Επιστήµη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστήµη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον"

Transcript

1 Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Επιστήµη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον Από τις υπηρεσίες Πληροφόρησης στο «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» Κέρκυρα, 2007 ρ. Ε. Μάγκος Ενότητες Μαθήµατος Eισαγωγικά Θέµατα Κοινωνία της Πληροφορίας Υποδοµές Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Ηλεκτρονικό Εµπόριο, Μοντέλα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. ιεπιχειρησιακό B2B (Inter-Organizational Information Systems), Ηλεκτρονικές Αγορές B2B, Κάθετες Πύλες. Intra-Organizational B2B - Εταιρικές Πύλες Μοντέλο «Επιχείρηση προς Πελάτη Β2C. Ηλεκτρονικό Λιανεµπόριο, Ηλεκτρονικοί Ενδιάµεσοι, Υποδοµές ικτυακών Τόπων B2C. Ηλεκτρονικά Συστήµατα Πληρωµών (e-payment Systems) Ασφάλεια, Νοµικά και Κανονιστικά θέµατα στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (e-government) Ανάθεση Εργασιών Παρουσίαση εργασιών

2 Βαθµολογία του Μαθήµατος Ο τελικός βαθµός κάθε φοιτητή/τριας θα βασίζεται: Γραπτή εργασία project 50% Παρουσίαση εργασίας 50% H απόδοση σε κάθε κατηγορία (δηλ. γραπτή εργασία και παρουσίαση) πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τη βάση. ικτυακός Τόπος Μαθήµατος

3 Κοινωνία της Πληροφορίας Από τη πληροφορική επανάσταση στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ο όρος«κοινωνία της Πληροφορίας» αναφέρεται σε µια µορφή κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης όπου η απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, αποτίµηση, µεταβίβαση και διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δηµιουργία γνώσης και την ικανοποίηση αναγκών ατόµων και επιχειρήσεων και παίζει έτσι κεντρικό ρόλο στην οικονοµική δραστηριότητα, την παραγωγή πλούτου και την ποιότητας της ζωής των πολιτών Κοινωνία της Πληροφορίας: οµικά Στοιχεία Τεχνολογία ίκτυα, Τηλεπικοινωνίες ιαχείριση Πληροφοριών Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστηµάτων, Οικονοµία Η ψηφιακή Οικονοµία Ηλεκτρονικές Πληρωµές Κοινωνία Οδικτυωµένος Πολίτης Νοµοθεσία ικαιώµατα και Κίνδυνοι

4 Σχήµα: Η-Κοινωνία Η-Κοινωνία Η-Οικονοµία Η-Τραπεζική Η-Πληρωµή Η-Πληροφόρηση Η-Μάθηση Η- ηµοσίευση Η- ηµοκρατία Η-Ψηφοφορία Η-φορολογία Η-Εµπόριο Η- ιακυβέρνηση Η-Επιχειρείν ιαχείριση Πληροφοριών ίκτυα - ια-δίκτυο Ασφάλεια Π. Συστηµάτων Τεχνολογικό Υπόβαθρο Τεχνο-νοµικό Κοινωνικό Περιβάλλον Περιβάλλον Κοινωνικό Υπόβαθρο Κατηγορίες Ηλεκτρονικού Επιχειρείν B2C B2G Επιχείρηση Α C2C Καταναλωτής - Πολίτης B2B C2G ηµόσιος Φορέας Επιχείρηση Β

5 Ηλεκτρονικό Εµπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν To Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Electronic Business) περιλαµβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν µε την εφαρµογή τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ICT) για την υλοποίηση σχέσεων: Β2Β, B2C, G2C, G2B, Β2Ε To Ηλεκτρονικό Εµπόριο (Electronic Commerce) περιλαµβάνει µόνον εκείνες τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης που αναφέρονται και συσχετίζονται µε το εµπόριο (δηλ. αγορά και πώληση) Ηλ. Εµπόριο: Υποσύνολο Ηλ. Επιχειρείν Σχετίζεται µε συναλλαγές: (αγορά και πώληση προϊόντων) B2C B2Β G2Β e-commerce G2C B2E G2G / G2E e-business

6 Ιστορική Αναδροµή Επιχείρηση-προς-Επιχείρηση (Β2Β) µέσω ιδιωτικών δικτύων Επιχείρηση-προς-Επιχείρηση (Β2Β) µέσω Internet Εµφάνιση WWW to 1993 B2C, C2C, G2C, G2B Ηλεκτρονικό Εµπόριο (e-commerce) Κινητό Εµπόριο (mobile commerce) U-commerce («πανταχού παρών» Η.Ε.) Επιχείρηση-προς-Επιχείρηση (Ε-Ε / Β2Β) Ηπρώτηµορφή Η- Επιχειρείν Χρήση ηλεκτρονικών µέσων για διεκπεραίωση συναλλαγών & ανταλλαγή ηλ. εγγράφων µεταξύ εταιριών-οργανισµών Χρήση EDI (αρχικά) και Internet-EDI (σήµερα)

7 Παραδείγµατα Εφαρµογών Β2Β Ηλεκτρονική ανταλλαγή εταιρικών εγγράφων τιµολόγια, συµβόλαια Ηλεκτρονική διεκπεραίωση & ιαχείριση προµηθειών πρώτες ύλες, εξοπλισµός, πρόβλεψη παραγγελιών κλπ. Καταµερισµός εργασιών µεταξύ εταιριών κοινή χρήση πόρων, δεδοµένων, ηλεκτρονικού εξοπλισµού ραστηριότητες Προσανατολισµένες προς τον Καταναλωτή (Consumer-Oriented) Επιχείρηση προς Καταναλωτή (Business-to-Customer) B2C To Μοντέλο Άµεσων Πωλήσεων (Direct Sales) της Dell Πελάτης προς Πελάτη (Customer-to-Customer) To Μοντέλο του e-bay Government-to-Customer or to Citizen (G2C) Ειδικές περιπτώσεις: Καταναλωτής προς Επιχείριση (C2B) Case Study: Priceline (http://www.priceline.co.uk/) Οι αγοραστές ορίζουν τιµή για την υπηρεσία που επιθυµούν, και οι επιχειρήσεις αποφασίζουν αν θα πουλήσουν.

8

9 https://www.taxisnet.gr/web/default.html

10 Επιχείρηση-προς-Καταναλωτή (B2C) Συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων ή οργανισµών και καταναλωτών όπως το λιανικό εµπόριο ή η παροχή υπηρεσιών Η µεγάλη του εξάπλωση οφείλεται στη διάδοση του Internet Το Η-Εµπόριο (E-Commerce) είναι η βασική µορφή του Η-Επιχειρείν B2C

11 Παραδείγµατα Εφαρµογών Β2C (1/2) Ηλεκτρονικά καταστήµατα Ηλεκτρονικά πολύ-καταστήµατα & Ηλεκτρονικοί Ενδιάµεσοι Ηλεκτρονικές δηµοπρασίες Ηλεκτρονική τραπεζική

12 Παραδείγµατα Εφαρµογών Β2C (2/2) Ηλεκτρονική δηµοσιογραφία αγορά πληροφοριών Μεταφορές Τουριστικός τοµέας 1. ίκτυα B2C Τεχνολογίες (1/2) Internet LANs, WANs, Wireless, VANs 2. Αναζήτηση πληροφορίας προϊόντων, Γνώσης Μηχανές αναζήτησης Data Mining Mobile Agents 3. Ηλεκτρονικός κατάλογος e-catalog Web βάσεις δεδοµένων Ψηφιακές βιβλιοθήκες (XML)

13 B2C Τεχνολογίες (2/2) 4. Ηλεκτρονικές Πληρωµές E-cash (digicash, NetCash, Ecash) E-credit (SET, SSL), 5. Τεχνολογίες διαπραγµάτευσης τιµής (negotiation & bidding) Mobile agents (AuctionBot, Firefly, PersonaLogic) Artificial Intelligence 6. Τεχνολογίες Ασφάλειας Aλγόριθµοι κρυπτογράφησης (π.χ. DES, AES, RSA) Ψηφιακές Υπογραφές Ψηφιακά Πιστοποιητικά (RSA, DSΑ Χ.509) Firewalls, Virtual Private Networks, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και ηµόσιος Φορέας Αφορά ουσιαστικά υποσύνολο της Η- ιακυβέρνησης ηµόσιος Φορέας προς Επιχείρηση ( -Ε / G2B) Ηλεκτρονική διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων εταιριών ιαγωνισµοί για δηµόσια έργα ή προµήθειες Εισαγωγές εξαγωγές µέσω τελωνείων Ηλεκτρονική παροχή πληροφορίας για εµπορικά θέµατα ηµόσιοςφορέαςπροςπολίτη( -Π / G2C) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς πολίτες (http://www.gsis.gr) Ηλεκτρονική υποβολή ΦΠΑ (www.taxisnet.gr) Ηλεκτρονική προµήθεια πιστοποιητικών και βεβαιώσεων (www.kep.gov.gr)

14 ΤΠΕ και Επιχείρηση: Νέες Επιχειρηµατικές Προοπτικές Παραδοσιακή Επιχείρηση e-business Περιουσιακά στοιχεία: υλικά Περιβάλλον: βεβαιότητα, µικρές αλλαγές υλικές πηγές απλά προϊόντα & διαδικασίες Περ. στοιχεία: υλικά + άυλα Περιβάλλον: αβεβαιότητα, δυναµικό άυλες πηγές πελατοκεντρικό προϊόντα & διαδικασίες προστιθέµενης αξίας

15 Επιχειρησιακή Στρατηγική και ΤΠΕ «Στρατηγική µιας επιχείρησης αποτελεί το µοντέλο των στόχων επιδιώξεων της καθώς οι πολιτικές ή σχέδια που θα βοηθήσουν στην επίτευξη τους» (Andrews, 1971) «Επειδή ο ρυθµός της αλλαγής και ο βαθµός της αβεβαιότητας στο αυριανό ανταγωνιστικό περιβάλλον αναµένεται να µεγαλώσουν, οι οργανισµοί θα λειτουργούν κάτω από αυξανόµενες πιέσεις για παραγωγή περισσότερων πραγµάτων και ταχύτερα, χρησιµοποιώντας λιγότερους πόρους» (Turban et al, 2002) Η Ανάγκη για Ηλεκτρονικό Εµπόριο στην Επιχείρηση Οι Κινητήριες υνάµεις Αλλαγές στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και στις συµπεριφορές των καταναλωτών Τεχνολογικές Εξελίξεις Παγκοσµιοποίηση του Εµπορίου Συνεχώς αυξανόµενος ανταγωνισµός Ανάγκη για εκσυγχρονισµό Ανασχεδίαση Επιχειρηµατικών ιαδικασιών Ηλεκτρονικό Εµπόριο

16 Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων και Ηλεκτρονικό Εµπόριο Το Μοντέλο του Porter για τις δυνάµεις ανταγωνισµού Οι ΤΠΕ και οι υνάµεις Ανταγωνισµού Ηαπειλήτων«νέο-Εισελθόντων» Το ιαδικτυακό Εµπόριο (Internet Commerce) µπορεί να απλουστεύσει / διευκολύνει την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά. Case Study: To βιβλιοπωλείο Amazon.com Case Study: Τράπεζες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο Internet (Netbank - H «φούσκα» των.com (τέλη 90 s) Η απειλή της Αντικατάστασης Αλλαγή ή Κατάργηση του µοντέλου του Λιανέµπορου: π.χ. «Κατέβασµα» τραγουδιών mp3 από τα sites των καλλιτεχνών. ισκογραφικές Εταιρίες;

17 Επιχειρησιακή Στρατηγική και ΤΠΕ Τα νέα παγκόσµια δεδοµένα απαιτούν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας µιας επιχείρησης Βελτίωση (improve it) Επανασχεδιασµός (revise it): Αλλαγή στρατηγικής Ηλ. Εµπορίου και του σχεδίου υλοποίησης Ανασχεδίαση Επιχειρηµατικών ιαδικασιών (BPR) Ενηµέρωση (update it): Επαναπροσδιορισµός στρατηγικής της επιχείρησης µε υιοθέτηση τεχνολογιών Η. Εµπορίου H Μεταστροφή από το Παραδοσιακό στο Ηλ. Εµπόριο για την Επιχείρηση / Οργανισµό Understanding the Global Change Business Strategy Responding to Change Business Goals Implementing the Change Change Management Enhanced Using IT Business Processes Workflow, Technology, People Business Process Re-engineering

18 Επιχειρησιακή Στρατηγική και ΤΠΕ Η στρατηγική της επιχείρησης µπορεί να επηρεαστεί δραστικά από την υιοθέτηση τεχνολογιών Ηλ. Εµπορίου: Απόφαση κατάργησης του δικτύου λιανεµπόρων online εξυπηρέτηση των πελατών. Direct Marketing Εξάπλωση της επιχείρησης σε νέες (γεωγραφικές) αγοράς Παγκοσµιοποίηση Πλεονεκτήµατα Ηλ. Εµπορίου Πρόσβαση στις υπηρεσίες από οποιοδήποτε χώρο, οποιοδήποτε χρόνο υνατότητα παρακολούθησης των επιλογών και των αιτηµάτων των πελατών ηλεκτρονικά. Οι επιχειρήσεις µπορούν να αναλύσουν / αξιολογήσουν το ενδιαφέρον των πελατών για διάφορα προϊόντα-υπηρεσίες, π.χ. βάσει της επισκεψιµότητας σελίδων Web. Λεπτοµερής πληροφόρηση για τις προτιµήσεις των πελατών (mass customization) Μικρότεροι χρόνοι απόκρισης στην εφοδιαστική αλυσίδα.

19 Οφέλη Ηλεκτρονικού Εµπορίου Επιχειρήσεις/Οργανισµοί υνατότητα παγκόσµιας παρουσίας Βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών στους πελάτες Ελαχιστοποίηση κόστους παραγωγής Νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες Καλύτερη ιαχείριση προµηθευτικής αλυσίδας Καταναλωτές/Πολίτες Αυξηµένες δυνατότητες επιλογής Εξειδίκευση υπηρεσιών και προϊόντων Λήψη εξειδικευµένων αγαθών Μείωση των τιµών Νέαπροϊόντακαι υπηρεσίες Άµεσηκάλυψηαναγκών Περιορισµοί Ηλεκτρονικού Εµπορίου Τεχνικοί περιορισµοί Έλλειψη ασφάλειας, αξιοπιστίας Έλλειψη προτύπων Ανεπαρκές εύρος ζώνης τηλεπικοινωνιών Μη τεχνικοί περιορισµοί Ασφάλεια και διασφάλιση απορρήτου Έλλειψη εµπιστοσύνης και αντίσταση χρηστών Άλλοι περιοριστικοί παράγοντες (π.χ. νοµικά θέµατα) ύσκολη η Ολοκλήρωση (Integration) / ιασυνδεσιµότητα µεταξύ εφαρµογών Internet, λογισµικού ΗΕ, βάσεων δεδοµένων.

20 Άλλες Θεµατικές Ενότητες που θα µας «απασχολήσουν» στη συνέχεια Κινητό Ηλεκτρονικό Εµπόριο Ηλεκτρονική Μάθηση Τηλε-εργασία Τηλε-Ιατρική Ηλεκτρονική Τραπεζική Ηλεκτρονικοί Μεσίτες Ανωνυµία και Ιδιωτικότητα Ψηφιακές Απειλές Βιβλιογραφία Μαθήµατος David Whiteley: «e-commerce Strategy, Technologies and Applications», McGraw-Hill Publishing Company, 2000 Γ. ουκίδης: Σηµειώσεις Μαθήµατος «Ηλ. Εµπόριο», τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικ. Παν/µιο Αθηνών, Been et al. Electronic Markets in the Air Cargo Community. Third European Conference on Information Systems, Athens, Porter, M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press, New York, 1985.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ φδφσ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΚΟΥΤΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ENTJOLA HASKU 14494 & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΓΚΡΙΩΤΗ 14595 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΙΝΑ ΧΥΖ Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης E-business και E-commerce ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1-6

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης E-business και E-commerce ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1-6 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικής Δράσης E-business και E-commerce ΕΝΟΤΗΤΑ Α, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 1-6 Καθηγητής Χάρρυ Παπαπανάγος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5. Εισαγωγή... 5. Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5. Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ... 5 Εισαγωγή... 5 Τι είναι το Ηλεκτρονικό Εμπόριο... 5 Το ιστορικό της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου... 7 Πορεία προς το ηλεκτρονικό εμπόριο... 7 Η λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Μέτρησης της Ελληνικής Ψηφιακής Οικονομίας. Ζωή Γεωργαντά, Καθηγήτρια

Πλαίσιο Μέτρησης της Ελληνικής Ψηφιακής Οικονομίας. Ζωή Γεωργαντά, Καθηγήτρια Πλαίσιο Μέτρησης της Ελληνικής Ψηφιακής Οικονομίας DRAFT Για την Σειρά Σεμιναρίων Του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Ζωή Γεωργαντά, Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: ΜΗΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Ονοματεπώνυμο: Μπεληγιάννης Γρηγόριος Αγρίνιο, Απρίλιος 2014 Δήλωση περί μη λογοκλοπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας»

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B2 «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Συντονιστές: Πουλυµενάκου Aγγελική (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Raporteurs: ηµητρακόπουλος Γιώργος (Eλληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E.

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. 1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E Επωνυµία Νοµική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: ιεύθυνση: GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Α.Τ.Ε.Ι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ» Επόπτης καθηγητής: Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ MΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στα πληροφοριακά συστήματα για ηλεκτρονικό εμπόριο στο δασικό τομέα

Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στα πληροφοριακά συστήματα για ηλεκτρονικό εμπόριο στο δασικό τομέα Αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στα πληροφοριακά συστήματα για ηλεκτρονικό εμπόριο στο δασικό τομέα Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου 1, Βασιλική Καραβασίλη 2 1. Επίκουρος Καθηγήτρια Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1. Εισαγωγή... 30

B.1.1. Εισαγωγή... 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΚτΠ για το Επιµελητήριο Κερκύρας ράση: Μελέτη: Ειδικές Βάσεις εδοµένων Έργο: ηµιουργία Βάσεων εδοµένων Για ΜΜΕ Πρωτογενούς & ευτερογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος

Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ηλεκτρονικό εμπόριο & Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Αντωνελάκη Ελένης (ΑΜ: Τ02983) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition Summary in Greek Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία:

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. Πτυχιακή Εργασία: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης (ATΕΙΘ) ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Η Chipita International S.A. και η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Κατασκευή Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Καταστήματος με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα