αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης"

Transcript

1 1

2 Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 5 αποτίµηση βιβλιοθηκών & υπηρεσιών πληροφόρησης 2

3 Αποτίµηση Βιβλιοθηκών & Υπηρεσιών Πληροφόρησης / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; Ιωάννινα : Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, σ. ; 23εκ. (Οδηγοί ιαχείρισης Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; 5/ Υπεύθυνος Σειράς ; Ζάχος, Γεώργιος). ISBN: X 1. Βιβλιοθήκες -Έρευνα I. Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. II. Τίτλος ΙΙΙ. Σειρά HEALLINK ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, 2001 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Πανεπιστηµιούπολη Τ.Κ , Ιωάννινα 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ... 5 Απολογισµός απέναντι στη διοίκηση... 5 Απολογισµός απέναντι στο χρήστη... 6 είκτες αποτίµησης και ποιότητα... 6 Συµβολή των δεικτών αποτίµησης στη λήψη αποφάσεων... 6 Η διαδικασία αποτίµησης και αξιολόγησης ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 9 Στατιστικά στοιχεία και δείκτες αποτίµησης... 9 Αξιολόγηση και δείκτες αποτίµησης... 9 Σκοποί, στόχοι και δείκτες αποτίµησης ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ήλωση αποστολής της Βιβλιοθήκης Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΩΣ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ Α). Η Βιβλιοθήκη ως φυσικό σύστηµα Β). Η Βιβλιοθήκη ως µοντέλο συλλογής υλικού Γ). Η Βιβλιοθήκη ως πύλη πληροφόρησης ΕΙ Η ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Κριτήρια για τους δείκτες αποτίµησης Συγκρίσιµοι δείκτες αποτίµησης είκτες αποτίµησης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και λειτουργικοί δείκτες αποτίµησης 23 Προσκτήσεις Υπηρεσία καταλογογράφησης Υπηρεσία επεξεργασίας υλικού Υπηρεσία συντήρησης-διατήρησης της συλλογής Υπηρεσία ανάπτυξης της συλλογής Εκπαίδευση χρηστών στη διαδικασία διάχυσης πληροφόρησης Υπηρεσία on-line αναζητήσεων Υπηρεσία δηµοσιευµάτων Αξιοποίηση του χώρου της Βιβλιοθήκης Υπηρεσία διαδανεισµού Υπηρεσία ειδικών εξυπηρετήσεων Υπηρεσία αναζήτησης πληροφοριών ΤΡΟΠΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Προσωπικό και δείκτες αποτίµησης Πώς ξεκινάµε τη διαδικασία δηµιουργίας δεικτών αποτίµησης Αναγκαιότητα ύπαρξης συµβούλου Προσεγγίζοντας την διαδικασία αποτίµησης ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Πηγές για τη συλλογή στοιχείων Α). Στοιχεία προερχόµενα από τα εσωτερικά συστήµατα της ΒΙβλιοθήκης Β). Στοιχεία προερχόµενα από το εσωτερικό της Βιβλιοθήκης Γ). Στοιχεία προερχόµενα εκτός Βιβλιοθήκης ). Στοιχεία προερχόµενα από τους ίδιους τους χρήστες ιαδικασία συλλογής στοιχείων Α). Πληροφορίες για τις δαπάνες προσωπικού Β). Πληροφορίες προερχόµενες από τους ίδιους τους χρήστες Γ). ειγµατοληψία

5 ).Πλαίσιο (σκελετός) δείγµατος Ε). ειγµατοληπτικές µέθοδοι Στ). Μέγεθος δείγµατος Οργάνωση και διαχείριση των στοιχείων που συλλέχθηκαν Ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν Τρόπος παρουσίασης των αποτελεσµάτων µιας έρευνας αποτίµησης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο συγκεκριµένος οδηγός συντάχθηκε για τους υπαλλήλους της Βιβλιοθήκης που αντιλαµβάνονται την ανάγκη αξιολόγησης των υπηρεσιών της, αλλά δε γνωρίζουν πώς να µεταβούν από τη θεωρία στην πράξη. Ειδικότερα, ο oδηγός αυτός προσπαθεί να περιγράψει τον τρόπο αλλά και τους λόγους για τους οποίους η ανάπτυξη και χρήση δεικτών αποτίµησης µπορεί και πρέπει να αποτελεί µέρος της διαδικασίας διαχείρισης των Βιβλιοθηκών. Ταυτόχρονα παρέχει µια συγκεκριµένη λογική, ένα συγκεκριµένο τρόπο αξιοποίησης των δεικτών αποτίµησης και έναν ορισµένο τρόπο καθοδήγησης για την εφαρµογή τους. Η διαδικασία αποτίµησης των Βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών πληροφόρησης δεν είναι κάτι καινούριο. Οποιοσδήποτε βιβλιοθηκονόµος, που επιθυµεί να ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο θέµα, µπορεί πολύ εύκολα να βρει µια πλούσια βιβλιογραφία, η οποία χρονολογικά ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως σήµερα. Υπάρχουν θεωρητικές αλλά και άλλες αρκετά λεπτοµερείς και πρακτικές µελέτες που αφορούν στο συγκεκριµένο θέµα, µελέτες που απαιτούν τη γνώση µαθηµατικών εννοιών και άλλες που δε δίνουν καµία σηµασία στις στατιστικές µεθόδους. Ωστόσο αυτό που µπορεί κανείς να διαπιστώσει από τη σύγχρονη βιβλιογραφία σχετίζεται µε το γεγονός ότι διαδικασίες αποτίµησης έχουν κατά καιρούς και επανειληµµένα πραγµατοποιηθεί χωρίς όµως ουσιαστικά να ληφθούν υπόψη ανάλογες δραστηριότητες παλαιοτέρων ετών που θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων. Επιπλέον, οι µέχρι τώρα δηµοσιεύσεις πάνω στο συγκεκριµένο θέµα επικεντρώνουν την προσοχή τους στο περιεχόµενο των δεικτών αποτίµησης και στη χρήση τους χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στον τρόπο εφαρµογή τους. Η έλλειψη των κατάλληλων γνώσεων για την πραγµατοποίηση της διαδικασίας αποτίµησης, η έλλειψη χρόνου εξαιτίας της ανάγκης παροχής υπηρεσιών σε καθηµερινή βάση, αλλά ίσως και η εξαιρετική προσπάθεια που απαιτείται να καταβάλλουν οι βιβλιοθηκονόµοι για την ανάπτυξη δεικτών αποτίµησης, είναι παράγοντες που αποτρέπουν οποιαδήποτε προσπάθεια πραγµατοποίησης της διαδικασίας αποτίµησης. Εποµένως, γιατί, παρά τους παραπάνω λόγους, το θέµα συνεχίζει να απασχολεί τους βιβλιοθηκονόµους και να επιµένουν σε αυτό; Όπως θα δούµε και πιο κάτω, οι λόγοι που επιβάλλουν την πραγµατοποίηση της διαδικασίας αποτίµησης προέρχονται τόσο από την ίδια τη Βιβλιοθήκη όσο και από παράγοντες εκτός αυτής. Ωστόσο οποιοσδήποτε κι αν είναι ο λόγος, το πιο σηµαντικό είναι ότι η διαδικασία αποτίµησης σε κάθε ίδρυµα ή οργανισµό αποτελεί ουσιαστικό µέρος µιας σωστής διαχείρισης και η ανάπτυξη δεικτών αποτίµησης πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της. Εποµένως οι δείκτες αποτίµησης είναι ενσωµατωµένοι στις διαδικασίες διαχείρισης, ανάληψης αποφάσεων, καθορισµού αντικειµενικών στόχων και υπόδειξης κατευθυντήριων γραµµών για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών. Οι δείκτες αποτίµησης είναι απλά εργαλεία διαχείρισης που βοηθούν το ιευθυντή της Βιβλιοθήκης να προσδιορίσει το πόσο καλά λειτουργεί η Βιβλιοθήκη του. Ταυτόχρονα συντελούν καθοριστικά όχι µόνο στην αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών αλλά και στις επιµέρους συγκρίσεις. Η πραγµατική αξία των δεικτών αποτίµησης έγκειται στον τρόπο ερµηνείας και χρήσης τους. Εποµένως ο απώτερος ρόλος των δεικτών αποτίµησης είναι καθοριστικός στη βελτίωση της λειτουργίας µιας Βιβλιοθήκης. 4

7 2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Σε µια πρώτη πειραµατική φάση εφαρµογής των διαδικασιών αξιολόγησης και αποτίµησης των Βιβλιοθηκών που δηµοσιεύθηκε πριν από είκοσι χρόνια, η αξιολόγηση διακρίνεται σε δύο είδη: α) στην αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών µε βάση το πόσο καλή είναι µια Βιβλιοθήκη και β) στην αξιολόγηση που σχετίζεται µε το πόσο καλά τα πάει µια Βιβλιοθήκη. Αρκετά χρόνια πριν, οι ιευθυντές των Βιβλιοθηκών συνήθιζαν να επιχειρηµατολογούν για την «καταλληλότητα» των Βιβλιοθηκών τους, καταγράφοντας τις ποιοτικές δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στη Βιβλιοθήκη τους. Η διαδικασία αυτή κατέληγε στο εξής συµπέρασµα: ότι µια Βιβλιοθήκη η οποία διέθετε βιβλία ή ικανοποιούσε 1000 περίπου αιτήµατα ή την επισκέφθηκαν χρήστες, θεωρούνταν ως µια αρκετά καλή Βιβλιοθήκη. Αν παρατηρούνταν αύξηση, σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο, στον αριθµό των στοιχείων που συλλέχθηκαν, τότε αυτό αποτελούσε απόδειξη ότι η συγκεκριµένη Βιβλιοθήκη βελτιώθηκε σηµαντικά. Όµως από την παραπάνω διαδικασία παραλείπεται οποιαδήποτε προσπάθεια συσχέτισης των δραστηριοτήτων κάθε Βιβλιοθήκης µε τις ανάγκες της, και συσχέτισης των υπηρεσιών που παρέχονται από µια Βιβλιοθήκη µε τις απαιτήσεις των χρηστών, προκειµένου να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τις σωστές (κατάλληλες) δραστηριότητες στη σωστή ισορροπία. Εκείνο που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε τέτοιου είδους διαδικασίες σχετίζεται µε τη λανθάνουσα αντίληψη ότι οι Βιβλιοθήκες είναι κάτι το θετικό και ότι η ύπαρξή τους δεν απαιτεί περαιτέρω δικαιολόγηση. Υπάρχουν µερικοί βιβλιοθηκονόµοι που πιστεύουν ότι οι Βιβλιοθήκες χρειάζεται να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους και διαφωνούν µε την καλή επίδοση τους υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Μέσα στα πλαίσια του υπάρχοντος οικονοµικού συστήµατος, όπου ο ανταγωνισµός για την εξασφάλιση οικονοµικών πόρων είναι σκληρός, παρατηρείται µια συνεχώς αυξανόµενη αποδοχή της άποψης ότι οι Βιβλιοθήκες πρέπει να προβάλλουν την αξία τους µε µετρήσιµους τρόπους. Η διαδικασία αποτίµησης βοηθά τους ιευθυντές των Βιβλιοθηκών στην εκτίµηση της Βιβλιοθήκης τους µε βάση τα όσα προσφέρουν, µε βάση δηλαδή την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών τους. Απολογισµός απέναντι στη διοίκηση Οι Βιβλιοθήκες, τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, απαιτείται να λογοδοτούν συνεχώς για τις δαπάνες τους, να αποδείχνουν δηλαδή ότι παρέχουν τις οποιεσδήποτε υπηρεσίες τους µε τρόπο αποτελεσµατικό και ότι δε δαπανούν τους οικονοµικούς πόρους που τους διατίθενται άσκοπα. Καθώς ο ανταγωνισµός για την απόκτηση οικονοµικών πόρων οξύνεται όλο και περισσότερο, οι Βιβλιοθήκες είναι υποχρεωµένες να πείθουν τη διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη για τη σηµασία συνέχισης παροχής οικονοµικών πόρων. Το γεγονός αυτό προϋποθέτει όχι τόσο την προβολή των ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχει η Βιβλιοθήκη, όσο την παρουσίαση του βαθµού χρησιµότητας και της αξίας της. Επιπρόσθετα, οι ιευθυντές των Βιβλιοθηκών βρίσκονται σε µια κατάσταση ανταγωνισµού µε τους συναδέλφους άλλων υπηρεσιών για την απόκτηση οικονοµικών πόρων. Συχνά ένα από τα καθήκοντά τους είναι να πείθουν τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη για την καταλληλότητα και ωφελιµότητα χρηµατοδότησης της δικής τους Βιβλιοθήκης. Οι δείκτες αποτίµησης, επειδή αντανακλούν το βαθµό ωφελιµότητας µιας συγκεκριµένης χρηµατοδότησης, µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά σε τέτοιου είδους διαπραγµατεύσεις. Επίσης οι δείκτες αποτίµησης µπορούν να βοηθήσουν τους ιευθυντές των Βιβλιοθηκών στις περιπτώσεις εκείνες που καλούνται να λογοδοτήσουν για την πορεία συγκεκριµένων δραστηριοτήτων ή αποφάσεών τους. Η τεκµηρίωση της βελτίωσης των υπηρεσιών µε τη χρήση ποιοτικών δεδοµένων αποτίµησης ενισχύει το γόητρο της Βιβλιοθήκης, ενώ οποιαδήποτε δυσµενής κριτική εις βάρος της µπορεί να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικότερα αν η διαδικασία αποτίµησης στηρίχθηκε σε αυστηρά δεδοµένα και όχι σε αόριστες γενικεύσεις. 5

8 Απολογισµός απέναντι στο χρήστη Το κλειδί για µια πολύ καλή διαχείριση της Βιβλιοθήκης είναι ο απολογισµός απέναντι στο χρήστη-πελάτη. Η συνεχής εισροή των πελατών-χρηστών στο δηµόσιο τοµέα και η σπουδαιότητα που δίνεται στη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών τους, υποχρεώνουν τις Βιβλιοθήκες να κοινοποιούν το επίπεδο των υπηρεσιών τους. Είναι λοιπόν σκόπιµο να καθιερώνεται το επίπεδο των υπηρεσιών µιας Βιβλιοθήκης και να παρακολουθείται µέσω της χρήσης των δεικτών αποτίµησης. Αναµφίβολα οι φορείς παροχής υπηρεσιών, όπως είναι οι Βιβλιοθήκες, υποβάλλονται καθηµερινά σε αυστηρή κριτική από τους χρήστες τους, οι οποίοι προσδοκούν ότι η αποτελεσµατικότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών που αυτές παρέχουν είναι ανάλογες µε τις αρχικές τους δεσµεύσεις. είκτες αποτίµησης και ποιότητα Οι δείκτες αποτίµησης αποκτούν αξία µόνο µέσα στα πλαίσια διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας. Οι µηχανισµοί διασφάλισης ποιότητας καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας µιας υπηρεσίας µε σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας του παρεχοµένου έργου. Οι δείκτες αποτίµησης µετρούν το βαθµό επίτευξης της ποιότητας. Ούτε η διαδικασία διασφάλισης ποιότητας ούτε οι δείκτες αποτίµησης εγγυώνται την ποιότητα. Ωστόσο και τα δύο αυτά αποτελούν συµπληρωµατικά εργαλεία διαχείρισης. Συµβολή των δεικτών αποτίµησης στη λήψη αποφάσεων Όπως ειπώθηκε ήδη πιο πάνω, οι δείκτες αποτίµησης είναι σηµαντικοί για τους ιευθυντές των Βιβλιοθηκών, καθώς συντελούν καθοριστικά στη διαµόρφωση και λήψη ουσιαστικών αποφάσεων σχετικών µε την ανακατανοµή του προϋπολογισµού, τον καθορισµό προτεραιοτήτων και το σχεδιασµό µελλοντικών δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριµένα οι δείκτες αποτίµησης συµβάλλουν: στην κατανόηση του τι ακριβώς επιτεύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη στην παρακολούθηση της ετήσιας προόδου της Βιβλιοθήκης συγκρίνοντάς την µε άλλες Βιβλιοθήκες στην ακριβή µέτρηση της αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των λειτουργιών και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε τη διαχείριση των µελλοντικών πόρων της Βιβλιοθήκης, µε βάση παλαιότερες πληροφορίες στον υπολογισµό των συνεπειών από την αύξηση ή µείωση των πόρων για την αποτίµηση διαφορετικών υπηρεσιών στον έλεγχο του κατά πόσο οι αντικειµενικοί στόχοι της Βιβλιοθήκης ως συνόλου αντανακλούν µε ακρίβεια την ύπαρξη ισορροπίας στις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης Στο σχήµα 1 διευκρινίζεται το είδος των ερωτήσεων που ο κάθε ιευθυντής Βιβλιοθήκης είναι πιθανό να θέσει κατά την πορεία διαχείρισης της Βιβλιοθήκης του. Οι δείκτες αποτίµησης παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες στις οποίες θα µπορούσε κανείς να βασιστεί για τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων. Η διαδικασία αποτίµησης και αξιολόγησης Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει µια σηµαντική διάκριση ανάµεσα στη διαδικασία αποτίµησης και σε αυτή της αξιολόγησης. Στον παρόντα οδηγό τονίζεται ότι η διαδικασία αποτίµησης πρέπει να επικεντρώνεται κατ εξοχήν στις υπηρεσίες των Βιβλιοθηκών και να µη χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση ενός µεµονωµένου (ή µεµονωµένων) από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ατόµου (ή ατόµων). Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική παρατήρηση ακόµη 6

9 και για τις περιπτώσεις εκείνες που ένα άτοµο έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες σε µια συγκεκριµένη υπηρεσία της Βιβλιοθήκης. Οι δείκτες αποτίµησης σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τους ιευθυντές των Βιβλιοθηκών στην εκτίµηση του βαθµού επιτυχίας των παρεχοµένων από τη Βιβλιοθήκη υπηρεσιών και δεν πρέπει να θεωρούνται ως µέσο αξιολόγησης του προσωπικού τους. Παράλληλα οι δείκτες αποτίµησης είναι δυνατό να εκτιµήσουν και την παραγωγικότητα της Βιβλιοθήκης. Ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει σίγουρα µια σχέση ανάµεσα στη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού και στη διαδικασία αποτίµησης της Βιβλιοθήκης. Οποιοσδήποτε ολοκληρωµένος σχεδιασµός και οποιαδήποτε διαδικασία διαχείρισης πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ατοµικές εργασιακές προτεραιότητες υπαγορεύονται από τις ίδιες τις υπηρεσιακές προτεραιότητες, οι οποίες πρέπει να προωθούν την ανάπτυξη δεικτών αποτίµησης και την άποψη ότι η αξιολόγηση του προσωπικού αποβλέπει στην παροχή βοηθείας για την υλοποίηση των αντικειµενικών στόχων της Βιβλιοθήκης. Ωστόσο, όπως συµβαίνει και µε τις διαδικασίες διαχείρισης, η διαδικασία αποτίµησης και η διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού είναι δύο εντελώς διαφορετικές και ξεχωριστές δραστηριότητες. 7

10 Πόσο επιτυχής είναι η λειτουργία της Βιβλιοθήκης σας; Τι πρέπει να γνωρίζει ο ιευθυντής της Βιβλιοθήκης Ποιός είναι ο καλύτερος καταµερισµός των οικονοµικών πόρων της Βιβλιοθήκης; µεταξύ προσκτήσεων, προσωπικού, εξοπλισµού µεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών Πώς µπορεί η Βιβλιοθήκη να επιτύχει την καλύτερη χρήση των υπηρεσιών της/οικονοµικών της πόρων; καλύτερο ωράριο λειτουργίας καλύτερη διαθεσιµότητα του εξοπλισµού της Βιβλιοθήκης Πώς µπορεί να επιτευχθεί η καλύτερη ισορροπία µεταξύ του κόστους παροχής υπηρεσιών και της ποιότητας παροχής υπηρεσιών; ταχύτητα ποσό πρότυπα Πόσο καλά ικανοποιούνται οι ανάγκες των χρηστών; οι απαιτήσεις των χρηστών; Είναι η Βιβλιοθήκη περισσότερο οικονοµική/αποτελεσµατική/αποδοτική σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο; σε σχέση µε άλλες Βιβλιοθήκες; Πόσο καλά η Βιβλιοθήκη εκπληρώνει την αποστολή της/πραγµατοποιεί τους στρατηγικούς της αντικειµενικούς στόχους; Πόσο συχνά η Βιβλιοθήκη σας πραγµατοποιεί έρευνες διείσδυσης χρηστών; Σχήµα 1 Πόσο επιτυχής είναι η λειτουργία της Βιβλιοθήκης σας; 8

11 3. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στατιστικά στοιχεία και δείκτες αποτίµησης Η δυσκολία στην κατανόηση των επιστηµονικών όρων που σχετίζονται µε τη διαδικασία αποτίµησης συχνά αποτρέπει το προσωπικό της Βιβλιοθήκης από την υλοποίησή της και εµποδίζει την οποιαδήποτε προσπάθεια κατανόησης των ουσιαστικών εννοιών της. Αρχικά θεωρείται αναγκαία η διάκριση µεταξύ των όρων «στατιστικά στοιχεία» και «δείκτες». Ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης - όπως είναι ο αριθµός των µονογραφιών, ο αριθµός των εγγεγραµµένων χρηστών της Βιβλιοθήκης, οι συνολικές ετήσιες επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη - είναι απαραίτητο να τα γνωρίζει ο ιευθυντής της Βιβλιοθήκης, καθώς δίνουν µια εικόνα του µεγέθους και της λειτουργίας της. ε διευκολύνουν όµως τη διαµόρφωση οποιασδήποτε κρίσης για την ποιότητα και την αποτίµηση των υπηρεσιών της, καθώς πρόκειται για απλά στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, ένας δείκτης αποτίµησης αποτελεί µια ποιοτική έκφραση χρήσης ή αξίας µιας υπηρεσίας της Βιβλιοθήκης. Τέτοιου είδους δείκτες προκύπτουν από το συνδυασµό δύο στατιστικών στοιχείων που συνήθως δηµιουργούν µια αναλογία. Έτσι, π.χ. ο αριθµός των δανειζοµένων βιβλίων µπορεί να διαιρεθεί µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων χρηστών της Βιβλιοθήκης και να δοθεί η εξής αναλογία: µέσος όρος δανεισµών ανά εγγεγραµµένο χρήστη, που µπορεί να θεωρηθεί ως ένας δείκτης αποτελεσµατικότητας. Σε ορισµένες µελέτες αντί του όρου «στατιστικά στοιχεία» γίνεται χρήση του όρου «µέτρα αποτίµησης» και αντί του όρου «αναλογίες» χρησιµοποιείται ο όρος «δείκτες». Άλλοι συγγραφείς κάνουν χρήση µόνο του όρου «µέτρα αποτίµησης». Στο συγκεκριµένο οδηγό ο όρος «στατιστική» χρησιµοποιείται µόνο για τους απλούς υπολογισµούς. Ο όρος «µέτρα αποτίµησης» αποφεύγεται, γιατί υπονοεί ένα βαθµό ακριβείας που συνήθως παραπλανεί. Ταυτόχρονα, ο όρος «διαδικασία αποτίµησης» χρησιµοποιείται για περιγράψει τη δραστηριότητα χρήσης των δεικτών αποτίµησης, καθώς δεν υπάρχει κάποιος άλλος εναλλακτικός όρος. Κατά γενική οµολογία οι Βιβλιοθήκες µπορούν να ποσοτικοποιούν τις δραστηριότητές τους. Τις περισσότερες φορές τα στατιστικά στοιχεία που οι Βιβλιοθήκες δηµοσιεύουν είναι στοιχεία εισερχόµενα στο σύστηµα της Βιβλιοθήκης, όπως είναι ο προϋπολογισµός της Βιβλιοθήκης, ο αριθµός των περιοδικών συνδροµών, ο αριθµός των βιβλίων που αγοράστηκαν ή το µέγεθος του κόστους των προσκτήσεων. Τέτοιου είδους όµως στατιστικά στοιχεία δίνουν πληροφορίες µόνο για το πόσο καλά µια Βιβλιοθήκη χρηµατοδοτείται και δεν αποκαλύπτουν τίποτε για την αποτίµησή της. Άλλες πάλι φορές οι ετήσιες εκθέσεις των Βιβλιοθηκών περιέχουν πληροφορίες για στοιχεία εξερχόµενα του συστήµατος της Βιβλιοθήκης, όπως είναι ο αριθµός των βιβλίων που έχουν καταλογογραφηθεί, ο αριθµός επιµορφωτικών σεµιναρίων κ.τ.λ. Αλλά και εδώ πάλι δίνεται έµφαση στην περιγραφή και όχι στην ανάλυση των στοιχείων. Σε άλλες περιπτώσεις παρέχονται συγκρίσιµα στοιχεία µεταξύ προηγουµένων ετών, τα οποία λαµβάνονται ως πληροφορίες αποτίµησης (για παράδειγµα «ο αριθµός των µονογραφιών αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο»). Ο αριθµός αυτός µεµονωµένος δείχνει ότι δε σηµειώθηκε καµιά βελτίωση στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Θα µπορούσε όµως να φανερώνει µια αυξηµένη αποτελεσµατικότητα υπηρεσιών, αν ο αριθµός των χρηστών παρέµενε σταθερός και αντίστροφα. Παράλληλα, αν ο αριθµός των εγγεγραµµένων δανειστών της Βιβλιοθήκης σηµείωνε αύξηση της τάξεως του 10% κατά την ίδια χρονική περίοδο ή αν η διάρκεια της δανειστικής περιόδου χωριζόταν στα δύο, τότε τα στατιστικά στοιχεία θα αποκτούσαν µια εντελώς διαφορετική σηµασία. Αξιολόγηση και δείκτες αποτίµησης Σύγχυση µπορεί να προκληθεί όσον αφορά το περιεχόµενο των όρων «αξιολόγηση» και «δείκτες αποτίµησης». Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι οι δείκτες αποτίµησης συντελούν στην προώθηση της διαδικασίας αξιολόγησης και ότι ο όρος «αξιολόγηση» είναι πιο ευρύς. Μερικοί συγγραφείς, όπως ο Lancaster, προσεγγίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης τους από την οπτική γωνία της διαδικασίας αποτίµησης και κάνουν χρήση της συστηµατικής προσέγγισης της αξιολόγησης, η οποία και συνιστάται στο συγκεκριµένο οδηγό. Αλλά ο όρος «αξιολόγηση» είναι εντελώς υποκειµενικός και ιδιαίτερα ιδιόµορφος. Γενικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι η δηµιουργία δεικτών αποτίµησης αποβλέπει στην 9

12 αξιολόγηση µιας Βιβλιοθήκης και ότι ο όρος «αξιολόγηση» από µόνος του δεν παρέχει σαφείς µεθόδους εφαρµογής της. Σκοποί, στόχοι και δείκτες αποτίµησης Το αυξανόµενο ενδιαφέρον για τους µηχανισµούς διασφάλισης ποιότητας, έχει οδηγήσει σε ένα ανανεωµένο ενδιαφέρον για την αντίληψη των στόχων. Κι ενώ είναι σαφής η σχέση που υπάρχει µεταξύ των δεικτών αποτίµησης και των στόχων που µια Βιβλιοθήκη θέτει, αυτή περιορίζεται µόνο σε επίπεδο ερµηνείας και όχι σε επίπεδο άσκησης. Πράγµατι, η προσπάθεια ανάπτυξης δεικτών αποτίµησης µε προσυλλαµβανόµενες ιδέες στόχων θα αποδεικνυόταν παραπλανητική και αντιπαραγωγική. Ειδικότερα θα προκαλούσε την απογοήτευση και τον κυνισµό µεταξύ των ατόµων του προσωπικού της Βιβλιοθήκης. Για παράδειγµα, ένας ιευθυντής Βιβλιοθήκης ο οποίος επιθυµεί να αναλύσει το χρόνο που χρειάζεται κάθε φορά για την ικανοποίηση αιτηµάτων διαδανεισµού (και αφού έχει προηγουµένως προκαθορίσει ως µέγιστο χρόνο παραλαβής τις 10 µέρες), είναι πιθανό να αντιµετωπίσει τρεις καταστάσεις: από τη µια µεριά το αρµόδιο για το διαδανεισµό προσωπικό να µην αποδειχθεί συνεργάσιµο ή µπορεί να συνεργαστεί µε κυνικό τρόπο, µε αποτέλεσµα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν να είναι διαστρεβλωµένα και τελικά ανούσια. Ή είναι πιθανό το προσωπικό να διοχετεύσει όλη του την ενέργεια στην υλοποίηση του αρχικού στόχου, σε βάρος όµως των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Βέβαια, αν το αποτέλεσµα δεν είναι το επιθυµητό, τότε η συγκεκριµένη έρευνα αποτίµησης θα επιδείξει τη χαµηλή απόδοση του υπηρεσιακού δυναµικού της Βιβλιοθήκης. 10

13 4. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Ένας από τους λόγους που η σχετική µε τη διαδικασία αποτίµησης βιβλιογραφία απέτυχε κατά καιρούς να εµπνεύσει τους υπαλλήλους των Βιβλιοθηκών, αφορά στο γεγονός ότι το θέµα αυτό συνήθως αντιµετωπίζεται µεµονωµένα από τις υπόλοιπες πτυχές της διαδικασίας διαχείρισης. Αυτό οφείλεται στο ότι οι δείκτες αποτίµησης αντιµετωπίζονται ως αυτοσκοπός και όχι ως µέσο για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων στόχων, δηµιουργώντας έτσι σοβαρά προβλήµατα. Ειδικότερα, ένα από αυτά τα προβλήµατα σχετίζεται µε τη διαµόρφωση µιας άποψης γνωστής ως «προτίµηση του µήνα», στην οποία τα Ιδρύµατα και οι Βιβλιοθήκες στηρίχθηκαν για να δηµιουργήσουν δείκτες αποτίµησης, χωρίς όµως να λάβουν υπόψη το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο ανήκουν, αλλά ούτε και τον πραγµατικό σκοπό της δηµιουργίας των δεικτών αποτίµησης. Αν ένας ιευθυντής Βιβλιοθήκης δε λάβει υπόψη του το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο ανήκει και λειτουργεί η Βιβλιοθήκη του, τότε δε θα µπορέσει να αναλάβει πρωτοβουλίες στηριζόµενος στις πληροφορίες που προκύπτουν από τη δηµιουργία δεικτών αποτίµησης. Επιπλέον, όταν η διαδικασία αποτίµησης αντιµετωπίζεται µεµονωµένα, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για τους πολυάσχολους βιβλιοθηκονόµους να δείξουν εµµονή στη συλλογή και ερµηνεία των στοιχείων αποτίµησης, διότι τους είναι αδύνατο να καταλάβουν πώς µια τέτοια προσπάθεια θα µπορούσε να συµβάλλει στη βελτίωση της υπηρεσίας που υπάγεται στην αρµοδιότητά τους. Αν κανείς επιθυµεί να έχει όσο το δυνατό µεγαλύτερο όφελος από τη διαδικασία δηµιουργίας δεικτών αποτίµησης πρέπει να κατανοήσει την ανάγκη προσήλωσης στα πλαίσια µιας συγκεκριµένης στρατηγικής διαχείρισης και ενός συγκεκριµένου σχεδιασµού, όπως φαίνεται στο σχήµα 2. Στο σχήµα αυτό οι δείκτες αποτίµησης προκύπτουν από τον καθορισµό στρατηγικών αντικειµενικών στόχων, ενώ γίνεται σαφές ότι τα συµπεράσµατα που εξάγονται από τη διαδικασία αποτίµησης επηρεάζουν τον περαιτέρω στρατηγικό σχεδιασµό και την περαιτέρω λήψη αποφάσεων. 1. Καθορισµός στρατηγικών αντικειµενικών στόχων Ανασκόπηση αντικειµενικών στόχων ανακατανοµή προϋπολογισµού κτλ Καθορισµός υπηρεσιών που θα υλοποιήσουν τους αρχικούς στόχους Σύγκριση αποτελεσµάτων αποτίµησης µε τους αντικειµενικούς στόχους Ανακατανοµή οικονοµικών πόρων µεταξύ των υπηρεσιών 4. Αξιολόγηση της λειτουργίας µιας υπηρεσίας µε τη συµβολή των δεικτών αποτίµησης Σχήµα 2 ηµιουργία δεικτών αποτίµησης Κάθε ιευθυντής Βιβλιοθήκης, πριν ξεκινήσει τη διαδικασία αποτίµησης, πρέπει να είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα: σε τί είδους Βιβλιοθήκη εργάζεται; τί προσπαθεί να επιτύχει; ποιοί είναι οι αντικειµενικοί του στόχοι; ποιούς στόχους έθεσε από µόνος του; στα πλαίσια ποιών περιορισµών εργάζεται; 11

14 πώς κρίνει (ή πώς θα έκρινε) την επιτυχία ή την αποτυχία του; ποιά είναι η δοµή της Βιβλιοθήκης του; µε ποιό τρόπο επιτυγχάνεται ο έλεγχος διαχείρισης της Βιβλιοθήκης του; τί είδους χρήστες εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη και τί είδους υπηρεσίες ζητούν; Τα παραπάνω ερωτήµατα επικεντρώνουν την προσοχή τους στους στόχους που µια Βιβλιοθήκη θέτει και οφείλει να πραγµατοποιήσει, και όχι στα µέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών. Από την άλλη µεριά η Βιβλιοθήκη αντιµετωπίζεται ως αυτόνοµη οντότητα, αποξενωµένη από το γενικότερο πλαίσιο του Ιδρύµατος στο οποίο ανήκει. Όλες οι Βιβλιοθήκες, ακόµη και οι µεγαλύτερες εθνικές ή ερευνητικές Βιβλιοθήκες λειτουργούν σύµφωνα µε το καθορισµένο, από το Ίδρυµα ή το κυβερνητικό σώµα στο οποίο ανήκουν, πλαίσιο. Στο σχήµα 3 γίνεται φανερό ότι η δήλωση αποστολής του Ιδρύµατος, στα πλαίσια του οποίου λειτουργεί η Βιβλιοθήκη, αποτελεί την αφετηρία για τη δηµιουργία δεικτών αποτίµησης. Η δήλωση αποστολής ενός Ιδρύµατος συνήθως διατυπώνεται µε γενικούς και µάλλον υπερβολικούς όρους, αφού αρχικός σκοπός κάθε Ιδρύµατος είναι ο καθορισµός µακροπρόθεσµων φιλοδοξιών. Για να αποδειχθεί η δήλωση αποστολής ένα χρήσιµο εργαλείο διαχείρισης πρέπει να συνοδεύεται από µια ανακοίνωση των αντικειµενικών στόχων του Ιδρύµατος, οι οποίοι θα συνοψίζουν το τί ακριβώς προσπαθεί το Ίδρυµα να επιτύχει. Έτσι, για παράδειγµα, η αποστολή ενός Πανεπιστηµίου µπορεί να είναι: «η µετατροπή του σε ένα κέντρο διδασκαλίας, έρευνας και µάθησης υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών». Αυτή η φιλοδοξία µπορεί να ερµηνευθεί µε τους ακόλουθους αντικειµενικούς στόχους του Ιδρύµατος: Να παρέχει µια υψηλή ποιοτικά µαθησιακή εµπειρία για τους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές σε Χ αριθµό µαθηµάτων. Να είναι ένα εξέχον ερευνητικό κέντρο σε Χ αριθµό µαθηµάτων. Να συµβάλλει στην οικονοµική ευηµερία της περιοχής στην οποία υπάγεται, µέσω της αναζήτησης ευκαιριών για συνεργασία µε την τοπική βιοµηχανία και το εµπόριο, µε σκοπό το αµοιβαίο όφελος και των δύο. Πριν ξεκινήσει ένας ιευθυντής Βιβλιοθήκης τη διαδικασία ανάπτυξης δεικτών αποτίµησης, είναι απαραίτητο να γνωρίζει και να έχει κατανοήσει την αποστολή του Ιδρύµατος, καθώς και τους αντικειµενικούς του στόχους. Στις περιπτώσεις εκείνες που ένα Ίδρυµα δεν έχει προβεί σε σαφείς διατυπώσεις για την αποστολή και τους αντικειµενικούς του στόχους, είναι αναγκαίο ο ιευθυντής της Βιβλιοθήκης να καταστήσει σαφές ότι πρέπει να τους γνωρίζει, διότι επηρεάζουν τις οποιεσδήποτε εκτιµήσεις του για την αποτίµηση της Βιβλιοθήκης του. ήλωση αποστολής της Βιβλιοθήκης Η Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωµένη να γνωστοποιεί την αποστολή της και τους αντικειµενικούς της στόχους. Όταν όµως πρόκειται για την αναγκαιότητα απολογισµού της, είναι απαραίτητο οι αντικειµενικοί της στόχοι να συσχετίζονται µε τους γενικότερους αντικειµενικούς στόχους του Ιδρύµατος στο οποίο ανήκει. Όπως φαίνεται και στο σχήµα 3, οι αντικειµενικοί στόχοι χρησιµεύουν ως βάση καθορισµού των υπηρεσιών που θα παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη. Έχοντας συµφωνηθεί οι αντικειµενικοί στόχοι της Βιβλιοθήκης, είναι συχνά αναγκαία η επιθεώρηση των παρεχοµένων υπηρεσιών, προκειµένου να διαπιστωθεί αν όλες οι υπηρεσίες της σχετίζονται µε τους στόχους που αυτή έθεσε. ιότι, αν µια υπηρεσία, δεν προωθεί τη διαδικασία υλοποίησης των στόχων της Βιβλιοθήκης, τότε είναι σκόπιµο να αναρωτηθεί κανείς αν είναι αναγκαία η επένδυση οικονοµικών πόρων στην υπηρεσία αυτή. Επιπλέον ο καθορισµός αντικειµενικών στόχων από τη Βιβλιοθήκη επηρεάζει και τη δοµική της οργάνωση, στα πλαίσια της οποίας θα αναπτυχθούν οι δείκτες αποτίµησης. Και όπως φαίνεται στο σχήµα 2 οι διαδικασίες σχεδιασµού αντικειµενικών στόχων, ανακατανοµής προϋπολογισµού και αξιολόγησης δεν έχουν γραµµική αλλά κυκλική µορφή. Εποµένως οι δείκτες αποτίµησης και ενηµερώνονται από τους αντικειµενικούς στόχους που η Βιβλιοθήκη έθεσε, αλλά και τους ενηµερώνουν. 12

15 Καθορισµός αποστολής του Ιδρύµατος αντικειµενικών στόχων του Ιδρύµατος Εξέλιξη αποστολής της Βιβλιοθήκης αντικειµενικών στόχων της Βιβλιοθήκης Επικοινωνία, συµφωνία για την καθιέρωση των αντικειµενικών στόχων της Βιβλιοθήκης Προσδιορισµός υπηρεσιών Βιβλιοθήκης αντικειµενικών στόχων που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης ιαχωρισµός δεικτών αποτίµησης Συλλογή στοιχείων Ανάλυση στοιχείων Σύγκριση των αποτελεσµάτων της διαδικασίας αποτίµησης µε τους αντικειµενικούς στόχους της Βιβλιοθήκης Ανασκόπηση αντικειµενικών στόχων της Βιβλιοθήκης ανακατανοµής οικονοµικών πόρων διαδικασίας αποτίµησης διαδικασιών, µεθόδων Σχήµα 3 Κατευθυντήριος χάρτης για τη δηµιουργία δεικτών αποτίµησης 13

16 5. Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη καθορισµού ενός συγκεκριµένου τρόπου προσέγγισης µιας διαδικασίας αποτίµησης, πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης περικλείει όλους τους ρόλους που µια Βιβλιοθήκη έχει αναλάβει να πραγµατοποιήσει. Για να γίνει αυτό πρέπει κανείς να µελετήσει τη Βιβλιοθήκη µέσα στα πλαίσια ενός συγκεκριµένου συστήµατος. Α). Η Βιβλιοθήκη ως φυσικό σύστηµα Οι περισσότερες Βιβλιοθήκες και υπηρεσίες πληροφόρησης υπάρχουν (λειτουργούν) ως φυσικά συστήµατα, γεγονός που σηµαίνει ότι αποτελούνται από φυσικούς χώρους που είναι δυνατό κανείς να επισκεφθεί, να αναζητήσει πληροφορίες, να µελετήσει κτλ. Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπογραµµιστεί η αναγκαιότητα χρήσης του κτιρίου της Βιβλιοθήκης µέσα στα πλαίσια οποιουδήποτε συστήµατος αποτίµησης. Β). Η Βιβλιοθήκη ως µοντέλο συλλογής υλικού Μια Βιβλιοθήκη µπορεί να θεωρηθεί και ως ένα µοντέλο συλλογής υλικού. Οι περισσότεροι βιβλιοθηκονόµοι θα θεωρούσαν ότι ο χαρακτηρισµός αυτός είναι πολύ περιοριστικός, ως συνολική έκφραση του τί ακριβώς πραγµατοποιεί µια Βιβλιοθήκη. Είναι επίσης γεγονός ότι για πολλούς χρήστες, ιδιαίτερα για εκείνους των Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων, δίνουν µεγάλη σηµασία, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, στο µέγεθος της Βιβλιοθήκης, το πεδίο δράσης της και τη συχνότητα κυκλοφορίας του υλικού της. Επιπλέον ο όρος «υλικό Βιβλιοθήκης» πρέπει να επεκταθεί και στις ενσωµατωµένες υπηρεσίες πληροφόρησης, οι οποίες είναι διαθέσιµες σε ηλεκτρονική µορφή, είτε σε CD-Rom είτε on-line. Γ). Η Βιβλιοθήκη ως πύλη πληροφόρησης Μια Βιβλιοθήκη είναι δυνατό να θεωρηθεί και πύλη πληροφόρησης, ως δηλαδή ένα µέσο µε τη βοήθεια του οποίου ο χρήστης έρχεται σε επαφή µε την πληροφορία που επιθυµεί, και η οποία όµως βρίσκεται κάπου αλλού. Το γεγονός αυτό δεν υπονοεί αναγκαστικά τη χρήση της τεχνολογίας µε σκοπό την εξασφάλιση πρόσβασης σε αποµακρυσµένες βάσεις δεδοµένων, αλλά και τη χρήση της υπηρεσίας διαδανεισµού, τη χρήση της υπηρεσίας ικανοποίησης αιτηµάτων πληροφόρησης και την παροχή βοηθείας από τους βιβλιοθηκονόµους για την ανάκτηση πολύπλοκων και απαραίτητων για τους χρήστες πληροφοριών. Η ανάληψη ποικίλων ρόλων από µια Βιβλιοθήκη εξαρτάται από το γενικότερο πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτή ανήκει και λειτουργεί. Έτσι, µια Εµπορική Βιβλιοθήκη είναι δυνατό να αναλάβει το ρόλο του διανοµέα πληροφοριών. Από την άλλη µεριά µια Ακαδηµαϊκή Βιβλιοθήκη είναι δυνατό να θεωρήσει τον εαυτό της ως έναν «αντιπρόσωπο µάθησης». Το γεγονός αυτό θα προϋπέθετε τη διασφάλιση και παροχή ενός περιβάλλοντος το οποίο θα διευκόλυνε την αυτοκατευθυνόµενη µάθηση και θα απέβλεπε στην εκµάθηση του τρόπου ανάκτησης µιας πληροφορίας και του τρόπου διαχείρισής της. Μια δηµόσια Βιβλιοθήκη µπορεί να θεωρήσει τον εαυτό της ως έναν εκπρόσωπο ψυχαγωγίας, όπου θα µπορούσε κανείς να περάσει τον ελεύθερο χρόνο του, ακούγοντας κασέτες ήχου, ψηφιακούς δίσκους ή οργανώνοντας καλλιτεχνικές εκθέσεις και κοντσέρτα. Πριν προχωρήσει κανείς στη διαδικασία ανάπτυξης δεικτών αποτίµησης πρέπει οπωσδήποτε να καταγράψει τους διαφορετικούς ρόλους της Βιβλιοθήκης. Για το λόγο αυτό θεωρείται αναγκαία η δηµιουργία µιας λίστας ελέγχου, µε τη βοήθεια της οποίας θα διασφαλίζεται ότι οι δείκτες αποτίµησης που θα δηµιουργηθούν, θα αντανακλούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης και όχι απλώς ένα µέρος τους. Η δηµιουργία της λίστας αυτής µπορεί να αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρήσιµη για το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, ειδικά αν δεν έχει την εµπειρία πραγµατοποίησης τέτοιου είδους ασκήσεων στο παρελθόν. Οι ασκήσεις αυτές κεντρίζουν το ενδιαφέρον του προσωπικού για τον πραγµατικό σκοπό της Βιβλιοθήκης και δίνεται περισσότερη έµφαση στο στρατηγικό σχεδιασµό και στην ανάπτυξη δεικτών αποτίµησης για τις διάφορες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. 14

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4 κανόνες διαδανεισµού Κανόνες ιαδανεισµού / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; Ιωάννινα : Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί. H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ ΜΑΘΗΜΑ 3ο Μάνατζµεντ - Ορισµοί H Εξέλιξη του Μάνατζµεντ Οι Λειτουργίες του Μάνατζµεντ I. Μάνατζµεντ - Ορισµοί... η τέχνη να φέρνεις εις πέρας κάθε έργο µε τη στήριξη και την συµµετοχή ατόµων οργανωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας

Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας Βασικές τεχνικές στατιστικού ελέγχου ποιότητας ειγµατοληψία αποδοχής, µε τη λήψη αντιπροσωπευτικών δειγµάτων σύµφωνα µε την στατιστική θεωρία της δειγµατοληψίας. ιαγράµµατα ελέγχου, όπου τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy

Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση. Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Πετυχημένη Σχολική Ηγεσία: 10 ισχυρές παραδοχές-προκλήσεις για βελτίωση Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΥΠΠ stylmarios@cytanet.com.cy Δέκα ισχυρές παραδοχές για μια πετυχημένη σχολική ηγεσία Day, Sammons, Hopkins,

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712

Σε συνεργασία με το. Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Σε συνεργασία με το Επικοινωνία: sgounar@aueb.gr Τηλ. 2108203712 Δυο Λόγια για το Εργαστήριο Μάρκετινγκ To Εργαστήριο Μάρκετινγκ (ALARM) ανήκει στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΠΑΒ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001 1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ψήφισμα Συμβουλίου Ευρωπαίων Οδοντιάτρων (CED) Mάιος 2013 Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εξέλιξη Οδοντιάτρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το κείμενο που ακολουθεί είναι η ελληνική μετάφραση του ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών. Οικονομικά της Εκπαιδευσης. Ακαδημαικό έτος 2013-2014. Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών. Οικονομικά της Εκπαιδευσης. Ακαδημαικό έτος 2013-2014. Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών Οικονομικά της Εκπαιδευσης Ακαδημαικό έτος 2013-2014 Διδάσκων: Νίκος Γιαννακόπουλος Εισαγωγικά Οικονομική επιστημη και εκπαίδευση Τα οικονομικά της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Ενότητα 4: Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αθανασιάδης Αναστάσιος Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 H ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αργυρώ Ρεμούνδου ΕΣΥΠ / ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 ΕΒΕΑ, 14 Οκτωβρίου 2015 Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 Συστήματα περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ TOY ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΠ) ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) Η Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Πληροφορικής είναι η πρώτη οργανωµένη βιβλιοθήκη Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..»

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ..» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ:.. ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα