Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΠΡΟΦΙΛ AMBIO ΕΛΛΑ Α 2012

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχετικά µε την ΑΜΒΙΟ Οργάνωση Συµµετοχές 2 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ανάπτυξη & ιοίκηση Έργων Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα Τεχνικές Μελέτες ιαχείριση Περιβάλλοντος & Χωροταξία Γεωγραφικά Συστήµατα & Μοντέλα Συστήµατα Ποιότητας Έρευνα & Τεχνολογία 9 3. ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πρωτογενής Τοµέας & Βιοµηχανία Τροφίµων Περιβάλλον Ενέργεια Τουρισµός ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ Τράπεζες & Χρηµατοδοτικοί φορείς Κατασκευαστικές επιχειρήσεις Επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας Παραγωγικές επιχειρήσεις Επιχειρήσεις παραγωγής λογισµικού & διαδικτυακών εφαρµογών Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας Τουριστικές επιχειρήσεις Εµπορικές επιχειρήσεις Ελληνικοί φορείς του ηµοσίου Ευρωπαϊκοί φορείς του ηµοσίου Φορείς του ηµοσίου σε τρίτες χώρες 16 1

4 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1 Σχετικά µε την ΑΜΒΙΟ Η AMBIO εστιάζοντας στον Πρωτογενή Τοµέα και τη Βιοµηχανία Τροφίµων, το Περιβάλλον, την Ενέργεια και τον Τουρισµό, έχει συσσωρεύσει ιδιαίτερη γνώση και εµπειρία σε µια σειρά θεµατικών αντικειµένων τα οποία αφορούν τους παραπάνω τοµείς. Τα στελέχη µας αναγνωρίζουν επιχειρηµατικές ευκαιρίες και αναπτύσσουν βιώσιµα επιχειρηµατικά πρότυπα µε υψηλή προστιθέµενη αξία. Στόχος µας η επίτευξη των προγραµµατισµένων αναπτυξιακών στόχων των πελατών µας εντός προθεσµιών, προϋπολογισµού και συµφωνηµένου επιπέδου ποιότητας. 1.2 Οργάνωση Η AMBIO έχει νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας και διοικείται από πενταµελές διοικητικό συµβούλιο. Σήµερα είναι οργανωµένη σε έξι ιευθύνσεις, την Οικονοµική ιεύθυνση ( ιοικητικός Τοµέας), τη ιεύθυνση Τοµεακών ραστηριοτήτων, τη ιεύθυνση Ανάπτυξης & ιοίκησης Έργων και τις ιευθύνσεις ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας, Χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων και Τεχνικών Μελετών (Τοµέας Υπηρεσιών). 1.3 Συµµετοχές Η ΑΜΒΙΟ, έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών, είναι µέλος σηµαντικών φορέων, όπως του Εµπορικού & Βιο- µηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ). Παράλληλα, η πλειονότητα των στελεχών της, ανάλογα µε τον τοµέα εξειδίκευσής τους, είναι µέλη του Μητρώου Μελετών ΓΕΜ/ΥΠΕΧΩ Ε (Κατηγορίες Μελετών: Χωροταξικές-Πολεοδοµικές, Μηχανολογικές, ασικές, Αλιευτικές και Περιβαλλοντικές). Τέλος, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και για συνεχή βελτίωση της απόδοσής της, έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9000:2000 από το TUV Rheinland Cert Gmbh. 2

5 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα σύνολο συµβουλευτικών υπηρεσιών για δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον Πρωτογενή Τοµέα και τη Βιοµηχανία Τροφίµων, το Περιβάλλον, την Ενέργεια και τον Τουρισµό. Η ΑΜΒΙΟ έχει αναπτύξει µια συστεµική προσέγγιση, µέσω της οποίας παρέχει υπηρεσίες καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Οι κυριότερες υπηρεσίες κατανέµονται στις κάτωθι κατηγορίες: Ανάπτυξη & ιοίκηση Έργων Τεχνικές µελέτες ιαχείριση Περιβάλλοντος & Χωροταξία Γεωγραφικά Συστήµατα & Μαθη- µατικά Μοντέλα συνεχώς µεταβαλλόµενου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Η εταιρεία διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση και τεχνογνωσία για την υποστήριξη των παρεχόµενων υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνουν: εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων, µελετών σκοπιµότητας και κλαδικών µελετών εκπόνηση επιχειρηµατικών σχεδίων (business plans) ανασχεδιασµό επιχειρηµατικών διαδικασιών (BPR) σχεδιασµός παραγωγικών διαδικασιών ανάπτυξη σχεδίων marketing ανάλυση κινδύνων Συστήµατα Ποιότητας Έρευνα & Τεχνολογία 2.1 Ανάπτυξη & ιοίκηση Έργων Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ιεύθυνσης Ανάπτυξης και ιοίκησης Έργων, η ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα ευρύ σύνολο συµβουλευτικών υπηρεσιών ανταποκρινόµενη στις ανάγκες ενός 3

6 Στις υπηρεσίες που παρέχει η ιεύθυνση Ανάπτυξης & ιοίκησης Έργων, περιλαµβάνονται επίσης: η προετοιµασία επενδυτικών προτάσεων η σύνταξη τευχών δηµοπράτησης η διαχείριση του έργου due diligence 2.2 Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα Η ΑΜΒΙΟ, µε στόχο την συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των πελατών της και την διασφάλιση της βιωσιµότητάς των επενδυτικών τους σχεδίων, παρέχει υπηρεσίες αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών µέσων. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Τεχνολογικά Προγράµµατα στο πλαίσιο του Προγράµµατος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (FP7). Προγράµµατα του Μηχανισµού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA). Κοινοτικές πρωτοβουλίες INTER- REG, ENPI CBC MED, SOUTH EAST EUROPE, INTELLIGENT ENERGY EUROPE. Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Α- νάπτυξης Προγράµµατα της Παγκόσµιας Τράπεζας Στα πλαίσια των παρεχόµενων υπηρεσιών περιλαµβάνεται η επιλογή κατάλληλου χρηµατοδοτικού µέσου, διαµέσου των Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Παγκόσµιων πόρων και χρηµατοδοτικών προγραµµάτων στα οποία περιλαµβάνονται: Εθνικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα (Ν.3908/11, Ε.Σ.Π.Α., Π.Α.Α., Ε.Π.Α.Λ.). 4

7 2.3 Τεχνικές Μελέτες Η ιεύθυνση Τεχνικών Μελετών της ΑΜΒΙΟ αναλαµβάνει, τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό και την εκπόνηση του συνόλου των µελετών οι οποίες απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µικρής και µεγάλης κλίµακας. Η Εταιρεία διαθέτει εµπειρία στο σχεδιασµό µονάδων επεξεργασίας και εµπορίας τροφί- µων, χώρων αποθήκευσης, κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας, τουριστικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, υποδοµών ανακύκλωσης και επεξεργασίας αποβλήτων. Η ιεύθυνση Τεχνικών Μελετών διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση και τεχνογνωσία επικεντρώνοντας τις υπηρεσίες της στα αντικείµενα που ακολουθούν και τα οποία περιλαµβάνουν: έρευνα και σχεδιασµό θέσεων ε- γκατάστασης επιλογή & αξιολόγηση θέσεων ε- γκατάστασης, αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, εκπόνηση στατικών και ηλεκτρο- µηχανολογικών µελετών, εκπόνηση γεωτεχνικών µελετών, σχεδιασµό συστηµάτων εξοικονό- µησης ενέργειας, αδειοδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων και αποτυπώσεις, Συµπληρωµατικά, η ΑΜΒΙΟ παρέχει υπηρεσίες στις οποίες περιλαµβάνονται: ιερεύνηση περιπτώσεων αστοχίας. Αξιολόγηση κινδύνων. Σχεδιασµός βιοκλιµατικών κτιρίων. Σχεδιασµός συστηµάτων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων Σχεδιασµός ανακύκλωσης αποβλήτων 5

8 Επίβλεψη κτιριακών εγκαταστάσεων Επίβλεψη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων Τελικές αποτυπώσεις (as- build σχέδια) 2.4 ιαχείριση Περιβάλλοντος & Χωροταξία Η συστεµική προσέγγιση της ΑΜΒΙΟ αντιλαµβάνεται το Περιβάλλον ως βασική παράµετρο για την διασφάλιση της βιωσιµότητας των εκπονούµενων επενδυτικών σχεδίων. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ σύνολο Περιβαλλοντικών αντικειµένων σχετικών µε την εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κινδύνων, τη διαχείριση φυσικών πόρων, την διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων. Η ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση και τεχνογνωσία για την υποστήριξη των παρεχόµενων υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνουν: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.). Ειδική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Μ.Π.Ε.). Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.). Αξιολόγηση Κοινωνικών Επιπτώσεων. Due diligence. ιαχείριση στερεών αποβλήτων. Σχεδιασµός προγραµµάτων ανακύκλωσης αποβλήτων. Ολοκληρωµένος έλεγχος ρύπανσης Στο πλαίσιο των παρεχόµενων υπηρεσιών, η ΑΜΒΙΟ καταρτίζει επίσης ολοκληρωµένες προτάσεις, οι οποίες αφορούν χωροταξικά θέµατα, διαχείριση και προστασία αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, ανάπτυξη οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και περιβαλλοντική εκπαίδευση. Με στόχο την υ- ποστήριξη των παραπάνω αντικειµένων παρέχονται υπηρεσίες στις οποίες περιλαµβάνονται: 6

9 Σχεδιασµός αστικού και περιαστικού πρασίνου Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ιαχείριση και αποκατάσταση φυσικών οικοσυστηµάτων ιαχείριση φυσικών πόρων. ιαχείριση και σχεδιασµών λεκανών απορροής Υδρολογική και γεωλογική αξιολόγηση υδάτινων πόρων Σχεδιασµός τοπίων Σχεδιασµός προγραµµάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης Σχεδιασµός οικοτουριστικών προγραµµάτων και δραστηριοτήτων. Ανάπτυξη εγκαταστάσεων αναψυχής 2.5 Γεωγραφικά Συστήµατα & Μοντέλα Η AMBIO παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες Γεω Πληροφορικής, στις οποίες περιλαµβάνεται η ανάλυση δεδοµένων πεδίου και η ανάπτυξη µαθηµατικών οµοιωµάτων σε συνδυασµό µε Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π. Geographic Information System G.I.S.). Η εξειδικευµένη γνώση, η τεχνογνωσία και η στελέχωση του Τµήµατος Γεωγραφικών Συστηµάτων και Μοντέλων, επιτρέπει την παροχή ολοκληρωµένων καινοτόµων υπηρεσιών, προσαρµοσµένων να εξυπηρετούν τους τοµείς δραστηριότητας της ΑΜΒΙΟ. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατανέµονται σε συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες οι οποίες αφορούν: Σχεδιασµό και υλοποίηση σχεσιακών βάσεων δεδοµένων. Χωρική ανάλυση ηµιουργία θεµατικών Ανάπτυξη οµοιωµάτων πρόβλεψης Ανάπτυξη µαθηµατικών οµοιωµάτων Ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων. Σχεδιασµό και ανάπτυξη λογισµικού. Στα πλαίσια της δραστηριότητας του, το Τµήµα, καταρτίζει ολοκληρωµένα προγράµµατα παρακολούθησης καταγραφής, και εξοµοίωσης φυσικών ή ανθρωπογενών διεργασιών και φαινο- µένων. 7

10 1400 Τα υποστηριζόµενα από το Τµήµα Northing Ποιότητας πρότυπα περιλαµβάνουν: Ορθής Βιοµηχανικής Πρακτικής (GMP). ιαχείρισης Ολικής Ποιότητας 200 Solids (gr m y ) -30 Depth (m) (TQM) Easting Στο πλαίσιο αυτό χρησιµοποιούνται διεθνώς καθιερωµένα συστήµατα ή αναπτύσσονται νέα από την ΑΜΒΙΟ, εστιάζοντας στην: Παραγωγή θεµατικών χαρτών. Παρακολούθηση και εξοµοίωση µηχανισµών θαλάσσιας ρύπανσης. Παρακολούθηση και διαχείριση ε- πιφανειακών και υπογείων υδάτων. Παρακολούθηση δικτύων και αγωγών. 2.6 Συστήµατα Ποιότητας Η ΑΜΒΙΟ δραστηριοποιείται στη µελέτη, την εγκατάσταση και διαχείριση συστηµάτων ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, µε εφαρµογές τόσο στον ιδιωτικό, όσο και το δηµόσιο τοµέα. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες αφορούν Ευρωπαϊκής Επιχειρηµατικής Αριστείας (EFQM). ιαχείρισης Ποιότητας (ISO- 9001:2008). Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ISO :2004 & EMAS). Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίµων (HACCP & ISO-22000:2005). Πιστοποίησης Γεωργικών Προϊόντων (EUREPGAP). Σήµανσης CE. Ασφάλειας και Υγιεινής Εργαζοµένων (OSHAS-18001). Ποιότητας εργαστηρίων (ISO /EN45001). SEVESO II. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.). Κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού. ένα µεγάλο αριθµό διεθνών προτύπων. 8

11 µατα συνεργαζόµενων εταιρειών και µε ερευνητικά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στα αντικείµενα που απασχολούν το Τµήµα περιλαµβάνονται: η ανάπτυξη εργαλείων GIS και χωρικής ανάλυσης, 2.7 Έρευνα & Τεχνολογία Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η ΑΜΒΙΟ επενδύει δυναµικά στην ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε θέµατα τα οποία σχετίζονται µε το πρωτογενή τοµέα, τη διαχείριση φυσικών πόρων και την επεξεργασία αποβλήτων. η ανάπτυξη και εφαρµογή µαθηµατικών οµοιωµάτων, η ανάπτυξη συστηµάτων τηλεµετρίας και καταγραφής δεδοµένων πεδίου, η ανάπτυξη καινοτόµου τεχνολογίας στον τοµέα των ζωοτροφών Για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Τµήµατος Έρευνας και Τεχνολογίας, η εταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε αντίστοιχα τµή- 9

12 3. ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗ- ΤΑΣ Η ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα σύνολο συµβουλευτικών υπηρεσιών, εστιάζοντας στον Πρωτογενή Τοµέα και τη Βιοµηχανία Τροφίµων, το Περιβάλλον, την Ενέργεια και τον Τουρισµό. Η Εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες για την σύνταξη ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών σχεδίων ενσωµατώνοντας εθνικά και ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά κίνητρα. Η συσσωρευµένη εµπειρία και τεχνογνωσία της, επιτρέπει την ανάπτυξη καινοτόµων ιδεών βασισµένων σε τεχνολογίες αιχµής, πρωτοποριακές µεθόδους σχεδιασµού, διαχείρισης και διοίκησης έργων. Η συστεµική προσέγγιση της ΑΜΒΙΟ οδηγεί στην επιλογή της πλέον κατάλληλης στρατηγικής ανάλογα µε το είδος και τους στόχους του επιχειρηµατικού σχεδίου. Η προσέγγισή της λαµβάνει υπόψη τις θέσεις όλων των ε- µπλεκόµενων φορέων σε συνδυασµό µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε τοµέα της αγοράς, µεγιστοποιώντας τα οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. 3.1 Πρωτογενής Τοµέας & Βιο- µηχανία Τροφίµων Η ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα σύνολο συµβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της στον πρωτογενή τοµέα και τη βιοµηχανία τροφίµων Η Εταιρεία ειδικεύεται στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και στη σύνταξη τεχνικών µελετών εστιάζοντας στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη βιοµηχανία κρέατος και πουλερικών, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες. 3.2 Περιβάλλον Η ΑΜΒΙΟ υποστηρίζει δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς παρέχοντας σε αυτούς συµβουλευτικές υπηρεσίες µε α- ντικείµενο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις φυσικών διεργασιών και ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, τη διαχείριση φυσικών πόρων και αποβλήτων και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενηµέρωση 10

13 3.3 Ενέργεια Η ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα σύνολο συµβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της στον τοµέα της ενέργειας. 3.4 Τουρισµός Η ΑΜΒΙΟ παρέχει ένα σύνολο συµβουλευτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της στον τοµέα του τουρισµού. Η εταιρεία αναλαµβάνει το σχεδιασµό την έκδοση αδειών και την διαχείριση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, µικρών υδροηλεκτρικών µονάδων, µονάδων επεξεργασίας σκουπιδιών µε συµπαραγωγή ενέργειας. Στις υπηρεσίες της Εταιρείας περιλαµβάνονται επίσης θέµατα ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής συµπεριφοράς κτιρίων Η εταιρεία ειδικεύεται στην υποστήριξη πέντε θεµατικών ενοτήτων της τουριστικής βιοµηχανίας. η δηµιουργία υποδοµών φιλοξενίας, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων περιπέτειας, αναψυχής, οικοτουρισµού και αγροτουρισµού. 11

14 4. ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ 4.1 Τράπεζες & Χρηµατοδοτικοί φορείς NBGI PE ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ SEE TWO Α.Β.Ε.Ε. SUNCARRIER HELLAS Α.Ε. VENERGIA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. VVD SOLAR Α.Ε. ΑΙΓΗΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΡΓΙΝΝΟΥΣΕΣ Α.Ε. ΒΕΓΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΒΕΛΤΙΩΝ Ε.Π.Ε. 4.2 Κατασκευαστικές επιχειρήσεις ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε ΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΣΑΙΟΛ Α.Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 4.3 Επιχειρήσεις παραγωγής ε- νέργειας A+F GMBH ARC ENERGY Α.Ε. ENFINITY ENERGY HELLAS Ltd EOLINVEST HELLAS SAS EOS MANAGEMENT Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ GDP SOLAR Α.Ε. ΙΤΑ Α.Ε. RENAPPS Α.Ε. SAFE ENERGY Α.Ε. SANYO HELLAS HOLDING ΓΟΥΙΝΤ ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ 7 ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ.Π.Ε. ΕΝΕΡΓΚΟ Α.Ε. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡ- ΓΙΑ ΑΕΒΕ ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ι ΕΑ Α.Ε. ΚΗΠΟΥΡΟΣ Κ. ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ARCADIA HOTEL ΛΕΚΚΑΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε. ΝΟΒΟΤΕΞ Α.Υ.Β.Ε. ΠΕΡΡΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 12

15 ΠΡΟΛΟΥΞ ΚΡΗΤΗ ΜΕ.Π.Ε. ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΗΣ Α ΑΜ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΣΠΙΝ ΥΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. ΣΥΝΜΟΡ Α.Ε. ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΠΑΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΦΕΓΓΗ Α.Ε. ΧΑΒΙΑΡΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΗΛΙΕΝΕΡ- ΓΕΙΑ. 4.4 Παραγωγικές επιχειρήσεις ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΕΙΣ ΩΚΕΑΝΟΣ Α.Ε. ΡΟ ΟΥ ΕΜΙΡΗΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ- ΣΜΩΝ ΠΕΖΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΙΚΟΥ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΚΑ Α ΑΡΓΩ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗ- HELLENIC TUNA Α.Ε. LOGISTICS ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ POSEIDON TUNA HELLAS Α.Ε. RED ANCHOR Α.Ε. SEA FARM ΙΟΝΙΑΝ Α.Ε. SELONDA INTERNATIONAL LTD XYLOTRADE LIMITED ΑΓΙΑΝΚΑ Ε.Π.Ε. ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕΠΕΕ Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΡΤΙΝΟ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΟΡΚΥΣ Α.Ε. ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ. & Π. Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟΥΠΑΚΗ Α.Ε. ΤΣΟΥΜΑ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡ. ΓΕΛΕΣΜΕΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΧΑΝΟΓΛΟΥ Α.Ε. 13

16 4.5 Επιχειρήσεις παραγωγής λογισµικού & διαδικτυακών εφαρµογών ATCOM Α.Ε. SIBA SOFT Α.Ε. 4.6 Επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας SENSIN Ε.Π.Ε SENSORNET LTD NESS BOTANIC GARDENS, ΗΝΩ- ΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ RELAXURE Ε.Π.Ε. RESDE Α.Ε. VISIT CHESTER&CHESHIRE, Η- ΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΠΛΑ ΑΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ- ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΦΟΙ Θ. ΡΑΣΣΙΑ Ο.Ε. ΒΑΡΟΤΣΗΣ Β. ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Λ. 4.7 Τουριστικές επιχειρήσεις 3A AGRO-FOOD TECHNOLOGY PARK, ΙΤΑΛΙΑ ARCADIA HOTEL ΑΕΞΤΕ DIVING TRAVEL, ΕΥΒΟΙΑ FOUNDATION IMC INTERNA- TIONAL MARINE CENTRE ONLUS, ΙΤΑΛΙΑ FOUNDATION SCHLOSS DYCK, ΓΕΡΜΑΝΙΑ LA ROCHE JAGU, ΓΑΛΛΙΑ NATIONAL GEOGRAPHIC Α.Ε. NATIONAL TRUST, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑ- ΣΙΛΕΙΟ ΒΙΛΛΑ ΠΡΕΣΙΕ ΑΤΟΞΕ ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ & ΠΑΡΚΑ, Ε.Π.Ε. ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ. ΟΥΛΟΣ ΑΞΤΟΕ ΟΥΜΠΟΣ Γ. ΕΛΑΓΡΟ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΤΙΡΙΩΝ - Κ. ΜΠΕΝΑ- ΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟ- ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.ΕΝ.Α.Ε.) ΚΑΤΑ ΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΕΑΣ ΜΑ- ΚΡΟΝΗΣΟΥ Α.Ε. 14

17 ΚΑΤΑ ΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΘΩΝΗΣ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΥΛΟΥ Α.Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ Α.Ε. ΤΣΙΚΡΙΚΑ Ε.Π.Ε. ΦΟΙΝΙΚΑΣ Α.Ε. 4.8 Εµπορικές επιχειρήσεις AVITECH Ο.Ε. DIONIC Α.Ε. ΚΕΥ FOOD Α.Ε. VETERIN Α.Β.Ε.Ε. Μ& ΚΡΕΙΝΣ Ε.Π.Ε. ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΥΝΜΟΡ Α.Ε. ΣΩΡΡΟΣ Α.Ε. ΦΡΕΣΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 4.9 Ελληνικοί φορείς του ηµοσίου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ Ο- ΝΙΑΣ ΑΝΚΟ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΦΛΩ Α.Ε. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ ΜΚΟ ΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΕ- ΣΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΑΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ Ω EKANHΣΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕ- ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.Α.ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15

18 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ- ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.10 Ευρωπαϊκοί φορείς του η- µοσίου CITY OF LINKOPING, ΣΟΥΗ ΙΑ 4.11 Φορείς του ηµοσίου σε τρίτες χώρες FACULTY OF SCIENCES OF TUNIS, NORTH-EAST TUNISIA, ΤΥΝΗΣΙΑ INSTITUTE OF GRADUATE STUD- IES AND RESEARCH ALEXAN- DRIA UNIVERSITY, MATROUH GOVERNORATE, ΑΙΓΥΠΤΟΣ INSTITUTE OF THE ENVIRON- MENT, UNIVERSITY OF BALA- MAND, ΛΙΒΑΝΟΣ LANDSCHAFTSVERBAND FALEN-LIPPE, ΓΕΡΜΑΝΙΑ DUBLIN CITY COUNCIL (PARKS & LANDSCAPES SERVICES), ΗΝΩΜΕ- ΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND LVR, ΓΕΡΜΑΝΙΑ WEST- MANCHESTER METROPOLITAN UNIVERSITY, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ MAYOR SANTA LUCIA COUNCIL, ΜΑΛΤΑ PROVINCIE LIMBURG, ΟΛΛΑΝ ΙΑ UMBRIA REGION, ΙΤΑΛΙΑ 16

19

20

Οδηγός ΤουριστικώνΥπηρεσιών

Οδηγός ΤουριστικώνΥπηρεσιών Οδηγός ΤουριστικώνΥπηρεσιών ΑΘΗΝΑ2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 5 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 7 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 10 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 6. ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ TÜV AUSTRIA HELLAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές:

Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κοινά Τμήματα ΑΕΙ 2ου και 4ου Πεδίου Στο Μηχανογραφικό του 2015 έχουμε τις εξής κοινές σχολές: Κωδικός/Βάση 2014 κατ.90%/βαθμίδα/ονομασία 327 [ 12454](ΑΕΙ)-Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ 5 ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αθήνα...3 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου, Κρήτης...5 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου...6 Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1: 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 1 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Παράρτημα. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020. Ιούλιος, 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 Παράρτημα Ιούλιος, 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Η εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗN ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ σελ. 1 Φίλες και Φίλοι, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Στις εκλογές της 18ης Μαΐου η χώρα συνεχίζει την προσπάθεια, η Δυτική Ελλάδα αλλάζει σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων 1 Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ

ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΡΟ 4.6: ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΣΗ 4.6.1.: ΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΠΚ) Περιφερειακός

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα