Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής"

Transcript

1 Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

2 Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 18 «Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ομάδων στόχου και την ευρύτερη διάδοση του Σχεδίου» της Πράξης: «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής» που υλοποιείται από την Α.Σ. «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ». Αθήνα, Νοέμβριος 2012

3 Πίνακας Περιεχομένων Επεξήγηση Συντμήσεων...5 Εισαγωγή Γενικά Στοιχεία της Πράξης Ταυτότητα της Πράξης Στόχος της Πράξης και Πεδίο Παρέμβασης Ειδικότεροι Στόχοι Οφέλη από τη Συμμετοχή στην Πράξη Δικαίωμα Συμμετοχής Διαδικασία Υπαγωγής στις Δράσεις που Περιλαμβάνει η Πράξη Πρώτο Στάδιο: Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής Δικαιολογητικά Συμμετοχής Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Δεύτερο Στάδιο: Συνεντεύξεις Υποψηφίων Τρίτο Στάδιο: Αξιολόγηση και Επιλογή Ενημέρωση Υποψηφίων, Εχεμύθεια και Εμπιστευτικότητα Πληροφοριών Παρουσίαση της Πράξης Φορέας Υλοποίησης Δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη...14 Δράση 1: Έρευνα της τοπικής αγοράς εργασίας...14 Δράση 2: Δικτύωση ωφελουμένων με επιχειρήσεις - Fora εργασίας...15 Δράση 3: Ηλεκτρονική δικτύωση ΑΣ με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς...15 Δράση 4: Επαγγελματική κατάρτιση 100 ανέργων με αναπηρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Τουριστικής Επιχείρησης και Τουριστικού Γραφείου...15 Δράση 5: Κατάρτιση ανέργων με αναπηρία σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ με πιστοποίηση

4 Δράση 6: Ασύγχρονη (asynchronous, off-line) εκπαίδευση 100 ανέργων με αναπηρία σε θέματα αγγλικής τουριστικής ορολογίας...16 Δράση 7: Αρχική Συμβουλευτική: ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο...17 Δράση 8: Συμβουλευτική Υποστήριξη με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων...17 Δράση 9: Συμβουλευτική Υποστήριξη με στόχο την επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελουμένων...17 Δράση 10: Θεματικό εργαστήριο σύγχρονες τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο...18 Δράση 11: Θεματικό εργαστήριο καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση ευπαθών ομάδων - ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόλησή τους...18 Δράση 12: Επιδεικτικές επισκέψεις των ωφελουμένων σε τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία...18 Δράση 13: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός - Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη Σύσταση Ατομικών ή Άλλης Μορφής Επιχειρήσεων...19 Δράση 14: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός - Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων...19 Δράση 15: Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Απασχολησιμότητας Ατόμων με Αναπηρία - Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους...19 Δράση 16: Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης της Απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία - Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελούμενων...20 Δράση 17: Συντονισμός και Διαχείριση...20 Δράση 18: Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ομάδων στόχου και την ευρύτερη διάδοση του Σχεδίου Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Χρονοδιάγραμμα ανά δράση

5 Επεξήγηση Συντμήσεων ΑμεΑ: Α.Σ.: Ε.Ε.: Ε.Κ.Ο.: Ε.Κ.Τ.: Ε.Π.: Ε.Π.Ε.: Ε.Σ.Α.μεΑ: Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο.: ΗΑΤΤΑ: Ι.Κ.Α.: Ι.Μ.Ε. & Ε.: Κ.Ε.Κ.: ΚΕ.Π.Α.: Κ.Μ.Ο.Π.: Ο.Α.Ε.Δ.: Ο.Ε.: Άτομα με αναπηρία Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ετερόρρυθμη Εταιρεία Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες / Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία Hellenic Association of Travel & Tourist Agencies (Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων) Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού Ομόρρυθμη Εταιρεία Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.: Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Σ.Υ.Υ.: ΤΟΠ-ΕΚΟ: Τ.Π.Ε.: Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών - 5 -

6 Η Πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομίας της Περιφέρειας Αττικής αξιοποιεί όλα τα εργαλεία για την εργασιακή ένταξη των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του πρόσφατου θεσμικού πλαισίου της χώρας για την Κοινωνική Οικονομία λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία τόσο ως εργαζομένων όσο και ως καταναλωτών τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών Στόχος των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τις Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες - ΤΟΠ - ΕΚΟ) είναι να συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες μέσω της υλοποίησης ευρέως φάσματος δράσεων (μελέτες, δικτύωση, ενέργειες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης, κατάρτιση - επιμόρφωση, πληροφόρηση - συμβουλευτική - υποστήριξη) που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία:

7 Εισαγωγή Σκοπός του παρόντος Οδηγού είναι η παρουσίαση της Πράξης «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής» σε κάθε ενδιαφερόμενο με τρόπο περιεκτικό και συνεκτικό. Σ ό,τι αφορά το περιεχόμενο του Οδηγού επισημαίνεται ότι η χρήση κάποιων ουσιαστικών στο αρσενικό γένος, όπως «ωφελούμενος», «ενδιαφερόμενος» κ.λπ., γίνεται για λόγους οικονομίας και διευκόλυνσης της ανάγνωσης, εκφράζοντας ουσιαστικά και τα δύο γένη, ήτοι «ωφελούμενος / ωφελούμενη», «ενδιαφερόμενος / ενδιαφερόμενη» κ.ο.κ. 1) Γενικά Στοιχεία της Πράξης 1.1. Ταυτότητα της Πράξης Η Πράξη «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού », και πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους. Την υποχρέωση εκτέλεσης της Πράξης έχει αναλάβει το Εταιρικό Σχήμα με την Επωνυμία «Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» - υπό την εποπτεία του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Στόχος της Πράξης και Πεδίο Παρέμβασης Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η προώθηση στον τριτογενή τομέα, και ειδικότερα στον κλάδο της παροχής τουριστικών υπηρεσιών, της απασχόλησης 100 ανέργων με αναπηρία που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής. Ο τομέας του τουρισμού επιλέχθηκε συνυπολογίζοντας τα εξής: ο τουριστικός κλάδος συνιστά δυναμικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος δύναται μέσω της εφαρμογής κατάλληλων δράσεων να δημιουργήσει ισχυρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, συμπαρασύροντας προς την ίδια κατεύθυνση όλους τους - υφιστάμενους και δυνητικούς - εμπλεκόμενους στις υπηρεσίες του, - 7 -

8 η εφαρμογή του «Προσβάσιμου Τουρισμού» ή «Τουρισμού για Όλους» αφενός αποτελεί πλέον υποχρέωση της ελληνικής Πολιτείας, βάσει της επικύρωσης του ν.4074/2012 (Αρ. ΦΕΚ 88 Α / ) της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία των Ηνωμένων Εθνών, αφετέρου δύναται να ενισχύσει την τοπική αγορά, ο τουρισμός αποτελεί έναν τομέα που θα μπορούσε να απορροφήσει έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων με αναπηρία, συμβάλλοντας μ αυτόν τον τρόπο στη μείωση της ανεργίας τους και ως εκ τούτου στην άρση του αποκλεισμού που υφίστανται από τον κόσμο της εργασίας, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό, πέραν όλων των άλλων, και το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο της χώρας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας (ν.4019/ Αρ. ΦΕΚ 216 Α / ). Η Πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσω της εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο και στην αύξηση της κατανάλωσης των τουριστικών υπηρεσιών από αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα ευρωπαϊκών μελετών, σύμφωνα με τα οποία τα άτομα με αναπηρία: ταξιδεύουν εξίσου συχνά με τις λοιπές ομάδες, κάνοντας ταξίδια μεγαλύτερης διάρκειας κατά τη διάρκεια των οποίων συνήθως ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από τους συμβατικούς πελάτες, τις περισσότερες φορές συνοδεύονται από συγγενείς, φίλους ή προσωπικούς βοηθούς, αυξάνοντας τον αριθμό των διακινούμενων ατόμων, θα ταξίδευαν περισσότερο αν έβρισκαν κατάλληλες υποδομές, γεγονός το οποίο αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η πληροφόρηση προς αυτήν την κατεύθυνση εφόσον σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν προσβάσιμες υποδομές τις οποίες όμως δεν γνωρίζουν, βασίζονται ως επί το πλείστον στη γνώμη και τις εμπειρίες ατόμων της ίδιας ομάδας, εφόσον παρατηρείται έλλειμμα αναφορικά με την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για προσβάσιμους προορισμούς Ειδικότεροι Στόχοι Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στις οποίες θα απορροφηθούν οι ωφελούμενοι της Πράξης θα επιτευχθεί τόσο μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (ατομικής και κοινωνικής) όσο και μέσω της τοποθέτησής τους σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου. Ειδικότερα η υλοποίηση της Πράξης στοχεύει στην: Απασχόληση 20 ωφελούμενων μέσω της σύστασης νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) και υποστήριξής τους στα πρώτα επιχειρηματικά βήματα

9 Απασχόληση 50 ωφελούμενων μέσω της σύστασης 9 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στα εξής αντικείμενα δραστηριότητας: Ενημέρωση - προσέλκυση τουριστών με αναπηρία (3 επιχειρήσεις που θα απορροφήσουν 15 ωφελούμενους). Υποδοχή τουριστών από το εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας (3 επιχειρήσεις που θα απορροφήσουν 17 ωφελούμενους). Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης τουριστών με αναπηρία (3 επιχειρήσεις που θα απορροφήσουν 18 ωφελούμενους). Τοποθέτηση 30 ωφελούμενων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο (είτε ως μισθωτοί είτε μέσω προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας τύπου stage) Οφέλη από τη Συμμετοχή στην Πράξη Οι συμμετέχοντες στην Πράξη θα ωφεληθούν σε πολλαπλά επίπεδα τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης όσο και μετά την ολοκλήρωσή της διότι θα λάβουν: 4 Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Στήριξη (ψυχοκοινωνική, επαγγελματική), βασισμένη σε Ατομικό Πλάνο Δράσης που θα τροφοδοτείται από τις ιδιαίτερες ανάγκες, επιδιώξεις και δυνατότητες του κάθε ωφελούμενου. 4 Επαγγελματική Κατάρτιση, εξειδικευμένη στα αντικείμενα των τουριστικών υπηρεσιών, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της αγγλικής ορολογίας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, των δεξιοτήτων που εν γένει απαιτούνται για την επιτυχή ανταπόκριση των ωφελούμενων στις απαιτήσεις του τουριστικού κλάδου και την ενίσχυση των προοπτικών απασχόλησής τους. 4 Εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή τους στις δράσεις κατάρτισης που θα πραγματοποιηθούν μέσω της «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλίας. 4 Υποστήριξη από Εξειδικευμένους Συμβούλους κατά τα πρώτα επιχειρηματικά βήματα για άσκηση ατομικής ή/και συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδρύοντας είτε Ατομικές είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. 4 Υποστήριξη κατά το μεταβατικό στάδιο της εργασιακής ένταξής τους για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν

10 1.5. Δικαίωμα Συμμετοχής Η Πράξη απευθύνεται σε εκατό (100) ανέργους με αναπηρία για τους οποίους συντρέχουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: (α) είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, των οποίων η απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Ι.Κ.Α. (εφόσον είναι σε ισχύ) ή του ΚΕ.Π.Α. με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας τους δεν αναφέρει «ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία», (β) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων (Ε.Κ.Ο.) του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, (γ) είναι μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Αττικής. Επισημαίνεται πως η Πράξη επικεντρώνεται χωρικά στο σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, χωρίς να εξαιρεί κάποια από τις 8 Περιφερειακές Ενότητες (ήτοι 1. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 2. Νοτίου Τομέα Αθηνών, 3. Βορείου Τομέα Αθηνών, 4. Δυτικού Τομέα Αθηνών, 5. Πειραιώς, 6. Νήσων, 7. Δυτικής Αττικής, 8. Ανατολικής Αττικής)

11 2) Διαδικασία Υπαγωγής στις Δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη 2.1. Πρώτο Στάδιο: Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής Η αρχική ενέργεια στην οποία πρέπει να προβούν οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πράξη, είναι να συγκεντρώσουν τα εξής δικαιολογητικά: Δικαιολογητικά Συμμετοχής Υποχρεωτικά Δικαιολογητικά: 1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής 2. Μία πρόσφατη φωτογραφία 3. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 4. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή σχετική υπεύθυνη δήλωση 6. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας εγγραφής στις καταστάσεις ανέργων (Ε.Κ.Ο.) του Ο.Α.Ε.Δ. (τελευταία κάρτα σε ισχύ στην οποία να φαίνεται η ημερομηνία εγγραφής του ανέργου) 7. Αντίγραφο εγγράφου πιστοποίησης αναπηρίας 8. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας Προαιρετικά Δικαιολογητικά (κατατίθενται εφόσον υπάρχουν): 9. Φωτοτυπία απολυτηρίου βαθμίδας εκπαίδευσης στην οποία εντάσσεται ο υποψήφιος / πτυχίου σπουδών / πιστοποιητικού γνώσης ξένων γλωσσών / πιστοποιητικού γνώσης διερμηνείας νοηματικής γλώσσας 10. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (αντίγραφα) 11. Αντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας σε συνάφεια με το αντικείμενο της Πράξης Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και τα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έντυπα (οδηγό, ερωτηματολόγιο, ανακοινώσεις): (α) στα γραφεία της Α.Σ. ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ, διεύθυνση: Ερατύρας 3, Τ.Κ , Αθήνα - Σταθμός Λαρίσης (πλησίον μετρό), τηλέφωνο: (β) στα γραφεία των εξής Εταίρων της Α.Σ. «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ, διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Τ.Κ , Ηλιούπολη, τηλέφωνο:

12 Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ΗΑΤΤΑ, διεύθυνση: Ιωσήφ των Ρογών 11, Τ.Κ , Αθήνα, τηλέφωνο: Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού Κ.Μ.Ο.Π., διεύθυνση: Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ , Πειραιάς, τηλέφωνο: (γ) στις ιστοσελίδες των Εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Α.Σ. «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»: www. esaea.gr, Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής στην Πράξη μπορούν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου - εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή - να προσέρχονται από 02/10/2012 έως 14/11/2012 και ώρες: 10:00-15:00 να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις ακόλουθες διευθύνσεις: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ, διεύθυνση: Ερατύρας 3, Αθήνα - Σταθμός Λαρίσης (πλησίον μετρό) Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.ΑμεΑ, διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ΗΑΤΤΑ, διεύθυνση: Ιωσήφ των Ρογών 11, Αθήνα Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού Κ.Μ.Ο.Π., διεύθυνση: Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Πειραιάς Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν στις παραπάνω διευθύνσεις και ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Προσοχή: Στην περίπτωση της ταχυδρομικής υποβολής η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες μόνο εάν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής, ήτοι 14/11/ Δεύτερο Στάδιο: Συνεντεύξεις Υποψηφίων Μετά την υποβολή των αιτήσεων και την εξέταση της πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι καλούνται σε διαδικασία ατομικής συνέντευξης, η οποία θα διενεργηθεί από εξειδικευμένα στελέχη Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Σκοπός της συνέντευξης είναι όχι απλώς να αποσαφηνιστούν στοιχεία που έχουν καταγραφεί στις αιτήσεις και σκιαγραφούν το προφίλ των υποψηφίων, αλλά κυρίως να γίνει μια πρώτη προσπάθεια ανίχνευσης σε εξατομικευμένη βάση των ιδιαίτερων αναγκών, δυνατοτήτων και προσδοκιών κάθε υποψηφίου, ούτως ώστε να υπάρξει μια συγκροτημένη εκτίμηση της προσωπικότητάς του. Η εκτίμηση αυτή με τη σειρά της θα οδηγήσει

13 πληρέστερα στη διαμόρφωση ενός στοχευμένου και βιώσιμου πλάνου προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης για κάθε ωφελούμενο που τελικά επιλεγεί Τρίτο Στάδιο: Αξιολόγηση και Επιλογή Η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των υποψηφίων θα βασιστεί σε σύστημα μοριοδότησης, το οποίο συνδυάζει: (α) την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και (β) τη διαδικασία ατομικής συνέντευξης. Ακολουθεί παρουσίαση των κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων: Α. Ποσοτικά Κριτήρια Επιλογής Β. Ποιοτικά Κριτήρια Επιλογής Διάρκεια Ανεργίας Εκπαίδευση Επαγγελματική εμπειρία Οικογενειακό εισόδημα Οικογενειακή κατάσταση Ενδιαφέρον συμμετοχής στην Πράξη (όπως θα αποτιμηθεί από τις συνεντεύξεις) Είδος επαγγελματικής εμπειρίας και συνάφεια με τις δράσεις της Πράξης Διάγνωση «επιχειρηματικής» διάθεσης Διάγνωση γνώσεων-εμπειριών στην ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης 2.4. Ενημέρωση Υποψηφίων, Εχεμύθεια και Εμπιστευτικότητα Πληροφοριών Τόσο στο στάδιο εξέτασης της πληρότητας των δικαιολογητικών συμμετοχής όσο και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, οι υποψήφιοι στο σύνολό τους, ενημερώνονται για την αποδοχή ή μη της υποψηφιότητάς τους, καθώς και για τους λόγους της τυχόν απόρριψής τους. Επισημαίνεται πως όλες οι ενέργειες στο στάδιο της αξιολόγησης και της επιλογής των υποψηφίων θα είναι σύμφωνες με τους κανόνες και το θεσμικό πλαίσιο που υφίσταται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων. Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν από τις αιτήσεις και τις συνεντεύξεις είναι εμπιστευτικές και πρόσβαση σε αυτές έχουν μόνο τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία της επιλογής. Τα ονόματα των συμμετεχόντων δεν δημοσιοποιούνται σε καμία περίπτωση

14 3) Παρουσίαση της Πράξης 3.1. Φορέας Υλοποίησης Την ευθύνη της υλοποίησης της Πράξης «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής» έχει αναλάβει εταιρικό σχήμα που λειτουργεί με τη νομική μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και φέρει την επωνυμία Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ. Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ είναι οι εξής: 1. Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και Κατάρτισης - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Π.Ε. (Συντονιστής Εταίρος) 2. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ 3. Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων - Η.Α.Τ.Τ.Α. 4. Κ.Ε.Κ. Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων και Εκπαίδευσης - Ι.Μ.Ε. & Ε. 5. Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού - Κ.Μ.Ο.Π. 6. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία - Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ. Οι Εταίροι που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο έργο θα υλοποιήσουν δράσεις αντίστοιχες με τη φύση των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται μέσω της δικτύωσης και της στενής συνεργασίας τους, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη Η Πράξη «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής» εξειδικεύεται σε επιμέρους δράσεις, στο σύνολο ή σε μέρος των οποίων μετέχει κάθε Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Οι δράσεις αυτές είναι οι ακόλουθες: ΔΡΑΣΗ 1: Έρευνα της τοπικής αγοράς εργασίας Το αντικείμενο της δράσης αναφέρεται στην εξειδικευμένη ανάλυση των αναγκών και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της τοπικής αγοράς εργασίας με σκοπό τον εντοπισμό και την ανάδειξη νέων ευκαιριών απασχόλησης για τους ωφελούμενους της Πράξης. Η συγκεκριμένη ενέργεια έχει ήδη ολοκληρωθεί και τα συμπεράσματά της αξιοποιούνται στο σύνολο των υπόλοιπων δράσεων της Πράξης. Υπεύθυνος Εταίρος: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ

15 ΔΡΑΣΗ 2: Δικτύωση ωφελουμένων με επιχειρήσεις - Fora εργασίας Η δράση σχετίζεται με την ανάπτυξη μηχανισμών δικτύωσης των ωφελουμένων της Πράξης με τους οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς της Αττικής. Με τη διεξαγωγή τεσσάρων Fora εργασίας, οι ωφελούμενοι θα έλθουν σε επαφή με δυνητικούς εργοδότες του τουριστικού τομέα, λαμβάνοντας ενημέρωση για τον κλάδο, τη λειτουργία, τις απαιτήσεις, τις ιδιαιτερότητές του. Παράλληλα, μέσα από κάθε forum εργασίας αναμένεται να ενεργοποιηθεί περαιτέρω ο επιχειρηματικός ιστός της περιοχής προς την κατεύθυνση της προοπτικής απασχόλησης των ωφελούμενων. Υπεύθυνοι Εταίροι: ΗΑΤΤΑ - Ε.Σ.Α.μεΑ. ΔΡΑΣΗ 3: Ηλεκτρονική δικτύωση ΑΣ με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς Αλληλένδετη με την προηγούμενη δράση είναι η ηλεκτρονική δικτύωση που θα επιτευχθεί μέσω της λειτουργίας μιας διαδραστικής διαδικτυακής εφαρμογής, στο πλαίσιο της οποίας θα παρέχεται η δυνατότητα να αποτυπωθεί σε τοπικό επίπεδο η προσφορά και η ζήτηση εργασίας. Στη διαδικτυακή εφαρμογή θα γίνεται χρήση μιας πλατφόρμας σύζευξης της προσφοράς και της ζήτησης, όπου τόσο οι άνεργοι - ωφελούμενοι της Πράξης όσο και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και δημιουργίας ενός κοινού τόπου «συνδιαλλαγής». Επιδιώκεται με αυτόν τον τρόπο να ενισχυθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η δικτύωση των ωφελούμενων της Πράξης με τις επιχειρήσεις - δυνητικούς εργοδότες. Υπεύθυνος Εταίρος: Ε.Σ.Α.μεΑ. Οι ΔΡΑΣΕΙΣ 4-6 «Κατάρτισης - Επιμόρφωσης» που ακολουθούν επικεντρώνονται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κατάρτισης προς τους 100 ωφελούμενους της Πράξης προκειμένου να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες και να αποκτήσουν τα απαιτούμενα εφόδια για την επαγγελματική δραστηριοποίησή τους. Οι ενέργειες κατάρτισης - επιμόρφωσης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης περιλαμβάνουν συνδυασμό δράσεων, οι οποίες βασίζονται στα άτυπα προσόντα και τις εξειδικευμένες ανάγκες του πληθυσμού στόχου με γνώμονα τις απαιτήσεις και τις υπαγορεύσεις της τοπικής αγοράς εργασίας. ΔΡΑΣΗ 4: Επαγγελματική κατάρτιση 100 ανέργων με αναπηρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Τουριστικής Επιχείρησης και Τουριστικού Γραφείου Η δράση επικεντρώνεται στην οργανωμένη επαγγελματική κατάρτιση εκατό (100) ανέργων με αναπηρία στην Περιφέρεια Αττικής σε αντικείμενα του τουριστικού κλάδου, με στόχο να αποκτήσουν σημαντικά εφόδια για την ενεργή συμμετοχή τους στην τοπική οικονομία μέσω της αναβάθ

16 μισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους τόσο σε θέματα ποιοτικής εξυπηρέτησης πελατών με αναπηρία όσο και σε αντικείμενα οργάνωσης και λειτουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή/και τουριστικού γραφείου. Η κατάρτιση, συνολικής διάρκειας 68 ωρών (54 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 14 ώρες πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία), αναμένεται να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στις διαδικασίες λειτουργίας των τουριστικών γραφείων και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, σε ζητήματα επικοινωνίας, εξυπηρέτησης πελατών με αναπηρία, υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, σε τεχνικές εξεύρεσης εργασίας κ.λπ. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται για τους ωφελούμενους εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 6,00 ανά ώρα κατάρτισης. Υπεύθυνος Εταίρος: Κ.Ε.Κ. Ι.Μ.Ε. & Ε. ΔΡΑΣΗ 5: Κατάρτιση ανέργων με αναπηρία σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ με πιστοποίηση Η δράση, που αποσκοπεί στην εξοικείωση των ωφελούμενων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι οποίες αποτελούν αδιαμφισβήτητα «κλειδί» και απαραίτητη δεξιότητα για την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, περιλαμβάνει κατάρτιση χρονικής διάρκειας 35 ωρών σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ. Μετά το πέρας της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις από αναγνωρισμένο φορέα με σκοπό την πιστοποίηση της επάρκειάς τους στη χρήση των βασικών εφαρμογών πληροφορικής. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται για τους ωφελούμενους εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 6,00 ανά ώρα κατάρτισης. Υπεύθυνος Εταίρος: Κ.Ε.Κ. Ι.Μ.Ε. & Ε. ΔΡΑΣΗ 6: Ασύγχρονη (asynchronous, off-line) εκπαίδευση 100 ανέργων με αναπηρία σε θέματα αγγλικής τουριστικής ορολογίας Αντικείμενο της δράσης είναι η τηλεκατάρτιση των ωφελούμενων σε θέματα αγγλικής τουριστικής ορολογίας μέσω ασύγχρονης (asynchronous, off-line) εκπαίδευσης και με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού εμπλουτισμένου με πολυμέσα. Βασικό πλεονέκτημα της τηλεκατάρτισης είναι πως οι ωφελούμενοι επιλέγουν τον χρόνο και τον ρυθμό μελέτης σύμφωνα με τις δικές τους εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες (π.χ. διαθέσιμος χρόνος). Παράλληλα, ως διαδικασία δεν υποβιβάζει τα οφέλη της πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευσης, εφόσον στα ασύγχρονα συστήματα τηλεκατάρτισης ενσωματώνονται αυτοματοποιημένες διαδικασίες παρακολούθησης του μαθήματος και πλοήγησης στο εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και εργαλεία παροχής απαντήσεων σε ασκήσεις αξιολόγησης. Οι εκπαιδευόμενοι θα υποστηρίζονται στο πλαίσιο της δράσης από τον επόπτη τηλεκατάρτισης και από help - desk που θα λειτουργήσει για αυτό τον σκοπό. Υπεύθυνος Εταίρος: Κ.Ε.Κ. Ι.Μ.Ε. & Ε

17 ΔΡΑΣΗ 7: Αρχική Συμβουλευτική: ενέργειες υποδοχής και επιλογής των ωφελουμένων για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο Η δράση υλοποιείται στην εκκίνηση της Πράξης με σκοπό την επιλογή των ωφελουμένων κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα της διαδικασίας. Είναι η πρώτη από τις τρεις βασικές φάσεις των δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελούμενων της Πράξης, οι οποίες είναι οι εξής: α) επιλογή, β) υποστήριξη και γ) παρακολούθηση των ωφελούμενων. Υπεύθυνοι Εταίροι: Κ.Μ.Ο.Π. - Ε.Σ.Α.μεΑ. - Η.Α.Τ.Τ.Α. ΔΡΑΣΗ 8: Συμβουλευτική Υποστήριξη με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η συμβουλευτική κοινωνική - ψυχολογική στήριξη των ωφελούμενων της Πράξης μέσω της διενέργειας μιας σειράς συνεδριών, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένα στελέχη παροχής Σ.Υ.Υ. (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.λπ.). Η διαδικασία αυτή προσβλέπει στην τόνωση της αυτοπεποίθησης των ωφελούμενων, στην ενίσχυση της αυτοεικόνας τους, στην ενθάρρυνση της ανάληψης πρωτοβουλιών από την πλευρά τους, στην εν γένει υποστήριξή τους, προκειμένου να διαχειρίζονται αυτοδύναμα καταστάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, και κατ επέκταση την κοινωνική και επαγγελματική τους κατάσταση. Συνθήκες που εκτιμάται ότι θα συντελέσουν συνδυαστικά στην ουσιαστική ένταξη των ωφελούμενων στις δομές της απασχόλησης. Υπεύθυνοι Εταίροι: Κ.Μ.Ο.Π. - Ε.Σ.Α.μεΑ. ΔΡΑΣΗ 9: Συμβουλευτική Υποστήριξη με στόχο την επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελουμένων Συμπληρωματικά της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, λειτουργεί και η επαγγελματική συμβουλευτική που θα παρασχεθεί στους ωφελούμενους της Πράξης. Αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω συνεδριών που θα διενεργηθούν από εξειδικευμένους επαγγελματικούς συμβούλους, στοχεύοντας στη σκιαγράφηση του επαγγελματικού προφίλ κάθε ωφελούμενου μέσα από μια διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης του εαυτού, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων, των πόρων και των περιορισμών του. Οι επαγγελματικοί σύμβουλοι θα συνεργαστούν με κάθε ωφελούμενο προς τον σκοπό της αποτίμησης του προσωπικού και επαγγελματικού παρελθόντος του, τον καθορισμό των επαγγελματικών στόχων του, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του και την εξειδικευμένη πληροφόρηση και εξατομικευμένη καθοδήγησή του σε θέματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας. Υπεύθυνοι Εταίροι: Κ.Μ.Ο.Π. - Η.Α.Τ.Τ.Α

18 ΔΡΑΣΗ 10: Θεματικό εργαστήριο «σύγχρονες τεχνικές εξυπηρέτησης πελατών με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο» Το θεματικό εργαστήριο (workshop), διάρκειας 30 ωρών, θα υλοποιηθεί με σκοπό να παράσχει στους ωφελούμενους που θα κινηθούν προς την ανάπτυξη ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, εξειδικευμένες γνώσεις γύρω από την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες με αναπηρία, καθώς και την ευκαιρία να ανανεώσουν και να διευρύνουν τις επαγγελματικές γνώσεις τους, να εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα και να μάθουν εξελιγμένες τεχνικές που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να κάνουν την εργασία τους αποδοτικότερη. Υπεύθυνος Εταίρος: Η.Α.Τ.Τ.Α. ΔΡΑΣΗ 11: Θεματικό εργαστήριο «καταπολέμηση των διακρίσεων στην απασχόληση ευπαθών ομάδων - ευκαιρίες και κίνητρα για την απασχόλησή τους» Το θεματικό εργαστήριο (workshop) απευθύνεται σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο στην Περιφέρεια Αττικής και προτίθενται να απασχολήσουν ωφελούμενους της Πράξης ή/και να συνεργαστούν με εκείνους που θα δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον χώρο. Θα επικεντρωθεί στην ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων και την ανάδειξη καλών πρακτικών από συναφή εγχειρήματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποβλέποντας στην άρση τυχόν δισταγμών των εργοδοτών για απασχόληση ατόμων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους απέναντι σε αυτές, στην ανάδειξη των τρόπων δημιουργικής ένταξής τους στον παραγωγικό ιστό. Υπεύθυνος Εταίρος: Ε.Σ.Α.μεΑ. ΔΡΑΣΗ 12: Επιδεικτικές επισκέψεις των ωφελουμένων σε τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία Η δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση δέκα (10) επισκέψεων των ωφελούμενων σε ομάδες των δέκα (10) ατόμων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής με σκοπό να παρατηρήσουν τον τρόπο λειτουργίας των τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων σε πραγματικές συνθήκες. Ουσιαστικά μέσω της συγκεκριμένης δράσης συνδέεται η εκπαίδευση των ωφελούμενων με την επαγγελματική πραγματικότητα, καθώς θα παρακολουθήσουν την τυπική ημέρα εργασίας σε ένα τουριστικό γραφείο και θα πληροφορηθούν από τους επαγγελματίες του τουρισμού - εργοδότες και εργαζομένους - για τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων επί του πρακτέου, για την οργάνωση και τις διαδικασίες που ακολουθούν, για τυχόν προβλήματα που συναντούν, καθώς και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Υπεύθυνος Εταίρος: Η.Α.Τ.Τ.Α

19 ΔΡΑΣΗ 13: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός - Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη Σύσταση Ατομικών ή Άλλης Μορφής Επιχειρήσεων Η συγκεκριμένη ενέργεια απευθύνεται στους ωφελούμενους που θα επιλέξουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οδηγό για αυτούς θα αποτελέσει το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) για την επιχείρηση που θα συστήσουν, το οποίο θα θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση, τη λειτουργία και την εν γένει στρατηγική της στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο της δράσης, τα Επιχειρηματικά Σχέδια θα εκπονηθούν από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη για κάθε υπό σύσταση επιχείρηση. Υπεύθυνοι Εταίροι: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ - Η.Α.Τ.Τ.Α. ΔΡΑΣΗ 14: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός - Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Στο πλαίσιο της δράσης θα υποστηριχθεί πλήρως ο επιχειρηματικός σχεδιασμός (σύνταξη Business Plans) για εννέα (9) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, στις οποίες εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν περίπου οι μισοί ωφελούμενοι της Πράξης. Στα Επιχειρηματικά Σχέδια που θα εκπονηθούν θα λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων που υπαγορεύονται από τον Νόμο για την Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (ν.4019/2011). Το Επιχειρηματικό Σχέδιο και σε αυτήν την περίπτωση αναμένεται να καθοδηγήσει τις ενέργειες των μελών και στελεχών των υπό σύσταση επιχειρήσεων προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, αποτελώντας χρήσιμο εργαλείο για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι διαδεδομένες στη χώρα μας. Παράλληλα μπορεί να αποτελέσει και «εργαλείο χρηματοδότησης» για τις επιχειρήσεις καθώς τα τελευταία χρόνια η κατάθεσή του είναι απαραίτητη τόσο για τη λήψη επιχειρηματικών δανείων όσο και για την ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Υπεύθυνοι Εταίροι: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ - Ε.Σ.Α.μεΑ. ΔΡΑΣΗ 15: Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης Απασχολησιμότητας Ατόμων με Αναπηρία - Συμβουλευτική Υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους Η συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (Ατομικές και Κοινωνικές Συνεταιριστικές) δεν θα περιοριστεί απλώς στην εκπόνηση των επιχειρηματικών σχεδίων τους. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, προβλέπεται η περαιτέρω υποστήριξη - τεχνική και διοικητική - των ωφελούμενων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας των νέων επιχειρήσεων. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν σχετίζονται με όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων (έναρξη στην αρμόδια εφορία, εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα και στο αντίστοιχο επιμελητήριο, έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος, άδεια λειτουργίας κ.λπ.). Υπεύθυνοι Εταίροι: Ε.Σ.Α.μεΑ. - Η.Α.Τ.Τ.Α

20 ΔΡΑΣΗ 16: Λειτουργία Κέντρου Υποστήριξης της Απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία - Συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελούμενων Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων - εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, οι οποίες/οποίοι θα προβούν στην πρόσληψη ωφελουμένων της Πράξης. Η συγκεκριμένη ενέργεια θα αφορά την υποστήριξη όλων των τμημάτων των επιχειρήσεων για θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση των ωφελούμενων και την ομαλή ένταξή τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Υπεύθυνοι Εταίροι: Ε.Σ.Α.μεΑ. - Η.Α.Τ.Τ.Α. ΔΡΑΣΗ 17: Συντονισμός και Διαχείριση Η δράση περιλαμβάνει τις απαραίτητες και προβλεπόμενες, από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της Πράξης, ενέργειες σε θέματα αφενός διαχείρισης της Πράξης, αφετέρου επιστημονικής στήριξης που προκύπτουν. Διαρκεί καθ όλη τη διάρκεια της Πράξης και υλοποιείται από τον Συντονιστή Εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Υπεύθυνος Εταίρος: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Π.Ε. ΔΡΑΣΗ 18: Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ομάδων στόχου και την ευρύτερη διάδοση του Σχεδίου Καθοριστική τέλος για την επιτυχή υλοποίηση της Πράξης είναι η δράση δημοσιοποίησης, η οποία προβλέπει τη διαμόρφωση δικτύων και μηχανισμών διάδοσης πληροφοριών για το περιεχόμενο και την πορεία της. Στη βάση αυτή τίθενται σε εφαρμογή ενέργειες (πληροφόρησης, διανομής υλικού, δημοσιεύσεων, διαφημιστικής προβολής κ.ά.), με στόχο την ενεργοποίηση της συμμετοχής των πολιτών, την ευρύτερη και πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση των δυνητικά ωφελούμενων της Πράξης αναφορικά με τους όρους συμμετοχής και τις δυνατότητες που τους παρέχει, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων (επαγγελματικοί και εργοδοτικοί φορείς, τοπικές ή περιφερειακές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.ά.) και της κοινής γνώμης ευρύτερα. Υπεύθυνοι Εταίροι: Ε.Σ.Α.μεΑ. - Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α. - Η.Α.Τ.Τ.Α

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ.

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Οδηγός Πράξης Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης 18 «Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος και αποτελέσματα της Πράξης

Στόχος και αποτελέσματα της Πράξης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Η Α.Σ. «Τουρισμός Απασχόληση Επιχειρηματικότητα» υλοποιεί την Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΗ.ΓΕΝΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο:, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΗ», που υλοποιεί στην Περιφέρεια Μεσσηνίας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου»

ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου, της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες»,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MONH.ΓΕΝΙΑ 100 ΆΝΕΡΓΟΙ ΑΡΧΗΓΟΊ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΏΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΏΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ - ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ - ΔΙΚΤΎΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΑΝΈΡΓΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης. ΚΑΜΑΤΕΡΟ 24/02/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ TΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης»

1 ο Δελτίο Τύπου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΥΚΛΟΣ Η Α.Σ. «ΚΥΚΛΟΣ» υλοποιεί την Πράξη ΚΥΚΛΟΣ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες» της

Διαβάστε περισσότερα

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων»

«Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Νομό Ιωαννίνων» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞH ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Σ Επαγγελματοβιοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΕ&Ε Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης ΓΛΩΣΣΑΣ

ΙΜΕ&Ε Ινστιτούτο Μελετών Επιχειρήσεων & Εκπαίδευσης ΓΛΩΣΣΑΣ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 18980 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΕΡΜΗΝΕΑ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΡΑΞΗΣ: «Πρόσβαση στον Τουρισµό Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής Αθήνα 1/5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΥΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΗΔΡΩΜΕΝΑ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την ανάπτυξη και αξιοποίηση πολιτισμικών δυνατοτήτων στο Δήμο Αιγάλεω»,

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ Αθήνα, 6 Μαρτίου 2014 ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ Απασχόληση, Επιχειρηματικότητα και Δικτύωση στον πυρήνα των βηματισμών της Πράξης: «Πρόσβαση στον Τουρισμό Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ» που υλοποιεί η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού», στο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Δελτίο Τύπου Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΑΡΩΝ»

1 ο Δελτίο Τύπου Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΑΡΩΝ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΜΑΡΩΝ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Μαρώνειας- Σαπών» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Θεσσαλονίκη, 28/08/2014 Αρ. πρωτ.2581 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (Δράση θεματικό εργαστήρι με Α/Α 27 και 28) Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη

Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εν λόγω πράξη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" Διεύθυνση: ΕΥΜΟΛΠΙΔΩΝ 30-32, 2 ος όροφος, 11854, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πληροφορίες: Πωλίνα Βασιλάκου Τηλ. : 2103417161 Fax: 2103417164 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της Τοπικής ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Θυρίδες Επιχειρηματικότητας» Έργο ΤΟΠΣΑ: «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ» Συντονισμός Διαχείριση: ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε. Βενιζέλου 1, 42100 Τρίκαλα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης

Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: Βασικά Στοιχεία Πράξης Τίτλος Πράξης: «Εύθραυστες Ανθρώπινες Μονάδες Νοτίου Έβρου» Κωδικός ΟΠΣ: 375417 Βασικά Στοιχεία Πράξης Εταιρικό Σχήμα «Α.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» 1. Συντονιστής Εταίρος: ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. 2. Εταίρος 1: Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ!

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ! e-mail: info@as-prosvasis.org Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Α.Σ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΣ» ΤΩΡΑ! Ελάτε

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 21/06/2013 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ζ. ΒΑΔΡΑΤΣΙΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 403371 E-mail: info@gnosianaptixiaki.gr Θεσσαλονίκη, 22/01/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Τους δυνητικά ωφελούμενους που είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Τους δυνητικά ωφελούμενους που είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (με έμφαση στους νέους και στις γυναίκες) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία στην ΕΥΒΟΙΑ» (κωδικός Ο.Π.Σ. 430031, ΣΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ.

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΕΚΟ; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» σελ. 03. Στόχος και Δράσεις προγράμματος σελ. Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ» Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 - Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ 2 0 1 3, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», Ανώγεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Εχετλαίος. www.exetleos.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εχετλαίος www.exetleos.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Eχετλαίος», που υλοποιεί την Πράξη «Πολιτιστική παρέμβαση για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Site: athlitiko epixeirein.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Αθήνα, 23 /12/ 2013 για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη «Προαγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου» Αρ. Πρωτ.: ΕΞ-22/27-01-2014 Αθήνα, 27/01/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου» Μετά την έγκριση του έργου «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY. www.festivalfactory. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ FESTIVAL FACTORY www.festivalfactory.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αναπτυξιακή Σύμπραξη για τη Δημιουργία επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική επιστολή

Ενημερωτική επιστολή Ενημερωτική επιστολή για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για την Απασχόληση Δήμου Ρεθύμνης» Ρέθυμνο, 03/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει να διαμένουν σε έναν από τους Δήμους:

Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα πρέπει να διαμένουν σε έναν από τους Δήμους: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Υποψηφίους για συμμετοχή στα Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας ( ΤΟΠΣΑ ) Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στον ήµο Σουφλίου» η οποία εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ Δημιουργία Απασχόλησης στους τομείς φροντίδας κατοικιών, εξωτερικών χώρων και χειροτεχνίας-οικοτεχνίας. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4 Κατηγορία Παρέμβασης 1 Δράση 3 Δικαιούχος Πράξης Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. για συμμετοχή στην Πράξη: «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» υλοποιεί την Πράξη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» Υπεύθυνοι επικοινωνίας ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ : Παναγιώτα Μπέκα τηλ. 210-8210519 ΚΕΑΝ: Ηρώ Λούκα τηλ. 210-2692880 4ELEMENTS: Ελίνα Κολοκοτρώνη τηλ. 210-3306086 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες»,

ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», Α/Α Αίτησης (Φωτογραφία) ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες οµάδες», Κατηγορία Παρέµβασης 1: «Πρόληψη και αντιµετώπιση του κοινωνικού αποκλεισµού ευπαθών

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03

Σε αυτό το τεύχος. Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ; Ποιους αφορούν; σελ. 02. Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» σελ. 03 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2013- Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2013, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Πάτρα 14.11.13 / αρ.πρωτ.: 14 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας» Η

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 14/4/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 106

Ημερομηνία: 14/4/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 106 Ημερομηνία: 14/4/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 106 Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICSD) Ναπ. Ζέρβα 98, 1ος όροφος, ΤΚ 45332, Ιωάννινα, Τηλέφωνο: 2651068532 Θέμα: Διαγωνισμός επιλογής προσωπικού στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΛΛΑ-ΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ» ΚΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ «Αλλα - ΖΩ την Πόλη μου» ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης. Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η Κ Η Φ Ι Σ Ο Σ Β. Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 172, 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. 210-6149780 ΜΑΡΟΥΣΙ, 14/2/2014 Α.Π. 8 Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" Διεύθυνση: Ηροδότου 33 Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 15122 Τηλ. : 2106122334-2221090677 Fax: 2221062267 E-mail: kekepim@otenet.gr Μαρούσι, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 65

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 65 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Ένταξη αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών στην περιοχή του Δήμου Αλίμου Στοιχεία του Προγράμματος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από δυνητικά ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΡΕΘΕΜΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νοέμβριος 2012 έως Δεκέμβριος 2013 300,000 200,000 100,000 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORA ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ» "Κωδικός MIS 464674" Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα 11/12/2012 Αρ. Πρωτοκόλλου: 17

Καρδίτσα 11/12/2012 Αρ. Πρωτοκόλλου: 17 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ (Intelligent Initiations)» Καρδίτσα 11/12/2012 Αρ. Πρωτοκόλλου: 17 Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΗΛΙΟΣ» προσκαλεί

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΗΛΙΟΣ» προσκαλεί Πάτρα, 18/12/2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη προσκαλεί τους-τις ενδιαφερόμενους-ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις (βλ. ενότητα 4) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίου

Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίου Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4 Κατηγορία Παρέμβασης 1 Δράση 3 Δικαιούχος Πράξης Τίτλος Πράξης Περιοχή Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 41 Ημερομηνία: 16.04.2014 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης (Πράξη)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης (Πράξη) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης (Πράξη) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αναπτυξιακή Σύμπραξη Στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΤΟΣ-Ενσωμάτωση μέσω Τοπικής Συνεργασίας» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ» Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», που υλοποιεί στους ήµους Ζωγράφου και

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης»

«Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» Συντονιστής: Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΡΟΔΟΠΗ: «Ανοικτή Αγορά Εργασίας για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης» 2ο Forum Φυσικής Δικτύωσης-Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 43, Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλέφωνο: 2107700583

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 43, Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλέφωνο: 2107700583 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: YOUR CONSULTING PARTNER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 43, Χαλάνδρι, 15233, ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλέφωνο: 2107700583 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Κεντρική Δομή: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340

Ιωάννινα, 03/03/2015. Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Ιωάννινα, 03/03/2015 Αριθμός Πρωτοκόλλου: Φ9Ε/340 Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 6 ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΔΙΑΥΛΟΣ Απασχόλησης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΔΙΑΥΛΟΣ Απασχόλησης ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Σελίδα1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27/12/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 364 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στην πράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα