ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΕΚΤ EINAI Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΎ ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΕΚΤ EINAI Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΎ ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΙΌ ΕΘΝΙΚΌ ΚΈΝΤΡΟ TE είναι εγκατάσταση εθνικής χρήσης του ΕΘΝΙΚΟΎ ΙΔΡΎΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΏΝ. Κατευθύνεται από ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ και εποπτεύεται από την ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΕΡΕΥΝΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, συμφωνά με τις διατάξεις που διέπουν τα ΝΠΙΔ. «1* ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΕΚΤ EINAI Η ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΎ ΠΛΗΡΟΦΟ ΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Δ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ /CAAWH ΤΩΝΙ7ΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΥ4ΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΑΌΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ του ΕΡΜΗ - Διαθέτη (HOST) βάσεων δεδομένων ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ και συντήρηση εθνικών βάσεων δεδομένων ONLINE πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων ΑΝΆΠΤΥΞΗ Εστιακών Σημείων Τεκμηρίωσης στα ΑΕΙ ΎΝΔΕΣΗ ΤΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 77ΑΡ ΑΓΩΓΗ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ οργανισμών και επιχειρήσεων για ενδυνάμωση της συμμετοχής τους σε Κοινοτικά Προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων Ε & Τ που έχουν χρηματοδοτηθεί από Κοινοτικά Προγράμματα 1 ΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ^!ΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ϊ ΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ11ΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ της χρήσης της ηλεκτρονικής πληροφόρησης με ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών ΑΝΑΠΊΎΞΗ πειραματικών - πιλοτικών πληροφοριακών συστημάτων με χρήση νέων τεχνολογιών πληροφόρησης (multimedia, GIS) Δ ΗΜΙΟΥΡΠΑ ΕΘΝΙΚΌ Υ Δ ΙΚΤΥΟΥ-ΟΙΒΛΙΟΟΗΚΩΝ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΚΑΙ 1 ΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ΠΑΡΟΧΉ υποδομής, συντονισμός διαδικασιών και αξιοποίηση τεχνογνωσίας ΠΑΡΆΓΩΓΗ συλλογικοί') καταλόγου περιοδικών των ελληνικών επιστημονικών βιβλιοθηκών ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ των διαδικασιών αυτοματισμού των ελληνικών βιβλιοθηκών ΑΝΆΠΤΥΞΗ ειδικών βιβλιοθηκών παρακαταθήκης ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: , , FAX: ,

2 ΣΎΝΤΟΜΟ /ΣΤΟΡΙΚΟ Η Ελληνική Πολιτεία το 1980 με τη συνεργασία του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Development Programme UNDP/UNESCO) σχεδίασε και συνχρηματοδότησε την εκτέλεση του Προγράμματος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης προσδίδοντας του χαρακτήρα εγκατάστασης Εθνικής χρήσης. ΣΤΌΧΟΣ τον έργου ήταν να εξασφαλίσει τη βασική υποδομή σε εξοπλισμό, ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και διαδικασίες για την απρόσκοπτη ροή επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης σε όλη την επιστημονική, ερευνητική και παραγωγική κοινότητα της χώρας. Ano το 1980 ΕΩΣ το 1986 ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΕ η βασική υποδομή του ΕΚΤ και αναπτύχθηκαν οι πρώτες υπηρεσίες online επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης στην ελληνική επιστημονική κοινότητα με πρόσβαση σε περισσότερες από 1000 διεθνείς βάσεις δεδομένων. ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΕ υπηρεσία διάθεσης ανατύπων από συνεργαζόμενες με το ΕΚΤ βιβλιοθήκες του εξωτερικού. ΑΝΑΠΤΎΧΘΗΚΕ πιλοτικό Σύστημα Διαχείρησης Βάσεων Δεδομένων και λειτούργησε ο πρώτος πειραματικός ελληνικός Διαθέτης (HOST) online βάσεων δεδομένων. ΆΡΧΙΣΕ η παραγωγή του Συλλογικού καταλόγου των περοδικών των επιστημονικών βιβλιοθηκών και της βάσης δεδομένων των Ελληνικών διδακτορικών διατριβών. Ano το 1986 ΕΩΣ το 1991 ΑΝΑΠΤΎΧΘΗΚΑΝ οι παρεχόμενες από το ΕΚΤ υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης. ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΑΝ και διατέθηκαν για πειραματική online πρόσβαση εθνικές βάσεις δεδομένων. ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕΧΟ ABEKT (ειδικό λογισμικό για την εισαγωγή της πληροφορικής στις ελληνικές βιβλιοθήκες). Ano το 1991 ΕΩΣ ΣΉΜΕΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΘΗΚΕ ο ΕΡΜΗΣ το νέο υπολογιστικό σύστημα - Διαθέτης (HOST) εθνικών και διεθνών βάσεων δεδομένων, προσβάσιμο από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και του εξωτερικού μέσω του HELLASPAC και της ΑΡΙΑΔΝΗΣ. Ο ΕΡΜΗΣ διασυνδέεται με άλλους διαθέτες στο εξωτερικό (ECHO και DIMDI). ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΘΗΚΑΝ και αναπτύσσονται πέντε Εστιακά Σημεία Τεκμηρίωσης στα ΑΕΙ (ΑΠΘ, ΔΠΘ, Παν. Ιωαννίνων, Παν. Πατρών, Παν. Κρήτης). ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ το Εθνικό Εστιακό Σημείο για το Πρόγραμμα IMPACT. Το ΕΚΤ ανέλαβε τον ρόλο του Εθνικού Εταίρου Ενημέρωσης για συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης. ΕΚΤΕΛΈΣΤΗΚΕ με επιτυχία το πιλοτικό έργο και από τον Ιανουάριο του 1993 το ΕΚΤ είναι ο Ελληνικός κόμβος του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Κέντρων Αναδιανομής του Προγράμματος VALUE με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Κοινοτικής έρευνας και την ενδυνάμωση της συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στα Κοινοτικά Προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. ΑΝΑΠΤΎΣΣΟΝΤΑΙ συνεχώς νέα προϊόντα, υπηρεσίες και βάσεις δεδομένων για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας με στόχο την ολοκλήρωση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας.

3 iiapoxh.επιστημονικών ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝΖΖΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το ΕΚΤ έχει online πρόσβαση, μέσω του Δημόσιου Δικτύου Μεταβίβασης Δεδομένων HELLASPAC και του Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Δικτύου ΑΡΙΑΔΝΗ, σε περισσότερες από 1000 βάσεις δεδομένων που διατίθενται από Διαθέτες (Hosts) στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι βάσεις δεδομένων καλύπτουν όλα τα αντικείμενα έρευνας και τεχνολογίας τόσο στις Θετικές όσο και τις Ανθρωπιστικές επιστήμες και τις ευρεσιτεχνίες και περιέχουν περισσότερες από 300 εκατομμύρια δημοσιεύσεις οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 85% της παραγόμενης γνώσης διεθνώς. Οι υπηρεσίες πληροφόρησης του ΕΚΤ εξασφαλίζουν τη ροή επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών σε όλη την ελληνική επιστημονική κοινότητα. Περισσότεροι από επιστήμονες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό Τομέα, από όλη την Ελλάδα, εξυπηρετούνται κάθε χρόνο. Από τον Απρίλιο του 1984 το ΕΚΤ έχει αναπτύξει ειδική συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Γεωργίας και Εθνικής Αμυνας. Με τη συνεργασία αυτή εξασφαλίζεται συνεχής ροή πληροφόρησης προς τα ΑΕΙ, τα TEI, τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα του Υπουργείου Γεωργίας, τα Νοσοκομεία του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Με το σύστημα αυτό οι χρήστες δεν ταλαιπωρούνται με γραφειοκρατικές διαδικασίες και εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών του ΕΚΤ. Ταυτόχρονα, το ΕΚΤ προσφέρει τις υπηρεσίες του στα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας. Οι ιδιώτες (στην πλειονότητα τους Φαρμακευτικές και Χημικές Βιομηχανίες) που εξυπηρετούνται από το ΕΚΤ καταβάλλουν το κόστος των πληροφοριών που ανακτώνται για λογαριασμό τους. Το 1993, το ΕΚΤ σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ΑΕΙ δημιούργησε Εστιακά Σημεία Τεκμηρίωσης στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Θράκης, Ιωαννίνων, Πατρών και Κρήτης με κύριο στόχο την αποκέντρωση των υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο και τη διάδοση της εμπειρίας στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Οι πιο πάνω υπηρεσίες υποστηρίζονται από 9 επιστήμονες πληροφόρησης (3 Βιολόγους, 2 Φυσικούς, 1 Οικονομολόγο, 1 Γεωλόγο, 1 Φιλόλογο και 1 Χημικό Μηχανικό) οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στην online αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε Διεθνή Κέντρα Τεκμηρίωσης.

4 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οι ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΒΆΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΈΧΕΙ ONLINE ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΤΟ ΕΚΤ ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΗΣ ABI/INFORM AGRI S ARTS & HUMANITIES SEARCH BIOSIS CAB ABSTRACTS CHEMABS COMPENDEX PLUS CORDIS DELPHES EUROPEAN BUSSIN ESS DISSERTATION ABSTRACTS EMBASE EN VIRONLINE ERIC FRANCIS FSTA HISTORICAL ABSTRACTS INPADOC INSPEC TRIS KOMPASS EUROPE LABORDOC LC MARK-BOOKS MANAGEMENT CONTENTS MATHSCI MEDLINE NTIS PAIS PASCAL POLLUTION ABSTRACTS PSTA PSYCHINFO PTS RELIGION INDEX SOCIOLOGICAL ABSTRACTS SPORT WORLD PATENTS INDEX ΘΕ MATIKH ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Διοίκηση επιχειρήσεων, Οικονομία Γεωπονία, Δασοπονία, Γεωργική οικονομία Τέχνη, Ανθρωπιστικές σπουδές, Φιλοσοφία,Ποίηση, Μουσική, Αρχαιολογία, Λογοτεχνία, Θέατρο Βιολογία, Ιατρική έρευνα, Βιοτεχνολογία Αγροτική Τεχνολογία και Οικονομία, Κτηνιατρική, Δασολογία Χημεία, Φυσικοχημεία, Βιοχημεία, Επιστήμες Μηχανικών, Τεχνολογία Κοινοτικές πληροφορίες για την Ερευνα και την Ανάπτυξη Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Διδακτορικές διατριβές στις ΗΠΑ Βιοϊατρική, Φαρμακολογία Περιβάλλον (τεχνολογία, νομοθεσία, οικονομία, χημεία) Εκπαίδευση Λογοτεχνία, Κοινωνιολογία, Ιστορία τέχνης, Θρησκεία Τεχνολογία τροφίμων Ιστορία, Κοινωνιολογία Ευρεσιτεχνείες Φυσική, Ηλεκτρονική, Πληροφορική Συγκοινωνίες, Μεταφορές Ευρωπαϊκές βιομηχανικές και κατασκευαστικές εταιρείες Εργασιακές σχέσεις, Εργατική νομοθεσία Βιβλία που καταλογογραφοΰνται από το Library of Congress Λογιστική, Οικονομία, Διοίκηση, Εργασιακές σχέσεις Μαθηματικά Ιατρική, Οργάνωση υπηρεσιών υγείας Ερευνητικά έργα που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ Δημόσια διοίκηση, Διεθνείς σχέσεις, Πολιτική, Δίκαιο Τεχνολογία, Μέταλλα, Φυσική, Χημεία, Ιατρική Ρύπανση περιβάλλοντος Συσκευασία Ψυχολογία, Ψυχιατρική, Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία Επιχειρηματική δραστηριότητα, Εμπόριο, Βιομηχανική παραγωγή, Ερευνα αγοράς, Στατιστικά στοιχεία, Προβλέψεις Θεολογία, Ιστορία θρησκειών, Εκκλησιαστική Ιστορία Κοινωνιολογία Αθλητισμός, Αθλιατρική Ευρεσιτεχνίες

5 ΔΙΆΘΕΤΕΣ (HOSTS) ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ Δ ΙΑΘΕΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΪ HOST ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ DATASTAR DIALOG DIMDI ECHO ESA-IRS QUESTEL PERGAMON PROFILE STN Ελβετία Ηνωμένες Πολιτι ι ερμανια Λουξεμβούργο Ιταλία Γαλλία Βρετανία Βρετανία Γερμανία, Ιαπωνία, Ηνωμ. Πολιτείες 175 Τεχνολογία, Βιοϊατρικά, Οικονομία 400 Τεχνολογία, Ανθρωπιστικά, Οικονομία, Τΰπος, Πατέντες, Βιοϊατρικά 85 Βιοϊατρικά, Περιβάλλον 38 Κοινοτικές πληροφορίες 120 Τεχνολογία, Περιβάλλον, Πατέντες, Οικονομία 80 Τεχνολογία, Ανθρωπιστικά, Πατέντες, Οικονομία, Βιοϊατρικά 34 Τεχνολογία, Οικονομία 79 Τύπος, Οικονομία 122 Τεχνολογία, Βιοϊατρικά, Πατέντες ΑΡΙΘΜΌΣ ONLINE ΑΝΑΖΗΤΉΣΕΩΝ - ΕΡΩΤΗΜΆΤΩΝ ANA ΈΤΟΣ ( ) ερωτήματα '-ΊΞι übuu _ 40 Ι I I ι _1_ "1985 _ _ 1986 ~ ετη _Ι_ 1989 ;-! Λ :. ': ; ; ; ; : ] % ι ι ι Η μείωση του αριθμού των online αναζητήσεων - ερωτημάτων από το 1991 οφείλεται στην τοπική εγκατάσταση στο ΕΚΤ βάσεων δεδομένων σε οπτικούς δίσκους καθώς και στο ότι το ΕΚΤ υποστηρίζει και συμβάλλει ουσιαστικά στην δημιουργία κέντρων πληροφόρησης σε περιφερειακό επίπεδο.

6 ÜPMHZ ΔΙΑΘΈΤΗΣ (HOST) ONLINE ΒΆΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Πρόσφατα εγκαταστάθηκε και αναπτύχθηκε ο "ΕΡΜΗΣ", το νέο πληροφορικό σύστημα ανοιχτής πρόσβασης - Διαθέτης του ΕΚΤ. Είναι υπερσύγχρονο και μοναδικό στη χώρα σύστημα διάθεσης βάσεων δεδομένων το οποίο μπορεί να δεχθεί δεκάδες εκατομύρια πληροφορίες και να τις διαθέσει online σε δεκάδες ταυτόχρονους χρήστες με χρόνο απόκρισης δευτερολέπτων. Με το σύστημα αυτό εξασφαλίζεται στην ελληνική αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, τη βιομηχανία και τη Δημόσια Διοίκηση η δυνατότητα πρόσβασης σε ελληνικές τράπεζες πληροφοριών μέσα από δίκτυα μεταβίβασης δεδομένων (HELLASPAC και ΑΡΙΑΔΝΗ). Στον ΕΡΜΗ : Αναπτύσονται εθνικές βάσεις δεδομένων και τράπεζες πληροφοριών για την επιστήμη και την τεχνολογία και εγκαθίστανται διεθνείς βάσεις δεδομένων. Ο ΕΡΜΗΣ διασυνδέεται μέ άλλους HOSTS στο εξωτερικό (Gateway) ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε Ελληνα χρήστη η δυνατότητα online πρόσβασης στις βάσεις δεδομένων που διατίθενται από άλους Διαθέτες (πχ: DIMDI - 85 βάσεις δεδομένων, ECHO - 38 βάσεις δεδομένων ) επιτυγχάνοντας έτσι τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των πληροφοριακών τους αναγκών στους τομείς των βιοϊατρικών επιστημών και των κοινοτικών θεμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σήμερα διατίθενται από τον ΕΡΜΗ οι παρακάτω βάσεις δεδομένων: Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών των Ελληνικών Επιστημονικών Βιβλιοθηκών. Παράγεται απο το ΕΚΤ και περιλαμβάνει τις συλλογές περιοδικών περισσοτέρων από 104 Επιστημονικών βιβλιοθηκών. Περιέχει πάνω από τίτλους περιοδικών. Η βάση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για online αναζήτηση και εντοπισμό των περιοδικών που υπάρχουν στις ελληνικές βιβλιοθήκες, όσο και για online παραγγελία ανατύπων προς τις βιβλιοθήκες που διαθέτουν τα αντίστοιχα περιοδικά και είναι συνδεδεμένες στο σύστημα. Αποτελεί την βάση για την ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών. Διατίθεται και σε έντυπη μορφή. Ελληνικές Διδακτορικές Διατριβές. Παράγεται από το ΕΚΤ και περιέχει περισσότερες από διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν από επιστήμονες σε ΑΕΙ της χώρας μας από το Είναι δίγλωσση (Ελληνικά - Αγγλικά).

7 Τρέχοντα Ερευνητικά έργα. Παράγεται από το ΕΚΤ και περιέχει επιστημονικά, οικονομικά και άλλα στοιχεία για περισσότερα από ερευνητικά έργα που εκτελούνται στην Ελλάδα από διάφορους φορείς. Βάση Ιατρικής Βιβλιογραφίας "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" Καλύπτει την Ελληνική Βιοϊατρική Βιβλιογραφία από το 1980 έως σήμερα και παράγεται από την Ελληνική Εταιρεία Ιατρικών Σπουδών (ΙΑΤΡΟΤΕΚ). Περιέχει περίπου δημοσιεύσεις σε ελληνικά βιοϊατρικά περιοδικά. Είναι δίγλωσση (Ελληνικά - Αγγλικά). URSA-DIS Παράγεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, (βιβλία, άρθρα, εισηγήσεις, μελέτες κ.λ.π.) σχετικά με την Πολεοδομία, τη Χωροταξία και την Περιφεριακή Ανάπτυξη που αναφέρονται στον γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας με χρονική αφετηρία το URSA-NET Καλύπτει διεθνή βιβλιογραφία για τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και περιλαμβάνει περίπου εγγραφές από το ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Ο ΕΡΜΗΣ στελεχώνεται από 4 επιστήμονες πληροφορικής και το Τμήμα βάσεων δεδομένων του ΕΚΤ από 4 επιστήμονες πληροφορικής, 4 βιβλιοθηκονόμους και 1 γραμματέα. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ο ΕΡΜΗΣ είναι υπολογιστικό σύστημα mainframe ίδιας τεχνολογίας με τους διανομείς DIMDI, ECHO κ.α. Παρέχει την δυνατότητα διασύνδεσης (Gateway) με άλλους Hosts. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ο ΕΡΜΗΣ υποδέχεται Ελληνικές βάσεις δεδομένων που παράγονται είτε από το ΕΚΤ είτε από άλλους Ελληνικούς φορείς και καλύπτουν θέματα έρευνας και τεχνολογίας που ενδιαφέρουν τους έλληνες επιστήμονες, καθώς και διεθνείς βάσεις δεδομένων.

8 ΕΘΝΙΚΟ KENTPC Κοινοτικά Προγράμματα IMPACT Εθνικό Εστιακό Σημείο Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής VALUE ΕΡ^ Εστιακά Σημεία Τεκμηρίωσης GATI Τηλε-εκ Ελληνικό ( Επιστημονική Ερευνητική Κοινότητα Παραγωγή, Βιομηχανία, MME Δη μ Διοι

9 ) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Βάσεις δεδομένων /[ΗΣ Διεθνείς βάσεις δεδομένων (MEDLINE, NTIS) WAY DIMDI (85 βάσεις δεδομένων) τυπώσεις ECHO (38 βάσεις δεδομένων) :CL - Client ιοσια ϊκηση Υπηρεσίες Πληροφόρησης Δίκτυο Ε+Τ Βιβλιοθηκών

10 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΉ ΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Ι Υι ΠΟΔΟΜΗ ΕΡΜΗΣ: mainframe SIEMENS/NIXDORF με λειτουργικό σύστημα BS2000, Σύστημα Ανάκτησης Πληροφοριών GRIPS και γλώσσα αναζήτησης CCL (Common Command Language). Τηλεπικοινωνιακή υποδομή (κόμβοι, PAD) με Χ25 γραμμές σύνδεσης με το HELLASPAC και την ΑΡΙΑΔΝΗ. Τοπικό δίκτυο (unix, novell) με 40 μικροϋπολογιστές και εκτυπωτές. 6 θέσεις εργασίας με αυτόνομα CD-ROM. 3 θέσεις εργασίας ανοιχτές στο κοινό για πρόσβαση στο δίκτυο των βάσεων δεδομένων σε CD-ROM. Θέσεις εργασίας εικόνας και κειμένων. για πολυμέσα (multimedia), με εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου, Θέσεις εργασίας με HP Apollo series 700 με εξοπλισμό για την ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Αίθουσα εκπαίδευσης για 16 εκπαιδευόμενους με 8+1 θέσεις εργασίας με μικροϋπολογιστές συνδεδεμένους στο τοπικό δίκτυο, οπτικοακουστικά μέσα και μηχανήματα προβολής. Αογισμικό αυτοματισμού γραφείου και ανάπτυξης εφαρμογών για βάσεις δεδομένων. ΤΊΤΛΟΙ ΤΩΝ ΒΆΣΕΩΝ Δ ΕΔ ΟΜΕΝΩΝ ΣΕ CD ROM, ΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΤΟ ΕΚΤ 1. INSPEC Φυσική 2. ECONLIT Οικονομικά 3. SOCIOFILE Κοινωνιολογία 4. ERIC Εκπαίδευση 5. TOXLINEPLUS Τοξικολογία 6. PSYCLIT Ψυχολογία 7. SCIENCE CITATION INDEX θετικές Επιστήμες 8. CD-ROM DIRECTORY, TFPL 1991,1993 Ευρετήριο CD-ROM 9. SHAREWARE XPRESS 1992 Ευρετήριο CD-ROM 10. CATALOG OF SERIALS 1992 Κατάλογος περιοδικών εκδόσεων

11 A ΝΑΠΤΥ ΞΗΕΘ A Β E^ NIKOYZJ ΙΚΤΥΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 1 ΤΥ ΕΧΝΟΛΟΠΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ EIE Στον χώρο ευθύνης του ΕΚΤ, ανήκει και η Βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί από το 1958 και είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη αποκλειστικά επιστημονικών περιοδικών της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Διαθέτει 2000 τρέχοντες τίτλους που καλύπτουν τόσο τις Θετικές όσο και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στο κοινό και διαθέτει χώρο αναγνωστηρίου. Αναπαράγει και διαθέτει στην ελληνική επιστημονική και ερευνητική κοινότητα σελίδες επιστημονικών δημοσιεύσεων ετησίως. Εχει περίπου χρήστες σε ετήσια βάση. Δέχεται αιτήσεις για παροχή ανατύπων και μέσω τηλεφώνου, fax, , ταχυδρομείου από όλη τη χώρα. -f^_ ' Ανάτυπα Η υπηρεσία παραγγελίας ανατύπων έχει αναπτύξει συνεργασία με βιβλιοθήκες και Κέντρα Τεκμηρίωσης του Εξωτερικού (British Library - Μεγ. Βρετανία, Zentralbibliothek der Medizin - Γερμανία, ϋεκ\νεντ(πατέντες)- Μεγ. Βρετανία, KNAW (Βιοϊατρικά) Ολλανδία, NTIS - USA- κλπ.) και εξασφαλίζει ανάτυπα δημοσιεύσεων και πατέντων που δεν διατίθενται από ελληνικές βιβλιοθήκες. Οι παραγγελίες γίνονται και με ταχυδρομείο, fax, . Κάθε χρόνο εκτελούνται περισσότερες από παραγγελίες. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Ο Συλλογικός Κατάλογος αποτελεί μία από τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Ταυτόχρονα έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα 4 έντυπες εκδόσεις: Η 1η Εκδοση το 1985 περιελάμβανε 5 βιβλιοθήκες και τίτλους περιοδικών. Η 2η Εκδοση το 1987 περιελάμβανε 15 βιβλιοθήκες και τίτλους περιοδικών. Η 3η Εκδοση το 1989 περιελάμβανε 45 βιβλιοθήκες και τίτλους περιοδικών. Η 4η Εκδοση το 1992 περιλαμβάνει 104 βιβλιοθήκες (μία από την Κύπρο) και περισσότερους από τίτλους περιοδικών. Η έντυπη έκδοση διανέμεται δωρεάν σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και πωλείται σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Πρόσφατα ξεκίνησε η δημιουργία θεματικών καταλόγων των περιοδικών ανά επιστήμη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ ΕΚΤ Αποτελεί Εθνικό Εστιακό Σημείο για την συγκέντρωση των επιστημονικών εκδόσεων της ΕΟΚ (EABS), του NATO και της AGARD και της UNESCO. Το υλικό διατηρείται ταξινομημένο, δεν δανείζεται αλλά διατίθεται στους χρήστες της βιβλιοθήκης και παραμένει ως παρακαταθήκη. Διατηρεί ως παρακαταθήκη τις Ελληνικές Διδακτορικές Διατριβές οι οποίες αποτελούν το πρωτογενές έντυπο υλικό της αντίστοιχης βάσης δεδομένων.

12 IEE - IEE IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE ELECTRONICS THE INSTITUTE OF ELECTRICAL ANO ELECTRONICS ENGINEERS ΗΠΑ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 001(1963)-Ol7(1979) πλ Ε Μ Π Ζ 006(1968)-017(1979) πλ ΗΡΑΚΛ ΘΕΤ 017(1979)-017(1979) πλ ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING IEEE TRANSACTIONS ON HUMAN FACTORS IN ELECTRONICS INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEEERS ΗΠΑ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 004{1963)-008(1967) πλ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΣ IRE TRANSACTIONS ON HUMAN FACTORS IN ELECTRONICS ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ IEEE TRANSACTIONS ON MAN-MACHINE SYSTEMS IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS ΗΠΑ. ISSN ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 029(1982)- πλ Ε Μ Π 029(1982)- ελ ΘΡΑΚΗ ΞΑΝ 029(1982)- ελ ΠΑΤΡΑ KENT 029(1982)- ελ ΗΡΑΚΛ ΘΕΤ 029(1982)- πλ ΘΕΣΝΚ ΘΕΤ 029(1982)- πλ ΠΟΑ ΚΡΗΤΗ (1982)- ελ ΕΛΚΕΠΑ ITE 033(1986)-035(1988) πλ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS AND CONTROL INSTRUMENTATION IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS EN6INEERS ΗΠΑ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 010(1963)-010(1963) πλ Ε Ι E 010(1963)010(1963) πλ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ IRE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΣ IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS AND CONTROL INSTRUMENTATION Τυπικές έγγραφες Συλλογικού καταλόγου περιοδικών ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Η βιβλιοθήκη EIE σε συνδυασμό με τη βάση δεδομένων του Συλλογικού Καταλόγου των περιοδικών και την λειτουργία του ΕΡΜΗ, αποτελεί την βάση για τη δημιουργία του Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών Επιστήμης και Τεχνολογίας με πρώτη δραστηριότητα την ανταλλαγή ανατύπων μεταξύ των βιβλιοθηκών του δικτύου. Το όλο σύστημα καταργεί την περιορισμένη χρήση μιας βιβλιοθήκης αποκλειστικά από τους χρήστες "της" και προσφέρει σε οποιονδήποτε απομακρυσμένο χρήστη την δυνατότητα: ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΕΊ για τις συλλογές όλων των άλλων βιβλιοθηκών του δικτύου, ΝΑ ΕΝΤΟΠΊΣΕΙ ης ελληνικές βιβλιοθήκες που διαθέτουν στη συλλογή τους τα περιοδικά που τον ενδιαφέρουν, ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΊΛΕΙ αντίγραφα από τα συγκεκριμένα άρθρα, που έχει ανάγκη, σε οποιαδήποτε απο αυτές τις βιβλιοθήκες. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του συστήματος είναι πολλαπλά: ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ συναλλάγματος και ανθρωποωρών ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ του υπάρχοντος υλικού ΔΙΕΎΡΥΝΣΗ της ομάδας χρηστών κάθε επιμέρους βιβλιοθήκης ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ δαπανών για τη συλλογή των ίδιων περιοδικών από πολλές βιβλιοθήκες ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΌΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ των παρεχόμενων κονδυλίων για επέκταση του φάσματος των επιστημονικών περιοδικών που υπάρχουν στην Ελλάδα.

13 ABEKT ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ A 5) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΚΤ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΒΕΚΤ Το ΑΒΕΚΤ είναι ένα σύνολο προγραμμάτων βιβλιοθηκονομικής εφαρμογής για μικροϋπολογιστές. Σχεδιάζεται και αναπτύσσεται διαρκώς στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης από ειδικευμένο προσωπικό έτσι ώστε να παρακολουθεί και να υποστηρίζει την σταδιακή εισαγωγή της πληροφορικής στις ελληνικές βιβλιοθήκες με ρυθμούς αντίστοιχους των δυνατοτήτων αφομοίωσης τους βάσει του προσωπικού, του προϋπολογισμού, της υποδομής τους κλπ. Το ΑΒΕΚΤ διατίθεται σε 4 δισκέττες και συνοδεύεται από εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 200 σελίδων με σωστή βιβλιοθηκονομική ορολογία στα ελληνικά. Διατίθεται δωρεάν στον δημόσιο τομέα και πωλείται στον ιδιωτικό τομέα. Οι απαιτήσεις του συστήματος ΑΒΕΚΤ σε υλικό (hardware) και λειτουργικό σύστημα είναι: προσωπικός υπολογιστής με επεξεργαστή 8088 ή 8086 ή ή ή λειτουργικό σύστημα MS-DOS ή PC-DOS (έκδοση 3.30 ή νεώτερη) κύρια μνήμη (RAM) τουλάχιστον 640 KB μονάδα σκληρού δίσκου ανάλογη του όγκου των δεδομένων εκτυπωτής με δυνατότητα εκτύπωσης τουλάχιστον 80 χαρακτήρων ανά γραμμή. ΤΟ ΑΒΕΚΤ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΆΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΊΖΕΙ πλήρη καταλογογράφηση βιβλίων, φυλλαδίων, κλπ., πλήρη ευρετηρίαση άρθρων περιοδικών, εφημερίδων κλπ., διαχείριση αρχείων καθιερωμένων αποδόσεων, online δημόσιο κατάλογο με δυνατότητα: χρήσης των τελεστών. ΚΑΙ..Η..ΟΧΙ. συνδιάζοντας όλες τις αναζητήσιμες πληροφορίες απεριόριστες φορές ανά ερώτηση καθώς και τις ερωτήσεις, εμφάνισης αποτελεσμάτων στην οθόνη ή στον εκτυπωτή σε μορφή ΕΛΟΤ 1200, διατήρησης του ιστορικού της αναζήτησης, αποθήκευσης ερωτήσεων - αποτελεσμάτων, πολυχρηστικότητας σε δίκτυο, ανταλλαγή βιβλιογραφικών δεδομένων (εξαγωγή-εισαγωγή) σε διατάξεις ISO 2709 (π.χ. UNIMARC), παραγωγή δελτίων για δελτιοκατάλογο με υψηλό βαθμό παραμετρικότητας, παραγωγή έντυπων καταλόγων σε διάταξη τύπου ISBD με υψηλό βαθμό παραμετρικότητας, εξαγωγή δεδομένων σε ASCII για την εν συνεχεία επεξεργασία τους με άλλα προγράμματα (π.χ. επεξεργαστές κειμένου, επιτραπέζια τυπογραφία, κλπ.), παραγωγή ετικεττών με το ταξιθετικό ή τοπογραφικό σύμβολο, δυνατότητα μερικής υποστήριξης των παραγγελιών και ταυτόχρονη προκαταλογογράφηση. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΕΚΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΤΡΈΧΟΥΣΑ ΈΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΒΕΚΤ (3.00) ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 150 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΠΩΣ: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - Τμήμα ISBN Σπουδαστήρια των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Πάτρας, Ιωαννίνων Βιβλιοθήκες TEI Βιβλιοθήκες Κρατικών Νοσοκομείων Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές, Σχολικές Βιβλιοθήκες, κλπ. Βιβλιοθήκες Ερευνητικών Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Στο έργο ανάπτυξης του ΑΒΕΚΤ συμμετέχουν ένας μαθηματικός αναλυτής-προγραμματιστής, ένας καθηγητής βιβλιοθηκονομίας του TEI Αθήνας και ένας βιβλιοθηκονόμος. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η κάλυψη των λειτουργιών του δανεισμού (1993), και της παρακολούθησης των περιοδικών. Τα τμήματα αυτά θα είναι έτοιμα να παραδοθούν στους Έλληνες βιβλιοθηκονόμους σύντομα.

14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VALUE II ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ VALUE ΣΤΟΧΟΙ Η αξιοποίηση από την παραγωγή και την βιομηχανία των αποτελεσμάτων τα οποία προήλθαν από ερευνητικά έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Κοινότητα. Η έγκαιρη πληροφόρηση και υποστήριξη των ενδιαφερομένων (βιομηχανιών, MME, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων) στην υποβολή προτάσεων για ανάληψη έργων στα πλαίσια των Κοινοτικών Προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων σε Κοινοτικά Προγράμματα Ε & Τ. Υποστήριξη των ενδιαφερομένων για την υποβολή προτάσεων για Κοινοτικά έργα με εντοπισμό δυνητικών εταίρων, καθοδήγηση για τον τρόπο συμπλήρωσης των προτάσεων, εντοπισμό εμπειρογνωμόνων κλπ. Πρόσβαση σε Κοινοτικές βάσεις δεδομένων Ανάπτυξη εθνικών βάσεων δεδομένων για τις ερευνητικές δραστηριότητες - δυνατότητες και τα αποτελέσματα της έρευνας. Διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των Κοινοτικών προγραμμάτων και εντοπισμό ευκαιριών για αξιοποίηση τους σε συνεργασία με όλο το Ευρωπαϊκό δίκτυο των Κέντρων Αναδιανομής του VALUE. Εκπόνηση συνθετικών εκθέσεων και μελετών αγοράς σε κρίσιμες θεματικές περιοχές σχετιζόμενες με τις εθνικές και Κοινοτικές προτεραιότητες για την έρευνα και την ανάπτυξη, που θα προσφέρονται σαν επιπρόσθετη υπηρεσία πληροφόρησης. Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής που λειτουργεί στο ΕΚΤ σε συνεργασία με τα Εστιακά Σημεία Τεκμηρίωσης που έχει αναπτύξει στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Θράκης, Ιωαννίνων, Πατρών και Κρήτης, αποτελεί τον Ελληνικό κόμβο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Αναδιανομής του Προγράμματος VALUE.

15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IMPACT ΣΤΟΧΟΙ Η ανάπτυξη Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Η βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην πληροφόρηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΣΤΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ (IMPACT/NFP) Για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση των Ελλήνων ενδιαφερομένων και την συμβολή στην ανάπτυξη της Ελληνικής Αγοράς Πληροφοριών, δημιουργήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης το Ελληνικό "Εθνικό Εστιακό Σημείο" για το πρόγραμμα IMPACT. Στόχος του είναι να βοηθήσει την ανάπτυξη της Ελληνικής αγοράς πληροφοριών και να συμβάλλει στην μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών στο πρόγραμμα IMPACT 2. ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (IMPACT/NAP) Από το Σεπτέμβριο του 1992 η Γενική Διεύθυνση XIII των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προχώρησε στην δημιουργία του Δικτύου Εθνικών Εταίρων Ενημέρωσης με στόχο την ενημέρωση σε θέματα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης. Το ΕΚΤ έχει ορισθεί από την Κοινότητα Εθνικός Εταίρος Ενημέρωσης για την Ελλάδα. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Εθνικού Δικτύου Εταίρων Ενημέρωσης οργανώνονται σεμινάρια και ημερίδες, παρουσιάσεις σε συνέδρια, συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδόσεις ενημερωτικών φυλλαδίων, ταχυδρομικές αποστολές πληροφοριακού υλικού, διάθεση εκπαιδευτικού υλικού, διοργάνωση συναντήσεων εργασίας με εκπροσώπους της ελληνικής βιομηχανίας πληροφόρησης, κλπ. ΕΡΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ (TRAIN-TRAIN PROJECT) Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στα πλαίσια του προγράμματος IMPACT 2 ανέλαβε σε συνεργασία με άλλα 5 ευρωπαϊκά ιδρύματα την εκτέλεση του έργου TRAIN-TRAIN (εκπαίδευση εκπαιδευτών) διοργανώνοντας σεμινάρια που έχουν στόχο την κατάρτιση εκπαιδευτών σε υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης. Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται κυρίως σε επιστήμονες με σχετική εμπειρία στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης.

16 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΤ Ν. ΠΟΛΥΔΩΡΙΔΗΣ Α. ΒΑΣΙΛΑ Ε. ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ Κ. ΣΕΚΕΡΗΣ Ι11111Ι1&-.. "' i\" -ίύ.ιν- ν: Γ. ΧΡΟΝΗΣ Λ1ΕΥΘ ΥΝΤΗΣ ΕΚΤ.:.ivi'... ir-,-!-.-' :/ì.:,* >'; ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ τηλ FAX: ΤΜΗΜΑ Ε & Τ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Δ. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗ τηλ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΕΩΝ Δ ΕΔ OMEN ΩΝ Ε. ΓΑΛΙΩΤΟΥ τηλ ΑΒΕΚΤ Μ. ΣΦΑΚΑΚΗΣ τηλ ΣΥΛΑ Ο Π ΚΟΣ ΚΑ ΤΑΛ ΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Ε. ΣΕΜΠΟΥ τηλ "ΕΡΜΗΣ" Π. ΚΑΡΙΩΤΕΛΛΗΣ τηλ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ VALUE Λ. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ τηλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IMPACT Φ. ΤΣΙΜΠΟΓΛΟΥ τηλ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: , , FAX: ,

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Τ Πληροφόρηση ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / EIE ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ. Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ

Ε & Τ Πληροφόρηση ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / EIE ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ. Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ Ε & Τ Πληροφόρηση ΕΘΝΙΚΟ / EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Το ΕΘΝΙΚΟ είναι ο κύριος εθνικός οργανισμός παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας Το εύρος των πηγών πληροφόρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 Αθήνα, Δεκέμβριος 1994 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 4 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 4 3. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΤ 5 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός»

Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Η Ιατρική Βιβλιοθήκη του Νοσοκοµείου «Ο Ευαγγελισµός» Ελένη Καλογεράκη Βιβλιοθηκονόµος, Msc Προϊσταµένη Βιβλιοθήκης ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισµός» e-mail: evalib@cc.uoa.gr H Βιβλιοθήκη του Ευαγγελισµού ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. http://www.lis.upatras.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ http://www.lis.upatras.gr Φεβρουάριος 2004 Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: -3 όροφοι - 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 70.000 τόμοι Έντυπα περιοδικά: 3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία

Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία Εθνικό Σημείο Επαφής του 7 ου ΠΠ, Συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas Αργυρώ Καραχάλιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 Αθήνα, Δεκέμβριος 1993 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 4 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 1.1. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Συνεργασίας Επιστηµονικών Βιβλιοθηκών σελ. 1

ίκτυο Συνεργασίας Επιστηµονικών Βιβλιοθηκών σελ. 1 ίκτυο Συνεργασίας Επιστηµονικών Βιβλιοθηκών. 1 Τσιµπόγλου Φίλιππος Οικονοµολόγος, Ειδικός Επιστηµονικής Πληροφόρησης Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα τηλ.: 01 7242172, 01 7249029

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Παρουσίαση υπηρεσιών http://www.lis.upatras.gr Το νέο κτίριο ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4 όροφοι 8.000 m 2 Συλλογή Βιβλία: 110.000 τόμοι Έντυπαπεριοδικά:3.200 τίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και οι υπηρεσίες του προς την επιστημονική κοινότητα:

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και οι υπηρεσίες του προς την επιστημονική κοινότητα: Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και οι υπηρεσίες του προς την επιστημονική κοινότητα: Πώς η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών υποστηρίζει τις ανάγκες της επιστημονικής πληροφόρησης Σαραντοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ Πλαίσια Πρόσβασης 1 Αγγλική Φιλολογία 2 Γαλλική Φιλολογία Γερμανική Φιλολογία 4 Ιταλική Φιλολογία 5 Ισπανική Φιλολογία 6 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 2017-2018 Κλάδοι Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

1, 2, 3, 4, 5, 6, Τ.Σ.

1, 2, 3, 4, 5, 6, Τ.Σ. 1η 2η 3η 4η 5η 6η Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Θετικών Επιστημών Βιοεπιστημών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ AΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ Σχολική Χρονιά Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

ΛΥΚΕΙΟ AΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ Σχολική Χρονιά Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής ΛΥΚΕΙΟ AΠ. ΒΑΡΝΑΒΑ Σχολική Χρονιά 2015-2016 Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής είναι τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι τελειόφοιτοι μαθητές και απόφοιτοι Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πηγές για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Ψηφιακές πηγές για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες Ψηφιακές πηγές για την έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5.11.2016 Πώς να δικτυωθούμε με τις ψηφιακές πήγες / ΕΠΟ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μαρία Πάσχου Υπεύθυνη Μονάδας Υπηρεσιών Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α,

Θ Ε Μ Α : Η Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Τ Ο Υ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ Κ Α Ι Ο Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Τ Η Σ Π Α Τ Ρ Α, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Γ Ι Α Τ Ο 1 9 Ο F O R U M Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ «Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α Σ Τ Η Ν Τ Ρ Ι Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η» Θ

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Δυνατότητες αξιοποίησης της από τις βιβλιοθήκες.

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Δυνατότητες αξιοποίησης της από τις βιβλιοθήκες. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Δυνατότητες αξιοποίησης της από τις βιβλιοθήκες. Ημερίδα 26 Οκτωβρίου 1998 Φίλιππος Τσιμπόγλου ΕΚΤ Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης Βιβλιοθηκών Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ. Υποχρεωτικά Μαθήματα Παγκυπρίων Εξετάσεων

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ. Υποχρεωτικά Μαθήματα Παγκυπρίων Εξετάσεων (htp:/nop.moec.gov.cy) Home (/index.php) / Πλαίσια Πρόσβασης Πλαίσια Πρόσβασης Μαθήματα Πρόσβασης είναι τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι τελειόφοιτοι μαθητές και απόφοιτοι Λυκείων και Τεχνικών Σχολών,

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές)

Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. Υλικό Σεμιναρίων (για προπτυχιακούς φοιτητές) Γραφείο Δανεισμού & Διαδανεισμού Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ Νοέμβριος 2012 Περιεχόμενα Περιγραφή Χώρου ανά όροφο... 3 Δεκαδική Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής καθοδηγούμενων (Mentees) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις και εμείς θα φροντίσουμε να βρούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ 1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Τμήμα Οδοντιατρικής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ.

Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Έντυπη αίτηση συμμετοχής συμβούλων (Μεντόρων) στο Δίκτυο Συμβούλων Αποφοίτων Α.Π.Θ. Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και απαντήστε τις σχετικές ερωτήσεις, για την αποτελεσματικότερη αντιστοίχισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Στοιχεία του Φορέα Επωνυμία Φορέα: Πόλη: Οδός: ΤΚ: Email: Αριθμός: Τηλέφωνο: Ιστοσελίδα: Στοιχεία υπεύθυνου του φορέα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Ονοματεπώνυμο: Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ

File: D:\ISTOSELIDA\SED_3B\sed12pinisc2.txt 12/7/2007, 10:58:03πµ Ηµ/νία: 12/07/2007 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 10 ΣΥΝΟΛΟ 32781 21088 6191 3651 1187 479 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 4616 3504 410 300 91 42

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση

α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων και ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α και Β ανάθεση Γ2/69598/10-07-2006 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1050 τ. Β Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 7, παρ. 2 του Ν. 2817/2000 (78 Α ) περί «Εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Δεκέμβριος 19 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΕΕΒΕΠ) Τεχνικό δελτίο Δεκέμβριος 19 2012 Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Δημοτικών Βιβλιοθηκών ως Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016

Αριθμός Κωδικός Τμήματος Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα/Σχολή Πανεπιστημίου / ΤΕΙ Εισακτέων 2016 216 215 639 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ 125 12 5 61 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & 13 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 719 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Τομέων Σπουδών

Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κωδικός 9011 ASSERTIVENESS TRAINING 342 MARKETING ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΛΗΣΕΩΝ 5251 ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 1026 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 813 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 1030 ΑΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4621 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 9015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γιάννης Σταµατίου Επιστηµονικός Σύµβουλος σε θέµατα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας στο Ε.Α.Ι.Τ.Υ., Επίκουρος ΚαθηγητήςΤµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά www.ouc.ac.cy ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το δεύτερο κρατικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και προσφέρει πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ sed12pinisc2 Ηµ/νία: 18/09/2006 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (ΑΕΙ) Σελίδα 1 από 9 ΣΥΝΟΛΟ 28113 17992 4283 2456 949 332 1400 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ 3524 2890 389

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΡΟΛΟΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 4. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 4 63 Κανόνες ανεισµού ανεισµός Ευέλικτος, παραµετρικός τρόπος προσδιορισµού από την βιβλιοθήκη της πολιτικής δανεισµού κατά: βιβλιοθήκη ή παράρτηµα βιβλιοθήκης, συλλογή, κατηγορία υλικού, τύπο χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ»

«Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» «Εμπειρία ανάπτυξης συστημάτων βιβλιοθηκών Συνεργασίες με βιβλιοθήκες ββ Εξέλιξη ξη ΑΒΕΚΤ» o Πρόγραμμα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ (ΑΒΕΚΤ) Ανάπτυξη του Λογισμικού Πορεία εξέλιξης Στόχοι Συστήματος Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Μαθήματα. Νέα Ελληνικά. Γαλλικά. Αγγλικά. Λατινικά. Λατινικά. Ισπανικά

Υποχρεωτικά Μαθήματα. Νέα Ελληνικά. Γαλλικά. Αγγλικά. Λατινικά. Λατινικά. Ισπανικά ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Πρόσβαση σε όλες τις Πανεπιστημιακές Σχολές γίνεται με 4 εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ στα ΤΕΙ, ΑΞΙΚ και ΑΣΠΑΙΤΕ γίνεται με 3. Τα τελικά

Διαβάστε περισσότερα

http://www.teipir.gr ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών,

http://www.teipir.gr ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα σπουδών, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 9 Τμήματα Προπτυχιακών Σπουδών 13 Εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 12.518 ενεργοί φοιτητές και 28.451 εγγεγραμμένοι φοιτητές 335 άτομα μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών

1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο. Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Α.Ε.Ι 1.Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Θεολογική Σχολή Θεολογίας Κοινωνικής Θεολογίας Σχολή Νοµικών Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Νοµικής Πολιτικής Επιστήµης και ηµόσιας ιοίκησης Φιλοσοφική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα.

ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με πρώτη επιλογή ανά Σχολή / Τμήμα. ΑΑΕΙ Ελλάδας: Πλήθος Κύπριων υποψηφίων με ανά. 1 617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 159 2 297 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 133 3 295 ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 119 4 403 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται:

Συγκεκριµένα στον ήδη υπάρχοντα κατάλογο «οµοειδών» τµηµάτων, σχολών και προγραµµάτων προστίθενται: Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας Έθνος, της 21/1/2008, µε πρόσφατη εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ προς τις ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις ήδη υπάρχουσες οµάδες «οµοειδών», τµηµάτων µεταξύ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ.

Αθήνα 15-9-05 Αριθ. Πρωτ.: 92987/Γ7 Βαθ. Προτερ. Nα διατηρηθεί μέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση πληροφορίας Yποστήριξη επιχειρηματικότητας Aποτίμηση καινοτομίας:

Οργάνωση πληροφορίας Yποστήριξη επιχειρηματικότητας Aποτίμηση καινοτομίας: Οργάνωση πληροφορίας Yποστήριξη επιχειρηματικότητας Aποτίμηση καινοτομίας: 2015 οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Enterprise Europe Network-Hellas www.ekt.gr Η σημασία της πληροφόρησης και της

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή: Αν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σύστημα, ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης.

Προσοχή: Αν επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το σύστημα, ακολουθείστε τις οδηγίες εγκατάστασης. Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει εγκαταστήσει και δίνει πρόσβαση μέσω δικτύου σε τίτλους CD-ROMs, στους οποίους περιλαμβάνονται βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, multimedia

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Πρόσβαση σε όλες τις Πανεπιστημιακές Σχολές γίνεται με 4 εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ στα Τ.Ε.Ι. και Α.Ξ.Ι.Κ. γίνεται με. Πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Παγκυπρίων. πλαίσιο 1 127, 129, 1105 Αγγλική Φιλολογία Νέα Ελληνικά Λατινικά ή Ιστορία Αγγλικά. Γαλλικά. Αγγλικά. Λατινικά.

Παγκυπρίων. πλαίσιο 1 127, 129, 1105 Αγγλική Φιλολογία Νέα Ελληνικά Λατινικά ή Ιστορία Αγγλικά. Γαλλικά. Αγγλικά. Λατινικά. Πλαίσια Πρόσβασης ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Πρόσβαση σε όλες τις Πανεπιστημιακές Σχολές γίνεται με 4 εξεταζόμενα μαθήματα ενώ στα Τ.Ε.Ι. και Α.Ξ.Ι.Κ. γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει στόχο την: ΑΝΑΠΤΥΞΗ του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Επιστήμη και την Τεχνολογία

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει στόχο την: ΑΝΑΠΤΥΞΗ του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Επιστήμη και την Τεχνολογία E mm FT W H H ivi ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ To ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ είναι ο κύριος εθνικός οργανισμός παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Το ΕΚΤ είναι εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2008-2010 6/3/2008 9:47 πµ 1 ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 6/3/2008 9:47 πµ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές πηγές: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές

Ηλεκτρονικές πηγές: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές 3 η Επιστημονική Ημερίδα Κυπριακής Ένωσης Βιβλιθηκονόμων- Επιστημόνων Πληροφόρησης «Προς ένα συνεργατικό σχήμα κυπριακών βιβλιοθηκών» Ηλεκτρονικές πηγές: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές Μάριος Ζέρβας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Μαθηματικά Τ.Σ. (Θ.Κ. ) Άλλη Ξένη Γλώσσα. Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.)

Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Μαθηματικά Τ.Σ. (Θ.Κ. ) Άλλη Ξένη Γλώσσα. Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Πλαίσιο Πρόσβασης Κλάδοι Σπουδών Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλεγόμενα Μαθήματα Κατεύθυνση 6 Θέατρο, Δημόσια Διοίκηση, Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, Διαχείριση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος Ξένη Γλώσσα Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ

Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ. Κωδικός. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ Κωδικός Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα Τμήμα ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 613 ΑΣΤΕΡ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 614 ΑΣΤΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 90 ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) 637 ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014-2015 ISSN 2357-1225 (print) ISSN 2357-1233 (online) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Διαχείριση και Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ vii Τετάρτη 5 Νοεμβρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 8.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφές 9.00-9.30 Χαιρετισμοί 9.30-10.00 Άνοιγμα του Συνεδρίου Ν. Σταυρόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στο ψηφιακό περιβάλλον. Από την θεωρία στην πράξη: Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου Για την Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου: Ανδρέας Κ. Ανδρέου Μάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ / ΠΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΛΕΙΣΤΗ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑ X 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑ X 3 ΕΜΜΕ ΑΘΗΝΑ X 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ X 5 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ X 6 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ X

ΣΧΟΛΗ / ΠΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΛΕΙΣΤΗ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑ X 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑ X 3 ΕΜΜΕ ΑΘΗΝΑ X 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ X 5 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ X 6 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ X 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑ X 2 ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΑΘΗΝΑ X 3 ΕΜΜΕ ΑΘΗΝΑ X 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ X 5 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ X 6 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ X 7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ X 8 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ X 9 ΜΙΘΕ ΑΘΗΝΑ X 10 ΝΟΜΙΚΟ ΑΘΗΝΑ X 11 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. Β.Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π., Πρόεδρος Σ.Ε.Α.Β. Ημερίδα με θέμα: «Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 90% -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 http://www.eex.gr, e-mail: info@eex.gr Safety Meat Production Training, ένα πιλοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα

ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 2015. Πλήθος Υποψηφίων Σχολή / Τμήμα ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΑΕΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ - 05 ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 7 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 59 97 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 33 3

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Στατιστικών Στοιχείων και Καθιερωµένων εικτών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα.

Στην πράξη ουσιαστικά αντικαθιστά τον παραδοσιακό κατάλογο μιάς Βιβλιοθήκης με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα. 1 Λειτουργία και χρήση του καταλόγου OPAC. Η Κεντρική Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής μέσα στα πλαίσια που καθορίζει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και προσπαθώντας να ανταποκριθεί στις

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα 2016

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα 2016 Κωδ Τμήμα 2016 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 227 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα

Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ΝΑΙ Ελληνική Γλώσσα Α Τάξη Μαθήματα Κλάδοι Ώρες Εξεταζόμενο Γενική Παιδεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 Ελληνική Γλώσσα Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 Λογοτεχνία 2 Μαθηματικά Άλγεβρα 3 Γεωμετρία 2 Φυσική 2 Φυσικές Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub. Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 INTERNSHIP DAY Corallia Patras InnoHub Τρίτη, 15 Μαΐου 2012 Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου

Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου Σύγκριση του ισχύοντος και του νέου ωρολογίου προγράμματος του Λυκείου ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΩΡΕΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 2011 1. Θρησκευτικά 2 Θρησκευτικά: 2 ώρες 2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Σύµφωνα µε την υπ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων» (ΦΕΚ Β 874) - µε τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 2016-17 Α ΛΥΚΕΙΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) ΜΑΘΗΜΑ Ελληνική Γλώσσα Αρχαία (5), Νέα (2), Λογοτεχνία (2) Φυσικές Επιστήμες Φυσική (2), Χημεία (2), Βιολογία (2) Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2015. Πανεπιστήμιο Τμήμα ΕΠ. ΠΕΔΙΟ ΜΕΤ % ΜΕΤ % 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 90-10 -11% 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 100-5 -5% 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα