Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Vellum PHP Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα PHP Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1

2 Vellum PHP Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα PHP Σελίδα 2 από 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την διεύρυνση του διαδικτύου και των on-line συναλλαγών, η ανάγκη για µια γλώσσα προγραµµατισµού διαδικτύου είναι καταλυτική. Η PHP είναι σήµερα µια ανοικτού κώδικα και γενικού σκοπού scripting γλώσσα προγραµµατισµού, η οποία είναι ειδικά κατάλληλη για ανάπτυξη εφαρµογών διαδικτύου και µπορεί να ενσωµατωθεί στην HTML Η γλώσσα PHP αρχικά αναπτύχθηκε σαν µια συλλογή από απλά κείµενα Perl ενώ αργότερα αναπτύχθηκε σε γλώσσα προγραµµατισµού C από τον Καναδό Rasmus Lerdorf το Ο Lerdorf χρησιµοποίησε PHP για προβάλει το βιογραφικό του σηµείωµα και συλλέξει δεδοµένα όπως πόση κίνηση δεχόταν η προσωπική του ιστοσελίδα. Το 199 εκδόθηκε για το κοινό η έκδοση Personal Home Page Tools ενώ το 1997 κυκλοφόρησε µια ανανεωµένη έκδοση και µετονοµάστηκε σε PHP: Hypertext PreProcessor, όνοµα που έχει καθιερωθεί µέχρι σήµερα. Η διαφορά του PHP µε τις άλλες γλώσσες είναι ότι αντί να γράφετε ένα πρόγραµµα µε πολλές εντολές για να εξάγετε HTML, γράφετε ένα HTML script µε κάποιο ενσωµατωµένο κώδικα για να κάνει κάτι. Ο κώδικας PHP είναι εσώκλειστος σε ειδικά tags (ετικέτες) αρχής και τέλους που σας επιτρέπουν να µεταφέρεστε µέσα και έξω από το "PHP mode". Μερικά από τα πλεονεκτήµατα που συγκεντρώνει η γλώσσα είναι ότι µπορεί να συλλέξει δεδοµένα, να παράγει δυναµικό περιεχόµενο και να δουλέψει µε cookies. Πιο εξειδικευµένα µε ένα PHP script µπορεί κάποιος να πραγµατοποιήσει Server-side scripting, command line scripting και να δηµιουργήσει εφαρµογές GUI( σε γραφικά περιβάλλοντα χρηστών). Η γλώσσα PHP µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλα τα κύρια λειτουργικά συστήµατα όπως Linux, Unix, Windows, Mac OS καθώς και υποστηρίζεται από πολλούς web server όπως Apache, Personal Web Server, Netscape, Microsoft Internet Information Server κ.α. Εκτός των παραπάνω πλεονεκτηµάτων µε την PHP µπορεί κανείς να εξάγει εικόνες, αρχεία PDF, ταινίες Flash καθώς και κείµενα XHTML και XML. Το µεγαλύτερο ίσως πλεονέκτηµα της PHP είναι ότι υποστηρίζεται από µια µεγάλη γκάµα βάσεων δεδοµένων όπως dbase, InterBase, Oracle, MySQL, IBM DB2, ODBC και πολλές άλλες. Η PHP έχει επίσης υποστήριξη για επικοινωνία µε άλλες υπηρεσίες χρησιµοποιώντας πρωτόκολλα όπως LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (στα Windows) και αµέτρητα άλλα. Η PHP χρησιµοποιείτε επισης στον τοµέα του e-commerce, και υποστηρίζεται από τις Cybercash payment, CyberMUT, VeriSign Payflow Pro και CCVS, συναρτήσεις χρήσιµες για τα online προγράµµατα πληρωµών. Το πιστοποιητικό Vellum PHP Web Authoring Professional Certificate δηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε Leaders στο χώρο της πληροφορικής για να πιστοποιήσει τις γνώσεις και τις τεχνικές δεξιότητες ενός σύγχρονου προγραµµατιστή διαδικτυακων εφαρµογών. Το σχήµα πιστοποίησης έχει ως βάση την εµπειρία της Vellum Global Educational Services σε θέµατα πιστοποίησης γνώσεων και εξειδικευµένων δεξιοτήτων πληροφορικής. Σελίδα 3 από 3

4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Σκοπός Σκοπός του Vellum PHP Web Authoring Professional Certificate είναι να αξιολογήσει την ικανότητα ενός υποψηφίου να κατανοεί, αναλύει και προγραµµατίζει κώδικα PHP και να είναι σε θέση να εφαρµόζει και συνδυάζει τις γνώσεις αυτές µε άλλες διαδικτυακές εφαρµογές. Θα ζητηθεί από τους υποψήφιους να αποδείξουν γνώσεις και δεξιότητες προγραµµατισµού διαδικτυακων και εφαρµογών τύπου GUI. Οµάδα Στόχος Το Vellum PHP Web Authoring Professional Certificate είναι σχεδιασµένο για όσους ήδη γνωρίζουν τουλάχιστον στατικό προγραµµατισµό ιστοσελίδων µε κώδικα HTML ή JavaScript Είναι κατάλληλο για φοιτητές, προγραµµατιστές και αναλυτές διαδικτυακων εφαρµογών και εφαρµογών ηλεκτρονικού επιχειρείν κ.ά. Σελίδα 4 από 4

5 οµή του ιπλώµατος ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1 ΩΡΕΣ Εισαγωγή και πρώτα βήµατα Μερικοί βασικοί ορισµοί 1.2 Η θέση της γλώσσας προγραµµατισµού PHP στον World Wide Web 1.3 Γιατί PHP; Κόστος Ευκολία χρήσης Συµβατότητα µε άλλες πλατφόρµες Σταθερότητα 1.3. Πολλές επεκτάσεις 1.4 Βασικοί κανόνες προγραµµατισµού µε PHP Περνώντας σε περιβάλλον PHP µέσα από την HTML Βασικά στοιχεία για το συντακτικό της PHP 2. Εργασία µε κείµενα και αριθµούς Το πρώτο µας πρόγραµµα σε PHP 2.2 Εκτύπωση κειµένων Η εντολή echo Η εντολή print 2.3 Τύποι δεδοµένων Ακέραιοι αριθµοί (integers) Αριθµοί διπλής ακρίβειας (doubles) Boolean αριθµοί Ο τύπος δεδοµένων NULL 2.3. Αλφαριθµητικά (strings) Πίνακες (arrays) Αντικείµενα (objects) Πηγές (resources) 2.4 Μεταβλητές Καθορισµός ονόµατος µεταβλητών Καθορισµός τιµής µεταβλητών Σταθερές 2. Επεξεργασία αλφαριθµητικών 2..1 είκτης αλφαριθµητικών 2..2 Συνένωση αλφαριθµητικών 2..3 Μήκος αλφαριθµητικού 2..4 Αναζήτηση γραµµάτων ή αλφαριθµητικών µέσα σε αλφαριθµητικό 2.. Σύγκριση αλφαριθµητικών 2..6 Επιλογή τµήµατος αλφαριθµητικού και αντικατάστασή του 2..7 Συναρτήσεις για την αλλαγή γραµµάτων από πεζά σε κεφαλαία και Σελίδα από

6 αντίστροφα 2.6 Επεξεργασία αριθµών Αριθµητικοί τελεστές Τελεστές αύξησης Ειδικοί τελεστές ανάθεσης Τελεστές σύγκρισης 2.6. Κανόνες προτεραιότητας πράξεων- παρενθέσεις Βασικές µαθηµατικές συναρτήσεις 2.7 Ασκήσεις 3. Παίρνοντας αποφάσεις και επαναλαµβανόµενες ενέργειες Κατανόηση concepts true και false Boolean σταθερές Τελεστές λογικών πράξεων Προτεραιότητα λογικών τελεστών 3.2 Λήψη αποφάσεων If-else Elseif 3.3 Λήψη περίπλοκων αποφάσεων 3.4 Επαναλαµβανόµενες ενέργειες Βρόχοι µε και χωρίς όριο while Do-while For 3.4. Παραδείγµατα βρόχων Break και continue Σηµείωση για τους ατέρµονους βρόχους 3. Ασκήσεις 4. Εργασία µε Πίνακες-Arrays Βασικές αρχές των πινάκων ηµιουργία ενός πίνακα Επιλογή ονόµατος για έναν πίνακα ηµιουργία ενός αριθµητικού πίνακα Εύρεση του µεγέθους του πίνακα 4.2 Βρόχοι και πίνακες 4.3 Μετατρέποντας πίνακες 4.4 Ταξινοµώντας πίνακες 4. Χρησιµοποίηση πολυδιάστατων πινάκων 4.6 Ασκήσεις. Μέθοδοι 10.1 Ορισµός και κάλεσµα µεθόδου.2 Πέρασµα παραµέτρων σε µεθόδους.3 Επιστρεφόµενες τιµές από µεθόδους.4 Κατανόηση της εµβέλειας των µεταβλητών. Ασκήσεις Σελίδα 6 από 6

7 6. Κατασκευάζοντας φόρµες ιστοχώρου Χρήσιµες µεταβλητές διακοµιστή 6.2 ουλεύοντας µε παραµέτρους φόρµας 6.3 Επεξεργασία φόρµας µε µεθόδους 6.4 Επικύρωση δεδοµένων Απαιτούµενα στοιχεία Αριθµητικά ή αλφαριθµητικά στοιχεία Εύρος αριθµών ιευθύνσεις ηµιουργία combo box 6. Παρουσίαση σταθερών τιµών 6.6 Επισύναψη ενότητας 6.7 Ασκήσεις 7. Αποθήκευση πληροφοριών σε βάση δεδοµένων Οργάνωση δεδοµένων σε µια βάση δεδοµένων 7.2 Σύνδεση µε ένα πρόγραµµα βάσης δεδοµένων 7.3 Βασικά µαθήµατα SQL ηµιουργία και διαγραφή ενός πίνακα Εισαγωγή δεδοµένων µε την εντολή INSERT Ενηµέρωση εγγραφών µε την εντολή UPDATE ιαγραφή εγγραφών µε την εντολή DELETE 7.3. Ανάκτηση εγγραφών µε την εντολή SELECT ORDER BY και LIMIT Ειδικοί χαρακτήρες (wildcards) 7.4 Εισάγοντας δεδοµένα σε µια βάση δεδοµένων 7. Εισάγοντας µε ασφάλεια δεδοµένα από φόρµα 7.6 ηµιουργία µοναδικών ID 7.7 Μια φόρµα εισαγωγής δεδοµένων 7.8 Ανάκτηση δεδοµένων από µια βάση δεδοµένων 7.9 Αλλάζοντας τη µορφή των γραµµών 7.10 Ανακτώντας µε ασφάλεια δεδοµένα από φόρµα 7.11 Μια πλήρης φόρµα ανάκτησης δεδοµένων 7.12 MySQL χωρίς PEAR DB 7.13 Ασκήσεις 7.13 Ασκήσεις 7.13 Ασκήσεις 8. Αναγνώριση χρηστών µε cookies και sessions ουλεύοντας µε cookies 8.2 Ενεργοποίηση Sessions 8.3 Αποθήκευση και απόσπαση πληροφοριών 8.4 Εναρµονισµός Sessions 8. Είσοδος σε σύστηµα και αναγνώριση χρήστη 8.6 Χρησιµοποιώντας τις µεθόδους setcookie() και sessionstart() Σελίδα 7 από 7

8 8.7 Ασκήσεις 9. ιαχείριση Ηµεροµηνίας και Χρόνου Βασικές συναρτήσεις για την ηµεροµηνία και την ώρα 9.2 Μια πιο βολική συνάρτηση για ηµεροµηνία και ώρα 9.3 Ηµεροµηνία και ώρα σε φόρµες 9.4 Εµφάνιση ηµερολογίου 9. ιαχείριση διαφορετικών ειδών ηµερολογίων 9.6 Ασκήσεις 10. Εργασία µε αρχεία Κατανόηση των αδειών αρχείων 10.2 Ανάγνωση και εγγραφή ολόκληρων αρχείων Ανάγνωση αρχείου Εγγραφή αρχείου 10.3 Ανάγνωση και εγγραφή τµηµάτων αρχείων 10.4 Εργασία µε αρχεία τύπου CSV 10. Επιθεώρηση των αδειών αρχείων 10.6 Έλεγχος για σφάλµατα 10.7 Φιλτράρισµα εξωτερικών αρχείων 10.8 Ασκήσεις 11. Ανάλυση δεδοµένων κειµένου και δηµιουργία XML Ανάλυση δεδοµένων ενός αρχείου τύπου XML 11.2 ηµιουργία ενός αρχείου τύπου XML 11.3 Ασκήσεις 12. Εξουδετέρωση σφαλµάτων (debugging) Έλεγχος της περιοχής εµφάνισης σφαλµάτων 12.2 Επισκευή σφαλµάτων ανάλυσης δεδοµένων 12.3 Επιτήρηση των δεδοµένων του προγράµµατος 12.4 Επισκευή σφαλµάτων βάσεων δεδοµένων 12. Ασκήσεις 13. Άλλες λειτουργίες του PHP Γραφικά 13.2 PDF 13.3 Shockwave/Flash 13.4 Κώδικας για Browser 13. Αποστολή και υποδοχή mail 13.6 Ανέβασµα αρχείων σε φόρµες 13.7 Πλαίσιο HTML_QuickForm Form-Handling 13.8 Κλάσεις και Αντικείµενα (classes and objects) Βασικές έννοιες των αντικειµένων Σελίδα 8 από 8

9 ηµιουργία ενός νέου αντικειµένου Πρόσβαση σε ιδιότητες και µεθόδους 13.9 Προχωρηµένη επεξεργασία XML SQLite Τρέξιµο διαταγών τύπου Shell Προχωρηµένα Μαθηµατικά Κρυπτογράφηση Επικοινωνία µε άλλες γλώσσες προγραµµατισµού 13.1 IMAP, POP3 και NNTP Εκτέλεση από τη γραµµή εντολών PHP-GTK Περισσότερες λειτουργίες του PHP Επανάληψη 14. Εγκατάσταση και εναρµόνιση ενός µεταφραστή PHP Εγκατάσταση του PHP σε έναν παροχέα δικτύου 14.2 Εγκατάσταση του interpreter της PHP Εγκατάσταση στα Windows Εγκατάσταση σε Linux και Unix 14.3 Εγκατάσταση του PEAR 14.4 Κατέβασµα και εγκατάσταση των φίλων του PHP Εγκατάσταση του Apache MySQL 14. Αλλαγή των ρυθµίσεων εναρµόνισης του PHP Πρακτική εξάσκηση 1. Βασική ορολογία PHP Χαρακτήρες και Μεταχαρακτήρες 1.2 Quantifiers 1.3 Anchors 1.4 Τάξεις χαρακτήρων 1. Απληστία (Greed) 1.6 Συναρτήσεις PCRE του PHP Αντιστοίχιση Αντικατάσταση Επεξεργασία πινάκων 1.7 Ασκήσεις 16. Επανάληψη Ασκήσεων Βιβλίου Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο 16. Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο Κεφάλαιο 12 Σελίδα 9 από 9

10 16.12 Κεφάλαιο 1 Μορφή της Αξιολόγησης Η πρακτική αξιολόγηση του Vellum PHP Web Authoring Professional Certificate που αφορά την επίλυση case studies είναι σχεδιασµένη ώστε να ολοκληρωθεί σε 2 ώρες κάτω από επιβλεπόµενες συνθήκες. Οι υποψηφίου θα κληθούν να κατασκευάσουν 2 εφαρµογές διαδικτυακου προγραµµατισµού σε γλώσσα PHP (θα έχουν δικαίωµα επιλογής από λίστα 3 θεµάτων). Οι πρακτικές αξιολογήσεις πρέπει να γίνουν κάτω από επιβλεπόµενες και ελεγχόµενες συνθήκες. Το Κέντρο πρέπει να παρέχει «ένα ήσυχο περιβάλλον, παρόµοιο µε περιβάλλον εργασίας», για την αξιολόγηση. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε δικά τους αρχεία ή να κρατούν αντίγραφο της αξιολόγησης και εκτυπώσεις που γίνονται κατά τη διάρκειά της. Η διδασκαλία απαγορεύεται µετά την έναρξη της εξέτασης. Το Κέντρο πρέπει να εξασφαλίσει ότι µόνο το υλικό που επιτρέπεται από τη Vellum χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση του Vellum PHP Web Authoring Professional Certificate. ιαθεσιµότητα και Προετοιµασία Υλικού Αξιολόγησης Οι αξιολογήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν υλικό πρακτικής µόνο ΜΕΤΑ την ηµεροµηνία απόσυρσής τους από τη Vellum. H ηµεροµηνία αυτή γίνεται γνωστή µε σχετική δηµοσίευση στην επίσηµη ιστοσελίδα της Vellum. εν επιτρέπονται τροποποιήσεις των πρακτικών αξιολογήσεων της Vellum χωρίς την έγγραφη έγκριση της. Τυχόν αιτήσεις για αξιολογήσεις που καλύπτουν ειδικές ανάγκες πρέπει να γίνουν γραπτά στη Vellum τουλάχιστον 2 µήνες πριν από την καθορισµένη ηµεροµηνία εξέτασης. Αν δεν υπάρχουν έγχρωµοι εκτυπωτές στο Κέντρο, θα πρέπει να ζητηθεί από τους υποψηφίους να επιλέξουν χρώµατα που θα διαφέρουν ορατά όταν εκτυπωθούν ασπρόµαυρα. Σελίδα 10 από 10

11 ιαχείριση της Εξέτασης - Αξιολόγησης Τα Κέντρα είναι υπεύθυνα να εξασφαλίσουν ότι ο εξοπλισµός και τα προγράµµατα που θα χρησιµοποιηθούν από τους υποψηφίους δουλεύουν σωστά και θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στα Αντικείµενα Αξιολόγησης όπως περιγράφονται στην εξεταστέα ύλη. Λάθη που θα γίνουν σαν αποτέλεσµα ελαττωµατικών προγραµµάτων ή εξοπλισµού δεν θα ληφθούν υπόψη σε διαδικασίες προσφυγής. Σε περίπτωση που κολλήσει ο υπολογιστής, ή γίνει διακοπή ρεύµατος ή ζηµιά στον εξοπλισµό κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν να πάρουν µέρος σε µια καινούρια εξέταση. Θα πρέπει να συµβουλευτείτε την Vellum Global Educational Services τµήµα Εξυπηρέτηση πελατών για την ηµεροµηνία της νέας εξέτασης. Τα Κέντρα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι υποψήφιοι έχουν την απαιτούµενη γραφική ύλη. Οι υποψήφιοι δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν λεξικά, δικές τους σηµειώσεις, εγχειρίδια που έχουν ετοιµαστεί από το Κέντρο και αφορούν την αξιολόγηση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δίνουν στους επιτηρητές τις εκτυπώσεις που θέλουν να υποβάλουν στο τέλος της αξιολόγησης. Κάθε εκτύπωση θα πρέπει να περιέχει το µοναδικό κωδικό του υποψηφίου, την ηµεροµηνία γεννήσεώς του και την ηµεροµηνία της εξέτασης, αλλά σε καµία περίπτωση το όνοµά του. Συνιστάται αυτές οι πληροφορίες να είναι τυπωµένες και όχι χειρόγραφες. Επίσης συνιστάται να τυπωθεί ο τίτλος της αξιολόγησης και/ή ο κωδικός της εξέτασης, καθώς και ο αριθµός της εκτύπωσης. Θέµατα ασφαλείας Ένας αρµόδιος επιτηρητής, εντεταλµένος της Vellum, πρέπει να είναι παρών σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης για να επιτηρεί. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να επικοινωνούν µεταξύ τους µε κανένα τρόπο και η ασφάλεια των αρχείων των υποψηφίων πρέπει να εξασφαλίζεται. εν µπορούν να ζητούν βοήθεια από τον επιτηρητή ή άλλον, εκτός αν υπάρχει πρόβληµα στο σύστηµα. Το υλικό αξιολόγησης πρέπει να είναι εµπιστευτικό. Φθάνει στο εξεταστικό Κέντρο τη στιγµή της εξέτασης. Όλη η δουλειά που θα αποθηκευτεί στο δίκτυο ή στο σκληρό δίσκο πρέπει να διατηρηθεί ασφαλής, έως το τέλος της εξεταστικής διαδικασίας. Τα Κέντρα ενθαρρύνονται να βάλουν κωδικούς ασφαλείας για να ελέγχουν τις διαδικασίες σύνδεσης και να σιγουρευτούν ότι θα υπάρχει πρόσβαση στα αρχεία µόνο από όσους είναι εξουσιοδοτηµένοι. Ο εντεταλµένος επιτηρητής θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι: Οι πιθανοί υποψήφιοι δεν έχουν πρόσβαση στο υλικό εξέτασης Στο τέλος κάθε εξέτασης o επιτηρητής θα µαζέψει όλες τις εργασίες των υποψηφίων Όλα τα αντίγραφα και η δουλειά που δεν θα σταλούν θα καταστραφούν Σελίδα 11 από 11

12 Οι φάκελοι µε τις εργασίες των υποψηφίων αποστέλλονται από τον επιτηρητή προς τη Vellum κάτω από συνθήκες ασφαλείας. Αποτελέσµατα Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µε τη σχετική αναφορά (Feed Back) αποστέλλονται στο κέντρο περίπου σε 3 εβδοµάδες. Τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων αποστέλλονται στο κέντρο σε διάστηµα µικρότερο των 4 ηµερών. Σελίδα 12 από 12

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 10 2. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ 20 3. ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 15 Vellum Open Office Web Authoring Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου µε εξειδίκευση στην γλώσσα Open Office Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum Open

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP MYSQL CSS «Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS» SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP MYSQL CSS «Certified Web Developer using PHP, MySQL & CSS» SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PHP MYSQL CSS SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E.

Διαβάστε περισσότερα

2.1.1 Ethernet 5 2.1.2 Token ring

2.1.1 Ethernet 5 2.1.2 Token ring Vellum E-Commerce Professional Certificate Πιστοποιητικό ανάπτυξης εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου Vellum Global Educational Services Σελίδα 1 από 1 Vellum E-Commerce Professional Certificate Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΟΜΟΣ. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP ΚΑΙ MySQL

Α ΤΟΜΟΣ. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP ΚΑΙ MySQL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΤΟΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΑ PHP ΚΑΙ MySQL ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΏΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ. Μπουρέλος Παναγιώτης AM 3446 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την ανταλλαγή βιοσημάτων ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΡΟΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE

ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ WWW ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WEB-SITE Υπεύθυνος Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Κατασκευή Τουριστικού Ενημερωτικού οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla!

Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές. Joomla! ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δηµιουργία Ιστότοπου αγγελιών για τους φοιτητές του ΤΕΙ µε τη χρήση του Joomla! ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσιώτα Ιωάννα-Ζωή (ΑΜ: Τ-1620)

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας Ενοικίασης πολυτελών κατοικιών

Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας Ενοικίασης πολυτελών κατοικιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας Ενοικίασης πολυτελών κατοικιών Σπουδαστής: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιβλέπον Καθηγητής:ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝHΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015

International Diploma In IT Skills Proficiency SYLLABUS. Έκδοση 1.0. Εξεταστέα Ύλη 2015 SYLLABUS 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη / ΤΚ 54627 Τηλ.-Fax: 2310501895 e-mail: info@vellum.org.gr - url: www.cambridge-vellum.gr Πνευματικά Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στα πλαίσια του. Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στα πλαίσια του. Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στα πλαίσια του προγράμματος ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ. Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π. Πανεπιστημίου Κρήτης Γενική περιγραφή Η Αναμόρφωση και Ενημέρωση Βάσεων Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Με θέμα : «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα