Τα Μαθηµατικά στη Λογοτεχνία της Επιστηµονικής Επανάστασης. του Tεύκρου Μιχαηλίδη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τα Μαθηµατικά στη Λογοτεχνία της Επιστηµονικής Επανάστασης. του Tεύκρου Μιχαηλίδη"

Transcript

1 Τα Μαθηµατικά στη Λογοτεχνία της Επιστηµονικής Επανάστασης του Tεύκρου Μιχαηλίδη Σε κάθε ιστορική περίοδο, η λογοτεχνία αποτελεί, άµεσα ή έµµεσα, τον καθρέφτη της εποχής της. Συνειδητά ή ασυνείδητα, σχεδιασµένα ή αυθόρµητα, ο λογοτέχνης αποτυπώνει στα κείµενά του την ερµηνεία, την κρίση και τις αντιδράσεις του για τα δρώµενα στο περιβάλλον του. Μπορεί να µην είναι ακριβής και πιστός αφηγητής των ίδιων των γεγονότων, είναι όµως αξιόπιστος µάρτυρας της απήχησης των γεγονότων αυτών στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Έτσι, µέσα στη λογοτεχνία του 17 ου και 18 ου αιώνα, δεν θα αναζητήσουµε πληροφορίες για την ίδια την επιστηµονική επανάσταση άλλωστε τέτοιες πληροφορίες υπάρχουν άφθονες στα επιστηµονικά κείµενα της εποχής καθώς και στην αλληλογραφία των πρωταγωνιστών της που σώζεται και έχει εκδοθεί. Θα προσπαθήσουµε όµως να ερευνήσουµε το πώς «πέρασαν» οι νέες αυτές γνώσεις, που ανέτρεπαν εκ θεµελίων την εικόνα του κόσµου, σ ένα κοινό που χωρίς να είναι ο «λαός» - ο οποίος σε µεγάλο βαθµό παρέµενε ακόµα αναλφάβητος ήταν πολύ ευρύτερο από το στενό κύκλο των «φυσικών φιλοσόφων» Ας προσπαθήσουµε όµως πρώτα να οριοθετήσουµε χρονικά και εννοιολογικά το ρεύµα στο οποίο αναφερόµαστε. Με τον όρο επιστηµονική επανάσταση περιγράφουµε µια περίοδο που εκτείνεται από τα µέσα περίπου του 16 ου αιώνα µέχρι τα τέλη του 17 ου. Συµβατικά - και αρκετά αυθαίρετα - θα µπορούσαµε να επιλέξουµε ως αρχή και τέλος αντίστοιχα, το έτος πρώτης κυκλοφορίας του De Revolutionibus Orbium Celestium (Περί της περιστροφής των ουρανίων σφαιρών) του Κοπέρνικου και το έτος της πρώτης έκδοσης των Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Μαθηµατικές αρχές της φυσικής φιλοσοφίας) του Νεύτωνα. Φυσικά, το έργο του Κοπέρνικου δεν ξεπήδησε ως δια µαγείας από το πουθενά. Προβληµατισµούς και αµφιβολίες σχετικά µε την ορθότητα της γεωκεντρικής και γεωστατικής θεωρίας είχαν εκφράσει εκτός από τους αρχαίους Έλληνες σοφούς και πολλοί µεσαιωνικοί διανοητές όπως ο Νικόλ Ορέσµ, ο Ζαν Μπουριντάν, ο Νικόλα ντε Κούζα. Όµως το εξάτοµο έργο του Κοπέρνικου ήταν αυτό που παρουσίασε το πρώτο ολοκληρωµένο και µαθηµατικά θεµελιωµένο ηλιοκεντρικό µοντέλο. 1

2 Στα 150 χρόνια που ακολούθησαν, η εικόνα του Σύµπαντος, αφού πέρασε από πολλά ενδιάµεσα στάδια, άλλαξε ριζικά. Ο Κοπέρνικος τροποποίησε το Πτολεµαϊκό κλειστό σύστηµα οµόκεντρων σφαιρών µε τη Γη στο κέντρο του και τη «σφαίρα των απλανών» στο απώτατο άκρο του εναλλάσσοντας τους ρόλους της Γης και του Ήλιου. Στη συνέχεια η σφαίρα των απλανών καταργήθηκε και το «µοναδικό» ηλιακό σύστηµα της Γης αντικαταστάθηκε από ένα σύστηµα πολλαπλών κόσµων µε πολλούς ανεξάρτητους «ήλιους» γύρω από τους οποίους περιφέρονται διάφοροι πλανήτες. Ο Κέπλερ αντικατέστησε τις κυκλικές τροχιές µε ελλειπτικές καταρρίπτοντας ένα ακόµα - Πλατωνικής προέλευσης - θέσφατο, σύµφωνα µε το οποίο οι µόνες αποδεκτές τροχιές είναι οι «τέλειοι» κύκλοι. Τέλος ο Νεύτων τοποθέτησε το νέο αυτό σύστηµα σ ένα συνεπές µαθηµατικό πλαίσιο, βασισµένο σε θεµελιώδεις οικουµενικές αρχές (τους περίφηµους νόµους του Νεύτωνα) µε βάση τις οποίες η ίδια κανονικότητα διέπει ολόκληρο το Σύµπαν καθορίζοντας τόσο τις πλανητικές κινήσεις, όσο και τη µηχανική συµπεριφορά του µικρόκοσµου. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρούµε την πρώτη έκδοση του De Revolutionibus ως συµβολική αρχή και την πρώτη έκδοση των Principia ως τη συµβολική ολοκλήρωση της Επιστηµονικής Επανάστασης. Επιλέγοντας ως ορόσηµα δυο ηµεροµηνίες που σχετίζονται µε την αντίληψη των ανθρώπων για το Σύµπαν σε καµιά περίπτωση δεν επιδιώκουµε να περιορίσουµε την επιστηµονική επανάσταση αποκλειστικά στην Αστρονοµία. ε χωρεί όµως αµφιβολία ότι η Αστρονοµία είναι αυτή που έθεσε σε κίνηση τη διαδικασία που προκάλεσε αλυσιδωτές ανατροπές στη Μηχανική, την Οπτική, τη Χηµεία, την Ανατοµία, τη Φυσιολογία, ενώ στο υπόβαθρο όλων αυτών των ανακατατάξεων χτιζόταν σταδιακά µια νέα µαθηµατική θεωρία, πρώτη ριζικά νέα µαθηµατική δηµιουργία ύστερα από τη Γεωµετρία των αρχαίων Ελλήνων: ο Απειροστικός Λογισµός. Βέβαια η επιστηµονική δραστηριότητα και παραγωγή συνεχίστηκαν και διευρύνθηκαν σε ολόκληρη την περίοδο του ιαφωτισµού που «διαδέχθηκε» - για να καταφύγουµε σε µια σχηµατική περιγραφή - την Επιστηµονική Επανάσταση. Τη «σκυτάλη» από τον ιαφωτισµό παρέλαβαν οι µεγάλες αστικές πολιτικές επαναστάσεις (γαλλική, αµερικανική) κατά τη διάρκεια των οποίων κορυφαίοι φυσικοί φιλόσοφοι (φυσικοµαθηµατικοί όπως θα λέγαµε σήµερα) προωθήθηκαν σε υψηλές κυβερνητικές θέσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι ο Φουριέ, ο Λαπλάς, ο Μονζ, οι Καρνό στη Γαλλία καθώς και ο Βενιαµίν Φραγκλίνος στην Αµερική. 2

3 Οφείλουµε ακόµα να διευκρινίσουµε ότι η διάκριση των κειµένων σε λογοτεχνικά, ιστορικά ή επιστηµονικά είναι πολύ µεταγενέστερη της περιόδου στην οποία αναφερόµαστε. Φιλοσοφικά δοκίµια, χρονικά, ηµερολόγια, ποιήµατα, θεατρικά έργα, ρητορικά γυµνάσµατα, εκλαϊκευτικά και διδακτικά έργα εντάσσονται όλα εκείνη την εποχή στη γενική κατηγορία «φιλολογία». Κι αν ο σηµερινός αναλυτής δεν δυσκολεύεται να κατατάξει τα Principia ή τα Οπτικά του Νεύτωνα στα αµιγώς επιστηµονικά και τα Ταξίδια του Γκιούλιβερ στα καθαρά λογοτεχνικά, δεν ισχύει το ίδιο για τα κείµενα του Γαλιλαίου που εµφανίζονται ως φανταστικοί διάλογοι, πόσο µάλλον για το Όνειρο ή µεταθανάτια πραγµατεία σεληνιακής Αστρονοµίας του Κέπλερ. Μια δεύτερη δυσκολία είναι η διάκριση ανάµεσα στους κλάδους της πάλαι ποτέ Φυσικής Φιλοσοφίας. Ο χωρισµός της Φυσικής Φιλοσοφίας σε αυτόνοµες επιστήµες, Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία, Αστρονοµία είναι προϊόν του 19 ου αιώνα. Συνεπώς, οι επιδράσεις των Μαθηµατικών στη λογοτεχνία της επιστηµονικής επανάστασης δεν είναι δυνατόν να διαχωριστούν από τις αντίστοιχες επιδράσεις της Αστρονοµίας ή της Μηχανικής. Με όλες αυτές τις επιφυλάξεις θα επιχειρήσουµε λοιπόν µια περιδιάβαση σε τέσσερα σηµαντικά λογοτεχνικά έργα που καλύπτουν µια περίοδο από το 1630 µέχρι το 1750, από τα µέσα δηλαδή της επιστηµονικής επανάστασης όταν τα συµπεράσµατά της είχαν αρχίσει να δηµοσιοποιούνται και να γίνονται ευρύτερα κατανοητά, µέχρι τα µέσα του ιαφωτισµού όταν οι δογµατικού τουλάχιστον χαρακτήρα αντιδράσεις στις καινοτοµίες της είχαν πια κοπάσει. Η επιλογή µας, που δεν είναι σε καµιά περίπτωση εξαντλητική - αφού αφήνει έξω τα θεατρικά έργα και κυρίως αυτά του Σαίξπηρ και του Μάρλοου ή το ποιητικό έργο του Μίλτον - είναι ωστόσο αντιπροσωπευτική. Περιλαµβάνει τη νουβέλα του Κέπλερ Somnium (άρχισε να γράφεται το 1593 και κυκλοφόρησε µετά θάνατον το 1634), την Περιγραφή ενός καινούργιου κόσµου που αποκαλείται λαµπρός κόσµος, µια φανταστική αφήγηση της Μάργκαρετ Κάβεντις που εκδόθηκε το 1666, το πασίγνωστο µυθιστόρηµα του Τζόναθαν Σουίφτ Τα ταξίδια του Γκιούλιβερ (1726) και το φιλοσοφικό αφήγηµα Μικροµέγας του Βολταίρου (γράφτηκε το 1739 και κυκλοφόρησε το 1752). Το 1593 ο Κέπλερ ( ) ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήµιο του Τίµπινγκεν. Μέσα στις υποχρεώσεις των φοιτητών ήταν και η συγγραφή µικρών διατριβών τις οποίες στη συνέχεια όφειλαν να υποστηρίξουν δηµόσια. Ο Κέπλερ συνέθεσε µια εργασία που διερευνούσε το πώς ένα ουράνιο φαινόµενο θα γινόταν αντιληπτό από κάποιον που βρίσκεται στη Σελήνη. Το έργο αποδεχόταν το ηλιοκεντρικό µοντέλο και την «ισοτιµία» όλων των ουρανίων σωµάτων όσον 3

4 αφορά στη δυνατότητα να «πατήσει» κανείς πάνω σε αυτά και να κάνει παρατηρήσεις. Προϋπέθετε βέβαια βαθιά γνώση της Γεωµετρίας και ειδικότερα την ικανότητα διάκρισης ανάµεσα σε φαινόµενη και πραγµατική κίνηση. Οι καθηγητές του Τίµπινγκεν που 50 χρόνια µετά τη δηµοσίευση του έργου του Κοπέρνικου παρέµεναν προσηλωµένοι στο γεωκεντρικό µοντέλο δεν επέτρεψαν στον Κέπλερ να υποβάλει και να υποστηρίξει τη συγκεκριµένη διατριβή που έµεινε στο αρχείο του. εκαέξι χρόνια αργότερα, το 1609, ο Κέπλερ, Αυτοκρατορικός Μαθηµατικός πια στην Πράγα, πρωτεύουσα της Αγίας Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερµανικού Έθνους ενέταξε το κείµενο της διατριβής σε µια σύντοµη νουβέλα που την αποκάλεσε Somnium, δανειζόµενος τον τίτλο από τον Κικέρωνα. Ο συγγραφέας αφηγείται τις περιπέτειες ενός νεαρού ταξιδιώτη που αφού σπούδασε Αστρονοµία κοντά στον Τύχο Μπράχε (που είναι πραγµατικό πρόσωπο, αστρονόµος και προκάτοχος του Κέπλερ στη θέση του µαθηµατικού της αυλής) µπόρεσε χάρη στις µαγικές ικανότητες της µητέρας του (ας µην ξεχνάµε ότι και η µητέρα του Κέπλερ δικάστηκε µε την κατηγορία της µαγείας και αθωώθηκε χάρη στις προσπάθειες και την επιρροή του γιου της) να ταξιδέψει στη Σελήνη και να περιγράψει τον κόσµο όπως τον έβλεπε από εκεί. Ως πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας η όλη περιπέτεια παρουσιάζεται σαν ένα όνειρο που είδε ο συγγραφέας ύστερα από έντονες σχετικές συζητήσεις µε συναδέλφους του και άτοµα της αυλής. Έχουµε λοιπόν ένα από τα πρώτα δείγµατα προσχηµατικής µυθοπλασίας µε στόχο την εύκολη και ανώδυνη διάδοση των νέων ιδεών. Επιπροσθέτως έχουµε το πρώτο ίσως έργο επιστηµονικής φαντασίας. Στη συνέχεια, κατά την περίοδο ο Κέπλερ ασχολήθηκε µε τον υποµνηµατισµό του έργου του, προσθέτοντας µε τη µορφή υποσηµειώσεων ιστορικά στοιχεία, γεωγραφικές πληροφορίες καθώς και µαθηµατικές και αστρονοµικές λεπτοµέρειες. Το έργο έφτασε στο τυπογραφείο το 1630, η έκδοσή του όµως διακόπηκε από τον αιφνίδιο θάνατο του συγγραφέα, για να ολοκληρωθεί και να κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 1634 µε τη φροντίδα του γιου του Λουδοβίκου. Η Μάργκαρετ Κάβεντις, δούκισσα του Νιούκαστλ ( ), ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που έζησε ως επαγγελµατίας συγγραφέας. Το τόλµηµά της ν ασχοληθεί επαγγελµατικά µε το γράψιµο αντί να περιοριστεί στο να δηµοσιεύει µε ψευδώνυµο στίχους ή αισθηµατικές νουβέλες, όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις και της στοίχισε το παρατσούκλι Mad Madge (η τρελλο- Ματζ). Αυτό δεν την εµπόδισε να ασχοληθεί στα γραπτά της µε τη φιλοσοφία, την πολιτική και την κοινωνία. «Φαντάζοµαι,» γράφει, «ότι θα κατηγορηθώ από το ίδιο µου το φύλο. Όσο για τους άνδρες, 4

5 αυτοί θα υποδεχθούν το βιβλίο µου µε περιφρονητικά χαµόγελα, αφού θα θεωρήσουν ότι σφετερίζεται σε µεγάλο βαθµό τα προνόµιά τους. Γιατί αντιµετωπίζουν τα βιβλία σαν το στέµµα και το σπαθί σαν το σκήπτρο µε τα οποία κυριαρχούν και κυβερνούν.» Η Περιγραφή ενός καινούργιου κόσµου που αποκαλείται λαµπρός κόσµος που κυκλοφόρησε στην Αγγλία 32 χρόνια µετά το Somnium ανήκει στην κατηγορία του ουτοπικού µυθιστορήµατος. Το θέµα του είναι η ιστορία µιας νεαρής αριστοκράτισσας την οποία ερωτεύεται ένας έµπορος. Μην έχοντας ελπίδα, λόγω της ταπεινής καταγωγής του να την αποκτήσει νόµιµα, αποφασίζει να την απαγάγει. Όµως το πλοίο του παρασύρεται από την κακοκαιρία προς το Βόρειο Πόλο τη στιγµή που χάρη σε µια...αστρονοµική συγκυρία η τροχιά της Γης προσεγγίζει αυτήν ενός άλλου πλανήτη. Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο σκοτώνονται εκτός από την κοπέλα που µεταφέρεται µε έναν ανεµοστρόβιλο στον άλλο πλανήτη. Ο άρχοντας του νέου αυτού κόσµου την ερωτεύεται, τη νυµφεύεται και της παραδίδει τα ηνία της εξουσίας. Από τον τρόπο που η συγγραφέας επιλέγει για να µετακινήσει την ηρωίδα της από τη Γη στον άλλο πλανήτη, είναι φανερή η επιρροή του καρτεσιανού µοντέλου του Σύµπαντος. Ο Καρτέσιος που απέκλειε πλήρως την ύπαρξη κενού, φανταζόταν το Σύµπαν γεµάτο από ένα µυστηριώδες και αδιευκρίνιστο υλικό, φορέα της κίνησης που έχει χορηγηθεί άπαξ και διαπαντός από το δηµιουργό. Αυτή η ποσότητα της κίνησης ούτε δηµιουργείται ούτε χάνεται. Απλώς µεταδίδεται από το ένα σώµα στο άλλο µέσω στροβίλων. Ο κάθε πλανήτης βρίσκεται στο µέσον ενός στροβίλου ο οποίος καθορίζει και την τροχιά του. Οι διάφοροι στρόβιλοι είναι σε επαφή µεταξύ τους και µεταβιβάζουν την κίνηση ο ένας στον άλλο. Το καρτεσιανό µοντέλο αποτελεί µια προσπάθεια να εξηγηθούν οι πλανητικές τροχιές χωρίς να γίνει αναφορά σε δυνάµεις εξ αποστάσεως, όπως η vis motrix του Κεπλερ ή η βαρυτική δύναµη που περιγράφεται µε το νόµο της παγκόσµιας έλξης του Νεύτωνα. Μ ένα «καρτεσιανό» ανεµοστρόβιλο βρέθηκε λοιπόν η ηρωίδα της Κάβεντις σ αυτό το νέο, λαµπρό κόσµο, όπου οι άνθρωποι, ανάλογα µε την ειδικότητά τους έχουν το όνοµα και τη µορφή διαφόρων ζώων. Η αυτοκράτειρα συναντιέται πρώτα µε τους πειραµατικούς φιλοσόφους αρκούδες και τους αστρονόµους πουλιά, τους οποίους επιτιµά για τους καυγάδες και τις αντιπαραθέσεις τους που οφείλονται σε κακή χρήση του τηλεσκοπίου (ο υπαινιγµός για τους αντίστοιχους καβγάδες που ξέσπασαν µέσα στην επιστηµονική κοινότητα από την εποχή που ο Γαλιλαίος έστρεψε πρώτος το τηλεσκόπιό του 5

6 προς τον ουρανό είναι σαφής). Στη συνέχεια συναντά τους φυσικούς φιλοσόφους ψάρια, σκουλήκια και µύγες, τους χηµικούς - πιθήκους και τους ανατόµους σατύρους. Ύστερα από τις κουραστικές σοβαρές συζητήσεις που είχε µε όλους αυτούς και για να αλλάξει παραστάσεις, καλεί τους µαθηµατικούς - αράχνες και τους γεωµέτρες που είναι... ψείρες. ε µένει καθόλου ευχαριστηµένη από τα περίπλοκα σχήµατα που της παρουσιάζουν και τα οποία δεν κατανοεί παρά την ευφυία της... Τους ρωτά επίµονα αν κατάφεραν τελικά να τετραγωνίσουν τον κύκλο. Ο τετραγωνισµός του κύκλου είναι το αγαπηµένο µαθηµατικό πρόβληµα των λογοτεχνών. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται σε αυτό ο Αριστοφάνης και ο άντης. Από το 500 π.χ. περίπου οι µαθηµατικοί προσπάθησαν να κατασκευάσουν ένα τετράγωνο µε εµβαδόν ίσο µε αυτό δοσµένου κύκλου. Ενώ µηχανικές και υπολογιστικές λύσεις δόθηκαν αρκετά σύντοµα, ο επιπρόσθετος περιορισµός να πραγµατοποιηθεί η κατασκευή αποκλειστικά µε τη χρήση κανόνα και διαβήτη κράτησε το πρόβληµα ανοικτό µέχρι το 1882 οπότε και αποδείχθηκε ότι µια τέτοια λύση είναι αδύνατη. Η βασίλισσα αναρωτιέται ακόµα αν µπόρεσαν να κατασκευάσουν...φανταστικές γραµµές. Οι φανταστικοί αριθµοί είχαν έρθει στο προσκήνιο από το 1545 ως τετραγωνικές ρίζες αρνητικών αριθµών. Το όνοµα «φανταστικοί» οφείλεται στον Καρτέσιο, που όπως και οι άλλοι µαθηµατικοί της εποχής, τους αποδεχόταν ως «τυπικές» λύσεις διαφόρων εξισώσεων, χωρίς όµως να κατορθώσει να τους προσδώσει µια φυσική οντότητα, κάτι που κατορθώθηκε µόλις στις αρχές του 19 ου αιώνα. Η βασίλισσα παρατηρεί ότι τα σηµεία των µαθηµατικών είναι τόσο µικροσκοπικά και µηδαµινά που µοιάζουν φανταστικά. ιαπιστώνουµε εδώ τη δυσκολία κατανόησης της έννοιας του απειροστού που αρχίζει σταδιακά να αναδεικνύεται από τις προσπάθειες θεµελίωσης του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισµού. Την ίδια αδυναµία κατανόησης θα συναντήσουµε αργότερα και στον Μικροµέγα του Βολταίρου. Ωστόσο τρέφει µεγάλη εκτίµηση για τους µαθηµατικούς, όχι µόνο γιατί έχουν σηµαντική συνεισφορά σε πολλές τέχνες αλλά και επειδή οι περισσότεροι είναι και ικανότατοι...µάγοι. Γι αυτό άλλωστε ο χαρακτήρας τους είναι τόσο περίπλοκος και σκοτεινός. Τους ζητά να συνεχίσουν το έργο τους το οποίο παρόλο που η ίδια δεν έχει το χρόνο να µελετήσει κατανοεί ότι είναι σηµαντικό και χρήσιµο. Βλέπουµε εδώ να αναπαράγεται η παγιωµένη αντίληψη - κλισέ περί του απαραίτητου αλλά δυσνόητου και αναγκαστικά περιθωριακού µαθηµατικού, που κυριαρχεί τόσο στη σύγχρονη όσο και στην παλιότερη λογοτεχνία. Είναι ένα µοντέλο που υιοθετεί και ο Βολταίρος, ενώ ο Σουίφτ το αναπτύσσει εκτενέστατα στο τρίτο µέρος των Ταξιδιών. 6

7 Το Όνειρο του Κέπλερ είναι έργο ενός κορυφαίου µαθηµατικού που κατέχει πλήρως το αντικείµενό του αφού άλλωστε είναι ένας από τους κύριους δηµιουργούς του και που αναζητεί όπως είπαµε έναν εύληπτο τρόπο να το δηµοσιοποιήσει. Αντίθετα, η Κάβεντις, παρά το δεδοµένο ενδιαφέρον της για τις θετικές επιστήµες τα χρονικά αναφέρουν πολυάριθµες συζητήσεις της µε πολλούς φυσικούς φιλοσόφους καθώς και µία τουλάχιστον επίσκεψή της στη Βασιλική Εταιρεία του Λονδίνου όπου ενηµερώθηκε αναλυτικά για τις εξελίξεις στον επιστηµονικό τοµέα παραµένει ένας εξωτερικός παράγοντας, ένα τρίτο µάτι. ιαβάζοντας άλλωστε τον Λαµπρό Κόσµο διαπιστώνουµε ότι άλλα θέµατα τα έχει µόνο επιφανειακά κατανοήσει και άλλα τα έχει πλήρως παρανοήσει. Από αυτή την άποψη το έργο της αποτελεί µια πολύ πιο αξιόπιστη µαρτυρία για το πώς «πέρασαν» και τι αντιδράσεις προκάλεσαν τα επιτεύγµατα της επιστηµονικής επανάστασης στο ευρύ κοινό. Άλλωστε η Κάβεντις δε δείχνει να ενδιαφέρεται για την εκλαΐκευση των νέων επιστηµονικών επιτευγµάτων, κάτι που φανερά επιδιώκει ο Κέπλερ. Το έργο της στοχεύει στην κοινωνική κριτική, τη σάτιρα και την ενίσχυση της κοινωνικής θέσης της γυναίκας. Παρεµπιπτόντως, και επειδή βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, ασχολείται µε τις θετικές επιστήµες. Το ίδιο µπορούµε να πούµε και για τα Ταξίδια του Γκιούλιβερ του Τζόναθαν Σουίφτ, το πιο γνωστό και πολυδιαβασµένο από τα τέσσερα έργα στα οποία αναφερόµαστε εδώ. Ενώ ο Λαµπρός κόσµος γράφτηκε την εποχή που ο Νεύτων διεξήγαγε τις έρευνές του, το βιβλίο του Σουίφτ κυκλοφόρησε το 1726, ένα χρόνο πριν από το θάνατο του Νεύτωνα, όταν πια το έργο του είχε γίνει πλήρως αποδεκτό στην Αγγλία και είχε αποκτήσει αρκετούς υποστηρικτές και στην ηπειρωτική Ευρώπη. Όπως αναφέραµε και πιο πάνω, ο Σουίφτ υιοθετεί και αναπτύσσει στο έπακρο το µοντέλο του «αφηρηµένου µαθηµατικού». Στο τρίτο του ταξίδι ο Γκιούλιβερ επισκέπτεται τη Λαπούτα, ένα ιπτάµενο νησί που διοικείται από µαθηµατικούς. Οι άνθρωποι αυτοί είναι τόσο απορροφηµένοι από τις φιλοσοφικές τους ενατενίσεις που ξεχνούν πότε πρέπει να µιλήσουν ή να ακούσουν το συνοµιλητή τους. Έτσι είναι αναγκασµένοι να διατηρούν ένα εξειδικευµένο υπηρέτη που έχει ως καθήκον να τους χτυπά ελαφρά στο στόµα όταν πρέπει να µιλήσουν και στο αυτί όταν τους µιλά κάποιος άλλος. Οι υπηρέτες αυτοί είναι επιπροσθέτως επιφορτισµένοι να οδηγούν τους εργοδότες τους στο δρόµο για να τους εµποδίζουν από του να πέφτουν µέσα στις τρύπες ή να τρακάρουν στις κολώνες. Ο Σουίφτ αναπαράγει εδώ το ανάλογο ανέκδοτο που αφηγείται ο Πλάτων στο Θεαίτητο σχετικά µε το Θαλή. Με παιγνιδιώδη διάθεση, χωρίς να αποφεύγει το γκροτέσκο, ο συγγραφέας περιγράφει τα ρούχα των Λαπουτιανών που είναι διακοσµηµένα µε αστρονοµικά και µουσικά σύµβολα και τα φαγητά τους που 7

8 σερβίρονται κοµµένα σε γεωµετρικά σχήµατα. Οι ράφτες παίρνουν µέτρα χρησιµοποιώντας εξάντες και σχεδιάζουν τα πατρόν τους χρησιµοποιώντας αποκλειστικά κανόνα και διαβήτη. Τα συχνά όµως λάθη στους µαθηµατικούς υπολογισµούς έχουν ως αποτέλεσµα κακοραµµένα και δύσχρηστα ρούχα. Τα σπίτια είναι κακοχτισµένα, µε στραβούς τοίχους γιατί οι αρχιτέκτονες περιφρονούν την πρακτική γεωµετρία και αρνούνται να θέσουν σε εφαρµογή τις θεωρητικές τους γνώσεις στην υπηρεσία χυδαίων αναγκών όπως η σωστή κατασκευή µιας ορθής γωνίας. Η σατιρική διάθεση του συγγραφέα στρέφεται εδώ κατά του Πλάτωνα και των οπαδών του που όπως αναφέρει και ο Πλούταρχος κατέκρινε όσους «...εξευτέλιζαν το αγαθό της Γεωµετρίας φεύγοντας από τα ασώµατα και νοητά και στρεφόµενοι προς τα υλικά...». Σε πιο αυστηρό στυλ ο Σουίφτ αναφέρει ότι ορισµένοι από τους µαθηµατικούς της Λαπούτα ασχολούνται κρυφά µε την αστρολογία και την αλχηµεία. Ο υπαινιγµός στρέφεται σαφώς εναντίον του Νεύτωνα που επικρίνεται ακόµη χωρίς να κατονοµάζεται - για την ανάµειξή του µε τα πολιτικά. Αναφέρει ειδικότερα, ότι οι περισσότεροι µαθηµατικοί που έχει γνωρίσει θεωρούν τους εαυτούς τους ειδήµονες στα πολιτικά, «...ίσως να νοµίζουν πως επειδή τόσο οι µικροί όσο και οι µεγάλοι κύκλοι έχουν τον ίδιο αριθµό µοιρών η διαχείριση και η διοίκηση του κόσµου δεν απαιτεί περισσότερες ικανότητες από το χειρισµό και την περιστροφή µιας σφαίρας». Εξίσου σαρκαστικός είναι ο Σουίφτ στα θέµατα κλοπής πνευµατικής ιδιοκτησίας, σαφώς επηρεασµένος από τη διαµάχη της πατρότητας για τον Απειροστικό Λογισµό που έφερε αντιµέτωπους το Νεύτωνα και το Λάιµπνιτς, καθώς και από τις άλλες σχετικές κατηγορίες κλοπής που βάρυναν το Νεύτωνα σε σχέση µε τον Χουκ, το Χάλέϊ και άλλους συγχρόνους του. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάγνωση, κάτω από το πρίσµα των νέων Μαθηµατικών, των πιο γνωστών τµηµάτων του βιβλίου, αυτών που αναφέρονται στις περιπέτειες στις χώρες των Λιλιπούτιων και των Μπρόµπντιγκναγκ. Ο κόσµος των Λιλιπούτιων είναι πανοµοιότυπος µε το δικό µας αλλά υπό σµίκρυνση ενώ αντίθετα, η χώρα των Μπρόµπντιγκναγκ είναι το ίδιο πράγµα υπό µεγέθυνση. Το ενδεχόµενο ύπαρξης όντων µε τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά υπό οποιαδήποτε κλίµακα, είναι ένα λογοτεχνικό εύρηµα σαφώς επηρεασµένο από τον νεότευκτο Απειροστικό Λογισµό, ένα εργαλείο µε το οποίο αναλύονται εκ παραλλήλου και µε συναφείς µεθόδους το άπειρο και το απειροστό. Το άπειρο και το απειροστό στοιχειώνουν και τη σκέψη του Βολταίρου, που αδυνατεί να κατανοήσει το αληθινό νόηµά τους, ταυτίζοντας το άπειρο µε το «πάρα πολύ µεγάλο» και το απειροστό µε το «πάρα πολύ µικρό». Πρέπει βέβαια να παραδεχτούµε πως οι έννοιες αυτές, σαφώς µη διαισθητικές, ταλαιπώρησαν ιδιαίτερα και τους ίδιους τους µαθηµατικούς µέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η µαθηµατική τους υπόσταση κάτι που δεν έγινε πριν από τα τέλη του 19 ου αιώνα. Η θεωρία των ροών, ο Απειροστικός 8

9 Λογισµός δηλαδή του Νεύτωνα επικρίθηκε δριµύτατα από τον Τζωρτζ Μπέρκελεϊ για την ασάφεια των εννοιών που χρησιµοποιεί. εν είναι παράξενο λοιπόν που ένας φιλόσοφος µε µεγάλο ενδιαφέρον για τα Μαθηµατικά αλλά µε πολύ φτωχές µαθηµατικές γνώσεις, συναντά δυσκολίες στην κατανόηση του έργου του Νεύτωνα παρόλο που το θαυµάζει απέραντα και κάνει φιλότιµες προσπάθειες να το εκλαϊκεύσει. Ο σκελετός του Μικροµέγα άρχισε να γράφεται από το 1739, ενώ το έργο ολοκληρώθηκε και κυκλοφόρησε το Ένας γίγαντας από τον Σείριο, φορές µεγαλύτερος από τους κατοίκους της Γης φτάνει στο ηλιακό µας σύστηµα. Αρχικά αποβιβάζεται στον Κρόνο, όπου οι κάτοικοι είναι 900 φορές µεγαλύτεροι από τους γήινους. Εκεί πιάνει φιλίες µε το γραµµατέα της Ακαδηµίας των Επιστηµών και µαζί επισκέπτονται τη Γη. Καίτοι φανατικός οπαδός του Νεύτωνα, ο Βολταίρος αναγκάζεται, για τη µετακίνηση µεταξύ των πλανητών, να υιοθετήσει ένα µεικτό µοντέλο, όπου οι νόµοι της βαρύτητας συνδυάζονται µε την υλικότητα των ηλιακών ακτίνων (Κέπλερ) αλλά και των καρτεσιανών ιδεών περί του plenum: «...Ο ταξιδιώτης µας γνώριζε στην εντέλεια τους νόµους της βαρύτητας καθώς και όλες τις ελκτικές και απωστικές δυνάµεις. Ήξερε να τις χειρίζεται τόσο επιδέξια που πότε µε τη βοήθεια µιας ηλιαχτίδας, πότε χρησιµοποιώντας ένα κοµήτη, κατάφερνε, αυτός κι οι δικοί του να µετακινείται από πλανήτη σε πλανήτη, σαν τα πουλιά που φτεροκοπούν από το ένα κλαδί στο άλλο...» Η ιδέα της ύπαρξης όµοιων ανθρώπινων όντων σε διαφορετικά µεγέθη είναι σαφώς «δανεισµένη» από τον Σουίφτ. Όµως ο Βολταίρος την εµπλουτίζει, καταργώντας µε τον τρόπο του την αναλλοιότητα υπό κλίµακα του Σουίφτ: Τα µεγαλύτερα όντα είναι και µακροβιότερα, έχουν περισσότερες αισθήσεις, το φωτεινό φάσµα τους έχει περισσότερα χρώµατα. Η αναφορά στα πειράµατα του Νεύτωνα µε το λευκό φως είναι άµεση και διατυπώνεται η άποψη ότι η φύση του φωτός είναι παντού η ίδια (το λευκό φως είναι σύνθετο και αναλύεται σε στοιχειώδη χρώµατα) αλλά το φως του Σείριου αποτελείται από 39 στοιχειώδη χρώµατα αντί των επτά του δικού µας Ήλιου. Παρά το έντονο ενδιαφέρον και το θαυµασµό του για τα Μαθηµατικά ο Βολταίρος δεν παραλείπει να σατιρίσει τους µαθηµατικούς της εποχής του κατευθύνοντας τα βέλη του ειδικότερα κατά του Πασκάλ και του πάλαι ποτέ φίλου του Μοπερτουί. Γίνεται εκτενής αναφορά στην αποστολή του Μοπερτουί στη Λαπωνία και το πραγµατικό περιστατικό του 9

10 ναυαγίου του εντάσσεται έντεχνα στο µύθο του Μικροµέγα: Ένα από τα πολλά θέµατα που έφεραν αντιµέτωπους τους άγγλους επιστήµονες µε τους συναδέλφους τους της ηπειρωτικής Ευρώπης ήταν το σχήµα της Γης. Ο Νεύτων υποστήριζε ότι είναι πεπλατυσµένη στους πόλους και διογκωµένη στον ισηµερινό, οι καρτεσιανοί το αντίθετο. Η αποστολή στη Λαπωνία, καθώς και µια ανάλογη αποστολή στο Περού είχαν σκοπό τη µέτρηση - µε τη µέθοδο του γεωδαιτικού τριγωνισµού - του µήκους µιας µοίρας, σε διάφορα γεωµετρικά πλάτη, έτσι ώστε να εξακριβωθεί ποιος έχει δίκιο. Ο Βολταίρος λοιπόν βάζει τους εκπροσώπους της Ακαδηµίας που επιστρέφουν από τον πόλο φέρνοντας µαζί τους και δυο λαπωνίδες για περαιτέρω επιστηµονική έρευνα, να γίνονται και οι ίδιοι αξιοπερίεργα ζωύφια στα χέρια και το µικροσκόπιο του γίγαντα από τον Σείριο. ιαβάζοντας κανείς τον Μικροµέγα, έχει την αίσθηση ότι ο συγγραφέας διακατέχεται από την αγωνία να παραθέσει, όλες τις γνώσεις που έχει αποκτήσει σχετικά µε τις εξελίξεις στη Φυσική Φιλοσοφία παρόλο που ο κύριος στόχος του έργου είναι τελείως διαφορετικός: Να κρίνει και να καυτηριάσει τη µαταιοδοξία και την άσκοπη επιθετικότητα των ανθρώπων. Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι - τηρουµένων των αναλογιών η µαθηµατική λογοτεχνία της επιστηµονικής επανάστασης έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε την αντίστοιχη µυθοπλασία της εποχής µας: Το προφίλ του µαθηµατικού αναδεικνύεται σ ένα ιδιαίτερα δηµοφιλές θέµα και γίνεται στόχος της σατιρικής διάθεσης των συγγραφέων. Οι συγγραφείς που είναι ταυτόχρονα και µαθηµατικοί επωφελούνται από την ευρύτερη αναγνωσιµότητα της λογοτεχνίας σε σχέση µε τα αµιγώς επιστηµονικά συγγράµµατα για να προωθήσουν και να εκλαϊκεύσουν κάποιες µαθηµατικές γνώσεις. Από την άλλη, στα λογοτεχνήµατα των «µη ειδικών» µπορούµε να εντοπίσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι νέες µαθηµατικές εξελίξεις γίνονται κατανοητές στο ευρύ κοινό. Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία των µαθηµατικών σε µεγάλο αριθµό έργων µιας εποχής αποτελεί από µόνη της µια ένδειξη της απήχησης που έχουν τα Μαθηµατικά σ εκείνη τη συγκεκριµένη ιστορική στιγµή. Ακόµα τρόπος µε τον οποίο τα Μαθηµατικά παρουσιάζονται και σχολιάζονται στα λογοτεχνικά έργα µας βοηθά να κατανοήσουµε το πώς και το γιατί έννοιες που σε µας σήµερα φαίνονται αυτονόητες χρειάστηκαν αγώνες και σε κάποιες περιπτώσεις ακόµα και θυσίες για να επιβληθούν. Βιβλιογραφία 1. Cavendish Margaret, The Blazing World & Other Writings, Penguin Classics 2. Gossin Pamela, λήµµα Literature, in Encyclopaedia of the Scientific Revolution: From Copernicus to Newton (Wilbur Applebaum, editor). 10

11 3. Kepler, Somnium, Dover 4. Swift Jonathan, Gulliver s Travels, Penguin Popular Classics 5. Voltaire, Micromegas, Classiques Larousse 6. Voltaire, Lettres Philosophiques 7. Whitaker Kathie, Mad Madge, Perseus Book Group,

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΑ Αμαντέο Μπορντίγκα ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή γνώμη: εύπλαστη ύλη Οι γιγάντιοι μηχανισμοί της παγκόσμιας «ενημέρωσης», έτοιμοι ν αδράξουν κάθε ευκαιρία και να εκμεταλλευτούν σοφά την είδηση που

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς»

«Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία: «Οι μη λεκτικές επικοινωνιακές δεξιότητες των νοσηλευτών και η εφαρμογή τους στους ασθενείς» Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Ε. Παπαγιαννοπούλου Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ H έννοια της συνάρτησης κατά την πλοήγηση στο χώρο µε τρισδιάστατα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης γεωγραφικής πληροφορίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία

Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία Κείµενα Εργασίας, αρ. 6 Γιώργος Διακουµάκος Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους Έλληνες: Μύθοι και βίντεο στην πάλη για ηγεµονία Ιανουάριος 2014 Γιώργος Διακουµάκος Ένα µήνυµα του Σαµαρά προς όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αʹ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «διακοσμητικές εφαρμογές» αφορά μια τεράστια ποικιλία αντικειμένων που μας περιβάλλουν και που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε ένα-ένα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson Κείμενα των Hahn Neurath Carnap Schlick Quine Davidson Επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Ρουσόπουλος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

Η φύση της πραγµατικότητος

Η φύση της πραγµατικότητος Η φύση της πραγµατικότητος Γ. Κοντόπουλος Προλεγόµενα Ακούσαµε προ ολίγου τα πεπραγµένα της Ακαδηµίας κατά το έτος 2011. Εγώ θα ήθελα µόνο να τονίσω ότι µία από τις σηµαντικότερες δραστηριότητες της Ακαδηµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μετάφραση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΟΥΞΗΣ Επιμέλεια κειμένων: ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΟΥΝΟΣ Επιμέλεια - συντονισμός έκδοσης: ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Σχεδιασμός εξωφύλλου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΕΘ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Μία Χαϊντεγκεριανή Προσέγγιση Των Χαϊκού

Μία Χαϊντεγκεριανή Προσέγγιση Των Χαϊκού Μία Χαϊντεγκεριανή Προσέγγιση Των Χαϊκού του ηµήτρη Χωλλ µε την βοήθεια και την καθοδήγηση της έσποινας Καταπότη για το µάθηµα Ανάλυση και Σύνθεση Κειµένου Τµήµα Πολιτισµικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αν θρω ποι. µηχανες ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Αν θρω ποι. µηχανες ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ τευχος 69-3 µαρτιου 2012 προσεγγίζοντας τα αινίγµατα του κοσµου µας Αν θρω ποι ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ µηχανες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Σύγχρονοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Θέμα : «Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005)

Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης (διάλεξη-2005) "Εγώ και ο Εαυτός µου: τρόποι γνωριµίας και ανάπτυξης" (διάλεξη-2005) διάλεξη, ανοιχτή για το κοινό, από τους ψυχοθεραπευτές Χριστίνα Πατρινιού και Πέτρο Θεοδώρου διοργάνωση : Συµβουλευτικό Κέντρο Σ.ΚΕ.Ψ.Η.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 enimerotiko XII_enimerotiko XII 27/6/13 9:23 π.μ. Page 1 EKΔOΣEIΣ Π ATA K H ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 1. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης;

Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Θρησκεία και Επιστήμη στις μέρες μας. Πορεία σύγκρουσης ή συμπόρευσης; Του Χωρεπισκόπου Αρσινόης Γεωργίου. (Ομιλία στο Σύλλογο «Οι φίλοι του Αγίου Μενίγνου του Κναφέως», προστάτου των Χημικών, Αθήνα 23/11/2003).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β] ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: Mathematics The Man Made Universe, SHERMAN K. STEIN, 1963 Α] ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2-1 ΚΑΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

László Z. Karvalics. Μια έννοια και τι βρίσκεται πίσω από αυτή

László Z. Karvalics. Μια έννοια και τι βρίσκεται πίσω από αυτή László Z. Karvalics Κοινωνία της Πληροφορίας - Ποιά η ακριβής σημασία του όρου; (Η έννοια, η ιστορία και το εννοιολογικό πλαίσιο του συμπλέγματος εννοιών) Μια έννοια και τι βρίσκεται πίσω από αυτή Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΦΥΣΗΣ: ΕΝΑ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΦΥΣΗΣ: ΕΝΑ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΦΥΣΗΣ: ΕΝΑ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μπάρµπας Τ. 1, Παρασκευόπουλος Σ. 2 και Πασχαλίδης Γ. 3 1, 2 Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα έβλεπε η Αλίκη στη χώρα των φυτών

Τι θα έβλεπε η Αλίκη στη χώρα των φυτών ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΕΤΑΣ Τι θα έβλεπε η Αλίκη στη χώρα των φυτών 2η έκδοση E-BOOK Πα νε πι στη μια κες Εκ δο σεις Κρη της Ι δρυ τική δω ρεά Πα γκρη τι κής Ενώ σε ως Αμε ρι κής Η ΡΑ ΚΛΕΙΟ 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΡΙΣΙΜΟ ΖΗΤΗΜΑ Αλέξης Κόκκος «Ο απώτερος στόχος, ο βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι να βοηθάει τους ανθρώπους να συνειδητοποιούν τις δυνατότητές τους, να γίνονται πιο

Διαβάστε περισσότερα