Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο δεδομένων ασφαλείας"

Transcript

1 Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF Εμπορική ονομασία NANOCOLOR COD 1500, robot 20 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις * Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις Προϊόν για αναλυτικούς σκοπούς. Ταξινόμηση σε σενάρια έκθεσης σύμφωνα με REACΗ, RIP 3.2 κωδικοί: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0 Το σενάριο έκθεσης είναι ενσωματωμένη σε ΤΜΗΜΑ * Χρήσεις που αντενδείκνυνται δεν περιγράφεται 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Κατασκευαστής MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG Neumann-Neander-Str. 6-8, Düren, Γερμανία Τηλ Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Έξω από τη Γερμανία (DE): Καλέστε περιφερειακές Δηλητηριάσεων Υπηρεσία Πληροφοριών σας ή επικοινωνήστε με το τοπικό Ζωή Εξοικονόμηση Υπηρεσία. DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ) Erfurt, Τηλ Σε περίπτωση που λείπει μια ενότητα κειμένου στην εγχώρια γλώσσα, θα αναφέρεται με αγγλικούς χαρακτήρες. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Κανονισμός 1999/45/EΚ Σύμβολα R 23/24/ Κανονισμός GHS 1272/2008/EΚ Σύμβολα GHS C T GHS05 GHS07 GHS08 Λέξη σήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ (DANGER) Υπόδειξη επικινδυνότητας Κλάση/κατηγορία επικινδυνότητας EUH203 Skin Sensitisation cat. 1A/1B H302 Acute Tox. 4 oral H312 Acute Tox. 4 derm. H314 Skin Corrosion 1A. Serious Damage to Eyes 1 H332 Acute Tox. 4 inh. H340 Germ Cell Mutagenicity cat. 1B H350 Carcinogenicity cat. 1B H373 STOT RE 2 H412 Hazardous to the aquatic environment - chronic cat. 3

2 Σελίδα: 2/9 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Σύμφωνα 1999/45/ΕΚ μικρές ποσότητες επιβλαβείς και εξαιρετικά εύφλεκτα παρασκευάσματα / μείγματα έχουν εν μέρει / εντελώς εξαίρεση από την επισήμανση (όχι συμβόλων F, O, Xn, Xi, N και δεν R και S φράσεις είναι απαραίτητα) μέχρι τις ml g. Σύμφωνα με τον κανονισμό CLP (GHS) οι εσωτερικές συσκευασίες πρέπει να σημειώνονται μόνο με το σύμβολο και τον αναγνωριστικό κωδικό του προϊόντος. Λιγότερο επικίνδυνες ουσίες/μείγματα με λέξη σήμανσης WARNING (ΠΡΟΣΟΧΗ) πρέπει έως 125 ml να επισημανθούν ή 125 g δεν πρέπει να επισημανθούν με φράσεις H και P. Κανονισμός 1999/45/EΚ Σύμβολα: C T R 23/24/ Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων. Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες. S Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Αποφεύγετε την έκθεση εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Κανονισμός GHS 1272/2008/EΚ Σύμβολα GHS: 2.3 Άλλοι κίνδυνοι GHS05 GHS07 GHS08 Λέξη σήμανσης: ΚΙΝΔΥΝΟΣ (DANGER) H314, H340, H350, EUH203 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. P202, P260D, P280sh, P , P , P , P , P , P405, P501 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. Μην αναπνέετε ατμούς. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύντε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Η αποκομιδή του περιεχομένου/περιέκτη να γίνεται σύμφωνα με τους απαιτούμενους κανονισμούς. Πιθανές δυσμενείς φυσικοχημικές επιπτώσεις Γενικά αναμένεται πάντα μια καυστική δράση όταν οι τιμές του ph είναι < 2 ή > 11,5. Πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις για τον άνθρωπο και πιθανά συμπτώματα Προκαλεί στο δέρμα, στα μάτια και στους αδένες ανάλογα με την συμπύκνωση, τη θερμοκρασία και το χρόνο επίδρασης σοβαρά εγκαύματα και πληγές που επουλώνονται δύσκολα. Ατμοί, ειδικά επίσης και από καυτά υγρά και εκνεφώματα, προκαλούν σοβαρούς ερεθισμούς στα μάτια και στα αναπνευστικά όργανα. Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να εμπλουτιστεί στο σώμα. Πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον Μην αφήσετε να διεισδύσει στο περιβάλλον. Άλλοι κίνδυνοι

3 ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/Πληροφορίες για τα συστατικά 3.1 Ουσίες / 3.2 Μείγματα Όνομα ουσίας: Θειικό οξύ Αρ. CAS: Συμπύκνωση: % τύπος: H 2 SO 4 Ap. REACH Reg.: xxxx Ap. EK: Ap. Index: σύμφωνα με 1999/45/EΚ: R 35 σύμφωνα με GHS: H314 Σελίδα: 3/9 Όνομα ουσίας: Διχρωμικό κάλιο Αρ. CAS: Συμπύκνωση: 0,28-0,56 % συντελεστής συσχέτισης: x 0.79 (= %CrO 4 ) τύπος: K 2 Cr 2 O 7 Ap. REACH Reg.: που αναφέρονται στο SVHC: yes, exempt for formulation and use acc. Art. 56(3) and Q&A 1030 Ap. EK: Ap. Index: σύμφωνα με 1999/45/EΚ: R σύμφωνα με GHS: H340, H350, EUH203 Όνομα ουσίας: Θειικός yδράργυρος(ii) Αρ. CAS: Συμπύκνωση: 0,74-1,5 % συντελεστής συσχέτισης: x 0.68 (= %Hg) τύπος: HgSO 4 Ap. EK: Ap. Index: σύμφωνα με 1999/45/EΚ: R 23/24/ /53 σύμφωνα με GHS: H302, H312, H332, H373, H Σημείωση Διατύπωση των φράσεων R και H: βλ. στην παράγραφο 16 ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Μεταφέρετε τους τραυματίες από την επικίνδυνη περιοχή στον φρέσκο αέρα. Φροντίστε να ακινητοποιηθούν, προστατεύστε το σώμα από απώλεια θερμότητας. Καλέστε ιατρική βοήθεια. Δείξτε στο γιατρό την συσκευασία του προϊόντος, τις οδηγίες χρήσης και το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας Μετά από επαφή με το δέρμα Αφαιρέστε την μολυσμένη ενδυμασία αμέσως. Ξεπλύνετε το δέρμα/τον αδένα εξονυχιστικά τουλάχιστον για 15 λεπτά με τρεχούμενο νερό. Αν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε σαπούνι. Μην προσπαθήσετε να ουδετεροποιήσετε την ουσία. Τοποθετήστε, αν χρειαστεί, χαλαρό επίδεσμο Μετά από επαφή με τα μάτια Μετά από επαφή με το μάτι ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό το μάτι που μολύνθηκε κρατώντας τη σχισμή του βλεφάρου ανοιγμένη καλά και προστατεύοντας το απείραχτο μάτι τουλάχιστον για 10 λεπτά με φιάλη πλυσίματος ματιού, με ψεκαστήρα ματιού ή με τρεχούμενο νερό. Αν παρουσιαστούν πόνοι, βάλτε προηγουμένως ως σπασμολυτικό του βλεφάρου, αν γίνεται, σταγόνες οφθαλμού με Proxymetacain 0,5% (π.χ. Proparakain POS ). Κατόπιν τοποθετήστε χαλαρό επίδεσμο. Περαιτέρω θεραπεία από οφθαλμίατρο Μετά από εισπνοή Μετά την εισπνοή εκνεφώματος ή ατμών φροντίστε για φρέσκο αέρα, κρατήστε ελεύθερη την αναπνευστική οδό. Σε περίπτωση εμετού και λιποθυμίας, τοποθετήστε σε σταθερή πλάγια θέση και κρατήστε ελεύθερη την αναπνευστική οδό Μετά από κατάποση Μετά από κατάποση δώστε αμέσως να πιούνε άφθονο νερό με προσθήκη ενεργού άνθρακα. Σε καμία περίπτωση μην προκαλέσετε εμετό. Μην προσπαθήσετε ουδετεροποίηση. Συζητήστε ενδεχομένως με το γιατρό πιθανές επακόλουθες ενέργειες. 4.2 Σ ημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας ΕΓΚΑΥΜΑ: Σε ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ξεπλύνετε οπωσδήποτε ταχύτατα και παρατεταμένα με νερό. Οι προσπάθειες για ουδετεροποίηση συχνά μπορεί να επιδεινώσουν το συμβάν. Μετά από αντιδράσεις φλεγμονής χρήση γλυκοκορτικοστεροειδών. Σε περίπτωση δύσπνοιας δώστε οξυγόνο για εισπνοή. Σε ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ξεπλύνετε οπωσδήποτε ταχύτατα και παρατεταμένα με νερό. Μέτρα σπασμολυτικά για τα βλέφαρα. Αναφέρετε τις καυστικές ουσίες. Περαιτέρω θεραπεία από οφθαλμίατρο. Δώστε διάλυμα υδροξειδίου του αλουμινίου. Μετά από έκθεση σε καυστικά αεροζόλ να διεξαχθεί προφύλαξη κατά του πνευμονικού οιδήματος.

4 ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρα κατάλληλο και ανάλογα με την κατηγορία πυρκαγιάς του περιβάλλοντος, ενδεχομένως αντιπυρική κουβέρτα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα πυροσβεστικά μέσα όπως, ΑΦΡΟΣ, ΔΕΣΜΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ, ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Αποφυγή σχηματισμού ερεθιστικών ή επιζήμιων για την υγεία μειγμάτων ατμού-αέρα. Κίνδυνος δυνατός για το περιβάλλον μετά την αποδέσμευση μεγάλων ποσοτήτων της ουσίας ή των προϊόντων της αποσύνθεσης. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Δεν είναι απαραίτητο για το προϊόν. Οι συσκευασίες καίγονται όπως το χαρτί ή το πλαστικό. Καταπολεμήστε την ομίχλη που διαφεύγει με εκτόξευση νερού. Συγκεντρώστε το νερό από την πυρόσβεση. Χρησιμοποιήστε μόνο βοηθητικές συσκευές ανθεκτικές σε χημικές ουσίες. Ενδεχομένως βάλτε αναπνευστική συσκευή σε εξάρτηση από τον αέρα του περιβάλλοντος (μονωτική συσκευή) και σε περίπτωση μαζικής ανάπτυξης ζημιογόνων ουσιών προστατευτική φόρμα χημικών που κλείνει ερμητικά (φόρμα ολόσωμης προστασίας). 5.4 Συμπληρωματικές υποδείξεις ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Μην αναπνέετε ατμούς. Κατά την εργασία να φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια (βλ ). Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, ενδεχομένως μάσκα προσώπου. Απαιτείται η τακτική εκπαίδευση των εργαζομένων για κινδύνους και μέτρα προστασίας χρησιμοποιώντας τις οδηγίες λειτουργίας. Τηρήστε τους περιορισμούς απασχόλησης. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις όχι απαραίτητο, γιατί μόνο περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Απορροφήστε μια διαρροή υγρού αμέσως με υλικό πήξης γενικών χρήσεων. Παραδώστε στην αρμόδια υπηρεσία για την αποκομιδή. Καθαρίστε το εμποτισμένο έδαφος και τα αντικείμενα με άφθονο νερό. Συλλέξτε μικρές ποσότητς και προσάγετε μαζί με νερό στην μεταχείριση αποβλήτων. 6.4 Π αραπομπή σε άλλα τμήματα ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιήστε τον περιέκτη ασφαλείας για τις στρόγγυλες κυψελίδες. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Μια ασφαλής αποθήκευση είναι εγγυημένη μόνο στην αυθεντική συσκευασία της MACHEREY-NAGEL. Προϊόντα, τα οποία έχουν ταξινομηθεί συμπληρωματικά ως τοξικά, πρέπει να αποθηκευθούν σε αποκλεισμό. Κατηγορία αποθήκευσης (VCI): βλ Απαιτήσεις σε χώρους αποθήκευσης και δοχεία Κατά την αποθήκευση και την φύλαξη διατηρήστε την αυθεντική συσκευασία κλεισμένη ερμητικά, φυλάξτε την έτσι ώστε να μην έχουν άμεσα πρόσβαση άτομα ξένα προς την επιχείριση. Κατά την μεταφορά γυάλινων περιεκτών χρησιμοποιήστε κατάλληλα δοχεία πάνω από τους περιέκτες. 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 8.1 Παράμετροι ελέγχου Σελίδα: 4/9 Όνομα ουσίας: Θειικό οξύ Αρ. CAS: Δήλωση της ΕΕ: 0.1 e mg/m³ TRGS 900 (DE): 0.1 E mg/m³ E/e αναπνεύσιμο Οριακή Τιμή Έκθεσης: 1 (I), Y επαναρροφητικό δέρματος (H), ευαισθητοποιητή για το αναπνευστική (Sa), ευαισθητοποιητή για το δέρμα (Sh), τερατογόνο (Ζ) δεν είναι ασφαλώς αποκλείονται / (Y) σίγουρα εξαιρούνται TRGS 901 (DE): 104

5 Σελίδα: 5/9 Όνομα ουσίας: Διχρωμικό κάλιο Αρ. CAS: DNEL: 0.01 inh mg/m³ DNEL = Derived No-Effect Level = Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις για τους εργαζόμενους TRGS 900 (DE): (0,05 E Cr(VI) ausgesetzt ) mg/m³ E/e αναπνεύσιμο Οριακή Τιμή Έκθεσης: (4), H επαναρροφητικό δέρματος (H), ευαισθητοποιητή για το αναπνευστική (Sa), ευαισθητοποιητή για το δέρμα (Sh), τερατογόνο (Ζ) δεν είναι ασφαλώς αποκλείονται / (Y) σίγουρα εξαιρούνται TRGS 901 (DE): Nr. 3 Όνομα ουσίας: Θειικός yδράργυρος(ii) Αρ. CAS: Δήλωση της ΕΕ: 0.02 Hg e mg/m³ TRGS 900 (DE): 0,02 Hg E mg/m³ E/e αναπνεύσιμο Οριακή Τιμή Έκθεσης: 8 (II), H, Sh επαναρροφητικό δέρματος (H), ευαισθητοποιητή για το αναπνευστική (Sa), ευαισθητοποιητή για το δέρμα (Sh), τερατογόνο (Ζ) δεν είναι ασφαλώς αποκλείονται / (Y) σίγουρα εξαιρούνται TRGS 903 (DE): U/a 25 Kreatinin µg/g B του αίματος, U ούρα 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Καλός αερισμός και εξαερισμός του χώρου, απαιτείται δάπεδο ανθεκτικό σε χημικά με αποχέτευση στο πάτωμα και νιπτήρα για πλύσιμο. Τηρήστε υψηλή καθαριότητα στο χώρο εργασίας Αναπνευστική προστασία Μόνο όταν επιπλέον υποδείξεις στο Προστασία των χεριών Ναι, γάντια σύμφωνα με EK 374 (σε χρόνο διαπερατότητας > 30 λεπτών - κλάση 2), αποτελούμενα από φυσικό πολυβινυλοχλωρίδιο, φυσικό λάτεξ, Νεοπρενίου, ή νιτρίλιο (π.χ. από Ansell ή KCL). Χρησιμοποιούνται Σύντομη φορές με χημικά ανθεκτικά γάντια λατέξ σήμα ΕK - κλάση Προστασία των ματιών Ναι, προστατευτικά γυαλιά με το ΕK 166 με ενσωματωμένο πλευρικές ασπίδες προστασίας ή όλα γύρω από ή προστασία προσώπου Προστασία του δέρματος Συνιστάται, για να μην καταστραφεί η ενδυμασία, για να μην προκληθεί μόλυνση μ αυτά τα επικίνδυνα υλικά Προστασία και μέτρα υγιεινής Απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, κάπνισμα, ταμπακοποσία από τη μύτη και η αποθήκευση τροφίμων στο χώρο εργασίας. Απαιτείται προληπτική προστασία του δέρματος. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Ξεπλύνετε αμέσως την ρυπαρή ενδυμασία με νερό και μουλιάστε την κατόπιν σε νερό. Χρησιμοποιήστε την ξανά μόνο μετά από καθαρισμό. Μετά το τέλος της εργασίας και πριν από το φαγητό πλένετε τα χέρια σας πολύ προσεκτικά με νερό και σαπούνι, κατόπιν επαλείψτε με κρέμα προστασίας δέρματος. ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση : υγρό Χρώμα : καφέ Οσμή : άοσμο ph: 0 Πυκνότητα: 1,81 g/cm³ Διαλυτότητα στο νερό: % 9.2 Άλλες πληροφορίες Τα στοιχεία για τις άλλες παραμέτρους των μείγματα δεν είναι διαθέσιμα, δεδομένου ότι δεν απαιτείται εγγραφή και δεν υπάρχει έκθεση χημικής ασφάλειας. -

6 ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα 10.1 Δραστικότητα Χημική σταθερότητα Δεν υπάρχουν γνωστές αστάθειας 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Σελίδα: 6/ Συνθήκες προς αποφυγήν Εάν στην ετικέτα. Βλ. υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης Μη συμβατά υλικά Επαφή με ισχυρά οξέα/βάσεις Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Στην αυθεντική συσκευασία παρέχεται για τα τεμάχια/τα αντιδραστήρια ασφαλής ξεχωριστή συσκευασία για το καθένα. Επιπλέον δεν είναι γνωστές επικίνδυνες αποσυνθέσεις εντός της δηλωθείσας προθεσμίας διατήρησης. ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Τα παρακάτω στοιχεία ισχύουν μόνο για τις καθαρές ουσίες. Δεν είναι διαθέσιμα τα ποσοτικά στοιχεία για το προϊόν. Όνομα υλικά: Θειικό οξύ Αριθμός CAS: LD50 orl rat : 2140 mg/kg LC50 ihl mouse : 320 4h mg/l LC50 ihl rat : 510 mg/m³ TRGS 905 (DE): R F C Όνομα υλικά: Διχρωμικό κάλιο Αριθμός CAS: LD50 orl rat : 25 mg/kg LC_Low orl gpg : 163 mg/kg LC50 ihl rat : h mg/l LD50 drm rat : 1170 mg/kg Καρκινογόνες επιδράσεις: Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο περίπτωση εισπνοής. ΕΕ καρκινογόνο: carc. 1B, mutag. 1B, repr. 1B TRGS 905 (DE): K2 TRGS 907 (DE): Sh Όνομα υλικά: Θειικός yδράργυρος(ii) Αριθμός CAS: LD50 orl rat : 57 mg/kg LD50 drm rat : 625 mg/kg Οξείες επιδράσεις: Προκαλεί μέσω κατάποσης, εισπνοής ατμών, άμεσης επαφής με το δέρμα, ήδη σε μικρές ποσότητες σοβαρές ζημιές στην υγεία. Χρόνιες επιδράσεις: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. TRGS 907 (DE): Sh ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα Τα παρακάτω στοιχεία ισχύουν μόνο για τις καθαρές ουσίες. Όνομα υλικά: Θειικό οξύ Αριθμός CAS: Μην αφήσετε να διεισδύσει στο περιβάλλον. LC50 fish/96h : mg/l EC50 daphnia/48h : 29 24h mg/l Νερό τάξη κινδύνου (DE): 1 Ap. WGK: 0182 Κατηγορία αποθήκευσης (VCI): 8 B

7 Σελίδα: 7/9 Όνομα υλικά: Διχρωμικό κάλιο Αριθμός CAS: LC50 fish/96h : mg/l EC50 daphnia/48h : 0.77 mg/l Νερό τάξη κινδύνου (DE): 3 Ap. WGK: 339 Κατηγορία αποθήκευσης (VCI): 6.1 B Όνομα υλικά: Θειικός yδράργυρος(ii) Αριθμός CAS: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μην αφήσετε να διεισδύσει στο περιβάλλον. Λιγότερο περιβαλλοντικών κινδύνων πρέπει έως 125 ml να επισημανθούν ή 125 g δεν πρέπει να επισημανθούν με φράσεις P (EE 1272/2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ). Bio Toxicity: LC 50 : 0.5 HgCl2/48h mg/l Νερό τάξη κινδύνου (DE): 3 Ap. WGK: 0412 Κατηγορία αποθήκευσης (VCI): 6.1 B 12.2 Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Παρακαλούμε τηρήστε τις εθνικές διατάξεις που αφορούν τη συλλογή και αποκομιδή απορριμάτων εργαστηρίου (Κωδικός απορριμάτων ). Χρησιμοποιήστε δοχεία με ερμητικό κλείσιμο Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Τα άδεια δοχεία διαβρωτικών αντιδραστηρίων πριν από τη διάθεση, ξεπλύνετε με νερό. Η αποκομιδή του περιεχομένου/περιέκτη να γίνεται σύμφωνα με τους απαιτούμενους κανονισμούς. ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Αρ. ΟΗΕ: Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ/ Proper shipping name: Chemical kit / Σετ δοκιμής χημείας κλάση: Ομάδα συσκευασίας: II Οδική μεταφορά Classification code: M11 Κωδικός περιορισμού γαλαρίας: E Limited Quantity: LQ 0 (σύμφωνα με ADR 3.3.1/251: βλ. LQ για εναλλακτικό όνομα μεταφοράς) Εναέρια μεταφορά PAX: 960 max. weight PAX: 10 KG CAO: 960 max. weight CAO: 10 KG Θαλάσσια μεταφορά EmS: F-A, S-P Storage category: A * Ακολουθεί εναλλακτική σήμανση μεταφοράς: 14.1 Αρ. ΟΗΕ: Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ : Corrosive liquid, toxic, n.o.s. (Θειικό οξύ, Θειικός yδράργυρος(ii) solution) 14.3 κλάση: 8 Ακολουθεί κλάση: 6.1 _ 14.4 Ομάδα συσκευασίας: II Οδική μεταφορά Classification code: CT1 Limited Quantity: LQ 22 Κωδικός περιορισμού γαλαρίας: E Excepted Quantity: E 2 Εναέρια μεταφορά PAX: 851 max. weight PAX: 1 L CAO: 855 max. weight CAO: 30 L Θαλάσσια μεταφορά EmS: F-A, S-B Storage category: B

8 Σελίδα: 8/ Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι όχι απαραίτητο, γιατί μόνο περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών, γιατί μόνο περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων ουσιών Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν απαιτείται 14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC Δεν απαιτείται ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Νομός για την προστασία από επικίνδυνες ουσίες (Νόμος χημικών ουσιών - ChemG), ανανέωση 08/2013 Κανονισμός για την προστασία από επικίνδυνες ουσίες (Κανονισμός επικινδύνων ουσιών / GefStoffV), νέα έκδοση της 26ης Νοέμβριος 2010 TRGS 200, Ταξινόμηση και επισήμανση ουσιών, παρασκευασμάτων και προϊόντων, 10/2011 Κοινοποίηση 220 (Επιτροπή για Επικίνδυνα Υλικά - AGS), Δελτίο δεδομένων ασφαλείας του 06/ Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν απαιτείται ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 16.1 Διατύπωση των φράσεων R και H Διατύπωση των φράσεων R R20 Επιβλαβές όταν εισπνέεται. R23/24/25 Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως. R33 Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων. R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα. R45 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. R46 Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες. R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον Διατύπωση των φράσεων H H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H340 Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα. H350 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH203 Περιέχει χρώμιο (VI). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση Οδηγίες για την εκπαίδευση Τακτική εκπαίδευση των εργαζομένων για κινδύνους και μέτρα προστασίας κατά τον χειρισμό επικινδύνων ουσιών. Συμπληρωματικά στοχευμένη εκπαίδευση των εργαζομένων με αυτά τα προϊόντα Συνιστώμενοι περιορισμοί χρήσης Μόνο για τον επαγγελματία χρήστη. Τηρήστε τους περιορισμούς απασχόλησης για νέους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (94/33/EK)! Τηρήστε τους περιορισμούς απασχόλησης για εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (92/85/EK)! Ο κατάλληλος χειρισμός ενός μεμονωμένου προϊόντος ή μιας μεμονωμένης δοκιμής αντιπροσωπεύει ένα χαμηλό δυναμικό επικινδυνότητας Περαιτέρω πληροφορίες Η εταιρία MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG θέτει στην διάθεσή σας τις παραπάνω πληροφορίες με όλη την καλή πίστη και σύμφωνα με πιο την πρόσφατη ενημέρωση των ιδίων γνώσεών της κατά το χρονικό σημείο της έκδοσης. Παρατίθεται αποκλειστικά περιγραφή των απαιτήσεων ασφαλείας για τον χειρισμό του προϊόντος που αποσκοπεί στην αποφυγή κινδύνων και για προσωπικό που έχει επαρκή κατάρτιση. Τονίζουμε ότι ο κάθε παραλήπτης των πληροφοριών πρέπει να εξασφαλίζεται ανεξάρτητα από τα παραπάνω ότι η εκπαίδευσή του και η καταλληλότητά του επαρκούν για τον σωστό και υπεύθυνο χειρισμό των προϊόντων σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Με την παροχή των πληροφοριών δεν συνομολογούνται ιδιότητες του προϊόντος υπό την έννοια των κανονισμών εγγύησης και ούτε αναλαμβάνονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις. Δεν εδραιώνεται μ αυτόν τον τρόπο μια συμβατική ή εξωσυμβατική έννομη σχέση. Η εταιρεία MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG δεν αναλαμβάνει ευθύνες για ζημιές που απορρέουν από την χρήση ή την εμπιστοσύνη στις προαναφερθείσες πληροφορίες. Για συμπληρωματικές πληροφορίες σάς παραπέμπουμε στους γενικούς όρους πώλησης και παράδοσης της εταιρείας μας.

9 Σελίδα: 9/ Πηγές δεδομένων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 453/2010/ΕΕ REACH - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κανονισμός 487/2013/EE, 4η προσαρμογή του κανονισμού CLP στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο TRGS 900, Οριακές τιμές στον αέρα στη θέση εργασίας Οριακές τιμές αέρα, Ιανουάριος 2006, έκδοση Οδηγία 2004/37/EΚ για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους καρκινογόνων ή μεταλλαξιογόνων κατά την εργασία TRGS 905, Κατάλογος καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή επικίνδυνων για την αναπαραγωγή ουσιών, έκδοση Μάιος 2014 KÜHN, BIRETT Δελτία δεδομένων Επικίνδυνα υλικά εργασίας Λόγος για την Αναθεώρηση 17/01 και 02/05/2013 Η προσθήκη του REACH Εγγραφές των βασικών χημικών ουσιών, αν είναι δυνατόν 02/2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 453/2010/ΕΕ 04/2014 προσαρμογή του κανονισμού 487/2013/EE Τις πρόσφατες εκδόσεις των δελτίων δεδομένων ασφαλείας θα τις βρείτε στο Διαδίκτυο:

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92582 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Standard BOD5 10 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740655 Εμπορική ονομασία NucleoTrap mrna Mini (12) 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985044 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Hardness Ca/Mg 20 x 1 x 1 x 20x 100 mg

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92568 Εμπορική ονομασία NANOCONTROL Standard Nitrite Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 730980 Εμπορική ονομασία Chromab. QuEChERS Mix III (0.7 g) 50 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 713715.010 Εμπορική ονομασία NUCLEODUR C8 Gravity, 1.8 µm, 10 g,rs PM Αριθμούς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 706201 Εμπορική ονομασία Glass wool long fibres, DMCS treated 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 918937 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Reagent sample prep.b.precipitation 1

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 815510.1 Εμπορική ονομασία FilterCEL, 1 kg 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 814205 Εμπορική ονομασία 2 indiv.comp.cation test mixt. 2x8 ml 1 x 1 x 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 706201 Εμπορική ονομασία Glass wool long fibres, DMCS treated 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 931095 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR ECO Sulfite 1 x 20 ml SO 3 1 1 x 20 ml

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 935016 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR alpha Carbonate alkalinity 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 815331.5 Εμπορική ονομασία s. 815331.1 5 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 91031 Εμπορική ονομασία UNISOL 113 ph 1-13 (100ml) 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 925015 Εμπορική ονομασία NANOCONTROL Multistandard Metals 1 2 x 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 30085/220/09 Εμπορική ονομασία Ruschei MN 85/220, 350-60 mm Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740202.32 Εμπορική ονομασία Buffer DL (100 ml) 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 92517 Εμπορική ονομασία NANOCONTROL Standard Chlorine 2 x 1 x 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740609.12C Εμπορική ονομασία NucleoSpin Gel and PCR Cleanup (12) 1 x 1 x

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 935012 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR alpha Ammonium 1 x 1 x 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985082 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Oxygen 12 1 x 1 x 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 931322.2 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR Photino CI, ph (de, en, fr), nml 3 x

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985056 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Molybdenum 40 21 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 741290 Εμπορική ονομασία Porablot NCL (0.3x3m, 1 roll) Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 744100.24 Εμπορική ονομασία NucleoMag 96 PCR (24x96) Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 91324 Εμπορική ονομασία QUANTOFIX Calcium / 60 60 x 1 x 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 915004 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR HE kit Chloride CL 500/paper 1 x 1 x

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740833.200 Εμπορική ονομασία Buffer VL (200 ml) Αριθμούς καταχώρισης REACH:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 90722 Εμπορική ονομασία Ammonium test paper (200 strips) 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 908902.1 Εμπορική ονομασία Feuchte 8 % 60 x 35 mm2,5%cobalt/neutral 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 915010 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR HE kit Calcium CA 20 1 x 1 x 1 x 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 701120.101 Εμπορική ονομασία PFBC, 10x1 ml Αριθμούς καταχώρισης REACH: δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 701440.150 Εμπορική ονομασία MBDSTFA, 1x50 ml Αριθμούς καταχώρισης REACH:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 91332 Εμπορική ονομασία QUANTOFIX Arsenic 50 Αριθμούς καταχώρισης REACH:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 918142 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Fluoride 4 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 91895 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Zinc 1 x 1 x 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 814407 Εμπορική ονομασία Caffeine solution for comparis. 8 ml Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 722310 Εμπορική ονομασία Grob test mixture (mod.) 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 935042 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR alpha total Hardness 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/14 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740574.MUSTER Εμπορική ονομασία NucleoBond PC 500 Sample (2) 1 x 25 ml N2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 931225 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR ECO Iron 1, refill pack 1 x 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 918572 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR hydrocarbons extraction from soil 2 x

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 814401 Εμπορική ονομασία Spray reagent f. Caffeine, 100 ml Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 985096 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Zinc 4 20 x 1 x 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 814302.NV Εμπορική ονομασία Molybdatophosphoric acid spr., np Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740323.1000 Εμπορική ονομασία Buffer DB (1000 ml) 1 x 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740780.250 Εμπορική ονομασία NucleoSpin Soil (250) 250 x 1 NucleoSpin Bead

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/8 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 722307 Εμπορική ονομασία Activity mixture (FA-TMS test) Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740574.100 Εμπορική ονομασία NucleoBond PC 500 (100) 1 x 1000 ml N2 1 x

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 740437 Εμπορική ονομασία NucleoBond Xtra BAC Buffer Set Αριθμούς καταχώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/25 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 933201 Εμπορική ονομασία VISOCOLOR FISH reagent case refill set 1 x 8 ml

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442; 505534;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1001387;1001391;506254;1001388;506259;150537

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος REF 918163 Εμπορική ονομασία NANOCOLOR Chlorine dioxide 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα