ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ 2015 2020"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΝΤΡΙΚΗΣΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ Γ. Κούκουλης Γ. Χλιούμης

2 Τι αφήνουμε πίσω μας; ΚΑΠ Ιστορικά δικαιώματα Ο μέσος όρος των ενισχύσεων της τριετίας , έγιναν μία ενιαία ενίσχυση τα δικαιώματα που καταβάλλονταν με την προϋπόθεση ότι θα δηλώνεται στο ΟΣΔΕ έκταση ίση με την μέση καλλιεργηθείσα έκταση αυτής της τριετίας (επιλέξιμη έκταση). Επιδιώχθηκε: Με την αποσύνδεση των ενισχύσεων από τις τιμές των προϊόντων, η στροφή σε καλλιέργειες που είχαν ζήτηση στην αγορά. Έγιναν κάποια βήματα σε αυτή την κατεύθυνση και υπήρξε ωφέλιμη εναλλαγή αμειψισπορά των καλλιεργειών. Κατηγορήθηκε γιατί: Με την αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την υποχρέωση παραγωγής, απομάκρυνε πολλούς γεωργούς από την παραγωγή προϊόντων και προκάλεσε με αυτό τον τρόπο, αποεπένδυση στη γεωργία.

3 ΣτόχοιτηςΝέαςΚΑΠ Μετηνεπιστροφήστιςστρεµµατικέςενισχύσεις, ανεξάρτητα από το είδος της καλ/γειας, στηρίζει το εισόδηµα όλων των γεωργών, διασφαλίζοντας ένα επίπεδο διαβίωσης. Προωθεί και προβλέπει προοδευτική σύγκλιση των ενισχύσεων τόσο µεταξύ των Κ-Μ., όσο και στο εσωτερικό αυτών. Ανακατανοµή ενισχύσεων. Όλα τα κράτη µέλη µε ενισχύσειςανάεκτάριοχαµηλότερεςτου90% τουμ.ο. τηςε.ε, θακαλύψουντο1/3 τηςδιαφοράςµεταξύτου τρέχοντος επιπέδου και του Μ.Ο. της προσεχούς προγραµµατικής περιόδου, σε βάρος των Κ-Μ που είναι πάνωαπότομ.ο(π.χ. Ελλάδα). (Ο Μ.Ο. ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο στην Ελλάδα το 2013 ήταν384, ενώομ.οτηςε.εήταν271 ). Θεσπίζει ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισµού (πρασίνισµα ΚΑΠ), λαµβάνοντας έτσι µέριµνα για το περιβάλλον και την αειφορική χρήση της γης.

4 ΠιστώσειςτηςνέαςΚΑΠ γιατηνελλάδα Περικοπές στον προϋπολογισµό της Ε.Ε των 28 Κ-Μ.- Μείωση πόρων για τη γεωργία. ΟιδαπάνεςγιατηνέαΚΑΠθαείναιµειωµένεςκατά14% γιατην επταετία Άµεσες ενισχύσεις(πυλώνας Ι): Το συνολικό ποσό κατά την επταετία θαείναιγιατηνελλάδα13,866 διςευρώ, από14,703 διςευρώπουήτανκατάταέτη Αγροτική ανάπτυξη(πυλώνας ΙΙ) : Η συνολική χρηµατοδότηση τουεγτααθαείναι3,73 διςευρώ, µειωµένηκατά5,9 % σεσχέση µε την περίοδο Αναλυτικότερα: Άµεσες ετήσιες ενισχύσεις(πυλώνας Ι) : ΜετηνέαΚΑΠθαδιατίθενταιστηνΕλλάδαπερίπου2διςΕυρώ/έτος, από 2,22δις Ευρώ/έτος που δίδονταν µέχρι το Πιο συγκεκριµένα. Το 2013 οι άµεσες ενισχύσεις ήταν εκατ. Ευρώ. Το2014 ήταν2063 εκατ. Ευρώ. (Ίσχυσανταδικαιώµατατου2013 γραµµικά µειωµένα κατά ποσοστό 7%). Το2020 θαείναι1947 εκατ. Ευρώ. (Μείωση5%) Συνολικήµείωσηαπότο2013 έωςτο2020 : 12%.

5 Σύγκλισηανάµεσαστα Κράτη -Μέλη M alta N etherlands Belgium Italy G reece C yprus D enm ark Slov enia G erm any Franc e Luxem bourg Ireland EU -27 Aus tria H ungary C zech R epublic Finland Sw eden Bulgaria Spain U nited Kingdom Poland Slovakia Portugal R om ania Lithuania Es tonia Latv ia EUR/ha Αξία δικαιωμάτων δικαιωμάτων μετά μετά τη τη σύγκλιση DP Νέα new κατανομή distribution ενισχύσεων (EUR/ha)** (EUR/ha) Υπάρχουσα DP status-quo κατανομή (EUR/ha)* ενισχύσεων (EUR/ha EU-27 Μέσος average όρος (EUR/ha) της ΕΕ-27 (EUR/ha) 90% of του EU-27 μέσου average όρου (EUR/ha) της ΕΕ-27 (EUR/ha)

6 1 ος ος και 2 ος Πυλώνας 1 ος Πυλώνας Οι άμεσες ενισχύσεις που εισπράττει κάθε παραγωγός Δικαιώματα 2 ος Πυλώνας Τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης Μέτρα για τη μεγέθυνση των μικρών εκμεταλλεύσεων(σχέδια βελτίωσης) Συνδεδεμένες ενισχύσεις Ενίσχυση«Γεωργών νεαρής ηλικίας» με ποσοστό 25% Προγράμματα εγκατάστασης νέων γεωργών στην ύπαιθρο Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα (Βιολογική Γεωργία κτηνοτροφία κ.λ.π.) Εφοδιαστική Αλυσίδα Ομάδες παραγωγών Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα Σύστημα Γεωργικών Συμβουλών

7 Εθνικάκριτήριαχορήγησης τωνάµεσωνενισχύσεων

8 Η Νέα Κ.Α.Π. σε αριθμούς Ύψος εθνικού φακέλου άμεσων ενισχύσεων 2015 Μεταφορά στο Β πυλώνα για ενισχύσεις στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (ΠΦΠ) 5% Νέο ανώτατο όριο άμεσων ενισχύσεων % «Γεωργοί νεαρής ηλικίας» 2% 2% Συνδεδεμένες Ενισχύσεις 8% 8% Πράσινη Ενίσχυση 30% 30% Βασική Ενίσχυση + Εθνικό Απόθεμα (3%),60% 60%

9 Πρώτη κατανομή των νέων δικαιωμάτων

10 Επισημάνσεις Τα νέα δικαιώματα θα υπολογιστούν (μέσα στο καλοκαίρι του 2015), με βάση την επιλέξιμη έκταση που θα δηλώσει ο παραγωγός στο ΟΣΔΕ του Θα εκδοθούν πρώτα προσωρινά δικαιώματα, θα ακολουθήσουν ενστάσεις διορθώσεις και θα προκύψουν, τελικά, τα οριστικά δικαιώματα. Από κει και πέρα, επί πλέον δικαιώματα θα μπορούν να αποκτηθούν μόνο με μεταβίβαση ή κατανομή μέσω του εθνικού αποθέματος. Αν ένας γεωργός δηλώνει επιλέξιμες εκτάσεις σε παραπάνω από μία περιφέρειες (π.χ. αρόσιμες και δενδρώδεις), θα λάβει δικαιώματα για κάθε περιφέρεια με ίδια αρχική αξία (ΑΜΑΔ ΑΜΑΔ), αλλά με διαφορετική σύγκλιση σε κάθε περιφέρεια.

11 Νέα δικαιώματα θα πάρουν όσοι: Έχουν την ιδιότητα του Ενεργού Γεωργού. Υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης το Είχαν το δικαίωμα να λάβουν ενίσχυση το Αν δεν είχαν δικαίωμα ενίσχυσης το 2013, μπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη γεωργικής δραστηριότητας το 2013 ή καλλιεργούσαν το 2013 μη επιδοτούμενες καλλιέργειες (φρούτα φρούτα, αμπέλια, λαχανικά, πατάτες περισσότερο από 2 στρέμματα για κάθε καλλιέργεια). Έλαβαν κατά το 2014 δικαιώματα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα. Η εκμετάλλευσή τους είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) στρεμμάτων. Τους αναλογούν άμεσες ενισχύσεις άνω των 250.

12 Ενεργός Γεωργός Ο γεωργός που καλλιεργεί ή χρησιμοποιεί για βόσκηση τουλάχιστον το 50% των δηλωμένων στρεμμάτων. Όλοι όσοι λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις μέχρι 5000 σε συνδυασμό με την πρώτη προϋπόθεση. Για όσους λαμβάνουν ενισχύσεις μεγαλύτερες των 5000, οι άμεσες ενισχύσεις του πρέπει να είναι μεγαλύτερες από το 10% των συνολικών εσόδων του από μη γεωργικές δραστηριότητες.

13 Ελάχιστη δραστηριότητα για την επιλεξιμότητα των εκτάσεων Αρόσιμες Αρόσιμες: ένα όργωμα ανά έτος Δενδρώνες Δενδρώνες: καθαρισμός υπο ορόφου μία φορά στα 2 έτη Βοσκότοποι Βοσκότοποι: διατήρησή τους σε καλή κατάσταση και διατήρηση, κατ ελάχιστο, ζωικού κεφαλαίου 0,7ΜΜΖ / εκτάριο.

14 Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης Γεωργός Α, που πληροί τις προϋποθέσεις λήψης δικαιωμάτων το 2015, μπορεί να μεταβιβάσει μαζί με επιλέξιμη έκταση το δικαίωμα λήψης σε γεωργό Β, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις (δεν υπέβαλε δήλωση το 2013, αλλά είχε δικαιώματα το 2014), δίνοντάς του έτσι το «εισιτήριο πρόσβασης» στη νέα κατανομή δικαιωμάτων υπό τους εξής όρους: 1. Και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι είναι ενεργοί γεωργοί το Η πράξη (ενοικίαση ή πώληση) μεταβίβασης όλης της εκμ/σης έγινε μετά την 01/01/2015. ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Όσοι μεταβιβάσουν μέρος της εκμ/σης σης, υπόκεινται στη «ρήτρα απροσδόκητου κέρδους» 2. Δεν μεταβιβάζονται δικαιώματα αλλά δικαίωμα λήψης 3. Τα δικαιώματα που θα κατανεμηθούν στον γεωργό Β θα ανταποκρίνονται στα συνολικά στρέμματα που θα δηλώσει το 2015.

15 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 3 Περιφέρειες (Κατηγορίες Κατηγορίες) Ποσοστό (Βασικής Βασικής+ Πράσινης Ενίσχυσης) Θεωρητική Τιμή το2019 Έκταση(ha) Αρόσιμες εκτάσεις 47% 420 /Ha Δενδρώνες (Δένδρα και αμπέλια) 28% 500 /Ha Βοσκότοποι 25% 250 /Ha H κατηγοριοποίηση των αγροτεμαχίων (αρόσιμες εκτάσεις δενδρώνες βοσκότοποι), θα γίνει με βάση στοιχεία ΟΣΔΕ του 2013

16 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δύο κρίσιμες χρονιές - έτη αναφοράς 2013 : Η υποβολή Α.Ε.Ε. (ΟΣΔΕ), κατοχυρώνει δικαίωμα στη διανομή του : Η αξία των δικαιωμάτων του 2014 είναι η βάση υπολογισμού της Αρχικής Μοναδιαίας Αξίας των Δικαιωμάτων (ΑΜΑΔ) κάθε παραγωγού, η οποία υπολογίζεται ως εξής: Από τη συνολική αξία των δικαιωμάτων του 2014, παρακρατείται το 15% (για συνδεδεμένες ενισχύσεις 8%, για «Γεωργούς νεαρής ηλικίας» 2%, για ενίσχυση σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς 5% ). Αυτό που απομένει, διαιρείται με τον αριθμό των εκταρίων του 2015 και προκύπτει η ΑΜΑΔ.

17 Μετάτον τονυπολογισµό υπολογισµό,θα θαακολουθήσει ακολουθήσει ησύγκλιση (άνοδος άνοδοςήπτώση πτώσητης τηςαξίας αξίαςτων τωνδικαιωµάτων δικαιωµάτων) Βασικοί κανόνες της σύγκλισης 1. Κανόνας του 90% 2. Κανόνας του 60% 3. Κανόνας του 30% Εφαρμόζονται στα χαμηλά δικαιώματα Εφαρμόζεται στα ψηλά δικαιώματα 4. Κανόνας (ρήτρα) του απροσδόκητου κέρδους

18 Εφαρµογήτων κανόνωντηςσύγκλισης 1. Όσα δικαιώματα έχουν ΑΜΑΔ μικρότερη του 90% της μέσης περιφερειακής αξίας, θα έχουν αύξηση της ΑΜΑΔ τουλάχιστον κατά το 1/3 της διαφοράς μεταξύ της ΑΜΑΔ και του 90% της μέσης περιφερειακής αξίας, μέχρι το Αν μετά την παραπάνω αύξηση τα δικαιώματα παραμένουν υπερβολικά χαμηλά, θα φτάσουν τουλάχιστον στο 60% της μέσης αξίας της περιφέρειας το 2019, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ποσά. 3. Όσοι είχαν υπερβολικά υψηλά δικαιώματα, θα χάσουν το μέγιστο 30% μέχρι το 2019, σε σχέση με την ΑΜΑΔ (2015). Όλες οι παραπάνω μεταβολές θα γίνουν σε πέντε ισόποσα, ετήσια βήματα (από το ). Επισήμανση: Ο κανόνας του 30% εφαρμόζεται υποχρεωτικά, ενώ αυτός του 60% εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα ποσά.

19 4. Ρήτρααπροσδόκητουκέρδους Στους γεωργούς που θα δηλώσουν το 2015 επιλέξιµη έκταση µικρότερη από το 90% της έκτασης που δήλωσαν και ενεργοποιούσε δικαιώµατα το 2014, η αξία των δικαιωµάτων θα υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη την επιλέξιµη έκταση που δηλώνουν το 2015, αφαιρώντας (ή προσαρµόζοντας) την αξία δικαιωµάτων που αντιστοιχεί στην επιπλέον έκταση του Η αφαιρούµενη αξία, µεταφέρεται στο εθνικό απόθεµα. Η ρήτρα δεν εφαρµόζεται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και περιπτώσεις που η µείωση της έκτασης προκύπτει λόγω λήξης της µίσθωσης δηµόσιου βοσκότοπου. Αυτή η ρήτρα θεσµοθετήθηκε για να αποκλεισθούν οι «ευκαιρίες», να µην υπάρχουν «τυχερά» για όσους ήταν «πληροφορηµένοι» ή επιδιώκουν αθέµιτα κέρδη.

20 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

21 Κανόναςτου 30% (Εφαρµόζεται όταν η ΑΜΑ µεγαλύτερη του Μ.Ο. της Περιφέρειας)

22 Κανόναςτου 30% (Εφαρµόζεται όταν η ΑΜΑ µεγαλύτερη του Μ.Ο. της Περιφέρειας) Αρχική Έκταση (στρ.) 200 ικαιώµατα Μείωση κατά 15% Καλλιέργεια αρόσιµη Αρχική Μοναδιαία Αξία (ΑΜΑ ) 54,4 (13.600/250) Θεωρητική Τιµή ικαιώµατος Περιφέρειας (Αρόσιµες Εκτάσεις) Κανόνας 30% στα 54,4 = 38, Σύγκλιση (54,4-42) 12,4 Ετήσιο Βήµα Μείωσης 2,48 ΕΤΟΣ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑ ΑΞΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 51,92 49,44 46,96 44,48 42 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23 Κανόναςτου 90% (Εφαρµόζεται όταν η ΑΜΑ µικρότερη του Μ.Ο. της Περιφέρειας)

24 Κανόναςτου 90% (Εφαρµόζεται όταν η ΑΜΑ µικρότερη του Μ.Ο. της Περιφέρειας) Αρχική Έκταση (στρ.) 300 ικαιώµατα Μείωση κατά 15% Καλλιέργεια αρόσιµη Αρχική Μοναδιαία Αξία (ΑΜΑ ) 12,75 (5.100/400) Θεωρητική Τιµή ικαιώµατος Περιφέρειας (Αρόσιµες Εκτάσεις) Το 90% της περιφερειακής αξίας 42 37,8 Σύγκλιση (37,8-12,75)/3 8,35 Ετήσιο Βήµα Αύξησης 1,67 ΕΤΟΣ ΜΟΝΑ ΙΑΙΑ ΑΞΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 14,42 16,09 17,76 19,43 21,1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

25 Κανόναςτου 60% (Εφαρµόζεται όταν η ΑΜΑ µικρότερη του Μ.Ο. της Περιφέρειας)

26 ΣυνδυασµένοΠαράδειγµα (ΚαλλιέργειεςσετρειςΠεριφέρειες)

27 ΣυνδυασµένοΠαράδειγµα (ΚαλλιέργειεςσετρειςΠεριφέρειες) Αρχική Έκταση (στρ.) 100 ικαιώµατα Μείωση κατά 15% Αρχική Μοναδιαία Αξία (ΑΜΑ ) 25,33 (3.800/150) 2015 ΕΚΤΑΣΕΙΣ Αρόσιµες εκτάσεις. 90% του 42 = 37,8 26,16 26,99 27,82 28,65 29,48 42,00 90 άρα 37,8-25,33 / 3 / 5 = 0,83 αύξηση 2.354, , , , ,20 ενδρώνες. 90% του 50 = 45 26,64 27,95 29,26 30,57 31,88 50,00 10 Βήµα Σύγκλισης (45-25,33)/3/5=1,31 αύξ. 266,40 279,50 292,60 305,70 318,80 Βοσκότοποι. 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25, , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.870, , , , ,00

28 Μικροί Γεωργοί ( , περίπου) Οι γεωργοί που το 2015 θα έχουν δικαιώματα, είναι ενεργοί γεωργοί και λαμβάνουν συνολικά άμεσες ενισχύσεις έως 1250 /έτος έτος, αυτόματα εντάσσονται στο Καθεστώς των Μικρών Παραγωγών. Απαλλαγή από πρασίνισμα και ελέγχους πολλαπλής συμμόρφωσης. Πολύ σημαντική αποφόρτιση του ελεγκτικού μηχανισμού. Υποχρέωση: η διατήρηση των γεωργικών εκτάσεων και του χαρακτήρα τους. Είσοδος το Έξοδος, με αίτηση του γεωργού, χωρίς να επιτρέπεται η επανένταξη. Εάν ο μικρός γεωργός επιθυμεί να μεγαλώσει την εκμετάλλευση, μπορεί να λάβει ενίσχυση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

29 «Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας» Θεωρούνται όσοι: α)δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ή έχουν ήδη εγκατασταθεί (έχουν κάνει ΟΣΔΕ), κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής της αίτησης. β)είναι ηλικίας ως40 ετών. Θα λαμβάνουν 25% προσαύξηση δικαιωμάτων, μέχρι 25 εκτάρια, για τα πέντε (5) πρώτα έτη από την έναρξη της εκμετάλλευσης (Η 5ετία μειώνεται κατά τα έτη που μεσολάβησαν μεταξύ της δημιουργίας της εκμετάλλευσης και του έτους αίτησης ενίσχυσης και ισχύει μέχρι το 40 ο έτος τους). Το σχετικό κονδύλιο ανέρχεται σε 2% του εθνικού φακέλου και υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν περισσότεροι από «Γεωργοί νεαρής ηλικίας». Για να είναι δικαιούχοι της προσαύξησης τα Νομικά πρόσωπα θα πρέπει άνω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου να ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

30 «Γεωργοίπουαρχίζουν τηγεωργικήτουςδραστηριότητα» Νοούνται Νοούνται Νοούνται Νοούνται: Φυσικά Φυσικά Φυσικά Φυσικά ή νομικά νομικά νομικά νομικά πρόσωπα πρόσωπα πρόσωπα πρόσωπα, τα τα τα τα οποία οποία οποία οποία κατά κατά κατά κατά πέντε πέντε πέντε πέντε (5) (5) (5) (5) έτη έτη έτη έτη που που που που προηγούνται προηγούνται προηγούνται προηγούνται της της της της έναρξης έναρξης έναρξης έναρξης γεωργικής γεωργικής γεωργικής γεωργικής δραστηριότητας δραστηριότητας δραστηριότητας δραστηριότητας, δεν δεν δεν δεν άσκησαν άσκησαν άσκησαν άσκησαν γεωργική γεωργική γεωργική γεωργική δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα στο στο στο στο όνομά όνομά όνομά όνομά τους τους τους τους και και και και υπ υπ υπ υπ ευθύνη ευθύνη ευθύνη ευθύνη τους τους τους τους, ούτε ούτε ούτε ούτε έλεγχαν έλεγχαν έλεγχαν έλεγχαν νομικό νομικό νομικό νομικό πρόσωπο πρόσωπο πρόσωπο πρόσωπο που που που που ασκούσε ασκούσε ασκούσε ασκούσε γεωργική γεωργική γεωργική γεωργική δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα δραστηριότητα.

31 Εθνικό Απόθεμα Είναι ο «κουμπαράς» για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα. Αποτελεί τμήμα της βασικής ενίσχυσης (3%). Οι νεοεισερχόμενοι θα παίρνουν από το εθνικό απόθεμα δικαιώματα σταθερής αξίας, ίσης με τη μέση περιφερειακή αξία, για όλη την περίοδο χωρίς σύγκλιση. Αν είναι νεαρής ηλικίας θα πάρουν και την προσαύξηση του 25%. Από το εθνικό απόθεμα μπορεί να ενισχύονται και γεωργοί νεαρής ηλικίας, αν δεν επαρκεί το κονδύλιο του 2%.

32 Κατανομή Βοσκοτόπων Οι εκτάσεις βοσκοτόπων θα κατανεμηθούν ανάλογα με το μέγεθος του ζωικού κεφαλαίου κάθε κτηνοτρόφου, όπως αυτό προκύπτει από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων. Κάθε κτηνοτρόφος θα δηλώσει αυτές τις εκτάσεις βοσκοτόπων για κατανομή δικαιωμάτων του Συνεπώς, οι κτηνοτρόφοι θα λάβουν δικαιώματα ανάλογα με το ζωικό κεφάλαιο που διαθέτουν. Όσοι είχαν μόνο ειδικά δικαιώματα και δε δηλώσουν εκτάσεις, δεν θα λάβουν δικαιώματα αλλά θα πάρουν συνδεδεμένη ενίσχυση ανά επιλέξιμο ζώο. Οι εκτάσεις βοσκοτόπων (χαρακτηρισμός 2012), δεν μπορούν να μετατραπούν σε αρόσιμες ή δενδρώνες ή δάση.

33 ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ (μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος) Η μη τήρησή τους οδηγεί σε πολύ σημαντικές κυρώσεις.

34 Οι δύο υποχρεώσεις του πρασινίσματος 1. Διαφοροποίηση ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΣΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΕΜΜΑΤΑ) (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ) < 100 Δεν χρειάζεται διαφοροποίηση (επιτρέπεται και μονοκαλλιέργεια) Δύο (2) Δύο (2) καλλιέργειες (75%, το πολύ, η κύρια καλλιέργεια) > 300 Τρεις (3) καλλιέργειες (75%, το πολύ, η κύρια καλλιέργεια και οι δύο κύριες καλ/γειες όχι πάνω από το 95%) Ακόμα και μικρές παραβιάσεις των υποχρεώσεων πρασινίσματος, επισύρουν σοβαρά, πολλαπλάσια πρόστιμα.

35 2. Περιοχή οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ ΠΟΕ) ΕΚΤΑΣΗ ΑΡΟΣΙΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΣΤΡ ΣΤΡ.) Περιοχή οικολογικής εστίασης (ΠΟΕ ΠΟΕ) < 150 όχι > 150 5% (ΠΟΕ) Ακόμα και μικρές παραβιάσεις των υποχρεώσεων πρασινίσματος, επισύρουν σοβαρά, πολλαπλάσια πρόστιμα.

36 Παράδειγμα πρασινίσματος Τι υποχρεώσεις έχει παραγωγός με καλλιέργειες360 στρεμμάτων(280 αρόσιμες, 30 δενδρώνες και50 βοσκότοποι); Πρασίνισμα μόνο στις αρόσιμες εκτάσεις, δηλαδή στα280 στρέμματα. Είμαστε, επομένως στο διάστημα πάνω από 150 και κάτω από τα 300 στρέμματα. Υποχρεώσεις: 1. Διαφοροποίηση: Δύο τουλάχιστον καλλιέργειες, η κύρια όχι περισσότερο από 210 στρέμματα(280 Χ75%). 2. Περιοχή Οικολογικής Εστίασης(ΠΟΕ ΠΟΕ), τουλάχιστον 14 στρέμματα(280 Χ5%).

37 1. ιαφοροποίηση Ως διαφορετικές «καλλιέργειες καλλιέργειες», θεωρούνται: α) Διαφορετικά γένη, όπως ορίζονται στη βοτανική ταξινόμηση π.χ. το κριθάρι (Hordeum) και το σιτάρι (Triticum) θεωρούνται δύο διαφορετικές καλλιέργειες (είναι διαφορετικά γένη) Αντίθετα, το μαλακό σιτάρι και το σκληρό σιτάρι θεωρούνται ίδια καλλιέργεια (ανήκουν σε διαφορετικά είδη, αλλά στο ίδιο γένος Triticum). β) Η καλλιέργεια οποιουδήποτε είδους των οικογενειών: Brassicaceae (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι κ.ά.) Solanaceae (ντομάτα, πατάτα, μελιτζάνα, πιπεριά κ.ά.) Cucurbitaceae (αγγούρι, πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθι κ.ά.) γ) Αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά (μηδική μηδική) (Οι καλλιέργειες που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία δεν θεωρούνται διαφορετικές καλλιέργειες ακόμα κι αν ανήκουν σε διαφορετικά γένη, αλλά θεωρούνται σαν μία καλλιέργεια με την ονομασία «αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά») δ) Η γη υπό αγρανάπαυση. ίδιο Οι επίσπορες καλλιέργειες δεν μετρούν σαν διαφορετικές καλλιέργειες. Οι χειμερινές και οι εαρινές καλ/γειες θεωρούνται διαφορετικές ακόμη κι αν ανήκουν στο γένος.

38 2. Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ ΠΟΕ) Μπορεί να είναι: Γη σε αγρανάπαυση. Δέντρα σε σειρά ή σε συστάδες μέγιστης επιφάνειας τριών (3)στρεμμάτων. Τάφροι μέγιστου πλάτους 6μ (χαντάκια, υδατορέματα). Ζώνες ανάσχεσης κατά μήκος των υδατορεμάτων υδάτινων όγκων. Αζωτοδεσμευτικές καλλιέργειες (μηδική, όσπρια, βίκος κ.ά.) με συντελεστή 0,7 - κάθε 1 στρέμμα ψυχανθούς, μετράει ως 0,7 στρέμματα για την ΠΟΕ. Δηλαδή, αν σε μια εκμετάλλευση χρειάζονται 10 στρέμματα για την κάλυψη του 5%, τότε θα πρέπει να καλλιεργηθούν περίπου 15 στρέμματα ψυχανθή (10 : 0,7=14,28).

39 Πρασίνισμα: Συνδυαστικές επιλογές και εξαιρέσεις Η υποχρέωση του 5% Περιοχής Οικολογικής Εστίασης προστίθεται στην υποχρέωση της διαφοροποίησης των καλλιεργειών. Άρα όποιος καλλιεργεί έκταση μεγαλύτερη των 150 στρεμ. πρέπει να τηρεί και τις δύο υποχρεώσεις. Η αγρανάπαυση μετράει και σαν διαφορετική καλλιέργεια και σαν περιοχή οικολογικής εστίασης. Τα ψυχανθή και τα όσπρια μετράνε για περιοχή οικολογικής εστίασης και διαφοροποίησης καλλιεργειών και μπορούν παράλληλα να λαμβάνουν συνδεδεμένη ενίσχυση, εφόσον ανήκουν στα επιλέξιμα είδη. Οι βιολογικές καλλιέργειες εξαιρούνται για όλες τις υποχρεώσεις πρασινίσματος για το μέρος της εκμετάλλευσης που είναι βιολογικό. Εξαιρούνται της υποχρέωσης εκτάσεις που καλλιεργούνται με ρύζι, αγρωστώδη και λοιπά κτηνοτροφικά φυτά αν καλύπτουν τουλάχιστον το 75% της εκμετάλλευσης μόνα τους ή σε συνδυασμό και όταν το υπόλοιπο της έκτασης (25%) δεν υπερβαίνει τα 300 στρέμματα. Στην περίπτωση που το υπόλοιπο (25%) υπερβαίνει τα 300 στρ. η κύρια καλλιέργεια αυτού του υπολοίπου δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 75%.,

40 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ (Στρεμματικές ή κατά ζώο) ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

41 Συνδεδεμένες ενισχύσεις Το ύψος της συνδεδεμένης ενίσχυσης δεν είναι σταθερό και θα αυξομειώνεται ανάλογα με τις επιλέξιμες εκτάσεις ή μονάδες ζώων που θα συμμετέχουν στην ενίσχυση κάθε χρόνο. Δεν χορηγείται παραπάνω από μια συνδεδεμένη ενίσχυση στην ίδια έκταση Το βαμβάκι αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και συνεχίζεται η ειδική ενίσχυση, όπως στο προηγούμενο καθεστώς.

42 Αίτηµαλήψης των συνδεδεµένων ενισχύσεων Είναι ανεξάρτητο από το εάν ο γεωργός διαθέτει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης Υποβάλλεται με προσοχή και μόνο από τους εν δυνάμει δικαιούχους, ώστε να μην γίνει λανθασμένη εκτίμηση ύψους άμεσων ενισχύσεων κατά τον καθορισμό των γεωργών που θα ενταθούν αυτόματα στο καθεστώς Μικροκαλλιεργητών Είναι δυνατό μόνο στις επιλέξιμες για συνδεδεμένη ενίσχυση ποικιλίες του φυτικού κεφαλαίου, π.χ.: Η ομάδα καλλιέργειας 11 ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ περιέχει μόνο επιλέξιμες για τη συνδεδεμένη των οσπρίων Επιλέξιμες για τη συνδεδεμένη των πρωτεϊνούχων ψυχανθών για ζωοτροφές, είναι οι ποικιλίες: κτηνοτροφικά κουκί, ρεβίθι, λαθούρι και μπιζέλι, βίκος λούπινο λευκό, λούπινο κυανό, λούπινο κίτρινο, ρόβι, σόγια

43 Ύψοςσυνδεδεµένων ενισχύσεων ΕΙ ΟΣ ΡΥΖΙ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΟΣΠΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ (χυµοποίηση) ΡΟ ΑΚΙΝΑ (χυµοποίηση) ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΠΑΡΑΓΓΙ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) Ύψος συνδεδεµένων ενισχύσεων /στρ ,5-26,7 3,6-5,7 25,0-34,6 27,4-41,1 28,9-30,3 16,7-17,5 31,6-41,6 19,1-20,0 28,1-29,4 36,7-38,5

44 Ύψοςσυνδεδεµένων ενισχύσεων ΕΙ ΟΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ (Ορεινά) ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ (Πεδινά) ΘΗΛΥΚΑ ΒΟΟΕΙ Η ΖΩΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ Ύψος συνδεδεµένων ενισχύσεων /ζώο

45 Προϋποθέσειςκαταβολήςτωνσυνδεδεµένων ( Σύµφωνα µε τις προτάσεις µπορεί να υπάρξουν αλλαγές) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΣΤΡΕΜΜΑ ΡΥΖΙ 800 ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 300 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ή ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ ΟΣΠΡΙΑ 180 ΚΑΡΠΟΔΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 170

46 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ (Αναλυτικότερη αναφορά)

47 ΕνίσχυσηΚτηνοτροφίας Αύξηση κονδυλίων στις άμεσες ενισχύσεις από 19% 25%. Συνδεδεμένες αιγοπροβάτων και βοοειδών, ώστε να χτίσουμε ισχυρό εγχώριο ζωικό κεφάλαιο και να στηρίξουμε το εθνικό προϊόν της φέτας. Ενίσχυση κτηνοτροφικών ψυχανθών, για φτηνές ζωοτροφές. Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης (σχέδια βελτίωσης), για μείωση κόστους και δημιουργία υποδομών.

48 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΓΗ Η ενίσχυση αφορά στους κτηνοτρόφους που κατείχαν ειδικά δικαιώματα το 2014 και οι οποίοι δε διαθέτουν επιλέξιμα εκτάρια, για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων ενίσχυσης το Οι κτηνοτρόφοι αυτοί, θα ενισχύονται με βάση τον αριθμό των μονάδων μεγάλων ζώων (ΜΜΖ), που διαθέτουν. Ελάχιστος αριθμός ζώων στην εκμετάλλευση, οι τρεις (3) ΜΜΖ. Απαραίτητη η εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων (ενώτια κ.λπ.), όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1760/2000 για τα βοοειδή και Καν. (ΕΚ) 21/2004 για τα αιγοπρόβατα.

49 Αντιστοιχία για µετατροπή των επιλέξιµων ζώων σε Μονάδες Μεγάλων Ζώων (Μ.Μ.Ζ.) ΕΙΔΟΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ Αιγοπρόβατα(ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των6 μηνών Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από6 μηνών έως24 μηνών ΜΜΖ/ζώο Ζώα/1ΜΜΖ 0,15 7 0,20 5 0,60 2 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των24 μηνών 1,00 1

50 ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗΣΤΑ ΘΗΛΥΚΑ ΒΟΟΕΙ Η Το εγχώριο ζωικό κεφάλαιο μειώνεται συνεχώς, όπως και οι γεννήσεις νέων ζώων, με αποτέλεσμα ο βαθμός αυτάρκειας της χώρας σε βόειο κρέας να εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμηλός. Στοχεύουμε στην αξιοποίηση του αναπαραγωγικού δυναμικού. Στην Ελλάδα, οι θηλυκές αγελάδες είναι περίπου και αναμένουμε γεννήσεις από τα 2/3 αυτών των ζώων. Συνεπώς, αναμένουμε περίπου γεννήσεις Ενισχύονται: Θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 μηνών έως 10 (ή 12;) ετών Να έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης Ελάχιστος αριθμός ζώων στην εκμετάλλευση τα 6 ζώα ανά εκμετάλλευση Απαραίτητη η εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων (ενώτια κ.λπ.), όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1760/2000.

51 ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΟΡΕΙΝΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ Δημιουργία θέσεων εργασίας τόσο στον πρωτογενή τομέα, όσο και στη μεταποίηση. Η βελτίωση της ποιότητας του πρόβειου και του κατσικίσιου γάλακτος θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και θα οδηγήσει σε υψηλότερη ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων. Ενίσχυση της βιωσιμότητας της μεταποιητικής βιομηχανίας, η οποία εξαρτάται άμεσα από την παροχή πρώτης ύλης. Ενισχύονται: Αίγες και προβατίνες ηλικίας άνω του έτους Ορεινών Μειονεκτικών περιοχών. Παράδοση τουλάχιστον 6 τόνων γάλακτος σε μεταποιητικές βιομηχανίες με Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα μικρότερη από cfu/ml. Απαραίτητη η εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων (ενώτια κ.λπ.), όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 21/2004 για τα αιγοπρόβατα.

52 Ενισχύονται: ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΠΕ ΙΝΩΝΠΕΡΙΟΧΩΝ Αίγες και προβατίνες πεδινών περιοχών, ηλικίας άνω του έτους. Παράδοση τουλάχιστον 10 τόνων γάλακτος σε μεταποιητικές βιομηχανίες σε Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα < cfu/ml. Εφαρμογή των απαιτήσεων για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 21/2004 για τα αιγοπρόβατα Ίδιες προϋποθέσεις με τις ορεινές περιοχές μικρότερη ενίσχυση

53 Οσηµαντικός 2 ος Πυλώνας (Αγροτικήανάπτυξη) Γενναιόδωρα προγράμματα για νέους γεωργούς. Προγράμματα για γεωργούς ετών. Σοβαρή ενίσχυση των ομάδων παραγωγών. Μεταφορά 5% των πόρων στον 2 ο Πυλώνα Επιπλέον στρεμματική ενίσχυση για τους παραγωγούς περιοχών με φυσικούς περιορισμούς για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων αυτών των περιοχών Αντικατάσταση της εξισωτικής αποζημίωσης

54 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ποιοι δικαιούνται νέα δικαιώµατα Ενεργός γεωργός ιαχωρισµός των εκτάσεων σε 3 περιφέρειες Σύγκλιση δικαιωµάτων Κανόνες σύγκλισης Ρήτρα απροσδόκητου κέρδους Γεωργοί νεαρής ηλικίας Πρασίνισµα 1. ιαφοροποίηση 2. Περιοχή Οικολογικής Εστίασης (ΠΟΕ) Συνδεδεµένες ενισχύσεις

55 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε στα γραφεία μας ειδικές περιπτώσεις.

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις

Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Η ΚΑΠ μετά το 2015 Πυλώνας Ι: Άμεσες ενισχύσεις Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 1 Νέα αρχιτεκτονική άμεσων ενισχύσεων Πολλαπλή Συμμόρφωση Συνδεδεμένες ενισχύσεις 8% Δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές

ΚΑΠ Εθνικές Επιλογές ΚΑΠ 2014-2020 Εθνικές Επιλογές 2 Εθνικές Επιλογές : Συνδεδεμένες ενισχύσεις Στρατηγικός σχεδιασμός : Ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο - Επάρκεια στην εσωτερική αγορά. Βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας Ι (Κανονισμός 1307/2013): Η νέα αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων

Πυλώνας Ι (Κανονισμός 1307/2013): Η νέα αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων Π. Καρανικόλας Πολλαπλή Συμμόρφωση Πυλώνας Ι (Κανονισμός 1307/2013): Η νέα αρχιτεκτονική των άμεσων ενισχύσεων Συνδεδεμένες Ενισχύσεις (8%) Σε αρκετά προϊόντα, εξαιρείται το χοίρειο κρέας και ο καπνός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ 1 Η ανάγκη της πολιτικής Οι πολίτες επιθυμούν Ασφαλή, υγιεινή επιλογή τροφής σε ανεκτές και διαφανείς τιμές, Επάρκεια τροφίμων Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014-2020. Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Αθήνα, Μάρτιος 2015

Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014-2020. Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Αθήνα, Μάρτιος 2015 Εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2014-2020 Εισήγηση : κ. Γιάννης Κολυβάς Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΕΓΕΣ Αθήνα, Μάρτιος 2015 1 Η νέα Κ.Α.Π. είναι a la carte. Έχει χάσει όλα τα «κοινά» χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2019 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020

Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 20142020 Οι Θεσσαλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι χάνουν μεγάλο μερίδιο από την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ, αγγίζοντας την μείωση του 40 % από το 2013 ως το 2019. Πλήττονται τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΚΑΠµετάτο Πυλώνας Ι: Άµεσες ενισχύσεις. /νση Αγροτικής Πολιτικής ιεθνώνσχέσεων & ΠροώθησηςΠροϊόντων,

ΗΚΑΠµετάτο Πυλώνας Ι: Άµεσες ενισχύσεις. /νση Αγροτικής Πολιτικής ιεθνώνσχέσεων & ΠροώθησηςΠροϊόντων, ΗΚΑΠµετάτο 2015 Πυλώνας Ι: Άµεσες ενισχύσεις /νση Αγροτικής Πολιτικής ιεθνώνσχέσεων & ΠροώθησηςΠροϊόντων, 1 Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νέα αρχιτεκτονική άµεσων ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από την έγκυρη και πάντα ενημερωμένη εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ!

Από την έγκυρη και πάντα ενημερωμένη εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ! Από την έγκυρη και πάντα ενημερωμένη εφημερίδα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ! * Τι λαμβάνει το κάθε προϊόν και ποιες οι προϋποθέσεις για την πληρωμή των γεωργοκτηνοτρόφων Μπορεί στην ελληνική βουλή να ανακοινώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ : 20 Τ.Κ. : ΣΚΥΔΡΑ

Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ : 20 Τ.Κ. : ΣΚΥΔΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ ΠΕΛΛΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΣΚΥΔΡΑΣ Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντίστασης 20 Τ.Κ. : 585 00 ΣΚΥΔΡΑ Πληροφορίες : Δημήτρης Αλεξανδρίδης Τηλέφωνο : 2381351802 Fax : 2381082887 email : gra.dimarxou@skydra.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2020 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Μάρτιος 2015 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά στοιχεία Ισχύει από

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σημεία της Διαμόρφωσης της Εθνικής Πρότασης για τη νέα ΚΑΠ

Βασικά Σημεία της Διαμόρφωσης της Εθνικής Πρότασης για τη νέα ΚΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 04 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσίασε τα βασικά σημεία της διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Του Δημήτρη Λώλη, Γεωπόνου

Του Δημήτρη Λώλη, Γεωπόνου Του Δημήτρη Λώλη, Γεωπόνου Είναι αναμφίβολο, ότι το αγροτικό εισόδημα της χώρας μας, στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται στον αγροτικό τομέα μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λίγα λόγια για την ΚΑΠ μετά το 2015... ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Φεβρουάριος 2015 ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Η εφαρμογή των Άμεσων Ενισχύσεων μετά το 2015: Αποσκοπεί στην καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 Αθήνα, 08/10/2015 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ, όσον αφορά στον πίνακα Ι) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 1. Η σημασία των μικρών καλλιεργητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το 2010, ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2003 στην Ελλάδα. Εφαρμογή & Προοπτικές

Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2003 στην Ελλάδα. Εφαρμογή & Προοπτικές Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ το 2003 στην Ελλάδα. Εφαρμογή & Προοπτικές Οι Ελληνικές Προκλήσεις Προκλήσεις Χαμηλό Αγροτικό Εισόδημα Περιφερειακή Σύγκλιση Βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών Ανησυχία καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΥΣΗΣ 2016 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Α...1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ...1 ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΥΣΗΣ 2016...1 ΓΕΝΙΚΑ...3 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Μάρτιος 2015 3 ΣΤΟΧΟΙ! 1. Επιλεξιμότητα της γης 2. Επιλεξιμότητα του γεωργού 3. Επιλεξιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ από το 2014-2020 Συμπληρωματικότητα 1 ου και 2 ου Πυλώνα της ΚΑΠ

Η ΚΑΠ από το 2014-2020 Συμπληρωματικότητα 1 ου και 2 ου Πυλώνα της ΚΑΠ Η ΚΑΠ από το 2014-2020 Συμπληρωματικότητα 1 ου και 2 ου Πυλώνα της ΚΑΠ Σωτήρης Κουτσομήτρος ΥΠΑΑΤ, Αγροτική Πολιτική Θοδωρής Κλεφτογιάννης ΕΥΔ ΠΑΑ, Μονάδα Συντονισμού 3 η Θεματική Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Στρατηγική για την ελληνική γεωργία και την ύπαιθρο στο πλαίσιο της ΚΓΠ με ορίζοντα το 2020 Επιστροφή στη Γεωργία; Μύθοι και Πραγματικότητα Ημερίδα Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς Τμήμα Διαχείρισης Δικαιωμάτων Μάρτιος 2015 3 ΣΤΟΧΟΙ! 1. Επιλεξιμότητα της γης 2. Επιλεξιμότητα του γεωργού 3. Επιλεξιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση για τη μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα

Δράση για τη μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα Δράση για τη μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Η δράση έχει στόχο τη μείωση της ρύπανσης από τα λιπάσματα και τη βελτίωση της ποιότητας των

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL B7-0079/124. Τροπολογία. James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας ECR 6.3.2013 B7-0079/124 124 Αιτιολογική σκέψη 21 (21) Λόγω της διαδοχικής ένταξης διάφορων τομέων στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και της επακόλουθης περιόδου προσαρμογής για τους γεωργούς, έχει καταστεί ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 24805/2017. Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Εγκύκλιος 24805/2017. Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Εγκύκλιος 24805/2017 Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 25(10) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (σύμφωνα με το άρθρο 25(10) του Καν.(ΕΕ) 1307/2013) ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: Αριθμός Τίτλου: 1. Ατομικά στοιχεία δικαιούχου γεωργού ΑΦΜ: Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα): ΑΔΤ: Ημερομηνία Έκδοσης: Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατρός: Περιφερειακή Ενότητα: 2. Αριθμός και αξία προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

Χωρίς έλεγχο εσόδων, το τσεκ έως ευρώ Πιο ελαστικά κριτήρια για τον ορισμό του ενεργού αγρότη

Χωρίς έλεγχο εσόδων, το τσεκ έως ευρώ Πιο ελαστικά κριτήρια για τον ορισμό του ενεργού αγρότη ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ B3 25 Μη επιδοτούμενες εκμεταλλεύσεις του 13 γεννούν δικαιώματα «Άνοιξαν» τον ορισμό του ενεργού αγρότη, ανεβάζοντας το κατώφλι του τσεκ, βάσει του οποίου θα ελέγχεται το εξωγεωργικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 1157/44424/2017, ΦΕΚ 1447/Β/

Αριθμ. 1157/44424/2017, ΦΕΚ 1447/Β/ 1 Αριθμ. 1157/44424/2017, ΦΕΚ 1447/Β/27.4.2017 Τροποποίηση της με αριθ. 104/7056/21-01-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ

ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Καν. (ΕΕ) 1307/2013 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ MSC AGRICULTURAL ENG., MSC ENVIRONMENTAL ENG.

Η ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ MSC AGRICULTURAL ENG., MSC ENVIRONMENTAL ENG. Η ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ MSC AGRICULTURAL ENG., MSC ENVIRONMENTAL ENG. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2 Οι πολίτες επιθυμούν Ασφαλή,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το Ενδιάμεση Αναθεώρηση (Midterm Review)

Η Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το Ενδιάμεση Αναθεώρηση (Midterm Review) 1 Η Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2003 Ενδιάμεση Αναθεώρηση (Midterm Review) 2 Από την Agenda 2000 στην «Ενδιάμεση Αναθεώρηση» Δημοσιονομικό πλαίσιο και προοπτικές Αποφάσεις Συμβουλίου Κορυφής Βρυξελλών (Οκτ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.»

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΠ την περίοδο Το νέο πλαίσιο

Η ΚΑΠ την περίοδο Το νέο πλαίσιο Η ΚΑΠ την περίοδο 2014-2020 Το νέο πλαίσιο 2 Το Πλαίσιο της νέας μεταρρύθμισης Μιας γενικευμένης έκρηξης των τιμών των εμπορευμάτων Η ανάλυση των επιπτώσεων αλλαγών γεωργικής πολιτικής διεξάγεται εν μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Πολιτική Προοπτικές και Προκλήσεις

Αγροτική Πολιτική Προοπτικές και Προκλήσεις Αγροτική Πολιτική 2014-2020 Προοπτικές και Προκλήσεις 13 Δεκεμβρίου 2012 Χριστόδουλος Φωτίου Σύμβουλος Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος γιαθέματααγροτικήςπολιτικής 1 Περιεχόμενα 1. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία. Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Λογιστικές Υπηρεσίες ΠΑΑ

Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία. Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης. Λογιστικές Υπηρεσίες ΠΑΑ Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης Λογιστικές Υπηρεσίες ΠΑΑ 2014-2020 Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» Μέτρο 11 Βιολογικές καλλιέργειες Υπομέτρο 11.1 Υπομέτρο 11.2 Ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΕΙΔΟΣ. Δειγματοληπτική έρευνα / Απογραφική έρευνα

Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΕΙΔΟΣ. Δειγματοληπτική έρευνα / Απογραφική έρευνα Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΕΙΔΟΣ Δειγματοληπτική έρευνα / Απογραφική έρευνα Ερευνώμενος Πληθυσμός και Δειγματοληπτικό Πλαίσιο Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε όλους τους Νομούς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ. Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος

ΝΕΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ. Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος ΝΕΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ Δρ. Αθανάσιος Σαρόπουλος ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ δαπανάται με τρεις διαφορετικούς τρόπους: Η εισοδηματική στήριξη των γεωργών και η στήριξη για την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ακριβώς ισχύει με το Πρασίνισμα και την ενίσχυση της δράσης; Τι θα ισχύσει εάν κάποιος επιλέξει να εντάξει στη δράση όλη την εκμετάλλευσή του;

1. Τι ακριβώς ισχύει με το Πρασίνισμα και την ενίσχυση της δράσης; Τι θα ισχύσει εάν κάποιος επιλέξει να εντάξει στη δράση όλη την εκμετάλλευσή του; ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.01.04 «ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑΤΟΣ» 1. Τι ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1(A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ NUMBER (12) ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ NUMBER (2) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ CHAR (100)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1(A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ NUMBER (12) ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ NUMBER (2) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ CHAR (100) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1(A) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ/ΜΗΚΟΣ 1 2 " Τ 4 5 ~~6~ 7 ~~8~ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ NUMBER (12) Α.Φ.Μ. CHAR (9) ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ NUMBER (2) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 02.08.2017 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 64504 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου Νήσων για το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου

Εισήγηση Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου Νήσων για το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου Εισήγηση Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου Νήσων για το Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου Το καλάθι αγροτικών προϊόντων αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια καταγραφής των προϊόντων που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μάρτιος 2016

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μάρτιος 2016 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Μάρτιος 2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (άρθρο 11 της υπ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ (Β

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» 1 ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Ενισχύσεις για τη µετατροπή και τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Προϋπολογισµός: Η Δηµόσια Δαπάνη της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 03.08.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 03.08.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ Αθήνα, 03.08.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.:88184 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 29 / 04 / 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Παρουσιάσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Μάρτιος Παρουσιάσεις ΟΠΕΚΕΠΕ ΟΠΕΚΕΠΕ Ηµερίδες και Σεµινάρια Υποβολή ορθής δήλωσης καλλιέργειας Λάθη Παραλείψεις Συµβουλές Σηµεία Προσοχής Επιµέλεια: Νικόλας Γαλάνης, ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Αθανάσιος Βαλιώτης, ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» ΔΡΑΕΙ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1: ΕΝΙΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ε ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥ Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 1/12/2015

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 1/12/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 1/12/2015 Αρ. Πρωτ: 125936 ΠΡΟΣ : Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΏΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1307/2013, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ. Δ. Σ. Αθήνα, 31/01/2014 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12246 ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΑΔΑ.: ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 06.04.2017 ΑΡΜΟΔΙΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 31940 2. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προς: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αβάντα, Σε εγχωριεσ ζωοτροφεσ απο ΚΑΠ και εθνικη στρατηγική ΜΕΓΑΛΕΣ

Αβάντα, Σε εγχωριεσ ζωοτροφεσ απο ΚΑΠ και εθνικη στρατηγική ΜΕΓΑΛΕΣ 44 Αβάντα, Σε εγχωριεσ ζωοτροφεσ απο ΚΑΠ και εθνικη στρατηγική > Η συνδεδεμένη ενίσχυση στα ψυχανθή σε συνδυασμό με την εξαίρεσή τους από το «πρασίνισμα» και το σχέδιο στήριξης της κτηνοτροφίας μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 02 / 04 / 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Έτη 2009, 2010 και 2011 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 09.06.2015 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 62322 Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΓΠ, οι Νέοι γεωργοί και ο Συνεργατισμός - Τρέχουσες ρυθμίσεις και προτάσεις για την επόμενη περίοδο.

H ΚΓΠ, οι Νέοι γεωργοί και ο Συνεργατισμός - Τρέχουσες ρυθμίσεις και προτάσεις για την επόμενη περίοδο. H ΚΓΠ, οι Νέοι γεωργοί και ο Συνεργατισμός - Τρέχουσες ρυθμίσεις και προτάσεις για την επόμενη περίοδο. Σωτήρης Κουτσομήτρος Γεωπόνος MSc ΠΕΝΑ, Ρόδος 2016 Επισκόπηση Η κατάσταση Η στήριξη της τρέχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία του Π.Α.Α., προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το σχεδιασμό της ΚΑΠ μετά το 2020

Πορεία του Π.Α.Α., προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το σχεδιασμό της ΚΑΠ μετά το 2020 Πορεία του Π.Α.Α., προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το σχεδιασμό της ΚΑΠ μετά το 2020 Εισηγηγής: Σπυρίδων Μάμαλης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχοντας ως αρχή ότι η όποια εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ Σύνταξη Επιμέλεια Δρ. Χρήστος Ρούκος Γεωπόνος, M.Sc., Ph.D. Ιωάννινα, 21/07/2016 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2016

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2016 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα, 15.06.2016 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αρ. Πρωτ.: 88746 Προς: Ως Πίνακας Διανομής ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( )

Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ ( ) Π. Καρανικόλας Εξέλιξη των Εσόδων του Προϋπολογισμού της ΕΕ (1980-2012) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1980 1989 1993 1999 2011 2012 Γεωργικές εισφορές & εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης Πόρος «ΦΠΑ» Τελωνειακοί

Διαβάστε περισσότερα

201-YOUNG 402- ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ είτε Χ είτε Χ 201 κ 402 Χ Όπου Χ= πρέπει να υποβάλλει την αντίστοιχη ΥΔ

201-YOUNG 402- ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ είτε Χ είτε Χ 201 κ 402 Χ Όπου Χ= πρέπει να υποβάλλει την αντίστοιχη ΥΔ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΑΕ 1. Προστέθηκε η δυνατότητα επαναφοράς αίτησης στην τελική μορφή που είχε το 2016 μέσω της επιλογής Επαναφορά Αρχικοποίησης 2017. Χρησιμοποιείται όταν, για κάποιο λόγο, αφού έχει γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΓ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ Σύνταξη Επιμέλεια Δρ. Χρήστος Ρούκος Γεωπόνος, M.Sc., Ph.D. Ιωάννινα, 21/07/2016 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 26-10-2016 Αρ. Πρωτ: 150072 Διαβάθμιση : ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ ΤΩΝ ΚΑΘΕΣΤΏΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1307/2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 / 05 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΤΩΝ 2009 ΚΑΙ 2010 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 1487/39717

Αρ. Πρωτ: 1487/39717 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τµήµα Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120

ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια. Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας. και Θράκης. ιάρκεια: 120 ΟΠΕΚΕΠΕ Εκπαιδευτικά Σεµινάρια ΑΕΕ 2013 και συνοπτική επίδειξη Online αίτησης ιάρκεια: 120 Νικόλας Γαλάνης Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης Οµάδες - Στόχοι Παραγωγοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 Α.Π.: 26747 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Γ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ («ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ») (άρθρο 50, 1307/2013) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 1. Η ενίσχυση χορηγείται ετησίως σε δικαιούχους

Διαβάστε περισσότερα

QMSCERT ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007

QMSCERT ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007 QMSCERT ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007 O παρών τιμοκατάλογος ισχύει από 01/03/2016 1. Ο παρών τιμοκατάλογος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Ιουνίου 215 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΤΟΥΣ Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προς Κύριο Αλέξη Τσίπρα Αθήνα, Πρωθυπουργό Αρ.Πρωτ. 48 Μέγαρο Μαξίμου- Αθήνα. Θέμα: Υπόμνημα ΣΕΚ για την κτηνοτροφία

Προς Κύριο Αλέξη Τσίπρα Αθήνα, Πρωθυπουργό Αρ.Πρωτ. 48 Μέγαρο Μαξίμου- Αθήνα. Θέμα: Υπόμνημα ΣΕΚ για την κτηνοτροφία Προς Κύριο Αλέξη Τσίπρα Αθήνα, 5.09.2017 Πρωθυπουργό Αρ.Πρωτ. 48 Μέγαρο Μαξίμου- Αθήνα Θέμα: Υπόμνημα ΣΕΚ για την κτηνοτροφία Κύριε Πρωθυπουργέ, Ο κλάδος της κτηνοτροφίας πτηνοτροφίας έχει ιδιαίτερη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Καθηγητής Θ.Α. Γέμτος

Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Καθηγητής Θ.Α. Γέμτος Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητής Θ.Α. Γέμτος Εισαγωγή Η χώρα μας βρίσκεται σε μια οικονομική και κοινωνική κρίση. Η Γεωργία φαίνεται να έχει επηρεαστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Άμεσες Ενισχύσεις από το Μεταβιβάσεις εκτάσεων και δικαιωμάτων πριν το 2015

ΘΕΜΑ: Άμεσες Ενισχύσεις από το Μεταβιβάσεις εκτάσεων και δικαιωμάτων πριν το 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Τμήμα: Α Πληρ.: Σ. Κουτσομήτρος Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 Τηλ.: 210 212 5508 E mail: ax2u114@minagric.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ Σκοπός του παρόντος οδηγού είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων γεωργών για την ορθή υποβολή της Ενιαίας

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

α) Για την προστασία των γεωργ. εκμεταλλεύσεων που μειονεκτούν λόγω διαρθρωτικών ή φυσικών συνθηκών β) στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής

α) Για την προστασία των γεωργ. εκμεταλλεύσεων που μειονεκτούν λόγω διαρθρωτικών ή φυσικών συνθηκών β) στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής α) Για την προστασία των γεωργ. εκμεταλλεύσεων που μειονεκτούν λόγω διαρθρωτικών ή φυσικών συνθηκών β) στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής αναπτύξεως 1 1. Ενιαία Αγορά 2. Κοινοτική Προτίμηση 3. Χρηματοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2014 ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015 1 ΓΕΝΙΚΑ Το παρακάτω κείμενο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για τις επιλογές που έχουν οι γεωργοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πληροφορίες : Γ. Ράπτη Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Προοπτικές της Αγροτικής Οικονομίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας υπό το πρίσμα των πρόσφατων κρίσεων στις Διεθνείς Αγορές Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Παράγοντες που επηρεάζουν την διαμόρφωση των διεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Εισαγωγή Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις 11 και 12 Ιουνίου 2007 επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Προβατοτροφία (και αιγοτροφία): Πώς μπορεί να ενισχυθεί η παραγωγή και να αυξηθούν τα εισοδήματα

Προβατοτροφία (και αιγοτροφία): Πώς μπορεί να ενισχυθεί η παραγωγή και να αυξηθούν τα εισοδήματα Προβατοτροφία (και αιγοτροφία): Πώς μπορεί να ενισχυθεί η παραγωγή και να αυξηθούν τα εισοδήματα Κων/νος Τσιμπούκας Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας Οργάνωσης Διαχείρισης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Κτηνοτροφία. Ασκήσεις Πράξη. Ασκήσεις Πράξη. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Θέμα. Κριτήρια.

Βιολογική Κτηνοτροφία. Ασκήσεις Πράξη. Ασκήσεις Πράξη. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Θέμα. Κριτήρια. Βιολογική Κτηνοτροφία Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. 12 / 10 / 2015 Νομοθεσία ΚΥΑ 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β 2366) Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του Μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 / 9 / 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2012 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα... Επενδυτικός Οδηγός Μονάδας Εκτροφής Αιγοπροβάτων - Αξιοποιήστε την πλούσια Ελληνική Γή. - Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας - Εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 4 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2013 Πληροφορίες: /νση Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα