, Το τετραετές πρόγραµµα σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος ήταν χρηµατοδοτούµενο από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, Ι.Κ.Υ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1995-1999, Το τετραετές πρόγραµµα σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος ήταν χρηµατοδοτούµενο από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, Ι.Κ.Υ."

Transcript

1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Ο Ν Ο Μ Α: ΠΟΥΡΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Τόπος και ηµεροµηνία γεννήσεως : Αθήνα, 1967 Ηλεκτρονική διεύθυνση : Τηλ. : , , ΣΠΟΥ ΕΣ 1.1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ Ιούνιος 1999, ιδακτορικό, Πανεπιστήµιο Portsmouth, Τµήµα Βιολογίας, Τίτλος : In situ protection and conservation of the Zakynthos wreck. Η παραπάνω εργασία περιελάµβανε : α) Μελέτη του πελαγικού και βενθικού υποθαλάσσιου χώρου της Ζακύνθου όπου βρίσκεται ξύλινο ισπανικό ναυάγιο του 16 ου αι., β) µελέτη της κατάστασης διατήρησης του ξύλου του ναυαγίου, µε φυσικοχηµικές αναλυτικές τεχνικές, γ) µελέτη για την in situ προστασία του ξύλινου µέρους του ναυαγίου κατά τη διάρκεια αλλά και µετά το πέρας της ανασκαφής µε τη χρήση γεωυφασµάτων και δ) µελέτη για την εύρεση της καταλληλότερης ενεργητικής µεθόδου συντήρησής του ξύλου του ναυαγίου. Μάιος 2000 Αναγνώριση ΙΚΑΤΣΑ διδακτορικού διπλώµατος, αριθµός πράξης Ιούνιος 1994, Τεχνολογικό Ίδρυµα Αθηνών, Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Βαθµός Πτυχίου: 8.0. Θέµα πτυχιακής εργασίας : Μελέτη αξιολόγησης µεθόδων συντήρησης ένυδρου ξύλου από το ναυάγιο La Thérèse. (Βαθµός διπλωµατικής εργασίας: 10). Η παραπάνω εργασία περιελάµβανε α) εφαρµογή και β) αξιολόγηση µεθόδων συντήρησης ένυδρου αρχαιολογικού ξύλου σε δείγµατα που ελήφθησαν από το ναυάγιο του 17 αι. La Thérèse, υποναυαρχίδα του γαλλικού στόλου στην ιστορική µάχη του Χάνδακα, που βρίσκεται στον υποθαλάσσιο χώρο του λιµένα Ηρακλείου ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ , Το τετραετές πρόγραµµα σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος ήταν χρηµατοδοτούµενο από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, Ι.Κ.Υ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1995 Ερευνητικό προσωπικό στο Βιολογικό Τµήµα του Πανεπιστήµιου του Portsmouth και συµµετοχή σε ερευνητική οµάδα για την µελέτη της επίδρασης καταλυτών στο βαθµό και ρυθµό πολυµερισµού βιο-ισοµερών Συντηρήτρια στην υποβρύχια ανασκαφή της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων του Γαλλικού ναυαγίου του 17ου αι. La Thérèse, Ηράκλειο Κρήτης, στις εργασίες ανασκαφήςαποτύπωσης και προκαταρτικές εργασίες συντήρησης των αρχαιολογικών ευρηµάτων Συντηρήτρια οργανικών υλικών σε γαλλο-ρωµαική ανασκαφή µε υπεύθυνο αρχαιολόγο τον Dr. Claude Raunaud, στο Lunel Viel, Γαλλία. Η χρηµατοδότηση της συµµετοχής ήταν από την Γαλλική Ακαδηµία Αθηνών στα πλαίσια πολιτιστικών ανταλλαγών φοιτητών. 1

2 1.4. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Ιούνιος 1999 Απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος στα αγγλικά που αποδεικνύει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σύµφωνα µε το π.δ. 50/2001 «Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα» (Φ.Ε.Κ. 39/Α), όπως έχει τροποποιηθεί µε το π.δ. 347/2003 ΦΕΚ 315/Α/ και ισχύει. Ιούνιος 1993 ίπλωµα, (Diplôme d études supérieures III), επάρκεια στην γαλλική γλώσσα. Γαλλική Ακαδηµία, Αθήνα. Ιούλιος 1991 ίπλωµα, (Certificato) στην ιταλική γλώσσα Ινστιτούτο Dante Aligheri, Αθήνα ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 2009 Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου επιµόρφωσης µε θέµα «Wood-Destroying Insects and Decay Fungi and Moulds on Wooden Cultural Heritage Objects and Constructions» που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή ράση COST IE 0601 «Wood Science for Conservation of Cultural Ηeritage», στo Institute for Wood Technology and Wood Biology (HTB) of the Johann Heinrich von Thünen Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries (vti), Hamburg, Germany Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου κατάρτισης µε θέµα «Συντήρηση πολυχρωµατικών ξυλόγλυπτων» (Restauro di sculture lignee policrome), στο Instituto per L Arte e il Restauro, Palazzo Spinelli, Florence Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου κατάρτισης µε θέµα «Συντήρηση επίπλου» (Restauro del mobile, Instituto per L Arte e il Restauro), στο Instituto per L Arte e il Restauro, Palazzo Spinelli, Florence Παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεµιναρίου µε θέµα «Αναγνώριση δασοπονικών ειδών ξύλου» (Identification of wood), στα πλαίσια επαγγελµατικής κατάρτισης (Professional Training in Conservation of Antiquities, Archaeology, Collection management and Museum Studies), που έγινε υπό την αιγίδα του Institute of Archaeology, στο University College of London. 2

3 2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 2.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2012 Από τον Mάρτιο έως και σήµερα συντονίζει ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος το τριετές ερευνητικό πρόγραµµα «ιάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστηµα: µελέτη ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων για την in situ προστασία τους», και ακρώνυµο MERMAID, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της πράξης "ΘΑΛΗΣ" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και ια βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ Από τον Mάρτιο έως και σήµερα συµµετέχει ως βασική ερευνήτρια στο τετραετές ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο «ιερεύνηση των επιδράσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων στα οργανικά υλικά τεκµήρια φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς», και ακρώνυµο INVENVORG, που υλοποιείται στα πλαίσια της πράξης "ΘΑΛΗΣ"του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και ια βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ Από τον Mάρτιο έως και σήµερα συντονίζει ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος το διετές ερευνητικό πρόγραµµα µε τίτλο «Χηλικά αντιδραστήρια που εφαρµόζονται στην κλινική ιατρική, οδηγούν στην ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων καθαρισµού για µουσειακά αντικείµενα», και ακρώνυµο MEDART, που υλοποιείται στα πλαίσια της πράξης "ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος "Εκπαίδευση και ια βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ Από τον Αύγουστο του 2008 έως και τον εκέµβριο του 2009 συµµετείχε ως ερευνήτρια στο υποέργο «Μουσειακή αξιοποίηση λαογραφικού υλικού» στα πλαίσια του έργου «ιαδροµές στο Παραδοσιακό Πολιτισµό της Φλώρινας», Πρόγραµµα Γειτνίασης Ελλάδα- Π.Γ..Μ , µέτρο 2.2. : Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού-Ανάδειξη και Προβολή Πολιτιστικών και Τουριστικών Πόρων. Το υποέργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας (Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φλώρινας), µέσω του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (INTEREG III) Από τον Ιανουάριο του 2005 έως τον Ιούνιο του 2008 υπήρξε Επιστηµονική Υπεύθυνος του υποέργου µε τίτλο «Έρευνα για την ανάπτυξη αποδεκτών προτύπων (τυποποίηση) στο πεδίο της συντήρησης/ αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονοµιάς» που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II του Υπ. Ε. Π.Θ. του προγράµµατος ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ IΙ Από τον Ιανουάριο του 2006 έως τον εκέµβριο του 2007 συµµετείχε ως ερευνήτρια στα πλαίσια του ιακρατικού προγράµµατος Ελλάδα- Γερµανία (IΚY) µε τίτλο: «Ειδικά τοπικά µουσεία στην Ελλάδα και Γερµανία». 3

4 2007 Από τον Ιανουάριο του 2005 έως τον εκέµβριο του 2007 συµµετείχε ως ερευνήτρια στο υποέργο µε τίτλο «Ο ρόλος των τοπικών µουσείων στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη» που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II του Υπ. Ε. Π.Θ. του προγράµµατος ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ IΙ Από τον Ιανουάριο του 2004 έως τον εκέµβριο του 2006 συµµετείχε ως ερευνήτρια στο υποέργο µε τίτλο «Ανάπτυξη βιοχηµικής µεθόδου καθαρισµού µουσειακών αντικειµένων φυσικής κληρονοµιάς, µε χρήση ενζύµων και αναστολέων για την ελεγχόµενη αφαίρεση υλικών συντήρησης από συγγενή σε χηµική σύσταση υποστρώµατα» που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II του Υπ. Ε. Π.Θ. του προγράµµατος ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ I Από τον Μάιο του 2004 έως τον εκέµβριο του 2006 υπήρξε Επιστηµονική Συντονίστρια στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα µε τίτλο First Aid for Wetland Cultural Heritage Finds : Tradition and Innovation, στα πλαίσια του CULTURE «First Aid for wetland cultural heritage finds. Tradition and Innovation» (acronym FAITH). «CULTURE 2000» 2005 Από τον Μάιο του 2002 έως τον εκέµβριο του 2005 συµµετείχε ως βασική ερευνήτρια στο πρόγραµµα, µε τίτλο «Συµβολή στη έρευνα βιοαλλοίωσης της ένυδρης ξυλείας αρχαιολογικών λιµναίων οικισµών» που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια ιακρατικού Ερευνητικού και Τεχνολογικού Προγράµµατος της Γ.Γ.Ε.Τ µεταξύ Ελλάδας Ρωσίας Από τον Απρίλιο του 2001 έως τον Σεπτέµβριο του 2003 συµµετείχε ως ερευνήτρια και ως επιστηµονική συντονίστρια της ερευνητικής οµάδας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στο πρόγραµµα µε θέµα : «Distant learning brokerage Environment for Life long Training of Individuals with emphasis in Socially Excluded Communities». που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του IST Ευρωπαϊκού Προγράµµατος HOPE Από τον Μάρτιο του 2001 έως τον Αύγουστο του 2001 συµµετείχε ως ερευνήτρια για την παραγωγή εκπαιδευτικού εγχειριδίου µε τίτλο «Μικροσκοπική δοµή ελληνικών ειδών ξύλου µε χρήση ηλεκτρονικού µικροσκοπίου» στα πλαίσια του έργου του «Τµήµατος σχεδιασµού και τεχνολογίας Ξύλου- Επίπλου» του ΤΕΙ Λάρισας το οποίο χρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ Από τον Ιούνιο του 2000 έως τον Μάρτιο του 2001 συµµετείχε ως ερευνήτρια στο πρόγραµµα µε τίτλο «Development of a multilingual dictionary of conservation / restoration terminology in printed and digital format», που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος CONNECT Από τον εκέµβριο του 1999 έως τον Ιούνιο του 2000 συµµετείχε ως στο πρόγραµµα µε τίτλο «Οργάνωση Φροντιστηριακών 4

5 Μαθηµάτων» µε κύριο έργο την παράδοση εργαστηριακών φροντιστηριακών µαθηµάτων µε θέµα «Βιολογική Αλλοίωση ένυδρου Αρχαιολογικού Ξύλου» που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ (Ενέργειας 3.1.α, Π,ε,3,γ) του ΤΕΙ Αθήνας Από τον Απρίλιο του 1998 έως τον Ιανουάριο του 2000 πραγµατοποίησε µελέτη, καταγραφής, σχεδιαστικής αποτύπωσης και ταυτοποίησης φθορών, ξύλινων δοµικών υλικών κτιρίων στην Τεχνική Εταιρεία Γ. Χ. Μπούσµπουρας και ΣΙΑ Από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέµβριο για τα έτη 2000, 1997, 1996, και 1995, υπήρξε εξωτερικός επιστηµονικός συνεργάτης στην υποβρύχια ανασκαφή της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων στο ναυαγίου του 16ου αι, Ζάκυνθος, µε κύριο έργο την περιβαλλοντική µελέτη του υποθαλάσσιου χώρου του ναυαγίου και συµµετοχή στις εργασίες ανασκαφής και συντήρησης των αρχαιολογικών ευρηµάτων 2.2 ΛΟΙΠΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΜΗ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ 2011 Συνεργασία µε το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο για την γνωµάτευση-ταυτοποίηση δασοπονικού είδους ξύλου που προερχόταν από φορητή εικόνα (ανάθεση εργασίας από την κα Μ. Φιλιππούση) Συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για την ταυτοποίηση προκαρυωτών που εποικούν κυτταρινικά υποστρώµατα της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Συνεργασία µε το ερευνητικό κέντρο «Centre Camille Jullian d archéologie Μéditerranéenne et Αfricaine» του Εθνικού Ιδρύµατος επιστηµονικών Ερευνών Γαλλίας (Centre national de la recherche scientifique, CNRS) για τον προσδιορισµό της κατάστασης διατήρησης ξύλινου αρχαϊκού ναυαγίου που έχει βρεθεί στην Κροατία (ανάθεση εργασίας από Dr. Giulia Boetto ) Συνεργασία µε το µουσείο «Hermann Ottó Museum (HOM)» της Ουγγαρίας για την µελέτη ξύλου 8 εκατοµµυρίων ετών (εποχή Μειόκαινου) του γένους Taxodium που βρέθηκε σε ανοιχτό ορυχείο στο Bükkábrány το καλοκαίρι του 2007.Το πρόγραµµα έχει τίτλο «Waterlogged and semi-fossilised wood of Cenozoic Era: Differences on chemical composition, physical properties and conservation approaches» 2008 Γνωµάτευση-ταυτοποίηση των δασοπονικών ειδών της ξυλείας που έχει χρησιµοποιηθεί για τη κατασκευή του «Αρχοντικού των Μπελιζέλων» που βρίσκεται στη Πλάκα, Ανδριανού 96. (ανάθεση εργασίας από την επιβλέπουσα των έργων αποκατάστασης Πολ. Μηχανικό, Ε. Τσακανίκα) 5

6 2008 Γνωµάτευση-ταυτοποίηση δασοπονικού είδους ξύλου που προερχόταν από ξερό δέντρο, που βρίσκεται εντός αγροτεµαχίου στη θέση Κουργιανό Βαλτακίου του ηµοτικού ιαµερίσµατος Λαγίου Κροκεών, (ανάθεση, Ε. Βελιτζελος, Ε.ΚΠ) Πρώτα σωστικά µέτρα συντήρησης και µέθοδοι ενεργητικής συντήρησης ένυδρης ξυλείας στην πανεπιστηµιακή ανασκαφή του προϊστορικού λιµναίου οικισµού του ισπηλιού Καστοριάς (ανάθεση εργασίας από ΑΠΘ) Πρώτα σωστικά µέτρα συντήρησης για ένυδρη απανθρακωµένη ξυλεία στην σωστική ανασκαφή στο Λόφο Φυλακών Κέρκυρας µε υπεύθυνο αρχαιολόγο τον ρ. Γεώργιο Ρήγινο (ανάθεση εργασίας από την Η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Πρώτα σωστικά µέτρα συντήρησης για ένυδρη ξυλεία στην σωστική ανασκαφή για την ανέγερση ικαστικού µεγάρου Ηγουµενίτσας µε υπεύθυνο αρχαιολόγο τον ρ. Γεώργιο Ρήγινο (ανάθεση εργασίας από την Η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων) Μελέτη αναγνώρισης είδους ξύλου, ένυδρης αρχαιολογικής ξυλείας (ανάθεση εργασίας από την Η Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Σχεδιασµός εργαστηρίου συντήρησης ένυδρων αρχαιολογικών υλικών (ανάθεση εργασίας από την Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων). 2.3 ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ) 2010 Σπεράντζα Χ. και Πούρνου Α. (2010), Προληπτική συντήρηση Αιγυπτιακής ξύλινης κανοπικής κίστης, Στο : συλλογικό τόµο «Η Επιστήµη Της Προληπτικής Συντήρησης: ιατήρηση & ιαχείριση Συλλογών & Πολιτιστικών Αγαθών», Εκδόσεις TIME HERITAGE, Αθήνα (συµµετοχή µε υποκεφάλαιο) Πούρνου, Α Συντήρηση και in situ προστασία ξύλινων ναυαγίων, τόµος της σειράς Αρχαιολογίας µε τίτλο «Υποβρύχια Αρχαιολογία στις ελληνικές θάλασσες», Επιµέλεια ελαπόρτα Α., Εκδόσεις Μέλισσα. Αθήνα 4 σελ (συµµετοχή µε υποκεφάλαιο) 2003 Collins, K., Gardiner G., McConnachie G., Mallison J., Mouzouras R., Pitman, A.J., Pointing S. and Pournou A. (2003) For Future generations: Conservation of a Tudor Maritime Collection, The archaeology of the Mary Rose Vol. 5, (Ed. M. Jones), Mary Rose trust Ltd, 145pp. (συµµετοχή µε δεδοµένα) 6

7 2.4 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ 2012 Amendas, G. McConnachie G. and Pournou A.* (2012) Selective reburial: a potential approach for the in situ preservation of waterlogged archaeological wood in wetland excavations, Journal of Archaeological Sciences (accepted for publication) Petrou M., McConnachie G. and Pournou A. 2010, Waterlogged wood from the Miocene forest of Bükkábrány: A preliminary investigation of material morphology and chemistry, In : Proceedings of the 11th ICOM Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference, USA. (in press) Τriantafyllou, M., Papachristodoulou, P. and Pournou, A. (2010) Wet Charred Wood: A Preliminary Study of the Material and its Conservation Treatments, Journal of Archaeological Sciences, 37 (9): Pournou A. and Bogomolova E. (2009), Fungal colonization on excavated prehistoric wood : implications for its in situ display, International Biodeterioration and Biodegradation, 63 (4): Aligizaki, M. Melessanaki K. and Pournou A. (2008) The use of lasers for the removal of shellac from wood, e-preservation Science, 5 : Pournou, A. (2008) Deterioration assessment of waterlogged archaeological lignocellulosic material via 13C CPMAS NMR, Archaeometry, 50 (1): Alexopoulou A., Argyropoulos V., Avaritsiotis Th., Charalambous D., Ioakeimoglou E., Lambropoulos V., Panagiaris G., Pournou A., Theoulakis P., Tsilaga E., (2006), National research activities at the Department of Conservation of Antiquities and Works of Art (TEI-A.) Ιn : Proceedings of the 7th European Conference SAUVEUR SAFEGUARDED CULTURAL HERITAGE, for the Conservation, Protection and Management of Cultural Heritage, Understanding and Viability for the Enlarged Europe, 31 May-3 June 2006, Prague, Czech Republic, Vol.2, pp Kyranoudi M. and Pournou, A.* (2004), A study on the degradation degree of waterlogged archaeological olive stones and recommended conservation treatments, The Conservator, 28 : Πούρνου Α. 2003, Η διατήρηση ξύλινων ναυαγίων στην Ελλάδα, In:Proceedings of the 7th Forum for the debate on the Mediterranean Maritime Heritage, Mediterranean Sea Routes,, (Πρακτικά της 7 ης Συνάντησης Ναυτικών Μουσείων Μεσογείου για την 7

8 Μεσογειακή Ναυτική Κληρονοµιά, «Μεσόγειος - Οι δρόµοι της Θάλασσας»), Αθήνα, 2003, Έκδοση του Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος και του Ναυτικού Μουσείου Οινουσσών, Pournou, A. (2002) "A comparative study of conservation methods for waterlogged hazelnuts". In : Proceedings of the 8th ICOM Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference, Stockholm 2001, ICOM, Pournou, A.*, Jones, A. M., Moss, S. T. (2001) Biodeterioration dynamics of marine wreck sites determine the need for their in situ protection, International Journal of Nautical Archaeology, 30:(2) Pournou, A.*, Jones, A. M., Moss, S. T. (1999) Monitoring of the environment of the Zakynthos wreck site In : Proceedings of the 6th International Conference on Non-Destructive Testing and Microanalysis for the Diagnostics and Conservation of the Cultural and Environmental Heritage, Rome 1999, AlPnD and ICR, Pournou, A.*, Jones, A. M., Moss, S. T. (1999) In situ protection of the Zakynthos wreck, In : Proceedings of the 7th ICOM Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference, Grenoble 1998, ICOM, Pournou, A.*, Jones, A. M., Moss, S. T. (1999) Preliminary studies on polyalkylene glycols (PAGs) as a pre-treatment to the freezedrying of waterlogged archaeological wood, In : Proceedings of the 7th ICOM Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference, Grenoble 1998, ICOM, ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ 2010 Πούρνου Α. (2010), H βιογενής αλλοίωση του ξύλου στα υδάτινα οικοσυστήµατα, Ανάσκαµµα Τεύχος 4, Σπεράντζα Χ. Παπαδηµητρίου Μ, Αντζουλάτου-Ρετσίλα Ε. και Πούρνου Α. (2009) «Η Ανοιχτή Αποθήκευση» στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης», Το Μουσείο (υπό έκδοση). 8

9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2011 Σπεράντζα Χ και Πούρνου Α 2011, Μελέτη αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων για τα αποθηκευµένα ξύλινα τεχνουργήµατα του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης, 8ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Χηµικής Μηχανικής Θεσσαλονίκη, Μαΐου 2011, Συνεδριακό Κέντρο "Νικόλαος Γερµανός" (HELEXPO) Pournou A. 2010, «The pathology of waterlogged archaeological wood», International Symposium entitled: Works of Art & Conservation Science Today, Thessaloniki, Greece Sperantza Ch., Papadimitriou M. and Pournou, A. 2009, «Risk management: a case study of the wooden collection held in storage at the folk art museum of Athens International Conference on Wooden Cultural Heritage: Evaluation of Deterioration And Management of Change, Institute of Wood Technology and Wood Biology (HTB) of the Johann Heinrich von Thünen-Institute (vti), and the University of Hamburg, Department of Wood Science, Hamburg, Germany, 2008 Πούρνου Α. 2008, «Ο ρόλος των θαλάσσιων µυκήτων στην αποδόµηση ξύλινων ναυαγίων», Επιστηµονική Ηµερίδα, µε τίτλο «Μύκητες και πολιτιστική κληρονοµιά», Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής, Σύµπραξη του Τµήµατος Βιολογίας και του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μουσειακές Σπουδές» του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια. ( εν εκδόθηκαν πρακτικά) Pournou, Α., Bogomolova, E., Panina, L. and Panagiaris, G. 2007, Biodeterioration of waterlogged wood from the Neolithic lake settlement of Dispilio, Kastoria, Στα πρακτικά του 29ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστηµών (Ε.Ε.Β.Ε.), Καβάλα 2007, Θεοδοσίου Ε., Ράπτη Σ., Μαλέα Α., Πούρνου Α., Καραντώνη Ε., Παναγιάρης Γ., και Κολίσης Φ. 2007, «Αποµάκρυνση ρύπων από οργανικά υποστρώµατα µε χρήση υδρολυτικών ενζύµων», στα πρακτικά του 29ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστηµών (Ε.Ε.Β.Ε.), Καβάλα 2007, Τσιπρόφτης, Α και Πούρνου, Α , Το πρόβληµα επιλογής βιοκτόνου για την προσωρινή αποθήκευση ένυδρου αρχαιολογικού ξύλου. Στα πρακτικά του 29ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστηµών (Ε.Ε.Β.Ε.), Καβάλα Πούρνου, 2007, «Έρευνα για την ανάπτυξη αποδεκτών προτύπων 9

10 (τυποποίηση) στο πεδίο της συντήρησης/ αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, Υποέργο 16». Ηµερίδα που διοργανώθηκε στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στις 18/12/2007, µε τίτλο: «ιάχυση αποτελεσµάτων Αρχιµήδη ΙΙ: η έρευνα στα Τ.Ε.Ι.» Πούρνου Α. 2005, In situ προστασία του ναυαγίου της Ζακύνθου, Ηµερίδα της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, ΥΠ.ΠΟ. µε τίτλο Αρχαιοµετρία, θαλάσσια βιολογία και Συντήρηση Αρχαιοτήτων, Αµφιθέατρο ΥΠ.ΠΟ, ( εν εκδόθηκαν πρακτικά) Πούρνου Α. 2002, Βιογενής αλλοίωση και in situ προστασία ναυαγίων, Ηµερίδα Ελληνικής Αρχαιοµετρικής Εταιρίας µε τίτλο: Μελέτη οργανικών υλικών στην αρχαιολογία και στα έργα τέχνης, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Αθήνα, ( εν εκδόθηκαν πρακτικά) Pournou A. 1997, The protection of Greek wreck sites from wood boring organisms, Underwater archaeology Two-days conference on the conservation of the maritime Heritage, University, of Bournemouth, Bournemouth University. 2.6 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTERS) 2011 Nikolouli K., Pournou A. and Mossialos D Prokaryotic diversity in biodeteriorated wood coming from the paleontological forest Bükkábrány: Preliminary data, 4th MikroBiokosmos (MBK) Conference, University of Ioannina, Greece Πέτρου Μ. και Πούρνου Α. 2010, Η χρήση µικροσκοπικών τεχνικών στη µελέτη της παθολογίας ένυδρου παλαιοντολογικού ξύλου ετών, 2 ο Συµπόσιο «Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες» ARCH_RNT, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, Καλαµάτα Tsakanika El., Pavlopoulos G., Pournou A. 2009, Non destructive diagnosis of the preservation state of timber structural elements: A case study of a post-byzantine mansion in Athens, Greece. International Conference on Wooden Cultural Heritage: Evaluation of Deterioration And Management of Change, Institute of Wood Technology and Wood Biology (HTB), and the University of Hamburg, Department of Wood Science, Hamburg, Germany, M. Aligizaki, A. Pournou, K. Melessanaki 2009, Laser cleaning of aged shellac from wood, TECHNART 2009, Non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage, Athens, April 2009, National Hellenic Research Foundation Πούρνου Α. και Παναγιάρης Γ. 2008, Βιοεπιστήµες και Πολιτιστική Κληρονοµιά, 1ο Εθνικό Συνέδριο της Επιστηµονικής Εταιρείας 10

11 Μικροβιόκοσµος, 1st MikroBiokosmos (MBK) Conference, Institute of Biology, National Center for Scientific Research Demokritos, Athens Greece Amendas, G. and Pournou, A. 2007, Selective Reburial in the approach to In Situ Preservation, presented at the 10th ICOM Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference, Amsterdam 2007, ICOM Aligizaki M., Pournou, A. Doulgeridis M., Melessanaki K., Fotakis C., 2007, Laser cleaning of aged shellac from wood, presented at the VII LACONA (Lasers in the Conservation of Artworks), Conference, Madrid Ι ΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Α.Ε.Τ. ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ 2007 Συγγραφή διδακτικών εγχειριδίων για το εργαστηριακό µέρος των µαθηµάτων Συντήρηση Ξυλόγλυπτου Επίπλου και Συντήρησης Οργανικών υλικών ΙΙ. «Αναγνώριση Πλατύφυλλων Ειδών: Εργαστηριακό Εγχειρίδιο» 16 σελίδες, µε 3 βιβλιογραφικές αναφορές. «Αναγνώριση Κωνοφόρων Ειδών: Εργαστηριακό Εγχειρίδιο» 19 σελίδες, µε 6 βιβλιογραφικές αναφορές Συγγραφή διδακτικών σηµειώσεων για το θεωρητικό µέρος του µαθήµατος Συντήρηση Ξυλόγλυπτου Επίπλου µε τίτλο «Συντήρηση Ξύλινων Τεχνουργηµάτων Μέρος 3ο» 97 σελ. µε 65 βιβλιογραφικές αναφορές ιδακτικές σηµειώσεις για το θεωρητικό µέρος του µαθήµατος Συντήρησης Οργανικών υλικών ΙΙ µε τίτλο: «Συντήρηση οργανικών υλικών φυτικής προέλευσης» 141 σελίδες, µε 327 βιβλιογραφικές αναφορές Συγγραφή διδακτικών σηµειώσεων για το θεωρητικό µέρος του µαθήµατος Συντήρηση Ξυλόγλυπτου Επίπλου µε τίτλο «Συντήρηση Ξύλινων Τεχνουργηµάτων Μέρος 1ο» 35 σελ. µε 11 βιβλιογραφικές αναφορές. 11

12 3 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 3.1 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Σ.Α.Ε.Τ. Ως Επίκουρος καθηγήτρια ιδασκαλία του θεωρητικού και εργαστηριακού µέρους των µαθηµάτων: Συντήρηση Ξύλινων Τεχνουργηµάτων Συντήρηση Οργανικών Υλικών Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειµένων Συντήρηση Λαογραφικών Συλλογών ΤΜΗΜΑ Σ.Α.Ε.Τ. Ως Επιστηµονικός Συνεργάτης ιδασκαλία του θεωρητικού και εργαστηριακού µέρους των µαθηµάτων Συντήρηση Οργανικών Υλικών ΙΙ Στοιχεία Βιολογίας και Αρχές Βιοδιάβρωσης ΤΜΗΜΑ Σ.Α.Ε.Τ. Ως Εργαστηριακός Συνεργάτης ιδασκαλία του εργαστηριακού µέρους των µαθηµάτων Συντήρηση Οργανικών υλικών ΙΙ 3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Κατεύθυνση Β - «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισµών». Συντονισµός και αυτόνοµη διδασκαλία των 12ωρων διαλέξεων του µαθήµατος Συντήρηση Ξύλου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Μουσειακές Σπουδές» Παρουσίαση 3ωρων διαλέξεων στα µαθήµατα Στοιχεία Επιστήµης Υλικών Τεχνολογία Υλικών Βιοδιάβρωση 12

13 3.3 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2012 Εισηγήτρια στο ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προστασία Μνηµείων" της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, µε τίτλο διάλεξης: «Παθολογία και Συντήρηση Ένυδρων Ξύλινων Κατασκευών» Εισηγήτρια σε σεµινάριο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος WreckProtect ( ), «Strategies for the protection of shipwrecks in the Baltic Sea against forthcoming attack by wood degrading marine borers. A synthesis and information project based on the effects of climatic changes», στα πλαίσια του 7ου Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Πλαισίου (FP7). Τίτλος εισήγησης: «Summary of the Mediterranean experience» Εισηγήτρια σε σεµινάριο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος WreckProtect ( ), «Strategies for the protection of shipwrecks in the Baltic Sea against forthcoming attack by wood degrading marine borers. A synthesis and information project based on the effects of climatic changes», στα πλαίσια του 7ου Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Πλαισίου (FP7). Τίτλος εισήγησης: «Protecting shipwrecks from shipwormthe Greek experience» 2002 Εισηγήτρια στο εκπαιδευτικό σεµινάριο συντήρησης του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ηµόκριτος, µε τίτλο «Προβλήµατα, Τεχνικές Συντήρησης και Ανάδειξης Αρχαιολογικού και Ανασκαφικού Υλικού», της διδακτικής ενότητας «Αρχαιολογικό ξύλο: Φυσικοχηµικές Ιδιότητες, Μορφολογία και Μέθοδοι Συντήρησης» 3.4 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ - ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ (Προπτυχιακό επίπεδο) Από το 2003 έως σήµερα έχει επιβλέψει 11 πτυχιακές εργασίες ΚΑΠΟ ΙΑΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Μεταπτυχιακό επίπεδο) Από το 2005 έως το 2012 έχει συν-επιβλέψει 3 πτυχιακές εργασίες UNIVERSITY OF LONDON ( ιδακτορικό) 2011 Το 2011 ορίστηκε µέλος τριµελούς επιβλέπουσας επιτροπής 1 διδακτορικού. 13

14 4 ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 2011 Ορισµός ως Αναπληρωµατικός Εθνικός Αντιπρόσωπος από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την τετραετή ευρωπαϊκή δράση COST FP1101 ( ), µε τίτλο «Assessment, Reinforcement and Monitoring of Timber Structures» που αφορά την έρευνα που διεξάγεται στην Ευρώπη για θέµατα διάγνωσης φθορών και ενίσχυσης δοµικής ξυλείας Ορισµός ως Συντονίστρια της Τεχνικής Επιτροπής TE 96 µε τίτλο «Συντήρηση της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» από τον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης). Η εν λόγω Επιτροπή ασχολείται µε την δηµιουργία προτύπων σε εξειδικευµένα θεµατικά πεδία του πεδίου της συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς όπως α) ορολογία συντήρησης β) υλικά που συνθέτουν τα τεχνουργήµατα γ)εργασίες συντήρησης, δ) περιβάλλον και ε) Μεταφορά και συσκευασία έργων τέχνης Ορισµός ως Εθνικού Αντιπροσώπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την τετραετή ευρωπαϊκή δράση COST ΙΕ601 ( ) µε τίτλο «Wood Science for Conservation of Cultural Heritage» που αφορά την έρευνα που διεξάγεται στην Ευρώπη για θέµατα συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών και αρχαιολογικών ξύλινων τεχνουργηµάτων και Μνηµείων Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Στην εν λόγω δράση έχει την θέση του «Manager of Short Scientific Missions (STSM) ( ιευθύντρια των επιστηµονικών αποστολών µικρής διάρκειας, νέων ερευνητών). 4.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 2008 Οργάνωση της 4ης Γενικής Συνάντησης της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής TC /346 του CEN (Comité Européen de Normalisation) στις 29 Φεβρουαρίου του 2008 στο Αµφιθέατρο του Υπουργείο Πολιτισµού. Στην συνάντηση συµµετείχαν 30 ευρωπαίοι αντιπρόσωποι, από 10 χώρες Οργάνωση της 6ης Συνάντησης της 2ης οµάδας εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής TC /346 του CEN «Materials constituting the Cultural Property» στις 2 και 3 εκεµβρίου του 2007, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 2007 Οργάνωση της 6ης Συνάντησης της 3ης οµάδας εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής TC /346 του CEN «Conservation works» στις 4 και 5 εκεµβρίου του 2007, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. 14

15 4.3 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ 2011 Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής του 5ου ιεθνούς Συνεδρίου "Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin", 2011, Istanbul Turkey Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής και του 11ου ιεθνούς Συνεδρίου του ICOM, µε τίτλο Wet Organic Archaeological Materials, στην Θεµατική Ενότητα «Identification and Characterisation of Archaeological Wood» στις 11 µε 15 Σεπτεµβρίου 2007 Άµστερνταµ, Ολλανδία. 4.4 ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ 2010 Journal of Archaeological Sciences 2009 Analytical and Bioanalytical Chemistry 15

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα.

Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, Φλώρινα. Σοφία Αυγητίδου Βιογραφικό σημείωμα Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση εργασίας: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Τ. Θ. 21, 53 100 Φλώρινα. Τηλ. 96796790

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υποψήφια Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας Εκλογές 2009. Νοµαρχιακή Σύµβουλος Αχαΐας. e-mail: info@georgakopoulou-basta. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - 1 - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΙΟΤΗΤΑ : Γενική Γραµµατέας Περιφέρειας Ηπείρου Υποψήφια Βουλευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου που δηµοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιούχος του τμήματος ανώτερων σχολών της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) (30-6-99) Βαθμός πτυχίου: 8,2

Πτυχιούχος του τμήματος ανώτερων σχολών της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) (30-6-99) Βαθμός πτυχίου: 8,2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Ράπτη ΟΝΟΜΑ: Σταυρούλα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΈΝΝΗΣΗΣ: 30/11/66 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Καλύβια Θορικού Αττικής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Παπαφλέσσα 26-28, Λαγονήσι, Τ.Κ. 190 10, Αττική ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ /

Βιογραφικό Σημείωμα Μαρία Μαυροπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ / ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 27 Δεκεμβρίου 1985 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Κέρκυρα Φελίξ Λαμές

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ TΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.6/02-04-2014. Αιγάλεω, σήµερα την 02-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εκδήλωση Γραφείου Διασύνδεσης - 4.11.2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS MUNDUS Σκοποί Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Α.Ε.Ι.: Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001

Master of Science in Information Technology (Software and Systems), 01/12/2000, ΙΚΑΤΣΑ, Μάστερ Επιστήµων (Μ.C.s.) στην πληροφορική 23/04/2001 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002, τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτηµα διπλώµατος ακολουθεί το υπόδειγµα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 25ης Μαρτίου 13, , Βύρωνας - Αθήνα Τηλ.: (Οικία) (Κινητό) Σπουδές

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 25ης Μαρτίου 13, , Βύρωνας - Αθήνα Τηλ.: (Οικία) (Κινητό) Σπουδές BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Ηµεροµηνία Γέννησης: 17/03/1947 Τόπος Γέννησης: Όχθια Γορτυνίας Εθνικότητα: Ελληνική /νση: 25ης Μαρτίου 13, 162 33, Βύρωνας - Αθήνα Τηλ.: 210-7650731

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ακαδηµαϊκού Έτους 2003-04 ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΑΝΗ Αναπληρωτή Καθηγητή & Προϊσταµένου Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου-Επίπλου ΤΕΙ Λάρισας 1. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Εισήγηση, επαφή

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ακαδηµαϊκού έτους 2006-07 του Καθηγητή ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΤΑΝΗ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Οργάνωση και διοίκηση του Β Τοµέα Μαθηµάτων. Προβλήµατα στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν αναφέρθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ. 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ. 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη 2310247570-6978 315324 info@stefanieveldemiri.com Η επαγγελματική εξειδίκευση της Στεφανίας Βελδεμίρη που αφορά τη συντήρηση αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, M. Ed. HOU ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Κοΐδου Παρασκευή του Ευαγγέλου Ειδικότητα: Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας Ιδιότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή. 19 Οκτωβρίου 2005 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή 19 Οκτωβρίου 2005 Εκπαιδευτικές - Ερευνητικές προτεραιότητες και στρατηγική για την προστασία των µνηµείων Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 6 η ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Όνοµα : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυµο : ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Τόπος Κατοικίας : ΚΟΖΑΝΗ ιεύθυνση : Ν. ΠΟΛΙΤΗ 3 ΘΕΣΗ Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στη σχολή τεχνολογικών εφαρµογών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. development law 1262/82 in the recent stagnation of investment in Greece ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Αρτέμης Κουρτέσης Όνομα Πατρός: Βασίλειος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά Ημ/νία γέννησης: 28 Ιουνίου 1963 E-mail: akourtesis@aktis-sa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων. Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού ΠΜΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Τόποι/ταυτότητες/ φυσική και πολιτιστική κληρονομιά: κρίσι-μα θέματα στρατηγικού σχεδιασμού Εορτασμός Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Κρίσεις: συνέχειες

Διαβάστε περισσότερα

Πετρενίτη Βασιλική. Υποτροφίες Υποτροφία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, 1999

Πετρενίτη Βασιλική. Υποτροφίες Υποτροφία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, 1999 Πετρενίτη Βασιλική Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη E-mail: vpet@env.aegean.gr Σπουδές Διδακτορικό 2007 «Η Περιβαλλοντική Ευαισθησία στην ερμηνεία της αφοσίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Περιφερειακή Οδός Λάρισας Τρικάλων, Τ.Κ. 41110, Λάρισα Λάρισα 19-0-013 Αρ. πρωτ. 106 Α Α: ΒΛ4Α46914Κ-ΑΑΣ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Ημερομ. Ενημέρωσης

Βιογραφικό Σημείωμα Ημερομ. Ενημέρωσης Βιογραφικό Σημείωμα Ημερομ. Ενημέρωσης 15-09-09 Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο Φραγκούλης Όνομα Εμμανουήλ Επαγγελματική Διεύθυνση Τομ. Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας Πανεπιστημιούπολις Κουπόνια 157 01 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής Για την απόκτηση του Μ Ε γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Βιολογίας, Πληροφορικής, Μαθηµατικών, Φυσικής, Χηµείας, και λοιπών Σχολών Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Σταυρούλα Επώνυμο Γαλανοπούλου Οικογ. κατάσταση Έγγαμη, με ένα παιδί e-mail gs@teilam.gr Τηλ. +30 22370 25063 Φαξ +30 22370 24035 B. ΣΠΟΥΔΕΣ Β.1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ /νση Κατοικίας Προς: ΤΕΙ Χαλκίδας Οδός, αριθµός Τµήµα ιοίκησης Επιχ/σεων Περιοχή Τηλέφωνο Κινητό e-mail

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ /νση Κατοικίας Προς: ΤΕΙ Χαλκίδας Οδός, αριθµός Τµήµα ιοίκησης Επιχ/σεων Περιοχή Τηλέφωνο Κινητό e-mail ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Για να καταθέσετε την παρούσα αίτηση οφείλετε προηγουµένως να έχετε διαβάσει το φυλλάδιο των οδηγιών συµπλήρωσης που βρίσκεται στο τέλος του εντύπου. Επίσης πρέπει να συµβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005-2006 Ρόδος, 02.03.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Αλεξάνδρα Γεωργοπούλου Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: E-Mail: dgeorgopoulos@tee.gr α.µ. ΕΚΕΠΙΣ: ΕΑ 19746 ΣΤΕΠ Νηπιαγωγών 2450 Εκπ.- Εκπαιδευτών µακ 2499-11 ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους για Έλληνες Πολίτες

Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους για Έλληνες Πολίτες Πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες To Ίδρυμα Fulbright προκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές,

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης

Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Ν.Α. Ευρώπης Ανάπτυξη ασύρµατου συστήµατος εσωτερικού χώρου χαµηλού κόστους για µετάδοση φωνής και δεδοµένων σε πολιτιστικά κέντρα βασισµένο σε Bluetooth Ινστιτούτο Ερευνών / Μελετών Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΡΑΗ 13, ΛΑΡΙΣΑ 2410 551415, κιν. 6942 846

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΜΜΑΡΙ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΜΜΑΡΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΜΜΑΡΙ ιεύθυνση: Βενιζέλου 106, 67 100, Ξάνθη Τηλ. 0541/20339 Fax 0541/ 71210 e-mail: mammari@pme.duth.gr Σπουδές 1990-91: Preparatory Course University of Reading, Berkshire,

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

«ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ «ΙΑΣΥΝ ΕΘΕΙΤΕ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Γραφείο ιασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο παρόν newsletter θα βρείτε χρήσιµες ανακοινώσεις του Γ που δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα µας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία: Τίτλοι σπουδών: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: 1. Όνομα: Ευάγγελος 2. Επώνυμο: Ματζίρης 3. Ημερομηνία Γέννησης: 21/4/1965 4. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με πέντε παιδιά Τίτλοι σπουδών: 1. Βασικός τίτλος σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΠΕΡ ΙΚΗ ΒΑΘΜΙ Α: Καθηγήτρια Εφαρµογών Αγγλικής Γλώσσας, ΤΕΙ ΑΜΘ ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Περγάµου 32, Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE : Λ ά π π α Έ λ ε ν α Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ

CURRICULUM VITAE : Λ ά π π α Έ λ ε ν α Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ CURRICULUM VITAE ΕΠΙΘΕΤΟ: Λ ά π π α ΟΝΟΜΑ: Έ λ ε ν α ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Λάζαρος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Αντιγόνη e-mail: lappael@edlit.auth.gr Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ Αποφοίτησε από το 21 ο Λύκειο Αθηνών µε γενικό βαθµό απολυτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερόµενων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/3/10394/04-02-2013 για τρεις θέσεις (Α,

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Νικόλαος Σταµπολίδης. (ΚΑΡ) Κλασική Αρχαιολογία (ΑΙΣ) Αρχαία Ιστορία (ΠΑΡ) Προϊστορική Αρχαιολογία Ο αρχαίος µεσογειακός κόσµος: Ιστορία και Αρχαιολογία (ΦΕΚ 786/Β/6-10-93, αντικ. ΦΕΚ 170/Β/6-3-97, τροπ. ΦΕΚ 1137/Β/22-12-1997, διορθ. ΦΕΚ 401/Β/29-4-1998, τροπ. ΦΕΚ 1537/B/ 17-10-2003) τρεις κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία

Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία Ελένη Παναρέτου Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέας Γλωσσολογίας Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών Γνωστικό αντικείμενο Γλωσσολογία: Κειμενογλωσσολογία ΑΘΗΝΑ 2009 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σπουδές 1976 Απολυτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Νικολάου Ερωτοκρίτου 2, Ηράκλειο

Παναγιώτα Νικολάου Ερωτοκρίτου 2, Ηράκλειο Παναγιώτα Νικολάου Ερωτοκρίτου 2, Ηράκλειο 0030 6993005050 pan_nicolaou@hotmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 11/2010 07/2012 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Χημεία Περιβάλλοντος», Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης

Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης Νικόλαος Ε. Μωραϊτάκης 1. ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 2003 2004 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κράτος και Δημόσια Πολιτική» Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας

Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας Γεώργιος Παναγιάρης Καθηγητής Τμήματος ΣΑΕΤ /ΤΕΙ Αθήνας Ιδρυματικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus για το ΤΕΙ Αθήνας θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1987 προσφέρει την ευκαιρία σε φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Πρόσκληση ενδιαφέροντος Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Προηγμένες τεχνολογίες και υλικά στη συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς» Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Λεμονιά Σκούρα Ημερομηνία γέννησης: 2/1/1969 Τόπος γέννησης : Θεσσαλονίκη Διεύθυνση κατοικίας: Κεραμοπούλου 11, 551 33, Θεσσαλονίκη Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Disclaimer (αποποίηση):

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Disclaimer (αποποίηση): ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Disclaimer (αποποίηση): Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ιστοσελίδα αντικατοπτρίζει τις απόψεις µόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Ηράκλειο, 20 Σεπτεμβρίου 2011 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής 3, 6 και 7 Οκτωβρίου 2011 σε εκπαιδευτικό εργαστήριο Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Προγράμματος PATCH στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡ. 1. Παρόντες ήσαν οι: Εσωτερικά μέλη (αλφαβητικά)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡ. 1. Παρόντες ήσαν οι: Εσωτερικά μέλη (αλφαβητικά) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡ. 1 Συνεδρίασης της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής για τη μονιμοποίηση της κ. Μαρίας Χατζηδάκη, Καθηγήτριας Εφαρμογών, ειδικότητας Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Bασιλική Λ. Σουµελίδου Καθηγητής Εφαρµογών MSc Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και ΣΤΕΦ ΤΕΙ Μ Κ. Τσιτσιλίκη 2 Κοζάνη 50100 Tel: 24610-40161 εσωτ.224 & 2461024273 e-mail: vsoum@teikoz.gr ΣΠΟΥ ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Αικατερίνη Α. Μπλάντα, Μ. Ed. Τίτλοι σπουδών Σεπτέμβριος 1999 Οκτώβριος 2004: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr

e-mail: 210 6741619, 6970886134 milionis@sch.gr ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ 2007 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατέρα: Ειδικότητα Ιδιότητα: Έτος, τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Από το «Πολιτισμός 2007-2013» στη «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020» Συμμετοχή των φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς

Από το «Πολιτισμός 2007-2013» στη «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020» Συμμετοχή των φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς Ημερίδα Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.- Δ/νση Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης «Διακρατικές συνεργασίες των ελληνικών φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς, στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER s) 1. Η διπλωµατική διατριβή εξειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Ιδιότητα : Τόπος γέννησης : Διεύθυνση : Γεωργία Γαβριηλίδου ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σέρρες Καρόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 11-04-2014 Αριθµ.Πρωτ.:4013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

για την Προώθηση της

για την Προώθηση της 1 η Ανακοίνωση Πρόσκληση υποβολής εργασιών Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) διοργανώνει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Π.Ε.,

Διαβάστε περισσότερα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001).

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβαλλοντική Βιολογία - ιαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων»

«Περιβαλλοντική Βιολογία - ιαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» ιιδρυµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Βιολογία - ιαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ιούλιος 2003 Η διαδικασία αξιολόγησης του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1983-1986. Γυμνασιακές στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. 1986-1989. Λυκειακές σπουδές στη Λάρισα. Οκτώβριος 1990. Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + Τµηµατικοί Υπεύθυνοι: Επίκουρος Καθηγητής Νάσος Στασινάκης Επίκουρη Καθηγήτρια Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή εκέµβριος 2015 Περιεχόµενο Ενηµέρωσης Παρουσίαση Studies/Placement

Διαβάστε περισσότερα

( ) 1 0 , 5 6 6 2 5 , 2 3 1 0 6 2 1 1 4 6, 6 9 3 2 1 7 0 5 9 6 e m a i l s t j i b i l @ g m a i l. c o m 2008 1993 2003 - 2005-2006

(   ) 1 0 , 5 6 6 2 5 , 2 3 1 0 6 2 1 1 4 6, 6 9 3 2 1 7 0 5 9 6 e m a i l s t j i b i l @ g m a i l. c o m 2008 1993 2003 -  2005-2006 Σωκράτους (πρώην πάροδος Φιλίππου) 10 Α, 56625 Συκιές, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο2310 621146, 6932 170596 e mail stjibil@gma il.com ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΖΙΜΠΙΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµη µε 1 παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού ιεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 8.30-9.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ 9.00-9.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ρ Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραµµατέας ΥΠ.ΠΟΤ. Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 9.30-9.45

Διαβάστε περισσότερα