ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015 2020"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ Γ. Κούκουλης Γ. Χλιούμης

2 Τι αφήνουμε πίσω μας; ΚΑΠ Ιστορικά δικαιώματα Ο μέσος όρος των ενισχύσεων της τριετίας , έγιναν μία ενιαία ενίσχυση τα δικαιώματα που καταβάλλονταν με την προϋπόθεση ότι θα δηλώνεται στο ΟΣΔΕ έκταση ίση με την μέση καλλιεργηθείσα έκταση αυτής της τριετίας (επιλέξιμη έκταση). Επιδιώχθηκε: Με την αποσύνδεση των ενισχύσεων από τις τιμές των προϊόντων, η στροφή σε καλλιέργειες που είχαν ζήτηση στην αγορά. Έγιναν κάποια βήματα σε αυτή την κατεύθυνση και υπήρξε ωφέλιμη εναλλαγή αμειψισπορά των καλλιεργειών. Κατηγορήθηκε γιατί: Με την αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την υποχρέωση παραγωγής, απομάκρυνε πολλούς γεωργούς από την παραγωγή προϊόντων και προκάλεσε με αυτό τον τρόπο, αποεπένδυση στη γεωργία.

3 ΣτόχοιτηςΝέαςΚΑΠ Μετηνεπιστροφήστιςστρεµµατικέςενισχύσεις, ανεξάρτητα από το είδος της καλ/γειας, στηρίζει το εισόδηµα όλων των γεωργών, διασφαλίζοντας ένα επίπεδο διαβίωσης. Προωθεί και προβλέπει προοδευτική σύγκλιση των ενισχύσεων τόσο µεταξύ των Κ-Μ., όσο και στο εσωτερικό αυτών. Ανακατανοµή ενισχύσεων. Όλα τα κράτη µέλη µε ενισχύσειςανάεκτάριοχαµηλότερεςτου90% τουμ.ο. τηςε.ε, θακαλύψουντο1/3 τηςδιαφοράςµεταξύτου τρέχοντος επιπέδου και του Μ.Ο. της προσεχούς προγραµµατικής περιόδου, σε βάρος των Κ-Μ που είναι πάνωαπότομ.ο(π.χ. Ελλάδα). (Ο Μ.Ο. ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο στην Ελλάδα το 2013 ήταν384, ενώομ.οτηςε.εήταν271 ). Θεσπίζει ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισµού (πρασίνισµα ΚΑΠ), λαµβάνοντας έτσι µέριµνα για το περιβάλλον και την αειφορική χρήση της γης.

4 ΠιστώσειςτηςνέαςΚΑΠ γιατηνελλάδα Περικοπές στον προϋπολογισµό της Ε.Ε των 28 Κ-Μ.- Μείωση πόρων για τη γεωργία. ΟιδαπάνεςγιατηνέαΚΑΠθαείναιµειωµένεςκατά14% γιατην επταετία Άµεσες ενισχύσεις(πυλώνας Ι): Το συνολικό ποσό κατά την επταετία θαείναιγιατηνελλάδα13,866 διςευρώ, από14,703 διςευρώπουήτανκατάταέτη Αγροτική ανάπτυξη(πυλώνας ΙΙ) : Η συνολική χρηµατοδότηση τουεγτααθαείναι3,73 διςευρώ, µειωµένηκατά5,9 % σεσχέση µε την περίοδο Αναλυτικότερα: Άµεσες ετήσιες ενισχύσεις(πυλώνας Ι) : ΜετηνέαΚΑΠθαδιατίθενταιστηνΕλλάδαπερίπου2διςΕυρώ/έτος, από 2,22δις Ευρώ/έτος που δίδονταν µέχρι το Πιο συγκεκριµένα. Το 2013 οι άµεσες ενισχύσεις ήταν εκατ. Ευρώ. Το2014 ήταν2063 εκατ. Ευρώ. (Ίσχυσανταδικαιώµατατου2013 γραµµικά µειωµένα κατά ποσοστό 7%). Το2020 θαείναι1947 εκατ. Ευρώ. (Μείωση5%) Συνολικήµείωσηαπότο2013 έωςτο2020 : 12%.

5 Σύγκλισηανάµεσαστα Κράτη -Μέλη M alta N etherlands Belgium Italy G reece C yprus D enm ark Slov enia G erm any Franc e Luxem bourg Ireland EU -27 Aus tria H ungary C zech R epublic Finland Sw eden Bulgaria Spain U nited Kingdom Poland Slovakia Portugal R om ania Lithuania Es tonia Latv ia EUR/ha Αξία δικαιωμάτων δικαιωμάτων μετά μετά τη τη σύγκλιση DP Νέα new κατανομή distribution ενισχύσεων (EUR/ha)** (EUR/ha) Υπάρχουσα DP status-quo κατανομή (EUR/ha)* ενισχύσεων (EUR/ha EU-27 Μέσος average όρος (EUR/ha) της ΕΕ-27 (EUR/ha) 90% of του EU-27 μέσου average όρου (EUR/ha) της ΕΕ-27 (EUR/ha)

6 1 ος ος και 2 ος Πυλώνας 1 ος Πυλώνας Οι άμεσες ενισχύσεις που εισπράττει κάθε παραγωγός Δικαιώματα 2 ος Πυλώνας Τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης Μέτρα για τη μεγέθυνση των μικρών εκμεταλλεύσεων(σχέδια βελτίωσης) Συνδεδεμένες ενισχύσεις Ενίσχυση«Γεωργών νεαρής ηλικίας» με ποσοστό 25% Προγράμματα εγκατάστασης νέων γεωργών στην ύπαιθρο Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα (Βιολογική Γεωργία κτηνοτροφία κ.λ.π.) Εφοδιαστική Αλυσίδα Ομάδες παραγωγών Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα Σύστημα Γεωργικών Συμβουλών

7 Εθνικάκριτήριαχορήγησης τωνάµεσωνενισχύσεων

8 Η Νέα Κ.Α.Π. σε αριθμούς Ύψος εθνικού φακέλου άμεσων ενισχύσεων 2015 Μεταφορά στο Β πυλώνα για ενισχύσεις στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (ΠΦΠ) 5% Νέο ανώτατο όριο άμεσων ενισχύσεων % «Γεωργοί νεαρής ηλικίας» 2% 2% Συνδεδεμένες Ενισχύσεις 8% 8% Πράσινη Ενίσχυση 30% 30% Βασική Ενίσχυση + Εθνικό Απόθεμα (3%),60% 60%

9 Πρώτη κατανομή των νέων δικαιωμάτων

10 Επισημάνσεις Τα νέα δικαιώματα θα υπολογιστούν (μέσα στο καλοκαίρι του 2015), με βάση την επιλέξιμη έκταση που θα δηλώσει ο παραγωγός στο ΟΣΔΕ του Θα εκδοθούν πρώτα προσωρινά δικαιώματα, θα ακολουθήσουν ενστάσεις διορθώσεις και θα προκύψουν, τελικά, τα οριστικά δικαιώματα. Από κει και πέρα, επί πλέον δικαιώματα θα μπορούν να αποκτηθούν μόνο με μεταβίβαση ή κατανομή μέσω του εθνικού αποθέματος. Αν ένας γεωργός δηλώνει επιλέξιμες εκτάσεις σε παραπάνω από μία περιφέρειες (π.χ. αρόσιμες και δενδρώδεις), θα λάβει δικαιώματα για κάθε περιφέρεια με ίδια αρχική αξία (ΑΜΑΔ ΑΜΑΔ), αλλά με διαφορετική σύγκλιση σε κάθε περιφέρεια.

11 Νέα δικαιώματα θα πάρουν όσοι: Έχουν την ιδιότητα του Ενεργού Γεωργού. Υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης το Είχαν το δικαίωμα να λάβουν ενίσχυση το Αν δεν είχαν δικαίωμα ενίσχυσης το 2013, μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη γεωργικής δραστηριότητας το 2013 ή καλλιεργούσαν το 2013 μη επιδοτούμενες καλλιέργειες (φρούτα φρούτα, αμπέλια, λαχανικά, πατάτες περισσότερο από 2 στρέμματα για κάθε καλλιέργεια). Έλαβαν κατά το 2014 δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα. Η εκμετάλλευσή τους είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) στρεμμάτων. Τους αναλογούν άμεσες ενισχύσεις άνω των 250.

12 Ενεργός Γεωργός Ο γεωργός που καλλιεργεί ή χρησιμοποιεί για βόσκηση τουλάχιστον το 50% των δηλωμένων στρεμμάτων. Όλοι όσοι λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις μέχρι 5000 σε συνδυασμό με την πρώτη προϋπόθεση. Για όσους λαμβάνουν ενισχύσεις μεγαλύτερες των 5000, οι άμεσες ενισχύσεις του πρέπει να είναι μεγαλύτερες από το 10% των συνολικών εσόδων του από μη γεωργικές δραστηριότητες.

13 Ελάχιστη δραστηριότητα για την επιλεξιμότητα των εκτάσεων Αρόσιμες Αρόσιμες: ένα όργωμα ανά έτος Δενδρώνες Δενδρώνες: καθαρισμός υπο ορόφου μία φορά στα 2 έτη Βοσκότοποι Βοσκότοποι: διατήρησή τους σε καλή κατάσταση και διατήρηση, κατ ελάχιστο, ζωικού κεφαλαίου 0,7ΜΜΖ / εκτάριο.

14 Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης Γεωργός Α, που πληροί τις προϋποθέσεις λήψης δικαιωμάτων το 2015, μπορεί να μεταβιβάσει μαζί με επιλέξιμη έκταση το δικαίωμα λήψης σε γεωργό Β, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις (δεν υπέβαλε δήλωση το 2013, αλλά είχε δικαιώματα το 2014), δίνοντάς του έτσι το «εισιτήριο πρόσβασης» στη νέα κατανομή δικαιωμάτων υπό τους εξής όρους: 1. Και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι είναι ενεργοί γεωργοί το Η πράξη (ενοικίαση ή πώληση) μεταβίβασης όλης της εκμ/σης έγινε μετά την 01/01/2015. ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Όσοι μεταβιβάσουν μέρος της εκμ/σης σης, υπόκεινται στη «ρήτρα απροσδόκητου κέρδους» 2. Δεν μεταβιβάζονται δικαιώματα αλλά δικαίωμα λήψης 3. Τα δικαιώματα που θα κατανεμηθούν στον γεωργό Β θα ανταποκρίνονται στα συνολικά στρέμματα που θα δηλώσει το 2015.

15 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 3 Περιφέρειες (Κατηγορίες Κατηγορίες) Ποσοστό (Βασικής Βασικής+ Πράσινης Ενίσχυσης) Θεωρητική Τιμή το2019 Έκταση(ha) Αρόσιμες εκτάσεις 47% 420 /Ha Δενδρώνες (Δένδρα και αμπέλια) 28% 500 /Ha Βοσκότοποι 25% 250 /Ha H κατηγοριοποίηση των αγροτεμαχίων (αρόσιμες εκτάσεις δενδρώνες βοσκότοποι), θα γίνει με βάση στοιχεία ΟΣΔΕ του 2013

16 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δύο κρίσιμες χρονιές - έτη αναφοράς 2013 : Η υποβολή Α.Ε.Ε. (ΟΣΔΕ), κατοχυρώνει δικαίωμα στη διανομή του : Η αξία των δικαιωμάτων του 2014 είναι η βάση υπολογισμού της Αρχικής Μοναδιαίας Αξίας των Δικαιωμάτων (ΑΜΑΔ) κάθε παραγωγού, η οποία υπολογίζεται ως εξής: Από τη συνολική αξία των δικαιωμάτων του 2014, παρακρατείται το 15% (για συνδεδεμένες ενισχύσεις 8%, για «Γεωργούς νεαρής ηλικίας» 2%, για ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 5% ). Αυτό που απομένει, διαιρείται με τον αριθμό των εκταρίων του 2015 και προκύπτει η ΑΜΑΔ.

17 Μετάτον τονυπολογισµό υπολογισµό,θα θαακολουθήσει ακολουθήσει ησύγκλιση (άνοδος άνοδοςήπτώση πτώσητης τηςαξίας αξίαςτων τωνδικαιωµάτων δικαιωµάτων) Βασικοί κανόνες της σύγκλισης 1. Κανόνας του 90% 2. Κανόνας του 60% 3. Κανόνας του 30% Εφαρμόζονται στα χαμηλά δικαιώματα Εφαρμόζεται στα ψηλά δικαιώματα 4. Κανόνας (ρήτρα) του απροσδόκητου κέρδους

18 Εφαρµογήτων κανόνωντηςσύγκλισης 1. Όσα δικαιώματα έχουν ΑΜΑΔ μικρότερη του 90% της μέσης περιφερειακής αξίας, θα έχουν αύξηση της ΑΜΑΔ τουλάχιστον κατά το 1/3 της διαφοράς μεταξύ της ΑΜΑΔ και του 90% της μέσης περιφερειακής αξίας, μέχρι το Αν μετά την παραπάνω αύξηση τα δικαιώματα παραμένουν υπερβολικά χαμηλά, θα φτάσουν τουλάχιστον στο 60% της μέσης αξίας της περιφέρειας το 2019, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ποσά. 3. Όσοι είχαν υπερβολικά υψηλά δικαιώματα, θα χάσουν το μέγιστο 30% μέχρι το 2019, σε σχέση με την ΑΜΑΔ (2015). Όλες οι παραπάνω μεταβολές θα γίνουν σε πέντε ισόποσα, ετήσια βήματα (από το ). Επισήμανση: Ο κανόνας του 30% εφαρμόζεται υποχρεωτικά, ενώ αυτός του 60% εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ποσά.

19 4. Ρήτρααπροσδόκητουκέρδους Στους γεωργούς που θα δηλώσουν το 2015 επιλέξιµη έκταση µικρότερη από το 90% της έκτασης που δήλωσαν και ενεργοποιούσε δικαιώµατα το 2014, η αξία των δικαιωµάτων θα υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη την επιλέξιµη έκταση που δηλώνουν το 2015, αφαιρώντας (ή προσαρµόζοντας) την αξία δικαιωµάτων που αντιστοιχεί στην επιπλέον έκταση του Η αφαιρούµενη αξία, µεταφέρεται στο εθνικό απόθεµα. Η ρήτρα δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και περιπτώσεις που η µείωση της έκτασης προκύπτει λόγω λήξης της µίσθωσης δηµόσιου βοσκότοπου. Αυτή η ρήτρα θεσµοθετήθηκε για να αποκλεισθούν οι «ευκαιρίες», να µην υπάρχουν «τυχερά» για όσους ήταν «πληροφορηµένοι» ή επιδιώκουν αθέµιτα κέρδη.

20 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

21 Κανόναςτου 30% (Εφαρµόζεται όταν η ΑΜΑ µεγαλύτερη του Μ.Ο. της Περιφέρειας)

22 Κανόναςτου 30% (Εφαρµόζεται όταν η ΑΜΑ µεγαλύτερη του Μ.Ο. της Περιφέρειας) Αρχική Έκταση (στρ.) 200 ικαιώµατα Μείωση κατά 15% Καλλιέργεια αρόσιµη Αρχική Μοναδιαία Αξία (ΑΜΑ ) 54,4 (13.600/250) Θεωρητική Τιµή ικαιώµατος Περιφέρειας (Αρόσιµες Εκτάσεις) Κανόνας 30% στα 54,4 = 38, Σύγκλιση (54,4-42) 12,4 Ετήσιο Βήµα Μείωσης 2,48 ΕΤΟΣ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑ ΑΞΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 51,92 49,44 46,96 44,48 42 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23 Κανόναςτου 90% (Εφαρµόζεται όταν η ΑΜΑ µικρότερη του Μ.Ο. της Περιφέρειας)

24 Κανόναςτου 90% (Εφαρµόζεται όταν η ΑΜΑ µικρότερη του Μ.Ο. της Περιφέρειας) Αρχική Έκταση (στρ.) 300 ικαιώµατα Μείωση κατά 15% Καλλιέργεια αρόσιµη Αρχική Μοναδιαία Αξία (ΑΜΑ ) 12,75 (5.100/400) Θεωρητική Τιµή ικαιώµατος Περιφέρειας (Αρόσιµες Εκτάσεις) Το 90% της περιφερειακής αξίας 42 37,8 Σύγκλιση (37,8-12,75)/3 8,35 Ετήσιο Βήµα Αύξησης 1,67 ΕΤΟΣ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑ ΑΞΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 14,42 16,09 17,76 19,43 21,1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

25 Κανόναςτου 60% (Εφαρµόζεται όταν η ΑΜΑ µικρότερη του Μ.Ο. της Περιφέρειας)

26 ΣυνδυασµένοΠαράδειγµα (ΚαλλιέργειεςσετρειςΠεριφέρειες)

27 ΣυνδυασµένοΠαράδειγµα (ΚαλλιέργειεςσετρειςΠεριφέρειες) Αρχική Έκταση (στρ.) 100 ικαιώµατα Μείωση κατά 15% Αρχική Μοναδιαία Αξία (ΑΜΑ ) 25,33 (3.800/150) 2015 ΕΚΤΑΣΕΙΣ Αρόσιµες εκτάσεις. 90% του 42 = 37,8 26,16 26,99 27,82 28,65 29,48 42,00 90 άρα 37,8-25,33 / 3 / 5 = 0,83 αύξηση 2.354, , , , ,20 ενδρώνες. 90% του 50 = 45 26,64 27,95 29,26 30,57 31,88 50,00 10 Βήµα Σύγκλισης (45-25,33)/3/5=1,31 αύξ. 266,40 279,50 292,60 305,70 318,80 Βοσκότοποι. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25, , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.870, , , , ,00

28 Μικροί Γεωργοί ( , περίπου) Οι γεωργοί που το 2015 θα έχουν δικαιώματα, είναι ενεργοί γεωργοί και λαμβάνουν συνολικά άμεσες ενισχύσεις έως 1250 /έτος έτος, αυτόματα εντάσσονται στο Καθεστώς των Μικρών Παραγωγών. Απαλλαγή από πρασίνισμα και ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης. Πολύ σημαντική αποφόρτιση του ελεγκτικού μηχανισμού. Υποχρέωση: η διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και του χαρακτήρα τους. Είσοδος το Έξοδος, με αίτηση του γεωργού, χωρίς να επιτρέπεται η επανένταξη. Εάν ο μικρός γεωργός επιθυμεί να μεγαλώσει την εκμετάλλευση, μπορεί να λάβει ενίσχυση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

29 «Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας» Θεωρούνται όσοι: α)δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ή έχουν ήδη εγκατασταθεί (έχουν κάνει ΟΣΔΕ), κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής της αίτησης. β)είναι ηλικίας ως40 ετών. Θα λαμβάνουν 25% προσαύξηση δικαιωμάτων, μέχρι 25 εκτάρια, για τα πέντε (5) πρώτα έτη από την έναρξη της εκμετάλλευσης (Η 5ετία μειώνεται κατά τα έτη που μεσολάβησαν μεταξύ της δημιουργίας της εκμετάλλευσης και του έτους αίτησης ενίσχυσης και ισχύει μέχρι το 40 ο έτος τους). Το σχετικό κονδύλιο ανέρχεται σε 2% του εθνικού φακέλου και υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν περισσότεροι από «Γεωργοί νεαρής ηλικίας». Για να είναι δικαιούχοι της προσαύξησης τα Νομικά πρόσωπα θα πρέπει άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου να ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

30 «Γεωργοίπουαρχίζουν τηγεωργικήτουςδραστηριότητα» Νοούνται Νοούνται Νοούνται Νοούνται: Φυσικά Φυσικά Φυσικά Φυσικά ή νομικά νομικά νομικά νομικά πρόσωπα πρόσωπα πρόσωπα πρόσωπα, τα τα τα τα οποία οποία οποία οποία κατά κατά κατά κατά πέντε πέντε πέντε πέντε (5) (5) (5) (5) έτη έτη έτη έτη που που που που προηγούνται προηγούνται προηγούνται προηγούνται της της της της έναρξης έναρξης έναρξης έναρξης γεωργικής γεωργικής γεωργικής γεωργικής δραστηριότητας δραστηριότητας δραστηριότητας δραστηριότητας, δεν δεν δεν δεν άσκησαν άσκησαν άσκησαν άσκησαν γεωργική γεωργική γεωργική γεωργική δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα στο στο στο στο όνομά όνομά όνομά όνομά τους τους τους τους και και και και υπ υπ υπ υπ ευθύνη ευθύνη ευθύνη ευθύνη τους τους τους τους, ούτε ούτε ούτε ούτε έλεγχαν έλεγχαν έλεγχαν έλεγχαν νομικό νομικό νομικό νομικό πρόσωπο πρόσωπο πρόσωπο πρόσωπο που που που που ασκούσε ασκούσε ασκούσε ασκούσε γεωργική γεωργική γεωργική γεωργική δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα.

31 Εθνικό Απόθεμα Είναι ο «κουμπαράς» για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα. Αποτελεί τμήμα της βασικής ενίσχυσης (3%). Οι νεοεισερχόμενοι θα παίρνουν από το εθνικό απόθεμα δικαιώματα σταθερής αξίας, ίσης με τη μέση περιφερειακή αξία, για όλη την περίοδο χωρίς σύγκλιση. Αν είναι νεαρής ηλικίας θα πάρουν και την προσαύξηση του 25%. Από το εθνικό απόθεμα μπορεί να ενισχύονται και γεωργοί νεαρής ηλικίας, αν δεν επαρκεί το κονδύλιο του 2%.

32 Κατανομή Βοσκοτόπων Οι εκτάσεις βοσκοτόπων θα κατανεμηθούν ανάλογα με το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου κάθε κτηνοτρόφου, όπως αυτό προκύπτει από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων. Κάθε κτηνοτρόφος θα δηλώσει αυτές τις εκτάσεις βοσκοτόπων για κατανομή δικαιωμάτων του Συνεπώς, οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν δικαιώματα ανάλογα με το ζωικό κεφάλαιο που διαθέτουν. Όσοι είχαν μόνο ειδικά δικαιώματα και δε δηλώσουν εκτάσεις, δεν θα λάβουν δικαιώματα αλλά θα πάρουν συνδεδεμένη ενίσχυση ανά επιλέξιμο ζώο. Οι εκτάσεις βοσκοτόπων (χαρακτηρισμός 2012), δεν μπορούν να μετατραπούν σε αρόσιμες ή δενδρώνες ή δάση.

33 ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ (μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος) Η μη τήρησή τους οδηγεί σε πολύ σημαντικές κυρώσεις.

34 Οι δύο υποχρεώσεις του πρασινίσματος 1. Διαφοροποίηση ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΣΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΕΜΜΑΤΑ) (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ) < 100 Δεν χρειάζεται διαφοροποίηση (επιτρέπεται και μονοκαλλιέργεια) Δύο (2) Δύο (2) καλλιέργειες (75%, το πολύ, η κύρια καλλιέργεια) > 300 Τρεις (3) καλλιέργειες (75%, το πολύ, η κύρια καλλιέργεια και οι δύο κύριες καλ/γειες όχι πάνω από το 95%) Ακόμα και μικρές παραβιάσεις των υποχρεώσεων πρασινίσματος, επισύρουν σοβαρά, πολλαπλάσια πρόστιμα.

35 2. Περιοχή οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ ΠΟΕ) ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΣΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡ ΣΤΡ.) Περιοχή οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ ΠΟΕ) < 150 όχι > 150 5% (ΠΟΕ) Ακόμα και μικρές παραβιάσεις των υποχρεώσεων πρασινίσματος, επισύρουν σοβαρά, πολλαπλάσια πρόστιμα.

36 Παράδειγμα πρασινίσματος Τι υποχρεώσεις έχει παραγωγός με καλλιέργειες360 στρεμμάτων(280 αρόσιμες, 30 δενδρώνες και50 βοσκότοποι); Πρασίνισμα μόνο στις αρόσιμες εκτάσεις, δηλαδή στα280 στρέμματα. Είμαστε, επομένως στο διάστημα πάνω από 150 και κάτω από τα 300 στρέμματα. Υποχρεώσεις: 1. Διαφοροποίηση: Δύο τουλάχιστον καλλιέργειες, η κύρια όχι περισσότερο από 210 στρέμματα(280 Χ75%). 2. Περιοχή Οικολογικής Εστίασης(ΠΟΕ ΠΟΕ), τουλάχιστον 14 στρέμματα(280 Χ5%).

37 1. ιαφοροποίηση Ως διαφορετικές «καλλιέργειες καλλιέργειες», θεωρούνται: α) Διαφορετικά γένη, όπως ορίζονται στη βοτανική ταξινόμηση π.χ. το κριθάρι (Hordeum) και το σιτάρι (Triticum) θεωρούνται δύο διαφορετικές καλλιέργειες (είναι διαφορετικά γένη) Αντίθετα, το μαλακό σιτάρι και το σκληρό σιτάρι θεωρούνται ίδια καλλιέργεια (ανήκουν σε διαφορετικά είδη, αλλά στο ίδιο γένος Triticum). β) Η καλλιέργεια οποιουδήποτε είδους των οικογενειών: Brassicaceae (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι κ.ά.) Solanaceae (ντομάτα, πατάτα, μελιτζάνα, πιπεριά κ.ά.) Cucurbitaceae (αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθι κ.ά.) γ) Αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά (μηδική μηδική) (Οι καλλιέργειες που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία δεν θεωρούνται διαφορετικές καλλιέργειες ακόμα κι αν ανήκουν σε διαφορετικά γένη, αλλά θεωρούνται σαν μία καλλιέργεια με την ονομασία «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά») δ) Η γη υπό αγρανάπαυση. ίδιο Οι επίσπορες καλλιέργειες δεν μετρούν σαν διαφορετικές καλλιέργειες. Οι χειμερινές και οι εαρινές καλ/γειες θεωρούνται διαφορετικές ακόμη κι αν ανήκουν στο γένος.

38 2. Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ ΠΟΕ) Μπορεί να είναι: Γη σε αγρανάπαυση. Δέντρα σε σειρά ή σε συστάδες μέγιστης επιφάνειας τριών (3)στρεμμάτων. Τάφροι μέγιστου πλάτους 6μ (χαντάκια, υδατορέματα). Ζώνες ανάσχεσης κατά μήκος των υδατορεμάτων υδάτινων όγκων. Αζωτοδεσμευτικές καλλιέργειες (μηδική, όσπρια, βίκος κ.ά.) με συντελεστή 0,7 - κάθε 1 στρέμμα ψυχανθούς, μετράει ως 0,7 στρέμματα για την ΠΟΕ. Δηλαδή, αν σε μια εκμετάλλευση χρειάζονται 10 στρέμματα για την κάλυψη του 5%, τότε θα πρέπει να καλλιεργηθούν περίπου 15 στρέμματα ψυχανθή (10 : 0,7=14,28).

39 Πρασίνισμα: Συνδυαστικές επιλογές και εξαιρέσεις Η υποχρέωση του 5% Περιοχής Οικολογικής Εστίασης προστίθεται στην υποχρέωση της διαφοροποίησης των καλλιεργειών. Άρα όποιος καλλιεργεί έκταση μεγαλύτερη των 150 στρεμ. πρέπει να τηρεί και τις δύο υποχρεώσεις. Η αγρανάπαυση μετράει και σαν διαφορετική καλλιέργεια και σαν περιοχή οικολογικής εστίασης. Τα ψυχανθή και τα όσπρια μετράνε για περιοχή οικολογικής εστίασης και διαφοροποίησης καλλιεργειών και μπορούν παράλληλα να λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση, εφόσον ανήκουν στα επιλέξιμα είδη. Οι βιολογικές καλλιέργειες εξαιρούνται για όλες τις υποχρεώσεις πρασινίσματος για το μέρος της εκμετάλλευσης που είναι βιολογικό. Εξαιρούνται της υποχρέωσης εκτάσεις που καλλιεργούνται με ρύζι, αγρωστώδη και λοιπά κτηνοτροφικά φυτά αν καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της εκμετάλλευσης μόνα τους ή σε συνδυασμό και όταν το υπόλοιπο της έκτασης (25%) δεν υπερβαίνει τα 300 στρέμματα. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο (25%) υπερβαίνει τα 300 στρ. η κύρια καλλιέργεια αυτού του υπολοίπου δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 75%.,

40 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ (Στρεμματικές ή κατά ζώο) ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

41 Συνδεδεμένες ενισχύσεις Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης δεν είναι σταθερό και θα αυξομειώνεται ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις ή μονάδες ζώων που θα συμμετέχουν στην ενίσχυση κάθε χρόνο. Δεν χορηγείται παραπάνω από μια συνδεδεμένη ενίσχυση στην ίδια έκταση Το βαμβάκι αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και συνεχίζεται η ειδική ενίσχυση, όπως στο προηγούμενο καθεστώς.

42 Αίτηµαλήψης των συνδεδεµένων ενισχύσεων Είναι ανεξάρτητο από το εάν ο γεωργός διαθέτει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης Υποβάλλεται με προσοχή και μόνο από τους εν δυνάμει δικαιούχους, ώστε να μην γίνει λανθασμένη εκτίμηση ύψους άμεσων ενισχύσεων κατά τον καθορισμό των γεωργών που θα ενταθούν αυτόματα στο καθεστώς Μικροκαλλιεργητών Είναι δυνατό μόνο στις επιλέξιμες για συνδεδεμένη ενίσχυση ποικιλίες του φυτικού κεφαλαίου, π.χ.: Η ομάδα καλλιέργειας 11 ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ περιέχει μόνο επιλέξιμες για τη συνδεδεμένη των οσπρίων Επιλέξιμες για τη συνδεδεμένη των πρωτεϊνούχων ψυχανθών για ζωοτροφές, είναι οι ποικιλίες: κτηνοτροφικά κουκί, ρεβίθι, λαθούρι και μπιζέλι, βίκος λούπινο λευκό, λούπινο κυανό, λούπινο κίτρινο, ρόβι, σόγια

43 Ύψοςσυνδεδεµένων ενισχύσεων ΕΙ ΟΣ ΡΥΖΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΟΣΠΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (χυµοποίηση) ΡΟ ΑΚΙΝΑ (χυµοποίηση) ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΑΡΑΓΓΙ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) Ύψος συνδεδεµένων ενισχύσεων /στρ ,5-26,7 3,6-5,7 25,0-34,6 27,4-41,1 28,9-30,3 16,7-17,5 31,6-41,6 19,1-20,0 28,1-29,4 36,7-38,5

44 Ύψοςσυνδεδεµένων ενισχύσεων ΕΙ ΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ (Ορεινά) ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ (Πεδινά) ΘΗΛΥΚΑ ΒΟΟΕΙ Η ΖΩΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ Ύψος συνδεδεµένων ενισχύσεων /ζώο

45 Προϋποθέσειςκαταβολήςτωνσυνδεδεµένων ( Σύµφωνα µε τις προτάσεις µπορεί να υπάρξουν αλλαγές) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΣΤΡΕΜΜΑ ΡΥΖΙ 800 ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 300 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ή ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΟΣΠΡΙΑ 180 ΚΑΡΠΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 170

46 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (Αναλυτικότερη αναφορά)

47 ΕνίσχυσηΚτηνοτροφίας Αύξηση κονδυλίων στις άμεσες ενισχύσεις από 19% 25%. Συνδεδεμένες αιγοπροβάτων και βοοειδών, ώστε να χτίσουμε ισχυρό εγχώριο ζωικό κεφάλαιο και να στηρίξουμε το εθνικό προϊόν της φέτας. Ενίσχυση κτηνοτροφικών ψυχανθών, για φτηνές ζωοτροφές. Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (σχέδια βελτίωσης), για μείωση κόστους και δημιουργία υποδομών.

48 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΓΗ Η ενίσχυση αφορά στους κτηνοτρόφους που κατείχαν ειδικά δικαιώματα το 2014 και οι οποίοι δε διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια, για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης το Οι κτηνοτρόφοι αυτοί, θα ενισχύονται με βάση τον αριθμό των μονάδων μεγάλων ζώων (ΜΜΖ), που διαθέτουν. Ελάχιστος αριθμός ζώων στην εκμετάλλευση, οι τρεις (3) ΜΜΖ. Απαραίτητη η εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων (ενώτια κ.λπ.), όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για τα βοοειδή και Καν. (ΕΚ) 21/2004 για τα αιγοπρόβατα.

49 Αντιστοιχία για µετατροπή των επιλέξιµων ζώων σε Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) ΕΙΔΟΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ Αιγοπρόβατα(ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των6 μηνών Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από6 μηνών έως24 μηνών ΜΜΖ/ζώο Ζώα/1ΜΜΖ 0,15 7 0,20 5 0,60 2 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των24 μηνών 1,00 1

50 ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗΣΤΑ ΘΗΛΥΚΑ ΒΟΟΕΙ Η Το εγχώριο ζωικό κεφάλαιο μειώνεται συνεχώς, όπως και οι γεννήσεις νέων ζώων, με αποτέλεσμα ο βαθμός αυτάρκειας της χώρας σε βόειο κρέας να εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμηλός. Στοχεύουμε στην αξιοποίηση του αναπαραγωγικού δυναμικού. Στην Ελλάδα, οι θηλυκές αγελάδες είναι περίπου και αναμένουμε γεννήσεις από τα 2/3 αυτών των ζώων. Συνεπώς, αναμένουμε περίπου γεννήσεις Ενισχύονται: Θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 μηνών έως 10 (ή 12;) ετών Να έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης Ελάχιστος αριθμός ζώων στην εκμετάλλευση τα 6 ζώα ανά εκμετάλλευση Απαραίτητη η εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων (ενώτια κ.λπ.), όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1760/2000.

51 ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΟΡΕΙΝΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ Δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο στον πρωτογενή τομέα, όσο και στη μεταποίηση. Η βελτίωση της ποιότητας του πρόβειου και του κατσικίσιου γάλακτος θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και θα οδηγήσει σε υψηλότερη ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων. Ενίσχυση της βιωσιμότητας της μεταποιητικής βιομηχανίας, η οποία εξαρτάται άμεσα από την παροχή πρώτης ύλης. Ενισχύονται: Αίγες και προβατίνες ηλικίας άνω του έτους Ορεινών Μειονεκτικών περιοχών. Παράδοση τουλάχιστον 6 τόνων γάλακτος σε μεταποιητικές βιομηχανίες με Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα μικρότερη από cfu/ml. Απαραίτητη η εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων (ενώτια κ.λπ.), όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 21/2004 για τα αιγοπρόβατα.

52 Ενισχύονται: ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΠΕ ΙΝΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ Αίγες και προβατίνες πεδινών περιοχών, ηλικίας άνω του έτους. Παράδοση τουλάχιστον 10 τόνων γάλακτος σε μεταποιητικές βιομηχανίες σε Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα < cfu/ml. Εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 21/2004 για τα αιγοπρόβατα Ίδιες προϋποθέσεις με τις ορεινές περιοχές μικρότερη ενίσχυση

53 Οσηµαντικός 2 ος Πυλώνας (Αγροτικήανάπτυξη) Γενναιόδωρα προγράμματα για νέους γεωργούς. Προγράμματα για γεωργούς ετών. Σοβαρή ενίσχυση των ομάδων παραγωγών. Μεταφορά 5% των πόρων στον 2 ο Πυλώνα Επιπλέον στρεμματική ενίσχυση για τους παραγωγούς περιοχών με φυσικούς περιορισμούς για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων αυτών των περιοχών Αντικατάσταση της εξισωτικής αποζημίωσης

54 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ποιοι δικαιούνται νέα δικαιώµατα Ενεργός γεωργός ιαχωρισµός των εκτάσεων σε 3 περιφέρειες Σύγκλιση δικαιωµάτων Κανόνες σύγκλισης Ρήτρα απροσδόκητου κέρδους Γεωργοί νεαρής ηλικίας Πρασίνισµα 1. ιαφοροποίηση 2. Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ) Συνδεδεµένες ενισχύσεις

55 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε στα γραφεία μας ειδικές περιπτώσεις.

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1 Νέα αρχιτεκτονική άμεσων ενισχύσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Συνδεδεμένες ενισχύσεις 8% Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ 1 Η ανάγκη της πολιτικής Οι πολίτες επιθυμούν Ασφαλή, υγιεινή επιλογή τροφής σε ανεκτές και διαφανείς τιμές, Επάρκεια τροφίμων Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014-2020. Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Αθήνα, Μάρτιος 2015

Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014-2020. Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Αθήνα, Μάρτιος 2015 Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014-2020 Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Αθήνα, Μάρτιος 2015 1 Η νέα Κ.Α.Π. είναι a la carte. Έχει χάσει όλα τα «κοινά» χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Μάρτιος 2015 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά στοιχεία Ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Φεβρουάριος 2015 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Η εφαρμογή των Άμεσων Ενισχύσεων μετά το 2015: Αποσκοπεί στην καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 Αθήνα, 08/10/2015 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ, όσον αφορά στον πίνακα Ι) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 1. Η σημασία των μικρών καλλιεργητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το 2010, ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Μάρτιος 2015 3 ΣΤΟΧΟΙ! 1. Επιλεξιμότητα της γης 2. Επιλεξιμότητα του γεωργού 3. Επιλεξιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ από το 2014-2020 Συμπληρωματικότητα 1 ου και 2 ου Πυλώνα της ΚΑΠ

Η ΚΑΠ από το 2014-2020 Συμπληρωματικότητα 1 ου και 2 ου Πυλώνα της ΚΑΠ Η ΚΑΠ από το 2014-2020 Συμπληρωματικότητα 1 ου και 2 ου Πυλώνα της ΚΑΠ Σωτήρης Κουτσομήτρος ΥΠΑΑΤ, Αγροτική Πολιτική Θοδωρής Κλεφτογιάννης ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδα Συντονισμού 3 η Θεματική Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Μάρτιος 2015 3 ΣΤΟΧΟΙ! 1. Επιλεξιμότητα της γης 2. Επιλεξιμότητα του γεωργού 3. Επιλεξιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 25(10) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 25(10) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Αριθμός Τίτλου: 1. Ατομικά στοιχεία δικαιούχου γεωργού ΑΦΜ: Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα): ΑΔΤ: Ημερομηνία Έκδοσης: Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Περιφερειακή Ενότητα: 2. Αριθμός και αξία προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.»

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ. Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

ΝΕΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ. Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος ΝΕΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ δαπανάται με τρεις διαφορετικούς τρόπους: Η εισοδηματική στήριξη των γεωργών και η στήριξη για την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 03.08.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 03.08.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 03.08.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.:88184 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 1/12/2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 1/12/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 1/12/2015 Αρ. Πρωτ: 125936 ΠΡΟΣ : Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΏΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1307/2013, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 09.06.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 62322 Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120 ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια ΑΕΕ 2013 και συνοπτική επίδειξη Online αίτησης ιάρκεια: 120 Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης Οµάδες - Στόχοι Παραγωγοί που

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

(Παραγωγή σε τόνους)

(Παραγωγή σε τόνους) Ο πρωτογενής τοµέας της Π..Ε έχει να επιδείξει σηµαντικά προϊόντα στον κλάδο της φυτικής παραγωγής, όπως απεικονίζεται στους πίνακες του παραρτήµατος. Τα κυριότερα προϊόντα φυτικής παραγωγής που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα... Επενδυτικός Οδηγός Μονάδας Εκτροφής Αιγοπροβάτων - Αξιοποιήστε την πλούσια Ελληνική Γή. - Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας - Εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Παράγοντες που επηρεάζουν την διαμόρφωση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Από την

Διαβάστε περισσότερα

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις 5.3.1.3.1. Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010 και 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ετη 2009, 2010

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή.

Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Όσπρια στην Ελλάδα Ποικιλίες, Σποροπαραγωγή. Η καλλιέργεια των οσπρίων στη χώρα μας είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε περίπου 140.000 στρέμματα. Η παραγόμενη ποσότητα οσπρίων δεν επαρκεί για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές

Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Πρωτοβουλίες στον Αγροτικό Χώρο: Ανάγκες, Προβλήματα, Προοπτικές Δρ Τζουραμάνη Ειρήνη Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Αθήνα tzouramani@agreri.gr Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 s ΑΔΑ: Β4ΩΡΒ-ΚΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Δημήτρη Μελά

Ομιλία Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Δημήτρη Μελά Ομιλία Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Δημήτρη Μελά Πολύ εύστοχα και εμπεριστατωμένα αναφέρθηκε προηγουμένως ο Υπουργός ο κ. Χαρακόπουλος σε όλους αυτούς τους τομείς που συνθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ

8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ 8.2.0 11. ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΓΕΩΡΓΊΑ 8.2.1 ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ Άρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 Άρθρα 4 και 43-47 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 Κανονισμός του Συμβουλίου 834/2007 για την οργανική γεωργία και της

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στην

Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στην Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμαβκιού στην Διερεύνηση επιστροφής σε κτηνοτροφική χρήση της γης στη ζώνη μονοκαλλιέργειας βαμβακιού στην Αικ. Μυλωνά Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Κ.Α.Π. ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ε. Μπουσίου Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 181

Επίσημη Εφημερίδα L 181 Επίσημη Εφημερίδα L 181 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57ο έτος Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 20 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 639/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων

Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων Αυτάρκεια Αγροτικών ιατροφικών Προϊόντων ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 Σχεδόν σταθερή παραμένει η αυτάρκεια αγροτικών διατροφικών προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής για το έτος 2011, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθημα Χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (EAS) - 2015 v1.0

Βοήθημα Χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (EAS) - 2015 v1.0 Βοήθημα Χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (EAS) - 2015 v1.0 6 Μαρτίου 2015 Copyright 2015 by CAPO. All Rights Reserved. Table of contents 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Σελίδα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc)

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc) ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Συμεών Σ Μαρνασίδης, Γεωπόνος (MSc) Τα παραγόμενα από τον πρωτογενή τομέα τρόφιμα, ανάλογα με το είδος τους και την προέλευση τους, κατατάσσονται σε παραγωγικούς κλάδους,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 639/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπληρωματική δράση των δύο πυλώνων της ΚΑΠ μετά το 2013

Η συμπληρωματική δράση των δύο πυλώνων της ΚΑΠ μετά το 2013 Σωτήρης Κουτσομήτρος Θοδωρής Κλεφτογιάννης Θεματική Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Η συμπληρωματική δράση των δύο πυλώνων της ΚΑΠ μετά το 2013 Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής Συντονιστές Σωτήρης Κουτσομήτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του Κανονισμού της Ε.Ε. 1782/2003 στην Ελληνική γεωργία

Η εφαρμογή του Κανονισμού της Ε.Ε. 1782/2003 στην Ελληνική γεωργία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η εφαρμογή του Κανονισμού της Ε.Ε. 1782/2003 στην Ελληνική γεωργία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δήμας. Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Κ. Δήμας. Αναπληρωτής Καθηγητής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κ. Δήμας Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ (Leguminose) Ετήσια Trifolium incrntum Trifolium lexndrinum Trifolium resupintum Trifolium hirtum Trifolium

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Προτάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

Θέμα: Προτάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας Προς Αθήνα 1/7/2014 1. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Αρ.Πρωτ.:77 και Τροφίμων κο Γ. Καρασμάνη 2. Αναπληρωτή Υπουργό κ. Π. Κουκουλόπουλο Θέμα: Προτάσεις για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Ν. Διαμαντίδης ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ. Ιστιαία 25/10/2012

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Ν. Διαμαντίδης ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ. Ιστιαία 25/10/2012 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Ν. Διαμαντίδης ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ιστιαία 25/10/2012 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Εργαλείο οργάνωσης του παραγωγικού συστήµατος της

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Τεχνικοοικονοµική Ανάλυση: Νοµός Αιτωλοακαρνανίας 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΒΕΙΟΥ & ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ II. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ III. IV. ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ V. ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 10/05/2013 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 55287 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2013 ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 1.Περιφέρεια: Περιφερειακή Ενότητα Σερρών ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΞΗΡΙΚΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ Εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση 73.000 Σιτηρά Σίτος μαλακός 87.000 30.450 ξ.β. ξ.β. 0,35 ξ.β. Σίτος

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα,24/4/2012 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 49680 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014. Οµιλία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014. Οµιλία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Οµιλία Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, κ. Γιώργου Καρασµάνη για τον εθνικό φάκελο της νέας

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας

Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής. κριθής και µπιζελιού- και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Μελέτη της συγκαλλιέργειας βίκου-κριθής κριθής και µπιζελιού- βρώµης ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόµενης χλωροµάζας Χατζηγεωργίου Ι. 1, Φορτάτος Ε. 1, Τσιµπούκας Κ. 2, Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2011 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΓEΩPΓIAΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 211 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Πρωτογενούς Τομέα Τμήμα: Ετήσιων Στατιστικών Γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 02-05-2011 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & Αρ. Πρωτ.: 54466 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 201 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ 4 Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΚΑΝ.. 1698/2005 ΕΠΙΤΕΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

Π41 (Βλέπε εκτύπωση) ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ. 1. Ελάχιστες δεσμεύσεις

Π41 (Βλέπε εκτύπωση) ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ. 1. Ελάχιστες δεσμεύσεις Π41 (Βλέπε εκτύπωση) ΜΕΙΩΣΗ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ 1. Ελάχιστες δεσμεύσεις 1.1 Κοινές δεσμεύσεις που ισχύουν τόσο για τις πεδινές όσο και τις λοφώδεις εκτάσεις Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν: Να εφαρμόσουν τις γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020

Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Λάρισα 30-12-2013 Στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ενόψη της περιόδου 2014-2020 Ομάδα εργασίας: Πρωτογενής Αγροτική Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα