ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ"

Transcript

1 Αρ.πρωτ.816 Αθήνα 15/5/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3- ΑΦΝΗ[383621] Έχοντας Υπόψη: -την µε αριθµ. 163/ Απόφαση του Σ, για παράταση της ηµεροµηνίας λόγω περιορισµένου αριθµού υποβληθέντων αιτήσεων, - την υπ αριθµ.160/ , απόφαση για άντληση σύµφωνα µε την εφαρµογή κριτηρίων,των ενταγµένων αξιολογητών για την αξιολόγηση των 20 εξειδικευµένων προγραµµάτων κατάρτισης του Υποέργου 3.1.,της Πράξης ΑΦΝΗ µε κωδ. ΟΠΣ Το άρθρο 5 της προηγούµενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που αναφέρεται σε επαναληπτική προκήρυξη, λόγω ανεπαρκούς αριθµού συµµετεχόντων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Για την παράταση, έως και την 26 η Μαϊου, αποκλειστικά και µόνον της προθεσµίας υποβολής ένταξης στο Μ.ΑΝ.ΑΞ_Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ, ανεξάρτητων αξιολογητών (εξωτερικών συνεργατών) και την απόκτηση δικαιώµατος, κατόπιν επιλογής για την συµµετοχή τους στην αξιολόγηση των εξειδικευµένων προγραµµάτων κατάρτισης που πρόκειται να υλοποιηθούν στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου, ήτοι Αττική, Κεντρική Μακεδονία, υτική Μακεδονία. ΣΧΕΤΙΚΑ µε τους υπόλοιπους όρους και προυποθέσεις ισχύουν όροι και προυποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (πλην της προθεσµίας για την επιλογή των αξιολογητών που θα έχουν την δυνατότητα να κληθουν στην αξιολόγηση των ενεργειών κατάρτισης του Υποέργυ 3.1 της Πράξης - ΑΦΝΗ) ταυτίζονται µε την προηγούµενη πρόσκληση, όπως: -Την µε αριθµ συν 160/ απόφαση για σύσταση: 1. Μητρώου, Ανεξάρτητων Αξιολογητών, Εξωτερικών Συνεργατών, στο Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. µε την κωδική ονοµασία. Μ.ΑΝ.ΑΞ_Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ.,

2 2. ιαρκούς Συµβουλευτικής Επιτροπής επιλογής για την ένταξη των υποψηφίων αξιολογητών στο ως άνω Μητρώο, που για την περίπτωση, θα έχει σκοπό να λειτουργήσει και ως επιτροπή επιλογής για την άντληση των αξιολογητών από το Μ.ΑΝ.ΑΞ_Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. προκειµένου να αξιολογήσουν τις ενέργειες κατάρτισης του υποέργου Την µε αριθµ συν 160/ απόφαση για 1.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε διττή σηµασία α) για ένταξη στο Μ.ΑΝ.ΑΞ_Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. και β) άντληση, σύµφωνα µε την εφαρµογή κριτηρίων,των ενταγµένων αξιολογητών για την αξιολόγηση των 20 εξειδικευµένων προγραµµάτων κατάρτισης του Υποέργου 3.1., -Την µε αριθµ. 1461/Φ.ΠΡΟΕΓΚ _3/ , ΕΥτΥΚΑ, διατύπωση σύµφωνης γνώµης, για το σχέδιο απόφασης υλοποίησης του Υποέργου [3] µε τίτλο: Υλοποίηση εξειδικευµένων προγραµµάτων κατάρτισης Επιµελητών Προσωπικής Φροντίδας ασθενών µε άνοια και ενήλικων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού στις περιφέρειες στόχου: Σταδιακή Έξοδο, Αττική-Κ/ Μακεδονία της Πράξης ΑΦΝΗ [383621], -Την µε αριθµ. 158/ Το Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ., στο πλαίσιο του Υποέργου 3 και ειδικότερα στο πακέτο εργασίας 1 (ΥΕ/3_1), µε κατάλληλες προσκλήσεις ενδιαφέροντος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ την έναρξη υλοποίησης εξειδικευµένων Πιλοτικών Προγραµµάτων Κατάρτισης για 400 δυνητικά απασχολούµενους σε θέσεις κατ οίκον φροντίδας ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, άνοιας, αυτισµού (ΕΠΦ ΨΥ) στις Περιφέρειες Στόχου, ήτοι στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και υτική Μακεδονία. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα από την υλοποίηση της συγκεκριµένης ενέργειας σχετίζονται µε :

3 Την αναβάθµιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναµικού, που απασχολείται στην κατ οίκον φροντίδα ψυχικά ασθενών, ασθενών µε άνοια και ατόµων του φάσµατος του αυτισµού. Πιστοποίηση Γνώσεων - εξιοτήτων Ικανοτήτων και υπό δηµιουργία Μητρώου ΕΠΦ Ψυχικής Υγείας. Τα συγκεκριµένα προγράµµατα περιλαµβάνουν ενδεικτικά τις παρακάτω θεµατικές ενότητες: Επαγγελµατικό περίγραµµα Επιµελητή Προσωπικής Φροντίδας (ΕΠΦ) Άνοιες και νόσος Alzheimer κλινική εικόνα ιαταραχές Αυτιστικού Φάσµατος κλινική εικόνα Ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα Φροντιστές ενδοπροσωπική και διαπροσωπική διάσταση Ο Φροντιζόµενος και η οικογένεια του Άνοιες Εξατοµικεύοντας την φροντίδα Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα θα υλοποιηθούν στο διάστηµα ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Οι ενέργειες κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, θεµελιώνονται στα τυπικά και άτυπα προσόντα των Επιµελητών Προσωπικής Φροντίδας (ΕΠΦ), στην προώθηση, στην απασχόληση και στην επίσηµη αγορά εργασίας ενός σηµαντικού αριθµού ανέργων ή άτυπα απασχολουµένων ατόµων, ως ΕΠΦ, στις εξειδικευµένες ανάγκες της οµάδας στόχου (κατ οίκον φροντίδα ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας, µε επικέντρωση σε ασθενείς µε άνοια και ενήλικα άτοµα του φάσµατος του αυτισµού που διαβιούν µε τις οικογένειές του), καθώς και στις ανάγκες, σύµφωνα µε την καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και τις υπαγορεύσεις της τοπικής αγοράς εργασίας (στις περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου).

4 Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στη ανάπτυξη περιεχοµένου και προδιαγραφών εκπαίδευσης και συστήµατος πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, δηµιουργία συστήµατος (Μητρώου) σύζευξης προσφοράς-ζήτησης εργασίας των πιστοποιηµένων Επιµελητών Προσωπικής Φροντίδας, που θα αφορά στις προδιαγραφές κατάρτισης και της µεθοδολογίας για την κατάρτιση και δυνατότητα πιστοποίησης 400 δυνητικά ωφελουµένων στα 20 πιλοτικά και εξειδικευµένα προγράµµατα κατάρτισης στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική Μακεδονία και υτική Μακεδονία. Όλα τα προγράµµατα κατάρτισης θα υλοποιηθούν σύµφωνα µε τη ΚΥΑ /οικ ΕΣ ΕΚ (ΦΕΚ915/Β/ ) και σε πλήρη συµφωνία και σύζευξη της αναγκαιότητάς τους και µε εξειδικευµένο αντικείµενο απόλυτα συνδεδεµένο µε τις ανάγκες των ωφελουµένων και τους στόχους της Πράξης. Έµφαση θα δοθεί στην ένταση της γνώσης και την εξειδίκευση σύµφωνα µε τις διαγνωσµένες ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και των ωφελουµένων. Πιο συγκεκριµένα τα προγράµµατα αρχικά ακολουθούν προδιαγραφές σύµφωνα µε την: 1. Ανάπτυξη οδηγού έρευνας εκπαιδευτικών αναγκών και εκπαιδευτικού υλικού Επιµελητών Προσωπικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας (ΕΠΦ ΨΥ) που απασχολούνται µε ασθενείς µε άνοια και ενήλικα άτοµα του φάσµατος του αυτισµού (παραδοτέο Π2) και 2. Το σχετικό Επαγγελµατικό Περίγραµµα, που έχει ετοιµασθεί από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. (διάδοχος φορέας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ειδικότητα του Επιµελητή/τριας Προσωπικής Φροντίδας.

5 Σε µετέπειτα στάδιο ακολουθούν και την Αναθεώρηση του Οδηγού του εκπαιδευτκού υλικού. Για το Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. η παρούσα πρόσκληση έχει διττό χαρακτήρα: α) Εκκίνηση ανοικτής διαδικασίας, για τη σύσταση Μητρώο Ανεξάρτητων Αξιολογητών (Εξωτερικών Συνεργατών), κωδ.: Μ.ΑΝ.ΑΞ._Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ., προκειµένου να τους χρησιµοποιεί για Παρεµβάσεις στο Θεµατικό Πεδίο των Ανθρώπινων Πόρων και κυρίως σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης στο χώρο της ψυχικής υγείας. β) Αξιολόγηση κάθε ενός εκ των 20 ως άνω, εξειδικευµένων συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων κατάρτισης, από εξωτερικούς και ανεξάρτητους από το φορέα αξιολογητές, ενταγµένους στο υπό δηµιουργία µητρώο του Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ.. Για το σκοπό αυτό ΚΑΛΟΥΜΕ Κάθε επαγγελµατία/επιστήµονα, που κατέχει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία αναφέρονται πιο συγκεκριµένα παρακάτω, να δηλώσει το ενδιαφέρον, για την: I. Ένταξη και εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών Εξωτερικών Συνεργατών του Κ.Ε.Κ.- Κ.Ψ.Υ. (κωδ.: Μ.ΑΝ.ΑΞ.) ως αξιολογητής εξωτερικός συνεργάτης για προγράµµατα στο πεδίο των αθρωπίνων πόρων και ειδικότερα της συγχρηµατοδοτούµενης κατάρτισης του Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. και II. ιαθέσιµότητά του, ως προς την Χρησιµοποίηση των ενταγµένων στο µητρώο, κατόπιν επιλογής, ως αξιολογητών ενεργειών συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, που υλοποιούνται σύµφωνα µε την διατύπωση σύµφωνης γνώµης

6 (1461/Φ.ΠΡΟΕΓΚ _3/ ΕΥτΥΚΑ) της Πράξης ΑΦΝΗ µε κωδ.: Ο.Π.Σ.: ΠΡΟΦΙΛ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι αξιολογητές θα πρέπει κατ ελάχιστον να διαθέτουν: Α) Απαιτούµενα προσόντα 1) Πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης Ελληνικού Πανεπιστηµίου (Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.) ή ισότιµο τίτλο Πανεπιστηµιακής Σχολής του Εξωτερικού νόµιµα αναγνωρισµένου από το κατά αρµόδιο όργανο. 2) Τριετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία, στο σχεδιασµό ή/και στο συντονισµό ή/και διαχείριση ή/και έλεγχο ενεργειών συγχρηµατοδοτούµενων πόρων, η/και σε µελετητικές και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τοµέα των ανθρώπινων πόρων: µε ενασχόληση σε ένα η περισσότερα στα παρακάτω θέµατα: - ιδακτικό /εκπαιδευτικό έργο - Αξιολόγηση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων - Αξιολόγηση προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης 3) Ικανότητα χειρισµού Η/Υ (word, excel, Accent, Power Point, Internet, Outlook Express). Β) Επιθυµητά προσόντα: 1)Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης, 2)Αξιολόγηση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στο τοµέα της υγείας ή/και ψυχικής υγείας, 3)Επιστηµονική ή και επαγγελµατική εµπειρία στο τοµέα της ψυχικής υγείας, 4)Εγγραφή υποψηφίου σε άλλο, εγκεκριµένο κατάλογο αξιολογητών, 5)Πιστοποιητικό υποψηφίου σε αντικείµενα κατάρτισης σχετικά µε την αξιολόγηση,

7 6) Γνώση στατιστικών πακέτων ή και λογισµικό που χρησιµοποιείται για την ανάλυση των στοιχείων της αξιολόγησης. 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Κατ αρχήν η επιλογή τους για την εισαγωγή στο µητρώο είναι κοµβικής σηµασίας (άρθρο 1, (Α): κατ ελάχιστον, τα απαιτούµενα προσόντα), κατόπιν, ειδοποιούνται οι αξιολογητές για την ένταξη τους ή σε περίπτωση διευκρινήσεων/αποσαφηνίσεων την προσκόµιση συµπληρωµατικών στοιχείων εντός πέντε [5] εργασιακών ηµερών και την ένταξή τους ή την µη ένταξή τους. Σε περίπτωση ένταξης εγγράφονται σε ένα κατάλογο µε αύξοντα αριθµό και ανήκουν στο Μητρώο Αξιολογητών του Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ.. Οι εγγεγραµµένοι στο εν λόγω µητρώο, ενηµερώνονται κάθε φορά για τις ενέργειες προς αξιολόγηση και αφού δηλώσουν διαθεσιµότητα εντός τριών [3] εργάσιµων ηµερών, διενεργείται η επιλογή τους. Εν προκειµένω, µετά την εισαγωγή τους στο µητρώο, και επικείµενη δήλωση διαθεσιµότητά τους, µεταξύ των ενταγµένων αξιολογητών στο µητρώο, γίνεται η επιλογή µε βάση την εργασιακή εµπειρία, τη συνάφεια του θέµατος της µεταπτυχιακής διατριβής µε την αξιολόγηση,την επιµόρφωση του υποψηφίου σε θέµατα σχετικά µε την αξιολόγηση, την εγγραφή του σε κάποιο από τους εγγεγριµµένους καταλόγους των αξιολογητών, την εµπειρία σε σχετικές αξιολογήσεις γενικά αλλά και ειδικότερα σε αξιολογήσεις σε προγράµµατα εκπαίδευσης/κατάρτισης ή/και ιδιαίτερα σε αξιολογήσεις σε προγράµµατα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στο χώρο της ψυχικής υγείας. Επίσης λαµβάνεται υπόψη η γνώση ή και το λογισµικό µε βάση το οποίο γίνεται η αξιολόγηση σε δράσεις, που χρειάζεται περαιτέρω και εξειδικευµένη ανάλυση των στατιστικών στοιχείων. Τέλος λαµβάνεται υπόψη σχετική έκθεση του Φορέα για προηγούµενες αξιολογήσεις του κάθε αξιολογητή που χρησιµοποιείται, δύναται να ληφθούν υπόψη και άλλες αξιολογήσεις

8 αντίστοιχων Φορέων εάν αυτές προέρχονται µέσω µιας εφαρµοζόµενης και κοινοποιήσιµης εκ των προτέρων διαδικασίας στου ίδιους τους αξιολογητές. Ο αριθµός των αξιολογήσεων στις οποίες είναι δυνατόν να συµµετάσχει κάθε αξιολογητής ξεχωριστά ανακοινώνεται από την επιτροπή διενέργειας της αξιολόγησης (µετά από αίτηµα της προς τη ιαρκή Συµβουλευτική Επιτροπή του Μητρώου) πριν την διαδικασία της τελικής επιλογής, λαµβανόµενου υπόψη του αντικειµένου της αξιολόγησης, της εξειδίκευσης της ενέργειας προς αξιολόγηση, την ταύτιση µε τα προσόντα των αξιολογητών, τον αριθµό των αξιολογήσεων/αξιολογητών και τα τεθέντα χρονοδιαγράµµατα για την υλοποίηση της ράσης. Σε ότι αφορά στη διαδικασία του αιτήµατος και µόνον, εξαιρείται η παρούσα πρόσκληση, εξαιτίας του ότι (για ευνόητους λόγους) η ιαρκής Συµβουλευτική Επιτροπή του µητρώου ταυτοποιείται µε την Επιτροπή ιενέργειας της Αξιολόγησης των δράσεων του Υποέργου Η Εξαίρεση δεν απαλλάσσει την ιαρκή Επιτροπή από το περιεχόµενο της απόφασης.σ. σύµφωνα µε το κριτήρια που θα πρέεπιε να λάβει υπόψη προκειµένου να αναθέσει αξιολογήσεις σε κατάλληλους αξιολογητές για τα προγράµαµτα κατάρτισης. Επίσης, για την προώθηση των νέων επιστηµόνων/επαγγελµατιών σε κάθε αξιολόγηση της κατηγορίας, που εµπεριέχεται στο µητρώο, είναι δυνατόν να προβλέπεται κάποια ποσόστωση, όπου θα ανακοινώνεται κάθε φορά από την επιτροπή διενέργειας της αξιολόγησης (για την περίπτωση της παρούσας πρόσκλησης δεν προβλέπεται), συµµετοχής αξιολογητών από άτοµα, που συγκεντρώνουν κατ ελάχιστον τις προϋποθέσεις ένταξης και δεν υπερβαίνουν την ηλικία των 35 ετών. Η επιλογή αυτών των ατόµων θα γίνεται κάθε φορά µε κλήρωση, και θα τους ανατίθεται όµοιος αριθµός αξιολογήσεων.

9 Για τους τελευταίους, δύναται να οργανωθεί και µια Ηµερίδα στο Κ.Ε.Κ., όπου θα αφορά στην ενηµέρωσή τους σε θέµατα σχετικά µε την αξιολόγηση, που πρόκειται να διενεργηθεί ή να τους ανατεθεί. Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής των Αξιολογητών, προς τον τόπο διενέργειας της Ηµερίδας δύναται όταν προβλεφθούν προϋπολογιστικά να αποτελούν επιλέξιµη δαπάνη, στην περίπτωση, που ο Νοµός διαµονής του Αξιολογητή, διαφέρει από το Νοµό, στον οποίο πραγµατοποιείται η Ηµερίδα. Εναλλακτική περίπτωση αποτελεί και η µέσω skype ενηµέρωση /πληροφόρηση ή µε όποιο άλλο πρόσφορο τρόπο µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, που προσφέρονται για εξ αποστάσεως σύγχρονη πληροφόρηση/ενηµέρωση. Η Ηµερίδα µπορεί να προβλεφθεί για όλους, αναιξερέτως, τους αξιολογητές του Μητρώου όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, επίσης και το µέσο διεγξαγωής αποφασίζεται από την επιτροπή διενέργειας της αξιολόγησης. Η επιλογή για την ένταξη και εγγραφή στο Μητρώο των Αξιολογητών πραγµατοποιείται από ιαρκής Συµβουλευτική Επιτροπή, που θα ορισθεί από το.σ. του Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ., η οποία ακολούθως εισηγείται την επικύρωση των ανωτέρω από το.σ.. Η ως άνω επιτροπή αποκλειστικά και µόνο για την παρούσα πρόσκληση θα διενεργήσει και την επιλογή των αξιολογητών, από το Μ.ΑΝ.ΑΞ του Κ.Ε.Κ., για την αξιολόγηση των προγραµµάτων κατάρτισης της Πράξης ( II.). Οι τελικά επιλεγέντες από το Μ.ΑΝ.ΑΞ, για τη παρούσα πρόσκληση, θα ενηµερωθούν εντός Απριλίου και οι αξιολογήσεις δύναται να αρχίσουν άµεσα.

10 3. ΕΡΓΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Έργο των αξιολογητών, που θα ενταχθούν στο Μητρώο είναι η αξιολόγηση των προγραµµάτων /προτάσεων/παρεµβάσεων που θα τους ανατίθενται κάθε φορά σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης του στη προηγούµενη παράγραφο. Η χορήγηση της/των προς αξιολόγησης/ων ενέργειας/ων θα πραγµατοποιείται από την Επιτροπή διενέργειας της αξιολόγησης, που ορίζεται κάθε φορά, µε απόφαση του.σ. και η αξιολόγηση θα λαµβάνει χώρα εκτός των εγκαταστάσεων του Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ.. Η διανοµή προγραµµάτων προς αξιολόγηση θα γίνεται σύµφωνα µε τα κριτήρια, που αναπτύχθηκαν χάρη του προηγούµενου σηµείου 2 της παρούσας πρόσκλησης. Κάθε Αξιολογητής δεν µπορεί να υπερβαίνει το κάθε φορά οριζόµενο αριθµό προτάσεων προς αξιολόγηση,το οποίο κάθε φορά ορίζεται απο την ιαρκή Συµβουλευτική Επιτροπή και επικυρώνεται από το.σ.. Οι Αξιολογητές, για την παρούσα πρόσκληση υποχρεούνται να µετέχουν σε τακτές συναντήσεις µε τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του κάθε προγράµµατος κατάρτισης, εφόσον τους ζητηθεί. 4. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Η Αµοιβή των αξιολογητών, είναι µε βάση την αντίστοιχη δαπάνη, που προβλέπεται από τη προϋπολογισθείσα κάθε φορά δαπάνη της Πράξης. Οι υποψήφιοι επιλεγέντες αξιολογητές θα προχωρήσουν στην υπογραφή σύµβασης συνεργασίας µε το Κ.Ε.Κ.- Κ.Ψ.Υ., (σύµβαση Εξωτερικού Συνεργάτη µε Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ.), όπου θα περιγράφονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες τους, καθώς και το πλαίσιο της αµοιβής τους, που καθορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

11 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Το Μητρώο δύναται να τροποποιείται για τους εξής λόγους: Εµπλουτισµός µε επαναληπτική προκήρυξη, λόγω ανεπαρκούς αριθµού συµµετεχόντων ή/και για πρόσθετη κατηγορία αξιολογήσεων που δεν είχε αρχικά προβλεφθεί. ιαγραφές αξιολογητών λόγω ελλιπούς ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του ρόλου τους, π.χ. µη προσέλευση στην αξιολόγηση χωρίς σοβαρό λόγο, διαρκής άρνηση συµµετοχής, εγκατάλειψη αξιολογήσεων στο µέσον των εργασιών κ.λπ.. ιαγραφές αξιολογητών λόγω επίδειξης αντιεπαγγελµατικής συµπεριφοράς π.χ. συχνά και συστηµατικά σφάλµατα, παραβίαση κανόνων διαφάνειας, άγνοια οδηγού προγράµµατος και συστήµατος αξιολόγησης, άγνοια βασικών κανονισµών κ.λπ.. Η τροποποίηση µητρώου γίνεται µε τεκµηριωµένο αίτηµα της ιαρκούς Συµβουλευτικής Επιτροπής προς το.σ. και εγκριτική απόφαση του οικείου οργάνου διοίκησης του Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ.. 6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 1. Η τροποποίηση των στοιχείων µε τα οποία κάθε αξιολογητής είναι ενταγµένος στο Μ.ΑΝ.ΑΞ. ενεργοποιείται από τον ίδιο τον αξιολογητή, ο οποίος οφείλει να ενηµερώνει τη επιτροπή του Μητρώου, για τις µεταβολές, που προκύπτουν στα στοιχεία του. Η τροποποίηση αφορά στις µεταβολές: Α) των προσωπικών στοιχείων (ενότητες 1 έως και 4 του εντύπου 1.1 του Παραρτήµατος της παρούσας), Β) των τυπικών προσόντων

12 ή/και της επαγγελµατικής εµπειρίας (ενότητες 5 έως και 11 του εντύπου 1.1. του Παραρτήµατος της παρούσας), 2. Η διαδικασία που ακολουθείται για την τροποποίηση των στοιχείων κάθε αξιολογητή µέλους τους στις ως άνω (Α) και (Β) περιπτώσεις, έχει ως εξής: Α) Το αίτηµα για την τροποποίηση των προσωπικών στοιχείων υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη κάθε φορά, που προκύπτει µια τέτοια µεταβολή. Τα νέα προσωπικά στοιχεία καταχωρούνται αµέσως µε ευθύνη της ιαρκής Συµβουλευτικής Επιτροπής, οπότε και τίθενται σε ισχύ. Β) η διαδιακασία, που ακολουθείται για την τροποποίηση των στοιχείων των τυπικών ή/και της επαγγελµατικής εµπειρίας είναι η ίδια µε αυτή που περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας και αφορά στην ένταξη στο Μ.ΑΝ.ΑΞ._Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ.. Η ιαρκής Συµβουλευτική Επιτροπή (.Σ.Ε.) µετά τον έλεγχο και αξιολόγηση αποφαίνεται για: Την αποδοχή ή µη της τροποποίησης των στοιχείων, που έχουν υποβληθεί, Την πιθανή αναγνώριση αξιολογητών και κατάταξη σε νέα θεµατικά πεδία και νέες οµάδε στόχου σύµφωνα µε τα υποβληθέντα στοιχεία, σε περίπτωση που αιτήµατα τροποποίησης αλληλοσυγκρούονται, η Σ..Ε., λαµβάνει υπόψη αυτά, που έχουν υποβληθεί µε τη νεώτερη χρονολογικά αίτηση. Η Σ..Ε., δεν λαµβάνει υπόψη αιτήµατα τροποποίησης, που έχουν ήδη απορριφθεί στο παρελθόν συνολικά ή µερικά, εάν δεν υποστηρίζονται από νέα δικαιολογητικά στοιχεία. Όλα τα έντυπα των τροποποιήσεων µετά τη κρίση της Σ..Ε., για την τροποποίηση στοιχείων, γίνεται: - επικύρωση του Μ.ΑΝ.ΑΞ. - έκδοση ατοµικού δελτίου αξιολογητή µε τα νέα ενσωµατωµένα στοιχεία.

13 Τέλος σε περίπτωση διαγραφής του αξιολογητής απο το Μ.ΑΝ.ΑΞ., κατόπιν αίτησή του ή λόγω ασυµβίβαστου, ή για λόγους, που αναφέρονται στο άρθρο 5, υποβάλλεται πρακτικό της επιτροπής προς το.σ., το οποίο κονοποιείται και προς τον αξιολογητή. 7. ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτουν τις υποχρεωτικές προϋποθέσεις (προσόντα) της παρ.: 2 του παρόντος. 8. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Για την υποβολή υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν: 1) Αίτηση Υποψηφιότητας, κατάλληλα συµπληρωµένη οπου προκύπτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που έχουν δηλωθεί, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, από τα οποία να προκύπτει µε σαφήνεια η επαγγελµατική εµπειρία και η σχετικότητα µε την αξιολόγηση. 2) Υπεύθυνη ήλωση, (εµπεριέχεται στην αίτηση υποψηφιότητας), στην οποία ο υποψήφιος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι: Τα στοιχεία της αίτησης είναι πλήρεις και ακριβείς. εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκηµα. εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας και δωροδοκίας. εν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του, όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος. Αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει ποινικό µητρώο, εάν αυτό του ζητηθεί.

14 Εφόσον επιλεγεί ως αξιολογητής δεν θα έχει καµία σχέση εργασίας ή οποιαδήποτε συµµετοχή σε προγράµµατα στο Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. ή Επίσης, δεν θα συµµετάσχει µε οποιοδήποτε τρόπο στην σύνταξη ή/και σχεδιασµό προτάσεων /προγραµµάτων που θα υποβληθούν. Αποδέχεται τους όρους και την διαδικασία κατάρτισης του µητρώου αξιολογητών σύµφωνα µε την παρούσα πρόσκληση. 3) άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου εκτός ωραρίου εργασίας (αφορά µόνο στους ηµοσίου Υπαλλήλους). Επισηµαίνεται, ότι το υπ αριθ.: 3 δικαιολογητικό αφορά όσους/όσες από τους ενδιαφερόµενους/ες έχουν την ιδιότητα του ηµοσίου Υπαλλήλου, θα πρέπει, µετά τη οριστικοποίηση της πρόθεσης συνεργασίας και πριν την υπογραφή της σύµβασης συνεργασίας, να προσκοµίσουν (απαραίτητα) και το δικαιολογητικό για την άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου εκτός ωραρίου εργασίας από το Υπηρεσιακό τους Συµβούλιο ή άλλο αρµόδιο όργανο, σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια. 9. ΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τα πρόσωπα, που θα επιλεγούν για την αξιολόγηση όταν θα κληθούν για την αξιολόγηση, υποχρεούται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περι των αρχών της ανεξαρτησίας και εµπιστευτικότητας που θα πρέπει να τηρήσουν. εν µπορούν να είναι Αξιολογητές άτοµα, που µε οποιαδήποτε τρόπο, εµπλέκονται σε πρόταση, πρόγραµµα ή πράξη, που υποβάλλεται για αξιολόγηση στο πλαίσιο της ίδιας πράξης ή/ και στο πλαίσιο του Φορέα.

15 10. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Η Αποτίµηση του έργου των αξιολογητών έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας του έργου, που παρέχουν κατά την άσκηση του ρόλου των αξιολογητών, καθώς και την ανάπτυξη και διατήρηση ενός αξιόπιστου και ικανού µητρώου αξιολογητών, που θα συµβάλει µακροπρόθεσµα στη βελτίωση της ποιότητας των έργων, που υλοποιούνται στο τοµέα των ανθρωπίνων πόρων και ειδικότερα στην συγχρηµατοδοτούµενη κατάρτιση/εκπαίδευση. Το έργο κάθε αξιολογητή αποτιµάται µετά την συµµετοχή του σε αξιολόγηση σχεδίων ενεργειών, αποτιµάται από το Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ., ειδικότερα από την επιτροπή επιλογής που έχει συσταθεί για την εισαγωγή των αξιολογητών στο µητρώο. Τα κριτήρια, που λαµβάνονται υπόψη για την αποτίµηση του έργου των αξιολογητών έχουν ως εξής: Α. συνέπεια αξιολογητών Β. Η ποιότητα συνεργασίας µε το Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. Γ. Η προθυµία συµµετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης και η ανταπόκρισή τους στις διαδικασίες που τηρεί το Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. κατά την αξιλόγηση των δράσεων/ενεργειών/προγραµµάτων. Το Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ., µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, οφείλει να αποστείλει έκθεση προς το όργανο διοίκησης του Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ., που θα περιλαµβάνει το κατάλογο των αξιολογητών που συµµετείχαν µε τυχόν παρατηρήσεις ή επισηµάνσεις για το έργο του ς σύµφωνα µε τα ανωτέρω κριτήρια.

16 Η κάθε επιτροπή επιλογής των αξιολογητών, που ορίζετε κάθε φορά από το.σ. του Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ., οφείλει να λαµβάνει υπ όψη τη σχετική έκθεση για επόµενη διαδιακασία επιλογής των αξιολογητών. Οδηγίες υποβολής Αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος Οι ενδιαφερόµενοι/ες για τα συγκεκριµένα 20 προγράµµατα, µπορούν να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Μητρώο µαζί µε το Υπόδειγµα Βιογραφικού σηµειώµατος, αποκλειστικά και µόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. () ή στo και από από 15/05 /2015 µέχρι και την 25/ 05/2015, και θα είναι δυνατόν εφόσον τηρούν τις προυποθέσεις µετά την εισαγωγή τους στο µητρώο να χρηµοπιηθούν για την αξιολόγηση των προγραµµάτων κατάρτισης του προγράµµατος ΑΦΝΗ - Υποέργο Τα δικαιολογητικά µπορεί να αποσταλούν είτε σε ηλεκτρονική µορφή (εάν αυτό είναι δυνατόν) είτε να τα προσκοµίσουν σε φάκελο µε την ένδειξη: ΠΡΑΞΗ ΑΦΝΗ [383621] ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ Μ.ΑΝ.ΑΞ_ΚΕΚ-ΚΨΥ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά, (ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµείου), µέχρι και τρεις (3) ηµερολογιακές µέρες, από την ηµεροµηνία, τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες, από 10:00 έως 15:00, στη Γραµµατεία του Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. (ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166, ΑΘΗΝΑ, Σταθµός ΜΕΤΡΟ & ΗΣΑΠ: ΑΤΤΙΚΗ). Σηµειώνεται ότι η Υποβολή αιτήσεων για έναταξη στο ΜΑΝΑΞ θα συνεχιστεί κανονικά και µετά την 25 η Μαϊου, Η παραπάνω προθεσµία αφορά την επιλογή των

17 αξιολογητών πο θα έχουν την δυνατότητα να κληθούν γι ααξιολόγηση στις ενέργειες κατάρτισης του ΥΕ/3. Η διαδικασία ένταξης στο Μητρώο θα παραµείνει ανοικτή και ως και της 31 ης εκεµβρίου τρέχοντος έτους Η παρούσα Πρόσκληση, η Αίτηση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το Υπόδειγµα Βιογραφικού σηµειώµατος, είναι ανηρτηµένες στους ιστότοπους του Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. (www.kekcmh.gr), του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών (www.hcmhr.gr) και της Ειδικής Υπηρεσίας τοµέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (www.ygeiapronoia.gr). Με την υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θεωρείται, ότι ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και η αίτησή του λαµβάνει αριθµό πρωτοκόλου εκ µέρους του Κ.Ε.Κ.- Κ.Ψ.Υ.. Το Κ.Ε.Κ. διατηρεί το δικαίωµα να µην προχωρήσει σε συνεργασία µε επιλεγέντα αξιολογητή, εφόσον τα αποδεικτικά έγγραφα, που προσκοµίσει είναι ελλιπή ή δεν τεκµηριώνουν τα περιλαµβανόµενα δηλωθέντα στοιχεία της Αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ε θα ληφθούν υπόψη Αιτήσεις για την αξιολόγηση, που υποβλήθηκαν στο παρελθόν και δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις για την αξιολόγηση των προγραµµάτων κατάρτισης του Υποέργου 3.1., που παρελήφθησαν είτε µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε τα δικαιολογητικά ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. έγκαιρα. Φυσικά οι ως άνω αιτήσεις λαµβάνονται υπόψη για την εισαγωγή ή µη των υποψηφίων αξιολογητών στο µητρώο του Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ..

18 Το Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή οποιασδήποτε Αίτησης ή για το περιεχόµενο των φακέλων, που τη συνοδεύουν. Πληροφορίες δίδονται µόνο γραπτά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [ ]: [υπόψιν: κ. Ζούκας Ευθύµιος]. Από το Κ.Ε.Κ.-Κ.Ψ.Υ. Συνηµµένα: 1. «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ /ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Μ.ΑΝ.ΑΞ.&ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» 2. Υπόδειγµα Βιογραφικού Σηµειώµατος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σας γνωστοποιούµε, ότι µε τις αποφάσεις (υπ αριθµ. πρωτ. 4726/27-12-2012 και 1 η Τροποποίηση Πράξης,3565/09-09-2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 166, 104 45 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 59 11 498-210 59 11 851. Fax: 210 53 19 409 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΠΑΠΑΦΗ 36 546 39 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΗΛ: 2310-835 990, 836 785, 889 650 www.kek-cmh.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2009 Αρ. Πρωτ.: 192 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ O Ενδιάµεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002527586 2015-01-15

15PROC002527586 2015-01-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο ιαδίκτυο Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα