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΝΟΙΞΕ Η Η ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ «ΚΛΗΡΩΝΕΙ» ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. 3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

σε 35 χώρες τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα «Ριζώνουν» Σκηνικό μάχης γύρω από τη «ΔΩΔΩΝΗ» Σελ. 3 Τα πρώτα βιολογικά κράνα είναι ελληνικά! Σελ.

σε 35 χώρες τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα «Ριζώνουν» Σκηνικό μάχης γύρω από τη «ΔΩΔΩΝΗ» Σελ. 3 Τα πρώτα βιολογικά κράνα είναι ελληνικά! Σελ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 35 n ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σκηνικό μάχης γύρω από τη «ΔΩΔΩΝΗ» Σελ. 3 «Ριζώνουν» σε 35 χώρες Τα πρώτα βιολογικά κράνα είναι ελληνικά! Σελ. 8-9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β4α. Γαλακτοβιομηχανία ΕΛΓΑΛ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β4α. Γαλακτοβιομηχανία ΕΛΓΑΛ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2013-2014 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β4α Γαλακτοβιομηχανία ΕΛΓΑΛ ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικός Διευθυντής : Παϊπέτη Άννα Δ/ντρια Προσωπικού : Πάμπορη Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 22 Ιουλίου

Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος. αγροτικης. Τεύχος. Παρασκευή 22 Ιουλίου Εβδομαδιαια ηλεκτρονικη εφημεριδα τύπος αγροτικης Αγροενημερωσης Τεύχος 92 Παρασκευή 22 Ιουλίου 2011 ΠεριεχΟμενα Ζημιές από παγετό σε φυτείες Ροδιάς κατά την περίοδο 2010 2011 6 Σχέδιο Νόμου για Φυτοπροστατευτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 1.1. Ιστορικό... 4 1.2. ιαφορές συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας... 6 1.3. Πως αναγνωρίζω πιο προϊόν είναι Βιολογικό;... 7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ... 8 2.1. Παγκόσµια Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΑ 2011 κτηνοτροφία συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη και στη ιατήρηση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο. Η κατανομή των εωργοκτηνοτροφικών 1. ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη

επι γησ Συμβολαιακή γεωργία και κτηνοτροφία Εγγυημένο εισόδημα για τον αγρότη περιοδικη έκδοση για την αγροτική οικονομία απο την τραπεζα πειραιως επι γησ 01 τευχοσ Νο Ιούνιος 2014 εξαγωγές Φρούτα και λάδι κερδίζουν τις αγορές του κόσμου Made in greece Ενιαίο σήμα για τα ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ I. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Ι.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα