Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ"

Transcript

1 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

2 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2. ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2 από 12

3 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική Περιγραφή αφορά στις απαιτήσεις της κατασκευής του Συστήματος Εποπτείας της κατάστασης υπαίθριων τριφασικών Μετασχηματιστών (Μ/Σ) Διανομής (εφεξής «Σύστημα»), με σκοπό την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε περίπτωση παραβίασης των εγκαταστάσεων για κλοπή των Μ/Σ. 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Υπαίθριος τριφασικός μετασχηματιστής Διανομής, Σύστημα προειδοποίησης για κλοπή & βανδαλισμό Μ/Σ, Μ.Τ., Χ.Τ. 3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3.1. Συνθήκες Περιβάλλοντος Το Σύστημα θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, στις πιο κάτω συνθήκες περιβάλλοντος: - Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος: +60 ο C. - Μέγιστη μέση ημερήσια (24 ώρες) θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος: +35 ο C. - Μέγιστη μέση ετήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος: +20 ο C. - Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρος: -25 ο C. - Υψόμετρο μέχρι και 1000 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας Χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού συστήματος Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος MT Τριφασικό δίκτυο διανομής, τριών (3) αγωγών με γειωμένο ουδέτερο κόμβο μόνο στην αναχώρηση (χωρίς διανεμημένο ουδέτερο) είτε απ' ευθείας είτε μέσω αντίστασης που περιορίζει το ρεύμα σφάλματος προς γη στα 1000 Α, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: - Ονομαστική τάση συστήματος Ur : 6,6 kv 15 kv 20 kv - Μέγιστη τάση συστήματος Um : 7,2 kv 17,5 kv 24 kv - Συχνότητα : 50 Hz 50 Hz 50 Hz - Ισχύς βραχυκύκλωσης : 160 MVA 250 MVA 250 MVA - Αντοχή σε κρουστικό κύμα 1,2/50 μs: 60 kv 95 kv 125 kv 3 από 12

4 Χαρακτηριστικά ηλεκτρικού συστήματος XT Τριφασικό δίκτυο διανομής, τεσσάρων (4) αγωγών (3 φάσεις & ουδέτερος), ονομαστικής τάσης 230 V (400 V, τάση μεταξύ φάσεων), συχνότητας 50 Hz, με πολλαπλά γειωμένο ουδέτερο αγωγό. 4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Το Σύστημα θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη, τα Τοπικά συστήματα εγκατεστημένα στο χώρο των επιτηρούμενων Μ/Σ και το Κεντρικό Σύστημα εγκατεστημένο σε γραφείο της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ (Δ/νση Περιφέρειας): - Τοπικά Συστήματα: Περιλαμβάνουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό για την παρακολούθηση και επεξεργασία συμβάντων στο χώρο του Μ/Σ, και αποστολή δεδομένων στο Κεντρικό Σύστημα, με το οποίο επικοινωνούν αμφίδρομα. Τα δεδομένα αυτά αντιστοιχούν σε συναγερμούς αλλαγής καθορισμένων καταστάσεων. Ο μέγιστος αριθμός των επιτηρούμενων Μ/Σ και κατά συνέπεια των τοπικών συστημάτων σε κάθε Υπηρεσιακή Μονάδα μπορεί να είναι μέχρι Κεντρικό Σύστημα: Θα είναι εγκατεστημένο σε γραφείο της έδρας της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ, θα περιλαμβάνει τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό, για τη λήψη και επεξεργασία των δεδομένων από τα Τοπικά Συστήματα της Υπηρεσιακής Μονάδας, για την αποστολή εντολών ελέγχου στα τοπικά συστήματα, καθώς και τη δημιουργία αναφορών. Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες του Κεντρικού Συστήματος θα δημιουργούν αναφορές σχετικά με τα συμβάντα σε θέσεις των επιτηρούμενων Μ/Σ, ορισμένες εκ των οποίων στη συνέχεια θα στέλνονται αυτόματα από το Κεντρικό Σύστημα σε επιλεγμένους Χρήστες, στον ΔΕΔΔΗΕ, στην ΕΛ.ΑΣ και σε εταιρείες φύλαξης. 5.1 Περιγραφή Τοπικών Συστημάτων Οι υπαίθριοι Μ/Σ Διανομής είναι εγκατεστημένοι πάνω σε βάση στήριξης, σε τυποποιημένη κατασκευή ενός ή δύο ξύλινων ή τσιμέντινων στύλων, όπως εμφαίνεται στα συνημμένα σχέδια 1 και 2. Τα τοπικά Συστήματα αποτελούνται από κεντρική συσκευή με τα παρελκόμενά της, για τη λήψη, επεξεργασία και αποστολή δεδομένων στο Κεντρικό Σύστημα, καθώς και για τη λήψη εντολών ελέγχου από το Κεντρικό Σύστημα. Η περιγραφή κάθε τοπικού συστήματος γίνεται παρακάτω. 4 από 12

5 Περιγραφή Τοπικού συστήματος Αποτελείται από την κεντρική συσκευή με τα παρελκόμενά της για την παρακολούθηση των παρακάτω συμβάντων στο χώρο του Μ/Σ: (1), (2) και (3) έλλειψη τάσης στα δευτερεύοντα τυλίγματα του Μ/Σ, (4) παραβίαση του καλωδιακού βρόχου εποπτείας του Μ/Σ, (5) δόνηση του δοχείου του Μ/Σ κατά την προσπάθεια αποξήλωσης του, (6) παραβίαση της θύρας του κυτίου της κεντρικής συσκευής και (7) αυτοδιάγνωση βλάβης (self-checking) της καλής λειτουργίας της κεντρικής συσκευής. Η κεντρική συσκευή αποτελεί ηλεκτρονική συσκευή, που τοποθετείται στο στύλο σε υψηλότερο επίπεδο από τον Μ/Σ, τροφοδοτείται ηλεκτρικά από τη ΧΤ του Μ/Σ (230V), συνδέεται με τη διάταξη επιτήρησης της τάσης στις τρεις φάσεις ΧΤ του Μ/Σ, τον καλωδιακό βρόχο γύρω από τον Μ/Σ, τη συσκευή ανίχνευσης δονήσεων του δοχείου του Μ/Σ, καθώς και με την επαφή ανίχνευσης παραβίασης της θύρας του κυτίου της, για την παρακολούθηση συμβάντων αλλαγής κατάστασης στις παραπάνω διατάξεις και την αποστολή αντίστοιχων δεδομένων στο κεντρικό σύστημα, σε περίπτωση αλλαγής κατάστασης, καθώς και σε περίπτωση διάγνωσης βλάβης από αυτοέλεγχο της καλής λειτουργίας της. Όλα τα παραπάνω δεδομένα θα στέλνονται ως σήματα SMS στο Κεντρικό Σύστημα, με το οποίο θα επικοινωνεί αμφίδρομα το Τοπικό Σύστημα για τη λήψη και εντολών ελέγχου, όπως περιγράφεται παρακάτω Ανιχνευόμενα συμβάντα: Σύμφωνα με τα παραπάνω, η κεντρική συσκευή ανιχνεύει την εκδήλωση πέντε (7) διαφορετικών συμβάντων και αποστέλλει αντίστοιχα δεδομένα SMS μηνύματα στο κεντρικό σύστημα, μέσω GPRS/ 3G Modem. Συγκεκριμένα ανιχνεύει: Συμβάντα 1, 2 και 3: Αντιστοιχούν στην έλλειψη τάσης σε κάθε μια από τις τρεις φάσεις ΧΤ του Μ/Σ, (R-S-T). Θα πρέπει να είναι δυνατή ρύθμιση χρονοκαθυστέρησης αποστολής των μηνυμάτων αυτών για ρυθμιζόμενο χρόνο π.χ. 5 min (ανοικτή επιλογή) για αποφυγή ενεργοποίησης π.χ. λόγω λειτουργίας ανοίγματος του διακόπτη γραμμής Μέσης Τάσης. Κατά την επανατροφοδότηση του Μ/Σ θα πρέπει να αποστέλλονται αντίστοιχα μηνύματα, άρσης των συναγερμών για τα εν λόγω συμβάντα. Συμβάν 4: Την έναρξη παραβίασης του Μ/Σ για απομάκρυνσή του από τη βάση στήριξής του μέσω ειδικού καλωδίου που θα τον περιβάλει, ως εξής: Μέσα από κάποια διαμπερή οπή ή από το πτυχωτό έλασμα του Μ/Σ θα διέρχεται ειδικό καλώδιο, το οποίο θα τυλίγεται γύρω από τον Μ/Σ και τη βάση του, θα σταθεροποιείται και οι δυο άκρες του θα τερματίζουν στην κεντρική συσκευή 5 από 12

6 για τη δημιουργία βρόχου. Σε περίπτωση προσπάθειας από τους δράστες για απομάκρυνση του Μ/Σ από τη θέση του, το καλώδιο αυτό είτε θα κόβεται είτε θα βραχυκυκλώνεται για να κοπεί στη συνέχεια είτε θα μετατοπίζεται από τη θέση του πάνω στον Μ/Σ ή τη βάση του, οπότε μέσω του ειδικού αυτού καλωδίου θα πρέπει να ενεργοποιείται η κεντρική συσκευή και θα στέλνει αντίστοιχο μήνυμα παραβίασής του στο κεντρικό σύστημα. Η πορεία του καλωδίου θα περιλαμβάνει απαραίτητα και τη δίοδό του από τη βάση στήριξης του Μ/Σ στο στύλο. Ειδικότερα στην περίπτωση των Μ/Σ 50 kva και 100 kva σε μονόστυλο, πρέπει να παγιδεύονται αντίστοιχα τα δύο (2) σημεία στήριξης (άνω και κάτω) του Μ/Σ και τουλάχιστον ακόμα ένα (1) ακόμα ξεχωριστό σημείο, όπως η βάση του Μ/Σ. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης ακόμα και μετατόπισης του καλωδίου πρέπει να στέλνεται το μήνυμα του συμβάντος 4 στη κεντρική συσκευή. Ο Προμηθευτής θα αναφέρει αναλυτικά στην προσφορά του τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζονται όλες οι παραπάνω απαιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να επιβεβαιώνονται σε δείγμα που θα προσκομίσει. Τέλος, το καλώδιο πρέπει να έχει επαρκές μήκος για να καλύψει τη σχετική διαδρομή (σχέδια 1 και 2). Εναλλακτικά, αντί του ανωτέρω καλωδίου, μπορεί να προσφέρεται βρόχος τύπου καλωδίου οπτικής ίνας με ενεργοποίηση της αποστολής μηνύματος, στις προαναφερόμενες περιπτώσεις παραβίασής του κατά την προσπάθεια μετακίνησης του Μ/Σ. Συμβάν 5: Την δόνηση του δοχείου του Μ/Σ κατά την μετακίνηση του από την βάση του, οπότε θα στέλνεται στο κεντρικό σύστημα το αντίστοιχο μήνυμα. Το επίπεδο ευαισθησίας για την αποστολή του σήματος κατά τη δόνηση θα είναι ρυθμιζόμενο, προκειμένου να μην υπάρχουν ψευδοσυναγερμοί από τη δόνηση του Μ/Σ από ωστικά κύματα που μπορεί να δημιουργούνται από άλλα εξωτερικά αίτια, όπως βροντές ή διέλευση μεγάλων αυτοκινήτων, κλπ. Τα επίπεδα ευαισθησίας θα ρυθμίζονται τοπικά από την κεντρική συσκευή, καθώς και από το κεντρικό σύστημα. Συμβάν 6: Το άνοιγμα του κυτίου της, οπότε θα στέλνεται στο κεντρικό σύστημα το αντίστοιχο μήνυμα. Συμβάν 7: Τη διάγνωση βλάβης κατά τον αυτοέλεγχο της κεντρικής συσκευής αναφορικά με την καλή λειτουργία της, οπότε θα στέλνεται στο κεντρικό σύστημα το αντίστοιχο μήνυμα. Για το λόγο αυτό η κεντρική συσκευή θα πρέπει να έχει δυνατότητα ελέγχου της καλής λειτουργίας των βασικών μερών της (τροφοδοσία, ηλεκτρονικό 6 από 12

7 κύκλωμα ελέγχου, modem, μπαταρία, κεραία κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή στέλνεται στο κεντρικό σύστημα το αντίστοιχο μήνυμα διάγνωσης βλάβης Κάθε θέση επιτηρούμενου Μ/Σ, με τα αντίστοιχα συμβάντα θα κωδικοποιούνται εύκολα από εξουσιοδοτημένο χρήστη, τόσο τοπικά όσο και από το Κεντρικό Σύστημα Η κεντρική συσκευή θα τροφοδοτείται από τη Χαμηλή Τάση (ΧΤ) μέσω μονοφασικής παροχής 230 V±10%. H τροφοδοσία αυτή θα παρέχεται απευθείας από μία εκ των αναχωρήσεων του κιβωτίου αναχωρήσεων ΧΤ του Μ/Σ. Θα πρέπει να υπάρχει έτοιμη αναμονή τροφοδοσίας (διπλός αγωγός) έξω από το κυτίο της κεντρικής συσκευής. Το κυτίο θα περιλαμβάνει στη συνέχεια του καλωδίου τροφοδοσίας και κατάλληλη ασφάλεια προστασίας όλων των κυκλωμάτων της συσκευής. Θα διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία κατάλληλη για συνεχή φόρτιση, η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τροφοδότησης της κεντρικής συσκευής για την αποστολή μηνυμάτων κατά την εκδήλωση συμβάντων για χρόνο τουλάχιστον 24 ώρες. Η εγγυημένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα είναι τουλάχιστον 2 έτη Η κεντρική συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται μέσα σε γαλβανισμένο μεταλλικό κυτίο, πάχους γαλβανίσματος τουλάχιστον 15 μm, και επιπρόσθετη προστασία έναντι διάβρωσης με αστάρι και πρόσθετη βαφή δύο (2) στρώσεων πάχους τουλάχιστον 40 μm έκαστη, με εξωτερικό χρωματισμό γκρί-θαλασσί RAL Το κυτίο θα φέρει θυροστροφείς από ορείχαλκο ή από ανοξείδωτο χάλυβα που θα είναι βιδωμένοι στο σώμα του. Θα έχει κλάση προστασίας τουλάχιστον IP 55. Επιτρέπονται οπές εξαερισμού, μόνο στον πυθμένα του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εισέρχεται σύρμα διαμέτρου μεγαλύτερης του 1 mm και ότι η τυχόν εισερχόμενη σκόνη δεν θα επηρεάζει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Το κυτίο θα πρέπει να διαθέτει διάταξη για τη στιβαρή στήριξή του πάνω στο στύλο. Η τοποθέτησή του πάνω στο στύλο θα γίνεται σε ύψος τουλάχιστον 7m από το έδαφος, κατά τρόπο που να μην είναι εύκολα διακριτό και προσβάσιμο. Το κυτίο θα διαθέτει σκίαστρο στην οροφή του και θα μονώνεται θερμικά στην οροφή και σε όσες πλευρικές εσωτερικές επιφάνειες κρίνεται αναγκαίο. Εντός του ως άνω κυτίου θα περιλαμβάνονται για την προστασία της κεντρικής συσκευής κατάλληλες διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας, σύμφωνες με ισχύουσες προδιαγραφές (π.χ. διατάξεις στάθμης προστασίας Ι κατά IEC ), τις οποίες ο Προμηθευτής οφείλει να αναφέρει Άλλες απαιτήσεις για την κεντρική συσκευή Θα πρέπει να αποκλείονται ψευδοσυναγερμοί. 7 από 12

8 Θα πρέπει να διαθέτει θύρα USB (ή και σειριακή) για επιτόπου αναβάθμιση και παραμετροποίηση Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού της από το κεντρικό σύστημα, μέσω software Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης για δύο επαναληπτικά μηνύματα, π.χ. μετά από 5 min και μετά από 1 ώρα από το εκάστοτε συμβάν (ανοικτή επιλογή) Τα επιμέρους τμήματα του κεντρικού συστήματος (modem, κεντρική συσκευή, μπαταρία κ.λπ.) και το κυτίο συνολικά θα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας «CE» όσον αφορά στην ασφάλεια του εξοπλισμού ΧΤ με βάση την Κ.Υ.Α 50268/5137 (ΦΕΚ 1853/Β/2007) και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (όπου εφαρμόζεται) με βάση την Υ.Α /5137/ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ. Στη φάση του διαγωνισμού θα δοθεί δήλωση ότι το τελικό προϊόν θα φέρει σήμανση «CE» βάσει των ανωτέρω διατάξεων, ενώ στη φάση της παραλαβής θα δοθεί σχετική δήλωση συμμόρφωσης, συνοδευόμενη από βεβαίωση κοινοποιημένου φορέα Κεντρικό Σύστημα Ο Προμηθευτής πρέπει να προμηθεύσει και εγκαταστήσει σε κατάλληλο χώρο γραφείων της έδρας της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας (Δ/νσης Περιφέρειας) του ΔΕΔΔΗΕ το κεντρικό σύστημα, που θα αποτελείται από τον απαραίτητο εξοπλισμό και λογισμικό για την αμφίδρομη επικοινωνία του με τα τοπικά συστήματα, για τη λήψη και επεξεργασία των δεδομένων, που στέλνονται από αυτά, καθώς και την καταχώρηση άλλων σχετικών στοιχείων από εξουσιοδοτημένο χρήστη στο σύστημα, και δημιουργία αναφορών. Το Κεντρικό Σύστημα θα επικοινωνεί σε τακτά χρονικά διαστήματα με όλα τα Τοπικά Συστήματα, τουλάχιστον ανά μια ώρα, για επιβεβαίωση της καλής επικοινωνίας τους, χωρίς χρέωση, υπό μορφή αναπάντητων κλήσεων. Επιπρόσθετα, το Κεντρικό Σύστημα θα μπορεί να στέλνει εντολές στα Τοπικά Συστήματα, σε περιπτώσεις που κρίνει εξουσιοδοτημένος χρήστης, για να λάβει αναφορές συμβάντων από αυτά, εφόσον υπάρχουν. Για καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων της παραπάνω παραγράφου αναφέρεται ενδεικτικό παράδειγμα: Το Κεντρικό Σύστημα στέλνει τέσσερα καλέσματα (rings) ανά κλήση, περιοδικά κάθε μία ώρα, σε όλα τα Τοπικά Συστήματα για τον έλεγχο της επικοινωνίας, τα Τοπικά Συστήματα λαμβάνουν τις κλήσεις αυτές, χωρίς να απαντούν. Στις περιπτώσεις αποστολής εντολής από το Κεντρικό Σύστημα σε Τοπικό Σύστημα για λήψη αναφοράς συμβάντων, το Κεντρικό Σύστημα στέλνει συνεχόμενα καλέσματα στην εν λόγω κλήση προς το επιλεγμένο τοπικό σύστημα, το οποίο μετά από έξη κλήσεις απαντά, στέλνοντας τα συμβάντα του, εφόσον υπάρχουν. 8 από 12

9 Ο εξοπλισμός και το λογισμικό θα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν 3500 επιτηρούμενα τοπικά συστήματα, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι Ο Προμηθευτής πρέπει να προμηθεύσει τον εξοπλισμό και το λογισμικό που απαιτείται για την κάλυψη και των απαιτήσεων ανάκτησης δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής (Primary and Secondary Control and Disaster Recovery). Τα δεδομένα θα καταγράφονται ταυτόχρονα και στους δυο Serveres Προδιαγραφές εξοπλισμού Ο κατασκευαστής του υπολογιστή και των περιφερειακών μονάδων του θα πρέπει να είναι δόκιμος κατασκευαστής. Ο εξοπλισμός θα αποτελείται κατ ελάχιστον από τα εξής στοιχεία: Λειτουργικό Σύστημα Windows 7, server 2012 και άνω. Δύο τετραπύρηνους Κεντρικούς Επεξεργαστές, ταχύτητας 2 GHz Επίπεδη οθόνη LCD, HD, 24 για τους Χρήστες και 50 για τη γεωγραφική απεικόνιση των θέσεων των Μ/Σ, στην αίθουσα ελέγχου. 16 GB Ram Δύο σκληρούς δίσκους 2ΤΒ ο καθένας, με κάρτα raid, καθώς και έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο 10 TB για back-up. USB ports DVD ± RW, ± R, επανεγγράψιμο Πληκτρολόγιο USB ενσύρματο Οπτικό mouse, ενσύρματο USB Κάρτες γραφικών VGA και/ ή DVI μνήμης 1 4 GB, ήχου και δικτύου (ethernet) ενσωματωμένες στη μητρική Μονάδα αδιάλειπτης τροφοδότησης (UPS), συνδεδεμένη on-line, επαρκής για την ηλεκτρική τροφοδοσία του κεντρικού συστήματος και του περιφερειακού του εξοπλισμού, όταν υπάρχει διακοπή τάσης του δικτύου τροφοδότησης ή διακύμανση αυτής, για τουλάχιστον τέσσερις (8) ώρες. Το Κεντρικό Σύστημα με τον περιφερειακό του εξοπλισμό, εκτυπωτές, συστήματα επικοινωνίας με τοπικά συστήματα (ROUTERS SWITCHES), κλπ, θα είναι τοποθετημένα σε RACKS με θύρες. Το Κεντρικό Σύστημα 9 από 12

10 περιλαμβάνει και 10 τερματικά, που θα εγκατασταθούν σε διάφορα γραφεία χρηστών Προδιαγραφές λογισμικού Ο Προμηθευτής πρέπει να παράσχει και να εγκαταστήσει στους Η/Υ κάθε κεντρικού συστήματος με τα περιφερειακά του, που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 5.2.1, το απαραίτητο λογισμικό επιτήρησης και δημιουργίας αναφορών, το οποίο θα πρέπει να παρέχει τις εξής τουλάχιστον δυνατότητες: Γεωγραφική απεικόνιση κάθε επιτηρούμενης θέσης (M/Σ) μέσω ειδικού συμβόλου επιτηρούμενης θέσης σε χάρτη Google Earth ή άλλο αντίστοιχο, που θα εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ στο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αδειών. Δυνατότητα προσθήκης νέων επιτηρούμενων θέσεων (Μ/Σ) με εύκολο τρόπο, φιλικό προς το χειριστή (menu-driven). Τυχόν συμβάν πρέπει, σε πραγματικό χρόνο (real time), να επιφέρει Ένδειξη της θέσης του Μ/Σ στον χάρτη, με αυτόματο άνοιγμα παραθύρου (zoom) στη γεωγραφική θέση του Μ/Σ, με τις αντίστοιχες συντεταγμένες, την αναφορά συμβάντων με τους κωδικούς τους, με κατάλληλο χρωματισμό συμβάντων και ηχητική σήμανση, ως ακολούθως: - αλλαγή χρώματος του ειδικού συμβόλου επιτηρούμενης θέσης και ένδειξη κωδικού συμβάντος «1», «2», «3», «4», «5», «6» και «7» στη συγκεκριμένη θέση της οθόνης. Τέσσερις καταστάσεις πρέπει να εμφανίζονται στην οθόνη με τέσσερα αντίστοιχα διαφορετικά χρώματα του ειδικού συμβόλου επιτηρούμενης θέσης: α) Πράσινο χρώμα: Ουδέν συμβάν. β) Κίτρινο χρώμα: Συμβάντα 1, 2 ή 3. Κατά την επανατροφοδότηση του Μ/Σ, επαναφορά τάσης στα τυλίγματα του, το χρώμα θα γίνεται αυτόματα πράσινο. γ) Πορτοκαλί χρώμα: Συμβάν 5 ή Συμβάν 7. Μετά από την άρση προβλημάτων στην κεντρική συσκευή (συμβάν 7) το χρώμα θα γίνεται αυτομάτως πράσινο. Επίσης το χρώμα θα μπορεί να γίνεται πράσινο από τον ίδιο το χρήστη μετά από αξιολόγηση του συμβάντος 5. Δεδομένου ότι θα υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης από το κεντρικό σύστημα του επιπέδου ευαισθησίας της δόνησης της τοπικής συσκευής, ο χρήστης θα μπορεί να προβεί σε νέες ρυθμίσεις κεντρικά αναφορικά με το επίπεδο ευαισθησίας, μετά την αξιολόγηση ψευδοσυναγερμών. δ) Κόκκινο χρώμα: Συμβάν 4 ή Συμβάν από 12

11 - ηχητική σήμανση στην αίθουσα του κεντρικού συστήματος, η οποία θα σταματά μόνο μετά από την αναγνώρισή της από το χειριστή. Εμφάνιση των δέκα (10) τελευταίων συμβάντων σε κατάσταση (λίστα) συμβάντων σε παράθυρο της οθόνης. Ο Χρήστης θα μπορεί χρησιμοποιώντας menu να δει στην οθόνη κατάσταση συμβάντων προηγούμενης χρονικής περιόδου, που θα ορίζεται κατά περίπτωση από τον ίδιο π.χ. κατάσταση συμβάντων ημέρας, εβδομάδας ή μήνα, κλπ. Στην κατάσταση συμβάντων θα αναφέρεται η γεωγραφική θέση τους, ο τύπος τους, η ημερομηνία, ώρα κ.λπ.., που θα απαιτήσει ο ΔΕΔΔΗΕ. Μετά την εγκατάσταση νέου Μ/Σ στη θέση κλαπέντος και θέση σε λειτουργία της κεντρικής συσκευής στο τοπικό σύστημα, ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει αναφορά στο κεντρικό σύστημα σχετικά με την αντικατάσταση του Μ/Σ και η εν λόγω θέση του Μ/Σ θα εντάσσεται στο Σύστημα με τα αντίστοιχα ιστορικά δεδομένα. Ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να παράγει αναφορές (report) χρησιμοποιώντας διαλογικό πρόγραμμα δημιουργίας αναφορών, εύκολο και φιλικό προς αυτόν. Στις αναφορές θα περιέχεται η γεωγραφική θέση των συμβάντων, ο τύπος τους, η ημερομηνία, χρόνος κ.λπ., τις οποίες θα μπορεί να στέλνει σε άλλους χρήστες μέσω του συστήματος. Συγκεκριμένα θα παράγει τις εξής αναφορές: o o συγκεντρωτική απεικόνιση συμβάντων κατά χρονολογική σειρά σε τακτή βάση π.χ. ημερήσια. συγκεντρωτική απεικόνιση συμβάντων συγκεκριμένης επιτηρούμενης θέσης (Μ/Σ) ή συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής (ζώνης), για χρονικό διάστημα που θα ορίζεται κατά περίπτωση από το χρήστη του λογισμικού π.χ. για ένα μήνα. Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, παραμετροποίηση κεντρικών συσκευών των τοπικών συστημάτων από εξουσιοδοτημένο χρήστη. Αποστολή δεδομένων, όπως , σε υπολογιστές συνδεδεμένους σε INTRANET του ΔΕΔΔΗΕ ή σε κινητά τηλέφωνα. Πλήρης εφαρμογή λογισμικών προγράμματων OFFICE και ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος, καθώς και για τη σύνδεση του με ασφάλεια στο internet. Σημείωση: O Προμηθευτής έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι, με τον προσφερόμενο εξοπλισμό, θα καλύπτονται οι λειτουργικές απαιτήσεις της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης και της τήρησης στοιχείων και αναφορών επί τουλάχιστον 10 έτη Απαιτήσεις παρακολούθησης από Κεντρικό Σύστημα 11 από 12

12 Η αρχιτεκτονική λειτουργίας του κεντρικού συστήματος, η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται πλήρως από το λογισμικό και τον εξοπλισμό του θα είναι η ακόλουθη: Προβαίνει σε συνεχή (ανά 1 ώρα) παρακολούθηση της καλής επικοινωνίας όλων των τοπικών συστημάτων με τον πλέον οικονομικό τρόπο. Όλα τα συμβάντα λαμβάνονται και καταγράφονται από το κεντρικό σύστημα Οι χρήστη του κεντρικού συστήματος αξιολογεί αν είναι πραγματικό ή εσφαλμένο σήμα, λαμβάνοντας υπόψη τα διατιθέμενα στοιχεία (π.χ. τυχαία διακοπή τάσης σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, εκτέλεση εργασιών από συνεργείο ΔΕΔΔΗΕ σε επιτηρούμενη θέση Μ/Σ κ.λπ.). Εφόσον το σήμα είναι εσφαλμένο, ο χρήστης το καταγράφει στο σύστημα ως τυχαίο περιστατικό και αν κρίνει απαραίτητο μπορεί να δώσει εντολή ελέγχου στη συγκεκριμένη τοπική συσκευή για την αποστολή των δεδομένων της ή τη ρύθμιση του επιπέδου ευαισθησίας στη δόνηση του Μ/Σ. Αν το συμβάν είναι πραγματικό ενημερώνει άμεσα με μήνυμα κινητού (mms αν είναι δυνατό) ή μήνυμα για το συμβάν το γραφείο της τοπικής μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ), τον Προϊστάμενο της υπόψη μονάδας, ή το οικείο Αστυνομικό τμήμα και την εταιρεία παροχής υπηρεσιών security, κατά περίπτωση. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των συμβάντων 4 (παραβίαση καλωδιακού βρόχου) ή 6 (άνοιγμα θύρας κεντρικής συσκευής) θα στέλνεται αυτόματα η γεωγραφική απεικόνιση σε χάρτη Google Earth της αντίστοιχης θέσης M/Σ, χωρίς μεσολάβηση του χρήστη του κεντρικού συστήματος, στο γραφείο της τοπικής μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ) ή/και στον Προϊστάμενό της, στο οικείο Αστυνομικό τμήμα ή/και σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών security. Ο χρήστης προβαίνει σε κάθε άλλη επικοινωνία που τυχόν του ζητείται από την Αστυνομία ή την τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ (Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ) ή από τυχόν εταιρία Security. Συνημμένα: - Σχέδιο 1: Τυποποιημένη κατασκευή Τ-5 (τοποθέτηση Μ/Σ σε μονόστυλο) Σχέδιο 2: Τυποποιημένη κατασκευή S-63 (τοποθέτηση Μ/Σ σε εξέδρα σε δίστυλο) 12 από 12

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 681 Ημερομηνία : 15.1.2014. Τηλέφωνο : 214414192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-414-1211-1369-1138 FAX : 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία Mondo Security

Η Εταιρία Mondo Security Η Εταιρία Mondo Security Λήψη σημάτων συναγερμού με χρήση όλων των τύπων δεκτών και τεχνολογιών (τηλεφωνικών, TCP/IP, GSM) Άμεση λήψη εικόνας με την έλευση του σήματος συναγερμού (OS-Vision) Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για το έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΛΛΩΝ Κ-Μ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ωραιόκαστρο, 08/05/2015 Αρ. Μελέτης 17 ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Ωραιόκαστρο, 08/05/2015 Αρ. Μελέτης 17 ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Διεύθυνση Τ.Υ. και Πολεοδομίας Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Ωραιόκαστρο, 08/05/2015 Αρ. Μελέτης 17 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 136672/3614 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: 1) Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο

«Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την επιλογή Αναδόχου των Υπηρεσιών «Εγκατάσταση και Λειτουργία Αναβαθμισμένου Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Διάρκεια των Υπηρεσιών: Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα