ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ Τηλέφωνο Κινητό:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Τηλέφωνο +30 22910 76393 Κινητό: +30 6973382197"

Transcript

1 Ό ν ο µ α, Ε π ώ ν υ µ ο Α Λ Κ Ι Β Ι Α Η Σ Ν. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 46,7 χλµ. Λ. Αθηνών Σουνίου, Ανάβυσσος Αττικής, Τ.Θ. 712, Τ.Κ Τηλέφωνο Κινητό: Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Φαξ Υπηκοότητα Ελληνική Ηµ.γέννησης 1951 Φύλο Άρρεν Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες Γλώσσες Μητρική γλώσσα: Ελληνικά Κατανόηση Προφορικός λόγος Γραπτός Λόγος Αγγλικά Άριστα Άριστα Άριστα Εκπαίδευση και κατάρτιση , ιδακτορική διατριβή, Παν/µιο του Aberdeen της Μεγ. Βρετανίας (Σκωτία), The ecology of the gadoid larvae in the northern North Sea , Μεταπτυχιακό ίπλωµα από διετή φοίτηση στο "Επαγγελµατικό Ενδεικτικό Ωκεανογραφίας" της Φυσ/κής Σχολής Παν/µίου Αθηνών, Μελέτη στο ιχθυοπλαγκτό των κόλπων Παγασητικού και Θερµαϊκού µε ιδιαίτερη έµφαση στη σαρδέλα 1975, Πτυχίο Βιολογίας της Φυσ/κής Σχολής του Παν/µίου Πατρών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επιστηµονική Επαγγελµατική Εµπειρία (των τελευταίων 5 ετών) , Ερευνητής Α Βαθµίδας, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα , Ερευνητής Β Βαθµίδας, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα , Ερευνητής Γ Βαθµίδας, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα (από το 2000 και µετά) , «Μελέτη της ιχθυοπανίδας και προτάσεις για τη διατήρησή της στην περιοχή κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα», Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: ΕΗ Α.Ε., Επιστηµονικός Υπεύθυνος. Σελίδα 1/8 - Βιογραφικό

2 , «Μελέτη της ιχθυοπανίδας και προτάσεις για τη διατήρησή της στην περιοχή κατασκευής του φράγµατος Σκοπού-Παπαδιάς», Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: ΕΗ Α.Ε., Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , «Scientific Cooperation and Technology Transfer for the Development of a Fish-based Assessment Method of Surface Waters Ecological Status» στα πλαίσια της Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας Μαυροβουνίου (ΕΠΑΝ), Μέτρο 4.3., ράση , Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) & University of Montenegro, Χρηµατοδότηση: ΓΓΕΤ, Επιστηµονικός Υπεύθυνος , «Rapid assessment of the status of Valencia letourneuxi, the Greek Killifish», Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) & Zoological Society of London, Χρηµατοδότηση: European Union of Aquarium Curators, Επιστηµονικός Υπεύθυνος , «ηµιουργία ιχθυολογικού πολυπαραµετρικού δείκτη για την εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης ορεινών ρεµάτων και ποταµών», Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Υπ. Ανάπτυξης, Επιστηµονικός Υπεύθυνος , «RIPIDURABLE Gestion durable de ripisylves» (INTERREG ΙΙΙ C Sud - 3S0125l), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Municipalite de Alpiarca (Πορτογαλία) & άλλοι 8 φορείς, Χρηµατοδότηση: FEDER & ΓΓΕΤ, Επιστηµονικός Υπεύθυνος , «Συλλογή και αξιολόγηση οικολογικών δεδοµένων ποταµών και λιµνών για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60», Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: Υπ. Ανάπτυξης, Υπεύθυνος για την ιχθυολογική οµάδα , «Standardisation of river classifications: framework method for calibrating different biological survey results against ecological quality classifications to be developed for the Water Framework Directive» (STAR) (EVK1-CT ), Φορέας υλοποίησης: IEY (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Centre for Ecology and Hydrology (UK) & 14 άλλοι φορείς, Χρηµατοδότηση: ΕU & ΓΓΕΤ, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , «Development, Evaluation and Implementation of a Standardized fish-based assessment method for the ecological status of European rivers. A contribution to the Water Framework Directive - FAME». [EVK ], Φορέας υλοποίησης: IEY (Ε.Κ.Θ.Ε./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) & 23 Ινστιτούτα από 11 Ευρωπαϊκές χώρες, Χρηµατοδότηση: ΕU & ΓΓΕΤ, Επιστηµονικός Υπεύθυνος , «Conservation measures for the endangered fish Ladigesocypris ghigii*» (Contract No: Β4-3200/98/445), in the frame of the LIFE- Nature programme, Φορέας υλοποίησης: ΙΕΥ (Ε.Κ.Θ.Ε./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) & Development Company of Dodekanisos S.A., Χρηµατοδότηση: ΕU & ΓΓΕΤ, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , «Environmental Impact of EU Policies on Acheloos River: Watershed Description and Data Collection» ( F1 ED ISP GR), Φορέας υλοποίησης: Ι.Ε.Υ. (Ε.Κ.Θ.Ε./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: ΕU & ΓΓΕΤ, Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , «ιαχείριση βιότοπων και αποκατάσταση των ανοδικών διόδων των χελιών στα φυσικά οικοσυστήµατα στις λιµνοθάλασσες Μεσολογγίου και στις εκβολές του ποταµού Αχελώου στο Νοµό Αιτωλοακαρνανίας», Φορέας υλοποίησης: Ι.Ε.Υ. (Ε.Κ.Θ.Ε./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: ΥΠΕΧΩ Ε (ΕΤΕΡΠΣ), Συµµετοχή στην ερευνητική οµάδα , «Επιστηµονικές και τεχνικές υπηρεσίες για τη δηµιουργία, εγκατάσταση, δοκιµαστική παρακολούθηση και υποστήριξη λειτουργίας συστήµατος αυτοµατοποιηµένου τηλεµετρικού δικτύου σταθµών µέτρησης και έρευνας περιβαλλοντικών παραµέτρων στις λιµνοθάλασσες του Αµβρακικού Κόλπου», Τεχνική µελέτη στα πλαίσια του προγράµµατος Conservation Management of Amvrakikos Wetlands (LIFE99ΝΑΤ/006475), Φορέας υλοποίησης: ΙΩ (Ε.Κ.Θ.Ε. / ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Χρηµατοδότηση: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ., Υπεύθυνος για τα εσωτερικά ύδατα , «Μελέτη αλιευτικής διαχείρισης λιµνών (φυσικών και τεχνητών), αξιοποίηση υδάτινων πόρων ορεινών και µειονεκτικών περιοχών Νοµών Αιτωλόακαρνανίας, Ευρυτανίας, Καρδίτσας, Βοιωτίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αχαΐας, Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Καστοριάς, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης, Γρεβενών, Θεσπρωτίας, Ηµαθίας & Άρτας». Πρόγραµµα PESCA, Φορέας υλοποίησης: ΙΕΥ (Ε.Κ.Θ.Ε./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τµήµα Ζωολογίας (Παν/µιο Θεσ/νίκης) & ΙΝΑΛΕ, Χρηµατοδότηση: Υπ. Γεωργίας, Επιστηµονικός Υπεύθυνος , «Coastal fisheries practiced by vessels below 20 HP in Greece: Biological, economic and social framework», ΕU/ DG XIV No 97/0051, Φορέας υλοποίησης: ΙΕΥ (Ε.Κ.Θ.Ε./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) & Nireus Fisheries & Aquaculture Consultants, Χρηµατοδότηση: ΕU & ΓΓΕΤ, Επιστηµονικός Υπεύθυνος. Συµµετοχή σε Επιτροπές, Συνέδρια, Οµάδες Εργασίας (από το 2000 και µετά) 2006, 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Κριτής Επιστηµονικών Εργασιών, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 2005, 12 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Κριτής Επιστηµονικών Εργασιών, ράµα, Ελλάδα. 2004, Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του «Προγράµµατος για την Ανάπτυξη της Βιοµηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας στις νέες επιχειρήσεις (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ)», του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητας, του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, Κριτής και Μέλος της Επιτροπής, Αθήνα, Ελλάδα. 2003, Mediterranean Marine Science, Ε.Κ.Θ.Ε./ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Κριτής, Αθήνα, Ελλάδα. 2003, 11 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Κριτής Επιστηµονικών Εργασιών, Αθήνα, Ελλάδα. 2003, Σύγκληση Εκλεκτορικού Σώµατος για την Εκλογή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, Εκλέκτορας, ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Μουδανιά, Ελλάδα. 2003, Σύγκληση Εκλεκτορικού Σώµατος για την Εκλογή Καθηγητή Εφαρµογών, Εκλέκτορας, ΑΤΕΙ Θεσ/νίκης, Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Μουδανιά, Ελλάδα. Σελίδα 2/8 - Βιογραφικό

3 2001, Θεµατικές Οµάδες Εργασίας της Οδηγίας Πλαίσιο για την υδατική πολιτική σε επίπεδο Χώρας, Εκπρόσωπος Υπ. Ανάπτυξης & Εποπτ. Φορέων, Αθήνα, Ελλάδα. Επιλεγµένες Επιστηµονικές ηµοσιεύσεις (Περιοδικά, Εφηµερίδες, Βιβλία, Ανακοινώσεις. Ειδικές εκδόσεις κα) Επιστηµονικά Περιοδικά Economou A.N., Giakoumi S., Vardakas L., Barbieri R., Stoumboudi M. & Zogaris S. (2007). The freshwater ichthyofauna of Greece an update based on a hydrographic basin survey. Mediterranean Marine Science, 8(1), Ferreira T., Oliveira J., Caiola N., Sostoa A. de, Casals F., Cortes R., Economou A.N., Zogaris S., Garcia-Jalon D., Ilhéu M., Martinez-Capel F., Pont D., Rogers C. & Prenda J. (2007). Ecological traits of fish assemblages from Mediterranean Europe and their responses to human disturbance. Fisheries Management and Ecology 14, Reyjol Y., Hugueny B., Pont D., Bianco P. G., Beier U., Caiola N, Casals F., Cowx I., Economou A.N., Ferreira T., Haidvogl G., Noble R., Sostoa A. de., Vigneron T. & Virbickas T. (2006). Patterns in species richness and endemism of European freshwater fish. Global Ecology and Biogeography. Poncin P, Stoumboudi M.TΗ, Gervalle L, Barbieri R, Economou A.N. & Economidis P.S. (2005). The spawning behaviour of the endangered freshwater fish Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927). Journal of Αpplied Ιchthyology, 21, Economou A.N., Barbieri R. & Stoumboudi M. Th. (2005). Threatened fishes of the world: Leuciscus keadicus Stephanidis, 1971 (Cyprinidae). Environmental Biology of Fishes, 73, 252. Stoumboudi M.Th., Barbieri R., Mamuris Z., Corsini-Foka M. J. & Economou A.N. (2002). Threatened fishes of the world: Ladigesocypris ghigii (Gianferrari, 1927) (Cyprinidae). Environmental Biology of Fishes, 65, 340. Barbieri R., Stoumboudi M.Th., & Economou A.N. (2002). Threatened fishes of the world: Valencia letourneuxi Sauvage, 1880 (Valenciidae). Env. Biol. Fish., 65, 46. Papaconstantinou C, Kavadas S, Tsimenidis N, Economou A.N. & Bazigos G. (2002). Design of a system for the collection and compilation of basic statistics in the Mediterranean: A case study for Greece. Fisheries Research, 57, Barbieri R., Daoulas Ch., Psarras Th., Stoumboudi M. and Economou A.N., (2000). The biology and ecology of Valencia letourneuxi Sauvage, 1880 (Valenciidae) - Prospects for conservation. Mediterranean Marine Science, 1(2), Papaconstantinou C. Economou A.Ν. & Kavadas S. (1998). Fisheries information systems in the Mediterranean - Current state and the need for integration. Cahiers, 35, Daoulas Ch., Economou A.N., Stoumboudi M.Th., Psarras Th. & Barbieri-Tseliki R. (1997). Larvae development in a landlocked population of Atherina boyeri Risso 1810 in Lake Trichonis (Greece). Israeli Journal of Zoology, 43, Daoulas Ch., Psarras Th., Barbieri-Tseliki R. & Economou A.N. (1995). Early development of Pseudophoxinus stymphalicus (Cyprinidae) from lake Trichonis, Greece. Cybium, 19(1), Economou A.N., Daoulas Ch., Psarras Th. & Barbieri-Tseliki R. (1994). Further data on the reproduction and larval development of Knipowitschia caucasica (Gobiidae). J. Fish Biol., 45, Economou A.N., Daoulas Ch., Psarras Th. & Barbieri-Tseliki R. (1994). Freshwater larval fish from Lake Trichonis (Greece). J. Fish Biol., 45, Daoulas Ch., Economou A.N., Psarras Th. & Barbieri-Tseliki R. (1993). Reproductive strategies and early development of three freshwater gobies. J. Fish Biology, 41, Economou A.N., Daoulas Ch. & Psarras Th. (1991). Growth and morphological development of chub, Leuciscus cephalus (Linnaeus), during the first year of life. J. Fish Biol., 39, Economou A.N. Daoulas Ch. & Economidis P. (1991). Observations on the biology of Leuciscus "svallize" in the Kremasta reservoir (Greece). Hydrobiologia, 213, Daoulas Ch., Economou A.N. & Bantavas I. (1991). Osteological abnormalities in laboratory-reared sea-bass (Dicentrarchus labrax) fingerlings. Aquaculture, 97, Economou A.N. (1991). Is dispersal of fish eggs, embryos and larvae an insurance against density dependence? Environmental Biology of Fishes, 31, Economou A.N. (1991). Food and the feeding ecology of five gadoid larvae in the northern North Sea. J. Cons. int. Explor. Mer, 47, Economou A.N., Pancucci-Papadopoulou A. & Daoulas Ch. (1988). Retention efficiency of a conical plankton net. Acta Adriatica, 29, Economou A.N. (1987). Ecology of survival of some gadoid larvae in the northern North Sea. Environmental Biology of Fishes, 19, Daoulas Ch. & Economou A.N. (1986). Seasonal variation of egg size in the sardine (Sardina pilchardus Walb.) of the Saronikos Gulf. Causes and a probable explanation. J. Fish Biol., 28, Economou A.N. (1984). Larval fish, east of the Shetland Islands, May 1978 and May J. Mar. Biol. Ass. U.K., 64, Σελίδα 3/8 - Βιογραφικό

4 Βιβλία Ζόγκαρης Σ., Χατζηρβασάνης Β. Οικονόµου Α., Χατζηνικολάου Γ. Γιακουµή Σ. & ηµόπουλος Π. (2007). Παρόχθιες ζώνες στην Ελλάδα. Προστατεύοντας τις παραποτάµιες οάσεις ζωής. Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (εκδ). Ειδικές εκδόσεις Ferreira T., Caiola N., Casals F., Economou A.N., Fernandez-Delgado C., Granado C., Hervella F., Jalon D., Oliveira J., Pont D., Prenda J., Rogers C., Sostoa A. de, Zogaris S. (2005): Assessing Biotic Integrity of Mediterranean Streams: Ecological traits of fish assemblages from Mediterranean Europe and their implications in assessing human pressures. In I.G. Cowx (ed.): Assessing the ecological status of rivers, lakes and transitional waters. Special Publication at Blackwell Science, Fishing News Books. Economou A.N., Miller P.J. & Economidis P.S. (2004). Economidichthys pygmaeus (Economidis and Miller, 1990). In Peter J. Miller (ed.): The Freshwater Fishes of Europe, vol. 8/II, Gobiidae 2. AULA-Verlag, Economou A.N., Miller P.J. & Economidis P.S. (2004). Economidichthys trichonis (Economidis and Miller, 1990). In Peter J. Miller (ed.): The Freshwater Fishes of Europe, vol. 8/II, Gobiidae 2. AULA-Verlag, Miller P.J., Madurell T. & Economou A.N. (2004). Knipowitschia milleri (Ahnelt and Bianco, 1990). In Peter J. Miller (ed.): The Freshwater Fishes of Europe, vol. 8/II, Gobiidae 2. AULA-Verlag, Miller P.J., Vasileva E.D. & Economou A.N. (2004). Knipowitschia caucasica (Berg, 1916). In Peter J. Miller (ed.): The Freshwater Fishes of Europe, vol. 8/II, Gobiidae 2. AULA-Verlag, Costa M.J., Cabral H.N., Drake P., Economou A.N., Fernandez-Delgado C., Gordo L., Marchand J. & Thiel R. (2002). Recruitment and production of commercial species in estuaries. In Elliott M. & K.L. Hemingway (eds.): Fishes in Estuaries. Blackwell Science, Oxford, Stoumboudi M.Th., Barbieri R., Corsini-Foka M., Economou A.N. & Economidis P.S. (2002). Aspects of the reproduction and early life history of Ladigesocypris ghigii a freshwater fish species endemic to Rhodes island (Greece): Implementation to conservation. In Collares-Pereira M.J., I.G. Cowx & M.M Coelho (eds.): Conservation of freshwater fishes: options for the future. Blackwell Science, Oxford, Barbieri R., Economou A.N., Stoumboudi M.Th., & Economidis P.S. (2002). Freshwater fishes of Peloponnese (Greece): distribution, ecology and threats. In Collares-Pereira M.J., I.G. Cowx & M.M. Coelho (eds.): Conservation of freshwater fishes: options for the future. Blackwell Science, Oxford, Ανακοινώσεις σε Συνέδρια Theocharis M., Zogaris S., Economou A.N., Kapsimalis V., & Dimopoulos P. (2004). Restoration actions and monitoring at a Mediterranean river floodplain wetland: the Amvrakikos case-study. V International Symposium on Ecohydraulics, Madrid, September IAHR Congress Proceedings, Vol. I, Μαµούρης Ζ., Στουµπούδη Μ.Θ., Σταµάτης Κ., Μούτου Κ. & Οικονόµου Α.Ν. (2003). Γενετική ανάλυση των πληθυσµών του απειλούµενου είδους Ladigesocypris ghigii µε τη µέθοδο RAPD-PCR. 11 o Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Πρέβεζα, Απριλίου 2003, Οικονόµου Α.Ν., Παπακωνσταντίνου Κ., Τσιµενίδης Ν., Μπαζίγος Γ., Καββαδάς Σ. & Τορτοπίδης Α. (2001). Το ιοικητικό Σύστηµα συλλογής αλιευτικών στατιστικών δεδοµένων. 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Χανιά, Οκτωβρίου 2001, Οικονόµου A.N., Μπαρµπιέρι Ρ., Γιακουµή Σ., Νταουλάς Χ. & Στουµπούδη M. (2001b). Η ιχθυοπανίδα της λεκάνης απορροής του Αχελώου. 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Χανιά, Οκτωβρίου 2001, Οικονόµου A.N., Μπαρµπιέρι Ρ., Στουµπούδη M., Νταουλάς Χ., Ψαρράς Θ., Γιακουµή Σ., & Παπαδάκης Β. (2001a). Εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των εσωτερικών νερών µε ιχθυοδείκτες. 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Χανιά, Οκτωβρίου, Παπαγεωργίου Ε., Οικονόµου Α.Ν., Παπακωνσταντίνου Κ., Καββαδάς Σ. & Γιακουµή Σ. (2001). Παράκτια αλιεία µε σκάφη κάτω των 20 ΗΡ στην Ελλάδα. Βιολογικό, οικονοµικό και κοινωνικό πλαίσιο. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Χανιά, Οκτωβρίου 2001, Νταουλάς Χ., Οικονόµου A.N., Ψαρράς Θ., Στουµπούδη M., Μπαρµπιέρι Ρ. & Μπερταχάς Η. (2001). Κατανοµή, οικολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των ψαριών της λεκάνης απορροής του Σπερχειού. 10 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Χανιά, Οκτωβρίου 2001, Οικονόµου Α.Ν., Μπαρµπιέρι Ρ., Στουµπούδη Μ., Νταουλάς Χ., Ψαρράς Θ., Μπερταχάς Η. & Γιακουµή Σ. (2000). Ενδηµικά ψάρια της υτικής Ελλάδας. Προβλήµατα και προοπτικές προστασίας. 6 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος, Μαΐου 2000, Ζαχαρίας Ι., Νταουλάς Χ., Μπαρµπιέρι Ρ., Κουσουρής Θ., Μπερταχάς Η., Στουµπούδη Μ., Ψαρράς Θ., Γιακουµή Σ. & Οικονόµου Α.Ν. (2000). Συγκριτική µελέτη των φυσικοχηµικών και βιολογικών παραµέτρων στους ταµιευτήρες Αώου και Πουρναρίου. 6 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος, Μαΐου 2000, Μπαρµπιέρι Ρ., Οικονοµίδης Π.Σ., Κορσίνι Μ., Οικονόµου Α.Ν. & Μ.Θ. Στουµπούδη (2000). Προκαταρτικά αποτελέσµατα στη βιολογία αναπαραγωγής του Ladigesocypris ghigii. 6 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος, Μαΐου 2000, Νταουλάς Χ., Οικονόµου Α.Ν., Μπαρµπιέρι Ρ. & Ψαρράς Θ. (2000). Οι γωβιοί (Gobiidae) γλυκού νερού της υτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου. 6ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χίος, Μαΐου 2000, Σελίδα 4/8 - Βιογραφικό

5 Νταουλάς Χ., Οικονόµου Α.Ν., Ψαρράς Θ., Μπαρµπιέρι Ρ., Παπαδάκης Β. & Οικονόµου Α.Ι. (2000). Μελέτη των γυαλόχελων (Anguilla anguilla L.) και η διευκόλυνση της ανόδου τους στην ενδοχώρα. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ιαχείριση αλιευτικών πόρων και υδατοκαλλιεργειών, Μεσολόγγι, Ιανουαρίου 2000, Στουµπούδη Μ.Θ., Μπαρµπιέρι Ρ., Ψαρράς Θ., Γιακουµή Σ. & Οικονόµου Α.N. (2000). Προκαταρτικά αποτελέσµατα στη γεωγραφική κατανοµή και τη διάρκεια ζωής του Ladigesocypris ghigii. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ιαχείριση αλιευτικών πόρων και υδατοκαλλιεργειών, Μεσολόγγι, Ιανουαρίου 2000, σελ Οικονόµου Α.Ν. (2000). Pseudophoxinus stymphalicus: Ένα επιτυχηµένο ψάρι των γλυκών νερών της Ελλάδας. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ιαχείριση αλιευτικών πόρων και υδατοκαλλιεργειών, Μεσολόγγι, Ιανουαρίου 2000, Αναγνόπουλος Ν., Παπακωνσταντίνου Κ., Οικονόµου Α.Ν., Παπαχαρίσης Λ., & Φραγκούδη Κ., Cingolani N., Stogati C. & Penna R. (2000). Ερασιτεχνική αλιεία στην Ανατολική Μεσόγειο (Ελλάδα- Ιταλία). Εκτίµηση παραµέτρων, σχέσεων και διενέξεων µε την επαγγελµατική αλιεία. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ιαχείριση αλιευτικών πόρων και υδατοκαλλιεργειών, Μεσολόγγι, Ιανουαρίου 2000, Νταουλάς Χ. & Οικονόµου Α.Ν. (2000). Οικολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του Gasterosteus aculeatus L. στη Φθιώτιδα. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ιαχείριση αλιευτικών πόρων και υδατοκαλλιεργειών, Μεσολόγγι, Ιανουαρίου 2000, Ζαχαρίας Ι., Μπαρµπιέρι Ρ., Οικονόµου Α., Νταουλάς Χ., Κολόµπαρη Ε., Στουµπούδη Μ. & Κουσουρής Θ. (2000). Η οικολογική κατάσταση της λίµνης Τριχωνίδας και οι δράσεις προστασίας της µέσω του προγράµµατος "Life-Φύση, 1999". 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων ιαχείριση αλιευτικών πόρων και υδατοκαλλιεργειών, Μεσολόγγι, Ιανουαρίου 2000, Stergiou K.I., Economou A., Papaconstantinou C., Tsimenidis N. & Kavadas S. (1998). Estimates of discards in the Hellenic commercial trawl fishery. Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 35, Ψαρράς Θ., Μπαρµπιέρι-Τσελίκη Ρ. και Οικονόµου Α.Ν. (1997). Πρώτα δεδοµένα πάνω στη διατροφή και βιολογία της αναπαραγωγής του Salaria fluviatilis. 5ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, Απριλίου Τόµος ΙΙ, Οικονόµου Α.Ν., Νταουλάς Χ. και Στουµπούδη Μ.Θ. (1997). Στοιχεία της βιολογίας του Leuciscus cephalus albus στη Λίµνη του Μόρνου. 5ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, Απριλίου Τόµος ΙΙ, Οικονόµου Α.Ν., Νταουλάς Χ., Ρ. Μπαρµπιέρι-Τσελίκη & Ψαρράς Θ. (1995). Σύγκριση των προνυµφών του Atherina boyeri από την Τριχωνίδα µε προνύµφες άλλων Atherinidae. 17ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστήµων, Πάτρα, Απριλίου 1995, Μπαρµπιέρι-Τσελίκη Ρ., Νταουλάς Χ., Α.Ν. Οικονόµου & Θ. Ψαρράς (1995). Περιγραφή των εµβρύων και προνυµφών του Scardinius acarnanicus (Pisces: Cyprinidae) στην Τριχωνίδα. 17ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστήµων, Πάτρα, Απριλίου 1995, Νταουλάς Χ., Οικονόµου Α.Ν., Ψαρράς Θ. & Μπαρµπιέρι-Τσελίκη Ρ. (1995). Τα αρχικά στάδια ζωής του Rutilus ylikiensis (Pisces: Cyprinidae) στην Αµβρακία. Πρακτικά 17ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστήµων, Πάτρα, Απριλίου 1995, Οικονόµου Α.Ν., Νταουλάς Χ., Μπαρµπιέρι-Τσελίκη Ρ. & Ψαρράς Θ. (1993). Πρώτα στάδια ζωής του Silurus aristotelis (Agassiz, 1856) στη λίµνη Τριχωνίδα. 4ο Πανελ. Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Ρόδος, Απριλίου 1993, Νταουλάς Χ., Οικονόµου Α.Ν., Μπαρµπιέρι-Τσελίκη Ρ. & Ψαρράς Θ. (1993). Οντογενετική ανάπτυξη δύο ειδών του γένους Barbus στο υδάτινο σύστηµα της Τριχωνίδας. 4ο Πανελ. Συµπόσιο Ωκεανογρ. και Αλιείας, Ρόδος, Απριλίου 1993, Παπακωνσταντίνου Κ. & Οικονόµου Α. (1993). οµή και εξέλιξη του Ελληνικού αλιευτικού στόλου µεταξύ των ετών ο Πανελ. Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Ρόδος, Απριλίου 1993, Πανκούτσι-Παπαδοπούλου Α., Οικονόµου Α.Ν. & Νταουλάς Χ. (1987). ιαφορές στη σύνθεση του ζωοπλαγκτού µε χρήση διαφορετικών διχτυών. 2ο Πανελ. Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Αθήνα, Περιλήψεις Ανακοινώσεων & Αναρτηµένες Ανακοινώσεις Kalogianni E., Giakoumi S., Andriopoulou A., Chatzinikolaou Y. & Economou A.N. (2007). Feeding Ecology of two populations of the critically endangered Greek Killifish, Valencia letourneuxi. XII European Congress of Ichthyology, Cavtat (Dubrovnik), Croatia, 9-13 September, Book of Abstracts, 232. Γιακουµή Σ., Zimmerman B., Ζόγκαρης Σ., Οικονόµου A.N. & Καλογιάννη Ε. (2006). Τρέχουσα πληθυσµιακή κατάσταση του Valencia letourneuxi (Sauvage, 1880) στο έλτα του ποταµού Μόρνου. Προφορική ανακοίνωση. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου 2006, σελ Ζόγκαρης Σ., Χατζηνικολάου Γ., Οικονόµου A.N., Γιακουµή Σ., Γκόσιου Α. & ηµόπουλος Π. (2006). Εκτίµηση ανθρωπογενών πιέσεων σε ορεινά παραποτάµια δάση ελληνικών ποταµών. Προφορική ανακοίνωση. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου 2006, σελ Οικονόµου Α.Ν., Ζόγκαρης Σ., Καλογιάννη Ε., Μπαρµπιέρι Ρ., Στουµπούδη Μ.Θ. & Γιακουµή Σ. (2006). Αξιολόγηση της ιχθυολογικής βιβλιογραφίας για τους ποταµούς και λίµνες της Ελλάδας σε σχέση µε την εφαρµογή της Οδηγίας για το νερό (2000/60/ΕΚ ). Προφορική ανακοίνωση. 8 ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Θεσσαλονίκη, 4-8 Ιουνίου 2006, σελ Σελίδα 5/8 - Βιογραφικό

6 Kalogianni E., Giakoumi S., Zogaris S., Barbieri R., Stoumboudi M., Zimmerman B, & Economou A.N. (2006). Population decline of the endangered fish species Valencia letourneuxi in western Greece strategies for conservation. Poster presentation. 1 st European Congress of Conservation Biology, August 2006, Eger, Hungary. Book of Abstracts, p Bjorkland R., Zogaris S., Economou A..N. and Chatzinikolaou Y. (2006). Using Rapid Techniques to Assess and Characterize Streams and Rivers in Greece s Western Hellenic Ecoregion (2006). Annual Water Resources (AWRA), Conference of American Water Resources Association. Baltimore, Maryland, USA, November 6-9, Final Programme, pp. 22. Zogaris S., Chatzinikolaou Y., Giakoumi S. & Economou A.N. (2006). Spatial patterns of freshwater fish species composition in 50 Greek river basins. Oral communication. 10 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Patra, June Book of Abstracts, p Economou A.N., Chatzinikolaou Y., Dussling U., Blasel K., Giakoumi S. & Zogaris S. (2006). Distribution patterns of fish in mountain streams of western Greece. Oral communication. 10 th International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Πάτρα, Ιουνίου Book of Abstracts, p. 30. Logez M., Pont D., Ferreira T., Caiola N., Casals F., Cortes R., Economou A., Garcia-Jalon D., Ilheu M., Martinez-Capel F., Oliveira J., Rogers C., Prenda J., De Sostoa A. & Zogaris S. (2005). Assessing ecological integrity of South-European rivers: Do Mediterranean fish communities demonstrate functional responses similar to the European's? Oral communication. Symposium on Assessing the ecological status of rivers, lakes and transitional waters, July 2005, The University of Hull, International Fisheries Institute, Hull, UK. Book of Abstracts, p. 38. Economou A.Ν., Zogaris S., Giakoumi S., Gritzalis K. & Skoulikidis N. (2005). Developing river bioassessment in Greece; imperative actions for WFD implementation. Oral communication. Symposium on Assessing the ecological status of rivers, lakes and transitional waters, July 2005, The University of Hull, International Fisheries Institute, Hull, UK. Book of Abstracts, p. 33. Schmutz, S. et al. Backx J., Beier U., Böhmer J., Breine J., Cowx I., Leeuw J. de, Sostoa A. de, Degerman E., Economou A., Ferreira T., Goffaux D., Haberbosch R., Haidvogl G., Haunschmid R., Kestemont P., Lapinska M., Melcher A., Noble R., Oliveira J., Pont, D. Roset N., Starkie A. and Virbickas T. (2005). Assessing the fish ecological status of rivers at the European scale. Oral communication. Symposium on Assessing the ecological status of rivers, lakes and transitional waters, July 2005, The University of Hull, International Fisheries Institute, Hull, UK. Book of Abstracts, p. 44. Ζόγκαρης Σ., Dussling U., Γιακουµή Σ., & Οικονόµου Α.N. (2004). Ιχθυολογική ζώνωση για την προώθηση της οδηγίας 2000/60 στον Άνω Αχελώο. Συνέδριο "Βιοποικιλότητα και Πλανητική Αλλαγή", Νοεµβρίου 2004, Τµήµα Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιου Αιγαίου, Μυτιλήνη, Λέσβος. Ένωση Ελλήνων Οικολόγων/ Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. Τεύχος Πρακτικών, σελ. 20. Γιακουµή Σ., Ζόγκαρης Σ. & Οικονόµου Α.N. (2004). «Ποτάµιες ιχθυοπεριφέρειες» της Ελλάδας και η χρήση τους στην εφαρµογή της οδηγίας 2000/60. Συνέδριο "Βιοποικιλότητα και Πλανητική Αλλαγή", Νοεµβρίου 2004, Τµήµα Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιου Αιγαίου, Μυτιλήνη, Λέσβος. Ένωση Ελλήνων Οικολόγων/ Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. Τεύχος Πρακτικών, σελ. 7. Schmutz S., Backx J., Beier U., Bohmer J., Breine J., Cowx I., Leuw J. de, Sostoa A., Degerman E., Economou A., Goffaux D., Haberbosh R., Haivogl G., Haunschmid R., Kestemont P., Lapinska M., Melcher A., Noble R., Oliveira J., Pont D., Roset N., Starkie A. e Virvickas T. (2004). FAME: a new fish-based methodology for assessing the ecological status of European rivers. Oral communication. V International Symposium on Ecohydraulics, September 2004, Madrid, Espanha. Book of Abstracts, p. 67. Οικονόµου Α.N., Γιακουµή Σ. & Ζόγκαρης Σ. (2004). Προτεραιότητες για την προστασία και διαχείριση της ιχθυοπανίδας του ποταµού Λούρου. AquaMedit 2004, 2 nd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management, Evgenidion Foundation, Athens, June 2004, 12 pp. (αγγλική & ελληνική περίληψη). Οικονόµου Α.N., Μπαρµπιέρι Ρ., Ζόγκαρης Σ., Γιακουµή Σ. & ηµητρίου Η. (2004). Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων για την εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας µε την χρήση ιχθυοδεικτών στους ποταµούς της Ελλάδας. AquaMedit 2004, 2nd International Congress on Aquaculture, Fisheries Technology and Environmental Management, Evgenidion Foundation, Athens, June 2004, 14 pp. (αγγλική & ελληνική περίληψη). Schmutz S., Backx J., Beier U., Bohmer J., Breine J., Cowx I., J Leuw. de, Sostoa A., Degerman E., Economou A., Goffaux D., Haberbosh R., Haivogl G., Haunschmid R., Kestemont P., Lapinska M., Melcher A., Noble R., Oliveira J., Pont D., Roset N., Starkie A. & Virvickas T. (2004). Development, Evaluation and Implementation of a standardised fish-based assessment method for the ecological status of European Rivers. Oral communication. XII Congresso Espanhol de Limnologia, 5-9 July 2004, Porto, Portugal. Book of Abstracts, p. 18. Schmutz S., Backx J., Beier U., Bocian J., Böhmer J., Breine J., Buijse T., Caiola N., Casals F., Cowx I., Leeuw J. de, Sostoa A. de, Degerman E., Economou A., Ferreira T., Goffaux D., Grenouillet G., Haberbosch R., Haidvogl G., Haunschmid R., Jagsch A., Kestemont P., Lapinska M., Melcher A., Noble R., Oliveira J., Pont D., Roset N., Simoens I., Starkie A., Virbickas T., Winter E. & Zogaris S. (2003). Development, evaluation and implementation of a standardised fish-based assessment method for the ecological status of European rivers. A contribution to the Water Framework Directive (FAME). Poster presentation. Conference on Lowland River Rehabilitation 2003, Wageningen (The Netherlands), September 29 October 2, 2003, Book of Abstracts, p Schmutz S., Backx J., Beier U., Böhmer J., Breine J., Cowx I., Leeuw J. de, Sostoa A. de, Degerman E., Economou A., Ferreira T., Goffaux D., Haberbosch R., Haidvogl G., Haunschmid R., Kestemont P., Lapinska M., Melcher A., Noble R., Oliveira J., Pont D., Roset N., Starkie A., Virbickas T. (2003). FAME: Development, evaluation and implementation of a standardised fish-based assessment method for the ecological status of European rivers. Oral communication. 3rd symposium for European Freshwater Sciences, Edinburgh, UK, July 2003, Book of Abstracts, p. 36. Σελίδα 6/8 - Βιογραφικό

7 Μπαρµπιέρι Ρ., Στουµπούδη Μ.Θ., Corsini-Φωκά Μ., Καλογάννη Ε., Κονδυλάτος Γ. & Οικονόµου Α.Ν. (2003). Πρώτα δεδοµένα για την εκτίµηση της αφθονίας του γκιζανιού (Ladigesocypris ghigii). 7ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χερσόνησος, Κρήτη 6-9 Μαΐου 2003, 367. Παπακωνσταντίνου Κ., Οικονόµου Α., Καββαδάς Σ., Αναγνόπουλος Ν., Πετράκης Γ. & Παπαχαρίσης Λ. (2003). Καθορισµός επιχειρησιακών αποφάσεων που επηρεάζουν την επιλεκτικότητα της αλιείας. 7ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Χερσόνησος, Κρήτη 6-9 Μαΐου 2003, 199. Νταουλάς Χ., Οικονόµου Α.Ν., Παπαδάκης Β. & Λεονάρδος Ι. (2001). Γεωγραφική κατανοµή του λουρογωβιού (Economidichthys pygmaeus) στην Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο. Κίνδυνοι και πληθυσµιακή κατάσταση. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων, Χανιά, Οκτωβρίου 2001, Stoumboudi M.Th., Barbieri R., Corsini M., Economou A.N. & Economidis P.S. (2000). Aspects of the reproduction and early life history of the endemic to Rhodes island (Greece) freshwater fish Ladigesocypris ghigii. Symposium on Freshwater Fish Conservation Options for the future. Algarve (Portugal), 30 Oct. 4 Nov. 2000, 35. Barbieri R., Economou A.N., Stoumboudi M.Th. & Economidis P.S. (2000). Freshwater fishes of Peloponnese (Greece): Distribution, ecology and threats. Symposium on Freshwater Fish Conservation Options for the future. Algarve (Portugal), 30 Oct. 4 Nov. 2000, 26. Papaconstantinou C., Bagicos G., Kavadas S. & Economou A. (1998). Design of a system for the collection and compilation of basics statistics in the Mediterranean: A case study for Greece. VII International Congress of Ecology (INTECOL), July 1998, Florence, Italy, Book of Abstracts p Psarras Th., Barbieri-Tseliki R., Economou A.N., & Daoulas Ch. (1997). A comparative description of the larvae of Barbus graecus (lake Υliki) and B. albanicus (lake Trichonis). International Round Table Barbus IV, Thessaloniki, June 24-27, Barbieri-Tseliki, R., Psarras, Th., Economou, A.N. & Daoulas, Ch. (1997). The early development of Barbus graecus (Cyprinidae) from lake Yliki, Greece. International Round Table Barbus IV, Thessaloniki, June 24-27, Νταουλάς Χ., Ψαρράς Θ., Οικονόµου Α.Ν., Μπαρµπιέρη-Τσελίκη Ρ. και Στουµπούδη Μ.Θ. (1996). Αφίξεις γυαλόχελων και προβλήµατα ανόδου στα υδάτινα συστήµατα της ενδοχώρας. 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστήµων, Καλαµάτα, Απριλίου 1996, Οικονόµου Α.Ν., Νταουλάς Χ., Μπαρµπιέρη-Τσελίκη Ρ., Ψαρράς Θ. και Στουµπούδη Μ.Θ. (1996). Η αλιευτική κατάσταση της λίµνης Τριχωνίδας. 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστήµων, Καλαµάτα, Απριλίου 1996, Μπαρµπιέρη-Τσελίκη Ρ., Οικονόµου Α.Ν., Νταουλάς Χ., Ψαρράς Θ. και Στουµπούδη Μ.Θ. (1996). Περιγραφή της οντογενετικής ανάπτυξης του Scardinius graecus Stephanidis, 1937 (Pisces: Cyprinidae). 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστήµων, Καλαµάτα, Απριλίου 1996, 7-8. Caragitsou E., Siapatis A., Economou A. & Papaconstantinou C. (1992). Preliminary study on the seasonal distribution of teleostean larvae in the Aegean Sea. I. Fam. Serranidae. Rapp. Comm. Int. Mer Medit., 33, 287. Προσκεκληµένες Οµιλίες Oικονόµου Α.Ν., Οικολογική ποιότητα επιφανειακών νερών - Ιχθυολογική προσέγγιση. Επιστηµονική Ηµερίδα Ποταµοί και παρόχθιες ζώνες στην Ελλάδα: Εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης, ΕΛΚΕΘΕ-ΥΠΑΝ, Αθήνα 20 εκεµβρίου Γιακουµή Σ. & Οικονόµου Α.Ν. (2004). Συµπεράσµατα: Ελλείψεις και ανάγκες - υνατότητες εφαρµογής της Οδηγίας στην Ελλάδα. Οµιλία στη συνάντηση εργασίας που συνδιοργανώθηκε από το ΚΑΠΕ και το ΕΛΚΕΘΕ µε θέµα Ανάπτυξη, αποτίµηση και εφαρµογή πιστοποιηµένης µεθόδου εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης των ποταµών της Ευρώπης µε βάση την ιχθυοπανίδα - Το έργο FAME και η εφαρµογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας των υδάτων (2000/60/EC) στην ελληνική περίπτωση. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Πικέρµι, 25 Ιουνίου Οικονόµου Α.Ν. (2004d). FAME: ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδου εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης των ποταµών µε τη χρήση ιχθυολογικών ενδεικτών. Οµιλία στη συνάντηση εργασίας που συνδιοργανώθηκε από το ΚΑΠΕ και το ΕΛΚΕΘΕ µε θέµα Ανάπτυξη, αποτίµηση και εφαρµογή πιστοποιηµένης µεθόδου εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης των ποταµών της Ευρώπης µε βάση την ιχθυοπανίδα - Το έργο FAME και η εφαρµογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας των υδάτων (2000/60/EC) στην ελληνική περίπτωση. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Πικέρµι, 25 Ιουνίου Οικονόµου Α.Ν. (2004c). Η Οδηγία Πλαίσιο για το νερό (2000/60/EC) και το έργο FAME. Οµιλία στη συνάντηση εργασίας που συνδιοργανώθηκε από το ΚΑΠΕ και το ΕΛΚΕΘΕ µε θέµα Ανάπτυξη, αποτίµηση και εφαρµογή πιστοποιηµένης µεθόδου εκτίµησης της οικολογικής κατάστασης των ποταµών της Ευρώπης µε βάση την ιχθυοπανίδα - Το έργο FAME και η εφαρµογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας των υδάτων (2000/60/EC) στην ελληνική περίπτωση. Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, Πικέρµι, 25 Ιουνίου Οικονόµου Α.Ν. (2004b). Οικολογική ποιότητα και κατάταξη των εσωτερικών επιφανειακών νερών σύµφωνα µε την Οδηγία-Πλαίσιο: Ανάπτυξη συστήµατος για την αξιολόγηση των υπαρχόντων βιολογικών δεδοµένων. Οµιλία στην ηµερίδα που οργανώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε θέµα "Συλλογή και αξιολόγηση οικολογικών δεδοµένων ποταµών και λιµνών για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60". Αθήνα, 28 Απριλίου Οικονόµου Α.Ν. (2004a). Προσδιορισµός των αναγκών σε βιολογικά δεδοµένα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ. Οµιλία στην ηµερίδα που οργανώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης µε θέµα "Συλλογή και αξιολόγηση οικολογικών δεδοµένων ποταµών και λιµνών για την εφαρµογή της Οδηγίας 2000/60". Αθήνα, 28 Απριλίου Σελίδα 7/8 - Βιογραφικό

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163

Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693 2717 163 Όνοµα Επώνυµο Κώστας Παπακωνσταντίνου ε Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013 Ανάβυσσος Αττικής, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +30 210 9821354 Κινητό: +30 693

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Καθηγητής Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών ΠΑΤΡΑ, 2014 Κωνσταντίνος ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Περιεχόµενα ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ 1 Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο

Ιωάννας Ακουµιανάκη. Προσωπικές πληροφορίες. Ατοµικές δεξιότητες και ικανότητες. Εκπαίδευση και κατάρτιση. Όνοµα, Επώνυµο Όνοµα, Επώνυµο Ιωάννα Ακουµιανάκη Προσωπικές πληροφορίες ιεύθυνση Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 46.7 χλµ. Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Μαύρο Λιθάρι, Τ.Θ. 712 19013,Ανάβυσσος Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Βούρβουλη 23 185 43, Πειραιάς τηλ. 210-4203508, 694-8080681 e-mail: stelios@katsanevakis.com web-site: www.katsanevakis.com Προσωπικά Ηµεροµηνία Γέννησης: 12 Μαρτίου 1973 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές

Μιχάλης Σ. Σκούρτος. Σπουδές Μιχάλης Σ. Σκούρτος Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος - Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ερευνητής Εταίρος επι τιμή (Honorary Research Fellow) Centre for Social and Economic Research on the

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίος, 2010 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ 1 ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 2 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ...3 4 Ι ΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ...4 α)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

: : : : 6.1.1965 : 26500 2610969268 e-mail: sfendo@upatras.gr :

: : : : 6.1.1965 : 26500 2610969268 e-mail: sfendo@upatras.gr  : Σπύρος Σφενδουράκης ρ. Βιολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιούλιος 2007 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: Σφενδουράκης Όνοµα: Σπύρος Όν.Πατρός: Μιχαήλ Τόπος γέννησης: Αγρίνιο Ηµερ.γέννησης: 6.1.1965 Οικογ.κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών

Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών . ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ III.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...209 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...209 2.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Ναθαναηλίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Κοσμάς Ναθαναηλίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοσμάς Ναθαναηλίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Κοσμάς ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εργασίας: Τμήμα τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Μεσολόγγι ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Προγράμματος

Συνοπτική Παρουσίαση Προγράμματος Συνοπτική Παρουσίαση Προγράμματος Ημέρα Ώρα Κεντρικό Αμφιθέατρο Αίθουσα Α Αίθουσα Β Πέμπτη 14/5 Παρασκευή 15/5 09:30-11:30 Αλιευτικές απορρίψεις: σύνθεση, επιβίωση και τελικοί αποδέκτες Ωκεανογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΔΗΜΟΥΔΗ Αργυρώ ΣΠΟΥΔΕΣ Δίπλωμα Διδάκτορος, Σχολή Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Κτιρίου, Πανεπιστήμιο Bath, (Η.Β.). Πτυχίο MSc Ενέργεια και Κτίρια, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΚΕΘΕ 2009 Επιµέλεια: Εξώφυλλο: Ρόζα Ψυλλίδου Γκιουράνοβιτς Μαρία Χατζηιωάννου Αθηνά Νιωτάκη εκέµβριος 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος»

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος» ρ. ΖΕΦΗ ΗΜΑ ΑΜΑ Email: zedimadama@yahoo.gr, dimadama@icbss.org ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιδακτορική ιατριβή (PhD) ιδακτορική ιατριβή (PhD) µε θέµα «Οικονοµική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείρισης» στο Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος 2008 Σπουδών, Τίτλων, Επιστηµονικών Δηµοσιεύσεων, Ανακοινώσεων Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών Θεόδωρος Παπαηλίας του Μιχαήλ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Πρακτικά της ημερίδας που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του ΕΛΚΕΘΕ Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αμφιθέατρο ΥΠΕΚΑ Μεσογείων 119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 4. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 4.1. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ 2005 1. ARVANITIDIS C., HATZIGEORGIOU G., KOUTSOUBAS D., DOUNAS C., ELEFHTERIOU A. & KOULOURI

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα