ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015 2020"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ Γ. Κούκουλης Γ. Χλιούμης

2 Τι αφήνουμε πίσω μας; ΚΑΠ Ιστορικά δικαιώματα Ο μέσος όρος των ενισχύσεων της τριετίας , έγιναν μία ενιαία ενίσχυση τα δικαιώματα που καταβάλλονταν με την προϋπόθεση ότι θα δηλώνεται στο ΟΣΔΕ έκταση ίση με την μέση καλλιεργηθείσα έκταση αυτής της τριετίας (επιλέξιμη έκταση). Επιδιώχθηκε: Με την αποσύνδεση των ενισχύσεων από τις τιμές των προϊόντων, η στροφή σε καλλιέργειες που είχαν ζήτηση στην αγορά. Έγιναν κάποια βήματα σε αυτή την κατεύθυνση και υπήρξε ωφέλιμη εναλλαγή αμειψισπορά των καλλιεργειών. Κατηγορήθηκε γιατί: Με την αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την υποχρέωση παραγωγής, απομάκρυνε πολλούς γεωργούς από την παραγωγή προϊόντων και προκάλεσε με αυτό τον τρόπο, αποεπένδυση στη γεωργία.

3 ΣτόχοιτηςΝέαςΚΑΠ Μετηνεπιστροφήστιςστρεµµατικέςενισχύσεις, ανεξάρτητα από το είδος της καλ/γειας, στηρίζει το εισόδηµα όλων των γεωργών, διασφαλίζοντας ένα επίπεδο διαβίωσης. Προωθεί και προβλέπει προοδευτική σύγκλιση των ενισχύσεων τόσο µεταξύ των Κ-Μ., όσο και στο εσωτερικό αυτών. Ανακατανοµή ενισχύσεων. Όλα τα κράτη µέλη µε ενισχύσειςανάεκτάριοχαµηλότερεςτου90% τουμ.ο. τηςε.ε, θακαλύψουντο1/3 τηςδιαφοράςµεταξύτου τρέχοντος επιπέδου και του Μ.Ο. της προσεχούς προγραµµατικής περιόδου, σε βάρος των Κ-Μ που είναι πάνωαπότομ.ο(π.χ. Ελλάδα). (Ο Μ.Ο. ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο στην Ελλάδα το 2013 ήταν384, ενώομ.οτηςε.εήταν271 ). Θεσπίζει ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισµού (πρασίνισµα ΚΑΠ), λαµβάνοντας έτσι µέριµνα για το περιβάλλον και την αειφορική χρήση της γης.

4 ΠιστώσειςτηςνέαςΚΑΠ γιατηνελλάδα Περικοπές στον προϋπολογισµό της Ε.Ε των 28 Κ-Μ.- Μείωση πόρων για τη γεωργία. ΟιδαπάνεςγιατηνέαΚΑΠθαείναιµειωµένεςκατά14% γιατην επταετία Άµεσες ενισχύσεις(πυλώνας Ι): Το συνολικό ποσό κατά την επταετία θαείναιγιατηνελλάδα13,866 διςευρώ, από14,703 διςευρώπουήτανκατάταέτη Αγροτική ανάπτυξη(πυλώνας ΙΙ) : Η συνολική χρηµατοδότηση τουεγτααθαείναι3,73 διςευρώ, µειωµένηκατά5,9 % σεσχέση µε την περίοδο Αναλυτικότερα: Άµεσες ετήσιες ενισχύσεις(πυλώνας Ι) : ΜετηνέαΚΑΠθαδιατίθενταιστηνΕλλάδαπερίπου2διςΕυρώ/έτος, από 2,22δις Ευρώ/έτος που δίδονταν µέχρι το Πιο συγκεκριµένα. Το 2013 οι άµεσες ενισχύσεις ήταν εκατ. Ευρώ. Το2014 ήταν2063 εκατ. Ευρώ. (Ίσχυσανταδικαιώµατατου2013 γραµµικά µειωµένα κατά ποσοστό 7%). Το2020 θαείναι1947 εκατ. Ευρώ. (Μείωση5%) Συνολικήµείωσηαπότο2013 έωςτο2020 : 12%.

5 Σύγκλισηανάµεσαστα Κράτη -Μέλη M alta N etherlands Belgium Italy G reece C yprus D enm ark Slov enia G erm any Franc e Luxem bourg Ireland EU -27 Aus tria H ungary C zech R epublic Finland Sw eden Bulgaria Spain U nited Kingdom Poland Slovakia Portugal R om ania Lithuania Es tonia Latv ia EUR/ha Αξία δικαιωμάτων δικαιωμάτων μετά μετά τη τη σύγκλιση DP Νέα new κατανομή distribution ενισχύσεων (EUR/ha)** (EUR/ha) Υπάρχουσα DP status-quo κατανομή (EUR/ha)* ενισχύσεων (EUR/ha EU-27 Μέσος average όρος (EUR/ha) της ΕΕ-27 (EUR/ha) 90% of του EU-27 μέσου average όρου (EUR/ha) της ΕΕ-27 (EUR/ha)

6 1 ος ος και 2 ος Πυλώνας 1 ος Πυλώνας Οι άμεσες ενισχύσεις που εισπράττει κάθε παραγωγός Δικαιώματα 2 ος Πυλώνας Τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης Μέτρα για τη μεγέθυνση των μικρών εκμεταλλεύσεων(σχέδια βελτίωσης) Συνδεδεμένες ενισχύσεις Ενίσχυση«Γεωργών νεαρής ηλικίας» με ποσοστό 25% Προγράμματα εγκατάστασης νέων γεωργών στην ύπαιθρο Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα (Βιολογική Γεωργία κτηνοτροφία κ.λ.π.) Εφοδιαστική Αλυσίδα Ομάδες παραγωγών Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα Σύστημα Γεωργικών Συμβουλών

7 Εθνικάκριτήριαχορήγησης τωνάµεσωνενισχύσεων

8 Η Νέα Κ.Α.Π. σε αριθμούς Ύψος εθνικού φακέλου άμεσων ενισχύσεων 2015 Μεταφορά στο Β πυλώνα για ενισχύσεις στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (ΠΦΠ) 5% Νέο ανώτατο όριο άμεσων ενισχύσεων % «Γεωργοί νεαρής ηλικίας» 2% 2% Συνδεδεμένες Ενισχύσεις 8% 8% Πράσινη Ενίσχυση 30% 30% Βασική Ενίσχυση + Εθνικό Απόθεμα (3%),60% 60%

9 Πρώτη κατανομή των νέων δικαιωμάτων

10 Επισημάνσεις Τα νέα δικαιώματα θα υπολογιστούν (μέσα στο καλοκαίρι του 2015), με βάση την επιλέξιμη έκταση που θα δηλώσει ο παραγωγός στο ΟΣΔΕ του Θα εκδοθούν πρώτα προσωρινά δικαιώματα, θα ακολουθήσουν ενστάσεις διορθώσεις και θα προκύψουν, τελικά, τα οριστικά δικαιώματα. Από κει και πέρα, επί πλέον δικαιώματα θα μπορούν να αποκτηθούν μόνο με μεταβίβαση ή κατανομή μέσω του εθνικού αποθέματος. Αν ένας γεωργός δηλώνει επιλέξιμες εκτάσεις σε παραπάνω από μία περιφέρειες (π.χ. αρόσιμες και δενδρώδεις), θα λάβει δικαιώματα για κάθε περιφέρεια με ίδια αρχική αξία (ΑΜΑΔ ΑΜΑΔ), αλλά με διαφορετική σύγκλιση σε κάθε περιφέρεια.

11 Νέα δικαιώματα θα πάρουν όσοι: Έχουν την ιδιότητα του Ενεργού Γεωργού. Υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης το Είχαν το δικαίωμα να λάβουν ενίσχυση το Αν δεν είχαν δικαίωμα ενίσχυσης το 2013, μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη γεωργικής δραστηριότητας το 2013 ή καλλιεργούσαν το 2013 μη επιδοτούμενες καλλιέργειες (φρούτα φρούτα, αμπέλια, λαχανικά, πατάτες περισσότερο από 2 στρέμματα για κάθε καλλιέργεια). Έλαβαν κατά το 2014 δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα. Η εκμετάλλευσή τους είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) στρεμμάτων. Τους αναλογούν άμεσες ενισχύσεις άνω των 250.

12 Ενεργός Γεωργός Ο γεωργός που καλλιεργεί ή χρησιμοποιεί για βόσκηση τουλάχιστον το 50% των δηλωμένων στρεμμάτων. Όλοι όσοι λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις μέχρι 5000 σε συνδυασμό με την πρώτη προϋπόθεση. Για όσους λαμβάνουν ενισχύσεις μεγαλύτερες των 5000, οι άμεσες ενισχύσεις του πρέπει να είναι μεγαλύτερες από το 10% των συνολικών εσόδων του από μη γεωργικές δραστηριότητες.

13 Ελάχιστη δραστηριότητα για την επιλεξιμότητα των εκτάσεων Αρόσιμες Αρόσιμες: ένα όργωμα ανά έτος Δενδρώνες Δενδρώνες: καθαρισμός υπο ορόφου μία φορά στα 2 έτη Βοσκότοποι Βοσκότοποι: διατήρησή τους σε καλή κατάσταση και διατήρηση, κατ ελάχιστο, ζωικού κεφαλαίου 0,7ΜΜΖ / εκτάριο.

14 Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης Γεωργός Α, που πληροί τις προϋποθέσεις λήψης δικαιωμάτων το 2015, μπορεί να μεταβιβάσει μαζί με επιλέξιμη έκταση το δικαίωμα λήψης σε γεωργό Β, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις (δεν υπέβαλε δήλωση το 2013, αλλά είχε δικαιώματα το 2014), δίνοντάς του έτσι το «εισιτήριο πρόσβασης» στη νέα κατανομή δικαιωμάτων υπό τους εξής όρους: 1. Και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι είναι ενεργοί γεωργοί το Η πράξη (ενοικίαση ή πώληση) μεταβίβασης όλης της εκμ/σης έγινε μετά την 01/01/2015. ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Όσοι μεταβιβάσουν μέρος της εκμ/σης σης, υπόκεινται στη «ρήτρα απροσδόκητου κέρδους» 2. Δεν μεταβιβάζονται δικαιώματα αλλά δικαίωμα λήψης 3. Τα δικαιώματα που θα κατανεμηθούν στον γεωργό Β θα ανταποκρίνονται στα συνολικά στρέμματα που θα δηλώσει το 2015.

15 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 3 Περιφέρειες (Κατηγορίες Κατηγορίες) Ποσοστό (Βασικής Βασικής+ Πράσινης Ενίσχυσης) Θεωρητική Τιμή το2019 Έκταση(ha) Αρόσιμες εκτάσεις 47% 420 /Ha Δενδρώνες (Δένδρα και αμπέλια) 28% 500 /Ha Βοσκότοποι 25% 250 /Ha H κατηγοριοποίηση των αγροτεμαχίων (αρόσιμες εκτάσεις δενδρώνες βοσκότοποι), θα γίνει με βάση στοιχεία ΟΣΔΕ του 2013

16 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δύο κρίσιμες χρονιές - έτη αναφοράς 2013 : Η υποβολή Α.Ε.Ε. (ΟΣΔΕ), κατοχυρώνει δικαίωμα στη διανομή του : Η αξία των δικαιωμάτων του 2014 είναι η βάση υπολογισμού της Αρχικής Μοναδιαίας Αξίας των Δικαιωμάτων (ΑΜΑΔ) κάθε παραγωγού, η οποία υπολογίζεται ως εξής: Από τη συνολική αξία των δικαιωμάτων του 2014, παρακρατείται το 15% (για συνδεδεμένες ενισχύσεις 8%, για «Γεωργούς νεαρής ηλικίας» 2%, για ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 5% ). Αυτό που απομένει, διαιρείται με τον αριθμό των εκταρίων του 2015 και προκύπτει η ΑΜΑΔ.

17 Μετάτον τονυπολογισµό υπολογισµό,θα θαακολουθήσει ακολουθήσει ησύγκλιση (άνοδος άνοδοςήπτώση πτώσητης τηςαξίας αξίαςτων τωνδικαιωµάτων δικαιωµάτων) Βασικοί κανόνες της σύγκλισης 1. Κανόνας του 90% 2. Κανόνας του 60% 3. Κανόνας του 30% Εφαρμόζονται στα χαμηλά δικαιώματα Εφαρμόζεται στα ψηλά δικαιώματα 4. Κανόνας (ρήτρα) του απροσδόκητου κέρδους

18 Εφαρµογήτων κανόνωντηςσύγκλισης 1. Όσα δικαιώματα έχουν ΑΜΑΔ μικρότερη του 90% της μέσης περιφερειακής αξίας, θα έχουν αύξηση της ΑΜΑΔ τουλάχιστον κατά το 1/3 της διαφοράς μεταξύ της ΑΜΑΔ και του 90% της μέσης περιφερειακής αξίας, μέχρι το Αν μετά την παραπάνω αύξηση τα δικαιώματα παραμένουν υπερβολικά χαμηλά, θα φτάσουν τουλάχιστον στο 60% της μέσης αξίας της περιφέρειας το 2019, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ποσά. 3. Όσοι είχαν υπερβολικά υψηλά δικαιώματα, θα χάσουν το μέγιστο 30% μέχρι το 2019, σε σχέση με την ΑΜΑΔ (2015). Όλες οι παραπάνω μεταβολές θα γίνουν σε πέντε ισόποσα, ετήσια βήματα (από το ). Επισήμανση: Ο κανόνας του 30% εφαρμόζεται υποχρεωτικά, ενώ αυτός του 60% εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ποσά.

19 4. Ρήτρααπροσδόκητουκέρδους Στους γεωργούς που θα δηλώσουν το 2015 επιλέξιµη έκταση µικρότερη από το 90% της έκτασης που δήλωσαν και ενεργοποιούσε δικαιώµατα το 2014, η αξία των δικαιωµάτων θα υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη την επιλέξιµη έκταση που δηλώνουν το 2015, αφαιρώντας (ή προσαρµόζοντας) την αξία δικαιωµάτων που αντιστοιχεί στην επιπλέον έκταση του Η αφαιρούµενη αξία, µεταφέρεται στο εθνικό απόθεµα. Η ρήτρα δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και περιπτώσεις που η µείωση της έκτασης προκύπτει λόγω λήξης της µίσθωσης δηµόσιου βοσκότοπου. Αυτή η ρήτρα θεσµοθετήθηκε για να αποκλεισθούν οι «ευκαιρίες», να µην υπάρχουν «τυχερά» για όσους ήταν «πληροφορηµένοι» ή επιδιώκουν αθέµιτα κέρδη.

20 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

21 Κανόναςτου 30% (Εφαρµόζεται όταν η ΑΜΑ µεγαλύτερη του Μ.Ο. της Περιφέρειας)

22 Κανόναςτου 30% (Εφαρµόζεται όταν η ΑΜΑ µεγαλύτερη του Μ.Ο. της Περιφέρειας) Αρχική Έκταση (στρ.) 200 ικαιώµατα Μείωση κατά 15% Καλλιέργεια αρόσιµη Αρχική Μοναδιαία Αξία (ΑΜΑ ) 54,4 (13.600/250) Θεωρητική Τιµή ικαιώµατος Περιφέρειας (Αρόσιµες Εκτάσεις) Κανόνας 30% στα 54,4 = 38, Σύγκλιση (54,4-42) 12,4 Ετήσιο Βήµα Μείωσης 2,48 ΕΤΟΣ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑ ΑΞΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 51,92 49,44 46,96 44,48 42 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23 Κανόναςτου 90% (Εφαρµόζεται όταν η ΑΜΑ µικρότερη του Μ.Ο. της Περιφέρειας)

24 Κανόναςτου 90% (Εφαρµόζεται όταν η ΑΜΑ µικρότερη του Μ.Ο. της Περιφέρειας) Αρχική Έκταση (στρ.) 300 ικαιώµατα Μείωση κατά 15% Καλλιέργεια αρόσιµη Αρχική Μοναδιαία Αξία (ΑΜΑ ) 12,75 (5.100/400) Θεωρητική Τιµή ικαιώµατος Περιφέρειας (Αρόσιµες Εκτάσεις) Το 90% της περιφερειακής αξίας 42 37,8 Σύγκλιση (37,8-12,75)/3 8,35 Ετήσιο Βήµα Αύξησης 1,67 ΕΤΟΣ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑ ΑΞΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 14,42 16,09 17,76 19,43 21,1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

25 Κανόναςτου 60% (Εφαρµόζεται όταν η ΑΜΑ µικρότερη του Μ.Ο. της Περιφέρειας)

26 ΣυνδυασµένοΠαράδειγµα (ΚαλλιέργειεςσετρειςΠεριφέρειες)

27 ΣυνδυασµένοΠαράδειγµα (ΚαλλιέργειεςσετρειςΠεριφέρειες) Αρχική Έκταση (στρ.) 100 ικαιώµατα Μείωση κατά 15% Αρχική Μοναδιαία Αξία (ΑΜΑ ) 25,33 (3.800/150) 2015 ΕΚΤΑΣΕΙΣ Αρόσιµες εκτάσεις. 90% του 42 = 37,8 26,16 26,99 27,82 28,65 29,48 42,00 90 άρα 37,8-25,33 / 3 / 5 = 0,83 αύξηση 2.354, , , , ,20 ενδρώνες. 90% του 50 = 45 26,64 27,95 29,26 30,57 31,88 50,00 10 Βήµα Σύγκλισης (45-25,33)/3/5=1,31 αύξ. 266,40 279,50 292,60 305,70 318,80 Βοσκότοποι. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25, , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.870, , , , ,00

28 Μικροί Γεωργοί ( , περίπου) Οι γεωργοί που το 2015 θα έχουν δικαιώματα, είναι ενεργοί γεωργοί και λαμβάνουν συνολικά άμεσες ενισχύσεις έως 1250 /έτος έτος, αυτόματα εντάσσονται στο Καθεστώς των Μικρών Παραγωγών. Απαλλαγή από πρασίνισμα και ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης. Πολύ σημαντική αποφόρτιση του ελεγκτικού μηχανισμού. Υποχρέωση: η διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και του χαρακτήρα τους. Είσοδος το Έξοδος, με αίτηση του γεωργού, χωρίς να επιτρέπεται η επανένταξη. Εάν ο μικρός γεωργός επιθυμεί να μεγαλώσει την εκμετάλλευση, μπορεί να λάβει ενίσχυση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

29 «Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας» Θεωρούνται όσοι: α)δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ή έχουν ήδη εγκατασταθεί (έχουν κάνει ΟΣΔΕ), κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής της αίτησης. β)είναι ηλικίας ως40 ετών. Θα λαμβάνουν 25% προσαύξηση δικαιωμάτων, μέχρι 25 εκτάρια, για τα πέντε (5) πρώτα έτη από την έναρξη της εκμετάλλευσης (Η 5ετία μειώνεται κατά τα έτη που μεσολάβησαν μεταξύ της δημιουργίας της εκμετάλλευσης και του έτους αίτησης ενίσχυσης και ισχύει μέχρι το 40 ο έτος τους). Το σχετικό κονδύλιο ανέρχεται σε 2% του εθνικού φακέλου και υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν περισσότεροι από «Γεωργοί νεαρής ηλικίας». Για να είναι δικαιούχοι της προσαύξησης τα Νομικά πρόσωπα θα πρέπει άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου να ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

30 «Γεωργοίπουαρχίζουν τηγεωργικήτουςδραστηριότητα» Νοούνται Νοούνται Νοούνται Νοούνται: Φυσικά Φυσικά Φυσικά Φυσικά ή νομικά νομικά νομικά νομικά πρόσωπα πρόσωπα πρόσωπα πρόσωπα, τα τα τα τα οποία οποία οποία οποία κατά κατά κατά κατά πέντε πέντε πέντε πέντε (5) (5) (5) (5) έτη έτη έτη έτη που που που που προηγούνται προηγούνται προηγούνται προηγούνται της της της της έναρξης έναρξης έναρξης έναρξης γεωργικής γεωργικής γεωργικής γεωργικής δραστηριότητας δραστηριότητας δραστηριότητας δραστηριότητας, δεν δεν δεν δεν άσκησαν άσκησαν άσκησαν άσκησαν γεωργική γεωργική γεωργική γεωργική δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα στο στο στο στο όνομά όνομά όνομά όνομά τους τους τους τους και και και και υπ υπ υπ υπ ευθύνη ευθύνη ευθύνη ευθύνη τους τους τους τους, ούτε ούτε ούτε ούτε έλεγχαν έλεγχαν έλεγχαν έλεγχαν νομικό νομικό νομικό νομικό πρόσωπο πρόσωπο πρόσωπο πρόσωπο που που που που ασκούσε ασκούσε ασκούσε ασκούσε γεωργική γεωργική γεωργική γεωργική δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα.

31 Εθνικό Απόθεμα Είναι ο «κουμπαράς» για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα. Αποτελεί τμήμα της βασικής ενίσχυσης (3%). Οι νεοεισερχόμενοι θα παίρνουν από το εθνικό απόθεμα δικαιώματα σταθερής αξίας, ίσης με τη μέση περιφερειακή αξία, για όλη την περίοδο χωρίς σύγκλιση. Αν είναι νεαρής ηλικίας θα πάρουν και την προσαύξηση του 25%. Από το εθνικό απόθεμα μπορεί να ενισχύονται και γεωργοί νεαρής ηλικίας, αν δεν επαρκεί το κονδύλιο του 2%.

32 Κατανομή Βοσκοτόπων Οι εκτάσεις βοσκοτόπων θα κατανεμηθούν ανάλογα με το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου κάθε κτηνοτρόφου, όπως αυτό προκύπτει από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων. Κάθε κτηνοτρόφος θα δηλώσει αυτές τις εκτάσεις βοσκοτόπων για κατανομή δικαιωμάτων του Συνεπώς, οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν δικαιώματα ανάλογα με το ζωικό κεφάλαιο που διαθέτουν. Όσοι είχαν μόνο ειδικά δικαιώματα και δε δηλώσουν εκτάσεις, δεν θα λάβουν δικαιώματα αλλά θα πάρουν συνδεδεμένη ενίσχυση ανά επιλέξιμο ζώο. Οι εκτάσεις βοσκοτόπων (χαρακτηρισμός 2012), δεν μπορούν να μετατραπούν σε αρόσιμες ή δενδρώνες ή δάση.

33 ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ (μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος) Η μη τήρησή τους οδηγεί σε πολύ σημαντικές κυρώσεις.

34 Οι δύο υποχρεώσεις του πρασινίσματος 1. Διαφοροποίηση ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΣΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΕΜΜΑΤΑ) (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ) < 100 Δεν χρειάζεται διαφοροποίηση (επιτρέπεται και μονοκαλλιέργεια) Δύο (2) Δύο (2) καλλιέργειες (75%, το πολύ, η κύρια καλλιέργεια) > 300 Τρεις (3) καλλιέργειες (75%, το πολύ, η κύρια καλλιέργεια και οι δύο κύριες καλ/γειες όχι πάνω από το 95%) Ακόμα και μικρές παραβιάσεις των υποχρεώσεων πρασινίσματος, επισύρουν σοβαρά, πολλαπλάσια πρόστιμα.

35 2. Περιοχή οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ ΠΟΕ) ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΣΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡ ΣΤΡ.) Περιοχή οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ ΠΟΕ) < 150 όχι > 150 5% (ΠΟΕ) Ακόμα και μικρές παραβιάσεις των υποχρεώσεων πρασινίσματος, επισύρουν σοβαρά, πολλαπλάσια πρόστιμα.

36 Παράδειγμα πρασινίσματος Τι υποχρεώσεις έχει παραγωγός με καλλιέργειες360 στρεμμάτων(280 αρόσιμες, 30 δενδρώνες και50 βοσκότοποι); Πρασίνισμα μόνο στις αρόσιμες εκτάσεις, δηλαδή στα280 στρέμματα. Είμαστε, επομένως στο διάστημα πάνω από 150 και κάτω από τα 300 στρέμματα. Υποχρεώσεις: 1. Διαφοροποίηση: Δύο τουλάχιστον καλλιέργειες, η κύρια όχι περισσότερο από 210 στρέμματα(280 Χ75%). 2. Περιοχή Οικολογικής Εστίασης(ΠΟΕ ΠΟΕ), τουλάχιστον 14 στρέμματα(280 Χ5%).

37 1. ιαφοροποίηση Ως διαφορετικές «καλλιέργειες καλλιέργειες», θεωρούνται: α) Διαφορετικά γένη, όπως ορίζονται στη βοτανική ταξινόμηση π.χ. το κριθάρι (Hordeum) και το σιτάρι (Triticum) θεωρούνται δύο διαφορετικές καλλιέργειες (είναι διαφορετικά γένη) Αντίθετα, το μαλακό σιτάρι και το σκληρό σιτάρι θεωρούνται ίδια καλλιέργεια (ανήκουν σε διαφορετικά είδη, αλλά στο ίδιο γένος Triticum). β) Η καλλιέργεια οποιουδήποτε είδους των οικογενειών: Brassicaceae (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι κ.ά.) Solanaceae (ντομάτα, πατάτα, μελιτζάνα, πιπεριά κ.ά.) Cucurbitaceae (αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθι κ.ά.) γ) Αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά (μηδική μηδική) (Οι καλλιέργειες που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία δεν θεωρούνται διαφορετικές καλλιέργειες ακόμα κι αν ανήκουν σε διαφορετικά γένη, αλλά θεωρούνται σαν μία καλλιέργεια με την ονομασία «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά») δ) Η γη υπό αγρανάπαυση. ίδιο Οι επίσπορες καλλιέργειες δεν μετρούν σαν διαφορετικές καλλιέργειες. Οι χειμερινές και οι εαρινές καλ/γειες θεωρούνται διαφορετικές ακόμη κι αν ανήκουν στο γένος.

38 2. Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ ΠΟΕ) Μπορεί να είναι: Γη σε αγρανάπαυση. Δέντρα σε σειρά ή σε συστάδες μέγιστης επιφάνειας τριών (3)στρεμμάτων. Τάφροι μέγιστου πλάτους 6μ (χαντάκια, υδατορέματα). Ζώνες ανάσχεσης κατά μήκος των υδατορεμάτων υδάτινων όγκων. Αζωτοδεσμευτικές καλλιέργειες (μηδική, όσπρια, βίκος κ.ά.) με συντελεστή 0,7 - κάθε 1 στρέμμα ψυχανθούς, μετράει ως 0,7 στρέμματα για την ΠΟΕ. Δηλαδή, αν σε μια εκμετάλλευση χρειάζονται 10 στρέμματα για την κάλυψη του 5%, τότε θα πρέπει να καλλιεργηθούν περίπου 15 στρέμματα ψυχανθή (10 : 0,7=14,28).

39 Πρασίνισμα: Συνδυαστικές επιλογές και εξαιρέσεις Η υποχρέωση του 5% Περιοχής Οικολογικής Εστίασης προστίθεται στην υποχρέωση της διαφοροποίησης των καλλιεργειών. Άρα όποιος καλλιεργεί έκταση μεγαλύτερη των 150 στρεμ. πρέπει να τηρεί και τις δύο υποχρεώσεις. Η αγρανάπαυση μετράει και σαν διαφορετική καλλιέργεια και σαν περιοχή οικολογικής εστίασης. Τα ψυχανθή και τα όσπρια μετράνε για περιοχή οικολογικής εστίασης και διαφοροποίησης καλλιεργειών και μπορούν παράλληλα να λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση, εφόσον ανήκουν στα επιλέξιμα είδη. Οι βιολογικές καλλιέργειες εξαιρούνται για όλες τις υποχρεώσεις πρασινίσματος για το μέρος της εκμετάλλευσης που είναι βιολογικό. Εξαιρούνται της υποχρέωσης εκτάσεις που καλλιεργούνται με ρύζι, αγρωστώδη και λοιπά κτηνοτροφικά φυτά αν καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της εκμετάλλευσης μόνα τους ή σε συνδυασμό και όταν το υπόλοιπο της έκτασης (25%) δεν υπερβαίνει τα 300 στρέμματα. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο (25%) υπερβαίνει τα 300 στρ. η κύρια καλλιέργεια αυτού του υπολοίπου δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 75%.,

40 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ (Στρεμματικές ή κατά ζώο) ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

41 Συνδεδεμένες ενισχύσεις Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης δεν είναι σταθερό και θα αυξομειώνεται ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις ή μονάδες ζώων που θα συμμετέχουν στην ενίσχυση κάθε χρόνο. Δεν χορηγείται παραπάνω από μια συνδεδεμένη ενίσχυση στην ίδια έκταση Το βαμβάκι αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και συνεχίζεται η ειδική ενίσχυση, όπως στο προηγούμενο καθεστώς.

42 Αίτηµαλήψης των συνδεδεµένων ενισχύσεων Είναι ανεξάρτητο από το εάν ο γεωργός διαθέτει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης Υποβάλλεται με προσοχή και μόνο από τους εν δυνάμει δικαιούχους, ώστε να μην γίνει λανθασμένη εκτίμηση ύψους άμεσων ενισχύσεων κατά τον καθορισμό των γεωργών που θα ενταθούν αυτόματα στο καθεστώς Μικροκαλλιεργητών Είναι δυνατό μόνο στις επιλέξιμες για συνδεδεμένη ενίσχυση ποικιλίες του φυτικού κεφαλαίου, π.χ.: Η ομάδα καλλιέργειας 11 ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ περιέχει μόνο επιλέξιμες για τη συνδεδεμένη των οσπρίων Επιλέξιμες για τη συνδεδεμένη των πρωτεϊνούχων ψυχανθών για ζωοτροφές, είναι οι ποικιλίες: κτηνοτροφικά κουκί, ρεβίθι, λαθούρι και μπιζέλι, βίκος λούπινο λευκό, λούπινο κυανό, λούπινο κίτρινο, ρόβι, σόγια

43 Ύψοςσυνδεδεµένων ενισχύσεων ΕΙ ΟΣ ΡΥΖΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΟΣΠΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (χυµοποίηση) ΡΟ ΑΚΙΝΑ (χυµοποίηση) ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΑΡΑΓΓΙ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) Ύψος συνδεδεµένων ενισχύσεων /στρ ,5-26,7 3,6-5,7 25,0-34,6 27,4-41,1 28,9-30,3 16,7-17,5 31,6-41,6 19,1-20,0 28,1-29,4 36,7-38,5

44 Ύψοςσυνδεδεµένων ενισχύσεων ΕΙ ΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ (Ορεινά) ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ (Πεδινά) ΘΗΛΥΚΑ ΒΟΟΕΙ Η ΖΩΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ Ύψος συνδεδεµένων ενισχύσεων /ζώο

45 Προϋποθέσειςκαταβολήςτωνσυνδεδεµένων ( Σύµφωνα µε τις προτάσεις µπορεί να υπάρξουν αλλαγές) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΣΤΡΕΜΜΑ ΡΥΖΙ 800 ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 300 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ή ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΟΣΠΡΙΑ 180 ΚΑΡΠΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 170

46 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (Αναλυτικότερη αναφορά)

47 ΕνίσχυσηΚτηνοτροφίας Αύξηση κονδυλίων στις άμεσες ενισχύσεις από 19% 25%. Συνδεδεμένες αιγοπροβάτων και βοοειδών, ώστε να χτίσουμε ισχυρό εγχώριο ζωικό κεφάλαιο και να στηρίξουμε το εθνικό προϊόν της φέτας. Ενίσχυση κτηνοτροφικών ψυχανθών, για φτηνές ζωοτροφές. Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (σχέδια βελτίωσης), για μείωση κόστους και δημιουργία υποδομών.

48 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΓΗ Η ενίσχυση αφορά στους κτηνοτρόφους που κατείχαν ειδικά δικαιώματα το 2014 και οι οποίοι δε διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια, για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης το Οι κτηνοτρόφοι αυτοί, θα ενισχύονται με βάση τον αριθμό των μονάδων μεγάλων ζώων (ΜΜΖ), που διαθέτουν. Ελάχιστος αριθμός ζώων στην εκμετάλλευση, οι τρεις (3) ΜΜΖ. Απαραίτητη η εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων (ενώτια κ.λπ.), όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για τα βοοειδή και Καν. (ΕΚ) 21/2004 για τα αιγοπρόβατα.

49 Αντιστοιχία για µετατροπή των επιλέξιµων ζώων σε Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) ΕΙΔΟΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ Αιγοπρόβατα(ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των6 μηνών Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από6 μηνών έως24 μηνών ΜΜΖ/ζώο Ζώα/1ΜΜΖ 0,15 7 0,20 5 0,60 2 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των24 μηνών 1,00 1

50 ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗΣΤΑ ΘΗΛΥΚΑ ΒΟΟΕΙ Η Το εγχώριο ζωικό κεφάλαιο μειώνεται συνεχώς, όπως και οι γεννήσεις νέων ζώων, με αποτέλεσμα ο βαθμός αυτάρκειας της χώρας σε βόειο κρέας να εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμηλός. Στοχεύουμε στην αξιοποίηση του αναπαραγωγικού δυναμικού. Στην Ελλάδα, οι θηλυκές αγελάδες είναι περίπου και αναμένουμε γεννήσεις από τα 2/3 αυτών των ζώων. Συνεπώς, αναμένουμε περίπου γεννήσεις Ενισχύονται: Θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 μηνών έως 10 (ή 12;) ετών Να έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης Ελάχιστος αριθμός ζώων στην εκμετάλλευση τα 6 ζώα ανά εκμετάλλευση Απαραίτητη η εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων (ενώτια κ.λπ.), όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1760/2000.

51 ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΟΡΕΙΝΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ Δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο στον πρωτογενή τομέα, όσο και στη μεταποίηση. Η βελτίωση της ποιότητας του πρόβειου και του κατσικίσιου γάλακτος θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και θα οδηγήσει σε υψηλότερη ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων. Ενίσχυση της βιωσιμότητας της μεταποιητικής βιομηχανίας, η οποία εξαρτάται άμεσα από την παροχή πρώτης ύλης. Ενισχύονται: Αίγες και προβατίνες ηλικίας άνω του έτους Ορεινών Μειονεκτικών περιοχών. Παράδοση τουλάχιστον 6 τόνων γάλακτος σε μεταποιητικές βιομηχανίες με Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα μικρότερη από cfu/ml. Απαραίτητη η εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων (ενώτια κ.λπ.), όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 21/2004 για τα αιγοπρόβατα.

52 Ενισχύονται: ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΠΕ ΙΝΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ Αίγες και προβατίνες πεδινών περιοχών, ηλικίας άνω του έτους. Παράδοση τουλάχιστον 10 τόνων γάλακτος σε μεταποιητικές βιομηχανίες σε Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα < cfu/ml. Εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 21/2004 για τα αιγοπρόβατα Ίδιες προϋποθέσεις με τις ορεινές περιοχές μικρότερη ενίσχυση

53 Οσηµαντικός 2 ος Πυλώνας (Αγροτικήανάπτυξη) Γενναιόδωρα προγράμματα για νέους γεωργούς. Προγράμματα για γεωργούς ετών. Σοβαρή ενίσχυση των ομάδων παραγωγών. Μεταφορά 5% των πόρων στον 2 ο Πυλώνα Επιπλέον στρεμματική ενίσχυση για τους παραγωγούς περιοχών με φυσικούς περιορισμούς για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων αυτών των περιοχών Αντικατάσταση της εξισωτικής αποζημίωσης

54 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ποιοι δικαιούνται νέα δικαιώµατα Ενεργός γεωργός ιαχωρισµός των εκτάσεων σε 3 περιφέρειες Σύγκλιση δικαιωµάτων Κανόνες σύγκλισης Ρήτρα απροσδόκητου κέρδους Γεωργοί νεαρής ηλικίας Πρασίνισµα 1. ιαφοροποίηση 2. Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ) Συνδεδεµένες ενισχύσεις

55 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε στα γραφεία μας ειδικές περιπτώσεις.

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 147 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 104/7056 Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/865 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17 Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Α Ξ Ο Ν Α Σ 2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21.10.2003 L 270/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεµβρίου 2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Καν. 2092/91 "για τον Βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΝ Ο» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2496 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3568/93548 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 266355/11 02 2009 (ΦΕΚ 594/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21

AGRO2 / AGRO3. Σελ 1/21 ΜΕΤΡΟ 132 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1698/06 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3255 20 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 26984 2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης φα κέλων υποψηφιότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα