Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level Agreement) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (Cloud Servers)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level Agreement) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (Cloud Servers)"

Transcript

1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διασφάλιση Ποιότητας Υπηρεσιών (Service Level Agreement) ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (Cloud Servers) Η Εταιρεία και ο Πελάτης συμφωνούν για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (από την Εταιρεία προς τον Πελάτη) εξ αυτών που αναφέρονται στην παρούσα, με σαφώς προδιαγεγραμμένα χαρακτηριστικά, επίπεδα διαθεσιμότητας, επίπεδα υποστήριξης και αποδεκτό προδιαγεγραμμένο κόστος. Ως εκ τούτου το παρόν έγγραφο αποτελεί συμβόλαιο διασφάλισης επιπέδου παρεχόμενων υπηρεσιών ή όπως διεθνώς ονομάζεται Service Level Agreement (SLA). Στη συνέχεια για λόγους συντομίας το παρόν συμβόλαιο θα αναφέρεται ως SLA. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο ανά πάσα στιγμή. Κάθε τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων θα συνοδεύεται από την αποστολή ενημερωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος προς τον Πελάτη. Εάν αυτός δεν επιθυμεί να δεσμευτεί από τούς όρους του τροποποιημένου SLA, μπορεί να αποστείλει μέσα σε διάστημα δέκα ημερών έγγραφη καταγγελία στην εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαντώντας στο αρχικό μήνυμα. Εάν παρέλθει το διάστημα των 10 ημερών, θεωρείται ότι έχει γίνει αυτόματα αποδοχή και η συνεχιζόμενη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται με ρητή αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων. 2. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Interworks Microsoft Incubation Center, το παρόν έγγραφο καλύπτει την παροχή Εικονικών διακομιστών (Cloud Servers) και πρόκειται για έγγραφο συμπληρωματικό του κυρίως εγγράφου SLA της εταιρείας. O Συνεργάτης και Πελάτης οφείλει να ενημερώνεται για το παρόν SLΑ το οποίο αποτελεί έγγραφο συμπληρωματικό του κυρίως εγγράφου SLA. Η ενημέρωση είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη. Κάθε παραγγελία σημαίνει αυτόματη αποδοχή του προιοντικού SLA. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Interworks Microsoft Incubation Center παρέχονται αδιάλειπτα σε 24ωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων και των αργιών. 3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ α) Στις ώρες διακοπής / απώλειας της υπηρεσίας δεν προσμετράται οποιαδήποτε αστοχία αφορά βλάβη του εξοπλισμού του Πελάτη ή βλάβη στις υποδομές της εταιρείας που προήλθε από βλάβη στον εξοπλισμό του Πελάτη. β) Ως διακοπή / απώλεια υπηρεσίας δεν εννοείται οποιαδήποτε διακοπή προέρχεται από προγραμματισμένη συντήρηση και για την οποία έχει έγκαιρα ειδοποιηθεί ο Πελάτης. 4. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τις υπηρεσίες που καλύπτονται από το παρόν SLA, περιγράφονται τα παραδοτέα και ορίζονται οι ώρες παροχής, η διαθεσιμότητα, η αξιοπιστία, η συντηρησιμότητα, η απόδοση και οι προγραμματισμένες ώρες συντήρησης / διακοπής της υπηρεσίας. α) Περιγραφή Υποδομής: Η Interworks λειτουργεί με βάση πολλαπλές συνδέσεις Internet με τους μεγαλύτερους φορείς τηλεπικοινωνιών στον Ελλαδικό χώρο, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας web υπηρεσίες στους πελάτες της. Ειδικός δικτυακός εξοπλισμός, ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις, καθώς και τελευταίας τεχνολογίας routers και application switches παρέχουν διαμοίραση φόρτου εργασίας (load balancing), redundancy και failover και διασφαλίζουν ότι το απαραίτητο εύρος δικτύου θα διατεθεί, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες του Data Center αδιάλειπτα και με το μικρότερο δυνατό χρόνο απόκρισης. Συγκεκριμένα το Data Center συνδέεται με τον κεντρικό του πάροχο με πέντε (5) διαφορετικές διαδρομές. β) Διαθεσιμότητα (Availability): Προσδιορίζεται αντίστροφα με βάση το συνολικό χρόνο που δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία μέσα σε ένα μήνα, π.χ. μη διαθέσιμη για 60 λεπτά το μήνα. Στον υπολογισμό της διαθεσιμότητας εξαιρούνται αστοχίες στις ώρες προγραμματισμένης συντήρησης. γ) Αξιοπιστία (Reliability): Ορίζεται με βάση την μέγιστη επιτρεπτή συχνότητα απώλειας/αστοχίας της υπηρεσίας μέσα σε ένα μήνα. δ) Απόδοση (Performance): Προσδιορίζεται με βάση το είδος της υπηρεσίας και τους δείκτες απόδοσής της. Π.χ. Ταυτόχρονοι χρήστες, καθυστέρηση πλήρους διαδρομής (round trip delay) κ.α. ε) Προγραμματισμένες ώρες συντήρησης (Planned Maintenance): Αναφέρονται στην περίπτωση που η υπηρεσία δεν μπορεί να είναι διαθέσιμη κατά την διάρκεια συντήρησης. Οι ώρες αυτές δεν υπολογίζονται για την μέτρηση της διαθεσιμότητας. ζ) Μηνιαίο ποσοστό χρόνου λειτουργίας: Το ''Μηνιαίο ποσοστό χρόνου λειτουργίας'' για ένα συγκεκριμένο Πελάτη υπολογίζεται από το μέγιστο αριθμό λεπτών σε ένα ημερολογιακό μήνα μείον το συνολικό αριθμό λεπτών Χρόνου εκτός λειτουργίας σε ένα συγκεκριμένο ημερολογιακό μήνα, δια του συνολικού αριθμού λεπτών σε αυτόν τον ημερολογιακό μήνα. Το ποσοστό αυτό αντανακλάται στον ακόλουθο τύπο: Μέγιστος αριθμός λεπτών Μέγιστος αριθμός λεπτών Χρόνος εκτός λειτουργίας = Μηνιαία συνδεσιμότητα Ποσοστό χρόνου λειτουργίας

2 5. ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ (Cloud Servers) α) Περιγραφή Υποδομής: Ο εξοπλισμός του Data Center απαρτίζεται από άριστης ποιότητας συσκευές και servers. Cisco routers και switches διασυνδέουν τους servers στο τοπικό 1Gbps network backbone. Rack-mounted HP DL και Intel servers με λειτουργία Load Balancing - παρέχουν τη βέλτιστη απόδοση και διαθεσιμότητα. Οι Cloud Servers εντάσσονται επιπλέον σε Clustered Configurations της Virtualization Υποδομής και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες βάσει των χαρακτηριστικών που είναι διαθέσιμα προς επιλογή (CPU Cores,, ) και της storage υποδομής που φιλοξενεί τα δεδομένα τους, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Έως 8GB Cloud Server - Standard (7200 SATA RAID5 Server) Έως 250GB Έως 16GB Cloud Server - Professional (7200 SAS RAID5 & Network RAID SAN with dual data replication for high availability) Έως 1TB Έως 16GB Cloud Server - Enterprise (7200 SAS RAID5 & Network RAID SAN with dual data replication for high availability) Έως 1TB SAN switches και storage enclosures με redundant συνδέσεις διαφυλάσσουν επιχειρηματικά δεδομένα και διασφαλίζουν την απόδοση μεταξύ front-end εφαρμογών και back-end δεδομένων. Ο εξοπλισμός του Data Center είναι εγκατεστημένος σύμφωνα με τη φιλοσοφία N+1 διαφύλαξης λειτουργίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία σε περίπτωση βλάβης σε hardware ή networking modules. Η κτηριακή εγκατάσταση του Data Center σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό του, έχει σχεδιαστεί με μηχανική επίβλεψη από αρχικό στάδιο, για να είναι σε θέση να καλύψει τις σημερινές ανάγκες σε υψηλή διαθεσιμότητα, ασφάλεια και απόδοση. β) Διαθεσιμότητα (Availability): Η Εταιρεία εγγυάται για τους εικονικούς διακομιστές Cloud Server Standard διαθεσιμότητα 95,95% και για τους εικονικούς διακομιστές Cloud Server Professional και Cloud Server Enterprise διαθεσιμότητα 99,99%. Το ποσοστό διαθεσιμότητας ισούται με μη διαθέσιμη υπηρεσία για περίπου σαράντα πέντε (4,5) 1 λεπτά σε οποιαδήποτε συνεχή χρονική περίοδο ενός ημερολογιακού μήνα. Ο υπολογισμός της διαθεσιμότητας του εικονικού διακομιστή θα γίνεται υπολογίζοντας το ποσοστό του χρόνου σε κάθε ημερολογιακό μήνα που ο εικονικός διακομιστής ήταν διαθέσιμος στον Πελάτη με βάση την παράγραφο 4ζ του παρόντος. Σε περίπτωση αστοχίας υλικού, όπως αστοχία του σκληρού δίσκου, αστοχία τροφοδοτικού, αστοχία της μητρικής πλακέτας κ.α, η Εταιρεία εγγυάται ότι θα επαναφέρει τον εικονικό διακομιστή του Πελάτη στην κατάσταση που βρισκόταν πριν την αστοχία. Συγκεκριμένα: Δικτυακές ρυθμίσεις, όπως δημόσιες και ιδιωτικές διευθύνσεις IP και VLANs Λειτουργικό σύστημα και την υφιστάμενη παραμετροποίησή του Λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στον εικονικό διακομιστή από τον Πελάτη καθώς και τα δεδομένα του Περαιτέρω, αυτές οι προσπάθειες θα περιλαμβάνουν και την εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω τηλεφώνου, chat και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. γ) Αξιοπιστία (Reliability): Ο Μέγιστος αριθμός αστοχίας/απώλειας ενός εικονικού διακομιστή (Cloud Server) είναι είναι μία (1) φορά σε οποιαδήποτε συνεχή χρονική περίοδο ενός ημερολογιακού μήνα. δ) Απόδοση (Performance): Η εγγυημένη επεξεργαστική ισχύς ισούται με το 1/4 της απόδοσης του πυρήνα ενός επεξεργαστή ΧΕΟΝ της σειράς 5500 ή ανώτερο. H εγγυημένη μνήμη θα ισούται με την αναγραφόμενη στο εκάστοτε δελτίο παραγγελίας, όπως και ο εγγυημένος χώρος. ε) Προγραμματισμένες ώρες συντήρησης (Planned Maintenance): Για την προγραμματισμένη συντήρηση των εικονικών διακομιστών (Cloud Servers) ο Πελάτης θα λάβει προγενέστερη έγγραφη ειδοποίηση από την Εταιρεία. Η ειδοποίηση αυτή θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θα απευθύνεται στον εκπρόσωπο επικοινωνίας του Πελάτη, ο οποίος και αναγράφεται στο Δελτίο Αποδοχής της παρούσας Σύμβασης, ενώ παράλληλα θα αναρτάται και στον δικτυακό ιστότοπο της Εταιρείας. Η ειδοποίηση θα διενεργείται σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών προγενέστερα της ημερομηνίας συντήρησης, ενώ σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν οι περιπτώσεις απειλών ασφάλειας ή ανωτέρας βίας, η ειδοποίηση προς τον Πελάτη θα μπορεί να διενεργείται σε χρονικό διάστημα ακόμη και μικρότερο των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, πάντως όχι μικρότερο των δύο (2) ωρών από την ώρα διενέργειας των εργασιών συντήρησης. Με εξαίρεση τις έκτακτες περιπτώσεις, όπως αυτές ανωτέρω αναφέρονται, κατά τις οποίες υφίσταται ανάγκη άμεσης επέμβασης από πλευράς της Εταιρείας, οι εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης θα πραγματοποιούνται είτε σε αργίες είτε σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η εταιρεία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 1 Η τιμή αυτή προκύπτει υπολογίζοντας τη μέση τιμή λεπτών ενός ημερολογιακού μήνα και εφαρμόζοντας σε αυτή το ποσοστό διαθεσιμότητας (π.χ 99,99%). Συγκεκριμένα, [(8x31x24)+(3x30x24)+(1x28x24)]/12= 732 ώρες/μήνα ή λεπτά/μήνα. Για ποσοστό διαθεσιμότητας 99,99% αυτό αντιστοιχεί σε ( x ) = 4,392 λεπτά.

3 ενημερώνει τον Πελάτη με την έγγραφη ειδοποίησή της για το είδος των εργασιών που έχουν προγραμματισθεί, τον χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών, καθώς και ενδεχόμενες επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας (π.χ. Μειωμένη απόδοση, εκτιμώμενος χρόνος παύσης υπηρεσίας κλπ.). 6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τα δεδομένα εικονικών διακομιστών (με εξαίρεση αυτά των Cloud Servers Standard), αποθηκεύονται σε επιπλέον σκληρούς δίσκους με τη μορφή αντιγράφου ασφαλείας σε ημερήσια βάση. Η Εταιρεία διατηρεί δεδομένα των τελευταίων δύο (2) ημερών για όλους τους κατόχους εικονικών διακομιστών Professional ή Enterprise, ώστε σε περίπτωση βλάβης για την οποία υπαίτια είναι η Εταιρεία, η ανάκτηση των δεδομένων να γίνεται με δική της ευθύνη και χωρίς χρέωση του Πελάτη. Η ανάκτηση των δεδομένων πραγματοποιείται σε συνεννόηση με τον Πελάτη, όταν έχουν αποβεί άκαρποι οι υπόλοιποι τρόποι διόρθωσης της βλάβης. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε ανάκτηση δεδομένων σε περίπτωση που η βλάβη οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πελάτη και ο Πελάτης δεν έχει προμηθευτεί Premium συμβόλαιο υποστήριξης. Ωστόσο δύναται να πράξει σχετικά εφόσον προηγηθεί συμφωνία με τον Πελάτη και προσδιορισθεί η ανάλογη χρέωση. Αυτή εξαρτάται από το χρόνο ανάκαμψης των δεδομένων ο οποίος με τη σειρά του εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων και κυμαίνεται από 15 λεπτά έως και ώρες. 7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην περίπτωση που ο Πελάτης αιτηθεί αποστολή δεδομένων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του, αυτός αποδέχεται την αποστολή αυτών μέσω ταχυδρομείου και συστημένου δέματος. Ασφαλώς, ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής των δεδομένων αυτοπροσώπως από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. 8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΟΦΕΙΛΕΣ α) Σε περίπτωση που η μέγιστη συνολική διαθεσιμότητα μηνός είναι μικρότερη του ποσοστού 99,9%, η Εταιρεία θα πιστώνει τους Πελάτες με βάση τον παρακάτω πίνακα (σε σχέση με το τίμημα της υπηρεσίας). Ακολουθεί πίνακας με πιστώσεις των υπηρεσιών βάσει ποσοστού διαθεσιμότητας: Μηνιαίο ποσοστό χρόνου λειτουργίας Πίστωση υπηρεσιών Ποσοστά Πιστώσεων Standard Professional Enterprise <99,9% 2% 10% 10% <99,5% 5% 25% 25% <99,0% 10% 50% 50% β) Συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι το δικαίωμα αποζημίωσης που δύναται να προκύψει από τυχόν απόκλιση των προσφερομένων υπηρεσιών από τα συμφωνηθέντα βάσει του παρόντος SLA περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην κατάπτωση της ως άνω χρηματικής αποζημίωσης. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την όποια ζημία του χρήστη που θα είχε ως αποτέλεσμα απώλεια εσόδων, διαφυγόντων κερδών, μείωση κερδών κλπ. και ο Πελάτης δεν δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής η αποθετικής ζημίας του από οποιαδήποτε σχετική ανωτέρω αιτία. γ) Σε περίπτωση που ο Πελάτης επικαλείται δικαίωμα αποζημίωσης βάσει των προβλέψεων του παρόντος άρθρου, υποχρεούται μέχρι το τέλος του μήνα τιμολόγησης που ακολουθεί το μήνα τιμολόγησης κατά τον οποίο προέκυψε το Περιστατικό που ενεργοποιεί το αιτηθέν δικαίωμα αποζημίωσης να αιτηθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Εταιρεία την αποζημίωση του στην διεύθυνση Το δικαίωμα αποζημίωσης του Πελάτη αποσβένεται στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το εν λόγω διάστημα. δ) Οι πιστώσεις θα δίδονται από την Εταιρεία μόνον εάν η Εταιρεία θεωρήσει και συμφωνήσει αμοιβαία με τον Πελάτη ότι οι πιστώσεις αυτές είναι οι σωστές και βάσιμες. Ο Πελάτης οφείλει να παράσχει στην Υποστήριξη πελατών όλες τις εύλογες λεπτομέρειες που αφορούν στην Αξίωση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αναλυτικών περιγραφών του ή των Περιστατικών, της διάρκειας του Περιστατικού, των διαδρομών ανίχνευσης του δικτύου, των επηρεαζόμενων URL και οποιασδήποτε προσπάθειας που καταβλήθηκε από τον Πελάτη για την επίλυση του Περιστατικού. ε) Προκειμένου να ληφθεί μία Αξίωση υπόψη από την Εταιρεία, ο Πελάτης οφείλει να υποβάλει την Αξίωση, συμπεριλαμβάνοντας επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της εν λόγω Αξίωσης, μέχρι το τέλος του μήνα τιμολόγησης που ακολουθεί το μήνα τιμολόγησης κατά τον οποίο προέκυψε το Περιστατικό που αποτελεί το θέμα της εν λόγω Αξίωσης. στ) Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί κάθε ευλόγως διαθέσιμη σε αυτή πληροφορία, προκειμένου να εγκρίνει τις Αξιώσεις και να κρίνει καλή τη πίστει εάν και κατά πόσο η παρούσα Συμφωνία και τα Επίπεδα υπηρεσιών εφαρμόζονται στην περίπτωση της εν λόγω Αξίωσης. ζ) Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται περισσότερα από ένα Επίπεδα υπηρεσιών λόγω του ίδιου Περιστατικού, ο Πελάτης οφείλει να επιλέξει ένα μόνο Επίπεδο υπηρεσιών για το οποίο δύναται να εγείρει μία Αξίωση βάσει του εν λόγω Περιστατικού και καμία άλλη Αξίωση για οποιοδήποτε άλλο Επίπεδο υπηρεσιών δεν θα γίνεται αποδεκτή για το εν λόγω Περιστατικό. η) Το ποσό της αποζημίωσης θα υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, δε δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το μηνιαίο συμφωνηθέν αντάλλαγμα, όπως αυτό προκύπτει από τις επιμέρους συμβάσεις, μισθώσεις υπηρεσιών που έχει συνάψει η Εταιρεία με τον Πελάτη.

4 θ) Η αποζημίωση αποδίδεται υπό την προϋπόθεση ότι κανένα ποσό οφειλόμενο προς την Εταιρεία δεν είναι ληξιπρόθεσμο και θα εξοφλείται από την Εταιρεία εντός ενενήντα (90) ημερών από την αποδοχή του σχετικού αιτήματος και την έκδοση του σχετικού πιστωτικού τιμολογίου.

5 9. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ α) Προηγμένες υπηρεσίες monitoring και μηχανισμοί ειδοποίησης, παρακολουθούν αδιάλειπτα την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, παρέχοντας αυτοματοποιημένη διόρθωση λαθών, συντήρηση, ειδοποίηση συναγερμών και επαναφορά συστήματος. β) Η Interworks έχει σε εφαρμογή πολλαπλά εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης, κατασκευασμένα από κορυφαίες εταιρίες του χώρου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν με τη μέγιστη δυνατή απόδοση και διαθεσιμότητα. γ) Ο υπεύθυνος διαχειριστής και οι ομάδες υποστήριξης, αναγνωρίζουν και επιλύουν κάθε μορφής πρόβλημα το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών του Data Center. δ) Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας μετράται μέσω ειδικών και ευρέως γνωστών εφαρμογών εγκατεστημένων για το σκοπό αυτό (PRTG, SCOM κ.α). Για το σκοπό αυτό γίνεται εγκατάσταση ειδικών εφαρμογών (agents) στους εμπλεκόμενους διακομιστές, οι οποίες λαμβάνουν δεδομένα για την κατάσταση των υπηρεσιών και τις αποστέλλουν στα κεντρικά συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής. ε) Ο αυτοματοποιημένος μηχανισμός εποπτείας και καταγραφής συμβάντων βασίζεται στην πλατφόρμα System Center Operations Manager (SCOM) της Microsoft και εξειδικευμένα εργαλεία που έχει αναπτύξει και προσαρμόσει η Εταιρεία (PRTG). Για τη λειτουργία του Μηχανισμού εποπτείας SCOM εγκαθίσταται ειδικό λογισμικό (monitoring agent) στους διακομιστές του πελάτη, το οποίο παρακολουθεί τα όρια τιμών των παραμέτρων διαθεσιμότητας / απόδοσης που ορίζονται για το υλισμικό και το λογισμικό και σε περίπτωση αποκλίσεων παράγει και αποστέλλει συμβάντα στην κεντρική κονσόλα παρακολούθησης ή και σε επιμέρους κονσόλες εξειδικευμένων μηχανικών. Επιλέγοντας Premium συμβόλαιο υποστήριξης, με την αντίστοιχη χρέωση, οι εικονικοί διακομιστές (Cloud Servers) του Πελάτη εντάσσονται στο μηχανισμό που περιγράφτηκε στην προηγούμενη παράγραφο και επιπλέον ο Πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε κονσόλες ζωντανής παρακολούθησης των υπηρεσιών καθώς και σε ιστορικά δεδομένα. Οι παράμετροι που παρακολουθούνται είναι οι παρακάτω: Χρήση Μνήμης (Memory Usage) Χρήση Επεξεργαστή (CPU Usage) Χρήση Αποθηκευτικού Χώρου (Hard Disk Usage) Χρήση Εύρους Δικτύου (Bandwidth Usage) Σε περίπτωση που ο Πελάτης θέλει να προσδιορίσει επιπλέον παραμέτρους, η Εταιρεία δύναται να τους παρέχει μετά από σχετική χρέωση. στ) Τα συμβάντα από τα συστήματα της Εταιρείας συνδυάζονται σε ένα δέντρο αλληλεξαρτήσεων (service tree) που δείχνει την επιρροή των συμβάντων στις επιχειρησιακές λειτουργίες του Χρήστη και διευκολύνει το γρηγορότερο εντοπισμό των αιτιών που προκαλούν απώλεια η δυσλειτουργία κάποιας επιχειρησιακής διεργασίας. 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (Fair Usage Policy) H Εταιρεία, με σκοπό την προστασία της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους συνδρομητές της, προχώρησε στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή Πολιτικής Ορθής Χρήσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες "Cloud Server Standard" και "Cloud Server Professional" και συγκεκριμένα όσον αφορά τη χρήση του αποθηκευτικού τους χώρου (Cloud Server ). Για να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία/χρήση κάποιου "Cloud Server Standard" ή "Cloud Server Professional" δεν θα επηρεάσει τη εύρυθμη λειτουργία των υπόλοιπων Cloud Servers που φιλοξενούνται από την ίδια υποδομή, λαμβάνονται μηνιαίες αναφορές χρήσης. Στις αναφορές αυτές παρουσιάζεται ο δείκτης IOPS (Input/output Operations Per Second) για το διάστημα ενός μήνα βάσει ωριαίων μέσων τιμών. Η 95η εκατοστιαία θέση των τιμών αυτών είναι ουσιαστικά ο δείκτης που καθορίζει την αποδεκτή ή μη αποδεκτή χρήση του αποθηκευτικού χώρου ενός "Cloud Server Standard" ή "Cloud Server Professional". Συγκεκριμένα, η αποδεκτή τιμή για την 95η εκατοστιαία θέση IOPS είναι εκατόν πενήντα (150) και σε περίπτωση που αυτή για κάποιο μήνα ξεπεραστεί ο Πελάτης λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω της οποίας ενημερώνεται ότι θα πρέπει να αποδεχτεί την αναβάθμιση της Cloud υποδομής του σε "Cloud Server Enterprise' ώστε να μην υπόκειται στους περιορισμούς της παρούσας Πολιτική ορθής χρήσης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τερματισμού της εκάστοτε υπηρεσίας και μετατροπής των σχετικών όρων της παρούσας πολιτικής, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks Dynamic Datacenter Services Παρεχόμενες υπηρεσίες από το Interworks Data Center Τμήμα Operations Εκδώθηκε: Oct 2009 Version: 1.0 interworks Dynamic Datacenter Services Εισαγωγή Υποδομή Interworks Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps.

H υπηρεσία περιλαµβάνει δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά σε όλη την Ελλάδα και πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα έως 24 Mbps. Αίτηση Σύνδεσης Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ* *Η προσφορά στο Forthnet ADSL και Forthnet 2play Economy αφορά αποκλειστικά νέους συνδροµητές ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ (Σε

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη:

Περιοχή: Τ.Κ.: Πόλη: Fax: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπληρώνεται ΜΟΝΟ αν διαφέρει από τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ συνδροµητή) ιεύθυνση: Πόλη: H υπηρεσία περιλαµβάνει συνολικά έως 8 κανάλια φωνής και έως 10 τηλ. αριθµούς µε δωρεάν απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και έως 240 δωρεάν χρόνο οµιλίας προς εθνικά κινητά και 42 διεθνείς προορισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Προϋπολογισμός: Δικαίωμα Προαίρεσης: Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του Δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις Οι παρόντες «Ειδικοί Όροι & Προϋποθέσεις» κάθε προγράμματος ή/και υπηρεσίας που αναφέρονται στο παρόν, σε συνδυασμό με την Αίτηση Σύμβαση Σύνδεσης στο Δίκτυο Κινητής Τηλεφωνίας της COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου Πειραιώς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πειραιάς : 25/11/2013 Αριθ. Πρωτ: Δ/νση:Σκουζέ 3-5 & Φίλωνος ΤΚ18535 Πειραιάς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσεως ίου Πρωτοδικείου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα