ΠΡΟΣΤΑ ΠΡΟΣΤ ΤΕΥ ΟΜΕΝΕΣ ΤΕΥ ΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚ ΕΘΝΙΚ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΤΑ ΠΡΟΣΤ ΤΕΥ ΟΜΕΝΕΣ ΤΕΥ ΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚ ΕΘΝΙΚ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΠΕΔ"

Transcript

1 Ορθολογική ήδ Διαχείριση παράκτιων ζωνών και προστατευόμενων περιοχών Γεωργιάδης Παναγιώτης, Δρ Γεωλόγος Προϊστάμενος Δ/νσης Υδάτων Περιφέρειας ΑΜΘ Καμπάς Γεώργιος, Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ/νση Υδάτων Περιφέρειας ΑΜΘ

2 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - Εθνικοί Δρυμοί ρμ (Ν. 996/71) - Εθνικά Πάρκα (Ν. 1650/86) - Αισθητικά Δάση (996/71) - Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης (Ν. 996/71) - Καταφύγια Άγριας Ζωής (Ν. 177/75 τροπ. από Ν. 2637/98) - Ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (Ν. 177/75 τροπ. από Ν. 2637/98) - Εκτροφεία θηραμάτων (Ν. 177/75 τροπ. από Ν. 2637/98) - Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Ν. 5351/32 τροπ. με N. 1465/50) - Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86) - Περιοχές Προστασίας της Φύσης (Ν. 1650/86) - Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί και Τοπία (Ν. 1650/86) - Περιοχές Οικοανάπτυξης (Ν. 1650/86)

3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Υγρότοποι διεθνούς σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς Αποθέματα Βιόσφαιρας Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρκελώνης Βιογενετικά Αποθέματα Περιοχές στις οποίες έχει απονεμηθεί το Ευρωδίπλωμα ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ Οδηγία 79/409/ΕΚ) Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ Οδηγία 92/43/ΕΚ)

4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α): «Για την προστασία του περιβάλλοντος» ΚΥΑ 69269/5387/1999 (ΦΕΚ 698Β): Περιεχόμενο Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.). Π Μ

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) Έγκριση προδιαγραφών Ειδικής Περιβαλλοντικής ρβ Μελέτης (Ε.Π.Μ.) από το ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΑΑ Εκπόνηση Ε.Π.Μ. συνοδευομένης από Σχέδιο Π.Δ. ή Κ.Υ.Α. Αξιολόγηση και Έγκριση της Ε.Π.Μ. από τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ Δημοσιοποίηση από το/τα οικείο/α Νομαρχιακό/ά Συμβούλιο/α του Σχεδίου ΚΥΑ ή ΠΔ. Διαβίβαση σχετικής απόφασης και απόψεων στο ΥΠΕΚΑ και διαμόρφωση του τελικού σχεδίου ΚΥΑ ή Π.Δ. Υπογραφή της ΚΥΑ ή του Π.Δ. από τους συναρμόδιους Υπουργούς. Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ΚΥΑ ή του Π.Δ.

6 Έλλειψη επαρκών δεδομένων και μη ύπαρξη ΕΠΜ για όλες τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 Έλλειψη «τυποποιημένων» και εξειδικευμένων προδιαγραφών για την εκπόνηση ΕΠΜ για τις προστατευόμενες περιοχές, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση και αξιολόγησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες Προβλήματα επικοινωνίας που οδηγούν σε δυσκολίες κατά τη δημοσιοποίηση των ΕΠΜ και καθυστερήσεις στην έγκρισή τους καθώς και την έκδοση των σχετικών Π.Δ. /Κ.Υ.Α. Έλλειψη ορθής και ολοκληρωμένης ης προσέγγισης της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με την σύσταση Σχημάτων Διαχείρισης: Φορέων Διαχείρισης, τον ορισμό αρμόδιων Υπηρεσιών ή την κατάρτιση Συμβάσεων Διαχείρισης Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι για τη στήριξη της λειτουργίας των μονάδων διαχείρισης και την υλοποίηση των απαιτούμενων διαχειριστικών έργων

7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αρχική προσέγγιση : Απόλυτη προστασία φυσικών περιοχών με αποκλεισμό των ανθρώπινων δραστηριοτήτων Σήμερα : Διασύνδεση της προστασίας των φυσικών περιοχών με την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων και ενσωμάτωση της διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής στον περιβάλλοντα χώρο

8 Η διαχείριση των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες σε εθνικό επίπεδο, προωθείται : Μέσω των Ειδικών Χωροταξικών Σχεδίων, των Δασικών Διαχειριστικών Σχεδίων και των σχετικών αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. Μέσω της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Μέσω Διαχειριστικών Σχημάτων. Φορείς Διαχείρισης, υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες κλπ (Ν. 2742/99).

9 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Βήμα 1ο : Απογραφή & αξιολόγηση Σε ποια κατάσταση βρίσκονται; Από τι απειλούνται;

10 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Βήμα 2 ο : Χωροχρονικός καθορισμός διαχειριστικών παρεμβάσεων διατήρησης ης - αποκατάστασης «Προληπτικές» παρεμβάσεις π.χ. Ορθολογική άσκηση γεωργίας Μείωση εισροών «Θεραπευτικές» παρεμβάσεις π.χ. Έργα αποκατάστασης

11 Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Βήμα 3 ο : Συστηματική παρακολούθηση Για καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης Για το σχεδιασμό διαχειριστικών παρεμβάσεων Για αξιολόγηση η των διαχειριστικών μέτρων

12 Ανθρωπογενείς πιέσεις και χρήσεις γης εντατικές καλλιέργειες οικισμοί βιομηχανίες πιθανές απειλές Κατάσταση οικοσυστημάτων έκταση σύνθεσηοικοτόπων όρια υδάτινης επιφάνειας υδροπερίοδος Ποιότητα/ποσότητα υδάτων Διαχρονικές τάσεις

13 Ανθρωπογενείς πιέσεις Υλικά: σημεία δειγματοληψίας δορυφορικές εικόνες SPOT 5 λογισμικό τηλεπισκόπησης Μέθοδοι: αντικειμενοστραφής ταξινόμηση Περιγράφει: ργρ αγροτικές καλλιέργειες οικισμούς βιομηχανικές περιοχές

14 Κατάσταση υγροτοπικών οικοσυστημάτων Υλικά: σημεία δειγματοληψίας δορυφορικές εικόνες SPOT5, radar λογισμικά τηλεπισκ+γσπ Μέθοδοι: φασματική ταξινόμηση φωτοερμηνεία και ψηφιοποίηση εικόνας Περιγράφει: θέση έκταση τύπο οικοτόπου

15 Κατάσταση υγροτοπικών οικοσυστημάτων Υλικά: σημεία δειγματοληψίας χρονοσειρά εικόνων radar Μέθοδοι: φιλτράρισμα φασματικός διαχωρισμός ανάκλασης Περιγράφει: ργρ εποχιακή έκταση υδάτινης επιφάνειας οικολογική κατάσταση βιογεωχημικός κύκλος

16 Κατάσταση υγροτοπικών οικοσυστημάτων Υλικά: σημεία δειγματοληψίας ταυτόχρονες δορυφορικές εικόνες Landsat 7 Μέθοδοι: εμπειρική σχέση της ανάκλασης με μετρήσεις πεδίου Περιγράφει: συγκέντρωση ρύπου ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗΣ

17 Διαχρονικές τάσεις Υλικά: κάλυψη γης 1994 κάλυψη γης 2004 Μέθοδοι: γεωγραφική ανάλυση ανίχνευσης αλλαγών Περιγράφει: μεταβολές πιέσεων επιπτώσεις αποτελεσματικότητα μέτρων Εγκατάλειψη ορυζώνων Απώλεια υγροτοπικής βλάστησης

18 Διασυνοριακότητα και Κοινά διαχε ιαχειρισ ριστικά σχέδια Προσδιορισμός σκοπών διαχείρισης Αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν τα οικοσυστήματα Αναγνώριση & περιγραφή μέτρων για την επίτευξη των σκοπών διαχείρισης Καθορισμός απαιτήσεων παρακολούθησης ης & των οικοσυστημάτων Καθορισμός ανάλογων δεικτών

19 Κοινά διαχε ιαχειρισ ριστικά σχέδια Ανάδειξη της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της διαχείρισης Διασφάλιση συμβατότητας με τοπικές, εθνικές και διεθνείς πολιτικές

20 Η ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και των προστατευόμενων περιοχών θα πρέπει να βασίζεται σε: Ευρεία μακροπρόθεσμη και σφαιρική προοπτική (θεματική και γεωγραφική), Αξιόπιστα και επικαιροποιημένα (τηλεμετρία) περιβαλλοντικά δεδομένα για προσαρμοζόμενη διαχείριση Διεθνείς καλές πρακτικές προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες Αξιοποίηση των φυσικών διαδικασιών και σεβασμό της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων, Διαβούλευση και συμμετοχικές διαδικασίες Υποστήριξη και συμμετοχή των αρμόδιων διοικητικών φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, Συνοχή μεταξύ στόχων τομεακών πολιτικών, σχεδιασμού και διαχείρισης

21 αποτελεί σύστημα παραγωγής γήςπολλαπλών πόρων διαθέτει πολύ υψηλή βιοποικιλότητα (χερσαία υδάτινα οικοσυστήματα) σημαντική περιοχή για την ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινωνιών Παράλληλα, η παράκτια ζώνη αποτελεί ένα σύστημα πολλαπλών χρήσεων καθώς ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους: για επιβίωση (προμήθεια νερού και τροφής), για οικονομικές δραστηριότητες (εκτάσεις προς εκμετάλλευση, ζώντες και μη πόροι, ενέργεια) ) και για αναψυχή (παραλίες και θάλασσα).

22 Αποτελεσματικό εργαλείο για τη διευθέτηση των ασκούμενων πιέσεων στην παράκτια ζώνη αποτελεί η εύρυθμη χωρική οργάνωση των διαφορετικών δραστηριοτήτων που μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από έναν ολοκληρωμένο διαχειριστικό σχεδιασμό.

23 ΟΔΠΖ είναι η διεργασία που έχει σκοπό να φέρει την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και στην προστασία της φύσης, ανάμεσα στα βραχυπρόθεσμα οφέληκαι τα μακροπρόθεσμα κέρδη.

24 Αύξηση της ανθρωπογενούς πίεσης 70 εκ. άνθρωποι το 2000 Πάνω από 90 εκ. το πόλεις σήμερα 318 πόλεις το 1950 Πηγή: JRC Plan Bleu 2005 Κλιματική Αλλαγή & Ανάπτυξη: Συχνότητα/ ένταση των καιρικών φαινομέων, ανύψση της στάθμης της θάλασσς... Ανύψωση στη Μεσόγειο Απώλεια στερεοπαροχής (90% στα τελευταία 50 χρόνια) ) Πλημμύριση Αύξηση των διαβρωτικών φαινομένων

25 Εταίροι Σό Στόχοι 1. Region of Macedonia East- Thrace (lead partner GR) 2. Regione Lazio (IT) 3. Region of Crete (GR) 4. Department of Hérault (FR) 5. Regione Emilia-Romagna (IT) 6. Direction Régional de l Equipment de Languedoc Roussillon(FR) 7. Junta de Andalusia (ES) 8. The Ministry of Communications and Works of Cyprus (CY) Να αποκτήσουν οι αρχές διαχείρισης των παράκτιων περιοχών κατάλληλα εργαλεία λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής μέσα από: Εφαρμογή νέων συστημάτων ρεαλιστικού προσδιορισμού του κινδύνου πλημμύρισης και διάβρωσης, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής Παραγωγή Σχεδίων Δράσης για την προσαρμογή των παράκτιων περιοχών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (διάβρωση & πλημμύριση από τη θάλασσα και τα ποτάμια) 9. Dubrovnik Neretva County Regional Development Agency DUNEA Διαμόρφωση Στοχεμεύνων Διαδικασιών για τις ΜΠΕ σε έργα προστασίας ακτογραμμής

26 Ενότητες 1. Διαχείριση & Συντονισμός 2. Διάδοση & επικοινωνία 3. Παράκτιοι κίνδυνοι: πλημμύριση και διάβρωση Ανάλυση των μελλοντικών σεναρίων για τις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου Κατατανόηση της πλημμύρισης και της διάβρωσης Οδηγίες για την χρήση νέων τεχνολογιών στην εκτίμηση του κινδύνου πλημμύρισης 4. Σχέδια Δράσης για την προστασία των παράκτιων ζωνών: Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης σε περιφερειακό επίπεδο Σχέδια διαχείρισης των διαθεσίμων άμμου φερτών Εκπόνηση Περιφερεικών Σχεδίων Δράσης 5. Οδηγίες για τις ΜΠΕ εστιασμένες στα έργα προστασίας των ακτών Ανάλυση προηγούμενων εμπειριών Σχεδιασμός ειδικών διαδικασιών ΜΠΕ Ενδιαφέρουν ειδικότερα την ΠΑΜΘ!

27 Ενότητα 3. Παράκτιοι κίνδυνοι: πλημμύριση και διάβρωση Επί μέρους βήματα: Καταγραφή της υφιστάμενης γνώσης/ μελετών Ανάλυση μελλοντικών σεναρίων εξέλιξης ακτογραμμής βασισμένα στις βέλτιστες πρακτικές που αναπτύχθηκαν κατά τα προηγούμενα έργα της Ε.Ε. Αάλ Ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη της Μεσογείου οικονομικοί, πολιτικοί, περιβαλλοντικοί συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής Οδηγίες διαχείρισης παράκτιων ζωνών Σύνδεση των συστημάτων μέτρησης. Πρόβλεψης με τις επί τόπου μετρήσεις Εστίαση σε περιοχές υψηλού κινδύνου παράκτιας πλημμύρισης Βασισμένα στις ως τώρα βέλτιστες πρακτικές από προηγούμενα Βασισμένα στις ως τώρα βέλτιστες πρακτικές από προηγούμενα προγράμματα

28 Ενότητα 4. Σχέδια Δράσης για την προστασία των παράκτιων ζωνών Μελέτη των ως τώρα περιφερειακών πρακτικών διαχείρισης παράκτιων ζωνών για τον κίνδυνο της πλημμύρισης από τη θάλασσα και τα ποτάμια Ορισμός των βημάτων για τα σχέδια αειφόρου διαχείρισης διαθεσίμων άμμου Βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης ακτών Εκτίμηση στερεοπαροχής Οδηγίες διαχείρισης διαθεσίμων άμμου Παραγωγή βάσης δεδομένων και χαρτών Εκπόνηση Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης για την προστασία των παράκτιων περιοχών από την πλημμύριση Σχεδιασμός παρεμβάσεων σε κρίσιμες περιοχές Σχέδιο διαχείρισης διαθεσίμων άμμου Σχέδιο διαχείρισης παράκτιων περιοχών Σε πιλοτικές κρίσιμες περιοχές Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την παράκτια πλημμύριση

29 Πιλοτική Περιοχή Παραλία και αλιευτικό καταφύγιο Κάρυανης Περιοχή με έντονη διάβρωση Πρόσφατο αλιευτικό καταφύγιο με έντονη διάβρωση/προσάμμωση εκατέρωθεν στα δυτικά/ ανατολικά αντίστοιχα Ωραίες αμμώδεις παραλίες Πίεση για τουριστική ανάπτυξη Αντιπροσωπευτική περιοχή για την Περιφέρεια ~100 m

30 Πιλοτική Περιοχή Παραλία και αλιευτικό καταφύγιο Κάρυανης

31 Υλοποίηση Μέτρο 5. Πρωτόκολλα για τις ΜΠΕ εστιασμένα στα έργα προστασίας των ακτών Επι μέρους βήματα: Ένταξη των νέων τεχνολογιών στις ΜΠΕ: έρευνες θαλάσσιου κλίματος, επανάμμωση, αναδημιουργία κλπ Συνεργασία με τις κεντρικές υπηρεσίες (Υπουργείο Περιβάλλοντος) για τη διαμόρφωση οδηγιών ΜΠΕ στο αντικείμενο της προστασίας παράκτιων ζωνών με ΟΔΠΖ Πρόταση συγκεκριμένων διαδικασιών για την εκπόνηση των ΜΠΕ σε έργα των ακτών με ΟΔΠΖ

32 Αναμενόμενα Αποτελέσματα Για την πιλοτική θέση με εφαρμογή σε όλη την ΠΑΜΘ: Χάρτες πλημμύρισης Χάρτες διακινδύνευσης Προκαταρκτικός σχεδιασμός τεχνικών καλύτερης διαχείρισης της παραλίας (ήπιες παρεμβάσεις - soft measures) Μεσοπρόθεσμο Σχέδιο Διαχείρισης Παράκτιας περιοχής για όλη την ακτογραμμή της ΠΑΜΘ Προτεραιότητες Σχέδιο διαχείρισης ιζήματος/άμμου

33 Προγραμματισμός Απρίλιος 2009: Εκκίνηση του προγράμματος Δεκέμβριος 2009: Ανάδειξη αναδόχου ΥΔΡΟΝΟΜΗ Ε.Ε. Άνοιξη 2010: Πρώτα παραδοτέα Άνοιξη 2012: Ολοκλήρωση λήρ του προγράμματος ρά ος Διάρκεια: 36 μήνες ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! >Επικοινωνία Γιώργος Καμπάς Μαρία Χαμητίδου Μιχάλης Αφτιάς

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Βασική παράμετρο στην εκπόνηση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης αποτελούν τα κριτήρια αποκλεισμού χωροθέτησης των έργων επεξεργασίας, διάθεσης και εν γένει διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1 Β.4.10 Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου Προστασία της βιοποικιλότητας Οι προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος του ΡΣΗ έχουν ως κοινή συνισταµένη την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας IXEAIO AIAXEIPIIHZ YAATIKOY AIAMEPIIMATOZ ANATOAIKHI MAKEAONIAZ (GRll) IX

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα

Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Χωροταξικός σχεδιασμός και εδαφικές - διοικητικές δομές: Ζητήματα χωρικής διακυβέρνησης σε τοπική κλίμακα Ηλίας Μπεριάτος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 60 31 Μαρτίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πύλου Νέστορος Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Ο.Τ.Α ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ Η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και 21.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα