ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 1 Καταραχιά Ανδρονίκη Κοινωνική Οικονομία Οι παρακάτω πτυχιακές μπορούν να ανατεθούν από 20/03/2014 μέχρι και 31/03/2014 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΤΙΤΛΟΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ) Συνεταιριστικές Κοινωνικές Επιχειρήσεις ΠΡΟΤΕΙΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Cooperative Social Enterprises 1 έως 2 2 Καταραχιά Ανδρονίκη Μάρκετινγκ Η Ικανοποίηση των Εργαζομένων στις Ιδιωτικές Τράπεζες Employee satisfaction in private banks 1 έως 3 3 Καταραχιά Ανδρονίκη Μάρκετινγκ Η ικανοποίηση των εργαζομένων στις Συνεταιριστικές Τράπεζες Employee satisfaction in cooperative banks 1 έως 3 4 Καταραχιά Ανδρονίκη Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Η ΕΚΕ στις Ελληνικές Τράπεζες: Αξιολόγηση, Κατάταξη και τι πρέπει να προσέξουν οι Ελληνικές Τράπεζες CSR in Greek Banks : Evaluation, Classification and what to watch the Greek Banks 1 έως 2 5 Καταραχιά Ανδρονίκη Μάρκετινγκ Γυναικεία Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα Women entrepreneurship in Greece 1 6 Καταραχιά Ανδρονίκη Μάρκετινγκ Πράσινο Μάρκετινγκ Green Marketing 1 7 Καταραχιά Ανδρονίκη Μάρκετινγκ Η υιοθέτηση του Διαδικτύου από Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις μίας Ελληνικής Περιφέρειας (π.χ. της Κεντρικής Μακεδονίας). Hotel Attitudes on Internet Adoption : an Analysis from a Greek Region (e.g. Central Macedonia). 1 έως 2

2 8 Καταραχιά Ανδρονίκη Διοίκηση Επιχειρήσεων Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελληνική πραγματικότητα: Μια περίπτωση μελέτης Corporate Social Responsibility in Greek reality: A Case Study. 1 9 Χιωτίδης Γεώργιος Κοινωνική οικονομία. H ελληνική περίπτωση 10 Χιωτίδης Γεώργιος 11 Χιωτίδης Γεώργιος Αξιολόγηση επενδύσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας Παρουσίαση Α.Ε, εγγραφές σύστασης, τέλους χρήσης και προσδιορισμός οικονομικών καταστάσεων 12 Χιωτίδης Γεώργιος Αποτίμηση επιχειρήσεων: Μέθοδοι προεξοφλημένων ταμειακών ροών και κερδών. 13 Χιωτίδης Γεώργιος Επιχειρηματικά σχέδια: Μεθοδολογία εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων ένα παράδειγμα 14 Χιωτίδης Γεώργιος Η κλασσική σχολή της οικονομικής σκέψης 15 Χιωτίδης Γεώργιος Προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού, ανάλυση ευαισθησίας και επίλυση με τη χρήση Η/Υ. 16 Χιωτίδης Γεώργιος Η έννοια της αξίας ως μέτρο απόδοσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 17 Μαυρίδης Δημήτριος Η Συμβολή της κοστολογικής σκέψης στην ορθολογική διαμόρφωση των τιμών σε περιόδους κρίσης The contribution of the cost accounting thought to the rational price policy in periods of crisis 18 Μαυρίδης Δημήτριος Η ανάλυση των αποκλίσεων ως εργαλείο διοικητικών αποφάσεων και επιχειρηματικής αποδοτικότητας Variance analysis as an instrument for managerial decisions and enterprise performance

3 19 Μαυρίδης Δημήτριος Η πρότυπη κοστολόγηση και η λογιστική μεταχείριση της στον δευτερογενή τομέα Standard cost accounting and the related financial accounting treatment in the secondary sector 20 Μαυρίδης Δημήτριος Εξωλογιστική και εσωλογιστική κοστολόγηση - Συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες πρακτικές κοστολόγησης Cost accounting and financial accounting convergent or divergent cost accounting practices 21 Μαυρίδης Δημήτριος Η σημασία της αναλυτικής λογιστικής για μία επιχείρηση τριτογενούς τομέα (εμπόριο) The impact of analytic financial accounting for an enterprise in the tertiary sector (trade) 22 Πιτόσκα Ηλέκτρα Στρατηγικές Διεθνοποίησης Στρατηγικές Διεθνοποίησης Ελληνικών Επιχειρήσεων: Μια περίπτωση μελέτης» Greek Business Internationalization Strategies: A Case Study " 23 Πιτόσκα Ηλέκτρα Ελληνική Οικονομία «Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο» "Impact of economic crisis on Greek hotel industry" 24 Πιτόσκα Ηλέκτρα Οικονομική Ανάπτυξη Οικονομική & Κοινωνική Ανάπτυξη ενός Νομού: Η περίπτωση μιας δυναμικής αγροτικής ορεινής περιοχής. Economic & Social Development of a prefecture: The case of a dynamic rural mountain area. 25 Πιτόσκα Ηλέκτρα Ελληνική Οικονομία «Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα ελληνικά νοικοκυριά» "Impact of economic crisis on Greek households' 26 Πιτόσκα Ηλέκτρα Στρατηγική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων «Αμυντικές Στρατηγικές Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων την περίοδο της οικονομικής κρίσης» "Defense Strategies for SMEs in the period of economic crisis" 27 Πιτόσκα Ηλέκτρα Στρατηγικές Διεθνοποίησης «Διεθνής Εξωστρέφεια & Στρατηγικές Σχέσεις των ελληνικών Οινοποιητικών Επιχειρήσεων» "International Extraversion & Strategic Relations of Greek Winemaking Enterprises» 28 Πιτόσκα Ηλέκτρα Ελληνική Οικονομία Η Συμβολή του Λιμένα Ηγουμενίτσας στην τοπική & εθνική Οικονομία. The Contribution of Igoumenitsa's Port in the local and national economy.

4 29 Πιτόσκα Ηλέκτρα Στρατηγική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Αναπτυξιακές Στρατηγικές Καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» Development Strategies for Innovative SMEs " 30 Καραφόλας Συμεών Επιχειρηματικά σχέδια, Χρηματοδότηση επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκή Ενωση Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων : περίπτωση μελέτης Financing of SMEs through european funds: case studies 31 Καραφόλας Συμεών Επιχειρηματικά σχέδια, Χρηματοδότηση επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκή Ενωση Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων : περίπτωση μελέτης Financing of SMEs through european funds: case studies 32 Καραφόλας Συμεών Δημοσιονομική Πολιτική, Ευρωπαϊκή Ενωση Δημοσιονομικό έλλειμμα και Δημόσιο Χρέος στις χώρες της ΟΝΕ Public Deficit and Debt at the Eurozone countries 33 Καραφόλας Συμεών Μακροοικονομία, Δημοσιονομική πολιτική Η επίπτωση του μνημονίου στην οικονομία: μια περιφερειακή εξέταση Consequences of the Stabilization Program to the Economy: a regional analysis 34 Καραφόλας Συμεών Μακροοικονομία, Δημοσιονομική πολιτική Ο χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: μια οικονομική εξέταση Chart of university education: an economic examination 35 Καραφόλας Συμεών Διεθνές εμπόριο, Μακροοικονομία Δομή και εξέλιξη του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου Structure and structure of the Greek foreign trade 36 Καραφόλας Συμεών Χρηματοπιστωτικοί θεσμοί Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελληνική τραπεζική Αγορά: επιπτώσεις στην ανάπτυξη του δικτύου Acquisitions and mergers in the Greek banking market: implications for the development of the network 37 Δριτσάκη Χάϊδω Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια εμπειρική μελέτη για τη Βουλγαρία Foreign Direct Investment and Economic Growth: An empirical study for Bulgaria 38 Δριτσάκη Χάϊδω Τουρισμός και Οικονομική Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Ελλάδας Tourism and Economic Development: The case of Greece 39 Δριτσάκη Χάϊδω Ο Νόμος του Okun Θεωρητική Θεμελίωση και Εμπειρική Μελέτη: Η περίπτωση της Ελλάδας Okun s Law Theoretical Establishment and Empirical Investigation: The case of Greece 40 Δριτσάκη Χάϊδω Πληθωρισμός και Ανεργία: Η περίπτωση της (.μιας χώρας) Inflation and Unemployment: The case of.

5 41 Δριτσάκη Χάϊδω Εξαγωγές και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις: Μια εμπειρική μελέτη για την Exports and Foreign Direct Investment: An empirical study for 42 Δριτσάκη Χάϊδω 43 Δριτσάκη Χάϊδω 44 Δριτσάκη Χάϊδω Δημόσιες Δαπάνες και Εθνικό Εισόδημα: Η περίπτωση της. Η επίδραση Μακροοικονομικών Μεγεθών στις αποδόσεις τιμών μετοχών: Μια μελέτη για την Η σχέση επιτοκίου και επενδύσεων: Μια εμπειρική μελέτη για την Public Expenditure and GDP: The case of. The influence of macroeconomic variables on stock returns: A study for The relationship between interest rates and investment: An empirical study for.. 45 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων( Θεωρία Χρημ/κωνΕφαρμογών ΣΤ' ) Η εφαρμογή του Μοντέλου Κρίσης του E. Altman στις Ελληνικές Συνεταιριστικές Τράπεζες και η διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων του. The implementation of the Model Crisis of E. Altman in the Greek Cooperative Banks and diagrammatic representation of the results. 46 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Πόσο βοήθησε η έλευση του που επέφερε μείωση συναλλαγματικού κινδύνου και ποιες ήταν οι επιπτώσεις του στις εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. What helped the advent of the that has reduced foreign exchange risk and what is the impact of acquisitions and mergers of banks in Greece and the European Union 47 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Πως οι εξαγορές και συγχωνεύσεις των τραπεζών οδηγούν στην ολοκλήρωση της αγοράς των τραπεζών στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την τελευταία δεκαετία. How acquisitions and mergers of banks have lead market integration of banks in Greece and particularly in the European Union over the last decade. 48 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Διεθνείς Αγορές Η ετήσια εξέλιξη της ισοτιμίας Ευρώ Δολαρίου, καθώς και η σχέση επιτοκίων της ΕΚΤ και FED από το 2000 μέχρι και το Υπάρχει συσχετισμός ή όχι. Πόσο και πως η χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε τα 4 αυτά μεγέθη The annual progression rate of Euro dollar and the relationship between interest rates of the ECB and FED from 2000 until Is there a correlation or not? Whether and how the financial crisis impacted these 4sizes.

6 49 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Κεφαλαιαγορά ΙΙ 50 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Η ετήσια πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών των χωρών της ευρωζώνης από το 1990 έως και το Αντανακλάται ή όχι η χρηματοπιστωτική κρίση στην πορεία αυτή. Εξαγορές και συγχωνεύσεις Τραπεζών σε εγχώριο και διασυνοριακό επίπεδο The annual course of stock exchange indexes of the eurozone countries from Reflected or not the financial crisis? Mergers and Acquisitions in domestic and cross-border level 51 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Υπερβάλλουσες αποδόσεις μετοχών Abnormal returns on stock exchange market 52 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Χρηματιστήριο και παράγωγα Stocks and derivatives 53 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές, και Κεφαλαιαγορές International Financial Markets, and Capital markets 54 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τραπεζική Λογιστική Bank Accounting 55 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Λογιστική Εταιρειών Accounting of Companies 56 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Χρηματοοικονομική Λογιστική Financial Accounting 57 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Analysis of Financial Statements of Banks and Enterprises 58 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Μοντέλα Αποτίμησης και Αξιολόγησης Τραπεζών και Επιχειρήσεων Valuation Models and Evaluation of Banks and Enterprises 59 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Μοντέλα Χρεοκοπίας Τραπεζών και Επιχειρήσεων Models and Business for Bankruptcy 60 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων Analysis and evaluation of investments 61 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Επιχειρηματικά Σχέδια Τραπεζών και Επιχειρήσεων Business Plans for companies and banks 62 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Μοντέλα Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας Τραπεζών και Επιχειρήσεων Profitability and Efficiency Models of Banks and Enterprises

7 63 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Leasing, Factoring, Franchise, Forfaiting, Venture Capital, Corporate Finance, Retail Finance, Joint Venture Loans Leasing, Factoring, Franchise, Forfaiting, Venture Capital, Corporate Finance, Retail Finance, Joint Venture Loans 64 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Stress Test Τραπεζών Stress Test Banks 65 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Κλαδική Λογιστική Sector Accounting 66 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Διαχείριση Κινδύνου Risk Management 67 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Κοινοπρακτικά Δάνεια Syndicated Loans 68 Κυριαζόπουλος Γεώργιος Στρατηγική Επιχειρήσεων και Τραπεζών Strategy for Banks and Companies 69 Τσιώρας Κων/νος Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs) βασισμένα στο Υπολογιστικό Νέφος Cloud-based Enterprise Resource Planning Systems (ERPs) 70 Τσιώρας Κων/νος Εμπορικά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs) vs. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs) Ανοιχτού Λογισμικού Commercial ERPs vs. Open Source ERPs 71 Τσιώρας Κων/νος Επιχειρηματική Ευφυΐα και Κινητή Πρόσβαση για Συστήματα Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Business Intelligence and Mobility for Supply Chain Management (SCM) systems 72 Τσιώρας Κων/νος Η ενσωμάτωση των Κοινωνικών Δικτύων στα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERPs) Integrating Social Media in ERPs 73 Τσιώρας Κων/νος Κινητή πρόσβαση σε Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες Mobile Customer Relationship Management (CRM) Systems 74 Τσιώρας Κων/νος Χρήση Λογισμικού Διαχείρισης Εργου από Ελληνικές εταιρίες The use of Project Management software by Greek companies 75 Τσιώρας Κων/νος Λογισμικό Βελτιστοποίησης Εργατικού Δυναμικού Workforce Optimization Software 76 Ζιώγας Ιωάννης Αγορές Χρήματος και Κεφαλαιου Financial Markets and Capital Markes

8 77 Ζιώγας Ιωάννης Η εξέλιξη του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος στην Ελλάδα The Evolution of the Financial System in Greece 78 Ζιώγας Ιωάννης Χρηματοοικονομική Δείκτες και Αποτίμηση Μετοχών Financial Ratios and Valuation of Shares. 79 Ζιώγας Ιωάννης 80 Ζιώγας Ιωάννης 81 Ζιώγας Ιωάννης Επενδύσεις -Κίνητρα και Ανασταλτικοί Παράγοντες επενδύσεων στην Ελλάδα Investment Incentives and Inhibitory Factorsοδ Ιnvestments in Greece Ιδιωτική Ασφάλιση στην Ελλαδα Private Insurance in Greece Μέτρηση και Ανάλυση των Βασικών Μακροοικονομικών Μεγεθών Measurement and Analysis of Μacroeconomic Fundamentals 82 Ζιώγας Ιωάννης Εξαγωγές-Έννοια,Σημασία και η Συμβολή των Εξαγωγών στην Ελληνική οικονομία Export Meaning, Importance and Contribution of Exports in Greek economy 83 Ζιώγας Ιωάννης Ο Ρόλος των Πολυεθνικών στο Παγκόσμιο Καπιταλιστικό Σύστημα The Role of Multinational in the World Capitalist System

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 205 ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μάρκετινγκ ΤΙΤΛΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Η' ΜΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ(ΑΕΜ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Επιλογή-εκπαίδευση-αξιολόγηση ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Εφαρμογών:Κυριαζόπουλος Γεώργιος. Τηλ.: + 30 24610 68188, + 30 6946 908511 E-mail: kyriazog@teiwm.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Καθηγητής Εφαρμογών:Κυριαζόπουλος Γεώργιος. Τηλ.: + 30 24610 68188, + 30 6946 908511 E-mail: kyriazog@teiwm. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.)ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ GR 5010 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής Εφαρμογών:Κυριαζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΤΕΝΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Καθηγητή Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρα 2011 2 I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα και Επώνυμο: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156 54006- Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310891-596 fax 2310891-602 e-mail: karagth@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 2. Από 30/10/2007 μέχρι 06/09/2013 Καθηγήτρια (Τακτική Θέση), Τμήμα Λογιστικής, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, ΤΕΙ Ηπείρου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία: Ονοματεπώνυμο: Αλίνα Χυζ Διεύθυνση Εργασίας: ΤΕΙ Πειραιά Τ.Κ. 12244 ΑΙΓΑΛΕΩ Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250 Τηλέφωνο: 210 5381267 Φαξ: 210 5381281 E-mail: alinahyz@teipir.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAILS Διεύθυνση : Παραδείσου 15-171 23 Ν. Σμύρνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND SHIPPING Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων/titles of postgraduate

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742

Βιογραφικό Σημείωμα. Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Βιογραφικό Σημείωμα Επώνυμο : ΔΕΛΗΘΕΟΥ Όνομα : Βασιλική Όνομα πατρός : Δημήτριος Διεύθυνση : Νεïγύ 29, 111 43 ΑΘΗΝΑ Ηλεκτρ. διεύθυνση: vdelith@hua.gr Τηλέφωνα : +30 210 2533573, +30 6945 372742 Κατεχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος Καθηγήτρια

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος Καθηγήτρια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ GR 50100 ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ Γ. ΠΙΤΟΣΚΑ, Ph.D, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ ΑΦΙ Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ ΑΦΙ Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Γ. Χριστόπουλος Διεύθυνση Γραφείου: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, γραφείο 315, Σταδίου 5, Αθήνα Τ.Τ. 105 62 Διεύθυνση Οικίας: Αριστάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ)

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Περίγραμμα Μαθημάτων Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) Η Στρατηγική Διοίκηση αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στηριζόμενη στον ορθό σχεδιασμό, την

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ 156 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΒΑΖΑΚΙΔΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1954 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΜΕΣΟΡΟΠΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠ, τμ. Λογιστικής ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠ, τμ. Λογιστικής ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Όνομα/Επώνυμο : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Όνομα πατέρα : ΦΩΤΙΟΣ Όνομα μητέρας : Ελισάβετ Τόπος γέννησης : Αρσένι Ν. ΠΕΛΛΑΣ Τόπος κατοικίας : Απαμείας 2, Τ.Κ. 62124 ΣΕΡΡΕΣ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ: 2. 3. ΠΤΥΧΙΟ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

SESSION 1 ENERGY MARKETS

SESSION 1 ENERGY MARKETS SESSION 1 ENERGY MARKETS Alexandridis, A. Zapranis, S. Livanis, Department of Accounting and Finance, University of Macedonia of Economics and Social Studies Analyzing Crude Oil Prices and Returns Using

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Βιογραφικό Σηµείωµα. Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Βιογραφικό Σηµείωµα Ονοµατεπώνυµο Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ Τρέχουσα Θέση 2003 σήµερα Καθηγητής Χρηµατοοικονοµικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Επιστηµών ιοίκησης Τµήµα Ναυτιλίας & Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 22,

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ Στέργιος Αθιανός ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΙΑΝΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΣΤΕΡΓΙΟΣ E-mail: : as@teiser.gr ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 23210 49175

Διαβάστε περισσότερα

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3. Εκπαιδευτική Διδακτική Δραστηριότητα 3.1. Πανεπιστημιακή Διδασκαλία Α. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ. ΛΙΑΠΗΣ 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο : Κωνσταντίνος Λιάπης Πατρώνυμο : Ιωάννης Μητρώνυμο : Αθηνά Ημ/νία Γέννησης : 09/10/1964 Διεύθυνση Κατοικίας : Φαλήρου 12, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας Νέα Δημοκρατία Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής)

Διαβάστε περισσότερα

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών

Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Παπαηλίας Ιανουάριος 2008 Σπουδών, Τίτλων, Επιστηµονικών Δηµοσιεύσεων, Ανακοινώσεων Με συνοπτικό υπόµνηµα εργασιών Θεόδωρος Παπαηλίας του Μιχαήλ Ταχ.Δ/νση: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2012 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...2 EXECUTIVE SUMMARY...5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...8 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2011 ICAP GROUP Α.Ε. Ανάδοχος: ICAP GROUP A.E. [Επιλογή ημερομηνίας] ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας»

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας» 10 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) Διοργανωτής: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς «Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα