Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΡΟΦΙΛ AMBIO ΕΛΛΑ Α 2012

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχετικά µε την ΑΜΒΙΟ Οργάνωση Συµµετοχές 2 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ανάπτυξη & ιοίκηση Έργων Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα Τεχνικές Μελέτες ιαχείριση Περιβάλλοντος & Χωροταξία Γεωγραφικά Συστήµατα & Μοντέλα Συστήµατα Ποιότητας Έρευνα & Τεχνολογία 9 3. ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πρωτογενής Τοµέας & Βιοµηχανία Τροφίµων Περιβάλλον Ενέργεια Τουρισµός ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ Τράπεζες & Χρηµατοδοτικοί φορείς Κατασκευαστικές επιχειρήσεις Επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας Παραγωγικές επιχειρήσεις Επιχειρήσεις παραγωγής λογισµικού & διαδικτυακών εφαρµογών Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας Τουριστικές επιχειρήσεις Εµπορικές επιχειρήσεις Ελληνικοί φορείς του ηµοσίου Ευρωπαϊκοί φορείς του ηµοσίου Φορείς του ηµοσίου σε τρίτες χώρες 16 1

4 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1 Σχετικά µε την ΑΜΒΙΟ Η AMBIO εστιάζοντας στον Πρωτογενή Τοµέα και τη Βιοµηχανία Τροφίµων, το Περιβάλλον, την Ενέργεια και τον Τουρισµό, έχει συσσωρεύσει ιδιαίτερη γνώση και εµπειρία σε µια σειρά θεµατικών αντικειµένων τα οποία αφορούν τους παραπάνω τοµείς. Τα στελέχη µας αναγνωρίζουν επιχειρηµατικές ευκαιρίες και αναπτύσσουν βιώσιµα επιχειρηµατικά πρότυπα µε υψηλή προστιθέµενη αξία. Στόχος µας η επίτευξη των προγραµµατισµένων αναπτυξιακών στόχων των πελατών µας εντός προθεσµιών, προϋπολογισµού και συµφωνηµένου επιπέδου ποιότητας. 1.2 Οργάνωση Η AMBIO έχει νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας και διοικείται από πενταµελές διοικητικό συµβούλιο. Σήµερα είναι οργανωµένη σε έξι ιευθύνσεις, την Οικονοµική ιεύθυνση ( ιοικητικός Τοµέας), τη ιεύθυνση Τοµεακών ραστηριοτήτων, τη ιεύθυνση Ανάπτυξης & ιοίκησης Έργων και τις ιευθύνσεις ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας, Χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων και Τεχνικών Μελετών (Τοµέας Υπηρεσιών). 1.3 Συµµετοχές Η ΑΜΒΙΟ, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών, είναι µέλος σηµαντικών φορέων, όπως του Εµπορικού & Βιο- µηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ). Παράλληλα, η πλειονότητα των στελεχών της, ανάλογα µε τον τοµέα εξειδίκευσής τους, είναι µέλη του Μητρώου Μελετών ΓΕΜ/ΥΠΕΧΩ Ε (Κατηγορίες Μελετών: Χωροταξικές-Πολεοδοµικές, Μηχανολογικές, ασικές, Αλιευτικές και Περιβαλλοντικές). Τέλος, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και για συνεχή βελτίωση της απόδοσής της, έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9000:2000 από το TUV Rheinland Cert Gmbh. 2

5 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα σύνολο συµβουλευτικών υπηρεσιών για δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Πρωτογενή Τοµέα και τη Βιοµηχανία Τροφίµων, το Περιβάλλον, την Ενέργεια και τον Τουρισµό. Η ΑΜΒΙΟ έχει αναπτύξει µια συστεµική προσέγγιση, µέσω της οποίας παρέχει υπηρεσίες καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Οι κυριότερες υπηρεσίες κατανέµονται στις κάτωθι κατηγορίες: Ανάπτυξη & ιοίκηση Έργων Τεχνικές µελέτες ιαχείριση Περιβάλλοντος & Χωροταξία Γεωγραφικά Συστήµατα & Μαθη- µατικά Μοντέλα συνεχώς µεταβαλλόµενου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Η εταιρεία διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση και τεχνογνωσία για την υποστήριξη των παρεχόµενων υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνουν: εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων, µελετών σκοπιµότητας και κλαδικών µελετών εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων (business plans) ανασχεδιασµό επιχειρηµατικών διαδικασιών (BPR) σχεδιασµός παραγωγικών διαδικασιών ανάπτυξη σχεδίων marketing ανάλυση κινδύνων Συστήµατα Ποιότητας Έρευνα & Τεχνολογία 2.1 Ανάπτυξη & ιοίκηση Έργων Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ιεύθυνσης Ανάπτυξης και ιοίκησης Έργων, η ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα ευρύ σύνολο συµβουλευτικών υπηρεσιών ανταποκρινόµενη στις ανάγκες ενός 3

6 Στις υπηρεσίες που παρέχει η ιεύθυνση Ανάπτυξης & ιοίκησης Έργων, περιλαµβάνονται επίσης: η προετοιµασία επενδυτικών προτάσεων η σύνταξη τευχών δηµοπράτησης η διαχείριση του έργου due diligence 2.2 Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα Η ΑΜΒΙΟ, µε στόχο την συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των πελατών της και την διασφάλιση της βιωσιµότητάς των επενδυτικών τους σχεδίων, παρέχει υπηρεσίες αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών µέσων. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Τεχνολογικά Προγράµµατα στο πλαίσιο του Προγράµµατος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (FP7). Προγράµµατα του Μηχανισµού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA). Κοινοτικές πρωτοβουλίες INTER- REG, ENPI CBC MED, SOUTH EAST EUROPE, INTELLIGENT ENERGY EUROPE. Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Α- νάπτυξης Προγράµµατα της Παγκόσµιας Τράπεζας Στα πλαίσια των παρεχόµενων υπηρεσιών περιλαµβάνεται η επιλογή κατάλληλου χρηµατοδοτικού µέσου, διαµέσου των Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Παγκόσµιων πόρων και χρηµατοδοτικών προγραµµάτων στα οποία περιλαµβάνονται: Εθνικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα (Ν.3908/11, Ε.Σ.Π.Α., Π.Α.Α., Ε.Π.Α.Λ.). 4

7 2.3 Τεχνικές Μελέτες Η ιεύθυνση Τεχνικών Μελετών της ΑΜΒΙΟ αναλαµβάνει, τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό και την εκπόνηση του συνόλου των µελετών οι οποίες απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µικρής και µεγάλης κλίµακας. Η Εταιρεία διαθέτει εµπειρία στο σχεδιασµό µονάδων επεξεργασίας και εµπορίας τροφί- µων, χώρων αποθήκευσης, κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας, τουριστικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, υποδοµών ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων. Η ιεύθυνση Τεχνικών Μελετών διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση και τεχνογνωσία επικεντρώνοντας τις υπηρεσίες της στα αντικείµενα που ακολουθούν και τα οποία περιλαµβάνουν: έρευνα και σχεδιασµό θέσεων ε- γκατάστασης επιλογή & αξιολόγηση θέσεων ε- γκατάστασης, αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, εκπόνηση στατικών και ηλεκτρο- µηχανολογικών µελετών, εκπόνηση γεωτεχνικών µελετών, σχεδιασµό συστηµάτων εξοικονό- µησης ενέργειας, αδειοδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων και αποτυπώσεις, Συµπληρωµατικά, η ΑΜΒΙΟ παρέχει υπηρεσίες στις οποίες περιλαµβάνονται: ιερεύνηση περιπτώσεων αστοχίας. Αξιολόγηση κινδύνων. Σχεδιασµός βιοκλιµατικών κτιρίων. Σχεδιασµός συστηµάτων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων Σχεδιασµός ανακύκλωσης αποβλήτων 5

8 Επίβλεψη κτιριακών εγκαταστάσεων Επίβλεψη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων Τελικές αποτυπώσεις (as- build σχέδια) 2.4 ιαχείριση Περιβάλλοντος & Χωροταξία Η συστεµική προσέγγιση της ΑΜΒΙΟ αντιλαµβάνεται το Περιβάλλον ως βασική παράµετρο για την διασφάλιση της βιωσιµότητας των εκπονούµενων επενδυτικών σχεδίων. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ σύνολο Περιβαλλοντικών αντικειµένων σχετικών µε την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων, τη διαχείριση φυσικών πόρων, την διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων. Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση και τεχνογνωσία για την υποστήριξη των παρεχόµενων υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνουν: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). Ειδική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Μ.Π.Ε.). Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.). Αξιολόγηση Κοινωνικών Επιπτώσεων. Due diligence. ιαχείριση στερεών αποβλήτων. Σχεδιασµός προγραµµάτων ανακύκλωσης αποβλήτων. Ολοκληρωµένος έλεγχος ρύπανσης Στο πλαίσιο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η ΑΜΒΙΟ καταρτίζει επίσης ολοκληρωµένες προτάσεις, οι οποίες αφορούν χωροταξικά θέµατα, διαχείριση και προστασία αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, ανάπτυξη οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Με στόχο την υ- ποστήριξη των παραπάνω αντικειµένων παρέχονται υπηρεσίες στις οποίες περιλαµβάνονται: 6

9 Σχεδιασµός αστικού και περιαστικού πρασίνου Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ιαχείριση και αποκατάσταση φυσικών οικοσυστηµάτων ιαχείριση φυσικών πόρων. ιαχείριση και σχεδιασµών λεκανών απορροής Υδρολογική και γεωλογική αξιολόγηση υδάτινων πόρων Σχεδιασµός τοπίων Σχεδιασµός προγραµµάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης Σχεδιασµός οικοτουριστικών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων. Ανάπτυξη εγκαταστάσεων αναψυχής 2.5 Γεωγραφικά Συστήµατα & Μοντέλα Η AMBIO παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες Γεω Πληροφορικής, στις οποίες περιλαµβάνεται η ανάλυση δεδοµένων πεδίου και η ανάπτυξη µαθηµατικών οµοιωµάτων σε συνδυασµό µε Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. Geographic Information System G.I.S.). Η εξειδικευµένη γνώση, η τεχνογνωσία και η στελέχωση του Τµήµατος Γεωγραφικών Συστηµάτων και Μοντέλων, επιτρέπει την παροχή ολοκληρωµένων καινοτόµων υπηρεσιών, προσαρµοσµένων να εξυπηρετούν τους τοµείς δραστηριότητας της ΑΜΒΙΟ. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατανέµονται σε συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες οι οποίες αφορούν: Σχεδιασµό και υλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδοµένων. Χωρική ανάλυση ηµιουργία θεµατικών Ανάπτυξη οµοιωµάτων πρόβλεψης Ανάπτυξη µαθηµατικών οµοιωµάτων Ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων. Σχεδιασµό και ανάπτυξη λογισµικού. Στα πλαίσια της δραστηριότητας του, το Τµήµα, καταρτίζει ολοκληρωµένα προγράµµατα παρακολούθησης καταγραφής, και εξοµοίωσης φυσικών ή ανθρωπογενών διεργασιών και φαινο- µένων. 7

10 1400 Τα υποστηριζόµενα από το Τµήµα Northing Ποιότητας πρότυπα περιλαµβάνουν: Ορθής Βιοµηχανικής Πρακτικής (GMP). ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας 200 Solids (gr m y ) -30 Depth (m) (TQM) Easting Στο πλαίσιο αυτό χρησιµοποιούνται διεθνώς καθιερωµένα συστήµατα ή αναπτύσσονται νέα από την ΑΜΒΙΟ, εστιάζοντας στην: Παραγωγή θεµατικών χαρτών. Παρακολούθηση και εξοµοίωση µηχανισµών θαλάσσιας ρύπανσης. Παρακολούθηση και διαχείριση ε- πιφανειακών και υπογείων υδάτων. Παρακολούθηση δικτύων και αγωγών. 2.6 Συστήµατα Ποιότητας Η ΑΜΒΙΟ δραστηριοποιείται στη µελέτη, την εγκατάσταση και διαχείριση συστηµάτων ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, µε εφαρµογές τόσο στον ιδιωτικό, όσο και το δηµόσιο τοµέα. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αφορούν Ευρωπαϊκής Επιχειρηµατικής Αριστείας (EFQM). ιαχείρισης Ποιότητας (ISO- 9001:2008). Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ISO :2004 & EMAS). Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίµων (HACCP & ISO-22000:2005). Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων (EUREPGAP). Σήµανσης CE. Ασφάλειας και Υγιεινής Εργαζοµένων (OSHAS-18001). Ποιότητας εργαστηρίων (ISO /EN45001). SEVESO II. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.). Κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού. ένα µεγάλο αριθµό διεθνών προτύπων. 8

11 µατα συνεργαζόµενων εταιρειών και µε ερευνητικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στα αντικείµενα που απασχολούν το Τµήµα περιλαµβάνονται: η ανάπτυξη εργαλείων GIS και χωρικής ανάλυσης, 2.7 Έρευνα & Τεχνολογία Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η ΑΜΒΙΟ επενδύει δυναµικά στην ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε θέµατα τα οποία σχετίζονται µε το πρωτογενή τοµέα, τη διαχείριση φυσικών πόρων και την επεξεργασία αποβλήτων. η ανάπτυξη και εφαρµογή µαθηµατικών οµοιωµάτων, η ανάπτυξη συστηµάτων τηλεµετρίας και καταγραφής δεδοµένων πεδίου, η ανάπτυξη καινοτόµου τεχνολογίας στον τοµέα των ζωοτροφών Για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Τµήµατος Έρευνας και Τεχνολογίας, η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε αντίστοιχα τµή- 9

12 3. ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ- ΤΑΣ Η ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα σύνολο συµβουλευτικών υπηρεσιών, εστιάζοντας στον Πρωτογενή Τοµέα και τη Βιοµηχανία Τροφίµων, το Περιβάλλον, την Ενέργεια και τον Τουρισµό. Η Εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες για την σύνταξη ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών σχεδίων ενσωµατώνοντας εθνικά και ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά κίνητρα. Η συσσωρευµένη εµπειρία και τεχνογνωσία της, επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόµων ιδεών βασισµένων σε τεχνολογίες αιχµής, πρωτοποριακές µεθόδους σχεδιασµού, διαχείρισης και διοίκησης έργων. Η συστεµική προσέγγιση της ΑΜΒΙΟ οδηγεί στην επιλογή της πλέον κατάλληλης στρατηγικής ανάλογα µε το είδος και τους στόχους του επιχειρηµατικού σχεδίου. Η προσέγγισή της λαµβάνει υπόψη τις θέσεις όλων των ε- µπλεκόµενων φορέων σε συνδυασµό µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε τοµέα της αγοράς, µεγιστοποιώντας τα οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. 3.1 Πρωτογενής Τοµέας & Βιο- µηχανία Τροφίµων Η ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα σύνολο συµβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της στον πρωτογενή τοµέα και τη βιοµηχανία τροφίµων Η Εταιρεία ειδικεύεται στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και στη σύνταξη τεχνικών µελετών εστιάζοντας στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη βιοµηχανία κρέατος και πουλερικών, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. 3.2 Περιβάλλον Η ΑΜΒΙΟ υποστηρίζει δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς παρέχοντας σε αυτούς συµβουλευτικές υπηρεσίες µε α- ντικείµενο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις φυσικών διεργασιών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, τη διαχείριση φυσικών πόρων και αποβλήτων και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενηµέρωση 10

13 3.3 Ενέργεια Η ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα σύνολο συµβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της στον τοµέα της ενέργειας. 3.4 Τουρισµός Η ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα σύνολο συµβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της στον τοµέα του τουρισµού. Η εταιρεία αναλαµβάνει το σχεδιασµό την έκδοση αδειών και την διαχείριση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, µικρών υδροηλεκτρικών µονάδων, µονάδων επεξεργασίας σκουπιδιών µε συµπαραγωγή ενέργειας. Στις υπηρεσίες της Εταιρείας περιλαµβάνονται επίσης θέµατα ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής συµπεριφοράς κτιρίων Η εταιρεία ειδικεύεται στην υποστήριξη πέντε θεµατικών ενοτήτων της τουριστικής βιοµηχανίας. η δηµιουργία υποδοµών φιλοξενίας, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων περιπέτειας, αναψυχής, οικοτουρισµού και αγροτουρισµού. 11

14 4. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ 4.1 Τράπεζες & Χρηµατοδοτικοί φορείς NBGI PE ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ SEE TWO Α.Β.Ε.Ε. SUNCARRIER HELLAS Α.Ε. VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. VVD SOLAR Α.Ε. ΑΙΓΗΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡΓΙΝΝΟΥΣΕΣ Α.Ε. ΒΕΓΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΒΕΛΤΙΩΝ Ε.Π.Ε. 4.2 Κατασκευαστικές επιχειρήσεις ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε ΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΣΑΙΟΛ Α.Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 4.3 Επιχειρήσεις παραγωγής ε- νέργειας A+F GMBH ARC ENERGY Α.Ε. ENFINITY ENERGY HELLAS Ltd EOLINVEST HELLAS SAS EOS MANAGEMENT Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ GDP SOLAR Α.Ε. ΙΤΑ Α.Ε. RENAPPS Α.Ε. SAFE ENERGY Α.Ε. SANYO HELLAS HOLDING ΓΟΥΙΝΤ ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7 ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ.Π.Ε. ΕΝΕΡΓΚΟ Α.Ε. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡ- ΓΙΑ ΑΕΒΕ ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ι ΕΑ Α.Ε. ΚΗΠΟΥΡΟΣ Κ. ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ARCADIA HOTEL ΛΕΚΚΑΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΟΒΟΤΕΞ Α.Υ.Β.Ε. ΠΕΡΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 12

15 ΠΡΟΛΟΥΞ ΚΡΗΤΗ ΜΕ.Π.Ε. ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ Α ΑΜ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΠΙΝ ΥΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΥΝΜΟΡ Α.Ε. ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΠΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΦΕΓΓΗ Α.Ε. ΧΑΒΙΑΡΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΛΙΕΝΕΡ- ΓΕΙΑ. 4.4 Παραγωγικές επιχειρήσεις ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΕΙΣ ΩΚΕΑΝΟΣ Α.Ε. ΡΟ ΟΥ ΕΜΙΡΗΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ- ΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΚΑ Α ΑΡΓΩ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗ- HELLENIC TUNA Α.Ε. LOGISTICS ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ POSEIDON TUNA HELLAS Α.Ε. RED ANCHOR Α.Ε. SEA FARM ΙΟΝΙΑΝ Α.Ε. SELONDA INTERNATIONAL LTD XYLOTRADE LIMITED ΑΓΙΑΝΚΑ Ε.Π.Ε. ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕΠΕΕ Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ. & Π. Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟΥΠΑΚΗ Α.Ε. ΤΣΟΥΜΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡ. ΓΕΛΕΣΜΕΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. 13

16 4.5 Επιχειρήσεις παραγωγής λογισµικού & διαδικτυακών εφαρµογών ATCOM Α.Ε. SIBA SOFT Α.Ε. 4.6 Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας SENSIN Ε.Π.Ε SENSORNET LTD NESS BOTANIC GARDENS, ΗΝΩ- ΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ RELAXURE Ε.Π.Ε. RESDE Α.Ε. VISIT CHESTER&CHESHIRE, Η- ΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΠΛΑ ΑΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΦΟΙ Θ. ΡΑΣΣΙΑ Ο.Ε. ΒΑΡΟΤΣΗΣ Β. ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Λ. 4.7 Τουριστικές επιχειρήσεις 3A AGRO-FOOD TECHNOLOGY PARK, ΙΤΑΛΙΑ ARCADIA HOTEL ΑΕΞΤΕ DIVING TRAVEL, ΕΥΒΟΙΑ FOUNDATION IMC INTERNA- TIONAL MARINE CENTRE ONLUS, ΙΤΑΛΙΑ FOUNDATION SCHLOSS DYCK, ΓΕΡΜΑΝΙΑ LA ROCHE JAGU, ΓΑΛΛΙΑ NATIONAL GEOGRAPHIC Α.Ε. NATIONAL TRUST, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑ- ΣΙΛΕΙΟ ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΤΟΞΕ ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ & ΠΑΡΚΑ, Ε.Π.Ε. ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ. ΟΥΛΟΣ ΑΞΤΟΕ ΟΥΜΠΟΣ Γ. ΕΛΑΓΡΟ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - Κ. ΜΠΕΝΑ- ΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟ- ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.ΕΝ.Α.Ε.) ΚΑΤΑ ΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΑΣ ΜΑ- ΚΡΟΝΗΣΟΥ Α.Ε. 14

17 ΚΑΤΑ ΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΘΩΝΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΥΛΟΥ Α.Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΚΡΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑΣ Α.Ε. 4.8 Εµπορικές επιχειρήσεις AVITECH Ο.Ε. DIONIC Α.Ε. ΚΕΥ FOOD Α.Ε. VETERIN Α.Β.Ε.Ε. Μ& ΚΡΕΙΝΣ Ε.Π.Ε. ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΝΜΟΡ Α.Ε. ΣΩΡΡΟΣ Α.Ε. ΦΡΕΣΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.9 Ελληνικοί φορείς του ηµοσίου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ Ο- ΝΙΑΣ ΑΝΚΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΦΛΩ Α.Ε. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΜΚΟ ΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΕ- ΣΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ Ω EKANHΣΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕ- ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.Α.ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ- ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.10 Ευρωπαϊκοί φορείς του η- µοσίου CITY OF LINKOPING, ΣΟΥΗ ΙΑ 4.11 Φορείς του ηµοσίου σε τρίτες χώρες FACULTY OF SCIENCES OF TUNIS, NORTH-EAST TUNISIA, ΤΥΝΗΣΙΑ INSTITUTE OF GRADUATE STUD- IES AND RESEARCH ALEXAN- DRIA UNIVERSITY, MATROUH GOVERNORATE, ΑΙΓΥΠΤΟΣ INSTITUTE OF THE ENVIRON- MENT, UNIVERSITY OF BALA- MAND, ΛΙΒΑΝΟΣ LANDSCHAFTSVERBAND FALEN-LIPPE, ΓΕΡΜΑΝΙΑ DUBLIN CITY COUNCIL (PARKS & LANDSCAPES SERVICES), ΗΝΩΜΕ- ΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND LVR, ΓΕΡΜΑΝΙΑ WEST- MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ MAYOR SANTA LUCIA COUNCIL, ΜΑΛΤΑ PROVINCIE LIMBURG, ΟΛΛΑΝ ΙΑ UMBRIA REGION, ΙΤΑΛΙΑ 16

19

20

Οδηγός ΤουριστικώνΥπηρεσιών

Οδηγός ΤουριστικώνΥπηρεσιών Οδηγός ΤουριστικώνΥπηρεσιών ΑΘΗΝΑ2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 5 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 7 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 10 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 6. ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 7. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 7. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13 Οδηγός Υπηρεσιών Περιβάλλοντος ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 10 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 5 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 7 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 7. ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 5 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 7 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 7. ΕΡΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 13 Οδηγός Ενεργειακών Υπηρεσιών ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 5 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 7 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 9 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 10 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 10 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 Οδηγός Υπηρεσιών Υδατοκαλλιεργειών ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 10 6.

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.ΣΤΟΙΕΙΑ ΕΠΙΕΙΡΗΣΗΣ Επωνυμία επιχείρησης ΒΑΓΕΝΑΣ ΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Εμπορικός τίτλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΠΑ 2014 2020

ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΠΑ 2014 2020 ΝΕΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΠΑ 2014 2020 Εισηγητής Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Συνιδρυτής, Γενικός Διευθυντής PK Consulting Group Θεσσαλονίκη Μοναστηρίου 9, 546 29 Tηλ: +30 2310 512 409

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, παρέχει επιπλέον υπηρεσίες και ως Σύμβουλος Φ/Β έργων.

Σήμερα, παρέχει επιπλέον υπηρεσίες και ως Σύμβουλος Φ/Β έργων. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Γενικά Η RENI-DS Α.Ε. (Renewable Energy Innovations Development & Services) ιδρύθηκε το 2007 με αντικείμενο τη μελέτη, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την εποπτεία και τη συντήρηση φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιος 2015

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιος 2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιος 2015 με μια ματιά Κεφαλαιοποίηση: 850.386 Κύκλος Εργασιών 2014: 43,9 εκ. EAT 2014: - 6,7 εκ. Τιμή μετοχής 0,06 (19/05/2015) Αριθ. Μετοχών: 14.173.104 2012 2013 2014 ΠΩΛΗΣΕΙΣ (000.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ..

ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. ιαπίστευση από το Ε.ΣΥ.. φορέων πιστοποίησης στον τοµέα των τροφίµων υπό Ιωάννη Χ.Μάτσα /τος Συµβούλου του Ε.ΣΥ.. Ηπυραµίδα της ποιότητας ι α π ί σ τ ε υ σ η Επ ι β ε β α ί ω σ η τ η ς σ υ µ µ ό ρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθµολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3908/2011».

ΘΕΜΑ: «Οριστικός Πίνακας Κατάταξης βαθµολογίας επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ν. 3908/2011». ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ Αθήνα, 12-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη 26.7.2012 Εργαστήριο GENOMEDICA Α.Ε. 568 Αναστολή 26.7.2012 Εργαστήριο οκιµών της Γ. Πόππης Ι.

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη 26.7.2012 Εργαστήριο GENOMEDICA Α.Ε. 568 Αναστολή 26.7.2012 Εργαστήριο οκιµών της Γ. Πόππης Ι. Ηµεροµηνία Απόφασης Ε.ΣΥ.. Επωνυµία Φορέα/ Εργαστηρίου Αρ. Πιστοποιητικού ιαπίστευσης / / Γραπτή Επίπληξη 26.7.2012 Εργαστήριο GENOMEDICA Α.Ε. 568 26.7.2012 Εργαστήριο οκιµών της Γ. Πόππης Ι. Καριοφύλλης

Διαβάστε περισσότερα

, anatoliki.gr

, anatoliki.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ΠΕΚΚΜ) Tηλ: : ++30 2310-463931, 466030 Fax: : ++30-2310 486203 e-mail : reacm@anatoliki anatoliki.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος

Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος Ποιοι είμαστε Σύμβουλοι, μελετητές και ερευνητές με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος Ποιο το όραμά μας Η παροχή ολοκληρωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Κάθε νέα ιδέα που εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Ενσωµάτωση του σχεδιασµού τους στα διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ.130247/1750 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Εισηγητής: Καλτσίδης Ιωάννης Στέλεχος ΟΤΔ 1 CLLD/LEADER «Εκ των κάτω προς τα επάνω» σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Γραµµατεία ιαχείρισης Τοµεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Στηρίζουµε το παρόν Σχεδιάζουµε το µέλλον Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κύριε.., Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, στα πλαίσια του σκοπού του και των δράσεων του προχώρησε στη σύσταση Οµάδας Εργασίας µε θέµα τις «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance

Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Η εταιρεία Tetris Built Environment δραστηριοποιείται στην παροχή Συµβουλευτικών υπηρεσιών για κάθε είδους επιχειρήσεις, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Ένα Πρωτοποριακό Εγχείρηµα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ι ΡΥΣΗ Πρωτοβουλία ΕΜΠ (1977-1991) για τη διάσωση των εγκαταστάσεων της ΓΕΜΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τραπεζών στη βιώσιμη οικονομία. Βρασίδας Ζάβρας Γενικός Διευθυντής, Περιβαλλοντική Τραπεζική

Ο ρόλος των τραπεζών στη βιώσιμη οικονομία. Βρασίδας Ζάβρας Γενικός Διευθυντής, Περιβαλλοντική Τραπεζική Ο ρόλος των τραπεζών στη βιώσιμη οικονομία Βρασίδας Ζάβρας Γενικός Διευθυντής, Περιβαλλοντική Τραπεζική Περιβαλλοντική Οικονομία & Ανάπτυξη Η ανάπτυξη της οικονομίας, μέσα από επενδύσεις που είναι φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS

ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS ALTIUS BUSINESS CONSULTANTS COMPANY PROFILE Η εταιρεία B.C. ALTIUS Σύμβουλοι Επιχειρήσεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη SC TOTAL QUALITY CERT S.R.L. 640 Αναστολή ΕΤΕΛ Α.Ε. 94

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη SC TOTAL QUALITY CERT S.R.L. 640 Αναστολή ΕΤΕΛ Α.Ε. 94 Ηµεροµηνία Απόφασης Ε.ΣΥ.. Επωνυµία Φορέα/ Εργαστηρίου Αρ. Πιστοποιητικού ιαπίστευσης / / Γραπτή Επίπληξη 4.7.2012 SC TOTAL QUALITY CERT S.R.L. 640 4.7.2012 ΕΤΕΛ Α.Ε. 94 (Πεδίο Μηχανών) 26.6.2012 ΒΙΣΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού. Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Οι σπουδές και το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού Ιωάννης Τσιάφης Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Χαρακτηριστικά Μηχανολόγου Μηχανικού Εφευρετικός Επινοητικός Επιτήδειος Πολυμήχανος Καταρτισμένος Αποφασιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα. Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων στη Βιομηχανική Δραστηριότητα Δρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιμης Επιτροπής Βιομηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Διαχείριση Υδάτινων Πόρων αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη κλιματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 1975-1980 HENKEL DÜSSELDORF GMBH, Εµπορική αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα Διευθυντής πωλήσεων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 1975-1980 HENKEL DÜSSELDORF GMBH, Εµπορική αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα Διευθυντής πωλήσεων ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Στυλιανός Λογοθέτης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1951 ΣΠΟΥΔΕΣ : Χηµικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. (1975) ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : Αγγλικά, Γερµανικά, Γαλλικά, Ισπανικά ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1975-1980

Διαβάστε περισσότερα

3ο Επιστηµονικό Πεδίο 3 5ο Επιστηµονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι των παρακάτω Σχολών δεν εγγράφονται στο Οικονοµικό Επιµελητήριο: Οργάνωσης και ιαχείρισης Αθλητισµού Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα

Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα 6ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας Δυνατότητες Επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων στον Μελισσοκομικό τομέα Μιχάλης Σμύρης τηλ: 6932 801986 e-mail :gsmyris@yahoo.gr 12 ος 2014 Περίγραμμα- Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έργο : Πράσινες Γειτονιές Ένας/µία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) Τουλάχιστον δεκαετής (10) εµπειρία σε θέµατα κτιρίων και συγκεκριµένα σε θέµατ

1. Έργο : Πράσινες Γειτονιές Ένας/µία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση) Τουλάχιστον δεκαετής (10) εµπειρία σε θέµατα κτιρίων και συγκεκριµένα σε θέµατ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, µε Συµβάσεις Ανάθεσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραµµάτων που υλοποιεί το ΚΑΠΕ. Το Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση

Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση Ελληνική Μόνον µε Ηλεκτρονική Ταχυδρόµηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Αμφιπόλεως 38, ΑΘΗΝA Αριθμός τηλεφώνου 2103416717 Κινητό τηλέφωνο 6932727154 E-mail pg@geonhellas.eu ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΣΗΜΑ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΑ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ζ. Καβακλή, Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη. Περιβάλλον και Επιχείρηση Οι επιχειρήσεις θεωρούν το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 51 12 ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ Α Σ Ε Τ Ε Μ 69 14 ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ Α Σ Ε Τ Ε Μ 76 14

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 51 12 ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ Α Σ Ε Τ Ε Μ 69 14 ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ Α Σ Ε Τ Ε Μ 76 14 sed10pinisc2 Ηµ/νία: 21/02/2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ISCED 2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σελίδα 1 από 6 ΣΥΝΟΛΟ 13647 7804 14 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο

Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Ευρωπαϊκό έργο BIOSIRE του προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» «Προώθηση των Βιοκαυσίµων και των Ηλεκτρικών Οχηµάτων για Βιώσιµες Μεταφορές σε Τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Το παράδειγµα του Γραφείου ιασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ ρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας, ιεθνών και ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ α εξάμηνο 2016 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΩΡΕΣ 1 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 08/02/2016 12/02/2016 35 2 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 18/04/2016 22/04/2016 35 3 ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης:

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: Ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Ελασσόνα, 27 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ: «Προδηµοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων». Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, µετά από συστηµατικές παρεµβάσεις της ΕΣΕΕ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων: 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΧΕ ΙΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ENERGONCITY ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΕΛΛΑ ΑΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΗΕΕυστερείσεσχέσηµετιςΗΠΑκαι Ιαπωνία στην καινοτοµία. Η διαφορά διευρύνεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα