Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Γεωργία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Γεωργία"

Transcript

1 Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Γεωργία Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 2

3 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες... 5 Συνοπτική παρουσίαση Εισαγωγή Ιστορικό Προσέγγιση έργου Μεθοδολογία Εισαγωγή στον τομέα προτεραιότητας και επισκόπηση των αποτελεσμάτων μέτρησης Επιλογή των Υ.Π. και των αντίστοιχων νόμων και κανονισμών Τα κυριότερα αποτελέσματα των μετρήσεων Σχέδιο Δράσης και Προτάσεις για τον Τομέα Προτεραιότητας Γεωργίας Προσδιορισμός πιθανών επιλογών απλοποίησης και μείωσης Συστάσεις για τον τομέα προτεραιότητας Γεωργίας Βελτίωση της καθοδήγησης και εμπειρίας των χρηστών του ηλεκτρονικού συστήματος για την εγγραφή στο Κ.Ε.Ε Μείωση του χρόνου που δαπανούν οι γεωργοί με τους μεσάζοντες αυξάνοντας την αποδοτικότητα Παρακολούθηση της πορείας της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα Κ.Ε.Ε Κατάργηση της υποβολής των εγγράφων αυτοπροσώπως για αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων Κ.Ε.Ε Αύξηση της χρήσης του πρότυπου κόστους για την απλοποίηση των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Βελτίωση της ευχρηστίας και της παροχής καθοδήγησης σχετικά με τις φόρμες αιτήσεων και τα υποδείγματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ενθάρρυνση των συμπράξεων όσον αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Μείωση της απαιτούμενης τεκμηρίωσης για τις αιτήσεις μέσω της ανταλλαγής δεδομένων στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης Οι δηλώσεις παραγωγής οίνου υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι δηλώσεις εσοδείας συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά από τους καλλιεργητές Άλλα ζητήματα που αφορούν τα διοικητικά βάρη Προτεινόμενη ακολουθία και προτεραιοποίηση Άλλα θέματα Συμπέρασμα

4 Πίνακες Πίνακας 2.1: Κανονιστικό πλαίσιο Πίνακας 3.1: Συνοπτική παρουσίαση πιθανών μέτρων απλοποίησης και μείωσης που προτείνονται για την Υ.Π Πίνακας 3.2: Συνοπτική παρουσίαση πιθανών μέτρων απλοποίησης και μείωσης που προτείνονται για τις Υ.Π Πίνακας 3.3: Συνοπτική παρουσίαση πιθανών μέτρων απλοποίησης και μείωσης που προτείνονται για την Υ.Π Πίνακας 3.4: Συνοπτική παρουσίαση πιθανών μέτρων απλοποίησης και μείωσης που προτείνονται για την Υ.Π Γραφήματα Σχήμα 2.1: Συνολικό προσδιορισμένο Διοικητικό Κόστος για τον τομέα προτεραιότητας

5 Ακρώνυμα και συντομογραφίες Στην παρακάτω λίστα, εμφανίζονται οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται στην έκθεση. Όλοι οι όροι που σχετίζονται με τη μέθοδο Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (Τ.Μ.Κ.) περιγράφονται λεπτομερώς στο ελληνικό Τ.Μ.Κ. «Εγχειρίδιο για την εφαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους στην Ελλάδα» Δ.Β. Δ.Κ. Α.Μ.Κ.Α. Σ.Ε.Λ. Κ.Α.Π. Κ.Σ.Υ. f Υ.Π. Κ.Ε.Π. Α.Μ.Ε. Τ.Α.Ε. Ο.Γ.Α. Α.Κ. Διοικητικό Βάρος Διοικητικό Κόστος Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης Συνήθης Επιχειρηματική Λειτουργία Κοινή Αγροτική Πολιτική Κόστος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Συχνότητα Υποχρέωση Πληροφόρησης Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Αριθμός Μονάδων Εργασίας Τυπικά Αποδοτική Επιχείρηση Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Άμεσο Κόστος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων P Τ.Π. «Κλάδος») Τιμή Τομέας Προτεραιότητας (στο ελληνικό Τ.Μ.Κ. αναφέρεται και ως ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕΣ. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Π Π.Α.Α. Κ.Ε.Ε. Τ.Ε.Β.Ε. Ποσότητα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας, πλέον Ο.Α.Ε.Ε. 5

6 6

7 Συνοπτική παρουσίαση Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα των μετρήσεων επιλεγμένων υποχρεώσεων πληροφόρησης για τον τομέα προτεραιότητας Γεωργίας, σε συνδυασμό με τις συστάσεις για μείωση των διοικητικών βαρών. Η διαδικασία της μέτρησης συμπεριλάμβανε συνεντεύξεις με εταιρείες και εμπειρογνώμονες. Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης που έχουν επιλεχθεί για τη Γεωργία συνιστούν το πέμπτο μεγαλύτερο ποσοστό διοικητικού κόστους και το τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό διοικητικών βαρών στο πλαίσιο αυτού του έργου. Αντιστοιχούν σε συνολικό διοικητικό κόστος ύψους 315,85 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο καταβάλλεται σε φορείς στην Ελλάδα. Από αυτό το ποσό, τα 289,35 εκατομμύρια ευρώ (92%) έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία των διοικητικών βαρών. Το υπόλοιπο ποσό είναι το κόστος συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας, που πιθανώς θα εξακολουθούσε να βαρύνει τις επιχειρήσεις εάν δεν υπήρχαν οι υποχρεώσεις. Οι ακόλουθες συστάσεις παρουσιάζονται ως ένα σχέδιο δράσης με στόχο τη μείωση του διοικητικού κόστους και των διοικητικών βαρών σε σχέση με τις επιλεγμένες υποχρεώσεις για τη Γεωργία 1 : Σύσταση Υπολογιζόμενη μείωση διοικητικού κόστους Υπολογιζόμενη μείωση διοικητικών βαρών Βελτίωση της καθοδήγησης και της εμπειρίας των χρηστών του ηλεκτρονικού συστήματος για την ένταξη στο Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης (Single Payment Scheme SPS)* Μείωση του χρόνου που δαπανούν οι γεωργοί με τους μεσάζοντες αυξάνοντας την αποδοτικότητα* Παρακολούθηση της πορείας της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα Κ.Ε.Ε. Κατάργηση της υποβολής των εγγράφων αυτοπροσώπως για αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων Κ.Ε.Ε. Αύξηση της χρήσης του πρότυπου κόστους για την απλοποίηση των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης* ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ 1 Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, οι υπολογισμοί μείωσης εκτελέστηκαν χωριστά για κάθε σύσταση. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να προστεθούν οι μειώσεις που υπολογίστηκαν προκειμένου να επιτευχθεί συνολική μείωση εφόσον οι ίδιες υποχρεώσεις επηρεάζονται από διαφορετικές συστάσεις. Η συνολική μείωση που επιτυγχάνεται εξαρτάται από την ακολουθία των συστάσεων. Οι επιπτώσεις των συστάσεων που σημειώνονται με αστερίσκο (*) θα περιοριστούν από την εφαρμογή άλλων συστάσεων, ενώ οι επιπτώσεις των συστάσεων που δεν σημειώνονται με αστερίσκο θα επηρεάζονται αντιστοίχως από προγενέστερη εφαρμογή των συστάσεων που σημειώνονται με αστερίσκο (*). 7

8 Βελτίωση της ευχρηστίας και της παροχής καθοδήγησης σχετικά με τις φόρμες αιτήσεων και τα υποδείγματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης* Ενθάρρυνση των συμπράξεων όσον αφορά τις αιτήσεις για την υποστήριξη της ποιότητας των τροφίμων μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Μείωση της απαιτούμενης συνοδευτικής τεκμηρίωσης για τις αιτήσεις μέσω της ανταλλαγής δεδομένων στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης* Οι δήλωσης παραγωγής οίνου υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι δηλώσεις εσοδείας συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά από τους καλλιεργητές ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ Η σύσταση για αύξηση της αποδοτικότητας των μεσαζόντων που βοηθούν τους γεωργούς με τις αιτήσεις Κ.Ε.Ε. θα αφορούσε κυρίως την εφαρμογή ενός κατάλληλου συστήματος ορισμού των συναντήσεων προκειμένου να αποφεύγεται η αναμονή, διασφαλίζοντας ότι οι μεσάζοντες δεν ζητούν έγγραφα τα οποία δεν απαιτούνται στην πραγματικότητα και αυξάνοντας την προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων Κ.Ε.Ε. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα οι γεωργοί να δαπανούν λιγότερο χρόνο αναμονής σε γραφεία και στη συγκέντρωση στοιχείων. Η σύσταση για μείωση των υποστηρικτικών εγγράφων τεκμηρίωσης που απαιτούνται για τις αιτήσεις Κ.Ε.Ε. και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα αφορά τα σαρωμένα έγγραφα που συσσωρεύονται στο σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με την πάροδο του χρόνου, καθώς και τις διασυνδέσεις με άλλα υπουργεία και κυβερνητικούς φορείς και τη συστηματική αναθεώρηση της ανάγκης για έγγραφα. Οι γεωργοί θα χρειάζεται να υποβάλλουν λιγότερα έγγραφα και τα στοιχεία θα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται. Η σύσταση για βελτίωση της καθοδήγησης και της εμπειρίας των χρηστών στο σύστημα Κ.Ε.Ε., για δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αίτησης, καθώς και για δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταβίβασης των δικαιωμάτων θα περιλαμβάνει βελτιώσεις του συστήματος, οι οποίες θα ενθαρρύνουν περισσότερους αιτούντες να υποβάλουν την αίτηση Κ.Ε.Ε. χωρίς μεσάζοντες, μειώνοντας το χρόνο που δαπανούν οι γεωργοί για να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους και καταργώντας τη διεκπεραίωση εντύπων. Η σύσταση για χρήση του πρότυπου κόστους όσο το δυνατόν περισσότερο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα μειώσει σημαντικά το χρόνο που δαπανούν οι αιτούντες για τη συγκέντρωση εγγράφων, προκειμένου να δικαιολογήσουν τα προγραμματισμένα έξοδα που περιλαμβάνονται στις προτάσεις τους. Η σύσταση για βελτίωση των φορμών και των υποδειγμάτων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης θα συμπεριλαμβάνει τις τεχνικές σχεδίασης της φόρμας της αίτησης έτσι ώστε οι αιτούντες να μπορέσουν να κατανοήσουν πώς θα συμπληρώσουν το μεγαλύτερο 8

9 μέρος της αίτησης χωρίς να χρειαστούν βοήθεια από ειδικό, πράγμα που μειώνει το κόστος παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η σύσταση για ενθάρρυνση συμπράξεων αιτούντων να λάβουν μέτρα για την ποιότητα των τροφίμων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης περιλαμβάνει την προώθηση των πλεονεκτημάτων αυτής της προσέγγισης, τόσο ως προς τα επιχειρηματικά αποτελέσματα όσο και ως προς τη μείωση του κόστους. Θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του διοικητικού κόστους για τους αιτούντες, καθώς το κόστος θα μοιράζεται και θα προάγει την επιχειρηματικότητα στον τομέα. Η σύσταση για ηλεκτρονική υποβολή των δεδομένων παραγωγής οίνου και εσοδείας σταφυλιών θα περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2013 για την εσοδεία σταφυλιών και τη συμπερίληψη των οινοπαραγωγών. Με αυτόν τον τρόπο, οι οινοπαραγωγοί θα απαλλαχθούν από το κόστος του ελέγχου και την ανάληψη ευθύνης για τα δεδομένα σχετικά με τους προμηθευτές τους. Θα πρέπει να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην εφαρμογή των συστάσεων στον τομέα της Γεωργίας επειδή το Κ.Ε.Ε. επηρεάζει όλους σχεδόν τους γεωργούς της Ελλάδας και είναι εξαιρετικά επαχθές. Ο χρόνος εφαρμογής πρέπει να συμβαδίζει με τις βασικές προθεσμίες για τις πληρωμές και την υποβολή αιτήσεων κατά τη διάρκεια της γεωργικής περιόδου. Τα ενδιαφερόμενα μέρη παρουσίασαν πρόσθετες απόψεις και προτάσεις σχετικά σχετικά με τις υποχρεώσεις του τομέα προτεραιότητας της Γεωργίας. Αυτές οι απόψεις και οι προτάσεις συμπεριλήφθηκαν έτσι ώστε η ελληνική κυβέρνηση να έχει στη διάθεσή της πρόσθετο υλικό, προκειμένου να μελετήσει περαιτέρω μέτρα που θα αμβλύνουν τις ανησυχίες των ενδιαφερομένων μερών. Ο υπολογισμός κάλυψε τις παρακάτω επιλεγμένες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Γεωργίας, που αποτελεί τομέα προτεραιότητας: Υποχρεώσεις που αφορούν στην εγγραφή στο Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης (συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων) Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121) Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την εγκατάσταση νέων γεωργών (Μέτρο 112) Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων (Μέτρο 132) Υποχρεώσεις υποβολής αίτησης για άδεια κατασκευής μικρής κτηνοτροφικής εγκατάστασης/χώρου στέγασης Υποχρεώσεις δήλωσης των δεδομένων παραγωγής οίνου 9

10 1. Εισαγωγή 1.1.Ιστορικό Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας («το Υπουργείο») και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης («Ο.Ο.Σ.Α.») υπέγραψαν Σύμβαση Συνδρομής κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2012, προκειμένου ο Ο.Ο.Σ.Α. να υλοποιήσει το έργο μέτρησης και μείωσης των διοικητικών βαρών σε 13 κύριους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Το έργο αναμένεται να παρέχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας το διεθνώς αναγνωρισμένο Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους («Τ.Μ.Κ.») όπως έχει τροποποιηθεί για την Ελλάδα, προκειμένου να προσδιοριστούν οι αδυναμίες και τα περιττά διοικητικά βάρη για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του κανονιστικού περιβάλλοντος, τα οποία παρεμποδίζουν τη λειτουργία των αγορών, βλάπτοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και περιορίζοντας τα οφέλη για τους εταιρικούς και τους οικιακούς καταναλωτές. Το Τ.Μ.Κ. είναι μια μέθοδος καθορισμού του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων που επιβάλλεται από τον κανονισμό. Το Τ.Μ.Κ. αναλύει τον κανονισμό σε μια σειρά από διαχειρίσιμες συνιστώσες που μπορούν να μετρηθούν. Το Τ.Μ.Κ. δεν προτείνει λύσεις ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση τους στόχους πολιτικής για κάθε τμήμα του κανονισμού. Ως εκ τούτου, η μέτρηση και η ανάλυση επικεντρώνονται αποκλειστικά στις διοικητικές δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν με σκοπό τη συμμόρφωση με τον κανονισμό, και όχι στα πλεονεκτήματα που προκύπτουν βάσει της νομοθεσίας. Η οικονομική ανάκαμψη σε οποιαδήποτε χώρα επηρεάζεται αρνητικά εν μέρει και από την ποιότητα του κανονιστικού πλαισίου. Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολόγισε ότι το διοικητικό κόστος αντιστοιχούσε στο 6,8% περίπου του Α.Ε.Π. της Ελλάδας και ότι η μείωση του ελληνικού διοικητικού κόστους κατά 25% θα απέφερε ωφέλιμη αύξηση του Α.Ε.Π. μέχρι και 2,4% έως το Αυτή η έκθεση περιγράφει την κατάσταση όσον αφορά το διοικητικό κόστος και τα διοικητικά βάρη κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2013 στον τομέα προτεραιότητας της Γεωργίας. Συντάχθηκε από τη Γραμματεία του Ο.Ο.Σ.Α. σε συνεργασία με την Capgemini Consulting Ολλανδίας και τη Deloitte Business Solutions SA Ελλάδας. Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων μέτρησης των βαρών στη Γεωργία και περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις για τη μείωση των διοικητικών βαρών σε αυτόν τον τομέα προτεραιότητας. 1.2.Προσέγγιση έργου Το έργο καλύπτει τις υποχρεώσεις πληροφόρησης (Υ.Π.) που απορρέουν βάσει διαφόρων νόμων και κανονισμών, οι οποίες ομαδοποιούνται σε 13 Τομείς Προτεραιότητας (Τ.Π.): 1. Γεωργία και γεωργικές επιδοτήσεις 2. Ετήσιοι λογαριασμοί/εταιρικό δίκαιο 3. Ενέργεια 4. Περιβάλλον 5. Αλιεία 6. Ασφάλεια τροφίμων 7. Φαρμακευτικός κλάδος 8. Δημόσιες συμβάσεις 9. Στατιστική 10. Φορολογική νομοθεσία (Φ.Π.Α.) 10

11 11. Τηλεπικοινωνίες 12. Τουρισμός 13. Εργασιακό περιβάλλον/εργασιακές σχέσεις Το έργο βασίζεται στη μεθοδολογία του ελληνικού Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους (Τ.Μ.Κ.) και αποτελείται από τις εξής πέντε φάσεις. 1. Έλεγχος και συλλογή των σχετικών νόμων και των κανονισμών στο πλαίσιο του κλάδου 2. Ποιοτικός έλεγχος των καταγεγραμμένων κανονισμών 3. Ποσοτική μέτρηση των επιλεγμένων διοικητικών βαρών 4. Διατύπωση συστάσεων για ανασχεδιασμό/κατάργηση (τμημάτων) νόμων και κανονισμών 5. Δημοσίευση και αξιοποίηση Η πρώτη φάση του έργου αφορούσε τον έλεγχο και την επιλογή των σχετικών νόμων και κανονισμών μέσω έρευνας δευτερογενών πηγών. Το αποτέλεσμα αυτού του σταδίου ήταν μια επισκόπηση όλων των κανονισμών που δυνητικά επιφέρουν διοικητικά βάρη στους 13 διαφορετικούς Τομείς Προτεραιότητας. Με βάση αυτή την επισκόπηση, διεξήχθη ποιοτικός έλεγχος των καταγεγραμμένων κανονισμών, προκειμένου να προσδιοριστούν τα σημεία που προκαλούν τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις ή/και τριβές. Αυτός ο έλεγχος, σε συνδυασμό με πρόσθετες συναντήσεις με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, είχε ως αποτέλεσμα την επιλογή ορισμένων υποχρεώσεων για διεξοδική αξιολόγηση. Η τελική έκθεση καλύπτει διεξοδικά τα στάδια 3 και 4: τα αποτελέσματα της εργασίας που πραγματοποιήθηκε κατά την ποιοτική μέτρηση των διοικητικών βαρών που απορρέουν από επιλεγμένους νόμους και κανονισμούς και τη διατύπωση προτάσεων για τη μείωση των διοικητικών βαρών του τομέα προτεραιότητας Γεωργίας. Πιο συγκεκριμένα, αυτή η έκθεση περιέχει: Μια περιγραφή των Υ.Π. και των αντίστοιχων νόμων και κανονισμών που εμπίπτουν στο πεδίο μέτρησης για τον τομέα προτεραιότητας Γεωργίας Τα κύρια πορίσματα της μέτρησης Συστάσεις με προτάσεις για ποσοτικοποιημένη μείωση Αυτή η έκθεση δεν περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στα διάφορα στάδια. Η ανάλυση των Υ.Π. που μετρήθηκαν σε αυτόν τον τομέα προτεραιότητας συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα 1. Οι λέξεις «επιχειρήσεις» και «εταιρείες» χρησιμοποιούνται εναλλάξ σε όλη την παρούσα έκθεση. Κατά περίπτωση, ο όρος «επιχειρήσεις» περιλαμβάνει επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες. 1.3.Μεθοδολογία 11

12 Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται σε αυτό το έργο βασίζεται στο «Εγχειρίδιο για την εφαρμογή του Τυποποιημένου Μοντέλου Κόστους στην Ελλάδα». Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια σύντομη εισαγωγή στα κύρια χαρακτηριστικά της προσέγγισης μέτρησης. Το Τυποποιημένο Μοντέλο Κόστους (Τ.Μ.Κ) συνιστά μια ευρέως αναγνωρισμένη μέθοδο υπολογισμού διοικητικών βαρών, η οποία έχει εφαρμοστεί σε πολλά διεθνή έργα από το 2002 έως σήμερα. Το μοντέλο αναλύει το διοικητικό κόστος που επιβάλλεται μέσω νομικών πράξεων σε συνιστώσες που μπορούν να αξιολογηθούν με εύλογη ακρίβεια. Το εργαλείο χαρακτηρίζεται από την οικονομική προσέγγιση προς τη σύνταξη νόμων και τους κανονισμούς. Στοχεύει στον προσδιορισμό όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από συγκεκριμένη νομοθεσία, οι οποίες καθιστούν τους νόμους και τις διαδικασίες ιδιαίτερα επιβαρυντικούς παράγοντες για τη λειτουργία της αγοράς και της οικονομίας. Η μεθοδολογία δεν αναφέρει ούτε θέτει υπό αμφισβήτηση τους θεμελιώδεις στόχους της νομοθεσίας. Αντ' αυτού, η μέτρηση εστιάζει μόνο στις διοικητικές δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν, προκειμένου να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. Το πεδίο εφαρμογής αυτής της μέτρησης εμπίπτει στο πλαίσιο της μέτρησης του διοικητικού κόστους προκειμένου να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις. Η μέθοδος Τ.Μ.Κ. που χρησιμοποιείται σε αυτό το έργο επικεντρώνεται αποκλειστικά στο διοικητικό κόστος των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, το διοικητικό κόστος ορίζεται ως το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στις Υ.Π. Μια Υ.Π. ορίζεται ως εξής: «Μια υποχρέωση που περιλαμβάνεται σε νομικό, κανονιστικό ή άλλου είδους επεξηγηματικό κείμενο της δημόσιας διοίκησης και απαιτεί από την εταιρεία να παρέχει δεδομένα στις δημόσιες αρχές ή σε τρίτους ή να διατηρεί δεδομένα που μπορούν να διατεθούν σε δημόσιες αρχές ή σε τρίτους, εάν ζητηθούν. Επιπλέον, είναι μια υποχρέωση που επιβάλλει τα προαναφερθέντα, αλλά έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή διοικητική πρακτική που εφαρμόζεται στις δημόσιες υπηρεσίες». Κάθε Υ.Π. διαθέτει χαρακτηριστικά που περιγράφουν: Το περιεχόμενο των απαιτούμενων δεδομένων ή της «απαίτησης δεδομένων» (τι πρέπει να παρέχεται) Την ομάδα-στόχο (τον πληθυσμό ο οποίος πρέπει να τα παρέχει) Τη συχνότητα εμφάνισης της υποχρέωσης (πότε πρέπει να παρέχεται) Οι Υ.Π. πρέπει να προέρχονται είτε από τη νομοθεσία της Ε.Ε. είτε από άλλους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Αυτό το έργο επικεντρώνεται τόσο στις Υ.Π. που απορρέουν απευθείας από τη νομοθεσία της Ε.Ε. όσο και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου σταδίου του έργου δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο και στον προσδιορισμό περιπτώσεων «υπερβολικής εφαρμογής» (ή «κανονιστικός υπερθεματισμός») μιας νομικής πράξης της Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τις πρόσθετες Υ.Π. ή τις διαδικαστικές απαιτήσεις, την τροποποιημένη συχνότητα ή τον πληθυσμό (δηλαδή την κάλυψη), καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του διοικητικού κόστους που συνδέεται με τις προβλέψεις της κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και σε εθνικά μέτρα. Η μέθοδος Τ.Μ.Κ. κάνει διάκριση ανάμεσα στις πληροφορίες που πρέπει να συλλέγουν και να επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις, ακόμα και όταν δεν υπάρχει νομοθεσία, και στις πληροφορίες που συλλέγονται αποκλειστικά για τους σκοπούς της νομικής υποχρέωσης. Οι πρώτες αντιστοιχούν στο κόστος «συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας» (Σ.Ε.Λ.), ενώ οι 12

13 δεύτερες στα διοικητικά βάρη. Όταν συνδυάζονται, τα διοικητικά βάρη και το κόστος συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας συνιστούν το διοικητικό κόστος που βαρύνει τις επιχειρήσεις. Γενικά, το συνολικό διοικητικό κόστος μιας επιχείρησης υπολογίζεται με βάση το μέσο κόστος της απαιτούμενης διοικητικής δραστηριότητας (Τιμή) επί τον συνολικό αριθμό των υποχρεώσεων που υλοποιούνται ανά έτος (Ποσότητα). Το κόστος υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό μιας τυπικής τιμής που αποδίδεται για έναν συγκεκριμένο τύπο εργαζομένου (με βάση το μέσο κόστος εργασίας ανά ώρα συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων κατ' αναλογία) επί του χρόνου που απαιτείται ανά ενέργεια (εσωτερικό κόστος). Κατά περίπτωση, λαμβάνονται υπ' όψιν άλλοι τύποι κόστους, όπως το κόστος ανάθεσης έργου σε τρίτους/συμβουλευτικών υπηρεσιών, εξοπλισμού ή το κόστος προμηθειών που μπορεί εύλογα να αποδοθεί σε μια υποχρέωση πληροφόρησης (εξωτερικό κόστος). Επιπλέον, για τη μέτρηση αυτή, το «πρόσθετο κόστος» (το κόστος που επιβαρύνει μια επιχείρηση, το οποίο δεν απορρέει από τους νόμους και τους κανονισμούς, αλλά προέρχεται από μια συγκεκριμένη Υ.Π.) υπολογίζεται χωριστά. Η ποσότητα υπολογίζεται ως η συχνότητα των απαιτούμενων δραστηριοτήτων πολλαπλασιασμένη με τον αριθμό των αντίστοιχων οντοτήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την παρακάτω βασική εξίσωση της μεθόδου Τ.Μ.Κ.: Όπου P (Τιμή) = Τυπική τιμή Χρόνος Q (Ποσότητα) = αριθμός οντοτήτων συχνότητα. Στο 3ο στάδιο του έργου, διενεργήθηκαν συνεντεύξεις και αξιολογήσεις των εμπειρογνωμόνων για τον υπολογισμό του χρόνου και άλλων δαπανών, προκειμένου να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις με τις Υ.Π. Όλα τα αποτελέσματα τυποποιήθηκαν με στόχο την παροχή μιας ενιαίας εκτίμησης του τι απαιτείται προκειμένου μια τυπικά αποδοτική επιχείρηση να διεκπεραιώσει καθεμία από τις διοικητικές δραστηριότητες ώστε να συμμορφώνεται με την Υ.Π. Τα στοιχεία σχετικά με την ποσότητα συλλέχθηκαν από δημοσίους υπαλλήλους μέσω κυβερνητικών πηγών και δευτερογενούς έρευνας. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιμη ποσότητα (Q) ή φαινόταν απαραίτητη η περαιτέρω εργασία, η Capgemini Consulting Ολλανδίας και η Deloitte Business Solutions SA Ελλάδας έκαναν μια εκτίμηση βάσει στοιχείων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο στόχος της τυποποίησης δεν είναι να υπολογιστεί ο μέσος όρος των δεδομένων κόστους που συγκεντρώνονται μέσω των συνεντεύξεων και/ή από τις αξιολογήσεις εμπειρογνωμόνων, αλλά να εξαχθεί ένα εύλογο αποτέλεσμα για μια τυπικά αποδοτική επιχείρηση σε σχέση με κάθε Υ.Π. Η μέθοδος Τ.Μ.Κ. ορίζει μια τυπικά αποδοτική επιχείρηση ως μια επιχείρηση της ομάδας-στόχου που εκτελεί τις διοικητικές δραστηριότητες που απαιτούνται από την Υ.Π. ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα απ' ό,τι θα ήταν εύλογα αναμενόμενο. 13

14 2. Εισαγωγή στον τομέα προτεραιότητας και επισκόπηση των αποτελεσμάτων μέτρησης Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα της καταγραφής και της επιλογής των Υ.Π. που μετρήθηκαν και μια επισκόπηση των αποτελεσμάτων μέτρησης στο πλαίσιο αυτού του τομέα προτεραιότητας. 2.1.Επιλογή των Υ.Π. και των αντίστοιχων νόμων και κανονισμών Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις Υ.Π. και τους αντίστοιχους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, καθώς και τη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε., οι οποίοι προσδιορίστηκαν και εξετάστηκαν κατά τα προηγούμενα στάδια του έργου και οι οποίοι περιλαμβάνουν τις επιλεγμένες Υ.Π. για τον τομέα προτεραιότητας Γεωργίας ή/και στο πλαίσιο των οποίων οι Υ.Π. έχουν νομική βάση. Το Παράρτημα 1 παρέχει λεπτομερή περιγραφή και μοντέλα επεξεργασίας των Υ.Π. Πίνακας 2.1: Υποχρέωση Πληροφόρησης Κανονιστικό πλαίσιο Ισχύουσα νομοθεσία Υ.Π. 1: Υποχρεώσεις που αφορούν στην εγγραφή στο Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης (συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων) Δευτερογενής εθνική νομοθεσία: Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ /19 Μαρτίου 2010 Πρόσθετα διοικητικά μέτρα και διαδικασίες για την εφαρμογή του Καθεστώτος Ενιαίας Ενίσχυσης (Κ.Ε.Ε.) βάσει των κανονισμών (Ε.Κ.) αριθ. 73/2009 και αριθ. 1120/2009 του Συμβουλίου και της Επιτροπής, αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκαν από την Υ.Α. αριθ / και την Υ.Α. αριθ. 644/51838/ Εγκύκλιοι: Εγκύκλιος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε / Πιστοποίηση φορέων για τη συμπλήρωση και υποβολή Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης στα πλαίσια του Ο.Σ.Δ.Ε. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) για το διάστημα Εγκύκλιος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε / Εγχειρίδιο διαδικασιών ολοκληρωμένου συστήματος 2013 σχετικά με την εφαρμογή του Καθεστώτος Ενιαίας Ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων & μέτρων στήριξης στα πλαίσια των καν. [(ΕΚ) 73/2009 και ] Εγκύκλιος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε / Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2013 Νομοθεσία Ε.Ε.: 14

15 Υποχρέωση Πληροφόρησης Ισχύουσα νομοθεσία Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής και την θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ / 2005, (ΕΚ) αριθ. 247 / 2006, (ΕΚ) αριθ. 378 / 2007 και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ / 2003 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 129/2013 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1121/2009 όσον αφορά τη μεταβατική εθνική ενίσχυση που πρόκειται να χορηγηθεί στους γεωργούς το 2013 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 όσον αφορά τη μείωση που συνδέεται με την προαιρετική προσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων το 2013 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1121/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στους Τίτλους IV και V του παρόντος Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω Κανονισμό, καθώς και για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό 15

16 Υποχρέωση Πληροφόρησης Ισχύουσα νομοθεσία τομέα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής αγροτικής πολιτικής Υ.Π. 2: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121) Πρωτογενής εθνική νομοθεσία: Νόμος 3614/2007 περί διαχείρισης, ελέγχου εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 3752/2009, τον Νόμο 3840/2010 και τον Νόμο 4072/2012 Δευτερογενής εθνική νομοθεσία: Υπουργική απόφαση αριθ. 8932/ : Απόφαση για την καθιέρωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 4985/ Σύστημα ενισχύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. αριθ. 5719/ και την Κ.Υ.Α. αριθ. 2970/ Υπουργική απόφαση αριθ / Λεπτομερείς κανόνες για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μέτρο 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. αριθ. 1870/ , 9167/ Υπουργική Απόφαση αριθ / Προσαρμογή στο Πρόγραμμα Καλλικράτης των διαδικασιών που αφορούν το καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις - Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» Υπουργική Απόφαση 12374/29 Δεκεμβρίου Προδιαγραφές και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121), όπως 16

17 Υποχρέωση Πληροφόρησης Ισχύουσα νομοθεσία τροποποιήθηκε από την Υ.Α. αριθ. 7680/ Υπουργική απόφαση αριθ. 145/ Κριτήρια αξιολόγησης για παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενθάρρυνσης των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μέτρο 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. αριθ. 1775/ και την Υ.Α. αριθ. 7566/ Υπουργική απόφαση αριθ. 146/ σχετικά με την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενθάρρυνσης των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Μέτρο 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. αριθ. 1774/ , την Υ.Α. αριθ. 4115/ , την Υ.Α. αριθ. 6041/ , την Υ.Α. αριθ. 7681/ , την Υ.Α. αριθ. 8965/ και την Υ.Α. αριθ. 9167/ Εγκύκλιοι: Εγκύκλιος /14 Δεκεμβρίου Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (Μέτρο 121) Εγκύκλιος 3417/19 Απριλίου 2011 Εγκύκλιος για την επιλογή γεωργικών ελκυστήρων. Μέτρο 121 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» Νομοθεσία Ε.Ε.: Κανονισμός (ΕΚ) 147/2012 της Επιτροπής που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 65/2011 ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση αναφορικά με τα μέτρα υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 937/2012 της Επιτροπής για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 και (ΕΕ) αριθ. 65/2011 όσον αφορά τη μέθοδο καθορισμού του εφαρμοζόμενου επιτοκίου στα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προς ανάκτηση από τους δικαιούχους των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς 17

18 Υποχρέωση Πληροφόρησης Ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου,της στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου και της στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση αναφορικά με τα μέτρα υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007 έως 2013) (2006/144/ΕΚ) Κοινοτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την κρατική βοήθεια στους κλάδους της γεωργίας και της δασοκομίας 2007 έως 2013 (2006/C 319/ΕΚ) Υ.Π. 3: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρωτογενής εθνική νομοθεσία: Νόμος 3614/2007 περί διαχείρισης, ελέγχου 18

19 Υποχρέωση Πληροφόρησης Αγροτικής Ανάπτυξης για την εγκατάσταση νέων γεωργών (Μέτρο 112) Ισχύουσα νομοθεσία εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 3752/2009, τον Νόμο 3840/2010 και τον Νόμο 4072/2012 Δευτερογενής εθνική νομοθεσία: Υπουργική απόφαση αριθ. 8932/ : Απόφαση για την καθιέρωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ /704/20 Νοεμβρίου Καθεστώς ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης , όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. αριθ. 2541/ , την Κ.Υ.Α. αριθ / , την Κ.Υ.Α. αριθ. 2655/ , την Κ.Υ.Α. αριθ. 5970/ , την Κ.Υ.Α. αριθ / και την Κ.Υ.Α. αριθ / Υπουργική Απόφαση αριθ. 1421/ Έγκριση φακέλου υποψηφιότητας Νέου Γεωργού Οδηγός Συμπλήρωσης Αξιολόγησης Φακέλου Υποψηφιότητας στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης » Υπουργική Απόφαση αριθ. 5818/ Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτων ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Υπουργική Απόφαση αριθ / Διαδικασία και τρόπος χορήγησης της 2ης και 3ης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. 704/2008 Εγκύκλιοι: Εγκύκλιος 827/ Διευκρινήσεις επί τροποποίησης απόφασης έγκρισης επιχειρηματικού σχεδίου δικαιούχων του Μέτρου 112 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Εγκύκλιος 22090/ Εγκύκλιος για την αποσαφήνιση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. αριθ. 19

20 Υποχρέωση Πληροφόρησης Ισχύουσα νομοθεσία 17371/704/ για την εφαρμογή του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. αριθ / Νομοθεσία Ε.Ε.: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 147/2012 της Επιτροπής που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 65/2011 ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση αναφορικά με τα μέτρα υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 937/2012 της Επιτροπής για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 και (ΕΕ) αριθ. 65/2011 όσον αφορά τη μέθοδο καθορισμού του εφαρμοζόμενου επιτοκίου στα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προς ανάκτηση από τους δικαιούχους των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου,της στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου και της στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση αναφορικά με τα μέτρα υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 20

21 Υποχρέωση Πληροφόρησης Ισχύουσα νομοθεσία (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007 έως 2013) (2006/144/ΕΚ) Κοινοτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την κρατική βοήθεια στους κλάδους της γεωργίας και της δασοκομίας 2007 έως 2013 (2006/C 319/ΕΚ) Υ.Π. 4: Υποχρεώσεις που αφορούν την υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων (Μέτρο 132) Πρωτογενής εθνική νομοθεσία: Νόμος 3614/2007 περί διαχείρισης, ελέγχου εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , όπως τροποποιήθηκε από το Νόμο 3752/2009, τον Νόμο 3840/2010 και τον Νόμο 4072/2012 Δευτερογενής εθνική νομοθεσία: Υπουργική απόφαση αριθ. 8932/ : Απόφαση για την καθιέρωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας Κοινή Υπουργική Απόφαση 1483/5 Ιουνίου Καθορισμός ενισχύσεων και διαδικασιών στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 15064/26 Οκτωβρίου 2012 Υπουργική Απόφαση 1720/ Λεπτομέρειες Εφαρμογής του Μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης », όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 2047/28 Ιανουαρίου 2013 Υπουργική Απόφαση 14813/ Λεπτομέρειες Εφαρμογής του Μέτρου 132 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης », 21

22 Υποχρέωση Πληροφόρησης Ισχύουσα νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 2049/28 Ιανουαρίου 2013 Εγκύκλιοι: Εγκύκλιος 5383/ Αποσαφηνίσεις σε ζητήματα σχετικά με την υποβολή και εξέτασης των αιτήσεων για πληρωμή του Μέτρου 132 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Νομοθεσία Ε.Ε.: Κανονισμός (ΕΚ) 147/2012 της Επιτροπής που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 65/2011 ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση αναφορικά με τα μέτρα υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 937/2012 της Επιτροπής για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1122/2009 και (ΕΕ) αριθ. 65/2011 όσον αφορά τη μέθοδο καθορισμού του εφαρμοζόμενου επιτοκίου στα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προς ανάκτηση από τους δικαιούχους των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου,της στήριξης για την αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου και της στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 65/2011 της Επιτροπής ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου, καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση αναφορικά με τα μέτρα υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το 22

23 Υποχρέωση Πληροφόρησης Ισχύουσα νομοθεσία Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου Απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την αγροτική ανάπτυξη (περίοδος προγραμματισμού 2007 έως 2013) (2006/144/ΕΚ) Κοινοτικές κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την κρατική βοήθεια στους κλάδους της γεωργίας και της δασοκομίας 2007 έως 2013 (2006/C 319/ΕΚ) Υ.Π. 5: Υποχρέωση έκδοσης άδειας κατασκευής μικρής κτηνοτροφικής εγκατάστασης/χώρου στέγασης Πρωτογενής εθνική νομοθεσία: Νόμος 4056/ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις Δευτερογενής εθνική νομοθεσία: Κοινή Υπουργική Απόφαση 5888/03 Φεβρουαρίου Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την έκδοση της έγκρισης κατασκευής και εγκατάστασης κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου και κινητών κτηνοτροφικών στεγάστρων Εγκύκλιοι: Αποσαφηνιστική Εγκύκλιος αριθ. 1464/67426/ για την εφαρμογή του Νόμου 4056/ Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις Υ.Π. 6: Υποχρέωση δήλωσης των δεδομένων παραγωγής οίνου Δευτερογενής εθνική νομοθεσία: Υπουργική Απόφαση /27 Σεπτεμβρίου Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού αριθ. 1282/2001 της Επιτροπής όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των 23

24 Υποχρέωση Πληροφόρησης Ισχύουσα νομοθεσία προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του Κανονισμού 1623/ 2000 Εγκύκλιοι: Εγκύκλιος αριθ. 5509/123907/11 Οκτωβρίου 2013 για την υποβολή των δηλώσεων εσοδείας για οινοπαραγωγούς με ηλεκτρονικά μέσα Νομοθεσία Ε.Ε.: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρωση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1282/2001 της Επιτροπής - Λεπτομέρειες εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου, όσον αφορά τις πληροφορίες για την αναγνώριση των προϊόντων και την παρακολούθηση της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 (κατηργημένος) Κανονισμός (ΕΚ) 1493/1999 της Επιτροπής - Η κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (κατηργημένος) 24

25 2.2. Τα κυριότερα αποτελέσματα των μετρήσεων Το συνολικό διοικητικό κόστος για τον Τομέα Προτεραιότητας Γεωργία είναι 315,85 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το 8% του εν λόγω κόστους πρέπει να θεωρείται κόστος συνήθους επιχειρηματικής λειτουργίας. Ως εκ τούτου, τα διοικητικά βάρη ανέρχονται σε 289,35 εκατομμύρια ευρώ για τον Τομέα Προτεραιότητας Γεωργίας. Το κυκλικό διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τα κυριότερα πορίσματα της μέτρησης. Περιέχει το διοικητικό κόστος ανά υποχρέωση πληροφόρησης στο πλαίσιο αυτού του τομέα προτεραιότητας. Σχήμα 2.1: Συνολικό προσδιορισμένο Διοικητικό Κόστος για τον τομέα προτεραιότητας IO_03. Obligations relating to application for support under the Rural Development Programme for setting up of young farmers (Measure 112); EUR IO_04. Obligations relating to application for support under the Rural Development Programme for participation of farmers in food quality (measure 132); EUR IO_06. Obligation to declare data on wine production; EUR IO_05. Obligation to apply for permit to construct a small-scale livestock installation/shelter (includes the relevant environmental impact assessment); EUR IO_02. Obligations relating to application for support under the Rural Development Programme for the modernisation of agricultural holdings(measure 121); EUR IO_01b. Obligations relating to registration for the Single Payment Scheme (transfer of rights); EUR IO_01a. Obligations relating to registration for the Single Payment Scheme (application); EUR Η πιο επαχθής Υ.Π. σε αυτόν τον τομέα προτεραιότητας είναι η Υ.Π. 1 - «Υποχρεώσεις που αφορούν την εγγραφή στο Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης», η οποία ανέρχεται στο 79,08% (78,59% για την εφαρμογή του Κ.Ε.Ε. - 01α και 0,49% για τη μεταφορά των δικαιωμάτων του Κ.Ε.Ε. - 01β) του συνολικού διοικητικού κόστους για τον Τ.Π., λόγω του ότι πρόκειται για μια ετήσια υποχρέωση που αφορά την πλειονότητα των γεωργών. Οι Υ.Π. που σχετίζονται με το Π.Α.Α. (3 Υ.Π. μαζί) ανέρχονται στο 20,74% του συνολικού διοικητικού κόστους σε σχέση με τα προαναφερθέντα ad hoc προγράμματα χρηματοδότησης. Τέλος, οι Υ.Π. 5 και 6 είναι οι λιγότερο επαχθείς για τον Τ.Π., και ανέρχονται αντιστοίχως σε 0,14 εκατομμύρια ευρώ και 0,41 εκατομμύρια ευρώ του διοικητικού κόστους. Οι Υποχρεώσεις Πληροφόρησης, καθώς και οι σχετικοί νόμοι και κανονισμοί, διαφοροποιούνται σε ικανό βαθμό ώστε να καλύπτουν διάφορα είδη κόστους στο πλαίσιο αυτού του Τομέα Προτεραιότητας. Έχουν όντως διαφορές όσον αφορά τα οφέλη για την 25

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Ασφάλεια Τροφίμων Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Εταιρικό δίκαιο και Ετήσιοι λογαριασμοί

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Εταιρικό δίκαιο και Ετήσιοι λογαριασμοί Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Εταιρικό δίκαιο και Ετήσιοι λογαριασμοί Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Έκθεση επισκόπησης

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Έκθεση επισκόπησης Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Έκθεση επισκόπησης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πρόλογος Η Ελλάδα επλήγη ιδιαίτερα έντονα από την κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3.3.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 63/21 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 438/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Μαρτίου2001 για θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής τουκανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Quality Management Systems Training for SMEs Leonardo da Vinci Project ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008, ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/320 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα