ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων Συσκευές Ι/Ο ίσκοι Βασικό σύστηµα αρχείων Η διεπαφή Πράξεις επί των αρχείων Πράξεις µεταφοράς block δεδοµένων Ροή δεδοµένων Απαιτήσεις υλοποίησης Βασικός Ι/Ο επόπτης Οδηγοί συσκευών Ουρές αναµονής Ι/Ο αιτηµάτων Έναρξη Ι/Ο Τερµατισµός Ι/Ο Υλοποίηση Λογικές Ι/Ο έννοιες Ιδιότητες αρχείων Ροή δεδοµένων από και προς το χρήστη Τεχνικές προσωρινής Ι/Ο αποθήκευσης Μέθοδοι προσπέλασης Πράξεις επί των αρχείων Πράξεις επί των εγγραφών Απαιτήσεις υλοποίησης των πράξεων Σειριακά αρχεία Πράξεις επί των αρχείων Πράξεις επί των εγγραφών Άµεσα αρχεία Εργασίες επί των αρχείων Πράξεις επί των εγγραφών Ευρετήρια Πράξεις επί των αρχείων Πράξεις επί των εγγραφών Υλοποίηση...49

3 1. Εισαγωγή Τα δεδοµένα που επεξεργάζεται µια εφαρµογή φιλοξενούνται στη RAM του συστήµατος. Εποµένως, δεν θα µας είναι στο εξής διαθέσιµα αν πριν διακόψουµε την τροφοδοσία του συστήµατός µας (πριν δηλαδή εξαφανίσουµε όλα τα περιεχόµενα της κεντρικής µνήµης) δεν µεριµνήσουµε να τα αποθηκεύσουµε σε µία µόνιµη µνήµη, π.χ. σ ένα σκληρό δίσκο. Ένα αρχείο µπορούµε οποιαδήποτε στιγµή να το ανοίξουµε, να µεταφέρουµε δηλαδή ένα αντίγραφό του από το δίσκο στη RAM και να το διαχειριστούµε (να προσθέσουµε, να αφαιρέσουµε ή να ταξινοµήσουµε τις εγγραφές του, να τροποποιήσουµε κάποιες απ αυτές, να το εκτυπώσουµε κ.λ.π.), µε την κατάλληλη εφαρµογή. Για παράδειγµα µπορούµε να δηµιουργήσουµε και να διαχειριστούµε έγγραφα χρησιµοποιώντας έναν επεξεργαστή κειµένου. Επίσης µέσα από το περιβάλλον µιας γλώσσας προγραµµατισµού µπορούµε να δηµιουργήσουµε και να διαχειριστούµε τα επιθυµητά κάθε φορά αρχεία δεδοµένων συγκεκριµένης δοµής. Ένα πρόγραµµα για να είναι κάθε στιγµή διαθέσιµο θα πρέπει να είναι, επίσης, αποθηκευµένο σε δίσκο υπό τη µορφή αρχείου προγράµµατος. 1.1 Έννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων Πεδίο (field) είναι η µικρότερη λογική υποδιαίρεση µιας εγγραφής που περιέχει µία συγκεκριµένη πληροφορία. Μπορεί να θεωρηθεί και σαν ένα (µεταξύ άλλων) χαρακτηριστικό γνώρισµα της εγγραφής. Η τιµή ενός πεδίου µιας εγγραφής µπορεί να είναι αριθµός (ακέραιος ή πραγµατικός), χαρακτήρας, οµάδα χαρακτήρων ή λογική σταθερά. (Λογική) εγγραφή (record) είναι µία συλλογή πεδίων, οι τιµές των οποίων είναι χαρακτηριστικά που περιγράφουν µια συγκεκριµένη οντότητα. Για παράδειγµα µία εγγραφή µπορεί να θεωρηθεί το σύνολο των πεδίων: ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ και ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ενός συνδροµητή του τηλεφωνικού καταλόγου. Φυσική εγγραφή (physical record ή block) είναι µία φυσική ενότητα που σχηµατίζεται από οµαδοποιηµένες (λογικές) εγγραφές. Η χρήση των φυσικών εγγραφών συµβάλλει στην αύξηση της ταχύτητας κατά την εκτέλεση των προγραµµάτων. Ο αριθµός των εγγραφών που περιέχονται στην ίδια φυσική εγγραφή ονοµάζεται συντελεστής οµαδοποίησης. Αν ισχύει ΒF=1, τότε οι εγγραφές δεν είναι οµαδοποιηµένες και εποµένως ισχύει η ισότητα block = λογική εγγραφή. Επειδή για τη διακίνηση των πληροφοριών στις περιφερειακές µονάδες αποθήκευσης ενός Η/Υ χρησιµοποιείται το block, η οµαδοποίηση των εγγραφών επιφέρει σηµαντική οικονοµία χρόνου. Αρχείο (file) είναι ένα σύνολο εγγραφών που παρέχουν πληροφορίες σχετικές µε (έµψυχες ή άψυχες) οντότητες οι οποίες περιγράφονται από κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και έχουν ορισµένη διάταξη για να εξυπηρετήσουν συγκεκριµένο στόχο. Για παράδειγµα οι εγγραφές των συνδροµητών που το επίθετό τους αρχίζει από «Α» αποτελούν ένα αρχείο. Όµοια το σύνολο των συνδροµητών που η διεύθυνσή τους αρχίζει από «Κ» αποτελούν ένα άλλο αρχείο κ.λ.π. 3

4 Κλειδί (key) είναι ένα πεδίο το οποίο προσδιορίζει µονοσήµαντα τις εγγραφές ενός αρχείου, αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορούν να υπάρξουν δύο εγγραφές µε το ίδιο κλειδί. Το κλειδί βρίσκεται πάντα σε µία σταθερή θέση µέσα στην εγγραφή, για παράδειγµα, είναι το 1 ο, το 2 ο ή οποιοδήποτε άλλο πεδίο. Οι λογικές εγγραφές, ανάλογα µε το µήκος τους, διακρίνονται σε εγγραφές σταθερού µήκους (fixed length records) και σε εγγραφές µεταβλητού µήκους (variable length records). Στην πρώτη κατηγορία πρόκειται για εγγραφές που έχουν το ίδιο µήκος σ όλη την έκταση του αρχείου και περιέχονται ακέραιες µέσα σε block. Τα πεδία τους έχουν το ίδιο µήκος σε κάθε εγγραφή. Στο µήκος αυτό θέτουµε συνήθως µία µέγιστη δυνατή τιµή ώστε το πεδίο να είναι σε θέση να φιλοξενήσει ανάλογου µήκους τιµές στις διάφορες εγγραφές του αρχείου. Με τις εγγραφές σταθερού µήκους, αν και διευκολύνεται τόσο ο σχεδιασµός όσο και ο προγραµµατισµός µιας εγγραφής, υπάρχει εντούτοις σπατάλη χώρου αποθήκευσης, εφόσον κάθε πεδίο καταλαµβάνει το µεγαλύτερο «χώρο» που µπορεί να απαιτηθεί και αντικαθιστά τον µη χρησιµοποιηθέντα µε διαδοχικά µηδενικά ή κενά. Στη δεύτερη κατηγορία πρόκειται για εγγραφές µε κύριο γνώρισµα την ύπαρξη πεδίων µεταβλητού µήκους. Εµείς θα ασχοληθούµε µόνο µε σταθερού µήκους εγγραφές. 1.2 Συσκευές Ι/Ο Η φιλοσοφία είναι να γίνει το υλικό του Η/Υ τελείως διαφανές, δηλαδή να αποκρυφτούν όλες οι τεχνικές λεπτοµέρειες που αφορούν το υλικό. Η χρήση γλωσσών προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου όπως C, Java, οι µέθοδοι προσπέλασης και λειτουργικά συστήµατα εξυπηρετούν στην αποµόνωση του χρήστη από τις τεχνικές λεπτοµέρειες. Αυτό είναι αρκετό για τους συνήθεις χρήστες των Η/Υ αλλά δεν είναι αρκετό για τους σπουδαστές πληροφορικής. Η περιγραφή που ακολουθεί είναι γενική διότι οι διάφοροι κατασκευαστές χρησιµοποιούν διαφορετικές συσκευές και όχι πάντα την ίδια ορολογία. Τα προγράµµατα εκτελούνται στην κύρια µνήµη (RAM) του Η/Υ. Ένα πρόγραµµα µπορεί να προσπελάσει δεδοµένα εκτός RAM στέλνοντας εντολές στο δίαυλο. 4

5 Ο δίαυλος είναι η σύνδεση µεταξύ των προγραµµάτων στην κύρια µνήµη (RAM) και των συσκευών. Η µετάδοση δεδοµένων από τη CPU προς τις άλλες συσκευές και το αντίστροφο γίνεται µέσω του διαύλου. Μεταξύ του διαύλου και µιας συσκευής βρίσκεται ο ελεγκτής (controller) της συσκευής. Ιδίου τύπου συσκευές µπορούν να συνδεθούν µε τον ίδιο ελεγκτή. Ελεγκτές Οι ελεγκτές προγραµµατίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να στέλνουν τις κατάλληλες εντολές στην συσκευή. Ο ελεγκτής έχει καταχωρητές στους οποίους καταχωρούνται δεδοµένα τα οποία χρειάζονται για την αποστολή των κατάλληλων εντολών στη συσκευή. Συσκευές Μια συσκευή µπορεί να εκτελέσει κάποιες συγκεκριµένες εργασίες. Το πληκτρολόγιο να στείλει δεδοµένα στο πρόγραµµα, ο δίσκος να υποθηκεύσει δεδοµένα και να στείλει αποθηκεµένα δεδοµένα στο πρόγραµµα, κ.α. Σύστηµα αρχείων Η διεπαφή µεταξύ των εντολών READ/WRITE του προγράµµατος και των συσκευών είναι οι συναρτήσεις του λειτουργικού συστήµατος, οι οποίες δηµιουργούν τις κατάλληλες δοµές δεδοµένων που χρειάζεται για την Ι/Ο δεδοµένων και καταχωρούν τις κατάλληλες τιµές στους καταχωρητές των ελεγκτών έτσι ώστε να υλοποιηθεί η µεταφορά δεδοµένων. 1.3 ίσκοι 5

6 Ο σκληρός δίσκος αποτελείται από µια στοίβα δίσκων που περιστρέφονται γύρω από ένα κοινό άξονα. Σε κάθε επιφάνεια ενός δίσκου το µαγνητικό υλικό σχηµατίζει οµόκεντρους κύκλους που ονοµάζονται ίχνη και αριθµούνται από τον εξωτερικό προς τον πιο εσωτερικό ξεκινώντας µε το 0. Τα ίχνη, µε το ίδιο νούµερο, όλων των δίσκων σχηµατίζουν νοητά έναν κύλινδρο. Σε έναν µετακινούµενο βραχίονας στηρίζονται οι read/write κεφαλές µια για κάθε επιφάνεια, εκτός από την πρώτη και την τελευταία. Όλα τα ίχνη χωρίζονται στον ίδιο αριθµό τοµέων. Ένας τοµέας χωράει ακριβώς 512 byte (στα windows). Ο βραχίονας µετακινείται από τον πιο εξωτερικό κύλινδρο προς τον πιο εσωτερικό και αντίθετα. Η κίνηση από κύλινδρο σε κύλινδρο είναι γνωστή ως SEEKing. Αφού σταµατήσει στο σωστό, περιµένει να περάσει ο σωστός τοµέας που θα διαβάσει ή θα γράψει. Αυτό το χρονικό διάστηµα λέγεται περιστροφική καθυστέρηση (rotational delay). Πως βρίσκεται ο σωστός τοµέας σ' ένα σκληρό δίσκο; Η διεύθυνση ενός block δεδοµένων αποτελείται από τα εξής στοιχεία: (Αριθµός-κυλίνδρου, Αριθµός-κεφαλής ή επιφάνειας, Αριθµός-τοµέα) Οι εντολές που χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό του τοµέα λέγονται εντολές τοποθέτησης. Οι εντολές για τη µεταφορά δεδοµένων ονοµάζονται εντολές µεταφοράς δεδοµένων. Οι εντολές τοποθέτησης έχουν ως σκοπό την τοποθέτηση των κεφαλών στο σωστό κύλινδρο και την επιλογή της σωστής κεφαλής ή επιφάνειας, έτσι ώστε να διαβαστεί ή γραφτεί ο σωστός τοµέας. Η εντολή SEEK µετακινεί τον βραχίονα, χρησιµοποιώντας τον αριθµό του αντίστοιχου καταχωρητή. Συγκρίνει αυτόν τον αριθµό µε τον τρέχοντα και αν είναι µικρότερος µετακινείται προς τα πίσω αλλιώς προς τα µπροστά. Επίσης επιλέγεται και η επιφάνεια µε το περιεχόµενο του αντίστοιχου καταχωρητή. Η εντολή SEARCH διαβάζει τους αριθµούς των τοµέων καθώς αυτοί περνάνε κάτω από την κεφαλή λόγω της περιστροφής. Οι εντολές µεταφοράς δεδοµένων: η εντολή READ_BLOCK µεταφέρει είναι µπλοκ δεδοµένων από το δίσκο σε ένα buffer της RAM. Για να γίνει αυτό η εντολή χρειάζεται τη διεύθυνση του buffer στη RAM και το µέγεθος buffer (σε byte). Η εντολή WRITE_BLOCK µεταφέρει ένα µπλοκ δεδοµένων από ένα buffer της RAM στο δίσκο. Χρειάζεται και αυτή τη διεύθυνση του buffer στη RAM και το µέγεθος buffer (σε byte). 6

7 2. Βασικό σύστηµα αρχείων Το λογισµικό ενός λειτουργικού συστήµατος που χειρίζεται τις συσκευές Ι/Ο και µεταφέρει µπλοκ δεδοµένων λέγεται βασικό σύστηµα αρχείων (ΒΣΑ) και είναι ένα στρώµα πάνω από τις συσκευές. Το ΒΣΑ χρειάζεται για τους εξής λόγους: - Παρέχει κοινή διεπαφή για την υλοποίηση µπλοκ Ε/Ε. Αυτό απελευθερώνει το χρήστη από το να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των διαφόρων συσκευών του Η/Υ. - Παρέχει κεντρικό έλεγχο στη χρήση των συσκευών του Η/Υ. 2.1 Η διεπαφή Ένα ΒΣΑ παρέχει ως διεπαφή ένα τυποποιηµένο σύνολο κλήσεων συναρτήσεων για την υλοποίηση Ε/Ε αιτηµάτων. Κάθε πρόγραµµα του Η/Υ που χρειάζεται να εκτελέσει Ε/Ε πρέπει να χρησιµοποιήσει αυτή τη διεπαφή. Το ΒΣΑ για να κάνει τη δουλειά του πρέπει να: Ελέγχει τη δέσµευση χώρου στις συσκευές Να δεχθεί όλα τα αιτήµατα για Ε/Ε και να τα εξυπηρετήσει ένα-ένα. Να ελέγχει τις συσκευές, οι οποίες όπως είπαµε απαιτούν λεπτοµερή γνώση των (ιδιαίτερων) χαρακτηριστικών τους. Επεξεργαστεί όλους τους τερµατισµούς Ε/Ε (π.χ. διακοπές) ώστε να σιγουρέψει τη σωστή εκτέλεσή τους. Ειδοποιήσει το χρήστη ως προς το αν το Ε/Ε αίτηµα τερµάτισε µε επιτυχία ή όχι. π.χ. η read ή write κλήση συστήµατος. Ο ορισµός της διεπαφής του ΒΣΑ εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραµµατισµού που χρησιµοποιούνται. Για παράδειγµα, τα περισσότερα προγράµµατα θα εκτελέσουν τη ακόλουθες λειτουργίες: CREATE (δηµιούργησε) ένα νέο αρχείο OPEN (άνοιξε) ένα υπάρχουν αρχείο πριν χρησιµοποιηθεί EXTEND (επέκτεινε) το µέγεθος ενός αρχείου CLOSE (κλείσε) ένα ανοιχτό αρχείο µετά τη χρήση του DELETE (διάγραψε) ένα υπάρχον αρχείο READ (διάβασε) δεδοµένα από ανοιχτό αρχείο WRITE (γράψε) δεδοµένα σε ανοιχτό αρχείο 7

8 Οι παραπάνω λειτουργίες µπορούν να χωριστούν σε 2 κατηγορίες: Πράξεις επί των αρχείων: CREATE, OPEN, EXTEND, CLOSE, DELETE Πράξεις µεταφοράς µπλοκ δεδοµένων: READ, WRITE To ΒΣΑ πρέπει να υλοποιήσει τις παραπάνω πράξεις µε εντολές των συσκευών. π.χ. µιας συσκευής δίσκου restore (κύλινδρος 0) seek (βρες κύλινδρο nr k) step step in step out read sector write sector read address read track write track force interrupt 2.2 Πράξεις επί των αρχείων CREATE_FILE: Σκοπός της CREATE_FILE είναι να δηµιουργήσει νέα αρχεία όταν χρειάζεται. εν πρέπει να δηµιουργούνται αρχεία χωρίς την CREATE_FILE, διότι έτσι διασφαλίζεται η µη δηµιουργία δεύτερου αρχείου µε το ίδιο όνοµα. Η CREATE_FILE δίνει στο αρχείο ένα µοναδικό όνοµα αρχείου. Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν ώστε να δηµιουργηθεί το αρχείο είναι: (ι) Να ελεγχθεί αν υπάρχει αρχείο µε το ίδιο όνοµα. Στην περίπτωση που υπάρχει, πρέπει να ειδοποιηθεί ο καλών (caller της CREATE_FILE) µε κατάλληλο τρόπο. Πως γνωρίζει το ΒΣΑ ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει άλλο αρχείο µε το ίδιο όνοµα; Υπάρχει µια λίστα µε το ονόµατα των αρχείων, που ονοµάζεται directory (κατάλογος). (Ως χρήστες πολλές φορές ζητούµε να δούµε µια λίστα µε τα ονόµατα των αρχείων που περιέχονται σ' ένα φάκελο. Αυτή η λίστα προέρχεται από τον κατάλογο). Το όνοµα του αρχείου αναζητείται στον κατάλογο και αν βρεθεί τότε δεν µπορεί να δηµιουργηθεί άλλο από το ΒΣΑ και το γνωστοποιεί στο καλόν πρόγραµµα. Αν δεν βρεθεί τότε η CREATE_FILE τοποθετεί το όνοµα του νέου αρχείου στον κατάλογο. (ii) Ελέγχει αν υπάρχουν χώρος έστω για µια εγγραφή. Αν δεν υπάρχει πρέπει να ειδοποιηθεί το καλόν πρόγραµµα. (iii) Καταχωρεί ένα pointer στον κατάλογο που δείχνει στον πρώτο τοµές (sector) που καταλαµβάνει το αρχείο. Με αυτό τον τρόπο εντοπίζεται ένα αρχείο όταν δοθεί το όνοµά του. (ιv) εσµεύει χώρο στη µνήµη RAM για τη µεταφορά των δεδοµένων από το δίσκο. Αυτοί οι χώροι ονοµάζονται Ι/Ο buffers. Το ΒΣΑ µπορεί να δεσµεύει περισσότερα από ένα Ι/Ο buffers ώστε να επεξεργάζεται µε επιτυχία τα αιτήµατα. 8

9 ηµιουργεί έναν πίνακα, γνωστό µε το όνοµα File Control Block (Μπλοκ Ελέγχου του Αρχείου) στον οποίο αποθηκεύονται διάφορες πληροφορίες που είναι κρίσιµες για το αρχείο (εκτός από το όνοµα, το τρέχον µέγεθος του αρχείου, το µέγεθος του µπλοκ, κτλ.). (v) Επιστρέφει επιτυχία ή αποτυχία στο καλόν πρόγραµµα. Αφού τελειώσει η CREATE_FILE πρέπει να επιστρέψει τον έλεγχο της εκτέλεσης στο καλόν πρόγραµµα. Το αρχείο που µόλις δηµιουργήθηκε παραµένει ανοιχτό. Άρα δεδοµένα σφάλµατα µπορούν να γράφουν αµέσως. Σφάλµατα: Υπάρχει αρχείο µε το ίδιο όνοµα. Η συσκευή δεν έχει χώρο. Η συσκευή δε λειτουργεί ή έχει πρόβληµα. Κάποιες παράµετροι δεν είναι σωστές. OPEN_FILE: Σκοπός της OPEN_FILE είναι να επιτρέπει στον χρήστη να εντοπίζει και να προσπελαύνει υπάρχοντα αρχεία. Η διαφορά µεταξύ του OPEN_FILE από το CREATE_FILE είναι η ύπαρξη ή µη του αρχείου. Οι πληροφορίες που χρειάζεται η OPEN_FILE διαφέρουν από αυτές που χρειάζεται η CREATE_FILE διότι όλες οι κρίσιµες πληροφορίες είναι καταχωρηµένες στο File Control Block. Συνεπώς, η OPEN_FILE χρειάζεται µόνο να εντοπίσει και να διαβάσει αυτές τις πληροφορίες, γνωστές ως ιδιότητες του αρχείου. Αυτό γίνεται µε το όνοµα του αρχείου, το οποίο είναι µοναδικό στον κατάλογο. Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν ώστε να ανοίξει το αρχείο είναι οι ακόλουθες: i. έσµευση χώρου για το FCB. ιότι το FCB απαιτείται για την αποθήκευση (φύλαξη) κρίσιµων πληροφοριών απαραίτητων για τη σωστή επεξεργασία του αρχείου. ii. iii. Εντοπισµός του αρχείου. Βάση του ονόµατος του αρχείου γίνεται ο εντοπισµός του στον τρέχοντα κατάλογο. (Αν το όνοµα είναι το πλήρες µονοπάτι τότε ο εντοπισµός θα γίνει µέσω των καταλόγων που περιέχονται στο µονοπάτι). ε θα το εντοπίσει, αν ο χρήστης δεν πληκτρολόγησε το όνοµα σωστά ή το αρχείο δεν υπάρχει, επειδή διαγράφηκε ή δε δηµιουργήθηκε ποτέ. Αν το εντοπίσει, τότε η θέση του στο δίσκο είναι καταχωρηµένη στον κατάλογο. έσµευση χώρου στη RAM για το Ι/Ο buffer. Το ΒΣΑ πλέον γνωρίζει τη θέση του αρχείου στο δίσκο. Η επόµενη εργασία είναι να δεσµεύσει χώρο στο δίσκο για κάθε Ι/Ο buffer. iv. Το ΒΣΑ ελέγχει αν υπάρχει άλλος που να χρησιµοποιεί το ίδιο αρχείο. Αν υπάρχει, τότε επαφίεται στο ΒΣΑ να εγγυηθεί ότι ο ένας χρήστης δε θα καταστρέψει τα δεδοµένα του άλλου. v. Ειδοποίηση στον χρήστη ότι το αρχείο άνοιξε επιτυχώς ή ανεπιτυχώς. Σφάλµατα: Το αρχείο δε βρέθηκε. Το αρχείο χρησιµοποιείται. Το υλικό έχει πρόβληµα. 9

10 EXTEND_FILE: Σκοπός της EXTEND_FILE είναι να επιτρέπει στους χρήστες να αυξήσουν το µέγεθος ενός αρχείου. Αν ο χρήστης δεν κάνει ρητή χρήση του EXTEND_FILE µπορεί το ΒΣΑ, αν έχει τη δυνατότητα, να µεγαλώσει το αρχείο για χάρη του χρήστη. Αυτό γίνεται ώστε να µη χαθούν δεδοµένα, άλλα και για να τερµατίσει µε επιτυχία η κλήση. Οι πληροφορίες που χρειάζονται για να πραγµατοποιηθεί η επέκταση είναι: Ο κατάλογος στον οποίο καταχωρήθηκε το όνοµα του αρχείου Το όνοµα του αρχείου Το µέγεθος της αύξησης. Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν είναι: 1. Έλεγχος ορθότητας των παραµέτρων. 2. Έλεγχος ύπαρξης του επιπλέον χώρου στη συσκευή. 3. Πρόσθεση του χώρου στο αρχείο και καταχώρηση των ανάλογων πληροφορικών. 4. Επιστροφή επιτυχίας ή αποτυχίας στο χρήστη. Σφάλµατα. Η συσκευή δεν έχει αρκετό χώρο για την επέκταση. Το αρχείο δεν είναι ανοιχτό. Αν εξετάσουµε τις γλώσσες προγραµµατισµού θα δούµε ότι δεν υπάρχει εντολή ή συνάρτηση αντίστοιχη της EXTEND_FILE. Άρα η επέκταση γίνεται εσωτερικά ή αιτείται µέσω άλλης διεπαφής. CLOSE_FILE: Σκοπός της CLOSE_FILE είναι να επιτρέπει στο χρήστη να κλείσει το αρχείο, δηλαδή να το κάνει µη προσβάσιµο για τον ίδιο. Άλλοι χρήστες µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν το αρχείο. Για να κλείσει ένα ανοιχτό αρχείο το ΒΣΑ χρειάζεται µόνο το όνοµα του. Στη συνέχεια γίνονται οι εξής εργασίες: (ι) Καταχώρηση του περιεχοµένου των Ι/Ο buffers στη συσκευή. Όταν ένα πρόγραµµα τερµατίσει ή διακοπεί (abort) τότε το ΒΣΑ θα κλείσει όλα τα αρχεία που άνοιξε το πρόγραµµα. Αυτό γίνεται για την προστασία των δεδοµένων. (ii) Καταχώρηση των πληροφοριών που αφορούν το αρχείο, διότι µπορεί να άλλαξαν. (iii) Απελευθέρωση της µνήµης RAM που χρησιµοποιήθηκε για τα buffer και άλλες δοµές δεδοµένων, που σχετίζονται µε το αρχείο. (iv) Επιστροφή στο χρήστη της επιτυχίας ή αποτυχίας του κλεισίµατος. Σφάλµατα Το αρχείο δεν είναι ανοιχτό. Λάθη του WRITE_BLOCK Πρόβληµα υλικού DELETE_FILE: Σκοπός της DELETE_FILE είναι η διαγραφή ενός αρχείου από το σύστηµα. Αυτό γίνεται όταν ο χρήστης δε χρειάζεται άλλο ένα αρχείο και επιθυµεί την απελευθέρωση του χώρο που καταλαµβάνει. Ο χώρος που απελευθερώνεται µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί από άλλα αρχεία. Οι πληροφορίες που χρειάζονται για τη διαγραφή ενός αρχείου είναι το όνοµα του αρχείου, εφόσον ο χρήστης έχει την άδεια να το διαγράψει. 10

11 εδοµένου του ονόµατος του αρχείου, η DELETE_FILE µπορεί να διαγράψει το αρχείο εφόσον αυτό είναι κλειστό. Και αυτό, διότι δε θα θέλαµε να διαγράψει ένα αρχείο όταν το χρησιµοποιεί κάποιος άλλος. Για να διαγραφεί ένα αρχείο χρειάζεται να εκτελεστούν οι ακόλουθες εργασίες. Οι εργασίες αυτές επαναφέρουν οτιδήποτε έκανε η CREATE-FILE για να καταχωρήσει το αρχείο στο σύστηµα. (i) Έλεγχος ορθότητας των παραµέτρων. (ii) Απελευθέρωση του χώρου της συσκευής που καταλάµβανε το αρχείο για τις εγγραφές και άλλες κρίσιµες πληροφορίες. Ο χώρος αυτός µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί από άλλο αρχείο. (iii) ιαγραφή του ονόµατος του αρχείου από τον κατάλογο στον οποίο περιέχεται. Αυτή είναι η φυσική διαγραφή του αρχείου. Μπορεί να γίνει λογική διαγραφή του αρχείου χρησιµοποιώντας µια flag ενός bit ή ενός byte η τιµή της οποίας θα δηλώνει αν το όνοµα του αρχείου είναι διαγραµµένο ή όχι. Το πλεονέκτηµα της λογικής διαγραφής είναι ότι µπορεί να γίνει εύκολα η επαναφορά του αρχείου, αν διαγραφεί από λάθος, αλλάζοντας την τιµή της flag. Βέβαια για να πετύχει η επαναφορά, πρέπει να γίνει αµέσως µετά τη διαγραφή, διότι διαφορετικά η καταχώρηση αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλο αρχείο. Το µειονέκτηµα είναι ότι πρέπει να γίνεται πάντα έλεγχος της flag, όταν προσπελαύνεται το αρχείο. (iv) Επιστροφή επιτυχίας ή αποτυχίας. Σφάλµατα - Το αρχείο δεν υπάρχει - Το αρχείο χρησιµοποιείται από άλλους χρήστες. - Πρόβληµα υλικού. 2.3 Πράξεις µεταφοράς block δεδοµένων Για να υλοποιηθούν αυτές οι πράξεις, πρέπει το αρχείο να είναι ανοιχτό. Πρέπει να αναφέρουµε ότι το ΒΣΑ απλώς διαβάζει ή γράφει τα µπλοκ που ζητήθηκαν, δεν καταλαβαίνει το περιεχόµενο των µπλοκ. Ένα µπλοκ δεδοµένων είναι µια µονάδα (unit) δεδοµένων που µεταφέρεται από και προς τη συσκευή. Το µέγεθος του µπλοκ καθορίζεται από το χρήστη. Μεγάλα µπλοκ είναι προτιµότερα από µικρά µπλοκ για την απόδοση του συστήµατος. Ο χρήστης εκτός από το µέγεθος καθορίζει και τη θέση του µπλοκ µέσα στο αρχείο, µε ένα Λογικό Αριθµό Μπλοκ. Ο Λογικός Αριθµός του Μπλοκ µετατρέπεται σε ένα ή περισσότερους Φυσικούς Αριθµούς Μπλοκ. Ο υπολογισµός αυτός γίνεται από το ΒΣΑ και είναι άγνωστος στο χρήστη. 11

12 WRITE_BLOCK: Σκοπός του WRITE_BLOCK είναι να παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα του Η/Υ στη συσκευή. Η µονάδα δεδοµένων που γράφεται ονοµάζεται µπλοκ. Οι πληροφορίες που χρειάζεται για την υλοποίηση του WRITE_BLOCK είναι: - Ο αριθµός του block. - Η διεύθυνση τον Ι/Ο buffer στην κύρια µνήµη που περιέχει τα δεδοµένα που πρέπει να µεταφερθούν στη συσκευή. - Το µέγεθος του block. - Το πεδίο κατάστασης, όπου θα καταχωρηθεί το αποτέλεσµα της WRITE_BLOCK. Το WRITE_BLOCK πρέπει να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες: 1. Έλεγχος ορθότητας των παραµέτρων. 2. Μετατροπή του Λογικού Αριθµού Μπλοκ σε διεύθυνση της συσκευής. 3. Έλεγχος ύπαρξης του χώρου στο αρχείο. 4. Αν δεν υπάρχει τότε γίνεται πρώτα επέκταση του αρχείου. Αν υπάρχει γίνεται η µεταφορά του µπλοκ. 5. Η flag του Ι/Ο buffer δείχνει ότι έγινε η µεταφορά άρα µπορεί να γεµίσει µε νέα δεδοµένα αν χρειάζεται. 6. Επιστροφή επιτυχίας ή αποτυχίας. Σφάλµατα - εν υπάρχει χώρος. - Πρόβληµα υλικού. READ_BLOCK: Σκοπός του READ_BLOCK είναι η µεταφορά ενός µπλοκ δεδοµένων από τη συσκευή στην κύρια µνήµη. Η µονάδα δεδοµένων που διαβάζεται λέγεται µπλοκ. Οι πληροφορίες που χρειάζεται για την υλοποίηση του READ_BLOCK είναι: Ο αριθµός του µπλοκ. Η διεύθυνση του Ι/Ο buffer στην κύρια µνήµη όπου θα µεταφερθούν τα δεδοµένα από τη συσκευή. Ο αριθµός των δεδοµένων που πρέπει να διαβαστούν. Το πεδίο κατάστασης στο οποίο θα καταχωρηθεί το αποτέλεσµα της READ_BLOCK. Το READ-BLOCKπρέπει να εκτελέσει τις εξής εργασίες: 1. Έλεγχος ορθότητας των παραµέτρων. 2. Μετατροπή του Λογικού Αριθµού Μπλοκ σε διεύθυνση της συσκευής. 3. Μεταφορά των δεδοµένων από τη συσκευή στο Ι/Ο buffer. 4. Επιστροφή επιτυχίας ή αποτυχίας. Σφάλµατα - Σφάλµα διαβάσµατος (read error) - Εσφαλµένος αριθµός µπλοκ. - Πρόβληµα υλικού. 2.4 Ροή δεδοµένων 12

13 { { 2.5 Απαιτήσεις υλοποίησης Το σχήµα που ακολουθεί απεικονίζει τον τρόπο µε τον οποίο το ΒΣΑ δένει µεταξύ τους διάφορους πίνακες ελέγχου και τα Ι/Ο buffer. Κατ' αρχήν (βήµα 1) υπάρχει ένα FCB (File Control Block) για κάθε ανοιχτό αρχείο. 13

14 1 FCB next FCB... I/O buffer DCT 5 IOBCT I/O buffer 2 Device Control Table next DCT... I/O Request Queue Τύπος συσκευής HW διεύθ. συσκευής Χαρακτηριστικά συσκευής... 3 I/O Request Queue IORQ ΒΣΑ 4 Συσκευές Επιπροσθέτως, υπάρχει ένα Device Control Table (DCT) (βήµα 2) για κάθε συσκευή του συστήµατος. Το DCT δείχνει και σε µια ουρά αιτηµάτων που περιµένουν να εξυπηρετηθούν. Αυτή η ουρά ονοµάζεται Ι/Ο Request Queue (IORQ) (βήµα 3). Συνδεδεµένη µε κάθε συσκευή είναι η δοµή του αρχείου της συσκευής. (βήµα 4). Η δοµή δίσκων αποτελείται από τον πίνακα καταµερισµού (allocation table) και τον κατάλογο αρχείων (directory) του συστήµατος. Αυτό επιτρέπει στο ΒΣΑ να δεσµεύσει χώρο στο δίσκο καθώς και να εντοπίζει υπάρχοντα αρχεία. Υπάρχουν τα Ι/Ο buffer (βήµα 5) στα οποία ή από τα οποία µεταφέρονται τα δεδοµένα. Αυτά τα buffer ελέγχονται από το IOBCT (I/O Buffer Control Table). 14

15 { Το IOBCT περιέχει πληροφορίες που περιγράφουν την τρέχουσα κατάσταση και το περιεχόµενο του συγκεκριµένου buffer. Εποµένως, υπάρχει ένα IOBCT για κάθε Ι/Ο buffer του συστήµατος το οποίο περιέχει πληροφορίες όπως: Τον αριθµό του φυσικού και τον αριθµό του λογικού µπλοκ που βρίσκεται στο buffer. ιεύθυνση και µέγεθος του Ι/) buffer στη RAM. Flags που βοηθούν το σύστηµα αρχείων να διαχειριστεί το Ι/Ο buffer. 15

16 3. Βασικός Ι/Ο επόπτης Ο Βασικός Ι/Ο επόπτης (supervisor) είναι εκείνη η συνιστώσα του ΒΣΑ που είναι υπεύθυνη για Ι/Ο έναρξη και τερµατισµό. Μέχρι τώρα στη µελέτη του ΒΣΑ, αφήσαµε κάποια ζητήµατα χωρίς να τα εξετάσουµε, όπως: Πως προσδιορίζεται η επόµενη εργασία που θα διεκπαιρεωθεί; Αυτό επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο οι συσκευές κατανέµονται σε όλους τους χρήστες. Πως µπορεί ο χρήστης να ζητήσει συγκεκριµένη συσκευή για κάποια εργασία; Πως κατανέµεται ο χώρος του δίσκου στους χρήστες του συστήµατος, και ποιος εξασφαλίζει ότι ο ίδιος χώρος δεν θα χορηγηθεί σε δύο χρήστες; Πως γίνεται ο χειρισµός των Ι/Ο buffer; Οι απαντήσεις σ' αυτά τα ερωτήµατα βρίσκονται σε ένα κοµµάτι του λογισµικού ένα επίπεδο πάνω από το ΒΣΑ. Χρονοπρογραµµατιστής εργασιών ουλεία του χρονοπρογραµµατιστή εργασιών είναι να επιλέγει την επόµενη εργασία που θα εκτελεστεί. Η επίδρασή του στο ΒΣΑ είναι σηµαντική. { Ο χρονοπρογραµµατιστής διαλέγει την επόµενη διεργασία από την ουρά και το δίνει στον επεξεργαστή για εκτέλεση. Μια διεργασία θα ελευθερώσει τον επεξεργαστή όταν τελειώσει ο χρόνος που της έχει διατεθεί ή χρειαστεί να εκτελέσει Ι/Ο. Ο χρονοπρογραµµατιστής πρέπει να εξασφαλίζει την εξυπηρέτηση όλων των διεργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται µε αυτόν τον τρόπο η αποδοτική χρήση ενός Η/Υ. ιαχείριση της κυρίας µνήµης Όσον αφορά το χειρισµό της κυρίας µνήµης, µας ενδιαφέρει η δέσµευση µνήµης για τα Ι/Ο buffer και οι πληροφορίες ελέγχου που χρειάζονται για να εκτελεστούν οι Ι/Ο πράξεις µε ένα τρόπο αποδοτικό και αποτελεσµατικό. Το σύστηµα αρχείων χρειάζεται τη χορήγηση µνήµης για 16

17 - τα Ι/Ο buffer - τους Ι/Ο πίνακες στους οποίους θα καταχωρηθούν τα µπλοκ ελέγχου (control block) για τα οποία µιλήσαµε προηγουµένως. Αυτοί οι πίνακες περιέχουν όλες τις πληροφορίες που το σύστηµα αρχείων χρειάζεται για να παρακολουθεί την πρόοδο των Ι/Ο αιτηµάτων. Είναι σηµαντικό η µνήµη που χρησιµοποιείται για τις Ι/Ο πράξεις να παραµένει δεσµευµένη κατά τη διάρκεια της Ι/Ο πράξης, ανεξάρτητα από το πως η υπόλοιπη µνήµη διευθύνεται. Όσον αφορά τους πίνακες, ο FCB δεν χρειάζεται µόνιµα στη µνήµη, χρειάζεται µόνο όταν πρέπει να εκτελεστεί µια Ι/Ο πράξη. Οι πίνακες IORQ, IOBCT και DCT πρέπει να βρίσκονται µόνιµα στη µνήµη. ιαχείριση των συσκευών. ουλειά του διαχειριστή συσκευών είναι να χορηγεί (ή εκχωρεί) τις συσκευές στους διάφορους χρήστες. Αυτό σηµαίνει ότι ο χειριστής συσκευών πρέπει να παρακολουθεί τι ζητάει ο κάθε χρήστης και τι κατέχει. Οι ρουτίνες του πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι πόροι του συστήµατος κατανέµονται, αποδεσµεύονται και ελέγχονται σωστά. Κάποιες συσκευές µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ένα χρήστη κάθε φορά, π.χ. ο εκτυπωτής, ο scanner (σαρωτής), κ.α. Αυτού του είδους οι συσκευές είναι µη-κοινές ή είναι κατεχόµενες αποκλειστικά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν συσκευές τις οποίες µπορούν να χρησιµοποιήσουν ταυτόχρονα πολλοί χρήστες, π.χ. ο σκληρός δίσκος. Αυτές οι συσκευές καλούνται κοινέςσυσκευές. Ο χρονοπρογραµµατιστής αναβάλλει τη χορήγηση µιας µη-κοινής συσκευής σε µια διεργασία µέχρις ότου η συσκευή είναι διαθέσιµη. Αυτό µπορεί να επιφέρει µακρές καθυστερήσεις στην εκτέλεση των διεργασιών. 3.1 Οδηγοί συσκευών Ο οδηγός µιας συσκευής είναι µια ρουτίνα η οποία γνωρίζει πώς να ελέγχει και να λειτουργεί τη συσκευή. Είναι ευθύνη του οδηγού συσκευής να εξασφαλίζει τη σωστή και αποδοτική εκτέλεση Ι/Ο πράξεων. Επιπρόσθετα, όταν παρουσιάζεται σφάλµα, είναι ευθύνη του να επανέλθει από το σφάλµα. Οι εργασίες που εκτελούνται από του οδηγούς συσκευών µπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες: στην έναρξη των Ι/Ο πράξεων και τον τερµατισµό τους. Οι εργασίες αυτές θα συζητηθούν στις επόµενες ενότητες. Οι οδηγοί συσκευών προκειµένου τις απαραίτητες πληροφορίες στον πίνακα DCT. Αυτές οι πληροφορίες διατηρούνται για κάθε συσκευή του συστήµατος. 3.2 Ουρές αναµονής Ι/Ο αιτηµάτων 17

18 FIFO ουρές Ι/Ο αιτηµάτων Κάθε εισερχόµενο αίτηµα εισάγεται στο τέλος της ουράς Ι/Ο αιτηµάτων. Όταν τερµατίσει η τρέχουσα Ι/Ο πράξη για τη συγκεκριµένη συσκευή, επιλέγεται το πρώτο Ι/Ο αίτηµα από την αντίστοιχη ουρά. Στις FIFO ουρές, όλα τα Ι/Ο αιτήµατα αντιµετωπίζονται ίσα. Μειονέκτηµα αυτού του αλγορίθµου είναι ότι αν συµβεί ένα γεγονός υψηλής προτεραιότητας, θα εξυπηρετηθεί αφού πρώτα εξυπηρετηθούν τα αιτήµατα που προηγούνται στην ουρά. Ουρές Ι/Ο αιτηµάτων βασισµένες στην προτεραιότητα Η ιδέα είναι ότι υπάρχουν διεργασίες που είναι πιο σηµαντικές από άλλες. Όταν µια υψηλότερης προτεραιότητας διεργασία αιτείται Ι/Ο, τότε πρέπει να εξυπηρετηθεί πριν από τα άλλα αιτήµατα της ουράς µε χαµηλότερη προτεραιότητα. Αν υπάρχουν πολλά επίπεδα προτεραιότητας, τότε σε κάθε επίπεδο υπάρχει µια FIFO ουρά. Συνήθως, οι κρίσιµες διεργασίες είναι αυτές που προτιµώνται από άλλες πιο συνήθεις διεργασίες. Για παράδειγµα αν υπάρχει µια διεργασία µεγάλης εκτύπωσης τότε µπορεί να εξυπηρετηθεί νύχτα όταν δεν υπάρχουν διεργασίες προτεραιότητας. (π.χ. οι αναλυτικές καταστάσεις Τραπεζικών λογαριασµών). Ουρές συγκεκριµένων συσκευών Συνήθως αφορούν δίσκους, τους οποίους προσπαθούν να χρησιµοποιήσουν µε τον αποδοτικότερο τρόπο. 3.3 Έναρξη Ι/Ο Όποτε µια συσκευή είναι αδρανής, το σύστηµα αρχείων επιλέγει από την αντίστοιχη Ι/Ο ουρά το επόµενο αίτηµα και αρχίζει την εκτέλεσή του. Αυτή η ακολουθία γεγονότων είναι γνωστή ως έναρξη Ι/Ο. Η ακολουθία αυτή µπορεί να αποδοθεί µε τον εξής αλγόριθµο: Επανάλαβε Είσοδος του Ι/Ο αιτήµατος στην ουρά Αν η συσκευή είναι αδρανής τότε Αν η ουρά δεν είναι άδεια τότε Επέλεξε το επόµενο Ι/Ο αίτηµα; Ξεκίνα το Ι/Ο Γνωστοποίηση τερµατισµού µε polling ή interrupt; Αν Ι/Ο OK, τότε Ενηµέρωσε το χρήστη; Πήγαινε στο "Αν η ουρά δεν είναι άδεια" 18

19 αλλιώς Αν πρέπει να ξαναπροσπαθήσει τότε Ανάκαµψη; Πήγαινε στην εντολή "Ξεκίνα το Ι/Ο" 3.4 Τερµατισµός Ι/Ο Υπάρχουν δύο τρόποι γνωστοποίησης του τερµατισµού Ι/Ο. Η δειγµατοληψία (polling) και η διακοπή (interrupt). Η δειγµατοληψία γίνεται µε τον έλεγχο ενός ψηφίου κατάστασης (status bit). Σε τακτά χρονικά διαστήµατα γίνεται έλεγχος του ψηφίου αυτού για να διαπιστωθεί αν είναι απασχοληµένο ή αδρανές. Όταν διαπιστώνεται ότι είναι αδρανές, τότε το σύστηµα αρχείων επιλέγει το επόµενο Ι/Ο αίτηµα από την ουρά και ξεκινά το Ι/Ο. Το µειονέκτηµα της δειγµατοληψίας είναι ότι το σύστηµα σπαταλά πολύτιµο χρόνο ελέγχοντας συνεχώς το ψηφίο κατάστασης. Η διακοπή λαµβάνει χώρα όταν τερµατίσει η συσκευή και ενεργοποιεί µια διαδικασία η οποία διεκπεραιώνει τη λήξη του Ι/Ο και συνεχίζει µε τη ρουτίνα έναρξης. 3.5 Υλοποίηση Η IORQ υλοποιείται µε πίνακες όπως φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί. 19

20 FCB next FCB... DCT... DCT next DCT... IORQ... IORQ next request queue Τρέχον αίτηµα Τελευταίο αίτηµα Max αριθµός αιτηµάτων Τρέχων κύλινδρος Τρέχων τοµέας Κατεύθυνση Αλγόριθµος... Ι/Ο εντολές του οδηγού συσκευής Ι/Ο προτεραιότητα Ι/Ο εντολές του οδηγού συσκευής Ι/Ο προτεραιότητα Ι/Ο εντολές του οδηγού συσκευής Ι/Ο προτεραιότητα Οι πληροφορίες που περιέχονται σε ένα πίνακα IORQ είναι οι εξής: Σύνδεσµος µε τον επόµενη IORQ. Σύνδεσµος µε τον κόµβο του αιτήµατος που εξυπηρετείται από την συσκευή. Σύνδεσµος µε τον τελευταίο κόµβο της ουράς. Μέγιστος (αν υπάρχει) αριθµός αιτηµάτων στην ουρά. Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιείται (για διαφορετικές συσκευές, διαφορετικοί αλγόριθµοι). Κύλινδροι, sector, κατεύθυνση (αν είναι δίσκος). Σε κάθε κόµβο της ουράς καταχωρούνται οι εξής πληροφορίες: Η διεύθυνση του device driver. 20

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων

Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ΕΠΛ 003 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σύστηµα Αρχείων και Καταλόγων ιάλεξη 7 (Κεφάλαιο 11 του βιβλίου) Στόχοι Κεφαλαίου Περιγραφή της έννοιας του αρχείου, συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) ..8 Κατανομή των αρχείων σε συσκευές Ακολουθείται κάποια λογική στην αποθήκευση των αρχείων:.αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνά τοποθετούνται στους σκληρούς δίσκους που έχουν μεγάλη ταχύτητα πρόσβασης..αν

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι:

Οι βασικές λειτουργίες (ή πράξεις) που γίνονται σε μια δομή δεδομένων είναι: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μια δομή δεδομένων στην πληροφορική, συχνά αναπαριστά οντότητες του φυσικού κόσμου στον υπολογιστή. Για την αναπαράσταση αυτή, δημιουργούμε πρώτα ένα αφηρημένο μοντέλο στο οποίο προσδιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Μαγνητικοί ίσκοι Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο µαγνητικό φιλµ του δίσκου Ο δίσκος περιστρέφεται µε

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα

3.1 Λειτουργικό Σύστηµα. Λειτουργικό Σύστηµα (2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα. Ο υπολογιστής σαν σκέτο hardware έχει περιορισµένη χρησιµότητα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3. Λειτουργικό Σύστηµα 3. Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Εικονική Μνήµη Κεφάλαιο 8 Υλικό και δοµές ελέγχου Οι αναφορές στην µνήµη υπολογίζονται δυναµικά κατά την εκτέλεση Ηδιεργασίαχωρίζεταισετµήµατα τα οποία δεν απαιτείται να καταλαµβάνουν συνεχόµενες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1

Ευρετήρια. Ευρετήρια. Βάσεις Δεδομένων 2009-2010: Ευρετήρια 1 Ευρετήρια 1 Ευρετήρια Ένα ευρετήριο (index) είναι μια βοηθητική δομή αρχείου που κάνει πιο αποδοτική την αναζήτηση μιας εγγραφής σε ένα αρχείο Το ευρετήριο καθορίζεται (συνήθως) σε ένα γνώρισμα του αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήµατα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστηµάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστηµάτων 3.3 Συντονισµός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισµός ανταγωνισµού µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή στην Πληροφορική 1 Γενικές πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική ιδασκαλία: Παναγιώτης Χατζηδούκας Email:

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης 8.1 Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Κάθε μονάδα ενός υπολογιστή που χρησιμεύει για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ανήκει στην μνήμη (memory) του υπολογιστή. Οι μνήμες

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε "Ναι" Τέλος Α2

Παράδειγμα 2. Λύση & Επεξηγήσεις. Τέλος_επανάληψης Εμφάνισε Ναι Τέλος Α2 Διδακτική πρόταση ΕΝΟΤΗΤΑ 2η, Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης των Υπολογιστών Κεφάλαιο 2.2. Παράγραφος 2.2.7.4 Εντολές Όσο επανάλαβε και Μέχρις_ότου Η διαπραγμάτευση των εντολών επανάληψης είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

S, (5, -3, 34, -23, 7) ( /, @, *, _

S, (5, -3, 34, -23, 7) ( /, @, *, _ 1 Τι είναι αρχείο Οι πληροφορίες που καλείται να διαχειριστεί ο Η/Υ είναι τόσες πολλές που η μνήμη του δεν φτάνει να τις επεξεργαστεί όλες μαζί. Γι αυτό τον λόγο αποθηκεύονται σε μονάδες αποθήκευσης (π.χ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010

Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες K18 - Υλοποίηση Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων Εαρινό Εξάµηνο 2009 2010 Καθηγητής. Γουνόπουλος Άσκηση 1 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση της εσωτερικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της

Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε εκτενέστερα στη λειτουργία και την οργάνωση της κρυφής µνήµης. Θα προσδιορίσουµε τις βασικές λειτουργίες που σχετίζονται µε

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Αποθήκευση εδομένων Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ Β : Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός Σ Β ομή ενός Σ Β Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Τυπικά, κάθε σχέση σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί των δομών δεδομένων. Μονάδες 8 Β. Στον

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων 1 ομή εδομένων Μια δομή δεδομένων (data structure) χρησιμοποιεί μια συλλογή από σχετικές μεταξύ τους μεταβλητές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα 1 ο Α. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος (Σ Λ) 1. Σκοπός της συγχώνευσης 2 ή περισσοτέρων ταξινοµηµένων πινάκων είναι η δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (2/2) 1.1 Τα bits και ο τρόπος που αποθηκεύονται 1.2 Κύρια µνήµη 1.3 Αποθηκευτικά µέσα 1.4 Αναπαράσταση πληροφοριών ως σχηµάτων bits

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή εκτελέσιμου κώδικα σε διεργασίες

Εισαγωγή εκτελέσιμου κώδικα σε διεργασίες 0x375 - Thessaloniki Tech Talks Sessions Event 0x2 19 Μαρτίου 2010 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Η κλήση συστήματος ptrace 3 Νήματα 4 Το πρόγραμμα εισαγωγής κώδικα prez 5 Επίλογος Γιατί; Πολλές φορές θέλουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: Λειτουργίες Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός. ιαφάνεια 13-1

Κεφάλαιο 13. Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός. ιαφάνεια 13-1 ιαφάνεια 13-1 Κεφάλαιο 13 Αποθήκευση σε ίσκους, Βασικές οµέςαρχείων, και Κατακερµατισµός ίαβλος, Επιµ.Μ.Χατζόπουλος 1 Γιατί θα µιλήσουµε Μονάδες Αποθήκευσης ίσκων Αρχεία Εγγραφών Πράξεις σε αρχεία Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Ηλ. Γκρίνιας Τ. Ε. Ι. Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αλγόριθμοι Ορισμός: ο αλγόριθμος είναι μια σειρά από πεπερασμένα βήματα που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ

ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση Εντατικής Λιανικής & Ενηµερώσεις Η.Φ.Τ.Μ ιαχείριση P.O.S Η διαχείριση P.O.S µηχανών Online, σας παρέχει τη δυνατότητα να συνδέσετε τους Η/Υ στους οποίους πραγµατοποιείτε τις κινήσεις λιανικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Είσοδος/Έξοδος. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2009-2010. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Είσοδος/Έξοδος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2009-2010 Είσοδος/Έξοδος Μέχρι τώρα όποτε θέλαμε να διαβάσουμε χρησιμοποιούσαμε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Β. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ολίσθηση ενός δυαδικού αριθµού 3 θέσεις αριστερά. 5 4 3 µπορεί να είναι: Α: ουρά Β:στοίβα Γ:και τα δυο :τίποτα

Β. Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ολίσθηση ενός δυαδικού αριθµού 3 θέσεις αριστερά. 5 4 3 µπορεί να είναι: Α: ουρά Β:στοίβα Γ:και τα δυο :τίποτα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ κ ΘΕΜΑ 1 A. Σηµειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος: 1. Κάθε δοµή επιλογής κλείνει µε την εντολή τέλος_αν 2. Κάθε υποπρόγραµµα µπορεί να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1) Ποιοι είναι οι τελεστές σύγκρισης και

Διαβάστε περισσότερα

6. Α ΙΕΞΟ Α Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) 6.1 ΠΟΡΟΙ (1/2) Υπάρχουν δύο τύποι πόρων σε υπολογιστικά συστήµατα: προεκχωρήσιµοι πόροι (preemptable resources):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ερωτήσεις επανάληψης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ερωτήσεις επανάληψης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Τι είναι το λειτουργικό σύστημα; Λειτουργικό Σύστημα είναι ένα σύνολο προγραμμάτων που ελέγχει τη λειτουργία του υπολογιστή και προσφέρει υπηρεσίες στους χρήστες.

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 4: Ο ΑΤΔ Λίστα & Υλοποίηση Λίστας με σειριακή αποθήκευση- Ο ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα- Υλοποίηση ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα με πίνακα

Δομές Δεδομένων. Ενότητα 4: Ο ΑΤΔ Λίστα & Υλοποίηση Λίστας με σειριακή αποθήκευση- Ο ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα- Υλοποίηση ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα με πίνακα Ενότητα 4: Ο ΑΤΔ Λίστα & Υλοποίηση Λίστας με σειριακή αποθήκευση- Ο ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα- Υλοποίηση ΑΤΔ Συνδεδεμένη Λίστα με πίνακα Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΥ και 9 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

3 ΟΥ και 9 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 3 ΟΥ και 9 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΙΒΑΣ ΚΑΙ ΟΥΡΑΣ Α ΜΕΡΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Βασίλης Πρέκας Β'3

ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Βασίλης Πρέκας Β'3 ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βασίλης Πρέκας Β'3 Τι Ονομάζουμε Αρχείο Σε Έναν Υπολογιστή Ένα αρχείο υπολογιστή είναι ένα σύνολο από πληροφορίες, δεδομένα ή και ένας πόρος, που χρησιμεύει ως "δοχείο" για

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro)

Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές της LOGO (MicroWorlds Pro) Εντολές εμφάνισης (εξόδου) και αριθμητικές πράξεις δείξε Εμφανίζει στην οθόνη έναν αριθμό, το αποτέλεσμα πράξεων, μια λέξη ή μια λίστα (ομάδα) λέξεων. δείξε 200 200 δείξε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Προχωρημένα Θέματα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Προχωρημένα Θέματα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Προχωρημένα Θέματα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ανακατεύθυνση Εισόδου/Εξόδου Συνήθως η τυπική είσοδος ενός προγράμματος (stdin) προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit)

ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚA ΜΕΡΗ. Κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU - Central Processing Unit) ΚΥΡΙΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά εξαρτήµατα. Τα περισσότερα από αυτά είναι εσωτερικά, που βρίσκονται µέσα στο κουτί του υπολογιστή. Ωστόσο, µερικά εξαρτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Εισαγωγή Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουµε τους τρόπους προσπέλασης της µνήµης (µέθοδοι διευθυνσιοδότησης) σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Η Μνήµη 1 Ψηφιακή Λογική 4

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Κουμπί Κενή βάση δεδομένων Κουμπί του Office Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στο κουμπί «Κενή βάση δεδομένων»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 12 η Αναζήτηση/Ταξινόμηση Πίνακα Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο

if(συνθήκη) {... // οµάδα εντολών } C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 5 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 5 ο Έλεγχος Προγράµµατος Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Η εντολή if (Ι) Η εντολή if είναι µία από τις βασικότερες δοµές ελέγχου ροής στη C, αλλά και στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV INNOVERA ERP Για να κλείσουµε µία χρήση στο InnovEra ακολουθούµε τα παρακάτω βήµατα: Από το κεντρικό µενού επιλέγουµε διαδοχικά «Οικονοµική ιαχείριση», «Γενική

Διαβάστε περισσότερα